Bevezetés

A vibrátoros eke Toro kompakt kisgépekhez készült, hajlékony cső és kábel talajba történő behúzásához és lefektetéséhez. A segítségével képzett kezelők elsődlegesen öntözési és közművezetékeket helyezhetnek el a talajban a cső vagy kábel teljes hosszának megfelelő árokásás nélkül. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g245687

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne szállítsa a munkaeszközt felemelt karokkal. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Vonulási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt beindítja a motort.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt megkezdené a gép szervizelését, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Ez a munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Tartsa a munkaeszközt leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad. Lejtős úton a munkaeszköz megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A vibrátoros eke használatával kapcsolatos biztonsági előírások

 • Az eke nagy zajjal működik. Viseljen hallásvédő eszközt.

 • Tartsa végig lenti helyzetben az ekét.

 • Kanyarodjon óvatosan és kerülje a hirtelen irányváltoztatásokat.

 • Az eke használata közben ne engedjen senkit 2 m-nél közelebb.

 • Kerekes vontatóegységek esetén a munkaeszköz használatakor az ellensúlyt a vontatóegységen kell elhelyezni.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos óvintézkedések

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal100-4649
decal100-4650
decal133-8061

Termékáttekintés

g005037

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség73,6 cm
Hosszúság89 cm
Magasság60 cm
Tömeg181,5 kg
A hidraulikus motor szállítása20,8 cm3/fordulat
Eke rezgésszáma2000 kitérés/perc

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A munkaeszköz felszerelése

A felszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt irányítsa a gépet vízszintes felületre, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Figyelmeztetés

A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá fecskendezett folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

 • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

Vigyázat

A hidraulikacsatlakozók, hidraulikavezetékek/-szelepek és a hidraulikafolyadék is forró lehet. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

 • A hidraulikacsatlakozók kezeléséhez viseljen védőkesztyűt.

 • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt a hidraulikus alkatrészekhez ér.

 • Ne érjen a kiömlött hidraulikafolyadékhoz.

A munkaeszköz leszerelése

 1. Emelje az ekét a talajfelszín fölé, majd állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

 2. Távolítsa el az ekevasat az ekéhez rögzítő alsó biztosítócsapot és fejes csapszeget.

  Note: Az ekevas teljes eltávolításához távolítsa el a felső és az alsó biztosítócsapot és fejes csapszeget is; lásd: Ábra 5.

 3. Hajtsa fel az ekevasat, majd rögzítse a fejes csapszeg és a biztosítócsap segítségével a Ábra 4 szerint.

  g247050
 4. Billentse előre az ekét, majd engedje rá a talajra vagy egy utánfutóra úgy, hogy a kitámasztó és a csoroszlya tartsa az eke súlyát (Ábra 4).

 5. Kösse le a hidraulikus tömlőket, majd szerelje le az ekét a vontatóegység Kezelői kézikönyve szerint.

Ekevas felszerelése

A Toro számos különféle ekevasat és húzóberendezést kínál. Az ekevasat és húzóberendezést szerezze be a hivatalos márkakereskedéstől.

Figyelmeztetés

Az ekevas éles, a fel- és leszerelése során pedig elfordulhat, levágva, becsípve vagy összezúzva az Ön kezét vagy lábát.

Viseljen védőkesztyűt és védőcsizmát, és tartsa meg biztonságosan az ekevasat.

 1. Parkolja le a gépet sík talajon és húzza be a rögzítőféket (adott esetben).

 2. Emelje el az ekét kb. 1 m-re a talajtól, és helyezze be a munkahengerretesz(eke)t.

 3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 4. Távolítsa el az ekevastartóban lévő fejes csapszegekből a 2 biztosítócsapot, majd távolítsa el a fejes csapszegeket (Ábra 5) és a meglévő ekevasat (ha van).

  g005025
 5. Csúsztassa be az új ekevasat az ekevastartóba, és rögzítse a kívánt mélységben (a rögzítőfuratok közei 7,6 cm-es fokozatokat biztosítanak) a korábban eltávolított fejes csapszegek és biztosítócsapok segítségével (Ábra 5).

