Bevezetés

A gépet Toro kompakt kisgépre szerelve aprításra, valamint fatuskók és felszíni gyökerek eltávolítására tervezték. Nem alkalmas kövek vagy más anyag vágására, kivéve a fákat és a tuskók körüli talajt. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A termékekkel és tartozékokkal kapcsolatos információkért, a márkakereskedőkre vonatkozó tájékoztatásért vagy terméke regisztrációjáért a Torót közvetlenül is elérheti.A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g245347

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért nézze át a kiadvány hátulján található Beépítési nyilatkozatot.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy a közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne szállítsa a munkaeszközt felemelt karokkal. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Vonulási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt megkezdené a gép szervizelését, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Ez a munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Tartsa a munkaeszközt leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad.Lejtős úton a munkaeszköz megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

Biztonsági előírások a tuskóaprítóval kapcsolatban

 • Kerekes gépek esetén a tuskóaprító használatakor ne használja az ellensúlyt a vontatóegységen.

 • Ne működtesse a tuskóaprítót úgy, hogy a védőlemez nincs felszerelve a vontatóegységre, a forgácsterelő pedig a tuskóaprítóra.

 • Tartsa távol legalább 9 m-re a járókelőket a munkaterülettől.

 • A tuskóaprítót csak 91 cm-nél alacsonyabb tuskók aprítására használja.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos biztonsági előírások

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal133-8061
decal136-5814
decal136-5817
decal136-5818

Felszerelés

A vontatóegység előkészítése

 1. Parkolja le a gépet sík talajon.

 2. Engedje le a rakodókarokat.

 3. Húzza be a rögzítőféket (ha van).

 4. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

A védőlemezkonzol felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Jobb oldali védőlemezkonzol (3 furat) – csak a 200/300 sorozatú vagy TX 400/500 gépeken1
Bal oldali védőlemezkonzol (3 furat) – csak a 200/300 sorozatú vagy TX 400/500 gépeken1
Önmetsző csavar (5/16 × ¾")4
Jobb oldali védőlemezkonzol (2 furat) – csak a TX 1000 gépeken1
Bal oldali védőlemezkonzol (2 furat) – csak a TX 1000 gépeken1
Csavar (¼ × ¾") – csak a TX 1000 gépeken4
Önbiztosító anya (¼") – csak a TX 1000 gépeken4

Csak 200 vagy 300 sorozatú vontatóegység esetén

Important: Használja a 3 furatos védőlemezkonzolokat.

 1. Illessze be a védőlemezkonzolon kialakított fület a vontatóegység emelési ponti nyílásába úgy, hogy a konzolon a furat egybe essen a vontatóegység vázán található apró furattal (Ábra 3).

  Note: A bal és a jobb oldali konzol nem egyforma. Ügyeljen rá, hogy a megfelelő oldali kerüljön felszerelésre az adott oldalra. A fülnek az emelési pont nyílásába kell illeszkednie a konzolnak pedig a vázon kívülre kell kerülnie (Ábra 3).

  g013653
 2. Rögzítse a konzolt a vázhoz az önmetsző csavarral (Ábra 3).

 3. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést a gép másik oldalán.

Csak TX 400 vagy 500 sorozatú vontatóegység esetén

Important: Használja a 3 furatos védőlemezkonzolokat.

 1. Mérje fel a váz szélétől a megadott távolságokat a Ábra 4 alapján, és jelölje be a védőlemezkonzol rögzítéséhez szükséges furatok helyét.

  Note: Ha a furatok már ott vannak, folytassa egyből a 3. lépéssel.

  g203568
 2. Készítsen (8 mm átmérőjű) átmenő furatot a vázba a megjelölt helyeken.

 3. Igazítsa a védőlemezkonzol fülét a váz elejéhez úgy, hogy a konzol a rakodókar zsebén belül legyen (Ábra 5).

  Note: A bal és a jobb oldali konzol nem egyforma. Ügyeljen rá, hogy a megfelelő oldali kerüljön felszerelésre az adott oldalra. A fül feküdjön fel a váz szélére, a konzol pedig kerüljön be a rakodókar-zsebbe úgy, hogy a konzol 2 kisebb furata egybe essen a vázba frissen fúrt két furattal (Ábra 5).

  g013655
 4. Rögzítse a konzolt a vázhoz a 2 önmetsző csavarral az Ábra 5 szerint.

