Giriş

Versa Vac, kombine gövde veya parmak gövde ile birlikte kullanılacaktır. Makine profesyonel, özel anlaşmalı operatörler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir. Makine, 1 geçişte geniş çim alanlardaki kırpıntıları almak, çimleri düzeltmek ve kalıntıları temizlemek için tasarlanmıştır. Bu ürünün kullanım amacı dışında kullanılması size ve çevrenizdekilere zarar verebilir.

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Ürün emniyeti ve kullanımıyla ilgili eğitim materyalleri ile aksesuar bilgilerine erişmek, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine gidin.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde Yetkili bir Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini belirtir. Bu numaraları, ilgili alana yazın.

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (Şekil 1) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.

g000502

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. Önemli sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, Not sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylar için lütfen ayrı sunulan, ürüne özel Uygunluk Beyanı (DOC) belgesine bakın.

Uyarı

CALIFORNIA

Öneri 65 Uyarısı

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Güvenlik

Genel Emniyet

Bu ürün, kişinin elleri ve ayaklarını koparabilir veya cisimler fırlatabilir. Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için daima tüm güvenlik talimatlarına uyun.

 • Makineyi çalıştırmadan önce bu Kullanma Kılavuzunun içeriğini iyice okuyup anlayın.

 • Ellerinizi veya ayaklarınızı, makinenin hareketli bileşenlerinin yakınına koymayın.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Boşaltma açıklıklarından uzak durun. Etraftaki kişileri ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.

 • Çocukları, etraftaki kişileri ve evcil hayvanları çalışma alanından uzak tutun. Çocukların makineyi çalıştırmasına asla izin vermeyin.

 • Makinede ayar, bakım veya temizlik yapmadan ya da makineyi depoya kaldırmadan önce mutlaka çekiş ünitesinin motorunu kapatın, anahtarı (varsa) çıkarın, tüm hareketli parçaların durmasını ve makinenin soğumasını bekleyin.

Bu makinenin hatalı kullanılması veya bakılması yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma risklerini azaltmak amacıyla bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne Graphic çok dikkat edin. Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Graphic

Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, operatör tarafından kolayca görülebilecek emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya kaybolan etiketleri yenisiyle değiştirin.

decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal106-0162
decal93-6674
decal105-4587
decal105-0698
decal117-4979
decal106-0163
decal110-7506
decal106-0166
decal106-0167
decal106-0183
decal133-8061
decal138-9038

Kurulum

Dikkat

Lastiklerde uygun miktarda balast olmazsa, çekiş ünitesi dengesiz hale gelebilir ve bedensel yaralanmalara neden olabilir.

Çekiş ünitesinin ön tarafında doğru miktarda balast bulunduğundan emin olun; balast gereksinimleri için çekiş ünitesinin Kullanma Kılavuzuna bakın.

Makinenin Çekiş Ünitesine Bağlanması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Kriko1

Bkz. Makinenin Çekiş Ünitesine Bağlanması.

PTO Şaftı Uzunluğunun Ayarlanması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

PTO şaftı1

Daha büyük PTO şaftlı çekiş ünitelerinin de takılabilmesi için makineyle birlikte uzun bir PTO şaftı verilir. Çoğu çekiş ünitesi için bu şaft çok uzundur ve doğru uzunlukta kesilmelidir; aksi takdirde hasar meydana gelebilir.

 1. Çekiş ünitesi PTO şaftının kilit deliği ile makine çarkı giriş şaftının kilit deliği arasındaki mesafeyi ölçün.

  Note: Bu boyutu kaydedin.

 2. PTO şaftını tamamen katlayın ve kilit pimi manşonları arasındaki mesafeyi ölçün.

  Note: Bu boyutu kaydedin.

 3. Makineye monte edildiğinde, PTO şaftının 2 yarısı en kısa uzunluktayken katlanabilmek için en az 37 mm ek açıklığa sahip olmalıdır (Şekil 2).

  Note: Adım 1‘deki boyut, Adım 2‘deki boyuttan en az 37 mm daha büyük değilse, PTO şaftı çok uzundur; 4. adıma geçin. PTO şaftının katlanmasına izin verecek yeterli boşluk varsa, Adım 9‘a geçin.

  g287903
 4. 37 mm açıklık elde etmek için, şaftın bağlandığında ne kadar kısa daha olması gerektiğini belirlemek üzere aşağıdaki hesaplama yöntemini kullanın:

  1. Adım 1‘de kaydedilen boyutu Adım 2‘de kaydedilen boyuttan çıkarın.

   Note: Bu boyutu kaydedin.

  2. Adım 1‘nın sonucuna 37 mm ekleyin.

   Important: PTO şaftını bu miktarda kısaltmanız gereklidir.

 5. Demir testeresi kullanarak, korumaları ve çelik boruları adım 2‘de hesaplanan uzunluk kadar kısaltın.

  Important: PTO şaftının ve PTO şaftını siperlerinin her iki yarısını bu uzunluk kadar kısaltın.