Használat

 1. Helyezze át a biztosítócsapokat a rugós rudak külső furataiba, hogy az eke el tudjon mozdulni oldalirányban (Ábra 6).

  g005027

  Vigyázat

  A biztosítócsapot eltávolítva az eke nekilendülhet valakinek a közelben, vagy instabillá teheti a vontatóegységet.

  Tartsa meg az ekét a középső helyzetében, amíg a biztosítócsapokat áthelyezi.

 2. Kösse rá az ekére az elhelyezni kívánt munkaanyagot.

 3. Ha a vontatóegység rendelkezik fokozatváltó karral, állítsa azt LASSú (teknős) helyzetbe.

 4. Indítsa be a motort.

 5. Billentse teljesen hátra a szerelőlapot, hogy az eke teteje párhuzamos legyen a talajjal (Ábra 8).

 6. Engedje le az ekét annyira, hogy felfeküdjön a talajra.

  Important: A segédhidraulika-kar elmozdítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy az eke a talajon fekszik vagy a talajba mélyedt. Ellenkező esetben a vontatóegység szélsőséges rezgést kap, amely károsodást is okozhat benne.

  Note: Ha ás egy lyukat, amelybe az ekevasat indulás előtt beleeresztheti, csökken az ekevas elgörbülésének az esélye.

 7. Az eke bekapcsolásához húzza a segédhidraulika-kart a kezelő kapaszkodójához.

 8. A vontatóegységgel hátrafelé haladva engedje bele lassan az ekét a talajba a kívánt mélységig.

 9. Ha végzett, az eke leállításához engedje el a segédhidraulika-kart.

  Vigyázat

  Hegyoldalban dolgozva az eke a talajból kiemelve elfordulhat a lejtő irányába. Ha az eke a nagy tömege miatt túl nagy sebességgel lendül ki, az erőhatástól a vontatóegység felborulhat, amivel személyi sérülést is okozhat Önnek vagy a közelben tartózkodóknak.

  Hegyoldalban dolgozva emelje ki lassan az ekét a talajból, úgy engedve elfordulni, hogy a húzóelem még a talajban van.

 10. Emelje ki az ekét annyira, hogy a húzóberendezés kikerüljön a talajból.

 11. Járjon kissé hátrafelé a vontatóegységgel, hogy megmunkálási hosszig kihúzza a munkaanyagot, majd haladjon valamennyit előre, hogy meglazuljon a vezeték.

 12. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

A barázdamélység beállítása

A barázda normál esetben az ekevas által meghatározott maximális mélységben készül el; az eke ugyanakkor ütközőrúddal is rendelkezik, amely lehetővé teszi az ennél kisebb barázdamélység beállítását.

Az ütközőrúd mércéje a vontatóegység felé nézve az eke bal oldalán található. Az ütközőrúd egység a mércétől a talajig nyúlik (Ábra 8). Az ekét felemelve a mérce mutatója lefelé mozdul el. A mércén levő jelölések a maximális barázdamélységtől felfelé vagy lefelé történő eltérést mutatják hüvelykben (Ábra 7). A mérce határértékei +2 és –3. A mércén a +2 jelzés 5,0 cm-es mélységet, a –3 pedig 7,6 cm magasságot jelez a csupasz talajfelszíntől mérve. A mércén a 0 azt jelzi, hogy a barázdamélységben nincs elállítás.

g005028
g005029

Csupasz talajban történő munkavégzés során a mércén a 0 jelzi a maximális mélységet. Az ekevasat a +1 jelzésig is besüllyesztheti a talajba, de a csoroszlya tengelye ekkor eléri a talajt. Ennél mélyebbre hatolva a csoroszlya károsodhat.

Fűvel borított talajnál a mérce a fű miatt nagyjából 2,5 cm-rel kisebb mélységet jelez a ténylegesnél. Ilyen esetben engedje le az ekét a kívánt csoroszlyamélységig, és jegyezze fel a mércéről leolvasható értéket.

Ha szállítja az ekét vagy egyenetlen terepen dolgozik vele, az ütközőrudat rögzítheti +2 helyzetben, hogy ne károsodjon. A rögzítéséhez emelje fel kézzel az ütközőrudat +2 helyzetbe, majd fordítsa el balra a rögzítőkart.

