Inngangur

Þessi vinnuvél, með stýri og sæti fyrir ökumann, er ætluð fyrir fagfólk og verktaka til atvinnunota. Hún er ætluð til viðhalds sandgryfja á golfvöllum og verslunarsvæðum. Notkun þessarar vöru við annað en tilætlaða notkun getur skapað hættu fyrir stjórnanda og nærstadda.

Lesið þessar upplýsingar vandlega til að læra að stjórna og sinna réttu viðhaldi á vörunni og til að koma í veg fyrir meiðsl og skemmdir á vörunni. Eigandi ber ábyrgð á réttri og öruggri notkun vörunnar.

Á www.Toro.com er að finna kennsluefni tengt öryggi og notkun vörunnar, upplýsingar um aukabúnað, upplýsingar um söluaðila og vöruskráningu.

Þegar þörf er á þjónustu, varahlutum frá Toro eða frekari upplýsingum skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða þjónustuver Toro og hafa tegundar- og raðnúmer vörunnar við höndina. Mynd 1 sýnir hvar tegundar- og raðnúmerin eru á vörunni. Skrifið númerin í kassann hér á síðunni.

Important: Hægt er að nálgast upplýsingar um ábyrgð, varahluti og aðrar vöruupplýsingar með því að skanna QR-kóðann (ef hann er til staðar) á raðnúmersmerkingunni með fartæki.

g251197

Þessi handbók auðkennir mögulega hættu og í henni eru öryggismerkingar auðkenndar með öryggistáknum (Mynd 2), sem sýna hættu sem kann að valda alvarlegum meiðslum eða dauða ef ráðlögðum varúðarráðstöfunum er ekki fylgt.

g000502

Þessi handbók notar 2 orð til að auðkenna upplýsingar. Mikilvægt“ vekur athygli á sérstökum vélrænum upplýsingum og Athugið“ undirstrikar almennar upplýsingar sem vert er að lesa vandlega.

Þessi vara uppfyllir allar viðeigandi evrópskar tilskipanir. Frekari upplýsingar er að finna á aðskildu samræmisyfirlýsingarskjali vörunnar.

Notkun vélarinnar á skógivaxið, runnavaxið eða grasivaxið landsvæði telst brjóta í bága við almenningsauðlindalöggjöf Kaliforníu, hluta 4442 eða 4443, nema vélin sé búin neistavara, samkvæmt skilgreiningu í hluta 4442, henni sé haldið í góðu vinnuástandi eða hún hefur verið byggð, útbúin og viðhaldið þannig að komið sé í veg fyrir eldsvoða.

Meðfylgjandi notendahandbók vélarinnar inniheldur upplýsingar um Umhverfisverndarstofnun Bandaríkjanna (EPA) og útblástursreglugerð Kaliforníu fyrir útblásturskerfi, viðhald þeirra og ábyrgð. Hægt er að panta varahluti hjá framleiðanda vélarinnar.

Viðvörun

KALIFORNÍA

Viðvörun, tillaga 65

Vélarútblástur frá þessari vöru inniheldur efni sem Kaliforníuríki eru kunnugt um að geti valdið krabbameini og fæðingargöllum eða öðrum æxlunarskaða.

Rafgeymaskaut og tengihlutir innihalda blý og blýsambönd, efni sem Kaliforníuríki er kunnugt um að geti valdið krabbameini og æxlunarskaða. Þvoið hendur eftir meðhöndlun.

Notkun á þessari vöru getur valdið snertingu við efni sem Kaliforníuríki er kunnugt um að geti valdið krabbameini og fæðingargöllum eða öðrum æxlunarskaða.

Öryggi

Þessi vinnuvél er hönnuð í samræmi við tilskipun ANSI B71.4-2017. Þegar tengitæki eru uppsett á vinnuvélinni þarf aftur á móti að bæta við mótvægislóðum til að uppfylla staðlana.

Almennt öryggi

Þessi vara getur valdið meiðslum á fólki. Fylgið alltaf öryggisleiðbeiningum til að koma í veg fyrir meiðsl á fólki.

 • Lesið vandlega efni þessarar notendahandbókar áður en vélin er gangsett. Gangið úr skugga um að allir sem nota vinnubílinn kunni að nota hann og skilji viðvaranirnar.

 • Sýnið árvekni á meðan unnið er á vinnubílnum. Ekki gera neitt sem veldur truflun; slíkt kann að leiða meiðsla eða eignatjóns.

 • Ekki setja hendur eða fætur nærri íhlutum á hreyfingu.

 • Ekki nota vinnubílinn án hlífa og annars öryggisbúnaðar á sínum stað á vinnubílnum og í nothæfu ástandi.

 • Haldið nærstöddum fjarri vinnuvélinni þegar hún er á ferð.

 • Haldið börnum utan vinnusvæðisins. Aldrei skal leyfa börnum að vinna á vinnuvélinni.

 • Stöðvið vinnuvélina og drepið á vélinni áður en unnið er við hana eða fyllt er á eldsneytið.

Röng notkun eða viðhald þessarar vinnuvélar getur leitt til meiðsla. Til að draga úr slysahættu skal fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum og vera ávallt vakandi fyrir öryggistákninu Graphic, sem merkir Aðgát“, Viðvörun“ eða Hætta“ – öryggisleiðbeiningar. Ef ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum er hætta á meiðslum á fólki eða dauða.

Frekari öryggisupplýsingar er að finna þar sem við á í þessari handbók.

Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar

Graphic

Öryggismerkingar og leiðbeiningar sjást greinilega og eru hjá öllum svæðum þar sem möguleg hætta er til staðar. Skiptið um skemmdar eða týndar merkingar.

decal93-7272
decal93-9051
decalbatterysymbols
decal132-4429
decal108-8484
decal133-8062
decal137-3387

Uppsetning

Note: Miðið vinstri og hægri hlið vinnuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

Note: Fjarlægið og fargið hlutum og festingum sem tengjast flutningi vörunnar.

Uppsetning stýris

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Stýri1
Svampkragi1
Skinna1
Lásró1
Stýrishlíf1
 1. Snúið framhjólinu þannig að það vísi beint fram.

 2. Rennið fyrst minni enda svampkragans yfir stýrisskaftið (Mynd 3).

  g025723
 3. Rennið stýrinu á stýrisskaftið (Mynd 3).

 4. Notið skinnu og lásró til að festa stýrið við stýrisstöngina (Mynd 3).

 5. Herðið lásróna í 27 til 35 N∙m.

 6. Ýtið stýrishlífinni á sinn stað á stýrinu (Mynd 3).

Uppsetning sætis

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Sæti1
 1. Fjarlægið og fargið boltunum sem halda sætinu föstu við kassann.

 2. Fjarlægið rærnar úr flutningsfestingunni og fargið festingunni. Geymið rærnar.

 3. Festið sætið við sætisundirstöðuna með boltunum fjórum sem voru fjarlægðir; sjá Mynd 4.

  g334906
 4. Leitið að leiðsluknippi vélarinnar og tengið sætisrofann (Mynd 4).

 5. Notið plastband til að festa leiðsluknippið við botn sætisins.

Rafgeymir fjarlægður

Fjarlægið vængjarærnar tvær og skinnurnar sem halda efri festingu rafgeymisins fastri við hliðarfestingar rafgeymisins (Mynd 5). Fjarlægið efstu festingu rafgeymisins og fjarlægið rafgeyminn.

g002701

Virkjun og hleðsla rafgeymisins

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Magn geymasýru, 1,260 eðlisþyngd (fylgir ekki með)

Fyllið geymasýru af eðlisþyngd 1,260 á rafgeyminn ef hann inniheldur enga geymasýru eða er óvirkur.

Note: Hægt er að kaupa geymasýru hjá næstu birgðarstöð fyrir rafgeyma.

Hætta

Geymasýra inniheldur brennisteinssýru sem er banvæn við inntöku og veldur alvarlegum brunasárum.

 • Gætið þess að innbyrða ekki geymasýru og varist snertingu við húð, augu og fatnað. Notið hlífðargleraugu til að verja augu og gúmmíhanska til að verja hendur.

 • Fylla skal á rafgeyminn þar sem gott aðgengi er að hreinu vatni til að skola húðina.

 1. Fjarlægið áfyllingarlokin af rafgeyminum og fyllið varlega á hvert hólf þar til geymasýran nær að áfyllingarlínunni.

 2. Skiptið um áfyllingarlokin og tengið 3 til 4 A hleðslutæki fyrir rafgeymi við rafgeymaskautin. Hlaðið rafgeyminn við 3 til 4 A í 4 til 8 klukkustundir.

  Viðvörun

  Hleðsla rafgeymisins myndar sprengifimar lofttegundir.

  Aldrei reykja nærri rafgeymi og verjið hann gegn neistaflugi og opnum eldi.

 3. Þegar rafgeymirinn er fullhlaðinn skal taka hleðslutækið úr sambandi við rafmagnsinnstunguna og rafgeymaskautin. Látið rafgeyminn standa í 5 til 10 mínútur.

 4. Fjarlægið áfyllingarlokin.

 5. Fyllið hægt á með geymasýru þar til vökvahæðin nær að áfyllingarlínunni.

  Important: Ekki yfirfylla rafgeyminn. Geymasýran mun flæða yfir aðra íhluti vélarinnar og valda alvarlegri tæringu og niðurbroti.

 6. Setjið áfyllingarlokin á.

Rafgeymir settur í

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Bolti (¼ x ⅝ to.)2
Lásró (¼ tomma)2
 1. Komið rafgeyminum fyrir á sínum stað og látið neikvæða rafgeymaskautið vísa að afturhluta vinnuvélarinnar (Mynd 6).

  g002701

  Viðvörun

  Rangt lagðir rafgeymiskaplar geta valdið skemmdum á vinnuvélinni og köplunum og leitt til neistaflugs. Neistar geta kveikt í gasi frá rafgeyminum og valdið sprengingu og meiðslum á fólki.

