Instalace

Příprava stroje

 1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

 2. Zatáhněte parkovací brzdu.

 3. Spusťte ramena nakladače.

 4. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 5. Otevřete zadní přístupový kryt.

 6. Otočte odpojovač akumulátoru do VYPNUTé polohy.

 7. Otevřete kapotu a podepřete ji vzpěrou.

 8. Demontujte krycí desku.

  g038212

Montáž předního světla

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Světlo1
Přední konzola světla1
Vratový šroub (5/16 x 1 in)1
Šroub (¼ x ⅝ in)4
Pojistná podložka1
Podložka4
Matice (5/16 in)1
Matice (¼ in)4
 1. Namontujte světlo na přední konzolu.

  g341815
 2. Namontujte přední konzolu světla do středu kapoty.

  g341814

Montáž zadního světla

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Světlo1
Zadní konzola světla1
Šroub (5/16 x ¾ in)1
Vratový šroub (5/16 x 1 in)1
Pojistná podložka1
Matice (5/16 in)1
 1. Demontujte a zlikvidujte šroub, který upevňuje horní část pravého nárazníku.

  g341694
 2. Namontujte zadní konzolu světla.

  g341692
 3. Namontujte světlo na konzolu.

  g341693

Instalace spínače

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Spínač1
Konzola spínače1
Šroub (¼ x ¾ in)2
Pojistná matice (1/4 in)2
 1. Namontujte držák spínače na levou desku rámu.

  g341816
 2. Namontujte spínač na držák.

  g341817

Vedení kabelového svazku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Kabelový svazek1
Stahovací páska2
g341986
 1. Připojte kabelový svazek k přednímu světlu.

  g341983
 2. Veďte kabel přes kapotu a připojte konektor spínače ke spínači.

 3. Veďte kabel přes levou desku rámu a podél hydraulických hadic a protáhněte jej otvorem.

 4. Veďte podél kabelového svazku stroje přes zadní část stroje.

  g341985
 5. Protáhněte konektor pravého světla otvorem na pravé straně stroje a připojte jej ke světlu.

 6. Pod kapotou připojte konektor kabelového svazku stroje ke konektoru sady světel (P15) na kabelovém svazku stroje.

  Note: Pro připojení jakéhokoli jiného napájeného příslušenství použijte konektor příslušenství ze sady kabelového svazku.

  g341984
 7. Zavřete kapotu.

 8. Pomocí 2 stahovacích pásek pásek zajistěte kabelový svazek mimo pohyblivé části.

  g341992

Montáž odrazek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Dlouhá odrazka2
Krátká odrazka2
 1. Namontujte přední odrazky.

  g341818
 2. Namontujte zadní odrazky.

  g341819

Dokončení montáže

 1. Otočte odpojovač akumulátoru do ZAPNUTé polohy.

 2. Zavřete zadní přístupový kryt.

 3. Namontujte krycí desku.

  g038212
 4. Zavřete kapotu.

 5. Nastartujte stroj a pomocí spínače ověřte funkci světel.