Inštalácia

Príprava stroja

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

 2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

 3. Spustite nakladacie ramená.

 4. Vypnite motor a vyberte kľúč.

 5. Otvorte zadný prístupový kryt.

 6. Spínač odpojenia batérie otočte do polohy OFF (VYPNUTé).

 7. Otvorte kapotu a zaistite opornú tyč.

 8. Zložte dosku krytu.

  g038212

Montáž predného svetla

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Svetlo1
Predná konzola svetla1
Vratová skrutka (5/16 × 1 palec)1
Skrutka (¼ × ⅝ palca)4
Poistná podložka1
Podložka4
Matica (5/16 palca)1
Matica (¼ palca)4
 1. Namontujte svetlo na prednú konzolu.

  g341815
 2. Namontujte prednú konzolu svetla do stredu kapoty.

  g341814

Montáž zadného svetla

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Svetlo1
Zadná konzola svetla1
Skrutka (5/16 × ¾ palca)1
Vratová skrutka (5/16 × 1 palec)1
Poistná podložka1
Matica (5/16 palca)1
 1. Demontujte a zlikvidujte skrutku zaisťujúcu vrchnú časť pravej podložky.

  g341694
 2. Namontujte zadnú konzolu svetla.

  g341692
 3. Namontujte svetlo na konzolu.

  g341693

Montáž prepínača

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Prepínač1
Konzola prepínača1
Skrutka (¼ × ¾ palca)2
Poistná matica (¼ palca)2
 1. Namontujte konzolu prepínača na dosku ľavého rámu.

  g341816
 2. Namontujte prepínač na konzolu.

  g341817

Vedenie kabeláže

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Kabeláž1
Zväzovací remienok na káble2
g341986
 1. Pripojte kabeláž k prednému svetlu.

  g341983
 2. Kábel veďte ponad kapotu a pripojte konektor prepínača k prepínaču.

 3. Kábel veďte ponad dosku ľavého rámu a popri hydraulických hadiciach cez otvor.

 4. Riaďte sa kabelážou stroja až k zadnej časti stroja.

  g341985
 5. Konektor pravého svetla veďte cez otvor na pravej strane stroja a pripojte ho k svetlu.

 6. Vnútri kapoty pripojte konektor kabeláže stroja ku konektoru súpravy svetiel (P15) na kabeláži stroja.

  Note: Pomocou konektora príslušenstva z kabeláže súpravy pripojte všetko ostatné elektrické príslušenstvo.

  g341984
 7. Zatvorte kapotu.

 8. Pomocou dvoch zväzovacích remienkov zaistite, aby sa kabeláž nedotýkala pohyblivých častí.

  g341992

Montáž reflektorov

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Dlhý reflektor2
Krátky reflektor2
 1. Nainštalujte predné reflektory.

  g341818
 2. Nainštalujte zadné reflektory.

  g341819

Dokončenie inštalácie

 1. Spínač odpojenia batérie otočte do polohy ON (ZAPNUTé).

 2. Zatvorte kryt pre prístup zozadu.

 3. Namontujte dosku krytu.

  g038212
 4. Zatvorte kapotu.

 5. Naštartujte stroj a overte, či svetlá pri používaní prepínača fungujú.