Bevezetés

A gép professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásokra készült forgókéses fűnyíró traktor. Elsősorban parkok, golfpályák, sportpályák, valamint utak mentén és kereskedelmi területeken létesített füves területek jól karbantartott gyepének nyírására készült. A gép nem alkalmas bozót nyírására vagy mezőgazdasági felhasználásra.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

g224169

Ez a kézikönyv meghatározza a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. A jelzés olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A dízelmotor kipufogógázai és azok bizonyos összetevői Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A gép tervezése az ANSI B71.4-2017 (ha elvégezte az üzembe helyezési eljárásokat) és az EN ISO 5395 szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

Ez a termék levághatja a kezét és lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági előírásokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön és nem működnek.

 • Tartsa távol kezét és lábát a forgó alkatrészektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

 • Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, várja meg, amíg minden mozgás leáll, mielőtt elhagyná a kezelőállást. Hagyja lehűlni a gépet, annak beállítása, szervizelése, tisztítása vagy tárolása előtt.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halált okozhat.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól láthatóan, a potenciálisan veszélyes helyek mellett találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Nem CE gépekre vonatkozó kiegészítés

decal133-8062

Nem CE gépekre vonatkozó kiegészítés

decal125-6135

Nem CE gépekre vonatkozó kiegészítés 134-0539 cikkszámtól

decal134-1986
decal134-0539

Felszerelés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Az akkumulátor töltése

 1. Csatlakoztasson egy 3–4 amperes akkumulátortöltőt az akkumulátor pólusaira. Töltse az akkumulátort legalább 3–4 amperrel, amíg az elektrolit fajsúlya el nem éri a legalább 1,250-es értéket, a hőmérséklete pedig legyen legalább 16 °C. Ügyeljen rá, hogy az összes cellából szabadon távozhasson a gáz.

 2. Ha az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól.

  Note: A nem megfelelő töltöttség az akkumulátorban gázképződést kelt, és az akkumulátorsav túlcsordulását okozhatja, ami marási károkat okozhat a gépen.

A folyadékszintek ellenőrzése

Légnyomás ellenőrzése a gumiabroncsokban

Az első és hátsó gumiabroncsok előírt légnyomása: 1,4 bar.

Az önbeálló kerekeken lévő gumiabroncsok előírt légnyomása: 1,5 bar.

Ellenőrizze az első és a hátsó gumiabroncsokban a légnyomást, mielőtt először beindítaná a motort.

Note: A gumiabroncsok esetleg túl lettek fújva vagy le lettek eresztve a szállításhoz; ezért azokban be kell állítani a megfelelő nyomást.

g001055

A nyíróasztal felszerelése

 1. Távolítsa el a vontatóegységet és a nyíróasztalt a raklapról.

 2. Szerelje fel a nyíróasztalt a vontatóegységre; lásd: A nyíróasztal felszerelése.

Termékáttekintés

g224574
g224634

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Műszerfal

g213936

Kormányoszlop-billentő kar

A kormányoszlop kioldásához forgassa el balra a kormányoszlop-billentő kart (Ábra 6), majd mozgassa a kormányoszlopot a kívánt helyzetbe.

A kormányoszlop kívánt helyzetben való rögzítéséhez forgassa el jobbra a kart.

Töltés visszajelző

A töltés visszajelző (Ábra 6) akkor világít, ha a töltőrendszer a normál üzemi tartomány alatt üzemel. Ellenőrizze és/vagy javítsa meg az elektromos töltőrendszert.

Izzítógyertya visszajelző

Az izzítógyertya visszajelző (Ábra 6) akkor világít pirosan, amikor az izzítógyertyák működnek.

Olajnyomás visszajelző

Az olajnyomás visszajelző (Ábra 6) akkor világít, ha a motorolaj nyomása járó motornál a biztonságos szint alá süllyed. Ha a visszajelző villog vagy továbbra is világít, álljon le a géppel, állítsa le a motort, és ellenőrizze az olajszintet. Ha az olajszint az elfogadható tartományon belül van, de a visszajelző a motor beindítása után nem alszik el, azonnal állítsa le a motort, és kérjen segítséget a helyi Toro-forgalmazótól.

Ellenőrizze a visszajelzők működését az alábbi módon:

 1. Húzza be a rögzítőféket.

 2. Fordítsa az indítókulcsot BE/IZZíTáS helyzetbe, de ne indítózzon.

  Note: Az olajnyomás visszajelzőnek pirosan világítania kell. Ha a visszajelző nem működik, vagy az izzója éghetett ki, vagy hiba keletkezett a rendszerben, amit el kell hárítani.

Légszűrő-eltömődés visszajelző

A légszűrő-eltömődés visszajelző (Ábra 6) akkor világít, ha a légszűrőt tisztítani vagy cserélni kell; lásd: A légszűrőbetétek szervizelése.

Munkalámpa visszajelző

A munkalámpa visszajelző (Ábra 6) akkor világít, ha a munkalámpa be van kapcsolva.

Közúti világítás visszajelző

A közúti világítás visszajelző (Ábra 6) akkor világít, ha a közúti világítás be van kapcsolva.

Megemelt gyűjtőtartály visszajelző

A megemelt gyűjtőtartály visszajelző (Ábra 6) akkor világít, ha a gyűjtőtartály a fűgyűjtési helyzethez képest fel van emelve.

Ha leengedi a gyűjtőtartályt, a megemelt gyűjtőtartály visszajelző kialszik.

Rögzítőfék visszajelző

A rögzítőfék visszajelző (Ábra 6) akkor világít, ha a rögzítőfék be van húzva.

TLT-kapcsoló

A TLT-kapcsoló (Ábra 6) 2 helyzetbe kapcsolható: KINTI (bekapcsolva) és BENTI (kikapcsolva) helyzetbe. A TLT-kapcsolót kihúzva kapcsolhatja be a munkaeszközt vagy a nyíróasztal késeit. A gombot benyomva a munkaeszköz működése leáll.

Note: Ha a TLT-kapcsoló BENTI helyzetében hagyja el a kezelőülést, a gép 1 másodperces késleltetés után automatikusan leállítja a motort; lásd: A TLT-funkció visszaállítása.

Vészvillogó kapcsoló

A vészvillogó kapcsolót (Ábra 6) előretolva kapcsolhatja be a vészvillogót.

A vészvillogó kapcsolót hátratolva kapcsolhatja ki a vészvillogót.

Differenciálzár kapcsoló

A differenciálzár kapcsolót (Ábra 6) előretolva kapcsolhatja be a differenciálzárat.

A kapcsolót hátratolva oldhatja ki a differenciálzárat.

Hűtőventilátor-irányváltó kapcsoló

A hűtőventilátor-irányváltó kapcsolót (Ábra 6) előretolva a hűtőventilátor ellenkező irányba kezd fújni a levegőt.

Forgófény kapcsoló

A forgófény kapcsolót (Ábra 6) megnyomva kapcsolhatja be a forgófényt.

A forgófény kikapcsolásához tolja hátra a forgófény kapcsolót.

Irányjelző/közúti világítás/munkalámpa bajuszkapcsoló

A kart (Ábra 6) az első akadásig előre forgatva bekapcsol a munkalámpa.

A kart a második akadásig előre forgatva bekapcsol a közúti világítás.

A kart visszafelé elforgatva kapcsolhatja ki a lámpákat.

A kart előretolva kapcsolhatja be az irányjelzést jobbra. A kart hátrahúzva kapcsolhatja be az irányjelzést balra.

Kürt gomb

A kürt gombot benyomva adhat kürtjelzést (dudálhat) (Ábra 6).

Fékpedál

A fékpedál (Ábra 7) segítségével állhat meg vagy lassíthat.

g213964

Menetpedál

A menetpedál (Ábra 7) segítségével haladhat a géppel előre- vagy hátramenetben. A menetpedál felső részére lépve haladhat előremenetben, az aljára rálépve pedig hátramenetben. A haladási sebesség attól függ, hogy mennyire nyomja le a pedált. A maximális sebesség eléréséhez állítsa a gázkart GYORS helyzetbe, és nyomja le ütközésig a menetpedált. A maximális előremeneti sebesség nagyjából 14 km/h (9 mph). Nehéz terheléssel vagy emelkedőn történő elinduláshoz a maximális teljesítmény érdekében állítsa a gázkart GYORS helyzetbe, hogy a motor fordulatszáma magas maradjon, és nyomja le fokozatosan a menetpedált. Ha a motor fordulatszáma csökkenni kezd, engedje kissé fel a menetpedált, hogy a motor fordulatszáma növekedhessen.

Rögzítőfék retesz

A fékpedált lenyomva nyomja előre a rögzítőfék reteszt (Ábra 7), hogy a rögzítőfék behúzott helyzetben maradjon. A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja előre a fékpedált. A rögzítőfék retesze automatikusan kiold.

Üzemanyag-szintjelző

Az Üzemanyag-szintjelző (Ábra 8) az üzemanyagtartályban levő üzemanyag szintjét jelzi.

g213963

Motor-hőmérséklet jelző

A motor-hőmérséklet jelző (Ábra 8) a motor aktuális hőmérsékletét mutatja.

Vágásmagasság kapcsoló

A vágásmagasság kapcsolóval (Ábra 8) emelheti vagy süllyesztheti a nyíróasztalt a kívánt vágásmagasságra.

Vágásmagasság-jelző

A vágásmagasság-jelző (Ábra 9) a nyíróasztal névleges vágásmagasságát mutatja.

g232025

Gázkar

A gázkar (Ábra 8) segítségével szabályozható a motor fordulatszáma. A gázkart a GYORS helyzet fele elmozdítva növelhető a motor fordulatszáma. A gázkart a LASSú helyzet fele elmozdítva csökkenthető a motor fordulatszáma. A gázkarral szabályozható a kések fordulatszáma, valamint a menetpedállal együtt a gép haladási sebessége.

Üzemóra-számláló/szervizesedékesség jelző

Az üzemóra-számláló (Ábra 8) a motor teljes üzemidejét rögzíti és jeleníti meg.

A szervizesedékesség jelző a motorolaj és olajszűrő következő cseréjéig hátralévő üzemórák számát mutatja.

Note: A visszajelző automatikusan az OIL CHANGE” (olajcsere) szöveget kezdi villogtatni, amikor esedékessé válik a motorolaj és az olajszűrő cseréje.

A szervizesedékesség jelző emellett a gép zsírzásáig hátralévő üzemóraszámot is kijelzi.

Note: A visszajelző automatikusan a LUBE” (kenés) szöveget kezdi villogtatni, amikor esedékessé válik a gép zsírzása.

A kijelzés átállításához nyomja meg a szervizesedékesség jelzőgombját.

Important: Az első 50 üzemóra alatt az olajcsere esedékességének kijelzésekor ügyeljen rá, hogy ne tartsa nyomva 6 másodpercnél hosszabban az üzemóra-számláló gombját. Ha 6 másodpercnél hosszabban nyomva tartja, az olajcsere esedékessége 50 üzemóráról átvált 250 üzemórára.

A motorolaj és az olajszűrő cseréjét vagy a gép és a nyíróasztal kenését követően végezze el az alábbiakat:

 1. Nyomja meg a gombot a kívánt képernyő megjelenítéséhez.

 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 6 másodpercig, amíg a visszajelző villogása meg nem szűnik.

Note: A gép teljes üzemóraszáma nem nullázható.

Nyíróasztal-emelő kar

A nyíróasztal felemeléséhez húzza fel a nyíróasztal-emelő kar (Ábra 10) reteszelőgyűrűjét, majd húzza hátra a kart.

A nyíróasztal leengedéséhez és lebegő helyzetbe állításához húzza fel a nyíróasztal-emelő kar (Ábra 10) reteszelőgyűrűjét, majd tolja előre a kart.

Important: A nyíróasztal-emelő rendszer épségének megőrzése érdekében a nyíróasztal-emelő kar legyen mindig előretolt (LEBEGTETéS) helyzetben, amikor a géppel talajra engedett nyíróasztallal halad.

Note: Ha nem használja a gépet, engedje le a nyíróasztalt és a gyűjtőtartályt.

g213965

Gyűjtőtartály-emelő kar

A gyűjtőtartály felemeléséhez húzza fel a gyűjtőtartály-emelő kar (Ábra 10) reteszelőgyűrűjét, majd húzza hátra a kart.

A gyűjtőtartály leengedéséhez húzza fel a gyűjtőtartály-emelő kar reteszelőgyűrűjét, majd tolja előre a kart.

Gyűjtőtartály-ürítő kar

A gyűjtőtartályból a fűkaszálék kiürítéséhez húzza fel a gyűjtőtartály-emelő kar (Ábra 10) reteszelőgyűrűjét, majd húzza hátra a kart.

A gyűjtőtartály ürítés utáni becsukásához húzza fel a gyűjtőtartály-ürítő kar reteszelőgyűrűjét, majd tolja előre a kart.

Kulcsos kapcsoló

A kulcsos kapcsoló 4 helyzetbe állítható: KI, VILáGíTáS BE, BE/IZZíTáS és INDíTóZáS.

Note: A VILáGíTáS BE helyzet vezérli a munkavilágítást.A kapcsolót KI helyzetből VILáGíTáS BE helyzetbe kapcsolva világítani kezd a munkavilágítás.A kapcsolót BE/IZZíTáS helyzetből VILáGíTáS BE helyzetbe kapcsolva a motor tovább jár, és bekapcsol a világítás.

Note: Ha a motor nem jár, a kulcsos kapcsolót pedig VILáGíTáS BE vagy BE/IZZíTáS helyzetben hagyva elhagyja a kezelőülést, rövid idő múlva hangjelzés figyelmezteti, hogy fordítsa a kulcsot KI helyzetbe.

g214136

Note: A műszaki adatok és a kialakítások külön értesítés nélkül változhatnak.

g214888
MegnevezésÁbra 12 HivatkozásMéretek és tömeg
Magasság felhajtott bukócsővel E207 cm
Magasság lehajtott bukócsővelG166 cm
Teljes hosszD291 cm
Teljes szélességB143 cm
TengelytávC119 cm
Elsőkerék-nyomtávA95 cm
Hátsókerék-nyomtávF96 cm
Hasmagasság 15 cm
Nettó tömeg (nyíróasztallal) 1005 kg
Nettó tömeg (nyíróasztal nélkül) 835 kg
Legnagyobb bruttó tömeg 1190 kg
Megengedett első tengelyterhelés 1000 kg
Megengedett hátsó tengelyterhelés 500 kg

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Csak eredeti Toro cserealkatrészt és tartozékot használjon. A más által gyártott cserealkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Működtetés előtti óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, várja meg, amíg minden mozgás leáll, mielőtt elhagyná a kezelőállást. Hagyja lehűlni a gépet, annak beállítása, szervizelése, tisztítása vagy tárolása előtt.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Ellenőrizze, hogy a kezelői jelenlét kapcsolók, biztonsági kapcsolók és védőelemek fel vannak szerelve, és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • A fűnyírás megkezdése előtt mindig vizsgálja meg a gépet, hogy a kések, a kések csavarjai és a nyíróegységek megfelelő üzemállapotban vannak. Mindig együtt, teljes készletben cserélje a kopott vagy sérült késeket és csavarokat, hogy megőrizze az egyensúlyt.

 • Vizsgálja át a területet, ahol használni fogja a gépet, és távolítson el minden objektumot, amelyet a gép esetleg kidobhat.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Zárt helyen ne tankoljon és ne ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, melyek felsorolásáért lásd: Napi karbantartási ellenőrzőlista.

Légnyomás ellenőrzése a gumiabroncsokban

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légnyomást a gumiabroncsokban.
 • Az első és hátsó gumiabroncsok előírt légnyomása: 1,4 bar.

  Az önbeálló kerekeken lévő gumiabroncsok előírt légnyomása: 1,5 bar.

  Veszély

  Az alacsony abroncsnyomás csökkenti a gép lejtőstabilitását. Emiatt a gép felborulhat, ami súlyos, akár halálos sérüléssel is járhat.

  Ne használja a gépet alacsony abroncsnyomás mellett.

