Bevezetés

A gép professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásokra készült többcélú munkagép. Elsősorban jól karbantartott golfpályák homokcsapdái és közterületek karbantartására készült. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és az egyéb termékinformációkat.

g251197

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért lásd a termékre vonatkozó külön megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A gép tervezése az ANSI B71.4-2017 szabvány alapján történt. Ugyanakkor ha a gépre munkaeszközt szereltek, a szabványnak való megfelelés érdekében kiegészítő súlyt is fel kell rá szerelni.

Általános óvintézkedések

A termék személyi sérülést okozhat. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát. Gondoskodjon arról, hogy minden felhasználója ismerje a termék használatát és a figyelmeztetések jelentését.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tartsa távol kezeit és lábait a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a gépet a közelben tartózkodóktól, amikor mozgásban van vele.

 • Ne engedjen gyermekeket a működési területre. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Álljon meg a géppel, és állítsa le a motort, mielőtt nekikezdene a gép szervizeléséhez vagy tankolásához.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

A kézikönyvben a szükséges helyeken további biztonsági információkat is találhat.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal93-7272
decal93-9051
decalbatterysymbols
decal132-4429
decal108-8484
decal133-8062
decal137-3387

Felszerelés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Note: Távolítsa el és selejtezze az összes szállítási tartóelemet és kötőelemet.

A kormánykerék felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Kormánykerék1
Szivacskarima1
Alátét1
Önbiztosító anya1
Kormánykerék-burkolat1
 1. Állítsa be az első kereket úgy, hogy egyenesen előre nézzen.

 2. Csúsztassa rá a szivacskarimát a kisebb átmérőjű oldalával előre a kormánytengelyre (Ábra 3).

  g025723
 3. Csúsztassa rá a kormánykereket a kormánytengelyre (Ábra 3).

 4. Erősítse a kormánykereket a kormánytengelyre az alátét és az anya segítségével (Ábra 3).

 5. Húzza meg az anyát 27–35 Nm nyomatékkal.

 6. Nyomja rá a kormánykerék-burkolatot a helyére a kormánykeréken (Ábra 3).

Az ülés felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Ülés1
 1. Távolítsa el és selejtezze az ülést a ládához rögzítő facsavarokat.

 2. Távolítsa el az anyákat a szállítási konzolból, és selejtezze a konzolt. Az anyákat őrizze meg.

 3. Rögzítse az ülést a talpához a 4 korábban eltávolított anyával a Ábra 4 szerint.

  g334906
 4. Keresse meg a gép vezetékkötegét, és csatlakoztassa az üléskapcsolóhoz (Ábra 4).

 5. Rögzítse a vezetékköteget az üléstalphoz kábelkötöző segítségével.

Az akkumulátor eltávolítása

Távolítsa el a 2 szárnyas anyát és az alátéteket, amelyek az akkumulátor-leszorító pántot az oldalsó leszorító rudakhoz rögzítik (Ábra 5). Távolítsa el az akkumulátor-leszorító pántot, és vegye ki az akkumulátort.

g002701

Az akkumulátor aktiválása és feltöltése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Elektrolit, 1,260 g/cm3 fajsúlyú (nem tartozék)

Ha az akkumulátor nincs feltöltve elektrolittal vagy nincs aktiválva, töltsön be 1,260 g/cm3 fajsúlyú elektrolitot az akkumulátorba.

Note: Az elektrolit beszerezhető a helyi akkumulátor-szaküzletből.

Veszély

Az akkumulátor elektrolitja kénsavat tartalmaz, amely lenyelve halálos, bőrre kerülve pedig súlyos égési sérüléseket okoz.

 • Ne igyon elektrolitot, és ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a bőrrel, szemmel vagy ruházattal. Viseljen védőszemüveget szemei, valamint gumikesztyűt a keze védelmére.

 • Olyan helyen végezze az akkumulátor feltöltését elektrolittal, ahol van a közelben tiszta víz, hogy szükség esetén rögtön leöblíthesse a bőrét.

 1. Távolítsa el az akkumulátorról a betöltőnyílás-sapkákat, és töltsön fel minden cellát óvatosan annyira, hogy az elektrolit elérje a szintjelző vonalat.

 2. Szerelje vissza a betöltőnyílás-sapkákat, majd csatlakoztasson egy 3–4 A-es akkumulátortöltőt az akkumulátor pólusaira. Töltse az akkumulátort 3–4 A árammal 4–8 órán át.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon az akkumulátor közelében, és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

 3. Ha az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól. Hagyja állni az akkumulátort 5–10 percig.

 4. Távolítsa el a betöltőnyílás-sapkákat.

 5. Töltsön be óvatosan annyi elektrolitot a cellákba, hogy a szintje elérje a szintjelző vonalat.

  Important: Ne töltse túl az akkumulátort. A túlcsorduló elektrolit ráfolyhat a gép más alkatrészeire, ami jelentős korróziót, elhasználódást okozhat.

 6. Szerelje vissza a betöltőnyílás-sapkákat.

Az akkumulátor beszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Csavar (¼ × ⅝")2
Önbiztosító anya (¼")2
 1. Helyezze el úgy az akkumulátort, hogy a negatív pólusa a gép hátulja felé legyen (Ábra 6).

  g002701

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fém szerszámok a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy a pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fém alkatrészei között.

 2. Rögzítse a pozitív (piros) kábelt a pozitív (+) pólushoz csavar (¼ × ⅝") és önbiztosító anya (¼") segítségével (Ábra 7).

  g004027
 3. Rögzítse a vékony fekete kábelt és a negatív (fekete) kábelt az akkumulátor negatív (–) pólusához csavar (¼ × ⅝") és önbiztosító anya (¼") segítségével (Ábra 7).

 4. Kenje meg a pólusokat és a kötőelemeket vazelinnel a korrózió megelőzése érdekében.

 5. Húzza rá a gumisapkát a pozitív (+) sarura, hogy meggátolja az esetleges zárlatot.

 6. Szerelje fel az akkumulátor-leszorító pántot az oldalsó leszorító rudakra, majd rögzítse az alátétekkel és a szárnyas anyákkal.

Az első súlyok felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Első súlykészlet(ek) szükség szerint

A gép tervezése az ANSI B71.4-2017 szabvány alapján történt. Ugyanakkor ha a gépre munkaeszközt szereltek, előfordulhat, hogy a szabványnak való megfelelés érdekében kiegészítő súlyt is fel kell rá szerelni.

 1. Határozza meg az alábbi táblázat segítségével a szükséges súlyok kombinációját. Rendelje meg az alkatrészeket a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  MunkaeszközSzükséges súlySúlykészletKészlet mennyisége
  Szellőztetőkészlet23 kgcikkszám 100-64421
  Rahn talajegyengető

  Note: 08705 típusszámú gépre ne szerelje fel a súlykészletet, ha a gépre felszerelték az első emelőkeretkészletet.

 2. Szerelje fel a súlyokat; lásd a súlykészlet Felszerelési utasítását.

A gyártási év címke felragasztása

Csak CE

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Gyártási év címke1

Ragassza fel a gyártási év címkét a jelzett területre (Ábra 8).

g255199

Termékáttekintés

g012207

Menet- és fékpedál

A menetpedál (Ábra 10) 3 feladatot lát el: a gép mozgatása előremenetben, a gép mozgatása hátramenetben és a gép megállítása. Jobb sarka és cipőorra segítségével nyomja meg a pedál felső részét az előremenethez, a pedál alját pedig a hátramenethez vagy a fékezéshez előremenetben (Ábra 11). A gépet a pedált felengedve vagy SEMLEGES helyzetbe állítva állíthatja meg.