 5. Ismételje meg az 1–4. lépést a gép másik oldalán.

Csak TX 1000 sorozatú vontatóegység esetén

Important: Használja a 2 furatos védőlemezkonzolokat.

 1. Mérje fel a váz szélétől a megadott távolságokat a Ábra 6 alapján, és jelölje be a védőlemezkonzol rögzítéséhez szükséges furatok helyét.

  Note: Ha a furatok már ott vannak, folytassa egyből a 3. lépéssel.

  g245655
 2. Készítsen (7 mm átmérőjű) átmenő furatot a vázba a megjelölt helyeken.

 3. Szerelje fel a bal védőlemezkonzolt a bal oldali vázra 2 csavar (¼ × ¾") és 2 önbiztosító anya (¼") segítségével a Ábra 7 szerint.

  g202825
 4. Szerelje fel a jobb védőlemezkonzolt a jobb oldali vázra 2 csavar (¼ × ¾") és 2 önbiztosító anya (¼") segítségével a Ábra 7 ábra szerinti módon.

A kezelő védőlemezének összeszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Védőlemeztartó (1 hajlításos) – a 200/300 sorozatú vagy TX 400/500 gépekhez2
Védőlemeztartó (2 hajlításos) – csak a TX 1000 gépekhez2
Védőlemez1
Csavar (¼ × 1½")8
Alátét8
Önbiztosító anya (¼")8

A védőlemez összeszerelése

Note: A 200/300 és a TX 400/500 sorozatú vontatóegységekhez használja az 1 hajlításos védőlemeztartókat. A TX 1000 sorozatú vontatóegységekhez használja a 2 hajlításos védőlemeztartókat.

 1. Csúsztassa be a védőlemeztartókat a vontatóegységre felszerelt védőlemezkonzolok zsebeibe (Ábra 8 vagy Ábra 9).

  g202610
  g202842
 2. Szerelje fel a védőlemezt és a hajlékony szoknyát a védőlemeztartókra a Ábra 8 vagy Ábra 9 alapján a 8 csavar (¼ × 1½"), 8 alátét és 8 önbiztosító anya (¼") segítségével.

  Note: A szoknya feküdjön rá a motorra vagy a motorháztetőre.

A forgácsterelő felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Forgácsterelő1
Vezetőcsap1
Rugós sasszeg1

A tuskóaprító 4 rögzítőfurattal rendelkezik a forgácsterelő rögzítéséhez (Ábra 10). Helyezze feljebb (felső furatok) a forgácsterelőt, ha a talaj közelében végzi a tuskóaprítást, és lejjebb (alsó furatok), ha a tuskó magas. Szerelje fel a forgácsterelőt az alábbi módon:

 1. Illessze a forgácsterelő tartócsövét a tuskóaprító 2 furata közé (Ábra 10).

  g202609
 2. Csúsztassa át a vezetőcsapot a tuskóaprító furatain és a tartócsövön (Ábra 10).

 3. Biztosítsa a csapot a rugós sasszeggel (Ábra 10).

Termékáttekintés

g013651

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség (forgácsterelővel együtt)112 cm
Szélesség (forgácsterelő nélkül)66 cm
Hosszúság51 cm
Magasság79 cm
Tömeg120 kg

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt irányítsa a gépet vízszintes felületre, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Figyelmeztetés

A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá fecskendezett folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

 • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

Vigyázat

A hidraulikacsatlakozók, hidraulikavezetékek/-szelepek és a hidraulikafolyadék is forró lehet. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

 • A hidraulikacsatlakozók kezeléséhez viseljen védőkesztyűt.

 • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt a hidraulikus alkatrészekhez ér.

 • Ne érjen a kiömlött hidraulikafolyadékhoz.

Tuskó aprítása

Figyelmeztetés

Használat közben a törmelék minden irányba szétrepül, és sérülést okozhat a szemen és a test többi részén.

 • Ne működtesse a tuskóaprítót úgy, hogy a védőlemez nincs felszerelve a vontatóegységre, a forgácsterelő pedig a tuskóaprítóra.

 • A munkaeszköz használata közben viseljen szemvédőt, hallásvédőt, megfelelő, csúszásgátló cipőt és hosszú nadrágot.

 • Tartsa távol legalább 9 m-re a járókelőket a munkaterülettől.

