Uvod

Ova traktorska kosilica s rotacijskom noževima namijenjena je kućevlasnicima za uređenje okućnica. Prvenstveno je namijenjena košenju trave na dobro održavanim travnjacima. Nije namijenjena rezanju grmlja, košenju trave i drugih biljaka uz autoceste ili upotrebi u poljoprivredne svrhe.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici www.Toro.com možete dobiti više informacija, uključujući sigurnosne savjete, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

Important: S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati QR kod na naljepnici sa serijskim brojem (ako postoji) kako biste pristupili podacima o jamstvu i dijelovima te ostalim informacijama o proizvodu.

g297254

Upišite model proizvoda i serijski broj u prostor u nastavku:

U ovom priručniku i na uređaju nalazi se simbol sigurnosnog upozorenja (Slika 2) radi prepoznavanja važnih sigurnosnih poruka kojih se morate pridržavati kako biste spriječili nezgode. Taj će se simbol pojaviti uz riječ Opasnost, Upozorenje ili Oprez.

 • Opasnost označava neposredno opasnu situaciju koja će, ako se ne spriječi, sigurno dovesti do teških ozljeda ili smrti.

 • Upozorenje označava potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne spriječi, mogla dovesti do teških ozljeda ili smrti.

 • Oprez označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne spriječi, može dovesti do lakših ili umjerenih ozljeda.

sa-black

U priručniku se informacije ističu još dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Bruto ili neto zakretni moment: bruto ili neto zakretni moment ovog motora ocijenio je proizvođač motora u laboratoriju u skladu s Društvom automobilskih inženjera (engl. Society of Automotive Engineers, SAE) J1940 ili J2723. Budući da je konfiguriran kako bi ispunio zahtjeve u pogledu sigurnosti, emisija i rada, stvarni zakretni moment motora u ovom razredu kosilice bit će znatno niži. Pogledajte informacije proizvođača motora priložene uređaju.

Kako biste pogledali specifikacije vašeg modela, posjetite internetsku stranicu www.Toro.com.

Important: Ako tijekom duljeg razdoblja koristite uređaj s motorom Toro na visini većoj od 1500 m, provjerite je li ugrađen pribor za velike visine kako bi motor ispunjavao propise u pogledu emisija CARB/EPA. Pribor za velike visine povećava performanse motora i sprječava zaprljanje svjećice, poteškoće pri pokretanju ili povećane emisije. Nakon što ugradite pribor, pored naljepnice sa serijskim brojem na uređaju pričvrstite naljepnicu o velikoj visini. Kako biste kupili ispravnu opremu za velike visine i naljepnicu o velikoj visini za svoj uređaj, obratite se ovlaštenom serviseru. Kako biste pronašli najbližeg distributera, posjetite našu mrežnu stranicu na adresi www.Toro.com ili se obratite našem odjelu korisničke službe društva Toro pozivom na broj naveden u vašoj Jamstvenoj izjavi o kontroli emisija.Uklonite pribor iz motora i vratite motor na izvornu tvorničku konfiguraciju kada koristite uređaj na visini manjoj od 1500 m. Nemojte na manjim visinama pokretati motor koji je prenamijenjen u motor za uporabu na velikim visinama jer to može uzrokovati pregrijavanje i oštećenje motora.Ako niste sigurni je li vaš uređaj prenamijenjen za uporabu na velikim visinama, pogledajte sljedeću naljepnicu.

decal127-9363

Sigurnost

Ovaj je uređaj izrađen u skladu sa zahtjevima norme EN ISO 5395:2013.

Opće informacije o sigurnosti

Ovaj uređaj može amputirati ruke i noge i odbacivati predmete. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa kako biste izbjegli teške tjelesne ozljede.

 • S razumijevanjem pročitajte ove Upute za upotrebu prije pokretanja motora.

 • Držite uređaj na sigurnoj udaljenosti od prolaznika i djece.

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Isključivo osobe koje su odgovorne, osposobljene, upoznate s uputama i koje su fizički za to u stanju smiju upravljati uređajem ili servisirati ga.

 • Ne upravljajte uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti ili na padinama s nagibom većim od 15 stupnjeva.

 • Ne približavajte ruke ili noge pomičnim dijelovima uređaja.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi, sigurnosni prekidači i drugi zaštitni uređaji koji ispravno rade.

 • Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja položaja rukovatelja. Pustite da se uređaj ohladi prije servisiranja, podešavanja, ulijevanja goriva, čišćenja ili skladištenja.

Indikator nagiba

g011841

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal117-1194
decal121-2989
decal130-0731
decal130-0765
decal131-1097
decal132-0872
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596
decal138-2456
decal140-3493
decal139-7473

Naljepnica 132-0869 je samo za uređaje sa sustavom ovjesa MyRide.

decal132-0869

Naljepnica 133-5198 je samo za uređaje sa sustavom ovjesa MyRide.

decal133-5198

Naljepnica 140-3451 je samo za uređaje bez sustava ovjesa MyRide.

decal140-3451

Pregled proizvoda

g303937

Upoznajte se sa svim komandama na Slika 6 i Slika 7 prije pokretanja motora i upravljanja uređajem.

Upravljačka ploča

g297595

Mjerač goriva

Mjerač goriva pokazuje količinu goriva u spremniku (Slika 7).

g238298

Poluga za gas

Polugom za gas kontrolira se brzina motora i ima postavku kontinuiranog/promjenjivog rada od SPORO do BRZO (Slika 6).

Komanda prigušnice

Koristite komandu prigušnice za pokretanje hladnog motora (Slika 6).

Brojač sati rada

Brojač sati rada bilježi broj sati rada motora. Radi kad je motor uključen. Vodite se tim brojem sati pri planiranju redovitog održavanja (Slika 6).

Upravljačke poluge

Upotrijebite upravljačke poluge kako biste vozili uređaj prema naprijed, unatrag i za okretanje u bilo kojem smjeru (Slika 5).

Neutralni zaključani položaj

Pri napuštanju radnog položaja pomaknite upravljačke poluge od sredine prema van u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj (Slika 32). Uvijek postavite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj kad zaustavite uređaj ili ga ostavljate bez nadzora.

Poluga ručne kočnice

Poluga ručne kočnice nalazi se na lijevoj strani konzole (Slika 5). Poluga kočnice aktivira ručnu kočnicu na pogonskim kotačima.

Kako biste aktivirali ručnu kočnicu, povucite polugu dok ne sjedne u zaporni utor.

Kako biste deaktivirali ručnu kočnicu, povucite polugu van iz zapornog utora i prema sebi, a zatim je pritisnite prema dolje.

Sustav za podizanje kosišta papučicom

Sustav za podizanje kosišta papučicom omogućava vam spuštanje i podizanje kosišta iz sjedećeg položaja. Možete upotrijebiti papučicu kako biste nakratko podigli kosište i izbjegli prepreke (Slika 5).

Prekidač za paljenje

Prekidač za paljenje, koji se koristi za uključivanje i isključivanje uređaja, ima 3 položaja: OFF (ISKLJUčENO), RUN (RAD) i START (POKRETANJE) (Slika 6). Pogledajte Pokretanje motora.

Prekidač za upravljanje noževima (PTO uređaj)

Prekidač za upravljanje noževima, označen simbolom PTO, napaja noževe kosilice energijom i prekida njihovo napajanje (Slika 6).

Zatik za visinu košnje

Zatik za visinu košnje zajedno s papučicom zaključava kosište na određenoj visini košnje. Podešavajte visinu košnje samo kad uređaj nije u pokretu (Slika 5).

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti uređaja koje je odobrila tvrtka Toro. Obratite se ovlaštenom serviseru ili distributeru tvrtke Toro ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Kako biste zajamčiti optimalnu učinkovitost i daljnju primjenjivost certifikata o sigurnosti uređaja, koristite samo originalne zamjenske dijelove i dodatni pribor društva Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

 Kosište od 122 cmKosište od 137 cmKosište od 152 cm
Širina reza122 cm137 cm152 cm
Širina ako je usmjerivač spušten163 cm178 cm193 cm
Širina ako je usmjerivač podignut140 cm155 cm170 cm
Dužina206 cm206 cm206 cm
Visina122 cm122 cm122 cm
Težina356 kg363 kg370 kg

Rad

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Prije puštanja u rad

Sigurnost prije rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati rad uređaja ili koje bi uređaj mogao odbaciti.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim znakovima.

 • Provjerite jesu li komande, sigurnosni prekidači i štitovi postavljeni i rade li ispravno. Ako ne rade ispravno, ne upravljajte uređajem.

 • Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja položaja rukovatelja. Pustite da se uređaj ohladi prije servisiranja, podešavanja, ulijevanja goriva, čišćenja ili skladištenja.

 • Prije košenja pregledajte uređaj kako biste osigurali da sklopovi za rezanje ispravno rade.

 • Proučite teren kako biste odredili koja je oprema prikladna i koji su priključci ili dodatna oprema potrebni za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

 • Nosite prikladnu odjeću, uključujući zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi labavu odjeću ili viseći nakit.

 • Nemojte prevoziti putnike na uređaju.

 • Tijekom rada držite uređaj na sigurnoj udaljenosti od prolaznika i kućnih ljubimaca. Isključite uređaj i priključke ako bilo koja osoba uđe u područje rada.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitnici i sigurnosni uređaji poput usmjerivača i/ili hvatača trave i ako nisu funkcionalni. Po potrebi zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.

Sigurnost goriva

 • Gorivo je izuzetno zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

  • Nemojte puniti spremnik za gorivo unutar vozila ili zatvorenog prostora, nego postavite spremnik i/ili uređaj izravno na tlo kako statički naboj ne bi zapalio gorivo.

  • Punite spremnik za gorivo na ravnom tlu na otvorenom kad je motor hladan. Obrišite gorivo ako se prolije.

  • Nemojte rukovati gorivom dok pušite ili u blizini otvorenog plamena ili iskri.

  • Ne uklanjajte čep spremnika za gorivo i ne dolijevajte gorivo u spremnik dok je motor upaljen ili vruć.

  • Ako prolijete gorivo, ne pokrećite motor. Izbjegavajte stvaranje izvora paljenja dok se pare goriva ne rasplinu.

