Uvod

Ovaj je uređaj traktorska rotacijska kosilica namijenjena profesionalnim korisnicima za komercijalnu primjenu. Prvenstveno je namijenjena košenju trave na dobro održavanim travnjacima u parkovima, golf-terenima, sportskim terenima, uz ceste i na komercijalnim terenima. Uređaj nije namijenjen košenju niskog raslinja ili upotrebi u poljoprivredne svrhe.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete dobiti informacije o sigurnosti uređaja, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili trebate više informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

g224169

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.

g000502

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Prema točki 4442. ili točki 4443. Zakona o očuvanju javnih resursa savezne države Kalifornije zabranjeno je upotrebljavati uređaj na šumskim, grmovitim ili travnatim površinama ako njegov motor nije opremljen hvatačem iskri na način opisan u točki 4442, ako nije održavan u ispravnom stanju ili ako motor nije izrađen, opremljen i održavan na način da sprječava požare.

Priložene upute za upotrebu motora isporučuju se radi pružanja informacija povezanih s Američkom agencijom za zaštitu okoliša (EPA) i kalifornijskom uredbom o kontroli emisijskih sustava, održavanju i jamstvu. Zamjenski dijelovi mogu se naručiti od proizvođača motora.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Savezna država Kalifornija utvrdila je da ispušni plinovi dizelskog motora i neke njihove sastavnice uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Uporabom ovog proizvoda možete biti izloženi kemikalijama za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Sigurnost

Ovaj je uređaj izrađen u skladu sa zahtjevima normi ANSI B71.4-2017 (nakon dovršetka postupaka postavljanja) i EN ISO 5395.

Opće informacije o sigurnosti

Ovaj uređaj može amputirati ruke i noge i odbacivati predmete. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa kako biste izbjegli teške tjelesne ozljede.

 • S razumijevanjem pročitajte ove Upute za upotrebu prije pokretanja motora.

 • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi i drugi funkcionalni zaštitni uređaji koji ispravno rade.

 • Držite ruke i noge podalje od rotirajućih dijelova. Ne približavajte se otvorima izbacivača.

 • Osigurajte da prolaznici i djeca budu izvan područja rada uređaja. Nikad ne dopuštajte djeci da upravljaju uređajem.

 • Isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se uređaj potpuno zaustavi prije nego što napustite položaj rukovatelja. Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, servisiranja, čišćenja ili skladištenja.

Neispravna upotreba ili održavanje ovog uređaja može dovesti do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja Graphic, koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Nalijepiti na uređaje bez oznake CE

decal133-8062

Nalijepiti na uređaje bez oznake CE

decal125-6135

Nalijepiti preko dijela br. 134-0539 za uređaje bez oznake CE

decal134-1986
decal134-0539

Postavljanje

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Punjenje akumulatora

 1. Priključite punjač akumulatora od 3 do 4 A na kleme. Punite akumulator jačinom od 3 do 4 A dok specifična težina elektrolita ne bude 1,250 ili veća, a temperatura akumulatora najmanje 16 °C, a da pritom sve ćelije slobodno ispuštaju plin.

 2. Kad se akumulator napuni, odspojite punjač s utičnice i zatim odspojite punjač s klema.

  Note: Nepotpuno punjenje može uzrokovati stvaranje plinova u akumulatoru i prelijevanje akumulatorske kiseline te tako uzrokovati korozivna oštećenja na uređaju.

Provjeravanje razine tekućine

Provjeravanje tlaka zraka u gumama

Specifikacija tlaka zraka u prednjim i stražnjim gumama: 1,4 bar.

Specifikacija tlaka zraka u prednjim kotačima: 1,5 bar.

Provjerite tlak zraka u prednjim i stražnjim gumama prije prvog pokretanja motora.

Note: Gume mogu biti previše ili nedovoljno napuhane radi transporta; stoga ćete možda morati podesiti tlak zraka u gumama.

g001055

Postavljanje kosišta

 1. Uklonite kosilicu i kosište s palete za transport.

 2. Postavite kosište na kosilicu; pogledajte Postavljanje kosišta.

Pregled proizvoda

g224574
g224634

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Kontrolna ploča

g213936

Poluga za podešavanje nagiba stupa upravljača

Okrenite polugu za podešavanje nagiba stupa upravljača (Slika 6) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste otpustili upravljač i zatim ga pomaknite u željeni položaj.

Okrenite polugu u smjeru kazaljke na satu kako biste učvrstili upravljač u željenom položaju.

Indikator napunjenosti akumulatora

Indikator napunjenosti akumulatora (Slika 6) svijetli ako sustav električnog punjenja radi ispod normalnog radnog raspona. Provjerite i/ili popravite sustav električnog punjenja.

Indikator žarnice

Indikator žarnice (Slika 6) svijetli kad su žarnice upaljene.

Kontrolna lampica za tlak ulja

Kontrolna lampica za tlak ulja (Slika 6) svijetli ako tlak motornog ulja padne ispod sigurne razine dok je motor u pogonu. Ako svjetlo treperi ili ostaje upaljeno, zaustavite uređaj, ugasite motor i provjerite razinu ulja. Ako je razina ulja unutar prihvatljivih okvira, ali svjetlo se i dalje ne gasi dok je motor u pogonu, odmah ugasite motor i obratite se svom ovlaštenom distributeru tvrtke Toro za pomoć.

Provjerite rad kontrolne lampice na sljedeći način:

 1. Aktivirajte ručnu kočnicu.

 2. Okrenite prekidač za paljenje u položaj UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE, ali nemojte pokrenuti motor.

  Note: Lampica za tlak ulja trebala bi svijetliti crveno. Ako svjetlo ne radi, to znači da je žarulja pregorjela ili da u sustavu postoji kvar koji treba popraviti.

Indikator ograničenja zračnog filtra

Indikator ograničenja zračnog filtra (Slika 6) svijetli kada je potrebno očistiti ili zamijeniti zračni filtar; pogledajte Održavanje filtara pročistača zraka.

Indikator radnog svjetla

Indikator radnog svjetla (Slika 6) svijetli ako je radno svjetlo upaljeno.

Indikator reflektora

Indikator reflektora (Slika 6) svijetli ako su reflektori upaljeni.

Indikator podignutosti spremnika za travu

Indikator podignutosti spremnika za travu (Slika 6) svijetli ako se spremnik za travu podigne iznad položaja za sakupljanja trave.

Spustite spremnik za travu kako biste ugasili indikator.

Indikator ručne kočnice

Indikator ručne kočnice (Slika 6) svijetli ako je ručna kočnica aktivirana.

Prekidač PTO uređaja

Prekidač PTO uređaja (Slika 6) ima dva položaja: VANI (aktiviran) i UNUTRA (deaktiviran). Izvucite prekidač PTO uređaja kako biste uključili opremu ili noževe kosišta. Ugurajte gumb kako biste zaustavili rad opreme.

Note: Ako napustite vozačevo mjesto dok je prekidač PTO uređaja u položaju UKLJUčENO, motor se automatski gasi nakon 1 sekunde; pogledajte Resetiranje funkcije PTO uređaja.

Prekidač svjetala za slučaj opasnosti

Gurnite prekidač svjetala za slučaj opasnosti (Slika 6) prema naprijed kako biste upalili svjetla za slučaj opasnosti.

Gurnite prekidač prema natrag kako biste ugasili svjetla za slučaj opasnosti.

Prekidač za blokiranje diferencijala

Gurnite prekidač za blokiranje diferencijala prema naprijed (Slika 6) kako biste aktivirali blokiranje diferencijala.

Gurnite prekidač prema natrag kako biste deaktivirali blokiranje diferencijala.

Prekidač za mijenjanje smjera okretanja ventilatora hladnjaka

Gurnite prekidač za mijenjanje smjera okretanja (Slika 6) prema naprijed kako biste pokrenuli mijenjanje smjera okretanja ventilatora hladnjaka.

Prekidač signalnog svjetla

Gurnite prekidač signalnog svjetla (Slika 6) prema naprijed kako biste upalili signalno svjetlo.

Gurnite prekidač prema natrag kako biste ugasili signalno svjetlo.

Pokazivač smjera kretanja / reflektori / poluga radnog svjetla

Okrenite polugu (Slika 6) prema naprijed do prvog utora kako biste upalili radno svjetlo.

Okrenite polugu prema naprijed do drugog utora kako biste upalili reflektore.

Okrenite polugu prema natrag kako biste ugasili svjetla.

Gurnite polugu prema naprijed kako biste upalili desni pokazivač smjera kretanja. Povucite polugu prema natrag kako biste upalili lijevi pokazivač smjera kretanja.

Gumb za trubu

Pritisnite gumb za trubu prema unutra kako biste aktivirali trubu (Slika 6).

Papučica kočnice

Koristite papučicu kočnice (Slika 7) za zaustavljanje ili usporavanje uređaja.

g213964

Papučica snage

Koristite papučicu snage (Slika 7) za pomicanje uređaja prema naprijed ili natrag. Pritisnite vrh papučice za kretanje uređaja prema naprijed i dno papučice za kretanje unatrag. Brzina vožnje ovisi o tome koliko jako pritisnete papučicu. Za maksimalnu brzinu vožnje pomaknite polugu za gas u položaj BRZO i do kraja pritisnite papučicu snage. Maksimalna brzina vožnje prema naprijed iznosi otprilike 14 km/h. Za maksimalnu snagu pod teškim opterećenjem ili pri uspinjanju pomaknite polugu za gas u položaj BRZO i održavajte brzinu motora (okr/min) visokom te pritom postupno pritišćite papučicu snage. Kad se brzina motora počne smanjivati, djelomično otpustite papučicu snage kako bi se brzina motora mogla povećati.

Prekidač za zaključavanje ručne kočnice

Dok pritišćete papučicu kočnice, gurnite prekidač za zaključavanje ručne kočnice (Slika 7) prema naprijed kako biste zaključali ručnu kočnicu u aktiviranom položaju. Kako biste deaktivirali ručnu kočnicu, gurnite papučicu kočnice prema naprijed. Ručna kočnica automatski se otključa.

Mjerač goriva

Mjerač goriva (Slika 8) pokazuje razinu preostalog goriva u spremniku za gorivo.

g213963

Mjerač temperature motora

Mjerač temperature motora (Slika 8) pokazuje trenutačnu temperaturu motora.

Prekidač za podešavanje visine košnje

Koristite prekidač za podešavanje visine košnje (Slika 8) kako biste podigli ili spustili visinu košnje po želji.

Mjerač visine košnje

Mjerač visine košnje (Slika 9) pokazuje nominalnu visinu košnje kosišta.

g232025

Poluga za gas

Koristite polugu za gas (Slika 8) za reguliranje brzine motora. Brzina motora povećava se pomicanjem poluge za gas naprijed prema položaju BRZO. Brzina motora smanjuje se pomicanjem poluga za gas natrag prema položaju SPORO. Poluga za gas regulira brzinu noževa i, zajedno s papučicom snage, brzinu kretanja uređaja na tlu.

Brojač sati rada / indikator za održavanje

Brojač sati rada (Slika 8) bilježi i pokazuje ukupan broj sati rada motora.

Indikator za održavanje pokazuje broj sati koji preostaje do sljedećeg mijenjanja motornog ulja i filtra.

Note: Kada je potrebno zamijeniti motorno ulje i filtar, indikator automatski bljeska i prikazuje ZAMJENA ULJA”.

Indikator za održavanje prikazuje i broj sati koji preostaje do sljedećeg podmazivanja motora.

Note: Kada je potrebno podmazati uređaj, indikator automatski bljeska i prikazuje MAZIVO”.

Pritisnite gumb na brojaču sati rada / indikatoru za održavanje kako biste odabrali funkciju NA zaslonu.

Important: Tijekom prvih 50 sati dok ste u načinu zamjene ulja pazite da slučajno ne držite gumb brojača sati pritisnutim duže od 6 sekundi. Pritiskanje gumba duže od 6 sekundi promijenit će interval zamjene ulja s 50 na 250 sati.

Nakon zamjene motornog ulja i filtra ili podmazivanja uređaja i kosišta, učinite sljedeće:

 1. Pritišćite gumb dok se ne prikaže željeni zaslon.

 2. Pritisnite i držite gumb 6 sekundi dok indikator ne prestane bljeskati.

Note: Ne možete resetirati ukupan broj sati rada uređaja.

Poluga za podizanje kosišta

Povucite prsten na poluzi za podizanje kosišta (Slika 10) prema gore i pomaknite polugu prema natrag kako biste podigli kosište.

Povucite prsten na poluzi za podizanje kosišta (Slika 10) prema gore i pomaknite polugu prema naprijed kako biste spustili kosište u neutralni položaj.

Important: Kako biste izbjegli oštećenja sustava za podizanje kosišta, postavite polugu za podizanje kosišta u prednji (NEUTRALNI) položaj kad god upravljate uređajem s kosištem na tlu.

Note: Spustite kosište i spremnik za travu kad god ne upotrebljavate uređaj.

g213965

Poluga za podizanje spremnika za travu

Povucite prsten na poluzi za podizanje spremnika za travu (Slika 10) prema gore i pomaknite polugu prema natrag kako biste podigli spremnik za travu.

Povucite prsten na poluzi za podizanje spremnika za travu prema gore i pomaknite polugu prema naprijed kako biste spustili spremnik za travu.

Poluga za pražnjenje spremnika za travu

Povucite prsten na poluzi za pražnjenje spremnika za travu (Slika 10) prema gore i pomaknite polugu prema natrag kako biste izbacili pokošenu travu iz spremnika.

Povucite prsten na poluzi za pražnjenje spremnika za travu prema gore i pomaknite polugu prema naprijed kako biste nakon pražnjenja zatvorili spremnik.

Prekidač za paljenje

Prekidač za paljenje ima četiri položaja: ISKLJUčENO, PALJENJE SVJETALA, UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE i START.

Note: Položaj PALJENJE SVJETALA upravlja radnim svjetlom.Kada okrenete prekidač za paljenje iz položaja ISKLJUčENO u položaj PALJENJE SVJETALA, svjetlo se pali.Kada okrenete prekidač iz položaja UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE u položaj PALJENJE SVJETALA, motor nastavlja s radom i svjetlo se pali.

Note: Ako se motor zaustavi dok je prekidač za paljenje u položaju PALJENJE SVJETALA ili UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE i napustite vozačevo mjesto, ubrzo će se oglasiti zvučni signal da vas podsjeti da okrenete ključ u položaj ISKLJUčENO.

g214136

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

g214888
OpisSlika 12 OznakaDimenzije ili težina
Visina s podignutim zaštitnim lukom E207 cm
Visina sa spuštenim zaštitnim lukomG166 cm
Ukupna dužinaD291 cm
Ukupna širinaB143 cm
Međuosovinski razmakC119 cm
Gazište prednjih kotačaA95 cm
Gazište stražnjih kotačaF96 cm
Visina podvozja 15 cm
Neto težina (s kosištem) 1005 kg
Neto težina (bez kosišta) 835 kg
Maksimalna bruto težina 1190 kg
Težinsko ograničenje prednje osovine 1000 kg
Težinsko ograničenje stražnje osovine 500 kg

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti uređaja koje je odobrila tvrtka Toro. Obratite se ovlaštenom serviseru ili distributeru ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu tvrtke Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

Rad

Prije puštanja u rad

Sigurnost prije rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim znakovima.

 • Isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se uređaj potpuno zaustavi prije nego što napustite položaj rukovatelja. Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, servisiranja, čišćenja ili skladištenja.

 • Morate znati brzo zaustaviti uređaj i ugasiti motor.

 • Provjerite jesu li komande, sigurnosni prekidači i štitovi postavljeni i rade li ispravno. Ako ne rade ispravno, ne upravljajte uređajem.

