ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามที่ใช้ใบมีดโรตารีนี้ออกแบบมาเพื่อผู้รับจ้างให้บริการตัดหญ้ามืออาชีพ เหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าบนสนามที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในที่พักอาศัยหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 บอกตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

g281213

เขียนรุ่นผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลงในช่องด้านล่าง:

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

แรงบิดขั้นต้นหรือแรงบิดสุทธิ:แรงบิดขั้นต้นหรือแรงบิดสุทธิของเครื่องยนต์นี้ได้รับการประเมินในห้องปฏิบัติการทดลองโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน J1940 หรือ J2723 ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (SAE) เนื่องจากออกแบบและปรับแต่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การปล่อยไอเสีย และการทำงาน แรงบิดจริงของเครื่องยนต์ในเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้จึงน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โปรดดูข้อมูลของผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

อย่าแก้ไข ดัดแปลง หรือปิดอุปกรณ์นิรภัยของเครื่องตัดหญ้า และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ อย่าพยายามปรับหรือแก้ไขตัวปรับรอบเครื่องยนต์ เพราะอาจจะส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าทำงานอย่างไม่ปลอดภัยและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียเครื่องยนต์จากผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาตามมาตรฐาน EN ISO 5395 และ ANSI B71.4–2017

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ บนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนติดเครื่อง

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ ห้ามขวางท่อหรือช่องเปิดใดๆ โดยเด็ดขาด

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่องตัดหญ้า

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กควบคุมอุปกรณ์โดยเด็ดขาด อนุญาตให้ใช้งานเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านการฝึกฝนและคุ้นเคยกับวิธีการทำงานมาเป็นอย่างดี และมีสมรรถนะร่างกายแข็งแรงเพียงพอสำหรับใช้งานอุปกรณ์เท่านั้น

 • หยุดอุปกรณ์ ดับเครื่องยนต์ และรอให้อุปกรณ์หยุดนิ่ง ก่อนซ่อมแซมบำรุงรักษา เติมน้ำมัน หรือทำความสะอาด

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decal134-2137
decal94-8072
decal111-8959
decal134-3333
decal133-8062

การตั้งค่า

Important: ถอดแผ่นพลาสติกป้องกันที่ครอบเครื่องยนต์และนำไปทิ้ง

การประกอบมือจับ

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

มือจับด้านล่าง (ซ้าย)2
มือจับด้านล่าง (ขวา)2
แผ่นกด2
สลักเกลียวสั้น2
แหวนเรียบ4
น็อตล็อก6
แหวนโค้ง4
สลักเกลียวยาว4
มือจับด้านบน1
ฝา6

คำเตือน

การประกอบมือจับไม่ถูกต้องอาจทำให้สายไฟเสียหาย และทำให้การใช้งานไม่ปลอดภัย

 • อย่าทำให้สายไฟเสียหายขณะประกอบมือจับ

 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟเดินสายอยู่ภายในมือจับ และไม่ติดกับแผงเบี่ยงทิศทางส่วนท้าย

 • หากสายไฟชำรุด ติดตั้งติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

 1. ถอดน็อตหกเหลี่ยมจากสลักเกลียว 2 ตัวที่เห็นด้านบนของฐาน

 2. ติดตั้งมือจับด้านล่างที่แต่ละฝั่ งของด้านบนของฐานเครื่องตัดหญ้ าด้วยแผ่นกดและน็อตล็อกหกเหลี่ยมที่ถอดออกจากฐานในขั้นตอนก่อนหน้า (รูป 3)

  Note: ท่อมือจับด้านล่างมีการงอตรงกลาง ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่อติดตั้งพอดีโดยให้ส่วนที่งอของท่อหันเข้าหาพื้น

  g281281
 3. ติดตั้งส่วนล่างของมือจับค้ำเข้าที่แต่ละด้านของฐานเครื่องตัดหญ้าโดยใช้สลักเกลียว แหวนเรียบที่ด้านในและด้านนอกของฐาน และน็อตล็อก (รูป 4)

  g281383
 4. ติดตั้งมือจับด้านบนและด้านบนของมือจับค้ำเข้ากับมือจับด้านล่างด้วยแหวนโค้ง 3 วง สลักเกลียว 2 ตัว และน็อตหกเหลี่ยม 2 ตัวที่แต่ละด้าน (รูป 5)

  g281404
 5. ติดตั้งฝาครอบทับน็อตมือจับที่มองเห็นทั้งหมด

การติดตั้งถุงเก็บหญ้า

 1. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตัดริบบิ้นสีขาวที่ติดอยู่กับถุงเก็บหญ้าทิ้งไป

