Innledning

Maskinen er en plentraktor med treskekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører til kommersielle formål. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.toro.com/en-gb for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g329968

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til standardene ISO 4254-12 og ISO 12100.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal120-0625
decal93-9084
decal120-6604
decal121-3887
decal121-3884
decal127-0392
decal111-3562
decal111-3567
decal93-6686
decal106-6754
decal111-9648
decal106-6755
decal119-4988
decal134-1827
decal40-13-010
decal134-1828
decal134-1829
decal134-2883
decal134-4281
decal134-4539
decal134-5112
decal134-5122
decal134-4280

Montering

Lagre dokumentasjonen på et trygt sted for fremtidig bruk.

Note: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Oversikt over produktet

g034621

Kontrollpanelkomponenter

g287057

Nøkkelbryter

Bruk nøkkelbryteren til å styre motoren og strømtilførselen til visse elektriske komponenter.

g290335

Klippeenhetens drivbryter

Bruk klippeenhetens drivbryter til å kjøre eller slå av klippeenhetene (Figur 4).

Note: Sett alltid klippeenhetens drivbryter i AV-stilling når du kjører maskinen mellom arbeidsområder.

Hevekontrollbrytere

Bruk hevekontrollbryterne til å heve og senke klippeenhetene (Figur 4).

Motorhastighetsbryter

Bruk motorhastighetsbryteren til å styre motorhastigheten.

Motorhastighetsbryteren (Figur 4) har to måter å endre motorhastigheten på.

Trykk kort på bryteren for å endre motorhastigheten i trinn på 100 o/min.

Trykk og hold bryteren fremover for å endre motoren til HøY TOMGANG.

Trykk og hold bryteren bakover for å endre motoren til LAV TOMGANG.

Parkeringsbremsbryter

Advarsel

Parkeringsbremsen påvirker kun forhjulene, og stopper kanskje ikke maskinen fra å rulle ned en skråning. Maskinen kan bevege seg utilsiktet.

Ikke parker maskinen i en bakke.

g289697
 • Parkeringsbremsen aktiveres ved å skyve den lille låseknappen på toppen av bryteren bakover og trykke bryteren fremover (Figur 6).

  Note: Parkeringsbremsikonet vises i InfoCenter.

 • Trykk bryteren tilbake for å frigjøre parkeringsbremsen.

Driftsbrems

Den hydrauliske girkassen gir maskinen med servicebremseeffekt. Når du frigir kjørepedalene for kjøring forover og rygging eller reduserer motorhastigheten, produserer girkassen en servicebremseeffekt og kjørehastigheten reduseres eller stopper helt. Hvis du vil øke girkassens bremseeffekt, trykker du gasspedalen til NøYTRALstilling Kun framhjulene gir servicebremseeffekt.

Fare

Servicebremsesystemet forhindrer ikke maskinen i å rulle når den er parkert. Maskinen kan bevege seg utilsiktet.

Sett på parkeringsbremsen når du parkerer maskinen.

Nødbrems

Hvis servicebremsen er skadet eller ineffektiv, slår du av motoren, aktiverer du parkeringsbremsen, fjerner nøkkelen og får maskinen reparert.

Trekkpedaler

Kjøring framover: Trykk trekkpedalen for fremover for å drive maskinen fremover og øke bakkehastigheten. Slipp pedalen for å redusere bakkehastigheten (Figur 7).

Rygging: Trykk på trekkpedalen for rygging for å drive maskinen bakover og øke bakkehastigheten. Slipp pedalen for å redusere bakkehastigheten (Figur 7).

Stopp (Nøytral): For å stoppe maskinen bruker du en av følgende fremgangsmåter:

 • Reduser trykket på pedalen, slik at den går tilbake til nøytral stilling. Maskinen bremser dynamisk og sikrer jevn stopping.

 • Trykk ned eller hold reverspedalen nede en kort stund. Dette stopper maskinen raskere enn dynamisk bremsing.

g014420

Justerbar rattstamme

Juster ratt og stamme bare når maskinen er parkert på flat bakke.

 1. Hvis du vil vippe rattet, trykker du fotpedalen ned.

 2. Plasser rattet i den mest komfortable posisjonen og slipp pedalen (Figur 8).

g014549

Førersetekontroller

Fremover-/bakoverjustering

Flytt spaken oppover for å justere setet forover/bakover. Slipp spaken for å låse setet på plass (Figur 9).

g327323

Operatørvektjustering

Roter håndtaket med klokken for å øke stivheten i hjulopphenget og mot klokken for å redusere den. Skiven angir når seteopphenget er justert etter operatørens vekt (kg); se Figur 10.

g327325

Vektjustering

Hvis du vil justere setehøyden trinnvis, løfter du setet manuelt. Setet senkes ved å løfte det forbi høyeste innstilling og deretter la det synke til laveste stilling. Ved behov, løft setet manuelt til ønsket høyde (Figur 11).

g327324

Ryggstøttejustering

Trekk håndtaket utover for å justere vinkelen på setets ryggstøtte. Slipp håndtaket for å låse setets ryggstøtte på plass (Figur 12).

g327326

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren viser hvor mye drivstoff det er i tanken (Figur 13).

g295232

Transportlåser

Armlåser for fremre klippeenhet

Hev klippeenhetene til TRANSPORTSTILLING, og fest armlåsstiftene til låsene med bøylene (Figur 14).

g327358

Armlås for bakre klippeenhet

Hev klippeenhetene til TRANSPORT-stillingen, løft låsearmen for bakre klippeenhet, og plasser armen innvendig (Figur 15).

g327359

Bruke LCD-skjermen til InfoCenter

InfoCenter LCD-skjermen viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 16). Det finnes en oppstartsskjerm og hovedskjerm for informasjon i InfoCenter. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan også bruke knappen for å avslutte en meny som du bruker.

 • Midten-knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

 • Høyre-knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelser for InfoCenter

SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
GraphicTimer som gjenstår til service
GraphicNullstill driftstimene. Graphic
GraphicStatus for motorhastighet (o/min) – InfoCenter-visning på andre språk enn engelsk
GraphicStatus for motorhastighet (o/min) – InfoCenter-visning på engelsk
GraphicInformasjonsikon
GraphicStasjonær gjenoppbygging kreves.
GraphicLuftinntaksvarmeren er aktiv.
GraphicFøreren må sitte i setet.
GraphicParkeringsbremsen er tilkoblet.
GraphicNøytral/fri
GraphicKjølemiddeltemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicSkal ikke brukes
GraphicStart motoren.
GraphicKraftuttaket er tilkoblet.
GraphicSlå av motoren.
GraphicMotor
GraphicNøkkelbryter
GraphicKlippeenheter senkes
GraphicKlippeenheter heves
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicMidtre
GraphicHøyre
GraphicVenstre
GraphicLyspære
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicBryter
GraphicFøreren må slippe bryteren
GraphicFøreren må endre til angitt tilstand
Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor.
GraphicFøreren må sette maskinen i fri
GraphicMotorstart er ikke tillatt
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjølevæsken er for varm
GraphicVarsling om opphoping av DPF-aske. Se Vedlikeholde dieselpartikkelfilteret (DPF) i vedlikeholdskapittelet for mer informasjon
GraphicStandby, forespørsel om tilbakestillende regenerering
Forespørsel om parkert eller gjenopprettende regenerering
GraphicEn parkert eller gjenopprettende regenerering er i gang.
GraphicHøy eksostemperatur
GraphicNOx-kontrolldiagnose med feil. Kjør maskinen tilbake til verkstedet og kontakt din autoriserte Toro-forhandler (programvareversjon U og nyere).
GraphicKraftuttaket er deaktivert.
GraphicSitt ned eller sett på parkeringsbremsen.
Graphic

Indikerer at begrenset heving i revers er aktiv.

Graphic Tilgjengelig kun ved å legge inn PIN-kode

Bruke menyene

Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Dette viser hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny

Menyelement

Beskrivelse

Faults (feil)

Inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil og informasjonen den inneholder.

Diagnostics (Diagnostikk)

Viser hvilke tilstander maskinen har for øyeblikket. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er på og hvilke som er av.

Service (tjeneste)

Inneholder informasjon om maskinen, for eksempel antall brukstimer og liknende.

Settings (innstillinger)

Gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.

About (om)

Viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.

Tjeneste

Menyelement

Beskrivelse

Hours

Oppgir samlet antall timer som maskinen, motoren og kraftuttaket har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert, og vedlikehold som må utføres

Counts (antall)

Viser diverse hendelser maskinen har opplevd

DPF Regeneration (DPF-regenerering)

Dieselpartikkelfilterets regenereringsfunksjon og DPF-undermenyene

Backlap (slipeinnstillinger)

Bruk for å slå på eller av sliping

Inhibit Regen (sperr regen.)

Brukes til å kontrollere tilbakestillende regenerering

Parked Regen (parkert regen.)

Brukes for å starte en parkert regenerering

Last Regen (siste regen.)

Viser antallet timer siden forrige tilbakestillende, parkerte, eller gjenopprettende regenerering

Recover Regen (gjenopprettende regen.)

Brukes for å starte en gjenopprettende regenerering

Innstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Units (enheter)

Kontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter (britiske eller metriske)

Language (språk)

Kontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*

LCD Backlight (bakgrunn)

Kontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen

LCD Contrast (kontrast)

Kontrollerer kontrasten til LCD-skjermen

Protected menus (beskyttede menyer)Graphic

Lar en autorisert person med PIN-koden få tilgang til beskyttede menyer

Protect Settings (beskyttede innstillinger) Graphic

Gir muligheten til å endre innstillingene innen beskyttelsesinnstillingene

Limited Lift Reverse (begrenset løft i revers)

Slår på eller av begrenset løft i revers

Slope Sensor Installed (hellingssensor montert) Graphic

Angir at en hellingssensor oppdages i maskinen.

Turnaround (omdreining)

Aktiverer eller deaktiverer behandlingstid for klippeenheter

Graphic Kun tilgjengelig ved å legge inn PIN-kode

Om

Menyelement

Beskrivelse

Model (modell)

Viser maskinens modellnummer

SN (serienummer)

Viser maskinens serienummer

Revisjon av maskinkontroller

Viser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren

InfoCenter Revision (InfoCenter-revisjon)Graphic

Viser programvarerevisjonen til InfoCenter

CAN Bus (CAN-bus)Graphic

Viser bus-status for maskinkommunikasjon

Graphic Kun tilgjengelig ved å legge inn PIN-kode

Diagnostikk

Menyelement

Beskrivelse

Engine Run (motorkjøring)

Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Engine Run (motorkjøring) og informasjonen den inneholder.

