Bevezetés

A kanál Toro kisgépen való használatra szánt teherhordó munkaeszköz. Elsődlegesen kövek, föld, homok és egyéb anyagok mozgatására szolgál. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g242836

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne szállítsa a munkaeszközt felemelt karokkal. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Szállítási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt megkezdené a gép szervizelését, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres teherhordó munkaeszköz esetén a gép súlypontja hátulra, rakott teherhordó munkaeszköz esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Tartsa a munkaeszközt leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad.Lejtős úton a munkaeszköz megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A kanállal kapcsolatos biztonsági előírások

 • A gép működtetése, beállítása vagy javítása során viseljen kesztyűt, védőszemüveget, hosszú szárú nadrágot, csúszásgátló lábbelit és hallásvédelmi eszközt.

 • Mindig engedje le a munkaeszközt és állítsa le a gépet, mielőtt elhagyja a kezelőállást.

 • A munkaeszközt emelés közben tartsa vízszintes helyzetben, hogy ne ömöljön ki hátrafelé a tartalma.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos biztonsági előírások

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal99-9935
decal133-8061

Termékáttekintés

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség107 cm
Hosszúság61 cm
Magasság36 cm
Tömeg52 kg
Űrtartalom  
 SAE – kanál peremig mért befogadóképessége0,12 m3
 Befogadóképesség púposra halmozva0,15 m3
Maximális teherbírás234 kg

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

A kapacitás maximális anyagsűrűsége

A kanállal mozgatható anyagok sűrűsége eltérő lehet, ezért a kanál névleges teherbírása eléréséig vihető anyag maximális mennyisége is változik. Az első táblázat a különböző sűrűségű anyagok szállítható mennyiségét jelzi púposra halmozva, illetve peremig rakottan (azaz csapott kanállal). Az Anyagsűrűség táblázat a leggyakoribb anyagokat és azok sűrűségét sorolja fel.

A maximális sűrűség és a szállítható mennyiségek

Kanál kapacitásaMaximális sűrűség
Peremig rakott (csapott) kanál1918 kg/m3
Púposra rakott kanál1553 kg/m3

Megjegyzés: maximális sűrűség = névleges maximális terhelés/kapacitás

Anyagsűrűség

AnyagSűrűség (hozzávetőleg)
Mészkéreg1250 kg/m3
Agyag:  
Zavartalan réteg 1600 kg/m3
Száraz 1480 kg/m3
Nedves1660 kg/m3
Kavicshordalékkal, száraz1420 kg/m3
Kavicshordalékkal, nedves1540 kg/m3
Szén: 
Antracit, törmelékes1100 kg/m3
Bitumenes, törmelékes830 kg/m3
Föld: 
Száraz, tömör1510 kg/m3
Nedves, tömör1600 kg/m3
Vályog1250 kg/m3
Gránit, törmelékes vagy nagy darabos zúzott1660 kg/m3
Sóder: 
Száraz1510 kg/m3
Bányakavics (kavicsos homok)1930 kg/m3
Száraz, 13–51 mm-es1690 kg/m3
Nedves, 13–51 mm-es2020 kg/m3
Mészkő, darabos vagy zúzott1540 kg/m3
Homok: 
Száraz1420 kg/m3
Nedves1840 kg/m3
Kavicshordalékkal, száraz1720 kg/m3
Kavicshordalékkal, nedves2020 kg/m3
Homokkő, törmelékes1510 kg/m3
Agyagpala1250 kg/m3
Salak, törmelékes1750 kg/m3
Kőtörmelék1600 kg/m3
Humusz950 kg/m3

Üzemeltetés

A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt irányítsa a gépet vízszintes felületre, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

A kanál megtöltése

 1. Engedje le a kanalat a talaj szintjére.

 2. Előremenetben elindulva merítse bele a kanalat az anyaghalomba.

 3. Amikor a kanál megtelt, billentse kissé hátra, hogy csökkenjen a megemelésével szembeni ellenállás, és induljon el hátramenetben.

  Important: Mindig a talaj közelében szállítsa a rakományt; lásd: Szállítási helyzet.

g266856

Szállítási helyzet

Rakomány szállításakor tartsa a munkaeszközt a lehető legközelebb a talajhoz, 15 cm-nél nem távolabb tőle. Billentse hátra, hogy a rakomány vízszintes helyzetben maradjon.

g240205

Tárolás

 1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

 2. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet.

  Note: A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

 3. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.