 2. สอดโครงเข้าในถุงเก็บหญ้า โดยให้มือจับอยู่เหนือถุงเก็บหญ้า (รูป 6)

  g281417
 3. ติดคลิปพลาสติกเข้ากับโครงถุงเก็บหญ้า (รูป 7)

  g281418

การเติมน้ำมันเครื่อง

Important: อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องมาให้จากโรงงาน ก่อนสตาร์ทเครื่อง ให้เติมน้ำมันเครื่อง

g235721

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g281445
รุ่นน้ำหนักความยาวความกว้างความสูง
0265766 กก.(145.5 ปอนด์)175.5 ซม.(69.1 นิ้ว)58.6 ซม.(3 นิ้ว)103.9 ซม.(40.9 นิ้ว)

การปฏิบัติงาน

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ตรวจสอบแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทั้งหมด เช่น ตรวจเช็คว่าแผ่นกำบังและ/หรือตัวดักหญ้า ติดตั้งและทำงานได้ตามปกติ

 • ตรวจสภาพเครื่องตัดหญ้าให้แน่ใจว่าใบมีดและสลักยึดใบมีดไม่สึกหรอหรือมีความเสียหาย

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของอุปกรณ์หรืออาจกระเด็นออกให้หมด

 • การสัมผัสกับใบมีดที่เคลื่อนไหวจะทำให้บาดเจ็บร้ายแรงได้ อย่าแหย่นิ้วมือเข้าไปใต้ตัวเครื่องขณะปรับความสูงในการตัด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายมากและเกิดการระเบิดได้ง่าย เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

  • เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้วางถังเชื้อเพลิง และ/หรือเครื่องตัดหญ้าไว้บนพื้นก่อนจะเติมเชื้อเพลิง ห้ามวางบนวัตถุหรือยานพาหนะใดๆ

  • ควรเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออกมา

  • ห้ามสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อประกายไฟขณะเติมน้ำมัน

  • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

  • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างประกายไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

  • ใส่น้ำมันในภาชนะที่ได้รับการรับรองและเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

 • เชื้อเพลิงเป็นอันตราย อาจถึงตายได้หากกลืนเข้าไป การสัมผัสกับไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานานอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงได้

  • หลีกเลี่ยงการสูดดมไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานาน

  • รักษาระยะห่างระหว่างใบหน้ากับหัวจ่ายหรือฝาถังเชื้อเพลิง

  • อย่าให้เชื้อเพลิงเข้าตาหรือถูกผิวหนัง

การเติมน้ำมัน

อันตราย

น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟและเกิดการระเบิดได้ง่ายมาก เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้

 • เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้วางถังเชื้อเพลิง และ/หรือเครื่องตัดหญ้าไว้บนพื้นก่อนจะเติมเชื้อเพลิง ห้ามวางบนวัตถุหรือยานพาหนะใดๆ

 • ควรเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออก

 • ห้ามสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อประกายไฟขณะเติมน้ำมัน

 • ใส่เชื้อเพลิงในภาชนะที่ได้รับการรับรองและเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่สะอาดและใหม่ (อายุน้อยกว่า 30 วัน) มีค่าออกเทน 87 ขึ้นไป (วิธีการคิดอัตรา (R+M)/2)

 • สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบและมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% หรือ MTBE 15% โดยปริมาตร

 • เอทานอล:น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% (แก๊สโซฮอล) หรือ MTBE 15% (เมทิลเทอเทียรีบิวทิลอีเธอร์) โดยปริมาตร เอทานอลและ MTBE ไม่เหมือนกัน เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ไม่รับรองให้ใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอล 15% (E15) ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลมากกว่า 10% โดยปริมาตร เช่น E15 (มีเอทานอล 15%), E20 (มีเอทานอล 20%), E85 (มีเอทานอล 85%) การใช้น้ำมันเบนซินที่ไม่ได้รับการรับรองอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสมรรถนะของอุปกรณ์และ/หรือทำให้เครื่องยนต์เสียหาย ซึ่งการรับประกันอาจจะไม่คุ้มครอง

 • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเมทานอล

 • ห้ามเก็บเชื้อเพลิงไว้ในภาชนะหรือถังเชื้อเพลิงในช่วงฤดูหนาว เว้นแต่มีการใส่สารคงสภาพ