 • Prije košenja uvijek pregledajte uređaj kako biste osigurali da su noževi, vijci noževa i sklopovi za rezanje u ispravnom radnom stanju. Zamijenite istrošene ili oštećene noževe i matične vijke u grupama kako bi se održala ravnoteža.

 • Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao odbaciti.

Sigurnost goriva

 • Budite krajnje oprezni pri rukovanju gorivom. Gorivo je zapaljivo, a njegove pare su eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Upotrebljavajte samo odobrene spremnike za gorivo.

 • Ne uklanjajte čep spremnika za gorivo i ne dolijevajte gorivo u spremnik dok je motor upaljen ili vruć.

 • Ne dolijevajte i ne ispuštajte gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Ako prolijete gorivo, nemojte pokretati motor i nemojte pokretati druge izvore paljenja dok pare goriva ne ispare.

Svakodnevno održavanje

Svaki dan prije pokretanja uređaja izvršite postupke namijenjene izvršavanju nakon svake upotrebe/svakodnevno navedene u Popis za svakodnevno održavanje.

Provjeravanje tlaka zraka u gumama

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite tlak zraka u gumama.
 • Specifikacija tlaka zraka u prednjim i stražnjim gumama: 1,4 bar.

  Specifikacija tlaka zraka u prednjim kotačima: 1,5 bar.

  Opasnost

  Nizak tlak u gumama smanjuje stabilnost uređaja na padinama. To može uzrokovati prevrtanje, koje može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

  Osigurajte da su gume dovoljno napuhane.

  Provjerite tlak zraka u prednjim i stražnjim gumama. Dodajte ili ispuštajte zrak po potrebi kako biste podesiti tlak zraka u gumama u skladu sa specifikacijama tlaka zraka u gumama.

  Important: Održavajte tlak u svim gumama kako biste osigurali dobru kvalitetu košnje i ispravan rad uređaja.Provjerite tlak zraka u svim gumama prije upravljanja uređajem.

  g001055

  Provjeravanje sigurnosnog sustava blokiranja

  Svrha sigurnosnog sustava blokiranja je spriječiti pokretanje motora ako papučica snage nije u neutralnom položaju, prekidač PTO uređaja nije u položaju ISKLJUčENO, ručna kočnica nije aktivirana ili vozač nije na sjedalu.

  Motor bi se trebao ugasiti i u sljedećim slučajevima:

  • Rukovatelj napusti sjedalo dok je prekidač PTO uređaja u položaju UKLJUčENO;

  • Rukovatelj napusti sjedalo, a papučica snage nije u neutralnom položaju;

  • Papučica snage je pritisnuta dok je ručna kočnica aktivirana.

  Oprez

  Ako su prekidači sigurnosnog sustava blokiranja odspojeni ili oštećeni, uređaj bi se mogao neočekivano pokrenuti i uzrokovati tjelesne ozljede.

  • Nemojte raditi bespotrebne izmjene na prekidačima sustava.

  • Svakodnevno provjeravajte rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja i zamijenite oštećene prekidače prije upravljanja uređajem.

  Provjeravanje sigurnosnog sustava blokiranja pokretanja motora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni sustav blokiranja pokretanja motora.
 • Provjerite rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja tako da provjerite sljedeće:

  Tablica blokiranja pokretanja motora

  UvjetiRezultat
  Ručna kočnica deaktiviranaMotor se ne bi trebao pokrenuti.
  Papučica snage u neutralnom položaju
  Prekidač PTO uređaja u položaju ISKLJUčENO
  Prazno sjedalo
  Ručna kočnica deaktiviranaMotor bi se trebao pokrenuti.
  Papučica snage u neutralnom položaju
  Prekidač PTO uređaja u položaju ISKLJUčENO
  Vozač na sjedalu
  Ručna kočnica deaktiviranaMotor se ne bi trebao pokrenuti.
  Papučica snage pritisnuta prema dolje
  Prekidač PTO uređaja u položaju ISKLJUčENO
  Vozač na sjedalu
  Ručna kočnica aktiviranaMotor se ne bi trebao pokrenuti.
  Papučica snage pritisnuta prema dolje
  Prekidač PTO uređaja u položaju ISKLJUčENO
  Vozač na sjedalu
  Ručna kočnica aktiviranaMotor bi se trebao pokrenuti.
  Papučica snage u neutralnom položaju
  Prekidač PTO uređaja u položaju ISKLJUčENO
  Prazno sjedalo

  Provjeravanje sigurnosnog sustava gašenja motora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni sustav gašenja motora.
 • Prije obavljanja sljedećih provjera, učinite sljedeće:

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pomaknite papučicu snage u neutralni položaj.

  4. Isključite PTO uređaj.

  5. Pokrenite motor.

  6. Deaktivirajte ručnu kočnicu.

  Provjerite rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja tako da provjerite sljedeće:

  Tablica sustava gašenja motora

  UvjetiRezultat
  Ručna kočnica deaktiviranaMotor bi se trebao ugasiti.
  Rukovatelj se malo podiže sa sjedala
  Ručna kočnica aktiviranaMotor bi trebao nastaviti raditi.
  Rukovatelj se malo podiže sa sjedala
  Ručna kočnica aktiviranaMotor bi se trebao ugasiti.
  Vozač na sjedalu
  Papučica snage pritisnuta prema dolje
  Ručna kočnica deaktiviranaMotor bi trebao nastaviti raditi.
  Vozač na sjedalu
  Papučica snage pritisnuta prema dolje

  Provjeravanje sigurnosnog sustava blokiranja PTO uređaja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni sustav blokiranja PTO uređaja.
 • Prije obavljanja sljedećih provjera, učinite sljedeće:

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pomaknite papučicu snage u neutralni položaj.

  4. Isključite PTO uređaj.

  5. Pokrenite motor.

  6. Deaktivirajte ručnu kočnicu.

  Provjerite rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja tako da provjerite sljedeće:

  Tablica blokiranja PTO uređaja

  UvjetiRezultat
  Prekidač PTO uređaja u položaju UKLJUčENO i kosište u pogonuMotor i kosište trebali bi se ugasiti.
  Rukovatelj se malo podiže sa sjedala
  Prekidač PTO uređaja u položaju UKLJUčENO i kosište u pogonuKosište bi se trebalo ugasiti.
  Podignite spremnik za travu

  Provjeravanje sigurnosnog sustava rezervnog alarma

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni sustav rezervnog alarma.
 • Provjerite rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja tako da provjerite sljedeće:

  Tablica rezervnog alarma

  UvjetiRezultat
  Ključ u položaju POKRENIRezervni alarm trebao bi se oglasiti.
  Papučica snage u položaju unatrag

  Dolijevanje goriva

  Upotrebljavajte samo čisto i svježe dizelsko gorivo ili biodizel s niskim (<500 ppm) ili ultra niskim (<15 ppm) sadržajem sumpora. Minimalni cetanski broj treba biti 40. Kupujte gorivo u količinama koje se mogu iskoristiti u roku od 180 dana kako biste osigurali da je gorivo svježe.

  Kapacitet spremnika za gorivo: 41 l.

  Upotrebljavajte ljetno dizelsko gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad –7 °C i zimsko (br. 1-D ili mješavinu br. 1-D/2-D) ispod te temperature. Upotreba zimskog goriva na nižim temperaturama osigurava niže plamište i svojstva hladnog toka koji olakšavaju pokretanje i smanjuju začepljenje filtra za gorivo.

  Upotreba ljetnog goriva na temperaturama iznad -7 °C pridonijet će dužem trajanju pumpe za gorivo i većoj snazi u usporedbi sa zimskim gorivom.

  Important: Ne upotrebljavajte kerozin ili benzin umjesto dizelskog goriva. Nepridržavanje ovog upozorenja dovest će do oštećenja motora.

  Prikladno za biodizel

  Za ovaj se uređaj može upotrebljavati i mješavina biodizela do B20 (20 % biodizel i 80 % fosilni dizel). Fosilni dizel u mješavini treba imati nizak ili ultra nizak sadržaj sumpora. Pridržavajte se sljedećih upozorenja:

  • Biodizel u mješavini mora zadovoljavati specifikacije ASTM D6751 ili EN14214.

  • Sastav mješavine goriva treba zadovoljavati specifikacije ASTM D975 ili EN590.

  • Ako prolijete mješavine biodizela, gorivo bi moglo oštetiti obojene površine.

  • Upotrebljavajte B5 (udio biodizela 5 %) ili slabije mješavine kad je hladnije.

  • Kontrolirajte dinamičke brtve, crijeva i statičke brtve koje dolaze u dodir s gorivom jer se mogu s vremenom oštetiti.

  • Moguće je začepljenje filtra goriva neko vrijeme nakon prelaska na mješavinu biodizela.

  • Kontaktirajte ovlaštenog distributera tvrtke Toro za više informacija o biodizelu.

  Punjenje spremnika za gorivo

  Note: Ako je moguće, napunite spremnik za gorivo nakon svake upotrebe; time će se smanjiti mogućnost nakupljanja kondenzacije unutar spremnika za gorivo.

  g214279

  Podešavanje konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

  Upozorenje

  Kako biste izbjegli ozljede ili smrt u slučaju prevrtanja, držite zaštitni luk u podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom.

  Osigurajte da je sjedalo učvršćeno pomoću spojnika sjedala.

  Upozorenje

  Spušteni zaštitni luk ne pruža zaštitu od prevrtanja.

  • Ne upravljajte uređajem na neravnom terenu ili padinama ako je zaštitni luk spušten.

  • Spustite zaštitni luk samo ako je to neophodno.

  • Nemojte se vezati sigurnosnim pojasom kada je zaštitni luk u spuštenom položaju.

  • Vozite polako i oprezno.

  • Podignite zaštitni luk čim budete imali dovoljno visinskog prostora.

  • Prije vožnje ispod bilo kojeg objekta (npr. grane, vrata, električne žice) pažljivo provjerite razmak iznad glave i ne dodirujte ga.

  Spuštanje zaštitnog luka

  Important: Spustite zaštitni luk samo ako je to neophodno.

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Nagnite sjedalo prema naprijed (Slika 15).

  5. Uklonite osovinice iz zaštitnog luka (Slika 15).

  6. Spustite zaštitni luk i učvrstite ga pomoću osovinica (Slika 15).

  7. Nagnite sjedalo prema natrag u zaključani položaj (Slika 15).

  g218001

  Podizanje zaštitnog luka

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Nagnite sjedalo prema naprijed (Slika 16).

  5. Uklonite osovinice iz zaštitnog luka (Slika 16).

  6. Podignite zaštitni luk i učvrstite ga pomoću osovinica (Slika 16).

  7. Nagnite sjedalo prema natrag u zaključani položaj (Slika 16).

  g218002

  Podešavanje nagiba stupa upravljača

  Podesite nagib stupa upravljača na željeni položaj kao što prikazuje Slika 17.

  g214731

  Podešavanje sjedala

  Sjedalo se može pomicati prema naprijed i natrag. Postavite sjedalo na položaj u kojem imate najbolju kontrolu nad uređajem i u kojem vam je udobno.

  Kako biste ga podesili, povucite polugu prema gore i pomaknite sjedalo prema naprijed ili natrag (Slika 18).

  g215133

  Podešavanje ovjesa sjedala

  1. Izvucite polugu za podešavanje ovjesa sjedala (Slika 19).

  2. Dok sjedite na sjedalu podesite ovjes sjedala na sljedeći način:

   • Za čvršći ovjes povucite polugu za podešavanje ovjesa sjedala prema gore onoliko puta koliko bude potrebno.

   • Za slabiji ovjes gurnite polugu za podešavanje ovjesa sjedala prema dolje onoliko puta koliko bude potrebno.

  3. Kada strelica bude na sredini, polugu opet gurnite prema unutra.

  g215273

  Podešavanje nagiba naslona sjedala

  Povucite polugu (Slika 20) prema gore kako biste podesili nagib naslona sjedala.

  g215274

  Podešavanje potpore za lumbalni dio kralješnice

  Okrenite ručicu potpore za lumbalni dio (Slika 21) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste povećali stupanj potpore.

  Okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu kako biste smanjili stupanj potpore.

  g215272

  Naginjanje sjedala prema naprijed

  Podignite polugu za podešavanje nagiba sjedala (Slika 22) i nagnite sjedalo prema naprijed.

  g216164

  Tijekom rada

  Sigurnost tijekom rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Vlasnik/rukovatelj može spriječiti nesreće koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine i odgovoran je za njih.

  • Nosite prikladnu odjeću, uključujući zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi labavu odjeću ili viseći nakit.

  • Ne upravljajte kosilicom ako ste bolesni, umorni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

  • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

  • Prije pokretanja motora osigurajte da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je ručna kočnica aktivirana i da ste na vozačevom položaju.

  • Nemojte prevoziti putnike na uređaju i osigurajte da su prolaznici i djeca izvan područja rada uređaja.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra kako biste izbjegli rupe ili skrivene opasnosti.

  • Izbjegavajte košenje mokre trave. Smanjeno trenje može dovesti do proklizavanja uređaja.

  • Držite ruke i noge podalje od rotirajućih dijelova. Ne približavajte se otvorima izbacivača.

  • Pogledajte prema natrag i dolje prije vožnje unatrag kako biste provjerili da je put slobodan.

  • Budite oprezni pri približavanju oštrim zavojima, grmlju, stablima ili drugim predmetima koji bi vam mogli zakloniti vidno polje.

  • Zaustavite noževe kad god ne kosite.

  • Zaustavite uređaj, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije nego što pregledate priključak nakon sudara s objektom ili ako uređaj proizvodi neobične vibracije. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavljanja s radom.

  • Usporite i budite oprezni pri skretanju i prelaženju cesta i pločnika. Uvijek poštujte pravo prednosti drugih sudionika u prometu.

  • Isključite pogon jedinice za rezanje, isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije podešavanja visine košnje (osim ako je možete podesiti iz radnog položaja).

  • Motor smije raditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ispušni plinovi sadržavaju ugljični monoksid, koji u slučaju udisanja može uzrokovati smrt.

  • Nikad ne ostavljajte upaljen uređaj bez nadzora.

  • Prije nego što napustite položaja rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Isključite priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra i u odgovarajućim vremenskim uvjetima. Ako postoji opasnost od munja, nemojte upravljati uređajem.

  • Ne upotrebljavajte uređaj kao vučno vozilo.

  • Upotrebljavajte samo dodatnu opremu, priključne i zamjenske dijelove koje je odobrio Toro.

  Sigurnost konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

  • ROPS je cjelovit i učinkovit sigurnosni uređaj.

  • Nemojte uklanjati komponente ROPS-a s uređaja.

  • Provjerite je li sigurnosni pojas pričvršćen na uređaj.

  • Povucite remen pojasa preko krila i ukopčajte ga u kopču na drugoj strani sjedala.

  • Za otkopčavanje sigurnosnog pojasa, primite pojas, pritisnite gumb na kopči da biste otkopčali pojas i usmjerite pojas prema otvoru za automatsko uvlačenje pojasa. Provjerite biste li u hitnom slučaju mogli brzo otkopčati pojas.

  • Pažljivo provjerite ima li prepreka iznad glave i ne dodirujte ih.

  • Održavajte ROPS u sigurnom radnom stanju tako da povremeno temeljito pregledate ima li oštećenja i održavate sve pričvrsnice dobro zategnutima.

  • Zamijenite oštećene komponente ROPS-a. Nemojte ih popravljati ili izmjenjivati.

  Dodatni sigurnosni uređaj ROPS za uređaje sa sklopivim zaštitnim lukom

  • Držite sklopivi zaštitni luk u podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom tijekom upravljanja uređajem sa zaštitnim lukom u podignutom položaju.

  • Privremeno spustite sklopivi zaštitni luk samo ako je to neophodno. Nemojte se vezati sigurnosnim pojasom kada je zaštitni luk spušten.