Decks Raise (heve klippeenhet)

Decks Lower (senke klippeenhet)

PTO (kraftuttak)

Traction (trekkraft)

Beskyttede menyer

Det finnes to innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen Innstillinger i InfoCenter. For å låse disse innstillingene må du bruke den beskyttede menyen.

Note: Passordkoden er programmert av din autoriserte Toro-forhandler før levering.

Få tilgang til beskyttede menyer

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt den, kontakt en autorisert Toro-forhandler.

 1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN og trykker på knappen til høyre (Figur 17).

  g028523
 2. I SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker på knappen til høyre (Figur 18A).

  g338379
 3. Tast inn PIN-koden ved å trykke på midtknappen til det korrekte første sifferet vises, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer (Figur 18B og Figur 18C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk på høyre knapp igjen.

 4. Trykk på den midtre knappen for å taste inn PIN-koden (Figur 18D).

  Vent til den røde indikatorlampen på InfoCenter lyser.

  Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er åpen, vises ordet "PIN" i øvre høyre hjørne av skjermen.

Note: Drei nøkkelbryteren til AV-stillingen og deretter til På-stillingen for å låse den beskyttede menyen.

Du kan vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen. Bla ned til alternativet for beskyttede innstillinger etter du har gått inn på den beskyttede menyen. Bruk den høyre knappen til å endre innstillingen. Angi de beskyttede innstillingene til AV. Dette vil gjøre det mulig å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn PIN-koden. Ved å angi beskyttede innstillinger til På vil de beskyttede alternativene skjules, og de vil bare kunne endres ved å oppgi en PIN-kode for å endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at du har angitt PIN-koden, vrir du nøkkelbryteren AV og tilbake til På-stillingen for å aktivere og lagre denne funksjonen.

Tilgang til og endring av innstillingene i den beskyttede menyen

Bla ned til Protect Settings (beskyttede innstillinger) på Protected Menu (den beskyttede menyen) og utfør en av følgende:

 • For å se eller endre innstillingene uten en PIN-kode bruker du den høyre knappen for å endre Beskyttede innstillinger til OFF (av).

 • For å se eller endre innstillingene med en PIN-kode bruker du den venstre knappen for å endre Beskyttede innstillinger til På, sett PIN-koden og vri nøkkelen i tenningen til AV-stillingen og så til På-stillingen.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

SpesifikasjonLT-F3000
Transportbredde157,5 cm
Klippebredde76 cm til 212 cm
Klippehøyde20 mm til 75 mm
Lengde300 cm
Høyde168 cm med veltebeskyttelsen ned
216 cm med veltebeskyttelse opp
209 cm med hytte
Vekt(uten drivstoff eller tilbehør)1436 kg med veltebeskyttelse
1636 kg med hytte
MotorYanmar 3TNV86CT; 32,4 kW (43,4 hk) ved 3000 o/min
Drivstofftankkapasitet60 l
Transporthastighet25 km/t
Klippehastighet11 km/t
Kapasitet for hydraulikksystem32 l
Motorhastighet3000 o/min
Rotorhastighet3000 o/min

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.toro.com/en-gb for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at klippeenhetene er i god stand.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

Fylle drivstofftanken

Drivstofftankens kapasitet

60 l

Drivstoffspesifikasjon

Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

 • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

 • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

 • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

 • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

Petroleumdiesel

Cetaninnhold: 45 eller høyere

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Drivstofftabell

Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternasjonalt
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

 • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstoff

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

 2. Bruk en ren klut til å rengjøre området rundt tanklokket.

 3. Ta lokket av drivstofftanken (Figur 19).

  g290356
 4. Fyll tanken helt til nivået er 25 mm under bunnen av påfyllingshalsen.

 5. Skru tanklokket godt på etter at du har fylt tanken.

  Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

Kontrollere pedaldriften for kjøring forover / rygging

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trekkpedalen som brukes til å kjøre framover og bakover.
 • Når motoren er slått av, bruker du trekkpedalene for forover og rygging gjennom hele artikulasjonen og påser at mekanismen returnerer fritt til NøYTRAL stilling.

  Kontroll av sperrebryterne.

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sperrebryterne:operatørtilstedeværelse, sperremekanisme for klippeenhetens drivverk, sperremekanisme for parkeringsbrems og sperremekanisme for gir i nøytral.
 • Kontrollere dødmannssetebryter

  1. Sitt på førersetet og start motoren.

  2. Senk klippeenhetene helt ned.

  3. Sett klippeenhetens drivbryter i klipp-stilling.

  4. Reis deg fra førersetet, og kontroller at klippeenhetene stopper innen 0,5 til 1 sekund etter at du har reist deg fra setet.

  Kontrollere sperrebryter for klippeenhetens drivverk

  1. Slå av motoren.

  2. Sett klippeenhetens drivverkbryter til AV-stilling, og vri tenningsnøkkelen til stillingen forvarmingskjøring Graphic. PTO-ikonet Graphic skal ikke vises i InfoCenter.

  3. Sett klippeenhetens drivbryter i klippestillingen. PTO-ikonet Graphic vises, men motoren skal ikke starte når du vrir tenningsnøkkelen til START-stillingen Graphic.

  Kontrollere parkeringsbremsens sperrebryter

  1. Slå av motoren.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Vri tenningsnøkkelen til stillingen forvarmingskjøring Graphic. Parkeringsbremsbryteren lyser, og parkeringsbremsikonet Graphic vises i InfoCenter.

  4. Koble fra parkeringsbremsen; lampen for parkeringsbremsen og ikonet slås av. Motoren skal ikke starte når du vrir tenningsnøkkelen til START-stillingen Graphic.

  5. Aktiver parkeringsbremsen, sitt på førersetet og start motoren.

  6. Koble fra parkeringsbremsen.

  7. Reis deg fra setet og kontroller at motoren stopper.

  Kontrollere nøytral sperrebryter for gir

  Important: Vær nøye på at området rundt gressklipperen er fritt for hindringer før du kontrollerer at motoren ikke starter når du kontrollerer sperrebryteren for nøytral.

  1. Slå av motoren.

  2. Ta foten av kjørepedalene for forover / rygging.

  3. Vri tenningsnøkkelen til stillingen forvarmingskjøring Graphic. Gir i nøytral-ikonetGraphic vises i InfoCenter.

  4. Bruk lett trykk på kjørepedalene i retning forover for rygging for å kontrollere at gir i nøytral-ikonet ikke vises i InfoCenter.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp klippeenhetene når du ikke klipper.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut klippeenheten(e), og senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skift ut alle skadde veltebeskyttelseskomponenter. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  Maskiner med en sammenleggbar veltebøyle

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøyle i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen med veltebøylen i hevet stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Gjennomgå instruksjonene for bruk i skråninger, oppført nedenfor, for å bruke maskinen i skråninger. Før du bruker maskinen, må du gjennomgå forholdene på stedet for å fastslå om du kan bruke maskinen under gjeldende forhold på gitt dag og ved gitt sted. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

   • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

   • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

   • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

   • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet.

   • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

   • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

   • Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenhetene senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.

  Forstå dødmannskontrollene

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne kobles ut eller ødelegges, kan maskinen oppføre seg uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Important: Ikke bruk maskinen hvis dødmannskontrollene er skadet eller slitte. Skift alltid ut slitte eller skadde deler, og kontroller at dødmannskontrollene fungerer korrekt før du bruker maskinen.

  Sperremekanisme for motorstart

  Du kan kun starte motoren når pedalen for kjøring forover/rygging står i NøYTRAL stilling, drivbryteren for klippeenheten er i AV-stilling og parkeringsbremsen er koblet inn.

  Note: Du kan bare starte motoren kun med klippeenhetsbryteren i AV-stilling.

  Motorkjøringssperre

  Når du har startet motoren, må du sitte i førersete for å kjøre motoren mens parkeringsbremsen kobles ut.

  Motoren slår seg av hvis du forlater førersetet uten å koble inn parkeringsbremsen først.

  Sperreanordning for klippeenhetsdrivverk

  Du må sitte i førersetet for å kjøre klippeenhetene. Hvis du reiser deg fra setet i mer enn et sekund, aktiveres en bryter og drivverket til klippeenhetene kobles automatisk ut.

  For å tilbakestille klippeenhetene, sitt i setet, flytt drivbryteren for klippeenhetene til AV-posisjon og flytt den deretter til På-posisjon.

  Note: Hvis du reiser deg fra setet et øyeblikk under vanlig arbeid, påvirkes ikke drivverket til klippeenhetene.

  Justere veltebøylen

  Advarsel

  For å unngå skader eller dødsfall ved velt: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

  Påse at setet er låst med setelåsen.

  Advarsel

  Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede.

  • Du må ikke betjene maskinen på ujevnt underlag eller i en helling når veltebøylen er i senket posisjon.

  • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

  • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

  • Kjør sakte og forsiktig.

  • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

  • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

  Important: Bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er i hevet og låst stilling. Bruk ikke sikkerhetsbelte når veltebøylen er i senket stilling.

  Senke veltebøylen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern hårnålssplintene fra veltebøyleboltene i svingbrakettene på den nedre veltebøylerammen (Figur 20).

   g290634
  3. Mens du støtter vekten av den øvre veltebøylen, må du fjerne veltebøyleboltene fra svingbrakettene (Figur 20).

  4. Senk den øvre veltebøylen forsiktig til den hviler på stoppene på den nedre veltebøylerammen.

  5. Sett inn veltebøyleboltene i de nedre hullene i svingbrakettene (Figur 21).

   g290636
  6. Fest veltebøyleboltene til svingbrakettene med hårnålssplinter.

  Heve veltebøylen

  1. Fjern hårnålssplintene som fester veltebøyleboltene til svingbrakettene på den nedre veltebøylerammen.

  2. Fjern veltebøyleboltene fra svingbrakettene (Figur 22).

   g290636
  3. Hev den øvre veltebøylen til hullene i veltebøylen er på linje med svingbrakettene (Figur 23).

   g290635
  4. Sett inn veltebøyleboltene gjennom de øvre hullene i svingbrakettene og den øvre veltebøylen (Figur 23).

