Bevezetés

A gép bérmunkában dolgozó szakképzett kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásokra készült munkagép. Elsősorban fejtrágyázási anyagok szállítására, szabályozására és kijuttatására készült. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó adattáblán található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és az egyéb termékinformációkat.

g269187

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Általános óvintézkedések

A termék végtagvesztést okozhat, továbbá tárgyakat dobhat ki.

 • Olvassa el és értelmezze a jelen Kezelői kézikönyvet és a Workman jármű kezelői kézikönyvét is, mielőtt használni kezdené a gépet. Gondoskodjon arról, hogy minden felhasználója ismerje a termék és a Workman jármű használatát, valamint a figyelmeztetések jelentését.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tartsa távol kezét és lábát a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön, és nem működnek.

 • Tartsa távol a járókelőket és a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a vontatóegység motorját, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt belekezdene a gép szervizelésébe, vagy elhárítaná annak eltömődését. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal58-6520
decal100-7679
decal105-0708
decal99-0016
decal117-4979
decal132-1316
decal133-8061
decal138-5940
decal138-5941
decal138-5949

Felszerelés

A vonónyúlvány felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Vonónyúlvány-szerelvény1
Biztosítócsap4
Kengyelcsapszeg2
 1. Illessze be a vonónyúlványt az elülső foglalaton, a gépvázon, majd a hátsó foglalaton keresztül (Ábra 3).

  g269253
 2. Igazítsa össze a vonónyúlványon található furatokat a foglalatok furataival, majd a 2 kengyelcsapszeggel és a 4 biztosítócsappal rögzítse a vonónyúlványt a foglalatokhoz (Ábra 4).

  g269254

A függesztő felszerelése a vontatóegység vonórúdjára

 1. Állítsa be úgy a függesztő kengyelének vonónyúlványhoz viszonyított helyzetét, hogy a vonónyúlvány egy szintben legyen a vontatóegység vonórúdjával (Ábra 5).

  g269296
 2. A 2 fejescsavar, 4 alátét és 2 önbiztosító anya segítségével szerelje a függesztő kengyelét a vonónyúlványhoz (Ábra 5).

 3. Húzza meg a fejescsavarokat és önbiztosító anyákat 183–223 N·m nyomatékkal.

 4. Erősítse a függesztőt a függesztőcsappal és a sasszeggel a vonórúdhoz (Ábra 5).

A választható vonónyúlvány-emelő felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Emelő (választható)1

A választható vonónyúlvány-emelő összeszerelése

 1. Csúsztassa rá az emelőt a vonónyúlvány emelőkonzolcsövére (Ábra 6).

  g280872
 2. Igazítsa össze az emelőn található furatokat a konzolcső furataival, majd rögzítse az emelőt a kengyelcsapszeggel (Ábra 6).

A vezetékköteg beszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Vezetékköteg-egység (a homokszóró kötege, a vezérlőegység kötege és a vontatójármű kötege)1
 1. Helyezze be a homokszóró vezetékkötegének csatlakozóját a gép mágnesszelepének elektromos csatlakozójába (Ábra 7).

  g012647
 2. Vezesse el a vontatójármű kötegének gyűrűs saruit a vontatóegység akkumulátorához.

 3. A vontatójármű kötegében lévő fekete vezeték gyűrűs saruját illessze az akkumulátor negatív kábeléhez.

 4. A piros vezeték gyűrűs saruját illessze az akkumulátor pozitív kábeléhez.

 5. Húzza ki a visszavezető csatlakozókat az egyes kötegekből, majd csatlakoztassa egymáshoz a homokszóró, a vezérlőegység és a vontatójármű kötegét.

  Note: A kötegcsatlakozó-tűk szennyeződésének vagy korróziójának megelőzése érdekében a visszavezető csatlakozókat minden alkalommal kösse az elektromos csatlakozókhoz, amikor sor kerül a jármű vezetékkötegének leválasztására a homokszóró kötegéről.

 6. Vezesse el a homokszóró kötegét a vonónyúlvány mentén, és kábelkötözőkkel rögzítse a vonónyúlványhoz.

 7. Helyezze be a vezérlőegység kötegének csatlakozóját a homokszóró vezetékkötegének csatlakozójába.

 8. Vezesse el a vezérlőegység kötegét a vontatóegység kezelőállásához, majd kábelkötözőkkel rögzítse a köteget az alvázkeret mentén.

Note: A vezetékkötegek olyan eltávolítható csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a vontatójármű vezetékkötegének állandó összekötését a vontatóegységgel, illetve a homokszóró vezetékkötegét a géppel.

A csúszkák rögzítése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Csúszka4
Kapupántcsavar8
Lapos alátét8
Önbiztosító anya8
 1. Helyezze a csúszkát az itt látható pozícióba: Ábra 8.

  g012648
 2. Rögzítse a csúszkát a rögzítőkerethez a 2 kapupántcsavarral, 2 lapos alátéttel és 2 rögzítőanyával.

 3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést a további 3 rögzítőkereten lévő csúszka esetében.

Termékáttekintés

Kapuszabályozó kezelőszerv

g266287

A kapurögzítő gomb és a beállítófogantyú a gép bal hátsó oldalán találhatók, és a kapu kívánt magasságú nyitott pozícióba történő beállítására és reteszelésére szolgálnak (Ábra 9).

 1. Lazítsa ki a beállító kapurögzítő gombot annyira, hogy lehetővé tegye a kapu és a gomb szabad csúszását a nyílásban.

 2. A beállítófogantyú mozgatásával állítsa a kaput a kívánt pozícióba, majd a kapurögzítő gomb meghúzásával rögzítse azt.

Kézi vezérlőkapcsoló

A kézi vezérlőkapcsoló megnyomásával elindíthatja vagy megállíthatja az anyag homokszóróból történő kiáramlását (Ábra 10).

g269331
HosszúságA vonónyúlvánnyal254 cm
A vonónyúlvány nélkül153,7 cm
Szélesség 185 cm
Magasság 107,9 cm
Nettó tömeg 660 kg
Tartály űrtartalma 0,7 m³
Maximális anyagterhelés 930 kg
Maximális vontatási sebességÜresen24 km/h
Teljes rakománnyal13 km/h

Szükséges kiegészítők

Topdresser hidraulikus fékkészletcikkszám 106-9680

Rendelhető tartozékok

Vonónyúlvány-emelő (CE)cikkszám 106-9699
Mobil EAL 224 H biológiailag lebomló hidraulikafolyadék (19 literes tartályban)cikkszám 100-7674
Olajszűrőcikkszám 86-3010
Kiegészítő jármű-vezetékkötegcikkszám 99-0198

Javasolt tartozékok

KézigázkészletTípusjel 07420

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

 • Más berendezéstípusokhoz képest a gép eltérő egyensúly-, tömeg- és kezelési jellemzőkkel rendelkezik. A gép üzemeltetése előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát. Ismerkedjen meg az összes kezelőszerv működésével és a gyors megállás módjával.