  • Aftengið alltaf mínusrafgeymiskapalinn (svartur) áður en plúskapallinn (rauður) er aftengdur.

  • Tengið alltaf plúsrafgeymiskapalinn (rauður) áður en mínuskapallinn (svartur) er tengdur.

  Viðvörun

  Rafgeymaskaut eða verkfæri úr málmi geta valdið skammhlaupi í málmhluta vinnuvélarinnar með meðfylgjandi neistaflugi. Neistar geta kveikt í gasi frá rafgeyminum og valdið sprengingu og meiðslum á fólki.

  • Þegar rafgeymirinn er tekinn úr eða settur í þarf að koma í veg fyrir að rafgeymaskautin snerti málmhluta vinnuvélarinnar.

  • Komið í veg fyrir að verkfæri úr málmi valdi skammhlaupi á milli rafgeymaskautanna og málmhluta vinnuvélarinnar.

 2. Festið plúskapalinn (rauður) við plússkautið (+) með bolta (¼ x ⅝) og lásró (Mynd 7).

  g004027
 3. Festið litla, svarta vírinn og mínuskapalinn (svartur) við mínusskautið (-) með bolta (¼ x ⅝ to.) og lásró (¼ to.) (Mynd 7).

 4. Berið vaselín á rafskautin og festingarnar til að koma í veg fyrir tæringu.

 5. Rennið gúmmískónum á plússkautið (+) til að koma í veg fyrir skammhlaup.

 6. Smellið efstu festingu rafgeymisins við hliðarfestingar rafgeymisins og festið með skinnunum og vængjarónum.

Lóðum komið fyrir að framan

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Lóðasett að framan eftir þörfum

Þessi vinnuvél er hönnuð í samræmi við tilskipun ANSI B71.4-2017. Þegar tengitæki eru uppsett á vinnuvélinni kann að vera nauðsynlegt að bæta við mótvægislóðum til að uppfylla staðlana.

 1. Notið töfluna hér á eftir til að meta hversu mörg mótvægislóð þarf að nota. Pantið varahluti hjá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

  TengitækiÁskilin þyngdLóðasettMagn í setti
  Skerasett23 kg (50 pund)Hlutanúmer 100-64421
  Rahn-hreinsari

  Note: Ekki setja upp lóðasettið í vinnuvélum af gerð 08705 ef vinnuvélin er búin lyftibúnaði að framan.

 2. Komið lóðasettinu fyrir; frekari upplýsingar er að finna í leiðbeiningum um uppsetningu lóðasettsins.

Merkingunni sem tilgreinir framleiðsluárið komið fyrir

Aðeins CE

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Merking með framleiðsluári1

Komið fyrir merkingunni sem tilgreinir framleiðsluárið á svæðið sem sýnt er á (Mynd 8).

g255199

Yfirlit yfir vöru

g012207

Dráttar- og hemlafótstig

Inngjafarfótstigið (Mynd 10) er með þrjá eiginleika: einn til að aka vélinni áfram, einn til að aka aftur á bak og einn til að stöðva vélina. Notið hæl og tá hægri fótar, ýtið efst á fótstigið til að aka áfram og neðst á fótstigið til að aka aftur á bak eða aðstoða við hemlun þegar ekið er áfram (Mynd 11). Leyfið fótstiginu að færast sjálft eða færið fótstigið í HLUTLAUSA stöðu til að stöðva vinnuvélina.

Important: Þegar vinnuvélin er keyrð áfram skal hafa hælinn á fóthvílunni, ekki setja hælinn á aftari hvílu dráttarfótstigsins.

g002708
g002709

Aksturshraðinn fer eftir því hversu fast er stígið á dráttarfótstigið. Stígið fótstigið í botn þegar inngjöfin er í HRAðRI stöðu til að ná hámarksaksturshraða. Hámarksafli er náð þegar ekið er upp brekku með því að setja inngjöfina í HRAðA stöðu og stíga um leið létt á fótstigið til að snúningshraði vélarinnar haldist hraður. Þegar dregur úr snúningshraða vélarinnar skal sleppa fótstiginu örlítið til að auka snúningshraðann.

Important: Hámarks togkrafti er náð með því að hreyfa inngjöfina í HRöðU stöðuna og stíga létt á dráttarfótstigið.

Important: Akið aðeins á hámarksaksturshraða á milli vinnusvæða.Ekki aka á hámarksaksturshraða þegar notað er áfest tengitæki eða þegar tengitæki er dregið.

Important: Ekki aka vélinni aftur á bak þegar tengitækið er niðri (í notkunarstillingu), að öðrum kosti geta orðið miklar skemmdir á tengitækinu.

Sviss

Svissinn (Mynd 12), sem notaður er til að gangsetja og drepa á vélinni, hefur þrjár stöður: STöðVA, GANGUR og GANGSETJA. Snúið lyklinum réttsælis á GANGSETNINGARSTöðU til að virkja startarann. Sleppið lyklinum þegar vélin fer í gang og lykilinn færist í stöðuna Á. Drepið er á vélinni með því að snúa lyklinum rangsælis á stöðu til að DREPA á.

g002710

Innsog

Þegar köld vél er gangsett þarf að loka innsogi blöndungsins með því að færa innsogshnappinn (Mynd 12) í stöðuna LOKA. Þegar vélin er komin í gang er innsogið stillt af til að tryggja mjúkan gang. Um leið og hægt er skal opna innsogið með því að færa það í OPNA stöðu. Heit vél þarf aðeins lítið eða ekkert innsog.

Inngjöf

Inngjafarstöngin (Mynd 12) er tengd við og stjórnar inngjafarleiðslunni sem er tengd við blöndunginn. Stjórntækið hefur tvær stillingar: HæGA og HRAðA stillingu. Tvær stillingar snúningshraða vélarinnar eru í boði.

Note: Ekki er hægt að drepa á vélinni með inngjöfinni.

Lyftistöng

Þegar hækka á tengitækið skal toga lyftistöngina (Mynd 13) aftur á bak, þegar lækka á tengitækið skal ýta lyftistönginni fram á við. Færið stöngina í haldstöðuna til að stilla á FLOTSTöðU. Þegar fullnægjandi stöðu er náð skal sleppa stönginni og hún fer aftur í hlutlausa stöðu.

g002711

Note: Vinnuvélin er með tvívirkan lyftitjakk. Hægt er að beita niðurþrýstingi á tengitækið við tiltekin vinnuskilyrði.

Stöðuhemill

Togið stöðuhemilsstöngina aftur til að setja stöðuhemilinn á (Mynd 13). Ýtið því fram til að taka stöðuhemilinn af.

Note: Hugsanlega verður að snúa dráttarfótstiginu hægt fram og til baka til að taka stöðuhemillinn af.

Vinnustundamælir

Vinnustundamælirinn (Mynd 13) sýnir heildarfjölda vinnustunda. Vinnustundamælirinn byrjar að telja í hvert sinn sem svissað er Á.

Stillistöng sætis

Færið stöngina sem er vinstra megin við sætið (Mynd 14) fram á við, rennið sætinu í stöðuna sem óskað er eftir og sleppið stönginni til að læsa sætinu í stöðu.

g335735

Afsláttarloki eldsneytis

Lokið afsláttarloka eldsneytisins (Mynd 15) þegar vinnuvélin er sett í geymslu eða þegar hún er flutt á tengivagni.

g002713

Note: Tæknilýsingar og hönnun geta breyst án fyrirvara.

Breidd án tengitækis148 cm (58 tommur)
Breidd með hrífu, gerð 08751191 cm (75 tommur)
Lengd án tengitækis164 cm
Hæð115 cm
Hjólhaf109 cm
Nettóþyngd 
Gerð 08703452 kg
Gerð 08705461 kg

Tengitæki/aukabúnaður

Úrval tengitækja og aukabúnaðar sem Toro samþykkir er í boði fyrir vinnuvélina til að auka við afkastagetu hennar. Hafið samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða dreifingaraðila Toro eða farið á www.Toro.com þar sem finna má lista yfir öll samþykkt tengitæki og aukabúnað.

Notið eingöngu varahluti og aukabúnað frá Toro til að tryggja hámarksafköst og áframhaldandi öryggisvottun vinnuvélarinnar. Varahlutir og aukabúnaður frá öðrum framleiðendum geta reynst hættulegir og notkun þeirra kann að fella ábyrgðina úr gildi.

Notkun

Fyrir notkun

Öryggi fyrir notkun

Almennt öryggi

 • Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en stigið er af vinnuvélinni.

 • Aldrei leyfa börnum eða óþjálfuðum einstaklingum að vinna á eða við vinnuvélina. Gildandi reglur á hverjum stað kunna að setja takmörk við aldur stjórnanda. Eigandinn ber ábyrgð á að þjálfa stjórnendur og vélvirkja.

 • Kynnið ykkur örugga notkun búnaðarins, stjórntækjanna og öryggismerkinganna.

 • Lærið að stöðva vinnuvélina og drepa á vélinni á skjótan máta.

 • Gangið úr skugga um að kerfi fyrir nærveru stjórnanda, öryggisrofar og hlífar séu á sínum stað og virki rétt. Ekki nota vinnuvélina ef þessir hlutir virka ekki rétt.

 • Skoðið vinnuvélina alltaf fyrir notkun til að ganga úr skugga um að íhlutir og festingar séu í góðu ásigkomulagi. Skiptið um slitna eða skemmda íhluti og festingar.