Important: Előremenetben tartsa a lábát a lábtartón; ne a menetpedál hátrameneti párnáján legyen a sarka.

g002708
g002709

A haladási sebesség attól függ, mennyire nyomja le a menetpedált. A maximális sebesség eléréséhez nyomja le teljesen a menetpedált a gázkar GYORS helyzetében. A maximális teljesítmény eléréséhez vagy hegymenetben a maximális teljesítmény leadásához állítsa a gázkart GYORS helyzetbe, a menetpedált pedig csak kissé nyomja le, hogy magas maradjon a motor fordulatszáma. Ha a motor fordulatszáma csökkenni kezd, kissé engedje fel a menetpedált, hogy a motor fordulatszáma növekedhessen.

Important: A maximális húzóerő eléréséhez állítsa a gázkart GYORS helyzetbe, és csak kissé nyomja le a menetpedált.

Important: A maximális sebességet csak a munkaterületek közti vonuláskor használja.Ne használja a maximális sebességet felszerelt vagy vontatott munkaeszközzel.

Important: Ne végezzen hátramenetet a géppel leengedett (üzemi helyzetű) munkaeszközzel, mert a munkaeszköz súlyosan károsodhat.

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló (Ábra 12) 3 helyzetbe állítható: KI, ÜZEM és INDíTáS. Az indítómotor bekapcsolásához fordítsa az indítókulcsot INDíTáS helyzetbe. Engedje el a kulcsot, amint a motor beindult, ekkor a kulcs visszatér BE helyzetbe. A motor leállításához fordítsa a kulcsot KI helyzetbe.

g002710

Hidegindító kar

Hideg motor beindításakor a karburátor fojtásához állítsa a hidegindító kart (Ábra 12) felső, ZáRT helyzetbe. A motor beindulását követően úgy állítsa be a hidegindító kart, hogy a motor egyenletesen járjon. Amint lehetséges, szüntesse meg a fojtást a kart NYITOTT helyzetbe állítva. A meleg motor kis mértékben vagy egyáltalán nem igényli a hidegindító használatát.

Gázkar

A gázkar (Ábra 12) a karburátor fojtószelepét vezérli rudazaton keresztül. A gázkar 2 helyzetbe állítható: LASSú és GYORS helyzetbe. A motorfordulatszám a 2 beállítás között állítható.

Note: A gázkar segítségével a motor nem állítható le.

Emelőkar

A munkaeszköz felemeléséhez húzza hátra az emelőkart (Ábra 13); a munkaeszköz leengedéséhez tolja előre az emelőkart. A LEBEGéSI helyzethez tolja be a kart az akadási helyzetbe. Ha elérte a kívánt helyzetet, engedje el a kart, ekkor az visszatér semleges helyzetbe.

g002711

Note: A gép kettős működésű emelő munkahengerrel rendelkezik. Bizonyos üzemi körülmények között lefelé ható erő is kifejthető a munkaeszközre.

Rögzítőfék

A rögzítőfék (Ábra 13) behúzásához húzza fel a karját. A rögzítőfék kiengedéséhez tolja előre a karját.

Note: Előfordulhat, hogy a rögzítőfék kiengedéséhez kissé előre vagy hátra kell billentenie a menetpedált.

Üzemóra-számláló

Az üzemóra-számláló (Ábra 13) a gép működésének teljes óraszámát jelzi. Az üzemóra-számláló a gyújtáskapcsoló BE helyzetbe kapcsolásától számlál.

Ülésbeállító kar

Húzza előre az ülés bal oldalán található kart (Ábra 14), csúsztassa az ülést a kívánt helyzetbe, majd engedje el a kart, hogy reteszelje az ülést.

g335735

Üzemanyag-elzáró szelep

Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet (Ábra 15), ha tárolásba helyezi vagy utánfutón szállítja a gépet.

g002713

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség munkaeszköz nélkül148 cm
Szélesség 08751 típusszámú gereblyével191 cm
Hossz munkaeszköz nélkül164 cm
Magasság115 cm
Tengelytáv109 cm
Nettó tömeg 
08703-as modell452 kg
08705-ös modell461 kg

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a gépet.

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Ellenőrizze, hogy a kezelőijelenlét-kapcsolókat, biztonsági kapcsolókat és védőelemeket felszerelték, és azok megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • A munka megkezdése előtt mindig győződjön meg a részegységek és a kötőelemek megfelelő üzemállapotáról. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült részegységeket és kötőelemeket.

 • Vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép kidobhat.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Tankolás

 • Az üzemanyagtartály befogadóképessége: 25 l.

 • Javasolt üzemanyag:

  • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

  • Etanol: maximum 10% (V/V) etanolt (benzin-alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem ugyanaz. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (akár 85% etanolt is tartalmazhat). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

  • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

  • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha használ üzemanyag-stabilizátort.

  • Ne keverjen olajat a benzinhez.

  Important: Ne használjon más üzemanyag-adalékot, mint üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló szert. Ne használjon alkohol alapú, például etanolos, metanolos vagy izopropanolos üzemanyag-stabilizálót.

 1. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet (Ábra 16).

 2. Távolítsa el a tanksapkát.

 3. Tankoljon meg annyira, hogy a benzinszint kb. 25 mm-rel az üzemanyagtartály teteje (a betőltőnyak alja) alatt legyen. Ne töltse túl a tartályt.

  g027112
 4. Tegye vissza a tanksapkát.

 5. Töröljön le minden esetlegesen kiömlött üzemanyagot, hogy megelőzze a tűzveszélyt.

  Important: Ne használjon metanolt, metanolos vagy 10%-nál több etanolt tartalmazó benzint, mert az üzemanyagrendszer károsodhat. Ne keverjen olajat a benzinhez.

A biztonsági reteszelőrendszer ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Vigyázat

  A biztonsági reteszelőkapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működésbe léphet, amivel személyi sérülést okozhat.

  • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

  • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

  A reteszelőrendszer feladata meggátolni a motor indítózását vagy beindulását, ha a menetpedál nincs SEMLEGES helyzetben. A motornak emellett le kell állnia, ha a menetpedált úgy mozdítják előremenet vagy hátramenet helyzetbe, hogy a kezelő nincs az ülésében.

  1. Állon a géppel egy tágas, hulladékoktól és bámészkodóktól mentes területre. Állítsa le a motort.

  2. A kezelőülésben ülve húzza be a rögzítőféket.

  3. Billentse a menetpedált előremenetbe vagy hátramenetbe, közben kísérelje meg beindítani a motort.

   Note: Ha az indítómotor forgatni kezdi a motort, probléma lehet a reteszelőrendszerrel. Gondoskodjon azonnal a megjavításáról.Ha az indítómotor nem kezdi forgatni a motort, a rendszer megfelelően működik.