 • ห้ามผสมน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบนซิน

Important: เพื่อลดปัญหาในการสตาร์ท เติมสารคงสภาพในน้ำมันเบนซินในทุกฤดู ผสมสารคงสภาพกับน้ำมันเบนซินที่มีอายุน้อยกว่า 30 วัน

Note: อย่าเติมจนเลยด้านล่างของคอถังเชื้อเพลิง

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  g235721

  การปรับความสูงในการตัด

  คำเตือน

  ระหว่างปรับความสูงในการตัด คุณอาจแตะโดนใบมีด ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้

  • ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • อย่าแหย่นิ้วมือเข้าไปใต้ตัวเครื่องขณะปรับความสูงในการตัด

  ข้อควรระวัง

  ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ ท่อพักไอเสียจะร้อนและลวกคุณได้

  ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากท่อพักไอเสียที่ร้อน

  การปรับความสูงการตัด

  1. จับคันปรับความสูงในการตัดและดึงไปด้านข้างเพื่อปลดออกจากร่องล็อก (รูป 11)

   g281589
  2. ดันคันปรับไปด้านหน้าเพื่อลดระดับหรือดึงไปข้างหลังเพื่อยกความสูงในการตัดขึ้น (รูป 11)

  3. ปล่อยคันปรับที่ตำแหน่งที่ต้องการ และดูให้แน่ใจว่าคันปรับล็อกเข้ากับ 1 ใน 7 ร่องการตั้งค่า (รูป 11)

   การตั้งค่าความสูงความสูงในการตัด
   113.0 มม.
   220.8 มม.
   328.7 มม.
   436.5 มม.
   544.3 มม.
   652.2 มม.
   760.0 มม.

  การปรับความสูงในการตัดโดยใช้ Matchcut

  มีการตั้งค่าความสูงเพิ่มเติมอีก 6 ระดับที่ปรับได้โดยใช้การตั้งค่าความสูง Matchcut คุณสมบัตินี้ช่วยให้ปรับแผ่นร่องคันเลือกความสูงในการตัดได้ในระดับครึ่งหนึ่งของการตั้งค่าแต่ละระดับ

  1. คลายสลักยึดแผ่นร่องคันเลือกด้วยประแจหกเหลี่ยม (รูป 12)

   g281591
  2. หมุนลูกบิดปรับ Matchcut 180‎° (รูป 12 และ รูป 13)

   Note: เครื่องหมายจะปรากฏที่ด้านล่างของแผ่นร่องคันเลือก บ่งบอกว่าเป็นการปรับ Matchcut

   g281590
  3. ขันสลักยึดแผ่นร่องคันเลือกเพื่อยึดแผ่นร่องคันเลือกความสูงการตัดเข้าที่

   การตั้งค่าความสูง (ด้วย Matchcut)ความสูงในการตัด
   1.516.9 มม.
   2.524.8 มม.
   3.532.6 มม.
   4.540.4 มม.
   5.548.3 มม.
   6.556.1 มม.

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  1. จับมือจับและขยับคันโยกปรับความเร็วเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง โช้ค ถ้าเครื่องยนต์เย็น หรือไปยังตำแหน่ง เร็ว ถ้าเครื่องยนต์เพิ่งทำงานเมื่อไม่นานนี้

   g281605
  2. ดึงมือจับสายสตาร์ทจนรู้สึกถึงแรงต้าน แล้วดึงขึ้นเร็วๆ เพื่อสตาร์ท เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทแล้ว ค่อยๆ คืนคันโยกลิ้นเร่งไปตำแหน่ง เร็ว อย่างช้าๆ หากอยู่ในตำแหน่งโช้ค (รูป 14)

   Important: เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย อย่าดึงดึงมือจับสายสตาร์ทขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

   Note: หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

   Note: ใบมีดจะไม่อยู่ในตำแหน่งทำงานในขั้นตอนนี้ โปรดดู การปรับใบมีดให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน

  การปรับใบมีดให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน

  1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าคันควบคุมลิ้นเร่งอยู่ในตำแหน่ง เร็ว (รูป 15)

  2. กดปุ่มสลัก BBC และดึงคันควบคุม BBC กลับเข้าหามือจับ (รูป 15)

   g284132

  การปลดใบมีด

  ปล่อยคันควบคุม BBC เพื่อปลดใบมีด มือจับจะคืนกลับไปที่ตำแหน่งพัก (รูป 16)

  g284203

  Note: เมื่อคุณปล่อยคันควบคุม BBC ใบมีดควรจะหยุดทำงานภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรหยุดใช้งานเครื่องตัดหญ้าทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  การเลือกความเร็ว