  • Imajte na umu da spušteni zaštitni luk ne pruža zaštitu od prevrtanja.

  • Provjerite površinu na kojoj namjeravate kositi i nikad ne spuštajte sklopivi zaštitni luk na površinama koje imaju padine, litice ili vodu.

  Sigurnost na padinama

  • Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubitak kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje na padini. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini zahtijeva dodatnu pozornost.

  • Ocijenite uvjete na lokaciji i pregledajte lokaciju kako biste utvrdili je li padina sigurna za upravljanje uređajem. Pri pregledavanju terena uvijek razumno prosuđujte.

  • Pročitajte upute za upravljanje uređajem na padinama navedene u nastavku i utvrdite možete li upravljati strojem u uvjetima na toj lokaciji i toga dana. Promjene terena mogu uzrokovati promjenu u radu uređaja na padinama.

  • Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje ili skretanje na padinama. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Skrećite polako i postupno.

  • Nemojte upravljati uređajem u uvjetima kada su trenje, upravljanje ili stabilnost upitni.

  • Uklonite ili označite prepreke kao što su jarci, rupe, kamenje, brazde i izbočine na terenu ili ostale skrivene opasnosti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke. Neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

  • Uzmite u obzir da upravljanje uređajem na mokroj travi, na padinama ili nizbrdo može uzrokovati gubitak trenja. Gubitak trenja pogonskih kotača može dovesti do proklizavanja ili gubitka kočenja i upravljanja.

  • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Ako kotači prijeđu preko rubova ili se rub uruši, može doći do naglog prevrtanja uređaja. Uspostavite sigurnu udaljenost između uređaja i opasnosti.

  • Utvrdite opasnosti u podnožju padine. Ako postoje opasnosti, pokosite padinu uređajem kojim se upravlja pješke.

  • Ako je moguće, neka jedinica(e) za rezanje bude(u) spuštena(e) do tla tijekom rada na padinama. Podizanje jedinice(a) za rezanje na padinama može destabilizirati uređaj.

  • Budite krajnje oprezni sa sustavima za skupljanje trave i drugim priključcima. Oni mogu utjecati na stabilnost uređaja i dovesti do gubitka kontrole nad uređajem.

  Pokretanje motora

  Important: Možda ćete morati odzračiti sustav goriva kada pokrećete novi uređaj, ako motor više ne radi zbog nedostatka goriva ili ako ste zamijenili ili servisirali komponente sustava goriva.

  1. Podignite zaštitni luk i učvrstite ga.

  2. Sjednite na sjedalo i vežite se sigurnosnim pojasom.

  3. Provjerite je li ručna kočnica aktivirana i je li prekidač PTO uređaja u položaju ISKLJUčENO.

  4. Maknite stopalo s papučice snage i provjerite je li u neutralnom položaju.

  5. Okrenite prekidač za paljenje u položaj UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE.

   Note: Automatski tajmer zatim upravlja predgrijavanjem nekoliko sekundi.

  6. Nakon predgrijavanja okrenite prekidač za paljenje u položaj Start, pokrećite motor najviše 15 sekundi i pustite ključ kad se motor pokrene.

   Note: Ako je potrebno dodatno predgrijavanje, okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO i zatim u položaj UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE. Ponavljajte postupak po potrebi.

  7. Pomaknite polugu za gas u neutralni položaj ili djelomični gas i držite motor upaljenim dok se ne ugrije.

   Important: Pri prvom pokretanju motora, ili nakon mijenjanja motornog ulja ili hidraulične tekućine, remonta motora ili zamjene pogonskih komponenata, upravljajte uređajem minutu do dvije prema naprijed i prema natrag. Također upotrijebite polugu za podizanje i polugu PTO uređaja kako biste osigurali ispravan rad svih dijelova. Okrenite upravljač lijevo i desno kako biste provjerili radi li. Zatim ugasite motor i provjerite razinu tekućine te provjerite curi li ulje i ima li neučvršćenih dijelova i drugih kvarova.

  Gašenje motora

  Oprez

  Kako biste spriječili tjelesne ozljede, ugasite motor i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije nego što provjerite curi li ulje i ima li neučvršćenih dijelova ili drugih kvarova.

  1. Pomaknite polugu za gas prema natrag u položaj SPORO.

  2. Pomaknite prekidač PTO uređaja u položaj ISKLJUčENO.

  3. Okrenite prekidač za paljenje u položaj ISKLJUčENO. Izvadite ključ iz prekidača za paljenje kako biste spriječili slučajno pokretanje.

  Note: Ako se motor zaustavi dok je prekidač za paljenje u položaju PALJENJE SVJETALA ili UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE i napustite vozačevo mjesto, ubrzo će se oglasiti zvučni signal da vas podsjeti da okrenete ključ u položaj ISKLJUčENO.

  Aktiviranje ručne kočnice

  1. Pritisnite papučicu kočnice prema dolje.

  2. Pritisnite prekidač za zaključavanje ručne kočnice prema dolje i maknite stopalo s papučice kočnice kako biste aktivirali ručnu kočnicu.

  Deaktiviranje ručne kočnice

  Pritisnite papučicu kočnice prema dolje kako biste deaktivirali ručnu kočnicu.

  Rad sa spremnikom za travu

  Sigurnost rada sa spremnikom za travu

  • Ne dozvolite nikome da stoji iza uređaja tijekom pražnjenja spremnika za travu.

  • Pri podizanju spremnika provjerite ima li dovoljno visinskog prostora iznad uređaja; u suprotnom biste mogli oštetiti uređaj.

  • Budite oprezni pri upravljanju uređajem na mokrim površinama, padinama, visokim brzinama ili s punim spremnikom. Vrijeme zaustavljanja duže je s punim spremnikom.

  • Držite uređaj na sigurnoj udaljenosti od prolaznika. Prije vožnje unatrag pogledajte iza sebe i provjerite ima li ikoga iza uređaja. Polako vozite unatrag.

  • Budite oprezni i izbjegavajte pomicanje uređaja dok je spremnik za travu u podignutom položaju.

  • Držite uređaj na sigurnoj udaljenosti od prolaznika pri spuštanju spremnika.

  Podizanje spremnika za travu

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Povucite prsten na poluzi za podizanje spremnika za travu prema gore i pomaknite polugu prema natrag kako biste podigli spremnik (Slika 23).

  g215377

  Spuštanje spremnika za travu

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Povucite prsten na poluzi za podizanje spremnika za travu prema gore i pomaknite polugu skroz prema naprijed kako biste spustili spremnik (Slika 24).

  g215378

  Pražnjenje spremnika za travu

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Povucite prsten na poluzi za pražnjenje spremnika za travu prema gore i pomaknite polugu prema natrag kako biste izbacili pokošenu travu iz spremnika (Slika 25).

   Note: Vrata spremnika za travu automatski se otključavaju pri pražnjenju spremnika za travu.

   Note: Možete isprazniti spremnik na bilo kojoj visini.

  g215381

  Zatvaranje spremnika za travu

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Nakon pražnjenja povucite prsten na poluzi za pražnjenje spremnika za travu prema gore i pomaknite polugu prema naprijed kako biste zatvorili spremnik (Slika 26).

   Note: Vrata spremnika za travu automatski se zaključavaju pri zatvaranju spremnika za travu.

  g215380

  Čišćenje izbacivača trave

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Podignite spremnik za travu i učvrstite ga; pogledajte Podizanje spremnika za travu i Zaključavanje spremnika za travu u podignutom položaju.

  4. Ugasite motor i izvadite ključ.

  5. Nagnite sjedalo prema naprijed.

  6. Odvojite izbacivač trave (Slika 27).

   g215863
  7. Uklonite izbacivač pomoću ručke na njemu te očistite izbacivač i otvor kosišta (Slika 27).

  8. Postavite izbacivač i učvrstite ga pomoću zasuna (Slika 27).

  Podešavanje senzora spremnika za travu

  Ako se senzor spremnika za travu aktivira i PTO se automatski isključi kad spremnik nije pun, ili se izbacivač začepi prije aktiviranja senzora, morate podesiti položaj senzora.

  Podesite senzor na sljedeći način:

  1. Otvorite vrata spremnika za travu.

  2. Podesite senzor spremnika za travu na temelju sljedećih uvjeta:

   • Okrenite senzor u središnji položaj kad su vremenski uvjeti i trava normalni (Slika 28).

   • Okrenite senzor prema dolje kad je trava mokra i gusta, pri skupljanju lišća ili ako se spremnik napuni prije aktiviranja senzora (Slika 28).

   • Okrenite senzor prema gore kad je trava suha i rijetka ili ako se kosište isključi prije nego što se spremnik napuni (Slika 28).

   g224571

  Podešavanje visine košnje

  Visinu košnje možete podesiti u rasponu od 20 do 110 mm upotrebom prekidača za podešavanje visine košnje.

  Za spuštanje visine košnje gurnite prekidač za podešavanje visine košnje (Slika 8) prema naprijed. Za veću visinu košnje gurnite prekidač za podešavanje visine košnje prema natrag.

  Pogledajte indikator visine košnje na mjeraču kako biste provjerili je li podešena na željenu visinu.

  Pri košenju pratite stanje mjerača i po potrebi podešavajte visinu košnje.

  Podešavanje kočnica protiv proklizavanja

  Postavite kočnice protiv proklizavanja na niži položaj kad je visina košnje veća od 51 mm i na viši položaj kad je visina košnje manja od 51 mm.

  Podesite kočnice protiv proklizavanja kako prikazuje Slika 29.

  g035646

  Podešavanje prednjeg valjka protiv skalpiranja travnjaka

  Postavite valjak na niži položaj kad je visina košnje veća od 51 mm i na viši položaj kad je visina košnje manja od 51 mm.

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Uklonite osovinu valjka, matični vijak i maticu koji pričvršćuju valjak za nosač kosišta (Slika 30).

   g215276
  5. Poravnajte valjak s odgovarajućim rupama i postavite osovinu pomoću matičnog vijka i matice (Slika 31).

   g215277

  Podešavanje stražnjih valjaka protiv skalpiranja travnjaka

  Postavite valjke tako da im je razmak od tla 19 mm.

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Izvadite klin za zaključavanje iz klina valjka (Slika 32).

   g215336
  5. Pomaknite klin valjka prema gore ili dolje u željeni položaj i učvrstite ga pomoću klina za zaključavanje (Slika 32).

  6. Ponovite korake 4 i 5 na drugoj strani i provjerite jesu li obje strane usklađene.

  Resetiranje funkcije PTO uređaja

  Note: Ako napustite vozačevo sjedalo dok je prekidač PTO uređaja u položaju UKLJUčENO, uređaj će automatski ugasiti motor.

  Kako biste resetirali funkciju PTO uređaja učinite sljedeće:

  1. Gurnite prekidač PTO uređaja prema unutra.

  2. Okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO.

  3. Okrenite ključ u položaj UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE i zatim pokrenite motor.

  4. Izvucite prekidač PTO uređaja.

  Savjeti za rad

  • Vježbajte vožnju prije upravljanja jer uređaj ima hidrostatski prijenos i njegove se karakteristike razlikuju od nekih strojeva za održavanje travnjaka.

  • Kako biste tijekom košnje zadržali dovoljno snage za uređaj i kosište, pomoću papučice snage održavajte brzinu motora (okr/min) visokom i konstantnom. Smanjujte brzinu vožnje usporedno s povećanjem opterećenja noževa za rezanje i ubrzavajte usporedno sa smanjenjem opterećenja noževa. To omogućuje motoru da, zajedno s mjenjačem, osjeti ispravnu brzinu vožnje i istovremeno održava visoku brzinu noževa potrebnu za dobru kvalitetu rezanja. Stoga pustite da se papučica snage pomiče prema gore usporedno sa smanjenjem brzine motora i polako pritišćite papučicu prema dolje usporedno s povećanjem brzine. Pri vožnji s jedne radne površine na drugu (s praznim spremnikom i podignutim kosištem), držite gas u položaju BRZO i polako ali do kraja pritisnite papučicu snage kako biste dosegli maksimalnu brzinu vožnje.

  • Prije gašenje motora pomaknite sve komande u položaj NEUTRALNO i pomaknite gas u položaj SPORO. Okrenite prekidač za paljenje u položaj ISKLJUčENO kako biste ugasili motor.

  • Motor se ne pokreće kad je temperatura rashladne tekućine previsoka. Pustite da se motor i rashladni sustav ohlade i provjerite rashladni sustav; pogledajte Provjeravanje rashladnog sustava i razine rashladne tekućine.

  • Tijekom upravljanja uređajem važno je nositi usadni ključ s nastavkom od 100 mm i utorom od 17 mm. Ako morate gurati ili tegliti uređaj, pomoću usadnog ključa otvorite optočni ventil.

  Nakon rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se uređaj potpuno zaustavi prije nego što napustite položaj rukovatelja. Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, servisiranja, čišćenja ili skladištenja.

  • Očistite travu i prljavštinu iz jedinica za rezanje, prigušivača i kućišta motora kako biste smanjili rizik od požara. Očistite proliveno ulje ili gorivo.

  • Ako su jedinice za rezanje u transportnom položaju, upotrijebite pozitivno mehaničko zaključavanje (ako je dostupno) prije nego što ostavite uređaj bez nadzora.

  • Pustite da se motor ohladi prije skladištenja uređaja u bilo kojem zatvorenom prostoru.

  • Izvadite ključ i isključite dovod goriva (ako je ugrađen) prije skladištenja ili tegljenja uređaja.

  • Nikad nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  • Po potrebi održavajte i čistite sigurnosne pojaseve

  Guranje ili tegljenje uređaja

  Alat rukovatelja: usadni ključ s utorom od 17 mm i nastavkom od 100 mm.

  U hitnim slučajevima možete tegliti uređaj na vrlo kratku udaljenost. Međutim, Toro to ne preporučuje kao standardni postupak.

  Important: Guranje ili tegljenje uređaja brže od 3 do 5 km/h može oštetiti mjenjač. Ako morate uređaj premjestiti na veliku udaljenost, prevezite ga na kamionu ili prikolici. Kad god gurate ili teglite uređaj, otvorite optočni ventil.

  Otvaranje optočnog ventila na hidrauličnoj pumpi radi guranja ili tegljenja uređaja

  1. Nađite kontrolnu ručicu optočnog ventila na lijevoj strani hidraulične pumpe (Slika 33).

   g231794g215176
  2. Pomoću usadnog ključa s utorom od 17 mm okrenite kontrolnu ručicu 3 puta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Slika 33).

   Important: Ne okrećite kontrolnu ručicu više od tri puta.

  Zatvaranje optočnog ventila na hidrauličnoj pumpi radi upravljanja uređajem

  1. Nađite kontrolnu ručicu optočnog ventila na lijevoj strani hidraulične pumpe (Slika 33).

  2. Pomoću usadnog ključa s utorom od 17 mm okrećite kontrolnu ručicu (Slika 33) u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite otpor (optočni ventil je zatvoren).

  Tegljenje uređaja

  • Budite oprezni pri utovaru ili istovaru uređaja na prikolicu ili kamion.

  • Za utovar uređaja na prikolicu ili kamion upotrebljavajte pune rampe.

  • Prije vezanja uređaja potpuno spustite kosište.

  • Čvrsto vežite uređaj za transportno vozilo pomoću remena, lanaca, kabela ili užadi. Poravnajte prednje i stražnje remene prema dolje i prema van od uređaja.

