Uvod

Ta stroj je samohodna kosilnica z rotacijskimi rezili, namenjena za domačo uporabo. Stroj je primarno zasnovan za košnjo trave na dobro vzdrževanih tratah v stanovanjskih naseljih. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja. Za pravilno in varno upravljanje izdelka ste odgovorni sami.

Če potrebujete več informacij, vključno z nasveti glede varnosti, gradivom za usposabljanje za uporabo, podatki o dodatni opremi in pomočjo pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g282707

V tem priročniku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri čemer varnostna opozorila označuje poseben opozorilni znak za nevarnost (Diagram 2), ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so na voljo v ločeni izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

Priloženi uporabniški priročnik za motor vsebuje informacije, ki jih predpisujeta ameriška okoljevarstvena agencija (EPA) kalifornijska uredba o omejevanju izpustov za področja izpustnih sistemov, vzdrževanja in garancije. Nadomestne dele lahko naročite pri proizvajalcu motorja.

Bruto ali neto navor: bruto ali neto navor motorja je laboratorijsko ocenil proizvajalec motorja skladno s standardom J1940 ali J2723 združenja avtomobilskih inženirjev (Society of Automotive Engineers, SAE). Zaradi skladnosti z varnostnimi, emisijskimi in delovnimi zahtevami je dejanska moč motorja tega razreda kosilnice bistveno manjša. Glejte dokumentacijo proizvajalca motorja, ki je priložena stroju.

Ne posegajte v varnostne naprave stroja in jih ne onemogočajte. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje. Ne posegajte v krmiljenje hitrosti motorja in ga ne poskušajte prilagajati. To lahko povzroči nevarno delovanje, ki lahko privede do telesnih poškodb.

Varnost

Ta stroj je bil zasnovan v skladu s standardom EN ISO 5395.

Splošne informacije o varnosti

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvrže predmete z veliko hitrostjo. Da se izognete hudim telesnim poškodbam, vedno upoštevajte vsa varnostna navodila.

 • Pred prvim zagonom motorja obvezno preberite ter poskrbite, da boste razumeli in upoštevali vse napotke in opozorila v tem uporabniškem priročniku, na stroju in priključkih.

 • Rok in nog ne približujte gibljivim delom stroja in z njimi ne segajte pod stroj. Ne približujte se izmetnim odprtinam.

 • Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja. Otrokom nikoli ne dovolite upravljati stroja. Stroj sme upravljati samo odgovorna, usposobljena in fizično zmožna oseba, ki je seznanjena z navodili za upravljanje stroja.

 • Pred servisiranjem, dolivanjem goriva ali odmaševanjem ugasnite motor, ostranite električni gumb za vžig in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol Graphic, ki lahko pomeni svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodila za osebno varnost, da preprečite nevarnosti poškodb. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-5026
decal133-1900
decal131-4514
decal137-9196

Samo za model z električnim zagonom

decal140-4357

Nastavitve

Important: Odstranite in zavrzite zaščitno plastično folijo, s katero je prekrit motor, in vso drugo morebitno plastično embalažo stroja.

Important: Da preprečite nenamerni zagon, gumba za električni zagon ne vstavite v stikalo za električni zagon (če je vgrajeno), dokler niste pripravljeni na zagon motorja.

Sestavljanje in razklapljanje ročaja

Note: Prepričajte se, da so kabli napeljani po zunanji strani ročaja in na niso priščipnjeni (D na Diagram 3).

2019_Handle_install_636_WPM
g236451

Nameščanje zagonske vrvi v vodilo za vrv.

Important: Za varen in preprost zagon motorja ob vsaki uporabi namestite zagonsko vrv v vodilo za vrv.

g230719

Dolivanje olja v motor

Important: Če motor zaženete, ko je raven olja v motorju prenizka ali previsoka, lahko poškodujete motor.

g222533

Sestavljanje vreče za travo

g230447

Polnjenje akumulatorja

Samo za model z električnim zagonom

Glejte Polnjenje akumulatorja.

Pregled izdelka

g274818
g009526
ModelMasaDolžinaŠirinaVišina
2176236 kg151 cm59 cm109 cm
    
2176340 kg151 cm59 cm109 cm
    

Delovni priključki/dodatna oprema

Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme, s katerimi lahko povečate in razširite zmogljivosti stroja. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Varnostni postopki pred uporabo

Splošne informacije o varnosti

 • Pred nastavljanjem, servisiranjem, čiščenjem in skladiščenjem stroja vedno ugasnite motor, odstranite stikalo za električni zagon (če je vgrajeno) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Preverite, ali so vsi ščitniki in varovala, kot so usmerjevalniki in zbiralnik trave, nameščeni in pravilno delujoči.