  4. Maradjon ülve a kezelőülésben, a menetpedál legyen SEMLEGES helyzetben, a rögzítőfék behúzva, és indítsa be a motort.

  5. Emelkedjen fel az ülésből, és nyomja le lassan a menetpedált.

   Note: A motornak 1–3 másodpercen belül le kell állnia. Szüntesse meg a problémát, ha nem így történik.

  Működtetés közben

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Általános óvintézkedések

  • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

  • Viseljen megfelelő ruházatot, beleértve a védőszemüveget, a csúszásgátló, megfelelő biztonsági lábbelit, a hosszú nadrágot és a hallásvédőt is. Kösse hátra hosszú haját, és ne viseljen laza ékszert.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • Ne szállítson utasokat a gépen, valamint tartsa a járókelőket és háziállatokat biztonságos távolságra a géptől üzem közben.

  • A gépet csak jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

  • Kerülje a munkát nedves füvön. A gyengébb tapadás miatt a gép megcsúszhat.

  • Mielőtt beindítaná a motort, gondoskodjon arról, hogy az összes meghajtó kezelőszerv semleges helyzetben legyen, a rögzítőfék be legyen húzva, Ön pedig a kezelői helyen tartózkodjon.

  • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek akadályozhatják a látást.

  • Ne végezzen munkát átvágásokon, levezető árkokon vagy feltöltéseken. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén vagy a perem beszakad.

  • Állítsa le a gépet, és vizsgálja meg a munkaeszközt, ha valamibe beleütközött, vagy ha rendellenes rezgést észlel. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

  • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • Ne járassa a motort olyan területen, ahol a kipufogógázok megrekedhetnek.

  • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Engedje le a munkaeszközöket.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Ne használja a gépet vontató járműként.

  • Szükség esetén nedvesítse be a felületeket a kondicionálás előtt, hogy minimális legyen a porképződés.

  • Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat, kiegészítőket és pótalkatrészeket használja.

  Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

  • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

  • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A kezelő a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

  • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

  • Lejtőn mindig lassabban haladjon.

  • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

  • Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

  • Válasszon alacsony haladási sebességet, hogy ne kelljen megállnia vagy váltania a lejtőn.

  • Ha a kerekek elvesztik a tapadást, a gép felborulhat.

  • Ne üzemeltesse a gépet nedves füvön. A kerekek elveszíthetik a tapadásukat; függetlenül attól, hogy a fékek használhatók, és működnek is.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást.

  • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtasson hirtelen a sebességén vagy a haladási irányán.

  • Ne működtesse a gépet suvadások, árkok, töltések vagy vizek közelében. A gép képes hirtelen felborulni, ha egy kereke alól eltűnik a talaj. Határozzon meg egy biztonsági területet a gép és bármilyen veszély között (2 gépszélesség).

  A motor beindítása és leállítása

  1. Lépjen le a menetpedálról, ellenőrizze, hogy az SEMLEGES helyzetben áll-e, majd húzza be a rögzítőféket.

  2. Tolja előre a hidegindító kart BE helyzetbe (hideg motornál), a gázkart pedig LASSú helyzetbe.

   Important: Ha a gépet 0 °C alatti hőmérsékleteken üzemelteti, hagyja bemelegedni, mielőtt használni kezdené. Ezzel meggátolhatja a hidrosztatikai és a vontatóhidraulika károsodását.

  3. Helyezze be az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóba, és fordítsa el jobbra a motor beindításához. Engedje el a kulcsot, amint a motor beindult.

   Note: Állítsa be úgy a hidegindító kart, hogy a motor egyenletesen járjon.

   Important: Ne indítózzon 10 másodpercnél hosszabban, különben az indítómotor túlmelegszik. 10 másodperc folyamatos indítózás után várjon mindig 60 másodpercet, mielőtt újra indítózni kezdene.

  4. A motor leállításához állítsa a gázkart LASSú helyzetbe, a gyújtáskapcsolót pedig KI helyzetbe.

   Note: Vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból a véletlen indítás megelőzése érdekében.

  5. A gép tárolásakor az üzemanyag-elzáró szelep legyen zárva.

   Vigyázat

   A gép átvizsgálása járó motor esetén személyi sérülést eredményezhet.

   Állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután keressen olajszivárgást, laza alkatrészeket és egyéb rendellenességeket.

  Az új gép bejáratása

  Az új motor bizonyos idő elteltével éri el a teljes teljesítményét. A hajtásrendszer súrlódása új állapotában nagyobb, így az további terhelést jelent a motor számára.

  Tekintse az első 8 üzemórát bejáratási időszaknak.

  Mivel az első üzemórák kritikus fontosságúak a gép jövőbeli megbízhatósága szempontjából, gondosan figyelje a funkciókat és a teljesítményt, hogy észrevegye és megszüntesse a kisebb nehézségeket, amelyek komoly problémákhoz is vezethetnek. A bejáratási időszakban ellenőrizze gyakran a gépet olajszivárgás, meglazult kötőelemek vagy és egyéb meghibásodás jeleit keresve.

  Megismerkedés a géppel

  A munkaeszköz kezelésével kapcsolatban olvassa el az adott munkaeszköz Kezelői kézikönyvét.

  Gyakorolja a gép vezetését, mert a kezelési jellemzői eltérnek a többi haszonjármű kezelésétől. Vegyen figyelembe 2 pontot a jármű üzemeltetésekor, az erőátvitel és a motor fordulatszámát.

  Az állandó motorfordulatszám fenntartásához a menetpedált lassan nyomja le. Ezáltal lehetővé teszi a motor számára az alkalmazkodást a jármű felgyorsításához. Ezzel szemben a menetpedál gyors lenyomásakor leesik a motorfordulatszám, aminek eredményeként nem lesz elég nyomaték a jármű megmozdításához. Ahhoz tehát, hogy a maximális teljesítmény eljusson a kerekekhez, állítsa a gázkart GYORS helyzetbe, és csak kissé nyomja le a menetpedált. Összehasonlításképp, a maximális haladási sebesség terhelés nélkül úgy érhető el, ha a gázkar GYORS helyzetben van, a menetpedált pedig nem nyomja le ütközésig. Tartsa mindig kellően magasan a motorfordulatszámot, hogy maximális nyomaték jusson a kerekekhez.

  Vigyázat

  A gép használata kellő odafigyelést igényel, hogy megelőzhető legyen a felborulás vagy a gép feletti uralom elvesztése.

  • Óvatosan lépjen be a homokcsapdába, és hagyja el azt.

  • Az árkok, patakok és más veszélyek körül fokozott óvatossággal közlekedjen.

  • Legyen különösen óvatos, ha a meredek lejtőn dolgozik a géppel.

  • Éles kanyar előtt és domboldalban kanyarodás előtt lassítson le.

  • Kerülje a hirtelen megállást és elindulást.

  • Csak úgy váltson hátramenetből gyors előremenetbe, hogy előbb állóra fékezi a járművet.

  Note: Ha a munkaeszköz-adapter rászorult a vontatóegység-adapterre, az alkatrészek szétválasztásához dugjon be egy feszítővasat vagy csavarhúzót a feszítőnyílásba (Ábra 17).

  g003783

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  • Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a gépet.

  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról és a motortérből. Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

  • Bármely zárt térben való tárolás előtt hagyja a motort lehűlni.

  • Az üzemanyagcsap a gép tárolása vagy szállítása során legyen zárt helyzetben.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra, vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

  • Cserélje ki az összes kopott, sérült vagy hiányzó matricát.