  ความเร็วเดินหน้าของอุปกรณ์มีการตั้งค่า 3 ระดับ หมุนคันเกียร์ 3 ระดับที่อยู่ด้านบนของเครื่องตัดหญ้าไปยังหนึ่งในการตั้งค่าทั้ง 3 ระดับเพื่อปรับความเร็ว

  • I – เกียร์หนึ่ง

  • II – เกียร์สอง

  • III – เกียร์สาม

  g283010

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • อย่าขับรถขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน

  • เมื่อคุณปล่อยก้านควบคุมใบมีด เครื่องยนต์ควรจะหยุดทำงานและใบมีดควรหยุดภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  • กันคนโดยรอบออกจากพื้นที่ทำงาน กันเด็กเล็กออกจากพื้นที่ทำงานและอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบซึ่งไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์อยู่ ดับเครื่องยนต์เมื่อคนอื่นเข้าใกล้

  • มองลงและมองไปข้างหลังก่อนที่จะเข็นเครื่องตัดหญ้าถอยหลัง

  • ใช้เครื่องตัดหญ้าเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีและสภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น อย่าใช้เครื่องตัดหญ้าเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  • หญ้าหรือใบไม้แฉะอาจทำให้บาดเจ็บได้หากคุณลื่นไปโดนใบมีด ดังนั้นไม่ควรตัดหญ้าในพื้นที่ชื้นแฉะ

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • อย่าระบายเศษวัสดุไปทางผู้อื่น หลีกเลี่ยงการระบายวัสดุไปยังกำแพงหรือสิ่งกีดขวาง เพราะวัสดุอาจกระเด็นกลับมาหาคุณได้ หยุดใบมีดเมื่อต้องข้ามพื้นกรวด

  • ระมัดระวังหลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรือวัตถุอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้คุณเสียสมดุลหรือสะดุดได้

  • หากอุปกรณ์กระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที จากนั้นรอให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  • ก่อนลุกออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ เครื่องยนต์จะร้อนและลวกคุณได้ ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากเครื่องยนต์ที่ร้อน

  • ใช้งานเครื่องยนต์ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้น ไอเสียมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากสูดหายใจเข้าไป

  • ตรวจสอบชิ้นส่วนชุดดักหญ้าและปล่องระบายเป็นประจำเพื่อหาว่าชิ้นส่วนใดเสื่อมสภาพหรือไม่ และเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวด้วยชิ้นส่วนของแท้ของ Toro เมื่อจำเป็น

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  • เข็นรถตัดหญ้าขวางทางลาดเอียง อย่าเข็นขึ้นและลงทางลาด ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนเปลี่ยนทิศทางบนเนิน

  • อย่าตัดหญ้าบนเนินที่ชันเกินไป เพราะการวางเท้าไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้

  • ให้ระมัดระวังเวลาเข้าใกล้ทางชัน คลอง หรือทำนบ

  การใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  หากต้องการใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ให้บีบก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองเข้าหามือจับ และจับให้อยู่กับที่ (รูป 18)

  g282972

  หากต้องการปลดระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ปล่อยก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  การดับเครื่องยนต์

  ปล่อยก้านปรับควบคุมคลัตช์เบรกใบมีดและก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ดันคันโยกควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่งหยุด เพื่อดับเครื่องยนต์

  Important: เมื่อคุณปล่อยคันควบคุมใบมีด ใบมีดควรจะหยุดทำงานภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  การเก็บเศษหญ้า

  ติดตั้งถุงเก็บหญ้าเพื่อเก็บเศษหญ้าและใบไม้จากสนาม

  คำเตือน

  ถุงเก็บหญ้าที่ขาดอาจเหวี่ยงเศษวัสดุและทำให้ผู้ใช้งานหรือคนรอบข้างบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

  ตรวจสอบถุงเก็บหญ้าบ่อยๆ หากถุงเสียหาย ให้ใช้ถุงใหม่ของ Toro

  คำเตือน

  ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

  ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ยกแผงเบี่ยงทิศส่วนท้ายไว้

  3. เกี่ยวถุงเก็บหญ้าเข้าที่ (รูป 19)

   g283012
  4. ลดระดับแผงเบี่ยงทิศทางส่วนท้ายลงมา

  เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

  เคล็ดลับทั่วไป

  • อ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคู่มือผู้ใช้เล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์