 6. Çelik boruların uçlarının iç ve dış kısımlarındaki çapakları alın.

 7. Boru profillerdeki tüm kalıntıları temizleyin.

 8. Çelik boruları bolca yağlayın.

 9. PTO şaftını birleştirin ve makineye ve çekiş ünitesine sabitleyin.

 10. Açıkta kalan şaft uzunluğunu en kısa noktasından ölçün; eğer en az 37 mm değilse, işlemi tekrarlayın.

PTO Şaftının Bağlanması

PTO şaftını bağlayın; bkz. PTO Şaftının Bağlanması.

Dolanma Etiketinin Yapıştırılması

CE Makineleri

Bu prosedür için gerekli parçalar:

CE dolanma etiketi4

Important: Bu işlem tüm CE ülkeleri ve İngilizcenin yaygın olarak konuşulmadığı yerler için gereklidir.

 1. Mevcut dolanma etiketine (Şekil 3) erişmek için şaft koruyucusunu döndürün.

  g273965
 2. Mevcut dolanma etiketini ve etiketi çevreleyen koruyucu alanını temizleyin.

 3. CE dolanma etiketinin sırtını soyun.

 4. CE dolanma etiketini mevcut dolanma etiketinin (Şekil 3) üzerine yerleştirin.

 5. Diğer 3 şaft koruması için 1‘den 4‘e kadar olan adımları tekrarlayın.

Yardımcı Kumandanın Takılması (İsteğe Bağlı)

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Yardımcı kumanda kolu1

Important: Kullanılmayan hidrolik devrenin kazara devreye girmesini önlemek için, yardımcı kumanda kolu gevşek durumda gönderilir. Kombine gövde monte edilmediği sürece, yardımcı kumanda kolunu kurmayın veya çalıştırmayın.

 1. Kumanda kolu kapağını çıkarın.

 2. 2 kamalı pimi kontrol valfi makarasından çıkarın.

 3. Yardımcı kontrol kolunu kamalı pimlerle valf makarasına takın.

 4. Kumanda kolu kapağını takın.

Makinenin Greslenmesi

Makineyi gresleyin; bkz. Makinenin Yağlanması.

Ürüne genel bakış

g027357

Römork Kaldırma Kumandası

Römork kutusunu (Şekil 4) boşaltmak için kullanılır. Yukarı konum kutuyu kaldırır ve kapağını açar; aşağı konum ise kutuyu indirir ve kapağını kapatır.

Gövde Kaldırma Kumandası

Birincil gövdeyi yükseltmek ve indirmek için kullanılır (Şekil 4). Yukarı konum, gövdeyi; aşağı konum ise gövdeyi alçaltır.

Fırça Kumandası

Dönen parmak gövdesini çalıştırmak için kullanılır (ayrı satılır). Yukarı konum gövdeyi başlatır; aşağı konum ise gövdeyi durdurur (Şekil 4).

Yardımcı Kumanda

Kombine Gövdeyi çalıştırmak için kullanılır (ayrı satılır). Yukarı konum gövdeyi başlatır; aşağı konum ise gövdeyi durdurur (Şekil 4).

Important: Kullanılmayan hidrolik devrenin kazara devreye girmesini önlemek için, yardımcı kumanda kolu gevşek durumda gönderilir. Kombine gövde monte edilmediği sürece, yardımcı kumanda kolunu kurmayın veya çalıştırmayın.

Güvenlik sürgüsü

Güvenlik sürgüsü yalnızca kombine gövdeyi çalıştırırken çıkarın (Şekil 4) .

Çekiş Ünitesi PTO’su

PTO’yu devreye alır almaz makinedeki vakum fanı çalışır (Şekil 4). Parmak ve kombine gövdeleri, makine üzerindeki hidrolik kumandaları kullanarak devreye alabilirsiniz.

Important: Çekiş ünitesi PTO’sunu her zaman düşük bir motor devrinde, yavaşça devreye alın. Çekiş ünitesi PTO’sunun yüksek bir motor devrinde aniden devreye alınması tahrik hattı bileşenlerine zarar verebilir.

Çalıştırma

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Dikkat

Eğer anahtarı çekiş ünitesinin kontağında unutursanız birisi yanlışlıkla motoru başlatabilir ve sizi ve çevrenizdekileri ciddi şekilde yaralayabilir.

Bakım yapmadan önce anahtarı çekiş ünitesinin kontağından çıkarın.

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Çocukların ve eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına veya bakım yapmalarına izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatör yaşını sınırlandırabilir. Makine sahibi, tüm operatör ve bakım teknisyenlerinin eğitilmesini sağlamakla sorumludur.

 • Ekipmanı güvenli şekilde çalıştırmayı, operatör kontrollerini ve güvenlik işaretlerini öğrenin.

