Uvod

Ta stroj je rotacijska kosilnica s sedežem, ki ga lahko uporabljajo profesionalni upravljavci za komercialne namene. Stroj je primarno zasnovan za košnjo trave na dobro vzdrževanih tratah in v parkih, na igriščih za golf, na športnih igriščih, vzdolž cest in na komercialnih površinah. Stroj ni zasnovan za rezanje grmičevja ali za uporabo v kmetijstvu.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in škodo na izdelku. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje za uporabo, podatke o dodatni opremi, pomoč pri iskanju prodajalca ali če želite registrirati izdelek, lahko obiščete www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali več informacij, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika oziroma službo za pomoč strankam podjetja Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

g224169

V tem priročniku so navedene morebitne nevarnosti, pri čemer so varnostna opozorila označena s posebnim simbolom (Diagram 2), ki označuje nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Izdelek je skladen z vsemi veljavnimi evropskimi direktivami; za podrobnosti glejte poseben list z izjavo o skladnosti izdelka.

V skladu s členoma 4442 ali 4443 zakona o javnih virih zvezne države Kalifornija uporaba ali upravljanje motorja na katerih koli površinah, ki so prekrite z gozdom, grmičevjem (podrastjo) ali travo ni dovoljena, če motor nima vgrajenega lovilca isker, kot je opredeljeno v členu 4442, če ni v ustreznem delujočem stanju oziroma če motor ni zasnovan, opremljen ali vzdrževan v skladu s priporočili za preprečevanje požarov.

Priloženi uporabniški priročnik za motor vsebuje informacije, ki jih predpisujeta ameriška okoljevarstvena agencija (EPA) kalifornijska uredba o omejevanju izpustov za področja izpustnih sistemov, vzdrževanja in garancije. Nadomestne dele lahko naročite pri proizvajalcu motorja.

Opozorilo

KALIFORNIJA

Problem 65 Opozorilo

Izpuh dizelskega motorja in nekatere njegove sestavine so skladno z zakonodajo države Kalifornija pripoznane za povzročiteljice raka, napak pri rojstvih in ostalih škodljivih vplivov na reprodukcijo.

Deli akumulatorja, terminali in pripadajoči priključki vsebujejo svinec in svinčene dele ter kemične snovi, ki so s strani države Kalifornija prepoznane kot rakotvorne, s škodljivim vplivom na reprodukcijo. Po končanih delih si umijte roke.

Z uporabo tega izdelka boste morda izpostavljeni kemikalijam, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo raka, prirojene napake ali škodo reproduktivnim organom.

Varnost

Ta stroj je bil zasnovan skladno s standardoma ANSI B71.4-2017 (če so izvedeni vsi postopki priprave) in EN ISO 5395.

Splošna varnost

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvrže predmete z veliko hitrostjo. Da se izognete hudim telesnim poškodbam, vedno upoštevajte vsa varnostna navodila.

 • Pred zagonom motorja morate prebrati in razumeti vsebino tega Priročnika za upravljanje.

 • Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.

 • Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Rok in nog ne približujte premikajočim se delom. Ne približujte se izmetnim odprtinam.

 • Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja. Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo stroj.

 • Pred nastavljanjem, čiščenjem, shranjevanjem ali servisiranjem stroja ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj, nato počakajte, da se stroj ohladi.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol Graphic, ki lahko pomeni svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodila za osebno varnost, da preprečite nevarnosti poškodb. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Namestite na stroje brez oznake CE

decal133-8062

Namestite na stroje brez oznake CE

decal125-6135

Namestite čez št. dela 134-0539 na stroje brez oznake CE

decal134-1986
decal134-0539

Nastavitve

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Polnjenje akumulatorja

 1. Priključite od 3 do 4 A polnilnik akumulatorja na priključne sponke akumulatorja. Napolnite akumulator s tokom od 3 do 4 A, dokler specifična gostota elektrolita ni 1,250 ali višja in temperatura akumulatorja ni vsaj 16 °C, ko vse celice sproščajo plin.

 2. Ko je akumulator napolnjen, odklopite polnilnik z električne vtičnice in nato odklopite polnilnik s priključnih sponk akumulatorja.

  Note: Nepopolno polnjenje lahko privede do sproščanja plina akumulatorja in do izlitja kisline akumulatorja, kar lahko na stroju povzroči korozivne poškodbe.

Preverjanje ravni tekočin

Preverjanje zračnega tlaka v pnevmatikah

Specifikacija za zračni tlak za sprednje in zadnje pnevmatike: 1,4 bar.

Specifikacija za zračni tlak za pnevmatike samoslednih koles: 1,5 bar.

Pred prvim zagonom motorja preverite zračni tlak v sprednjih in zadnjih pnevmatikah.

Note: Pnevmatike so lahko pri dobavi preveč ali premalo napolnjene, zato boste morda morali prilagoditi tlak v pnevmatikah.

g001055

Pritrditev okrova kosilnice

 1. Odstranite vlečno enoto in okrov kosilnice iz transportne palete.

 2. Namestite okrov kosilnice na vlečno enoto; glejte Namestitev okrova kosilnice.

Pregled izdelka

g224574
g224634

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Armaturna plošča

g213936

Ročica za nagib volanskega droga

Zavrtite ročico za nagib volanskega droga (Diagram 6) v levo, da sprostite volanski drog in ga premaknete v želeni položaj.

Zavrtite ročico v desno, da ga zaklenete v želenem položaju.

Indikator napolnjenosti

Indikator napolnjenosti (Diagram 6) bo zasvetil, če električni polnilni sistem deluje izven normalnega operativnega razpona. Preverite in/ali popravite električni polnilni sistem.

Indikator za žarilno svečko

Indikator za žarilno svečko (Diagram 6) sveti rdeče, ko so žarilne svečke aktivirane.

Opozorilni indikator za tlaka olja

Opozorilni indikator za tlaka olja (Diagram 6) zasveti, če tlak motornega olja med delovanjem motorja pade pod varno raven. Če lučka utripa ali ostane prižgana, ustavite stroj, ugasnite motor in preverite raven olja. Če je raven olja v sprejemljivem razponu, vendar se lučka ne ugasne, ko motor teče, takoj ugasnite motor in se za pomoč obrnite na pooblaščenega distributerja za izdelke Toro.

Preverite delovanje opozorilne lučke, kot je opisano v nadaljevanju:

 1. Vklopite parkirno zavoro.

 2. Obrnite stikalo na ključ v položaj VKLOP/PREDOGREVANJE, vendar ne zaženite še motorja.

  Note: Lučka za tlak olja mora svetiti rdeče. Če lučka ne deluje, je mogoče pregorela žarnica ali pa je v sistemu prisotna okvara, ki zahteva popravilo.

Indikator zamašitve zračnega filtra

Indikator zamašitve zračnega filtra (Diagram 6) zasveti, če je treba zračni filter očistiti ali zamenjati; glejte Servisiranje zračnega filtra.

Indikator za delovne luči

Indikator za delovne luči (Diagram 6) zasveti, če so delovne luči prižgane.

Indikator za cestne luči

Indikator za cestne luči (Diagram 6) zasveti, če so cestne luči prižgane.

Indikator za dvignjen zbiralnik

Indikator za dvignjen zbiralnik (Diagram 6) zasveti, če je zbiralnik dvignjen nad položaj za zbiranje trave.

Spustite zbiralnik, da izklopite indikator.

Indikator parkirne zavore

Indikator parkirne zavore (Diagram 6) zasveti, če je parkirna zavora vklopljena.

Stikalo priključne gredi

Stikalo priključne gredi (Diagram 6) ima 2 položaja: IZVLEčEN (vklop) in UVLEčEN (izklop). Izvlecite stikalo priključne gredi, da vklopite priključek ali rezila okrova kosilnice. Potisnite gumb noter, da izklopite delovanje priključka.

Note: Če boste zapustili upravljavčev sedež, ko je stikalo priključne gredi v položaju za VKLOP, bo stroj samodejno ugasnil motor z 1-sekundnim zamikom; glejte Ponastavitev funkcije priključne gredi.

Stikalo varnostnih utripalk

Potisnite stikalo varnostnih utripalk (Diagram 6) naprej, da vklopite varnostne utripalke.

Potisnite stikalo varnostnih utripalk nazaj, da izklopite varnostne utripalke.

Stikalo zapore diferenciala

Stikalo zapore diferenciala (Diagram 6) naprej, da vklopite zaporo diferenciala.

Potisnite stikalo nazaj, da izklopite zaporo diferenciala.

Stikalo za obratno vrtenje ventilatorja hladilnika

Pritisnite stikalo za obratno vrtenje ventilatorja hladilnika (Diagram 6) naprej, da vklopite obratno vrtenje ventilatorja hladilnika.

Stikalo za opozorilne luči

Potisnite stikalo za opozorilne luči (Diagram 6) naprej, da vklopite opozorilne luči.

Potisnite stikalo za opozorilne luči nazaj, da izklopite opozorilne luči.

Ročica za delovne luči/cestne luči/smernike

Zavrtite ročico (Diagram 6) naprej v prvo režo, da vklopite delovne luči.

Zavrtite ročico naprej v drugo režo, da vklopite cestne luči.

Zavrtite ročico nazaj, da izklopite luči.

Potisnite ročico naprej, da vklopite desni smernik. Povlecite ročico nazaj, da vklopite levi smernik.

Gumb za hupo

Pritisnite gumb za hupo navznoter, da aktivirate hupo (Diagram 6).

Zavorna stopalka

Za ustavljanje ali upočasnjevanje stroja uporabite zavorno stopalko (Diagram 7).

g213964

Stopalka za vožnjo

Za premikanje stroja naprej ali nazaj uporabite stopalko za vožnjo (Diagram 7). Pritisnite zgornji del stopalke za premikanje stroja naprej in spodnji del za premikanje nazaj. Hitrost vožnje je odvisna od tega, kako daleč pritisnete stopalko. Za največjo hitrost vožnje premaknite ročico za plin v položaj HITRO in pritisnite stopalko za vožnjo do konca. Največja hitrost pri vožnji naprej je približno 14 km/h. Za največjo moč pri velikih obremenitvah ali pri vzpenjanju na hrib, premaknite ročico za plin v položaj HITRO in med postopnim pritiskanjem stopalke za vožnjo ohranite visoke vrtljaje motorja (vrt/min). Ko začnejo vrtljaji motorja padati, nekoliko sprostite stopalko za vožnjo, da omogočite ponovno povišanje vrtljajev motorja.

Zapora parkirne zavore

Ko je zavorna stopalka pritisnjena, pritisnite stikalo zapore parkirne zavore (Diagram 7) naprej, da parkirno zavoro zaklenete v vklopljenem položaju. Za izklop parkirne zavore potisnite stopalko parkirne zavore naprej. Zapora parkirne zavore se bo samodejno sprostila.

Merilnik goriva

Merilnik goriva (Diagram 8) prikazuje trenutno raven goriva v rezervoarju za gorivo.

g213963

Merilnik temperature motorja

Merilnik temperature motorja (Diagram 8) prikazuje trenutno temperaturo motorja.

Stikalo za višino košnje

Uporabite stikalo za višino košnje (Diagram 8) za zvišanje ali znižanje želene višine košnje.

Merilnik za višino košnje

Merilnik za višino košnje (Diagram 9) prikazuje nazivno višino košnje za okrov kosilnice.

g232025

Ročica plina

Za nadzor vrtljajev motorja uporabite ročico plina (Diagram 8). Če ročico plina premaknete naprej proti položaju HITRO, se vrtljaji motorja povečajo. Če ročico plina premaknete nazaj proti položaju POčASI, se vrtljaji motorja zmanjšajo. Ročica plina nadzira vrtljaje rezil in s pomočjo stopalke za vožnjo tudi hitrost vožnje stroja.

Indikator merilnika delovnih ur/naslednji servis

Merilnik delovnih ur (Diagram 8) beleži in prikazuje skupno število ur obratovanja motorja.

Indikator za naslednji servis prikazuje število ur do naslednje menjave olja in filtra.

Note: Ko je treba opraviti menjavo motornega olja in filtra, bo indikator začel utripati samodejno s prikazanim sporočilom »OIL CHANGE« (MENJAVA OLJA).

Indikator za naslednji servis prikazuje tudi število ur do naslednjega mazanja stroja.

Note: Ko je treba stroj namazati, bo indikator utripal s sporočilom »LUBE« (MAZANJE).

Pritisnite gumb za VKLOP indikatorja za merilnik delovnih ur/naslednji servis, da izberete funkcijo, ki bo prikazana na zaslonu.

Important: V prvih 50 urah v načinu za menjavo olja bodite pozorni, da ne boste nenamerno držali gumba merilnika delovnih ur za več kot 6 sekund. Če boste gumb držali več kot 6 sekund, boste nastavili servisni interval za olje iz 50 ur na 250 ur.

Po menjavi motornega olja in filtra ali mazanju stroja in okrova kosilnice opravite naslednje:

 1. Pritiskajte gumb, dokler ne dosežete želenega zaslona.

 2. Pritisnite in držite gumb za 6 sekund, da indikator preneha utripati.

Note: Skupnega števila delovnih ur stroja ni mogoče ponastaviti.

Ročica za dvig okrova

Povlecite zaporni obroč na ročici za dvig okrova (Diagram 10) navzgor in premaknite ročico nazaj, da dvignete okrov kosilnice.

Povlecite zaporni obroč na ročici za dvig okrova (Diagram 10) navzgor in premaknite ročico naprej, da spustite okrov kosilnice in omogočite plavajoči položaj.

Important: Da se izognete poškodbam sistema za dvig okrova, nastavite ročico za dvig okrova v položaj naprej (PLAVAJOčI POLOžAJ), ko vozite stroj s spuščenim okrovom.

Note: Spustite okrov in zbiralnik, ko stroja ne uporabljate.

g213965

Ročica za dvig zbiralnika

Povlecite zaporni obroč na ročici za dvig zbiralnika (Diagram 10) navzgor in premaknite ročico nazaj, da dvignete zbiralnik.

Povlecite zaporni obroč na ročici za dvig zbiralnika navzgor in premaknite ročico naprej, da spustite zbiralnik.

Ročica za izpraznitev zbiralnika

Povlecite zaporni obroč na ročici za izpraznitev zbiralnika (Diagram 10) navzgor in premaknite ročico nazaj, da izpraznite odrezke.

Povlecite zaporni obroč na ročici za izpraznitev zbiralnika navzgor in premaknite ročico naprej, da zaprete zbiralnik po izpraznitvi.

Stikalo za vžig na ključ

Stikalo za vžig na ključ ima 4 položaje: IZKLOP, VKLOP LUčI, VKLOP/PREDOGREVANJE in ZAGON.

Note: Položaj VKLOP LUčI nadzira delovne luči.Ko stikalo za vžig zavrtite iz položaja IZKLOP v položaj VKLOP LUčI, se luči prižgejo.Ko stikalo za vžig zavrtite iz položaja VKLOP/PREDOGREVANJE v položaj VKLOP LUčI, motor še naprej teče in luči se prižgejo.

Note: Če motor preneha teči in stikalo vžiga na ključ premaknete v položaj VKLOP LUčI ali VKLOP/PREDOGREVANJE in nato zapustite upravljavčev sedež, se bo po kratkem zamiku oglasilo zvočno opozorilo, da zavrtite ključ v položaj IZKLOP.

g214136

Note: Tehnični podatki in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

g214888
OpisGlejte Diagram 12Mere ali teža
Višina z dvignjenim varnostnim lokom E207 cm
Višina s spuščenim varnostnim lokomG166 cm
Celotna dolžinaD291 cm
Celotna širinaB143 cm
Medosna razdaljaC119 cm
Širina tekalne plasti sprednjega kolesaA95 cm
Širina tekalne plasti zadnjega kolesaF96 cm
Oddaljenost od tal 15 cm
Neto teža (z okrovom kosilnice) 1005 kg
Neto teža (brez okrova kosilnice) 835 kg
Največja bruto teža 1190 kg
Največja obremenitev sprednje osi 1000 kg
Največja obremenitev zadnje osi 500 kg

Delovni priključki/dodatna oprema

Za povečanje in razširitev zmogljivosti stroja podjetje Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Pred uporabo

Varnost pred upravljanjem

Splošna varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Pred nastavljanjem, čiščenjem, shranjevanjem ali servisiranjem stroja ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj, nato počakajte, da se stroj ohladi.

 • Vedeti morate, kako lahko hitro zaustavite stroj in ugasnete motor.

 • Preverite, ali so nadzorni mehanizmi za zaznavanje prisotnosti upravljavca, varnostna stikala in ščitniki nameščeni in delujejo pravilno. Ne upravljajte stroja, če ti deli ne delujejo pravilno.

 • Pred košenjem vedno preglejte stroj in se prepričajte, da so rezila, vijaki rezila in rezalni sklopi v dobrem stanju. Zamenjajte izrabljena ali poškodovana rezila in vijake v kompletih, da ohranite ravnotežje.

 • Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj in odstranite vse predmete, ki jih lahko stroj izvrže.

Varnost pri ravnanju z gorivom

 • Pri ravnanju z gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je zelo vnetljivo in njegovi hlapi so eksplozivni.

 • Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge možne vire vžiga.

 • Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

 • Ko motor teče ali ko je vroč, ne smete v nobenem primeru odpirati pokrovčka za gorivo ali dolivati goriva v rezervoar za gorivo.

 • Ne dolivajte ali izčrpavajte goriva v zaprtih prostorih.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

 • Če gorivo razlijete, ne poskušajte zagnati motorja, da preprečite ustvarjanje virov vžiga, dokler se hlapi goriva ne razpršijo v zraku.

Vsakodnevna vzdrževalna dela

Vsak dan morate pred zagonom stroja opraviti vzdrževalna dela po vsaki uporabi/za vsak dan, ki so navedena v Kontrolni seznam za vsakodnevno vzdrževanje.

Preverjanje zračnega tlaka v pnevmatikah

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite zračni tlak v pnevmatikah.
 • Specifikacija za zračni tlak za sprednje in zadnje pnevmatike: 1,4 bar.

  Specifikacija za zračni tlak za pnevmatike samoslednih koles: 1,5 bar.

  Nevarnost

  Nizek tlak v pnevmatikah poslabša stabilnost stroja pri bočni vožnji na hribu. To lahko povzroči prevrnitev, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

  Pnevmatike ne smejo biti premalo napolnjene.

  Preverite zračni tlak v sprednjih in zadnjih pnevmatikah. Izpustite zrak iz pnevmatik ali jih napolnite, da bo zračni tlak v pnevmatikah v skladu s specifikacijami.

  Important: Vzdržujte ustrezen tlak v vseh pnevmatikah, da tako zagotovite dobro kakovost košnje in pravilno delovanje stroja.Pred začetkom delovanja stroja preverite zračni tlak v vseh pnevmatikah.

  g001055

  Preverjanje varnostnega zapornega sistema

  Namen varnostnega zapornega sistema je, da prepreči zagon motorja, če stopalka za vožnjo ni v nevtralnem položaju, če stikalo priključne gredi ni v položaju IZKLOP, če parkirna zavora ni vklopljena ali če upravljavec ni na sedežu.

  Poleg tega se mora motor ugasniti v naslednjih primerih:

  • ko upravljavec zapusti sedež in je stikalo priključne gredi v položaju VKLOP;

  • ko upravljavec zapusti sedež in stopalka za vožnjo ni v nevtralnem položaju;

  • če je stopalka za vožnjo pritisnjena, ko je parkirna zavora vklopljena.

  Pozor

  Če so varnostna zaporna stikala odklopljena ali poškodovana, lahko stroj začne delovati nepričakovano, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

  • Ne posegajte v zaporna stikala.

  • Vsak dan preverite delovanje zapornih stikal in pred začetkom upravljanja stroja zamenjajte vsa poškodovana stikala.

  Preverjanje varnostnega zapornega sistema za zagon motorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite varnostni zaporni sistem za zagon motorja.
 • Preverite delovanje stikal varnostnega zapornega sistema, tako da zagotovite naslednje:

  Tabela za zaporo zagona motorja

  StanjaRezultat
  Parkirna zavora je izklopljenaMotor se ne bi smel zagnati.
  Stopalka za vožnjo je v nevtralnem položaju
  Stikalo priključne gredi je v položaju IZKLOP
  Upravljavec ni na sedežu
  Parkirna zavora je izklopljenaMotor se mora zagnati.
  Stopalka za vožnjo je v nevtralnem položaju
  Stikalo priključne gredi je v položaju IZKLOP
  Upravljavec je na sedežu
  Parkirna zavora je izklopljenaMotor se ne bi smel zagnati.
  Stopalka za vožnjo je pritisnjena navzdol
  Stikalo priključne gredi je v položaju IZKLOP
  Upravljavec je na sedežu
  Parkirna zavora je vklopljenaMotor se ne bi smel zagnati.
  Stopalka za vožnjo je pritisnjena navzdol
  Stikalo priključne gredi je v položaju IZKLOP
  Upravljavec je na sedežu
  Parkirna zavora je vklopljenaMotor se mora zagnati.
  Stopalka za vožnjo je v nevtralnem položaju
  Stikalo priključne gredi je v položaju IZKLOP
  Upravljavec ni na sedežu

  Preverjanje varnostnega zapornega sistema za ugasnitev motorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite varnostni zaporni sistem za ugasnitev motorja.
 • Pred izvedbo preverjanj, ki so navedena v nadaljevanju, najprej opravite naslednje:

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Premaknite stopalko za vožnjo v nevtralni položaj.

  4. Izklopite priključno gred.

  5. Zaženite motor.

  6. Izklopite parkirno zavoro.

  Preverite delovanje stikal varnostnega zapornega sistema, tako da zagotovite naslednje:

  Tabela delovanja zapore za ugasnitev motorja

  StanjaRezultat
  Parkirna zavora je izklopljenaMotor se mora ugasniti.
  Upravljavec se nekoliko dvigne s sedeža
  Parkirna zavora je vklopljenaMotor bi moral še naprej teči.
  Upravljavec se nekoliko dvigne s sedeža
  Parkirna zavora je vklopljenaMotor se mora ugasniti.
  Upravljavec je na sedežu
  Stopalka za vožnjo je pritisnjena navzdol
  Parkirna zavora je izklopljenaMotor bi moral še naprej teči.
  Upravljavec je na sedežu
  Stopalka za vožnjo je pritisnjena navzdol

  Preverjanje varnostnega zapornega sistema priključne gredi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite varnostni zaporni sistem priključne gredi.
 • Pred izvedbo preverjanj, ki so navedena v nadaljevanju, najprej opravite naslednje:

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Premaknite stopalko za vožnjo v nevtralni položaj.

  4. Izklopite priključno gred.

  5. Zaženite motor.

  6. Izklopite parkirno zavoro.

  Preverite delovanje stikal varnostnega zapornega sistema, tako da zagotovite naslednje:

  Tabela zapore priključne gredi

  StanjaRezultat
  Stikalo priključne gredi je v položaju VKLOP in okrov kosilnice delujeMotor in okrov kosilnice se morata ugasniti.
  Upravljavec se nekoliko dvigne s sedeža
  Stikalo priključne gredi je v položaju VKLOP in okrov kosilnice delujeOkrov kosilnice se mora ugasniti.
  Dvignite zbiralnik

  Preverjanje varnostnega zapornega sistema opozorila pri vzvratni vožnji

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite varnostni zaporni sistem opozorila pri vzvratni vožnji.
 • Preverite delovanje stikal varnostnega zapornega sistema, tako da zagotovite naslednje:

  Tabela opozorila pri vzvratni vožnji

  StanjaRezultat
  Ključ je v položaju KONTAKTZvočno opozorilo pri vzvratni vožnji se mora oglasiti.
  Stopalka za vožnjo je v položaju za vzvratno vožnjo

  Dolivanje goriva

  Uporabite le čisto, sveže dizelsko gorivo ali biodizelsko gorivo z nizko (< 500 ppm) ali ultra nizko (< 15 ppm) vsebnostjo žvepla. Cetansko število mora biti najmanj 40. Gorivo kupujte v količinah, ki jih lahko porabite v 180 dneh, da zagotovite svežost goriva.

  Prostornina rezervoarja za gorivo: 41 l

  Uporabite poletno dizelsko gorivo (št. 2-D) pri temperaturah nad –7 °C in zimsko dizelsko gorivo (št. 1-D ali mešanico goriv št. 1-D/2-D) pod to temperaturo. Zimsko gorivo ima pri nižjih temperaturah nižje plamenišče in pretočne značilnosti v hladnem, ki olajšajo zagon in zmanjšajo zamašenost filtra za gorivo.

  Uporaba poletnega goriva pri temperaturah nad –7 °C podaljša življenjsko dobo črpalke za gorivo in poveča moč v primerjavi z zimskim gorivom.

  Important: Namesto dizelskega goriva ne smete uporabljati kerozina ali bencina. Če tega opozorila ne boste upoštevali, lahko poškodujete motor.

  Pripravljen za uporabo biodizla

  Stroj lahko uporablja biodizelske mešanice goriva do oznake B20 (20 % biodizla, 80 % naftnega dizla). Za delež naftnega dizla morate uporabiti gorivo z nizko ali ultra nizko vsebnostjo žvepla. Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

  • Delež biodizla mora ustrezati specifikacijam v standardu ASTM D6751 ali EN14214.

  • Sestava mešanice goriva mora izpolnjevati zahteve standarda ASTM D975 ali EN590.

  • Če polijete mešanico biodizelskega goriva, lahko gorivo poškoduje pobarvane površine.

  • V hladnem vremenu uporabljajte mešanice, ki vsebujejo največ 5 % biodizla (B5).

  • Preverjajte vse tesnilke, gibke cevi in tesnila, ki so bila v stiku z gorivom, ker se lahko sčasoma izrabijo.

  • Po uporabi biodizelske mešanice lahko določeno obdobje pričakujte zamašitev filtra za gorivo.

  • Če želite dodatne informacije o biodizlu, se obrnite na pooblaščenega distributerja za izdelke Toro.

  Polnjenje rezervoarja za gorivo

  Note: Če je možno, napolnite rezervoarje za gorivo po vsaki uporabi; s tem boste zmanjšali možnost nabiranja kondenzacije v rezervoarju za gorivo.

  g214279

  Nastavitev varnostnega loka (ROPS)

  Opozorilo

  Varnostni lok naj bo v dvignjenem in zaklenjenem položaju ter uporabljajte varnostni pas, da preprečite poškodbe ali smrt zaradi prevračanja.

  Prepričajte se, da je sedež dobro pritrjen z zapahom.

  Opozorilo

  Ko je zložljivi varnostni lok v spuščenem položaju, nimate nikakršne zaščite pri prevračanju.

  • Če je varnostni lok spuščen, stroja ne upravljajte na neravnih tleh ali na klancih.

  • Zložljivi varnostni lok lahko zložite samo, če je to absolutno nujno.

  • Ko je varnostni lok v spuščenem položaju, se ne smete pripeti z varnostnim pasom.

  • Vozite počasi in previdno.

  • Dvignite varnostni lok takoj, ko je za to dovolj prostora.

  • Pred vožnjo pod predmeti se prepričajte, da je nad vami dovolj prostora in da ni ovir (npr. vej, vratnih podbojev, električnih žic), ki bi jih lahko zadeli.

  Spuščanje varnostnega loka

  Important: Zložljivi varnostni lok lahko zložite samo, če je to absolutno nujno.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Nagnite sedež naprej (Diagram 15).

  5. Z varnostnega loka odstranite sornike s krilatimi ročaji (Diagram 15).

  6. Spustite varnostni lok in ga pritrdite na mestu s sorniki s krilatimi ročaji (Diagram 15).

  7. Nagnite sedež nazaj v zaklenjen položaj (Diagram 15).

  g218001

  Dvigovanje varnostnega loka

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Nagnite sedež naprej (Diagram 16).

  5. Z varnostnega loka odstranite sornike s krilatimi ročaji (Diagram 16).

  6. Dvignite varnostni lok in ga pritrdite na mestu s sorniki s krilatimi ročaji (Diagram 16).

  7. Nagnite sedež nazaj v zaklenjen položaj (Diagram 16).

  g218002

  Nastavitev nagiba volanskega droga

  Nastavite nagib volanskega droga v želeni položaj, kot je prikazano na Diagram 17.

  g214731

  Nastavitev sedeža

  Sedež se lahko premika naprej in nazaj. Sedež postavite v položaj, v katerem boste najlažje in najudobneje upravljali stroj.

  Povlecite ročico navzgor, da premaknete sedež naprej ali nazaj (Diagram 18).

  g215133

  Nastavitev vzmetenja sedeža

  1. Izvlecite ročico vzmetenja sedeža (Diagram 19).

  2. Med sedenjem na sedežu nastavite vzmetenje sedeža, kot je opisano v nadaljevanju:

   • Za trše vzmetenje povlecite ročico vzmetenja sedeža navzgor tolikokrat, da nastavite želeno nastavitev.

   • Za mehkejše vzmetenje potisnite ročico vzmetenja sedeža navzdol tolikokrat, da nastavite želeno nastavitev.

  3. Ko je puščica na sredini, potisnite ročico nazaj noter.

  g215273

  Nagib naslona sedeža

  Povlecite ročico (Diagram 20) navzgor, da nagnete naslonjalo sedeža.

  g215274

  Nastavitev ledvene opore sedeža

  Zavrtite ledveno oporo sedeža (Diagram 21) v levo, da povečate ledveno oporo.

  Zavrtite ledveno oporo sedeža v desno, da zmanjšate ledveno oporo.

  g215272

  Nagib sedeža naprej

  Dvignite ročico za nagib sedeža (Diagram 22) navzgor in nagnite sedež naprej.

  g216164

  Med uporabo

  Varnost med upravljanjem

  Splošna varnost

  • Lastnik/upravljavec je odgovoren za preprečevanje nesreč, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali premoženjsko škodo.

  • Nosite primerna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami, delovnimi čevlji z nedrsečim podplatom in zaščito za sluh. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

  • Stroja ne upravljajte, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

  • Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.

  • Pred zagonom motorja zagotovite, da so vsi krmilniki za nadzor vožnje v nevtralnem položaju, da je parkirna zavora vklopljena in da ste pravilno nameščeni na upravljavčevem položaju.

  • Ne prevažajte potnikov ter drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja.

  • Stroj upravljajte le pri dobri vidljivosti, da se tako izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

  • Izogibajte se košnji na mokri travi. Slabši oprijem lahko povzroči zdrs stroja.

  • Rok in nog ne približujte premikajočim se delom. Ne približujte se izmetnim odprtinam.

  • Pred vzvratno vožnjo poglejte nazaj in navzdol, da se prepričate, da imate prosto pot.

  • Bodite previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko omejijo vaš pogled.

  • Ko ne opravljate košnje, ustavite rezila.

  • Po trčenju stroja ob tuj predmet ali če zaznate nenavadne vibracije stroja ustavite stroj, ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, preden pregledate priključek. Pred nadaljevanjem upravljanja opravite vsa potrebna popravila.

  • Pri zavijanju in prečkanju cest in pločnikov s strojem upočasnite in bodite previdni. Dajte prednost drugim udeležencem v prometu.

  • Izklopite pogon rezalne enote, ugasnite motor in odstranite ključ in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, pred nastavljanjem višine košnje (razen če to lahko storite z upravljavčevega položaja).

  • Motor sme teči samo v dobro prezračevanem prostoru. Izpušni plini vsebujejo tudi ogljikov monoksid, ki lahko povzroči smrt, če ga vdihavate.

  • Delujočega stroja ne smete nikoli pustiti brez nadzora.

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite priključno gred in spustite priključke.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  • Stroj uporabljajte samo pri dobri vidljivosti in ustreznih vremenskih pogojih. Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

  • Stroja ne smete uporabljati kot vlečno vozilo.

  • Uporabljajte samo s strani podjetja Toro odobreno dodatno opremo, delovne priključke in nadomestne dele.

  Varnost pri uporabi varnostnega loka (ROPS)

  • Varnostni lok (ROPS) je integralna in učinkovita varnostna naprava.

  • Nobenega dela varnostnega loka (ROPS) ne smete odstraniti s stroja.

  • Preverite, ali je varnostni pas dobro pritrjen na stroj.

  • Varnosti pas si namestite čez svoje naročje in ga zapnite v zaskočni mehanizem na drugi strani sedeža.

  • Varnostni pas odpnete tako, da ga primete, pritisnete gumb zaskočnega mehanizma, da ga sprostite, in pustite, da se pas samodejno navije na navijalni boben. Poskrbite, da boste lahko varnostni pas hitro odpeli v nujnih primerih.

  • Preverite, ali so nad vami ovire in preprečite trk z njimi.

  • Varnostni lok (ROPS) ohranjajte v dobrem stanju tako, da ga redno pregledujete za poškodbe in preverite, ali so pritrdilni elementi dobro zategnjeni.

  • Poškodovane dele varnostnega loka (ROPS) nemudoma zamenjajte. Popravilo ali spreminjanje ni dovoljeno.

  Dodatni varnostni lok (ROPS) za stroje z zložljivim varnostnim lokom.

  • Med uporabo stroja mora biti varnostni lok v dvignjenem in zaklenjenem položaju, uporabnik pa vedno pripet z varnostnim pasom.

  • Zložljivi varnostni lok lahko začasno zložite samo, če je to nujno. Ko je varnostni lok zložen, se ne smete pripeti z varnostnim pasom.

  • Zavedajte se, da ko je zložljivi varnostni lok v spuščenem položaju nimate nikakršne zaščite pred prevračanjem.