  • Skladištite gorivo u odobrenom spremniku i držite ga izvan dohvata djece.

 • Gorivo je štetno ili smrtonosno ako se proguta. Dugotrajno izlaganje ispušnim parama može uzrokovati teške ozljede i bolesti.

  • Izbjegavajte dugotrajno udisanje ispušnih para.

  • Držite ruke i lice podalje od ubrizgača i otvora spremnika za gorivo.

  • Pazite da gorivo ne dođe u dodir s očima i kožom.

 • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Nemojte puniti spremnike unutar vozila ili teretnog prostora kamiona/prikolica s plastičnim oblogama. Spremnike prije punjenja uvijek postavite na tlo podalje od vozila.

 • Uklonite opremu s kamiona ili prikolice i na tlu je napunite gorivom. Ako to nije moguće, nadopunite gorivo koristeći prijenosni spremnik umjesto ubrizgača goriva.

 • Ne upravljajte kosilicom koja nema cjelovit ispušni sustav i koji nije u ispravnom radnom stanju.

 • Držite ubrizgač u dodiru s rubom otvora spremnika za gorivo dok ga ne napunite do kraja. Nemojte upotrebljavati automatski mehanizam za zaustavljanje punjenja.

 • Ako vam se gorivo prolije po odjeći, odmah se presvucite.

 • Nikad nemojte prepuniti spremnik za gorivo. Vratite čep na spremnik i dobro ga zatvorite.

 • Očistite travu i krhotine iz jedinice za rezanje, prigušivača, pogona, hvatača trave i motornog prostora kako biste smanjili rizik od požara. Očistite proliveno ulje ili gorivo.

Dolijevanje goriva

Preporučeno gorivo

 • Za najbolje rezultate koristite samo čisti, svježi (ne stariji od 30 dana) bezolovni benzin s oktanskim brojem od 87 ili višim ((R+M)/2 metoda ocjenjivanja).

 • Etanol: Prihvatljiv je benzin s udjelom etanola od najviše 10 % (gasohol) ili 15 % MTBE-a (metil-tercijarni-butil-eter). Etanol i MTBE nisu isto. Nije dopuštena uporaba benzina s udjelom etanola od 15 % (E15). Nemojte koristiti benzin koji sadrži više od 10 % etanola po volumenu, kao što su E15 (sadrži 15 % etanola), E20 (sadrži 20 % etanola) ili E85 (sadrži do 85 % etanola). Korištenje neodobrenog benzina može uzrokovati poteškoće u radu i/ili oštećenje motora koji možda nisu obuhvaćeni jamstvom.

 • Nemojte koristiti benzin koji sadrži metanol.

 • Nemojte skladištiti gorivo u spremniku za gorivo ili kanistrima za gorivo tijekom zime ako ne koristite stabilizator goriva.

 • Nemojte dodavati ulje u benzin.

Korištenje stabilizatora/konzervansa goriva

Kako biste gorivo duže održali svježim, u uređaju upotrebljavajte stabilizator/konzervans goriva u skladu s uputama proizvođača stabilizatora.

Important: Nemojte koristiti aditive za gorivo koji sadrže metanol ili etanol.

Svježem gorivu dodajte ispravnu količinu stabilizatora/konzervansa goriva prema uputama proizvođača stabilizatora.

Punjenje spremnika za gorivo

 1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

 2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

 3. Ugasite motor i izvadite ključ.

 4. Očistite područje oko čepa spremnika benzina.

 5. Napunite spremnik za gorivo tako da mjerač goriva pokazuje da je spremnik pun (Slika 8).

  Note: Nemojte do kraja napuniti spremnik za gorivo. Prazni prostor u spremniku omogućuje širenje goriva.

  g197123

Svakodnevno održavanje

Svaki dan prije pokretanja uređaja izvršite postupke namijenjene izvršavanju nakon svake upotrebe/svakodnevno navedene u .

Početak uporabe novog uređaja

Potrebno je određeno vrijeme kako bi novi motori u potpunosti postignuli svoju snagu. Kosišta i pogonski sustavi imaju veće trenje kada su novi, što predstavlja dodatno opterećenje za motor. Kako bi novi uređaji postignuli punu snagu i najbolje radne karakteristike, potrebno je 40 do 50 sati.

Korištenje sigurnosnog sustava blokiranja

Upozorenje

Ako su prekidači sigurnosnog sustava blokiranja odspojeni ili oštećeni, uređaj bi se mogao neočekivano pokrenuti i uzrokovati tjelesne ozljede.

 • Nemojte raditi bespotrebne izmjene na prekidačima sustava.

 • Svakodnevno provjeravajte rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja i zamijenite oštećene prekidače prije upravljanja uređajem.

Razumijevanje sigurnosnog sustava blokiranja

Namjena je sigurnosnog sustava blokiranja sprječavanje pokretanja motora osim u sljedećim slučajevima:

 • deaktiviran je prekidač za upravljanje noževima (PTO).

 • upravljačke poluge nalaze se u NEUTRALNOM ZAKLJUčANOM položaju.

 • aktivirana je ručna kočnica.

Sigurnosni sustav blokiranja namijenjen je i isključivanju motora kad god se upravljačke poluge nalaze izvan NEUTRALNOG ZAKLJUčANOG položaja, a vi napustite sjedalo.

Ispitivanje sigurnosnog sustava blokiranja

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni sustav blokiranja.
 • Testirajte sigurnosni sustav blokiranja prije svake upotrebe uređaja. Ako sigurnosni sustav ne radi na način opisan dolje, neka ga smjesta popravi ovlašteni serviser.

  1. Sjednite na sjedalo, aktivirajte ručnu kočnicu i pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u UKLJUčENI položaj. Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti.

  2. Sjednite na sjedalo, aktivirajte ručnu kočnicu i pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u ISKLJUčENI položaj. Pomaknite bilo koju upravljačku polugu (iz NEUTRALNOG ZAKLJUčANOG položaja). Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti. Ponovite s drugom polugom za upravljanje.

  3. Sjednite na sjedalo, aktivirajte ručnu kočnicu, pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u ISKLJUčENI položaj i pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj. Pokrenite motor. Dok je motor u pogonu, otpustite ručnu kočnicu, aktivirajte prekidač za upravljanje noževima (PTO) i malo se podignite sa sjedala; motor bi se trebao isključiti.

  4. Sjednite na sjedalo, aktivirajte ručnu kočnicu, pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u ISKLJUčENI položaj i pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj. Pokrenite motor. Dok motor radi, stavite bilo koju upravljačku polugu u središnji položaj i pomaknite je unaprijed ili unatrag; motor bi se trebao isključiti. Ponovite s drugom upravljačkom polugom.

  5. Sjednite na sjedalo, deaktivirajte ručnu kočnicu, pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u ISKLJUčENI položaj i pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj. Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti.

  Podešavanje sjedala

  Sjedalo se može pomicati prema naprijed i natrag. Postavite sjedalo na položaj u kojem imate najbolju kontrolu nad uređajem i u kojem vam je udobno (Slika 9).

  g027632

  Podešavanje sustava ovjesa MyRide™

  Samo uređaji sa sustavom MyRide

  Sustav ovjesa MyRide™ može se podesiti za glatku i udobnu vožnju. Možete prilagoditi stražnje opruge kako biste brzo i jednostavno promijenili sustav ovjesa. Postavite sustav ovjesa kako je vama najudobnije (Slika 10 i Slika 11).

  Utori za stražnje opruge imaju referentne zaporne položaje. Možete postaviti stražnje opruge bilo gdje u utoru, a ne samo u zaporne položaje.

  Na sljedećoj slici prikazani su položaji za mekanu ili čvrstu vožnju i različiti zaporni položaji (Slika 10).

  g195744

  Note: Provjerite jesu li lijeve i desne opruge uvijek podešene u iste položaje.

  g195746g195745

  Prebacivanje na bočno izbacivanje

  Kosište i noževi kosilice isporučeni s uređajem predviđeni su za optimalnu učinkovitost prilikom malčiranja i bočnog izbacivanja.

  Postavite pričvršćivače u iste rupe u kosištu iz kojih su izvorno uklonjene. Time se osigurava da nijedna rupa nije otvorena pri radu s kosištem.

  Upozorenje

  Otvoreni otvori na uređaju izlažu vas i ostale odbačenim krhotinama koje mogu uzrokovati teške ozljede.

  • Nikad nemojte upravljati uređajem ako hardver nije postavljen u sve otvore kućišta uređaja.

  • Postavite pričvršćivače u otvore za postavljanje kada uklanjate odbojnik za malčiranje.

  Uređaji s kosištem od 122 cm

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite kosište; pogledajte Uklanjanje kosišta.

  4. Uklonite 2 sigurnosne matice (5/16 inča) koje su pričvršćene za zavarene stupove lijevog odbojnika na gornjoj strani kosišta na sredini i lijevo od sredine (Slika 12).

   g011149
  5. Uklonite noseći vijak i sigurnosnu maticu na bočnom zidu kosišta koji pričvršćuju lijevi odbojnik za kosište.

  6. Uklonite lijevi odbojnik s kosišta kako je prikazano na Slika 12.

  7. Uklonite 2 noseća vijka (5/16 × ¾ inča) i 2 sigurnosne matice (5/16 inča) koji pričvršćuju sklopljeni desni odbojnik i štitnik odbojnika za kosište (Slika 13).

   g191136
  8. Uklonite 2 sigurnosne matice (5/16 inča) koje su pričvršćene za zavarene stupove desnog odbojnika na gornjoj strani kosišta na sredini i desno od sredine (Slika 14).

   Note: Uklonite desni odbojnik s kosišta.

   g010704
  9. Pronađite granični odbojnik u vrećici s nepričvršćenim dijelovima i uklonite pričvršćivače na stražnjim rupama na ploči izbacivača (Slika 15).

   g190734
  10. Postavite odbojnik na bočni otvor izbacivača na kosištu.

  11. Upotrijebite uklonjene pričvršćivače kako biste pričvrstili granični odbojnik na kosište.

  12. Postavite kosište; pogledajte Postavljanje kosišta.

  Uređaji s kosištem od 137 cm

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite kosište; pogledajte Uklanjanje kosišta.