 • Makineyi hızla durdurmayı ve motorunu kapatmayı öğrenin.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Sisteme basınç uygulamadan önce tüm hidrolik bağlantı parçalarının sıkı ve tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda olduğundan emin olun.

 • Her çalıştırmadan önce, döven bıçaklarının iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için makineyi inceleyin. Aşınmış veya hasar görmüş bıçakları yenisiyle değiştirin.

 • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin çarpabileceği tüm nesneleri alandan çıkarın.

 • Çekiş ünitesi tedarikçinize veya üreticinize danışarak, çekiş ünitenizin bu ağırlıktaki bir ekipmanla kullanıma uygun olduğundan emin olun.

 • Çekiş ünitesi, uygun dingil mesafesi ve lastik sırtı genişliğine sahip olmalı ve engebeli arazide güvenli bir şekilde çalışmak için bir denge çubuğu ve emniyet kemeri ile donatılmalıdır. Normal çalışma hızı saatte 10 km’dir, ancak bu, araziye ve toplanan döküntüye göre değişiklik gösterir. Engebeli arazilerde gerekli olan daha düşük hızlarla, maksimum taşıma hızı saatte 24 km’dir. Güvenli çalıştırma hakkında herhangi bir sorunuz olursa bilgi için çekiş ünitesinin Kullanma Kılavuzuna veya çekiş biriminin yetkili servisine başvurun.

 • İtiş çekiş ünitesinin frenleri, makine tam yükte ve önerilen maksimum taşıma hızında ilerlerken makineyi durduracak kapasitede olmalıdır.

 • Makinenin PTO tahriki, 540 dev/dak çalışma hızına ve 32 bg veya daha yüksek çıkış gücüne sahip bir çekiş ünitesi gerektirir. 540 dev/dak hızı aşmayın.

 • Makine, halka açık yollarda taşınıyorsa yerel yol gerekliliklerine uyulmalıdır. Bir “Yavaş Hareket Eden Araç” işareti sağlanmıştır. Sinyal ve stop lambaları sağlanmamış olup bunlar bazı bölgelerde gerekli olabilir.

Makinenin Çekiş Ünitesine Bağlanması

 1. Makineyi engebesiz, düz bir zemine park edin.

 2. Krikoyu şasi pimine takın ve pimle (Şekil 5) sabitleyin.

  g027352
 3. Kriko yüksekliğini, makinenin şasisi yere paralel olana kadar ayarlayın.

 4. Çekiş ünitesini makineye geri yerleştirin.

 5. Makine çekme çatalını, aşağıdaki gibi çekiş ünitesi çekme noktasıyla aynı seviyeye getirin:

  1. Çekme çatalını (Şekil 6) makine şasisine bağlayan cıvataları ve kilit somunlarını çıkarın.

   g027353
  2. Çekme çatalını çekiş ünitesi bağlantısıyla yaklaşık olarak aynı seviyeye gelecek şekilde kaldırın veya indirin.

  3. Daha önce çıkarmış olduğunuz cıvatalar ve kilit somunları ile sabitleyin.

 6. Çekiş ünitesi çekme tertibatını, çekme pimi ve çatal ile makinenin çekme çatalına bağlayın.

 7. Kriko pimini çıkarın, krikoyu yukarı doğru çevirerek saklama konumuna getirin.

PTO Şaftının Bağlanması

 1. PTO Şaftını makine çarkı giriş miline bağlayın.

 2. PTO Şaftını arka çekiş ünitesinin PTO Şaftına bağlayın.

 3. PTO şaftını gidebildiği kadar ileri kaydırın.

 4. PTO şaftını yerine sabitlemek için pimi bastırın.

  Note: Uygun şekilde kilitlendiğinden emin olmak için PTO şaftını ileri geri kaydırın.

 5. Koruyucu emniyet zincirini çekiş ünitesine (Şekil 7) bağlayın.

  Note: Çekiş ünitesini çevirdiğinizde zincirin gevşek kaldığından emin olun.

  g027355

  Dikkat

  Koruyucu zincirleri bağlı değilse, koruyucular çalışma sırasında dönebilir ve bedensel yaralanmalara neden olabilir.

  Tüm PTO siperlerini yerinde tutun ve koruyucu zincirini çekiş ünitesine veya PTO siperlerine bağlayın.

Günlük Bakımların Yapılması

Her gün makineyi çalıştırmadan önce aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Çalışma Sırasında

Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Makine sahibi/operatör, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek kazaları önleyebilir ve önlemekle sorumludur.

 • Göz koruyucusu; kaymaz, dayanıklı ayakkabılar, uzun pantolon ve kulak tıkacı dahil olmak üzere uygun giysiler giyin. Saçınız uzunsa toplayıp bağlayın, bol kıyafet giymeyin, bol takı takmayın.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Yorgun, hasta veya alkol/ilaç etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

 • Makinenin üzerinde yolcu taşımayın ve çevredeki kişileri ve evcil hayvanları çalışma alanından uzak tutun.