  • Preverite območje, kjer boste kosili, in nikoli ne spuščajte zložljivega varnostnega loka na območjih, kjer so prisotni strmi nakloni, prepadi ali voda.

  Varna uporaba na pobočjih

  • Pobočja so najpogostejši dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, ki imajo lahko za posledico hude telesne poškodbe ali celo smrt. Sami odgovarjate za varno uporabo na pobočjih. Upravljanje stroja na strminah zahteva dodatno previdnost.

  • Ocenite, ali so razmere na pobočju varne za uporabo stroja, obvezno si oglejte teren. Med pregledom se zanašajte na zdravo pamet in dobro presojo.

  • Pred uporabo stroja na pobočjih preberite navodila za upravljanje stroja na pobočjih, da preverite, ali lahko v danem trenutku in razmerah stroj uporabljate na pobočju. Če se teren spremeni, se lahko spremeni tudi upravljanje stroja na pobočju.

  • Izogibajte zaganjanju, zaustavljanju in obračanju stroja na pobočjih. Pazite, da ne boste preveč sunkovito spreminjali hitrosti ali smeri. Zavijajte počasi in postopoma.

  • Stroja ne uporabljajte pri pogojih, ki lahko bistveno vplivajo na oprijem koles, krmiljenje ali stabilnost stroja.

  • Odstranite ali označite ovire, kot so jarki, kolesnice, grbine, skale in druge skrite nevarnosti. Visoka trava lahko zakrije ovire. Neraven teren lahko povzroči prevrnitev stroja.

  • Upoštevajte, da ima lahko stroj na mokri travi, pobočju ali vožnji navzdol po klancu slabši oprijem koles. V primeru izgube oprijema pogonskih koles lahko pride do drsenja ter izgube zmožnosti zaviranja in krmiljenja.

  • Pri uporabi stroja v bližini prepadov, jarkov, nasipov, vodnih teles in drugih nevarnosti bodite izredno previdni. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če gre kolo prek roba ali če se rob vdre. Med strojem in nevarnimi deli ohranjajte varnostno območje.

  • Ob vznožju pobočja si oglejte morebitne nevarnosti. Če je teren prenevaren, ga pokosite s samohodno kosilnico.

  • Če je možno, naj bodo med uporabo stroja na pobočjih kosilne enote spuščene na tla. Dvig kosilnih enot med uporabo na pobočju lahko povzroči nestabilnost stroja.

  • Pri uporabi zbiralnikov za travo in drugih priključkov bodite še posebej previdni. Ta oprema vpliva na stabilnost stroja in privede do izgube nadzora.

  Zagon motorja

  Important: Pri zagonu novega stroja, ustavitvi motorja zaradi pomanjkanja goriva oziroma po zamenjavi ali serviranju sestavnih delov sistema za gorivo boste morda morali odzračiti sistem za gorivo.

  1. Dvignite varnostni lok in ga zaklenite v tem položaju.

  2. Usedite se na sedež in se pripnite z varnostnim pasom.

  3. Prepričajte se, da je parkirna zavora zategnjena in da je stikalo priključne gredi v položaju za IZKLOP.

  4. Odstranite nogo s stopalke za vožnjo in se prepričajte, da je v nevtralnem položaju.

  5. Zavrtite stikalo vžiga v položaj VKLOP/PREDOGREVANJE.

   Note: Samodejni časovnik bo nato nekaj sekund nadzoroval postopek predogrevanja.

  6. Po predogrevanju zavrtite ključ v stikalu vžiga v položaj za Zagon, motor zaganjajte največ 15 sekund, in sprostite ključ, ko se motor zažene.

   Note: Če je treba opraviti dodatno predogrevanje, zavrtite ključ v položaj IZKLOP in nato v položaj VKLOP/PREDOGREVANJE. Če je treba, ponovite postopek.

  7. Premaknite ročico za plin v prosti tek ali delni plin in pustite, da motor teče, dokler se ne ogreje.

   Important: Pri prvem zagonu motorja, po menjavi motornega olja, po menjavi hidravlične tekočine, obnovi motorja ali menjavi pogonskih sestavnih delov naj stroj deluje 1 do 2 minuti v prestavah za vožnjo naprej in vzvratno vožnjo. Prav tako preverite ročico za dvig in ročico priključne gredi, da se prepričate, da vsi deli delujejo pravilno. Zavrtite servo volan v levo in desno, da preverite odziv krmiljenja. Nato ugasnite motor, preverite ravni tekočin, za puščanje olja, zrahljane dele in za druge okvare.

  Ugašanje motorja

  Pozor

  Ugasnite motor in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, preden začnete preverjanje za puščanje olja, zrahljane dele ali druge okvare, da se izognete hudim telesnim poškodbam.

  1. Premaknite ročico za nadzor plina v položaj POčASI.

  2. Premaknite stikalo priključne gredi v položaj IZKLOP.

  3. Zavrtite stikalo vžiga v položaj IZKLOP. Izvlecite ključ iz stikala za vžig, da preprečite nenameren zagon.

  Note: Če motor preneha teči in stikalo vžiga na ključ premaknete v položaj VKLOP LUčI ali VKLOP/PREDOGREVANJE in nato zapustite upravljavčev sedež, se bo po kratkem zamiku oglasilo zvočno opozorilo, da zavrtite ključ v položaj IZKLOP.

  Vklop parkirne zavore

  1. Pritisnite stopalko zavore navzdol.

  2. Potisnite zaporo parkirne zavore navzdol in odstranite nogo z zavorne stopalke, da vklopite parkirno zavoro.

  Izklop parkirne zavore

  Potisnite zaporo parkirne zavore navzdol, da izklopite parkirno zavoro.

  Upravljanje zbiralnika

  Varnost pri upravljanju zbiralnika

  • Pri praznjenju ne dovolite drugim osebam, da bi stale za strojem.

  • Pri dvigovanju zbiralnika se prepričajte, da je nad vami dovolj prostora; v nasprotnem primeru lahko poškodujete stroj.

  • Bodite še posebej pazljivi pri upravljanju stroja na mokrih površinah, na klancih, večjih hitrostih ali pri polni obremenitvi. Pri polni obremenitvi se čas ustavljanja podaljša.

  • Vsem drugim navzočim osebam ne dovolite, da se približajo stroju. Pred vzvratno vožnjo poglejte nazaj in se prepričajte, da ni nikogar za strojem. Pri vzvratni vožnji vozite počasi.

  • Bodite še posebej previdni in se izogibajte premikanju stroja, ko je zbiralnik dvignjen.

  • Med spuščanjem zbiralnika ne dovolite drugim osebam, da se približajo stroju.

  Dvigovanje zbiralnika

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Povlecite zaporni obroč na ročici za dvig zbiralnika navzgor in premaknite ročico nazaj, da dvignete zbiralnik (Diagram 23).

  g215377

  Spuščanje zbiralnika

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Povlecite zaporni obroč na ročici za dvig zbiralnika navzgor in premaknite ročico do konca naprej, da spustite zbiralnik (Diagram 24).

  g215378

  Praznjenje zbiralnika

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Povlecite zaporni obroč na ročici za izpraznitev zbiralnika navzgor in premaknite ročico nazaj, da izpraznite odrezke (Diagram 25).

   Note: Vrata zbiralnika se pri praznjenju zbiralnika odklenejo samodejno.

   Note: Praznjenje zbiralnika lahko opravite pri kakršni koli višini.

  g215381

  Zapiranje zbiralnika

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Po praznjenju povlecite zaporni obroč na ročici za izpraznitev zbiralnika navzgor in premaknite ročico naprej, da zaprete zbiralnik (Diagram 26).

   Note: Vrata zbiralnika se pri zapiranju zbiralnika zaklenejo samodejno.

  g215380

  Čiščenje izmetne cevi za travo

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Dvignite zbiralnik in ga pritrdite; glejte Dvigovanje zbiralnika in Pritrjevanje zbiralnika v dvignjenem položaju.

  4. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  5. Nagnite sedež naprej.

  6. Odpnite izmetno cev za travo (Diagram 27).

   g215863
  7. Z uporabo ročaja na izmetni cevi odstranite izmetno cev in jo očistite skupaj z odprtino v okrovu kosilnice (Diagram 27).

  8. Namestite izmetno cev nazaj in jo pritrdite z uporabo zapahov (Diagram 27).

  Nastavitev senzorja zbiralnika

  Če se senzor zbiralnika aktivira in se priključna gred samodejno odklopi, ko zbiralnik ni poln ali ko se izmetna cev zamaši, preden se senzor aktivira, morate ponovno nastaviti položaj senzorja.

  Senzor nastavite na naslednji način:

  1. Odprite vrata zbiralnika.

  2. Nastavitev senzorja zbiralnika opravite na podlagi naslednjih dejavnikov:

   • Pri običajni travi in v običajnih vremenskih razmerah zavrtite senzor v sredinski položaj (Diagram 28).

   • Pri mokri travi, gosto zaraščeni travi, pri pobiranju listov ali če se je zbiralnik napolnil pred aktiviranjem senzorja, zavrtite senzor navzdol (Diagram 28).

   • Pri suhi, redko zaraščeni travi ali ko se okrov kosilnice odklopi, preden je zbiralnik napolnjen, zavrtite senzor navzgor (Diagram 28).

   g224571

  Nastavitev višine košnje

  S pomočjo stikala za višino košnje lahko nastavite višino košnje zvezno od 20 do 110 mm.

  Pritisnite stikalo za višino košnje (Diagram 8) naprej, da znižate višino košnje. Pritisnite stikalo za višino košnje nazaj, da zvišate višino košnje.

  Odčitajte vrednost indikatorja višine košnje na merilniku višine košnje, da se prepričate, da je nastavljena na želeno višino.

  Med košnjo spremljajte merilnik za višino košnje in prilagodite višino košnje, če je treba.

  Nastavitev sank

  Namestite sanke v spodnji položaj, ko boste obratovali z višinami košnje, ki so višje od 51 mm in v zgornji položaj, ko so višine košnje nižje od 51 mm.

  Nastavite sanke, kot je prikazano v (Diagram 29).

  g035646

  Nastavitev sprednjega koleščka za preprečevanje odreza trave do zemlje

  Namestite kolešček v spodnji položaj, ko boste obratovali z višinami košnje, ki so višje od 51 mm in v zgornji položaj, ko so višine košnje nižje od 51 mm.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite gred koleščka, vijak in matico, s katerimi je kolešček pritrjen na nosilec okrova (Diagram 30).

   g215276
  5. Poravnajte kolešček z ustreznimi luknjami in namestite gred z vijakom in matico (Diagram 31).

   g215277

  Nastavitev zadnjih koleščkov za preprečevanje odreza trave do zemlje

  Namestite koleščke tako, da bo med koleščki in tlemi 19 mm prostora.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Z elastičnega zatiča odstranite varovalni zatič (Diagram 32).

   g215336
  5. Premaknite elastični zatič gor ali dol v želeni položaj in ga pritrdite z varovalnim zatičem (Diagram 32).

  6. Ponovite koraka 4 in 5 na drugi strani in zagotovite, da se nastavitev ujema z drugo nastavitvijo.

  Ponastavitev funkcije priključne gredi

  Note: Če boste zapustili upravljavčev sedež, ko je stikalo priključne gredi v položaju za VKLOP, bo stroj samodejno ugasnil motor.

  Za ponastavitev funkcije priključne gredi:

  1. Pritisnite gumb stikala priključne gredi noter.

  2. Zavrtite ključ v položaj IZKLOP.

  3. Zavrtite ključ v položaj VKLOP/PREDOGREVANJE, nato zaženite motor.

  4. Izvlecite gumb stikala priključne gredi.

  Delovni namigi

  • Pred upravljanjem stroja vadite vožnjo, ker je stroj opremljen s hidrostatičnim menjalnikom in ker se njegove lastnosti razlikujejo od nekaterih strojev za urejanje travnatih površin.

  • Za zagotavljanje dovolj velike moči za stroj in okrov med premikanjem prilagajajte stopalko za vožnjo, tako da bodo vrtljaji motorja (vrt/min) dovolj visoki in konstantni. Zmanjšajte hitrost vožnje, ko se obremenitev rezil poveča; povečajte hitrost vožnje, ko se obremenitev rezil zmanjša. S tem omogočite motorju, da skupaj z menjalnikom, zazna, katera hitrost vožnje je trenutno primerna in da ohrani veliko hitrost konice rezila, ki je potrebna za zagotavljanje ustrezne kakovosti košnje. Torej omogočite, da se stopalka za vožnjo premakne navzgor, ko se vrtljaji motorja zmanjšajo in pritiskajte stopalko počasi, ko se hitrost povečuje. Pri vožnji iz 1 delovnega območja do drugega (brez obremenitve in z dvignjenim okrovom) premaknite ročico za plin v položaj HITRO in pritiskajte stopalko za vožnjo počasi, vendar do konca, da dosežete največjo hitrost vožnje.

  • Pred ugasnitvijo motorja premaknite vse nadzorne ročice v NEVTRALNI položaj in premaknite ročico za plin v položaj POčASI. Zavrtite stikalo vžiga v položaj IZKLOP, da ugasnete motor.

  • Motor ne bo deloval, ko je hladilna tekočina motorja preveč segreta. Počakajte, da se motor in hladilni sistem ohladita in preverite hladilni sistem; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine in hladilnega sistema.

  • Pri upravljanju stroja je pomembno, da imate vedno pri sebi ročko za natične ključe s 100 mm podaljškom in 17 mm natični ključ. Za odpiranje obvodnega ventila natični ključ, če boste morali stroj potiskati ali vleči.

  Po uporabi

  Splošna varnost

  • Pred nastavljanjem, čiščenjem, shranjevanjem ali servisiranjem stroja ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj, nato počakajte, da se stroj ohladi.

  • Očistite travo in druge ostanke iz rezalnih enot, glušnikov in motornega prostora, da zmanjšate možnost za požar. Počistite razlito olje ali gorivo.

  • Če so rezalne enote v transportnem položaju, uporabite pozitivno mehansko zaporo (če je na voljo), preden pustite stroj brez nadzora.

  • Preden stroj shranite v zaprtem prostoru, počakajte, da se motor ohladi.

  • Pred uskladiščenjem ali prevozom stroja odstranite ključ in zaprite dovod goriva (če je mogoče).

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  • Varnostni pas vzdržujte in čistite po potrebi.

  Potiskanje ali vleka stroja

  Upravljavčevo orodje: ročka za natične ključe s 17 mm natičnim ključem in 100 mm podaljškom.

  V nujnih primerih lahko opravite vleko stroja na zelo kratkih razdaljah. Vendar Toro priporoča, da se temu izogibate, ker to ni standardni postopek.

  Important: Potiskanje ali vleka stroja pri hitrostih, ki so višje od 3 do 5 km/h, lahko poškoduje menjalnik. Če morate stroj premakniti na daljše razdalje, za prevoz uporabite tovornjak ali prikolico. Pri potiskanju ali vleki stroja morate vedno odpreti obvodni ventil.

  Odpiranje obvodnega ventila na hidravlični črpalki za potiskanje ali vleko stroja

  1. Poiščite nadzorni gumb obvodnega ventila na levi strani hidravlične črpalke (Diagram 33).

   g231794g215176
  2. Uporabite ročko za natične ključe s 17 mm natičnim ključem, da zavrtite nadzorni gumb za 3 obrate v levo (Diagram 33).

   Important: Nadzornega gumba ne smete zavrteti za več kot 3 obrate.

  Zapiranje obtočnega ventila na hidravlični črpalki za upravljanje stroja

  1. Poiščite nadzorni gumb obvodnega ventila na levi strani hidravlične črpalke (Diagram 33).

  2. Uporabite ročko za natične ključe s 17 mm natičnim ključem, da zavrtite nadzorni gumb (Diagram 33) v desno, dokler ne začutite upora (obvodni ventil je zaprt).

  Prevoz stroja

  • Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak bodite zelo pazljivi.

  • Pri natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak uporabljajte klančine polne širine.

  • Pred privezovanjem stroja morate popolnoma spustiti okrov.

  • Stroj dobro privežite na transportno vozilo z uporabo trakov, verig, kablov ali vrvi. Prilagodite sprednje in zadnje trakove tako, da bodo usmerjeni navzdol in stran od stroja.

  Privez sprednjega dela stroja

  Ovijte privezne trakove okoli vogalov nosilnega okvirja ali uporabite privezne nastavke, kjer so na voljo. (Diagram 34 in Diagram 35).

  g231805
  g231806

  Privez zadnjega dela stroja

  Stroji brez priveznih nastavkov na zadnjem delu

  Vstavite vijak ali sornik v izvrtino za vlečno kljuko in ga uporabite kot zadnjo privezno točko (Diagram 36).

  g217861

  Privez zadnjega dela stroja

  Stroji s priveznimi nastavki na zadnjem delu

  Privežite zadnji del stroja s pomočjo 2 priveznih nastavkov na zadnjem odbijaču (Diagram 37).

  g231807

  Dvigovanje sprednjega desnega in sprednjega levega dela stroja

  1. Zavrtite hladilnik ali rezervoar za gorivo navzven; glejte Dostop do motorja z desne strani ali Dostop do motorja z leve strani.