  A gép vontatása

  Vészhelyzetben a gép rövid távolságra vontatható. A Toro ugyanakkor nem javasolja ezt normál eljárásként.

  Important: A gép 1,6 km/h sebességnél gyorsabb vontatása károsíthatja a hajtásrendszert. Ha a gépet 50 m-nél nagyobb távolságra kell mozgatni, teherautón vagy utánfutón kell szállítani. A gép túl gyors vontatásakor a kerekei beékelődhetnek. Ha ez történne, álljon meg, és várja meg, amíg a haladási hidraulikakör nyomása stabilizálódik, majd folytassa lassabban a vontatást.

  A gép szállítása

  • A gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor használjon teljes szélességű rámpákat.

  • Kösse le a gépet biztonságosan.

  Karbantartás

  Note: A géphez tartozó kapcsolási rajz vagy hidraulikus rendszerrajz tekintetében látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • A gép beállításának, tisztításának, javításának megkezdése előtt vagy azt megelőzően, hogy elhagyja a gépet, tegye a következőket:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Állítsa a gázkart alacsony alapjáratra.

   • Engedje le a munkaeszközt.

   • Ellenőrizze, hogy a menetpedál semleges helyzetben van-e.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

   • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen karbantartást. Tartózkodjon a mozgó alkatrészektől.

  • Szükség esetén emelővel támassza alá a gépet vagy az alkatrészeit.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékek és -tömlők állapotát.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta.
 • Minden használat után
 • Tisztítsa meg és vizsgálja át a gépet.
 • Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat és az elektrolitszintet.
 • Minden 100 órában
 • Zsírozza meg a gépet.
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt(nagyon koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Cserélje ki a gyújtógyertyákat.
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden 200 órában
 • Szervizelje a légszűrőt (végezze gyakrabban, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Cserélje ki a légszűrőt.
 • Minden 500 órában
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Cserélje ki az aktívszén-tartály szűrőjét.
 • Tisztítsa meg az olajhűtőt.
 • Ellenőrizze a motorfordulatszámot (alapjáraton és teljes gáznál is).A szervizeléssel kapcsolatban forduljon hivatalos Toro-forgalmazójához.
 • Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Kormolja ki az égésteret.A szervizeléssel kapcsolatban forduljon hivatalos Toro-forgalmazójához.
 • Állítsa be a szelephézagot, és húzza meg a hengerfejcsavarokat.A szervizeléssel kapcsolatban forduljon hivatalos Toro-forgalmazójához.
 • Ürítse le, és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 1500 órában
 • Cseréljen ki minden mozgó tömlőt.
 • Cserélje ki a semleges helyzet és az ülés reteszelő kapcsolóját.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használathoz másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrizendő elemHét:
  Hét.Ked.Sze.Csü.Pén.Szo.Vas.
  Ellenőrizze a biztonsági reteszelés működését.       
  Ellenőrizze a kormányrendszer működését.       
  Ellenőrizze az üzemanyagszintet.       
  Ellenőrizze a motorolaj szintjét.       
  Ellenőrizze a légszűrő állapotát.       
  Tisztítsa meg a motor hűtőbordáit.       
  Keressen szokatlan motorzajokat.       
  Keressen szokatlan üzemi zajokat.       
  Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.       
  Ellenőrizze a hidraulikatömlők épségét.       
  Ellenőrizze, hogy nincs-e folyadékszivárgás.       
  Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.       
  Ellenőrizze a műszerek működését.       
  Javítsa ki a sérült fényezést javítófestékkel.       
  Problémás területekkel kapcsolatos megjegyzések
  Az ellenőrzést végezte:
  TételDátumInformációk
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Karbantartás előtti intézkedések

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Important: A gépen a fedelek kötőelemeit úgy alakították ki, hogy a kihajtásuk után a fedélben maradnak. Lazítsa meg a fedeleken az összes kötőelemet pár fordulattal, hogy a fedél lelazuljon, de a helyén maradjon, majd térjen vissza, és teljesen lazítsa meg a kötőelemeket, hogy a fedél eltávolítható legyen. Ezzel meggátolható, hogy a csavarok kijöjjenek a rögzítőelemeikből.

  A gép emelése

  Figyelmeztetés

  A mechanikus vagy hidraulikus emelők nem feltétlenül bírják el a gépet, így súlyos sérülést okozhatnak.

  Használjon emelőállványt a gép alátámasztására.

  Az emelési pontok az alábbiak:

  • Bal vagy jobb oldalt – a hátsó kerékmotor vagy a váz alatt (Ábra 18).

   g002718
  • Elöl – a váz alatt az első kerék mögött (Ábra 19).

   g002719

  Kenés

  A gép zsírzószemekkel rendelkezik, amelyeket 100 üzemóránként kenni kell 2. sz. lítiumos kenőzsírral.

  Kenje meg az alábbi csapágyakat és perselyeket:

  • Első kerékcsapágy (1) (Ábra 20)

   g002714
  • Menetpedálcsukló (1) (Ábra 21)

   g002715
  • Hátsó vonószerkezet (5) (Ábra 22)

   g002716
  • Kormánymunkahenger rúdvégei (1) – csak a 08705 modell esetén (Ábra 23)

   g002717
  • A kormányrendszer forgócsapja (Ábra 24)

   Note: A kormánycsukló süllyesztett zsírzószeme (Ábra 24) zsírzóprés-fúvókaadaptert igényel. 107-1998 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

   g007452

  A gép zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Zsírozza meg a gépet.
  1. Törölje tisztára a zsírzógombokat, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy perselybe.

  2. Pumpáljon zsírt a csapágyba vagy perselybe.

  3. Törölje le a felesleges zsírt.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Az olajszint ellenőrzését és az olaj betöltését a forgattyúházba álló motornál végezze.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  Motorolajra vonatkozó előírások

  Használjon az alábbi előírásoknak megfelelő kiváló minőségű motorolajat:

  API-besorolás: SL vagy magasabb

  Olaj viszkozitás: SAE 30 – 4 °C fölött

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • A forgattyúházat gyárilag feltöltik olajjal; ennek ellenére a motor első beindítása előtt és a leállítása után is ellenőrizze az olajszintet.

  1. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  2. Billentse előre az ülést.

  3. Húzza ki a nívópálcát (Ábra 25), és törölje le egy tiszta ronggyal.

   g002702
  4. Dugja vissza a nívópálcát a csőbe úgy, hogy teljesen felüljön a helyén. Vegye ki a nívópálcát, és ellenőrizze az olajszintet. Ha az olajszint alacsony, távolítsa el a betöltőnyílássapkát a szelepfedélről, és töltsön be annyit az előírt olajból, hogy a szintje elérje a nívópálca Tele jelzését.

   Important: Tartsa az olajszintet a nívópálca alsó és a felső jelzése között. A túl sok és a túl kevés motorolajjal történő járatás egyaránt károsíthatja a motort.

  5. Tegye vissza a nívópálcát szorosan a helyére.

   Important: A nívópálcának teljesen be kell ülnie a helyére, hogy biztosított legyen a forgattyúház tömítettsége. A forgattyúház tömítetlensége a motor károsodását okozhatja.

  6. Billentse vissza az ülést.

  Motorolaj és olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt(nagyon koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A forgattyúház kapacitása: szűrővel együtt körülbelül 1,66 l.

