Bezpieczeństwo

 • Przyczepa TransPro 200 jest przeznaczona do użytkowania tylko z maszynami samobieżnymi serii Greensmaster Przewożenie na przyczepie niezgodnych z nią produktów może doprowadzić do uszkodzenia przyczepy i/lub obrażeń ciała operatora. Pełną listę zgodnych maszyn można znaleźć w Maszyny kompatybilne.

 • Należy używać wyłącznie pojazdu o właściwym uciągu. Kosiarka TransPro 200 i 2 kosiarki do greenów ważą około 522 kg. Upewnij się, że pojazd holujący ma właściwy uciąg i możliwość hamowania – sprawdź zalecenia producenta pojazdu.

 • Aby zapobiec niespodziewanemu poruszeniu się dyszla lub przewróceniu przyczepy, przed załadunkiem lub wyładunkiem kosiarek do greenów należy podłączyć przyczepę do pojazdu holującego. Po ustawieniu zaczepu dyszla na wysokości haka pojazdu holującego dyszel przyczepy powinien znajdować się równolegle do podłoża.

 • Przyczepa stanowi dodatkowe obciążenie dla pojazdu holowniczego. Prowadź pojazd ostrożnie.

  • Nie jedź pojazdem po autostradach ani drogach publicznych.

  • Zawsze zwalniaj pojazd holowniczy podczas zbliżania się do miejsca zatrzymania i podczas skrętu.

  • Zawsze zwalniaj pojazd holowniczy podczas jazdy po nieznanym obszarze lub po nierównym terenie.

  • Zawsze zwalniaj pojazd holowniczy podczas zmiany kierunku jazdy lub gdy przygotowujesz się do zatrzymania.

  • Zawsze zwalniaj pojazd holowniczy podczas skręcania lub jazdy po pochyłym terenie.

  • Nie wykonuj nagłych ani ostrych skrętów. Nie zmieniaj nagle kierunku jazdy na wzniesieniach, podjazdach, terenach nachylonych, zboczach ani podobnych nawierzchniach.

  • Maksymalna prędkość holowania to 24 km/h. Staraj się zawsze dostosowywać prędkość pojazdu holowniczego do istniejących warunków glebowych, takich jak mokre, śliskie nawierzchnie, sypki piasek lub żwir, lub do warunków niskiej widoczności, takich jak zmrok lub jasne oświetlenie, mgła, zamglenie bądź deszcz.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdu ze znacznym ładunkiem w dół wzniesienia lub zbocza. W miarę możliwości prowadź pojazd w górę i w dół powierzchni zboczy, wzniesień lub terenów nachylonych. Jeśli to możliwe, nie prowadź pojazdu w poprzek powierzchni zbocza. Istnieje ryzyko przewrócenia pojazdu, które może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

 • Przed rozpoczęciem cofania popatrz do tyłu, aby upewnić się, że nie znajdują się tam ludzie ani żadne obiekty. Podczas cofania jedź powoli i zwracaj uwagę na ruch przyczepy.

 • Zachowaj najwyższą ostrożność i zwolnij podczas cofania pojazdem holowniczym z przyczepą.

 • Zwracaj uwagę na pozostałych uczestników ruchu drogowego podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu. Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym i innym pojazdom.

 • Jeżeli przyczepa zacznie drgać w sposób odbiegający od normy, natychmiast zatrzymaj pojazd holujący. Wyłącz silnik pojazdu holowniczego. Napraw wszystkie uszkodzenia przed rozpoczęciem holowania.

 • Przed serwisowaniem lub regulacją przyczepy wykonaj następujące czynności:

  • Zatrzymaj pojazd holowniczy i załącz hamulec postojowy.

