Bevezetés

A hidraulikus tolólap Toro kompakt kisgépen való használatra szánt munkaeszköz. A tolólap beállítási szöge hidraulikusan beállítható a talaj- és hótolási alkalmazásokhoz. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra további információkért, például munkavédelmi tippekért, oktatóanyagokért, tartozékinformációkért, kérjen segítséget márkakereskedés kereséséhez, vagy regisztrálja termékét.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. A típus és a sorozatszám a tolólap forgóvázán elhelyezett adatlapon található. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g278004

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért nézze át a kiadvány hátulján található Beépítési nyilatkozatot.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne szállítsa a munkaeszközt felemelt karokkal. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Vonulási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt beindítja a motort.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt megkezdené a gép szervizelését, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

A Kezelői kézikönyvben a szükséges helyeken további biztonsági információkat is találhat.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Ez a munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Tartsa a munkaeszközt leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad. Lejtős úton a munkaeszköz megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A hidraulikus tolólappal kapcsolatos óvintézkedések

 • Beépített kezelőállással rendelkező kerekes vontatóegységek esetén a munkaeszköz használatakor ne helyezzen el ellensúlyt a vontatóegységen.

 • Ha idegen tárgynak ütközött, állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, vizsgálja át alaposan a munkaeszközt, nem károsodott-e, és javítsa meg, mielőtt a gépet beindítva újra használni kezdené.

 • Mindig engedje le a talajra a munkaeszközt, mielőtt leállítja a gépet vagy elhagyja a kezelőállást.

 • Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha hidraulikafolyadék került a bőre alá. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

 • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos óvintézkedések

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

 • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal100-4650
decal133-8061

Termékáttekintés

g278070

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség122 cm
Hosszúság63,5 cm
Magasság53 cm
Tömeg96 kg

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt irányítsa a gépet vízszintes felületre, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Figyelmeztetés

A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá fecskendezett folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

 • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

Vigyázat

A hidraulikacsatlakozók, hidraulikavezetékek/-szelepek és a hidraulikafolyadék is forró lehet. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

 • A hidraulikacsatlakozók lekötéséhez viseljen védőkesztyűt.

 • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt a hidraulikus alkatrészekhez ér.

 • Ne érjen a kiömlött hidraulikafolyadékhoz.

A tolólap használata

Note: Ha a vontatóegység rendelkezik fokozatváltó karral, állítsa azt GYORS helyzetbe.

 • A segédhidraulika-kart a kapaszkodó felé húzva fordíthatja el jobbra a tolólapot.

 • A segédhidraulika-kart a kapaszkodótól eltolva fordíthatja el balra a tolólapot.

Vonulási helyzet

A munkaeszközzel történő vonuláskor tartsa azt a lehető legközelebb a talajhoz, annál maximum 15 cm-rel magasabban. Billentse meg hátrafelé.

g278046

Üzemeltetési tanácsok

 • A berendezés sérülésének elkerülése érdekében a munka megkezdése előtt tisztítsa meg a területet a szeméttől, az ágaktól és a kövektől.

 • A munkát mindig a lehető leglassabban haladva kezdje. Ha a körülmények lehetővé teszik, növelje a sebességet.

 • Mindig maximális gázzal (maximális motorfordulatszámon) járassa a gépet.

 • Soha ne vonuljon a tolólappal felemelt rakodókarokkal. Tartsa a karokat leengedve, a tolólapot pedig felhajtva.

 • Kaparás, planírozás és felületlehúzás során engedje le a tolólapot a talajra úgy, hogy a vágóél a felülethez érjen. Ahogy megindul előre, a kés behatol a talajba.

Karbantartás

A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Vigyázat

Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a hidraulikus tolólap csuklópontjait (végezze el a zsírzást az összes zsírzóponton rögtön minden lemosás után).
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából.(A használat megkezdése előtt végezze el a szükséges javításokat.)
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikus tömlőket, cserélje ki azokat, ha sérültek.
 • Tárolás előtt
 • Ellenőrizze a hidraulikus tömlőket, cserélje ki azokat, ha sérültek.
 • Javítsa ki a lepattogzott, lekopott festést.
 • Évente
 • Ellenőrizze a tolólap vágóélét kopás szempontjából.
 • A hidraulikus tolólap csuklópontjainak zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a hidraulikus tolólap csuklópontjait (végezze el a zsírzást az összes zsírzóponton rögtön minden lemosás után).
 • Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a rakodókarokat, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre.

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg ki nem türemkedik a csapágyakból.

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  A tolólap vágóélének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Ellenőrizze a tolólap vágóélét kopás szempontjából.
 • Ha a tolólap nagyon elkopott, végezze el az alábbi eljárást:

  1. Távolítsa el a tolólapot a vázhoz és a hidraulikus munkahengerhez rögzítő csapokat, és szerelje le a tolólapot.

  2. Fordítsa át a tolólapot 180 fokkal, hogy a kopott éle legyen felül, majd szerelje vissza a tartóvázra és a hidraulikus munkahengerre.

  A hidraulikavezetékek ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából.(A használat megkezdése előtt végezze el a szükséges javításokat.)
 • Figyelmeztetés

  A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá fecskendezett folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

  Tárolás

  1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

  2. Ellenőrizze a vágóél állapotát. Ha a tolólap nagyon elkopott, szerelje le és fordítsa át 180 fokkal, hogy a kopott éle legyen felül.

  3. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott és kopott alkatrészeket.

  4. Ellenőrizze, hogy minden hidraulikus csatlakozó megfelelően csatlakozik-e; nem juthat szennyeződés a rendszerbe.

  5. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet.

   Note: A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  6. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A tolólap szöge nem változik.
  1. Egy hidraulikus csatlakozó nem megfelelően csatlakozik.
  2. Megsérült egy hidraulikus csatlakozó.
  3. Dugulás keletkezett egy hidraulikus tömlőben.
  4. A vontatóegységen nem nyílik ki egy segédhidraulika-szelep.
  5. Megsérült egy hidraulikus munkahenger.
  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozót.
  2. Ellenőrizze a csatlakozókat, cserélje ki, amelyik sérült.
  3. Keresse meg és szüntesse meg a dugulást.
  4. Javítsa meg a szelepet.
  5. Cserélje ki vagy javítsa meg a munkahengert.