  Ellenőrizze a légnyomást az első és a hátsó gumiabroncsokban. Szükség szerint a levegőt kieresztve vagy belepumpálva állítsa be a gumiabroncsok nyomását az előírt értékre.

  Important: Gondoskodjon mindig az előírt nyomásról az összes gumiabroncsban, hogy biztosítható legyen a megfelelő vágásminőség és gépteljesítmény.Ellenőrizze a légnyomást az összes gumiabroncsban, mielőtt használni kezdené a gépet.

  g001055

  A biztonsági reteszelő rendszer ellenőrzése

  A biztonsági reteszelőrendszer feladata meggátolni a motor indítózását vagy indítását úgy, hogy a menetpedál nincs semleges helyzetben, a TLT-kapcsoló nincs KI helyzetben, a rögzítőfék nincs behúzva, vagy a kezelő nincs az ülésben.

  Ezen túlmenően a motornak le kell állnia az alábbi esetekben:

  • A kezelő elhagyja az ülését, miközben a TLT-kapcsoló BE helyzetben van;

  • A kezelő elhagyja az ülését, miközben a menetpedál nincs semleges helyzetben;

  • A menetpedált lenyomják, miközben a rögzítőfék be van húzva.

  Vigyázat

  A biztonsági reteszelő kapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

  • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

  • Ellenőrizze naponta a reteszelő kapcsolók működését, cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

  A motorindítás biztonsági reteszelő rendszerének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorindítás biztonsági reteszelőrendszerét.
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőkapcsolók működését az alábbiakról megbizonyosodva:

  Motorindítás biztonsági reteszelési táblázata

  FeltételekEredmény
  Rögzítőfék kiengedveA motor indítózása nem lehetséges.
  Menetpedál semleges helyzetben
  TLT-kapcsoló KI helyzetben
  A kezelő nincs az ülésben
  Rögzítőfék kiengedveA motor indítózása lehetséges.
  Menetpedál semleges helyzetben
  TLT-kapcsoló KI helyzetben
  A kezelő az ülésben ül
  Rögzítőfék kiengedveA motor indítózása nem lehetséges.
  Menetpedál lenyomva
  TLT-kapcsoló KI helyzetben
  A kezelő az ülésben ül
  Rögzítőfék behúzvaA motor indítózása nem lehetséges.
  Menetpedál lenyomva
  TLT-kapcsoló KI helyzetben
  A kezelő az ülésben ül
  Rögzítőfék behúzvaA motor indítózása lehetséges.
  Menetpedál semleges helyzetben
  TLT-kapcsoló KI helyzetben
  A kezelő nincs az ülésben

  A motorleállító biztonsági reteszelőrendszer ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorleállító biztonsági reteszelőrendszert.
 • Az alábbi ellenőrzések elvégzése előtt végezze el a következőket:

  1. Üljön be a kezelőülésbe.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa a menetpedált semleges helyzetbe.

  4. Kapcsolja ki a TLT-t.

  5. Indítsa be a motort.

  6. Engedje ki a rögzítőféket.

  Ellenőrizze a biztonsági reteszelőkapcsolók működését az alábbiakról megbizonyosodva:

  Motorleállítás biztonsági reteszelési táblázata

  FeltételekEredmény
  Rögzítőfék kiengedveA motornak le kell állnia.
  A kezelő emelkedjen kissé fel az ülésről
  Rögzítőfék behúzvaA motornak tovább kell járnia.
  A kezelő emelkedjen kissé fel az ülésről
  Rögzítőfék behúzvaA motornak le kell állnia.
  A kezelő az ülésben ül
  Menetpedál lenyomva
  Rögzítőfék kiengedveA motornak tovább kell járnia.
  A kezelő az ülésben ül
  Menetpedál lenyomva

  A TLT biztonsági reteszelőrendszerének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a TLT biztonsági reteszelőrendszerét.
 • Az alábbi ellenőrzések elvégzése előtt végezze el a következőket:

  1. Üljön be a kezelőülésbe.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa a menetpedált semleges helyzetbe.

  4. Kapcsolja ki a TLT-t.

  5. Indítsa be a motort.

  6. Engedje ki a rögzítőféket.

  Ellenőrizze a biztonsági reteszelőkapcsolók működését az alábbiakról megbizonyosodva:

  TLT biztonsági reteszelési táblázata

  FeltételekEredmény
  TLT-kapcsoló BE helyzetben, a nyíróasztal kései járnakA motornak és a nyíróasztalnak is le kell állnia.
  A kezelő emelkedjen kissé fel az ülésről
  TLT-kapcsoló BE helyzetben, a nyíróasztal kései járnakA nyíróasztalnak le kell állnia.
  Gyűjtőtartály felemelése

  A tolatási riasztás biztonsági reteszelő rendszerének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a tolatási riasztás biztonsági reteszelőrendszerét.
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőkapcsolók működését az alábbiakról megbizonyosodva:

  Tolatási riasztási táblázat

  FeltételekEredmény
  Kulcs ÜZEM helyzetbenA tolatási hangjelzésnek szólnia kell.
  Menetpedál hátramenet helyzetben

  Tankolás

  Kizárólag tiszta, friss alacsony (<500 ppm) vagy ultra-alacsony (<15 ppm) kéntartalmú dízelüzemanyagot vagy biodízel üzemanyagot tankoljon. A minimális cetánszám legyen 40. A frissesség biztosítása érdekében csak olyan mennyiségben vásároljon üzemanyagot, amennyit 180 napon belül felhasznál.

  Az üzemanyagtartály befogadóképessége: 41 l

  –7 °C hőmérséklet felett használjon nyári (No. 2-D), ez alatt téli (No. 1-D vagy No. 1-D/2-D keverék) üzemanyagot. Alacsonyabb hőmérsékleteken a téli üzemanyag használata alacsonyabb lobbanáspontot és hideg áramlási jellemzőket biztosít, ami megkönnyíti az indítást, és csökkenti az üzemanyagszűrő eldugulásának kockázatát.

  –7 °C hőmérséklet felett a nyári üzemanyag használata jóvoltából megnő az üzemanyag-szivattyú élettartama, és a motor teljesítménye is nagyobb lesz a téli üzemanyaggal való működtetéshez képest.

  Important: Ne használjon kerozint vagy benzint dízelolaj helyett. Ennek a figyelmeztetésnek a be nem tartása károsítja a motort.

  Biodízel-üzemanyag alkalmazhatósága

  A gép legfeljebb B20 (20% biodízel üzemanyag, 80% gázolaj) biodízel üzemanyag-keverékkel is üzemeltethető. A keverékben a gázolaj legyen alacsony vagy ultra-alacsony kéntartalmú. Tegye meg a következő óvintézkedéseket:

  • Az üzemanyag biodízel része feleljen meg az ASTM D6751 vagy EN14214 szabvány előírásainak.

  • A keverék üzemanyag feleljen meg az ASTM D975 vagy az EN590 szabvány előírásainak.

  • A fényezett felületeket károsíthatják a rákerült biodízel üzemanyag-keverékek.

  • Hideg időben használjon B5 (5% biodízel tartalom) vagy még kevesebb biodízelt tartalmazó keveréket.

  • Figyelje az üzemanyaggal kapcsolatba kerülő szigeteléseket, tömlőket és tömítéseket, idővel ezek állaga romolhat.

  • Ha áttér biodízel keverékek használatára, idővel számítson az üzemanyagszűrő eltömődésére.

  • A biodízel üzemanyaggal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  Tankolás

  Note: Lehetőség szerint minden használat után tankoljon tele; ezzel minimálisra csökkenthető az üzemanyagtartályban a páralecsapódás kialakulása.

  g214279

  A borulásvédelmi rendszer (ROPS) beállítása

  Figyelmeztetés

  A felborulás okozta akár halálos sérülés elkerülése érdekében: tartsa a bukócsövet felhajtott, reteszelt helyzetben, és használja a biztonsági övet.

  Győződjön meg arról, hogy az ülést rögzíti a retesze.

  Figyelmeztetés

  A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

  • Ne üzemeltesse a gépet egyenetlen talajon vagy hegyoldalban a bukócső lehajtott helyzetében.

  • Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

  • A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

  • Vezessen lassan és óvatosan.

  • Hajtsa fel a bukócsövet, mihelyt a gép így is elfér.

  • Körültekintően haladjon el a különféle tárgyak alatt, ügyelve arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. ágakba, ajtókeretbe, elektromos vezetékbe).

  A bukócső lehajtása

  Important: Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Billentse előre az ülést (Ábra 15).

  5. Távolítsa el a gombbal ellátott csapokat a bukócsőből (Ábra 15).

  6. Hajtsa le a bukócsövet, és rögzítse ebben a helyzetben a gombbal ellátott csapokkal (Ábra 15).

  7. Hajtsa vissza az ülést a reteszelt helyzetébe (Ábra 15).

  g218001

  A bukócső felhajtása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Billentse előre az ülést (Ábra 16).

  5. Távolítsa el a gombbal ellátott csapokat a bukócsőből (Ábra 16).

  6. Hajtsa fel a bukócsövet, és rögzítse ebben a helyzetben a gombbal ellátott csapokkal (Ábra 16).

  7. Hajtsa vissza az ülést a reteszelt helyzetébe (Ábra 16).

  g218002

  A dönthető kormányoszlop helyzetének beállítása

  Állítsa a dönthető kormányoszlopot a kívánt helyzetbe, lásd: Ábra 17.

  g214731

  Az ülés beállítása

  Az ülés előre és hátra eltolható. Állítsa be az ülést úgy, hogy a legjobban végezhesse a gép irányítását és a legkényelmesebb legyen a helyzete.

  A beállításhoz húzza fel a kart, és tolja előre vagy hátra az ülést (Ábra 18).

  g215133

  Az ülés felfüggesztésének beállítása

  1. Húzza ki az ülésfelfüggesztés karját (Ábra 19).

  2. Az ülésben ülve állítsa be a felfüggesztését az alábbi módon:

   • A keményebb rugózáshoz húzza fel az ülésfelfüggesztés karját, ahányszor szükséges.

   • A lágyabb rugózáshoz nyomja le az ülésfelfüggesztés karját, ahányszor szükséges.

  3. Amikor a nyíl középen van, tolja vissza a kart befelé.

  g215273

  Az ülés háttámlájának döntése

  Az ülés háttámlájának döntéséhez húzza felfelé a kart (Ábra 20).

  g215274

  Az ülés deréktámaszának beállítása

  A deréktámasz növeléséhez forgassa el balra a deréktámasz gombját (Ábra 21).

  A deréktámasz csökkentéséhez forgassa el jobbra a deréktámasz gombját.

  g215272

  Az ülés előrebillentése

  Hajtsa fel az ülésbillentő kart (Ábra 22), és billentse előre az ülést.

  g216164

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Mielőtt beindítaná a motort, gondoskodjon arról, hogy az összes meghajtó kezelőszerv semleges helyzetben legyen, a rögzítőfék be legyen húzva, Ön pedig a kezelői helyen tartózkodjon.

  • Ne végezzen személyszállítást a gépen és tartsa távol a bámészkodókat és gyerekeket a működtetési területtől.

  • A gépet csak a jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

  • Kerülje a fűnyírást nedves füvön. A gyengébb tapadás miatt a gép megcsúszhat.

  • Tartsa távol kezét és lábát a forgó alkatrészektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

  • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek akadályozhatják a látást.

  • Állítsa le a késeket, ha nem végez fűnyírást.

  • Állítsa meg a gépet, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, csak ezután ellenőrizze a munkaeszközt, amennyiben az nekiütközött valaminek, vagy a gép rendellenes rezgését észleli. Végezzen el minden szükséges javítást, mielőtt folytatná a munkát.

  • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • Kapcsolja ki a nyíróegységek meghajtását, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a vágásmagasság beállításába kezd (kivéve, ha a kezelőállásból el tudja ezt végezni).

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Ne használja a gépet vontató járműként.

  • Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat, kiegészítőket és pótalkatrészeket használja.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  • A borulásvédelmi rendszer (ROPS) egy integrált és hatékony biztonsági berendezés.

  • Ne távolítsa el a borulásvédelmi rendszer egyetlen elemét se a gépről.

  • Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv a géphez legyen rögzítve.

  • Húzza át az ölén a biztonsági övet, és csatolja be az ülés túlsó oldalán található csatba.

  • A kicsatolásához fogja meg a biztonsági övet, a csat gombját megnyomva oldja ki, majd vezesse vissza az övet az automatikus visszacsévélő nyílásáig. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan ki tudja csatolni az övet.

  • Ügyeljen a magasban található akadályokra és arra, hogy ne ütközzön beléjük.

  • Tartsa a borulásvédelmi rendszert biztonságos üzemállapotban – rendszeres időközönként alaposan ellenőrizze az épségét és a csavarok meghúzott állapotát.

  • A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.

  A borulásvédelmi rendszer által kínált még nagyobb biztonság a lehajtható bukócsővel rendelkező gépek esetében

  • Tartsa a lehajtható bukócsövet felhajtott és rögzített helyzetben, és használja a biztonsági övet, amikor a gépet felhajtott bukócsővel működteti.

  • A bukócsövet csak indokolt helyzetben és csak átmenetileg hajtsa le. A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

  • Ne feledje, hogy a bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

  • Ellenőrizze a területet, ahol fűnyírásra készül, soha ne hajtsa le a bukócsövet olyan területeken, ahol lejtő, suvadás vagy víz található.

  Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

  • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, melyek súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek. Ön a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

  • Értékelje ki a helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére, ideértve a helyszín felmérését is. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

  • Olvassa el a gép lejtős területen történő üzemeltetésére vonatkozó alábbi utasításokat, hogy eldönthesse, használható-e a gép az adott körülmények között az adott napon és az adott helyen. A terep változásával megváltozhatnak a gép lejtőn való üzemeltetésének a körülményei is.

  • Kerülje lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se a haladási irányát. Lassan és fokozatosan kanyarodjon.

  • Ne működtesse a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet.

  • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

  • Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a hajtókerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság.

  • Nagyon óvatosan dolgozzon a géppel lejtő, árok, töltés, veszélyes vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távot a gép és bármilyen veszély között.

  • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Veszély esetén a lejtőn gyalogirányítású géppel végezze a fűnyírást.

  • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a nyíróegysége(ke)t lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a nyíróegység(ek) felemelt helyzetében a gép instabillá válhat.

  • A fűgyűjtő rendszereket és egyéb tartozékokat használja fokozott körültekintéssel. Ezek ronthatják a gép stabilitását és az irányítás elvesztését okozhatják.

  A motor beindítása

  Important: Szükség lehet az üzemanyagrendszer légtelenítésére új gép beindításakor, ha a motor az üzemanyag kifogyása miatt állt le, vagy az üzemanyagrendszer egyes elemeit cserélte, szervizelte.

  1. Hajtsa fel a bukócsövet, és rögzítse a helyén.

  2. Üljön az ülésre, és kösse be a biztonsági övet.

  3. Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van húzva, a TLT-kapcsoló pedig KI helyzetben van.

  4. Vegye le a lábát a menetpedálról és ellenőrizze, hogy az semleges helyzetben áll.

  5. Fordítsa a kulcsos kapcsolót BE/IZZíTáS helyzetbe.

   Note: Egy automatikus időzítő pár másodpercre bekapcsolja az izzítást.

  6. Az izzítás után forgassa a kulcsos kapcsolót Indítás helyzetbe, indítózzon legfeljebb 15 másodpercig. Engedje el a kulcsot, ha a motor beindult.

   Note: Ha további izzítás szükséges, fordítsa a kulcsot KI, majd vissza BE/IZZíTáS helyzetbe. Ismételje meg az eljárást, ha szükséges.

  7. Állítsa a gázkart alapjárati fordulatszámra vagy adjon némi gázt, és járassa a motort, amíg az be nem melegszik.