  • Wyłącz silnik pojazdu holowniczego i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 • Wszystkie elementy mocujące powinny być dobrze zamocowane. Zamontuj ponownie części usunięte podczas serwisowania lub regulacji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal133-8061
decal140-5279
decal140-5280
decal140-5281

Instalacja

Montaż odpowiedniego zestawu konfigurującego

Aby uzyskać pożądaną konfigurację, można zamontować jeden z poniższych zestawów:

Montaż zestawu do załadunku szynowego

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół pochylni2
Pochylnia płaska2
Płyta prowadnicy2
Zespół blokady2
Ściągacz łańcucha2
Ściągacz łącznika łańcuchowego2
Ogranicznik koła2
Śruba z łbem kołnierzowym sześciokątnym10
Sworzeń z wypustką2
Nakrętka kołnierzowa10
Sprężyna naciągowa2
Sworzeń osi obrotu2
Pierścień osadczy2
Śruba sześciokątna z podkładką6
Ogranicznik2
Przeciwnakrętka2
Nakrętka kołnierzowa (5/16 cala)4
Łańcuch2
Ściągacz łańcuchowy2
Nakrętka zabezpieczająca2
Śruba podsadzana4

Note: Aby zamontować lewą i prawą szynę, wykonaj następujące czynności: Na poniższych ilustracjach przedstawiono prawą stronę zestawu do załadunku szynowego.

 1. Wkręć śruby podsadzane i nakrętki kołnierzowe (¼ cala) w zespół pochylni (Rysunek 1).

  g348132
 2. Używając sworzni i śruby sześciokątnej, przymocuj ogranicznik koła do zespołu pochylni (Rysunek 2).

  g340445
 3. Używając łącznika łańcuchowego, przymocuj łańcuch do ściągacza łańcucha (Rysunek 3).

  g348128
 4. Przymocuj wał sześciokątny do ściągacza łańcucha (Rysunek 3).

 5. Używając przeciwnakrętki, przymocuj ściągacz łącznika łańcuchowego do wału sześciokątnego (Rysunek 3).

 6. Używając łącznika łańcuchowego, przymocuj ściągacz łącznika łańcuchowego do ogranicznika koła (Rysunek 4).

  g341266
 7. Połącz sprężynę z ogranicznikiem koła i śrubą wewnątrz zespołu szyny (Rysunek 5).

  g341267
 8. Używając nakrętki kołnierzowej (5/16 cala), 2 podkładek i śrub stopniowanych, przymocuj zespół pochylni do zespołu szyny (Rysunek 6).

  g340144
 9. Używając łącznika łańcuchowego, przymocuj łańcuch do zespołu pochylni (Rysunek 7).

  g348131
 10. Używając 10 śrub sześciokątnych, przymocuj pokrywy łańcuchów do zespołów pochylni (Rysunek 8).

  g342431
 11. Sprawdź wielkość odstępu ogranicznika – patrz Sprawdzenie odstępu ogranicznika.

Montaż zestawu do załadunku kołowego

Części potrzebne do tej procedury:

Prawy zespół szyny1
Lewy zespół szyny1
Pochylnia od lewej szyny1
Pochylnia od prawej szyny1
Zespół blokady2
Ogranicznik koła2
Sworzeń z wypustką2
Pokrywa łańcucha2
Łańcuch2
Ściągacz łańcuchowy2
Gumowy odbojnik2
Śruba sześciokątna22
Ściągacz łańcucha2
Ściągacz łącznika łańcuchowego2
Gwintowany sześciokąt2
Sprężyna naciągowa2
Nakrętka zabezpieczająca2
Śruba podsadzana2
Nakrętka kołnierzowa (¼ cala)2
Śruba stopniowana2
Podkładka4
Nakrętka kołnierzowa (5/16 cala)2

Note: Aby zamontować lewą i prawą pochylnię do kół, wykonaj następujące czynności. Na poniższych ilustracjach przedstawiono prawą stronę zestawu do załadunku kołowego.

 1. Używając 4 śrub z łbem Torx i 4 nakrętek (5/16 cala), przymocuj wspornik trzpienia zatrzaskowego do płyty prowadnicy na zespole pochylni (Rysunek 9).

  g345943
 2. Używając 10 śrub (5/16 x ¾ cala) i 10 nakrętek zabezpieczających (5/16 cala), przymocuj płytę prowadnicy do zespołu pochylni (Rysunek 10).