 • Vedno preglejte stroj, da se prepričate, da rezila in vijaki rezil niso obrabljeni ali poškodovani.

 • Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj, in odstranite vse predmete, ki bi lahko ovirali delovanje stroja ali ki jih lahko stroj izvrže.

 • Stik s premikajočim se rezilom lahko povzroči resne poškodbe. Pri nastavljanju višine košnje ne segajte s prsti pod ohišje.

Varna uporaba goriva

 • Gorivo je zelo vnetljivo in eksplozivno. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

  • Da bi preprečili vžig goriva zaradi statične razelektritve, pred polnjenjem postavite posodo in/ali stroj na tla, ne na vozilo ali na predmet.

  • Polnjenje goriva v rezervoar za gorivo opravite na prostem ter ko je motor ohlajen. Pobrišite razlito gorivo.

  • Ne rokujte z gorivom, kadar kadite oziroma v bližini odprtega ognja ali isker.

  • Ne odstranjujte pokrovčka za gorivo oziroma ne dolivajte goriva v rezervoar za gorivo, ko motor teče ali ko je vroč.

  • Če polijete gorivo, ne poskušajte zagnati motorja. Pazite, da ne bi kako povzročili vžiga, dokler se hlapi goriva ne razkadijo.

  • Gorivo hranite v odobrenih posodah in izven dosega otrok.

 • Gorivo je škodljivo ali celo smrtno nevarno, če ga zaužijete. Dolgotrajna izpostavljenost hlapom lahko povzroči hude telesne poškodbe in bolezni.

  • Izogibajte se daljšemu vdihavanju hlapov.

  • Z rokami in obrazu se ne približujte pištoli in odprtini za dolivanje goriva.

  • Preprečite stik goriva z očmi in kožo.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

 • Za boljše delovanje uporabljajte samo čist, svež, neosvinčen bencin z oktanskim številom 87 ali več (metoda ocenjevanja (R + M)/2).

 • Sprejemljivo je tudi s kisikom spojeno gorivo z do 10 % etanola ali 15 % MTBE (glede na prostornino).

 • Ne uporabljajte mešanic etanola in bencina (npr. E15 ali E85) z več kot 10-odstotnim prostorninskim deležem etanola. To bi lahko povzročilo težave v delovanju in/ali poškodbe motorja, ki jih garancija morda ne krije.

 • Ne uporabljajte bencina, ki vsebuje metanol.

 • Ne shranjujte goriva v rezervoarju ali posodah za gorivo čez zimo, razen če gorivu dodate stabilizator goriva.

 • Bencinu ne dodajajte olja.

Rezervoar za gorivo napolnite z navadnim neosvinčenim gorivom z bencinske postaje (Diagram 9).

Important: Da bi preprečiti težave pri zagonu, svežemu gorivu dodajte ustrezno količino stabilizatorja/dodatka za obstojnost goriva po priporočilih proizvajalca.

Za dodatne informacije glejte priročnik za lastnike motorja.

g230458

Preverjanje nivoja motornega olja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
 • Important: Če motor zaženete, ko je raven olja v zobniškem okrovu prenizka ali previsoka, lahko poškodujete motor.

  2019_JJX6PQo4BvyPJ7UJkrB9GE
  g231765

  Nastavitev višine ročaja

  Ročaj lahko namestite v enega od 2 položajev, ki vam najbolj ustreza (Diagram 11).

  g269686
  1. Odstranite oba ročna vijaka ročaja.

  2. Ročaj nastavite na želeni položaj.

  3. Znova ga pritrdite s predhodno odstranjenima ročnima vijakoma ročaja.

  Nastavitev višine košnje

  Pozor

  Če je motor tekel, je glušnik vroč in se lahko opečete.

  Ne približujte se vročemu glušniku.

  Nastavite višino košnje po želji. Vsa kolesa nastavite na isto višino košnje (Diagram 12).