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a vontatóegység motorját, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt belekezdene a gép szervizelésébe, vagy elhárítaná annak eltömődését. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Mindig legyen a helyén minden védőburkolat és védőberendezés. Ha egy védőburkolat, biztonsági berendezés vagy címke használhatatlanná vált vagy hiányzik, a gép használata előtt javítsa meg vagy cserélje ki.

 • Húzzon meg minden esetleg meglazult anyát és csavart, hogy biztosítsa a gép biztonságos üzemállapotát. Győződjön meg arról, hogy a gép alkatrészei a helyükön vannak, és szorosan rögzülnek.

 • A jármű szállítójával vagy gyártójával egyeztetve győződjön meg arról, hogy a járműve alkalmas az ilyen tömegű munkaeszközzel történő használatra.

 • Semmilyen módon ne módosítsa a berendezést.

 • A gépen a vonónyúlvány jelenti azt a területet, ahol a függesztő a vontatójárműhöz kapcsolódik. A vonónyúlvány tömege befolyásolja a gép stabilitását.

  • A negatív vagy pozitív vonónyúlványtömeg személyi sérülést okozhat, amikor a gépet a vontatójárműhöz csatlakoztatja. Felszerelése esetén gondoskodjon a választható emelőállvány megfelelő csatlakoztatásáról.

  • Amikor a vonónyúlvány tömege felfelé hatva nehezedik a vontatójármű függesztőjére, negatív vonónyúlványtömeg jön létre.

  • Amikor a vonónyúlvány tömege lefelé hatva nehezedik a vontatójármű függesztőjére, pozitív vonónyúlványtömeg jön létre.

 • Sose csatlakoztassa a gépet a vontatóegységhez, illetve ne távolítsa el azt a vontatóegységről, ha anyag található a tartályban. A vonónyúlvány hirtelen felpattanhat, ami személyi sérülést okozhat.

Workman és egyéb vontatóegységekre vonatkozó külön utasítások

Important: Használjon 680 kg névleges terheléssel rendelkező függesztővel és fékekkel felszerelt vontatóegységet.

Note: A jobb tapadás érdekében, illetve a gép vontatásakor terhelje súllyal a vontatóegység rakfelületét.

 • Golfpályán történő üzemeltetés során a flotációs abroncsokkal felszerelt legtöbb vontatóegység képes vontatni a gépet.

 • A greenek dombos vagy földpadkás megközelítéséhez a négykerékmeghajtású (4WD) vontatóegység a legalkalmasabb.

 • A gépet dombos terepen üzemeltetve használjon pótkocsifékeket. A Workman járműhöz speciális pótkocsi-fékkészlet érhető el. Ezt a készletet egyéb vontatóegységek számára is alkalmassá teheti a féklámpákhoz való 12 V-os fényforrással.

Működtetés közben

Üzem közben betartandó óvintézkedések

 • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tartsa távol kezét és lábát a tartály belsejétől.

 • A gép mozgása közben mindig maradjon az ülésen.

 • A gép használata figyelmet igényel. Ha nem biztonságosan üzemelteti a járművet, annak baleset, a jármű felborulása, illetve súlyos, akár halálos személyi sérülés lehet a következménye. Vezessen óvatosan, és a borulás vagy az irányítás elvesztésének megelőzése érdekében tegye az alábbiakat:

  • Legyen rendkívül óvatos, csökkentse a sebességet, és tartson biztonságos távolságot a homokcsapdák, árkok, veszélyes vizek, rámpák, ismeretlen területek és egyéb veszélyek közelében.

  • Csökkentse a megrakott gép sebességét, amikor leküzdi a terep egyenetlenségeit, hogy ezáltal megakadályozza a gép instabillá válását.

  • A gépet csak a jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

  • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek akadályozhatják a látást.

  • Meredek lejtőkön fokozott körültekintéssel használja a gépet. A lejtőkön egyenesen haladjon felfelé és lefelé. Éles kanyar előtt vagy domboldalban kanyarodás előtt lassítson le. Amikor csak lehetséges, kerülje a kanyarodást a domboldalakon.

  • Járjon el különös óvatossággal, amikor nedves talajon, nagyobb sebességgel vagy teljes terhelés mellett működteti a gépet. Teljes terhelés mellett megnő a megálláshoz szükséges idő. Hegymenet vagy ereszkedés megkezdése előtt váltson alacsonyabb fokozatba.

  • Kerülje a hirtelen megállásokat és elindulásokat. Ne váltson hátramenetből előremenetbe, illetve előremenetből hátramenetbe anélkül, hogy teljesen megállna.

  • Ne próbáljon élesen kanyarodni, hirtelen manővereket vagy egyéb olyan nem biztonságos vezetési műveletet végezni, amely miatt elveszítheti az irányítást a gép felett.

  • Figyeljen a környezetére, amikor fordul vagy tolat a géppel. Ügyeljen arra, hogy a területen ne legyenek emberek, és tartson távol minden járókelőt a működési területtől. Haladjon lassan.

  • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • Mindig figyelje és kerülje el az alacsonyan lévő túlnyúlásokat (pl. faágak, ajtófélfák, felüljárók stb.). Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen arra, hogy a jármű és a feje is könnyedén átférjen a felső akadály alatt.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Ha kétségei vannak a biztonságos üzemeltetést illetően, hagyja abba a munkát és kérdezze meg felettesét.

  • Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet járó vontatójármű mellett.

 • Rakodás előtt gondoskodjon a gép vontatójárműhöz csatlakoztatásáról.

 • Ne szállítson olyan rakományt, amely meghaladja a gép vagy a vontatójármű terhelési korlátját.

 • A rakományok stabilitása változó lehet – a magas rakományok például magasabb súlyponttal rendelkeznek. A stabilitás fokozása érdekében szükség szerint csökkentse a maximális terhelési korlátokat.

 • A gép felbillenését okozó helyzetek elkerülése érdekében tegye a következőket:

  • Alaposan kísérje figyelemmel a rakomány magasságát és tömegét. A magasabb és nehezebb rakományok növelhetik a felborulás kockázatát.

  • Egyenletesen ossza el a rakományt a rakfelület elülső és hátsó, illetve a két oldalsó része között.

  • Legyen óvatos kanyarodáskor, és kerülje a nem biztonságos manővereket.

  • Rakodás előtt mindig gondoskodjék a gép járműhöz csatlakoztatásáról.

  • Ne helyezzen nagy vagy nehéz tárgyakat a tartályba. Ezzel károsíthatná a szalagot és a görgőket. Győződjön meg továbbá a rakomány egységes textúrájáról is. A gép kiszámíthatatlan módon apróbb köveket dobhat ki a homokkal.

 • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

  • Parkolja le a gépet sík talajon.

  • Állítsa le a motort.

  • Húzza be a rögzítőféket.

  • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot (ha van).

  • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

 • Kirakodáskor ne álljon a gép mögé.

 • Kizárólag sík felületen rakodja ki a homokszórót, illetve csatlakoztassa le azt a járműről.

 • Kirakodás előtt győződjön meg arról, hogy a gép csatlakozik a vontatójárműhöz.

 • Állítsa le a munkaeszközt, amikor emberek, járművek, illetve járművek vagy gyalogosok által használt útkereszteződés közelébe ér.

 • A felszerelt hidraulikus pótkocsifékek hatására túlmelegedhet a folyadék a hidraulikakörben, ha a fékek folyamatosan működésben vannak. Hosszú domboldali leereszkedés esetén mindig válasszon alacsonyabb sebességfokozatot. Üzemeltesse szakaszosan a fékeket, hogy a jármű és a homokszóró számára egyaránt lehetővé tegye a hűtési ciklusok beiktatását.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • A jármű műszaki adatainak áttekintésével győződjön meg arról, hogy nem haladja meg a jármű lejtőn való használattal kapcsolatos képességeit.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A kezelő a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

 • A kezelőnek ki kell értékelnie a helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére, ideértve a helyszín felmérését is. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • A gép lejtőn történő használata tekintetében a kezelőnek át kell olvasnia a lejtőre vonatkozó alábbi óvintézkedéseket. Az aznapi üzemeltetési körülményeket mérlegelje, amikor eldönti, hogy használható-e a gép a helyszínen. A terep változásával megváltozhatnak a gép lejtőn való üzemeltetésének körülményei is.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se a haladási irányát. Lassan és fokozatosan kanyarodjon.

 • Ne működtesse a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet.

 • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

 • Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a hajtókerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság.

 • Nagyon óvatosan dolgozzon a géppel suvadás, árok, töltés, veszélyes vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távot a gép és bármilyen veszély között.

A gép alátámasztása a választható emelővel

Használja az emelőt, amikor leszereli a gépet a vontatóegységről.

 1. Távolítsa el a kengyelcsapszeget.

 2. Fordítsa az emelőt függőleges helyzetbe (Ábra 11).

  g280875
 3. A kengyelcsapszeggel rögzítse a konzolcsőhöz (Ábra 11).

 4. Engedje ki az emelőt a gép alátámasztásához.

A választható emelő tárolása

 1. Csatlakoztassa a gépet a vontatójárműhöz.

 2. Tolja ki teljesen az emelőt.

 3. Távolítsa el a kengyelcsapszeget.

 4. Fordítsa az emelőt vízszintes helyzetbe (Ábra 12).

  g280874
 5. A kengyelcsapszeggel rögzítse az emelőt a konzolcsőhöz (Ábra 12).

A gép használata

Important: A gép használata előtt mindig olvassa át és értelmezze a vontatóegység kezelői kézikönyvét.

 1. Indítsa el a vontatóegységet, lásd a vontatóegység kezelői kézikönyvét.

 2. Mielőtt anyagot töltene a tartályba, a szalag zökkenőmentes mozgásának ellenőrzése érdekében vezesse a vontatóegységet és a homokszórót.

  Note: A gép hideg időben történő üzemeltetésével kapcsolatban lásd: Felkészülés a hideg időben történő használatra.

 3. Töltsön homokot és más fejtrágyázási anyagot a tartályba; lásd: A tartály feltöltése.

  Important: A tartály túltöltése a gumiabroncs oldalfali behajlását okozhatja, ami nyomot hagyhat a greenen az első néhány menetben. Ellenőrizze a levegőnyomást az összes gumiabroncsban; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

 4. Szállítsa a gépet a fejtrágyázandó területre.

 5. Állítsa a szabályozókaput a kívánt kijuttatási fokozatra, majd a kapurögzítő gombbal reteszelje a kaput ebben a helyzetben.

  Homok kijuttatásakor további információkért lásd: Homokkijuttatási sebesség.

 6. A legjobb eredmény érdekében változtassa a vontatóegység helyzetét az ALACSONY tartománynak megfelelő pozícióra. A kívánt munkasebességgel hajtson előremenetben a vontatóegységgel.

 7. A kézi vezérlőkapcsoló megnyomásával elindíthatja vagy megállíthatja az anyag homokszóróból történő kiáramlását.

A tartály feltöltése

 • A tartályba töltött anyag maximális térfogata 0,7 m³.

 • Általában a száraz homok tömege 1602 kg/m³, a nedves homoké pedig 1922–2082 kg/m³. Túlterheli a gépet, ha több mint 930 kg homokot tölt a tartályba.

 • A rakomány tömegét egyenletesen ossza el a rakfelület elülső és hátsó, illetve a két oldalsó része között.

 • A teljes rakománnyal történő szállítás vagy fejtrágyázás a homok elmozdulását okozhatja. Ez az elmozdulás leggyakrabban kanyarodáskor, hegymenetnél vagy ereszkedésnél, hirtelen sebességváltozáskor vagy egyenetlen felületen való áthaladáskor következik be. A rakomány elmozdulása felboruláshoz vezethet. Óvatosan járjon el, amikor teljes rakománnyal végzi a szállítást vagy fejtrágyázást.

 • A nehéz rakomány megnöveli a megálláshoz szükséges távolságot, és csökkenti a felborulás nélküli gyors fordulás képességét.

Homokkijuttatási sebesség

A homok kijuttatási sebessége a kapu beállításától függ. Nedvességtartalmát és durvaságát (szemcseméretét) tekintve a homok eltérő típusú lehet, ami hatással van a kijuttatás sebességére. Ezeket a tényezőket kell mérlegelni, amikor meghatározza a kijuttatás szükséges homokmennyiségét. A helyes mennyiség megállapításához végezzen próbát egy kis területen. A kijuttatási sebesség növeléséhez nyissa a kaput egy magasabb skálajelzésű pozícióba.

A gép talajmeghajtású, ami gondoskodik az egyenletes kijuttatásról greenről greenre, amennyiben 3,2 és 13 km/h közötti sebességgel vontatja a gépet.

Homokkal kapcsolatos óvintézkedések

A gép rugalmas kapuszéllel (Ábra 13) és rugós kioldómechanizmussal rendelkezik, hogy csökkentse a homokrögök vagy kövek működés közbeni beragadásának valószínűségét. A szalag hosszú élettartamának biztosítása érdekében rostálja át vagy vizsgálja meg a homokot olyan éles szélű kövek után kutatva, amelyek károsíthatják a szállítószalagot.

g012651

Felkészülés a hideg időben történő használatra

Bár a hajtókerekek tapadása korlátozó tényezőnek számít, a gépet hideg időben is használhatja. Bizonyos korlátozásokkal a gépet a járda jégmentesítésre is használhatja, hogy só-homok keveréket juttasson a felületre. A szállítószalag PVC-anyaga rendkívül merevvé válik hideg időben, így nagyobb teljesítményre van szükség a szalag üzemeltetéséhez. A szalag élettartama körülbelül 50%-kal csökken, ha 5 °C alatti hőmérsékleten üzemeltetik.