   Important: A motor első alkalommal történő beindítása esetén, motorolajcsere, hidraulikafolyadék csere, a motor nagyjavítása, vagy a vontatási részegységek cseréje után működtesse a gépet előre és hátra 1–2 percen át. Működtesse emellett az emelőkart és a TLT-kart azt ellenőrizve, hogy minden alkatrész megfelelően működik. Fordítsa el a rásegítéses kormánykereket balra és jobbra végkitérésig, hogy ellenőrizze a kormányrendszer reakcióját. Ezután állítsa le a motort, ellenőrizze a folyadékszinteket, keressen olajszivárgást, laza alkatrészeket és egyéb rendellenességeket.

  A motor leállítása

  Vigyázat

  A személyi sérülések elkerülése érdekében állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll. Csak ezután keressen olajszivárgást, laza alkatrészeket és egyéb rendellenességeket.

  1. Húzza hátra a gázkart a LASSú helyzetbe.

  2. Állítsa a TLT-kapcsolót KI helyzetbe.

  3. Fordítsa a kulcsos kapcsolót KI helyzetbe. Vegye ki az indítókulcsot a kapcsolóból a véletlen indítás megelőzése érdekében.

  Note: Ha a motor nem jár, a kulcsos kapcsolót pedig VILáGíTáS BE vagy BE/IZZíTáS helyzetben hagyva elhagyja a kezelőülést, rövid idő múlva hangjelzés figyelmezteti, hogy fordítsa a kulcsot KI helyzetbe.

  A rögzítőfék behúzása

  1. Nyomja le a fékpedált.

  2. A behúzásához nyomja le a rögzítőfék reteszét, majd lépjen le a fékpedálról.

  A rögzítőfék kiengedése

  A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja le a fékpedált.

  A gyűjtőtartály használata

  A gyűjtőtartály használatával kapcsolatos óvintézkedések

  • Ürítéskor ne legyen senki a gép mögött.

  • A gyűjtőtartály felemelésekor ellenőrizze, hogy elegendő felette a hely; különben kárt tehet a gépben.

  • Járjon el különös óvatossággal, amikor a gépet nedves talajon, lejtőn, nagyobb sebességgel vagy teljes terhelés mellett működteti. Teljes terhelés mellett megnő a megálláshoz szükséges idő.

  • Tartsa távol az embereket. A tolatás megkezdése előtt nézzen hátra, és ellenőrizze, hogy senki sincs a gép mögött. A tolatást lassan végezze.

  • Járjon el különös óvatossággal, és kerülje a gép mozgatását a gyűjtőtartály felemelt helyzetében.

  • Tartsa távol a géptől az embereket, amikor leengedi a gyűjtőtartályt.

  A gyűjtőtartály felemelése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. A gyűjtőtartály felemeléséhez húzza fel a gyűjtőtartály-emelő kar reteszelőgyűrűjét, majd húzza hátra a kart (Ábra 23).

  g215377

  A gyűjtőtartály leengedése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. A gyűjtőtartály leengedéséhez húzza fel a gyűjtőtartály-emelő kar reteszelőgyűrűjét, majd tolja előre a kart (Ábra 24).

  g215378

  A gyűjtőtartály ürítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. A gyűjtőtartályból a fűkaszálék kiürítéséhez húzza fel a gyűjtőtartály-emelő kar reteszelőgyűrűjét, majd húzza hátra a kart (Ábra 25).

   Note: A gyűjtőtartály ajtaja ürítéskor automatikusan kireteszelődik.

   Note: A gyűjtőtartály bármilyen magasságban kiüríthető.

  g215381

  A gyűjtőtartály becsukása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. A gyűjtőtartály ürítés utáni becsukásához húzza fel a gyűjtőtartály-ürítő kar reteszelőgyűrűjét, majd tolja előre a kart (Ábra 26).

   Note: A gyűjtőtartály ajtaja becsukáskor automatikusan reteszelődik.

  g215380

  A fűcsúszda kitakarítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Emelje fel a gyűjtőtartályt, és rögzítse ebben a helyzetben; lásd A gyűjtőtartály felemelése és A gyűjtőtartály rögzítése felemelt helyzetben.

  4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  5. Billentse előre az ülést.

  6. Reteszelje ki a fűcsúszdát (Ábra 27).

   g215863
  7. A fogantyúi segítségével távolítsa el a csúszdát, majd takarítsa ki a nyíróasztal nyílásával együtt (Ábra 27).

  8. Szerelje vissza a csúszdát, és rögzítse a reteszekkel (Ábra 27).

  A gyűjtőtartály érzékelő beállítása

  Ha a gyűjtőtartály érzékelő úgy aktiválódik (a TLT pedig automatikusan kikapcsol), hogy a gyűjtőtartály még nem telt meg, esetleg a csúszda már az érzékelő aktiválódása előtt eltömődik, állítani kell az érzékelő helyzetén.

  Állítsa be az érzékelőt az alábbiak szerint:

  1. Nyissa ki a gyűjtőtartály ajtaját.

  2. Állítsa be a gyűjtőtartály érzékelőt a következők szerint:

   • Normál fű és időjárási körülmények esetén fordítsa az érzékelőt a középső helyzetbe (Ábra 28).

   • Nedves, sűrű fű esetén, ha levelek is kerülhetnek a kaszálékba, vagy ha a gyűjtőtartály előbb feltelik, még mielőtt az érzékelő aktiválódna, fordítsa lefele az érzékelőt (Ábra 28).

   • Száraz gyér fű esetén, vagy ha a nyíróasztal még azelőtt kikapcsolódik, hogy a gyűjtőtartály feltelne, fordítsa az érzékelőt felfele (Ábra 28).

   g224571

  A vágásmagasság beállítása

  A vágásmagasság 20 és 110 mm között a vágásmagasság kapcsoló segítségével fokozatmentesen állítható.

  A vágásmagasság kapcsolót (Ábra 8) előretolva csökkentheti a vágásmagasságot. A vágásmagasság kapcsolót hátrahúzva növelheti a vágásmagasságot.

  A vágásmagasság-jelzőn leolvashatja, hogy a fűnyírás a kívánt magasságban történik-e.

  Fűnyírás közben figyelje a vágásmagasság-jelzőt, és állítson szükség szerint a vágásmagasságon.

  A csúszkák beállítása

  Rögzítse a csúszkákat az alsó helyzetben, ha 51 mm-nél nagyobb magasságban és a magasabb helyzetben, ha 51 mm-nél kisebb magasságban végzi a fűnyírást.

  A csúszkák beállítását végezze a Ábra 29 alapján.

  g035646

  A lenyesés elleni védelemre szolgáló elülső görgő beállítása

  Rögzítse a görgőt az alsó helyzetben, ha 51 mm-nél nagyobb magasságban és a magasabb helyzetben, ha 51 mm-nél kisebb magasságban végzi a fűnyírást.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Távolítsa el a görgőt a nyíróasztal konzoljához rögzítő tengelyt, csavart és anyát (Ábra 30).

   g215276
  5. Igazítsa a görgőt a megfelelő furatokhoz, majd szerelje be a tengelyt, a csavart és az anyát (Ábra 31).

   g215277

  A lenyesés elleni védelemre szolgáló hátsó görgők beállítása

  Rögzítse úgy a görgőket, hogy a talajtól 19 mm távolságra legyenek.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Távolítsa el a rögzítőcsapot a görgő csapjából (Ábra 32).

   g215336
  5. Állítsa a görgő csapját a kívánt magasságba, majd rögzítse a rögzítőcsappal (Ábra 32).

  6. Ismételje meg a 4. és az 5. lépést a másik oldalon is úgy, hogy egyezzen az előző oldal beállításával.

  A TLT-funkció visszaállítása

  Note: Ha a TLT-kapcsoló BEKAPCSOLT helyzetében hagyja el a kezelőülést, a gép automatikusan leállítja a motort.

  A TLT-funkció visszaállításához végezze el a következőket:

  1. Nyomja be a TLT-kapcsoló gombját.

  2. Fordítsa az indítókulcsot KI helyzetbe.

  3. Fordítsa az indítókulcsot BE/IZZíTáS helyzetbe, majd indítsa be a motort.

  4. Húzza ki a TLT-kapcsoló gombját.

  Üzemeltetési tanácsok

  • A munkavégzés megkezdése előtt gyakorolja a géppel a vezetést, mivel hidrosztatikus erőátvitellel rendelkezik, amelynek a jellemzői különböznek egyes gyepkarbantartó gépekétől.

  • Annak érdekében, hogy fűnyírás közben elegendő teljesítményt kapjon a gép és a nyíróasztal is, a menetpedállal szabályozva tartsa magasan és állandó értéken a motor fordulatszámát. Lassítson, ha a vágókéseken nő a terhelés; gyorsítson, ha a vágókéseken csökken a terhelés. A motor ezáltal az erőátviteli rendszerrel együttműködve érzékeli a megfelelő sebességet, miközben fenntartja a kések megfelelő minőségű vágáshoz szükséges fordulatszámát. Hagyja tehát a menetpedált felemelkedni, ahogy a motor fordulatszáma csökken, és nyomja le lassan, ahogy a fordulatszáma nő. Amikor az egyik munkaterületről a másikra halad (terhelés nélkül, felemelt nyíróasztallal), a maximális sebesség elérése érdekében állítsa gázkart GYORS helyzet, majd nyomja le lassan a menetpedált ütközésig.

  • A motor leállítása előtt állítson minden kezelőszervet SEMLEGES helyzetbe, a gázkart pedig a LASSú helyzetbe. A motor leállításához fordítsa az indítókulcsot KI helyzetbe.

  • A motor leáll, ha a hűtőfolyadéka túlmelegedett. Hagyja lehűlni a motort és a hűtőrendszerét, és ellenőrizze a hűtőrendszert; lásd: A hűtőrendszer és a hűtőfolyadékszint ellenőrzése.

  • A gép működtetése során legyen kéznél hajtókar 100 mm-es szárhosszabbítóval és 17 mm-es dugókulccsal. A dugókulcs segítségével nyithatja ki a megkerülőszelepet, ha a gép tolásra vagy vontatása szorulna.

  Működtetés után

  Általános óvintézkedések

  • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, várja meg, amíg minden mozgás leáll, mielőtt elhagyná a kezelőállást. Hagyja lehűlni a gépet, annak beállítása, szervizelése, tisztítása vagy tárolása előtt.

  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységekről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítókról és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

  • Ha a nyíróegységek szállítási helyzetben vannak, használja a mechanikus zárat (ha van), mielőtt a gépet őrizetlenül hagyná.

  • Bármely zárt térben való tárolás előtt hagyja a motort lehűlni.

  • Vegye ki a kulcsot és zárja el az üzemanyagcsapot (ha van), mielőtt a gép tárolásába vagy szállításába kezd.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  • Végezze el a biztonsági öv(ek) karbantartását és tisztítását szükség szerint

  A gép tolása vagy vontatása

  Kezelő által biztosított szerszám: hajtókar 17 mm-es dugókulccsal és 100 mm-es szárhosszabbítóval.

  Vészhelyzetben a gép nagyon rövid távolságra vontatható. A Toro ugyanakkor nem javasolja ezt normál eljárásként.

  Important: A gép 3–5 km/h sebességnél gyorsabb tolása vagy vontatása károsíthatja az erőátvitelt. Ha a gépet nagy távolságra kell mozgatni, teherautón vagy utánfutón kell szállítani. Ha a gép tolásra vagy vontatásra szorulna, ki kell nyitni a megkerülőszelepet.

  A hidraulikaszivattyú megkerülőszelepének megnyitása a gép tolása vagy vontatása esetén

  1. Keresse meg a megkerülőszelep gombját a hidraulikaszivattyú bal oldalán (Ábra 33).

   g231794g215176
  2. Forgassa el a gombot 3 fordulattal balra a 17 mm-es dugókulcs segítségével (Ábra 33).

   Important: Ne nyissa ki a szelepet 3 fordulatnál jobban.

  A hidraulikaszivattyú megkerülőszelepének zárása a gép működtetéséhez

  1. Keresse meg a megkerülőszelep gombját a hidraulikaszivattyú bal oldalán (Ábra 33).

  2. Forgassa el jobbra a szelep gombját a 17 mm-es dugókulcs segítségével (Ábra 33), amíg ellenállást nem érez (a megkerülőszelepet ezzel elzárta).

  A gép szállítása

  • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor, vagy levételekor.

  • A gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor használjon teljes szélességű rámpákat.

  • A gép lekötése előtt engedje le teljesen a nyíróasztalt.

  • Biztonságosan rögzítse a gépet a szállítójárműhöz szíjak, láncok, sodrony vagy kötelek segítségével. Az elülső és hátsó szíjak egyaránt lefelé irányuljanak, a géppel ellenkező irányba.

  A gép elejének lekötözése

  Hurkolja át a lekötőhevedereket a tartókeret sarkain, vagy használja a lekötőkengyeleket, ha vannak. (Ábra 34 és Ábra 35).

  g231805
  g231806

  A gép hátuljának lekötözése

  Hátsó lekötőkengyel nélküli gépek

  Csúsztasson egy csavart vagy vonócsapot a vonószerkezet furataiba, és használja ezt hátsó lekötési pontként (Ábra 36).

  g217861

  A gép hátuljának lekötözése

  Hátsó lekötőkengyelekkel rendelkező gépek

  Rögzítse a gép hátulját a hátsó lökhárítón található 2 lekötőkengyelnél (Ábra 37).

  g231807

  A gép jobb elejének és jobb hátuljának a megemelése

  1. Fordítsa ki a hűtőt vagy az üzemanyagtartályt; lásd Hozzáférés a motorhoz jobb oldalról vagy Hozzáférés a motorhoz bal oldalról.

  2. Helyezze az emelőt a vázcső alá (Ábra 38 és Ábra 39), közvetlenül a borulásvédelmi rendszer csöve alá, vagy a lehető legközelebb hozzá.

   g224454
   g224455

  A gép hátuljának a megemelése

  A gépet bal oldalt hátul vagy jobb oldalt hátul a jelzett emelési pontoknál emelje meg, lásd Ábra 40.

  g224613

  Karbantartás

  Note: Az elektromos vagy hidraulikus bekötési rajz ingyenes példánya letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután megkereste a honlap MANUALS (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül az adott gépet.

  Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Ellenőrizze és állítsa az üzemi fékeket.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Ellenőrizze a TLT-ékszíj feszességét.
 • Az első 50 óra után
 • Cseréljen motorolajat és olajszűrőt.
 • Ellenőrizze és állítsa az üzemi fékeket.
 • Ellenőrizze a TLT-ékszíj feszességét.
 • Végezze el az olajcserét a nyíróasztal hajtóművében.
 • Ellenőrizze a nyíróasztal ékszíjának feszességét.
 • Az első 500 óra után
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légnyomást a gumiabroncsokban.
 • Ellenőrizze a motorindítás biztonsági reteszelőrendszerét.
 • Ellenőrizze a motorleállító biztonsági reteszelőrendszert.
 • Ellenőrizze a TLT biztonsági reteszelőrendszerét.
 • Ellenőrizze a tolatási riasztás biztonsági reteszelőrendszerét.
 • A motorolaj szintjének ellenőrzése.Ellenőrizze a motorolaj szintjét a motor első beindítása előtt, majd ezután naponta.
 • Ellenőrizze a hűtőrendszert és a hűtőfolyadék szintjét.Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a motor első beindítása előtt, majd ezután naponta.
 • Ellenőrizze a hűtőrácsot és a hűtőt törmelék szempontjából.Ellenőrizze a hűtőt gyakrabban, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel.
 • A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.
 • Ellenőrizze a késeket.
 • A nyíróasztal szíjburkolata alatti részt is tisztítsa ki.
 • Tisztítsa ki a nyíróasztalt.
 • Tisztítsa ki a gyűjtőtartály rácsát.
 • Tisztítsa ki a gyűjtőtartály ajtó hátsó nyílásait.
 • Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az elektrolitszintet.(Ha a gép tárolásban van, ellenőrizze 30 naponként.)
 • Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a nyíróasztalt.Ha a gépet nagyon poros, piszkos környezetben használja, kenje meg naponta a nyíróasztalt.
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket.Ha a gépet nagyon poros, piszkos környezetben használja, kenje meg naponta a csapágyakat és perselyeket.
 • Távolítsa el a légszűrőfedelet, és tisztítsa meg a szennyeződésektől. Ne távolítsa el a légszűrőbetétet.
 • Ürítse le a vizet a vízleválasztóból.
 • Ellenőrizze a nyíróasztal ékszíjának feszességét.
 • Minden 100 órában
 • Kenje meg a hajtótengely bordás hüvelyeit.
 • Cserélje ki a légszűrőt.Cserélje ki hamarabb a légszűrőbetétet, ha elszennyeződött vagy károsodott.
 • A légszűrőbetét cseréjecserélje gyakrabban, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel.
 • Minden 200 órában
 • Kenje meg a hajtótengely kardáncsuklóit.
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Ellenőrizze a hátsó kerékgeometriát.
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj állapotát.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Ellenőrizze a TLT-ékszíj állapotát és feszességét.
 • Állítsa be a TLT tengelykapcsoló-hézagát.
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadék-szűrőt.
 • Minden 250 órában
 • Cseréljen motorolajat és olajszűrőt.
 • Minden 300 órában
 • Végezze el az olajcserét a nyíróasztal hajtóművében.
 • Minden 400 órában
 • Ürítse le, és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Minden 500 órában
 • Cserélje ki a vízleválasztó szűrőjét.
 • Cserélje ki a jobb oldalon elöl található üzemanyagszűrő betétet.
 • Minden 1000 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 1500 órában
 • Öblítse át a hűtőrendszert, és töltse fel új hűtőfolyadékkal.
 • Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használathoz másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrizendő elemHét:
  HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntekSzombatVasárnap
  A biztonsági reteszelő berendezések ellenőrzése.       
  A bukócső teljesen felhajtott és reteszelt helyzetének ellenőrzése.       
  A fék működésének ellenőrzése.       
  Az üzemanyagszint ellenőrzése.       
  Ellenőrizze a motorolaj szintjét.       
  A hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése.       
  A légszűrő visszajelző ellenőrzése.1       
  A hűtő és a hűtőrács ellenőrzése törmelék szempontjából.       
  Szokatlan motorzajok ellenőrzése.2.       
  Szokatlan üzemi zajok ellenőrzése.       
  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.       
  A hidraulikatömlők épségének ellenőrzése.       
  Folyadékszivárgás ellenőrzése.       
  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.       
  A műszerek működésének ellenőrzése.       
  A kések állapotának ellenőrzése.       
  Az összes zsírzószem zsírzása.3       
  Sérült fényezés javítása javítófestékkel.       

  1. Nem világít-e a visszajelző.

  2. Ellenőrizze az izzítógyertyát és a befecskendezőfúvókákat, ha a motor nehezen indul, a kipufogójából fekete füst távozik, vagy egyenetlenül jár.

  3. Lemosás után mindig azonnal, az előírt időköztől függetlenül.

  Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Problémás területekkel kapcsolatos megjegyzések
  Az ellenőrzést végezte:
  TételDátumInformációk
     
     
     

  Karbantartás előtti intézkedések

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ha a nyíróegységek szállítási helyzetben vannak, használja a mechanikus zárat (ha van), mielőtt a gépet őrizetlenül hagyná.

  • Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen karbantartást. Tartózkodjon a mozgó alkatrészektől.

  • Bakolja alá a gépet, ha alatta végez munkát.

  • Az energiát tároló alkatrészekből engedje ki óvatosan a nyomást.

  • A gép minden alkatrészét tartsa megfelelő üzemállapotban. Az összes csavar legyen meghúzva, különösen a késeket rögzítő csavarok.

  • Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

  • A biztonságos, optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott cserealkatrészek használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

  A gyűjtőtartály rögzítése felemelt helyzetben

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Emelje fel a gyűjtőtartályt teljesen felemelt helyzetbe; lásd A gyűjtőtartály felemelése.

  3. Rögzítse a gyűjtőtartályt az alábbi módon:

   1. Nyomja be a mágneses biztonsági retesz csapját (Ábra 41).

   2. A csapot nyomva tartva hajtsa le a mágneses biztonsági reteszt a hidraulikus munkahengerre (Ábra 41).

   3. Ismételje meg az 1 és a 2 lépést a másik oldalon.

   g215390

  Kenés

  A nyíróasztal zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a nyíróasztalt.Ha a gépet nagyon poros, piszkos környezetben használja, kenje meg naponta a nyíróasztalt.
 • A kenőzsírra vonatkozó előírások: No. 2 jelű lítiumos kenőzsír

  Important: Poros, piszkos működési feltételek mellett szennyeződés juthat be a csapágyakba és perselyekbe, ami gyorsabb kopást eredményez.

  Note: Kenje meg a zsírzógombokat minden lemosást követően azonnal, az előírt időköztől függetlenül.

  1. Távolítsa el a szíjburkolatot; lásd: A szíjburkolat eltávolítása.

  2. Törölje tisztára a zsírzógombot, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy a perselybe.

  3. Pumpáljon zsírt a csapágyba vagy perselybe.

  4. Törölje le a felesleges zsírt.

  5. Szerelje fel a szíjburkolatot; lásd: A szíjburkolat felszerelése.

  g224587

  A csapágyak és perselyek zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket.Ha a gépet nagyon poros, piszkos környezetben használja, kenje meg naponta a csapágyakat és perselyeket.
 • A kenőzsírra vonatkozó előírások: No. 2 jelű lítiumos kenőzsír

  Important: Poros, piszkos működési feltételek mellett szennyeződés juthat be a csapágyakba és perselyekbe, ami gyorsabb kopást eredményez.

  Note: Kenje meg a zsírzógombokat minden lemosást követően azonnal, az előírt időköztől függetlenül.

  1. Törölje tisztára a zsírzógombot, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy a perselybe.

  2. Pumpáljon zsírt a csapágyba vagy perselybe.

  3. Törölje le a felesleges zsírt.

  A csapágyak és perselyek kenési pontjai az alábbiak:

  • Fékpedál és menetpedál perselye (Ábra 43)

   g236053g236026
  • A fűnyíróasztal-emelő munkahengerek bekötése (Ábra 44).

   g236051g235949
  • A fűnyíróasztal-emelő kar forgáspontjai (Ábra 45)

   g236050g235947
  • A TLT feszítőtárcsa-konzolja (Ábra 46)

   g235950g235951
  • Gyűjtőtartálykarok – felül (Ábra 47)

   g214732
  • Gyűjtőtartálykarok – alul, elöl (Ábra 48)

   g215132
  • Gyűjtőtartálykarok – alul, (Ábra 49)

   g215064
  • Gyűjtőtartály-forgáspontok a gyűjtőtartály alatt (Ábra 50)

   g318013
  • A kormányrendszer forgáspontjai (Ábra 51)

   g215063

  A hajtótengely kardáncsuklóinak kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Kenje meg a hajtótengely kardáncsuklóit.
 • A kenőzsírra vonatkozó előírások: No. 2 jelű lítiumos kenőzsír

  Important: Poros, piszkos működési feltételek mellett szennyeződés juthat be a csapágyakba és perselyekbe, ami gyorsabb kopást eredményez.

  Note: Kenje meg a zsírzógombokat minden lemosást követően azonnal, az előírt időköztől függetlenül.

  1. Törölje tisztára a zsírzógombot, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy a perselybe.

  2. Pumpáljon zsírt a csapágyba vagy perselybe.

  3. Törölje le a felesleges zsírt.

  • A hajtótengely elülső kardáncsuklója a nyíróasztal-hajtóművénél (Ábra 52).

   g236049g235948
  • A hajtótengely hátsó kardáncsuklója a TLT-nél (Ábra 53).

   g236052g235952

  A hajtótengely bordás hüvelyeinek kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Kenje meg a hajtótengely bordás hüvelyeit.
 • Kenési előírások: beragadásgátló paszta

  1. Kösse le a hajtótengelyt a nyíróasztal hajtóművéről; lásd: A hajtótengely lekötése a nyíróasztal hajtóművéről.

  2. Húzza előre a hajtótengely első felét (Ábra 54) nagyjából 25 cm-rel.

   g235766
  3. Törölje tisztára a sebességváltó-tengely és a hajtótengely bordáit (Ábra 54).

  4. Törölje tisztára a hajtótengely bordáit (Ábra 54).

  5. Kenje meg beragadásgátló pasztával a sebességváltó-tengely és a kardáncsukló bordáit (Ábra 54).

  6. Kenje meg beragadásgátló pasztával a hajtótengely bordáit (Ábra 54).

  7. A hajtótengely első felét hátratolva csúsztassa rá a kardáncsuklót a sebességváltó tengelyére.

  8. Törölje le a hajtótengelyről a felesleges beragadásgátló pasztát.

  9. Kösse vissza a hajtótengelyt a nyíróasztal hajtóművére; lásd: A hajtótengely rákötése a nyíróasztal hajtóművére.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Az olajszint ellenőrzése és az olaj forgattyúházba való betöltése előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  Hozzáférés a motorhoz

  A gyűjtőtartály elfordítása kézzel

  Important: Ezzel az eljárással férhet hozzá a motorhoz, amikor az nem jár.

  Note: Ha a gyűjtőtartályban fű található, amikor elfordítja, a fű kiömölhet.

  1. Kérjen meg valakit, hogy húzza hátra és tartsa meg így a gyűjtőtartály-ürítő kart (Ábra 55).

   g231808
  2. Billentse fel és hátra kézzel a gyűjtőtartályt (Ábra 56).

   g231809

  Hozzáférés a motorhoz a motor szerviznyílásán keresztül

  1. Emelje fel a gyűjtőtartályt, és rögzítse ebben a helyzetben a mágneses reteszekkel; lásd A gyűjtőtartály felemelése és A gyűjtőtartály rögzítése felemelt helyzetben.

  2. Hajtsa fel a motor szerviznyílás-fedelét a rajta található fogantyú segítségével, hogy hozzáférjen a motorhoz (Ábra 57).

   g214957

  Hozzáférés a motorhoz jobb oldalról

  1. Nyomja be a hűtőn található reteszt a hűtő felé (Ábra 58).

  2. Fordítsa ki a hűtőt az oldalán található fogantyú segítségével, hogy hozzáférjen a motorhoz (Ábra 58).

   g215339

  Hozzáférés a motorhoz bal oldalról

  Szerelje ki az üzemanyagtartály bal oldali tartókonzoljának csavarját, és fordítsa ki az üzemanyagtartályt jobbra, hogy hozzáférjen a motorhoz (Ábra 59).

  Note: Az üzemanyagtartály teljes kifordításához forgassa el ütközésig jobbra a kormánykereket.

  g216339

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Cserélje ki a légszűrőt.Cserélje ki hamarabb a légszűrőbetétet, ha elszennyeződött vagy károsodott.
 • Note: Cserélje gyakrabban (pár üzemóránként) a légszűrőbetétet, ha az üzemeltetési környezet rendkívül poros vagy homokos.

  A légszűrőfedél tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Távolítsa el a légszűrőfedelet, és tisztítsa meg a szennyeződésektől. Ne távolítsa el a légszűrőbetétet.
 • Note: Ne használjon sűrített levegőt a légszűrő(k) burkolatának tisztításához.

  Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérülések szempontjából, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. A sérült légszűrőházat cserélje le.

  Tisztítsa meg a légszűrőfedelet a Ábra 60 szerint.

  g216811

  A légszűrőbetétek szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • A légszűrőbetét cseréjecserélje gyakrabban, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel.
  1. Csúsztassa ki óvatosan az elsődleges szűrőt a légszűrőházból (Ábra 61).

   Note: Ügyeljen rá, hogy ne ütődjön a szűrőbetét a szűrőháznak.

   Important: Ne kísérelje meg az elsődleges szűrőbetét tisztítását.

   g009742
  2. Távolítsa el a biztonsági szűrőt (ha van).

   Note: A biztonsági szűrőt csak akkor távolítsa el, ha cserélni szeretné.

   Important: Ne kísérelje meg a biztonsági szűrő tisztítását. Ha a biztonsági szűrőt szennyezett, akkor az elsődleges szűrő megsérült, és ilyenkor mindkettőt cserélni kell.

  3. Vizsgálja meg az új szűrő(ke)t sérülés szempontjából úgy, hogy a fény felé tartva a szűrő külső részét belenéz a szűrőbe.

   Note: Az esetleges lyukak a szűrő anyagán világos foltként jelennek meg. Vizsgálja meg a szűrőbetétet szakadás, olajos réteg és a gumitömítés károsodása szempontjából. Ha a szűrőbetét károsodott, ne használja.

  4. Ha cseréli a biztonsági szűrőt, óvatosan csúsztassa be az új szűrőt a szűrőházba (Ábra 61).

   Important: A károsodás megelőzése érdekében csak úgy indítsa be a motort, ha mindkét légszűrőbetét és a légszűrőfedél is a helyén van.

  5. Óvatosan csúsztassa rá az új elsődleges szűrőt a biztonsági szűrőre, majd a külső peremét megnyomva győződjön meg róla, hogy teljesen beült a helyére.

   Important: Ne nyomja meg a szűrő puha belső részét.

  6. A légszűrőfedelet szerelje úgy vissza, hogy az UP” (Fel) jelzésű oldala nézzen felfelé, majd rögzítse a reteszekkel (Ábra 61).

  A motorolaj szervizelése

  Átadáskor a motor forgattyúháza fel van töltve olajjal.

  Forgattyúház-kapacitás: szűrővel együtt körülbelül 3,4 l.

  Motorolaj előírások:

  • Motorolaj típusa – előírt API-besorolás: CH-4, CI-4 vagy magasabb.

  • A motorolaj viszkozitása

   • Javasolt olaj: SAE 15W-40 (–18 °C fölött)

   • Alternatív olaj: SAE 10W-30 vagy 5W-30 (bármilyen hőmérsékleten)

  Note: A Toro Premium motorolaj 15W-40 és 10W-30 viszkozitású változata egyaránt kapható a hivatalos Toro-forgalmazóknál. A cikkszámokkal kapcsolatban lásd az alkatrész-katalógust.

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A motorolaj szintjének ellenőrzése.Ellenőrizze a motorolaj szintjét a motor első beindítása előtt, majd ezután naponta.
 • Note: A legjobb időpont a motorolaj szintjének ellenőrzésére hideg motornál, mielőtt a munkanap elején beindítja a motort. Ha már járt a motor, hagyja visszacsorogni az olajat az olajteknőbe legalább 10 percig, mielőtt ellenőrzi a szintjét. Ha az olajszint a nívópálcán levő alacsony jelölésen vagy az alatt látható, olajat betöltve emelje a szintet a magas jelölésig. Ne töltse túl. Ha az olajszint a magas és az alacsony jelzés közé esik nem kell olajat betöltenie.

  Ellenőrizze a motorolaj szintjét a Ábra 62 szerint.

  g215447

  Motorolaj és olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Cseréljen motorolajat és olajszűrőt.
 • Minden 250 órában
 • Cseréljen motorolajat és olajszűrőt.
 • Note: Cseréljen motorolajat és olajszűrőt gyakrabban, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.

  1. Indítsa be a motort és járassa 5 percig, hogy felmelegedjen az olaj.

  2. Parkolja le a gépet sík talajon.

  3. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  4. Emelje fel és rögzítse a gyűjtőtartályt, majd nyissa ki a motor szerviznyílásfedelét; lásd Hozzáférés a motorhoz a motor szerviznyílásán keresztül.

  5. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  6. Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt az Ábra 63 szerint.

   Note: Csavarja fel a helyére a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön, majd húzzon rá még 3/4 fordulatot.

   g216819

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Note: A használandó üzemanyaggal kapcsolatos előírásokért lásd: Tankolás.

  Veszély

  A dízelüzemanyag és üzemanyagpára bizonyos körülmények között rendkívül tűzveszélyes és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, valamint anyagi kárt okozhat.

  Ne dohányozzon, amikor üzemanyaggal foglalkozik, és maradjon távol nyílt lángtól és olyan helyektől, ahol az üzemanyag gőzeit szikra begyújthatja.