 • Makinenin fırçası, lastik parmakları, döveni ve vakumu, çalışma sırasında yoluna çıkan döküntüleri ve küçük nesneleri toplayıp fırlatabilir; Çalışma sırasında çevredeki kişileri ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce mutlaka PTO’yu devre dışı bırakın, çekiş ünitesinin motorunu kapatın, anahtarı çıkarın ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

 • Makinenin diğer tarafına geçmek için PTO şaftının üzerine çıkmayın. Makinenin etrafında yürüyün.

 • Arka kapağı açarken daima makinenin arkasından uzak durun.

 • Çukurlardan ve gizli tehlikelerden uzak durmak için makineyi sadece görüşün iyi olduğu ortamlarda kullanın.

 • Ellerinizi ve ayaklarınızı döven bıçaklarından uzak tutun.

 • Geriye doğru gitmeden önce, yolun açık olduğundan emin olmak için arkanıza ve aşağıya bakın.

 • Bir nesneye çarptıktan sonra veya makinede anormal bir titreşim olursa makineyi durdurun, motoru kapatın, tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve makineyi inceleyin. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli tüm onarımları yapın.

 • Çekiş ünitesi lastik basıncını daima doğru seviyede tutun.

 • Ekipmanı halka açık yollarda ve otoyollarda taşımadan önce tüm yasal düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun. Gerekli tüm reflektörlerin ve ışıkların yerinde olduğundan ve temiz olduğundan ve trafikte karşıdan ve arkadan gelenler tarafından görülebilir olduğundan emin olun.

 • Bozuk yol ve zeminlerde hızı azaltın.

 • PTO şaftının tüm çelik parçalarının (borular, yataklar, mafsallar vb.) sökülmesi veya onarımı için yetkili Toro distribütörünüzle iletişime geçmeniz şiddetle tavsiye edilir. Onarım ve yeniden montaj için bileşenler eğitimli teknisyenler tarafından özel aletlerle çıkarılmalıdır; aksi takdirde bazı parçalar zarar görebilir.

 • PTO şaftı birlikte gelen koruyucular olmadan kullanılmamalıdır.

Boşaltma Emniyeti

 • Arka kapağın hareket ettirilmesi ve döküntülerin boşaltılması ciddi yaralanmalara neden olabilir. Makine geri giderken veya boşaltma yaparken makineden uzak durun.

 • Makine kalıntıları dökmek için çalıştırıldığında veya arka kapak açılıp kapatılırken etraftaki kişileri makineden uzak tutun.

 • Bazı ender durumlarda ıslak, sıkıştırılmış çim kırpıntıları ısı üretebilir. Makineyi depoya kaldırmadan önce mutlaka boşaltın.

 • Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için, yalnızca makine havai tellerden ve diğer engellerden uzaktayken boşaltma yapın.

 • Makineyle asla eğimli bir yerde boşaltma yapmayın; makineyi daima düz bir zemine boşaltın.

Eğimlerde Çalışırken Emniyet Tedbirleri

 • Eğim kapasitesini aşmadığınızdan emin olmak için çekiş ünitesinin teknik özelliklerini inceleyin.

 • Yokuşlar araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Yokuşlarda güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi yokuşlarda kullanırken daha da dikkatli olun.

 • Eğimin makinenin çalışması açısından güvenli olup olmadığını belirlemek için saha koşullarını değerlendirin ve sahada önceden keşif yapın. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.

 • Makineyi yokuşlarda çalıştırmak için aşağıda listelenen yokuş talimatlarını inceleyin ve makineyi o gün ve o alandaki koşullarda çalıştırıp çalıştıramayacağınızı belirlemek için koşulları gözden geçirin. Arazi yapısındaki değişiklikler, makinenin yokuşlarda çalışma şeklinde değişikliğe neden olabilir.

 • Makineyi yokuşlarda çalıştırmaktan, durdurmaktan veya manevra yaptırmaktan kaçının. Ani hız veya yön değişiklikleri yapmaktan kaçının. Yavaş ve kademeli dönüşler yapın.

 • Makinenin çekişinde, direksiyonunda veya dengesinde bir sorun hissederseniz makineyi kullanmayı bırakın.

 • Hendek, çukur, derin tekerlek izi, tümsek ve kaya gibi engelleri veya diğer gizli tehlikeleri kaldırın veya işaretleyin. Uzun çimler bazı engelleri gizleyebilir. Engebeli arazi makinenin devrilmesine yol açabilir.

 • Islak çimde, eğimli arazilerde veya yokuş aşağı kullanırken makinenin çekiş gücünün azalabileceğini unutmayın. Çeker tekerleklerde çekiş kaybı aracın kaymasına ve fren ve direksiyonun işe yaramaz hale gelmesine neden olabilir.