Important: Ne használja a homokszórót -7 °C-on vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten.

 1. Növelje a szállítószalag feszességét azáltal, hogy 101 mm-re állítja a rugó összenyomását; lásd: A szállítószalag feszességének beállítása.

 2. Működtesse a szalagot, mielőtt anyagot töltene a tartályba, hogy meggyőződjön a szalagrendszer szabad mozgásáról.

  Important: Ha a szalag/hajtógörgő csúszik, bekövetkezhet a szalag vagy a görgő károsodása.

Important: Mielőtt meleg időben üzemeltetné a gépet, állítsa át a szalag feszességét a rugó 112 mm-es összenyomásával.

Üzemeltetési tanácsok

 • A homokszóró anyagkijuttatási rendszere talajmeghajtású, ezért a gép vontatásával kell ellenőriznie a szalag és a kefe működését.

 • A fejtrágyázás akkor működik a legjobban, ha 3,2 és 13 km/h közötti sebességgel vontatják a gépet. A gép kiegyenlíti a menetsebességben bekövetkező változásokat, és egyenletes elosztást biztosít, még akkor is, ha a greenen keresztüli nyomvonalban megváltozik a menetsebesség. A kezelőnek/pályafelügyelőnek ki kell választania a kapu beállítását (⅛-os lépésekben 13-ig), majd az első nyomvonalon haladva megállapítania, hogy megfelelő-e a kijuttatás.

  Homok kijuttatásakor további információkért lásd: Homokkijuttatási sebesség.

 • Mozgásba hozását követően a gép működése akkor kezdődik, amikor aktiválják a kézi vezérlőkapcsolót. Gyakorlást igényelhet, hogy a green vagy az elütőhely (tee box) kívánt területén elindítsák és leállítsák az anyag kiáramlását.

 • A tartály megtöltése előtt győződjön meg arról, hogy a homokszóró megfelelően csatlakozik a vontatójárműhöz; így megelőzheti a felborulást vagy a vonónyúlvány nem szándékos elmozdulását. Ne csatlakoztassa le a homokszórót a vontatójárműről, amíg anyag található a tartályban. A vonónyúlvány hirtelen felpattanhat, ami személyi sérülést okozhat.

 • A homokszóró szélesebb a legtöbb vontatóegységnél. Mielőtt szűk területeken, például kapukon, bejáratokon stb. haladna át, a továbbhajtás előtt ellenőrizze a nyílás szélességét, és szánjon elegendő helyet a gép megfordítására.

 • A homokszóró vontatási többletsúlyt jelent a vontatóegység számára. Vezesse biztonságosan.

  • Ne hajtson fel az autópályára vagy közútra.

  • Kanyarhoz közeledve és a kanyar bevétele közben mindig lassítson a vontatóegységgel.

  • Ismeretlen területen vagy egyenetlen terepen hajtva mindig lassítson a vontatóegységgel.

  • A haladási irány megváltoztatása vagy a megállásra való felkészülés esetén mindig lassítson a vontatóegységgel.

  • A géppel való kanyarodás vagy lejtőn való haladás során mindig lassítson a vontatóegységgel, majd csak ezután forduljon a géppel, hogy megakadályozza az irányítás elveszítését és a lehetséges felborulást.

  • Ne tegyen hirtelen vagy éles fordulatokat. Ne változtasson hirtelen a haladási irányán lejtőn, rámpán, kaptatón, meredeken vagy hasonló terepviszonyok mellett.

  • Mindig igazítsa a vontatóegység sebességét a meglévő talajviszonyokhoz, például a nedves vagy síkos felületekhez, laza homokhoz vagy kavicságyhoz, illetve a korlátozott látási körülményekhez, például a tompított vagy erős megvilágításhoz, ködhöz, esőhöz.

  • Legyen különösen óvatos, amikor emelkedőn vagy lejtőn hajt erősen megrakott járművel. Amikor csak lehetséges, egyenesen előre hajtson felfelé és lefelé a járművel az emelkedőkön, lejtőkön és kaptatókon. Lehetőség szerint kerülje a keresztirányú haladást az emelkedőkön. Fennáll a gép felborításának kockázata, amely súlyos, akár halálos személyi sérülést is okozhat.

  Figyelmeztetés

  A vontatójármű domboldalon bekövetkező felborulása vagy átfordulása súlyos személyi sérüléssel jár.

  • Ha a motor lefulladna vagy nem tudna előremenetben feljutni az emelkedő tetejére, sose próbáljon megfordulni a vontatójárművel.

  • Mindig hátramenetben, egyenesen tolasson a domb aljáig.

  • Sose tolasson lejtmenetben üres állásba kapcsolt sebességváltóval vagy bekapcsolt tengelykapcsolóval, csak a fékeket használva.

  • Sose szereljen fel a tartály tetejére oldalfalakat vagy paneleket, hogy megnövelje a teherszállítási kapacitását. A többletsúly hatására a vontatójármű felborul vagy átfordul, ami súlyos személyi sérüléshez vezet.

  • Sose hajtson keresztirányban domboldalon, mindig egyenesen felfelé vagy lefelé haladjon. Domboldalakon kerülje a kanyarodást. Ne engedje fel minden átmenet nélkül a tengelykapcsolót, és ne fékezzen hirtelen. A hirtelen sebességváltozás felborulást eredményezhet.

 • Az olyan szűk területeken, ahol a greenen keresztüli egyenes nyomvonal bejárása nem lehetséges, károkozás nélkül betolathat a géppel a területre, és továbbhajtva megkezdheti a fejtrágyázást.

 • A tolatás megkezdése előtt nézzen hátra, és ellenőrizze, hogy senki sincs a gép mögött. A tolatást lassan, a gépet alaposan figyelve végezze.

 • A gép és a vontatóegység tolatásakor rendkívüli körültekintéssel járjon el, és hajtson lassan.

 • A gép ajánlott maximális vontatási sebessége üresen 24 km/h, rakománnyal pedig 13 km/h. Mint minden pótkocsinál, úgy itt is mindig legyen óvatos, ha fordul vagy tolat. Figyeljen a homokszóró haladási irányához közel tartózkodó személyekre és tárgyakra.

 • Ügyeljen a forgalomra, ha úton kell átkelnie vagy út mentén dolgozik. Mindig adja meg az elsőbbséget a gyalogosoknak és más járműveknek.