  4. Uklonite 3 sigurnosne matice (5/16 inča) koje su pričvršćene za zavarene stupove lijevog odbojnika na gornjoj strani kosišta na sredini, lijevo od sredine i potpuno lijevo (Slika 16).

   g011149
  5. Uklonite noseći vijak i sigurnosnu maticu na bočnom zidu kosišta koji pričvršćuju lijevi odbojnik za kosište (Slika 16).

  6. Uklonite lijevi odbojnik s kosišta (Slika 16).

  7. Pronađite 2 vijka među nepričvršćenim dijelovima i upotrijebite postojeće sigurnosne matice te postavite te pričvršćivače u rupe prikazane na Slika 16 na kosištu kako biste spriječili letenje krhotina.

   Note: Postavite vijak prema gore, kroz donju stranu kosišta i upotrijebite postojeću sigurnosnu maticu za pričvršćivanje s gornje strane.

  8. Uklonite noseći vijak (5/16 × ¾ inča) i sigurnosnu maticu (5/16 inča) na stražnjem zidu kosišta koji pričvršćuju odbojnik za kosište (Slika 17).

   g190737
  9. Pronađite štitnik odbojnika na prednjem rubu bočnog otvora izbacivača (Slika 17).

  10. Uklonite pričvršćivače kojima su štitnik odbojnika i desni odbojnik pričvršćeni na kosište (Slika 17).

   Note: Uklonite štitnik odbojnika i zadržite sve pričvršćivače.

  11. Uklonite 2 sigurnosne matice (5/16 inča) koje su pričvršćene za zavarene stupove desnog odbojnika na gornjoj strani kosišta na sredini i desno od sredine (Slika 18).

   g010704
  12. Uklonite noseći vijak i sigurnosnu maticu koji učvršćuju desni odbojnik na gornju stranu kosišta i uklonite desni odbojnik s kosišta (Slika 18).

  13. Postavite prethodno uklonjene pričvršćivače u prednje rupe na ploči izbacivača i prednju rupu u kosištu (Slika 17).

  14. Pronađite granični odbojnik u vrećici s nepričvršćenim dijelovima, uklonite pričvršćivače na stražnjim rupama na ploči izbacivača, postavite odbojnik na otvor za bočno izbacivanje na kosištu (Slika 19).

   g190735
  15. Upotrijebite uklonjene pričvršćivače kako biste pričvrstili granični odbojnik na kosište.

  16. Postavite kosište; pogledajte Postavljanje kosišta.

  Tijekom rada

  Sigurnost tijekom rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Vlasnik/rukovatelj može spriječiti nesreće koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine i odgovoran je za njih.

  • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

  • Ne upravljajte kosilicom ako ste bolesni, umorni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

  • Ako dotaknete nož, može doći do teških tjelesnih ozljeda. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja. Kada okrenete ključ u položaj OFF (ISKLJUČENO), motor bi se trebao isključiti, a nož zaustaviti. U suprotnom smjesta prestanite upravljati uređajem i obratite se ovlaštenom serviseru.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra i u odgovarajućim vremenskim uvjetima. Ako postoji opasnost od munja, nemojte upravljati uređajem.

  • Držite ruke i noge podalje od jedinica za rezanje. Ne približavajte se otvorima izbacivača.

  • Nemojte kositi ako je poklopac izbacivača podignut, uklonjen ili izmijenjen, osim ako je postavljen sustav za skupljanje trave ili komplet za malčiranje koji ispravno radi.

  • Nemojte kositi unatrag osim ako je to neophodno. Prije kretanja s uređajem unatrag obavezno pogledajte dolje i iza sebe.

  • Budite iznimno oprezni pri približavanju oštrim zavojima, grmlju, stablima ili drugim predmetima koji bi vam mogli zakloniti vidno polje.

  • Zaustavite noževe kad god ne kosite.

  • Ako uređaj udari o predmet ili počne vibrirati, odmah ugasite motor, izvadite ključ (ako postoji) i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije nego što provjerite je li došlo do oštećenja. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavljanja s radom.

  • Usporite i budite oprezni pri skretanju i prelaženju cesta i pločnika. Uvijek poštujte pravo prednosti drugih sudionika u prometu.

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Isključite priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Motor smije raditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ispušni plinovi sadržavaju ugljični monoksid, koji u slučaju udisanja može uzrokovati smrt.

  • Nikad ne ostavljajte upaljen uređaj bez nadzora.

  • Opremu koja se vuče pričvrstite samo na kuku.

  • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitnici i sigurnosni uređaji poput usmjerivača i/ili hvatača trave i ako nisu funkcionalni. Po potrebi zamijenite istrošene ili oštećene dijelove. Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitnici i sigurnosni uređaji poput usmjerivača i/ili hvatača trave i ako nisu funkcionalni. Po potrebi zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.

  • Upotrebljavajte samo dodatnu opremu i priključne dijelove koje je odobrilo društvo Toro.

  • Ovaj uređaj proizvodi razinu buke veću od 85 dBA i može uzrokovati gubitak sluha kod korisnika u slučaju dugotrajnog izlaganja.

   g229846
  • Očistite travu i krhotine iz jedinice za rezanje, pogona, prigušivača i motora kako biste smanjili rizik od požara.

  • Pri pokretanju motora držite noge podalje od noževa.

  • Nikad nemojte podizati kosište dok se noževi kreću.

  • Obratite pozornost na smjer izbacivanja i usmjerite izbacivač podalje od drugih osoba. Izbjegavajte izbacivanje materijala prema zidovima ili preprekama jer bi se materijal mogao odbiti prema vama.

  • Zaustavite noževe, usporite uređaj i budite oprezni kad prelazite preko netravnatih površina ili pri prijevozu uređaja do područja rada i natrag.

  • Nemojte mijenjati postavke regulatora brzine motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom.

  • Uređaj i košenje često privlače pozornost djece. Nikad nemojte pretpostaviti da će djeca ostati ondje gdje ste ih posljednji put vidjeli.

  • Osigurajte da djeca budu izvan područja rada uređaja i da su pod nadzorom odgovorne odrasle osobe koja ne upravlja uređajem.

  • Budite oprezni i isključite uređaj ako djeca uđu u područje rada.

  • Prije vožnje unatrag ili skretanja pogledajte dolje i svuda oko sebe da provjerite ima li djece.

  • Nemojte prevoziti djecu na uređaju, čak i kada se noževi ne kreću. Djeca bi mogla pasti s uređaja i zadobiti teške ozljede ili vas ometati u sigurnom upravljanju uređajem. Djeca koja su se već vozila na uređaju mogla bi se bez upozorenja pojaviti u području rada, te bi ih uređaj mogao pregaziti.

  Sigurnost na padinama

  • Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubitak kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Vozač je odgovoran za sigurno upravljanje na padini. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini zahtijeva dodatan oprez. Prije upravljanja uređajem na padini, učinite sljedeće:

   • S razumijevanjem pročitajte upute za upravljanje na padini navedene u priručniku i na uređaju.

   • Koristite indikator kuta kako biste utvrdili približni kut nagiba područja.

   • Nikad nemojte upravljati uređajem na padinama s nagibom većim od 15 stupnjeva.

   • Ocijenite uvjete na lokaciji na relevantni dan kako biste utvrdili je li padina sigurna za upravljanje uređajem. Pri procjeni terena razumno prosuđujte. Promjene na terenu, kao što je vlaga, mogu brzo utjecati na rad uređaja na padini.

  • Utvrdite opasnosti u podnožju padine. Ne upravljajte uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Uređaj se može naglo preokrenuti ako kotač prijeđe preko ruba ili ako rub propadne. Držite uređaj na sigurnoj udaljenosti (dvaput većoj od širine uređaja) od opasnosti. Za košnju trave na tim područjima koristite običnu kosilicu ili ručni trimer.

  • Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje ili skretanje na padinama. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer; okrećite se polako i postupno.

  • Nemojte upravljati uređajem u uvjetima kada su trenje, upravljanje ili stabilnost upitni. Uzmite u obzir da upravljanje uređajem na mokroj travi, na padinama ili nizbrdo može uzrokovati gubitak trenja. Gubitak trenja pogonskih kotača može dovesti do proklizavanja ili gubitka kočenja i upravljanja. Uređaj može proklizavati čak i kad su pogonski kotači zaustavljeni.

  • Uklonite ili označite prepreke kao što su jarci, rupe, kamenje, brazde i izbočine na terenu ili ostale skrivene opasnosti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke. Neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

  • Budite krajnje oprezni s dodatnim priborom ili priključcima, kao što su sustavi za skupljanje trave. Oni mogu utjecati na stabilnost uređaja i dovesti do gubitka kontrole nad uređajem. Slijedite upute za protuteže.

  • Ako je to moguće, kosište bi trebalo biti spušteno do tla tijekom rada na padinama. Podizanje kosišta na padinama tijekom rada može destabilizirati uređaj.

  g229111

  Sigurnost prilikom vuče

  • Opremu koja se vuče pričvrstite samo na kuku.

  • Ne upotrebljavajte uređaj kao vučno vozilo, osim ako nema ugrađenu kuku.

  • Nemojte prekoračiti težinska ograničenja za opremu koja se vuče i za vuču na padinama. Masa tereta koji se vuče ne smije premašivati masu uređaja i rukovatelja.

  • Nikad nemojte dopustiti da se djeca ili ostale osobe nalaze u blizini opreme koja se vuče.

  • Na padinama masa opreme koja se vuče može uzrokovati gubitak trenja, povećani rizik od prevrtanja i gubitak kontrole. Smanjite masu tereta koji se vuče i usporite.

  • Zaustavni put može se povećati s povećanjem mase tereta koji se vuče. Polako vozite i predvidite dulji zaustavni put.

  • Prilikom zavoja napravite široki luk kako se priključeni dio ne bi približio uređaju.

  Postavljanje u položaj rukovatelja

  Iskoristite kosište kao stepenicu da biste se popeli na položaj rukovatelja (Slika 22).

  g029797

  Upravljanje ručnom kočnicom

  Uvijek aktivirajte ručnu kočnicu kad zaustavite uređaj ili ga ostavite bez nadzora.