  Vezanje prednje strane uređaja

  Omotajte uže oko uglova nosivog okvira ili upotrijebite sidrišta ako ih ima. (Slika 34 i Slika 35).

  g231805
  g231806

  Vezanje stražnje strane uređaja

  Uređaji bez stražnjih sidrišta

  Umetnite spojku za vuču ili klin poteznice u kuku za vuču i upotrijebite to kao stražnju točku vezanja (Slika 36).

  g217861

  Vezanje stražnje strane uređaja

  Uređaji sa stražnjim sidrištima

  Učvrstite stražnju stranu uređaja na obama sidrištima na stražnjem braniku (Slika 37).

  g231807

  Podizanje prednje desne i prednje lijeve strane uređaja

  1. Okrenite hladnjak ili spremnik za gorivo prema van; pogledajte Pristupanje motoru s desne strane ili Pristupanje motoru s lijeve strane.

  2. Postavite dizalicu ispod cijevi okvira (Slika 38 i Slika 39), točno ispod cijevi ROPS-a ili što je bliže moguće.

   g224454
   g224455

  Podizanje stražnje strane uređaja

  Podignite stražnji lijevi ili stražnji desni dio uređaja pomoću točaka za podizanje prikazanih na Slika 40.

  g224613

  Održavanje

  Note: Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete preuzeti besplatan primjerak električne ili hidrauličke sheme i potražiti svoj uređaj na poveznici UPUTE na početnoj stranici.

  Important: Pročitajte upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Oprez

  Ako ostavite ključ u prekidaču, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama i prolaznicima teške ozljede.

  Izvadite ključ iz prekidača za paljenje prije bilo kakvog održavanja.

  Preporučeni raspored održavanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvog sata
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Nakon prvih 10 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Provjerite i podesite radne kočnice.
 • Provjerite napetost remena alternatora.
 • Provjerite napetost remena PTO uređaja.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar motornog ulja.
 • Provjerite i podesite radne kočnice.
 • Provjerite napetost remena PTO uređaja.
 • Zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
 • Provjerite napetost remena kosišta.
 • Nakon prvih 500 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite tlak zraka u gumama.
 • Provjerite sigurnosni sustav blokiranja pokretanja motora.
 • Provjerite sigurnosni sustav gašenja motora.
 • Provjerite sigurnosni sustav blokiranja PTO uređaja.
 • Provjerite sigurnosni sustav rezervnog alarma.
 • Provjerite razinu motornog ulja.Provjerite razinu motornog ulja prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga.
 • Provjerite rashladni sustav i razinu rashladne tekućine.Provjerite razinu rashladne tekućine prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga.
 • Provjerite ima li prljavštine u filtru hladnjaka i hladnjaku.Češće provjeravajte hladnjak u iznimno prašnjavim i prljavim uvjetima rada.
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Pregledajte noževe.
 • Očistite ispod poklopca remena kosišta.
 • Očistite kosište.
 • Očistite filtar spremnika za travu.
 • Očistite stražnje utore u vratima spremnika za travu.
 • Svakih 25 sati
 • Provjerite razinu elektrolita.(Ako je uređaj uskladišten, razinu provjeravajte svakih 30 dana.)
 • Svakih 50 sati
 • Podmažite kosište.Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi i prljavi, svakodnevno podmazujte kosište.
 • Podmažite ležajeve i čahure.Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi i prljavi, svakodnevno podmazujte ležajeve i čahure.
 • Uklonite poklopac pročistača zraka i očistite prljavštinu. Nemojte ukloniti filtar.
 • Ispustite vodu iz separatora vode i goriva.
 • Provjerite napetost remena kosišta.
 • Svakih 100 sati
 • Podmažite kliznu spojku pogonskog vratila.
 • Zamijenite zračni filtar.Ako je uložak zračnog filtra prljav ili oštećen, zamijenite ga ranije.
 • Zamijenite filtar pročistača zrakaČešće u iznimno prašnjavim ili prljavim uvjetima rada.
 • Svakih 200 sati
 • Podmažite kardanske spojke pogonskog vratila.
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Provjerite poravnanje stražnjih kotača.
 • Pregledajte crijeva sustava rashlađivanja.
 • Provjerite stanje remena alternatora.
 • Provjerite napetost remena alternatora.
 • Provjerite stanje i napetost remena PTO uređaja.
 • Podesite zazor spojke PTO uređaja.
 • Zamijenite filtar hidraulične tekućine.
 • Svakih 250 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar motornog ulja.
 • Svakih 300 sati
 • Zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
 • Svakih 400 sati
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
 • Provjerite cijevi za dovod goriva i cijevne priključke.
 • Svakih 500 sati
 • Zamijenite filtar separatora vode i goriva.
 • Zamijenite uložak filtra goriva na prednjoj desnoj strani.
 • Svakih 1000 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Svakih 1500 sati
 • Isperite i zamijenite rashladnu tekućinu.
 • Popis za svakodnevno održavanje

  Kopirajte ovu stranicu za osobnu upotrebu.

  Stavka za održavanjeZa tjedan:
  PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
  Provjerite rad sigurnosnog sustava blokiranja.       
  Osigurajte da je zaštitni luk potpuno podignut i zaključan.       
  Provjerite rad kočnice.       
  Provjerite razinu goriva.       
  Provjerite razinu motornog ulja.       
  Provjerite razinu tekućine u rashladnom sustavu.       
  Provjerite indikator zračnog filtra.1       
  Provjerite ima li prljavštine u hladnjaku ili filtru.       
  Provjerite neobične zvukove motora.2.       
  Provjerite neobične zvukove tijekom rada.       
  Provjerite razinu hidraulične tekućine.       
  Provjerite oštećenja na hidrauličnim cijevima.       
  Provjerite propuštanje tekućine.       
  Provjerite tlak u gumama.       
  Provjerite rad mjerača.       
  Provjerite stanje noževa.       
  Podmažite sve mazalice.3       
  Popravite oštećenu boju.       

  1. Ako indikator svijetli.

  2. Provjerite žarnicu i ubrizgače ako zamijetite teško pokretanje motora, pretjeranu količinu ispušnog dima ili težak rad motora.

  3. Odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  Important: Pročitajte upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Bilješke o uočenim problemima
  Pregled obavio/la:
  StavkaDatumInformacije
     
     
     

  Postupci prije održavanja

  Sigurnost pri održavanju

  • Prije nego što napustite položaja rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Isključite priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Pustite da se komponente uređaja ohlade prije održavanja.

  • Ako su jedinice za rezanje u transportnom položaju, upotrijebite pozitivno mehaničko zaključavanje (ako je ugrađeno) prije nego što ostavite uređaj bez nadzora.

  • Ako je moguće, ne obavljajte održavanje dok je motor u pogonu. Držite se podalje od pomičnih dijelova.

  • Upotrijebite podmetače za pridržavanje uređaja dok radite ispod uređaja.

  • Pažljivo otpuštajte pritisak iz komponenti s pohranjenom energijom.

  • Održavajte sve dijelove uređaja u ispravnom radnom stanju i pazite da budu učvršćeni, osobito dijelovi za spajanje noževa.

  • Zamijenite sve istrošene ili oštećene naljepnice.

  • Da biste osigurali siguran i optimalan rad uređaja, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove Toro. Zamjenski dijelovi drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

  Zaključavanje spremnika za travu u podignutom položaju

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Podignite spremnik za travu u potpuno podignuti položaj; pogledajte Podizanje spremnika za travu.

  3. Učvrstite spremnik za travu na sljedeći način:

   1. Gurnite klin na magnetskom sigurnosnom zaporu prema unutra (Slika 41).

   2. Dok držite klin unutra, spustite magnetski sigurnosni zapor na hidraulični cilindar (Slika 41).

   3. Ponovite korake 1 i 2 na drugoj strani.

   g215390

  Podmazivanje

  Podmazivanje kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Podmažite kosište.Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi i prljavi, svakodnevno podmazujte kosište.
 • Specifikacija maziva: Litijska mast, tip 2

  Important: U prašnjavim i prljavim uvjetima rada moguće je da prljavština uđe u ležajeve i čahure, što uzrokuje brže trošenje.

  Note: Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  1. Uklonite poklopac remena; pogledajte Uklanjanje poklopca remena.

  2. Obrišite mazalice kako u ležajeve ili čahure ne bi ušla prljavština.

  3. Napunite ležaj ili čahuru mašću.

  4. Obrišite višak masti.

  5. Postavite poklopac remena; pogledajte Postavljanje poklopca remena.

  g224587

  Podmazivanje ležaja i čahura

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Podmažite ležajeve i čahure.Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi i prljavi, svakodnevno podmazujte ležajeve i čahure.
 • Specifikacija maziva: Litijska mast, tip 2

  Important: U prašnjavim i prljavim uvjetima rada moguće je da prljavština uđe u ležajeve i čahure, što uzrokuje brže trošenje.

  Note: Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  1. Obrišite mazalice kako u ležajeve ili čahure ne bi ušla prljavština.

  2. Napunite ležaj ili čahuru mašću.

  3. Obrišite višak masti.

  Mjesta za podmazivanje ležajeva i čahura su sljedeća:

  • Okretne čahure papučice kočnice i papučice snage (Slika 43)

   g236053g236026
  • Utori na šipkama za cilindre za podizanje kosišta (Slika 44).

   g236051g235949
  • Okretne točke poluge za podizanje kosišta (Slika 45)

   g236050g235947
  • Nosač remenice PTO uređaja (Slika 46)

   g235950g235951
  • Poluge spremnika za travu – gornje (Slika 47)

   g214732
  • Poluge spremnika za travu – donje, sprijeda (Slika 48)

   g215132
  • Poluge spremnika za travu – donje, straga (Slika 49)

   g215064
  • Osovine spremnika za travu ispod spremnika za travu (Slika 50)

   g318013
  • Okretne točke za upravljanje (Slika 51)

   g215063

  Podmazivanje kardanskih spojki pogonskog vratila

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Podmažite kardanske spojke pogonskog vratila.
 • Specifikacija maziva: Litijska mast, tip 2

  Important: U prašnjavim i prljavim uvjetima rada moguće je da prljavština uđe u ležajeve i čahure, što uzrokuje brže trošenje.

  Note: Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  1. Obrišite mazalice kako u ležajeve ili čahure ne bi ušla prljavština.

  2. Napunite ležaj ili čahuru mašću.

  3. Obrišite višak masti.

  • Prednja kardanska spojka pogonskog vratila na mjenjačkoj kutiji kosilice (Slika 52).

   g236049g235948
  • Stražnja kardanska spojka pogonskog vratila na PTO uređaju (Slika 53).

   g236052g235952

  Podmazivanje kliznih spojki pogonskog vratila

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Podmažite kliznu spojku pogonskog vratila.
 • Specifikacija maziva: sredstvo protiv zaribavanja

  1. Odspojite pogonsko vratilo od mjenjačke kutije kosišta; pogledajte Odspajanje pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta.

  2. Povucite prednju polovicu pogonskog vratila (Slika 54) otprilike 25 cm prema naprijed.

   g235766
  3. Obrišite žljebove mjenjača i pogonskog vratila (Slika 54).

  4. Obrišite kliznu površinu prednjeg pogonskog vratila (Slika 54).

  5. Nanesite sredstvo protiv zaribavanja na žljebove mjenjača i kardanske spojke (Slika 54).

  6. Nanesite sredstvo protiv zaribavanja na kliznu površinu prednjeg pogonskog vratila (Slika 54).

  7. Pomaknite prednju polovicu pogonskog vratila prema natrag kako biste poravnali kardansku spojku i vratilo mjenjača.

  8. Obrišite višak sredstva protiv zaribavanja s pogonskog vratila.

  9. Spajanje pogonskog vratila na mjenjačku kutiju kosišta; pogledajte Spajanje pogonskog vratila na mjenjačku kutiju kosišta.

  Održavanje motora

  Sigurnost motora

  • Ugasite motor i izvadite ključ prije provjeravanja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte mijenjati postavke regulatora motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom.

  Pristupanje motoru

  Ručno okretanje spremnika za travu

  Important: Pratite ovaj postupak za pristupanje motoru kad motor nije u pogonu.

  Note: Ako u spremniku za travu ima trave dok ga okrećete, trava će ispasti.

  1. Neka druga osoba povuče polugu za pražnjenje spremnika za travu prema natrag i drži je (Slika 55).

   g231808
  2. Ručno okrenite spremnik za travu prema gore i natrag (Slika 56).

   g231809

  Pristupanje motoru putem poklopca za pristup motoru

  1. Podignite spremnik za travu u potpuno podignuti položaj i učvrstite ga pomoću magnetskih sigurnosnih zapora; pogledajte Podizanje spremnika za travu i Zaključavanje spremnika za travu u podignutom položaju.

  2. Kako biste pristupili motoru, podignite poklopac za pristup motoru pomoću ručke na poklopcu (Slika 57).

   g214957

  Pristupanje motoru s desne strane

  1. Gurnite zasun na hladnjaku prema unutra u smjeru hladnjaka (Slika 58).

  2. Kako biste pristupili motoru, okrenite hladnjak pomoću ručke na strani hladnjaka (Slika 58).

   g215339

  Pristupanje motoru s lijeve strane

  Kako biste pristupili motoru, uklonite matični vijak s lijeve strane nosača spremnika za gorivo i okrenite spremnik za gorivo nadesno (Slika 59).

  Note: Da biste potpuno okrenuli spremnik za gorivo prema van, okrenite upravljač udesno u potpuno zaključani položaj.

  g216339

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Zamijenite zračni filtar.Ako je uložak zračnog filtra prljav ili oštećen, zamijenite ga ranije.
 • Note: Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi ili pjeskoviti, češće mijenjajte pročistač zraka (svakih nekoliko sati).

  Čišćenje poklopca pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Uklonite poklopac pročistača zraka i očistite prljavštinu. Nemojte ukloniti filtar.
 • Note: Za čišćenje poklopca ili zračnog filtra nemojte upotrebljavati stlačeni zrak.

  Provjerite ima li kućište pročistača zraka oštećenja koja bi mogla uzrokovati ispuštanje zraka. Ako je kućište pročistača zraka oštećeno, zamijenite ga.

  Očistite poklopac pročistača zraka kako je prikazano na Slika 60.

  g216811

  Održavanje filtara pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Zamijenite filtar pročistača zrakaČešće u iznimno prašnjavim ili prljavim uvjetima rada.
  1. Nježno izvucite primarni filtar iz kućišta pročistača zraka (Slika 61).

   Note: Izbjegavajte sudaranje filtra sa stranom kućišta.

   Important: Ne pokušavajte očistiti primarni filtar.

   g009742
  2. Uklonite sigurnosni filtar (ako je ugrađen).

   Note: Uklonite sigurnosni filtar samo ako ga namjeravate zamijeniti.

   Important: Nikad ne pokušavajte očistiti sigurnosni filtar. Ako je sigurnosni filtar prljav, to znači da je primarni filtar oštećen i morate zamijeniti oba.

  3. Provjerite imaju li novi filtri oštećenja tako da ih pregledate dok je u njih s vanjske strane upereno jako svjetlo.

   Note: Rupe u filtru izgledat će kao svijetle točke. Provjerite ima li filtar rupe, naslage masti ili oštećenja gumene brtve. Ne upotrebljavajte filtar ako je oštećen.

  4. Ako zamjenjujete sigurnosni filtar, pažljivo ugurajte novi filtar u kućište filtra (Slika 61).

   Important: Kako biste spriječili oštećenja motora, uvijek radite s postavljenim zračnim filtrima i poklopcem.

  5. Pažljivo umetnite novi primarni filtar iznad sigurnosnog filtra i provjerite je li filtar ispravno postavljen tako da pritisnete vanjski rub filtra pri postavljanju.

   Important: Ne pritišćite meki unutarnji dio filtra.

  6. Postavite poklopac pročistača zraka sa stranom na kojoj piše UP” prema gore i učvrstite zasune (Slika 61).

  Održavanje motornog ulja

  Motor se isporučuje s uljem u kućištu motora.

  Kapacitet kućišta motora: približno 3,4 l s filtrom.