  5. Fest veltebøyleboltene til svingbrakettene med hårnålssplintene (Figur 23).

  Starte motoren

  Important: Hvis du starter motoren for første gang, hvis motoren har stoppet pga. mangel på drivstoff eller hvis du har utført vedlikehold på drivstoffsystemet, lufter du drivstoffsystemet før du starter motoren. Se Prime drivstoffsystemet.

  Important: Denne maskinen er utstyrt med motorstartsperre. Se Forstå dødmannskontrollene.

  1. Aktiver parkeringsbremsen, flytt trekkpedalen til NøYTRAL stilling, og påse at klippeenhetenes drivbryter er i stillingen AV.

  2. Vri nøkkelen til INNTAKSVARMER/KJøR-STILLING.

   Note: Høy forvarmerindikator-ikonet Graphicvises i InfoCenter. Vent til forvarmerindikatorikonet ikke lenger vises.

   g290335
  3. Vri nøkkelen til start-stillingen.

   Slipp nøkkelen til inntaksvarmer/kjør-stilling straks motoren starter.

   Important: Ikke drei motoren i mer enn 15 sekunder.

  4. Kjør motoren på tomgang til den er varm.

  Slå av motoren

  Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren slås av. Hvis du ikke setter motoren på tomgang, kan turboladeren skades.

  1. Flytt trekkpedalen til NøYTRAL stilling, slå av klippeenhetens drivbryter, aktiver parkeringsbremsen og senk klippeenhetene.

  2. Trykk på motorhastighetsbryteren til motorhastigheten er ved lav tomgang.

  3. La motoren kjøre i minst 5 minutter.

  4. Vri nøkkelen til avstengningsstilling (stopp) (Figur 25).

   g290335
  5. Fjern nøkkelen før du forlater førersetet.

  Generell informasjon om treskeklippeenheten

  Det er viktig å holde treskerknivene skarpe og i god stand for å sikre god klippeytelse, minimalt strømforbruk og en god kvalitet på klipping.

  Treskerhodet er en finklippingstresker som kun skal brukes for vedlikehold av gress. Det anbefales at maksimalt 1/3 av den totale gresslengden fjernes ved klipping.

  Skrapeledningene er montert for å fjerne rusk fra valsen, under tørre forhold kan det hende at disse ikke er nødvendige og det anbefales at de fjernes. Under fuktige og våte forhold må du påse at skrapeledningene ikke blir tilstoppet med rusk.

  Klippeenheten flyter og kan svinge sidelengs for å følge konturene i bakken.

  Klippeenhetene er utformet for å brukes på fullt turtall. Hastighet framover bør justeres etter gressforhold og for å ikke overbelaste kraftenhetene eller hodene. Jo lavere hastighet fremover, jo høyere kvalitet på klipping og sluttresultat.

  Justere klippehøyden

  Note: Klippehøyden måles etter den bakre valsen. Knivslitasje, slitte klippeenheter som dreier, bøyde/skadde klippeenhetspinner og bøyde/skadde armer kan påvirke klippehøydeinnstillingen.

  1. Vri justeringsmutterenheten på begge ender med klokken for å senke klippehøyden eller mot klokken for å heve klippehøyden (Figur 26).

   g330034

   Important: Ikke forsøk å låse opp mutterenhetene.

  2. Påse at alle klippeenhetene er stilt inn på samme klippehøyde ved å referere til indikatorringene (Figur 27).

   g034596

   Note: Se Figur 28 for klippehøydeinnstillingene.

   g034925

  Styre posisjonen for individuelle klippeenheter

  Bruk de tre hevekontrollbryterne til å heve eller senke klippeenhetene uavhengig av de andre.

  Senke klippeenheten

  1. Skyv klippeenhetens drivbryter i klippestillingen.

  2. Skyv hevekontrollbryteren forover og slipp.

   Note: Klippeenheten aktiveres når den er ca. 150 mm over bakkenivå. Klippeenheten er i svevemodus og følger konturene i bakken.

   Note: Hevekontrollbryteren går automatisk tilbake til (NøYTRAL) stilling når du slipper den.

   g287651

  Heve klippeenheten

  1. Trekk og hold hevekontrollbryteren.

  2. Slipp hevekontrollbryterne når klippeenhetene er ved nødvendig høyde.

  Note: Hevekontrollbryteren går automatisk tilbake til (NøYTRAL) stilling når du slipper den, og klippeenhetens armer låses hydraulisk på plass.

  Begrenset heving av klippeenhet

  Begrense heving av klippeenheten når du kjører fremover

  Note: Funksjonen for begrenset heving ved kjøring fremover er aktivert som standard.

  • Når du kjører fremover, trekker du kort i hevekontrollbryter(ne).

   Note: Klippeenheten(e) slås av og heves omtrent 150 mm over bakkenivå.

  • Funksjonen for begrenset heving slår seg av når klippeenheten senkes og kjører.

  Begrense heving av klippeenheter når du kjører bakover

  Note: Du må aktivere funksjonen for begrenset heving i InfoCenter for automatisk å heve klippeenhetene når du kjører bakover.

  • Når funksjonen for begrenset heving er aktivert, vil rygging med maskinen føre til at alle klippeenheter heves til den begrensede heveposisjonen.

   Note: Klippeenheten(e) heves omtrent 150 mm over bakkenivå.

   Important: Klippeenhetene fortsetter å gå under bruk av begrenset heving og rygging med maskinen.

  • Hvis du kjører maskinen fremover igjen, fører det til at klippeenheten senkes til sveveposisjonen.

  Bruk av omdreiningsmodusfunksjonen for klippeenheten

  Note: Du må aktivere omdreiningsmodusfunksjonen for midtre hevekontrollbryter i innstillingsmenyen for InfoCenter.

  • Trekk kort i hevekontrollbryteren for midtre klippeenhet for å heve alle klippeenhetene til den begrensede heveposisjonen.

  • Skyv kort ned hevekontrollbryteren for midtre klippeenhet for å senke alle klippeenhetene til sveveposisjonen.

  Justere automatisk begrenset heving av klippeenhet

  Note: Du aktiverer funksjonen automatisk begrenset heving av klippeenhet i innstillingsmenyen for InfoCenter.

  • Manuelt begrenset heving bruker de tre hevekontrollbryterne, og er alltid tilgjengelig, uavhengig av innstillingen automatisk begrenset heving i InfoCenter.

  • Når automatisk begrenset heving av klippeenhet er aktivert, vil det å kjøre maskinen i revers forårsake at klippeenhetene automatisk heves til den begrensede heveposisjonen.

  • Klippeenhetene går tilbake til sveveposisjonen når maskinen kjøres fremover.

  Trekk kort i hevekontrollbryterne for å heve klippeenhetene til den begrensede heveposisjonen.

  Note: Klippeenhetens drivverk deaktiveres umiddelbart, og klippeenhetene heves til ca. 150 mmover bakkenivå.

  Automatisk begrenset heving fungerer med klippeenhetene senket og roterende.

  Aktivere klippeenhetsdrivverket

  Klippeenhetens drivverk aktiveres kun når du sitter i førersetet. Se Kontrollere dødmannssetebryter.

  g329895

  Aktivere klippeenhetsdrivverket

  Trykk øverst på klippeenhetens drivbryter til På-stillingen (Figur 30).

  Frigjøre alle klippeenhetsdrivverk

  Skyv klippeenhetens drivbryter til AV-stillingen (Figur 30).

  Senke klippeenhetene

  Klippeenhetsbryteren må være satt til På-stillingen (Figur 30). Sett hevekontrollbryteren(e) i nedoverretning. Klippeenhetene kjører når klippeenhetene er ca. 150 mm over bakkenivå.

  Justere vektoverføring/trekkassistanse

  Et variabelt hydraulisk vektoverføringssystem gir forbedret dekkgrep med gressoverflaten – trekkassistanse.

  Hydraulisk trykk fra klippeenhetens hevesystem gir en løftekraft som reduserer klippeenhetens vekt på bakken og overfører vekten som nedadgående kraft på dekkene. Dette er kjent som vektoverføring.

  Note: Juster mengden vektoverføring for å passe driftsforhold.

  1. Åpne panseret.

   g292364g292365
  2. På høyre side av maskinen må du løsne låsehjulet på vektoverføringsmanifolden en halv omdreining mot urviseren mens du holder håndhjulet stødig (Figur 31).

  3. Roter håndhjulet for vektoverføring (Figur 31) på følgende måte:

   • mot klokken for å redusere vektoverføringen

   • med klokken for å øke vektoverføringen

   Note: Den anbefalte innstillingen for vektoverførings-/trekkassistanse er å øke vektoverføringen til klippeenhetene begynner å heve, og deretter rotere håndhjulet en halv omdreining mot klokken.

  4. Stram til låsehjulet (Figur 31).

  Fjerne blokkering fra klippeenhetene

  Advarsel

  Prøv aldri å rotere klippeenhetene for hånd. Resttrykk i hydraulikksystemet kan føre til at klippeenheten(e) roterer plutselig når du frigjør blokkeringen, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Bruk alltid vernehansker, og bruk et egnet og solid treinstrument.

  • Påse at treinstrumentet får plass i treskerotoren, og at den er lang nok til å gi hevarmvirkning til å få løs blokkeringen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Flytt trekkpedalen til NøYTRAL stilling, koble inn parkeringsbremsen og slå av klippeenhetene.

  3. Senk klippeenhetene helt ned, eller lås dem i transportstillingene.

  4. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  5. Frigjør alle enheter med lagret energi.

  6. Kontroller at alle bevegelige deler står stille.

  7. Bruk et egnet og solid treinstrument til å fjerne blokkeringen. Sørg for at treinstrumentet støttes i klippeenheten, og unngå å bruke for stor makt, slik at du ikke skader utstyret.

  8. Fjern treinstrumentet fra klippeenheten før du starter motoren.

  9. Reparer eller juster klippeenheten om nødvendig.

  Brukstips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og løft klippeenheten, og koble dem inn og ut. Når du føler at du kjenner maskinen, kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger.

  Forstå motoradvarslene til InfoCenter

  Hvis et ikon vises på InfoCenter-advarselen under drift av maskinen om en tilstand, stopper du maskinen umiddelbart og retter opp problemet. I tabellen nedenfor finner du eksempler på ikonene som kan vise:

  Ikon

  Forhold

  Graphic

  Motorkjølevæsken er for varm.

  Graphic

  Slå av motoren.

  Graphic

  Stasjonær gjenoppbygging kreves.

  Graphic

  Kraftuttaket er deaktivert.

  Graphic

  DPF-askeoppsamling.