 • Makineyi düşük banketler, hendekler, yapay setler, tehlikeli sulak alanlar veya diğer tehlikelerin yakınında kullanırken çok dikkatli olun. Tekerleklerden biri güçsüz bir zeminden geçerse veya zemin çökerse makine aniden devrilebilir. Makine ile olası bir tehlike kaynağı arasında güvenli bir mesafe belirleyin.

Çekiş Ünitesi Hidroliğinin Çalıştırılması

Makinenin tüm hidrolik fonksiyonları, ön tarafında bulunan hidrolik valf ile kontrol edilir. Makine kullanılırken PTO çalışıyor olmalıdır. Makine genelinde sürekli sıvı akışını sağlayan bu mekanizmadır.

Important: Hidrolik kolu yukarı ve aşağı konumlar arasında asla hızlı bir şekilde hareket ettirmeyin. Hidrolik motoru bir anda yön değiştirmeye zorlamak ona ciddi şekilde zarar verebilir. Makinenin herhangi bir parçası tıkanırsa veya malzeme akışı kesilirse, makineyi tamamen kapatın ve tıkanıklığı elle giderin.

Note: Hidrolik kumanda konsolunu en rahat edeceğiniz şekilde ayarlamak için şasi üzerinde kumandaların arkasındaki kolu gevşetip kumanda konsolunu öne veya arkaya doğru ayarladıktan sonra kolu sıkabilirsiniz.

Makinenin Kullanımı

 1. Çekiş ünitesini başlatın ve düşük devirde çalıştırın.

 2. Motor rölantideyken PTO’yu devreye alın.

 3. PTO hızını 540 dev/dakikaya yükseltin

 4. Makineyi kullanmaya başlamadan önce, ilerlemek için en uygun yönü belirlemek üzere alanı inceleyin.

 5. Çekiş ünitesini ileri doğru sürün ve makineyi iş sahasına çekin.

  Note: Makineyi kullanırken düz bir çizgiyi korumak için karşınızdaki bir nesneyi hedef alın.Her zaman bir yönde uzun ve kesintisiz bir şekilde gittikten sonra, dönüşü gidiş hattıyla bir miktar örtüşecek şekilde yapın.

Important: Çekiş ünitesi motorunu kapatın, park frenini etkinleştirin, anahtarı çıkarın, tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve ardından da sıvı sızıntıları, gevşek parçalar, hasar veya aşınmaya karşı makineyi inceleyin.

Çalışmadan Sonra

Çalışma Sonrası Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Makinenin tüm parçalarını sorunsuz çalışır ve tüm donanımları sıkılmış durumda tutun.

 • Aşınmış, hasarlı veya eksik tüm etiketleri değiştirin.

 • Çekiş ünitesinden ayırmadan önce makineyi boşaltın, düz bir zemine park edin ve tekerleklere takoz koyun.

Makinenin Çekiş Ünitesindan Çıkarılması

 1. Makineyi ve çekiş ünitesini düz bir zemine park edin, PTO’yu devreden çıkarın, park frenini devreye alın, motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve operatör koltuğundan ayrılmadan önce motorun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

 2. Tekerleklere takoz koyun.

 3. Krikoyu şasi pimine sabitleyen pimi çıkarın ve krikoyu dikey konuma çevirin.

 4. Krikoyu şasi pimine sabitleyin ve makineyi desteklemek için krikoyu ayarlayın.

  Uyarı

  Makine çok ağırdır. Öncelikle krikoyu indirmeden makinenin bağlantısını kesmeyin.

  Çekme tertibatının düşmesi bedensel yaralanmaya neden olabilir.

 5. Koruyucu emniyet zincirlerini çekiş ünitesinden veya PTO siperinden ayırın. PTO şaftının ayrılmasını önlemek için zincirin ucunu PTO şaftının çark tarafına sabitleyin.

 6. PTO şaftının çekiş ünitesi çıkış milinden bağlantısını kesin.

 7. PTO şaftını geriye doğru kaydırın ve çekiş ünitesinden çıkarın.

 8. Çekme tertibatı pimini ve çatalı çıkarın.

 9. Çekiş ünitesini makineden uzaklaştırın.

Makinenin Taşınması

Makineyi, çalışma sahalarına, çekme çubuğu tipi bağlantı düzeneği olan herhangi bir çekiş ünitesi kullanarak taşıyabilirsiniz. Makine otoyolda çekilebilecek şekilde tasarlanmamıştır.

 • Çim sahalara özel geniş flotasyon lastikleri otoyolda kullanıma uygun değildir ve sadece saatte 24 km'nin altındaki hızlar içindir. Saatte 24 km’yi aşan hızlarda, lastik sırtları parçalanarak operatöre ve ekipmana zarar verir.