  1. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  2. Szerelje ki a leeresztőcsavart (Ábra 26), és ürítse le az olajat egy megfelelő edénybe. Ha már nem jön több olaj, szerelje vissza a leeresztőcsavart.

   g002720
  3. Távolítsa el az olajszűrőt (Ábra 26).

  4. Kenje be vékonyan friss olajjal az új szűrő tömítését.

  5. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön a szűrőadapterre, majd húzzon még rajta további ½–¾ fordulatot.

   Important: Ne húzza meg túl erősen az olajszűrőt.

  6. Töltse fel az előírt olajjal a forgattyúházat; lásd: A motor olajszintjének ellenőrzése.

  7. A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze környezetbarát módon.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Szervizelje a légszűrőt (végezze gyakrabban, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
  • Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérülések szempontjából, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. Cserélje ki a sérült alkatrészeket. Ellenőrizze a teljes szívórendszert szivárgás, károsodás és laza tömlőbilincsek szempontjából.

  • A légszűrőbetét korai cseréjével csak növekszik annak kockázata, hogy szennyeződés jut a motorba, amikor a légszűrőbetétet eltávolítja.

  • Ellenőrizze, hogy a légszűrőfedél megfelelően felült a légszűrőházra és jól tömít.

  A légszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Cserélje ki a légszűrőt.
  1. Oldja a légszűrőfedelet a légszűrőházhoz rögzítő kapcsokat (Ábra 27).

   g002721
  2. Távolítsa el a légszűrőfedelet a légszűrőházról.

  3. A szűrőbetét eltávolítása előtt kis nyomású (2,76 bar tiszta és száraz) levegővel fúvassa ki az elsődleges szűrő külseje és a tartály között felgyűlt nagyobb darabokat.

   Important: Kerülje a nagy nyomású levegő használatát, mert az befújhatja a szennyeződést a szívórendszerbe. Ezzel a tisztítási eljárással meggátolható a szennyeződés bejutása a szívórendszerbe, amikor eltávolítja az elsődleges szűrőt.

  4. Távolítsa el és cserélje ki a szűrőt.

   Note: Vizsgálja meg az új szűrőt, hogy nincs-e rajta szállítási sérülés, és ellenőrizze a szűrő és a ház közötti tömítést. Ne használjon sérült szűrőbetétet. A betét külső peremére nyomást kifejtve helyezze be az új szűrőt a légszűrőházba. Ne fejtsen ki nyomást a szűrőbetét hajlékony középső részére.

   Note: A használt szűrőbetét tisztítása nem javasolt, mert attól károsodhat a szűrőanyag.

  5. Tisztítsa meg az eltávolítható légszűrőfedélben található poreltávolító nyílást.

  6. Távolítsa el a gumi kimeneti szelepet a légszűrőfedélből, tisztítsa meg az üreget, majd helyezze vissza a kimeneti szelepet.

  7. Szerelje fel a légszűrőfedelet úgy, hogy a gumi kimeneti szelep lefelé nézzen – kb. 5 és 7 óra közötti helyzetbe hátulról nézve.

  8. Csatolja be a kapcsokat.

  A gyújtógyertyák cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Cserélje ki a gyújtógyertyákat.
 • Típus: Champion RC14YC (vagy ezzel egyenértékű)

  Légrés: 0,76 mm

  Note: A gyújtógyertyák élettartama rendszerint hosszú, de szükséges a kiszerelésük és ellenőrzésük, ha a motor hibásan kezd működni.

  1. Tisztítsa meg a gyújtógyertya környékét, hogy ne hullhasson semmi a hengerbe, amikor kiszereli a gyújtógyertyát.

  2. Húzza le a gyertyapipákat a gyújtógyertyákról, majd szerelje ki a gyújtógyertyákat a hengerfejből.

  3. Ellenőrizze az oldalsó elektróda, a középső elektróda és a szigetelőtest állapotát és épségét.

   Important: Cserélje ki a repedt, elszennyeződött vagy hibás gyújtógyertyát. Az elektródákat ne tisztítsa homokfúvással, kaparással vagy drótkefével, mert a törmelék a gyertyából később a hengerbe kerülhet, és ez a motor károsodását okozhatja.

  4. Állítsa be a középső elektróda és az oldalsó elektróda közti légrést 0,76 mm-re; lásd: Ábra 28. Szerelje be a megfelelő légrésű gyújtógyertyát a szigetelő alátéttel együtt, és húzza meg 23 N∙m nyomatékkal. Ha nem használ nyomatékkulcsot, húzza meg szorosra a gyújtógyertyát.

   g002724

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Az üzemanyag-vezetékben soros szűrő található. Használja az alábbi eljárást, ha a szűrőt cserélni kell:

  1. Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet, lazítsa meg a tömlőbilincset a szűrő karburátor felőli oldalán, és válassza le az üzemanyag-vezetéket a szűrőről (Ábra 29).

   g002729
  2. Tegyen egy edényt a szűrő alá, lazítsa meg a megmaradt tömlőbilincset, majd távolítsa el a szűrőt.

  3. Szerelje be az új szűrőt úgy, hogy a szűrőházon a nyíl az üzemanyagtartálytól a karburátor irányába mutasson.

  4. Csúsztassa rá a tömlőbilincseket az üzemanyagcsövek végére.

  5. Nyomja rá az üzemanyag-vezetékeket az üzemanyagszűrőre, majd rögzítse őket a tömlőbilincsekkel.

   Note: Ügyeljen arra, hogy a szűrő oldalán a nyíl a karburátor felé mutasson.

  Az aktívszén-tartály szűrőjének cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Cserélje ki az aktívszén-tartály szűrőjét.
  1. Emelje el a gép jobb hátsó kerekét a talajról, és támassza alá a gépet emelőállványokkal.

  2. Szerelje le a 4 kerékanyát, amelyek a kereket a kerékagyhoz rögzítik, majd távolítsa el a kereket (Ábra 30).

   g273203
  3. Távolítsa el a 4 peremes csavart (¼ × ⅝"), amelyek a kerékjárat-burkolatot a gépvázhoz rögzítik (Ábra 31).

   g273204
  4. A konzol alsó, belső széle felé benyúlva húzza ki hátrafelé az aktívszén-tartály szűrőjét az aktívszén-tartály végén levő tömlőből (Ábra 32).

   g273202
  5. Dugja be az új aktívszéntartály-szűrőt az aktívszén-tartály végén levő tömlőbe (Ábra 32).

  6. Igazítsa össze a kerékjárat-burkolat csavarfuratait a gépváz csavarfurataival (Ábra 31), és rögzítse a burkolatot a 4 peremes csavarral (¼ × ⅝"), amelyeket a 3. lépésben eltávolított.

  7. Szerelje fel a kereket a kerékagy tőcsavarjaira (Ábra 30) a 4 kerékanyával, amelyeket a 2. lépésben eltávolított, és húzza meg kézzel az anyákat.