 • Ha a homokszóró rendellenesen kezd rázkódni, állítsa le a vontatóegységet, húzza be a rögzítőféket, kapcsolja ki a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll. A gép vontatása előtt javítson meg minden elkopott vagy károsodott alkatrészt.

 • Ha a gép golfpályán történő szállítása közben kavitációs zajt hall, lassítson, térjen vissza karbantartás céljából és vizsgálja meg az okát. Ne lépje túl a 13 km/h vontatási sebességet. A gépet nem autópályán történő haladásra tervezték. A gép 24 km/h sebességet meghaladó vontatása károsítani fogja a belső hidraulikus részegységeket.

 • A homokszóró szervizelése vagy bármilyen beállításának végrehajtása előtt:

  • Állítsa le a vontatóegységet, és húzza be a rögzítőféket.

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

 • Tartsa az összes kötőelemet jól meghúzva. Szerelje be a karbantartás vagy beállítás során eltávolított összes szervizelhető alkatrészt.

 • A fejtrágyázási anyagok tartályba történő betöltésekor ügyeljen arra, hogy a rakodó- vagy csúszókerekes vödör ne üsse vagy sértse meg a tartályt. Bár a tartály elég széles kialakítású ahhoz, hogy befogadja a legtöbb vödör tartalmát, ahhoz nem elég erős, hogy elviselje az érintkezést, így a fémlemez eldeformálódhat.

 • Az anyagok kijuttatása mindig száraz anyag esetén a legjobb, de a géppel nedves homok is kiszórható. Előfordulhat, hogy igazítania kell a kapu beállításán, de az anyagnak viszonylag zökkenőmentesen és egyenletesen kell kiáramlania és szétszóródnia. Ha a szalag csúszik, ellenőrizze a feszességét és a tisztítási intézkedéseket.

 • A fejtrágyázási anyagok szemcseméretüket és nedvességtartalmukat tekintse egyaránt különfélék lehetnek. Olyan szennyezőanyagokat is tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a green nyírókat vagy a növényi szöveteket. Mindig ellenőrizze a fejtrágyázási anyagok forrását, továbbá körültekintően járjon el az anyag kezelése és betöltése során.

 • A tartály elülső paneljén kémlelőablak található, amelyen keresztül figyelemmel kísérhető a fejtrágyázási anyag fennmaradó mennyisége. Bevált gyakorlatnak számít a kijuttatás előtt ellenőrizni a kémlelőablakot és a tartály űrtartalmát, hogy biztosan ne fogyjon ki a fejtrágyázási anyagból a nyomvonal közepén.

 • A gépben található speciális lengő hajtótengelyek kialakításukból eredően folyamatos meghajtást biztosítanak a hidraulika-rendszer számára, miközben a gép áthalad a green vagy tee felszíni egyenetlenségein. A jelentősebb földpadkákat mindig lassan közelítse meg, hogy elkerülje a talaj tengelyekre gyakorolt hirtelen behatását, és csökkentse a green megközelítése során a gumiabroncsok által hagyott lehetséges nyomokat.

  Figyelmeztetés

  A gép forgó alkatrészei behúzhatják vagy becsíphetik a testrészeit vagy ruhadarabjait.

  Az egység működése közben maradjon távol a kefétől és a szállítószalagtól.

 • A biztonságos üzemeltetés már azelőtt elkezdődik, hogy kivinné a homokszórót a napi munka ellátására. A homokszóró használata előtt mindig olvassa át és értelmezze a Toro Workman vontatóegység kezelői utasításait vagy az egyéb vontatóegység kezelői kézikönyvét.

Működtetés után

A használatot követően betartandó óvintézkedések

 • Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a vontatóegység motorját, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt belekezdene a gép szervizelésébe, vagy elhárítaná annak eltömődését. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Kerülje a puha talajt, mivel az emelő talpa belesüllyedhet, ami a gép felborulását okozhatja.

 • Szállítása közben, vagy ha nem használja, mindig kapcsolja ki a gépet.

 • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

 • Cserélje ki az összes kopott, sérült vagy hiányzó matricát.

Karbantartás

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

 • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

  • Parkolja le a gépet sík talajon.

  • Állítsa le a motort.

  • Húzza be a rögzítőféket.

  • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot (ha van).

  • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

 • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

 • Csak a kézikönyvben ismertetett karbantartási tevékenységeket végezze el. Ha nagyobb javítás szükséges, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Toro-forgalmazóval.

 • Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen karbantartást. Tartsa távol magát a mozgó alkatrészektől.

 • Ne ellenőrizze vagy állítsa a lánc feszességét, ha éppen jár a jármű motorja.

 • Az energiát tároló alkatrészekből engedje ki óvatosan a nyomást.

 • Bakolja alá a gépet, ha alatta végez munkát.

 • A gép karbantartása vagy beállítása után gondoskodjon az összes védőburkolat felszereléséről.

 • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

 • Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

 • A biztonságos, optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott cserealkatrészek használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első óra után
 • Húzza meg a kerékcsavarokat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékcsavarokat.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Ellenőrizze a hidraulikus vezetékeket és tömlőket.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Minden 40 órában
 • Ellenőrizze a kefét az elhelyezkedése és kopása szempontjából.
 • Minden 200 órában
 • Az összes zsírzószem zsírzása.
 • Húzza meg a kerékcsavarokat.
 • Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Karbantartás előtti intézkedések

  Felkészülés karbantartásra

  1. Kapcsolja ki a homokszóró kézi vezérlőkapcsolóját.

  2. Helyezze a gépet sík felületre.

  3. Húzza be a vontatóegység rögzítőfékét, állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  A gép megemelése

  1. Ürítse ki a tartályt.

  2. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  3. Emelési pontokként használja a csúszkákat.

   g012654
  4. Támassza alá a gépet emelőállványokkal.

  5. A kerekeken végzett munkálatok során a kerékcsavarok felfedéséhez forgassa őket felfelé vagy lefelé.

   Important: Ha eltávolítja a kerekeket, a beszerelés után húzza meg a kerékcsavarokat az itt megadott nyomatékkal: A kerékcsavarok meghúzása. A helytelen csavarmeghúzási nyomaték alkalmazása a kerék meghibásodásához vagy elvesztéséhez vezethet.

  Kenés

  Kenőzsírra vonatkozó előírások

  2. sz. lítiumos zsír

  A csapágyak és perselyek zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Az összes zsírzószem zsírzása.
  1. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  2. A megadott kenőzsírral végezze el a zsírzószemek táblázatában feltüntetett egyes zsírzószemek zsírzását.