 • Taşıma sırasında gövdenin yükseltilmiş olduğundan ve tekerleklerin yere temas etmediğinden emin olun. Ayrıca, kaldırma silindirinin taşıma sırasında sıkışmasını önlemek için silindir kilit çubuğunun (Şekil 8) yerinde olduğundan emin olun.

  g027358
 • Çekme sırasında yeterli aydınlatma ve frenleme, tutucu tipte bir çekme pimi ve bir emniyet zinciri kullanın.

 • Tekerlerin doğru şekilde şişirildiğinden emin olun.

Bakım

Önerilen Bakım Çizelgesi

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
İlk 2 saatten sonra
 • Bijon somunlarını sıkın.
 • İlk 10 saatten sonra
 • Bijon somunlarını sıkın.
 • İlk 20 saatten sonra
 • Çark kayışının gerginliğini kontrol edin/ayarlayın.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Fan şaft yataklarını yağlayın.
 • Lastik hava basıncını kontrol edin.
 • Hidrolik hatları ve hortumlarını kontrol edin.
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Tahrik milini yağlayın.
 • Her 200 saatte
 • Bijon somunlarını sıkın.
 • Her 800 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya depoyu alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya depoyu alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik filtresini değiştirin.
 • Her 1000 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik filtresini değiştirin.
 • Her 2000 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik sıvısını ve filtresini değiştirin.
 • Aylık
 • Çark kayışının gerginliğini kontrol edin/ayarlayın.
 • Bakım Emniyeti

  • Makineyi ayarlamadan, temizlemeden, bakım yapmadan veya makinenin yanından ayrılmadan önce aşağıdakileri yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • PTO’yu devre dışı bırakın.

   • Çekiş ünitesinin boşta olduğundan emin olun.

   • Çekiş ünitesi park frenini etkinleştirin.

   • Çekiş ünitesinin motorunu kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

   • Bakım yapmadan önce makine bileşenlerinin soğumasını bekleyin.

  • Yalnızca bu kılavuzda açıklanan bakım talimatlarını uygulayın. Büyük onarımlara ihtiyaç duyarsanız veya yardım istemeniz gerekirse yetkili bir Toro distribütörüyle iletişime geçin.

  • Donanımları sıkılmış durumda tutarak makinenin güvenli çalışır halde olduğundan emin olun.

  • Mümkünse çekiş ünitesinin motoru çalışırken bakım yapmayın. Hareketli parçalardan uzak durun.

  • Çekiş ünitesinin motoru çalışırken kayış gerginliğini kontrol etmeyin veya ayarlamayın.

  • Enerji depolanmış bileşenlerdeki basıncı dikkatle boşaltın.

  • Makineyi kaldırdığınızda bloklarla destekleyin. Makineyi desteklemek için bir hidrolik sisteme güvenmeyin.

  • Makinede bakım veya ayar yaptıktan sonra tüm koruyucuların takıldığından emin olun.

  Makinenin Yağlanması

  Fan Şaft Yataklarının Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Fan şaft yataklarını yağlayın.
  1. Tahrik siperini kasnak gruplarının üzerinden çıkarın (Şekil 14).

  2. Fan şaft yataklarındaki bağlantı parçalarını 2 numara lityum gresle Şekil 10‘da gösterildiği gibi yağlayın.

   g027364

  Tahrik Milinin Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Tahrik milini yağlayın.
 • 2 tahrik mili bağlantı parçasını 2 numara lityum gresle Şekil 10‘da gösterildiği gibi yağlayın.

  g027365

  Lastik Hava Basıncı Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastik hava basıncını kontrol edin.
 • Important: Makinenin doğru performans göstermesini sağlamak için her iki lastikte de aynı hava basıncını koruyun. Lastikleri gereğinden az şişirmeyin.

  1. Lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.

   Ölçüm cihazı 124 kPa (18 psi) göstermelidir.

  2. Hava basıncı çok yüksek veya çok düşükse, ölçüm cihazında 124 kPa (18 psi) görülene kadar hava basıncını ayarlayın.

  Bijon Somunlarının Torkunun Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 2 saatten sonra
 • Bijon somunlarını sıkın.
 • İlk 10 saatten sonra
 • Bijon somunlarını sıkın.
 • Her 200 saatte
 • Bijon somunlarını sıkın.
 • Uyarı

  Bijon somunlarının uygun torkta sıkılmaması tekerleğin arızalanmasına veya kaybedilmesine yol açabilir ve bu da kişisel yaralanmaya neden olabilir.

  Makineyi çalıştırmadan önce, bijon somunlarının doğru şekilde sıkıldığından emin olun.

  Somunları 115 ila 136 N⋅m torkla, çapraz sırayla sıkın (Şekil 11).

  g272937

  Hidrolik Sistemi Emniyeti

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın. Nüfuz eden hidrolik sıvısı bir doktor tarafından birkaç saat içinde çıkarılmalıdır.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğunu kontrol edin.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  • Hidrolik sistemin bağlantısını kesmeden veya üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, ekipmanı yere indirin ve sistemdeki tüm basıncı tahliye etmek için motoru kapatın.