  8. Távolítsa el az emelőállványt, és engedje le a gépet a talajra.

  9. Húzza meg a kerékanyákat; lásd: A kerékanyák meghúzása.

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az elektromos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív pólust. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jól szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  A gép elindítása külső akkumulátorról

  Ha a gépet külső akkumulátorról kell indítania, a pozitív akkumulátorpólus helyett használhatja az alternatív pozitív pólust is (az indítómotor behúzótekercse mellett) (Ábra 33).

  g002735

  A biztosítékok cseréje

  A biztosítékdoboz (Ábra 34) az ülés alatt található.

  g002736

  Az akkumulátor karbantartása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat és az elektrolitszintet.
 • Ügyeljen a megfelelő elektrolitszint fenntartására, és tartsa tisztán az akkumulátor tetejét. Ha olyan helyen tárolja a gépet, ahol a hőmérséklet nagyon magas, az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint ha hűvös helyen történik a tárolása.

  Mossa le rendszeresen az akkumulátor tetejét ammóniás vagy szódabikarbónás oldattal benedvesített ecsettel. Öblítse le a felső felületet tiszta vízzel a lemosás után. Az akkumulátor tisztítása közben a cellakupakok legyenek a helyükön.

  Az akkumulátorkábelek rögzüljenek szorosan az akkumulátor pólusain, hogy jó elektromos érintkezést biztosítsanak.

  Ha a pólusoknál korrózió jelenne meg, kösse le a kábeleket a negatívval (–) kezdve, majd kaparja le tisztára a sarukat és a pólusokat egyenként. Csatlakoztassa a kábeleket a pozitívval (+) kezdve, majd vonja be a pólusokat vazelinnel.

  • Ellenőrizze az elektrolitszintet 25 üzemóránként vagy 30 naponta, ha a gép tárolásban van.

  • A cellákban az elektrolitszintet desztillált vagy ionmentes vízzel tartsa fenn. Ne töltse fel a cellákat a szintjelző vonal fölé.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását a gép használata előtt (Ábra 35). Tartsa fenn az előírt légnyomást az első és a hátsó gumiabroncsokban az alábbi módon:

  • Barázdált futófelületű gumiabroncsok: 70 kPa

   Note: Ha a kés használatához növelni kell a tapadást, csökkentse a nyomást 55 kPa-ra.

  • Sima futófelületű gumiabroncsok: 55–70 kPa

  g002706

  A kerékanyák meghúzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden 100 órában
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Húzza meg a kerékanyákat 95–122 Nm nyomatékkal.

  Állítsa a hajtást semleges helyzetbe

  Ha a gép a menetpedál semleges helyzetében elindul, állítson a hajtásbeállító körhagyón.

  1. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  2. Lazítsa meg a középső burkolatot a géphez rögzítő 2 csavart, majd távolítsa el a burkolatot (Ábra 36).

   g002727
  3. Emelje el az első kereket és az egyik hátsó kereket a talajról, és bakolja alá a vázat.

   Figyelmeztetés

   Az első kereket és az egyik hátsó kereket el kell emelni a talajtól, különben a gép a beállítás során elmozdul. Emiatt a gép leeshet a bakokról, és a gép alatt tartózkodó személy megsérülhet.

   Legyen a gép megfelelően alábakolva úgy, hogy az első kereke és az egyik hátsó kereke ne érje a talajt.

  4. Lazítsa meg az ellenanyát a hajtásbeállító körhagyón (Ábra 37).

   g027230

   Figyelmeztetés

   A motornak járnia kell, hogy elvégezhesse a finombeállítást a hajtásbeállító körhagyón. A mozgó alkatrészek vagy forró felületek érintése személyi sérüléssel járhat.

   Tartsa távol kezét, lábát, arcát és más testrészeit a forgó alkatrészektől, a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  5. Indítsa be a motort, majd a körhagyót a hatlapú részénél fogva (Ábra 37) elfordítva mindkét irányban keresse meg a semleges tartomány középső helyzetét.

  6. Húzza meg az ellenanyát a beállítás rögzítéséhez.

  7. Állítsa le a motort.

  8. Szerelje fel a középső burkolatot.

  9. Távolítsa el a bakokat, és engedje le a gépet a műhely padlózatára.

  10. Menjen próbaútra a géppel, és ellenőrizze, hogy a menetpedál semleges helyzetében nem indul-e el.

  A meghajtást reteszelő kapcsoló beállítása

  1. Állítsa a hajtóművet semleges helyzetbe; lásd: Állítsa a hajtást semleges helyzetbe.

  2. Működtesse a szivattyú karját, ellenőrizve, hogy minden alkatrész akadálytalanul működik, és biztosítva, hogy megfelelően elhelyezkedjenek.

  3. Állítson be a csavar segítségével 0,8–2,3 mm légrést; lásd: Ábra 37.

  4. Ellenőrizze a megfelelő működést.

  A vonulási sebesség beállítása

  A maximális vonulási sebesség elérése

  A menetpedált gyárilag maximális vonulási és hátrameneti sebességre állítják be, de szükség lehet a beállításra, ha a pedál még azelőtt felütközik, hogy a szivattyú karja felütközne, vagy ha csökkenteni kell a maximális vonulási sebességet.

  A maximális vonulási sebesség eléréséhez nyomja le a menetpedált. Ha a pedál még azelőtt eléri az ütközőjét (Ábra 38), hogy a szivattyú karja felütközne, állítson rajta:

  g002732
  1. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  2. Lazítsa meg a pedálütközőt rögzítő anyát.

  3. Húzzon annyit a pedálütközőn, hogy az ne érje el a menetpedált.

  4. Továbbra is fejtsen ki némi nyomást a menetpedálra, és állítsa be úgy a pedálütközőt, hogy éppen hozzáérjen, vagy legyen 2,5 mm légrés a pedál rúdja és az ütköző között.

  5. Húzza meg az anyát.

  A maximális vonulási sebesség csökkentése

  1. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  2. Lazítsa meg a pedálütközőt rögzítő anyát.

  3. Hajtsa kifelé a pedálütközőt annyira, hogy elérje a kívánt maximális vonulási sebességet.

  4. Húzza meg a pedálütközőt rögzítő anyát.

  Kezelőberendezés karbantartása

  Az emelőkar beállítása

  Állítson az emelőkar vezetőlemezén (Ábra 40), ha a munkaeszköz lebegő helyzete munka közben nem megfelelő (nem követi a talajt).

  1. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és ékelje ki a kerekeket.

  2. Távolítsa el a kezelőpanelt a vázhoz rögzítő 4 csavart (Ábra 39).

   g002733
  3. Lazítsa meg a vezetőlemezt a sárvédőhöz és a vázhoz rögzítő 2 csavart.

   g002734

   Figyelmeztetés

   A motornak járnia kell ahhoz, hogy beállítást végezhessen a vezetőlemezen. A mozgó alkatrészek vagy forró felületek érintése személyi sérüléssel járhat.

   Tartsa távol kezét, lábát, arcát és más testrészeit a forgó alkatrészektől, a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  4. Indítsa be a motort.

  5. Járó motor mellett, az emelőkar LEBEGéSI helyzetében csúsztassa el az emelőkar-vezetőlemezt olyan helyzetbe, hogy az emelő munkahenger kézzel kitolható és behúzható legyen.

  6. Húzza meg a két rögzítőcsavart, hogy rögzítse a beállítást.

  A motor kezelőszerveinek beállítása

  A gázkar beállítása

  A gázvezérlés megfelelő működése a gázkar megfelelő beállításától függ. Mielőtt a karburátoron beállításokba kezdene, ellenőrizze a gázvezérlés megfelelő működését.