  Zsírzószemek táblázata

  HelyszínMennyiség
  Görgőtengely csapágya (Ábra 15)4
  Kefetengely csapágya (Ábra 15)1
  Forgócsapágy (Ábra 164
  Kerékcsapágy (Ábra 16)4

  Important: Úgy végezze be a csapágyak zsírzását, hogy fenntartsa a csapágyak és házak közötti csekély mértékű átszivárgást. A túl sok kenőzsír túlmelegedést okozhat, vagy károsíthatja a tömítéseket.

  g012652
  g012653

  Note: Csak akkor végezze el a hajtóláncok zsírzását, ha azok merevvé váltak a rozsdától. Rozsdásodó lánc esetén enyhén kenje meg száraz típusú kenőanyaggal. Ez csökkenti a homoklerakódás, illetve a lánchoz tapadó egyéb fejtrágyázási anyagok felhalmozódásának esélyét.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
  1. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  2. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

   1,38 és 2,07 bar közötti levegőnyomást kell mérnie.

  3. Ha a gumiabroncs levegőnyomása túl alacsony vagy túl magas, levegő befúvásával vagy kiengedésével állítsa be a gumiabroncs 1,38 és 2,07 bar között mért értékét.

  A kerékcsavarok meghúzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékcsavarokat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékcsavarokat.
 • Minden 200 órában
 • Húzza meg a kerékcsavarokat.
 • Important: A helyes csavarmeghúzási nyomaték alkalmazásának elmulasztása a kerék meghibásodásához vagy elvesztéséhez vezethet.

  1. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  2. Húzza meg a 20 kerékcsavart 109–122 N·m nyomatékkal.

  A kerékhajtás láncfeszességének beállítása

  1. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  2. Lazítsa meg a hidraulikus motort/szivattyút a tengelytartóhoz rögzítő kapupántcsavarokat és anyákat (Ábra 17).

   g012661
  3. Fordítsa el addig a motorlánckerék-egységet (Ábra 17), amíg a kerékhajtás láncának belógása 3,2 mm nem lesz.

   Note: A láncot a tengelytartó alsó oldalán található kivágáson keresztül lehet elérni.

   Important: Ne húzza túl feszesre a láncot, mert a lánc idő előtt elkopik. Kerülje a láncfeszesség elégtelen beállítását is, mivel az a lánckerék kopásához vezet.

  4. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

  A szállítószalag láncfeszességének beállítása

  1. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  2. Távolítsa el a lánc burkolatát (Ábra 18).

   g012659
  3. Lazítsa meg a motorból és a lánckerékből álló egységet az alvázkerethez rögzítő csavarokat és anyákat (Ábra 19).

  4. Fordítsa el addig a motorból és lánckerékből álló egységet (Ábra 19) a szerelőnyílásokban, amíg a szállítószalag láncának belógása 3,2 mm nem lesz.

   Important: Ne húzza túl feszesre a láncot, mert a lánc idő előtt elkopik. Kerülje a láncfeszesség elégtelen beállítását is, mivel az a lánckerék kopásához vezet.

   g012660
  5. Húzza meg a rögzítőcsavarokat (Ábra 19).

  6. Szerelje fel a láncburkolatot (Ábra 18).

  Ékszíjak karbantartása

  A szállítószalag feszességének beállítása

  A szállítószalag megfelelő beállítása esetén az egyes nyomórugók összenyomott hosszának 112 mm-nek kell lennie. Állítsa be a szállítószalagot az alábbiak szerint:

  1. Ürítse ki a tartályt.

  2. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  3. Lazítsa meg a hátsó ellenanyát (Ábra 20).

   g012662
  4. Állítsa be úgy az előre kerülő ellenanyát, hogy a nyomórugó 112 mm-es legyen.

  5. Húzza meg a hátra kerülő ellenanyát.

  6. Ismételje meg a 3–5. lépést a gép másik oldalán.

  7. Mérje meg a szalag görgőtengelyeinek középpontja közötti távolságot a gép mindkét oldalán, hogy meggyőződjön a mért értékek egyezéséről (Ábra 21).

   A mért egyenlő távolságérték kb. 895 mm lesz.

   g012663

  A szállítószalag cseréje

  A gép előkészítése

  1. Ürítse ki a tartályt.

  2. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  3. Vizsgálja meg a tartály tömítéseit és a kapuszélt kopott vagy szakadt peremek szempontjából (Ábra 22).

   Az új szállítószalag megfelelő működésének biztosítása érdekében cserélje ki a kopott vagy károsodott alkatrészeket.

   g012664

  A szállítólánc eltávolítása

  1. Távolítsa el a lánc burkolatát (Ábra 23).

   g012659
  2. Távolítsa el a láncból a fő lánctagot, majd vegye le a láncot a kis lánckerékről (Ábra 24).

   A fő lánctag eltávolításához szükség esetén lazítsa meg a motort rögzítő csavarokat.

   g012666

  A csúszóágy szétszerelése

  1. A rugó feszességének oldásához lazítsa meg a feszítőrúdon előre és hátra kerülő ellenanyákat (Ábra 25).

   g012667
  2. A gép mindkét oldalán távolítsa el a 2 fejescsavart, a 2 alátétet és a 2 önbiztosító anyát, amelyek a tartályt rögzítik a csúszókeretes sínekhez (Ábra 26).

   g012668
  3. Hajtsa hátra a tartályt, és támassza a falhoz, oszlophoz, létrához stb. (Ábra 27).

   Important: A kefe vagy a hidraulikus csatlakozók károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a tartály a gép hátsó oldalához támaszkodjon.Ügyeljen arra, hogy a tartályt a középvonalát meghaladóan felhajtsa és/vagy a falhoz vagy oszlophoz támassza, megakadályozva a tartály véletlen leesését a munkaterületre (Ábra 27).

   g012669
  4. A gép jobb oldalán lazítsa meg a csúszókeretes sínt a jobb oldali lökhárítóhoz rögzítő 2 fejescsavart (Ábra 28). Ügyeljen arra, hogy a fejescsavarok elég lazák legyenek a csúszóágy felhajtásához.

   g012670
  5. A gép bal oldalán szerelje ki a csúszókeretes sínt a bal oldali lökhárítóhoz rögzítő 2 fejescsavart és 2 alátétet (Ábra 29).

   g012671

  A szalag eltávolítása

  Vágja el a szalagot és távolítsa el a görgőkről.

  A szalag beszerelése

  1. A bal oldali csúszókeretes sínen lévő furaton keresztül illessze be az emelőrudat, majd azt megemelve enyhén hajtsa fel a keretsínt; lásd: Ábra 29, A csúszóágy szétszerelése.

  2. Helyezze a szalagot az emelőrúd és a görgők fölé, amennyire lehetséges.

  3. Helyezzen műanyag szalagszerszámot az egyes görgők és a szalag közé.

   Forgassa addig a görgőket, amíg minden szerszám az adott görgő külső oldalára nem kerül. Helyezze a szerszámot a szalag közepén lévő bordán túlra.