  2. Postavite dvigalko pod nosilec okvirja (Diagram 38 in Diagram 39), neposredno pod nosilcem varnostnega loka (ROPS) ali čim bližje.

   g224454
   g224455

  Dvigovanje zadnjega dela stroja

  Dvignite zadnji levi ali zadnji desni del stroja z uporabo naslonov za dvigalko, ki so prikazani na sliki (Diagram 40).

  g224613

  Vzdrževanje

  Note: Brezplačni izvod sheme električne ali hidravlične napeljave lahko prenesete na naslovu www.Toro.com, kjer lahko poiščite svoj stroj z uporabo povezave PRIROčNIKI na domači stani.

  Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte priročnik za lastnike motorja.

  Pozor

  Če pozabite ključ v stikalu za vžig, lahko nekdo nenamerno zažene motor ter vas ali druge prisotne osebe hudo poškoduje.

  Pred vsakim vzdrževanjem odstranite ključ iz stikala za vžig.

  Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvi uri
 • Zategnite kolesne matice s predpisanim zateznim momentom.
 • Po prvih 10 urah
 • Zategnite kolesne matice s predpisanim zateznim momentom.
 • Preverite in nastavite delovne zavore.
 • Preverite napetost jermena alternatorja.
 • Preverite napetost jermena priključne gredi.
 • Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
 • Preverite in nastavite delovne zavore.
 • Preverite napetost jermena priključne gredi.
 • Zamenjajte olje menjalnika okrova kosilnice.
 • Preverite napetosti jermena okrova kosilnice.
 • Po prvih 500 urah
 • Zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite zračni tlak v pnevmatikah.
 • Preverite varnostni zaporni sistem za zagon motorja.
 • Preverite varnostni zaporni sistem za ugasnitev motorja.
 • Preverite varnostni zaporni sistem priključne gredi.
 • Preverite varnostni zaporni sistem opozorila pri vzvratni vožnji.
 • Preverite raven motornega olja.Preverite raven motornega olja pred prvim zagonom motorja in nato vsak dan.
 • Preverite raven hidravlične tekočine in hladilnega sistema.Preverite raven hladilne tekočine pred prvim zagonom motorja in nato vsak dan.
 • Preverite mrežo hladilnika in hladilnik za ostanke.V izjemno prašnih in umazanih okoljih morate preverjati hladilnik pogosteje.
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Preglejte rezila.
 • Očistite pod pokrovom jermena okrova kosilnice.
 • Očistite okrov kosilnice.
 • Očistite mrežo zbiralnika.
 • Očistite zadnje reže v vratih zbiralnika.
 • Vsakih 25 ur
 • Preverite raven elektrolita.(Če je stroj shranjen, jo preverite vsakih 30 dni.)
 • Vsakih 50 ur
 • Namažite okrov kosilnice.Pri obratovanju stroja v zelo prašnih in umazanih pogojih namažite okrov kosilnice vsak dan.
 • Namažite ležaje in puše.Pri obratovanju stroja v zelo prašnih in umazanih pogojih namažite ležaje in puše vsak dan.
 • Odstranite pokrov zračnega filtra in očistite ostanke. Ne odstranjujte filtra.
 • Izpustite vodo iz izločevalnika vode/goriva.
 • Preverite napetosti jermena okrova kosilnice.
 • Vsakih 100 ur
 • Namažite drsni zgib pogonske gredi.
 • Zamenjajte zračni filter.Vložek zračnega filtra morate zamenjati prej, če je umazan ali poškodovan.
 • Zamenjajte zračni filterPogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih.
 • Vsakih 200 ur
 • Namažite kardanski zgib pogonske gredi.
 • Zategnite kolesne matice s predpisanim zateznim momentom.
 • Preverite nastavitev stekanja zadnjih koles.
 • Preglejte gibke cevi hladilnega sistema.
 • Preverite stanje jermena alternatorja.
 • Preverite napetost jermena alternatorja.
 • Preverite stanje in napetost jermena priključne gredi.
 • Nastavite zračnost sklopke priključne gredi.
 • Zamenjajte filter hidravlične tekočine.
 • Vsakih 250 ur
 • Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
 • Vsakih 300 ur
 • Zamenjajte olje menjalnika okrova kosilnice.
 • Vsakih 400 ur
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Preverite vode in priključke za gorivo.
 • Vsakih 500 ur
 • Zamenjajte filter v izločevalniku vode/goriva.
 • Zamenjajte vložek filtra za gorivo proti sprednji desni strani.
 • Vsakih 1000 ur
 • Zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Vsakih 1500 ur
 • Iztočite in zamenjajte tekočino v sistemu hlajenja.
 • Kontrolni seznam za vsakodnevno vzdrževanje

  To stran lahko kopirate za redno uporabo.

  Postavka vzdrževalnega pregledaZa teden:
  PonedeljekTorekSredaČetrtekPetekSobotaNedelja
  Preverite delovanje varnostnih zapor.       
  Prepričajte se, da je varnostni lok v dvignjenem in zaklenjenem položaju.       
  Preverite delovanje zavor.       
  Preverite raven goriva.       
  Preverite raven motornega olja.       
  Preverite raven tekočine v hladilnem sistemu.       
  Preverite indikator zračnega filtra.1       
  Preverite hladilnik in mrežo za ostanke.       
  Preverite za nenavadne zvoke motorja.2.       
  Preverite za nenavadne zvoke med delovanjem.       
  Preverite raven hidravlične tekočine.       
  Preverite hidravlične cevi za poškodbe.       
  Preverite za puščanje tekočin.       
  Preverite tlak v pnevmatikah.       
  Preverite delovanje merilnih instrumentov.       
  Preverite stanje rezil.       
  Namažite vse mazalke.3       
  Popravite vse poškodbe na laku.       

  1. Če se indikatorska lučka prižge.

  2. Če opazite, da je zagon motorja težaven, da iz izpuha uhajajo prevelike količine dima ali če motor ne teče gladko, preverite žarilno svečko in vbrizgalne šobe.

  3. Takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte priročnik za lastnike motorja.

  Obvestilo za vsa težavna območja
  Pregled je opravil:
  PostavkaDatumInformacije
     
     
     

  Predvzdrževalni postopki

  Varnost pri vzdrževanju

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite priključno gred in spustite priključke.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  • Pred začetkom vzdrževanja počakajte, da se vroči deli stroja ohladijo.

  • Če so rezalne enote v transportnem položaju, aktivirajte pozitivno mehansko zaporo (če je vgrajena), preden pustite stroj brez nadzora.

  • Če je mogoče, ne opravljajte vzdrževanja, medtem ko motor teče. Ne približujte se delom, ki se premikajo.

  • Če delate pod strojem, ga podprite z dvižnimi stojali.

  • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproščanju tlaka zelo previdni.

  • Dele stroja ohranjajte v dobrem delovnem stanju in vsa oprema naj bo dobro zategnjena, še posebej oprema za pritrditev rezil.

  • Zamenjajte vse izrabljene ali poškodovane nalepke.

  • Zaradi zagotavljanja varnega in optimalnega delovanja stroja uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro. Uporaba nadomestnih delov drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

  Pritrjevanje zbiralnika v dvignjenem položaju

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Dvignite zbiralnik v popolnoma dvignjen položaj; glejte Dvigovanje zbiralnika.

  3. Pritrdite zbiralnik na naslednji način:

   1. Potisnite zatič na magnetnem varnostnem zapahu navznoter (Diagram 41).

   2. Ko je zatič pritisnjen navznoter, spustite magnetni varnostni zapah na hidravlični cilinder (Diagram 41).

   3. Ponovite koraka 1 in 2 na drugi strani.

   g215390

  Mazanje

  Mazanje okrova kosilnice

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Namažite okrov kosilnice.Pri obratovanju stroja v zelo prašnih in umazanih pogojih namažite okrov kosilnice vsak dan.
 • Specifikacije za mazanje: mast št. 2 na osnovi litija

  Important: V zelo prašnih in umazanih pogojih obratovanja lahko umazanija prodre v ležaje in puše, kar pospeši obrabo.

  Note: Namažite mazalke takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  1. Odstranite pokrov jermena; glejte Odstranjevanje pokrova jermena.

  2. Obrišite mazalke tako, da bodo čiste in da preprečite vdor ostankov v ležaj ali pušo.

  3. Načrpajte mast v ležaj ali pušo.

  4. Obrišite odvečno mast.

  5. Namestite pokrov jermena; glejte Namestitev pokrova jermena.

  g224587

  Mazanje ležajev in puš

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Namažite ležaje in puše.Pri obratovanju stroja v zelo prašnih in umazanih pogojih namažite ležaje in puše vsak dan.
 • Specifikacije za mazanje: mast št. 2 na osnovi litija

  Important: V zelo prašnih in umazanih pogojih obratovanja lahko umazanija prodre v ležaje in puše, kar pospeši obrabo.

  Note: Namažite mazalke takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  1. Obrišite mazalke tako, da bodo čiste in da preprečite vdor ostankov v ležaj ali pušo.

  2. Načrpajte mast v ležaj ali pušo.

  3. Obrišite odvečno mast.

  Mazalna mesta za ležaje in puše so:

  • Tečajne puše stopalke za vožnjo in zavorne stopalke (Diagram 43)

   g236053g236026
  • Priključki drogov cilindrov za dvig okrova (Diagram 44).

   g236051g235949
  • Tečajne točke dvižne roke okrova (Diagram 45)

   g236050g235947
  • Nosilec prostovrtljive jermenice priključne gredi (Diagram 46)

   g235950g235951
  • Ročice zbiralnika – zgornje (Diagram 47)

   g214732
  • Ročice zbiralnika – spodnje, spredaj (Diagram 48)

   g215132
  • Ročice zbiralnika – spodnje, zadaj (Diagram 49)

   g215064
  • Tečaji zbiralnika pod zbiralnikom (Diagram 50)

   g318013
  • Tečajne točke krmiljenja (Diagram 51)

   g215063

  Mazanje kardanskega zgiba pogonske gredi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Namažite kardanski zgib pogonske gredi.
 • Specifikacije za mazanje: mast št. 2 na osnovi litija

  Important: V zelo prašnih in umazanih pogojih obratovanja lahko umazanija prodre v ležaje in puše, kar pospeši obrabo.

  Note: Namažite mazalke takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  1. Obrišite mazalke tako, da bodo čiste in da preprečite vdor ostankov v ležaj ali pušo.

  2. Načrpajte mast v ležaj ali pušo.

  3. Obrišite odvečno mast.

  • Sprednji kardanski zgib pogonske gredi pri menjalniku kosilnice (Diagram 52).

   g236049g235948
  • Zadnji kardanski zgib pogonske gredi pri priključni gredi (Diagram 53).

   g236052g235952

  Mazanje drsnih zgibov pogonske gredi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Namažite drsni zgib pogonske gredi.
 • Specifikacije za mazanje: sredstvo proti sprijemanju

  1. Odklopite pogonsko gred z menjalnika okrova kosilnice; glejte Odklop pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice.

  2. Povlecite sprednji del pogonske gredi (Diagram 54) naprej za približno 25 cm.

   g235766
  3. Očistite utore gredi menjalnika in utore pogonske gredi (Diagram 54).

  4. Očistite drsne površine sprednje pogonske gredi (Diagram 54).

  5. Nanesite sredstvo proti sprijemanju na utore gredi menjalnika in spoje kardanskega zgiba (Diagram 54).

  6. Nanesite sredstvo proti sprijemanju na drsne površine sprednje pogonske gredi (Diagram 54).

  7. Premaknite sprednjo polovico pogonske gredi nazaj, da poravnate spoj kardanskega zgiba z gredjo menjalnika.

  8. Obrišite odvečno sredstvo proti sprijemanju s pogonske gredi.

  9. Priklop pogonske gredi na menjalnik okrova kosilnice; glejte Priklop pogonske gredi na menjalnik okrova kosilnice.

  Vzdrževanje motorja

  Varnost motorja

  • Pred preverjanjem olja ali dolivanjem olja v okrov ročične gredi ugasnite motor in odstranite ključ.

  • Ne spreminjajte regulatorja vrtljajev oziroma ne nastavljajte previsokega števila vrtljajev.

  Dostop do motorja

  Ročno vrtenje zbiralnika

  Important: Ko motor ne teče, uporabite ta postopek za dostop do motorja.

  Note: Če je med vrtenjem zbiralnika v njem trava, jo boste iztresli.

  1. Prosite drugo osebo, da povleče nazaj in zadrži ročico za izpraznitev zbiralnika (Diagram 55).

   g231808
  2. Zavrtite zbiralnik navzgor in nazaj (Diagram 56) z roko.

   g231809

  Dostop do motorja preko pokrova za dostop do motorja

  1. Dvignite zbiralnik v popolnoma dvignjen položaj in ga pritrdite z magnetnimi varnostnimi zapahi; glejte Dvigovanje zbiralnika in Pritrjevanje zbiralnika v dvignjenem položaju.

  2. Z ročajem na pokrovu za dostop do motorja dvignite pokrov za dostop do motorja (Diagram 57).

   g214957

  Dostop do motorja z desne strani

  1. Potisnite zapah na hladilniku navznoter proti hladilniku (Diagram 58).

  2. Z ročajem na bočni strani hladilnika zavrtite hladilnik za dostop do motorja (Diagram 58).

   g215339

  Dostop do motorja z leve strani

  Odstranite vijak z leve strani nosilca rezervoarja za gorivo in zavrtite rezervoar za gorivo v desno za dostop do motorja (Diagram 59).

  Note: Da boste lahko rezervoar za gorivo zavrteli povsem do konca, volan zavrtite v desno do skrajne lege.

  g216339

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte zračni filter.Vložek zračnega filtra morate zamenjati prej, če je umazan ali poškodovan.
 • Note: Zamenjajte zračni filter pogosteje (vsakih nekaj ur), če stroj obratuje v izjemno prašnih pogojih ali kjer je prisotno veliko peska.

  Čiščenje pokrova zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Odstranite pokrov zračnega filtra in očistite ostanke. Ne odstranjujte filtra.
 • Note: Za čiščenje pokrova in zračnih filtrov ne uporabljajte stisnjenega zraka.

  Preglejte ohišje zračnega filtra za poškodbe, ki bi lahko povzročile uhajanje zraka. Če je ohišje zračnega filtra poškodovano, ga zamenjajte.

  Očistite pokrov zračnega filtra, kot je prikazano na sliki (Diagram 60).

  g216811

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte zračni filterPogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih.
  1. Nežno potisnite primarni filter iz ohišja zračnega filtra (Diagram 61).

   Note: Preprečite udarce filtra ob stranice ohišja.

   Important: Ne poskušajte očistiti primarnega filtra.

   g009742
  2. Odstranite varnostni filter (če je nameščen).

   Note: Varnostni filter odstranite samo, če ga nameravate zamenjati.

   Important: Nikoli ne poskušajte očistiti varnostnega filtra. Če je varnostni filter umazan, to pomeni, da je primarni filter poškodovan in da morate zamenjati oba filtra.

  3. Preverite nov filter za poškodbe tako, da na zunanjost filtra posvetite z lučjo in medtem poglejte v filter.

   Note: Luknje v filtru bodo videti kot svetle točke. Preverite vložek za raztrganost, tanke sloje olja ali za poškodbe na gumijastem tesnilu. Če je filter poškodovan, ga ne uporabljajte.

  4. Če boste zamenjali varnostni filter, previdno potisnite novi filter v ohišje filtra (Diagram 61).

   Important: Oba zračna filtra in pokrov morajo biti vedno nameščeni med obratovanjem motorja, da preprečite poškodbe na motorju.

  5. Pazljivo potisnite nov primarni filter čez varnostni filter in zagotovite, da je popolnoma nameščen tako, da med nameščanjem pritisnete zunanji rob filtra.

   Important: Ne pritiskajte na notranji mehki del filtra.

  6. Namestite pokrov zračnega filtra s stranjo, ki je označena z »UP« (GOR), obrnjeno navzgor in zaprite zapahe (Diagram 61).

  Servisiranje motornega olja

  Motor je dobavljen z oljem v karterju.

  Prostornina karterja: približno 3,4 l skupaj s filtrom.

  Specifikacije za motorno olje:

  • Vrsta motornega olja –zahtevana raven razvrstitve po API: CH-4, CI-4 ali višja.

  • Viskoznost motornega olja

   • Priporočeno olje: SAE 15W-40 (nad –18 °C)

   • Alternativno olje: SAE 10W-30 ali 5W-30 (za vse temperature)

  Note: Premijsko motorno olje Toro z viskoznostjo 15W-40 ali 10W-30 je na voljo pri vašem pooblaščenem distributerju za izdelke Toro. Za številke delov glejte katalog delov.

