ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามที่ใช้ใบมีดโรตารีนี้ออกแบบมาเพื่อผู้รับจ้างให้บริการตัดหญ้ามืออาชีพ เหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าบนสนามที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในที่พักอาศัยหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับความปลอดภัย เอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 บอกตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือถือสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียล (ถ้ามีติดอยู่) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

g226628

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

แรงบิดขั้นต้นหรือแรงบิดสุทธิ:แรงบิดขั้นต้นหรือแรงบิดสุทธิของเครื่องยนต์นี้ได้รับการประเมินในห้องปฏิบัติการทดลองโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน J1940 หรือ J2723 ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (SAE) เนื่องจากออกแบบและปรับแต่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การปล่อยไอเสีย และการทำงาน แรงบิดจริงของเครื่องยนต์ในเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้จึงน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โปรดดูข้อมูลของผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

อย่าแก้ไข ดัดแปลง หรือปิดอุปกรณ์นิรภัยของเครื่องตัดหญ้า และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ อย่าพยายามปรับหรือแก้ไขตัวปรับรอบเครื่องยนต์ เพราะอาจจะส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าทำงานอย่างไม่ปลอดภัยและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน EN ISO 5395

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต

 • อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ บนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนติดเครื่อง

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหรือใต้อุปกรณ์ ห้ามขวางท่อหรือช่องเปิดใดๆ โดยเด็ดขาด

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่องตัดหญ้า

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กควบคุมอุปกรณ์โดยเด็ดขาด อนุญาตให้ใช้งานเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านการฝึกฝนและคุ้นเคยกับวิธีการทำงานมาเป็นอย่างดี และมีสมรรถนะร่างกายแข็งแรงเพียงพอสำหรับใช้งานอุปกรณ์เท่านั้น

 • หยุดอุปกรณ์ ดับเครื่องยนต์ และรอให้อุปกรณ์หยุดนิ่ง ก่อนซ่อมแซมบำรุงรักษา เติมน้ำมัน หรือทำความสะอาด

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-8403
decal131-0822
decal116-7583

การตั้งค่า

Important: ถอดแผ่นพลาสติกที่หุ้มเครื่องยนต์และพลาสติกบนอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้ง

การถอดฝาครอบสายไฟ

g235164

การติดตั้งมือจับ

g234475

การติดตั้งฝาครอบสายไฟ

g235163

การติดตั้งสายสตาร์ทเครื่องยนต์เข้ากับตัวนำเชือก

g230180

การเติมน้ำมันในเครื่องยนต์

Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

g222533

การติดตั้งถุงเก็บหญ้า

g238450

การปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

Important: คุณต้องปรับสายควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองก่อนการใช้งานอุปกรณ์ในครั้งแรก โปรดดู การปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g024344
รุ่นน้ำหนักความยาวความกว้างความสูง
2229156 กก.161 ซม.55 ซม.88 ซม.
(124 ปอนด์)(64 นิ้ว)(22 นิ้ว)(35 นิ้ว)

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถ โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ตรวจสอบแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทั้งหมด เช่น ตรวจเช็คว่าแผ่นกำบังและ/หรือตัวดักหญ้า ติดตั้งและทำงานได้ตามปกติ

 • ตรวจสภาพเครื่องตัดหญ้าให้แน่ใจว่าใบมีดและสลักยึดใบมีดไม่สึกหรอหรือมีความเสียหาย

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของอุปกรณ์หรืออาจกระเด็นออกให้หมด

 • การสัมผัสกับใบมีดที่เคลื่อนไหวจะทำให้บาดเจ็บร้ายแรงได้ อย่าสอดนิ้วเข้าใต้ตัวเรือน

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายมากและเกิดการระเบิดได้ง่าย เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

  • เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้วางถังเชื้อเพลิง และ/หรือเครื่องตัดหญ้าไว้บนพื้นก่อนจะเติมเชื้อเพลิง ห้ามวางบนวัตถุหรือยานพาหนะใดๆ

  • ควรเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออกมา

  • ห้ามสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อประกายไฟขณะเติมน้ำมัน

  • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

  • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างประกายไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

  • ใส่น้ำมันในภาชนะที่ได้รับการรับรองและเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

 • เชื้อเพลิงเป็นอันตราย อาจถึงตายได้หากกลืนเข้าไป การสัมผัสกับไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานานอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงได้

  • หลีกเลี่ยงการสูดดมไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานาน

  • รักษาระยะห่างระหว่างใบหน้ากับหัวจ่ายหรือฝาถังเชื้อเพลิง

  • อย่าให้เชื้อเพลิงเข้าตาหรือถูกผิวหนัง

การเติมน้ำมัน

ชนิดน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
ค่าออกเทนขั้นต่ำ87 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 91 (ค่าออกเทนโดยวิธีวิจัย, นอกสหรัฐอเมริกา)
เอทานอลไม่เกิน 10% ตามปริมาตร
เมทานอลไม่มี
MTBE (เมธิลเทอร์เทียรีบิวทิลอีเธอร์)น้อยกว่า 15% ตามปริมาตร
น้ำมันอย่าเติมลงในเชื้อเพลิง

ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดและใหม่ (อายุไม่เกิน 30 วัน) จากแหล่งที่มีชื่อเสียง

Important: เพื่อลดปัญหาการสตาร์ท เติมสารคงสภาพ/หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงลงในน้ำมันใหม่ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสารคงสภาพ/หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์