  Płyty prowadnic należy zamocować tak, aby trzpienie zatrzaskowe były skierowane na zewnątrz. Ilustrację prawidłowo zamontowanych płyt prowadnic przedstawia Rysunek 30 w rozdziale Załadunek przyczepy.

  g345954
 3. Używając nakrętki (¼ cala), przymocuj ogranicznik do zespołu pochylni (Rysunek 11).

  g340443
 4. Używając sworznia z wypustką i śruby z łbem sześciokątnym, przymocuj ogranicznik koła do zespołu pochylni (Rysunek 12).

  g340442
 5. Używając łącznika łańcuchowego, przymocuj łańcuch do ściągacza łańcucha (Rysunek 13).

  g348128
 6. Przymocuj wał sześciokątny do ściągacza łańcucha (Rysunek 13).

 7. Używając przeciwnakrętki, przymocuj ściągacz łącznika łańcuchowego do wału sześciokątnego (Rysunek 13).

 8. Używając łącznika łańcuchowego, przymocuj ściągacz łącznika łańcuchowego do ogranicznika koła (Rysunek 14).

  g341296
 9. Przymocuj sprężynę do ogranicznika koła i otworu od spodu pochylni (Rysunek 15).

  g341295
 10. Używając sworznia osi obrotu i zawleczki, przymocuj zespół pochylni do zespołu szyny (Rysunek 16).

  g349912
 11. Używając łącznika łańcuchowego, przymocuj każdy z łańcuchów do zespołów pochylni (Rysunek 17).

  g348127

Montaż przyczepy

Części potrzebne do tej procedury:

Podpora centralna1
Rama główna1
Śruba (⅜ cala)2
Drążek wsporczy2
Sworzeń4
Uchwyt rolki2
Śruba podsadzana6
Nakrętka kołnierzowa (5/16 cala)6
Dyszel przyczepy1
Śruba (7/16 cala)2
Przeciwnakrętka2
Podkładka4
Opona2
Nakrętka koła8

Montaż drążków wsporczych do ramy głównej

 1. Ustaw podporę centralną na ramie głównej w sposób pokazany na Rysunek 18.

  g338068
 2. Poproś pomocnika o przytrzymanie zestawu kołowego lub zestawu szynowego oraz podpory centralnej podczas przekładania drążków wsporczych przez otwory w zestawie, podporze centralnej i ramie głównej (Rysunek 19).

  g338066
 3. Przełóż 4 sworznie przez otwory w zestawie kołowym lub zestawie szynowym odpowiadające szerokości danej maszyny – patrz Zmiana szerokości przyczepy.

Mocowanie podpory centralnej do ramy głównej

Używając 2 śrub (⅜ cala), przymocuj podporę centralną do ramy głównej (Rysunek 20).

g339765

Instalacja kół

 1. Używając 4 nakrętek kół, przymocuj koła do każdej z piast przyczepy (Rysunek 21).

  g338044
 2. Dokręć nakrętki kół w sposób podany w Sprawdzenie momentu dokręcenia nakrętek kół.

 3. Skoryguj ciśnienie w oponach do wartości podanej w Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach.

Montaż uchwytów rolki do podpory centralnej

Używając 6 śrub podsadzanych i 6 nakrętek kołnierzowych (5/16 cala), przymocuj uchwyt rolki do podpory centralnej (Rysunek 22).

Luźno dokręć elementy mocujące, aby można było przesuwać uchwyt rolki do przodu/tyłu względem podpory centralnej. Po załadowaniu przyczepy dokręć elementy mocujące w celu unieruchomienia uchwytów rolek – patrz Załadunek przyczepy.

g339764

Montaż dyszla przyczepy do ramy głównej

 1. Używając 2 śrub (7/16 cala), 4 podkładek i 2 nakrętek zabezpieczających, przymocuj dyszel przyczepy do ramy głównej (Rysunek 23).

  Po zamocowaniu przyczepy do pojazdu holującego dyszel przyczepy musi znajdować się w pozycji równoległej do podłoża. Przed dokręceniem elementów mocujących upewnij się, że dyszel znajduje się w pozycji równoległej do podłoża.

  g338045
 2. Dokręć elementy mocujące z momentem 95 N∙m.