  • หยิบเอากิ่งไม้ ก้อนหิน ลวด และเศษวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะโดนใบมีดและกระเด็น ออกไปจากพื้นที่ทำงาน

  • พาทุกคนโดยเฉพาะเด็กและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ทำงาน

  • หลีกเลี่ยงการชนต้นไม้ กำแพง ทางเท้า หรือวัตถุแข็งอื่นๆ ห้ามเข็นเครื่องตัดหญ้าทับไปบนวัตถุใดๆ

  • หากเครื่องตัดหญ้ากระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์

  • ดูแลรักษาใบมีดให้คมตลอดฤดูกาลตัดหญ้า ตะไบรอยบิ่นบนใบมีดออกเป็นระยะ

  • เปลี่ยนใบมีดเป็นใบมีดของแท้ของ Toro เมื่อจำเป็น

  • หญ้าและใบไม้เปียกอาจจะจับตัวเป็นก้อนบนพื้นสนาม ส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าอุดตันหรือเครื่องยนต์ติดขัดได้ ดังนั้นไม่ควรตัดหญ้าในพื้นที่ชื้นแฉะ

  • ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้าหลังการตัดหญ้าทุกครั้ง โปรดดู การทำความสะอาดอุปกรณ์

  • ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี

  • ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเป็นประจำ เศษหญ้าและฝุ่นอาจอุดตันไส้กรองอากาศ และทำให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ลดลง

  • ปรับรอบเครื่องยนต์ไปที่ความเร็วสูงสุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการตัดที่ดีที่สุด

  การตัดหญ้า

  • หญ้าโตเร็วแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี ในฤดูร้อน ความสูงในการตัดที่เหมาะสมที่สุดคือ 64 มม. (2½ นิ้ว), 76 มม. (3 นิ้ว) หรือ 89 มม. (3½ นิ้ว) ตัดเพียง ⅓ ของความสูงของใบหญ้าในแต่ละครั้ง อย่าตัดที่ความสูงต่ำกว่า 64 มม. (2½ นิ้ว) เว้นเสียแต่หญ้าไม่หนา หรือเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่หญ้าเริ่มจะเติบโตช้าลง

  • เมื่อตัดหญ้าที่สูงกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) ให้ตัดหญ้าด้วยความสูงในการตัดที่สูงที่สุดก่อนและใช้ความเร็วต่ำ แล้วจึงตัดอีกครั้งที่ความสูงต่ำลงมาเพื่อให้สนามออกมาดูดีที่สุด ถ้าหญ้ายาวเกินไปและใบไม้จับตัวเป็นก้อนบนพื้นสนาม อาจส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าอุดตันและเครื่องยนต์ติดขัดได้

  • เปลี่ยนทิศทางการตัดไปเรื่อยๆ วิธีนี้ช่วยกระจายเศษหญ้าไปบนสนามเพื่อให้เป็นปุ๋ยอย่างทั่วถึง

  หากผลที่ออกมายังไม่น่าพอใจ ให้ลองทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ลับใบมีดให้คม

  • ตัดหญ้าให้ช้าลง

  • เพิ่มความสูงในการตัด

  • ตัดหญ้าให้บ่อยขึ้น

  • ตัดหญ้าโดยทำให้แนวการตัดซ้อนกัน

  การตัดใบไม้

  • หลังจากตัดหญ้าบนสนามแล้ว ดูให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นสนามครึ่งหนึ่งผ่านเศษหญ้าที่ปกคลุมได้ คุณอาจจะต้องเข็นเครื่องตัดหญ้าผ่านใบไม้มากกว่า 1 ครั้ง

  • ลดความเร็วในการตัดลง ถ้าเครื่องตัดหญ้าไม่สามารถตัดใบไม้ให้มีความละเอียดเพียงพอ

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากเครื่องตัดหญ้าเพื่อป้องกันไฟไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • อย่าจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  ความปลอดภัยในการขนย้าย

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อยกเครื่องตัดหญ้าขึ้นหรือลง

  • ยึดเครื่องตัดหญ้าไม่ไห้พลิกคว่ำ

  การทำความสะอาดอุปกรณ์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดเศษหญ้าและดินออกจากใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
 • คำเตือน

  เครื่องตัดหญ้าอาจจะปล่อยวัสดุออกมาจากด้านล่าง

  • สวมใส่แว่นนิรภัย

  • อยู่ในตำแหน่งใช้งาน (หลังมือจับ) ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่