  Specifikacija motornog ulja:

  • Vrsta motornog ulja – Potrebna razina API klasifikacije: CH-4, CI-4 ili više.

  • Viskoznost motornog ulja

   • Poželjno ulje: SAE 15W-40 (iznad –17 °C)

   • Zamjensko ulje: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Note: Motorno ulje tvrtke Toro viskozne gradacije 15W-40 ili 10W-30 dostupno je preko vašeg ovlaštenog distributera. Pogledajte katalog dijelova za brojeve dijelova.

  Provjeravanje razine motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu motornog ulja.Provjerite razinu motornog ulja prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga.
 • Note: Najbolje je provjeriti motorno ulje kad je motor hladan prije prvog pokretanja u danu. Ako ste već pokretali motor, prije provjeravanje pustite da se ulje najmanje 10 minuta cijedi natrag u sabirni tank. Ako je razina ulja na najnižoj oznaci šipke za mjerenje ili ispod nje, dodajte još ulja kako bi se razina podigla do najviše oznake. Nemojte prepuniti spremnik. Ako je razina ulja između najviše i najniže oznake, ne trebate dodavati ulje.

  Provjerite razinu motornog ulja kako je prikazano na Slika 62.

  g215447

  Mijenjanje motornog ulja i filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar motornog ulja.
 • Svakih 250 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar motornog ulja.
 • Note: Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi ili pjeskoviti, češće mijenjajte motorno ulje i filtar.

  1. Pokrenite motor i pustite da radi 5 minuta kako bi se ulje moglo zagrijati.

  2. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  3. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  4. Podignite i učvrstite spremnik za travu i otvorite poklopac za pristup motoru; pogledajte Pristupanje motoru putem poklopca za pristup motoru.

  5. Ugasite motor i izvadite ključ.

  6. Zamijenite motorno ulje i filtar motornog ulja kao što je prikazano na Slika 63.

   Note: Pritegnite filtar dok brtva ne dodirne motor i zatim ga okrenite još ¾ okreta.

   g216819

  Održavanje sustava goriva

  Note: Pogledajte Dolijevanje goriva za preporuke za gorivo.

  Opasnost

  U određenim su uvjetima dizelsko gorivo i pare goriva iznimno zapaljivi i eksplozivni. Vatre ili eksplozije uzrokovane gorivom mogu dovesti do opeklina vas i drugih ljudi i oštećenja imovine.

  Nikad nemojte pušiti dok rukujete gorivom i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogla zapaliti iskrom.

  Pripremanje sustava goriva

  Na lijevoj strani motora pomičite polugu pumpe za gorivo dok ne napunite posudu filtra goriva (Slika 64).

  g215557

  Odzračivanje pumpe za ubrizgavanje goriva

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Osigurajte da spremnik za gorivo bude barem napola pun.

  4. Odvojite hladnjak, pogledajte Pristupanje motoru s desne strane.

  5. Postavite posudu za ocijeđivanje ispod vijka za odzračivanje.

  6. Otvorite vijak za odzračivanje na pumpi za ubrizgavanje goriva (Slika 65).

   g215134
  7. Pomičite polugu pumpe za gorivo dok ne vidite da se oko vijka izlijeva mlaz goriva; pogledajte Slika 64 u Pripremanje sustava goriva.

  8. Pritegnite vijak za odzračivanje (Slika 65).

   Note: Motor bi se trebao pokrenuti nakon ovog postupka. Međutim, ako se motor ne pokrene, moguće je da je između pumpe za ubrizgavanje i ubrizgača zapeo zrak. Kontaktirajte svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  9. Obrišite gorivo koje se nakupilo oko pumpe za ubrizgavanje.

  Ispuštanje vode iz separatora vode i goriva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Ispustite vodu iz separatora vode i goriva.
 • Provjeravanje vode u posudi za gorivo

  1. Pogledajte indikator vode u posudi filtra goriva kako biste utvrdili ima li u posudi vode koja podiže plovak (Slika 66).

   g231812g231813
  2. Ako u posudi filtra goriva ima vode, okrenite zaporni ventil goriva za separator vode i goriva u položaj ZATVORENO (Slika 67) i pratite korake u Ispuštanje vode iz posude za gorivo.

   g231811

  Ispuštanje vode iz posude za gorivo

  1. Postavite posudu za ocijeđivanje ispod posude filtra goriva, uklonite maticu posude i uklonite posudu filtra s glave filtra (Slika 68).

   Note: Oprugu i plovak uklonite nakon što izvadite posudu filtra.

   g231810
  2. Ispraznite gorivo i vodu iz posude filtra.

  3. Provjerite stanje O-prstena na glavi filtra (Slika 68).

   Note: Zamijenite O-prsten ako je istrošen ili oštećen.

  4. Podmažite O-prsten čistim gorivom.

  5. Postavite oprugu i plovak u posudu filtra goriva (Slika 68).

  6. Postavite posudu filtra i maticu posude na glavu filtra i ručno pritegnite maticu (Slika 68).

  7. Otvorite zaporni ventil goriva i po potrebi pripremite sustav goriva; pogledajte Pripremanje sustava goriva.

  8. Provjerite ima li na separatoru vode i goriva znakova curenja.

   Note: Popravite sve uzroke curenja goriva prije upravljanja uređajem.

  Zamjena filtra separatora vode i goriva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 500 sati
 • Zamijenite filtar separatora vode i goriva.
 • Uklanjanje uloška filtra

  1. Očistite područje oko glave filtra goriva (Slika 69).

   g231812g215504
  2. Okrenite zaporni ventil goriva za separator vode i goriva u položaj ZATVORENO (Slika 70).

   g231811
  3. Postavite posudu za ocijeđivanje ispod posude filtra goriva, uklonite maticu posude i uklonite posudu filtra s glave filtra (Slika 71).

   Note: Oprugu i plovak uklonite nakon što izvadite posudu filtra.

   g231824
  4. Ispustite gorivo iz posude filtra i očistite pričvrsnu površinu glave filtra.

  Postavljanje uloška filtra

  1. Podmažite O-prsten čistim gorivom.

  2. Postavite uložak filtra na glavu filtra; pogledajte Slika 71 u Uklanjanje uloška filtra.

  3. Postavite oprugu i plovak u posudu filtra goriva; pogledajte Slika 71 u Uklanjanje uloška filtra.

  4. Postavite posudu filtra i maticu posude na glavu filtra i ručno pritegnite maticu; pogledajte Slika 71 u Uklanjanje uloška filtra.

  5. Otvorite zaporni ventil goriva i po potrebi pripremite sustav goriva; pogledajte Pripremanje sustava goriva.

  6. Provjerite ima li na separatoru vode i goriva znakova curenja.

   Note: Popravite sve uzroke curenja goriva prije upravljanja uređajem.

  Zamjena uloška filtra goriva

  Na prednjoj desnoj strani
  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 500 sati
 • Zamijenite uložak filtra goriva na prednjoj desnoj strani.
  1. Očistite područje oko glave filtra goriva (Slika 72).

   g215503
  2. Uklonite filtar i očistite pričvrsnu površinu glave filtra (Slika 72).

  3. Podmažite brtvu filtra čistim gorivom.

  4. Postavite uložak filtra na glavu filtra.

  5. Postavite posudu filtra i maticu posude na glavu filtra i ručno pritegnite maticu.

  6. Pripremite sustav goriva; pogledajte Pripremanje sustava goriva.

  7. Provjerite ima li na separatoru vode i goriva znakova curenja.

   Note: Popravite sve uzroke curenja goriva prije upravljanja uređajem.

  Čišćenje spremnika za gorivo

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
 • g236135
  • Ako skladištite uređaj na duže vrijeme, ispraznite spremnik za gorivo pomoću sifonske pumpe (Slika 73).

  • Ako sustav goriva postane onečišćen, ispraznite spremnik za gorivo pomoću sifonske pumpe (Slika 73), očistite spremnik i isperite ga čistim dizelskim gorivom.

  Provjeravanje cijevi za dovod goriva i cijevnih priključaka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Provjerite cijevi za dovod goriva i cijevne priključke.
 • Provjerite jesu li cijevi za dovod goriva istrošene, oštećene ili labave.

  Održavanje električnog sustava

  Sigurnost električnog sustava

  • Odspojite akumulator prije popravljanja uređaja. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

  • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora. Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

  Pristupanje akumulatoru

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Uklonite sva tri imbus-vijka s lijeve konzole (Slika 74).

  5. Uklonite ručicu poluge za gas (Slika 74).

  6. Podignite lijevu konzolu i stavite je na stranu (Slika 74).

  g215660

  Održavanje akumulatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Provjerite razinu elektrolita.(Ako je uređaj uskladišten, razinu provjeravajte svakih 30 dana.)
 • Important: Prije provođenja radova varenja na uređaju negativni kabel odspojite od akumulatora kako biste spriječili oštećenje električnog sustava.

  Uklanjanje akumulatora

  Upozorenje

  Priključci akumulatora ili metalni alati mogu uzrokovati kratki spoj s metalnim komponentama uređaja i tako izazvati iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora ne dopustite da priključci akumulatora dođu u dodir s bilo kojim metalnim dijelom uređaja.

  • Ne dopustite da dođe do kratkog spoja s metalnim alatima između priključaka akumulatora i metalnih dijelova uređaja.

  Upozorenje

  Neispravno usmjeravanje kabela može uzrokovati oštećenja uređaja i kabela uslijed iskrenja. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Pristupite akumulatoru; pogledajte Pristupanje akumulatoru.

  5. Uklonite akumulator kako je prikazano na Slika 75.

   g216923

  Postavljanje akumulatora

  Postavite akumulator kako je prikazano na Slika 76.

  g216922

  Punjenje akumulatora

  Upozorenje

  Punjenje akumulatora stvara plinove koji mogu eksplodirati.

  Nikad nemojte pušiti u blizini akumulatora i držite iskre i plamenove podalje od akumulatora.

  Important: Uvijek držite akumulator napunjen do kraja (specifična težina 1,265). To je posebno važno kako bi se spriječila oštećenja akumulatora na temperaturama ispod 0 °C.

  1. Punite bateriju između 10 i 15 minuta na jačini od 25 do 30 A ili 30 minuta na 10 A.

  2. Kad se akumulator napuni do kraja, odspojite punjač s utičnice i zatim odspojite kabele punjača s klema (Slika 77).

  3. Postavite akumulator u uređaj i povežite kabele akumulatora; pogledajte Postavljanje akumulatora.

   Note: Nemojte pokretati uređaj ako je akumulator odspojen, može doći do oštećenja električnog sustava.

   g000960

  Održavanje osigurača

  Električni sustav zaštićen je osiguračima. Nije ga potrebno održavati; međutim, ako pregori osigurač provjerite je li došlo do kvarova ili kratkih spojeva u komponenti / strujnom krugu.

  Kutija osigurača i osigurači nalaze se s lijeve strane vozačevog sjedala (Slika 78).

  g217872

  Pri zamjeni osigurača vodite se sljedećom tablicom:

  Osigurači – Slika 79

  Strujni krugTip osigurača
  Osigurač3 A
  PTO15 A
  Elektronička upravljačka jedinica i zvučni signalizator5 A
  Blokiranje diferencijala5 A
  Ventil kosišta i vozačevo sjedalo15 A
  Alternator i upravljačka ploča5 A
  Radna svjetla, svjetla kočnica, duga svjetla i jedinica za upravljanje svjetlom15 A
  Potezni prekidač i prekidač svjetla za slučaj opasnosti, svjećice i prekidač za paljenje30 A
  g224645

  Osigurači svjetala – Slika 80

  Strujni krugTip osigurača
  Desno svjetlo i svjetlo za registarsku pločicu3 A
  Lijevo svjetlo3 A
  Dugo svjetlo15 A
  Prednje svjetlo10 A
  Alarmni uređaj10 A
  Svjetla indikatora7,5 A
  Rotirajuće signalno svjetlo5 A
  Prekidač svjetla za slučaj opasnosti15 A
  g224646

  Postoje i dva osigurača (40 A) koji štite glavni kabelski svežanj uređaja (Slika 81).

  g224476

  Održavanje kabelskog svežnja

  Kako biste spriječili koroziju priključaka, pri svakom postavljanju kabelskog svežnja podmažite unutrašnjost svih priključaka svežnja mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47).

  Important: Pri radu s električnim sustavom uvijek odspojite kabele za akumulator, počevši od negativnog (–) kabela, kako biste spriječili oštećenja ožičenja uzrokovana kratkim spojevima.

  Održavanje pogonskog sustava

  Zaokreanje pritezne matice kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvog sata
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Nakon prvih 10 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Svakih 200 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Specifikacija zakretnog momenta pritezne matice kotača: od 85 do 90 Nm

  Zaokrenite pritezne matice prednjih i stražnjih kotača do traženog zakretnog momenta križnim redoslijedom kako je prikazano na Slika 82.

  g034007

  Održavanje poravnanja stražnjih kotača

  Provjeravanje poravnanja stražnjih kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Provjerite poravnanje stražnjih kotača.
  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Okrenite upravljač tako da stražnji kotači budu okrenuti prema naprijed.

  5. Izmjerite udaljenost između središta na razini glavčine kotača, na prednjoj i stražnjoj strani stražnjih kotača.

   Note: Ako su stražnji kotači ispravno poravnani, ne bi smjeli biti konvergentni ili divergentni.

  6. Ako su kotači konvergentni ili divergentni, poravnajte ih; pogledajte Podešavanje konvergencije stražnjih kotača.

  Podešavanje konvergencije stražnjih kotača

  1. Otpustite plosnate matice s obje strane lijeve i desne vezne šipke.

  2. Podesite obje vezne šipke dok razmak između središta s prednje i stražnje strane stražnjih kotača ne bude jednak (Slika 83).

  3. Kad su stražnji kotači ispravno podešeni, pritegnite plosnate matice uz vezne šipke.

   g217458

  Podešavanje graničnika upravljanja

  Graničnici upravljanja na stražnjoj osovini pridonose sprječavanju pretjeranog pomicanja upravljačkog cilindra u slučaju sudaranja sa stražnjim kotačima. Podesite graničnike tako da je razmak između glave matičnog vijka i zgloba osovine 0,23 cm kada okrenete upravljač skroz nadesno ili nalijevo.

  Navijajte matične vijke dok razmak ne bude 0,23 cm; pogledajte Slika 84.

  g006075

  Održavanje sustava hlađenja

  Sigurnost rashladnog sustava

  • Gutanje rashladne tekućine može uzrokovati trovanje; držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

  • Izbacivanje vruće rashladne tekućine pod tlakom ili diranje vrućeg hladnjaka ili okolnih dijelova može uzrokovati teške opekline.

   • Uvijek pustite da se motor hladi barem 15 minuta prije uklanjanja čepa hladnjaka.

   • Pri otvaranju čepa hladnjaka upotrijebite krpu i polako otvorite čep kako bi para mogla izaći.

  • Ne upravljajte uređajem bez poklopaca.

  • Držite prste, ruke i odjeću podalje od rotirajućeg ventilatora i pogonskog remena.

  Specifikacija rashladne tekućine

  Kapacitet rashladnog sustava: 7,5 l

  Specifikacija tipa rashladne tekućine:

  Preporučena rashladna tekućina

  Note: Rashladna tekućina mora zadovoljavati ili premašivati ASTM normu 3306.

  Prethodno razrijeđena rashladna tekućina na bazi glikola (mješavina 50:50)
  ili
  Rashladna tekućina na bazi glikola pomiješana s destiliranom vodom (mješavina 50:50)
  ili
  Rashladna tekućina na bazi glikola pomiješana s visokokvalitetnom vodom (mješavina 50:50)
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Klorid <40 ppm (Cl)
  Sumpor <100 ppm (SO4)

  Provjeravanje rashladnog sustava i razine rashladne tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite rashladni sustav i razinu rashladne tekućine.Provjerite razinu rashladne tekućine prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga.
 • Upozorenje

  Ako je motor upaljen, hladnjak će biti pod tlakom i rashladna tekućina u njemu vruća. Ako uklonite čep, rashladna tekućina mogla bi se raspršiti i uzrokovati teške opekline.