  Aktiviranje ručne kočnice

  Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  g188778

  Deaktiviranje ručne kočnice

  Kako biste deaktivirali ručnu kočnicu, povucite polugu van iz zapornog utora i prema sebi, a zatim je pritisnite prema dolje (Slika 24).

  g188777

  Aktiviranje prekidača za upravljanje noževima (PTO)

  g008945

  Note: Uvijek aktivirajte noževe dok je poluga za gas u položaju BRZO (Slika 26).

  g295538

  Deaktiviranje prekidača za upravljanje noževima (PTO)

  g009174

  Upravljanje polugom za gas

  Možete pomicati polugu za gas između položaja BRZO i SPORO (Slika 28).

  Uvijek koristite položaj BRZO prilikom aktiviranja prekidača PTO uređaja.

  g295539

  Upravljanje prigušnicom

  Koristite prigušnicu za pokretanje hladnog motora.

  1. Povucite ručicu prigušnice prema gore kako biste aktivirali prigušnicu prije korištenja prekidača za paljenje (Slika 29).

   Note: U potpunosti aktivirajte prigušnicu. Možda ćete morati držati ručicu podignutom dok koristite prekidač za paljenje.

  2. Gurnite prigušnicu kako biste deaktivirali prigušnicu nakon pokretanja motora (Slika 29).

   g295540

  Upravljanje prekidačem za paljenje

  1. Okrenite ključ u položaj START (uključivanje) (Slika 30).

   Note: Kad se motor pokrene, pustite ključ.

   Important: Nemojte aktivirati pokretač motora na dulje od 5 sekundi odjednom. Ako se motor ne pokrene, pričekajte 10 sekundi između pokušaja. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do pregaranja pokretača motora.

   Note: Možda će biti potrebno nekoliko pokušaja da se motor pokrene pri prvom pokretanju nakon što je sustav goriva u potpunosti ostao bez goriva.

   g008947
  2. Okrenite ključ u položaj STOP kako biste ugasili motor.

  Pokretanje motora

  Note: Vrući ili topao motor možda neće zahtijevati korištenje prigušnice.

  Important: Nemojte aktivirati uputnik više od 5 sekundi odjednom. Aktiviranje tijekom više od 5 sekundi može oštetiti uputnik. Ako se motor ne pokrene, pričekajte 10 sekundi prije nego što ponovno aktivirate uputnik motora.

  g297307

  Gašenje motora

  1. Deaktivirajte noževe pomicanjem prekidača za kontrolu noževa u položaj OFF (ISKLJUčENO) (Slika 27).

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pomaknite polugu za gas u položaj BRZO.

  4. Okrenite ključ u položaj OFF (ISKLJUčENO) i izvadite ključ.

  Oprez

  Djeca ili prolaznici mogli bi zadobiti ozljede ako pokušaju pomicati uređaj ili upravljati njime dok nije pod nadzorom.

  Uvijek izvadite ključ i aktivirajte ručnu kočnicu kada ostavite uređaj bez nadzora.

  Upotreba upravljačkih poluga

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Vožnja

  Pogonski kotači samostalno se okreću pod pogonom hidrauličnih motora na svakoj osovini. Možete okrenuti 1 stranu unatrag dok okrećete drugu stranu prema naprijed, uzrokujući vrtnju uređaja umjesto skretanja. To uvelike poboljšava upravljivost uređaja, ali može biti potrebno određeno vrijeme da se prilagodite načinu na koji se kreće.

  Poluga za gas regulira brzinu, mjerenu u broju okretaja u minuti (o/min). Pomaknite polugu za gas u BRZI položaj za najučinkovitiji rad. Pri košenju uvijek držite polugu za gas u najbržem položaju.

  Upozorenje

  Kosilica može vrlo brzo skretati. Mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem i uzrokovati ozljede ili oštetiti uređaj.

  • Budite pažljivi pri skretanju.

  • Usporite prije naglog skretanja.

  Vožnja prema naprijed

  Note: Motor se isključuje kada upravljate kontrolom za trenje dok je aktivirana ručna kočnica.

  Da biste zaustavili uređaj, povucite upravljačke poluge u NEUTRALNI položaj.

  1. Deaktivirajte ručnu kočnicu, pogledajte Deaktiviranje ručne kočnice.

  2. Pomaknite poluge u središnji, otključani položaj.

  3. Da biste išli prema naprijed, polako upravljačke poluge gurajte prema naprijed (Slika 33).

   g008952

  Vožnja unatrag

  1. Pomaknite poluge u središnji, otključani položaj.

  2. Da biste išli unatrag, polako upravljačke poluge povlačite prema natrag (Slika 34).

   g008953

  Upotreba bočnog izbacivanja

  Kosilica ima okretni usmjerivač za travu koji raspršuje pokošenu travu na stranu i prema dolje na travnjak.

  Opasnost

  Bez montiranih usmjerivača za travu, poklopca izbacivača trave ili cijelog sklopa hvatača trave, vi i drugi ste izloženi kontaktu s nožem i odbačenim otpacima. Kontakt s rotirajućim nožem kosilice i bačenim otpacima uzrokovat će ozljede ili smrt.

  • Nikada nemojte ukloniti usmjerivač za travu s kosišta jer usmjerivač za travu usmjerava materijal prema travnjaku. Ako se usmjerivač za travu ikad ošteti, odmah ga zamijenite.

  • Nikada ne stavljajte ruke ili noge ispod kosišta.

  • Nikada nemojte pokušati očistiti prostor za izbacivanje ili noževe kosilice ako prekidač za upravljanje noževima (PTO) niste prebacili u ISKLJUčENI položaj, zakrenuli ključ za paljenje u ISKLJUčENI položaj i uklonili ključ iz prekidača za paljenje.

  • Provjerite je li usmjerivač za travu u donjem položaju.

  Podešavanje visine košnje

  Uređaj je opremljen sustavom za podizanje kosišta papučicom. Možete upotrijebiti papučicu kako biste nakratko podigli kosište i izbjegli prepreke te podigli razinu kosišta.

  Možete podesiti visinu košnje na visinu od 38 do 114 mm u koracima od 6 mm tako da pomičete zatik za visinu košnje u rupe različitih položaja.

  1. Nogom pritisnite papučicu za dizanje kosišta kako biste podigli kosište.

  2. Za podešavanje uklonite zatik iz nosača za visinu košnje (Slika 35).

  3. Odaberite rupu u sustavu za visinu košnje koja odgovara željenoj visini košnje i umetnite zatik (Slika 35).

  4. Polako spuštajte kosište dok poluga ne dotakne zatik.

   g297360

  Podešavanje valjaka protiv skalpiranja travnjaka

  Svaki put kad mijenjate visinu košnje podesite visinu valjaka protiv skalpiranja travnjaka.

  Note: Podesite valjke protiv skalpiranja travnjaka na način da ne dodiruju tlo na uobičajenim, ravnim područjima košnje.

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu; pogledajte Aktiviranje ručne kočnice.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Podesite valjke protiv skalpiranja travnjaka kako je prikazano na Slika 36.

   g301976

  Savjeti za rad

  Korištenje postavke brzog rada

  Za najbolju košnju i najveću cirkulaciju zraka, motor treba raditi u položaju BRZO. Za temeljito rezanje trave potreban je zrak; nemojte postaviti visinu košnje tako nisko da kosište bude u potpunosti okruženo nepokošenom travom. Jedna strana kosišta uvijek bi trebala biti slobodna od nepokošene trave, što omogućuje usis zraka u kosište.

  Prvo košenje trave

  Pokosite travu na način da bude nešto dulja nego što je to uobičajeno kako biste zajamčili da visina košnje kosišta ne skalpira neravno tlo. Međutim, općenito je najbolje primjenjivati visinu košnje koju ste prethodno koristili. Prilikom košnje trave dulje od 15 cm, možda ćete morati dvaput pokositi travu kako biste zajamčili prihvatljivu kvalitetu košnje.

  Rezanje trećine vlati trave

  Najbolje je rezati otprilike trećinu vlati trave. Ne preporučuje se da režete više od toga osim ako trava nije rijetka ili ako kosite u kasnu jesen kada trava raste sporije.

  Mijenjanje smjera košnje

  Mijenjajte smjer košnje kako biste zajamčili da trava stoji uspravno. Tako se također ravnomjernije raspršuje pokošena trava, čime se potiče razgradnja i gnojidba.

  Košnja u pravilnim razmacima

  Trava raste različitim brzinama u različitim dijelovima godine. Kako biste zadržali istu visinu košnje, češće kosite u rano proljeće. Budući da se rast trave usporava sredinom ljeta, kosite rjeđe. Ako nećete moći kositi tijekom duljeg razdoblja, prvo pokosite travu na visokoj visini košnje, a nakon 2 dana ponovno pokosite travu s nižom postavkom košnje.

  Sporija brzina košnje

  Kako biste poboljšali kvalitetu košnje, u određenim uvjetima vozite sporije.

  Ne kosite travu prekratko

  Kada kosite travu na neravnom travnjaku, podignite visinu košnje kako biste osigurali da travnjak ne bude skalpiran.

  Zaustavljanje kosilice

  Ako morate zaustaviti kretanje uređaja unaprijed prilikom košnje, na vaš travnjak možda će pasti busen odrezane trave. Kako biste to spriječili, prijeđite na prethodno pokošeno područje dok su noževi aktivirani ili možete deaktivirati kosište tijekom kretanja unaprijed.

  Držite donju stranu kosišta čistom

  Nakon svake upotrebe očistite pokošenu travu i prljavštinu s donje strane kosišta. Ako se u kosištu nakupe trava i prljavština, kvaliteta rezanja s vremenom više neće biti zadovoljavajuća.

  Održavanje noževa

  Održavajte noževe oštrima tijekom cijele sezone košnje jer oštri noževi rade čiste rezove bez trganja ili komadanja vlati trave. Od trganja i komadanja rubovi trave posmeđe, što usporava rast i povećava vjerojatnost bolesti. Nakon svake uporabe provjerite jesu li noževi oštri te jesu li istrošeni ili oštećeni. Po potrebi naoštrite noževe ili izbrusite neravnine. Ako je nož oštećen ili istrošen, smjesta ga zamijenite originalnim zamjenskim nožem tvrtke Toro.