  • ห้ามไม่ให้ผู้อื่นอยู่ใกล้ๆ ขณะทำงาน

  เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทำความสะอาดอุปกรณ์ทันทีหลังจากตัดหญ้าเสร็จ

  Important: ทำความสะอาดฐานอุปกรณ์ทันทีหลังจากใช้ตัดหญ้าที่ผ่านการพ่นสาร

  Note: อย่าฉีดน้ำใส่เครื่องยนต์ขณะทำความสะอาด

  1. เคลื่อนย้ายเครื่องตัดหญ้าไปยังพื้นปูนราบ

  2. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน

  3. ปัดเศษหญ้าออกจากด้านบนตัวเรือนฐานทันทีหลังจากใช้งาน

  4. ปัดเศษหญ้าและเศษวัสดุทั้งหมดออกจากเครื่องยนต์ รวมถึงท่อไอเสีย/แผงกั้นท่อไอเสีย ช่องอากาศที่โครงกระจังหน้า และฐานรอบๆ โดยใช้แปรงหรือลมเป่า

  5. ลดอุปกรณ์ไปยังการตั้งค่าความสูงการตัดระดับต่ำสุด โปรดดู การปรับความสูงในการตัด

  6. ล้างบริเวณใต้ประตูท้ายที่เศษหญ้าเข้าไปจากด้านล่างของอุปกรณ์เข้าหาถุงเก็บหญ้า

  7. ต่อสายยางที่ต่อกับก๊อกน้ำเข้ากับช่องล้าง (รูป 20)

   g281628
  8. เปิดน้ำ สตาร์ทเครื่องยนต์ ปรับใบมีดให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน และเปิดการทำงานจนกว่าไม่มีเศษหญ้าออกมาจากใต้อุปกรณ์

  9. ดับเครื่องยนต์ ปิดน้ำ ถอดสายยางออกจากอุปกรณ์

  10. สตาร์ทเครื่องยนต์ และปล่อยให้ทำงานสักครู่เพื่อให้ด้านล่างของอุปกรณ์แห้ง ป้องกันการเกิดสนิม

  11. ดับเครื่องยนต์ และปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนจัดเก็บไว้ในที่ปิด

  12. ทำความสะอาดน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่หก

  การบำรุงรักษา

  Note: ดูด้านซ้ายและขวาของเครื่องตัดหญ้าจากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • ทำความสะอาดเศษหญ้าและดินออกจากใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 3 วินาทีหลังการปล่อยก้านควบคุมใบมีด
 • ตรวจสอบสภาพของใบมีด
 • ตรวจสอบว่าแผงป้องกันและอุปกรณ์นิรภัยทั้งหมดติดตั้งอยู่และทำงานได้ตามปกติ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานสะอาด และถุงเก็บหญ้ามีสภาพดี (เปลี่ยนถ้าชำรุด)
 • ทุก 25 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดไส้กรองโฟม (ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ตรวจสอบสายระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองและปรับถ้าจำเป็น
 • เปลี่ยนใบมีดหรือถอดออกไปลับคม (ทำให้บ่อยขึ้นหากขอบทื่อเร็ว)
 • ลับใบมีดให้คม
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมาก)
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนหัวเทียน
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนทำการซ่อมแซมตามคำแนะนำและก่อนการจัดเก็บประจำปี
 • ทุกปี
 • เปลี่ยนใบมีดหรือถอดออกไปลับคม
 • โปรดดูคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์สำหรับขั้นตอนการบำรุงรักษารายปีเพิ่มเติม
 • Important: โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของเครื่องยนต์สำหรับขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติม

  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียนก่อนทำการบำรุงรักษา

  • สวมถุงมือและแว่นนิรภัยระหว่างบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

  • ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง สวมถุงมือขณะบำรุงรักษาใบมีด ห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลงใบมีด

  • ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นิรภัย และตรวจสอบเป็นประจำว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติ

  • การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุด โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro เท่านั้น อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  การเตรียมการบำรุงรักษา

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนหัวเทียน
  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียน (รูป 21) ก่อนการบำรุงรักษา

   g018207
  3. หลังจากทำตามขั้นตอนการบำรุงรักษาแล้ว เชื่อมต่อสายหัวเทียนเข้ากับหัวเทียน