  Preverjanje ravni motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven motornega olja.Preverite raven motornega olja pred prvim zagonom motorja in nato vsak dan.
 • Note: Najboljši čas za preverjanje ravni motornega olja je, ko je motor ohlajen, preden ga prvič zaženete na začetku dneva. Če je motor že deloval, pred preverjanjem počakajte vsaj 10 minut, da olje odteče nazaj v oljno korito. Če je raven olja pri ali pod oznako za nizko raven na merilni palici, dolijte olje, da raven olja dvignete do oznake za visoko raven. Pazite, da ne dolijete preveč. Če je raven olja med oznakama za visoko in nizko raven, ga ni treba doliti.

  Preverite raven motornega olja, kot je prikazano na sliki (Diagram 62).

  g215447

  Menjava motornega olja in filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
 • Vsakih 250 ur
 • Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
 • Note: Motorno olje in filter bo treba zamenjati pogosteje, če delate v pogojih, ki so izjemno prašni ali kjer je prisotno veliko peska.

  1. Zaženite motor in ga pustite teči 5 minut, da se olje ogreje.

  2. Parkirajte stroj na ravni površini.

  3. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  4. Dvignite in pritrdite zbiralnik ter odprite pokrov za dostop do motorja; glejte Dostop do motorja preko pokrova za dostop do motorja.

  5. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  6. Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja, kot je prikazano na sliki (Diagram 63).

   Note: Zategujte filter, dokler se tesnilo oljnega filtra ne dotakne motorja in nato zategnite še za dodatne ¾ obrata.

   g216819

  Vzdrževanje sistema za gorivo

  Note: Za priporočila glede ustreznega goriva glejte Dolivanje goriva.

  Nevarnost

  V določenih pogojih so dizelsko gorivo in hlapi goriva zelo vnetljivi in eksplozivni. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

  Pri ravnanju z gorivom ne smete kaditi in stati blizu odrtega plamena ali kjer lahko iskra vname hlape goriva.

  Prvo polnjenje sistema za gorivo

  Na levi strani motorja uporabite ročico črpalke za gorivo, da črpate gorivo, dokler ne napolnite lovilne posode filtra za gorivo (Diagram 64).

  g215557

  Odzračevanje črpalke za vbrizgavanje goriva

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Prepričajte se, da je rezervoar za gorivo napolnjen vsaj do polovice.

  4. Odpnite hladilnik; glejte Dostop do motorja z desne strani.

  5. Postavite odtočno posodo pod vijak za odzračevanje.

  6. Odprite vijak za odzračevanje na črpalki za vbrizgavanje goriva (Diagram 65).

   g215134
  7. Z ročico črpalke za gorivo črpajte gorivo, dokler ne zagledate neprekinjenega toka goriva, ki teče okoli vijaka; glejte Diagram 64 v poglavju Prvo polnjenje sistema za gorivo.

  8. Zategnite vijak za odzračevanje (Diagram 65).

   Note: Po tem postopku bi se moral motor zagnati. Če pa se motor ne zažene, je zrak verjetno ujet med črpalko za vbrizgavanje goriva in vbrizgalnimi šobami. Obrnite se na pooblaščenega distributerja za izdelke Toro.

  9. Obrišite gorivo, ki se je nabralo okoli črpalke za vbrizgavanje goriva.

  Izpust vode iz izločevalnika vode/goriva

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Izpustite vodo iz izločevalnika vode/goriva.
 • Preverjanje za prisotnost vode v lovilni posodi za gorivo

  1. Poglejte indikator vode v lovilni posodi filtra za gorivo, da ugotovite, ali se je plovec dvignil zaradi vode v lovilni posodi filtra za gorivo (Diagram 66).

   g231812g231813
  2. Če je v lovilni posodi filtra za gorivo prisotna voda, obrnite ventil za prekinitev dovoda goriva na izločevalniku za vodo/gorivo v ZAPRT položaj (Diagram 67) in sledite korakom v poglavju Izpust vode iz izločevalnika goriva.

   g231811

  Izpust vode iz izločevalnika goriva

  1. Pod lovilno posodo filtra za gorivo postavite odtočno posodo, odstranite matico lovilne posode in odstranite lovilno posodo filtra iz glave filtra (Diagram 68).

   Note: Pri odstranjevanju lovilne posode filtra boste odstranili tudi vzmet in plovec.

   g231810
  2. Izpraznite vodo in gorivo iz lovilne posode filtra.

  3. Pri glavi filtra preverite stanje O-tesnila (Diagram 68).

   Note: Če je O-tesnilo izrabljeno ali poškodovano, ga zamenjajte.

  4. Namažite O-tesnilo s čistim gorivom.

  5. Montirajte vzmet in plovec v lovilno posodo filtra za gorivo (Diagram 68).

  6. Montirajte lovilno posodo filtra in matico posode na glavo filtra in matico zategnite z roko (Diagram 68).

  7. Odprite ventil za prekinitev dovoda goriva in opravite prvo polnjenje za odzračevanje sistema za gorivo, če je treba; glejte Prvo polnjenje sistema za gorivo.

  8. Preverite izločevalnik vode/goriva za puščanje.

   Note: Pred začetkom delovanja stroja popravite vsa puščanja goriva.

  Zamenjava filtra v izločevalniku vode/goriva

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 500 ur
 • Zamenjajte filter v izločevalniku vode/goriva.
 • Odstranjevanje filtrirnega vložka

  1. Očistite območje okoli glave filtra za gorivo (Diagram 69).

   g231812g215504
  2. Zavrtite ventil za prekinitev dovoda goriva na izločevalniku za vodo/gorivo v ZAPRTI položaj (Diagram 70).

   g231811
  3. Pod lovilno posodo filtra za gorivo postavite odtočno posodo, odstranite matico lovilne posode in odstranite lovilno posodo filtra iz glave filtra (Diagram 71).

   Note: Pri odstranjevanju lovilne posode filtra boste odstranili tudi vzmet in plovec.

   g231824
  4. Izpraznite gorivo iz lovilne posode filtra in očistite pritrdilne površine glave filtra.

  Namestitev filtrirnega vložka

  1. Namažite O-tesnilo s čistim gorivom.

  2. Montirajte filtrirni vložek v glavo filtra; glejte Diagram 71 v poglavju Odstranjevanje filtrirnega vložka.

  3. Montirajte vzmet in plovec v lovilno posodo filtra za gorivo; glejte Diagram 71 v poglavju Odstranjevanje filtrirnega vložka

  4. Montirajte lovilno posodo filtra in matico posode na glavo filtra in matico zategnite z roko; glejte Diagram 71 v poglavju Odstranjevanje filtrirnega vložka.

  5. Odprite ventil za prekinitev dovoda goriva in opravite prvo polnjenje za odzračevanje sistema za gorivo, če je treba; glejte Prvo polnjenje sistema za gorivo.

  6. Preverite izločevalnik vode/goriva za puščanje.

   Note: Pred začetkom delovanja stroja popravite vsa puščanja goriva.

  Zamenjava vložka filtra za gorivo

  Proti sprednji desni strani
  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 500 ur
 • Zamenjajte vložek filtra za gorivo proti sprednji desni strani.
  1. Očistite območje okoli glave filtra za gorivo (Diagram 72).

   g215503
  2. Odstranite filter in očistite pritrdilno površino glave filtra (Diagram 72).

  3. Namažite tesnilo filtra s čistim gorivom.

  4. Montirajte filtrirni vložek v glavo filtra.

  5. Montirajte lovilno posodo filtra in matico posode na glavo filtra in matico zategnite z roko.

  6. Opravite prvo polnjenje za odzračevanje sistema za gorivo; glejte Prvo polnjenje sistema za gorivo.

  7. Preverite izločevalnik vode/goriva za puščanje.

   Note: Pred začetkom delovanja stroja popravite vsa puščanja goriva.

  Čiščenje rezervoarja za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • g236135
  • Če boste stroj shranili za daljši čas, uporabite sifonsko črpalko, da izpraznite rezervoar za gorivo (Diagram 73).

  • Če sistem za gorivo postane onesnažen, uporabite sifonsko črpalko, da izpraznite rezervoar za gorivo (Diagram 73), očistite rezervoar in uporabite čisto dizelsko gorivo za izpiranje rezervoarja.

  Preverjanje vodov in priključkov za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Preverite vode in priključke za gorivo.
 • Preglejte vode za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke.

  Vzdrževanje električnega sistema

  Varnost električnega sistema

  • Pred popravilom stroja morate odklopiti akumulator. Najprej odklopite negativno priključno sponko in nato še pozitivno. Najprej priklopite pozitivno priključno sponko in nato še negativno.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezračenem prostoru, daleč od isker in plamenov. Pred priključitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabiti izolirana orodja.

  Dostop do akumulatorja

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite 3 vijake z imbus glavo z leve konzole (Diagram 74).

  5. Odstranite bunko ročice za plin (Diagram 74).

  6. Dvignite levo konzolo navzgor in jo postavite na stran (Diagram 74).

  g215660

  Servisiranje akumulatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Preverite raven elektrolita.(Če je stroj shranjen, jo preverite vsakih 30 dni.)
 • Important: Pred varjenjem na stroju odklopite negativni kabel iz akumulatorja, da ne bi poškodovali električnega sistema.

  Odstranjevanje akumulatorja

  Opozorilo

  Akumulatorske priključne sponke ali kovinska orodja lahko povzročijo kratek stik s kovinskimi sestavnimi deli stroja, kar lahko privede do iskrenja. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.

  • Pri odstranjevanju ali nameščanju akumulatorja ne dovolite, da se priključne sponke akumulatorja dotaknejo kovinskih delov stroja.

  • Preprečite, da se priključne sponke akumulatorja dotaknejo kovinskih delov stroja in tako povzročijo kratek stik.

  Opozorilo

  Napačna povezava akumulatorskih kablov lahko poškoduje stroj in kable ter privede do iskrenja. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.

  • Vedno izklopite najprej negativni (črni) akumulatorski kabel, preden izklopite pozitivni (rdeči) kabel.

  • Vedno priklopite najprej pozitivni (rdeči) akumulatorski kabel, preden priklopite negativni (črni) kabel.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Dostop do akumulatorja; glejte Dostop do akumulatorja.

  5. Odstranite akumulator, kot je prikazano na sliki (Diagram 75).

   g216923

  Namestitev akumulatorja

  Namestite akumulator, kot je prikazano na sliki (Diagram 76).

  g216922

  Polnjenje akumulatorja

  Opozorilo

  Pri polnjenju akumulatorja lahko nastanejo eksplozivni plini.

  Nikoli ne kadite v bližini akumulatorja in ne približujte virov iskrenja in plamenov akumulatorju.

  Important: Akumulator mora biti vedno popolnoma napolnjen (specifična gostota je 1,265). To je še posebej pomembno za preprečevanje poškodb akumulatorja pri temperaturah pod 0 °C.

  1. Akumulator polnite od 10 do 15 minut pri toku od 25 do 30 A ali 30 minut pri toku 10 A.

  2. Ko je akumulator popolnoma napolnjen, odklopite polnilnik z električne vtičnice, nato odklopite kabel polnilnika s priključnih sponk akumulatorja (Diagram 77).

  3. Namestite akumulator v stroj in priklopite akumulatorske kable; glejte Namestitev akumulatorja.

   Note: Stroj ne sme delovati z odklopljenim akumulatorjem, to lahko privede do poškodb na električnem sistemu.

   g000960

  Servisiranje varovalk

  Električni sistem je zaščiten z varovalkami. Te ne zahtevajo vzdrževanja, vendar, če varovalka pregori, preverite sestavni del/tokokrog za okvaro ali kratek stik.

  Ohišje z varovalkami in varovalke so na levi strani upravljavčevega sedeža (Diagram 78).

  g217872

  Pri zamenjavi varovalk uporabite naslednjo tabelo:

  Varnostne varovalke – Diagram 79

  TokokrogVrsta varovalke
  Varnost3 A
  Priključna gred15 A
  Elektronska krmilna enota in zvočni opozorilnik5 A
  Zapora diferenciala5 A
  Ventil okrova kosilnice in upravljavčev sedež15 A
  Alternator in armaturna plošča5 A
  Delovne luči, zavorne luči, dolge luči in krmilna enota za luči15 A
  Izvlečno stikalo in stikalo za varnostne utripalke, svečke in stikalo vžiga na ključ30 A
  g224645

  Varovalke luči – Diagram 80

  TokokrogVrsta varovalke
  Desna neutripajoča luč in luč za osvetlitev tablice3 A
  Leva neutripajoča luč3 A
  Dolge luči15 A
  Žaromet10 A
  Opozorilna naprava10 A
  Indikatorske lučke7,5 A
  Vrtljiva opozorilna luč5 A
  Stikalo varnostnih utripalk15 A
  g224646

  Poleg tega sta še nameščeni 2 varovalki (40 A) za zaščito glavnega kabelskega snopa stroja (Diagram 81).

  g224476

  Servisiranje kabelskega snopa

  Preprečite korozijo priključnih sponk kabelske napeljave, tako da nanesete mast Grafo 112X (za ustvarjanje zaščitne plasti), Toro št. dela je 505-47, na notranjost vseh priključkov kabelskega snopa pri menjavi kabelskega snopa.

  Important: Kadar delate na električnem sistemu, vedno odklopite akumulatorske kable, najprej negativni kabel (–), da preprečite poškodbe kablov zaradi kratkega stika.

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Zategovanje kolesnih matic s predpisanim zateznim momentom

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvi uri
 • Zategnite kolesne matice s predpisanim zateznim momentom.
 • Po prvih 10 urah
 • Zategnite kolesne matice s predpisanim zateznim momentom.
 • Vsakih 200 ur
 • Zategnite kolesne matice s predpisanim zateznim momentom.
 • Specifikacija za zatezni moment kolesnih matic: od 85 do 90 N∙m

  S predpisanim zateznim momentom zategnite kolesne matice na sprednjih in zadnjih kolesih v križnem vzorcu, kot je prikazano na sliki Diagram 82.

  g034007

  Ohranjanje nastavitve stekanja zadnjih koles

  Preverjanje nastavitve stekanja zadnjih koles

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Preverite nastavitev stekanja zadnjih koles.
  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Zavrtite volanski obroč tako, da bodo zadnja kolesa v položaju za vožnjo naravnost naprej.

  5. Izmerite razdaljo od središča do središča na višini pesta kolesa na sprednjem delu in na zadnjem delu zadnjih pnevmatik.

   Note: Pravilno nastavljena zadnja kolesa ne smejo imeti prevelikega stekanja ali raztekanja.

  6. Če imajo kolesa preveliko stekanje ali raztekanje, jih poravnajte; glejte Nastavitev stekanja zadnjih koles.

  Nastavitev stekanja zadnjih koles

  1. Odvijte protimatice na obeh glavah levega in desnega jarmovega droga.

  2. Nastavite oba jarmova droga, da bo sta obe razdalji od središča do središča pred in za zadnjimi kolesi enaki (Diagram 83).

  3. Ko so zadnja kolesa nastavljena pravilno, zategnite protimatice na jarmovih drogovih.

   g217458

  Nastavitev omejevalnih elementov krmiljenja

  Omejevalni elementi krmiljenja na zadnji osi preprečujejo prevelik gib krmilnega valja v primeru udarca ob zadnja kolesa. Omejevalne elemente nastavite tako, da bo na osi med glavo vijaka in premnikom 0,23 cm prostora, ko zavrtite volanski obroč do konca v levo ali v desno.

  Vijake privijajte ali odvijajte, dokler ne dosežete nastavitve zračnosti 0,23 cm; glejte Diagram 84.

  g006075

  Vzdrževanje hladilnega sistema

  Varnost sistema hlajenja

  • Zaužitje hladilne tekočine motorja lahko povzroči zastrupitev, zato morate otrokom in ljubljenčkom preprečiti dostop do tekočine.

  • Izpust vroče hladilne tekočine pod tlakom ali dotik z vročim hladilnikom in deli v bližini lahko povzroči hude opekline.

   • Pred odstranjevanjem pokrovčka hladilnika vedno počakajte vsaj 15 minut, da se motor ohladi.

   • Pri odpiranju pokrovčka hladilnika uporabite krpo in pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  • Ne upravljajte stroja brez nameščenih pokrovov.

  • Prsti, roke in oblačila ne smejo biti blizu vrtečih se delov in pogonskih jermenov.