  Graphic

  Funksjonsfeil ved NOx-kontrolldiagnose

  Klipping av gress

  Klippeenhetenes omdreiningshastighet skal alltid holdes så høy som mulig for å opprettholde høy klippekvaliteten. Dette krever høy motorhastighet.

  Klippeytelsen er best når du klipper mot gressets liggeretning. For å dra nytte av denne effekten må du veksle klipperetning.

  Påse at du ikke etterlater deg uklipte gresstriper ved overlappingspunktene mellom nærliggende klippeenheter ved å unngå krappe svinger.

  Maksimere klippekvaliteten

  Kvaliteten på klippingen reduseres når foroverhastigheten er for høy. Balanser alltid klippekvaliteten med ønsket klippehastigheten, og still inn foroverhastigheten deretter.

  Maksimere motoreffektiviteten

  Ikke la motoren kjøre for hardt. Hvis du merker at motoren begynner å jobbe for hardt, reduser foroverhastigheten eller hev klippehøyden. Påse at knivene i klippeenheten er skarpe.

  Kjøre maskinen i transportmodus

  Important: Vær forsiktig når du kjører maskinen over hindringer slik som veikanter.Kjør alltid sakte over hindringer for å hindre skader på dekkene, hjulene og styresystemet. Påse at dekkene er fylt med anbefalte trykk.

  Koble alltid fra klippeenhetsdrivverket når du kjører maskinen over områder som ikke er dekket av gress. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander, slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell.

  Bruke bakre skrapervalser

  For å oppnå optimalt gressutslipp er det generelt lurt å fjerne de bakre skrapervalsene når forholdene tillater det.

  Hvis det begynner å bygge seg opp gjørme og gress på valsene, monter skrapene. Når du monterer skrapeledninger, påse at de strammes korrekt.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenheter, drivverk, lyddempere, kjøleskjermer og motorrom for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Identifisere festepunktene

  g282342

  Transportere maskinen

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Taue maskinen

  Sørg for at slepebilen har tilstrekkelig kapasitet for den kombinerte vekten av begge kjøretøyene. Se Spesifikasjoner.

  Heve klippeenhetene

  Når det er mulig, hev og lås klippeenhetene før du sleper maskinen.

  Frigjøre hjulmotorbremsene

  1. Koble inn parkeringsbremsen, og blokker hjulene på tauekjøretøyet.

  2. Blokker maskinens forhjul.

  3. Hev plattformen. Se Heve plattformen.

  4. Fjern de to boltene (12 x 40 mm) og to skivene (12 mm) som oppbevares i plattformstøttestativet (Figur 33).

   g292366
  5. Koble en ubøyelig slepestang mellom sleperingen på fronten av maskinen og tauekjøretøyet (Figur 34).

   Note: Hvis nødvendig, bruk den bakre sleperingen på maskinen til å plassere maskinen for å gi klarering, og bruk fremre slepering til å slepe maskinen.

   g328268
  6. På høyre side, identifiser bremseskiveenheten på forhjulsmotoren, og fjern sekskantpluggen (Figur 35).

   g292377
  7. Monter en bolt (12 x 40 mm) og skive (12 mm) i hullet midt på motorendeplaten (Figur 36).

   g014451
  8. Stram til bolten i det gjengede hullet i bremsestempelet til bremsen frigjøres (Figur 36).

  9. Gjenta trinn 6 til og med8 for bremsen på venstre side av maskinen.

  Omgåelse av girpumpen

  1. Bruk en unbrakonøkkel på 8 mm (5/16 tomme) til å rotere de to skruehodene med innvendig sekskant på girpumpens avlastingsventiler tre hele omdreininger mot klokken (Figur 37).

   Important: Du må styre maskinen manuelt når den slepes. Når motoren er slått av, får du ingen hjelp av hydraulikken – det føles tungt å styre maskinen.

   g328252
  2. Senk og lås plattformen. Se Senke plattformen.

  3. Fjern kilene ved hjulene

  Taue maskinen

  Important: Ikke slep maskinen raskere enn 3–5 km/t og ikke lenger enn 3 minutter, ellers kan det oppstå innvendig skade på girkassen.

  • Bruk den fremre sleperingen til å slepe maskinen.

  • Slep maskinen et kort stykke, ved lav hastighet og ikke lenger enn 3 minutter.

  Gjenopprette girpumpen

  1. Sett kiler ved forhjulene.

  2. Hev plattformen. Se Heve plattformen.

  3. Bruk en unbrakonøkkel på 8 mm (5/16 tomme) til å rotere de to skruehodene med innvendig sekskant på girpumpens avlastingsventiler tre omdreidninger med klokken (Figur 38).

   g328252
  4. Stram skruene med innvendig sekskant til 81 Nm.

  Gjenopprette bremsene

  1. Fjern bolten (12 x 40 mm) og skiven (12 mm) fra hullet midt på motorendeplaten (Figur 39).

   g014451
  2. Monter sekskantpluggen i motorendeplaten (Figur 40).

   g292377
  3. Gjenta trinn 1 til og med 2 for bremsen på motsatt side av maskinen.

  4. Fjern kilene ved hjulene.

  5. Koble fra tauestangen.

   Note: Giret og bremsene er klare for drift.

  6. Legg bort de to boltene (12 x 40 mm) og to skivene (12 mm) som oppbevares i plattformstøttestativet (Figur 40).

   g292366
  7. Senk plattformen. Se Senke plattformen.

  8. Koble fra slepekjøretøyet.

  9. Sjekk bremsene på maskinen.

   Advarsel

   Hvis maskinen brukes uten at bremsesystemet fungerer som det skal, kan dette føre til at du mister kontrollen over maskinen og resultere i alvorlig personskader for deg og tilskuere.

   Før du bruker maskinen, må du påse at bremsesystemet fungerer som det skal. Utfør de innledende kontrollene mens maskinen kjøres med sakte hastighet. Ikke bruk maskinen med et skadet eller frakoblet bremsesystem.

  Vedlikehold

  Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydrauliske skjemaet ved å gå til www.toro.com/en-gb, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Note: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut klippeenheten(e), og senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Etter de 50 første timene
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trekkpedalen som brukes til å kjøre framover og bakover.
 • Kontroller sperrebryterne:operatørtilstedeværelse, sperremekanisme for klippeenhetens drivverk, sperremekanisme for parkeringsbrems og sperremekanisme for gir i nøytral.
 • Smør smøreniplene som skal smøres daglig.Smør lagre, hylser og omdreiningspunkter umiddelbart etter hver vask, uavhengig av serviceintervallet.
 • Kontroller blokkeringsindikatoren for luftfilteret.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Kontroller lufttrykket i for- og bakhjulene.
 • Fjern rusk fra skjermen og radiatoren/oljekjøleren.(Oftere under skitne driftsforhold.)
 • Kontroller kjølesystemet.
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller innstilling av klippehøyde.
 • Kontroller treskerotorer og -kniver for skader, sprekker og løse fester. Skift ut skadde eller ødelagte deler.
 • Kontroller det bakre vernet.
 • Kontroller det fremre vernet.
 • Kontroller klippeenhetsakselen.
 • Kontroller for uvanlige vibrasjoner fra rotoren.
 • Inspiser sikkerhetsbeltet.
 • Sjekk festene på maskinen.
 • Kontroller klippeenhetene.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør hylsene som skal smøres hver 50. time.Smør lagre, hylser og omdreiningspunkter umiddelbart etter hver vask, uavhengig av serviceintervallet.
 • Vedlikeholde batteriet.(eller ukentlig, avhengig av hva som kommer først)
 • Kontroller knivboltene.
 • Undersøk knivene for skade og slitasje.
 • Påse at hver knivbolt er strammet til 45 N∙m.
 • Kontroller klippeenhetsakselen.
 • Kontroller for høy dødgang i rotorlagrene.
 • Kontroller bakvalsens justering.
 • Kontroller spenningen på den bakre valseskrapeledningen.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Kontroller girkontrollkabelen.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Kontroller slangene til kjølesystemet.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret.
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse(eller årlig, avhengig av hva som kommer først).
 • Kontroller det elektriske systemet.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 1000. driftstime
 • Juster motorventilene.Se servicehåndboken for motoren.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.Bytt ut det hydrauliske filteret.
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hver 1500. driftstime
 • Inspiser veivhusets luftingssystem.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Hver 3000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,Rengjør sotfilteret hvis motorfeil oppstår SPN 3251 FMI 0, SPN 3720 FMI 0 eller SPN 3720 FMI 16 vises i InfoCenter, tar du kontakt med en autorisert serviceforhandler.
 • Inspiser ECU og relaterte sensorer og aktuatorer.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Inspiser turboladeren.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Inspiser, rengjør og test ventilen for eksosresirkulering (EGR).Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Undersøk og test ventilen på gassinntaket.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Inspiser og rengjør injektorene.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Årlig
 • Bytt knivene.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skift kjølevæsken.
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Skift ut girkabelen.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Sjekk motoroljenivået.       
  Kontroller blokkeringsindikatoren for luftfilteret.       
  Tapp vann fra drivstoff-/vannutskilleren.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller kjølesystemet.       
  Fjern rusk fra skjermen og radiatoren/oljekjøleren.       
  Smøre lagrene, hylsene og omdreiningspunkter.2       
  Kontroller lufttrykket i dekkene.       
  Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.       
  Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.       
  Sjekk festene på maskinen.       
  Kontroller klippeenhetene.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Inspiser sikkerhetsbeltet.       
  Sjekk at trekkpedalen virker som den skal.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller sperrebryternes funksjon.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Vask maskinen.2       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Kontroller glødepluggene og innsprøytningsdysene dersom maskinen er vanskelig å starte, produserer mye røyk eller går ujevnt.

  2. Smør maskinen umiddelbart etter hver gang den vaskes, uansett hva som står oppført.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  

  Forberedelse for vedlikehold

  Heve plattformen

  1. Flytt plattformlåsehåndtaket (Figur 42) mot fronten av maskinen til låsen går klar av låsestangen.

   g290373
  2. Hev plattformen (Figur 43).

   Note: Gassløftesylinderen hjelper til med å løfte plattformen.

   g290372

  Senke plattformen

  Advarsel

  Hvis maskinen brukes med ulåst bremsesystem, kan dette føre til at du mister kontrollen over maskinen og resultere i alvorlig personskader for deg og tilskuere.

  Du må aldri bruke maskinen uten først å kontrollere at låsemekanismen til operatørplattformen er helt aktivert og i god driftstilstand.