  • Ne uklanjajte čep ekspanzijske posude kako biste provjerili razinu rashladne tekućine. Umjesto toga razinu provjerite na bočnoj strani posude.

  • Ne uklanjajte čep ekspanzijske posude dok je motor vruć. Pustite da se motor hladi najmanje 15 minuta ili dok se čep hladnjaka ne ohladi dovoljno da ga se može dodirnuti bez opasnosti od opeklina.

  1. Provjerite razinu rashladne tekućine u ekspanzijskoj posudi (Slika 85).

   g215608
  2. Ako je razina rashladne tekućine niska, uklonite čep ekspanzijske posude i dodajte preporučenu rashladnu tekućinu po potrebi.

   Ne upotrebljavajte samo vodu ili rashladne tekućine na bazi alkohola.Nemojte prepuniti spremnik.

  3. Postavite čep ekspanzijske posude.

  Provjeravanje čistoće filtra hladnjaka i hladnjaka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite ima li prljavštine u filtru hladnjaka i hladnjaku.Češće provjeravajte hladnjak u iznimno prašnjavim i prljavim uvjetima rada.
 • Filtar hladnjaka i hladnjak moraju se održavati čistima kako bi se spriječilo pregrijavanje motora. Provjerite ima li u filtru hladnjaka i hladnjaku nakupina trave, prašine i prljavštine i po potrebi očistite prljavštinu s tih dijelova.

  Čišćenje filtra hladnjaka i hladnjaka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Pregledajte crijeva sustava rashlađivanja.
 • Svakih 1500 sati
 • Isperite i zamijenite rashladnu tekućinu.
 • Note: Ako se PTO isključi zbog visoke temperature, prvo provjerite imaju li hladnjak i filtar hladnjaka prekomjerne naslage prljavštine. Očistite sustav prije upravljanja uređajem. Nemojte odmah ugasiti motor; pustite da se motor hladi tako da ga držite u pogonu bez opterećenja.

  Očistite hladnjak na sljedeći način:

  1. Uklonite filtar hladnjaka.

  2. Počevši od strane hladnjaka na kojoj je ventilator ispušite prljavštinu pomoću stlačenog zraka niskog tlaka (1,72 bar) (ne upotrebljavajte vodu). Ponovite postupak s prednje strane hladnjaka i ponovno sa strane na kojoj je ventilator.

  3. Nakon što temeljito očistite hladnjak, očistite prljavštinu koja se možda nakupila u žlijebu na bazi hladnjaka.

  4. Očistite filtar hladnjaka i postavite ga na uređaj.

  Održavanje kočnica

  Podešavanje radnih kočnica

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 10 sati
 • Provjerite i podesite radne kočnice.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Provjerite i podesite radne kočnice.
 • Nakon podešavanje radnih kočnica nakon prvih 50 sati rada možda ćete morati ponovno podesiti kočnice nakon dugotrajne upotrebe.

  Razmak između papučice kočnice i prednjeg kraja utora treba biti otprilike 13 mm kad je papučica kočnice pritisnuta do kraja.

  1. Pritisnite papučicu kočnice prema dolje kako biste provjerili je li razmak na prednjoj strani utora dovoljno velik (Slika 86).

   g217076
  2. Otpustite papučicu kočnice.

  3. Ako je potrebno podešavanje, otpustite prednje i stražnje plosnate matice s obje strane kabela kočnice (Slika 87).

   g217075
  4. Pritisnite papučicu kočnice prema dolje i pomaknite kabele kočnice prema naprijed ili prema natrag.

  5. Pritegnite plosnate matice kako biste učvrstili položaje kabela.

  6. Ponavljajte korake od 3 do 5 dok ne postavite papučicu kočnice u željeni položaj.

  Održavanje remena

  Provjeravanje stanja remena alternatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Provjerite stanje remena alternatora.
 • Provjerite je li remen alternatora istrošen ili oštećen.

  Note: Ako je remen alternatora istrošen ili oštećen, zamijenite ga.

  Napinjanje remena alternatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 10 sati
 • Provjerite napetost remena alternatora.
 • Svakih 200 sati
 • Provjerite napetost remena alternatora.
  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Pristupite motoru s lijeve strane; pogledajte Pristupanje motoru s lijeve strane.

  5. Otpustite zakretni vijak i sigurnosni vijak alternatora (Slika 88).

  6. Zatežite remen alternatora dok otklon remena ne bude 10 mm na pola puta između remenica uz silu od 4,5 kg.

  7. Pritegnite sigurnosni vijak alternatora (Slika 88).

  8. Pritegnite zakretni vijak alternatora (Slika 88).

  g216341

  Održavanje remena PTO uređaja

  Provjeravanje napetosti remena PTO uređaja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 10 sati
 • Provjerite napetost remena PTO uređaja.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Provjerite napetost remena PTO uređaja.
 • Svakih 200 sati
 • Provjerite stanje i napetost remena PTO uređaja.
  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Pogledajte strelicu indikatora napetosti zatezača remena.

   Vanjska površina podložne pločice trebala bi se poravnati sa strelicom indikatora napetosti

  5. Ako je potrebno, okrećite maticu zatezača remena dok se strelica indikatora napetosti ne poravna s vanjskom površinom podložne pločice (Slika 89).

   g232231

  Zamjena remena PTO uređaja

  Important: Zamijenite remene PTO uređaja u kompletu.

  Uklanjanje remena PTO uređaja

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Pristupite lijevoj i desnoj strani motora; pogledajte Pristupanje motoru s lijeve strane i Pristupanje motoru s desne strane.

  5. Na strani hladnjaka otkvačite oprugu spojke i amortizera iz nosača opruge (Slika 90).

   g232324
  6. Uklonite oba matična vijka i obje matice koje pričvršćuju šipku protiv okretanja za desni nosač motora (Slika 91).

   g232322
  7. Pomaknite šipku protiv okretanja prema natrag i izvadite je iz uređaja (Slika 92).

   g232325
  8. Otpustite maticu zatezača remena; pogledajte Slika 89 u Provjeravanje napetosti remena PTO uređaja.

  9. Okrenite remenicu prema motoru i uklonite remene iz uređaja (Slika 93).

   g232232

  Postavljanje remena PTO uređaja

  1. Posložite remene PTO uređaja preko remenica (Slika 94).

   g232323
  2. Poravnajte klin šipke protiv okretanja sa zazorom lamele spojke PTO uređaja; pogledajte Slika 92 u Uklanjanje remena PTO uređaja.

  3. Pričvrstite šipku protiv okretanja za desni nosač motora pomoću dvaju matičnih vijaka i dviju matica koje ste uklonili u koraku 6 u odjeljku Uklanjanje remena PTO uređaja.

  4. Postavite oprugu spojke i amortizera između unutarnjeg vijka lamele spojke i nosača opruge; pogledajte Slika 90 u Uklanjanje remena PTO uređaja.

  5. Pritegnite maticu zatezača remena; pogledajte Provjeravanje napetosti remena PTO uređaja.

  6. Zatvorite hladnjak uređaja; pogledajte Pristupanje motoru s desne strane.

  7. Pomaknite spremnik za gorivo u šasiju i učvrstite spremnik za gorivo; pogledajte Pristupanje motoru s lijeve strane.

  Održavanje sustava upravljanja

  Podešavanje zazora spojke PTO uređaja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Podesite zazor spojke PTO uređaja.
  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Podignite i učvrstite spremnik za travu; pogledajte Podizanje spremnika za travu i Zaključavanje spremnika za travu u podignutom položaju.

  4. Ugasite motor i izvadite ključ.

  5. Otvorite poklopac za pristup motoru; pogledajte Pristupanje motoru putem poklopca za pristup motoru.

  6. Podesite zazor tako da mjerač zazora od 0,4 mm uz lagani pritisak može proći između obloge lamele spojke i tarne lamele (Slika 95).

   Note: Možete smanjiti zazor okretanjem matice za podešavanje u smjeru kazaljke na satu (Slika 95). Maksimalni radni zazor iznosi 0,7 mm. Podesite sva tri zazora.

   g001252
  7. Nakon što postavite sva tri zazora ponovno ih provjerite.

   Note: Podešavanje jednog zazora može izmijeniti druge zazore.

  Podešavanje papučice snage

  Podešavanje graničnika papučice snage

  Možete podesiti papučicu snage za udobnije upravljanje ili smanjiti ili povećati maksimalnu brzinu vožnje uređaja prema naprijed.

  Također možete podesiti papučicu snage da smanjite ili povećate maksimalnu brzinu vožnje uređaja unatrag.

  1. Pomaknite papučicu snage skroz prema naprijed (Slika 96).

   Za maksimalnu brzinu zazor između papučice snage i graničnika papučice snage trebao bi iznositi 3 mm.

   g216954
  2. Ako želite smanjiti brzinu vožnje uređaja prema naprijed, učinite sljedeće:

   1. Držite graničnik papučice snage za vožnju prema naprijed i pomoću ključa za odvijanje otpustite plosnatu maticu na stražnjoj strani nosača (Slika 96).

   2. Pomaknite papučicu snage u željeni položaj (Slika 96).

   3. Podesite plosnatu maticu na stražnjoj strani nosača dok graničnik papučice snage ne dodirne papučicu snage (Slika 96).

    Note: Kraćenje položaja graničnika papučice snage povećat će brzinu vožnje uređaja prema naprijed.

   4. Dok držite graničnik papučice snage, zaokrenite plosnatu maticu na prednjoj strani nosača na 37 do 45 Nm.

  Podešavanje spone upravljača

  Ako je potrebno daljnje podešavanje, podesite sponu upravljača (Slika 97) na sljedeći način:

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Uklonite matični vijak i maticu koji pričvršćuju kraj spone upravljača za papučicu.

  5. Otpustite plosnatu maticu koja pričvršćuje kraj šipke za sponu upravljača (Slika 97).

  6. Okrećite šipku dok ne postignete željenu dužinu.

  7. Pritegnite plosnatu maticu (Slika 97) i pričvrstite kraj spone za papučicu snage pomoću vijka i matice koje ste uklonili kako biste fiksirali kut papučice.

   g216434

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Sigurnost hidrauličkog sustava

  • Odmah potražite liječničku pomoć ako tekućina uđe pod kožu. Tekućinu pod kožom mora unutar nekoliko sati kirurški ukloniti liječnik.

  • Prije vršenja pritiska na hidraulički sustav provjerite jesu li sva crijeva za hidrauličnu tekućinu u dobrom stanju i jesu li sve hidrauličke veze i spojnice zategnute.

  • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

  • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira.

  • Prije obavljanja radova na hidrauličkom sustavu sigurno otpustite sav pritisak u hidrauličkom sustavu.

  Specifikacija hidrauličkog sustava

  Spremnik hidraulične tekućine u tvornici se puni visokokvalitetnom hidrauličnom tekućinom. Provjerite razinu hidraulične tekućine prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga.

  Upotrijebite Toro Premium univerzalnu hidrauličnu tekućinu (dostupna u kantama od 19 litara i bačvama od 208 litara. Za brojeve dijelova pogledajte Katalog dijelova ili se obratite distributeru tvrtke Toro.)

  Ako tekućina tvrtke Toro nije dostupna, možete upotrijebiti druge tekućine pod uvjetom da ispunjavaju sva sljedeća materijalna svojstva i industrijske specifikacije. Nađite zadovoljavajuć proizvod u dogovoru sa svojim distributerom maziva.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu upotrebom neprikladnih zamjenskih tekućina, stoga upotrebljavajte samo proizvode uglednih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

  Hidraulična tekućina protiv trošenja s visokim indeksom viskoznosti i niskim stiništem, ISO VG 46

  Materijalna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445od 42 do 50 St na 40 °C
   od 7,6 do 8,5 St na 100 °C
   Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 ili više
   Stinište, ASTM D97Od –40 °C do –45 °C
   FZG, stupanj štetnog opterećenja11 ili bolje
   Udio vode (nova tekućina)500 ppm (maksimalno)
  Industrijske specifikacije:Vickers I-286-S (razina kvalitete), Vickers M-2950-S (razina kvalitete), Denison HF-0

  Important: Višegradno ulje ISO VG 46 nudi optimalnu učinkovitost u širokom rasponu temperatura. Za rad pri kontinuirano visokim temperaturama okoline, od 18 °C do 49 °C, učinkovitost bi mogla biti viša uz upotrebu hidraulične tekućine ISO VG 68.

  Important: Mnoge hidraulične tekućine nemaju miris, što otežava uočavanje curenja. Dostupno je crveno bojilo za hidraulično ulje u bočicama od 20ml. Jedna bočica dovoljna je za količinu od 15 do 22 litre hidrauličnog ulja. Naručite dio br. 44-2500 od svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Priprema za održavanje hidrauličkog sustava

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Postavite sve komande u NEUTRALNI položaj i pokrenite motor.

  4. Pustite motor da radi na najmanjoj mogućoj brzini kako biste izbacili zrak iz sustava.

   Important: Nemojte aktivirati PTO.

  5. Nekoliko puta okrenite upravljač do kraja nalijevo i nadesno i poravnajte upravljače prema naprijed.

  Provjeravanje razine hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Osigurajte da spremnik za travu bude potpuno spušten i ravan i da kosište bude spušteno.

  3. Isključite PTO uređaj, aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite motor i izvadite ključ za paljenje.

  4. Uklonite šipku za mjerenje razine ulja iz spremnika hidraulične tekućine i obrišite je čistom krpom (Slika 98).

   g215906
  5. Umetnite šipku za mjerenje razine ulja u nastavak za punjenje i navijte čep šipke na nastavak.

  6. Uklonite šipku za mjerenje razine ulja i provjerite razinu tekućine (Slika 99).

   Razina hidraulične tekućine je normalna kad se nalazi između dviju oznaka na šipki za mjerenje.

   g034080
  7. Ako je razina tekućine ispod donje oznake na šipki za mjerenje, dolijevajte za to predviđenu hidrauličnu tekućinu u nastavak za punjenje (Slika 100) dok ne vidite da je razina između dviju oznaka na šipki.

   Important: Nemojte puniti spremnik hidraulične tekućine iznad gornje oznake na šipki za mjerenje.

   g215905
  8. Navijte čep na nastavak za punjenje.

   Note: Ne pritežite čep pomoću ključa.

  9. Pregledajte sva crijeva i opremu za znakove curenja.

  Mijenjanje hidraulične tekućine i filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 500 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite filtar hidraulične tekućine.
 • Svakih 1000 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Kapacitet spremnika hidraulične tekućine: otprilike 5,0 l

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Osigurajte da spremnik za travu bude potpuno spušten i ravan i da kosište bude podignuto.

  3. Isključite PTO uređaj, aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite motor i izvadite ključ za paljenje.

  4. Ispraznite spremnik hidraulične tekućine pomoću sifonske pumpe (Slika 101).

   g236164
  5. Okrenite hladnjak kako biste pristupili filtru; pogledajte Pristupanje motoru s desne strane.

  6. Zamijenite hidraulični filtar kako je prikazano na Slika 102.

   g215918
  7. Dolijevajte za to predviđenu hidrauličnu tekućinu u nastavak za punjenje dok ne vidite da je razina između dviju oznaka na šipki (Slika 99).

   Important: Nemojte puniti spremnik hidraulične tekućine iznad gornje oznake na šipki za mjerenje.

  8. Pokrenite motor, okrenite upravljač i cilindre za podizanje kosišta i provjerite curi li igdje tekućina. Pustite motor da radi otprilike 5 minuta i zatim ga ugasite.