เติมน้ำมันลงในถังเชื้อเพลิงตามที่แสดงใน รูป 10

g230458

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเติมน้ำมันตามที่จำเป็น
 • Important: ถ้าระดับน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยงสูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  g222533

  การปรับความสูงมือจับ

  คุณสามารถเพิ่มหรือลดระดับมือจับได้ 3 ตำแหน่ง โดยเลือกตำแหน่งที่คุณสบายที่สุด (รูป 12)

  g272748
  1. ถอดสลักของมือจับและน็อตออก

  2. จากนั้นเลื่อนมือจับไปยังตำแหน่งความสูงที่ต้องการ

  3. ยึดมือจับด้วยสลักที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้เข้ากับน็อต

  การปรับความสูงในการตัด

  อันตราย

  ระหว่างปรับคันโยกความสูงในการตัด คุณอาจแตะโดนใบมีดที่ขยับอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้

  • ดับเครื่องยนต์และรอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะปรับความสูงในการตัด

  • อย่าแหย่นิ้วมือเข้าไปใต้ตัวเครื่องขณะปรับความสูงในการตัด

  ข้อควรระวัง

  ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ ท่อพักไอเสียจะร้อนและลวกคุณได้

  ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากท่อพักไอเสียที่ร้อน

  ปรับความสูงในการตัดตามต้องการ ตั้งค่าทุกล้อให้มีความสูงในการตัดเท่ากัน (รูป 13)

  g234297

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องตัดหญ้า อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • อย่าขับรถขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน

  • เมื่อคุณปล่อยก้านควบคุมใบมีด เครื่องยนต์ควรจะหยุดทำงานและใบมีดควรหยุดภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  • กันคนโดยรอบออกจากพื้นที่ทำงาน กันเด็กเล็กออกจากพื้นที่ทำงานและอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบซึ่งไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์อยู่ ดับเครื่องยนต์เมื่อคนอื่นเข้าใกล้

  • มองลงและมองไปข้างหลังก่อนที่จะเข็นเครื่องตัดหญ้าถอยหลัง

  • ใช้เครื่องตัดหญ้าเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีและสภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น อย่าใช้เครื่องตัดหญ้าเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  • หญ้าหรือใบไม้แฉะอาจทำให้บาดเจ็บได้หากคุณลื่นไปโดนใบมีด ดังนั้นไม่ควรตัดหญ้าในพื้นที่ชื้นแฉะ

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • อย่าระบายเศษวัสดุไปทางผู้อื่น หลีกเลี่ยงการระบายวัสดุไปยังกำแพงหรือสิ่งกีดขวาง เพราะวัสดุอาจกระเด็นกลับมาหาคุณได้ หยุดใบมีดเมื่อต้องข้ามพื้นกรวด

  • ระมัดระวังหลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรือวัตถุอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้คุณเสียสมดุลหรือสะดุดได้

  • หากอุปกรณ์กระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที จากนั้นรอให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  • ก่อนลุกออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ เครื่องยนต์จะร้อนและลวกคุณได้ ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากเครื่องยนต์ที่ร้อน

  • ใช้งานเครื่องยนต์ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้น เพราะไอเสียมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายที่ไร้กลิ่น

  • ตรวจสอบชิ้นส่วนชุดดักหญ้าและปล่องระบายเป็นประจำเพื่อหาว่าชิ้นส่วนใดเสื่อมสภาพหรือไม่ และเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวด้วยชิ้นส่วนของแท้ของ Toro เมื่อจำเป็น

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  • เข็นรถตัดหญ้าขวางทางลาดเอียง อย่าเข็นขึ้นและลงทางลาด ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนเปลี่ยนทิศทางบนเนิน

  • อย่าตัดหญ้าบนเนินที่ชันเกินไป เพราะการวางเท้าไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้

  • ให้ระมัดระวังเวลาเข้าใกล้ทางชัน คลอง หรือทำนบ

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  1. กดชนวนค้างไว้ 1 วินาที (A ของ รูป 14)

  2. จับก้านควบคุมใบมีดเข้าหามือจับ (B ของ รูป 14)

  3. ดึงมือจับสายสตาร์ท (C ของ รูป 14)

   Note: ขณะดึงมือจับสายสตาร์ท ให้ดึงเบาๆ จนกว่ารู้สึกถึงแรงต้าน แล้วจึงกระชาก ปล่อยให้เชือกกลับไปยังมือจับอย่างช้าๆ

   Note: หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ทหลังจากพยายามแล้วสองสามครั้ง โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  g234299

  การดับเครื่องยนต์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 3 วินาทีหลังการปล่อยก้านควบคุมใบมีด
 • เพื่อดับเครื่องยนต์ ให้ปล่อยก้านควบคุมใบมีด

  Note: ปิดวาล์วเชื้อเพลิงหากคุณไม่ได้ต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากนั้น

  Important: เมื่อคุณปล่อยก้านควบคุมใบมีด ทั้งเครื่องยนต์และใบมีดควรจะหยุดทำงานภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  การใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  • หากต้องการใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง: ดึงก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองไปยังมือจับ และจับไว้ (รูป 15)

   g024356

   Note: ความเร็วสูงสุดของระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองนั้นถูกตั้งไว้ เมื่อต้องการลดความเร็ว เพิ่มช่องว่างระหว่างก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองกับมือจับ

  • หากต้องการปลดระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง: ปล่อยก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