 • Skoðið svæðið þar sem nota á sláttuvélina og fjarlægið hluti sem hún getur skotið frá sér.

Öryggi í kringum eldsneyti

 • Gætið ýtrustu varúðar við meðhöndlun eldsneytis. Það er mjög eldfimt og eldsneytisgufur eru sprengifimar.

 • Drepið í sígarettum, vindlum, pípum og öðrum kveikjuvöldum.

 • Notið eingöngu samþykkt eldsneytisílát.

 • Ekki fjarlægja eldsneytislokið eða fylla á eldsneytisgeyminn með vélina í gangi eða á meðan hún er heit.

 • Fyllið hvorki á né tappið af eldsneyti í lokuðu rými.

 • Geymið ekki vinnubílinn eða eldsneytisílát nærri óvörðum loga, neistaflugi eða kveikiloga, á borð við vatnshitara eða önnur heimilistæki.

 • Ef eldsneyti hellist niður skal ekki reyna að gangsetja vélina og forðast að kveikja minnsta neista þar til eldsneytisgufurnar hafa dreifst.

Áfylling á eldsneytisgeyminn

 • Rúmtak eldsneytisgeymis: 25 l.

 • Ráðlagt eldsneyti:

  • Best er að nota eingöngu hreint og nýtt (ekki yfir 30 daga gamalt) blýlaust bensín með oktantölu upp á 87 eða hærri (flokkunaraðferð (R+M)/2).

  • Etanól: Hægt er að nota bensín með allt að 10% etanóli (blýlaust bensín+etanól) eða 15% MTBE (metýltertbútýleter). Etanól og MTBE eru ekki eins. Ekki má nota bensín með 15% etanóli (E15). Aldrei nota bensín sem inniheldur meira en 10% etanól, svo sem E15 (15% etanólinnihald), E20 (20% etanólinnihald) eða E85 (allt að 85% etanólinnihald). Notkun bensíns sem ekki hefur verið samþykkt getur valdið neikvæðum áhrifum á afköst og/eða skemmdum á vél sem ekki falla undir ábyrgð.

  • Ekki nota bensín sem inniheldur metanól.

  • Ekki geyma bensín í eldsneytisgeyminum eða eldsneytisílátum yfir vetrartímann nema notað sé varðveisluefni fyrir eldsneyti.

  • Ekki blanda olíu saman við bensín.

  Important: Notið ekki önnur íblöndunarefni fyrir eldsneyti en eldsneytisstöðgara/-bætiefni. Ekki nota eldsneytisvarðveisluefni sem eru að stofni til úr alkóhóli, eins etanóli, metanóli eða ísóprópanóli.

 1. Hreinsið svæðið í kringum eldsneytislokið (Mynd 16).

 2. Skrúfið eldsneytislokið af.

 3. Fyllið geyminn þar til eldsneytisyfirborðið er um 25 mm frá efsta hluta geymisins (neðri brún áfyllingarstútsins). Yfirfyllið ekki.

  g027112
 4. Setjið lokið á.

 5. Þurrkið upp eldsneyti sem kann að hellast niður til að koma í veg fyrir eldhættu.

  Important: Notið aldrei metanól, eldsneyti sem inniheldur metanól né gasóhól sem inniheldur meira en 10% af etanóli, að öðrum kosti geta orðið skemmdir á eldsneytiskerfinu. Ekki blanda olíu saman við bensín.

Öryggisskoðun fyrir notkun

Skoðun á samlæsingarkerfinu

Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kanna öryggissamlæsingarkerfið.
 • Varúð

  Ef rofar öryggissamlæsingarinnar eru aftengdir eða skemmdir kann vinnuvélin að fara óvænt af stað og valda hættu á meiðslum á fólki.

  • Ekki fikta í samlæsingarrofunum.

  • Kannið virkni samlæsingarrofanna daglega og skiptið um skemmda rofa áður en unnið er á vinnuvélinni.

  Tilgangur samlæsingarkerfisins er að koma í veg fyrir að vélin sé gangsett nema dráttarfóstigið sé í HLUTLAUSRI stöðu. Einnig ætti vélin að drepa á sér ef dráttarfótstigið er fært fram á við eða aftur á bak þegar stjórnandi vinnuvélarinnar situr ekki í sætinu.

  1. Akið vinnuvélinni á opnu svæði sem er laust við óhreinindi og gangið úr skugga um að óviðkomandi sé ekki nálægt vinnuvélinni. Drepið á vélinni.

  2. Sitjið í sætinu og setjið stöðuhemilinn á.

  3. Stígið á dráttarfótstigið í framgír og bakkgír um leið og reynt er að gangsetja vélina.

   Note: Hugsanlega er bilun í samlæsingarkerfinu ef hægt er að gangsetja vélina. Gerið tafarlaust við slíkt.Kerfið starfar rétt ef ekki er hægt að gangsetja vélina.

  4. Setjist í ökumannssætið, setjið dráttarfótstigið í HLUTLAUSA stöðu, setjið stöðuhemilinn á og gangsetjið vélina.

  5. Reisið ykkur upp úr sætinu og stígið varlega á dráttarfótstigið.

   Note: Vélin ætti að drepa á sér eftir eina til þrjár sekúndur. Lagfærið vandamálið ef kerfið starfar ekki eins og skyldi.

  Meðan á notkun stendur

  Note: Miðið vinstri og hægri hlið vinnuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

  Almennt öryggi

  • Eigandinn/stjórnandinn getur komið í veg fyrir og ber ábyrgð á slysum sem geta valdið meiðslum á fólki eða eignatjóni.

  • Notið viðeigandi persónuhlífar, þ.m.t. hlífðargleraugu, slitsterka vinnuskó með skrikvörn, klæðist löngum buxum og notið heyrnarhlífar. Takið sítt hár í tagl og berið ekki hangandi skartgripi.

  • Notið ekki vinnubílinn veik, þreytt eða undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.

  • Leyfið aldrei farþega á vinnuvélinni og haldið nærstöddum og gæludýrum í öruggri fjarlægð frá vinnuvélinni meðan á vinnu stendur.

  • Vinnið eingöngu á vinnuvélinni með góða yfirsýn til að forðast holur og duldar hættur.

  • Ekki aka vinnuvélinni á blautu grasi. Skert grip getur valdið því að sláttuvélin renni til.

  • Áður en vélin er gangsett þarf að tryggja að öll drif séu í hlutlausri stöðu, stöðuhemillinn sé á og að stjórnandinn sitji í sætinu.

  • Lítið aftur fyrir og niður áður en bakkað er til að tryggja að leiðin sé greið.

  • Sýnið aðgát þegar komið er að blindhornum, runnum, trjám eða öðrum hlutum sem kunna að takmarka útsýnið.

  • Ekki aka vinnuvélinni nærri þverhnípi, skurðum eða bökkum. Vinnubíllinn getur oltið mjög skyndilega ef hjól fer fram af brúninni eða bakkinn gefur eftir.

  • Stöðvið vinnuvélina og skoðið tengitækið ef það rekst í hlut eða ef vinnuvélin titrar óeðlilega. Sinnið öllum nauðsynlegum viðgerðum áður en vinnu er haldið áfram.

  • Hægið á og sýnið aðgát í beygjum og þegar vinnuvélinni er ekið yfir vegi eða gangstíga. Umferð frá hægri á alltaf réttinn.

  • Látið vélina aldrei ganga á svæðum þar sem útblásturslofttegundir safnast upp.

  • Skiljið vinnuvélina aldrei eftir í gangi án eftirlits.

  • Gerið eftirfarandi áður en svæði stjórnanda er yfirgefið:

   • Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu.

   • Látið tengitæki síga.

   • Setjið stöðuhemilinn á.

   • Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

   • Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.

  • Ekki nota vinnuvélina þegar hætta er á eldingum.

  • Ekki nota vinnuvélina sem dráttartæki.

  • Þegar með þarf skal bleyta yfirborð til að draga úr rykmyndun.

  • Notið eingöngu aukabúnað, tengibúnað og varahluti sem Toro samþykkir.

  Öryggi í halla

  • Setjið saman eigin verkferli og reglur fyrir vinnu í halla. Þessi verkferli þurfa að innihalda skoðun vinnusvæðisins til að hægt sé að kanna hvort þar sé að finna of mikinn halla fyrir vinnuvélina. Beitið almennu hyggjuviti og sýnið góða dómgreind við þessa skoðun.

  • Brekkur valda mikilli hættu á stjórnmissi eða veltu sem leitt getur til alvarlegra meiðsla eða dauða. Stjórnandinn er ábyrgur fyrir öruggri notkun í halla. Sýna þarf sérstaka aðgát þegar vinnuvélinni er ekið í halla.

  • Brekkur valda mikilli hættu á stjórnmissi eða veltu sem leitt getur til alvarlegra meiðsla eða dauða. Sýna þarf sérstaka aðgát þegar vinnuvélinni er ekið í halla.

  • Akið hægt þegar ekið er í halla.

  • Ef stjórnanda finnst óþægilegt að vinna á vinnuvélinni í halla skal viðkomandi sleppa því.

  • Verið vakandi fyrir holum, skorningum, ójöfnum, grjóti eða öðrum huldum hlutum. Óslétt undirlag getur valdið því að vinnuvélin velti. Hátt gras getur hulið hindranir.

  • Akið hægt til að ekki þurfi að stöðva eða skipta um gír í halla.

  • Velta getur átt sér stað áður en hjólbarðar missa grip.

  • Forðist að aka vinnuvélinni á blautu grasi. Hjólbarðar geta misst grip; hvort sem hemlar eru til staðar eða virka sem skyldi.

  • Forðist að taka af stað, stöðva eða beygja vinnuvélinni í halla.

