Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

 • Használat előtt ellenőrizze, hogy a kezelőállás megfelelően rögzítve van a géphez és üzemképes állapotban van.

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres kanál mellett a gép súlypontja hátulra, tele kanál esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Engedje le a rakodókarokat, mielőtt elhagyja a kezelőállást.

 • Ne próbálja meg a talajra lépve stabilizálni a gépet. Ha elveszíti uralmát a gép fölött, hagyja el a kezelőállást, és távolodjon el a géptől.

 • Ne nyújtsa a lábát a kezelőállás alá.

 • Csak akkor induljon el a géppel, ha már mindkét lábával a kezelőálláson áll, a kezeivel pedig a kapaszkodókat fogja.

 • A kezelőálláson csak a gép kezelője tartózkodhat.

 • Ne engedje, hogy képzetlen kezelők használják a kezelőállást.

 • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

 • A gép fel- és lerakodása előtt válassza le, és rögzítse a kezelőállást szállítási helyzetben.

 • Kanyarodás előtt lassítson le. Az éles kanyarodás bármilyen terepen a gép feletti uralom elvesztésével járhat.

 • Ne használja a kezelőállást göröngyös, egyenetlen terepen.

 • Csakis olyan területen használja a kezelőállást, ahol nincsenek akadályok a kezelő közelében. Ha nem hagy kellő távolságot a fáktól, falaktól és egyéb akadályoktól, megsérülhet, mivel a kezelőállás munkavégzés közben felbillenhet vagy elfordulhat, amennyiben nem ügyel a környezetére. Az egységet csak olyan helyen használja, ahol adott a kellő távolság a kezelő számára a kezelőállással történő biztonságos manőverezésre.

 • Ne lépje túl a névleges teherbírást, mert a kezelőállással ellátott gép instabillá válhat, és elveszítheti felette az uralmát.

 • Végezze el az alábbiakat minden szervizelési, javítási, karbantartási vagy beállítási művelet megkezdése előtt:

  • Parkolja le a gépet sík talajon.

  • Engedje le a rakodókarokat és kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert.

  • Húzza be a rögzítőféket (ha van).

  • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 • Tartson minden anyát és csavart szorosan meghúzva. Tartsa a berendezést tisztán és jó állapotban.

 • Csak eredeti pótalkatrészeket használjon, hogy biztosítva legyen az eredeti szabványok megtartása.

 • Ne végezzen a kezelőálláson módosítást és ne használja nem jóváhagyott munkagépen.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal58-6520
decal94-3353
decal133-8061
decal138-4344

Üzembeállítás

A gép előkészítése

 1. Parkolja le a gépet sík talajon.

 2. Engedje le a rakodókarokat.

 3. Húzza be a rögzítőféket.

 4. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 5. Mosson le minden koszt és szennyeződést a gépről.

 6. TX 400 sorozatú gép esetén távolítsa az ellensúlyokat és azok kötőelemeit a gép hátuljáról, és tegye el mindet biztonságos helyre (Ábra 1).

  g004399

A kezelőállás felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Kezelőállás egység1
Csavar (½" × 1½")4
Anya (½")4
 1. Ellenőrizze, és húzza meg az alsó hátsó panelt a vázhoz rögzítő alsó 2 csavart (Ábra 2).

  g004398
 2. Cserélje ki egyenként az alsó hátsó panelt a vázhoz rögzítő 4 csavart és anyát a 4 új csavarra (½ × 1½") a Ábra 3 szerint.

  Note: Szerelje be a csavarokat elölről, hogy a hátsó panelt a helyén tartsák, amikor megszűnik a nyomás. Ekkor még ne szerelje fel az anyákat.

  Important: Ne távolítsa el a hátsó panelt.

  g004400
 3. Húzza meg felfelé a kezelőállás fogantyúját a kezelőállás megnyújtásához (Ábra 4).

  g004401
 4. Lazítsa meg kézzel, de ne távolítsa el a kezelőállás egységet a rögzítőkeretekhez erősítő 4 csavart és anyát (Ábra 4).

 5. Szerelje fel a rögzítőkereteket a 4 csavarra, amiket korábban beszerelt a hátsó panelbe, és biztosítsa azokat a 4 anyával (½") az Ábra 5 szerint.

  g004402
 6. Húzza meg a kezelőállást és a hátsó panelt a géphez rögzítő anyákat 91–113 Nm nyomatékkal.