   Note: เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้มากับคลัตช์แบบหมุนฟรีซึ่งจะทำให้ดึงเครื่องตัดหญ้าไปข้างหลังง่ายขึ้น เมื่อปล่อยคลัตช์ คุณอาจจะต้องดันเครื่องตัดหญ้าไปข้างหน้าประมาณ 2.5 ซม. (1 นิ้ว) ขึ้นไป หลังจากปลดก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  การรีไซเคิลเศษหญ้า

  เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้สามารถรีไซเคิลเศษหญ้าและใบไม้กลับลงไปบนสนามได้ตั้งแต่ออกจากโรงงาน การเตรียมเครื่องตัดหญ้าสำหรับการรีไซเคิล:

  • ถ้าถุงเก็บหญ้ายังติดอยู่กับเครื่องตัดหญ้า ให้ถอดออก (A ของ รูป 16)

  • ถ้าจุกระบายด้านหลังยังไม่ได้ติดตั้ง ให้จับจุกที่มือจับ ยกแผงเบี่ยงที่ด้านหลัง และใส่เข้าไปในช่องระบายด้านหลังจนกระทั่งสลักล็อกเข้าที่ (B ของ รูป 16)

   g236734

  คำเตือน

  การใช้เครื่องตัดหญ้ารีไซเคิลเศษหญ้าโดยไม่ได้ใส่จุก จะทำให้วัตถุกระเด็นไปโดนคุณและผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังอาจถูกใบมีดได้ วัตถุที่กระเด็นหรือการสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้บาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  ก่อนจะรีไซเคิลเศษหญ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดจุกระบายด้านหลังเข้าที่แล้ว ห้ามใช้งานใบมีดโดยที่ไม่ได้ใส่จุกระบายด้านหลังหรือติดตั้งถุงเก็บหญ้าไว้บนอุปกรณ์

  การเก็บเศษหญ้า

  ใช้ถุงเก็บหญ้าเมื่อคุณต้องการเก็บเศษหญ้าและใบไม้จากสนาม

  คำเตือน

  ถุงเก็บหญ้าที่ขาดอาจทำให้ก้อนหินขนาดเล็กหรือวัตถุที่คล้ายกันกระเด็นไปโดนตัวคุณเองหรือผู้อื่น ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

  ตรวจสอบถุงเก็บหญ้าบ่อยๆ หากถุงเสียหาย ให้ใช้ถุงใหม่ของ Toro

  คำเตือน

  ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

  ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน

  การติดตั้งถุงเก็บหญ้า

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ยกแผงเบี่ยงทิศทางหลังไว้ (A ของ รูป 17)

  3. ถอดจุกระบายด้านหลังออกด้วยการกดสลักด้วยนิ้วโป้ง จากนั้นดึงจุกออกจากอุปกรณ์ (B และ C ของ รูป 17)

  4. ติดตั้งปลายโครงถุงเข้าไปในร่องที่ฐานของมือจับ แล้วขยับถุงเข้าออก เพื่อให้มั่นใจว่าปลายโครงถุงเข้าที่ในร่องทั้งสองแล้ว (D ของ รูป 17)

  5. ลดระดับของแผงเบี่ยงทิศทางหลังลงมาจนกระทั่งอยู่บนถุงเก็บหญ้า

  g236745

  การถอดถุงเก็บหญ้า

  อันตราย

  อุปกรณ์สามารถพ่นเศษหญ้าและวัตถุอื่นๆ ผ่านช่องเปิดบนตัวเครื่อง วัตถุอาจกระเด็นด้วยความแรง ส่งผลให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

  • ห้ามถอดถุงเก็บหญ้าแล้วติดเครื่องโดยไม่ติดตั้งจุกระบายที่ตัวอุปกรณ์

  • อย่าเปิดแผงเบี่ยงทิศทางหลังขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ยกแผงเบี่ยงทิศทางหลังขึ้น

  3. ถอดปลายโครงถุงที่อยู่บนถุงเก็บหญ้าจากร่องที่ฐานของมือจับ (A ของ รูป 16)

  4. การติดตั้งจุกระบาย (B ของ รูป 16)

  5. ลดระดับแผงเบี่ยงทิศทางหลังลง (C ของ รูป 16)

  เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

  เคล็ดลับทั่วไป

  • อ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคู่มือผู้ใช้เล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์

  • หยิบเอากิ่งไม้ ก้อนหิน ลวด และเศษวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะโดนใบมีดและกระเด็น ออกไปจากพื้นที่ทำงาน

  • พาทุกคนโดยเฉพาะเด็กและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ทำงาน

  • หลีกเลี่ยงการชนต้นไม้ กำแพง ทางเท้า หรือวัตถุแข็งอื่นๆ ห้ามเข็นเครื่องตัดหญ้าทับไปบนวัตถุใดๆ

  • หากเครื่องตัดหญ้ากระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์

  • ดูแลรักษาใบมีดให้คมตลอดฤดูกาลตัดหญ้า ตะไบรอยบิ่นบนใบมีดออกเป็นระยะ

  • เปลี่ยนใบมีดเป็นใบมีดของแท้ของ Toro เมื่อจำเป็น

  • ตัดหญ้าหรือใบไม้แห้งเท่านั้น หญ้าและใบไม้เปียกอาจจะจับตัวเป็นก้อนบนพื้นสนามส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าอุดตันหรือเครื่องยนต์ติดขัดได้

   คำเตือน

   หญ้าหรือใบไม้แฉะอาจทำให้บาดเจ็บได้หากคุณลื่นไปโดนใบมีด

   ตัดหญ้าในสภาวะที่แห้งเท่านั้น

  • ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้าหลังการตัดหญ้าทุกครั้ง โปรดดู ทำความสะอาดด้านล่างของเครื่องตัดหญ้า

  • ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี

  • ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเป็นประจำ การคลุมดินด้วยหญ้าเปื่อยทำให้เศษหญ้าและฝุ่นเข้าไปอุดตันในไส้กรองอากาศและลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลง

  • ปรับรอบเครื่องยนต์ไปที่ความเร็วสูงสุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการตัดที่ดีที่สุด

   คำเตือน

   การใช้เครื่องตัดหญ้าที่รอบเครื่องยนต์สูงกว่าการตั้งค่าจากโรงงานอาจส่งผลใ ห้เครื่องเหวี่ยงชิ้นส่วนใบมีดหรือเครื่องยนต์กระเด็นไปยังตัวคุณหรือคนรอบข้าง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

   • อย่าเปลี่ยนค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์

   • หากคุณสงสัยว่ารอบเครื่องสูงกว่าปกติ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  การตัดหญ้า

  • หญ้าโตเร็วแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี ในฤดูร้อน ความสูงในการตัดที่เหมาะสมที่สุดคือ 64 มม. (2½ นิ้ว), 76 มม. (3 นิ้ว) หรือ 89 มม. (3½ นิ้ว) ตัดเพียง ⅓ ของความสูงของใบหญ้าในแต่ละครั้ง อย่าตัดที่ความสูงต่ำกว่า 64 มม. (2½ นิ้ว) เว้นเสียแต่หญ้าไม่หนา หรือเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่หญ้าเริ่มจะเติบโตช้าลง

  • เมื่อตัดหญ้าที่สูงกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) ให้ตัดหญ้าด้วยความสูงในการตัดที่สูงที่สุดก่อนและเดินให้ช้าลง แล้วจึงตัดอีกครั้งที่ความสูงต่ำลงมาเพื่อให้สนามออกมาดูดีที่สุด ถ้าหญ้ายาวเกินไปและใบไม้จับตัวเป็นก้อนบนพื้นสนาม อาจส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าอุดตันและเครื่องยนต์ติดขัดได้

  • เปลี่ยนทิศทางการตัดไปเรื่อยๆ วิธีนี้ช่วยกระจายเศษหญ้าไปบนสนามเพื่อให้เป็นปุ๋ยอย่างทั่วถึง

  หากผลที่ออกมายังไม่น่าพอใจ ให้ลองทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่้งดังต่อไปนี้:

  • ลับใบมีดให้คม

  • เดินให้ช้าลงขณะตัด

  • เพิ่มความสูงในการตัด

  • ตัดหญ้าให้บ่อยขึ้น

  • ตัดหญ้าโดยทำให้แนวการตัดซ้อนกัน

  การตัดใบไม้

  • หลังจากตัดหญ้าบนสนามแล้ว ดูให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นสนามครึ่งหนึ่งผ่านเศษหญ้าที่ปกคลุมได้ คุณอาจจะต้องเข็นเครื่องตัดหญ้าผ่านใบไม้มากกว่า 1 ครั้ง

  • เพื่อให้มีใบไม้ปกคลุมสนามไม่หนามาก ควรปรับล้อทั้งหมดให้สูงเท่ากัน

  • ลดความเร็วในการตัดลง ถ้าเครื่องตัดหญ้าไม่สามารถตัดใบไม้ให้มีความละเอียดเพียงพอ

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากเครื่องตัดหญ้าเพื่อป้องกันไฟไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • อย่าจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  ความปลอดภัยในการขนย้าย

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อยกเครื่องตัดหญ้าขึ้นหรือลง

  • ยึดเครื่องตัดหญ้าไม่ไห้พลิกคว่ำ

  • ปิดวาล์วเชื้อเพลิงก่อนยกอุปกรณ์สำหรับขนย้าย

  ทำความสะอาดด้านล่างของเครื่องตัดหญ้า

  เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คอยทำความสะอาดด้านล่างของเครื่องตัดหญ้าอยู่เสมอ คอยระมัดระวังไม่ให้คิกเกอร์มีเศษวัสดุเข้าไปติด (รูป 18)

  g240549

  วิธีการล้าง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • เอาเศษหญ้าและดินออกจากใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
 • คำเตือน

  เครื่องตัดหญ้าอาจจะปล่อยวัสดุออกมาจากด้านล่าง

  • สวมใส่แว่นนิรภัย

  • อยู่ในตำแหน่งใช้งาน (หลังมือจับ) ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่

  • ห้ามไม่ให้ผู้อื่นอยู่ใกล้ๆ ขณะทำงาน

  1. เลื่อนเครื่องตัดหญ้าไปบนพื้นราบใกล้กับสายยางรดน้ำ

  2. สตาร์ทเครื่องยนต์

  3. ถือสายยางที่ระดับมือจับและฉีดน้ำให้ไหลไปบนพื้นด้านหน้าล้อหลังขวารูป 19

   g002275

   Note: ใบมีดจะดึงน้ำเข้าไปและล้างเศษหญ้าออกมา ฉีดน้ำจนกระทั่งไม่เห็นเศษหญ้าออกมากจากใต้เครื่องตัดหญ้าอีก

  4. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  5. ปิดน้ำ

  6. สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้ทำงานประมาณ 2-3 นาทีเพื่อทำให้ด้านล่างของเครื่องตัดหญ้าแห้ง