  636_Adjust Cutting height_Ua1e866syFzJ4uwzeeR4hR
  g254131

  Med uporabo

  Varnost med uporabo

  Splošne informacije o varnosti

  • Nosite primerna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami, delovnimi čevlji z nedrsečim podplatom in zaščito za sluh. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

  • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

  • Stroja ne upravljajte, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

  • Rezilo kosilnice je ostro; če se ga dotaknete se lahko hudo poškodujete. Ugasnite motor, odstranite gumb za električni zagon (samo pri modelu z električnim zagonom) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  • Ko spustite krmilni vzvod rezil kosilnice, se mora motor ugasniti, rezilo kosilnice pa ustaviti v 3 sekundah. Če se ne ustavijo, takoj prenehajte uporabljati stroj in se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  • Drugim navzočim preprečite vstop v območje delovanja stroja. Majhnimi otrokom ne pustite v delovno območje stroja; ves čas jih mora nadzirati druga odrasla oseba in ne uporabnik stroja. Če na območje vstopi druga oseba, zaustavite stroj.

  • Vedno poglejte nazaj, preden začnete kositi vzvratno.

  • Stroj uporabljajte samo pri dobri vidljivosti in ustreznih vremenskih pogojih. Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

  • Mokra trava in listje lahko povzročita zdrs, ki lahko privede do hude poškodbe, če se pri padcu dotaknete rezila. Ne kosite mokre trave.

  • Bodite izredno previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko ovirajo vaš pregled.

  • Izvrženega materiala ne usmerjajte proti ljudem. Pazite, da izmet ne bo usmerjen v zid ali oviro, saj bi se lahko trdi predmeti odbili nazaj proti vam. Pri prečkanju makadamskih površin zaustavite vrtenje rezil.

  • Bodite pozorni na luknje, kolesnice, grbine, skale ali druge skrite ovire. Na neravnem terenu lahko izgubite ravnotežje ali pa vam zdrsne in padete.

  • Če stroj zadene ob predmet ali se začne tresti, nemudoma zaustavite motor, odstranite gumb za električni zagon (če je vgrajen), počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in odklopite kabel iz vžigalne svečke. Šele nato preglejte, ali je stroj poškodovan. Pred nadaljevanjem uporabe opravite vsa potrebna popravila.

  • Preden zapustite delovni položaj, ugasnite motor, odstranite gumb za električni zagon (samo pri modelu z električnim zagonom) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

  • Če je motor tekel, je vroč in se lahko hudo opečete. Ne približujte se vročemu motorju.

  • Motor sme teči samo v dobro prezračevanem prostoru. Izpušni plini vsebujejo tudi ogljikov monoksid, ki lahko povzroči smrt, če ga vdihavate.

  • Redno pregledujte zbiralnik trave in izmetno cev za obrabo ali poškodbe ter ju po potrebi zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli Toro.

  Varna uporaba na pobočjih

  • Po pobočjih kosite prečno, nikoli navzgor ali navzdol po pobočju. Pri spremembi smeri na pobočju bodite posebej previdni.

  • Ne kosite na preveč strmih pobočjih. Na strmem pobočju vam lahko zdrsne in pri padcu se lahko poškodujete.

  • V bližini prepadov, jarkov ali strmih nabrežij kosite zelo previdno.

  Zagon motorja

  Motor lahko zaženete bodisi z gumbom za električni zagon (če je vgrajen) bodisi z zagonsko vrvjo.

  Zagon motorja z gumbom za električni zagon

  Modeli z električnim zagonom
  1. Krmilni vzvod rezil kosilnice pritisnite k ročaju kosilnice (A na Diagram 13).

  2. Če ste odstranili gumb za električni zagon, ga vstavite v električni zaganjalnik (B na Diagram 13).

  3. Pritisnite gumb za električni zagon, da zaženete motor (C na Diagram 13).

   Note: Če vam v več poskusih ne uspe zagnati motorja, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

   2019_Electric_WPM
   g239637

  Zagon motorja z zagonsko vrvjo

  1. Krmilni vzvod rezil kosilnice pritisnite k ročaju kosilnice (A na Diagram 14).

  2. Povlecite ročaj zagonske vrvi (B na Diagram 14).

   Note: Ročaj zagonske vrvi rahlo povlecite do točke, ko začutite upor, nato pa ga sunkovito povlecite. Držite za ročaj, da se vrv počasi ovije nazaj.

   Note: Če vam v več poskusih ne uspe zagnati motorja, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

   2019_Manual_WPM_
   g233422

  Uporaba samohodnega pogona

  Če želite uporabljati samohodni pogon, preprosto z rokama držite zgornji ročaj tako, da imate komolca ob telesu, in stroj se bo samodejno premikal skupaj z vami (Diagram 15).

  g233423

  Note: Če pri uporabi samohodnega pogona stroja ni mogoče neovirano premikati nazaj, se ustavite, roke držite pri miru in počakajte, da se stroj zapelje nekaj centimetrov naprej, da se samohodni pogon izklopi. Lahko primete tudi za kovinski ročaj, ki je neposredno pod zgornjim ročajem, in stroj potisnete za nekaj centimetrov naprej. Če stroja ni mogoče neovirano premikati nazaj, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Zaustavitev motorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite, ali se motor zaustavi v 3 sekundah po to tem, ko sprostite krmilni vzvod rezil kosilnice.
 • Če želite zaustaviti motor, spustite krmilni vzvod rezil kosilnice.