  • Tryggið að allar hreyfingar í halla séu hægar og jafnar. Breytið hvorki hraða né stefnu vinnuvélarinnar skyndilega.

  • Vinnið ekki á vinnuvélinni nálægt háum bökkum, skurðum, vegköntum eða vatni. Vinnuvélin getur oltið mjög skyndilega ef hjól fer út fyrir brún eða brún gefur sig. Haldið öruggri fjarlægð á milli vinnuvélarinnar og hvers kyns hættu (tvær vinnuvélarbreiddir).

  Gangsetning og stöðvun vélar

  1. Stígið af dráttarfótstiginu og gangið úr skugga um að fótstigið sé í HLUTLAUSRI stöðu og setjið stöðuhemilinn á.

  2. Ýtið innsoginu fram á við í KVEIKTA stöðu (við gangsetningu kaldrar vélar) og stillið inngjafarstöngina á HæGAN snúning.

   Important: Þegar unnið er á vinnuvélinni við hitastig undir 0°C skal gefa henni tíma til að hitna áður en vinna hefst. Slíkt kemur í veg fyrir skemmdir á vökvamælinum og dráttarlykkjunni.

  3. Setjið lykilinn í svissinn og snúið réttsælis til að gangsetja vélina. Sleppið lyklinum þegar vélin fer í gang.

   Note: Stillið innsogið þannig að vélin gangi mjúklega.

   Important: Ekki svissa á lengur en í 10 sekúndur til að koma í veg fyrir að startarinn ofhitni. Eftir 10 sekúndna tilraun til gangsetningar skal bíða í eina mínútu þar til reynt er aftur.

  4. Drepið er á vélinni með því að stilla inngjöfina á HæGA stöðu og svissa AF.

   Note: Takið lykilinn úr svissinum til að koma í veg fyrir gangsetningu í ógáti.

  5. Lokið afsláttarloka eldsneytis áður en vinnuvélin er sett í geymslu.

   Varúð

   Skoðun á vinnuvélinni með vélina í gangi getur valdið meiðslum.

   Drepið á vélinni og bíðið þar til allir íhlutir hafa stöðvast áður en leitað er að olíulekum, lausum íhlutum og öðrum bilunum.

  Tilkeyrsla vinnuvélarinnar

  Dálítill tími líður þar nýjar vélar ná fullu afli. Meiri núningur myndast í nýjum drifkerfum og það veldur viðbótarálagi á vélina.

  Notið fyrstu átta vinnustundirnar til tilkeyrslu.

  Þar sem fyrstu vinnustundirnar skipta miklu máli fyrir áreiðanleika vinnuvélarinnar síðar meir skal fylgjast vel með aðgerðum og afköstum til að greina og leiðrétta öll smávægileg vandamál, sem gætu leitt til meiriháttar bilana þegar fram í sækir. Skoðið vinnuvélina oft meðan á tilkeyrslu stendur til að greina mögulegan olíuleka, lausar festingar eða aðrar bilanir.

  Tökum náð á stjórnun vinnuvélarinnar

  Frekari upplýsingar og sérstakar notkunarleiðbeiningar fyrir tengitækið er að finna í notendahandbók tengitækisins.

  Stjórnandi vinnuvélarinnar verður að æfa sig í notkun vinnuvélarinnar, vegna þess að notkunareiginleikar hennar eru aðrir en annarra vinnuvéla. Hraði gírkassans og snúningshraði vélarinnar eru tvö atriði sem verður að gæta að við notkun vinnuvélarinnar.

  Stígið varlega á dráttarfótstigið til að halda snúningshraða vélarinnar stöðugum. Á þann hátt heldur vélin í við aksturshraða vinnuvélarinnar. Þegar hins vegar er stigið snöggt á dráttarfótstigið dregur úr snúningshraða vélarinnar og þar af leiðandi verður ekki nægilegt snúningsvægi til að aka vinnuvélinni. Þess vegna verður að færa inngjöfina í HRAðA stöðu og stíga létt á dráttarfótstigið til að flytja hámarksafl til hjólanna. Hámarksaksturshraði með engu álagi verður hins vegar þegar inngjöfin er í HRöðU stöðunni og stígið er hægt og sígandi dráttarfótstigið þar til að það fer alveg í botn. Gætið þess að snúningshraði vélarinnar sé nægur til að skila hámarks snúningsvægi til hjólanna.

  Varúð

  Notkun vinnuvélarinnar krefst árvekni til að koma í veg fyrir veltu eða stjórnmissi.

  • Sýnið aðgát þegar ekið er inn á eða út úr sandgryfjum.

  • Gætið fyllstu varúðar í nágrenni skurða, lækja eða annarrar hættu.

  • Sýnið aðgát þegar unnið er á vinnuvélinni í miklum halla.

  • Dragið úr hraða þegar taka á krappar beygjur eða þegar beygt er í halla.

  • Forðist að nema staðar og taka af stað skyndilega.

  • Ekki skipta úr bakkgír í framgír án þess að stöðva vinnuvélina að fullu á milli.

  Note: Ef millistykki tengitækisins festist við millistykki dráttarvélarinnar skal stinga kúbeini eða skrúfjárni í raufina til að losa um íhlutina (Mynd 17).

  g003783

  Eftir notkun

  Öryggi eftir notkun

  • Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en stigið er af vinnuvélinni.

  • Hreinsið gras og óhreinindi af hljóðkút og úr vélarrými til að koma í veg fyrir hættu á íkveikju. Hreinsið upp olíu- eða eldsneytisleka.

  • Leyfið vélinni að kólna áður en vinnuvélin er sett í geymslu innandyra.

  • Lokið fyrir eldsneyti áður en vinnuvélin er sett í geymslu eða flutt.

  • Aldrei geyma vinnuvélina eða eldsneytisílát nærri óvörðum loga, neistaflugi eða kveikiloga, á borð við vatnshitara eða öðrum heimilistækjum.

  • Haldið öllum hlutum vinnuvélarinnar í góðu ásigkomulagi og tryggið að vélbúnaður sé vel hertur.

  • Skiptið um slitnar eða skemmdar merkingar og setjið nýjar í stað merkinga sem vantar.

  Vinnubíllinn dreginn

  Í neyðartilvikum er hægt að draga vinnuvélina stuttar vegalengdir. Hins vegar er slíkt ekki ráðlagt sem staðlað verklag.

  Important: Ekki draga vinnuvélina hraðar en 1,6 km/klst. (1 mí./klst.), slíkt getur valdið skemmdum á drifkerfinu. Flytjið vinnuvélina á vöruból eða eftirvagni ef nauðsynlegt er að færa vinnuvélina lengri vegalengd en 50 m. Hjólin geta læsts ef vélin er dregin of hratt. Ef slíkt gerist skal hætta að draga vinnuvélina og bíða þar til þrýstingur dráttarrásarinnar nær jafnvægi áður en dráttur hefst að nýju á hægum hraða.

  Vinnubíllinn fluttur

  • Notið skábrautir í fullri breidd við að aka vélinni á eftirvagn eða palla.

  • Festið vinnubílinn tryggilega.

  Viðhald

  Note: Hægt er að nálgast teikningar af rafkerfi eða vökvakerfi vinnuvélarinnar á www.Toro.com.

  Öryggi við viðhaldsvinnu

  • Gerið eftirfarandi áður en stillingum, þrifum eða viðgerðum er sinnt á vinnuvélinni eða hún er yfirgefin:

   • Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu.

   • Stillið inngjöfina á hægan lausagang.

   • Látið tengitækið síga.

   • Gangið úr skugga um að vinnuvélin sé í hlutlausum gír.

   • Setjið stöðuhemilinn á.

   • Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

   • Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.

   • Látið íhluti vélarinnar kólna áður en viðhaldi er sinnt.

  • Ekki sinna viðhaldi með vélina í gangi, ef því verður við komið. Haldið öruggri fjarlægð frá hlutum á hreyfingu.

  • Notið búkka til að styðja við vinnuvélina eða íhluti þegar á þarf að halda.

  • Losið varlega uppsafnaðan þrýsting í íhlutum.

  Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar
 • Herða felgurærnar.
 • Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kanna öryggissamlæsingarkerfið.
 • Kannið stöðu smurolíu.
 • Kannið þrýsting í hjólbörðum.
 • Kannið ástand glussalagna og slanga.
 • Kannið stöðu glussans.Kannið stöðu glussa áður en vélin er gangsett í fyrsta skipti og daglega þar á eftir.
 • Eftir hverja notkun
 • Þrífið og skoðið vinnuvélina.
 • Á 25 klukkustunda fresti
 • Athugið tengingar kaplanna og hæð rafvökvans í rafgeyminum.
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Smyrjið vinnuvélina.
 • Skiptið um smurolíu og síu(slík gerist oftar við aurugar eða rykugar aðstæður).
 • Setjið kertin aftur í.
 • Herða felgurærnar.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Sinnið viðhaldsvinnu á loftsíunni (gerið slíkt fyrr þegar unnið er við mjög rykugar, óhreinar aðstæður).
 • Skiptið um loftsíu.
 • Á 500 klukkustunda fresti
 • Skiptið um eldsneytissíu.
 • Skiptið um síu í viðarkolahylkinu.
 • Hreinsið olíukælinn.
 • Athugið snúningshraða vélarinnar (í lausagangi og við fulla inngjöf).Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro varðandi viðhaldvinnu eða viðgerðir.
 • Á 800 klukkustunda fresti
 • Skiptið um glussann þegar ráðlagður glussi var ekki notaður eða þegar fyllt var á geyminn með vökva af annarri gerð.
 • Skiptið um glussann þegar ráðlagður glussi var ekki notaður eða þegar fyllt var á geyminn með vökva af annarri gerð.
 • Fjarlægið kolefni úr brunahólfinu.Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro varðandi viðhaldvinnu eða viðgerðir.
 • Stillið lokana og herðið hausboltana.Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro varðandi viðhaldvinnu eða viðgerðir.
 • Tæmið og hreinsið eldsneytisgeyminn.
 • Á 1.000 klukkustunda fresti
 • Skiptið um glussasíuna ef ráðlögð glussasía er notuð.
 • Á 1.500 klukkustunda fresti
 • Skiptið um slöngur sem hreyfast til.
 • Skiptið um hlutlausa rofa og samlæsingarrofa sætisins.
 • Á 2.000 klukkustunda fresti
 • Skiptið um glussann ef ráðlagður glussi er notaður.
 • Important: Frekari upplýsingar um viðhaldsferli eru í notendahandbók vélarinnar.

  Gátlisti fyrir daglegt viðhald

  Afritið þessa blaðsíðu til að skrá reglubundið viðhald.

  ViðhaldsatriðiVika:
  Mán.Þri.Mið.Fim.Fös.Lau.Sun.
  Kannið virkni öryggissamlæsingarinnar.       
  Athugið virkni stýrisins.       
  Athugið eldsneytisstöðu.       
  Kanna stöðu smurolíu.       
  Kannið ástand loftsíunnar.       
  Þrífið kælifanir vélarinnar.       
  Hlustið eftir óeðlilegum vélarhljóðum.       
  Hlustið eftir óeðlilegum vinnsluhljóðum.       
  Athugið stöðu glussa.       
  Leitið eftir skemmdum á vökvaslöngum.       
  Leitið eftir leka.       
  Kannið þrýsting í hjólbörðum.       
  Athugið virkni verkfæris.       
  Lagið lakkskemmdir.       
  Athugasemdir um atriði/svæði sem þarf að athuga betur
  Skoðun framkvæmd af:
  AtriðiDagsetningUpplýsingar
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Undirbúningur fyrir viðhald

  Note: Miðið vinstri og hægri hlið vinnuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

  Varúð

  Ef lykillinn er skilinn eftir í svissinum getur hver sem er óvart gangsett vélina og valdið alvarlegum meiðslum á stjórnanda eða öðrum nærstöddum.

  Takið lykilinn úr svissinum áður en viðhaldi er sinnt.

  Important: Festingarnar á hlífunum á þessari sláttuvél eru hannaðar til að fylgja með hlífinni þegar hún er tekin af. Losið allar festingarnar á hverri hlíf nokkra hringi þannig að hlífin losni án þess að losa hana alveg af, haldið svo áfram að losa þær þar til hlífin losnar alveg. Þetta kemur í veg fyrir að boltarnir séu óvart teknir alveg úr festingunum.

  Vinnuvélinni lyft

  Viðvörun

  Vélrænir tjakkar eða vökvatjakkar geta fallið/gefið sig undan þyngd vinnuvélarinnar og valdið alvarlegum meiðslum.

  Notið búkka til að halda vinnuvélinni uppi.

  Lyftipunktarnir eru eins og hér segir:

  • Vinstra eða hægra megin, undir mótor hægra hjólsins eða undirvagnsins (Mynd 18).

   g002718
  • Að framan, undir undirvagninum fyrir aftan framhjólið (Mynd 19).

   g002719

  Smurning

  Smurkoppar eru á vinnuvélinni sem verður að smyrja í reglubundið með litíumfeiti nr. 2 eftir hverjar 100 vinnustundir.

  Smyrjið eftirfarandi legur og fóðringar:

  • Hjólalega að framan (1) (Mynd 20)

   g002714
  • Snúningspinni dráttarfótsigs (1) (Mynd 21)

   g002715
  • Krókur að aftan (5) (Mynd 22)

   g002716
  • Stangarendi stýristjakks (1) — Aðeins gerð 08705 (Mynd 23)

   g002717
  • Stýrispinni (Mynd 24)

   Note: Setja verður úðaramillitengi fyrir smursprautu á flúttandi flansinn á stýrispinnanum (Mynd 24) Pantið hlutarnr. 107-1998 frá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

   g007452

  Vinnuvélin smurð

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Smyrjið vinnuvélina.
  1. Þurrkið af smurkoppnum til að aðskotaefni komist ekki inn í leguna eða fóðringuna.

  2. Dælið smurfeiti í leguna eða fóðringuna.

  3. Þurrkið af alla umframfeiti.

  Viðhald vélar

  Vélaröryggi

  • Drepið á vélinni áður en olían er könnuð eða olíu hellt á sveifarhúsið.

  • Ekki breyta gangráðshraðanum eða setja vélina á yfirsnúning.

  Forskriftir vélarolíu

  Notið gæðasmurolíu sem uppfyllir eftirfarandi forskriftir:

  API flokkunarstig: SL eða hærra

  Seigjustig olíu: SAE 30 — Hærra en 4 °C

  Smurolíuhæð könnuð

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kannið stöðu smurolíu.
 • Vélin er afhent með olíu í sveifarhúsinu. Engu að síður verður að kanna stöðu smurolíunnar fyrir og eftir fyrstu gangsetningu vélarinnar.

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, slökkvið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Snúið sætinu fram á við.

  3. Takið olíukvarðann (Mynd 25) úr og strjúkið af honum með hreinum klút.

   g002702
  4. Stingið olíukvarðanum í rörið og gangið úr skugga um að hann sé kyrfilega fastur. Takið olíukvarðann úr rörinu og kannið olíuhæðina. Þegar olíuhæðin er lág skal fjarlægja áfyllingarlokið af ventlahlífinni og fylla á nægilega mikið af tilgreindri olíu til að vökvahæðin nái að merkingunni Full (fullt) á olíukvarðanum.

   Important: Gætið þess að olíuhæðin sé ávallt á milli efri og neðri markanna á olíukvarðanum. Þegar of mikið eða of lítið af olíu er fyllt á vélina geta orðið skemmdir á vélinni þegar hún er gangsett.

  5. Festið olíukvarðann tryggilega.

   Important: Stinga verður olíukvarðanum þéttingsfast í rörið til að þétta sveifarhús vélarinnar á fullnægjandi hátt. Léleg þétting sveifarhúss getur leitt til skemmda á vélinni.

  6. Snúið sætinu niður á við.

  Skipt um smurolíu og síu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Skiptið um smurolíu og síu(slík gerist oftar við aurugar eða rykugar aðstæður).
 • Smurolíurúmtak sveifarhúss: u.þ.b. 1,66 l (1¾ bandarísk gallon) með síunni.

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, slökkvið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Takið botntappann úr og tappið allri olíunni af í afrennslispönnu (Mynd 26). Þegar olían hættir að leka út er botntappinn settur aftur í.

   g002720
  3. Fjarlægið olíusíuna (Mynd 26).

  4. Smyrjið þunnu lagi af hreinni olíu á pakkningu nýju síunnar.

  5. Skrúfið síuna á með höndunum þar til pakkningin snertir síumillistykkið, herðið síðan um ½ til ¾ úr hring til viðbótar.

   Important: Ekki herða síuna um of.

  6. Fyllið á sveifarhúsið með tilgreindri olíu; sjá Smurolíuhæð könnuð.

  7. Fargið notuðum glussa á viðeigandi máta.

  Unnið við loftsíuna

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 200 klukkustunda fresti
 • Sinnið viðhaldsvinnu á loftsíunni (gerið slíkt fyrr þegar unnið er við mjög rykugar, óhreinar aðstæður).
  • Athugið meginhluta loftsíunnar með tilliti til skemmda sem gætu valdið loftleka. Skiptið um alla skemmda íhluti. Leitið eftir leka, skemmdum eða lausum hosuklemmum á inntakskerfinu.

  • Ekki skipta um loftsíu áður en þess er þörf, því slíkt eykur hættu á að óhreinindi komist í vélina þegar sían er fjarlægð.

  • Gangið úr skugga um að lokið sitji rétt og liggi þétt að loftsíuhúsinu.

  Skipt um loftsíu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 200 klukkustunda fresti
 • Skiptið um loftsíu.
  1. Losið klinkurnar sem festa loftsíulokið af loftsíuhúsinu (Mynd 27).

   g002721
  2. Losið lokið af loftsíuhúsinu.

  3. Áður en sían er fjarlægð skal nota lágþrýstiloft (40 psi, hreint og þurrt loft) til að fjarlægja stærri óhreinindi sem kunna að hafa safnast saman utan á aðalsíunni og hylkinu.

   Important: Ekki nota háþrýstiloft, slíkt loft getur þrýst óhreinindum í gegnum síuna og inn í inntakið. Þetta hreinsunarferli kemur í veg fyrir að óhreinindi komist inn í inntakið þegar aðalsían er fjarlægð.

  4. Fjarlægið og skiptið um síuna.

   Note: Leitið eftir skemmdum á nýju síunni og skoðið þéttin á síunni og húsinu. Ekki nota skemmda síu. Setjið nýju síuna í með því að þrýsta ytri brún síunnar í sæti hylkisins. Ekki beita þrýstingi á sveigjanlegan miðhluta síunnar.

   Note: Ekki er ráðlagt að þrífa notuðu síuna vegna þess að efni síunnar kann að skemmast.

  5. Hreinsið losunarop fyrir óhreinindi á lokinu.

  6. Fjarlægið úttakslokann úr gúmmíi af lokinu, hreinsið opið og skiptið um úttakslokann.

  7. Komið lokinu aftur fyrir og látið úttakslokann úr gúmmíi snúa niður á við, eða örlítið til vinstri eða örlítið til hægri frá enda lokans séð.

  8. Festið klinkurnar.

  Skipt um kerti

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Setjið kertin aftur í.
 • Gerð: Champion RC14YC (eða samsvarandi)

  Loftbil: 0,76 mm

  Note: Kertin endast yfirleitt lengi. Hins vegar er góð regla að fjarlægja og skoða þau í hvert sinn sem vélarbilun verður.

  1. Hreinsið svæðið í kringum hvert kerti fyrir sig til að koma í veg fyrir að aðskotahlutir komist í strokkinn þegar kertið er tekið úr.

  2. Togið kertavírana af kertunum og takið kertin úr strokklokinu.

  3. Gangið úr skugga um að engar skemmdir séu sjáanlegar á hliðarrafskauti, miðjurafskauti og einangrun.

   Important: Skiptið um kerti með sprungum, kámug og óhrein kerti eða kerti sem eru á annan hátt biluð. Ekki sandblása, skafa eða hreinsa rafskautin með vírbursta því óhreinindi geta að lokum losnað úr tappanum, fallið í strokkinn og skemmt vélina.

  4. Stillið bil á milli miðjurafskauts og hliðarrafskauts í 0,76 mm á hverju kerti fyrir sig, sjá Mynd 28. Komið fyrir kertum með réttu bili ásamt strokkstykkispakkningu og herðið með 23 N∙m (200 in-lb) hersluátaki. Herðið kertið þéttingsfast ef átaksmælir er ekki notaður.

   g002724

  Viðhald eldsneytiskerfis

  Skipt um eldsneytissíu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 500 klukkustunda fresti
 • Skiptið um eldsneytissíu.
 • Eldsneytissía í beinni línu er sambyggð eldsneytisleiðslunni. Beitið eftirfarandi verklagi þegar skipta verður um síuna:

  1. Lokið afsláttarloka eldsneytisins, losið hosuklemmuna af blöndungshlið síunnar og fjarlægið eldsneytisleiðsluna af síunni (Mynd 29).

   g002729
  2. Setjið afrennslispönnu undir síuna, losið hina hosuklemmuna og fjarlægið síuna.

  3. Setjið nýju síuna á þannig að örin á síuhúsinu vísi frá eldsneytisgeyminum (að blöndungnum).

  4. Rennið hosuklemmunum á enda eldsneytisleiðslnanna.

  5. Ýtið eldsneytisleiðslunum á eldsneytissíuna og festið þær með hosuklemmunum.

   Note: Gangið úr skugga um að örin á hlið síunnar vísi að blöndungnum.

  Skipt um síu í viðarkolahylki

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 500 klukkustunda fresti
 • Skiptið um síu í viðarkolahylkinu.
  1. Tjakkið upp hjólbarða hægra megin að aftan og setjið búkka undir vinnuvélina.

  2. Fjarlægið felgurrærnar fjórar sem festa hjólið við hjólnöfina og fjarlægið felguna og hjólbarðann (Mynd 30).

   g273203
  3. Fjarlægið flansskrúfurnar fjórar (¼ x ⅝ to.) sem halda hjólahlífinni fastri við undirvagn vinnuvélarinnar (Mynd 31).

   g273204
  4. Teygið ykkur umhverfis neðri, innbyggðu brún stjórnborðsins og togið kolefnissíuna aftur á bak og út úr slöngunni við endann á kolefnishylkinu (Mynd 32).

   g273202
  5. Komið fyrir nýrri síu kolefnishylkisins við endann á kolefnishylkinu (Mynd 32).

  6. Látið op hjólahlífarinnar við undirvagn vinnuvélarinnar (Mynd 31) og festið hlífina við undirvagninn með kragaskrúfunum fjórum (¼ x ⅝ to.) sem voru fjarlægðar í skrefi 3.

  7. Komið hjólbarðanum og felgunni fyrir á felguróm hjólnafarinnar (Mynd 30) og notið felgurærnar fjórar sem voru fjarlægðar í skrefi 2 og herðið rærnar með höndunum.

  8. Fjarlægið búkkana og látið vinnuvélina síga til jarðar.

  9. Herðið felgurærnar; sjá Hersla felguróa.

  Viðhald rafkerfis

  Öryggi tengt rafkerfi

  • Aftengið rafgeyminn áður en gert er við vinnubílinn. Aftengið mínusskautið fyrst og plússkautið síðast. Tengið plússkautið fyrst og mínusskautið síðast.

  • Hlaðið rafgeyminn á opnu og vel loftræstu svæði, fjarri neistum og opnum eldi. Takið hleðslutækið úr sambandi áður en rafhlaðan er tengd eða aftengd. Klæðist hlífðarfatnaði og notið einangruð verkfæri.

  Vinnuvélin gangsett með startköplum

  Þegar verður að gefa vinnuvélinni start er hægt að nota auka rafgeymaskautið (sem er á segulliða startarans) í stað jákvæða rafgeymaskautsins (Mynd 33).

  g002735

  Skipt um öryggi

  Öryggjaboxið (Mynd 34) er undir sætinu.

  g002736

  Viðhald rafgeymisins

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 25 klukkustunda fresti
 • Athugið tengingar kaplanna og hæð rafvökvans í rafgeyminum.
 • Haldið við réttri hæð rafvökvans og haldið efri hluta rafgeymisins hreinum. Ef vinnuvélin er geymd þar sem hitastig getur orðið mjög hátt eyðist hleðsla rafgeymisins hraðar en þegar hann er geymdur þar sem svalt er.

  Haldið efri hluta rafgeymisins hreinum með því að hreinsa hann reglulega með bursta bleyttum í ammoníaki eða matarsódalausn. Skolið hann með vatni að þrifum loknum. Ekki fjarlægja áfyllingarlokið á meðan þrifin standa yfir.

  Rafgeymiskaplarnir þurfa að vera vel hertir á skautunum til að tryggja góða rafmagnstengingu.

  Ef skautin byrja að tærast þarf að aftengja kaplana, mínuskapalinn (-) fyrst, og skrapa af klemmunum og skautunum. Tengið kaplana, plúskapalinn (+) fyrst, og berið vaselín á skautin.

  • Athugið stöðu geymasýru rafgeymisins á 25 vinnustunda fresti, eða á 30 daga fresti á meðan vinnuvélin er í geymslu.

  • Notið eimað eða steinefnasneytt vatn til að halda hæð geymasýrunnar í hólfinu. Fyllið ekki upp fyrir áfyllingarlínur hólfanna.

  Viðhald drifkerfis

  Þrýstingur hjólbarða kannaður

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kannið þrýsting í hjólbörðum.
 • Kannið loftþrýsting í hjólbörðum áður en vinnuvélin er notuð (Mynd 35). Réttur loftþrýstingur í hjólbörðum að framan og að aftan er eins og hér segir:

  • Sólaðir hjólbarðar: 70 kPa (10 psi)

   Note: Þegar þörf er á frekari spyrnu við notkun tanna skal minnka loftþrýstinginn niður í 55 kPa (8 psi).

  • Sléttir hjólbarðar: 55 til 70 kPa (8 til 10 psi)

  g002706

  Hersla felguróa

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar
 • Herða felgurærnar.
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Herða felgurærnar.
 • Herðið felgurærnar (70 to 90 ft-lb) í 95 til 122 N m.

  Stilling hlutlausrar stöðu akstursdrifs

  Ef vinnuvélin hreyfist þegar dráttarfótstigið er í hlutlausri stöðu verður að stilla dráttarkambinn.

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, slökkvið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Losið um skrúfurnar tvær sem halda miðjuhlífinni fastri á vinnuvélinni og fjarlægið hlífina (Mynd 36).

   g002727
  3. Lyftið framhjólinu og einu afturhjóli frá jörðu og komið stoðum fyrir undir undirvagninum.

   Viðvörun

   Hækka verður framhjólið og eitt afturhjól frá jörðu, að öðrum kosti getur vinnuvélin hreyfst til við stillinguna. Slíkt gæti valdið því að vinnuvélin falli til jarðar og valdið meiðslum hjá aðila sem er undir vinnuvélinni.

   Gangið úr skugga um að fullnægjandi stoðir séu undir vinnuvélinni og framhjólunum og einu afturhjóli sé lyft frá jörðu.

  4. Losið lásróna á stillikambi dráttar (Mynd 37).

   g027230

   Viðvörun

   Vélin verður að vera í gangi til að hægt sé að framkvæma endanlega stillingu á stillikambi dráttarins. Snerting við hluti á hreyfingu eða heita fleti getur valdið meiðslum á fólki.

   Haldið höndum, fótum, fatnaði og öðrum líkamshlutum í öruggri fjarlægð frá hlutum sem snúast, hljóðkútnum og öðru heitu yfirborði.

  5. Gangsetjið vélina og snúið sexkantsboltum kambsins (Mynd 37) í báðar áttir til að finna miðpunkt hlutlausrar stöðu.

  6. Herðið lásróna til að festa stillinguna.

  7. Drepið á vélinni.

  8. Komið miðjuhlífinni fyrir.

  9. Fjarlægið búkkana og látið vinnuvélina síga til jarðar.

  10. Prófið að aka vinnuvélinni til að ganga úr skugga um að hún hreyfist ekki úr stað þegar dráttarfóstigið er í hlutlausri stöðu.

  Stilling samlæsingarrofa dráttar

  1. Stillið hlutlaus gír gírkassans, sjá Stilling hlutlausrar stöðu akstursdrifs.

  2. Hreyfið dælustöngina til að ganga úr skugga um að allir íhlutir hreyfist hindrunarlaust og hreyfist ekki úr stað.

  3. Stillið skrúfuna þar til loftbilið er 0,8 til 2,3 mm; sjá Mynd 37.

  4. Athugið hvort allt virkar sem skyldi.

  Stilling flutningshraða

  Hámarks flutningshraða náð

  Dráttarfótstigið er stillt á hámarks flutningshraða og bakkhraða í verksmiðju, en hugsanlega verður að gera breytingar ef fótstigið nær botni áður en dælustöngin nær botni, eða ef óskað er eftir því að draga úr flutningshraða.

  Stígið á dráttarfótstigið til að ná hámarksaksturshraða. Stilla verður fótstigið ef það snertir stopparann (Mynd 38) áður en dælustöngin fer í botn:

  g002732
  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, slökkvið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Losið um róna sem heldur fótstiginu föstu.

  3. Herðið fótstigsstopparann þar til hann snertir ekki dráttarfótstigið.

  4. Stígið áfram létt á flutningsfótstigið og stillið stoppara fótstigsins þannig að hann rétt snerti eða gangið úr skugga um að bil sem nemur 2,5 mm sé á milli fótstigsins og stopparans.

  5. Herðið rærnar.

  Dregið úr aksturshraða

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, slökkvið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Losið róna sem heldur fótstiginu föstu.

  3. Stígið á fótstigið þar til æskilegum flutningshraða er náð.

  4. Herðið róna sem heldur fóstiginu föstu.

  Viðhald stýrikerfis

  Stilling á lyftistöng

  Stillið festiplötu lyftistangarinnar (Mynd 40) ef tengitækið flýtur ekki á fullnægjandi hátt (fylgir eftir útlínum undirlagsins) við notkun.

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, drepið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á og setjið skorður undir hjólin.

  2. Fjarlægið skrúfurnar fjórar sem halda stjórnborðinu við grindina (Mynd 39).

   g002733
  3. Losið um boltana tvo sem halda festiplötunni við stuðarann og undirvagninn.

   g002734

   Viðvörun

   Vélin þarf að vera í gangi til að hægt sé að stilla festiplötuna. Snerting við hluti á hreyfingu eða heita fleti getur valdið meiðslum á fólki.

   Haldið höndum, fótum, fatnaði og öðrum líkamshlutum í öruggri fjarlægð frá hlutum sem snúast, hljóðkútnum og öðru heitu yfirborði.

  4. Gangsetjið vélina.

  5. Hafið vélina í gangi og færið lyftistöngina í FLOTSTöðU, rennið síðan festiplötunni þar til hægt er að setja út og setja inn lyftitjakkinn með höndunum.

  6. Herðið báðar festikrúfurnar til að festa stillinguna.

  Stjórntæki vélar stillt

  Inngjöfin stillt

  Rétt virkni inngjafar ræðst af réttri stillingu hennar. Gangið úr skugga um að inngjöfin virki rétt áður en farið er í að stilla blöndunginn.

  1. Snúið sætinu upp á við

  2. Losið um klemmu inngjafarkapalsins sem heldur kaplinum föstum við vélina (Mynd 41).

   g002722
  3. Færið fjarstýrðu inngjöfina í HRAðA stöðu.

  4. Togið þéttingsfast í inngjafarkapalinn þar til afturendi snúningstengisins snertir stopparann (Mynd 41).

  5. Herðið skrúfuna á klemmunni og athugið snúningshraða vélarinnar:

   • Hraður lausagangur: 3.350 til 3.450 sn./mín.

   • Hægur lausagangur: 1.650 til 1.850 sn./mín.

  Innsog stillt

  1. Snúið sætinu upp á við.

  2. Losið um klemmu innsogskapalsins sem heldur kaplinum föstum við vélina (Mynd 41).

  3. Færið stöng fjarstýrða innsogsins í LOKAðA stöðu.

  4. Togið þéttingsfast í innsogskapalinn (Mynd 41) þar til spjaldloki innsogsins lokast alveg og herðið síðan skrúfuna á klemmu kapalsins.

  Stilling hraðastjórnunar gangráðs vélarinnar

  Important: Áður en gangráðshraði vélarinnar er stilltur verður að ganga úr skugga um að inngjöfin og innsogið séu rétt stillt.

  Viðvörun

  Vélin þarf að vera í gangi á meðan gangráðshraðastjórnun vélar er stillt. Snerting við hluti á hreyfingu eða heita fleti getur valdið meiðslum á fólki.

  • Gangið úr skugga um að dráttarfótstigið sé í hlutlausri stöðu og setjið stöðuhemilinn á áður en stilling fer fram.

  • Haldið höndum, fótum, fatnaði og öðrum líkamshlutum í öruggri fjarlægð frá hlutum sem snúast, hljóðkútnum og öðrum heitum flötum.

  Note: Farið í gegnum öll eftirfarandi skref til að stilla hægan lausagang: Ef einungis er ætlunin að stilla hraðan lausagang skal fara í skref 5.

  1. Setjið vélina í gang og látið hana ganga á hálfri inngjöf í um 5 mínútur til að hita hana upp.

  2. Stillið á LITLA inngjöf. Snúið lausagangsskrúfunni rangsælis þar til hún snertir ekki lengur inngjafarstöngina.

  3. Beygið gormafestingu gangráðsins fyrir lausagang (Mynd 42) til að ná lausagangshraða sfrá 1675 til 1875 sn./mín.

   Note: Athugið snúningshraðann á snúningshraðamælinum.

   g002723
  4. Stillið lausagangsskrúfuna þar til lausagangur er 25 til 50 sn./mín. hraðari en lausagangshraðinn sem var stilltur í skrefi 3.

   Note: Endanlegur lausagangshraði skal verða á milli 1650 og 1850 sn./mín.

  5. Færið inngjöfina í HRAðA stöðu.

  6. Beygið gormafestinguna fyrir mikinn snúningshraða (Mynd 42) til að stilla hraðan snúningshraða á milli 3350 og 3450 sn./mín.

  Viðhald vökvakerfis

  Öryggi tengt vökvakerfi

  • Leitið tafarlaust til læknis ef glussi sprautast undir húð. Læknir verður að fjarlægja glussa sem kemst undir húð með skurðaðgerð innan nokkurra klukkustunda frá slysi.

  • Tryggið að allar vökvaslöngur og -leiðslur séu í góðu ásigkomulagi og að öll vökvatengi séu vel hert áður en þrýstingi er hleypt á vökvakerfið.

  • Haldið líkama og höndum í öruggri fjarlægð frá hárfínum leka eða stútum sem sprauta út glussa undir miklum þrýstingi.

  • Notið bylgjupappa eða pappír til að finna glussaleka.

  • Losið allan þrýsting af vökvakerfinu áður en unnið er við það.

  Glussalagnir og slöngur skoðaðar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kannið ástand glussalagna og slanga.
 • Leitið daglega eftir leka, beygluðum lögnum, lausum festingum, sliti, lausum tengjum, veðrun og tæringu af völdum íðefna á glussalögnum og slöngum. Framkvæmið nauðsynlegar viðgerðir fyrir notkun.

  Forskriftir fyrir glussa

  Geymirinn er fylltur í verksmiðju með hágæða glussa. Athugið hæð glussans áður en vélin er gangsett í fyrsta sinn og daglega þar á eftir, sjá Staða glussa könnuð.

  Ráðlagður glussi fyrir glussaskipti: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid sem fæst í 19 l fötum eða 208 l tunnum.

  Note: Þegar notaður er ráðlagður vökvi á vinnubílnum er ekki þörf á því að skipta eins oft um vökva og síur.

  Aðrar gerðir af glussa: Í tilvikum þegar Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid er ekki tiltækur er hægt að nota aðra hefðbundna jarðolíuglussa með sömu forskriftir og alla tilgreinda efnislega eiginleika og uppfylla staðla í iðnaði. Notið ekki syntetískan vökva. Leitið ráða hjá söluaðila smurefnisins til að fá ábendingar um hentugan glussa.

  Note: Toro tekur enga ábyrgð á skemmdum vegna notkunar rangrar gerðar af glussa og þar af leiðandi skal eingöngu nota vörur frá áreiðanlegum framleiðendum sem geta ábyrgst vörur sínar.

  Glussi með slitvörn og háan seigjuvísi/lág rennslismörk, ISO VG 46

  Efniseiginleikar: 
   Seigja, ASTM D445cSt @ 40°C 44 til 48
   Seigjustuðull, ASTM D2270140 eða hærri
   Rennslismark, ASTM D97-37°C til -+45°C
   Forskriftir iðnaðarstaðla:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eða M-2952-S)

  Note: Margar gerðir glussa eru nánast litlausar og því erfitt að greina þær við leka. Rautt litarefni fyrir glussa er í boði í 20 ml flöskum. Ein flaska dugar fyrir 15 til 22 l af glussa. Pantið hlutarnr. 44-2500 frá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

  Important: Þolmikill, sérframleiddur og vistvænn glussi frá Toro er eini sérframleiddi, lífbrjótanlegi glussinn samþykktur af Toro. Slíkur glussi er samhæfur við gúmmílíkið sem er notað í vökvakerfum Toro og hentar til notkunar við ólík hitastig. Slíkur glussi er samhæfur við hefðbundnar jarðolíur. Hins vegar ætti að vökvakerfið vandlega með hefðbundnum glussa til að ná fram hámarks lífbrjótanleika og afköstum. Glussinn fæst í 19 l fötum eða 208 l tunnum hjá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

  Staða glussa könnuð

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kannið stöðu glussans.Kannið stöðu glussa áður en vélin er gangsett í fyrsta skipti og daglega þar á eftir.
 • Geymirinn er fylltur í verksmiðju með ráðlögðum glussa. Best er að kanna stöðu glussa þegar kalt er úti.

  1. Lyftið öllum vökvaknúna tengitækinu að fullu í flutningsstöðuna.

  2. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, slökkvið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  3. Hreinsið svæðið í kringum glussageymislokið til að koma í veg fyrir að óhreinindi komist í geyminn (Mynd 43).

   g002704
  4. Takið lokið af geyminum.