  9. Nakon dvije minute provjerite razinu hidraulične tekućine; pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine.

  Održavanje kosišta

  Okretanje kosišta u položaj za održavanje

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Podignite spremnik za travu i učvrstite ga pomoću magnetskih sigurnosnih zapora; pogledajte Zaključavanje spremnika za travu u podignutom položaju.

  4. Odvojite i uklonite izbacivač trave; pogledajte Čišćenje izbacivača trave.

  5. Povucite i okrenite stražnje spojne klinove na obje strane kosišta.

  6. Podignite kosište.

  7. Ugasite motor i izvadite ključ.

  8. Okrenite prednju stranu kosišta prema gore u položaj za održavanje pomoću ručke i naslona za nogu na desnoj strani kosišta.

  Okretanje kosišta u položaj za košnju

  Important: Pobrinite se da je izbacivač trave uklonjen prije obavljanja ovog postupka; u suprotnom bi moglo doći do oštećenja.

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Spustite kosište.

  3. Okrenite stražnje spojne klinove kako biste ih otpustili u stražnje spojeve.

  4. Umetnite izbacivač trave, okrenite vozačevo sjedalo i spustite spremnik za travu.

  Održavanje noževa

  Održavajte noževe oštrima kako biste osigurali vrhunsku kvalitetu rezanja. Preporučamo da imate rezervne noževe pri ruci kako biste olakšali oštrenje i zamjenu.

  Zamijenite noževe ako se sudare s tvrdim predmetom i ako su neuravnoteženi ili savinuti. Upotrebljavajte izvorne noževe tvrtke Toro kako biste osigurali najbolju učinkovitost i kontinuiranu usklađenost uređaja sa zahtjevima sigurnosnih normi. Zamjenski noževi drugih proizvođača možda ne ispunjavaju sigurnosne norme.

  Sigurnost noževa

  • Povremeno provjerite jesu li noževi istrošeni ili oštećeni.

  • Budite oprezni pri pregledavanju noževa. Pri održavanju noževa budite oprezni i zamotajte noževe ili nosite rukavice. Nikad ne ravnajte ili varite noževe, samo ih mijenjajte ili oštrite.

  • Budite oprezni s kosilicama s višestrukim noževima jer okretanje jednog noža može uzrokovati okretanje drugih noževa.

  Prije pregledavanja ili održavanja noževa

  Pripremite kosište za održavanje; pogledajte Okretanje kosišta u položaj za održavanje.

  Pregledavanje noževa

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Pregledajte noževe.
  1. Pregledajte oštrice (Slika 103).

  2. Ako su oštrice tupe ili imaju zareze, uklonite i naoštrite noževe; pogledajte Oštrenje i uravnoteživanje noževa.

  3. Pregledajte noževe, osobito krilo noža.

  4. Ako na tom dijelu uočite napukline, znakove istrošenosti ili stvaranje utora, smjesta zamijenite nož (Slika 103).

   g215978

  Uklanjanje noževa

  Uklanjanje središnjeg noža

  1. Primite kraj noža pomoću krpe ili debele rukavice.

  2. Uklonite vijak noža, držač noža, opružnu podlošku, zakrivljenu podložnu pločicu i nož s vretenaste osovine (Slika 104).

   g216037

  Uklanjanje sklopa krilnih noževa

  Lijevi i desni sklop noževa okreću se u suprotnim smjerovima i jedinstveni su za svoje položaje. Provjerite jeste li ugradili diskove i noževe na ispravne položaje.

  1. Primite sklop krilnih noževa pomoću krpe ili debele rukavice.

  2. Uklonite vijak noža, opružnu podlošku, držač noža i zakrivljenu podložnu pločicu s vretenaste osovine (Slika 105).

  3. Uklonite sklop noževa (Slika 105).

   Important: Vijak desnog sklopa noževa ima lijevi navoj. Okrenite vijak noža u smjeru kazaljke na satu kako biste ga otpustili.

   g216117

  Oštrenje i uravnoteživanje noževa

  Oštrenje i uravnoteživanje središnjeg noža

  1. Naoštrite oštricu na oba kraja noža pomoću turpije ili alata za oštrenje (Slika 106).

   Note: Održavajte izvorni nagib – 22°.

   Note: Nož zadržava ravnotežu ako uklonite istu količinu materijala s obiju oštrica.

   g216118
  2. Provjerite ravnotežu noža tako da ga stavite na balanser noževa (Slika 107).

   Note: Ako nož ostane u vodoravnom položaju, to znači da je uravnotežen i spreman za upotrebu.

   Note: Ako nož nije uravnotežen, isturpijajte dio metala s teškog kraja noža samo na strani krila oštrice (Slika 106).

   g216115
  3. Ponavljajte postupak dok se nož ne uravnoteži.

  Oštrenje i uravnoteživanje krilnih noževa

  1. Naoštrite oštricu na oba kraja sklopa noževa pomoću turpije ili alata za oštrenje (Slika 108).

   Note: Održavajte izvorni nagib – 22°.

   Note: Nož zadržava ravnotežu ako uklonite istu količinu materijala s obiju oštrica.

   g216119
  2. Provjerite ravnotežu sklopa noževa tako da ga stavite na balanser noževa (Slika 109).

   Note: Ako sklop noževa ostane u vodoravnom položaju, to znači da je uravnotežen i spreman za upotrebu.

   Note: Ako sklop noževa nije uravnotežen, isturpijajte dio metala s teškog kraja noža samo na strani krila oštrice (Slika 108).

   g216116
  3. Ponavljajte postupak dok se sklop noževa ne uravnoteži.

  Postavljanje noževa

  Postavljanje središnjeg noža

  1. Primite kraj noža pomoću krpe ili debele rukavice.

  2. Postavite nož pomoću prethodno uklonjenog vijka noža, držača noža, opružne podloške i zakrivljene podložne pločice (Slika 110).

   Important: Kako bi se osiguralo ispravno rezanje, krilo oštrice mora biti usmjereno prema gore u smjeru unutrašnjosti kosilice.

   g216037
  3. Zaokrenite vijak noža na 53 Nm.

  Postavljanje sklopa krilnih noževa

  Important: Vijak desnog sklopa noževa ima lijevi navoj. Provjerite okrećete li vijak noža u ispravnom smjeru; u suprotnom biste mogli uzrokovati oštećenja.

  1. Primite sklop krilnih noževa pomoću krpe ili debele rukavice.

  2. Postavite sklop krilnih noževa pomoću prethodno uklonjenog vijka za disk, opružne podloške, držača noža i zakrivljene podložne pločice (Slika 111).

   Important: Kako bi se osiguralo ispravno rezanje, krila oštrica moraju biti usmjerena prema gore u smjeru unutrašnjosti kosilice.

   g224559
  3. Zaokrenite vijak za disk na 53 Nm.

  4. Zaokrenite vijke noža na 50 Nm.

  Odspajanje pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta

  1. Okrenite pričvrsni vijak i otvorite poklopac kardanske spojke s poklopca remena (Slika 112).

   g231879
  2. Odspojite prednji kraj pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta tako da pritisnete opružni klin i zatim povučete kraj pogonskog vratila prema natrag (Slika 112).

  Spajanje pogonskog vratila na mjenjačku kutiju kosišta

  1. Poravnajte žljebove kardanske spojke pogonskog vratila sa žljebovima u spojci mjenjačke kutije; pogledajte Slika 112 u Odspajanje pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta.

  2. Pritisnite opružni klin i zatim gurnite kraj pogonskog vratila prema naprijed; pogledajte Slika 112 u Odspajanje pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta.

  3. Otpustite opružni klin i provjerite je li kardanska spojka pogonskog vratila učvršćena u mjenjačku kutiju kosišta; pogledajte Slika 112 u Odspajanje pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta.

  4. Zatvorite poklopac kardanske spojke i pričvrstite ga za poklopac remena pomoću pričvrsnog vijka; pogledajte Slika 112 u Odspajanje pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta.

  Uklanjanje kosišta

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Prije spuštanja kosišta povucite i okrenite stražnje spojne klinove na obje strane kosišta (Slika 113).

   g231878
  4. Odspojite hidraulična crijeva s obiju strana uređaja (Slika 114).

   g231876
  5. Spustite kosište i nagnite spremnik za travu prema natrag.

  6. Ugasite motor i izvadite ključ.

  7. Nagnite sjedalo prema naprijed.

  8. Uklonite izbacivač trave; pogledajte Čišćenje izbacivača trave.

  9. Odspojite kardansku spojku pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta; pogledajte Odspajanje pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta.

  10. Uklonite obje rascjepke i oba svornjaka s poprečnim provrtom koji pridržavaju poluge za podizanje na obje strane kosišta (Slika 115).

   g231877
  11. Gurnite kosište prema naprijed podalje od uređaja.

  Postavljanje kosišta

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Nagnite spremnik za travu prema natrag.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Uklonite izbacivač trave; pogledajte Čišćenje izbacivača trave.

  5. Gurnite kosište prema natrag prema uređaju.

  6. Pričvrstite poluge za podizanje s obje strane pomoću rascjepki i svornjaka s poprečnim provrtom; pogledajte Slika 115 u Uklanjanje kosišta.

  7. Spojite kardansku spojku pogonskog vratila na mjenjačku kutiju kosišta; pogledajte Spajanje pogonskog vratila na mjenjačku kutiju kosišta.

  8. Postavite izbacivač trave; pogledajte Čišćenje izbacivača trave.

  9. Nagnite sjedalo prema natrag.

  10. Pokrenite motor.

  11. Spustite spremnik za travu.

  12. Podižite kosište dok prednji kotači ne budu malo podignuti od tla.

  13. Okrenite stražnje spojne klinove kako biste aktivirali stražnje spojeve kosišta; pogledajte Slika 113 u Uklanjanje kosišta.

  14. Spojite hidraulična crijeva na sljedeći način:

   1. Spojite hidraulično crijevo s plavom oznakom na unutarnji brzi spojnik (s plavom oznakom); pogledajte Slika 114 u Uklanjanje kosišta.

   2. Spojite hidraulično crijevo s crvenom oznakom na vanjski brzi spojnik (s crvenom oznakom); pogledajte Slika 114 u Uklanjanje kosišta.

   3. Ponovite korake 1 i 2 za hidraulična crijeva na drugoj strani kosišta.

  Uklanjanje poklopca remena

  Note: Prije uklanjanja poklopca remena morate odspojiti kardansku spojku pogonskog vratila od mjenjačke kutije kutija kosišta; pogledajte Odspajanje pogonskog vratila od mjenjačke kutije kosišta.

  1. Okrenite sva tri pričvrsna vijka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Slika 116).

   g231881
  2. Otpustite matični vijak (Slika 116).

  3. Uklonite poklopac remena s kosišta.

  Postavljanje poklopca remena

  1. Poravnajte pričvrsne vijke poklopca remena s utorima na kosištu; pogledajte Slika 116 u Uklanjanje poklopca remena.

  2. Okrenite pričvrsne vijke u smjeru kazaljke na satu.

  3. Postavite matični vijak u poklopcu remena na utor na kosištu; pogledajte Slika 116 u Uklanjanje poklopca remena.

  Uklanjanje poklopca remenica

  1. Uklonite poklopac remena; pogledajte Uklanjanje poklopca remena.

  2. Uklonite matični vijak i podložnu pločicu koji pridržavaju poklopac remenica za kosište (Slika 117).

   g231912
  3. Uklonite poklopac remenica s uređaja.

  Postavljanje poklopca remenica

  1. Poravnajte poklopac remenica preko krajnje desne remenice; pogledajte Slika 117 u Uklanjanje poklopca remenica.

  2. Pričvrstite poklopac remenica na utor na kosištu pomoću matičnog vijka i podložne pločice koje ste uklonili u koraku 2 u Uklanjanje poklopca remenica.

  Zamjena ulja u mjenjačkoj kutiji kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
 • Svakih 300 sati
 • Zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
 • Specifikacija mjenjačke kutije: PG2 i API GL4, GL5 ili MT1

  Viskoznost ulja u mjenjačkoj kutiji: LSX 75W90

  Kapacitet mjenjačke kutije: 112 ml

  Priprema za zamjenu ulja u mjenjačkoj kutiji

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite PTO i spustite kosište.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite motor i izvadite ključ za paljenje.

  3. Uklonite poklopac remena; pogledajte Uklanjanje poklopca remena

  Uklanjanje mjenjačke kutije

  1. Otpustite zatezač remena kosilice i uklonite remen kosilice s remenice mjenjačke kutije; pogledajte korak 4Uklanjanje remena kosilice.

  2. Uklonite sva četiri matična vijka koja pričvršćuju mjenjačku kutiju kosišta za nosač mjenjačke kutije (Slika 118).

   g233005

  Zamjena ulja u mjenjačkoj kutiji

  1. Uklonite čep kućišta iz rupe za čep kućišta mjenjačke kutije kosišta (Slika 119).

   g233003
  2. Postavite mjenjačku kutiju iznad posude za ocijeđivanje i do kraja ispustite ulje iz mjenjačke kutije (Slika 119).

  3. Okrenite mjenjačku kutiju tako da je rupa za čep kućišta okrenuta prema gore (Slika 120).

   g233004
  4. Dolijte 112 ml ulja predviđenog za mjenjačku kutiju u kućište kroz rupu za čep kućišta (Slika 120).

  5. Postavite čep kućišta na rupu za čep kućišta mjenjačke kutije kosišta (Slika 120).

  Postavljanje mjenjačke kutije

  1. Poravnajte rupe na mjenjačkoj kutiji kosišta s rupama na nosaču mjenjačke kutije; pogledajte Slika 118 u Uklanjanje mjenjačke kutije.

  2. Pričvrstite mjenjačku kutiju na nosač pomoću četiriju matičnih vijaka koje ste uklonili u koraku 2 u odjeljku Uklanjanje mjenjačke kutije.

  3. Postavite i zategnite remen kosilice; pogledajte korake 1 i 2 u Postavljanje remena kosilice.

  4. Postavite poklopac remena; pogledajte Postavljanje poklopca remena.

  5. Spojite pogonsko vratilo na mjenjačku kutiju kosišta; pogledajte Spajanje pogonskog vratila na mjenjačku kutiju kosišta.

  Poravnavanje kosišta

  Priprema za poravnavanje kosišta

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Spustite kosište i postavite polugu za podizanje kosišta u neutralni položaj.

  3. Pregledajte savinute ili oštećene noževe kosilice ili diskove krilnih noževa; pogledajte Pregledavanje noževa.

   Note: Prije poravnavanje kosišta zamijenite savinute ili oštećene noževe i diskove.

  Poravnavanje kosišta slijeva nadesno

  1. Podesite visinu košnje na 75 mm (Slika 121).

   g231943
  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Poravnajte krilni nož na krajnji vanjski položaj (Slika 122).

   g232023g231917
  4. Pomoću mjernog bloka izmjerite razmak između tla i krajnje vanjske točke oštrice noža (Slika 122).

   Zabilježite rezultate mjerenja ovdje:
  5. Poravnajte krilni nož na drugoj strani kosišta na krajnji vanjski položaj (Slika 122).

  6. Pomoću mjernog bloka izmjerite razmak između tla i krajnje vanjske točke oštrice noža (Slika 122).

   Zabilježite rezultate mjerenja ovdje:
  7. Ako je razlika između mjerenja veća od 3,2 mm; učinite sljedeće:

   1. Otpustite obje matice koje pridržavaju spoj za poravnavanje (Slika 123).

    g231919
   2. Otpustite plosnatu maticu koja pridržava imbus-vijak (Slika 123).

   3. Podesite visinu krilnih noževa na desnoj strani kosilice na sljedeći način:

    • Okrenite imbus-vijak u smjeru kazaljke na satu kako biste spustili desnu stranu kosišta.