  Note: Vedno odstranite gumb za električni zagon (če je vgrajen), ko zapuščate stroj.

  Important: Ko spustite krmilni vzvod rezil kosilnice, se mora motor ugasniti, rezilo kosilnice pa ustaviti v 3 sekundah. Če se ne ustavita, takoj prenehajte uporabljati stroj in se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Recikliranje pokošene trave

  Stroj je tovarniško opremljen za recikliranje trave in razrezanega listja.

  Če je vreča za travo nameščena na stroju in vzvod za vklop zbiralnega sistema vklopljen, premaknite vzvod v položaj za recikliranje; glejte Uporaba vzvoda za vklop zbiralnega sistema. Če je na stroju nameščen stranski izmet, ga odstranite; glejte Odstranjevanje stranskega izmeta.

  Zbiranje pokošene trave

  Če želite zbrati pokošeno travo in razrezano listje, uporabite vrečo za travo.

  Če je na stroju nameščen stranski izmet, ga odstranite; glejte Odstranjevanje stranskega izmeta. Če je vzvod za vklop zbiralnega sistema v položaju za recikliranje, ga premaknite v položaj za zbiranje; glejte Uporaba vzvoda za vklop zbiralnega sistema.

  Nameščanje vreče za travo

  1. Dvignite zadnji usmerjevalnik in ga pustite dvignjenega (A na Diagram 16).

  2. Namestite vrečo za travo, pri čemer pazite, da bosta zatiča nosilca vreče zataknjena v zarezi na ročaju (B na Diagram 16).

  3. Spustite zadnji usmerjevalnik.

   Install Bag 2019 ijc1fCGGLYfKS3gz6F2ETK
   g233434

  Odstranjevanje vreče za travo

  Če želite odstraniti vrečo za travo, v obratnem vrstnem redu izvedite postopek Nameščanje vreče za travo.

  Uporaba vzvoda za vklop zbiralnega sistema

  Funkcija vklopa zbiralnega sistema omogoča preklapljanje med zbiranjem in recikliranjem trave in razrezanega listja, ko je na stroju nameščena vreča za travo.

  • Če želite travo in listje zbirati v vreči, pritisnite gumb na vzvodu za vklop zbiralnega in vzvod premaknite naprej do točke, ko gumb na vzvodu izskoči (Diagram 17).

   g033491
  • Če želite travo in listje reciklirati ali odlagati skozi stranski izmet, pritisnite gumb na vzvodu za vklop zbiralnega in vzvod premaknite nazaj do točke, ko gumb na vzvodu izskoči.

   Important: Za zagotavljanje pravilnega delovanja ugasnite motor, počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, nato pa odstranite ostanke trave in smeti z rešetke sistema za zbiranje trave in njene okolice (Diagram 18), preden vzvod premaknete iz enega položaja v drugega.

   g027454

  Stranski izmet pokošene trave

  Stranski izmet se uporablja, kadar kosite zelo visoko travo.

  Če je vreča za travo nameščena na stroju in vzvod za vklop zbiralnega sistema vklopljen, premaknite vzvod v položaj za recikliranje; glejte Uporaba vzvoda za vklop zbiralnega sistema.

  Namestitev stranskega izmeta

  Odpahnite in dvignite stranski usmerjevalnik ter namestite stranski izmet (Diagram 19).

  g235646

  Odstranjevanje stranskega izmeta

  Če želite odstraniti stranski izmet, dvignite stranski usmerjevalnik, odstranite stranski izmet in znova spustite stranski izmetni usmerjevalnik, tako da se zaskoči.

  Delovni namigi

  Splošni napotki za košnjo

  • Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj, in odstranite vse predmete, ki jih lahko stroj izvrže.

  • Pazite, da rezilo ne bo udarjalo v trde predmete. Nikoli ne kosite tako, da bi kosilnico zapeljali čez kakršen koli predmet.

  • Če stroj zadene ob predmet ali se začne tresti, nemudoma zaustavite motor, odklopite kabel iz vžigalne svečke, odstranite gumb za električni zagon in preglejte stroj, ali je poškodovan.

