Bevezetés

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g248598

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne szállítsa a munkaeszközt felemelt karokkal. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Vonulási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt beindítja a motort.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt megkezdené a gép szervizelését, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres teherhordó munkaeszköz esetén a gép súlypontja hátulra, rakott teherhordó munkaeszköz esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Tartsa a munkaeszközt leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad. Lejtős úton a munkaeszköz megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A többcélú eszközökkel kapcsolatos biztonsági előírások

 • Ha idegen tárgynak ütközött, állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, vizsgálja át alaposan a munkaeszközt, nem károsodott-e, és javítsa meg, mielőtt a gépet beindítva újra használni kezdené.

 • Mindig engedje le a talajra a munkaeszközt, mielőtt leállítja a gépet vagy elhagyja a kezelőállást.

 • Ne hagyja, hogy bárki ráálljon a munkaeszközre, vagy bármilyen módon azon utazzon.

 • Kerekes munkagépek esetén:

  • Szerelje fel az ellensúlyt a vontatóegységre, ha az emelőkart használja, és ha pótkocsit vontat a vonószerkezettel.

  • Ne szerelje fel az ellensúlyt a vontatóegységre, ha a talajlazító fogakat használja.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos óvintézkedések

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal99-9940
decal133-8061

Felszerelés

Tartozék felszerelése a szerszámvázra

Az összes tartozék (talajlazító fogak, emelőkar és vonószerkezet) ugyanúgy szerelhető be a szerszámváz nyílásaiba.

g004043
 1. Csúsztassa rá a tartozék felső bevágását a felső rúdra a tartozék három lehetséges helyzete közül az egyikben (Ábra 3).

  Note: Az emelőkart és a vonószerkezetet a középső helyre szerelje be. A talajlazító fogat bármelyik helyre beszerelheti (egyszerre akár 3 fog is felszerelhető).

 2. Fordítsa be a tartozék alját a vázba, majd rögzítse a fejes csapszeggel (Ábra 3).

 3. Biztosítsa a csapszeget a rugós sasszeggel (Ábra 3).

 4. Ismételje meg szükség szerint az 1–3 lépést a fennmaradó tartozékhelyeknél.

 5. A vonószerkezet használatához szerezzen be és szereljen be olyan gömbfejes vonócsapot, amely megfelel az Ön pótkocsis alkalmazásának.

  Note: A vonószerkezeten kialakított furat 2,5 cm szárátmérőjű gömbfejes vonócsapot fogad.

Termékáttekintés

g004060

A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Váz

Szélesség61 cm
Hosszúság10 cm
Magasság25 cm
Tömeg18 kg

Emelőkar

Szélesség1,6 cm
Hosszúság82,3 cm
Magasság23,9 cm
Tömeg10,5 kg
Lánc35 láncszem, kb. 76 cm hosszú, a végein S-horgokkal

Talajlazító fog (egyenként)

Szélesség (csúccsal együtt)5,1 cm
Szélesség (fogcsúcs nélkül)1,6 cm
Hosszúság33 cm
Magasság29,7 cm
Tömeg4,1 kg
FogcsúcsCserélhető, öntöttvas heggyel

Gömbfejes vonószerkezet (gömbfejes vonócsap nélkül)

Szélesség7,6 cm
Hosszúság21,3 cm
Magasság23,9 cm
Tömeg3,4 kg
Vonócsapfurat2,5 cm szárátmérőjű gömbfejes vonócsapok számára megfelelő.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt irányítsa a gépet vízszintes felületre, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Az emelőkar használata

Important: Kerekes vontatóegységnél az emelőkar használata esetén szerelje fel az ellensúlyt a kezelőállásra.

g004044

Az emelőkar különféle tárgyak, például földlabdás fák szállítására használható. Rögzítse a megemelni kívánt tárgyat a mellékelt emelőlánccal a lehető legközelebb az emelőkar vázához.

Mindig a mellékelt emelőlánc segítségével rögzítse a tárgyakat az emelőkarhoz.

Ne kísérelje meg emeléskor túllépni a vontatóegység névleges teherbírását. Szállításkor tartsa a rakományt a lehető legközelebb a talajhoz.

Figyelmeztetés

Farönkök és egyéb tárgyak húzása meggyengítheti a láncot. A lánc elszakadhat, és visszacsapódva súlyos személyi sérülést okozhat.

Ne próbáljon farönköket és más nagy tárgyakat húzni az emelőkar segítségével.

A talajlazító/útbontó használata

g004045

A talajlazító segítségével a keményre tömörödött talaj fellazítható. Engedje le a talajra az emelőkarokat, és billentse előre a munkaeszköz szerelőlapját. Induljon el lassan hátrafelé a vontatóegységgel, közben pedig engedje bele a talajba a fogakat. A talaj alapos feltöréséhez több sekélyebb menetre is szükség lehet.

A fogak bokrokba, gyökerekbe beakasztva azok kitépésére is használhatók. A fogak hulladék és bokrok összehordásához is hasznos segítséget nyújtanak.

A vonószerkezet használata

Important: Pótkocsi kerekes vontatóegységgel való vontatásakor szerelje fel az ellensúlyt a kezelőállásra.

Figyelmeztetés

Pótkocsi vagy egyéb objektum kötéllel, lánccal, sodronnyal való vontatásakor a megfeszülő kötél, lánc vagy sodrony elszakadhat. Az elszakadó kötél, lánc vagy sodrony visszacsapódva súlyos személyi sérülést okozhat.

Ne kísérelje meg pótkocsi vagy más objektum kötél, lánc vagy sodrony segítségével történő vontatását.

g004046

A többcélú eszköz a rá felszerelt vonószerkezet segítségével pótkocsik mozgatására használható. A vonószerkezetbe a pótkocsihoz illeszkedő gömbfejes vonócsap szerelhető be, de enélkül is használható olyan pótkocsikhoz, amelyek csappal akaszthatók fel.

Ne akasszon fel olyan pótkocsit, amelynek a vonóhorgot terhelő tömege meghaladja a vontatóegység teherbírását. Ne kísérelje meg pótkocsi lejtőn való mozgatását.

Közút közelében vagy azt keresztezve mindig tartsa be a KRESZ-szabályokat, különösen a lassú járművekre vonatkozókat. A vontatóegység és a tartozékok nem közúti vagy utcai használatra valók.

Vonulási helyzet

A munkaeszközzel történő vonuláskor tartsa azt a lehető legközelebb a talajhoz, annál maximum 15 cm-rel magasabban. Billentse meg hátrafelé.

g248805

Karbantartás

A talajlazító fogak csúcsainak cseréje

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a talajlazító fogak csúcsait károsodás vagy kopás szempontjából.
 • Tárolás előtt
 • Ellenőrizze a talajlazító fogak csúcsait károsodás vagy kopás szempontjából.
 • A károsodott vagy kopott fogcsúcsokat cserélje ki.

  1. Távolítsa el a fogcsúcsot a foghoz rögzítő feszítőhüvelyt, majd távolítsa el a fogcsúcsot (Ábra 9).

  2. Szerelje fel az új fogcsúcsot a fogra, és biztosítsa a feszítőhüvely segítségével (Ábra 9).

  g248808

  Tárolás

  1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

  2. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet.

   Note: A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  3. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.