  • Makinenin güvenli biçimde optimum performans göstermesi için yalnızca orijinal Toro yedek parçalarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parçalar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

  Hidrolik Hatları ve Hortumlarının Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik hatları ve hortumlarını kontrol edin.
 • Hidrolik hatları ve hortumlarında sızıntı, bükülme, gevşek montaj destekleri, aşınma, gevşek bağlantı parçaları, hava şartlarından kaynaklanan bozulma ve kimyasal bozulma olup olmadığını kontrol edin. Makineyi çalıştırmadan önce gerekli tüm onarımları yapın.

  Uyarı

  Aniden boşalan basınçlı hidrolik sıvısı cilde nüfuz edebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğundan emin olun.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  • Hidrolik sisteminde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın.

  Hidrolik Sistemi Bakımı

  Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri

  Depo, fabrikada yüksek kaliteli hidrolik sıvısı ile doldurulmuştur. Her gün motoru çalıştırmadan önce ve sonra hidrolik sıvısının seviyesini kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  Önerilen yedek sıvı: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı; 19 l kova veya 208 l bidon seçenekleri mevcuttur.

  Note: Önerilen yedek sıvıyı kullanan makineler daha az sıvı ve filtre değişimi gerektirir.

  Alternatif sıvılar: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı mevcut değilse, aşağıdaki tüm malzeme özellikleri için belirtilen aralıkta yer alan ve endüstri standartlarını karşılayan özelliklere sahip başka bir geleneksel, petrol bazlı hidrolik sıvısı kullanabilirsiniz. Sentetik sıvılar kullanmayın. Uygun ürünü belirlemek için yağlama maddesi distribütörünüze danışın.

  Note: Toro, uygun olmayan muadil ürünler kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle ürünler sadece tavsiyelerinin arkasında durabilecek güvenilir üreticilerin ürünlerini kullanın.

  Yüksek Viskozite Endeksli/Düşük Akma Noktalı Yıpranma Önleyici Hidrolik Sıvısı, ISO VG 46

  Malzeme Özellikleri: 
   Viskozite, ASTM D44540°C’de 44 ila 48 santistok (cSt)
   Viskozite Endeksi ASTM D2270140 veya daha yüksek
   Akma Noktası, ASTM D97-37°C ila -45°C arası (-34°F ila -49°F arası)
   Endüstri Özellikleri:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 veya M-2952-S)

  Note: Hidrolik sıvılarının büyük bir kısmı renksiz olduğundan, olası sızıntıları tespit edebilmek zordur. Hidrolik sıvıları için, 20 ml şişeler halinde satılan bir kırmızı boya katkısı vardır. 15 ila 22 litre (4 ila 6 galon) hidrolik sıvısı için bir şişe yeterli olacaktır. Yetkili Toro distribütörünüze 44-2500 parça numarasıyla sipariş edebilirsiniz.

  Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
  1. Sıvının ısınması için makineyi çalıştırın, makineyi düz bir zemine park edin ve motoru kapatın.

  2. Seviye göstergesine (Şekil 12) bakarak sıvının seviyesini kontrol edin.

   Sıvı seviyesinin göstergenin ortasında olduğunu görmelisiniz.

   g027356
  3. Sıvı seviyesi göstergenin ortasının altındaysa, kapağı hidrolik sıvı deposundan çıkarın ve seviye göstergenin ortasına (maksimum) ulaşana kadar belirtilen hidrolik sıvısını yavaşça ekleyin; bkz. Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri.

   Important: Depoyu fazla doldurmayın; seviye göstergesinin maksimum doldurma çizgisini aşarsanız fazlalık sıvıyı temizlemeniz gerekir; bkz. Hidrolik Sıvısının Değiştirilmesi.

   Important: Hidrolik sistemin kirlenmesini önlemek için, hidrolik sıvısı kaplarını açarak üst kısımlarını temizleyin. Dökme ağzı ve huninin temiz olduğundan emin olun.

  4. Depo kapağını takın.

  Hidrolik Sıvısının Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya depoyu alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her 2000 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik sıvısını ve filtresini değiştirin.
 • Depo kapasitesi: yaklaşık 38 L

  Important: Sıvı kirlenirse, yetkili bir Toro distribütörüyle iletişime geçin. Kirlenmiş bir sıvı temiz bir sıvıya kıyasla sütümsü bir dokuda veya siyah renkte olur.

  1. Motoru kapatın.

  2. Küçük hidrolik hortumu (kasa boşaltma) deponun altından ayırın ve hidrolik sıvının bir boşaltma tavasına akmasına izin verin.

   Note: Hidrolik sıvısı tamamen boşaldıktan sonra hortumu takın ve sıkıştırın.