  • Za najboljše delovanje pred začetkom nove kosilne sezone namestite novo rezilo.

  • Po potrebi rezilo zamenjajte z nadomestnim rezilom znamke Toro.

  Košnja trave

  • V enem prehodu pokosite največ ⅓ višine trave. No kosite nižje od 51 mm, razen če je trava zelo redka oziroma če kosite jeseni, ko trava ne raste več tako hitro.

  • Če kosite travo, ki je višja od 15 cm, kosite z najvišjo nastavitvijo višine in hodite počasi; nato travo pokosite še pri nižji nastavitvi, da dosežete želeni videz trate. Če je trava previsoka, se lahko stroj zamaši in povzroči zaustavitev motorja.

  • Mokra trava in listje lahko povzročita zamašitev stroja oziroma zaustavitev motorja. Ne kosite mokre trave.

  • V zelo suhih razmerah bodite posebej previdni zaradi nevarnosti požara. Upoštevajte lokalne protipožarne ukrepe in stroja ne približujte suhim ostankov trave in listja.

  • Spreminjajte smer košnje. Tako lahko enakomerneje razpršite pokošeno travo in zagotovite boljšo pognojitev.

  • Če videz pokošene trate ni po pričakovanjih, poskusite nekaj od naslednjega:

   • Zamenjajte rezilo ali ga dajte nabrusiti.

   • Med košnjo hodite počasneje.

   • Nastavite višjo višino košnje.

   • Kosite bolj pogosto.

   • Kosite tako, da se bodo prehodi delno prekrivali, namesto da ob vsakem prehodu s celim strojem zajemate travo.

  Rezanje listja

  • Po košnji mora biti vsaj pol trave vidne nad plastjo odpadlega listja. Morda boste morali narediti več kot en prehod čez odpadlo listje.

  • Če je plast listja na zelenici debelejša od 13 cm, najprej nastavite višjo višino košnje, nato pa jo ponovite še z želeno višino.

  • Če stroj listja ne razreže, kot bi ga moral, se premikajte počasneje.

  Po uporabi

  Varnostni postopki po uporabi

  Splošne informacije o varnosti

  • Pred nastavljanjem, servisiranjem, čiščenjem in skladiščenjem stroja vedno ugasnite motor, odstranite stikalo za električni zagon (če je vgrajeno) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

  • Zaradi preprečevanja požara redno odstranjujte travo in smeti iz stroja. Počistite razlito olje ali gorivo.

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  Varnost pri prevažanju stroja

  • Pred natovarjanjem stroja za prevoz, odstranite gumb za električni zagon (če je vgrajen).

  • Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja bodite zelo pazljivi.

  • Privežite stroj, da se ne bo mogel premikati.

  Čiščenje spodnjega dela stroja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • S spodnjega dela stroja očistite pokošeno travo in smeti.
 • Čiščenje bo najbolj učinkovito, če ga izvedete takoj, ko končate košnjo.

  1. Premaknite stroj na ravno tlakovano površino.

  2. Ugasnite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Stroj nastavite na najnižjo višino košnje. Glejte Nastavitev višine košnje.

  4. Operite predel pod zadnjimi vratci, kjer pokošena trava prehaja s spodnjega dela stroja v vrečo za travo.

   Note: Operite predel, kjer je vzvod za vklop zbiralnega sistema (če je vgrajen), v skrajnem sprednjem in skrajnem zadnjem položaju.

  5. V priključek za izpiranje priključite vrtno cev za vodo (Diagram 20).

   g009501
  6. Odprite vodo.

  7. Zaženite motor in ga pustite teči, dokler v vodi, ki priteče izpod stroja, ni več trave.

  8. Ugasnite motor.

  9. Zaprite vodo in vrtno cev za vodo odklopite s stroja.

  10. Zaženite motor in ga pustite teči nekaj časa, da se spodnja stran stroja osuši. tako preprečite rjavenje.

  11. Ugasnite motor, odstranite gumb za električni zagon (če je vgrajen) in počakajte, da se stroj ohladi, preden ga pospravite v zaprt prostor.

  Sklapljanje ročaja

  Opozorilo

  Če nepravilno sklopite ali razklopite ročaj, lahko poškodujete kable in povzročite nevarno delovanje.

  • Pri sklapljanju in razklapljanju ročaja pazite, da ne poškodujete kablov.

  • Če poškodujete kabel, se obrnite na pooblaščeni servis.

  1. Odstranite gumb za električni zagon (če je vgrajen); glejte Diagram 21.

   g035929
  2. Odstranite in shranite 2 ročna vijaka ročaja in 2 nosilna vijaka z nosilcev ročaja (Diagram 22).