  1. Senk plattformen forsiktig (Figur 44).

   Note: Gassløftesylinderen hjelper til med å støtte plattformen.

   g290371
  2. Når plattformen nærmer seg helt nedsenket posisjon, flytt plattformlåsehåndtaket (Figur 45) mot fronten av maskinen.

   Note: Dette sørger for at låsekrokene går klar av låsestangen.

   g290369
  3. Senk plattformen helt ned og flytt plattformlåsehåndtaket mot baksiden av maskinen til låsekroken er helt integrert med låsestangen (Figur 46).

   g290370

  Fjerne oppbevaringsrommet

  1. På venstre side, åpne døren til oppbevaringsrommet (Figur 47).

   g328513
  2. Fjern de tre knottene og tre skivene som fester oppbevaringsromdekselet til maskinen, og fjern oppbevaringsrommet (Figur 47).

  Montere oppbevaringsrommet

  1. Innrett hullene på undersiden av oppbevaringsrommet med hullene i chassisbrakettene.

  2. Fest oppbevaringsrommet på maskinen med de tre knottene og tre skivene (Figur 48)

   g328512
  3. Lukk dekselet på oppbevaringsrommet.

  Finne løftepunktene

  Note: Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen når du løfter den.

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

  Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  • Foran – under fremre armbeslag

  • Bak – akselrør på bakakselen

  g014447

  Smøring

  Smøre lagrene, hylsene og tapper

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Smør smøreniplene som skal smøres daglig.Smør lagre, hylser og omdreiningspunkter umiddelbart etter hver vask, uavhengig av serviceintervallet.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør hylsene som skal smøres hver 50. time.Smør lagre, hylser og omdreiningspunkter umiddelbart etter hver vask, uavhengig av serviceintervallet.
 • Important: Smør lagre, hylser og omdreiningspunkter umiddelbart etter hver vask, uavhengig av angitt serviceintervall.

  Smørefettspesifikasjon: nr. 2 litiumsbasert smørefett.

  • Bruk 1 pumpetrykk med smørefett på klippehøydejusteringene og 3 pumpetrykk med smørefett på alle andre smørenipler

  • Se Figur 50 for plassering av smørenipler.

  • Skift ut eventuelle skadde smørenipler.

  g034909

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Kontrollere blokkeringsindikatoren for luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller blokkeringsindikatoren for luftfilteret.
  1. Åpne panseret.

  2. Kontroller blokkeringsindikatoren for luftfilteret (Figur 51).

   Important: Hvis indikatoren er rød, må du inspisere hovedluftfilteret og bytte det ut hvis det er skittent eller skadet. Se Skifte hovedluftfilteret.

   g292453
  3. Hvis blokkeringsindikatoren for filter ikke er rød, lukker du panseret.

  Skifte hovedluftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret.
 • Kontroller om luftrenserhuset er skadet slik at det kan føre til luftlekkasje. Bytt luftrenseren hvis den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  Note: Overhal hovedluftfilteret når blokkeringsindikatoren for filter (Figur 51) er rød. Hvis du skifter luftfilteret ofte, øker det risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Før du tar av luftfilterdekselet, bruker du luft under lavt trykk (2,76 bar, ren og tørr) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av filteret og boksen.

   Note: Denne rengjøringsprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

   Important: Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

   g292455
  2. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp.

  3. Ta av hovedluftfilteret (Figur 52).

   Important: Ikke rengjør og bruk et brukt element på nytt, da dette kan føre til mulig skade på filterelementet.

  4. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og huset.

   Important: Ikke bruk et ødelagt filter.

  5. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  6. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare luftfilterdekselet. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet i ventilen, og monter uttaksventilen i luftfilterdekselet.

  7. Juster luftfilterdekslet på smussutstøtingsporten mellom klokken fem til sju når den vises fra enden. Monter dekslet på beholderen, og fest dekslet.

  8. Kontroller tilstanden for luftrenserslangene.

  Skifte sikkerhetsfilteret

  Luftfilteret har et sekundært sikkerhetsfilterelement inni det primære luftfilteret for å forhindre støv som har sluppet løs, og andre elementer fra å komme inn i motoren mens du skifter hovedelementet.

  Sikkerhetsfilteret skal byttes, aldri rengjøres.

  Important: Prøv aldri å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, er primærfilteret skadet. Bytt ut begge filtrene.

  g292454

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller høyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan føre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forårsaker motorskade.

  Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra autoriserte Toro-forhandlere med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Lås opp panserlåsene og åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk av den, sett den ned igjen i røret og ta den deretter ut igjen. Oljenivået skal være mellom FULL- og ADD-merkene (Figur 54).

   g008881
  4. Hvis oljenivået er lavt, må du ta av oljelokket og fylle på olje til nivået er mellom FULL- og ADD-merkene (Figur 54).

   Note: Ikke overfyll motoren.

  5. Sett peilestaven på plass, og skru på oljelokket.

  6. Lukk panseret, og fest det med låsene.

  Veivhusets oljekapasitet

  5,5 liter med filter

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Fjern tappepluggen (Figur 55) og la oljen renne ut i et tappefat.

   g292615
  2. Når all oljen dreneres, monterer du tappepluggen og strammer den til 54 til 63 Nm.

  3. Ta av oljefilteret.

  4. Stryk et tynt lag med ren olje på den oljefilterpakningen.

  5. Sett oljefilteret på motoren til det er i kontakt med monteringsflaten, og stram til filteret en ekstra gang.

   Important: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  6. Tilsett olje til veivhuset. Se Oljespesifikasjon og Kontrollere motoroljenivået.

  Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 3000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,Rengjør sotfilteret hvis motorfeil oppstår SPN 3251 FMI 0, SPN 3720 FMI 0 eller SPN 3720 FMI 16 vises i InfoCenter, tar du kontakt med en autorisert serviceforhandler.
 • Hvis motorfeilene (sjekk motor spn 3251 fmi 0), (sjekk motor spn 3720 fmi 0) eller (sjekk motor 3720 fmi 16) vises i InfoCenter (Figur 56), må du rengjøre sotfilteret etter følgende fremgangsmåte:

  g214715g213864g213863
  1. Se motordelen i servicehåndboken for informasjon om demontering og montering av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret til DPF.

  2. Kontakt en autorisert Toro-forhandler mht. reservedeler eller service av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

  3. Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å få motorkontrollenheten tilbakestilt etter at du monterer et rent dieselpartikkelfilter.

  Utvidet vedlikehold motor

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 1000. driftstime
 • Juster motorventilene.Se servicehåndboken for motoren.
 • Hver 1500. driftstime
 • Inspiser veivhusets luftingssystem.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Hver 3000. driftstime
 • Inspiser ECU og relaterte sensorer og aktuatorer.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Inspiser turboladeren.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Inspiser, rengjør og test ventilen for eksosresirkulering (EGR).Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Undersøk og test ventilen på gassinntaket.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Inspiser og rengjør injektorene.Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
 • Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff og dampen fra drivstoff svært brannfarlige og eksplosive. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Fyll drivstofftanken på et åpent område utendørs mens motoren er av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 25 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Du må aldri røyke når du håndterer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der gnister kan antenne drivstoffdamp.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret.

  3. Løsne tappeventilen på bunnen av filterboksen, og åpne ventilskruen på toppen av boksmonteringen.

   g292479
  4. Stram til tappeventilen på bunnen av filterboksen, og lukk ventilskruen på toppen av boksmonteringen.

  5. Prim drivstoffsystemet. Se Prime drivstoffsystemet.

  Prime drivstoffsystemet

  Prime drivstoffsystemet under følgende forhold:

  • før du starter motoren den første gangen

  • hvis du går tom for drivstoff og deretter tilsetter nytt drivstoff i systemet

  • etter å ha utført vedlikehold på drivstoffsystemet, som å skifte drivstoffilteret, drenere vannutskilleren eller skifte ut en drivstoffsystemkomponent

  For å prime drivstoffsystemet vrir du nøkkelen til På-stillingen i 10–15 sekunder, noe som lar den elektriske drivstoffpumpen prime drivstoffsystemet.

  Important: Ikke bruk startmotoren til å starte motoren for å prime drivstoffsystemet. Du vil skade startmotoren.

  Skifte ut det drivstoff/vannfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Important: Skift ut drivstoffilterboksen regelmessig for å forhindre slitasje på drivstoffinnsprøytingsplungeren eller innsprøytingsmunnstykket på grunn av smuss i drivstoffet.

  1. Plasser en ren beholder under drivstoffilterbeholderen (Figur 58).

  2. Tøm drivstoffilterboksen. Se Overhale vannutskilleren.

  3. Rengjør området rundt drivstoffilter og filterhodet (Figur 58).

   g292477
  4. Fjern filterboksen og rengjør filterhodet (Figur 58).

  5. Smør pakningen på filterboksen med ren dieselolje.

  6. Monter den nye filterbeholderen for hånd til pakningen er i kontakt med monteringsoverflaten.

  7. Prim drivstoffsystemet. Se Prime drivstoffsystemet.

  Vedlikeholde motordrivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Note: Se motorens brukerhåndbok, som følger med maskinen, for mer informasjon.

  1. Rengjør området rundt motordrivstoff-filteret (Figur 59).

   g021576
  2. Fjern filteret og rengjør hodemonteringsoverflaten (Figur 59).

  3. Smør filterpakningen med ren dieselolje.

  4. Monter den tørre filterboksen for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet, og drei den deretter en halv omdreining til.

  5. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse(eller årlig, avhengig av hva som kommer først).
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Skjerm på drivstoffoppsamlingsslange

  Drivstoffets oppsamlingsslange er plassert inne i drivstofftanken. Oppsamlingsslangen er utstyrt med en skjerm som hindrer at smuss kommer inn i drivstoffsystemet. Fjern drivstoffoppsamlingsslangen og rengjør skjermen etter behov.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble begge kablene fra batteriet, begge ledningssatsene fra den elektroniske kontrollenheten og terminalkonnektoren fra vekselstrømsgeneratoren for å unngå skade på det elektriske systemet.

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikehold av batteriet

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift hvis den inntas, og som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Vedlikeholde batteriet.(eller ukentlig, avhengig av hva som kommer først)
 • Important: Når du fjerner batteriet, må du alltid koble fra den negative (-) kabelen først.

  Important: Når du setter inn batteriet, må du alltid koble fra den negative (-) kabelen sist.