  วิธีการขูดออก

  ถ้าล้างแล้วเศษวัตถุยังหลุดออกมาจากใต้เครื่องตัดหญ้าไม่หมด ให้ขูดออกแทน

  1. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  2. ระบายน้ำมันออกจากถังน้ำมัน

   คำเตือน

   การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วออกจากคาบูเรเตอร์หรือถังน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายมากและเกิดการระเบิดรุนแรงได้ง่าย และในบางสภาวะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

   หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำมันหกด้วยการเดินเครื่องยนต์จนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  3. เอียงเครื่องตัดหญ้าไปทางด้านขวาของตัวเครื่อง (เอียงให้ชุดกรองอากาศด้านบน)

  4. ขูดเศษดินและหญ้าออกด้วยที่ขูดที่ทำจากไม้ โดยหลีกเลี่ยงบริเวณขอบคม

  5. กลับเครื่องตัดหญ้าไปยังตำแหน่งใช้งาน

  6. ต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การบำรุงรักษา

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • หลังจาก 25 ชั่วโมงแรก
 • ขันสลักที่หลวมให้แน่น
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเติมน้ำมันตามที่จำเป็น
 • ตรวจสอบใบมีดว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสอบตัวเร่งว่าสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้หยุดใบมีดของเบรกใบมีด ใบมีดจะต้องหยุดภายใน 3 วินาทีหลังจากการปล่อยก้านควบคุมใบมีด ถ้าไม่หยุด โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมแซม
 • ตรวจสอบหาสลักที่หลวมหรือหายบนเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบเชื้อเพลิงหรือน้ำมันรั่ว
 • ตรวจสอบหรือทำความสะอาดสายสตาร์ทเครื่องยนต์ และตะแกรงท่ออากาศเข้า
 • หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 3 วินาทีหลังการปล่อยก้านควบคุมใบมีด
 • เอาเศษหญ้าและดินออกจากใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
 • ทุก 25 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดไส้กรองโฟม (ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมาก)
 • ลับใบมีดหรือเปลี่ยนใบมีดบำรุงรักษาให้บ่อยขึ้นหากขอบทื่อเร็วหรือใช้งานในสภาวะที่มีทรายหรือฝุ่นมาก
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสภาพ ทำความสะอาด และปรับช่องว่างของหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ขันสลักที่หลวมให้แน่น
 • ตรวจสอบหรือทำความสะอาดสายสตาร์ทเครื่องยนต์ และตะแกรงท่ออากาศเข้า
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบการรั่วในระบบจ่ายเชื้อเพลิง และ/หรือท่อเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ เปลี่ยนอะไหล่หากจำเป็น
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ทำความสะอาดกระบอกสูบและครีบบนหัวกระบอกสูบ
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบและปรับรอบเดินเบาของเครื่องยนต์
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตทำความสะอาดห้องเผาไหม้
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างของวาล์ว
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตทำความสะอาดและขัดบ่าวาล์ว
 • ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียนก่อนทำการบำรุงรักษา

  • สวมถุงมือและแว่นนิรภัยระหว่างบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

  • ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง สวมถุงมือขณะบำรุงรักษาใบมีด ห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลงใบมีด

  • ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นิรภัย และตรวจสอบเป็นประจำว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติ

  • การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุด โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro เท่านั้น อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 25 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดไส้กรองโฟม (ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • Important: อย่าเดินเครื่องอุปกรณ์ในขณะที่ถอดไส้กรอง เพราะเครื่องยนต์อาจเสียหายอย่างรุนแรงได้

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ถอดสกรูบนฝาครอบไส้กรองอากาศ (รูป 20)

   g024349
  4. ถอดฝาและทำความสะอาดให้ทั่ว

  5. ถอดไส้กรองกระดาษ (รูป 20) มาตรวจสอบและเปลี่ยนอันใหม่ถ้าเห็นว่าสกปรกมาก

   Important: อย่าพยายามทำความสะอาดไส้กรองกระดาษ

  6. ถอดไส้กรองโฟม (รูป 20) ออกมาล้างด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ ผสมกับน้ำ แล้วซับให้แห้ง

  7. ติดตั้งไส้กรองโฟม

  8. ติดตั้งไส้กรองกระดาษ

  9. ปิดฝาและล็อกด้วยสกรู

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมาก)
 • เดินเครื่องประมาณ 2-3 นาทีก่อนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อให้น้ำมันเครื่องอุ่น น้ำมันเครื่องอุ่นจะไหลได้ดีกว่าและดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่า

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  ความจุน้ำมันเครื่อง0.65 ลิตร (22 ออนซ์ของเหลว)*
  ความหนืดของน้ำมันน้ำมันชะล้าง SAE 30 หรือ SAE 10W-30
  ประเภทบริการ APISJ ขึ้นไป

  *มีน้ำมันตกค้างอยู่ในห้องข้อเหวี่ยงหลังจากระบายน้ำมัน อย่าเทน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยงรวดเดียวจนเต็มความจุ ค่อยๆ เติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยงตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ระบายน้ำมันออกจากถังน้ำมัน

  4. วางอ่างน้ำมันใต้ก้านวัด/รูระบายน้ำมัน

  5. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ก้านวัด

  6. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา

  7. เอียงเครื่องตัดหญ้าไปทางด้านขวา (ไส้กรองอากาศอยู่ด้านบน) เพื่อเทน้ำมันลงในอ่างน้ำมัน