  Az üzemanyagrendszer légtelenítése

  Működtesse az üzemanyag-szivattyú karját a motor bal oldalánál, amíg meg nem telik az üzemanyagszűrő edénye (Ábra 64).

  g215557

  Az üzemanyag-befecskendező szivattyú légtelenítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Az üzemanyagtartály legyen legalább félig feltöltve.

  4. Oldja ki a hűtőt; lásd Hozzáférés a motorhoz jobb oldalról.

  5. Helyezzen egy edényt a légtelenítő csavar alá.

  6. Nyissa meg a üzemanyag-befecskendező szivattyú légtelenítő csavarját (Ábra 65).

   g215134
  7. Működtesse az üzemanyag-szivattyú karját mindaddig, amíg a csavar körül folytonos sugárban folyni nem kezd az üzemanyag; lásd: Ábra 64, Az üzemanyagrendszer légtelenítése.

  8. Húzza meg a légtelenítőcsavart (Ábra 65).

   Note: A motornak az eljárás végrehajtása után már be kell indulnia. Ugyanakkor, ha a motor nem indul be, levegő szorulhatott a befecskendező szivattyú és a befecskendező szelepek közé. Forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  9. Töröljön le minden, a befecskendező szivattyú körül felgyűlt üzemanyagot.

  A víz leürítése a vízleválasztóból

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ürítse le a vizet a vízleválasztóból.
 • A felgyűlt víz jelenlétének ellenőrzése a vízleválasztóban

  1. Nézze meg a vízleválasztó poharában, hogy az úszót megemelte-e már az üzemanyagból kivált víz (Ábra 66).

   g231812g231813
  2. Ha megemelte, tehát víz található az edényben, fordítsa ZáRT helyzetbe a vízleválasztó üzemanyag-elzáró szelepét (Ábra 67), és hajtsa végre az előírt lépéseket, lásd: A víz leürítése a vízleválasztó poharából.

   g231811

  A víz leürítése a vízleválasztó poharából

  1. Tegyen egy megfelelő edényt az üzemanyagszűrő pohara alá, távolítsa el a poharat rögzítő anyát, majd vegye le a szűrő edényét a szűrőfejről (Ábra 68).

   Note: A szűrő poharának eltávolításakor a rugó és az úszó is leválik.

   g231810
  2. Ürítse ki a szűrőpohárból az üzemanyagot és a vizet.

  3. Ellenőrizze a szűrőfejnél az O-gyűrű állapotát (Ábra 68).

   Note: A kopott vagy sérült O-gyűrűt cserélje le.

  4. Kenje meg az O-gyűrűt tiszta üzemanyaggal.

  5. Helyezze be a rugót és az úszót az üzemanyagszűrő poharába (Ábra 68).

  6. Szerelje fel a szűrőpoharat és a poharat rögzítő anyát a szűrőfejre, és húzza meg kézzel az anyát (Ábra 68).

  7. Nyissa meg az üzemanyag-elzáró szelepet, majd szükség szerint légtelenítse az üzemanyagrendszert; lásd: Az üzemanyagrendszer légtelenítése.

  8. Ellenőrizze, hogy a vízleválasztó nem szivárog-e.

   Note: Szüntessen meg minden esetleges üzemanyag-szivárgást, mielőtt használni kezdené a gépet.

  A vízleválasztó szűrőjének cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Cserélje ki a vízleválasztó szűrőjét.
 • A szűrőbetét eltávolítása

  1. Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő fej körüli területet (Ábra 69).

   g231812g215504
  2. Fordítsa ZáRT helyzetbe a vízleválasztó üzemanyag-elzáró szelepét (Ábra 70).

   g231811
  3. Tegyen egy megfelelő edényt az üzemanyagszűrő pohara alá, távolítsa el a poharat rögzítő anyát, majd vegye le a szűrő edényét a szűrőfejről (Ábra 71).

   Note: A szűrő poharának eltávolításakor a rugó és az úszó is leválik.

   g231824
  4. Ürítse ki a szűrőpoharat, és tisztítsa meg a szűrőfej rögzítési felületét.

  A szűrőbetét beszerelése

  1. Kenje meg az O-gyűrűt tiszta üzemanyaggal.

  2. Szerelje fel a szűrőbetétet a szűrőfejre; lásd: Ábra 71, A szűrőbetét eltávolítása.

  3. Helyezze be a rugót és az úszót az üzemanyagszűrő poharába; lásd: Ábra 71, A szűrőbetét eltávolítása

  4. Szerelje fel a szűrőpoharat és a poharat rögzítő anyát a szűrőfejre, és húzza meg kézzel az anyát; lásd: Ábra 71, A szűrőbetét eltávolítása.

  5. Nyissa meg az üzemanyag-elzáró szelepet, majd szükség szerint légtelenítse az üzemanyagrendszert; lásd: Az üzemanyagrendszer légtelenítése.

  6. Ellenőrizze, hogy a vízleválasztó nem szivárog-e.

   Note: Szüntessen meg minden esetleges üzemanyag-szivárgást, mielőtt használni kezdené a gépet.

  Az üzemanyagszűrő betét cseréje

  Elöl a jobb oldalon
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Cserélje ki a jobb oldalon elöl található üzemanyagszűrő betétet.
  1. Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő-fej körüli területet (Ábra 72).

   g215503
  2. Távolítsa el a szűrőt, és tisztítsa meg a szűrőfej rögzítési felületét (Ábra 72).

  3. Kenje meg a szűrő tömítését tiszta üzemanyaggal.

  4. Szerelje fel a szűrőbetétet a szűrőfejre.

  5. Szerelje fel a szűrőpoharat és a poharat rögzítő anyát a szűrőfejre, és húzza meg kézzel az anyát.

  6. Légtelenítse az üzemanyagrendszert; lásd: Az üzemanyagrendszer légtelenítése.

  7. Ellenőrizze, hogy a vízleválasztó nem szivárog-e.

   Note: Szüntessen meg minden esetleges üzemanyag-szivárgást, mielőtt használni kezdené a gépet.

  Az üzemanyagtartály kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Ürítse le, és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt.
 • g236135
  • Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, szivattyúzza ki az üzemanyagtartályból az üzemanyagot (Ábra 73).

  • Ha az üzemanyagrendszer elszennyeződött, szivattyúzza ki az üzemanyagtartályból az üzemanyagot (Ábra 73), tisztítsa ki az üzemanyagtartályt, majd tiszta gázolajjal öblítse ki.

  Az üzemanyag-vezetékek és a csatlakozások vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából.

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az elektromos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív pólust. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jól szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Hozzáférés az akkumulátorhoz

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Szerelje ki a 3 imbuszcsavart a bal oldali konzolból (Ábra 74).

  5. Távolítsa el a gázkar gombját (Ábra 74).

  6. Emelje le a bal konzolt, és tegye félre (Ábra 74).

  g215660

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az elektrolitszintet.(Ha a gép tárolásban van, ellenőrizze 30 naponként.)
 • Important: A gépen történő hegesztés megkezdése előtt kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról, hogy ne károsodjon a villamos rendszer.

  Az akkumulátor eltávolítása

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fém szerszámok a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy a pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fémszerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fémalkatrészei között.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tegye szabaddá az akkumulátort; lásd: Hozzáférés az akkumulátorhoz.

  5. Szerelje ki az akkumulátort az Ábra 75 alapján.

   g216923

  Az akkumulátor beszerelése

  Szerelje be az akkumulátort az Ábra 76 alapján.

  g216922

  Az akkumulátor töltése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon az akkumulátor közelében, és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

  Important: Az akkumulátort tartsa mindig teljesen feltöltve (1,265-ös fajsúly). Különösen fontos az akkumulátort megvédeni a károsodástól 0 °C alatti hőmérsékleten.

  1. Töltse az akkumulátort 10–15 percig legalább 25–30 A vagy 30 percig 10 A áramerősséggel.

  2. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól (Ábra 77).

  3. Szerelje be az akkumulátort a gépbe, és kösse rá a kábeleit; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

   Note: Ne járassa a gépet lekötött akkumulátorral, elektromos károsodások léphetnek fel.

   g000960

  A biztosítékok szervizelése

  Az elektromos rendszert biztosítékok védik. A biztosítékok nem igényelnek karbantartást, de ha valamelyik kiég, ellenőrizni kell az általa védett részegységet/áramkört rövidzárlat vagy egyéb hiba szempontjából.

  A biztosítékdoboz a biztosítékokkal a kezelőüléstől balra található (Ábra 78).

  g217872

  Biztosítékcserekor használja az alábbi táblázatot:

  Biztonsági biztosítékok – Ábra 79

  ÁramkörBiztosíték típusa
  Riasztórendszer3 A
  TLT15 A
  Elektronikus vezérlőegység és hangjelző5 A
  Differenciálzár5 A
  Nyíróasztal szelep és kezelőülés15 A
  Generátor és műszerfal5 A
  Munkalámpák, féklámpák, reflektorok és világítás-szabályzó egység15 A
  Irányjelző és vészvillogó kapcsoló, gyújtógyertyák és gyújtáskapcsoló30 A
  g224645

  Világításbiztosítékok – Ábra 80

  ÁramkörBiztosíték típusa
  Jobb oldali helyzetjelző és rendszámtábla-világítás3 A
  Bal oldali helyzetjelző3 A
  Távolsági fény15 A
  Fényszóró10 A
  Figyelmeztető berendezés10 A
  Irányjelzők7,5 A
  Forgófény5 A
  Vészvillogó kapcsoló15 A
  g224646

  Van még 2 további (40 A) biztosíték, amelyek a gép fő kábelkötegét védik (Ábra 81).

  g224476

  A kábelköteg szervizelése

  Akadályozza meg a csatlakozók korrózióját, Grafo 112X védőzsírral (Toro cikkszám 505-47) a csatlakozók belsejét megkenve, amikor a kábelköteget kicseréli.

  Important: Amikor a villamos rendszeren végez munkát, mindig kösse le az akkumulátor kábeleit, először a negatív (–) kábelt, hogy megakadályozza a kábelek károsodását rövidzár esetén.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A kerékanyák meghúzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden 200 órában
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Kerékanyák előírt meghúzási nyomatéka: 85–90 N·m

  Húzza meg az első és a hátsó kereket rögzítő kerékanyákat keresztirányú mintát követve a Ábra 82 szerint az előírt nyomatékkal.

  g034007

  A hátsó kerékgeometria fenntartása

  A hátsó kerékgeometria ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a hátsó kerékgeometriát.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. A kormánykereket forgassa el úgy, hogy a hátsó kerekek egyenesen előre nézzenek.

  5. Mérje meg a középvonalak közti távolságot a kerékagy magasságában a hátsó gumiabroncsok elejénél és hátuljánál.

   Note: A hátsó kerekeknél megfelelő beállítás esetén nem mérhető sem pozitív, sem negatív kerékösszetartás.

  6. Ha kerékösszetartás vagy -széttartás mérhető, be kell állítani a kerékgeometriát; lásd: A hátsó kerékösszetartás beállítása.

  A hátsó kerékösszetartás beállítása

  1. Lazítsa meg az ellenanyát a bal és a jobb oldali összekötő rúdfejnél is.

  2. A két összekötő rúdnál végzett beállítással érje el, hogy ugyanakkora legyen a középvonalak közti távolság a hátsó gumiabroncsok elejénél és hátuljánál (Ábra 83).

  3. Ha sikerült megfelelően beállítani a hátsó kerekeknél a geometriát, húzza rá az ellenanyákat az összekötő rudakra.

   g217458

  A kormányütközők beállítása

  A hátsó tengely kormányütközői segítenek megelőzni a kormánymű munkahengerének túlszaladását a hátsó kerekeket érő esetleges ütközés esetén. Állítsa be úgy az ütközőket, hogy 0,23 cm hézag maradjon a csavarfej és a kormánycsukló között az adott oldalon, amikor végkitérésig balra vagy jobbra fordítja a kormányt.

  A csavarokat be- vagy kihajtva állítson be 0,23 cm hézagot a Ábra 84 szerint.

  g006075

  Hűtőrendszer karbantartása

  A hűtőrendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • A hűtőfolyadék lenyelése mérgezést okozhat; gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

  • A nyomás alatt lévő, forrón kiáramló hűtőfolyadék, valamint a forró hűtő és kapcsolódó alkatrészei súlyos égési sérüléseket okozhatnak.

   • Hagyja hűlni a motort legalább 15 percig, mielőtt levenné a hűtősapkát.

   • A hűtősapka megnyitásakor használjon rongyot, és lassan nyissa meg a sapkát, hogy a gőz eltávozhasson.

  • Ne működtesse a gépet, ha nincsenek a helyükön a védőburkolatok.

  • Tartsa távol ujjait, a kezét és a ruházatát a forgó ventilátortól és a hajtószíjtól.

  A hűtőfolyadékra vonatkozó előírások

  A hűtőrendszer űrtartalma: 7,5 l

  A hűtőfolyadék típusára vonatkozó előírások:

  Javasolt hűtőfolyadék

  Note: A hűtőfolyadék feleljen meg az ASTM 3306 szabvány követelményeinek, vagy haladja meg azokat

  Glikol alapú, előre bekevert hűtőfolyadék (50/50-es keverék)
  vagy
  Glikol alapú hűtőfolyadék és desztillált víz (50/50-es) keveréke
  vagy
  Glikol alapú hűtőfolyadék és jó minőségű víz (50/50-es) keveréke
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Klór <40 ppm (CI)
  Kén <100 ppm (SO4)

  A hűtőrendszer és a hűtőfolyadékszint ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hűtőrendszert és a hűtőfolyadék szintjét.Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a motor első beindítása előtt, majd ezután naponta.
 • Figyelmeztetés

  Ha a motor járt, a hűtőrendszer túlnyomás alá került, és benne a hűtőfolyadék felforrósodott. A hűtősapkát levéve hűtőfolyadék spriccelhet ki, súlyos égési sérüléseket okozva.

  • Ne vegye le a tágulási tartály sapkáját a hűtőfolyadékszint ellenőrzéséhez. Ellenőrizze ehelyett a tartály oldalán a szintet.

  • Ne vegye le a tágulási tartály sapkáját, ha meleg a motor. Hagyja legalább 15 percig hűlni a motort, amíg a hűtősapkát már kézzel is megfoghatja anélkül, hogy égetné a kezét.

  1. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban (Ábra 85).

   g215608
  2. Ha kevés a hűtőfolyadék, vegye le a tágulási tartály sapkáját, és töltsön bele a javasolt folyadékból szükség szerint.

   Ne használjon csak vizet vagy alkohol alapú hűtőfolyadékot.Ne töltse túl.

  3. Tegye vissza a tágulási tartály sapkáját.

  A hűtőrács és a hűtő ellenőrzése törmelék szempontjából

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hűtőrácsot és a hűtőt törmelék szempontjából.Ellenőrizze a hűtőt gyakrabban, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel.
 • A motor túlmelegedésének megelőzése érdekében tartsa tisztán a hűtőt és a hűtőrácsot. Ellenőrizze a hűtőrácsot és a hűtőt, hogy nem gyűlt-e fel rajtuk fű, por és törmelék. Szükség esetén tisztítson le mindent az alkatrészekről.

  A hűtőrács és a hűtő letisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit.
 • Minden 1500 órában
 • Öblítse át a hűtőrendszert, és töltse fel új hűtőfolyadékkal.
 • Note: Ha a TLT a motor túlmelegedése miatt kikapcsolna, először ellenőrizze a hűtőrácsot és a hűtőt, nem gyűlt-e fel rajtuk túl sok törmelék. A gép működtetésének megkezdése előtt tisztítsa meg a rendszert. Ne állítsa le azonnal a motort; hagyja terhelés nélkül járva lehűlni.

  Tisztítsa meg a hűtőt az alábbi módon:

  1. Távolítsa el a hűtőrácsot.

  2. Fúvassa át a hűtőt a ventilátor felől kisnyomású (1,72 bar) sűrített levegővel (vizet ne használjon). Ismételje ezt a lépést a hűtő eleje felől, majd újra a ventilátor felől.

  3. Miután a hűtőt alaposan kitisztította, távolítson el minden törmeléket, amely a hűtő alján található csatornában esetleg felgyűlt.