  Under normale driftsforhold krever ikke batteriet ytterligere oppmerksomhet. Hvis maskinen har vært utsatt for kontinuerlig bruk under forhold med høye omgivelsestemperaturer, kan det være behov for å tilsette vann til batterielektrolytt.

  1. Fjern oppbevaringsrommet. Se Fjerne oppbevaringsrommet.

  2. Fjern eventuell rust fra batteriklemmene ved å bruke en stålbørste og for å forhindre ytterligere korrosjon.

   Note: Kontroller tilstanden til batteriledningene. Monter nye kabler når de nåværende begynner å bli slitt eller er ødelagt, og trekk til eventuelle løse koblinger etter behov.

  3. Påfør Grafo 112X (Toro delenr. 505-47) eller vaselin på terminalene.

  4. Rengjør batterirommet.

  5. Fjern alle celledekslene, og fyll, hvis nødvendig, på med destillert vann til 15 mm under toppen på batteriet. Monter celledekslene.

  6. Installer oppbevaringsrommet. Se Montere oppbevaringsrommet.

  Kontrollere det elektriske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller det elektriske systemet.
 • Kontroller alle elektriske koblinger og kabler, og skift ut alle som er skadet eller rustne. Spray en vanninhibitor av god kvalitet på eksponerte koblinger for å forhindre at det kommer inn fukt.

  Kontrollere sikringene

  1. Fjern oppbevaringsrommet. Se Fjerne oppbevaringsrommet.

  2. Fjern dekselet til sikringsblokken (Figur 60)

   Note: Sikringsblokken befinner seg ved siden av batteriet.

   g328464
  3. Se etter åpne sikringer.

   Note: Det er ti sikringer i det elektriske systemet.

  4. Skift ut eventuelle åpne sikringer med en sikring av samme strømstyrkekapasitet.

   g328465
  5. Montere dekselet til sikringsblokken (Figur 60).

  6. Installer oppbevaringsrommet. Se Montere oppbevaringsrommet.

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere lufttrykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i for- og bakhjulene.
 • Important: Oppretthold korrekt trykk i dekkene for å sikre korrekt kontakt med gresset.

  Anbefalt dekktrykk er 1 bar for generell bruk. Juster dekktrykket i henhold til følgende tabell, avhengig av driftsforholdene.

  DekkDekktypeAnbefalt dekktrykk
  GressforholdVeiforholdMaksimalt trykk
  Frontaksel26 x 12,0 – 12 BKT-gressmønster0,7 bar1,4 bar1,4 bar
  Bakaksel20 x 10,0 – 8 BKT-gressmønster0,7 bar1,4 bar1,5 bar

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Hver 250. driftstime
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Dreiemomentspesifikasjon for boltene til framhjulet: 200 Nm

  Dreiemomentspesifikasjon for boltene til bakhjulet: 100 Nm

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutrene kan det føre til personskader.

  Oppretthold tilstrekkelig tilstrammingsverdi på hjulmutrene.

  Undersøke girkontrollkabelen og driftsmekanismen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller girkontrollkabelen.
 • Kontroller tilstanden og sikkerheten til kabelen og driftsmekanismen ved hastighetskontrollpedalene og girpumpeendene.

  • Fjern oppsamlinger av smuss, sand og andre avsetninger.

  • Påse at kuleleddene er trygt festet, og kontroller at monteringsbrakettene og kabelfestene er stramme og fri for sprekker.

  • Undersøk endeniplene for slitasje, rust og ødelagte fjærer, og skift ut etter behov.

  • Påse at gummiforseglingene er korrekt plassert, og at det er i god stand.

  • Påse at artikuleringshylsen som støtter den innvendige kabelen, er i god stand, og at den er godt festet til den ytre kabelenheten ved de pressede koblingene. Hvis det finnes tegn på sprekker eller løsrivelse, må du montere en ny kabel umiddelbart.

  • Kontroller at hylsene, stagene og den innvendige kabelen ikke er bøyd, knekt eller skadet på annen måte. Hvis de er det, må du montere en ny kabel umiddelbart.

  • Når motoren er slått av, bruker du pedalkontrollene hele veien og sikrer at mekanismen beveger seg jevnt og fritt til nøytral posisjon uten at den henger seg opp.

   g014571

  Kontrollere spissing av bakhjulene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 1000. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Roter rattet til bakhjulene peker rett fremover.

  2. Løsne låsemutteren på begge ender av parallellstaget (Figur 63).

   Note: Enden av parallellstaget med eksternt spor er venstregjenget.

   g004136
  3. For å svinge hjulene dreier du om parallellstaget ved å vri det mot skrunøkkelflatene (Figur 63).

  4. Mål avstanden mellom fronten på bakhjulene og mellom baksiden av bakhjulene ved akselhøyde.

   Note: Når hjulene er rettet korrekt inn, skal du kunne måle 6 mm eller mindre mellom fremsiden av hjulene og mellom baksiden av hjulene.

  5. Gjenta trinn 3og4 til differansen mellom målingene på fremsiden og baksiden er maks. 6 mm.

  6. Stram til låsemutteren på begge ender av parallellstaget (Figur 63).

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Fjerne rester fra kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra skjermen og radiatoren/oljekjøleren.(Oftere under skitne driftsforhold.)
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Fjern kulebolten fra skjermlåsen (Figur 64)

   g328488
  3. Lås opp motorskjermen, åpne den og løft den fra maskinen (Figur 65).

   g292487
  4. Rengjør skjermene.

  5. Lås opp og åpne panseret (Figur 66).

   g292486
  6. Rengjør motorområdet nøye for alt rusk.

  7. Rengjør begge sidene av radiatoren og oljekjøleren grundig med trykkluft (Figur 67).

   g328487
  8. Lukk og lås panseret.

  9. Monter skjermen på styretappene, lukk skjermen og fest den med låsen og kulebolten.

  Kontrollere kjølevæskenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølesystemet.
 • Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken hver dag før du starter motoren.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 68).

   Kjølemiddelnivået skal være mellom merkene på siden av tanken.

   g330219
  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Hver 250. driftstime
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
  1. Benytt 10 kg kraft mot generatorremmen (Figur 69) midt mellom remskivene.

   Note: Remmen skal gi etter 10 mm.

   g295237
  2. Hvis remspenningen ikke er korrekt, utfører du følgende:

   • Hvis remnedbøyning er mindre enn 10 mm, løsner du svingbolten og strekkbolten (Figur 69), og reduserer remspenningen.

   • Hvis remnedbøyning er større enn 10 mm, løsner du svingbolten og strekkbolten (Figur 69), og øker remspenningen.

    Note: Løsne spenningsbrakettbolten (Figur 69) om nødvendig.

  3. Stram til boltene (Figur 69).

  4. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å sikre at spenningen er riktig.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Beholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

  Anbefalt hydraulikkvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske. Tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter.

  Note: En maskin med den anbefalte erstatningsvæsken trenger ikke væske og filterskift så ofte.

  Alternative hydraulikkvæsker: Hvis Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske ikke er tilgjengelig, kan du bruke kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte hydraulikkvæsker med spesifikasjonene som faller innenfor området for de følgende materialegenskaper og møter bransjestandarder. Syntetisk væske må ikke benyttes. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C to -45 °C
   Bransjespesifikasjoner:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. En flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-distributør.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable-hydraulikkvæske er den eneste syntetiske, nedbrytbare væsken som godkjennes av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra en autorisert Toro-forhandler.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Beholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Den beste tiden for å sjekke hydraulikkvæsken er når den er kald.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Kontroller siktnivåglasset på siden av tanken.

   Note: Hydraulikkvæskenivået skal være på linje med det øvre merket.

  3. Hvis det er behov for ytterligere hydraulikkvæske, må du fjerne oppbevaringsrommet. Se Fjerne oppbevaringsrommet.

  4. Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på hydraulikktanken (Figur 70).

   g330122g014570
  5. Fjern lokket, og fyll tanken med angitt hydraulikkvæske til det øvre merket på siktnivåmåleren.

   Important: Ikke fyll på for mye hydraulikkvæske.

  6. Sett på lokket på tanken.

  7. Installer oppbevaringsrommet. Se Montere oppbevaringsrommet.

  Skifte det hydrauliske returfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 1000. driftstime
 • hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.Bytt ut det hydrauliske filteret.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Åpne panseret.

  3. På venstre side av maskinen rengjør du området rundt filterhodet og plasserer tappefat under filteret (Figur 71).

   g292490
  4. Fjern returfilteret (Figur 71).

  5. Smør pakningen på det nye returfilteret med ren hydraulikkvæske.

  6. Monter filteret på filterhodet og stram til filteret for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til (Figur 71).

  7. Start motoren, og la den gå i to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  8. Slå av motoren, ta ut nøkkelen og kontroller om det finnes lekkasjer.

  9. Lukk og lås panseret.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hvis væsken blir forurenset, kontakt din autoriserte Toro-forhandler for å skylle systemet. Kontaminert væske får en melkeaktig konsistens eller sort farge sammenlignet med ren væske.

  Tømme hydraulikkvæsken

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Fjern oppbevaringsrommet. Se Fjerne oppbevaringsrommet.

  3. Sett et tappefat under hydraulikktanken, fjern tappepluggen fra tanken og tapp ut hydraulikkvæsken (Figur 72).

   g292488
  4. Monter tappepluggen med en ny pakning.

  Rengjør silene

  1. Fjern sugeflensen for oljetanken for å få tilgang til sugesilen (Figur 73).

   g014452
  2. Skru ut og fjern filteret og rengjør med parafin eller bensin før installering (Figur 73).

  Hydraulikkvæskekapasitet

  Fylle på hydraulikktanken med væske

  1. Fyll hydraulikktanken med spesifisert hydraulikkvæske. Se Spesifisering av hydraulikkvæske og Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

   Important: Bruk kun angitte hydraulikkvæsker, andre hydraulikkvæsker kan skade systemet.

  2. Kjør maskinen og bruk alle hydraulikksystemene til hydraulikkvæsken er varm.

  3. Kontroller væskenivået, og fyll på etter behov til det øvre merket på siktmåleren.

  4. Installer oppbevaringsrommet. Se Montere oppbevaringsrommet.

  Klippeenheter

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og deler kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk knivbladene regelmessig for omfattende slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Bruk hansker, og vær forsiktig når du utfører service på dem. Bare skift ut knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig med maskiner med flere klippeenheter, da rotering av én klippeenhet kan få knivene i de andre klippeenhetene til å rotere.