  Nakon rada

  Sigurnost nakon rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja položaja rukovatelja. Pustite da se uređaj ohladi prije servisiranja, podešavanja, ulijevanja goriva, čišćenja ili skladištenja.

  • Očistite travu i krhotine iz jedinice za rezanje, prigušivača, pogona, hvatača trave i motornog prostora kako biste smanjili rizik od požara. Očistite proliveno ulje ili gorivo.

  • Isključite dovod goriva i izvadite ključ prije skladištenja ili transporta uređaja.

  Ručno guranje uređaja

  Important: Uvijek ručno gurajte uređaj. Nikad nemojte vući uređaj jer ga vuča može oštetiti.

  Guranje uređaja

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Pronađite premosne poluge na okviru na objema stranama motora.

  4. Gurnite premosne poluge prema naprijed kroz otvor za ključ kako bi se blokirale (Slika 37).

   Note: To učinite za svaku polugu.

  5. Deaktivirajte ručnu kočnicu.

   g298692
  6. Kad završite, aktivirajte ručnu kočnicu.

  Upravljanje uređajem

  Gurnite premosne poluge unatrag kroz otvor za ključ i blokirajte ih kako je prikazano na Slika 37.

  Note: To učinite za svaku polugu.

  Transport uređaja

  Za transport uređaja koristite se teškim teretnim vozilima. Koristite rampu pune širine. Osigurajte da prikolica ili kamion imaju sve potrebne kočnice, svjetla i oznake propisane zakonom. Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute. Ove informacije mogu pomoći vama i prolaznicima da izbjegnete ozljede. U pogledu zahtjeva za prikolicu i vezanje proučite lokalne pravilnike.

  Upozorenje

  Vožnja na cesti bez pokazivača smjera kretanja, svjetala, reflektirajućih oznaka ili oznake za spora vozila opasna je i može dovesti to nesreća i tjelesnih ozljeda.

  Ne upravljajte uređajem na javnim ulicama ili cestama.

  Odabir prikolice

  Upozorenje

  Utovar uređaja u prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teških ozljeda ili smrti (Slika 38).

  • Upotrebljavajte samo rampu pune širine; ne upotrebljavajte pojedinačne rampe za svaku stranu uređaja.

  • Nemojte prekoračiti 15 stupnjeva nagiba između rampe i tla ili između rampe i prikolice ili kamiona.

  • Provjerite je li duljina rampe najmanje 4 puta veća od visine teretnog prostora prikolice ili kamiona. Time se jamči da kut rampe ne premašuje 15 stupnjeva na ravnom tlu.

  g027996

  Utovar uređaja

  Upozorenje

  Utovar uređaja u prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja unatrag i može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

  • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem na rampi.

  • Uvezite uređaj na prikolicu kretanjem unatrag i vozite ga po rampi prema naprijed.

  • Izbjegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje prilikom vožnje uređaja na rampi jer to može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja uređaja.

  1. Ako koristite prikolicu, spojite je s vučnim vozilom i učvrstite sigurnosne lance.

  2. Ako je to primjenjivo, spojite kočnice i svjetla prikolice.

  3. Spustite rampu, jamčeći pritom da kut između rampe i tla ne premašuje 15 stupnjeva (Slika 38).

  4. Vozite uređaj unatrag uz rampu (Slika 39).

   g027995
  5. Isključite motor, uklonite ključ i aktivirajte ručnu kočnicu.

  6. Svežite uređaj u blizini prednjih okretnih kotača i stražnjeg odbojnika s pomoću traka, lanaca, kablova ili užadi (Slika 40). U pogledu zahtjeva za vezanje, proučite lokalne pravilnike.

   g027708

  Istovar uređaja

  1. Spustite rampu, jamčeći pritom da kut između rampe i tla ne premašuje 15 stupnjeva (Slika 38).

  2. Vozite uređaj unaprijed niz rampu (Slika 39).

  Održavanje

  Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

  Sigurnost pri održavanju

  • Ako ostavite ključ u prekidaču, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama i prolaznicima teške ozljede. Izvadite ključ iz prekidača za paljenje prije bilo kakvog održavanja.

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Isključite pogone.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pustite da se komponente uređaja ohlade prije održavanja.

  • Uređaj nikad ne smije servisirati neosposobljeno osoblje.

  • Držite ruke i noge podalje od pokretnih dijelova ili vrućih površina. Ako je to moguće, nemojte vršiti podešavanja dok motor radi.

  • Pažljivo otpuštajte pritisak iz komponenti s pohranjenom energijom.

  • Često provjeravajte rad ručne kočnice. Ako je to potrebno, podesite je i servisirajte.

  • Nemojte neovlašteno raditi izmjene na sigurnosnim uređajima. Redovito provjeravajte rade li ispravno.

  • Očistite travu i krhotine iz jedinice za rezanje, prigušivača, pogona, hvatača trave i motornog prostora kako biste spriječili izbijanje požara.

  • Očistite proliveno ulje ili gorivo i uklonite krhotine natopljene gorivom.

  • Nemojte se oslanjati samo na hidraulične ili mehaničke dizalice pri podizanju uređaja; upotrijebite podmetače za pridržavanje uređaja kad god podižete uređaj.

  • Držite sve dijelove u dobrom radnom stanju i svu opremu zategnutu, osobito dijelove za pričvršćivanje noževa. Zamijenite sve istrošene ili oštećene naljepnice.

  • Odspojite akumulator prije popravljanja uređaja. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

  • Kako biste osigurali optimalnu učinkovitost, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu tvrtke Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

  Preporučeni raspored održavanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 5 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni sustav blokiranja.
 • Očistite pročistač zraka kako biste uklonili prljave, otpuštene ili oštećene dijelove.
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Očistite pregradu usisnika zraka motora.
 • Pregledajte noževe.
 • Pregledajte usmjerivač trave kako biste se uvjerili da nije oštećen.
 • Svakih 25 sati
 • Očistite pjenasti element pročistača zraka(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Provjerite jesu li remeni istrošeni ili napuknuti.
 • Svakih 100 sati
 • Zamijenite pjenasti element pročistača zraka(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Očistite papirnati element pročistača zraka (češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Provjerite i očistite rashladna rebra i unutrašnjost pokrova motora.
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite papirnati element pročistača zraka (češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Svakih 300 sati
 • Provjerite i podesite zazor ventila. Obratite se ovlaštenom serviseru.
 • Prije skladištenja
 • Napunite akumulator i odspojite kabele akumulatora.
 • Prije skladištenja uređaja provedite sve prethodno opisane postupke održavanja.
 • Obojite sve oguljene površine.
 • Oprez

  Ako ostavite ključ u prekidaču, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama i prolaznicima teške ozljede.

  Prije bilo kakvog održavanja isključite motor i izvadite ključ iz prekidača za paljenje.

  Postupci prije održavanja

  Otpuštanje zastora kosišta

  Otpustite 2 donja vijka zastora kako biste pristupili gornjoj strani kosišta (Slika 41).

  g303960

  Note: Nakon održavanja uvijek učvrstite vijke i spojite zastor.

  Održavanje motora

  Sigurnost motora

  • Držite ruke, noge, lice, odjeću i druge dijelove tijela podalje od prigušivača i drugih vrućih površina. Pustite da se komponente motora ohlade prije održavanja.

  • Nemojte mijenjati postavke regulatora brzine motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom.

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite pročistač zraka kako biste uklonili prljave, otpuštene ili oštećene dijelove.
 • Svakih 300 sati
 • Provjerite i podesite zazor ventila. Obratite se ovlaštenom serviseru.
 • Note: Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi ili pjeskoviti, češće mijenjajte pročistač zraka (svakih nekoliko sati).

  Uklanjanje pjenastih i papirnatih elemenata

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Očistite područje oko poklopca pročistača zraka kako biste spriječili prodiranje nečistoće u motor, što može uzrokovati kvar.

  4. Podignite poklopac i zakrenite sklop pročistača zraka kako biste ga izvadili iz motora (Slika 42).

   g027800g027801
  5. Odvojite pjenaste i papirnate elemente (Slika 43).

   g027802

  Servisiranje pjenastog elementa pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Očistite pjenasti element pročistača zraka(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Svakih 100 sati
 • Zamijenite pjenasti element pročistača zraka(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
  1. Operite pjenasti element s pomoću tekućeg sapuna i tople vode. Nakon što ga očistite, dobro ga isperite.

  2. Osušite element na način da ga stisnete u čistoj krpi.

   Important: Zamijenite pjenasti element ako je potrgan ili istrošen.

  Servisiranje papirnatog elementa pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Očistite papirnati element pročistača zraka (češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite papirnati element pročistača zraka (češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
  1. Očistite papirnati element laganim tapkanjem kako biste uklonili prašinu.

   Note: Ako je vrlo prljav, zamijenite papirnati element novim elementom.

  2. Provjerite ima li filtar rupe, naslage masti ili oštećenja gumene brtve.

  3. Ako je oštećen, zamijenite papirnati element.

   Important: Nemojte čistiti papirnati filtar.

  Ugradnja pročistača zraka

  1. Postavite pjenasti element preko papirnatog elementa.

   Note: Nemojte oštetiti elemente.

  2. Podesite rupe filtra s priključcima razdjelnika.

  3. Zakrenite filtar prema dolje u komoru i u potpunosti ga postavite na razdjelnik (Slika 44).

   g228022
  4. Zatvorite poklopac.

  Održavanje motornog ulja

  Specifikacije motornog ulja

  Vrsta ulja: Detergentno ulje (API servis SF, SG, SH, SJ ili SL)

  Kapacitet kućišta motora: 2,4 l s uljnim filtrom

  Viskoznost: Pogledajte tablicu u nastavku.

  g029683

  Provjeravanje razine motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Note: Provjerite ulje dok je motor hladan.

  Important: Ako prepunite kućište motora ili ga nedovoljno napunite uljem i pokrenete motor, možete ga oštetiti.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

   Note: Provjerite je li motor hladan kako bi ulje imalo vremena za otjecanje u karter.