  4. Tisztítsa ki a hűtőrácsot, majd szerelje vissza a gépre.

  Fékek karbantartása

  Az üzemi fékek beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa az üzemi fékeket.
 • Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa az üzemi fékeket.
 • A fékeket az első 50 üzemórát követő beállítás után hosszabb használat után kell esetleg újra beállítani.

  A fékpedált teljesen lenyomva nagyjából 13 mm hézagnak kell maradnia a fékpedál rúdja és a padlólemezben kialakított nyílás eleje között.

  1. Nyomja le teljesen a fékpedált annak ellenőrzéséhez, hogy elegendő hézag maradt a nyílás elejéig (Ábra 86).

   g217076
  2. Engedje fel a fékpedált.

  3. Ha beállítás szükséges, lazítsa meg az első és a hátsó ellenanyát a fékbovdeneken (Ábra 87).

   g217075
  4. Nyomja le a fékpedált, és mozgassa előre vagy hátra a bovdeneket.

  5. A bovden helyzetének rögzítéséhez húzza meg az ellenanyákat.

  6. Ismételje a 3– 5. lépést, amíg a fékpedált a kívánt helyzetbe nem sikerül állítani.

  Ékszíjak karbantartása

  A generátorékszíj állapotának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a generátorékszíj állapotát.
 • Ellenőrizze a generátorékszíjat kopás, károsodás szempontjából.

  Note: A kopott vagy sérült ékszíjat cserélje le.

  A generátorékszíj feszességének beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Férjen hozzá a motorhoz balról; lásd: Hozzáférés a motorhoz bal oldalról.

  5. Lazítsa meg a generátor csuklócsapját és a rögzítőcsavart (Ábra 88).

  6. Állítsa olyan feszesre a generátorékszíjat, hogy a tárcsák között középen ható 4,5 kg terhelésre 10 mm-t nyomódjon be.

  7. Húzza meg a generátor rögzítőcsavarját (Ábra 88).

  8. Húzza meg a generátor csuklócsapját (Ábra 88).

  g216341

  A TLT-ékszíjak szervizelése

  A TLT-ékszíj ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a TLT-ékszíj feszességét.
 • Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze a TLT-ékszíj feszességét.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a TLT-ékszíj állapotát és feszességét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Ellenőrizze a feszítőtárcsa feszítőszerkezetén a feszességjelző nyilat.

   Az alátét külső felületének a feszességjelző nyílnál kell lennie.

  5. Szükség esetén forgassa el annyira a feszítőtárcsa feszítőszerkezetén az anyát, hogy a feszességjelző nyíl csúcsa az alátét külső felületével kerüljön egy vonalba (Ábra 89).

   g232231

  A TLT-ékszíjak cseréje

  Important: A TLT-ékszíjakat készletben cserélje.

  A TLT-ékszíjak eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tegye hozzáférhetővé a motort bal és jobb oldalról; lásd: Hozzáférés a motorhoz bal oldalról és Hozzáférés a motorhoz jobb oldalról.

  5. A hűtő felőli oldalon akassza le a tengelykapcsoló-csillapítórugót a rugótartó konzolról (Ábra 90).

   g232324
  6. Távolítsa el a 2 csavart és 2 anyát, amelyek a jobb oldali motortartó bakon az elfordulást gátló csövet rögzíti (Ábra 91).

   g232322
  7. Húzza hátra az elfordulást gátló csövet, és távolítsa el a gépből (Ábra 92).

   g232325
  8. Lazítsa meg a feszítőtárcsa feszítőszerkezetén az anyát; lásd: Ábra 89, A TLT-ékszíj ellenőrzése.

  9. Fordítsa el a feszítőtárcsát a motor felé, és vegye le az ékszíjakat (Ábra 93).

   g232232

  A TLT-ékszíjak felszerelése

  1. Illessze fel a TLT-ékszíjakat a szíjtárcsákra (Ábra 94).

   g232323
  2. Igazítsa össze az elfordulást gátló cső csapját a TLT-tengelykapcsoló lemez nyílásával; lásd: Ábra 92, A TLT-ékszíjak eltávolítása.

  3. Rögzítse az elfordulást gátló csövet a jobb oldali motortartó bakhoz a 2 csavar és 2 anya segítségével, amelyet korábban a A TLT-ékszíjak eltávolítása6. lépésében eltávolított.

  4. Akassza vissza a tengelykapcsoló-csillapító rugót a belső tengelykapcsolólemez-csavar és a rugótartó konzol közé, lásd: Ábra 90, A TLT-ékszíjak eltávolítása.

  5. Húzza meg a feszítőtárcsa feszítőszerkezetén az anyát; lásd: A TLT-ékszíj ellenőrzése.

  6. Csukja rá hűtőt a gépre; lásd: Hozzáférés a motorhoz jobb oldalról

  7. Fordítsa vissza az alvázba, majd rögzítse az üzemanyagtartályt; lásd: Hozzáférés a motorhoz bal oldalról.

  Kezelőberendezés karbantartása

  A TLT tengelykapcsoló-hézagának beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Állítsa be a TLT tengelykapcsoló-hézagát.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Emelje fel, és rögzítse a gyűjtőtartályt; lásd A gyűjtőtartály felemelése és A gyűjtőtartály rögzítése felemelt helyzetben.

  4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  5. Nyissa fel a motor szerviznyílás-fedelét; lásd Hozzáférés a motorhoz a motor szerviznyílásán keresztül.

  6. Állítsa be úgy a légrést, hogy egy 0,4 mm vastag hézagmérőt enyhe nyomással be lehessen csúsztatni a tengelykapcsoló súrlódóbetétje és a nyomólap közé (Ábra 95).

   Note: A légrés az állítóanyát jobbra forgatva csökkenthető (Ábra 95). A maximális üzemi légrés 0,7 mm. Állítsa be mindhárom légrést.

   g001252
  7. Miután beállította a 3 légrést, ellenőrizze újra a 3 légrést.

   Note: Egy légrés beállításakor a többi is módosul.

  A menetpedál beállítása

  A menetpedál üköző beállítása

  A menetpedálon végezhető beállítás a kezelő kényelmére, vagy a gép maximális előremeneti sebességének korlátozása, esetleg növelése érdekében.

  A menetpedálon végezhető beállítás a gép maximális hátrameneti sebességének korlátozása, esetleg növelése érdekében is.

  1. Nyomja a menetpedált teljesen előre (Ábra 96).

   A maximális sebességhez 3 mm légrésnek kell lennie a menetpedál és az ütközője között.

   g216954
  2. Ha csökkenteni szeretné a gép előremeneti sebességét, tegye a következőket:

   1. Egy villáskulccsal tartsa meg az előremeneti pedálütközőt, és lazítsa meg a konzol hátuljánál az ellenanyát (Ábra 96).

   2. Állítsa a menetpedált a kívánt helyzetbe (Ábra 96).

   3. Állítson annyit a konzol hátuljánál levő ellenanyán, hogy az ütköző elérje a menetpedált (Ábra 96).

    Note: A menetpedál ütköző kinyúlásának rövidítésével a gép maximális előremeneti sebessége nő.

   4. A menetpedál ütközőt megtartva húzza meg a konzol elejénél található ellenanyát 37–45 N·m nyomatékkal.

  A menetrúd beállítása

  Ha jelentősebb beállításra van szükség, végezzen állítást a menetrúdon (Ábra 97) az alábbi módon:

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Távolítsa el a menetrúd végét a menetpedálhoz rögzítő csavart és anyát.

  5. Lazítsa meg a rúdfejet a menetrúdhoz rögzítő ellenanyát (Ábra 97).

  6. Forgassa addig a rudat, amíg el nem éri a kívánt hosszt.

  7. Húzza meg az ellenanyát (Ábra 97), majd erősítse a rúdfejet a menetpedálhoz az eltávolított csavar és anya segítségével, hogy rögzítse a menetpedál szögét.

   g216434

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulikarendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha hidraulikafolyadék került a bőre alá. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

  • Győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, valamint az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik, mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulikarendszert.

  • Ne kerüljön közel egyetlen testrészével sem olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulikarendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A hidraulikatartály gyárilag kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal lett feltöltve. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a motor első beindítása előtt, majd ezután naponta.

  Használjon Toro Premium All-Season hidraulikafolyadékot (kapható 5 gallonos vödörben vagy 55 gallonos tartályban. A cikkszámok az alkatrész-katalógusból vagy a Toro-forgalmazótól megtudhatók.)

  Ha Toro hidraulikafolyadék nem áll rendelkezésre, más is használható, ha megfelel az összes alábbi anyagjellemzőnek és iparági előírásnak. Forduljon a kenőanyag-forgalmazóhoz a megfelelő termékkel kapcsolatban.

  Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért. Használja megbízható, neves gyártó termékét.

  Magas viszkozitású indexű/alacsony dermedéspontú, kopásgátló hidraulikafolyadék, ISO VG 46

  Anyagjellemzők: 
   Viszkozitás, ASTM D445St 40 °C-on 42–50
   St 100 °C-on 7,6–8,5
   Viszkozitási index, ASTM D2270140 vagy magasabb
   Dermedéspont, ASTM D97–37 °C és –43 °C között
   FZG meghibásodási fázis11 vagy jobb
   Víztartalom (új folyadék)500 ppm (maximum)
  Iparági előírások:Vickers I-286-S (minőségi szint), Vickers M-2950-S (minőségi szint), Denison HF-0

  Important: Az ISO VG 46 többfokozatú olaj optimális teljesítményt nyújt széles hőmérsékleti tartományban. Tartósan magas környezeti hőmérsékleten történő üzemeltetésnél (18 °C és 49 °C között) az ISO VG 68 hidraulikafolyadék jobb teljesítményt nyújthat.

  Important: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20ml-es palackban. 1 palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  A hidraulikarendszer szervizelése

  Előkészületek a hidraulikarendszer szervizeléséhez

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítson minden kezelőszervet SEMLEGES helyzetbe, és indítsa be a motort.

  4. Járassa a motort a lehető legalacsonyabb fordulatszámon a rendszer légtelenítéséhez.

   Important: Ne járassa a TLT-t.

  5. Térítse ki néhányszor a kormánykereket végkitérésig jobbra és balra, majd állítsa be a kormányzott kerekeket egyenesen előre.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Engedje le a gyűjtőtartályt, ellenőrizze, hogy teljesen vízszintesen áll, és engedje le a nyíróasztalt is.

  3. Kapcsolja ki a TLT-t, húzza be a rögzítőféket., állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Vegye ki a nívópálcát a hidraulikatartályból, és törölje le egy tiszta ronggyal. (Ábra 98).

   g215906
  5. Csúsztassa vissza a nívópálcát a betöltőcsőbe, és csavarja rá a sapkát a csőre.

  6. Vegye ki a nívópálcát, és ellenőrizze a folyadék szintjét (Ábra 99).

   A hidraulikafolyadék szintje akkor megfelelő, ha a nívópálca két jelölése közé esik.

   g034080
  7. Ha a folyadékszint nem éri el a nívópálca alsó jelölését, töltsön be a megadott hidraulikafolyadékból a betöltőcsövön át (Ábra 100), amíg azt látja, hogy a folyadékszint a nívópálca két jelölése közé esik.

   Important: A hidraulikatartályba csak annyi hidraulikafolyadékot töltsön, hogy a szint ne érjen a nívópálca felső jelölése fölé.

   g215905
  8. Csavarja rá a nívópálca sapkáját a betöltőcsőre.

   Note: Ne húzza meg kulccsal.

  9. Ellenőrizze az összes tömlő és szerelvény tömítettségét.

  A hidraulikafolyadék és -szűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 500 óra után
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 200 órában
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadék-szűrőt.
 • Minden 1000 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • A hidraulikatartály űrtartalma: kb. 5,0 l

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Engedje le a gyűjtőtartályt, ellenőrizze, hogy teljesen vízszintesen áll, és emelje fel a nyíróasztalt.

  3. Kapcsolja ki a TLT-t, húzza be a rögzítőféket., állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Szivattyúzza ki a hidraulikatartályt teljesen üresre (Ábra 101).

   g236164
  5. Fordítsa ki a hűtőt, hogy hozzáférjen a szűrőhöz; lásd: Hozzáférés a motorhoz jobb oldalról

  6. Cserélje ki a hidraulikafolyadék-szűrőt a Ábra 102 alapján.

   g215918
  7. Töltsön be a megadott hidraulikafolyadékból a betöltőcsövön át, amíg azt nem látja, hogy a folyadékszint a nívópálca két jelölése közé esik (Ábra 99).

   Important: A hidraulikatartályba csak annyi hidraulikafolyadékot töltsön, hogy a szint ne érjen a nívópálca felső jelölése fölé.

  8. Indítsa be a motort, forgassa el jobbra és balra végkitérésig a kormánykereket, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. Járassa a motort nagyjából 5 percig, majd állítsa le.

  9. 2 perc elteltével ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  A nyíróasztal karbantartása

  A nyíróasztal elfordítása karbantartási pozícióba

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Emelje fel a gyűjtőtartályt és rögzítse a mágneses reteszekkel; lásd A gyűjtőtartály rögzítése felemelt helyzetben.

  4. Reteszelje ki, és távolítsa el a fűcsúszdát; lásd: A fűcsúszda kitakarítása.

  5. Húzza ki, és fordítsa el a hátsó összekötő csapokat a nyíróasztal mindkét oldalán.

  6. Emelje fel a nyíróasztalt.

  7. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  8. A bal oldalán található fogantyú és fellépő segítségével fordítsa el felfele a nyíróasztal elejét karbantartási pozícióba.

  A nyíróasztal elfordítása nyírási pozícióba

  Important: Az eljárás megkezdése előtt feltétlenül távolítsa el a fűcsúszdát, különben károsodás történhet.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Engedje le a nyíróasztalt.

  3. Fordítsa el a hátsó összekötő csapokat, hogy kioldódjanak a nyíróasztal hátsó emelőrúdjaiból.

  4. Illessze be a fűcsúszdát, fordítsa el a kezelőülést, és engedje le a gyűjtőtartályt.

  A kések szervizelése

  A kiváló minőségű vágás érdekében tartsa a késeket élesen. A kényelmes élezés és csere érdekében érdemes pótkésekről gondoskodni.

  Cserélje ki a kést, ha kemény tárgynak ütközött, kiegyensúlyozatlanná vált, vagy elgörbült. A legjobb teljesítmény és a gép folyamatos biztonsága érdekében csak eredeti Toro pótkéseket használjon. A más gyártóktól származó pótkések a biztonsági előírásoktól való eltérést eredményezhetnek.

  Késekkel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ellenőrizze rendszeresen a késeket kopás és sérülés szempontjából.

  • Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. Burkolja be a késeket, vagy viseljen védőkesztyűt, és legyen óvatos a szervizelésükkor. A késeket csak cserélni vagy fenni szabad; tilos azokat kiegyenesíteni vagy hegeszteni.

  • Többkéses gépeknél figyelembe kell venni, hogy egy kés forgatásakor a többi kés is forogni kezd.

  A kések ellenőrzése vagy szervizelése előtt

  Készítse elő a nyíróasztalt a karbantartáshoz; lásd: A nyíróasztal elfordítása karbantartási pozícióba.

  A kések ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a késeket.
  1. Ellenőrizze a vágóéleket (Ábra 103).

  2. Ha a vágóél tompa, vagy sérülések láthatók rajta, szerelje le, és fenje meg kést; lásd A kések élesítése és kiegyensúlyozása.

  3. Vizsgálja meg a késeket, különösen a terelőlap környékén.

  4. Ha ezen a területen bármilyen repedést, kopást vagy alakuló bevágást lát, azonnal cserélje ki a kést (Ábra 103).

   g215978

  A kések leszerelése

  A középső kés leszerelése

  1. Tartsa meg a kés végét egy ronggyal vagy egy vastagon párnázott kesztyűvel.

  2. Távolítsa el a tengelyből a késcsavart, majd vegye le a tengelyről a késrögzítőt, a rugós alátétet, az ívelt alátétet és a kést (Ábra 104).

   g216037

  Az osztott pengés késegység leszerelése

  A jobb és a bal oldali késegység ellentétes irányban forog, azokat csak egy helyzetben lehet felszerelni. Ügyeljen rá, hogy a ventilátortárcsák és a kések a megfelelő helyekre kerüljenek.