 1. Ha a vontatóegység rendelkezik fokozatváltó karral, állítsa azt LASSú helyzetbe.

 2. Indítsa be a motort.

 3. A tuskóaprító bekapcsolásához húzza a segédhidraulika-kart a kezelő kapaszkodójához.

 4. A tuskóaprítót navigálja a tuskó mögé, annak bal oldalához (Ábra 12).

  g013658
 5. Húzza be maga felé a tuskóaprítót a munkaeszközt billentő karral, egyszerre 0,5–5 cm fogásmélységgel aprítva a tuskót, a fa keménységétől függően (Ábra 12).

  Note: Túl mélyen vágva a tuskóaprító megáll. Ha megállt, emelje fel kissé, és próbálja újra.

 6. Lendítse ki a tuskóaprítót (Ábra 12), engedje le 0,5–5 cm-t, és ismételje addig a 4–6. lépést, amíg le nem faragott a tuskóból pár centit.

 7. Emelje fel a rakodókarokat az eredeti magasságba.

 8. Mozgassa el jobbra a tuskóaprítót (Ábra 12).

 9. Ismételje a 4–8. lépést, amíg el nem ér a tuskó jobb oldaláig.

 10. Térjen vissza a tuskóaprítóval a tuskó bal oldalához, engedje le, majd ismételje addig a 3–10. lépést, amíg fel nem aprította a tuskót talajszintig.

  Note: A forgács megfelelő kezeléséhez előfordulhat, hogy le kell állnia a tuskóaprítóval, és feljebb kell helyeznie a forgácsterelőt, ahogy egyre lejjebb halad a tuskón.

 11. Ha végzett, a segédhidraulika-kart SEMLEGES helyzetbe állítva állítsa le a tuskóaprítót.

Gyökerek felaprítása

 1. Állítsa le a tuskóaprítót, és függessze a rakodókarokon néhány centiméterre a talajtól.

 2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Lazítsa meg a tuskóaprító tetején található nagy csavart (Ábra 13).

  g013659
 4. Távolítsa el a tuskóaprítót rögzítő első csavart és anyát (Ábra 13).

 5. Fordítsa el a tuskóaprítót 30°-kal az óra járása irányába (Ábra 13).

 6. Húzza meg a tuskóaprító tetején levő nagy csavart 406 Nm nyomatékkal a Ábra 13 szerint.

 7. Szerelje be a csavart az első furatba és rá az anyát, majd húzza meg 101 Nm nyomatékkal a Ábra 13 szerint.

 8. Indítsa be a vontatóegység, és kapcsolja be a tuskóaprítót.

 9. Engedje a tuskóaprítót a gyökérbe.

 10. Mozgassa a tuskóaprítót a gyökér hosszán, a vontatóegységgel a gyökér fölött haladva.

 11. Ha végzett, a segédhidraulika-kart SEMLEGES helyzetbe állítva állítsa le a tuskóaprítót.

 12. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 13. Lazítsa meg a tuskóaprító tetején található nagy csavart (Ábra 13).

 14. Távolítsa el a tuskóaprítót rögzítő első csavart és anyát (Ábra 13).

 15. Fordítsa el a tuskóaprítót 30°-kal az óra járásával ellentétesen (Ábra 13).

 16. Húzza meg a tuskóaprító tetején levő nagy csavart 406 Nm nyomatékkal a Ábra 13 szerint.

 17. Szerelje be a csavart az első furatba és rá az anyát, majd húzza meg 101 Nm nyomatékkal a Ábra 13 szerint.

Vonulási helyzet

A munkaeszközzel történő vonuláskor tartsa azt a lehető legközelebb a talajhoz, annál maximum 15 cm-rel magasabban. Billentse meg hátrafelé.

g245446

A tuskóaprító szállítása pótkocsin

Olyan pótkocsira vagy tehergépkocsira helyezze a munkaeszközt, amely elbírja azt. Rögzítse biztonságosan a tuskóaprítót a pótkocsihoz vagy tehergépkocsihoz megfelelő teherbírású és közúti forgalomnak megfelelő hevederekkel vagy egyéb eszközzel.

Important: Távolítsa el a kezelő védőlemezét a vontatóegységről, mielőtt a vontatóegység szállításába kezd, mert a védőlemez károsodhat.

Üzemeltetési tanácsok

 • Mindig maximális gázzal (maximális motorfordulatszámon) járassa a gépet.

 • Soha ne vonuljon a munkaeszközzel felemelt rakodókarokkal. Tartsa a karokat leengedve, a munkaeszközt pedig felhajtva.

 • Ha a vontatóegység rendelkezik fokozatváltó karral (néhány kerekes vontatóegységen van ilyen), állítsa azt LASSú (teknős) helyzetbe.