  3. Depoyu belirtilen hidrolik sıvıdan yaklaşık 38 L koyarak doldurun; bkz. Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri.

   Important: Yalnızca belirtilen hidrolik sıvılarını kullanın. Diğer sıvılar sisteme zarar verebilir. Taşma olmaması için, sıvıyı soğuksa doldurmayın. Depoyu taşıracak kadar hidrolik sıvısı doldurmayın.

  4. Depo kapağını takın.

  5. Çekiş ünitesi motorunu çalıştırın, tüm hidrolik kumandaları kullanarak hidrolik sıvısının sisteme dağılmasını sağlayın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

  6. Motoru kapatın

  7. Sıvı sıcakken seviye göstergesine bakın.

   Note: Hidrolik sıvısı seviyesi düşükse, seviyeyi göstergenin ortasına (maksimum) yükseltmek için yeterli sıvı ekleyin.

  Hidrolik Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya depoyu alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik filtresini değiştirin.
 • Her 1000 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik filtresini değiştirin.
 • Hidrolik sisteminde yalnızca Toro yedek filtresini kullanın; bkz. Parça Kataloğu.

  Important: Başka filtrelerin kullanılması, bazı bileşenlerin garantisini geçersiz kılabilir.

  1. Çekiş ünitesi motorunu kapatın ve anahtarı kontaktan çıkarın.

  2. Filtre montaj alanının çevresindeki alanı temizleyin.

  3. Filtrenin altına bir boşaltma kabı yerleştirin ve filtreyi (Şekil 13) çıkarın.

   g027366
  4. Yeni filtre contasını yağlayın ve filtreyi hidrolik sıvısıyla doldurun.

  5. Filtre montaj alanının temiz olduğundan emin olun.

  6. Conta montaj plakasına temas edene kadar filtreyi vidalayın, ardından filtreyi yarım tur sıkın.

  7. Çekiş ünitesi motorunu çalıştırın ve hidrolik kumandaları kullanarak sistemdeki havayı boşaltın.

  8. Motoru kapatın ve sıvı seviyesini ve herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

  Çark Kayışının Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 20 saatten sonra
 • Çark kayışının gerginliğini kontrol edin/ayarlayın.
 • Aylık
 • Çark kayışının gerginliğini kontrol edin/ayarlayın.
 • Makinenin düzgün çalışması ve gereksiz aşınma olmaması için kayışın doğru gerginlikte olduğundan emin olun.

  1. Tahrik siperini çark muhafazasına sabitleyen cıvataları ve somunları (Şekil 14) gevşetin ve muhafazayı çıkarın.

   g027367

   Note: Kayış gerginliğini ayarlamak için tahrik milinin bağlantısını kesmeniz gerekmez.

  2. Şasinin arka tarafında, kayış gergisini çerçeveye sabitleyen cıvatayı gevşetin (Şekil 14).

  3. Kayışı serbest bırakmak için gergi kılavuzunu tahrik yuvasına sabitleyen cıvatayı ve somunu çıkarın (Şekil 15).

   g027368
  4. Büyük bir anahtar kullanarak, etiket gergi borusu üzerinde 15° derece açıya gelene kadar gergiyi saat yönünde döndürün.

   Important: Gergiyi, altına düşmemek kaydıyla mümkün olduğunca 15°’ye yakın hizalayın.Gergiyi 15°’nin üzerinde döndürmek kayışı aşırı gerebilir, 15°’nin altında döndürmek ise kayışı çok gevşek bırakır. Her iki durum da makineye zarar verebilir.

  5. Cıvatayı hizalanmış kılavuz deliklerine yerleştirin ve somunla sabitleyin.

   Important: Delikler tam olarak hizalanmamışsa hizalanıncaya kadar kılavuzu bir sonraki yüksek deliğe döndürün.

  6. Gergiyi kilitlemek için şasinin arka tarafındaki cıvatayı sıkın.

  7. Tahrik siperini, daha önce çıkardığınız cıvatalar ve somunlar ile çark muhafazasına takın.

  Depolama

  1. Makineyi düz bir zemine park edin; park frenini devreye alın; motoru kapatın; anahtarı çıkarın; ve makineden ayrılmadan önce tüm hareketin durmasını bekleyin.

  2. Makineyi iyice temizleyin. Çark muhafazasında kir, yaprak ve kalıntı olmamalıdır.

  3. Lastik basıncını kontrol edin; bkz. Lastik Hava Basıncı Kontrolü.

  4. Tüm bağlantı elemanlarını gerektiği gibi sıkın.

  5. Tüm gresörlükleri ve döner noktaları gres vb. ile yağlayın. Yağ artıklarını silerek temizleyin.

  6. PTO şaftının kanallarına hafif bir kat gres sürün.

  7. Boyalı alanlardaki çizik, pürüzlü veya paslı noktaları hafifçe zımparalayın ve boyasını rötuşlayın. Metal gövdede göçük varsa onarın.