  Skifte ut knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Bytt knivene.
 • For å opprettholde balansen skal kniver alltid skiftes ut i par med motstående kniv, eller hele rotoren skal skiftes. Skift også hylsen, bolten og låsemutteren når du skifter en kniv. Det er to servicesett tilgjengelig for knivskifte. Se Delekatalogen.

  1. Hev klippeenhetene, og fest dem med transportlåsene.

  2. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  3. Hvis du skal skifte kniver på den midtre klippeenheten, fjerner du hele klippeenheten med mindre en løfteanordning er tilgjengelig.

  4. Drei rotoren sakte for hånd, slik at hver enkelt rad med slirer er i ønsket stilling og lett tilgjengelige.

  5. Bruk rotorens låseverktøy (medfølger i knivslipesettet) for å låse rotoren.

  6. Fjern eventuell rusk fra bolthodet og mutteren, og rengjør de utstikkende gjengene med en stålbørste.

  7. Merk posisjonen til bolthodet slik at du kan erstatte boltene fra samme side.

  8. Hold kniven i en fille eller med en polstret hanske, og fjern mutteren, bolten, hylsen og kniven (Figur 74).

   Note: Om nødvendig, smør rustoppløsende olje på gjengene slik at det er lettere å fjerne mutteren.

   g036878
  9. Kast kniven, hylsen, mutteren og bolten.

  10. Monter en ny kniv og hylse med en ny mutter og knivbolt (Figur 74).

   Note: Vær oppmerksom på merkingene for bolthodestillingen slik at du kan skifte ut bolten i samme retning.

  11. Trekk til festene med et moment på 45 N·m.

  Kontrollere knivboltene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller knivboltene.
 • Påse at alle knivboltene er strammet til 45 N∙m.

  Undersøke knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller innstilling av klippehøyde.
 • Kontroller treskerotorer og -kniver for skader, sprekker og løse fester. Skift ut skadde eller ødelagte deler.
 • Hver 50. driftstime
 • Undersøk knivene for skade og slitasje.
 • Påse at hver knivbolt er strammet til 45 N∙m.
 • Important: Knivene skal alltid skiftes ut samtidig som den andre kniven / som par for å opprettholde balansen.

  1. Parker maskinen på flat mark.

  2. Hev og støtt klippeenheten med transportlåsene.

  3. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  4. Undersøk kniven for skade, og vær spesielt oppmerksom på festene, kniveggen og monteringshullet (Figur 75). Skift alle skadde kniver og festene.

   g034632
  5. Inspiser hver kniv for slitasje ved hjelp av slitasjelinjen (Figur 76). Skift kniven når den er slitt ned til slitasjelinjen.

   g034634
  6. Påse at hver knivbolt er strammet til 45 N∙m.

  7. Grip hver kniv og påse at det ikke er mer enn totalt 3 mm fri bevegelse i begge retninger fra rotoren. Hvis det er mer enn totalt 3 mm fri bevegelse, skift ut kniven.

  8. Kontroller hvert par med motliggende kniver om en vektforskjell foreligger mellom dem.

   Note: Hvert par med motliggende kniver bør ikke ha en vektforskjell på mer enn 10 gram.

  Fare

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

  Kontrollere det bakre vernet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller det bakre vernet.
 • Undersøk det bakre vernet for slitasje eller skade (Figur 77). Skift ut det bakre vernet hvis det er skadet for å forhindre at gjenstander blir kastet inn i førerens område.

  g034664

  Renske en blokkert rotor

  Advarsel

  Resttrykk i det hydrauliske systemet kan føre til personskader ved plutselig bevegelse av treskerotoren(e) når blokkeringen fjernes.

  • Forsøk aldri å rotere eller fjerne blokkeringer fra treskerotorer for hånd.

  • Bruk alltid vernehansker og en pinne av tre.

  • Påse at trepinnen får plass i treskerotoren, og at den er lang nok til å gi tilstrekkelig hevarmvirkning til å få løs blokkeringen.

  1. Sett klippeenhetens drivbryter i AV-stillingen.

  2. Parker maskinen på en jevn flate, slipp pedalen for kjøring forover eller rygging, sett gasskontrollen til lav motorhastighetsstilling og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Senk klippeenhetene helt ned, eller lås dem i angitt transportstilling.

  4. Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til treskerotorene slutter å bevege seg.

  5. Bruk en trepinne til å fjerne blokkeringen.

   Important: Treskerotoren kan rotere når du fjerner blokkeringen.

   Important: Støtt trepinnen i klippeenheten for å unngå å bruke for mye kraft når du fjerner blokkeringen.

  6. Fjern trepinnen fra klippeenheten før du starter motoren.

  7. Reparer eller juster klippeenheten om nødvendig.

  Kontrollere det fremre vernet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller det fremre vernet.
 • Undersøk det fremre vernet regelmessig for slitasje eller skade (Figur 78). Skift ut det fremre vernet hvis det er skadet for å forhindre at gjenstander blir kastet ut mot deg.

  g034658

  Kontrollere klippeenhetsakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller klippeenhetsakselen.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller klippeenhetsakselen.
  1. Hev og støtt klippeenheten.

  2. Grip hver klippeenhet, og kontroller for høy dødgang fra side til side eller opp og ned.

  Kontrollere rotoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller for uvanlige vibrasjoner fra rotoren.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller for høy dødgang i rotorlagrene.
 • Kjør hver klippeenhet etter tur på full hastighet for å kontrollere for uvanlige vibrasjoner fra rotoren.

  Note: Dersom uvanlige vibrasjoner påvises, skal du kontrollere rotoren eller knivene for skade eller slitasje. Alle knivene skal ha et lignende slitasjenivå da vekten påvirker balansen til rotoren.

  Note: Hvis du ikke kan løse vibrasjonsproblemet, skal du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

  1. Hev og støtt klippeenheten.

  2. Grip rotoren i begge ender, og kontroller om endeklaringen er for stor.

   Note: Hvis du oppdager at rotoren har for stor endeklaring, skal du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

   Note: Hvis rotoren må skiftes ut eller balanseres, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

  Kontrollere det bakre valselagerets justering

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller bakvalsens justering.
 • Important: Hold valselagrene på klippeenhetene korrekt justert for å sikre maksimal levetid. Stor klaring i valseenden forårsaker for tidlig skade på lagrene.

  1. Ta tak i valsen og flytt den fra side til side og opp og ned.

  2. Hvis det er stor bevegelse, trekker du forsiktig til mutrene på hver ende av valsen med en skrunøkkel akkurat nok til å fjerne endeklaringen (Figur 79).

   Note: Valsen skal fortsatt rotere fritt etter justeringen. Hvis du strammer mutterne for mye, kan det føre til for tidlig skade på lagrene.

   Note: Juster mutterne med lik mengde i begge ender av valsen.

   g014441

  Kontrollere spenningen på den bakre valseskrapeledningen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller spenningen på den bakre valseskrapeledningen.
 • Påse at skrapeledningene har korrekt spenning for maksimal levetid.

  1. Stram forsiktig holdemutterne til skrapeledningen for å fjerne eventuell slakk fra skrapeledningene.

  2. Stram mutterne fire fulle omganger for å få korrekt ledningsspenning (Figur 80).

  g014440

  Note: Skrapeledningene må ikke trekkes til for hardt.

  Chassis

  Inspisere sikkerhetsbeltet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbeltet.
  1. Inspiser sikkerhetsbeltet med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.

  2. Rengjør sikkerhetsbeltet etter behov.

  Kontrollere festene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk festene på maskinen.
 • Kontroller maskinen for løse og manglende fester.

  Note: Stram alle løse fester. Erstatt eventuelle manglende festeanordninger.

  Utvidet vedlikehold

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller slangene til kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skift kjølevæsken.
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Skift ut girkabelen.
 • Rengjøring

  Vaske maskinen

  Vask maskinen etter behov med bare vann eller vann og et mildt rengjøringsmiddel. Du kan bruke en klut når du vasker maskinen.

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  Important: Bruk ikke trykkspyleutstyr til å rengjøre maskinen. Høyttrykksutstyr kan skade det elektriske systemet, løsne viktige merker og vaske bort nødvendig fett fra friksjonspunktene. Unngå overdreven bruk av vann nær kontrollpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Ikke vask maskinen mens motoren er i gang. Vask av maskinen mens motoren er i gang kan føre til interne skader på motoren.

  Lagring

  Sikkerhet ved oppbevaring

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  3. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere lufttrykket i dekkene.

  4. Kontroller alle festene. Stram dem til etter behov.

  5. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  6. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  Klargjøre motoren

  1. Tapp oljen fra motoren, og sett tappepluggen på plass.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll motoren med spesifisert motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  6. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt drivstoff.

  7. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  8. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  9. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  10. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.