  Specifikacije za hladilno tekočino

  Prostornina hladilnega sistema: 7,5 l

  Specifikacije za vrsto hladilne tekočine:

  Priporočena hladilna tekočina

  Note: Hladilna tekočina mora izpolnjevati ali presegati standard ASTM 3306

  Vnaprej razredčena hladilna tekočina na osnovi glikola (mešanica 50/50)
  ali
  Hladilna tekočina na osnovi glikola zmešana z destilirano vodo (mešanica 50/50)
  ali
  Hladilna tekočina na osnovi glikola zmešana s kakovostno vodo (mešanica 50/50)
  CaCO3 + MgCO3 < 170 ppm
  Klorid < 40 ppm (CI)
  Žveplo < 100 ppm (SO4)

  Preverjanje ravni hidravlične tekočine in hladilnega sistema

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hidravlične tekočine in hladilnega sistema.Preverite raven hladilne tekočine pred prvim zagonom motorja in nato vsak dan.
 • Opozorilo

  Če je motor deloval, bo hladilnik pod tlakom, hladilna tekočina v notranjosti pa bo vroča. Če odstranite pokrovček, lahko hladilna tekočina brizgne ven in povzroči hude opekline.

  • Ne odstranjujte pokrovčka prestrezne posode za preverjanje ravni hladilne tekočine. Namesto tega poglejte bočno stran posode.

  • Ne odstranjujte prestrezne posode, ko je motor vroč. Pred odstranjevanjem pokrovčka počakajte vsaj 15 minut, da se motor ohladi, ali dokler pokrovček hladilnika ni toliko ohlajen, da se ga lahko dotaknete, ne da bi se pri tem opekli.

  1. Prevrite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi (Diagram 85).

   g215608
  2. Če je raven hladilne tekočine nizka, odstranite pokrovček ekspanzijske posode in dolijte priporočeno nadomestno hladilno tekočino, če je treba.

   Ne uporabljajte samo vode ali hladilnih tekočin na osnovi alkohola.Pazite, da ne dolijete preveč.

  3. Namestite pokrovček izravnalne posode.

  Preverjanje mreže hladilnika in hladilnik za ostanke

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite mrežo hladilnika in hladilnik za ostanke.V izjemno prašnih in umazanih okoljih morate preverjati hladilnik pogosteje.
 • Zagotovite, da sta mreža hladilnika in hladilnik čista, da preprečite pregrevanje motorja. Preverite mrežo hladilnika in hladilnik za nabrano travo, prah in ostanke ter jih očistite, če je treba.

  Čiščenje mreže hladilnika in hladilnika

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Preglejte gibke cevi hladilnega sistema.
 • Vsakih 1500 ur
 • Iztočite in zamenjajte tekočino v sistemu hlajenja.
 • Note: Če se priključna gred izklopi zaradi previsoke temperature motorja, najprej preverite mrežo hladilnika in hladilnik za preveliko količino nabranih ostankov. Očistite sistem pred obratovanjem stroja. Ne ugašajte motorja takoj; počakajte, da se motor ohladi tako, da ga pustite v prostem teku.

  Očistite hladilnik, kot je opisano v nadaljevanju:

  1. Odstranite mrežo hladilnika.

  2. Na strani hladilnika z ventilatorjem izpihajte delce s stisnjenim zrakom pri nizkem tlaku 1,72 bar (ne uporabljajte vode). Ponovite ta korak na sprednjem delu hladilnika in na strani z ventilatorjem.

  3. Ko hladilnik temeljito očistite, očistite še vse ostanke, ki so se nabrali v kanalu na podnožju hladilnika.

  4. Očistite mrežo hladilnika in jo ponovno namestite na stroj.

  Vzdrževanje zavor

  Nastavitev delovnih zavor

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 10 urah
 • Preverite in nastavite delovne zavore.
 • Po prvih 50 urah
 • Preverite in nastavite delovne zavore.
 • Po nastavitvi delovnih zavor po prvih 50 urah obratovanja boste morda morali nastaviti zavore znova po izdatni uporabi.

  Med zavorno stopalko in sprednjim delom reže, ko je zavorna stopalka pritisnjena do konca, morate izmeriti zračnost približno 13 mm.

  1. Pritisnite zavorno stopalko navzdol, da preverite, ali je zračnost na sprednjem delu reže ustrezna (Diagram 86).

   g217076
  2. Sprostite zavorno stopalko.

  3. Če je treba opraviti nastavitev, zrahljajte sprednje in zadnje protimatice na vsaki strani žičnih poteg zavore (Diagram 87).

   g217075
  4. Potisnite zavorno stopalko navzdol in premaknite žične potege zavore naprej ali nazaj.

  5. Zategnite protimatice, da zaklenete položaje žičnih poteg.

  6. Ponavljajte korake od 3 do 5, dokler stopalka zavore ni nastavljena v želenem položaju.

  Vzdrževanje jermena

  Preverjanje stanja jermena alternatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Preverite stanje jermena alternatorja.
 • Preverite jermen alternatorja za obrabo ali poškodbe.

  Note: Če je jermen alternatorja izrabljen ali poškodovan, ga zamenjajte.

  Napenjanje jermena alternatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 10 urah
 • Preverite napetost jermena alternatorja.
 • Vsakih 200 ur
 • Preverite napetost jermena alternatorja.
  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Opravite postopek za dostop do motorja z leve strani; glejte Dostop do motorja z leve strani.

  5. Zrahljajte tečajni vijak alternatorja in blokirni vijak (Diagram 88).

  6. Napenjajte jermen alternatorja, dokler ne dosežete 10 mm odklon jermena na sredini med jermenicama, če nanj pritisnete s silo 4,5 kg.

  7. Zategnite blokirni vijak alternatorja (Diagram 88).

  8. Zategnite tečajni vijak alternatorja (Diagram 88).

  g216341

  Servisiranje jermenov priključne gredi

  Preverjanje napetosti jermena priključne gredi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 10 urah
 • Preverite napetost jermena priključne gredi.
 • Po prvih 50 urah
 • Preverite napetost jermena priključne gredi.
 • Vsakih 200 ur
 • Preverite stanje in napetost jermena priključne gredi.
  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Poglejte puščico indikatorja napetosti na napenjalniku prostovrtljive jermenice.

   Zunanja površina podložke mora biti poravnana s puščico indikatorja napetosti.

  5. Če je treba, zavrtite matico napenjalnika prostovrtljive jermenice, dokler puščica indikatorja napetosti ni poravnana z zunanjo površino podložke (Diagram 89).

   g232231

  Zamenjava jermenov priključne gredi

  Important: Zamenjajte jermene priključne gredi skupaj v kompletu.

  Odstranjevanje jermenov priključne gredi

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Opravite postopke za dostop do motorja z leve in desne strani; glejte Dostop do motorja z leve strani in Dostop do motorja z desne strani.

  5. Na strani hladilnika odpnite dušilno vzmet sklopke z nosilca vzmeti (Diagram 90).

   g232324
  6. Odstranite 2 vijaka in 2 matici, ki pritrjujejo cev za preprečevanje vrtenja na desnem vpetju motorja (Diagram 91).

   g232322
  7. Pomaknite cev za preprečevanje vrtenja nazaj in jo odstranite s stroja (Diagram 92).

   g232325
  8. Zrahljajte matico napenjalnika prostovrtljive jermenice; glejte sliko Diagram 89 v poglavju Preverjanje napetosti jermena priključne gredi.

  9. Zavrtite prostovrtljivo jermenico proti motorju in odstranite jermene s stroja (Diagram 93).

   g232232

  Namestitev jermenov priključne gredi

  1. Poravnajte jermene priključne gredi čez jermenice (Diagram 94).

   g232323
  2. Poravnajte zatič cevi za preprečevanje vrtenja z izvrtino v lameli sklopke priključne gredi; glejte sliko Diagram 92 v poglavju Odstranjevanje jermenov priključne gredi.

  3. Pritrdite cev za preprečevanje vrtenja na desno vpetje motorja z 2 vijakoma in 2 maticama, ki ste ju odstranili v koraku 6 v poglavju Odstranjevanje jermenov priključne gredi.

  4. Zataknite dušilno vzmet sklopke med vijakom lamele sklopke na notranji strani in nosilcem vzmeti; glejte sliko Diagram 90 v poglavju Odstranjevanje jermenov priključne gredi.

  5. Zategnite matico napenjalnika prostovrtljive jermenice; glejte Preverjanje napetosti jermena priključne gredi.

  6. Zavrtite hladilnik nazaj v stroj; glejte Dostop do motorja z desne strani.

  7. Zavrtite rezervoar za gorivo nazaj v šasijo in pritrdite rezervoar za gorivo; glejte Dostop do motorja z leve strani.

  Vzdrževanje krmilnih sistemov

  Nastavitev zračnosti sklopke priključne gredi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Nastavite zračnost sklopke priključne gredi.
  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Dvignite in pritrdite zbiralnik; glejte Dvigovanje zbiralnika in Pritrjevanje zbiralnika v dvignjenem položaju.

  4. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  5. Odprite pokrov za dostop do motorja; glejte Dostop do motorja preko pokrova za dostop do motorja.

  6. Nastavite zračnost tako, da boste lahko v režo med oblogo lamele in torno ploščo sklopke vstavili 0,4 mm merilni listič z rahlim pritiskom (Diagram 95).

   Note: Zračnost lahko zmanjšate z vrtenjem nastavitvene matice v desno (Diagram 95). Največja dovoljena delovna zračnost je 0,7 mm. Nastavite vse 3 zračnosti.

   g001252
  7. Po nastavitvi vseh 3 zračnosti ponovno preverite nastavitev 3 zračnosti.

   Note: Nastavitev 1 zračnosti lahko spremeni druge zračnosti.

  Nastavitev stopalke za vožnjo

  Nastavitev omejevalnega elementa stopalke za vožnjo

  Stopalko za vožnjo lahko nastavite za večje udobje upravljavca oziroma za povišanje ali znižanje največje hitrosti stroja pri vožnji naprej.

  Stopalko za vožnjo lahko nastavite tudi za povišanje ali znižanje največje hitrosti stroja pri vzvratni vožnji.

  1. Premaknite stopalko za vožnjo do konca naprej (Diagram 96).

   Pri največji hitrosti mora biti zračnost med stopalko za vožnjo in omejevalnim elementom stopalke za vožnjo velika 3 mm.

   g216954
  2. Če želite zmanjšati hitrost stroja pri vožnji naprej, storite naslednje:

   1. S ključem držite omejevalni element premika stopalke za vožnjo naprej in zrahljajte protimatico na zadnji strani nosilca (Diagram 96).

   2. Premaknite stopalko za vožnjo v želeni položaj (Diagram 96).

   3. Nastavljajte protimatico na zadnji strani nosilca, dokler se omejevalni element stopalke za vožnjo ne dotakne stopalke za vožnjo (Diagram 96).

    Note: S skrajšanjem položaja omejevalnega elementa stopalke za vožnjo boste povečali hitrost vožnje stroja naprej.

   4. Ko držite omejevalni element stopalke za vožnjo, zategnite protimatico na sprednjem delu nosilca z zateznim momentom od 37 do 45 N∙m.

  Nastavitev droga stopalke za vožnjo

  Če je treba opraviti dodatne nastavitve, nastavite drog stopalke za vožnjo (Diagram 97), kot je opisano v nadaljevanju:

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite vijak in matico, s katerima je glava droga stopalke za vožnjo pritrjena na stopalko.

  5. Zrahljajte protimatico, s katero je glava droga pritrjena na drog stopalke za vožnjo (Diagram 97).

  6. Obračajte drog, dokler ne dosežete želene dolžine.

  7. Zategnite protimatico (Diagram 97) in pritrdite glavo droga na stopalko za vožnjo z vijakom in matico, da zaklenete nastavljeni kot stopalke.

   g216434

  Vzdrževanje hidravličnih sistemov

  Varnost hidravličnega sistema

  • Če tekočina brizgne na kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Zdravnik mora vbrizgano tekočino kirurško odstraniti v nekaj urah.

  • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

  • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

  • Za odkrivanje puščanja uporabite karton ali papir.

  • Pred kakršnim koli delom na hidravličnem sistemu varno sprostite ves tlak iz hidravličnega sistema.

  Specifikacije za hidravlično tekočino

  Rezervoar za hidravlično tekočino je napolnjen v tovarni s hidravlično tekočino visoke kakovosti. Prvič preverite raven hidravlične tekočine pred prvim zagonom motorja in nato vsak dan.

  Uporabite hidravlično tekočino Toro Premium All-Season Hydraulic Fluid (na voljo v sodih s prostornino 208 litrov ali v vedrih s prostornino pribl. 19 litrov. Za številke delov glejte Katalog delov ali se obrnite na distributerja za izdelke Toro.)

  Če tekočina Toro ni na voljo, lahko uporabite druge tekočine, če so skladne z v nadaljevanju navedenimi lastnostmi in industrijskimi specifikacijami. Za ugotavljanje, kateri izdelek bo ustrezal tem zahtevam, se posvetujte s svojim distributerjem za maziva.

  Note: Toro ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neustreznih nadomestnih izdelkov, zato priporočamo, da uporabite le izdelke uglednih proizvajalcev, ki nudijo ustrezna jamstva za svoje izdelke.

  Hidravlična tekočina za preprečevanje obrabe z nizko točko tečenja/in visokim indeksom viskoznosti, ISO VG 46

  Lastnosti: 
   Viskoznost, ASTM D445St pri 40 °C, od 42 do 50
   St pri 100 °C, od 7,6 do 8,5
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ali višji
   Točka tečenja, ASTM D97–4,4 °C do –9,4 °C
   FZG, stopnja odpovedi11 ali boljša
   Vsebnost vode (nova tekočina)500 ppm (največ)
  Industrijske specifikacije:Vickers I-286-S (raven kakovosti), Vickers M-2950-S (raven kakovosti), Denison HF-0

  Important: Večnamenska tekočina ISO VG 46 ponuja optimalno zmogljivost v širokem razponu temperaturnih pogojev. Za delovanje pri konsistentno visokih temperaturah okolice, od 18 °C do 49 °C, lahko hidravlična tekočina ISO VG 68 izboljša zmogljivost.

  Important: Veliko hidravličnih tekočin je skoraj brezbarvnih, kar otežuje zaznavanje puščanj. Za te primere je na voljo aditiv za olje hidravličnega sistema v obliki rdečega barvila v 20ml stekleničkah. 1 steklenička zadostuje za 15 do 22 l hidravličnega olja. Naročite jo lahko pri pooblaščenem distributerju za izdelke Toro s št. dela Toro 44-2500.

  Servisiranje hidravličnega sistema

  Priprava na servisiranje hidravličnega sistema

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Postavite ročice v NEVTRALNI položaj in nato zaženite motor.

  4. Motor naj teče pri najnižjih možnih vrtljajih, da se sistem odzrači.

   Important: Pri tem priključna gred ne sme biti priklopljena.

  5. Večkrat zavrtite volanski obroč do konca v levo in desno in poravnajte volanski obroč v položaj za vožnjo naravnost naprej.

  Preverjanje ravni hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Prepričajte se, da je zbiralnik popolnoma spuščen in izravnan ter da je okrov kosilnice spuščen.

  3. Odklopite priključno gred, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite merilno palico iz hidravličnega rezervoarja in jo obrišite s čisto krpo (Diagram 98).

   g215906
  5. Vstavite merilno palico v cev za dolivanje in privijte pokrovček merilne palice na cev.

  6. Odstranite merilno palico in preverite raven tekočine (Diagram 99).

   Raven hidravlične tekočine je normalna, ko je med 2 oznakama na merilni palici.

   g034080
  7. Če je ravne tekočine pod spodnjo oznako na merilni palici, dolijte priporočeno hidravlično tekočino skozi cev za dolivanje (Diagram 100), dokler raven tekočine ne bo med 2 oznakama na merilni palici.

   Important: Hidravlični rezervoar ne sme biti napolnjen nad zgornjo oznako na merilni palici.

   g215905
  8. Privijte pokrovček merilne palice na cev za dolivanje.

   Note: Pokrovčka ne zategujte s ključem.

  9. Preverite vse cevi in armature za puščanje.

  Zamenjava hidravlične tekočine in filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 500 urah
 • Zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte filter hidravlične tekočine.
 • Vsakih 1000 ur
 • Zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Prostornina hidravličnega rezervoarja: približno 5,0 l

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Prepričajte se, da je zbiralnik popolnoma spuščen in izravnan ter da je okrov kosilnice dvignjen.

  3. Odklopite priključno gred, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Uporabite sifonsko črpalko, da izpraznite hidravlični rezervoar (Diagram 101).

   g236164
  5. Zavrtite hladilnik v položaj za dostop do filtra; glejte Dostop do motorja z desne strani.

  6. Zamenjajte hidravlični filter, kot je prikazano na sliki (Diagram 102).

   g215918
  7. Dolijte priporočeno hidravlično tekočino skozi cev za dolivanje, dokler raven tekočine ne bo med 2 oznakama na merilni palici (Diagram 99).

   Important: Hidravlični rezervoar ne sme biti napolnjen nad zgornjo oznako na merilni palici.

  8. Zaženite motor, zavrtite volanski obroč in premikate cilindre za dvig okrova ter preverite za puščanje tekočine. Pustite, naj motor teče 5 minut in ga nato ugasnite.