  8. หลังจากถ่ายน้ำมันเสร็จ วางเครื่องตัดหญ้ากลับในตำแหน่งใช้งาน

  9. เทน้ำมันประมาณ ¾ ของความจุเครื่องยนต์ลงไปในท่อเติมน้ำมันเครื่องอย่างระมัดระวัง

  10. รอ 3 นาทีให้น้ำมันไหลเข้าเครื่องยนต์จนเข้าที่

  11. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

  12. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน หมุนเกลียวลงไป จากนั้นดึงก้านวัดออก

  13. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด

   • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป ให้เทน้ำมันลงไปในท่อเติมอีกเล็กน้อย รอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน ถึง

   • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับบนก้านวัดที่เหมาะสม

   Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  14. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมันแล้วหมุนให้แน่น

  15. รีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วให้ถูกวิธี

  การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสภาพ ทำความสะอาด และปรับช่องว่างของหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ใช้หัวเทียน NGK BPR6ES หรือเทียบเท่า

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ทำความสะอาดรอบหัวเทียน

  4. ถอดหัวเทียนจากหัวกระบอกสูบ

   Important: เปลี่ยนหัวเทียนที่แตก เสียหาย หรือสกปรก อย่าทำความสะอาดบริเวณขั้ว เพราะหากเศษวัสดุเข้าไปในกระบอกสูบอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  5. ตั้งระยะห่างบนหัวเทียนไปที่ 0.76 มม. (0.030 นิ้ว) โปรดดู รูป 21

   g000533
  6. ใส่หัวเทียนกลับเข้าไปอย่างระมัดระวังด้วยมือ (เพื่อป้องกันการปีนเกลียว) หมุนจนกระทั่งแน่น

  7. ขันหัวเทียนด้วยแรงบิด 23 นิวตันเมตร (2.3 เมตรกิโลกรัมแรง, 17 ฟุตปอนด์)

   Important: หัวเทียนที่หลวมจะร้อนมากและอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ส่วนการหมุนหัวเทียนแน่นเกินไปก็อาจทำให้เกลียวบนหัวกระบอกสูบเสียหาย

  8. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  ถ้าเครื่องตัดหญ้ายังใหม่แต่ไม่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หรือมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้าๆ ให้ปรับสายควบคุมระบบขับเคลื่อน

  1. ย้ายเครื่องตัดหญ้าไปข้างนอกและวางบนพื้นผิวเรียบใกล้กับกำแพง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องตัดหญ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในขณะที่เครื่องยนต์กำลังเดินอยู่

  2. จัดวางอุปกรณ์ให้ล้อหน้าชิดกับกำแพง

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่มีอากาศถ่ายเทดีและไม่มีวัตถุแปลกปลอมที่อาจจะกระเด็นจากเครื่องได้

  3. เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์สาม

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์ โปรดดู การสตาร์ทเครื่องยนต์

  5. ดึงก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองไปยังมือจับ

   Note: ล้อควรจะเริ่มหมุนเมื่อก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองแตะกับมือจับ

  6. ดับเครื่องยนต์

  7. ถ้าคุณต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ ให้ดำเนินการดังนี้:

   • ถ้าหากล้อไม่หมุนขณะดึงก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองแสดงว่า สายพานขับเคลื่อนหลวมเกินไป หมุนปุ่มปรับการขับเคลื่อนล้อ (รูป 22) ตามเข็มนาฬิกา 1 รอบและทำซ้ำตามขั้นตอน 4 ถึง 6

    g024465
   • หากล้อหมุนก่อนที่คุณจะดึงก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองจนสุดแสดงว่า สายพานขับเคลื่อนแน่นเกินไป หมุนปุ่มปรับการขับเคลื่อนล้อ (รูป 22) ทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบและทำซ้ำตามขั้นตอน 4 ถึง 6

  8. หากเป็นสายพานขับเคลื่อนใหม่ ให้หมุนปุ่มปรับสายควบคุมระบบขับเคลื่อนตามเข็มนาฬิกาเพิ่มอีก 1 รอบ เพื่อให้มีการยืดสายพานตามปกติในช่วงปรับสภาพระยะแรก

   Note: คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ หากคุณกำลังปรับสายพานที่ใช้แล้ว

  การบำรุงรักษาใบมีด

  ตัดหญ้าด้วยใบมีดที่คมเท่านั้น ใบมีดที่คมตัดได้อย่างหมดจดโดยไม่ทำให้ใบหญ้าฉีกหรือขาด

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ระบายน้ำมันออกจากถังน้ำมัน

  4. เอียงเครื่องตัดหญ้าไปทางด้านขวาของตัวเครื่อง (เอียงชุดกรองอากาศให้อยู่ด้านบน) ตามที่แสดงใน รูป 23

   g024253

  การตรวจสอบใบมีด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบใบมีดว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสอบความคมและสภาพของใบมีด โดยเฉพาะในจุดที่ส่วนเรียบและส่วนโค้งบรรจบกัน (รูป 24A) เพราะทรายและวัสดุแข็งอาจทำให้โลหะที่เชื่อมต่อส่วนที่เรียบเข้ากับส่วนที่โค้งของใบมีดเกิดการสึกหรอได้ ตรวจสอบใบมีดก่อนใช้งานเครื่องตัดหญ้า ถ้าคุณสังเกตเห็นรอยแหว่งหรือมีการสึกหรอ (รูป 24B และ รูป 24C) เปลี่ยนใบมีด โปรดดู การถอดใบมีด

  g002278

  Note: ติดตั้งใบมีดใหม่ก่อนฤดูการตัดหญ้าจะเริ่มเพื่อประสิทธิภาพการตัดที่ดีที่สุด ในระหว่างปี ตะไบรอยบิ่นเล็กๆ บนใบมีดออกเพื่อรักษาขอบคมของใบมีด