Vonulási helyzet

 1. Emelje az ekét a talajfelszín fölé, majd állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

 2. Távolítsa el az ekevasat az ekéhez rögzítő alsó biztosítócsapot és fejes csapszeget.

  Note: Az ekevas teljes eltávolításához távolítsa el a felső és az alsó biztosítócsapot és fejes csapszeget is; lásd: Ábra 5.

 3. Hajtsa fel az ekevasat, majd rögzítse a fejes csapszeg és a biztosítócsap segítségével a Ábra 4 szerint.

 4. A munkaeszközzel történő vonuláskor tartsa azt a lehető legközelebb a talajhoz, annál maximum 15 cm-rel magasabban. Billentse meg hátrafelé.

g245785

Vonulás az ekével

 1. Helyezze át a biztosítócsapokat a rugós rudak belső furataiba, hogy az eke ne tudjon elmozdulni oldalirányban (Ábra 6).

  Vigyázat

  Ha nem rögzíti, akkor az eke jobbra-balra kilengve kibillenhet az egyensúlyából. Ha az eke a nagy tömege miatt túl nagy sebességgel lendül ki, az erőhatástól a vontatóegység felborulhat, amivel személyi sérülést is okozhat Önnek vagy a közelben tartózkodóknak.

  A vonulás megkezdése előtt mindig helyezze át a biztosítócsapokat a rugós rudak belső furataiba az eke biztosításához.

 2. Emelje fel a rakodókarokat annyira, hogy az ekevas ne érhesse el a talajt.

  Important: Fontos: ne vonuljon az ekével teljesen felemelt rakodókarokkal.

Üzemeltetési tanácsok

 • Egyes régebbi típusú vontatóegységeknél a szerelőlap rugós és gyorsrögzítő csapjain átmenő furatok találhatók (Ábra 10) 2 rugós sasszeg számára hosszan tartó ekézéshez. A jóvoltukból a csapok nem tudnak kiesni az eke rezgése miatt.

  Note: Az újabb típusokon a gyorscsatlakozó csapok már nem igénylik a rugós sasszegeket.

  g005030
 • A vontatóegység hajtólánca (ha van) kopásának csökkentése érdekében húzza meg annyira a láncot, hogy a felső ágán csak 5 cm legyen a belógás (az utasításokért lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét).

 • A berendezés károsodásának elkerülése érdekében ekézés előtt tisztítsa meg a területet a szeméttől, az ágaktól és a kövektől.

 • Az ekézést mindig a lehető leglassabban haladva kezdje. Ha a körülmények lehetővé teszik, növelje a sebességet, de ne annyira, hogy a kerekek vagy a lánctalpak kipörögjenek. A kerekek vagy lánctalpak kipörgése károsítja a gyepet és nagy terhelésnek teszi ki a vontatóegységet.

 • Ekézés közben mindig teljes gázzal (maximális motorfordulatszámon) járassa a gépet.

 • Mindig hátrafelé haladva (hátramenetben) ekézzen.

 • Ha a vontatóegység sebességválasztóval és áramláselosztóval is rendelkezik, állítsa a sebességválasztót LASSú (teknős) helyzetbe, az áramláselosztót pedig 10 óra helyzetbe.

 • Ekézés közben kerülje az éles kanyarokat, hogy nagyobb legyen a termelékenység és minimális a talaj bolygatása.

 • Ha a vontatóegység gumikerekű és mezőgazdasági vagy Sitework Systems gumiabroncsokkal szerelték fel, cserélje fel egymás közt a bal és a jobb oldali kerekeket.

  Note: Ezzel biztosítható, hogy a nyílmintázat hátrafelé mutatva a legjobb tapadást biztosítsa a vibrátoros eke használatához.

Karbantartás

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg az ekét.
 • Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hajtómű kenőolajszintjét.
 • Minden 200 órában
 • Cserélje le a hajtómű kenőolaját.
 • Tárolás előtt
 • Zsírozza meg az ekét.
 • Ellenőrizze a hajtómű kenőolajszintjét.
 • Javítsa ki a festést, ahol lepattogzott.
 • Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Az eke zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg az ekét.
 • Tárolás előtt
 • Zsírozza meg az ekét.
 • Végezze el a zsírzást a 6 zsírzóponton (lásd: Ábra 11 – Ábra 14) 8 üzemóránként. Végezze el a zsírzást az összes zsírzóponton rögtön minden lemosás után.

  Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a segédhidraulika-kart, engedje le a munkaeszközt, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre.

  4. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg ki nem türemkedik a csapágyakból.

  5. Törölje le a felesleges zsírt.

  g005031
  g005032
  g005033
  g005034

  A hajtómű kenőolajának szervizelése

  Hajtómű kenőolajának típusa: SAE 90-140 API-specifikációjú GL-4 vagy GL-5

  Mennyiség: 1,4 l

  A hajtómű kenőolajszintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hajtómű kenőolajszintjét.
 • Tárolás előtt
 • Ellenőrizze a hajtómű kenőolajszintjét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert a karjával, majd engedje le a munkaeszközt, hogy az eke a talajon feküdjön. Húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Ellenőrizze a kémlelőablakot a hajtóműház oldalán (Ábra 15).

   Note: A hajtóműolaj szintjének a kémlelőablak közepén látható piros pontnál kell lennie.

  4. Ha a hajtóműolaj szintje alacsony, szerelje ki a betöltőnyílás csavarját (Ábra 15), és töltsön a hajtóműházba annyi hajtóműolajat, hogy a szintje elérje a kémlelőablak piros pontját.

   g005035
  5. Szerelje vissza a betöltőnyílás csavarját.

  A hajtómű kenőolajának cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Cserélje le a hajtómű kenőolaját.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert a karjával, majd engedje le a munkaeszközt, hogy az eke a talajon feküdjön. Húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Készítsen az eke alá egy megfelelő edényt a használt olaj felfogásához.

  4. Szerelje ki a leeresztőcsavart (Ábra 15), hogy az olaj kifolyhasson az edénybe.

  5. Ha végzett, szerelje vissza a leeresztőcsavart, és húzza meg kellő mértékben.

  6. Szerelje ki a betöltőnyílás csavarját (Ábra 15), és töltsön a hajtóműházba annyi hajtóműolajat, hogy a szintje elérje a kémlelőablak piros pontját.

  7. Szerelje vissza a betöltőnyílás csavarját.

  A csoroszlya cseréje

  Ha a csoroszlya nagyon elkopott vagy sérült, cserélje ki.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a segédhidraulika-kart, engedje le a munkaeszközt, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Hajtsa ki a csoroszlyacsap csavarját kb. 1,3 cm-re, majd a csap kilazításához mérjen rá néhány kalapácsütést (Ábra 16).

   g005036
  4. Távolítsa el teljesen a csoroszlyacsap csavarját, az alátétet, a csoroszlyát és a csoroszlyacsapot (Ábra 16).

  5. Szerelje be az új csoroszlyát a csoroszlyakonzolba (Ábra 16).

  6. Csúsztassa át a csoroszlyacsapot a konzolon és a csoroszlyán, majd biztosítsa a csoroszlyacsap, a csoroszlyacsapcsavar és az alátét segítségével (Ábra 16).

  7. Húzza meg a csavart 61 Nm nyomatékkal.

  Tárolás

  1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

  2. Zsírozza meg az ekét.

  3. Ellenőrizze a hajtóműház kenőolajszintjét.

  4. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket.

  5. Ellenőrizze, hogy minden hidraulikus csatlakozó megfelelően csatlakozik-e; nem juthat szennyeződés a rendszerbe.

  6. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  7. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Az eke nem működik.
  1. A hidraulikus csatlakozó nem megfelelően csatlakozik.
  2. Megsérült egy hidraulikus csatlakozó.
  3. Dugulás keletkezett egy hidraulikus tömlőben.
  4. Egy hidraulikus tömlő megcsavarodott.
  5. A vontatóegységen nem nyílik ki a segédhidraulika-szelep.
  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozót.
  2. Ellenőrizze a csatlakozókat, cserélje ki, amelyik sérült.
  3. Keresse meg és szüntesse meg a dugulást.
  4. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőt
  5. Javítsa meg a szelepet.