  3. Kako biste spriječili nakupljanje nečistoća, odrezane trave itd. u motoru, očistite područje oko poklopca spremnika za ulje i šipke za mjerenje razine ulja prije uklanjanja (Slika 46).

  g235263

  Mijenjanje motornog ulja i uljnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 5 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
  1. Kako biste zajamčili da će se ulje u potpunosti ocijediti, parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  2. Isključite prekidač da upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  4. Ispustite ulje iz motora.

   g027799g029570
  5. Promjena filtra motornog ulja (Slika 48).

   Note: Provjerite dodiruje li brtva uljnog filtra motor, a potom zakrenite filtar za još ¾ okreta.

   g027477
  6. Polako ulijte približno 80 % navedenog ulja u cijev filtra i polako dodajte još ulja kako biste u potpunosti napunili spremnik (Slika 49).

   g235264
  7. Odložite iskorišteno ulje u reciklažni centar.

  Servisiranje svjećice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja

  Prije ugradnje svjećice provjerite je li zračni razmak između središnje i bočnih elektroda ispravan. Za uklanjanje i postavljanje svjećice koristite ključ za svjećicu i alat za zatvaranje otvora ili mjerni listić kako biste provjerili i prilagodili zračni prostor. Ako je to potrebno, postavite novu svjećicu.

  Tip: Champion® RN9YC ili NGK® BPR6ES

  Zračni prostor: 0,76 mm

  Uklanjanje svjećice

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Očistite područje oko dna svjećice kako biste osigurali da u motor neće prodrijeti nečistoće ili krhotine.

  4. Uklanjanje svjećice (Slika 50).

   g027478

  Provjera svjećice

  Important: Nemojte čistiti svjećicu(e). Uvijek zamijenite svjećicu koja je obložena crnim slojem, koja ima istrošene elektrode, ako je pokrivena uljem ili ako je napuknuta.

  Ako vidite svjetlosmeđu ili sivu boju na izolatoru, motor ispravno radi. Crni sloj na izolatoru najčešće znači da je pročistač zraka prljav.

  Postavite razmak na 0,75 mm.

  g206628

  Postavljanje svjećice

  g027960

  Čišćenje rashladnog sustava

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite pregradu usisnika zraka motora.
 • Svakih 100 sati
 • Provjerite i očistite rashladna rebra i unutrašnjost pokrova motora.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Izvadite zračni filtar iz motora.

  4. Otpustite vijke i uklonite kućište ventilatora (Slika 53).

   g298763
  5. Kako biste spriječili da u usisnik zraka prodru krhotine, postavite zračni filtar na bazu filtra.

  6. Očistite krhotine i travu iz dijelova.

  7. Izvadite zračni filtar i postavite kućište ventilatora. Zaokrenite vijke na 8,8 N·m.

  8. Postavljanje zračnog filtra.

  Održavanje sustava goriva

  Opasnost

  U određenim uvjetima gorivo je vrlo zapaljivo i eksplozivno. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

  Za cjelovit popis mjera opreza povezanih s gorivom pogledajte Sigurnost gorivaID000-507-120.

  Zamjena linijskog filtra goriva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja

  Nikad nemojte postavljati prljavi filtar nakon što ga uklonite iz linije goriva.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Zamijenite filtar (Slika 54).

   Note: Napomena: Provjerite prate li oznake na filtru smjer protoka goriva.

   g027939g033082

  Održavanje električnog sustava

  Sigurnost električnog sustava

  • Odspojite akumulator prije popravljanja uređaja. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

  • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora. Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

  Održavanje akumulatora

  Uklanjanje akumulatora

  Upozorenje

  Neispravno uklanjanje kabela iz akumulatora može dovesti do oštećenja uređaja i kablova, što uzrokuje iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Otpustite 2 pričvršćivača na poklopcu akumulatora u smjeru suprotnom od kazaljki na satu za ¼ okretaja i uklonite poklopac akumulatora (Slika 55).

   g297596
  4. Odspojite negativni (crni) kabel za uzemljenje od kleme akumulatora (Slika 56).

   Note: Sačuvajte sve pričvršćivače.

  5. Povucite gumeni pokrov na pozitivan (crveni) kabel.

  6. Odspojite pozitivni (crveni) kabel za od kleme akumulatora (Slika 56).

   Note: Sačuvajte sve pričvršćivače.

  7. Uklonite držače akumulatora (Slika 56) i podignite akumulator iz podloge za akumulator.

   g297597

  Punjenje akumulatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije skladištenja
 • Napunite akumulator i odspojite kabele akumulatora.
  1. Uklonite akumulator iz šasije; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Punite bateriju tijekom najmanje 1 sat na 6 do 10 A.

   Note: Nemojte prenapuniti akumulator.

  3. Kad se akumulator napuni do kraja, odspojite punjač s utičnice i zatim odspojite kabele punjača s klema (Slika 57).

   g000538

  Postavljanje akumulatora

  1. Postavite akumulator na podlogu (Slika 56).

  2. S pomoću prethodno uklonjenih pričvršćivača postavite pozitivni (crveni) kabel akumulatora na pozitivni (+) priključak akumulatora.

  3. S pomoću prethodno uklonjenih pričvršćivača postavite negativni kabel akumulatora na negativni (–) priključak akumulatora.

  4. Navucite crveni terminalni nastavak na pozitivnu (crvenu) klemu akumulatora.

  5. Učvrstite akumulator s pomoću držača (Slika 56).

  6. Postavite poklopac akumulatora na način da gurnete 2 pričvršćivača prema dolje i zategnete ih u smjeru kazaljki na satu(Slika 55).

  Održavanje osigurača

  Električni sustav zaštićen je osiguračima. Nije ga potrebno održavati; međutim, ako pregori osigurač provjerite je li došlo do kvarova ili kratkih spojeva u komponenti / strujnom krugu.

  Vrsta osigurača:

  • Glavni – F1 (15 A, tip noža)

  • Krug punjenja – F2 (25 A, tip noža)

  Kako biste zamijenili glavni (15 A) osigurač, posegnite u otvor na bočnoj strani konzole, izvucite osigurač i postavite novi osigurač od 15 A (Slika 58).

  g297599

  Kako biste zamijenili osigurač kruga punjenja (25 A), pronađite osigurač s lijeve strane akumulatora, izvucite osigurač i postavite novi osigurač od 25 A (Slika 59).

  g297598

  Održavanje pogonskog sustava

  Provjera tlaka u gumama

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Održavajte tlak zraka u prednjim i stražnjim gumama, kako je utvrđeno. Neujednačen tlak u gumama može uzrokovati neravnu košnju. Provjerite tlak na stablu ventila (Slika 60). Provjeravajte gume dok su hladne radi što preciznijeg očitavanja tlaka.

  Napunite gume prednjih okretnih kotača na 1,03 bar.

  Napunite gume kotača stražnjeg pogona na 0,9 bar (90 kPa).

  g000554

  Održavanje remena

  Pregledavanje remena

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Provjerite jesu li remeni istrošeni ili napuknuti.
 • Zamijenite remen ako je istrošen. Znakovi istrošenog remena uključuju cviljenje dok se remen okreće, klizanje noževa tijekom košenja trave i izlizane rubove, tragove gorenja i pukotine na remenu.

  Zamjena remena kosilice

  Znakovi istrošenog remena obuhvaćaju zvuk škripanja prilikom okretanja remena, klizanje noževa prilikom rezanja trave te pohabane rubove, tragove paleža i pukotine na remenu. Ako je prisutan bilo koji od navedenih znakova, zamijenite remen kosišta.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Spustite kosilicu na položaj visine košnje od 76 mm.

  4. Uklonite zastor kosišta; pogledajte Otpuštanje zastora kosišta.

  5. Otpustite 2 vijka svakog poklopca remena, ali ih nemojte ukloniti.

  6. Pomičite poklopac dok ga ne odvojite od vijaka te ga podignite kako biste ga uklonili.

  7. S pomoću alata za uklanjanje opruga (br. dijela Toro 92-5771) uklonite oprugu praznog hoda s klina kosišta kako biste uklonili napetost remenice praznog hoda (Slika 61).

   g009806
  8. Spustite kosište na najnižu visinu košnje i postavite zatik za visinu košnje u zaključani položaj za najnižu visinu košnje.

  9. Uklonite remen s remenica kosišta i uklonite postojeći remen.

  10. Postavite novi remen oko remenica kosilice i remenice spojke ispod motora (Slika 61).

   Upozorenje

   Opruga je napeta i može uzrokovati tjelesne ozljede.

   Budite oprezni prilikom uklanjanja remena.

  11. S pomoću alata za uklanjanje opruga (br. dijela Toro 92-5771) postavite oprugu praznog hoda na stup kosišta i spregnite remenicu praznog hoda i remen kosišta (Slika 61).

  12. Provjerite je li remen dobro postavljen u sve remenice.

  13. Za postavljanje poklopca remena postavite zasune na svaki poklopac u odgovarajuće utore na nosaču kosišta i provjerite jesu li dobro postavljeni.

  14. Okrenite poklopac na kosište i pomičite utore ispod otpuštenih vijaka dok ne sjednu na svoje mjesto.

  15. Zategnite vijke kako biste pričvrstili poklopac na kosište.

  16. Postavite zastor kosišta; pogledajte Otpuštanje zastora kosišta.

  Održavanje kosilice

  Sigurnost noževa

  • Povremeno provjerite jesu li noževi istrošeni ili oštećeni.

  • Budite oprezni pri pregledavanju noževa. Pri održavanju noževa budite oprezni i zamotajte noževe ili nosite rukavice. Nikad ne ravnajte ili varite noževe, samo ih mijenjajte ili oštrite.

  • Budite oprezni s kosilicama s višestrukim noževima jer okretanje jednog noža može uzrokovati okretanje drugih noževa.

  • Zamijenite istrošene ili oštećene noževe i matične vijke u grupama kako bi se održala ravnoteža.

  Održavanje noževa za rezanje

  Održavajte noževe oštrima kako biste osigurali vrhunsku kvalitetu rezanja. Preporučamo da imate rezervne noževe pri ruci kako biste olakšali oštrenje i zamjenu.