  9. Po 2 minutah preverite raven hidravlične tekočine; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine.

  Vzdrževanje okrova kosilnice

  Obračanje okrova kosilnice v položaj za vzdrževanje

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Dvignite zbiralnik in vklopite magnetne varnostne zapahe; glejte Pritrjevanje zbiralnika v dvignjenem položaju.

  4. Odpnite in odstranite cev za izmet trave; glejte Čiščenje izmetne cevi za travo.

  5. Povlecite in zavrtite sornike zadnjega veznega člena na obeh straneh okrova kosilnice.

  6. Dvignite okrov kosilnice.

  7. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  8. S pomočjo ročaja in nožne opore na levi strani okrova kosilnice zavrtite sprednji del okrova kosilnice navzgor v položaj za vzdrževanje.

  Obračanje okrova kosilnice v položaj za košnjo

  Important: Pred opravljanjem tega postopka se prepričajte, da je izmetna cev za travo odstranjena; v nasprotnem primeru lahko to privede do poškodb.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Spustite okrov kosilnice.

  3. Zavrtite sornike zadnjega veznega člena, da jih sprostite iz zadnjih veznih člene.

  4. Vstavite izmetno cev za travo, zavrtite upravljavčev sedež in spustite zbiralnik.

  Servisiranje rezil

  Za zagotavljanje vrhunske kakovosti košnje morajo biti rezila ostra. Za lažje ostrenje in zamenjavo priporočamo, da imate na zalogi dodatna rezila.

  Zamenjajte rezila, če udarijo ob trden predmet, če niso uravnotežena ali če so ukrivljena. Za zagotavljanje najboljše možne zmogljivosti in skladnosti stroja z varnostnimi standardi, uporabljajte originalna nadomestna rezila Toro. Nadomestna rezila drugih proizvajalcev morda ne bodo izpolnjevala varnostnih standardov.

  Varnost pri delu z rezili

  • Redno preverjajte rezila za obrabo ali poškodbe.

  • Pri preverjanju rezil bodite zelo pazljivi. Rezila ovijte ali nosite rokavice ter bodite zelo previdni pri servisiranju rezil. Rezila lahko samo zamenjate ali nabrusite; v nobenem primeru jih ne smete ravnati ali zavariti.

  • Pri strojih, ki imajo več rezili, bodite še posebej pazljivi, saj če zavrtite 1 rezilo, se zavrtijo tudi druga rezila.

  Pred pregledom ali servisiranjem rezil

  Pripravite okrov kosilnice za vzdrževanje; glejte Obračanje okrova kosilnice v položaj za vzdrževanje.

  Pregled rezil

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte rezila.
  1. Preglejte rezalne robove (Diagram 103).

  2. Če robovi niso ostri ali opazite okrušene dele, rezilo odstranite in ga nabrusite; glejte Ostrenje in uravnoteženje rezil.

  3. Preglejte rezila, še posebej na območju, ki je oblikovano kot jadro (zavihani del).

  4. Če na tem območju opazite razpoke, obrabo ali zareze, takoj namestite novo rezilo (Diagram 103).

   g215978

  Odstranjevanje rezil

  Odstranjevanje srednjega rezila

  1. Primite konec rezila s krpo ali debelo podloženo rokavico.

  2. Odstranite vijak rezila, držalo rezila, vzmetno varnostno podložko, usločeno podložko in rezilo z vretenaste gredi (Diagram 104).

   g216037

  Odstranjevanje sklopa krilnih rezil

  Levi in desni sklop rezil se vrtita v nasprotni smeri in sta edinstveno prilagojena za svoj položaj. Zagotovite, da bodo vrtljivi koluti in rezila nameščeni na pravilnih položajih.

  1. Primite sklop krilnih rezil s krpo ali debelo podloženo rokavico.

  2. Odstranite vijak rezila, vzmetno varnostno podložko, držalo rezila in usločeno podložko z vretenaste gredi (Diagram 105).

  3. Odstranite sklop rezil (Diagram 105).

   Important: Vijak rezila za desni sklop rezil ima levi navoj. Obračajte vijak rezila v desno, da ga zrahljate.

   g216117

  Ostrenje in uravnoteženje rezil

  Ostrenje in uravnoteženje srednjega rezila

  1. Uporabite pilo ali posebno orodje za ostrenje, da naostrite rezalni rob na obeh koncih rezila (Diagram 106).

   Note: Ohranjajte prvotni kot – 22 °.

   Note: Rezilo bo ohranilo svojo uravnoteženost, če boste z obeh rezalnih robov odstranili enako količino materiala.

   g216118
  2. Preverite uravnoteženost rezila tako, da ga postavite na napravo za uravnoteženje rezil (Diagram 107).

   Note: Če rezilo ostane v vodoravnem položaju, je rezilo uravnoteženo in je pripravljeno za uporabo.

   Note: Če rezilo ni uravnoteženo, obrusite nekaj materiala na težjem koncu rezila in samo na območju v obliki jadra (Diagram 106).

   g216115
  3. Ponavljajte ta postopek, dokler rezilo ni uravnoteženo.

  Ostrenje in uravnoteženje krilnih rezil

  1. Uporabite pilo ali posebno orodje za ostrenje, da naostrite rezalni rob na obeh koncih sklopa rezil (Diagram 108).

   Note: Ohranjajte prvotni kot – 22 °.

   Note: Rezilo bo ohranilo svojo uravnoteženost, če boste z obeh rezalnih robov odstranili enako količino materiala.

   g216119
  2. Preverite uravnoteženost sklopa rezil tako, da ga postavite na napravo za uravnoteženje rezil (Diagram 109).

   Note: Če sklop rezil ostane v vodoravnem položaju, je sklop rezil uravnotežen in pripravljen za uporabo.

   Note: Če sklop rezil ni uravnotežen, obrusite nekaj materiala na težjem koncu in samo na območju v obliki jadra (Diagram 108).

   g216116
  3. Ponavljajte ta postopek, dokler sklop rezil ni uravnotežen.

  Namestitev rezil

  Namestitev srednjega rezila

  1. Primite konec rezila s krpo ali debelo podloženo rokavico.

  2. Namestite rezilo z uporabo prej odstranjenega vijaka rezila, držala rezila, vzmetne varnostne podložke in usločene podložke (Diagram 110).

   Important: Območje v obliki jadra na rezilu mora biti usmerjeno navzgor proti notranjemu delu kosilnice, da zagotovite pravilno košnjo.

   g216037
  3. Zategnite vijak rezila z zateznim momentom 53 N∙m.

  Namestitev sklopa krilnih rezil

  Important: Vijak rezila za desni sklop rezil ima levi navoj. Prepričajte se, da je vijak rezila obrnjen v pravilni smeri; v nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

  1. Primite sklop krilnih rezil s krpo ali debelo podloženo rokavico.

  2. Namestite sklop krilnih rezil z uporabo prej odstranjenega vijaka koluta, vzmetne varnostne podložke, držala rezila in usločene podložke (Diagram 111).

   Important: Območje v obliki jadra na rezilih mora biti usmerjeno navzgor proti notranjemu delu kosilnice, da zagotovite pravilno košnjo.

   g224559
  3. Zategnite vijak koluta z zateznim momentom 53 N∙m.

  4. Zategnite vijake rezila z zateznim momentom 50 N∙m.

  Odklop pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice

  1. Odvijte hitri pritrdilni element in odprite pokrov kardanskega zgiba s pokrova jermena (Diagram 112).

   g231879
  2. Odklopite sprednji konec pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice tako, da pritisnete vzmetni sornik in nato povlečete konec pogonske gredi nazaj (Diagram 112).

  Priklop pogonske gredi na menjalnik okrova kosilnice

  1. Poravnajte utore kardanskega zgiba pogonske gredi z utori v sklopki menjalnika; glejte sliko Diagram 112 v poglavju Odklop pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice.

  2. Pritisnite vzmetni sornik in nato potisnite konec pogonske gredi naprej; glejte sliko Diagram 112 v poglavju Odklop pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice.

  3. Sprostite vzmetni sornik in preverite, ali je kardanski zgib pogonske gredi spojen z menjalnikom okrova kosilnice; glejte sliko Diagram 112 v poglavju Odklop pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice.

  4. Zaprite pokrov kardanskega zgiba in ga pritrdite na pokrov jermena z uporabo hitrega pritrdilnega elementa; glejte sliko Diagram 112 v poglavju Odklop pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice.

  Odstranjevanje okrova kosilnice

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred in zategnite parkirno zavoro.

  3. Pred spuščanjem okrova povlecite in zavrtite sornike zadnjega veznega člena na obeh straneh okrova kosilnice (Diagram 113).

   g231878
  4. Odklopite hidravlične gibke cevi na vsaki strani vlečne enote (Diagram 114).

   g231876
  5. Spustite okrov kosilnice in nagnite zbiralnik nazaj.

  6. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  7. Nagnite sedež naprej.

  8. Odstranite cev za izmet trave; glejte Čiščenje izmetne cevi za travo.

  9. Odklopite kardanski zgib pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice; glejte Odklop pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice.

  10. Odstranite 2 razcepki in 2 varovalna sornika, ki pritrjujejo dvižne roke na obeh straneh okrova kosilnice (Diagram 115).

   g231877
  11. Potisnite okrov kosilnice naprej in stran od vlečne enote.

  Namestitev okrova kosilnice

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Nagnite zbiralnik nazaj.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite cev za izmet trave; glejte Čiščenje izmetne cevi za travo.

  5. Potisnite okrov kosilnice nazaj do vlečne enote.

  6. Namestite razcepko in varovalni sornik s katerimi so dvižne roke pritrjene na obeh straneh okrova kosilnice, glejte sliko Diagram 115 v poglavju Odstranjevanje okrova kosilnice.

  7. Priklopite kardanski zgib pogonske gredi na menjalnik okrova kosilnice; glejte Priklop pogonske gredi na menjalnik okrova kosilnice.

  8. Namestite cev za izmet trave; glejte Čiščenje izmetne cevi za travo.

  9. Nagnite sedež nazaj.

  10. Zaženite motor.

  11. Spustite zbiralnik.

  12. Dvignite okrov kosilnice, tako da bosta samosledni kolesi malo dvignjeni od tal.

  13. Zavrtite sornike zadnjega veznega člena, da spojite zadnje dvižne člene okrova kosilnice; glejte sliko Diagram 113 v poglavju Odstranjevanje okrova kosilnice.

  14. Priklopite hidravlične cevi, kot je opisano v nadaljevanju:

   1. Priklopite hidravlične cevi z modro oznako na notranjo hitro spojko (označeno z modro oznako); glejte sliko Diagram 114 v poglavju Odstranjevanje okrova kosilnice.

   2. Priklopite hidravlične cevi z rdečo oznako na zunanjo hitro spojko (označeno z rdečo oznako); glejte sliko Diagram 114 v poglavju Odstranjevanje okrova kosilnice.

   3. Ponovite koraka 1 in 2 za hidravlične cevi na drugi strani okrova kosilnice.

  Odstranjevanje pokrova jermena

  Note: Pred odstranjevanjem pokrova jermena morate ločiti kardanski zgib pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice; glejte Odklop pogonske gredi z menjalnika okrova kosilnice.

  1. Zavrtite 3 hitre pritrdilne elemente v levo (Diagram 116).

   g231881
  2. Zrahljajte vijak (Diagram 116).

  3. Odstranite pokrov jermena z okrova kosilnice.

  Namestitev pokrova jermena

  1. Poravnajte hitre pritrdilne elemente pokrova jermena z maticami v kletki okrova kosilnice; glejte sliko Diagram 116 v poglavju Odstranjevanje pokrova jermena.

  2. Zavrtite hitre pritrdilne elemente v desno.

  3. Namestite vijak v pokrovu jermena na matico v kletki okrova kosilnice; glejte sliko Diagram 116 v poglavju Odstranjevanje pokrova jermena.

  Odstranjevanje pokrova jermenice

  1. Odstranite pokrov jermena; glejte Odstranjevanje pokrova jermena.

  2. Odstranite vijak in podložko, ki pritrjujeta pokrov jermenice na okrov kosilnice (Diagram 117).

   g231912
  3. Odstranite pokrov jermenice s stroja.

  Namestitev pokrova jermenice

  1. Poravnajte pokrov jermenice čez najbolj desno jermenico; glejte sliko Diagram 117 v poglavju Odstranjevanje pokrova jermenice.

  2. Pritrdite pokrov jermenice na matico v kletki okrova kosilnice z vijakom in podložko, ki ste ju odstranili v koraku 2 v poglavju Odstranjevanje pokrova jermenice.

  Menjava olja menjalnika okrova kosilnice

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte olje menjalnika okrova kosilnice.
 • Vsakih 300 ur
 • Zamenjajte olje menjalnika okrova kosilnice.
 • Specifikacije za olje menjalnika: PG2 in API GL4, GL5 ali MT1

  Viskoznost olja za menjalnik: LSX 75W90

  Količina olja za menjalnik: 112 ml

  Priprava na menjavo olja za menjalnik

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, odklopite priključno gred in spustite okrov kosilnice.

  2. Zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite pokrov jermena; glejte Odstranjevanje pokrova jermena.

  Odstranjevanje menjalnika

  1. Zrahljajte napenjalnik jermena kosilnice in odstranite jermen kosilnice z jermenice menjalnika; glejte korak 4 v poglavju Odstranjevanje jermena okrova kosilnice.

  2. Odstranite 4 vijake, s katerimi je menjalnik okrova kosilnice pritrjen na oporo menjalnika (Diagram 118).

   g233005

  Menjava olja za menjalnik

  1. Odstranite čep ohišja iz izvrtine za čep ohišja menjalnika okrova kosilnice (Diagram 119).

   g233003
  2. Postavite menjalnik nad odtočno posodo in izpustite olje, da popolnoma izpraznite menjalnik (Diagram 119).

  3. Zavrtite menjalnik, da bo izvrtina za čep ohišja obrnjena navzgor (Diagram 120).

   g233004
  4. Dolijte 112 ml priporočenega olja za menjalnike v ohišje menjalnika skozi izvrtino za čep ohišja (Diagram 120).

  5. Namestite čep ohišja v izvrtino za čep ohišja menjalnika okrova kosilnice (Diagram 120).

  Namestitev menjalnika

  1. Poravnajte izvrtine v menjalniku okrova kosilnice z izvrtinami v opori menjalnika; glejte sliko Diagram 118 v poglavju Odstranjevanje menjalnika.

  2. Pritrdite menjalnik na oporo s 4 vijaki, ki ste jih odstranili v koraku 2 v poglavju Odstranjevanje menjalnika.

  3. Namestite in napnite jermen kosilnice; glejte koraka 1 in 2 v poglavju Namestitev jermena okrova kosilnice.

  4. Namestite pokrov jermena; glejte Namestitev pokrova jermena.

  5. Priklopite pogonsko gred na menjalnik okrova kosilnice; glejte Priklop pogonske gredi na menjalnik okrova kosilnice.

  Nastavitev višine okrova kosilnice

  Priprava na nastavitev višine okrova

  1. Parkirajte stroj na ravni in vodoravni površini.

  2. Spustite okrov kosilnice in nastavite ročico za dvig okrova v plavajoči položaj.

  3. Preverite za ukrivljena ali poškodovana rezila ali kolute krilnih rezil, glejte Pregled rezil.

   Note: Pred nastavitvijo višine okrova zamenjajte ukrivljena ali poškodovana rezila in kolute.

  Nastavitev višine okrova kosilnice od leve proti desni

  1. Nastavite višino košnje v položaj za 75 mm (Diagram 121).

   g231943
  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Poravnajte krilna rezila v najbolj zunanji položaj (Diagram 122).

   g232023g231917
  4. Izmerite razdaljo med tlemi in najbolj zunanjo točko rezalnega roba rezila z merilno kladico (Diagram 122).

   Svoje meritve zabeležite tukaj:
  5. Poravnajte krilna rezila na drugi strani okrova kosilnice v najbolj zunanji položaj (Diagram 122).

  6. Izmerite razdaljo med tlemi in najbolj zunanjo točko rezalnega roba rezila z merilno kladico (Diagram 122).

   Svoje meritve zabeležite tukaj:
  7. Če je razlika med meritvama večja od 3,2 mm, izvedite naslednje:

   1. Zrahljajte 2 matici, ki držita člen za nastavitev višine (Diagram 123).

    g231919
   2. Zrahljate protimatico, s katero je pritrjen vijak z imbus glavo (Diagram 123).

   3. Nastavite višino krilnega rezila za desno stran okrova, kot je opisano v nadaljevanju:

    • Zavrtite vijak z imbus glavo v desno, da spustite desno stran okrova kosilnice.

    • Zavrtite vijak z imbus glavo v levo, da dvignete desno stran okrova kosilnice.