  1. Tartsa meg a késegységet egy ronggyal vagy egy vastagon párnázott kesztyűvel.

  2. Távolítsa el a tengelyből a késcsavart, majd vegye le a tengelyről a rugós alátétet és az ívelt alátétet (Ábra 105).

  3. Vegye le a késegységet (Ábra 105).

   Important: A jobb oldali késegység késcsavarja balmenetes. A kilazításához a késcsavart balra forgassa.

   g216117

  A kések élesítése és kiegyensúlyozása

  A középső kés élesítése és kiegyensúlyozása

  1. Reszelő vagy élesítő eszköz segítségével fenje meg a kés mindkét vágóélét (Ábra 106).

   Note: Őrizze meg az eredeti letörési szöget – 22°.

   Note: A kés egyensúlya megmarad, ha mindkét vágóélről azonos mennyiségű anyagot távolít el.

   g216118
  2. Ellenőrizze a kés egyensúlyát késegyensúlyozóra téve (Ábra 107).

   Note: Ha a kés vízszintes helyzetben marad, akkor kiegyensúlyozott, használható.

   Note: Ha a kés nincs egyensúlyban, reszeljen le némi anyagot a nehéz végéből, csak a terelőlapnál (Ábra 106).

   g216115
  3. Ismételje az eljárást, amíg a kés egyensúlyba nem kerül.

  Az osztott pengés kések élesítése és kiegyensúlyozása

  1. Reszelő vagy élesítő eszköz segítségével fenje meg a késegység mindkét vágóélét (Ábra 108).

   Note: Őrizze meg az eredeti letörési szöget – 22°.

   Note: A kés egyensúlya megmarad, ha mindkét vágóélről azonos mennyiségű anyagot távolít el.

   g216119
  2. Ellenőrizze a késegység egyensúlyát késegyensúlyozóra téve (Ábra 109).

   Note: Ha a késegység vízszintes helyzetben marad, akkor kiegyensúlyozott, használható.

   Note: Ha a késegység nincs egyensúlyban, reszeljen le némi anyagot a nehéz végéből, csak a terelőlapnál (Ábra 108).

   g216116
  3. Ismételje az eljárást, amíg a késegység egyensúlyba nem kerül.

  A vágókések felszerelése

  A középső kés felszerelése

  1. Tartsa meg a kés végét egy ronggyal vagy egy vastagon párnázott kesztyűvel.

  2. Rögzítse a tengelyre a kést a korábban eltávolított késcsavar, késrögzítő, rugós alátét és ívelt alátét segítségével (Ábra 110).

   Important: A kés terelőlapja a megfelelő vágás érdekében nézzen felfele, a nyíróasztal belseje irányába.

   g216037
  3. Húzza meg a késcsavart 53 N·m nyomatékkal.

  Az osztott pengés késegység felszerelése

  Important: A jobb oldali késegység késcsavarja balmenetes. Ügyeljen rá, hogy a késcsavart a megfelelő irányba hajtva csavarja be, különben károsodást okozhat.

  1. Tartsa meg a késegységet egy ronggyal vagy egy vastagon párnázott kesztyűvel.

  2. Rögzítse a tengelyre a késegységet a korábban eltávolított vágótárcsa csavar, rugós alátét és ívelt alátét segítségével (Ábra 111).

   Important: A pengék terelőlapja a megfelelő vágás érdekében nézzen felfele, a nyíróasztal belseje irányába.

   g224559
  3. Húzza meg a vágótárcsa csavart 53 N·m nyomatékkal.

  4. Húzza meg a késcsavarokat 50 N·m nyomatékkal.

  A hajtótengely lekötése a nyíróasztal hajtóművéről

  1. Fordítsa el a negyedfordulatú kötőelemet, és hajtsa fel a kardáncsukló burkolatát a szíjburkolatról (Ábra 112).

   g231879
  2. Kösse le a hajtótengely elülső végét a nyíróasztal hajtóművéről úgy, hogy benyomja a rugós csapot, majd hátrahúzza a hajtótengely végét (Ábra 112).

  A hajtótengely rákötése a nyíróasztal hajtóművére

  1. Igazítsa össze a hajtótengely-kardáncsukló bordáit a hajtómű tengelykapcsolójának belső bordáival; lásd: Ábra 112, A hajtótengely lekötése a nyíróasztal hajtóművéről.

  2. Nyomja be a rugós csapot, majd tolja előre a hajtótengely végét; lásd: Ábra 112, A hajtótengely lekötése a nyíróasztal hajtóművéről.

  3. Engedje el a rugós csapot, és ellenőrizze, hogy a hajtótengely kardáncsuklója rögzült a nyíróasztal hajtóművébe; lásd: Ábra 112, A hajtótengely lekötése a nyíróasztal hajtóművéről.

  4. Csukja le a kardáncsukló burkolatot, és rögzítse a szíjburkolathoz a negyedfordulatú kötőelemmel; lásd: Ábra 112, A hajtótengely lekötése a nyíróasztal hajtóművéről.

  A nyíróasztal eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t és húzza be a rögzítőféket.

  3. A nyíróasztal leengedése előtt húzza ki, és fordítsa el a hátsó összekötőcsapokat a nyíróasztal mindkét oldalán (Ábra 113).

   g231878
  4. Kösse le a hidraulikatömlőket a vontatóegység mindkét oldaláról (Ábra 114).

   g231876
  5. Engedje le a nyíróasztalt, és billentse hátra a gyűjtőtartályt.

  6. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  7. Billentse előre az ülést.

  8. Távolítsa el a fűcsúszdát; lásd: A fűcsúszda kitakarítása.

  9. Kösse le a hajtótengely kardáncsuklóját a nyíróasztal hajtóművéről; lásd: A hajtótengely lekötése a nyíróasztal hajtóművéről.

  10. Távolítsa el a nyíróasztal mindkét oldalán az emelőkart biztosító csapot és kengyelcsapszeget (Ábra 115).

   g231877
  11. Gurítsa előre a nyíróasztalt, eltávolítva a vontatóegységtől.

  A nyíróasztal felszerelése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Billentse hátra a gyűjtőtartályt.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Távolítsa el a fűcsúszdát; lásd: A fűcsúszda kitakarítása.

  5. Gurítsa hátra a nyíróasztalt a vontatóegységhez.

  6. Szerelje be mindkét oldalon az emelőkart biztosító csapot és kengyelcsapszeget, lásd: Ábra 115, A nyíróasztal eltávolítása.

  7. Kösse rá a hajtótengely kardáncsuklóját a nyíróasztal hajtóművére; lásd: A hajtótengely rákötése a nyíróasztal hajtóművére.

  8. Szerelje fel a fűcsúszdát; lásd: A fűcsúszda kitakarítása.

  9. Billentse hátra az ülést.

  10. Indítsa be a motort.

  11. Engedje le a gyűjtőtartályt.

  12. Emelje meg annyira a nyíróasztalt, hogy az önbeálló kerekek kissé elemelkedjenek a talajtól.

  13. Fordítsa el a hátsó összekötőcsapokat, hogy kapcsolódjanak a nyíróasztal hátsó emelőrúdjaihoz, lásd: Ábra 113, A nyíróasztal eltávolítása.

  14. Kösse be a hidraulikus tömlőket az alábbi módon:

   1. Csatlakoztassa a kékkel jelzett hidraulikus tömlőt a bemeneti (kékkel jelzett) gyorscsatlakozóra; lásd: Ábra 114, A nyíróasztal eltávolítása.

   2. Csatlakoztassa a pirossal jelzett hidraulikus tömlőt a kimeneti (pirossal jelzett) gyorscsatlakozóra; lásd: Ábra 114, A nyíróasztal eltávolítása.

   3. Ismételje meg az 1 és a 2 lépést a nyíróasztal másik oldalán található hidraulikus tömlőkkel.

  A szíjburkolat eltávolítása

  Note: A szíjburkolat eltávolítása előtt le kell választania a hajtótengely kardáncsuklóját a nyíróasztal hajtóművéről; lásd: A hajtótengely lekötése a nyíróasztal hajtóművéről.

  1. Fordítsa el a 3 negyedfordulatú kötőelemet az óra járásával ellentétes irányba (Ábra 116).

   g231881
  2. Lazítsa meg a csavart (Ábra 116).

  3. Távolítsa el a szíjburkolatot a nyíróasztalról.

  A szíjburkolat felszerelése

  1. Igazítsa össze a szíjburkolat negyedfordulatú kötőelemeit a nyíróasztal záranyáival; lásd: Ábra 116, A szíjburkolat eltávolítása.

  2. Fordítsa el a negyedfordulatú kötőelemeket az óra járásával megegyező irányba.

  3. Hajtsa be a szíjburkolat csavarját a nyíróasztal záranyájába; lásd: Ábra 116, A szíjburkolat eltávolítása.

  A szíjtárcsaburkolat eltávolítása

  1. Távolítsa el a szíjburkolatot; lásd: A szíjburkolat eltávolítása.

  2. Távolítsa el a szíjtárcsaburkolatot a nyíróasztalhoz rögzítő csavart és az alátétet (Ábra 117).

   g231912
  3. Távolítsa el a szíjtárcsaburkolatot a gépről.

  A szíjtárcsaburkolat felszerelése

  1. Igazítsa a szíjtárcsaburkolatot a jobb szélső szíjtárcsára; lásd: Ábra 117, A szíjtárcsaburkolat eltávolítása.

  2. Rögzítse a szíjtárcsaburkolatot a nyíróasztal záranyájához a 2. lépésben eltávolított csavar és alátét segítségével, lásd: A szíjtárcsaburkolat eltávolítása.

  Olajcsere a nyíróasztal hajtóművében

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Végezze el az olajcserét a nyíróasztal hajtóművében.
 • Minden 300 órában
 • Végezze el az olajcserét a nyíróasztal hajtóművében.
 • A hajtóműolajra vonatkozó előírások: PG2 és API GL4, GL5 vagy MT1

  A hajtóműolaj viszkozitása: LSX 75W90

  A hajtóműolaj mennyisége: 112 ml

  Előkészületek a hajtóműolaj cseréjéhez

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a TLT-t, és engedje le a nyíróasztalt.

  2. Húzza be a rögzítőféket., állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a szíjburkolatot; lásd: A szíjburkolat eltávolítása.

  A hajtómű eltávolítása

  1. Lazítsa meg a nyíróasztal-ékszíjfeszítőt, és távolítsa el a nyíróasztal ékszíját a hajtómű szíjtárcsájáról; lásd a 4. lépést, A nyíróasztal ékszíjának eltávolítása.

  2. Távolítsa el a 4 csavart, amelyek a nyíróasztal hajtóművét a hajtóműkonzolhoz rögzítik (Ábra 118).

   g233005

  A hajtóműolaj cseréje

  1. Távolítsa el a nyíróasztal-hajtóműből az olajnyíláscsavart (Ábra 119).

   g233003
  2. Helyezze a hajtóművet egy olajleeresztő tepsi fölé, és ürítse le belőle teljesen az olajat (Ábra 119).

  3. Fordítsa meg a hajtóművet, hogy az olajnyílása felfele álljon (Ábra 120).

   g233004
  4. Töltsön be 112 ml-t a megadott hajtóműolajból az olajnyíláson át (Ábra 120).

  5. Szerelje vissza a nyíróasztal-hajtóműbe az olajnyíláscsavart (Ábra 120).

  A hajtómű felszerelése

  1. Igazítsa össze a nyíróasztal-hajtómű csavarfuratait a hajtóműkonzol csavarfurataival; lásd: Ábra 118, A hajtómű eltávolítása.

  2. Rögzítse a hajtóművet a 4 csavar segítségével, amelyet korábban a A hajtómű eltávolítása2. lépésében eltávolított.

  3. Szerelje fel a nyíróasztal ékszíját, és állítsa be a feszességét; lásd az 1. és a 2. lépést, A nyíróasztal ékszíjának felszerelése.

  4. Szerelje fel a szíjburkolatot; lásd: A szíjburkolat felszerelése.

  5. Kösse vissza a hajtótengelyt a nyíróasztal hajtóművére; lásd: A hajtótengely rákötése a nyíróasztal hajtóművére.

  A nyíróasztal szintezése

  A nyíróasztal szintezésének előkészítése

  1. Parkolja le a gépet sík, vízszintes talajon.

  2. Engedje le a nyíróasztalt, és állítsa a nyíróasztal-emelő kart lebegtetési helyzetbe.

  3. Ellenőrizze, hogy nincs-e görbe, esetleg sérült fűnyírókés vagy osztott pengés tárcsa, lásd: A kések ellenőrzése.

   Note: A nyíróasztal szintezésének megkezdése előtt cserélje ki a sérült fűnyírókéseket vagy osztott pengés tárcsákat.

  A nyíróasztal oldalirányú szintezése

  1. A vágásmagasságot állítsa 75 mm-es helyzetbe (Ábra 121).

   g231943
  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Állítsa be az egyik késpengét a legkülső helyzetbe (Ábra 122).

   g232023g231917
  4. Mérje meg a távolságot a talaj és a kés vágóélének legkülső pontja között mérősablonnal (Ábra 122).

   Írja fel ide az eredményt:
  5. Állítson be a nyíróasztal másik oldalán is egy késpengét a legkülső helyzetbe (Ábra 122).

  6. Mérje meg a távolságot a talaj és a kés vágóélének legkülső pontja között mérősablonnal (Ábra 122).

   Írja fel ide az eredményt:
  7. Ha az eredmények között a különbség több mint 3,2 mm, végezze el az alábbi műveletsort:

   1. Lazítsa meg a szintbeállító rudat rögzítő 2 anyát (Ábra 123).

    g231919
   2. Lazítsa meg az imbuszcsavart rögzítő ellenanyát (Ábra 123).

   3. Állítsa be a kés magasságát a nyíróasztal jobb oldalánál az alábbi módon:

    • A nyíróasztal jobb oldalának süllyesztéséhez forgassa az imbuszcsavart az óra járásának megfelelően.

    • A nyíróasztal jobb oldalának emeléséhez forgassa az imbuszcsavart az óra járásával ellentétesen.

  8. Végezzen mérést a kések vágóélének legkülső pontjánál (Ábra 122).

  9. Ismételje a 7. és a 8. lépést, amíg a két eredmény különbsége 3,2 mm vagy kevesebb nem lesz.

  10. Húzza meg a szintbeállító rudat rögzítő 2 anyát és az imbuszcsavart rögzítő ellenanyát (Ábra 123).

  A nyíróasztal hosszirányú szintezése

  1. A vágásmagasságot állítsa 75 mm-es helyzetbe (Ábra 124).

   g231943
  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Állítsa be az egyik késpengét előre néző helyzetbe (Ábra 125).

   g232024g231946
  4. Mérje meg a távolságot a talaj és az előre néző kés vágóélének legkülső pontja között mérősablonnal (Ábra 126).

   Jegyezze fel a bal oldali késnél mért értéket ide:
   Jegyezze fel a jobb oldali késnél mért értéket ide:
   g231944
  5. Mérje meg a távolságot a talaj és a hátrafelé néző kés vágóélének legkülső pontja között mérősablonnal (Ábra 127).

   Jegyezze fel a bal oldali késnél mért értéket ide:
   Jegyezze fel a jobb oldali késnél mért értéket ide:
   g231947
  6. Ha az eredmények között a különbség kevesebb mint 4,8 mm vagy több mint 8 mm, végezze el az alábbi műveletsort:

   1. Távolítsa el a szíjburkolatot; lásd: A szíjburkolat eltávolítása.

   2. Lazítsa meg a nyíróasztal-lejtésállítók ellenanyáit a (Ábra 128 és Ábra 129) a nyíróasztal mindkét oldalán.

    g231949
    g231950
   3. A nyíróasztal-lejtésállítókat elforgatva állítsa be a nyíróasztal lejtését úgy, hogy a kés vágóélének leghátsó pontja 4,8–8 mm-rel távolabb legyen a talajtól, mint a vágóél legelőrébb eső pontja.