 • Amennyiben a vontatóegység áramláselosztóval rendelkezik (bizonyos kerekes vontatóegységeken megtalálható), állítsa körülbelül 10 óra állásba.

Karbantartás

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a gépet.
 • Ellenőrizze a fogak állapotát, fordítsa meg vagy cserélje ki, amelyik kopott vagy sérült.
 • Tárolás előtt
 • Zsírozza meg a gépet.
 • Javítsa ki a festést, ahol lepattogzott.
 • A gép zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a gépet.
 • Tárolás előtt
 • Zsírozza meg a gépet.
 • Zsírozza meg a zsírzószemet (Ábra 15).

  g203602

  Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a rakodókarokat, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemet.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést a zsírzószemre.

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószembe, amíg ki nem türemkedik a zsír a csapágyakból.

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  A fogak cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a fogak állapotát, fordítsa meg vagy cserélje ki, amelyik kopott vagy sérült.
 • A fogakat érő nagy fokú kopás miatt ezeket az alkatrészeket rendszeres időközönként meg kell fordítani, majd cserélni kell.

  Minden fog 3 állásba állítható, így a fog cseréje előtt kétszer elforgathatja, hogy egy új éles fogat kapjon.

  g034325

  A fog elforgatásához lazítsa meg a fogat rögzítő anyát (Ábra 17). Tolja előre a fogat, és forgassa el egyharmad fordulattal, hogy a nem használt éle kerüljön kívülre. Húzza meg a fogat rögzítő anyát 37–45 Nm nyomatékkal.

  g246708

  A fog cseréjéhez távolítsa el a fogat rögzítő anyát, majd szerelje le a fogat, ezután szereljen egy új fogat és anyát ugyanarra a helyre (Ábra 17). Húzza meg a fogat rögzítő anyát 37–45 Nm nyomatékkal.

  Tárolás

  1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

  2. Ellenőrizze a fogak állapotát. A kopott vagy károsodott fogakat fordítsa meg vagy cserélje ki.

  3. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket.

  4. Ellenőrizze, hogy minden hidraulikus csatlakozó megfelelően csatlakozik-e; nem juthat szennyeződés a rendszerbe.

  5. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  6. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A vágótárcsa aprítás közben leáll.
  1. Túl mélyre engedte a tuskóaprítót.
  2. A fogak elkoptak, megsérültek vagy elkoptak.
  1. Emeljen a rakodókarokon 13 mm-t.
  2. Forgassa el vagy cserélje ki a kopott, sérült vagy törött fogakat.
  A vágótárcsa nem forog, vagy csak lassan forog.
  1. Egy hidraulikus csatlakozó nem megfelelően csatlakozik.
  2. Megsérült egy hidraulikus csatlakozó.
  3. Dugulás keletkezett egy hidraulikus tömlőben.
  4. A vontatóegységen nem nyílik ki egy segédhidraulika-szelep.
  5. A hidraulikus motor vagy a meghajtás meghibásodott.
  6. A visszacsapószelepes fék meg lett fordítva.
  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozót.
  2. Ellenőrizze/cserélje ki a csatlakozókat.
  3. Keresse meg és szüntesse meg a dugulást.
  4. Javítsa meg a szelepet.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  6. Fordítsa meg a visszacsapószelepes féket; vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Az aprító nem vág kellő sebességgel.
  1. A fogak elkoptak.
  2. Elállítódott az áramláselosztó és a sebességválasztó kar (csak kerekes munkagépeknél).
  3. Dugulás keletkezett a gyorscsatlakozóban vagy a tömlőben.
  4. A hidraulikarendszer túlhevült.
  5. A biztonsági szelep beállítása nem megfelelő.
  1. Forgassa el vagy cserélje ki a kopott fogakat.
  2. Állítsa be az áramláselosztót 10 óra helyzetbe, a sebességválasztó kart pedig teknős” helyzetbe.
  3. Ellenőrizze a tömlőket és a csatlakozókat, és szüntesse meg a problémákat.
  4. Állítsa le a rendszert és hagyja lehűlni.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A vágótárcsa rossz irányba forog.
  1. A segédhidraulika-szelep karja nem megfelelő helyzetben van.
  2. A hidraulikus tömlők fel lettek cserélve.
  1. Állítsa a segédhidraulika-szelep karját hátsó helyzetbe.
  2. Kösse át a tömlőket a megfelelő helyzetbe.