  อันตราย

  ใบมีดที่สึกหรือเสียหายอาจจะแตกออกและชิ้นส่วนอาจกระเด็นไปทางคุณเองหรือผู้อื่น อาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  • ตรวจสอบใบมีดเป็นระยะว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่

  • เปลี่ยนใบมีดที่สึกหรอหรือชำรุด

  การตรวจสอบตัวเร่ง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบตัวเร่งว่าสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสภาพตัวเร่งว่าสึกหรอมากเกินไปหรือไม่ (รูป 25) เพราะทรายและวัสดุแข็งอาจทำให้โลหะเกิดการสึกหรอได้ (โดยเฉพาะบริเวณที่แสดงตามรายการที่ 2 ใน รูป 25) ดังนั้นตรวจสอบตัวเร่งก่อนใช้งานเครื่องตัดหญ้า ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าแถบยึดบนตัวเร่งสึกหรอจนมีขอบคมหรือมีรอยแตก ให้เปลี่ยนตัวเร่ง

  g027496

  คำเตือน

  ตัวเร่งที่สึกหรือเสียหายอาจจะแตกออกและชิ้นส่วนอาจกระเด็นไปทางคุณเองหรือผู้อื่น อาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  • ตรวจสอบตัวเร่งเป็นระยะว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่

  • เปลี่ยนตัวเร่งที่สึกหรอหรือชำรุด

  การถอดใบมีด

  1. จับปลายใบมีดด้วยผ้าหรือถุงมือหนา

  2. ถอดสลักใบมีด แหวนล็อก ตัวเร่ง และใบมีด (รูป 24)

  การลับคมใบมีด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ลับใบมีดหรือเปลี่ยนใบมีดบำรุงรักษาให้บ่อยขึ้นหากขอบทื่อเร็วหรือใช้งานในสภาวะที่มีทรายหรือฝุ่นมาก
 • ตะไบด้านบนของใบมีดเพื่อรักษามุมการตัดเดิม (รูป 26A) และรัศมีของขอบการตัดด้านใน (รูป 26B) ใบมีดจะยังคงสมดุลถ้าคุณตะไบขอบคมออกเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

  g002279

  การตั้งศูนย์ใบมีด

  1. ตรวจสอบความสมดุลของใบมีดโดยใส่รูตรงกลางของใบมีดเข้าไปในตะปูหรือไขควงที่ยึดตามแนวนอนไว้กับปากกาจับชิ้นงาน (รูป 27)

   g002280

   Note: คุณสามารถตรวจสอบความสมดุลได้โดยใช้เครื่องตรวจศูนย์ถ่วงใบมีดที่มีผู้ผลิตออกมาจำหน่าย

  2. หากปลายข้างหนึ่งข้างใดของใบมีดหมุนลง ให้ตะไบปลายข้างนั้น (ไม่ใช่ส่วนที่เป็นขอบตัดหรือบริเวณปลายใกล้กับขอบตัด) จนกระทั่งไม่มีปลายข้างใดข้างหนึ่งหมุนลง

  การติดตั้งใบมีด

  1. ติดตั้งใบมีดที่คมและสมดุลของ Toro, ตัวเร่ง แหวนล็อก และสลักใบมีด ส่วนโค้งของใบมีดต้องชี้ไปด้านบนของเครื่องตัดหญ้าเพื่อให้การติดตั้งถูกต้อง

   Note: ขันสลักใบมีดจนกระทั่งได้แรงบิด 82 นิวตันเมตร (60 ฟุตปอนด์)

   คำเตือน

   การใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ติดตั้งตัวเร่งอย่างถูกต้องจะทำให้ใบมีดโค้งงอหรือหัก อาจส่งผลให้คุณและคนรอบข้างบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

   อย่าใช้เครื่องตัดหญ้าโดยไม่มีการติดตั้งตัวเร่งอย่างเหมาะสม

  2. กลับเครื่องตัดหญ้าไปยังตำแหน่งใช้งาน

  การจัดเก็บ

  เตรียมเครื่องตัดหญ้าให้พร้อมสำหรับการจัดเก็บระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่แนะนำ โปรดดู

  เก็บอุปกรณ์ในพื้นที่เย็น สะอาด และแห้ง คลุมอุปกรณ์ไว้เพื่อปกป้องและรักษาความสะอาด

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  การเตรียมระบบเชื้อเพลิง

  ใช้เชื้อเพลิงให้หมดถังในการตัดหญ้าครั้งสุดท้ายก่อนเก็บอุปกรณ์

  1. เดินเครื่องจนกระทั่งเครื่องดับเนื่องจากน้ำมันหมด

  2. ปรับปริมาณอากาศ แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

  3. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเครื่องจนดับ เมื่อคุณไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกต่อไป แสดงว่าเครื่องไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่จริงๆ

  การเตรียมเครื่องยนต์

  1. หากเครื่องยนต์ยังอุ่นอยู่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในห้องข้อเหวี่ยง โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  2. ถอดหัวเทียน

  3. ใช้กระป๋องน้ำมัน เติมน้ำมันเครื่องประมาณ 30 มล. (1 ออนซ์ของเหลว) ลงในห้องข้อเหวี่ยงผ่านรูหัวเทียน

  4. หมุนเครื่องยนต์อย่างช้าๆ หลายๆ ครั้งโดยการดึงมือจับสายสตาร์ทเพื่อให้น้ำมันเครื่องกระจายตัวในห้องข้อเหวี่ยง