   Important: ก่อนเอียงอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนน้ำมันหรือเปลี่ยนใบมีด ปล่อยให้ถังเชื้อเพลิงหมดจากการใช้งานตามปกติก่อน หากคุณต้องเอียงอุปกรณ์ก่อนจะใช้เชื้อเพลิงหมด ให้ใช้ปั๊มมือดูดเชื้อเพลิงออก เอียงเครื่องตัดหญ้าขึ้นโดยให้กรองอากาศหันขึ้นเสมอ

   คำเตือน

   การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

   เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 25 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดไส้กรองโฟม (ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • Important: อย่าเดินเครื่องอุปกรณ์ในขณะที่ถอดไส้กรอง เพราะเครื่องยนต์อาจเสียหายอย่างรุนแรงได้

  1. ขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โปรดดู การเตรียมการบำรุงรักษา

  2. ถอดฝาและทำความสะอาดให้ทั่ว (รูป 22)

   g005347
  3. ถอดไส้กรองอากาศขั้นต้นแบบโฟมและไส้กรองอากาศกระดาษจากฐานไส้กรองอากาศ (รูป 22)

  4. ถอดไส้กรองอากาศขั้นต้นแบบโฟมออกจากไส้กรองอากาศกระดาษ และล้างไส้กรองอากาศขั้นต้นแบบโฟมด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ และน้ำ จากนั้นซับให้แห้ง

  5. ตรวจสอบไส้กรองกระดาษ และเปลี่ยนอันใหม่ หากสกปรกมาก

   Important: อย่าพยายามทำความสะอาดไส้กรองกระดาษ

  6. ติดตั้งไส้กรองอากาศขั้นต้นแบบโฟมเข้าในไส้กรองอากาศกระดาษ

  7. ติดตั้งไส้กรองอากาศขั้นต้นแบบโฟมและไส้กรองอากาศกระดาษเข้ากับฐานไส้กรองอากาศ

  8. ติดตั้งฝาครอบ

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมาก)
 • เดินเครื่องประมาณ 2-3 นาทีก่อนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อให้น้ำมันเครื่องอุ่น น้ำมันเครื่องอุ่นจะไหลได้ดีกว่าและดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่า

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  ความจุน้ำมันเครื่อง0.65 ลิตร (22 ออนซ์ของเหลว)ไม่มีตัวกรองน้ำมัน, 0.85 ลิตร (29 ออนซ์ของเหลว) มีไส้กรองน้ำมัน
  ความหนืดของน้ำมันน้ำมันชะล้าง SAE 30 หรือ SAE 10W-30
  ประเภทบริการ APISJ ขึ้นไป
  1. ขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โปรดดู การเตรียมการบำรุงรักษา

  2. ระบายน้ำมันออกจากถังน้ำมัน

  3. วางอ่างน้ำมันใต้ก้านวัด/รูระบายน้ำมัน

  4. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ก้านวัด

  5. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา

  6. เอียงเครื่องตัดหญ้าไปทางด้านขวา (ไส้กรองอากาศอยู่ด้านบน) เพื่อเทน้ำมันลงในอ่างน้ำมัน

  7. หลังจากถ่ายน้ำมันเสร็จ วางเครื่องตัดหญ้ากลับในตำแหน่งใช้งาน

  8. เติมน้ำมันใหม่เข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงจนได้ระดับที่เหมาะสมบนก้านวัด โปรดดู การเติมน้ำมันเครื่อง

  9. สอดก้านวัดลงในช่องเติมและหมุนฝาปิดตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

  10. เช็ดน้ำมันที่หกออก

  11. รีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วตามกฎหมายท้องถิ่น

  การปรับสายระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 25 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสายระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองและปรับถ้าจำเป็น
  1. ดับเครื่องยนต์

  2. ดึงอุปกรณ์ไปด้านหลังในขณะที่บีบก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองช้าๆ จนกว่าลูกกลิ้งหลังจะล็อก

   Note: ก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองควรอยู่ห่างจากมือจับ 6 ซม. (2-⅜ นิ้ว)

   g283011
  3. หากระยะห่างระหว่างก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองกับมือจับไม่ถึง 6 ซม. (2-⅜ นิ้ว) ให้ปรับที่ปรับสายพลาสติกสีดำเพื่อตั้งค่าระยะห่างที่ถูกต้อง