  1. Billentse fel az ülést.

  2. Lazítsa meg a gázbovdent a motorhoz rögzítő bilincs csavarját (Ábra 41).

   g002722
  3. Tolja előre a gázkart GYORS helyzetbe.

  4. Húzza meg finoman annyira a gázbovdent, hogy a forgócsukló hátulja elérje az ütközőt (Ábra 41).

  5. Húzza meg a bovdenbilincs csavarját, és ellenőrizze a motorfordulatszámot:

   • Magas alapjárat: 3350–3450 f/p

   • Alacsony alapjárat: 1650–1850 f/p

  A hidegindító kar beállítása

  1. Billentse fel az ülést.

  2. Lazítsa meg a hidegindító bovdent a motorhoz rögzítő bilincs csavarját (Ábra 41).

  3. Tolja előre a hidegindító kart ZáRT helyzetbe.

  4. Húzza meg finoman a hidegindító bovdent (Ábra 41) annyira, hogy a hidegindító fojtószelep teljesen zárt helyzetbe kerüljön; ezután húzza meg a bovdenbilincs csavarját.

  A motor fordulatszám-szabályozó rendszerének beállítása

  Important: A motor fordulatszám-szabályozó rendszerének beállítása előtt gondoskodjon a gázadagolás és a hidegindítás megfelelő beállításáról.

  Figyelmeztetés

  A motor fordulatszám-szabályozó rendszerének beállítása során a motornak járnia kell. A mozgó alkatrészek vagy forró felületek érintése személyi sérüléssel járhat.

  • A művelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a menetpedál semleges helyzetben van, és húzza be a rögzítőféket.

  • Tartsa távol kezét, lábát, ruházatát és egyéb testrészeit a forgó alkatrészektől, a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  Note: Az alacsony alapjárat beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket. Ha csak a magas alapjáraton kell beállítást végeznie, folytassa közvetlenül az 5. lépéssel.

  1. Indítsa be a motort, és járassa kb. 5 percig félgázon, hogy bemelegedjen.

  2. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe. Forgassa el jobbra az alapjárati ütközőcsavart annyira, hogy ne érjen a fojtószelep karjához.

  3. Hajlítsa meg úgy a szabályozott alapjárat rugóját rögzítő nyelvet (Ábra 42), hogy 1675–1875 f/p fordulatszámot kapjon.

   Note: Ellenőrizze a fordulatszámot fordulatszámmérő műszerrel.

   g002723
  4. Állítsa be úgy az alapjárati ütközőcsavart, hogy az alapjárat 25–50 f/p értékkel meghaladja a 3. lépésben beállított értéket.

   Note: A végső alapjárati fordulatszám legyen 1650–1850 f/p.

  5. Állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe.

  6. Hajlítsa meg úgy a magas fordulatszám rugóját rögzítő nyelvet (Ábra 42), hogy 3350–3450 f/p fordulatszámot kapjon.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha hidraulikafolyadék került a bőre alá. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikavezetékek és -tömlők ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékek és -tömlők állapotát.
 • Ellenőrizze naponta a hidraulikavezetékeket és -tömlőket szivárgás, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából. A használat megkezdése előtt végezze el a szükséges javításokat.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A tartályt gyárilag kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal töltik fel. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta; lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  Javasolt hidraulikafolyadék: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (megnövelt élettartamú hidraulikafolyadék); kapható 19 literes kannában és 208 literes hordóban.

  Note: A javasolt cserefolyadék használata esetén ritkábban kell cserélni a folyadékot és a szűrőt.

  Alternatív hidraulikafolyadékok: ha a Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nem kapható, használhat olyan hagyományos, petróleumalapú hidraulikafolyadékot, amely megfelel az iparági szabványoknak, tulajdonságai pedig az alábbi anyagjellemzőknek. Ne használjon szintetikus folyadékot. Forduljon a kenőanyag-forgalmazóhoz a megfelelő termékkel kapcsolatban.

  Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért, használja ezért megbízható, neves gyártó termékét.

  Magas viszkozitásindexű/alacsony dermedéspontú, kopásgátló hidraulikafolyadék, ISO VG 46

  Anyagjellemzők: 
   Viszkozitás, ASTM D44540 °C-on 44–48 cSt
   Viszkozitási index, ASTM D2270140 vagy magasabb
   Dermedéspont, ASTM D97-37 °C és -45 °C között
   Iparági előírások:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 vagy M-2952-S)

  Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  Important: A Toro által egyedüliként elfogadott, biológiailag lebomló szintetikus hidraulikafolyadék a Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid. Ez a folyadék kompatibilis a Toro hidraulikarendszereiben használt elasztomerekkel, és széles hőmérséklet-tartományban használható. Ez a folyadék kompatibilis a hagyományos ásványi olajokkal, de maximális a teljesítménye, és biológiailag lebomlik. A hidraulikarendszerből alaposan ki kell mosni a hagyományos folyadékot. Az olaj 19 literes kannában és 208 literes hordóban kapható a hivatalos Toro-márkakereskedésekben.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta.
 • A tartályt gyárilag a javasolt hidraulikafolyadékkal töltik fel. A hidraulikafolyadék ellenőrzése hideg állapotban a legcélszerűbb.

  1. Emelje fel teljesen az összes hidraulikus munkaeszközt vonulási helyzetbe.

  2. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  3. Tisztítsa meg a hidraulikatartály-sapka környékét, hogy ne kerülhessen szennyeződés a tartályba (Ábra 43).

   g002704
  4. Távolítsa el a tartálysapkát.

  5. Vegye ki a nívópálcát a betöltőnyakból, és törölje le egy tiszta ronggyal.

  6. Tegye vissza a nívópálcát a betöltőnyakba; ezután vegye ki, majd ellenőrizze a folyadékszintet (Ábra 44).

   Ha a tartályt megfelelően feltöltötték hidraulikafolyadékkal, a szint a nívópálca felső és alsó jelölése közé esik (elvékonyított rész).

   Important: Ha a folyadékszint a nívópálca felső és alsó jelölése közé esik, nem kell utántöltenie.

   g035109
  7. Ha a folyadékszint alacsony, lassan töltsön be annyi hidraulikafolyadékot a tartályba, hogy a szint elérje a nívópálca elvékonyított részét.

   Important: A rendszer szennyeződésének megelőzése érdekében tisztítsa meg a hidraulikafolyadék edények felületét, mielőtt kinyitja azokat. Gondoskodjon a kiöntő és a tölcsér tisztaságáról.

   Important: Ne töltse túl a tartályt hidraulikafolyadékkal.

  8. Szerelje vissza a tartálysapkát.

  A hidraulikaszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
  1. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  2. Lazítsa meg a középső burkolatot a géphez rögzítő 2 csavart, majd távolítsa el a burkolatot (Ábra 45).

   g002727
  3. Kenje meg az új szűrő tömítőgyűrűjét tiszta hidraulikafolyadékkal.

  4. Helyezzen el egy megfelelő edényt a hidraulikaszűrő alatt, amely a gép bal oldalánál található (Ábra 46).

   g002726
  5. Tisztítsa meg a szűrő rögzítési területének környékét.

   Note: A régi szűrő eltávolítása előtt gondoskodjon arról, hogy az új szűrő kéznél legyen.