Działanie

Maszyny kompatybilne

Tę przyczepę zaprojektowano w sposób umożliwiający przystosowanie jej do przewozu następujących kosiarek samobieżnych z serii Greensmaster bez potrzeby używania dodatkowych zestawów:

UrządzenieModel
Greensmaster 101804820
Greensmaster 102104830
Greensmaster Flex 101804850
Greensmaster Flex 102104860
Greensmaster e102104831
Greensmaster eFlex 102104861

Tę przyczepę zaprojektowano w sposób umożliwiający przystosowanie jej do przewozu następujących kosiarek samobieżnych z serii Greensmaster przy użyciu dodatkowych zestawów (sprzedawane osobno):

 • Seria Greensmaster Flex 18/21

 • Seria Greensmaster Flex 1800/2100 (w tym eFlex)

 • Seria Greensmaster 800/1000

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Zmiana szerokości przyczepy

Note: Na tej przyczepie nie będzie można przewozić kosiarek do greenów o szerokości przekraczającej 53 cm / 21 cali (na przykład Greensmaster 1026).

 • Dostosowanie szerokości przyczepy do kosiarek do greenów o szerokości 46 cm: za pomocą sworzni przymocuj osie obrotu szyn do otworów wewnętrznych (Rysunek 24).

  g341332
 • Dostosowanie szerokości przyczepy do kosiarek do greenów o szerokości 53 cm: za pomocą sworzni przymocuj osie obrotu szyn do otworów zewnętrznych (Rysunek 25).

  g341333

Podłączanie przyczepy do pojazdu holowniczego

 1. Unieś uchwyt dyszla (Rysunek 26).

  Note: Uniesienie uchwytu powoduje cofnięcie zespołu przesuwnego.

  g337017
 2. Ustaw sworzeń zaczepu dyszla równo z zaczepem w pojeździe holującym (Rysunek 27).

  g338301
 3. Zwolnij uchwyt dyszla (Rysunek 27), mocując przyczepę do zaczepu pojazdu holującego.

  Upewnij się, że zespół przesuwny jest wyśrodkowany poniżej sworznia zaczepu dyszla.

Załadunek przyczepy

Przygotowanie przyczepy do załadunku maszyny

 1. Podłóż kliny pod koła przyczepy.

 2. Pociągnij w górę trzpienie zatrzasków po obu stronach przyczepy, aby odblokować szyny lub pochylnie, a następnie opuść je na podłoże (Rysunek 28).

  g338736
 3. Odłącz kosze na trawę od kosiarki.

  Note: Kosze na trawę możesz umieścić w pojeździe holującym.

 4. Zależnie od tego, czy zamontowany jest zestaw z pochylniami czy szynami, postępuj zgodnie z odpowiednimi poleceniami:

  • Zestaw z szynami: załóż koła szynowe na wały sześciokątne (Rysunek 29).

   Note: We wszystkich maszynach samobieżnych Greensmaster wycięcia w kołach szynowych na zawleczki powinny znajdować się na zewnątrz.

   g261683
  • Zestaw do kół: załóż koła transportowe na wały sześciokątne – patrz Instrukcja obsługi zespołu trakcyjnego kosiarki.

Załadunek maszyny na przyczepę

 1. Korzystając z pochylni lub szyn, powoli wjedź maszyną na przyczepę, aż przednia rolka zostanie unieruchomiona w uchwycie rolki (Rysunek 30).

  Note: Przy pierwszym wprowadzaniu maszyny na przyczepę elementy mocujące uchwyt rolki powinny być luźne, umożliwiając przesunięcie uchwytu rolki do przodu.

 2. Wyłącz silnik maszyny i załącz hamulec postojowy.

 3. W przypadku przewożenia 2 maszyn powtórz czynności 1 oraz 2 w odniesieniu do drugiej maszyny. Upewnij się, że przednia rolka wsunęła się do końca w uchwyt rolki.

 4. Unieś pochylnie i zablokuj je za pomocą trzpieni zatrzasków (Rysunek 30).

  • W przypadku zestawu kołowego: po uniesieniu pochylni trzpienie zatrzasków samoczynnie zatrzasną się, blokując uchwyt i utrzymując pochylnie w uniesionej pozycji.