  การเปลี่ยนใบมีด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 3 วินาทีหลังการปล่อยก้านควบคุมใบมีด
 • ทุก 25 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนใบมีดหรือถอดออกไปลับคม (ทำให้บ่อยขึ้นหากขอบทื่อเร็ว)
 • ทุกปี
 • เปลี่ยนใบมีดหรือถอดออกไปลับคม
 • Important: คุณต้องใช้ประแจวัดแรงบิดเพื่อให้ติดตั้งใบมีดได้อย่างถูกต้อง หากไม่มีประแจวัดแรงบิดหรือไม่ต้องการทำขั้นตอนนี้ด้วยตัวเอง โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  ตรวจสอบใบมีดทุกครั้งที่เชื้อเพลิงหมด หากใบมีดชำรุดหรือมีรอยแตก ให้เปลี่ยนทันที หากขอบใบมีดทื่อหรือบิ่น ให้ถอดไปลับคมและปรับสมดุล หรือเปลี่ยนใบมีด

  คำเตือน

  ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

  สวมถุงมือขณะบำรุงรักษาใบมีด

  1. ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียน โปรดดู การเตรียมการบำรุงรักษา

  2. เอียงอุปกรณ์โดยให้กรองอากาศหันขึ้นเสมอ

  3. ใช้บล็อกไม้เพื่อวางใบมีดให้มั่นคง (รูป 24)

   g005454
  4. ถอดใบมีดและเก็บอุปกรณ์ยึดติดทั้งหมดไว้ (รูป 24)

  5. ติดตั้งใบมีดใหม่และอุปกรณ์ยึดติดทั้งหมดเข้าที่ (รูป 25)

   g281629

   Important: วางปลายโค้งของใบมีดหันเข้าหาตัวเรือนอุปกรณ์

  6. ให้ประแจวัดแรงบิดขันสลักใบมีดให้ได้แรงบิด 54 นิวตันเมตร (40 ฟุตปอนด์)

  การลับคมใบมีด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบสภาพของใบมีด
 • ทุก 25 ชั่วโมง
 • ลับใบมีดให้คม
 • ใบมีดที่สึกเล็กน้อยอาจลับคมได้ ขอบใบมีดทั้งหมดต้องลับคมให้เท่ากันเพื่อรับรองความสมดุล

  1. ถอดใบมีดออกจากอุปกรณ์ โปรดดู การเปลี่ยนใบมีด

  2. ทำความสะอาดใบมีดโดยใช้แปรงและน้ำ จากนั้นตรวจสอบใบมีดหาร่องรอยความเสียหาย

  3. ลับคมขอบตัดทั้งสองฝั่งด้วยตะไบเรียบ

   g284230
  4. เลื่อนไขควงผ่านรูตรงกลาง และจับใบมีดไว้ในแนวนอน

   Note: ใบมีดที่สมดุลจะคงอยู่ในแนวนอน

   g284231
  5. ลับคมปลายฝั่งที่หนักกว่าจนกว่าใบมีดจะสมดุล

   Note: หากใบมีดไม่สมดุล ฝั่งที่หนักกว่าจะหมุนลง

   g284232

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  การเตรียมเครื่องตัดหญ้าสำหรับการจัดเก็บ

  คำเตือน

  ไอระเหยของน้ำมันเบนซินอาจระเบิดได้

  • ห้ามเก็บน้ำมันเบนซินไว้นานกว่า 30 วัน

  • ห้ามจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าในที่ปิดล้อมใกล้แหล่งเปลวเพลิง

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  1. ระหว่างเติมเชื้อเพลิงครั้งสุดท้ายของปี ให้เติมสารคงสภาพเชื้อเพลิงลงในเชื้อเพลิงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องยนต์

  2. เดินเครื่องจนกระทั่งเครื่องดับเนื่องจากน้ำมันหมด

  3. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเครื่องจนดับ เมื่อคุณไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกต่อไป แสดงว่าเครื่องไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่จริงๆ

  4. ถอดสายไฟออกจากหัวเทียนและทิ้งไว้

  5. ถอดหัวเทียน เติมน้ำมัน 15 มล. (0.5 ออนซ์) ผ่านรูหัวเทียน และดึงสายสตาร์ทช้าๆ หลายๆ ครั้งเพื่อให้น้ำมันกระจายไปตามกระบอกสูบ เพื่อป้องกันไม่ให้กระบอกสูบสึกหรอในช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน

  6. ติดตั้งหัวเทียนและขันด้วยประแจวัดแรงบิดจนได้แรงบิด 23 นิวตันเมตร (17 ฟุตปอนด์)

  7. ขันน็อต สลัก สกรูทั้งหมด

  8. เก็บอุปกรณ์ในพื้นที่เย็น สะอาด และแห้ง

  การนำเครื่องตัดหญ้าออกจากที่เก็บ

  ต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน