การติดตั้ง

การเตรียมอุปกรณ์

คำเตือน

การเอียงอุปกรณ์อาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  1. เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ

  2. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังพื้นราบ ตรวจดูว่าเครื่องยนต์ดับแล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  3. ถอดสายไฟหัวเทียนออกจากหัวเทียน โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

g349072
เลขอ้างอิงหมายเลขชิ้นส่วนจำนวนคำอธิบาย
1134-45131ห่วงกันหลุด, เพลาขับ
2134-45141หมุดหมุน, 3 มม. X 16 มม.
3134-46481กระปุกเกียร์ 3 จังหวะ MG510