  Prije pregledavanja ili održavanja noževa

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i odspojite žice svjećice sa svjećica.

  Pregledavanje noževa

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Pregledajte noževe.
  1. Pregledajte oštrice (Slika 62).

  2. Ako su oštrice tupe ili imaju zareze, uklonite i naoštrite noževe; pogledajte Oštrenje noževa.

  3. Pregledajte noževe, osobito u zakrivljenom dijelu.

  4. Ako na tom dijelu uočite napukline, znakove istrošenosti ili stvaranje utora, smjesta zamijenite nož (Slika 62).

   g006530

  Provjera savinutih noževa

  Note: Kako biste proveli sljedeći postupak, uređaj se mora nalaziti na ravnoj površini.

  1. Podignite kosište na najvišu visinu košnje.

  2. Navucite debele rukavice ili neki drugi oblik zaštite ruku i polako zakrenite nož u položaj koji vam omogućuje da izmjerite udaljenost između oštrice i ravne površine na kojoj se nalazi uređaj (Slika 63).

   g014972
  3. Izmjerite od vrha noža do ravne površine (Slika 64).

   g014973
  4. Zakrenite isti nož za 180 stupnjeva kako bi suprotna oštrica bila u istom položaju (Slika 65).

   g014974
  5. Izmjerite od vrha noža do ravne površine (Slika 66).

   Note: Odstupanje ne smije biti veće od 3 mm.

   g014973
   1. Ako je razlika između A i B veća od 3 mm, zamijenite nož novim nožem; pogledajte Uklanjanje noževa i Postavljanje noževa.

    Note: Ako je savinuti nož zamijenjen novim, a dobivene dimenzije i dalje premašuju 3 mm, vreteno noža može biti savinuto. Obratite se ovlaštenom serviseru.

   2. Ako je odstupanje unutar ograničenja, prijeđite na sljedeći nož.

  6. Ponovite ovaj postupak za svaki nož.

  Uklanjanje noževa

  Zamijenite noževe ako udare o tvrdi predmet ili ako je nož neuravnotežen ili zakrivljen.

  1. Držite kraj noža s pomoću krpe ili debele rukavice.

  2. Uklonite vijak noža, zakrivljenu podložnu pločicu i nož s vratila vretena (Slika 67).

   g010341

  Oštrenje noževa

  1. Naoštrite oštricu na oba kraja noža pomoću turpije (Slika 68).

   Note: Održavajte izvorni nagib.

   Note: Nož zadržava ravnotežu ako je ista količina materijala uklonjena s oba ruba oštrice.

   g000552
  2. Provjerite ravnotežu noža tako da ga stavite na balanser noževa (Slika 69).

   Note: Ako nož ostaje u vodoravnom položaju, nož je uravnotežen i može se koristiti.

   Note: Ako nož nije uravnotežen, isturpijajte dio metala s kraja noža samo na strani krila oštrice (Slika 68).

   g000553
  3. Ponavljajte postupak dok se nož ne uravnoteži.

  Postavljanje noževa

  1. Postavite nož na vretenasto vratilo (Slika 67).

   Important: Kako bi se osiguralo ispravno rezanje, zakrivljeni dio noža mora biti usmjeren prema gore i prema unutrašnjosti kosilice.

  2. Postavite zakrivljenu podložnu pločicu (zakrivljeni dio okrenut prema nožu) i vijak noža (Slika 67).

  3. Zakrenite vijak noža na 135 do 150 N·m.

   g010341

  Poravnavanje kosišta

  Provjerite je li kosište ravno svaki put kad ga postavljate ili kada uočite da trava nije ravno odrezana.

  Prije poravnavanja provjerite postoje li na kosištu zakrivljeni noževi te ih uklonite i zamijenite; prije nego što nastavite, pogledajte Provjera savinutih noževa.

  Prvo bočno poravnajte kosište, a potom možete podesiti nagib naprijed-nazad.

  Zahtjevi:

  • Uređaj se mora nalaziti na ravnoj površini.

  • Sve gume moraju biti pravilno napunjene; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  Provjera razine noževa jedan uz drugi

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Postavite visinu košnje na 76 mm.

  4. Pažljivo okrenite noževe jedan uz drugi.

  5. Izmjerite udaljenost između vanjskih rubova oštrica i ravne površine (Slika 71).

   Note: Ako oba mjerenja nisu unutar 5 mm, potrebno je podešavanje; pogledajte Poravnavanje kosišta.

   g229303

  Provjera nagiba noževa naprijed-natrag

  Svaki put kad postavljate kosilicu, provjerite razinu noževa u smjeru naprijed-natrag. Ako je prednja strana kosilice niža od stražnje strane za više od 7,9 mm, podesite razinu noževa.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Postavite visinu košnje na 76 mm.

  4. Oprezno zakrenite noževe kako bi bili okrenuti od naprijed prema natrag (Slika 72).

  5. Izmjerite udaljenost od vrha prednjeg noža do ravne površine te od vrha stražnjeg noža do ravne površine (Slika 72).

   Note: Ako vrh prednjeg noža nije niži od vrha stražnjeg noža za 1,6 do 7,9 mm, pratite postupak za Poravnavanje kosišta.

   g229304

  Poravnavanje kosišta

  1. Postavite valjke protiv skalpiranja travnjaka na najviše rupe ili ih potpuno uklonite za ovaj postupak; pogledajte Podešavanje valjaka protiv skalpiranja travnjaka.

  2. Postavite polugu za visinu košnje na položaj od 76 mm; pogledajte Podešavanje visine košnje.

  3. Postavite dva bloka, svaki debljine 6,6 cm, pod svaku stranu prednjeg ruba kosišta, ali ne ispod držača valjka protiv skalpiranja travnjaka (Slika 73).

  4. Postavite dva bloka, svaki debljine 7,3 cm, pod stražnji rub kosišta, po jedan sa svake strane kosišta (Slika 73).

   g297501
  5. Otpustite vijke za podešavanje na sva 4 kuta tako da je kosište sigurno postavljeno na sva 4 bloka (Slika 74).

   g297515
  6. Provjerite jesu li sva 4 lanca napeta (Slika 74).

  7. Pritegnite 4 vijka za podešavanje (Slika 74).

  8. Provjerite jesu li blokovi čvrsto postavljeni ispod kosišta i jesu li svi vijci zategnuti.

  9. Osigurajte da je kosište ravno provjerom razine noževa jedan uz drugi i nagiba noževa naprijed-natrag; po potrebi ponovite postupak poravnavanja kosišta.

  Uklanjanje kosišta

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i odspojite žice svjećice sa svjećica.

  3. Spustite kosilicu na položaj visine košnje od 76 mm.

  4. Otpustite 2 donja vijka koji drže zastor kosišta na kosištu; pogledajte Otpuštanje zastora kosišta.

  5. Uklonite remen kosilice s remenice motora; pogledajte Zamjena remena kosilice.

  6. Uklonite rascjepku i podložnu pločicu koje pričvršćuju spojne klinove za okvir i kosište te uklonite spojnu šipku (Slika 75).

   g297517
  7. Podignite kosište kako biste uklonili napetost s kosišta.

  8. Uklonite lance s kuka na polugama za dizanje kosišta (Slika 76).

   g297515
  9. Podignite visinu košnje u položaj za transport.

  10. Uklonite remen s remenice spojke na motoru.

  11. Izvucite kosište od ispod uređaja.

   Note: Zadržite sve dijelove za kasnije postavljanje.

  Postavljanje kosišta

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i odspojite žice svjećice sa svjećica.

  3. Gurnite kosište ispod uređaja.

  4. Spustite polugu za visinu košnje na najniži položaj.

  5. Postavite zatik za visinu košnje u zaključani položaj za najnižu visinu košnje.

  6. Podignite stražnju stranu kosišta i pričvrstite lance za stražnje poluge za podizanje (Slika 76).

  7. Prednje lance pričvrstite za prednje poluge za podizanje (Slika 76).

  8. Postavite dugačku spojnu šipku kroz nosač okvira i kosište.

  9. S pomoću prethodno uklonjenih podložnih pločica i rascjepki pričvrstite spojni klin (Slika 75).

  10. Postavite remen kosilice na remenicu motora; pogledajte Zamjena remena kosilice.

  11. Zategnite 2 donja vijka koji drže zastor kosišta na kosištu; pogledajte Otpuštanje zastora kosišta.

  Zamjena usmjerivača trave

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Pregledajte usmjerivač trave kako biste se uvjerili da nije oštećen.
 • Upozorenje

  Neuočeni otvor može dovesti do toga da će uređaj bacati predmete prema vama ili prolaznicima, što može dovesti do teških ozljeda. Također može doći do kontakta s nožem.

  Nikada ne upravljajte uređajem ako nisu postavljeni ploča za malč, usmjerivač za izbacivanje ili sustav za skupljanje trave.

  1. Uklonite rascjepku s kraja šipke (Slika 77).

  2. Uklonite oprugu iz utora u nosaču usmjerivača i izvucite šipku iz zavarenih nosača kosišta, opruge i usmjerivača za izbacivanje (Slika 77).

   g302010
  3. Uklonite oštećeni ili istrošeni usmjerivač za izbacivanje.

  4. Postavite novi usmjerivač za izbacivanje s rubovima nosača između zavarenih nosača na kosištu kako je prikazano na Slika 78.

  5. Postavite oprugu na ravni kraj šipke.

  6. Postavite oprugu na šipku kako je prikazano na Slika 78 tako da kraći kraj opruge izlazi od ispod šipke prije savijanja i ide preko šipke pri povratku iz savinutog položaja.

  7. Podignite namotani kraj opruge te ga smjestite u utor na nosaču usmjerivača (Slika 78).

   g297573
  8. Pričvrstite sklop šipke i opruge tako ga zaokrenete na način da je kratki kraj šipke iza prednjeg nosača zavarenog na kosište (Slika 78).

   Important: Usmjerivač trave mora biti gurnut u položaj prema dolje s pomoću opruge. Podignite usmjerivač kako biste provjerili hoće li se vratiti u položaj prema dolje.