 7. Igazítsa középre a kezelőállást a gépen, majd húzza meg a kezelőállás egységet a rögzítőkeretekhez erősítő kötőelemeket 91–113 Nm nyomatékkal.

Az ellensúly felszerelése

Csak TX 500 sorozatú gépeknél

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Ellensúly1
Csavar (½ × 1¼")4
Alátét4
 1. Hordjon fel menetrögzítő pasztát a 4 csavar (½ × 1¼") meneteire, majd velük és a 4 alátét segítségével szerelje fel az ellensúlyt a gép elejére (Ábra 6).

 2. Húzza meg a csavarokat 73–89 Nm nyomatékkal.

g004782

A címke felragasztása

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Címke1
 1. Tisztítsa meg a haladási kezelőszervek mögötti területet, hogy ne maradjon rajta kosz vagy zsír (Ábra 7).

  g004511
 2. Távolítsa el a címke hátuljáról a védőpapírt, és ragassza fel a címkét a helyére a Ábra 7 alapján.

  Note: Először a címke közepét nyomja rá, majd a szélei felé dörzsölve nyomja ki alóla a légbuborékokat.

A referenciarúd felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Referenciarúd1
Csavar (5/16 × ¾")2
 1. Távolítsa el a hátsó szerviznyílásfedelet; lásd a gép Kezelői kézikönyvét.

 2. Jelölje be és készítse el a 2 furatot (10 mm) a kezelőpanelen a rakodókar-fogantyú alatt (Ábra 8).

  Note: Ha a furatok már ott vannak, hagyja ki ezt a lépést.

  g004403
 3. Szerelje fel a referenciarudat a kezelőpanelre a 2 csavar (5/16 × ⅜") segítségével, a gépen belülről beszerelve a csavarokat (Ábra 9).

  g004404
 4. Szerelje fel a hátsó szerviznyílásfedelet.

Üzemeltetés

Figyelmeztetés

Ha felemelt rakodókarokkal lelép a kezelőállásról, a gép gyorsan előrebillenhet, sérülést okozva a közelben tartózkodó személyeknek.

Ne lépjen le a kezelőállásról felemelt rakodókarokkal.

Figyelmeztetés

Hacsak nem szállít nehéz rakományt vagy nincs nehéz munkaeszköz a gépre szerelve, a gép nehéz vége a gép hátulja, a kezelőálláson a kezelővel.

Lejtőn dolgozva mindig a gép nehéz vége nézzen az emelkedő irányába.

Figyelmeztetés

Munka közben leeshet a kezelőállásról és súlyosan megsérülhet.

Csak akkor mozdítsa meg a kezelőszerveket, ha már mindkét lábával a kezelőálláson áll, a kezeivel pedig a referenciarudakat fogja.

A kezelőállás felhajtása

Emelje meg a kezelőállás hátulját, és hajtsa a gép felé (Ábra 10). Amikor a retesz eléri a szerelőlapot, a kezelőállás becsúszik a csőbe, és a helyén rögzül.

g004405

A kezelőállás kihajtása

Húzza meg felfelé a kezelőállást a retesz oldásához majd hajtsa ki és le (Ábra 11).

g004406

A kezelőállás használata

Lépjen fel a kezelőállásra, mielőtt a gépet elindítja. A kezelőálláson való utazás közben stabilizálja magát a referenciarudakat fogva.

Álljon meg teljesen a géppel, és húzza be a rögzítőféket, mielőtt lelép a kezelőállásról.

Karbantartás

A kezelőállás kenése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Kenje meg a kezelőállást(végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után).
 • Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre (Ábra 12).

   g004407
  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg ki nem türemkedik (kb. 3 pumpálás).

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  A nyírócsavar ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a nyírócsavart.
 • Ellenőrizze a nyírócsavart kopás, repedés és sérülés szempontjából (Ábra 13). Cserélje ki, ha károsodott.

  Important: Csak eredeti Toro cserealkatrész nyírócsavart és anyát használjon. Más csavarok esetleg nem működnek megfelelően és csökkenthetik a biztonságot.

  g004408