    • Okrenite imbus-vijak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste podigli desnu stranu kosišta.

  8. Izmjerite krajnju vanjsku točku oštrica noževa (Slika 122).

  9. Ponavljajte korake 7 i 8 dok razlika između mjerenja ne bude 3,2 mm ili manje.

  10. Pritegnite obje matice spoja za poravnavanje i plosnatu maticu za imbus-vijak (Slika 123).

  Poravnavanje kosišta od naprijed prema natrag

  1. Podesite visinu košnje na 75 mm (Slika 124).

   g231943
  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Poravnajte krilni nož na krajnji prednji položaj (Slika 125).

   g232024g231946
  4. Pomoću mjernog bloka izmjerite razmak između tla i krajnje prednje točke oštrice noža (Slika 126).

   Zabilježite mjeru lijevog noža ovdje:
   Zabilježite mjeru desnog noža ovdje:
   g231944
  5. Pomoću mjernog bloka izmjerite razmak između tla i krajnje stražnje točke oštrice noža (Slika 127).

   Zabilježite mjeru lijevog noža ovdje:
   Zabilježite mjeru desnog noža ovdje:
   g231947
  6. Ako je razlika između mjerenja manja od 4,8 mm ili veća od 8 mm učinite sljedeće:

   1. Uklonite poklopac remena; pogledajte Uklanjanje poklopca remena.

   2. Otpustite plosnate matice za podešivače nagiba kosišta (Slika 128 i Slika 129) na obje strane kosišta.

    g231949
    g231950
   3. Okrećite podešivače nagiba kosišta dok krajnja stražnja točka oštrice noža ne bude od 4,8 do 8 mm viša od krajnje prednje točke oštrice noža.

   4. Ponovite korak 3 za nož na drugoj strani uređaja.

    Important: Osigurajte da razlika između mjerenja krajnjih stražnjih točaka lijeve i desne oštrice noža ne bude veća od 3,2 mm.

  7. Pritegnite plosnate matice za podešivače nagiba kosišta (Slika 123).

  8. Provjerite nagib kosišta slijeva nadesno; pogledajte Poravnavanje kosišta slijeva nadesno.

  9. Postavite poklopac remena; pogledajte Postavljanje poklopca remena.

  Podešavanje kazaljke indikatora visine košnje

  1. Nakon što poravnate noževe kosilice od naprijed prema natrag i podesite prednje krajeve noževa na 75 mm od tla, provjerite položaj indikatora visine košnje.

  2. Sjednite na vozačevo mjesto i pogledajte kazaljku indikatora visine košnje (Slika 130).

   g231943
  3. Ako kazaljka indikatora visine košnje ne pokazuje oznaku od 75 mm, učinite sljedeće:

   1. Otpustite obje plosnate matice koje pridržavaju spoj za visinu košnje (Slika 131).

    g231994
   2. Okrećite spoj dok se kazaljka indikatora visine košnje ne poravna s oznakom od 75 mm gledano s vozačevog sjedala (Slika 130 i Slika 131).

   3. Pritegnite obje plosnate matice (Slika 131).

  Provjeravanje napetosti remena kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Provjerite napetost remena kosišta.
 • Svakih 50 sati
 • Provjerite napetost remena kosišta.
  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj, spustite kosište i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Otpuštajte ili pritežite plosnatu maticu dok se strelica indikatora napetosti ne poravna s vanjskom površinom podložne pločice (Slika 132).

   g216382

  Zamjena remena kosišta

  Uklanjanje remena kosilice

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite PTO i spustite kosište.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite motor i izvadite ključ za paljenje.

  3. Uklonite poklopce remena i remenica; pogledajte Uklanjanje poklopca remena i Uklanjanje poklopca remenica.

  4. Otpuštajte plosnatu maticu zatezača remena dok se remen dovoljno ne opusti da sklizne sa zatezne remenice (Slika 133).

   g231993
  5. Uklonite remen s remenica kosišta.

  Postavljanje remena kosilice

  1. Postavite novi remen oko remenica kako je prikazano na Slika 134.

   g231992
  2. Pritežite plosnatu maticu dok se strelica indikatora napetosti ne poravna s vanjskom površinom podložne pločice (Slika 133).

  3. Postavite poklopac remenica; pogledajte Postavljanje poklopca remenica.

  4. Postavite poklopac remena; pogledajte Postavljanje poklopca remena.

  Zamjena kočnica protiv proklizavanja

  Kad se kočnice protiv proklizavanja istroše, možete ih premjestiti na drugu stranu kosišta kako biste ih duže koristili.

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Isključite PTO uređaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Okrenite kosište u položaj za održavanje; pogledajte Okretanje kosišta u položaj za održavanje.

  4. Ugasite motor i izvadite ključ.

  5. Uklonite kočnice protiv proklizavanja sa strana kosišta (Slika 135).

   g232026
  6. Zamijenite položaje kočnica protiv proklizavanja i postavite ih pomoću prethodno uklonjenih vijaka (Slika 135).

   Important: Koristite se samo gornjim dvjema skupinama rupa pri postavljanju kočnica protiv proklizavanja.

  Održavanje spremnika za travu

  Poravnavanje spremnika za travu s brtvom izbacivača

  1. Otpustite sva četiri matična vijka koji na zglobne spojnice pričvršćuju nosače poluga za podizanje spremnika za travu (Slika 136).

   g232010g232011
  2. Gurajte spremnik za travu prema naprijed ili natrag dok se ulaz spremnika ne poravna s brtvom izbacivača (Slika 137).

   g232009
  3. Pritegnite sva četiri matična vijka (Slika 136).

  Čišćenje

  Note: Neispravni postupci pranja mogu negativno utjecati na vijek trajanja. Nemojte prati uređaj dok je još vruć i ne usmjeravajte mlazove velikog obujma i visokog pritiska na ležajeve.

  Čišćenje ispod poklopca remena kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite ispod poklopca remena kosišta.
  1. Isključite prekidač da upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Umetnite mlaznicu za zrak u razmak između poklopca remena i gornje strane kosišta. Pomoću stlačenog zraka očistite naslage trave ispod poklopca remena kosišta.

  Čišćenje ispod kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite kosište.
  1. Isključite prekidač da upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Pripremite kosište za održavanje; pogledajte Okretanje kosišta u položaj za održavanje.

  4. Uklonite nakupine trave ili prljavštine i očistite po potrebi.

  Čišćenje filtra spremnika za travu

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite filtar spremnika za travu.
  1. Otvorite vrata spremnika za travu.

  2. Povucite polugu za otpuštanje na dnu filtra spremnika za travu prema dolje (Slika 138).

   g217355
  3. Uklonite filtar spremnika za travu i očistite ga (Slika 139).

   g215931
  4. Postavite filtar spremnika za travu.

  Čišćenje stražnjih utora u vratima spremnika za travu

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite stražnje utore u vratima spremnika za travu.
  1. Isključite prekidač da upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Podignite spremnik za travu (Slika 140) u potpuno podignuti položaj; pogledajte Podizanje spremnika za travu.

   g232364
  3. Ispraznite spremnik za travu (Slika 140) i ostavite ga u položaju za pražnjenje tako da stražnja vrata slobodno vise; pogledajte Pražnjenje spremnika za travu.

   Note: Vrata spremnika za travu automatski se otključavaju pri pražnjenju spremnika za travu.

  4. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  5. Učvrstite podignuti spremnik za travu pomoću sigurnosnih zapora; pogledajte Slika 41 u Zaključavanje spremnika za travu u podignutom položaju.

  6. Pomoću stlačenog zraka očistite travu i prljavštinu iz utora na dnu unutarnje metalne pločice vrata spremnika za travu (Slika 141).

   g232008
  7. Učvrstite sigurnosne zapore u zaklopljenom položaju; pogledajte Slika 41 u Zaključavanje spremnika za travu u podignutom položaju.

  8. Okrenite spremnik za travu u neutralni položaj.

  9. Spustite spremnik za travu; pogledajte Spuštanje spremnika za travu.

  Odlaganje otpada

  Motorno ulje, akumulatori, hidraulična tekućina i rashladna tekućina su zagađivači okoliša. Odložite ih u skladu s vašim državnim i lokalnim propisima.

  Skladištenje

  Sigurnost skladištenja

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave. Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  Skladištenje akumulatora

  • Održavajte akumulator i kabele na sljedeći način:

   1. Uklonite priključke akumulatora iz klema; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

   2. Očistite akumulator, priključke i kleme pomoću žičane četke i otopine – sode bikarbone.

   3. Kako biste spriječili koroziju, premažite kabelske priključke i kleme mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47) ili vazelinom.

   4. Ako namjeravate skladištiti uređaj duže od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga do kraja.

    Note: Polako punite akumulator 24 sata svakih 60 dana kako biste spriječili sulfataciju.

  • Skladištite akumulator u uređaju.

  • Ako skladištite akumulator u uređaju, odspojite kabele.

  • Skladištite akumulator u hladnom okruženju kako biste spriječili brzo pražnjenje akumulatora.

  • Osigurajte da je akumulator potpuno napunjen kako biste spriječili smrzavanje akumulatora. Specifična težina elektrolita u potpuno napunjenom akumulatoru je između 1,265 i 1,299.

  Priprema uređaja

  Important: Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati slankastu ili tehnološku vodu.

  1. Temeljito očistite uređaj, kosište i motor, a posebnu pažnju posvetite ovim dijelovima:

   • Hladnjak i filtar hladnjaka

   • Ispod kosišta

   • Ispod poklopaca remena kosišta

   • Sklop osovine PTO uređaja

   • Sve mazalice i okretne točke

   • Uklonite stražnji ploču za pristup stupu upravljača i očistite unutrašnjost

   • Ispod ploče sjedala i na gornjoj strani mjenjačke kutije

  2. Provjerite i podesite tlak zraka u gumama; pogledajte Provjeravanje tlaka zraka u gumama.

  3. Uklonite, naoštrite i uravnotežite noževe kosilice; pogledajte Upute za upotrebu za svoje kosište.

  4. Provjerite čvrstoću svih pričvrsnica i učvrstite ih po potrebi.

  5. Podmažite sve mazalice, okretne točke i optočne ventile mjenjačke kutije. Obrišite višak maziva.

  6. Lagano obrusite i upotrijebite boju za popravak na obojenim površinama koje su izgrebane, oguljene ili zahrđale. Popravite udubljenja na karoseriji ako ih ima.

  Priprema motora

  1. Zamijenite motorno ulje i filtar motornog ulja; pogledajte Mijenjanje motornog ulja i filtra.

  2. Pokrenite motor i pustite da radi u praznom hodu otprilike dvije minute.

  3. Ugasite motor.

  4. Ispraznite gorivo iz spremnika za gorivo, cijevi za dovod goriva, filtra i separatora.

  5. Isperite spremnik čistim dizelskim gorivom i spojite sve cijevi za dovod goriva.

  6. Temeljito očistite i servisirajte sklop pročistača zraka; pogledajte Održavanje filtara pročistača zraka.

  7. Zabrtvite ulaz pročistača zraka i ispušni otvor pomoću maskirne trake otporne na vremenske uvjete.

  8. Učvrstite sve priključke za gorivo.

  9. Provjerite razinu antifriza u rashladnom sustavu i po potrebi podesite koncentraciju rashladne tekućine za najhladniju očekivanu temperaturu na vašem području.

  10. Provjerite jesu li čep otvora za ulje i čep spremnika za gorivo dobro učvršćeni.

  Otklanjanje pogrešaka

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Prekidač za paljenje je u položaju Uključeno, ali svjetla indikatora na upravljačkoj ploči ne svijetle.
  1. Iz akumulatora ne dolazi struja.
  2. Razina elektrolita akumulatora je niska.
  3. Akumulator je prazan.
  4. Osigurač je neispravan.
  1. Provjerite spojeve žica.
  2. Provjerite razinu elektrolita akumulatora.
  3. Napunite akumulator.
  4. Zamijenite osigurač.
  Svjetla indikatora na upravljačkoj ploči svijetle kad je prekidač za paljenje u položaju Uključeno, ali se pokretač motora ne okreće.
  1. Iz akumulatora ne dolazi dovoljno struje.
  2. Papučica snage nije u položaju Neutralno.
  3. Ne sjedite na vozačevom mjestu.
  4. PTO uređaj je uključen.
  1. Napunite akumulator.
  2. Pomaknite papučicu snage u položaj Neutralno.
  3. Sjednite na vozačevo mjesto.
  4. Isključite PTO uređaj.
  Motor se pokreće samo povremeno ili neredovito radi.
  1. Zračni filtar je neispravan.
  2. U gorivu ima taloga ili prljavštine.
  1. Očistite ili zamijenite zračni filtar.
  2. Provjerite filtar goriva i zamijenite ga ako je to potrebno.
  Pokretač motora okreće se, ali se motor ne pokreće.
  1. Gorivo ne protječe kroz sustav.
  2. Gorivo ne protječe kroz sustav.
  3. Gorivo ne protječe kroz sustav.
  4. Žarnice nisu dovoljno tople kad je motor hladan.
  5. Žarnice nisu dovoljno tople kad je motor hladan.
  1. Provjerite razinu goriva u spremniku.
  2. Provjerite filtar goriva i zamijenite ga ako je to potrebno.
  3. Provjerite je li otvor na čepu spremnika za gorivo začepljen.
  4. Pričekajte da se indikator žarnice prebaci u položaj Isključeno.
  5. Ugasite motor i okrenite ključ u položaj Uključeno/Predgrijavanje za pokretanje drugog radnog ciklusa.
  Motor se gasi dok je PTO još uključen.
  1. PTO je u kvaru.
  2. Rukovatelj napušta sjedalo.
  3. PTO je u kvaru.
  4. Ručna kočnica je aktivirana i papučica snage je pritisnuta prema dolje.
  1. Provjerite rad prekidača PTO uređaja.
  2. Sjednite na vozačevo mjesto.
  3. Zatvorite i spustite spremnik za travu.
  4. Deaktivirajte ručnu kočnicu.
  Rezanje je neravno i sustav za sakupljanje je nedostatan.
  1. Kosište nije paralelno s tlom.
  2. Kosište nije paralelno s tlom.
  3. Učinkovitost noževa je niska.
  4. Učinkovitost noževa je niska.
  5. Učinkovitost noževa je niska.
  6. Brzina je previsoka za visinu i stanje trave.
  7. Izbacivač je začepljen.
  8. Izbacivač je začepljen.
  9. Izbacivač je začepljen.
  1. Provjerite jesu li gume ispravno napuhane.
  2. Podesite kosište kako biste osigurali da je paralelno s tlom.
  3. Provjerite jesu li noževi ispravno postavljeni.
  4. Naoštrite ili zamijenite noževe.
  5. Podesite napetost remena PTO uređaja.
  6. Usporite vožnju.
  7. Očistite izbacivač.
  8. Osigurajte da je maksimalna brzina motora 3000 okr/min.
  9. Očistite filtar za travu.
  Uređaj vibrira tijekom rada.
  1. Noževi su neuravnoteženi.
  2. Matični vijci su labavi.
  1. Uravnotežite noževe ili ih zamijenite ako su oštećeni.
  2. Pritegnite vijke noževa, vijke motora i vijke okvira ako su labavi.
  Kontrolna lampica za motorno ulje svijetli.
  1. Tlak motornog ulja je prenizak.
  2. Tlak motornog ulja je prenizak.
  1. Provjerite razinu motornog ulja i dopunite ga ako je to potrebno.
  2. Zamijenite motorno ulje i filtar motornog ulja.
  Kosilica ne radi kad je prekidač PTO uređaja aktiviran.
  1. Vozač nije na sjedalu.
  2. Spremnik za travu nije u potpuno spuštenom položaju.
  1. Sjednite na vozačevo mjesto.
  2. Do kraja spustite spremnik za travu.