   Important: Med sklapljanjem ročaja speljite kable po zunanji strani ročnih vijakov ročaja.

   g032869
  3. Sklopite ročaj, tako da ga zasučete naprej (Diagram 23).

   g032870
  4. Vstavite nosilni vijak (z glavo vijaka na notranji strani) skozi nosilec ročaja in zgornjo luknjo na koncu ročaja. Poskrbite, da se bodo pravokotni robovi nosilnih vijakov pravilno usedli v zgornji ali spodnji pravokotni luknji nosilcev ročaja (Diagram 24).

   g032865
  5. Namestite ročna vijaka ročaja in nosilna vijaka nosilcev ročaja.

  6. Za razklopljenje ročaja glejte Sestavljanje in razklapljanje ročaja.

  Vzdrževanje

  Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
 • Preverite, ali se motor zaustavi v 3 sekundah po to tem, ko sprostite krmilni vzvod rezil kosilnice.
 • S spodnjega dela stroja očistite pokošeno travo in smeti.
 • Vsakih 25 ur
 • Redno servisirajte zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga servisirajte pogosteje.
 • Akumulator (če je vgrajen) polnite 24 ur.
 • Letno
 • Redno menjajte zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga menjajte pogosteje.
 • Zamenjajte motorno olje (če želite).
 • Zamenjajte rezilo ali ga dajte nabrusiti (pogosteje, če rezilo hitro postane topo).
 • Z zgornjega in stranskih delov ohišja stroja očistite vso umazanijo in smeti; v prašnem okolju pogosteje čistite stroj.
 • Letno ali pred shranitvijo
 • Rezervoar za gorivo izpraznite po navodilih pred vsakim popravilom in pred sezonskim shranjevanjem stroja.
 • Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte uporabniški priročnik za motor.

  Varnost pri vzdrževanju

  • Odklopite kabel vžigalne svečke s svečke in odstranite gumb za električni zagon, preden začnete izvajati kakršen koli vzdrževalni postopek.

  • Pri servisiranju stroja nosite rokavice in zaščitna očala.

  • Rezilo kosilnice je ostro; če se ga dotaknete se lahko hudo poškodujete. Med servisiranjem rezila nosite rokavice. Popravilo ali spreminjanje rezila ni dovoljeno.

  • Ne posegajte v varovala. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje.

  • Ob nagibanju stroja lahko pride do razlitja goriva. Gorivo je zelo vnetljivo in eksplozivno ter lahko povzroči telesne poškodbe. Goriva nikoli ne poskušajte iztočiti z izsesavanjem. Uporabite ročno črpalko ali pa pustite motor teči, dokler se rezervoar ne izprazni.

  • Če želite zagotoviti optimalno delovanje, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

  Priprava za vzdrževanje

  1. Ugasnite motor, odstranite gumb za električni zagon (če je vgrajen) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

  2. Odklopite kabel vžigalne svečke s svečke (Diagram 25).

   g033513
  3. Ko opravite vzdrževalna dela, znova priključite kabel vžigalne svečke na svečko.

   Important: Preden stroj nagnete, da bi zamenjali olje ali rezilo, z normalno uporabo stroja izpraznite rezervoar za gorivo. Če morate stroj nagniti, preden porabite vso gorivo, ga izčrpajte z ročno črpalko. Stroj vedno nagnite na bok, tako da bo čep z merilno palico na spodnji strani.

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Redno servisirajte zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga servisirajte pogosteje.
 • Letno
 • Redno menjajte zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga menjajte pogosteje.
  1. Odpnite zgornji del pokrova zračnega filtra (Diagram 26).

   g033493
  2. Odstranite zračni filter (Diagram 26).

  3. Preglejte zračni filter.

   Note: Če je zračni filter močno umazan, ga zamenjajte z novim. Če ni, z njim potrkajte po trdni površini, da otresete smeti.

  4. Namestite zračni filter.

  5. Zračni filter pripnite z zaponko.

  Menjava motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Zamenjajte motorno olje (če želite).
 • Motornega olja ni treba menjati, a če ga želite vseeno zamenjati, uporabite spodnji postopek.

  Note: Pred menjavo olja, pustite motor teči nekaj minut, da se segreje. Toplo olje lažje teče in prenaša več smeti.