  4. Addig csúsztassa tovább a szalagot és a szalagszerszámokat a görgőkre, amíg a szalag a görgők közepére nem kerül.

  5. Távolítsa el a szalagszerszámokat.

  6. Igazítsa meg a szalagot, hogy a szalagborda az egyes görgőkön lévő illesztési barázdákba kerüljön.

  A csúszóágy összeszerelése

  1. A gép bal oldalán szerelje a csúszókeretes sínt a bal oldali lökhárítóhoz (Ábra 30) azzal a 2 fejescsavarral és 2 alátéttel, amelyet A csúszóágy szétszerelésecímű szakaszban távolított el, majd húzza meg a fejescsavarokat.

   g012671
  2. A gép jobb oldalán húzza meg a csúszókeretes sínt a jobb oldali lökhárítóhoz rögzítő 2 fejescsavart (Ábra 31).

   g012670
  3. Óvatosan fordítsa le a tartályt, rá a csúszókeretes sínekre; lásd: Ábra 27, A csúszóágy szétszerelése.

  4. A gép mindkét oldalán rögzítse a tartályt a csúszókeretes sínekhez (Ábra 32) azzal a 2 fejescsavarral, 2 alátéttel és 2 önbiztosító anyával, amelyet A csúszóágy szétszerelésecímű szakaszban távolított el.

   g012668
  5. Állítsa be a szállítószalag feszességét; lásd: A szállítószalag feszességének beállítása.

  A szállítólánc beszerelése

  1. Helyezze fel a láncot a kis lánckerékre, majd rögzítse a láncot a fő lánctaggal (Ábra 33).

   g012666
  2. Ha meglazította a motorrögzítő csavarokat, állítsa be a szállítószalaglánc feszességét, lásd: A szállítószalag láncfeszességének beállítása.

  3. Szerelje fel a láncburkolatot (Ábra 34).

   g012659

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha hidraulikafolyadék került a bőre alá. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikus vezetékek és tömlők ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikus vezetékeket és tömlőket.
 • Ellenőrizze naponta a hidraulikavezetékeket és -tömlőket szivárgás, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából. A gép használatának megkezdése előtt végezze el az összes szükséges javítást.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A tartályt gyárilag kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal töltik fel. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta; lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  Javasolt hidraulikafolyadék: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (megnövelt élettartamú hidraulikafolyadék); kapható 19 literes kannában és 208 literes hordóban.

  Note: A javasolt cserefolyadék használata esetén ritkábban kell cserélni a folyadékot és a szűrőt.

  Alternatív hidraulikafolyadékok: ha a Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nem kapható, használhat hagyományos, olyan petróleumalapú hidraulikafolyadékot, amelynek a tulajdonságai megfelelnek az alábbi anyagjellemzőknek és megfelel az iparági szabványoknak. Ne használjon szintetikus folyadékot. Forduljon a kenőanyag forgalmazójához a megfelelő termékkel kapcsolatban.

  Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért, használja ezért megbízható, neves gyártó termékét.

  Magas viszkozitásindexű/alacsony dermedéspontú, kopásgátló hidraulikafolyadék, ISO VG 46

  Anyagjellemzők: 
   Viszkozitás, ASTM D44540 °C-on 44–48 cSt
   Viszkozitási index, ASTM D2270140 vagy magasabb
   Dermedéspont, ASTM D97-37 °C és -45 °C között
   Iparági előírások:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 vagy M-2952-S)

  Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  Important: A Toro által egyedüliként elfogadott, biológiailag lebomló szintetikus hidraulikafolyadék a Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid. Ez a folyadék kompatibilis a Toro hidraulika-rendszereiben használt elasztomerekkel, és széles hőmérséklet-tartományban használható. Ez a folyadék kompatibilis a hagyományos ásványi olajokkal, de maximális a teljesítménye, és biológiailag lebomlik. A hidraulika-rendszerből alaposan ki kell mosni a hagyományos folyadékot. Az olaj 19 literes kannában és 208 literes hordóban kapható a hivatalos Toro-márkakereskedésekben.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
  1. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  2. Tisztítsa meg a hidraulikatartály betöltőnyaka és sapkája körüli területet, majd távolítsa el a sapkát (Ábra 35).

   g280776
  3. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.

   A folyadékszintnek a tőltőnyílásban lévő rostély felénél kell lennie (Ábra 35).

  4. Ha a szint alacsony, a szint növeléséhez töltsön be a megadott hidraulikafolyadékból.

  5. Szerelje vissza a hidraulikatartály-sapkát (Ábra 35).

  A hidraulikaszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
  1. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  2. Tisztítsa meg a szűrő és a hidraulikus vezérlőtömb körüli területet, helyezzen egy felfogóedényt a szűrő alá, majd távolítsa el a szűrőt (Ábra 36).

   g280778
  3. Kenje meg az új szűrő tömítését a megadott hidraulikafolyadékkal; lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  4. Tisztítsa meg a hidraulikus vezérlőtömb szűrőtartó területét (Ábra 36).

  5. Csavarja rá a szűrőt a szűrőtartóra a tömítés csonkjáig, majd fél fordulattal húzza meg a szűrőt.

  6. Vontassa a gépet a hidraulika-rendszer meghajtásához, majd ellenőrizze a hidraulikafolyadék szivárgását.

  A hidraulikafolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • A hidraulikafolyadék-tartály űrtartalma: kb. 9,5 l

  Important: Ha a folyadék elszennyeződött, forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz, mivel a teljes hidraulika-rendszert le kell eresztenie. A szennyezett folyadék a tiszta olajhoz képest tejszerűnek vagy feketének tűnik.

  1. Végezze el az itt bemutatott lépéseket: Felkészülés karbantartásra.

  2. Helyezzen egy 9,5 l űrtartalmú felfogóedényt a hidraulikus vezérlőtömb alá (Ábra 37).

   g280774g280775
  3. Távolítsa el a visszatérő ági tömlőt a hidraulikus vezérlőtömb szerelvényéről, majd ürítse le az összes hidraulikafolyadékot a tartályból (Ábra 37).

  4. Szerelje vissza és húzza meg a visszatérő ági tömlőt (Ábra 37).

  5. Tisztítsa meg a hidraulikatartály betöltőnyaka és sapkája körüli területet, majd távolítsa el a sapkát; lásd: Ábra 35, A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  6. Töltsön be kb. 9,5 l mennyiséget a megadott hidraulikafolyadékból; lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

   Important: Csak a megadott hidraulikafolyadékot használja. Az egyéb folyadékok károsíthatják a hidraulika-rendszer részegységeit.

  7. Ellenőrizze a folyadékszintet, majd töltsön be elegendő mennyiséget a következő szakaszban megadottak szerint: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

   Important: Ne töltse túl a tartályt hidraulikafolyadékkal.