   4. Ismételje meg a 3 lépést a gép másik oldalán található késnél.

    Important: Gondoskodjon róla, hogy a bal és a jobb oldali kések vágóéleinek leghátsó pontjai 3,2 mm-re legyenek egymástól.

  7. Húzza meg a nyíróasztal-lejtésállítók ellenanyáit (Ábra 123).

  8. Ellenőrizze a nyíróasztal oldalirányú dőlését; lásd: A nyíróasztal oldalirányú szintezése.

  9. Szerelje fel a szíjburkolatot; lásd: A szíjburkolat felszerelése.

  A vágásmagasság-jelző beállítása

  1. Miután elvégezte a hosszanti és keresztirányú szintbe állítást, és a kések elejét beállította 75 mm-re a talajtól, ellenőrizze a vágásmagasság-jelző helyzetét.

  2. Üljön be a kezelőülésbe, és nézzen rá a vágásmagasság-jelzőre (Ábra 130).

   g231943
  3. Ha a vágásmagasság-jelző mutatója nem a 75 mm-es jelzésre mutat, végezze el az alábbi műveletsort:

   1. Lazítsa meg a 2 ellenanyát, amelyek a vágásmagasság-jelző rúdját rögzítik (Ábra 131).

    g231994
   2. A rúd forgatásával érje el, hogy a vágásmagasság-jelző mutatója a kezelőülésből nézve a 75 mm-es jelzésre mutasson (Ábra 130 és Ábra 131).

   3. Húzza meg a 2 ellenanyát (Ábra 131).

  A nyíróasztal ékszíjfeszességének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze a nyíróasztal ékszíjának feszességét.
 • Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a nyíróasztal ékszíjának feszességét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t, engedje le a nyíróasztalt és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Lazítson vagy húzzon annyit az ellenanyán, hogy a feszességjelző nyíl csúcsa az alátét külső felületével legyen egy vonalban (Ábra 132).

   g216382

  A nyíróasztal ékszíjának cseréje

  A nyíróasztal ékszíjának eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a TLT-t, és engedje le a nyíróasztalt.

  2. Húzza be a rögzítőféket., állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a szíjburkolatot és a szíjtárcsaburkolatot; lásd: A szíjburkolat eltávolítása és A szíjtárcsaburkolat eltávolítása.

  4. Lazítsa meg annyira a szíjfeszítőn található ellenanyát, hogy le tudja szedni a hajtószíjat a szíjfeszítő tárcsáról (Ábra 133).

   g231993
  5. Szerelje le a szíjat a nyíróasztal szíjtárcsáiról.

  A nyíróasztal ékszíjának felszerelése

  1. Tegye fel az új szíjat a szíjtárcsákra a Ábra 134 szerinti módon.

   g231992
  2. Húzzon annyit az ellenanyán, hogy a feszességjelző nyíl csúcsa az alátét külső felületével legyen egy vonalban (Ábra 133).

  3. Szerelje fel a szíjtárcsaburkolatot; lásd: A szíjtárcsaburkolat felszerelése.

  4. Szerelje fel a szíjburkolatot; lásd: A szíjburkolat felszerelése.

  A csúszkák felcserélése

  Ha a csúszkák megkoptak, a nyíróasztalon egymás közt felcserélve tovább használhatja azokat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja ki a TLT-t és húzza be a rögzítőféket.

  3. Fordítsa a nyíróasztalt karbantartási helyzetbe; lásd: A nyíróasztal elfordítása karbantartási pozícióba.

  4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  5. Szerelje le a csúszkákat a nyíróasztal oldalairól (Ábra 135).

   g232026
  6. Cserélje meg, majd szerelje fel a csúszkákat az előzőleg kiszerelt csavarokkal (Ábra 135).

   Important: A csúszkák felszereléséhez csak a felső furatokat kell használni.

  A gyűjtőtartály karbantartása

  A gyűjtőtartály összeigazítása a fűcsúszda tömítésével

  1. Lazítsa meg a 4 csavart, amelyek a gyűjtőtartály emelőtámaszait a csuklós szerelvényekhez rögzítik (Ábra 136).

   g232010g232011
  2. Csúsztassa előre vagy hátra a gyűjtőtartályt annyira, hogy a bemenete a fűcsúszda tömítéséhez illeszkedjen (Ábra 137).

   g232009
  3. Húzza meg a 4 csavart (Ábra 136).

  Tisztítás

  Note: A nem megfelelő lemosási eljárás negatívan érintheti a csapágyak élettartamát. Ne mossa le a gépet, amíg még meleg, és kerülje el a nagy nyomású vagy nagy mennyiségű vízzel a csapágyak környékét.

  A nyíróasztal szíjburkolata alatti rész kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A nyíróasztal szíjburkolata alatti részt is tisztítsa ki.
  1. Kapcsolja ki a kések kapcsolóját (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Dugja a levegőfúvókát a szíjburkolat és a nyíróasztalt teteje közti résbe. Fúvassa ki sűrített levegővel a felgyűlt füvet a nyíróasztalt szíjburkolata alól.

  A nyíróasztal aljának kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa ki a nyíróasztalt.
  1. Kapcsolja ki a kések kapcsolóját (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Készítse elő a nyíróasztalt a karbantartáshoz; lásd: A nyíróasztal elfordítása karbantartási pozícióba.

  4. Távolítson el minden felgyűlt füvet, törmeléket, végezze el a tisztítást szükség szerint.

  A gyűjtőtartály rácsának tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa ki a gyűjtőtartály rácsát.
  1. Nyissa ki a gyűjtőtartály ajtaját.

  2. Húzza meg lefelé a gyűjtőtartály rácsának alján található kioldó kart (Ábra 138).

   g217355
  3. Távolítsa el a gyűjtőtartály rácsát, és tisztítsa meg (Ábra 139).

   g215931
  4. Szerelje vissza a gyűjtőtartály rácsát.

  A gyűjtőtartály ajtó hátsó nyílásainak kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa ki a gyűjtőtartály ajtó hátsó nyílásait.
  1. Kapcsolja ki a kések kapcsolóját (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Emelje fel a gyűjtőtartályt (Ábra 140) teljesen felemelt helyzetbe; lásd: A gyűjtőtartály felemelése.

   g232364
  3. Ürítse ki a gyűjtőtartályt (Ábra 140), és hagyja ürítési helyzetben úgy, hogy a hátsó ajtó szabadon lógjon; lásd: A gyűjtőtartály ürítése.

   Note: A gyűjtőtartály ajtaja ürítéskor automatikusan kireteszelődik.

  4. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  5. Biztosítsa a felemelt gyűjtőtartályt a biztonsági reteszekkel; lásd: Ábra 41, A gyűjtőtartály rögzítése felemelt helyzetben.

  6. Fúvassa ki sűrített levegővel a füvet és egyéb hulladékot a gyűjtőtartály ajtajának belső fémlemezén található nyílásokból (Ábra 141).

   g232008
  7. Rögzítse a biztonsági reteszeket tárolási helyzetben; lásd: Ábra 41, A gyűjtőtartály rögzítése felemelt helyzetben.

  8. Fordítsa a gyűjtőtartályt vízszintes helyzetbe.

  9. Engedje le a gyűjtőtartályt; lásd: A gyűjtőtartály leengedése.

  A hulladék elhelyezése

  A motorolaj, az akkumulátor, a hidraulikafolyadék és a hűtőfolyadék a környezetet szennyező anyagok. Ezeket az állami és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra, vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  Az akkumulátor tárolása

  • Az akkumulátor és a kábelek szervizelését végezze az alábbiak szerint:

   1. Kösse le az akkumulátorsarukat az akkumulátor pólusairól, lásd Az akkumulátor eltávolítása.

   2. Tisztítsa meg az akkumulátort, a sarukat és a pólusokat drótkefe és sütőszóda oldat segítségével.

   3. Vonja be a sarukat és az akkumulátor pólusokat Grafo 112X védőzsírral (Toro cikksz. 505-47) vagy vazelinnel a korrózió megelőzésére.

   4. Ha a gépet több mint 30 napig tervezi tárolni, szerelje ki az akkumulátort, és töltse fel.

    Note: 60 naponta tegye 24 órás csepptöltésre az akkumulátort, hogy megelőzze a szulfátosodását.

  • Tárolja az akkumulátort a helyén a gépben.

  • Hagyja lekötve a kábeleket, ha az akkumulátor a gépben tárolja.

  • Tárolja az akkumulátort hűvös helyen, hogy ne merüljön le gyorsan.

  • Az akkumulátor legyen teljesen feltöltve, hogy megelőzhető legyen a fagyása. A teljesen feltöltött akkumulátorban az elektrolit fajsúlya 1,265 és 1,299 közé esik.

  A gép előkészítése

  Important: A gép tisztítására ne használjon se sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  1. Tisztítsa meg alaposan a gépet, a nyíróasztalt és a motort, különös figyelmet fordítva az alábbi területekre:

   • Hűtő és hűtőrács

   • A nyíróasztal alja

   • A nyíróasztal alatti szíjburkolatok

   • TLT-tengely egység

   • Az összes zsírzószem és forgáspont

   • Szerelje le a kormányoszlop hátsó szervizfedelét, és tisztítsa ki belül

   • Az ülőlap alatti rész és az erőátvitel házának a teteje

  2. Ellenőrizze, és állítsa be a légnyomást a gumiabroncsokban; lásd: Légnyomás ellenőrzése a gumiabroncsokban

  3. Szerelje le, élesítse meg és egyensúlyozza ki a fűnyírókéseket; lásd a nyíróasztal Kezelői kézikönyvét.

  4. Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát, szükség esetén húzza meg azokat.

  5. Kenje meg az összes zsírzószemet, olajozza meg a forgáspontokat és az erőátvitel megkerülő szelepének csapjait. Törölje le a felesleges kenőanyagot.

  6. Finoman csiszolja meg és fesse le javítófestékkel a festett területet ott, ahol megkarcolódott, lepattogzott, vagy rozsdás lett. Javítson ki minden horpadást a fémvázon.

  A motor előkészítése

  1. Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt; lásd: Motorolaj és olajszűrő cseréje.

  2. Indítsa be a motort, és járassa 2 percig.

  3. Állítsa le a motort.

  4. Ürítse le az üzemanyagot az üzemanyagtartályból, az üzemanyag-vezetékekből, a tápszivattyúból, a szűrőből és a vízleválasztóból.

  5. Öblítse át az üzemanyagtartályt tiszta dízel üzemanyaggal, és kösse vissza az összes üzemanyag-vezetéket.

  6. Tisztítsa ki alaposan és szervizelje a légszűrőt; lásd: A légszűrőbetétek szervizelése.

  7. Tömítse el a légszűrő bemenetét és a kipufogónyílást vízálló maszkolószalaggal.

  8. Biztosítsa az üzemanyagrendszer összes szerelvét.

  9. Ellenőrizze a hűtőrendszerben a hűtőfolyadék fagyállóságát, és szükség esetén állítsa be a koncentrációt a területen várható legalacsonyabb hőmérsékletre.

  10. Ellenőrizze az olajbetöltőnyílás-sapka és a tanksapka szoros állapotát.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Az indítókulcs Be helyzetében a műszerfali visszajelzők nem kapcsolnak be.
  1. Nem jön áram az akkumulátortól.
  2. Az akkumulátor elektrolitszintje alacsony.
  3. A z akkumulátor teljesen lemerült.
  4. Kiégett egy biztosíték.
  1. Ellenőrizze a vezetékek bekötését.
  2. Ellenőrizze az akkumulátor elektrolitszintjét.
  3. Töltse fel az akkumulátort.
  4. Cserélje ki a biztosítékot.
  A műszerfal visszajelzői a kulcsos kapcsoló Be helyzetében ugyan világítanak, de az indítómotor nem forog.
  1. Nem jön elég áram az akkumulátortól.
  2. A menetpedál nincs semleges helyzetben.
  3. Nem ül a kezelőülésben.
  4. A TLT be van kapcsolva.
  1. Töltse fel az akkumulátort.
  2. Állítsa a menetpedált semleges helyzetbe.
  3. Üljön be a kezelőülésbe.
  4. Kapcsolja ki a TLT-t.
  A motor csak időnként indul be, vagy egyenetlenül jár.
  1. A légszűrő meghibásodott.
  2. Üledékes vagy szennyezett az üzemanyag.
  1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt.
  2. Ellenőrizze, cserélje ki az üzemanyagszűrőt, ha szükséges.
  Az indítómotor forog, de a motor nem indul be.
  1. Nem jön üzemanyag a rendszerből.
  2. Nem jön üzemanyag a rendszerből.
  3. Nem jön üzemanyag a rendszerből.
  4. Az izzítógyertyák nem melegszenek fel kellően, amikor hideg a motor.
  5. Az izzítógyertyák nem melegszenek fel kellően, amikor hideg a motor.
  1. Ellenőrizze az üzemanyagszintet a tartályban.
  2. Ellenőrizze, cserélje ki az üzemanyagszűrőt, ha szükséges.
  3. Ellenőrizze, hogy a tanksapkán nem tömődött-e el a szellőzőnyílás.
  4. Várja meg, amíg az izzítógyertya visszajelző kialszik, csak ezután indítózzon.
  5. Kapcsolja ki a gyújtást, majd egy második izzítási ciklus elindításához fordítsa a kulcsot Be/előizzítás helyzetbe.
  A motor a TLT bekapcsolásakor leáll.
  1. A TLT meghibásodott.
  2. A kezelő elhagyta az ülését.
  3. A TLT meghibásodott.
  4. A menetpedált behúzott rögzítőfék mellett nyomta le.
  1. Ellenőrizze a TLT-kapcsoló működését.
  2. Üljön be a kezelőülésbe.
  3. Csukja be, és engedje le a gyűjtőtartályt.
  4. Engedje ki a rögzítőféket.
  A gép egyenetlenül vág, és a gyűjtőrendszer működése sem kielégítő.
  1. A nyíróasztal nem párhuzamos a talajjal.
  2. A nyíróasztal nem párhuzamos a talajjal.
  3. A kések teljesítménye nem kielégítő.
  4. A kések teljesítménye nem kielégítő.
  5. A kések teljesítménye nem kielégítő.
  6. A fű magasságához és a körülményekhez képest túl gyorsan halad.
  7. A csúszda eltömődött.
  8. A csúszda eltömődött.
  9. A csúszda eltömődött.
  1. Ellenőrizze a gumiabroncsokban a levegőnyomást.
  2. Állítsa be a nyíróasztalt a talajjal párhuzamos helyzetbe.
  3. Ellenőrizze, hogy a kések megfelelően lettek felszerelve.
  4. Élesítse meg vagy cserélje ki a késeket.
  5. Állítson a TLT-ékszíj feszességén.
  6. Végezze alacsonyabb haladási sebességgel a fűnyírást.
  7. Tisztítsa ki a csúszdát.
  8. Ellenőrizze, hogy a motor a legnagyobb fordulatszáma 3000 f/p.
  9. Tisztítsa meg a fűszűrő rácsot.
  A gép működés közben rezeg.
  1. A kések kiegyensúlyozatlanok.
  2. Kilazultak a csavarok.
  1. Egyensúlyozza ki a késeket, vagy cserélje ki őket, ha megsérültek.
  2. Húzza meg a késcsavarokat, valamint a motor és a váz csavarjait, ha meglazultak.
  A motorolaj figyelmeztető visszajelzője világít.
  1. Kevés a motorolaj nyomása.
  2. Kevés a motorolaj nyomása.
  1. Ellenőrizze a motorolaj szintjét, szükség esetén töltsön utána.
  2. Cseréljen motorolajat és olajszűrőt.
  A nyíróasztal nem működik, pedig a TLT kapcsoló be van kapcsolva.
  1. A kezelő nem ül a helyén.
  2. A gyűjtőtartály nincs teljesen leengedett helyzetben.
  1. Üljön be a kezelőülésbe.
  2. Engedje le teljesen a gyűjtőtartályt.