  9. Postavite rascjepku na stražnji kraj šipke (Slika 77).

  Čišćenje

  Čišćenje sustava ovjesa

  Samo uređaji sa sustavom MyRide

  Note: Nemojte čistiti sklopove amortizera vodom pod tlakom (Slika 79).

  g030538

  Odlaganje otpada

  Motorno ulje, akumulatori, hidraulična tekućina i rashladna tekućina su zagađivači okoliša. Odložite ih u skladu s vašim državnim i lokalnim propisima.

  Skladištenje

  Sigurnost skladištenja

  • Isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije nego što napustite položaj rukovatelja. Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Nemojte skladištiti uređaj ili gorivo u blizini plamena i ne ispuštajte gorivo u zatvorenom prostoru ili zatvorenoj prikolici.

  • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  Čišćenje i skladištenje

  1. Isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite ostatke trave i nečistoću s vanjskih dijelova čitavog uređaja, osobito s motora i hidrauličnog sustava. Očistite nečistoće i otpatke s vanjske strane hashladnih rebara glave cilindra motora i kućišta ventilatora.

   Important: Možete prati uređaj s pomoću blagog deterdženta i vode. Nemojte prati uređaj visokotlačnim peračem. Nemojte koristiti prekomjerne količine vode, osobito u blizini upravljačke ploče, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Provjerite rad ručne kočnice; pogledajte Upravljanje ručnom kočnicom.

  5. Servisirajte pročistač zraka; pogledajte Servisiranje pročistača zraka.

  6. Promijenite ulje u bloku motora; pogledajte Mijenjanje motornog ulja i uljnog filtra.

  7. Provjerite tlak u gumama; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  8. Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

  9. Ostružite nakupine trave i prljavštinu s donje strane kosilice, a potom operite kosilicu s pomoću vrtnog crijeva.

   Note: Pokrenite uređaj s aktiviranim prekidačem za upravljanje noževima (PTO), pri čemu motor mora raditi u praznom hodu 2 do 5 minuta nakon pranja.

  10. Provjerite stanje noževa; pogledajte Održavanje noževa za rezanje.

  11. Pripremite uređaj za skladištenje ako ga nećete koristiti dulje od 30 dana. Pripremite uređaj za skladištenje kako slijedi:

   1. Dodajte stabilizator/konzervans svježem gorivu u spremniku. Slijedite upute proizvođača stabilizatora za miješanje. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

   2. Pokrenite motor kako biste distribuirali poboljšano gorivo kroz sustav goriva 5 minuta.

   3. Isključite motor, pričekajte da se ohladi i ispraznite spremnik za gorivo.

   4. Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne isključi.

   5. Pravilno zbrinite gorivo. Reciklirajte gorivo u skladu s lokalnim propisima.

    Important: Ne skladištite gorivo koje sadrži stabilizator/poboljšivač dulje od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora i goriva.

  12. Uklonite i provjerite stanje svjećice(a); pogledajte Servisiranje svjećice. Nakon što uklonite svjećicu(e) iz motora, ulijte 30 ml (2 žlice) motornog ulja u otvor svjećice. Koristite uputnik kako biste pokrenuli motor i rasporedili ulje unutar cilindra. Ugradite svjećicu(e). Nemojte postavljati žice na svjećicu(e).

  13. Provjerite i zategnite sve vijke, matice i šarafe. Popravite ili zamijenite sve oštećene dijelove.

  14. Obojite sve izgrebane ili gole metalne površine. Boju možete kupiti kod ovlaštenog servisera.

  15. Čuvajte uređaj u čistoj, suhoj garaži ili skladišnom prostoru. Uklonite ključ iz prekidača i držite ga izvan dosega djece i ostalih neovlaštenih korisnika. Pokrijte uređaj kako biste ga zaštitili i održali čistim.

  Skladištenje akumulatora

  1. U potpunosti napunite akumulator.

  2. Pustite da akumulator odstoji tijekom 24 sata, a potom provjerite napon akumulatora.

   Note: Ako je napon baterije manji od 12,6 V, ponovite korake 1 i 2.

  3. Odspojite kabele iz akumulatora.

  4. Redovito provjeravajte napon kako biste zajamčili da iznosi 12,4 V ili da je viši.

   Note: Ako je napon baterije manji od 12,4 V, ponovite korake 1 i 2.

  Savjeti za skladištenje akumulatora

  • Čuvajte akumulator u hladnoj i suhoj prostoriji i u uspravnom položaju.

  • Nemojte držati akumulatore naslagane jedan na drugi, osim ako su u kartonskim kutijama.

  • Nemojte slagati više od 3 akumulatora (samo 2 ako se radi o komercijalnom akumulatoru).

  • Ispitajte mokri akumulator svakih 4 do 6 mjeseci i napunite ga ako je potrebno.

  • Uvijek ispitajte i napunite akumulator prije postavljanja.

  Otklanjanje pogrešaka

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Spremnik za gorivo pokazuje znakove propadanja ili uređaj često pokazuje znakove gubitka goriva.
  1. Papirnati element pročistača zraka je začepljen.
  1. Očistite papirnati element.
  Motor se pregrijava.
  1. Opterećenje motora je preveliko.
  2. Razina ulja u kućištu motora je niska.
  3. Rashladna rebra i prolazi za zrak ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  4. Pročistač zraka je prljav.
  5. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  1. Smanjite brzinu.
  2. Dodajte ulje u kućište motora.
  3. Uklonite začepljenje iz rashladnih rebara i prolaza za zrak.
  4. Očistite ili zamijenite element pročistača zraka.
  5. Obratite se ovlaštenom serviseru
  Pokretač se ne može pokrenuti.
  1. Aktiviran je prekidač za upravljanje noževima.
  2. Upravljačke poluge nisu u neutralnom zaključanom položaju.
  3. Akumulator ne radi.
  4. Električni spojevi su zahrđali ili su otpušteni.
  5. Osigurač je pregorio.
  6. Oštećeni su relej ili prekidač.
  1. Deaktivirajte prekidača za upravljanje noževima.
  2. Pomaknite upravljačke poluge prema van u neutralni zaključani položaj.
  3. Napunite akumulator.
  4. Provjerite imaju li električni spojevi dobar kontakt.
  5. Zamijenite osigurač.
  6. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Motor se ne pokreće, teško se pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.
  1. Spremnik za gorivo je prazan.
  2. Prigušnica (ako je to primjenjivo) nije aktivirana.
  3. Pročistač zraka je prljav.
  4. Žice svjećice su neučvršćene ili odspojene.
  5. Svjećica je oštećena, prljava ili je razmak netočan.
  6. U filtru goriva postoje nečistoće.
  7. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  8. U spremnik za gorivo uliveno je pogrešno gorivo.
  9. Razina ulja u kućištu motora je niska.
  1. Napunite spremnik za gorivo.
  2. Pomaknite polugu prigušnice u položaj On (uključeno).
  3. Očistite ili zamijenite element pročistača zraka.
  4. Postavite žice na svjećice.
  5. Postavite novu, ispravnu svjećicu.
  6. Zamijenite filtar goriva.
  7. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  8. Ispraznite spremnik i zamijenite gorivo prikladnim gorivom.
  9. Dodajte ulje u kućište motora.
  Motor gubi snagu.
  1. Opterećenje motora je preveliko.
  2. Pročistač zraka je prljav.
  3. Razina ulja u kućištu motora je niska.
  4. Rashladna rebrai prolazi za zrak ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  5. Svjećica je oštećena, prljava ili je razmak netočan.
  6. Otvor spremnika za gorivo je blokiran.
  7. U filtru goriva postoje nečistoće.
  8. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  9. U spremnik za gorivo uliveno je pogrešno gorivo.
  1. Smanjite brzinu.
  2. Očistite element pročistača zraka.
  3. Dodajte ulje u kućište motora.
  4. Uklonite začepljenje iz rashladnih rebara i prolaza za zrak.
  5. Postavite novu, ispravnu svjećicu.
  6. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  7. Zamijenite filtar goriva.
  8. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  9. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Uređaj ne vozi.
  1. Premosni ventili su otvoreni.
  2. Vučni remeni su istrošeni, otpušteni ili potrgani.
  3. Vučni remeni nisu na remenicama.
  4. Prijenos je zakazao.
  1. Zatvorite ventile za vuču.
  2. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  3. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  4. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Uređaj neuobičajeno vibrira.
  1. Noževi su zakrivljeni ili nebalansirani.
  2. Pričvrsni vijak noža nije zategnut.
  3. Pričvrsni vijci motora nisu zategnuti.
  4. Remenica motora, remenica praznog hoda ili remenica noža su otpuštene.
  5. Remenica motora je oštećena.
  6. Vratilo noža je zakrivljeno.
  7. Postolje motora je otpušteno ili istrošeno.
  1. Ugradite novi nož ili noževe.
  2. Stegnite pričvrsni vijak noža.
  3. Stegnite pričvrsne vijke motora.
  4. Stegnite odgovarajuću remenicu.
  5. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  6. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  7. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Visina košnje je neujednačena.
  1. Nož nije oštar.
  2. Noževi su zakrivljeni.
  3. Kosilica nije ravna.
  4. Valjak protiv skalpiranja travnjaka (ako je to primjenjivo) nije ispravno postavljen.
  5. Donja strana kosišta je prljava.
  6. Neispravan tlak u gumama.
  7. Vratilo noža je zakrivljeno.
  1. Naoštrite nož.
  2. Postavite nove noževe.
  3. Poravnajte kosilicu bočno te u smjeru naprijed-nazad.
  4. Podesite visinu kotača protiv skalpiranja travnjaka.
  5. Očistite donju stranu kosišta.
  6. Podesite tlak u gumama.
  7. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Noževi se ne okreću.
  1. Pogonski remen je istrošen, otpušten ili potrgan.
  2. Pogonski remen nije na remenici.
  3. Prekidač PTO uređaja ili PTO spojka nisu ispravni.
  4. Remen kosilice je istrošen, otpušten ili potrgan.
  1. Postavite novi pogonski remen.
  2. Postavite pogonski remen i provjerite jesu li vratila za podešavanje i vodilice remena u ispravnom položaju.
  3. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  4. Postavite novi remen kosilice.

  Shematski prikaz

  Električna shema – 137-7002

  g297640