  8. Izmerite najbolj zunanjo točko rezalnih robov rezila (Diagram 122).

  9. Ponavljajte koraka 7 in 8, dokler razlika med meritvama ni 3,2 mm ali manj.

  10. Zategnite 2 matici člena za nastavitev višine in protimatico za vijak z imbus glavo (Diagram 123).

  Nastavitev višine okrova kosilnice od sprednjega proti zadnjemu delu

  1. Nastavite višino košnje v položaj za 75 mm (Diagram 124).

   g231943
  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Poravnajte krilna rezila v skrajni sprednji položaj (Diagram 125).

   g232024g231946
  4. Izmerite razdaljo med tlemi in najbolj skrajni sprednji točki rezalnega roba rezila z merilno kladico (Diagram 126).

   Meritve levega rezila zabeležite tukaj:
   Meritve desnega rezila zabeležite tukaj:
   g231944
  5. Izmerite razdaljo med tlemi in najbolj skrajni zadnji točki rezalnega roba rezila z merilno kladico (Diagram 127).

   Meritve levega rezila zabeležite tukaj:
   Meritve desnega rezila zabeležite tukaj:
   g231947
  6. Če je razlika med meritvama manjša od 4,8 mm ali večja od 8 mm, izvedite naslednje:

   1. Odstranite pokrov jermena; glejte Odstranjevanje pokrova jermena.

   2. Zrahljajte protimatici nastavljalnikov nagiba okrova (Diagram 128 in Diagram 129) na obeh straneh okrova.

    g231949
    g231950
   3. Obračajte nastavljalnike nagiba okrova, dokler najbolj skrajna zadnja točka rezalnega roba rezila ni 4,8 do 8 mm višja od najbolj skrajnega sprednjega položaja rezalnega roba rezila.

   4. Ponovite korak 3 za rezilo na drugi strani stroja.

    Important: Prepričajte se, da se najbolj skrajni zadnji točki rezalnega roba levega in desnega rezila razlikujeta za manj kot 3,2 mm.

  7. Zategnite protimatice nastavljalnikov nagiba okrova (Diagram 123).

  8. Preverite višino okrova na levi in desni strani; glejte Nastavitev višine okrova kosilnice od leve proti desni.

  9. Namestite pokrov jermena; glejte Namestitev pokrova jermena.

  Nastavitev kazalca višine košnje

  1. Ko so rezila kosilnice poravnana od sprednjega dela proti zadnjem ter ko je sprednji del rezil nastavljen na 75 mm od tal, preverite položaj kazalca višine košnje.

  2. Usedite se na upravljavčev sedež in poglejte kazalec indikatorja višine košnje (Diagram 130).

   g231943
  3. Če kazalec indikatorja višine košnje ni poravnan z oznako za 75 mm, opravite naslednje:

   1. Zrahljajte 2 protimatici, ki pritrjujeta člen za nastavitev višine košnje (Diagram 131).

    g231994
   2. Obračajte člen, dokler kazalec indikatorja za višino košnje ni poravnan z oznako 75 mm, gledano z upravljavčevega sedeža (Diagram 130 in Diagram 131).

   3. Zategnite 2 protimatici (Diagram 131).

  Preverjanje napetosti jermena okrova kosilnice

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 50 urah
 • Preverite napetosti jermena okrova kosilnice.
 • Vsakih 50 ur
 • Preverite napetosti jermena okrova kosilnice.
  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred, spustite okrov kosilnice in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odvijajte ali zategujte protimatico, dokler puščica indikatorja napetosti ni poravnana z zunanjo površino podložke (Diagram 132).

   g216382

  Zamenjava jermena okrova kosilnice

  Odstranjevanje jermena okrova kosilnice

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, odklopite priključno gred in spustite okrov kosilnice.

  2. Zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite pokrov jermena in pokrov jermenice; glejte Odstranjevanje pokrova jermena in Odstranjevanje pokrova jermenice.

  4. Odvijte protimatico napenjalnika jermena za toliko, da boste lahko odstranili jermen z jermenice za napenjanje jermena (Diagram 133).

   g231993
  5. Odstranite jermen z jermenic okrova kosilnice.

  Namestitev jermena okrova kosilnice

  1. Napeljite novi jermen okoli jermenic, kot je prikazano na sliki Diagram 134.

   g231992
  2. Zategujte protimatico, dokler puščica indikatorja napetosti ni poravnana z zunanjo površino podložke (Diagram 133).

  3. Namestite pokrov jermenice; glejte Namestitev pokrova jermenice.

  4. Namestite pokrov jermena; glejte Namestitev pokrova jermena.

  Zamenjava sank

  Sanke, ki se obrabijo, namestite na nasprotno stran okrova kosilnice in tako podaljšajte njihovo uporabnost.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Izklopite priključno gred in zategnite parkirno zavoro.

  3. Zavrtite okrov kosilnice v položaj za vzdrževanje; glejte Obračanje okrova kosilnice v položaj za vzdrževanje.

  4. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  5. Odstranite sanke z bočnih strani okrova kosilnice (Diagram 135).

   g232026
  6. Zamenjajte sanke in jih namestite z uporabo vijakov, ki ste jih prej odstranili (Diagram 135).

   Important: Za nastavitev sank uporabite samo 2 zgornja niza lukenj.

  Vzdrževanje zbiralnika

  Poravnava zbiralnika s tesnilom izmetne cevi

  1. Zrahljajte 4 vijake, ki pritrjujejo dvižne opore zbiralnika na tečajne priključke (Diagram 136).

   g232010g232011
  2. Potisnite zbiralnik naprej ali nazaj, dokler se dovodna odprtina zbiralnika ne poravna s tesnilom izmetne cevi (Diagram 137).

   g232009
  3. Zategnite 4 vijake (Diagram 136).

  Čiščenje

  Note: Uporaba neustreznih postopkov pranja lahko negativno vpliva na življenjsko dobo ležaja. Počakajte s pranjem stroja, če je še vroč, in se izogibajte pršenju vode v velikih količinah ali pod visokim tlakom v ležaje.

  Čiščenje pod pokrovom jermena okrova kosilnice

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite pod pokrovom jermena okrova kosilnice.
  1. Izklopite stikalo za nadzor rezil (priključno gred) in zategnite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Vstavite zračno šobo v zračnost med pokrovom jermena in zgornjim delom okrova kosilnice. Uporabite stisnjen zrak, da očistite nabrano travo pod pokrovom jermena okrova kosilnice.

  Čiščenje pod okrovom kosilnice

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite okrov kosilnice.
  1. Izklopite stikalo za nadzor rezil (priključno gred) in zategnite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Pripravite okrov kosilnice za vzdrževanje; glejte Obračanje okrova kosilnice v položaj za vzdrževanje.

  4. Odstranite vso nabrano travo ali druge ostanke in očistite, če je treba.

  Čiščenje mreže zbiralnika

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite mrežo zbiralnika.
  1. Odprite vrata zbiralnika.

  2. Povlecite sprostitveno ročico na spodnjem delu mreže zbiralnika navzdol (Diagram 138).

   g217355
  3. Odstranite mrežo zbiralnika in jo očistite (Diagram 139).

   g215931
  4. Namestite mrežo zbiralnika.

  Čiščenje zadnjih rež v vratih zbiralnika

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite zadnje reže v vratih zbiralnika.
  1. Izklopite stikalo za nadzor rezil (priključno gred) in zategnite parkirno zavoro.

  2. Dvignite zbiralnik (Diagram 140) v popolnoma dvignjen položaj; glejte Dvigovanje zbiralnika.

   g232364
  3. Izpraznite zbiralnik (Diagram 140) in ga pustite v položaju za popolno izpraznitev tako, da zadnja vrata visijo prosto; glejte Praznjenje zbiralnika.

   Note: Vrata zbiralnika se pri praznjenju zbiralnika odklenejo samodejno.

  4. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  5. Pritrdite dvignjeni zbiralnik z varnostnimi zapahi; glejte sliko Diagram 41 v poglavju Pritrjevanje zbiralnika v dvignjenem položaju.

  6. S stisnjenim zrakom očistite travo in ostanke iz rež v spodnjem delu notranje kovinske plošče vrat zbiralnika (Diagram 141).

   g232008
  7. Zapnite varnostne zapahe v njihov zloženi položaj; glejte sliko Diagram 41 v poglavju Pritrjevanje zbiralnika v dvignjenem položaju.

  8. Zavrtite zbiralnik v raven položaj.

  9. Spustite zbiralnik; glejte Spuščanje zbiralnika.

  Odstranjevanje odpadkov

  Motorno olje, akumulatorji, hidravlična tekočina in hladilna tekočina motorja so onesnaževalci okolja. Odpadke odstranite v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi.

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  Shranjevanje akumulatorja

  • Servisiranje akumulatorja in kablov opravite, kot je opisano v nadaljevanju:

   1. Odstranite priključne sponke akumulatorja s priključnih nastavkov akumulatorja; glejte Odstranjevanje akumulatorja.

   2. Očistite akumulator, priključne sponke in priključne nastavke z žično krtačo in raztopino sode bikarbone.

   3. Za preprečevanje korozije namažite priključne sponke kabla in priključne nastavke akumulatorja z mastjo Grafo 112X za ustvarjanje trde zaščitne plasti (št. dela Toro 505-47).

   4. Če načrtujete shranjevanje stroja za več kot 30 dni, odstranite akumulator in ga napolnite do konca.

    Note: Počasi napolnite akumulator v obdobju 24 ur vsakih 60 dni, da preprečite sulfatizacijo svinca v akumulatorju.

  • Akumulator shranite nameščenega na stroju.

  • Če bo akumulator shranjen v stroju, morajo biti kabli odklopljeni.

  • Akumulator shranite v prostoru s hladnim ozračjem, da preprečite hitro izpraznitev.

  • Zagotovite, da bo akumulator popolnoma napolnjen, da preprečite njegovo zamrznitev. Specifična gostota elektrolita popolnoma napolnjenega akumulatorja je med 1,265 in 1,299.

  Priprava stroja

  Important: Za čiščenje stroja ne uporabljajte somornice ali filtrirane morske vode.

  1. Temeljito očistite stroj, okrov kosilnice in motor, posebno pozornost namenite naslednjim območjem:

   • Hladilnik in rešetka hladilnika

   • Pod okrovom

   • Pod pokrovi jermenov okrova

   • Sklop priključne gredi

   • Vse mazalke in tečajna mesta

   • Odstranite zadnjo ploščo za dostop do volanskega droga in očistite notranjost

   • Pod ploščo sedeža in na zgornjem delu menjalnika

  2. Preverite in prilagodite tlak v pnevmatikah; glejte Preverjanje zračnega tlaka v pnevmatikah

  3. Odstranite, naostrite in uravnotežite rezila kosilnice; glejte Priročnik za upravljanje okrova kosilnice.

  4. Preverite, ali so vsi pritrdilni elementi dobro zategnjeni in jih zategnite, če je treba.

  5. Z mastjo namažite vse mazalke ter z oljem namažite tečajne točke in zatiče ventila obtočnega voda menjalnika. Obrišite odvečno mazivo.

  6. Opraskane, oluščene ali zarjavele dele laka narahlo obrusite in prebarvajte s korekturnim lakom. Popravite vse udrtine v kovinskih delih karoserije.

  Priprava motorja

  1. Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja, glejte Menjava motornega olja in filtra.

  2. Zaženite motor in ga 2 minuti pustite v prostem teku.

  3. Ugasnite motor.

  4. Izpraznite gorivo iz rezervoarja za gorivo, vodov za gorivo, črpalke, filtra in izločevalnika.

  5. Izpirajte rezervoar za gorivo s čistim dizelskim gorivom in nato povežite vse vode za gorivo.

  6. Temeljito očistite in servisirajte sklop zračnega filtra; glejte Servisiranje zračnega filtra.

  7. Zatesnite dovod zračnega filtra in izpušni odvod z vodoodpornim maskirnim trakom.

  8. Pritrdite vse priključke sistema za gorivo.

  9. Preverite raven zaščitnega sredstva proti zmrzovanju hladilnega sistema in prilagodite koncentracijo hladilne tekočine za najnižjo temperaturo, ki jo pričakujete na območju.

  10. Preverite, ali sta pokrovček nastavka za dolivanje olja in pokrovček nastavka rezervoarja za gorivo dobro privita.

  Tehnične motnje

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Stikalo vžiga na ključ je v položaju Vklop, vendar se indikatorske lučke na armaturni plošči ne prižgejo.
  1. Iz akumulatorja ne prihaja električni tok.
  2. Raven elektrolita v akumulatorju je nizka.
  3. Akumulator ni napolnjen.
  4. Varovalka je pregorela.
  1. Preverite kabelske povezave.
  2. Preverite raven elektrolita v akumulatorju.
  3. Napolnite akumulator.
  4. Zamenjajte varovalko.
  Indikatorske lučke na armaturni plošči zasvetijo, ko zavrtite stikalo vžiga na ključ v položaj Vklop, vendar se zaganjalnik ne zavrti.
  1. Iz akumulatorja prihaja premajhen električni tok.
  2. Stopalka za vožnjo ni v nevtralnem položaju.
  3. Ne sedite na upravljavčevem sedežu.
  4. Priključna gred je vklopljena.
  1. Napolnite akumulator.
  2. Premaknite stopalko za vožnjo v nevtralni položaj.
  3. Usedite se na upravljavčev sedež.
  4. Izklopite priključno gred.
  Motor se zažene le v presledkih ali teče neenakomerno.
  1. Zračni filter ni v dobrem stanju.
  2. V gorivu je prisotna usedlina ali umazanija.
  1. Očistite ali zamenjajte zračni filter.
  2. Preverite in zamenjajte filter za gorivo, če je treba.
  Zaganjalnik se zavrti, vendar se motor ne zažene.
  1. Gorivo ne teče skozi sistem.
  2. Gorivo ne teče skozi sistem.
  3. Gorivo ne teče skozi sistem.
  4. Žarilne svečke niso dovolj ogrete, ko je motor hladen.
  5. Žarilne svečke niso dovolj ogrete, ko je motor hladen.
  1. Preverite raven v rezervoarju za gorivo.
  2. Preverite in zamenjajte filter za gorivo, če je treba.
  3. Prepričajte se, da prezračevalna odprtina na pokrovčku rezervoarja za gorivo ni zamašena.
  4. Počakajte, da opozorilna lučka za žarilno svečko preklopi v izklopljeno stanje.
  5. Ugasnite motor in zavrtite ključ v položaj Vklop/predogrevanje, da opravite še en cikel ogrevanja žarilne svečke.
  Motor ugasne, ko je priključna gred še vedno vklopljena.
  1. Okvara priključne gredi.
  2. Upravljavec je zapustil svoj sedež.
  3. Okvara priključne gredi.
  4. Parkirna zavora je zategnjena in stopalka za vožnjo je pritisnjena.
  1. Preverite delovanje stikala priključne gredi.
  2. Usedite se na upravljavčev sedež.
  3. Zaprite in spustite zbiralnik.
  4. Izklopite parkirno zavoro.
  Košnja je neenakomerna in zbiralni sistem je neučinkovit.
  1. Okrov kosilnice ni vzporeden s tlemi.
  2. Okrov kosilnice ni vzporeden s tlemi.
  3. Slaba učinkovitost rezila.
  4. Slaba učinkovitost rezila.
  5. Slaba učinkovitost rezila.
  6. Za to višino trave in te pogoje uporabljate preveliko hitrost.
  7. Izmetna cev je zamašena.
  8. Izmetna cev je zamašena.
  9. Izmetna cev je zamašena.
  1. Zagotovite, da so pnevmatike pravilno napolnjene.
  2. Nastavite okrov kosilnice tako, da bo vzporedna s tlemi.
  3. Prepričajte se, da so rezila nameščena pravilno.
  4. Naostrite ali zamenjajte rezila.
  5. Nastavite napetosti jermena priključne gredi.
  6. Zmanjšajte hitrost vožnje.
  7. Očistite izmetno cev.
  8. Zagotovite, da so najvišji vrtljaji motorja 3000 vrt/min.
  9. Očistite mrežo zbiralnika trave.
  Stroj se med delovanjem trese.
  1. Rezila niso uravnotežena.
  2. Vijaki so zrahljani.
  1. Uravnotežite rezila ali jih zamenjajte, če so poškodovana.
  2. Zategnite vijake rezil, vijake motorja in vijake okvirja, če so zrahljani.
  Prižge se opozorilna lučka za motorno olje.
  1. Tlak motornega olja ni ustrezen.
  2. Tlak motornega olja ni ustrezen.
  1. Preverite raven motornega olja in ga dolijte, če je treba.
  2. Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
  Okrov kosilnice ne deluje, ko je stikalo priključne gredi vklopljeno.
  1. Upravljavec ni na sedežu.
  2. Zbiralnik ni v popolnoma spuščenem položaju.
  1. Usedite se na upravljavčev sedež.
  2. Popolnoma spustite zbiralnik.