  5. Takið olíukvarðann úr og strjúkið af honum með hreinum klút.

  6. Stingið olíukvarðanum í áfyllingarstútinn; takið hann aftur úr og athugið vökvahæðina (Mynd 44).

   Þegar viðunandi glussamagn er fyllt á geyminn ætti vökvahæðin að vera á milli efri og neðri marka (stútnum) á olíukvarðanum.

   Important: Ekki er þörf á að fylla á olíu ef olíuhæðin er á milli efri og neðri markanna.

   g035109
  7. Þegar vökvahæðin er of lág skal fylla varlega á geyminn með ráðlögðum glussa þar til vökvahæðin nær að stút olíukvarðans.

   Important: Hreinsið ofan af glussageyminum áður en hann er opnaður til að koma í veg fyrir að óhreinindi komist í kerfið. Tryggið að stútur áfyllingarílátsins og trektin séu hrein.

   Important: Ekki yfirfylla geyminn af glussa.

  8. Setjið lokið á geyminn.

  Skipt um glussasíuna

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 800 klukkustunda fresti
 • Skiptið um glussann þegar ráðlagður glussi var ekki notaður eða þegar fyllt var á geyminn með vökva af annarri gerð.
 • Á 1.000 klukkustunda fresti
 • Skiptið um glussasíuna ef ráðlögð glussasía er notuð.
  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, slökkvið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Losið um skrúfurnar tvær sem halda miðjuhlífinni fastri á vinnuvélinni og fjarlægið hlífina (Mynd 45).

   g002727
  3. Smyrjið pakkninguna á nýju síunni með hreinum glussa.

  4. Komið afrennslispönnu fyrir undir glussasíunni sem er vinstra megin á vinnuvélinni (Mynd 46).

   g002726
  5. Hreinsið festisvæðið í kringum síuna.

   Note: Gætið þess að nýja sían sé innan seilingar áður en nýja sían er fjarlægð.

  6. Fjarlægið glussasíuna úr síuhausnum.

  7. Komið nýju glussasíunni fyrir (Mynd 46) og snúið henni með höndunum þar pakkningin snertir síuhausinn og herðið svo ¾ úr snúningi til viðbótar.

  8. Athugið hæð glussans og fyllið á með ráðlögðum glussa eftir þörfum, sjá Staða glussa könnuð

  9. Komið miðjuhlífinni fyrir.

  Skipt um glussann

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 800 klukkustunda fresti
 • Skiptið um glussann þegar ráðlagður glussi var ekki notaður eða þegar fyllt var á geyminn með vökva af annarri gerð.
 • Á 2.000 klukkustunda fresti
 • Skiptið um glussann ef ráðlagður glussi er notaður.
 • Rúmtak geymis: 18,9 l

  Skiptið út fyrir ósvikna Toro-síu, frekari upplýsingar er að finna í varahlutalista vinnuvélarinnar.

  1. Takið lokið af glussageyminum (Mynd 47).

   g273325
  2. Dælið glussanum úr glussageyminum (Mynd 47).

  3. Fyllið á glussageyminn með tilgreindum glussa þar til hæðin nær að stút olíukvarðans, sjá Staða glussa könnuð.

   Important: Ekki yfirfylla geyminn af glussa.

  4. Gangsetjið vélina og látið hana ganga. Notið lyftitjakkinn þar til hann lengist og dregst saman og hjólið hreyfist fram á við og aftur á bak.

  5. Drepið á vélinni og kannið glussahæðina í geymunum. Fyllið á eftir þörfum.

  6. Leitið eftir leka.

   Lagfærið ef um leka er að ræða.

  7. Komið miðjuhlífinni fyrir.

  Hleðsla vökvakerfisins

  Þegar viðhaldsvinnu eða viðgerðum er lokið á íhlut vökvakerfisins skal ávallt skipta um glussasíuna og hlaða vökvakerfið.

  Gangið úr skugga um að glussageymarnir og sían séu alltaf full af glussa á meðan vökvakerfið er skoðað.

  1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, slökkvið á vélinni, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  2. Losið um skrúfurnar tvær sem halda miðjuhlífinni fastri á vinnuvélinni og fjarlægið hlífina (Mynd 48).

   g002727
  3. Hækkið framhjólið og eitt af afturhjólunum og setjið stoðir undir undirvagninn.

   Viðvörun

   Hækka verður framhjólið og eitt afturhjól frá jörðu, að öðrum kosti getur vinnuvélin hreyfst til við stillinguna. Slíkt gæti valdið því að vinnuvélin falli til jarðar og valdið meiðslum hjá aðila sem er undir vinnuvélinni.

   Gangið úr skugga um að fullnægjandi stoðir séu undir vinnuvélinni og framhjólunum og einu afturhjóli sé lyft frá jörðu.

  4. Gangsetjið vélina og stillið inngjöfina til að vélin keyri á u.þ.b. 1800 sn./mín.

  5. Hreyfið stöng lyftulokans þar til lyftitjakksbullan hefur gengið inn og út nokkrum sinnum. Ef strokkstöngin hreyfist ekki eftir 10 til 15 sekúndur eða dælan gefur frá sér óeðlileg hljóð skal tafarlaust drepa á vélinni og leita eftir orsökinni. Leitið eftir eftirfarandi:

   • Sía er laus eða sogleiðslur eru lausar

   • Laus eða biluð klemma á dælunni

   • Stífla í soglínu

   • Bilun í öryggisloka hleðsludælu

   • Bilun í hleðsludælu

   Haldið áfram í skref 6 ef strokkurinn hreyfist í 10 til 15 sekúndur.

  6. Stígið á dráttarfótstigið bæði í framgír og bakkgír. Hjólin sem eru af gólfinu ættu að snúast í rétta átt.

   • Þegar hjólin snúast í ranga átt skal drepa á vélinni, fjarlægja leiðslurnar aftan á dælunni og víxla staðsetningunum.

   • Þegar hjóloin snúast í rétta átt skal drepa á vélini og stilla lásró gormspennta pinnans (Mynd 49). Stillið hlutlausa stöðu dráttar, sjá Stilling hlutlausrar stöðu akstursdrifs.

    g027228
  7. Athugið stillingu samlæsingarrofa dráttar, sjá Stilling samlæsingarrofa dráttar.

  8. Komið miðjuhlífinni fyrir.

  Þrif

  Þrif og skoðun vinnuvélarinnar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir hverja notkun
 • Þrífið og skoðið vinnuvélina.
  1. Skolið vel af vinnuvélinni með garðslöngu – án stúts – til að koma í veg fyrir að of mikill vatnsþrýstingur valdi mengun í og skemmdum á þéttum og legum.

   Gangið úr skugga um að kælifanir og svæðið í kringum inntak kælilofts séu ávallt laus við óhreinindi.

   Important: Hreinsun olíukælisins með vatni getur valdið ótímabærri tæringu og skemmdum á íhlutum og samþjöppun á óhreinindum, sjá Hreinsun olíukælisins.

  2. Leitið eftir glussaleka, skemmdum og sliti á íhlutum vökvakerfis og vélrænum íhlutum.

  Hreinsun olíukælisins

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 500 klukkustunda fresti
 • Hreinsið olíukælinn.
  1. Fjarlægið neðri hlífina (Mynd 50).

   g030411
  2. Blásið með þrýstiloftsstúti á milli viftublaðanna (Mynd 50) til að þröngva út óhreinindum í sömu átt og þau bárust inn.

  3. Komið hlífinni fyrir á sínum stað.

  Geymsla

  Vinnuvélin undirbúin

  1. Þrífið vinnuvélina, tengitæki og vél vandlega.

  2. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu, setjið stöðuhemilinn á, drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en stigið er af vinnuvélinni.

  3. Kannið þrýsting í hjólbörðum; sjá Þrýstingur hjólbarða kannaður.

  4. Kannið hvort festingar hafi losnað; herðið eftir þörfum.

  5. Sprautið feiti í eða smyrjið alla smurkoppa og snúningspunkta; sjá Vinnuvélin smurð.

  6. Pússið með fínum sandpappír og blettið í lakkaða fleti sem hafa rispast, tærst eða flísast hefur úr.

  Vinnuvélin undirbúin

  1. Skiptið um smurolíu og síu; sjá Skipt um smurolíu og síu.

  2. Gangsetjið vélina og látið hana ganga í lausagangi í tvær mínútur.

  3. Drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið eftir að allir hlutir hafi stöðvast áður en stigið er af vinnuvélinni.

  4. Hreinsið vandlega og þjónustið loftsíuna; sjá Unnið við loftsíuna.

  5. Þéttið inntak loftsíu og útblástursúttak með veðurþolnu málningarlímbandi.

  6. Skoðið olíukvarðann og eldsneytisgeymislokið til að tryggja að þau séu tryggilega skrúfuð á.

  Rafgeymir undirbúinn

  1. Fjarlægið kaplaskautin af rafgeymaskautunum.

  2. Hreinsið rafgeyminn, rafgeymaskautin með vírbursta og matarsódalausn.

  3. Berið Grafo 112X-húðunarfeiti (Toro hlutarnúmer 505-47) á kaplaskautin og rafgeymaskautin til að koma í veg fyrir tæringu.

  4. Hlaðið rafgeyminn hægt í sólarhring á 60 daga fresti til að hefta myndun blýsúlfats í rafgeyminum.

   Note: Eðlisþyngd fullhlaðins rafgeymis er 1,250.

  Note: Geymið rafgeyminn í svölu umhverfi til að koma í veg fyrir að hann afhlaðist of hratt. Gangið úr skugga um að rafgeymirinn sé fullhlaðinn til að koma í veg fyrir að það frjósi á honum.