  Klargjøre det elektriske systemet

  1. Overhal batteriet og kablene som følger. Se Sikkerhet for elektrisk system.

  2. Ta batteriklemmene av batteripolene.

  3. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

  4. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

  5. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Der er områder med uklippet gress ved overlappingen mellom klippeenhetene.
  1. Du svinger for skarpt.
  2. Maskinen sklir sidelengs når den kjøres på tvers i en skråning.
  3. Det er ingen bakkekontakt på ene enden av klippeenheten på grunn av dårlige førte slanger eller feilplasserte hydraulikkadaptere.
  4. Det er ingen bakkekontakt på ene enden av klippeenheten fordi en svingbolt er fastkjørt.
  5. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten på grunn av oppsamling av gress under klippeenheten.
  1. Øk svingradiusen.
  2. Klipp opp/ned skråningen.
  3. Korriger slangeføringen eller plasseringen av hydraulikkadapterne.
  4. Løsne og smør svingpunktene.
  5. Fjern oppsamlingen av gress.
  Det er kantlinjer langs hele bredden i klippen på tvers av kjøreretningen.
  1. Hastighet framover er for høy.
  2. Rotorhastigheten er for langsom.
  3. Klippehøyden er for lav.
  1. Reduser hastighet framover.
  2. Øk motorhastigheten.
  3. Hev klippehøyden.
  Det er kantlinjer i gresset som er klippet, på tvers av kjøreretningen, over klippebredden til én spole.
  1. En rotor går sakte.
  1. Kontroller rotorhastigheten. Ta kontakt med en autorisert distributør.
  Det er forskjell i gressets klippehøyde på overlappingspunktet mellom klippeenhetene.
  1. Det er en inkonsekvent klippehøydeinnstilling på den ene klippeenheten.
  2. Posisjonskontrollen for heve/senke er ikke i svevestilling.
  3. Det er ingen bakkekontakt på ene enden av klippeenheten på grunn av dårlige førte slanger eller feilplasserte hydraulikkadaptere.
  4. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten fordi svingbolter er fastkjørt.
  5. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten på grunn av oppsamling av gress under klippeenheten
  1. Kontroller og juster klippehøydeinnstillingen.
  2. Sett posisjonskontrollen til svevestillingen.
  3. Korriger slangeføringen og plasseringen til hydraulikkadapterne.
  4. Løsne og smør svingpunktene.
  5. Fjern oppsamlingen av gress.
  Enkelte gresspartier er uklippet eller dårlig klippet.
  1. En kniv sitter fast.
  2. En kniv er skadet.
  3. Klippehøyden er for høy.
  4. Kniveggene på knivene er avrundet.
  1. Frigjør kniven.
  2. Bytt ut kniven.
  3. Senk klippehøydeinnstillingen.
  4. Skift ut og slip knivene.
  Det er linjer med uklippet eller dårlig klippet gress i kjøreretningen.
  1. Knivene har kontakt med bakken.
  2. Klippeenheten har en nedpekende vinkel.
  3. Klippeenhetene spretter.
  4. Der er slitte rotorlager/lagerhustapper.
  5. Det er løse komponenter i klippeenheten.
  1. Hev klippehøyden.
  2. Juster klippeenheten for å posisjonere klippeenheten parallelt med bakken.
  3. Reduser foroverhastigheten, og reduser vektoverføringen.
  4. Erstatt eventuelle slitte deler.
  5. Kontroller og trekk til komponenter etter behov.
  Det er skalpering på gresset.
  1. Underlaget er for ujevnt for klippehøydeinnstillingen.
  2. Klippehøyden er for lav.
  1. Hev klippehøyden.
  2. Hev klippehøyden.
  Der er overdreven knivslitasje.
  1. Knivene har kraftig kontakt med bakken.
  2. Kniveggene på knivene er avrundet.
  3. Bakkeforholdene er svært harde.
  1. Hev klippehøyden.
  2. Slip eller skift ut knivene.
  3. Hev klippehøyden.
  Motoren starter ikke med tenningsnøkkelen.
  1. Det er ikke strøm i nøytral sperrebryter for gir.
  2. Det er ikke strøm i sperrebryteren for parkeringsbremsen.
  3. Det er ikke strøm i sperrebryteren for klippeenhetsdrivverket.
  4. En elektrisk kobling fungerer ikke som den skal.
  1. Ta foten av pedalene for kjøring forover eller rygging, eller kontroller innstillingen til nøytral sperrebryter for gir.
  2. Sett parkeringsbremsebryteren til på-stilling.
  3. Flytt klippeenhetsbryteren til av-stillingen.
  4. Finn og korriger feilen i det elektriske systemet.
  Batteriet har ikke strøm.
  1. En terminalkobling er løs eller rustet.
  2. Generatorremmen er løs eller utslitt.
  3. Batteriet er utladet.
  4. Det er en elektrisk kortslutning.
  1. Rengjør og stram til terminalkoblingene. Lad opp batteriet.
  2. Juster spenningen eller skift ut remmen. Se brukerhåndboken til motoren.
  3. Lad opp eller skift ut batteriet.
  4. Finn kortslutningen og reparer den.
  Hydraulikkvæsken overopphetes.
  1. En skjerm er blokkert.
  2. Væskeavkjøleribbene er skitne/blokkerte.
  3. Motorradiatoren er skitten/blokkert.
  4. Lav innstilling for avlastningsventilen.
  5. Væskenivået er lavt.
  6. Bremsene er aktivert.
  7. Rotorene er overbelastet eller sitter fast.
  8. En vifte eller et viftedrivverk fungerer ikke som det skal.
  1. Rengjør skjermen.
  2. Rengjør ribbene.
  3. Rengjør radiatoren.
  4. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  5. Fyll beholderen opp til riktig nivå.
  6. Deaktiver bremsene.
  7. Frigjør rotorene.
  8. Kontroller driften av viften, og utfør service på om nødvendig.
  Bremsesystemet fungerer ikke som det skal.
  1. Hjulmotorbremsenheten fungerer ikke som den skal.
  2. Bremseskivene er slitte.
  1. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  2. Skift ut bremseskivene. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  Mangel på styring.
  1. Styreventilen fungerer ikke som den skal.
  2. En hydraulikksylinder fungerer ikke som den skal.
  3. En styreslange er skadet.
  1. Utfør service på eller skift ut styreventilen.
  2. Utfør service på eller skift ut hydraulikksylinderen.
  3. Skift ut slangen.
  Maskinen beveger seg verken forover eller bakover.
  1. Parkeringsbremsen er tilkoblet.
  2. Væskenivået er lavt.
  3. Beholderen inneholder feil type væske.
  4. Drivpedalforbindelsen er skadet.
  5. Girpumpen er skadet.
  6. Giromløpsventilen er åpen.
  7. En drivforbindelse er ødelagt.
  1. Koble fra parkeringsbremsen.
  2. Fyll beholderen opp til riktig nivå.
  3. Tøm beholderen, og fyll på riktig væsketype.
  4. Sjekk forbindelsene, og skift ut eventuelle skadde eller slitte deler.
  5. Få en autorisert distributør til å overhale girpumpen.
  6. Steng omløpsventilen.
  7. Skift ut drivforbindelsen.
  Maskinen kryper fremover eller bakover i fri.
  1. Girets nøytralinnstilling er stilt feil.
  1. Juster innstillingen for girforbindelse i nøytral.
  Det er overdreven støy i hydraulikksystemet.
  1. En pumpe fungerer ikke som den skal.
  2. En motor fungerer ikke som den skal.
  3. Luft lekker inn i systemet.
  4. Sugefilteret er blokkert eller ødelagt.
  5. Overdreven væskeviskositet på grunn av kalde forhold.
  6. Lav innstilling for avlastningsventilen.
  7. For lite hydraulikkvæske.
  1. Finn den støyende pumpen, og utfør service eller skift ut.
  2. Finn den støyende motoren, og utfør service eller skift ut.
  3. Stram til eller skift ut de hydrauliske niplene, særlig i sugelinjene.
  4. Rengjør og skift ut sugefilteret, eller skift ut etter behov.
  5. La systemet varme seg opp.
  6. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  7. Fyll på beholderen for hydraulikkvæske til korrekt nivå.
  Maskinen mister kraft etter innledende tilfredsstillende drift.
  1. En pumpe eller motor er slitt.
  2. For lite hydraulikkvæske.
  3. Væsken i det hydrauliske systemet har feil viskositet.
  4. Væskefilterelementet er blokkert.
  5. Trykkavlastningsventilen fungerer ikke som den skal.
  6. Systemet er overopphetet.
  7. Sugeslangen har lekkasjer.
  1. Erstatt deler etter behov.
  2. Fyll hydraulikkvæsketanken til riktig nivå
  3. Bytt ut væsken i hydraulikktanken med væske som har korrekt viskositet. Se avsnittet Spesifikasjoner.
  4. Bytt filterelementet.
  5. Rengjør avlastningsventilen, og kontroller trykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  6. Kontroller justeringen mellom spole og motstål. Reduser arbeidshastigheten (øk klippehøyden eller reduser foroverhastigheten).
  7. Kontroller og stram til koblingene. Skift ut slangen om nødvendig.
  Rotorene vibrerer overdrevent.
  1. Knivene er løse, utslitt, mangler eller er skadet. Motsatte kniver må være samme vekt.
  2. Rotorlagrene er slitte.
  1. Slip eller skift ut knivene.
  2. Skift ut lagrene om nødvendig.
  Én rotor roterer sakte.
  1. Et rotorlager er fastkjørt.
  2. En motor med feil rotasjon ble montert.
  3. Motorens integrerte avlastningsventil er sperret åpen.
  4. Motoren er slitt.
  1. Skift ut lagrene om nødvendig.
  2. Undersøk motoren, og bytt den ut hvis det er nødvendig.
  3. Rengjør og kontroller avlastningsventilene.
  4. Skift ut motoren.
  En klippeenhet løfter ikke ut av arbeidsnivå.
  1. Svikt i løftesylinderpakningen.
  2. Trykkavlastningsventilen er sperret åpen eller feil innstilt.
  3. En kontrollventil fungerer ikke som den skal.
  4. Mekanisk blokkering.
  1. Skift ut pakningene.
  2. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  3. Overhal kontrollventilen.
  4. Fjern blokkeringen.
  Klippeenhetene følger ikke konturene i bakken.
  1. Slangeføringen eller plasseringen av de hydrauliske koblingene er feil.
  2. Svingpunktene er for stramme.
  3. Klippeenheten betjenes i hold-stilling.
  4. Vektoverføringen er satt for høyt.
  1. Beveg klippeenhetene så langt ut de kan i alle retninger, og se om slangene er stramme noen steder. Før slangene korrekt, og flytt på koblingene etter behov.
  2. Løsne og smør svingpunktene etter behov.
  3. Flytt posisjonskontrollbryteren til posisjon for ned/sveve.
  4. Reduser vektoverføringen.
  Klippeenhetene starter ikke når de senkes til arbeidsstilling.
  1. Setesensorbryteren fungerer ikke som den skal.
  2. For lite hydraulisk olje.
  3. En drivaksel er forskjøvet.
  4. Trykkavlastningsventilen er sperret åpen eller feil innstilt.
  5. En klippeenhet er sperret.
  6. En kontrollventil til klippeenhet er i av-posisjon på grunn av en kontrollventil som ikke fungerer som den skal.
  7. En kontrollventil til klippeenhet er i av-posisjon på grunn av en elektrisk feil.
  8. Nærbryter for løftearm er stilt inn feil.
  1. Kontrollen den mekaniske og elektriske driften av bryteren.
  2. Fyll beholderen for hydraulikkolje opp til riktig nivå.
  3. Undersøk drivaksler for motor og rotor, og bytt dem ut hvis det er nødvendig.
  4. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert forhandler.
  5. Fjern alle blokkeringer om nødvendig.
  6. Overhal kontrollventilen.
  7. Kontroller det elektriske systemet for en elektrisk feil.
  8. Kontroller og juster nærbryteren.
  Rotorene roterer i feil retning.
  1. Slangene er tilkoblet feil.
  1. Kontrollere den hydrauliske kretsen, og koble slangene korrekt til.