  8. Szerelje vissza a hidraulikatartály-sapkát; lásd: Ábra 35, A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  A kefe karbantartása

  A kefe helyzetének és kopásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 40 órában
 • Ellenőrizze a kefét az elhelyezkedése és kopása szempontjából.
 • A kefének elég közeli érintkezésbe kell lépnie a szállítószalaggal ahhoz, hogy szétszórja a fejtrágyázási anyagot, ugyanakkor a szalag nem korlátozhatja a kefe forgását. Beállításuk ellenőrzése céljából egy darab kemény papír helyezhető a szállítószalag és a kefe közé.

  1. Helyezzen egy darab kemény papírt a szállítószalag és a kefe közé, hogy ellenőrizze a beállításukat.

  2. Ellenőrizze, hogy a kefe magassága minden oldalon megegyezik-e.

  3. Ellenőrizze a kefesörték állapotát.

   Ha a sörték túlságosan elkoptak, cserélje ki a kefét. Amennyiben a sörték egyenetlenül koptak el, cserélje ki a fejét, vagy állítsa be a kefe helyzetét; lásd: A kefe helyzetének beállítása.

  A kefe helyzetének beállítása

  Note: Nedves fejtrágyázási anyag használata esetén szükség lehet a kefe helyzetének beállítására, hogy a sörték anélkül seperjék ki az anyagot a szállítószalag egyes bordái közül, hogy eközben túlságosan közelről érintenék a szalag sima részét.

  1. Lazítsa meg a csapágyházat rögzítő anyákat (Ábra 38) a gép jobb oldalán.

   g012657
  2. Lazítsa meg a kefemotort rögzítő anyákat (Ábra 39) a gép bal oldalán.

   g012658
  3. Csúsztassa a kefét a helyére a jobb oldalon, és rögzítse az anyákat.

  4. Csúsztassa a kefét a helyére a bal oldalon, és rögzítse az anyákat.

  5. Helyezzen egy darab kemény papírt a kefe és a szállítószalag közé.

   A kefe magasságának oldalról oldalra egyeznie kell.

  6. Ha megfelelő a kefe helyzete, húzza meg az anyákat.

   Ha a kefe helyzete nem megfelelő, ismételje meg az 1–6. lépést.

  Tisztítás

  A gép lemosása

  • Alaposan tisztítsa meg a gépet, különösen a tartály belsejét. Tisztítsa meg a tartály és a szállítószalag területét a homokszemcséktől.

  • Mossa le a gépet szükség szerint csak vízzel vagy enyhe mosószerrel is. A gép lemosásához rongyot is használhat.

  Important: A gép tisztítására ne használjon sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  Important: Ne használjon nagynyomású mosót a gépen. A nagynyomású mosó károsíthatja az elektromos rendszert, lelazíthat fontos címkéket, vagy kimoshatja a fontos zsírt a súrlódó pontokból. Kerülje a túlzott vízhasználatot a vezetékek és a hidraulikus vezérlőtömb közelében.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a gépet, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  A gép felkészítése tárolásra

  • Parkolja le a gépet kemény, sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a gépet.

  • A választható emelő felszerelése esetén fordítsa el a vízszintes (utazó) helyzetből függőleges helyzetbe.

  • Alaposan tisztítsa meg a homokszórót, különösen a tartály belsejét. A tartály és a szállítószalag területének maradék homokszemcséktől mentesnek kell lennie.

  • Húzza meg az összes kötőelemet.

  • Zsírozza be az összes zsírzószemet és csapágyat. Törölje le a felesleges kenőanyagot.

  • A szállítószalag élettartamának meghosszabbítása érdekében a berendezést közvetlen napfénytől védett helyen kell tárolni. Szabadtéri tárolása esetén ajánlott fedéllel lezárni a tartályt.

  • Ellenőrizze a hajtólánc feszességét. Szükség esetén állítsa be a feszességet.

  • Ellenőrizze a szállítószalag feszességét. Szükség esetén állítsa be a feszességet.

  • A homokszóró tárolásból történő elővétele során ellenőrizze a szalag egyenletes működését, mielőtt anyagot töltene a tartályba.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A vezérlő vezetékeket nehéz csatlakoztatni vagy leválasztani.
  1. A vontatóegység nem megfelelő csatlakozóval rendelkezik.
  2. A be-/kikapcsolási csatlakozások kapcsolása a fékvezetékekkel együtt történik.
  1. Vásároljon másik vezetékköteget hivatalos Toro-forgalmazójától.
  2. Javítsa meg a csatlakozásokat.
  A homokszórót nehéz a vontatóegységgel húzni.
  1. A kerékmotorok/-szivattyúk nem forognak.
  2. Aktiválódott a fék mágnestekercse.
  3. A hidraulikafolyadék forró.
  1. A hidraulika-rendszer csöveit fordítva kötötték be.
  2. Ellenőrizze a vezetékeket.
  3. Hárítsa el a fennálló állapotot.
  A gépből hidraulikafolyadék szivárog.
  1. A szerelvények lazák.
  2. Az olajszűrő laza.
  3. Egy szerelvényből hiányzik az O-gyűrű.
  4. A hidraulikatartályt túltöltötték folyadékkal.
  1. Húzza meg a szerelvényeket.
  2. Húzza meg az olajszűrőt.
  3. Szerelje be a hiányzó O-gyűrűt.
  4. Távolítson el némi hidraulikafolyadékot a tartályból.
  A szállítószalag és/vagy a kefe nem működik.
  1. A mágnestekercs vezetéke nem szolgáltat 12 V-ot.
  2. Megsérült vagy elhasználódott a kézi vezérlőkapcsoló.
  3. A hidraulikus motorok/-szivattyúk nem forognak.
  4. A szállítószalag csúszik.
  1. Ellenőrizze a biztosítékot és az elektromos csatlakozásokat.
  2. Ellenőrizze a folytonosságot a kapcsoló mentén, és vizsgálja meg a mágnestekercs csatlakozójában lévő diódát.
  3. Ellenőrizze a kerékhajtás láncát.
  4. Ellenőrizze a szállítószalag feszességét.
  A szállítószalag elállítódott vagy elmozdult a pályáról.
  1. A görgők között nem egyenlő a középponti távolság.
  2. A szalag feszessége nem megfelelő.
  3. A csapágyzárgyűrűk rögzítőgörgője nem feszes.
  4. A szalagborda nem illeszkedik a görgőkön lévő barázdába.
  1. Állítsa be az oldalankénti távolságot.
  2. Gondoskodjon a rugók egyenlő összenyomásáról a gép mindkét oldalán.
  3. Húzza meg a csapágyzárgyűrűket.
  4. Igazítsa össze a szalagbordát a görgőkön lévő barázdákkal.

  Kapcsolási vázlat

  Hidraulikus rendszerrajz, 138-5972

  g280721

  Kapcsolási rajz, 100-7687

  g269551