  6. Szerelje le a hidraulikaszűrőt a szűrőfejről.

  7. Szerelje fel az új hidraulikaszűrőt (Ábra 46), és húzza meg kézzel annyira, hogy a tömítése felüljön a szűrőfejre, majd húzzon még rajta további ¾ fordulatot.

  8. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, szükség esetén töltsön be az előírt hidraulikafolyadékból; lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  9. Szerelje fel a középső burkolatot.

  A hidraulikafolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • A tartály befogadóképessége: 18,9 l

  Cserélje a szűrőt a géphez való eredeti Toro szűrőre; lásd az Alkatrészkatalógust.

  1. Távolítsa el a sapkát a hidraulikatartályról (Ábra 47).

   g273325
  2. Szivattyúzza ki a hidraulikafolyadékot a hidraulikatartályból (Ábra 47).

  3. Töltsön a hidraulikatartályba annyi előírt hidraulikafolyadékot, hogy a szintje elérje a nívópálca elvékonyított részét; lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

   Important: Ne töltse túl a tartályt hidraulikafolyadékkal.

  4. Indítsa be és járassa a motort. Működtesse az emelő munkahengert, amíg a kitolás és a behúzás, valamint a kerék előre-, és hátraforgatása nem működik megfelelően.

  5. Állítsa le a motort, és ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a tartályban; szükség esetén töltsön rá.

  6. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás.

   Szüntessen meg minden esetleges szivárgást.

  7. Szerelje fel a középső burkolatot.

  A hidraulikarendszer feltöltése

  Ha a hidraulikarendszer valamely elemét javítani vagy cserélni kellett, cserélje ki a hidraulikafolyadék-szűrőt, és töltse fel a hidraulikarendszert.

  Gondoskodjon arról, hogy a hidraulikatartályban és a szűrőben mindig legyen hidraulikafolyadék, amikor a hidraulikarendszer feltöltését végzi.

  1. Álljon a géppel sík felületre, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  2. Lazítsa meg a középső burkolatot a géphez rögzítő 2 csavart, majd távolítsa el a burkolatot (Ábra 48).

   g002727
  3. Emelje el az első kereket és az egyik hátsó kereket a talajról, és bakolja alá a vázat.

   Figyelmeztetés

   Az első kereket és az egyik hátsó kereket el kell emelni a talajtól, különben a gép a beállítás során elmozdul. Emiatt a gép leeshet a bakokról, és a gép alatt tartózkodó személy megsérülhet.

   Legyen a gép megfelelően alábakolva úgy, hogy az első kereke és az egyik hátsó kereke ne érje a talajt.

  4. Indítsa be a motort, és állítsa be úgy a gázkart, hogy a motor kb. 1800 f/p fordulatszámmal járjon.

  5. Működtesse az emelőszelep karját, hogy az emelő munkahenger rúdja többször kitolódjon és behúzódjon. Ha a munkahengerrúd 10–15 másodperc elteltével nem mozdul meg vagy a szivattyú rendellenes hangot hallat, azonnal állítsa le a motort, és keresse meg a hiba okát. Ellenőrizze az alábbiakat:

   • Laza szűrő vagy szívóvezetékek

   • Laza vagy hibás csatlakozó a szivattyún

   • Eltömődött szívóvezeték

   • Hibás feltöltési biztonsági szelep

   • Hibás feltöltő szivattyú

   Ha a munkahenger 10–15 másodpercen belül megmozdul, folytassa a 6. lépéssel.

  6. Billentse előre- és hátramenetbe a menetpedált. A talajt nem érő kerekeknek a megfelelő irányban kell forogniuk.

   • Ha a kerekek forgásiránya nem megfelelő, állítsa le a motort, kösse le a vezetékeket a szivattyú hátuljánál, és kösse vissza azokat felcserélve.

   • Ha a kerekek forgásiránya megfelelő, állítsa le a motort, és állítson a rugós állítócsapon az ellenanyát meglazítva (Ábra 49). Állítsa a hajtóművet semleges helyzetbe; lásd: Állítsa a hajtást semleges helyzetbe.

    g027228
  7. Ellenőrizze a meghajtást reteszelő kapcsoló beállítását; lásd: A meghajtást reteszelő kapcsoló beállítása.

  8. Szerelje fel a középső burkolatot.

  Tisztítás

  A gép megtisztítása és átvizsgálása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Tisztítsa meg és vizsgálja át a gépet.
  1. Mossa le alaposan a gépet kerti locsolótömlővel, fúvóka nélkül, nehogy a túl nagy nyomású víztől elszennyeződjenek és tönkremenjenek a tömítések és csapágyak.

   Tisztítsa meg a hűtőbordákat és a hűtőlevegő-bemenet környékét a hulladékoktól.

   Important: Az olajhűtő vízzel történő tisztítása elősegíti a korai korróziót, veszélyes az alkatrészekre, a lerakódásokat pedig összetömöríti; lásd: Az olajhűtő megtisztítása.

  2. Keressen a gépen esetleges hidraulikafolyadék-szivárgást, károsodást, valamint a hidraulikus mechanikus alkatrészek elhasználódására utaló jeleket.

  Az olajhűtő megtisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Tisztítsa meg az olajhűtőt.
  1. Távolítsa el az alsó védőlemezt (Ábra 50).

   g030411
  2. Pálca segítségével fújjon sűrített levegőt a ventilátorlapátok közé (Ábra 50), hogy a lerakódott hulladék arra távozzon, ahonnan érkezett.

  3. Szerelje fel a védőlemezt.

  Tárolás

  A gép előkészítése

  1. Tisztítsa meg alaposan a gépet, a munkaeszközöket és a motort.

  2. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a gépet.

  3. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  4. Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát; szükség esetén húzza meg azokat.

  5. Zsírozza meg az összes zsírzószemet és forgáspontot; lásd: A gép zsírzása.

  6. Finoman csiszolja meg és fesse le javítófestékkel a festett területet ott, ahol az megkarcolódott, lepattogzott vagy rozsdás lett.

  A motor előkészítése

  1. Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt; lásd: Motorolaj és olajszűrő cseréje.

  2. Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton 2 percig.

  3. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a gépet.

  4. Tisztítsa ki alaposan és szervizelje a légszűrőt; lásd: A légszűrő szervizelése.

  5. Tömítse el a légszűrő bemenetét és a kipufogónyílást vízálló maszkolószalaggal.

  6. Ellenőrizze az olajbetöltőnyílás-sapka és a tanksapka szoros állapotát.

  Az akkumulátor előkészítése

  1. Kösse le az akkumulátorsarukat az akkumulátor pólusairól.

  2. Tisztítsa meg az akkumulátort, a sarukat és a pólusokat drótkefe és sütőszódaoldat segítségével.

  3. Vonja be a sarukat és az akkumulátorpólusokat Grafo 112X védőzsírral (Toro-cikksz. 505-47) a korrózió megelőzésére.

  4. 60 naponta tegye 24 órás csepptöltésre az akkumulátort, hogy megelőzze a szulfátosodását.

   Note: A teljesen feltöltött akkumulátorban az elektrolit fajsúlya 1,250.

  Note: Tárolja az akkumulátort hűvös helyen, hogy ne merüljön le gyorsan. Az akkumulátort töltse fel teljesen, hogy megelőzze a fagyását.