  5. ใส่หัวเทียนกลับเข้าไป แต่อย่าต่อสายไฟ

  ข้อมูลทั่วไป

  1. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า โปรดดู ทำความสะอาดด้านล่างของเครื่องตัดหญ้า

  2. กำจัดดินและเศษวัสดุต่างๆ ออกจากกระบอกสูบ ครีบบนหัวกระบอกสูบ และปลอกตัวพ่น

  3. กำจัดเศษหญ้า ดิน และคราบต่างๆ ออกจากชิ้นส่วนภายนอกของเครื่องยนต์ ส่วนครอบเครื่องยนต์ และด้านบนตัวถังของเครื่องตัดหญ้า

  4. ตรวจสอบสภาพใบมีด โปรดดู การตรวจสอบใบมีด

  5. ตรวจสอบสภาพของตัวเร่ง โปรดดู การตรวจสอบตัวเร่ง

  6. บำรุงรักษาไส้กรองอากาศ โปรดดู การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  7. ขันน็อต สลัก สกรูทั้งหมด

  8. ทาสีส่วนที่เป็นสนิมและพื้นผิวที่มีรอยกะเทาะด้วยสีจากตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  การนำเครื่องตัดหญ้าออกจากที่เก็๋บ

  1. ตรวจสอบและขันสลัก น็อต สกรู ทั้งหมด

  2. ถอดหัวเทียนออกและหมุนเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วโดยใช้สตาร์ทเตอร์เป่าน้ำมันส่วนเกินออกจากกระบอกสูบ

  3. ทำความสะอาดหัวเทียนหรือเปลี่ยนถ้าหากมีรอยร้าว แตก หรือขั้วเสื่อมสภาพ

  4. ติดตั้งหัวเทียน โปรดดู การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  5. ดำเนินการตามขั้นตอนบำรุงรักษาที่จำเป็น โปรดดู

  6. เติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง

  7. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  8. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การแก้ไขปัญหา

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท
  1. ถังน้ำมันว่างเปล่าหรือระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีน้ำมันที่หมดอายุ
  2. คันโยกลิ้นเร่งไม่อยู่ในตำแหน่งปรับปริมาณอากาศ
  3. สายไฟไม่เชื่อมต่อกับหัวเทียน
  4. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  1. ถ่ายน้ำมันเก่าออกและ/หรือเติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
  2. ขยับคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่งปรับปริมาณอากาศ
  3. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน
  4. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  เครื่องยนต์สตาร์ทยากหรือสูญเสียกำลัง
  1. ถังน้ำมันมีเชื้อเพลิงที่หมดอายุ
  2. ชิ้นส่วนไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตันการไหลของอากาศ
  3. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  4. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  5. ระดับน้ำมันเครื่องเหลือน้อยหรือน้ำมันเครื่องสกปรก
  1. ให้เติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง
  2. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศเบื้องต้นของไส้กรองอากาศ และ/หรือ เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ
  3. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  4. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  5. ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าสกปรกหรือเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มถ้าปริมาณน้อยเกินไป
  เครื่องเดินไม่เรียบ
  1. สายไฟไม่เชื่อมต่อกับหัวเทียน
  2. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  3. คันโยกลิ้นเร่งไม่อยู่ในตำแหน่งฟาสต์
  4. ชิ้นส่วนไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตันการไหลของอากาศ
  1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน
  2. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  3. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งฟาสต์
  4. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศเบื้องต้นของไส้กรองอากาศ และ/หรือ เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ
  เครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องยนต์สั่นอย่างรุนแรง
  1. ใบมีดงอหรือเสียสมดุล
  2. น็อตยึดใบมีดหลวม
  3. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  4. น็อตยึดเครื่องยนต์หลวม
  1. ตั้งศูนย์ใบมีด หากใบมีดงอ ต้องเปลี่ยน
  2. ขันน็อตยึดใบมีดให้แน่น
  3. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  4. ขันสลักยึดเครื่องยนต์ให้แน่น
  ลายการตัดหญ้าไม่สม่ำเสมอ
  1. ล้อทั้ง 4 สูงไม่เท่ากัน
  2. ใบมีดทื่อ
  3. คุณตัดหญ้าเป็นลวดลายเดิมซ้ำๆ กัน
  4. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  1. ปรับล้อทั้ง 4 ให้สูงเท่ากัน
  2. ลับใบมีดหรือตั้งศูนย์ใบมีด
  3. เปลี่ยนลวดลายในการตัดหญ้า
  4. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  ช่องระบายด้านหลังอุดตัน
  1. คันโยกลิ้นเร่งไม่อยู่ในตำแหน่งฟาสต์
  2. ความสูงในการตัดต่ำเกินไป
  3. คุณตัดหญ้าเร็วเกินไป
  4. หญ้าเปียก
  5. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  1. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งฟาสต์
  2. เพิ่มความสูงในการตัด
  3. ตัดให้ช้าลง
  4. รอให้หญ้าให้แห้งก่อนตัด
  5. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  เครื่องตัดหญ้าไม่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
  1. สายควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองปรับตั้งไม่ถูกต้องหรือชำรุด
  2. มีเศษหญ้าและดินด้านล่างตัวครอบสายพาน
  1. ปรับสายควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เปลี่ยนสายควบคุมหากจำเป็น
  2. กำจัดเศษดินออกจากด้านล่างตัวครอบสายพาน