  • W przypadku zestawu z szynami: unieś każdy z trzpieni zatrzasków, unieś pochylnie szynowe, po czym zwolnij trzpienie zatrzasków, blokując pochylnie w uniesionej pozycji.

  g338779
 5. Przy pierwszym wprowadzaniu maszyny na przyczepę wykonaj następujące czynności w celu unieruchomienia maszyn na swoim miejscu:

  1. Mając pochylnie zablokowane w uniesionej pozycji, cofnij maszynę na tylnej pozycji w kierunku tyłu przyczepy, aż koła transportowe lub koła szynowe dotkną pochylni.

  2. Przesuń w tył tylny uchwyt rolki (Rysunek 31), aż dotknie przedniej rolki tylnej maszyny.

   g342551
  3. Upewnij się, że przednia rolka jest całkowicie wsunięta pod uchwyt rolki i dokręć nakrętki kołnierzowe mocujące uchwyt rolki – patrz Sprawdzanie momentu dokręcenia elementów mocujących uchwyty rolek.

  4. Przesuń przednią maszynę w tył, aż koła transportowe lub koła szynowe dotkną do uniesionych ograniczników kół.

  5. Przesuń w tył przedni uchwyt rolki (Rysunek 31), aż dotknie przedniej rolki przedniej maszyny.

  W przypadku przewożenia różnych maszyn lub maszyny w innej konfiguracji (na przykład maszyny z zamontowanym zestawem napędzanej rolki pielęgnującej), wykonanie tych czynności pozwoli prawidłowo przymocować maszynę do przyczepy.

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Co rok
 • Sprawdź łożyska kół pod kątem luzów.
 • Nasmaruj łańcuch.
 • Sprawdź moment dokręcenia elementów mocujących uchwyty rolek.
 • Sprawdź odstęp od ogranicznika (tylko w wypadku zestawu do załadunku szynowego).
 • Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Zalecane ciśnienie powietrza w oponach: 34 kPa (5 psi)

  Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach (Rysunek 32). Uzupełnij lub spuść powietrze według potrzeby, aby uzyskać zalecane ciśnienie.

  g001055

  Sprawdzanie luzów na łożyskach kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź łożyska kół pod kątem luzów.
  1. Rozładuj maszyny, jeżeli są przewożone na przyczepie.

  2. Unieś przyczepę za pomocą podnośnika i podeprzyj ją za pomocą podpórek.

  3. Sprawdź każde z kół pod kątem nadmiernych luzów (na przykład luzu w zespole koła z oponą).

   W przypadku wykrycia nadmiernego luzu skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.

  Smarowanie łańcuchów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj łańcuch.
 • Każdy z łańcuchów nasmaruj smarem uniwersalnym.

  Sprawdzanie momentu dokręcenia elementów mocujących uchwyty rolek

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź moment dokręcenia elementów mocujących uchwyty rolek.
 • Dokręć elementy mocujące uchwytów rolek (Rysunek 33) z momentem 79 N∙m.

  g337082

  Sprawdzenie momentu dokręcenia nakrętek kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.
 • Zalecany moment dokręcenia: 108 N∙m

  Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół za każdym razem po założeniu kół, a następnie po pierwszych 10 godzinach pracy.

  Dokręć nakrętki kół w kolejności przedstawionej w Rysunek 34 z podanym momentem.

  Ostrzeżenie

  Zastosowanie nieprawidłowego momentu dokręcenia może doprowadzić do awarii lub utraty koła, które mogą spowodować obrażenia ciała.

  Dokręć nakrętki kół z podanym momentem.

  g274650

  Sprawdzenie odstępu ogranicznika

  Dotyczy tylko zestawu do załadunku szynowego
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź odstęp od ogranicznika (tylko w wypadku zestawu do załadunku szynowego).
 • Mając pochylnie zablokowane w uniesionej pozycji, sprawdź wielkość odstępu między ogranicznikiem a dolną powierzchnią szyny.

  Odpowiedni wymiar powinien wynosić 2,5 mm, jak pokazano na Rysunek 35. W wypadku stwierdzenia innej wartości przekręcaj ściągacz i przeciwnakrętkę do momentu uzyskania właściwej odległości.

  g348160