  Specifikacije za motorno olje

  Prostornina motornega olja0,44 l
  Viskoznost oljaDetergentno olje SAE 30 ali SAE 10W-30
  Servisna klasifikacija APISJ ali boljše

  *Po izpustu olja ostane preostanek olja v ohišju ročične gredi. Ne vlijte celotne količine olja v ohišje ročične gredi. Napolnite ohišje ročične gredi z oljem v skladu z navodili v naslednjih korakih.

  1. Premaknite stroj na ravno površino.

  2. Glejte Priprava za vzdrževanje.

  3. Odstranite merilno palico, tako da čep odvijete v levo in ga izvlečete (Diagram 27).

   2019_wSQy1951afn7DJvH7dobe7
   g033377
  4. Stroj nagnite na bok (tako da bo zračni filter na zgornji strani), da iztočite olje prek cevi za dolivanje olja (Diagram 28).

   g032618
  5. Ko iztočite vse olje, stroj postavite nazaj v delovni položaj.

  6. V cev za dolivanje olja previdno vlijte približno ¾ prostornine olja motorja.

  7. Počakajte 3 minute, da se olje v motorju usede.

  8. S čisto krpo obrišite merilno palico.

  9. Vstavite merilno palico v cev za dolivanje, nato pa jo izvlecite.

  10. Odčitajte nivo olja na merilni palici (Diagram 27).

   • Če je nivo olja na merilni palici prenizek, previdno vlijte majhno količino olja v cev za polnjenje olja, počakajte 3 minute in ponovite korake od 8 do 10, dokler ne bo izmerjena raven olja na merilni palici pravilna.

   • Če je nivo olja na merilni palici previsok, iztočite odvečno olje, da bo izmerjena raven olja na merilni palici pravilna.

   Important: Če motor zaženete, ko je raven olja v motorju prenizka ali previsoka, lahko poškodujete motor.

  11. Varno namestite merilno palico v cev za dolivanje olja.

  12. Olje ustrezno reciklirajte.

  Polnjenje akumulatorja

  Modeli z električnim zagonom
  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Akumulator (če je vgrajen) polnite 24 ur.
 • Prvič akumulator polnite 24 ur, nato mesečno oziroma po potrebi (na vsakih 25 zagonov). Polnilnik vedno uporabljajte v zaprtem prostoru, akumulator polnite pri sobni temperaturi (22 °C), če je le mogoče.

  1. Polnilnik priključite v kabelski snop pod gumbom za električni zagon (Diagram 29).

   g189390
  2. Polnilnik priključite v zidno vtičnico.

   Note: Ko akumulator ne more več zadržati naboja, ga reciklirajte oziroma odstranite skladno s predpisi, ki veljajo za svinčev kislinski akumulator.

  Note: Polnilnik akumulatorja ima 2-barvni prikazovalnik LED, ki prikazuje naslednja stanja polnjenja:

  • Rdeča lučka pomeni, da polnilnik polni akumulator.

  • Zelena lučka pomeni, da akumulator popolnoma napolnjen ali odklopljen iz polnilnika.

  • Utripajoča in izmenjujoča se rdeča in zelena lučka pomeni, da je akumulator že skoraj popolnoma napolnjen. To stanje traja le nekaj minut, nato je akumulator popolnoma napolnjen.

  Zamenjava varovalke

  Modeli z električnim zagonom

  Če se akumulator ne polni oziroma motorja ni mogoče zagnati z električnim zaganjalnikom, je morda pregorela varovalka. Zamenjajte jo z novo vtično 40-A varovalko.

  1. Dvignite zadnji usmerjevalnik in poiščite ohišja akumulatorja (Diagram 30).

   g009506
  2. Obrišite umazanijo s predela ohišja akumulatorja.

  3. Odstranite vijak, s katerim je pritrjeno ohišje akumulatorja, izvlecite akumulator in poiščite varovalko (Diagram 31).

   g017398
  4. Zamenjajte varovalko v ohišju varovalke (Diagram 31).

   Note: Stroj ima v ohišju akumulatorja priloženo nadomestno varovalko.

  5. Pritrdite ohišje akumulatorja z vijakom, ki ste ga odstranili v koraku 3.

  6. Namestite pokrov ohišja akumulatorja.

  7. Spustite zadnji usmerjevalnik.

  Zamenjava rezila

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Zamenjajte rezilo ali ga dajte nabrusiti (pogosteje, če rezilo hitro postane topo).
 • Important: Za pravilno namestitev rezila potrebujete momentni ključ. Če nimate momentnega ključa ali ne želite sami izvesti tega postopka, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Vedno ko zmanjka goriva, preverite stanje rezila. Če je rezilo poškodovano ali razpokano, ga nemudoma zamenjajte. Če je rezilo topo ali skrhano, ga dajte nabrusiti in uravnovesiti ali pa ga zamenjajte.

  Opozorilo

  Rezilo kosilnice je ostro; če se ga dotaknete se lahko hudo poškodujete.

  Med servisiranjem rezila nosite rokavice.

  1. Glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Stroj nagnite na bok, tako da bo zračni filter zgornji strani.

  3. Rezilo podprite z leseno klado (Diagram 32).

   g231389
  4. Odstranite rezilo, spravite vse pritrdilne elemente (Diagram 32).

  5. Namestite novo rezilo in vse pritrdilne elemente (Diagram 33).

   g231390

   Important: Ukrivljena dela rezila morata biti usmerjena proti ohišju stroja.

  6. Z momentnim ključem zategnite vijak rezila z zateznim momentom 82 Nm.

  Nastavitev samohodnega pogona

  Samo za modele s samohodnim pogonom

  Samohodni pogon je treba nastaviti vedno po zamenjavi kabla samohodnega pogona oziroma če je samohodni pogon nepravilno nastavljen.

  1. Nastavitveno matico obrnite v levo, da sprostite kabel (Diagram 34).

   Traction without knob_2019
   g269307
  2. Preverite napetost kabla (Diagram 34), tako da ga povlečete nazaj ali potisnete naprej in zadržite v tem položaju.

   Note: Če želite povečati moč pogona koles, kabel potisnite proti motorju, če želite zmanjšati moč, kabel povlecite stran od motorja.

  3. Nastavitveno matico zavrtite v desno, da jo privijete in pritrdite kabel.

   Note: Matico čvrsto privijte s ključem.

  Skladiščenje

  Stroj hranite v hladnem, čistem in suhem prostoru.

  Varnost pri shranjevanju

  Pred nastavljanjem, servisiranjem, čiščenjem in skladiščenjem stroja vedno ugasnite motor, odstranite stikalo za električni zagon (če je vgrajeno) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

  Priprava stroja za shranjevanje

  1. Ko zadnjič v sezoni dolivate gorivo, mu dodajte stabilizator za gorivo (npr. Toro Premium Fuel Treatment), kot je navedeno na etiketi.

  2. Pravilno zavrzite gorivo, ki ga morda niste porabili. Reciklirajte ga po lokalnih predpisih ali ga uporabite v avtomobilu.

   Important: Glavni razlog za težek zagon motorja je staro gorivo v rezervoarju za gorivo. Goriva brez stabilizatorja ne hranite več kot 30 dni, goriva s stabilizatorjem pa ne dlje od najdaljšega roka, ki ga priporoča proizvajalec stabilizatorja goriva.

  3. Stroj pustite delovati, dokler ne zmanjka goriva.

  4. Znova zaženite motor in ga pustite teči, dokler se znova ne ustavi. Motor je dovolj suh, ko ga ne morete več zagnati.

  5. Odklopite kabel z vžigalne svečke in kabel priključite na priklop za shranjevanje (če je nameščen), nato pa odstranite gumb za električni zagon (če je vgrajen).

  6. Odstranite vžigalno svečko, skozi odprtino za vžigalno svečko dolijte približno 30 ml motornega olja in nekajkrat povlecite zagonsko vrv, da se olje razporedi po valju. Tako preprečite korozijo v času zunaj sezone košnje.

  7. Znova rahlo privijte vžigalno svečko.

  8. Privijte vse matice in vijake.

  9. Samo za model z električnim zagonom: akumulator polnite 24 ur, nato odklopite polnilnik akumulatorja in stroj shranite v neogrevan prostor. Če stroj shranite v ogrevan prostor, morate akumulator napolniti vsakih 90 dni. Glejte Polnjenje akumulatorja.

  Odstranitev stroja iz skladišča

  1. Samo za modele z električnim zagonom: akumulator polnite 24 ur; glejte Polnjenje akumulatorja.

  2. Preverite vse pritrdilne elemente in jih po potrebi privijte.

  3. Odstranite vžigalno svečko in hitro zavrtite motor tako, da povlečete zagonsko vrv. S tem presežno olje iztisnete iz valja.

  4. Namestite vžigalno svečko in jo z momentnim ključem privijte do 20 Nm.

  5. Opravite vse potrebne vzdrževalne postopke; glejte .

  6. Preverite nivo motornega olja; glejte Preverjanje nivoja motornega olja.

  7. Napolnite rezervoar za gorivo s svežim gorivom; glejte Polnjenje rezervoarja za gorivo.

  8. Priključite kabel vžigalne svečke.