Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal98-8687
decal133-8061

Asennus

TransPro 80 -kone on tarkoitettu seuraaville malleille: Greensmaster 800, 1000, 1010, 1600, 1610, 2000 ja 2600 sekä työnnettävä Greensmaster Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100 ja 2120 ja eFlex 1800, 1820, 2100 ja 2120.

Vetoaisakokoonpanon asennus

 1. Asenna vetoaisakokoonpano runkokokoonpanoon siten, että taemmat kiinnitysaukot ovat kohdakkain (Kuva 1).

 2. Kiinnitä vetoaisakokoonpano runkokokoonpanoon liitintapilla, kahdella aluslaatalla ja kahdella sokalla (Kuva 1).

  g215365

Akselin ja ramppikokoonpanon (malli 04245) tai kiskokokoonpanon (mallit 04244 ja 04247) asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Vasen akselikokoonpano1
Oikea akselikokoonpano1
Vasemman rampin tai kiskon varsi1
Oikean rampin tai kiskon varsi1
Pultit (⅜ × 3 tuumaa)2
Aluslaatat4
Mutterit (⅜ tuumaa)2
 1. Määritä kuvan (Kuva 2) perusteella, mitä kiinnitysaukkoja Greensmower-leikkuuyksikön leveyden mukaan on käytettävä.

  g014662

  Important: Jos Greensmaster-kone on varustettu tasaajalla, se asennetaan eri tavalla kuin yllä. Toimi seuraavasti:

  • Greensmaster 1000/2000 tai 2100 ja tasaaja: vasen puoli on asennettava kohtaan 3 ja oikea puoli kohtaan 1.

  • Greensmaster 1800 / eFlex 1800 ja tasaaja: vasen puoli on asennettava kohtaan 2 ja oikea puoli kohtaan 3.

 2. Asenna akselikokoonpano ja ramppikokoonpano (Kuva 3) tai kiskokokoonpano (Kuva 4) rungon molempiin päihin kahdella ⅜ × 3 tuuman pultilla, neljällä aluslaatalla ja kahdella mutterilla.

  g215364
  g215363

Pyöräkokoonpanojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pyöräkokoonpano2
 1. Asenna pyöräkokoonpano akselin molempiin napoihin neljällä pyöränmutterilla (Kuva 5). Kiristä mutterit momenttiin 108 N·m.

 2. Säädä rengaspaineeksi 0,34 bar.

  g014665

  Important: Korkeammat rengaspaineet voivat vaurioittaa konetta.

Vetosilmukoiden asennus ja säätö

Vetosilmukat on toimitettaessa asennettu vakioasentoon (Kuva 6).

Important: Perävaunun vetoaisan on oltava vaakasuorassa, kun se kohdistetaan vetoajoneuvon vetokytkimeen.

g014666

Asenna vetosilmukat perävaunun vetoaisaan jommallakummalla seuraavista tavoista (Kuva 7 tai Kuva 8).

g014667
g014668

Greensmower-pyöräkokoonpanojen asennus

Vain mallit 04244 ja 04247

Note: Tasaajalla varustetuissa Greensmaster 1000-, 1010- ja 2000 -koneissa on irrotettava tasaajan pään puoleinen pyörän akseli ja asennettava uusi pyörän akseli (osanro 106-5385) (hankittava erikseen). Asenna lisäksi tasaajan pään puoleinen kiskokokoonpano Greensmaster 1600- ja 1610 -koneiden aukkoihin (Kuva 2).

Note: Mikäli käytössäsi on tasaajalla varustettu Greensmaster 1800-, 1820-, 2100- tai 2120 -kone, irrota tasaajan pään puoleinen pyörän akseli ja asenna uusi pyörän akseli (osanro 136-7287) (hankittava erikseen).

 1. Irrota kuljetuspyörät viheriöleikkurin pyöränakseleista (jos asennettu).

 2. Seuraava koskee vain Greensmaster Flex 18- ja 21 -koneita:

  1. Irrota rummun suojus koneen oikealta puolelta (Kuva 9).

   g017122
  2. Irrota rummun suojuksen akselin aukossa oleva kuminen läpivientisuojus (Kuva 9). Tätä osaa ei enää tarvita.

  3. Kiinnitä huopatiiviste suojuksen sisäpuolelle akselin aukon ympärille (Kuva 9).

  4. Asenna suojus koneeseen.

 3. Asenna pyörät akseleille ja kiinnitä sokalla (Kuva 10).

  Note: Flex 1800-, 1820-, 2100- ja 2120 -sarjan koneissa on käytettävä eri keskiösyvyyttä kuin kaikissa muissa Toro Greensmower -malleissa. Perehdy pyörien sivuille merkittyihin kiinnitysohjeisiin ja noudata niitä.

  g014669

Perävaunun kuormaus

 1. Pidä perävaunun lava vakaana. Pidä kiinni kahvasta, paina salpakokoonpanoa alas ja nosta kahvaa (Kuva 11). Laske perävaunun lava maahan.

  g014670
 2. Tasoramppia käytettäessä käännä pyörätankoja ylöspäin (Kuva 13). Kiskoramppia käytettäessä pyöritä pyörätankoja rampin suuntaisesti (auki) (Kuva 14).

 3. Irrota viheriöleikkurista ruohonkeräin, vapauta kelan käyttö ja siirrä kaasu hitaimpaan asentoon. Aja viheriöleikkuria hitaasti perävaunuun, kunnes se osuu pyörien pysäyttimiin (Kuva 12).

 4. Jos kiskopyörät eivät ole kiskojen keskellä, löysää kiinnikkeitä, joilla kiskot on kiinnitetty perävaunuun. Säädä sitten kiskojen asentoa niin, että kiskopyörät asettuvat niiden keskelle, ja kiristä kiinnikkeet.

 5. Sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

 6. Kytke pyörätangot seuraavasti:

  • Tasoramppia käytettäessä käännä pyörätankoja alaspäin viheriöleikkurin kuljetuspyörien yli (Kuva 13).

  • Kiskoramppia käytettäessä nosta pyörätankoa ja käännä se viheriöleikkurin kuljetuspyörien taakse (Kuva 14).

   g214902
   g014671
   g014672
 7. Paina kahvaa alaspäin, kunnes perävaunukokoonpano lukittuu salpakokoonpanoon (Kuva 11).

 8. Flex Greensmaster -koneissa koneen etuosa on kiinnitettävä ripustamalla kumihihnat ruohonkeräimen lenkkiin.

  Kiinteäpäisissä Greensmaster-koneissa koneen etuosa on kiinnitettävä ripustamalla kumihihnat ruohonkeräimen ulokkeisiin.

 9. Varastoi ruohonkeräin vetoajoneuvoon.

Käyttö

Käyttövihjeitä

 • TransPro 80 -perävaunu on tarkoitettu seuraaville malleille: Greensmaster 800, 1000, 1600, 2000 ja 2600 sekä työnnettävä Greensmaster Flex 18, 21, 1800, 1820, 2100 ja 2120 ja eFlex 1800, 1820, 2100 ja 2120. Muiden tuotteiden hinaaminen voi vahingoittaa akseleita ja vaihteistoja, jotka pyörivät hinattaessa.

 • Käytä vain ajoneuvoissa, joiden hinauskapasiteetti on riittävä. TransPro 80 -perävaunu ja yksi viheriöleikkuri painavat yhteensä noin 182 kg. Varmista vetoajoneuvon valmistajalta, että vetoajoneuvon jarrutus- ja ajo-ominaisuudet ovat riittävät.

 • Varmista ennen viheriöleikkurin kuormaamista tai purkamista, että perävaunu on kiinnitetty oikein vetoajoneuvoon ja että vetoaisa ei voi liikkua tai kohota ylös yllättäen. Varmista kytkentä hinaustappiin kiinnitettävällä varmistimella.

  Important: Perävaunun vetoaisan on oltava vaakasuorassa, kun se kohdistetaan vetoajoneuvon vetokytkimeen.

 • Kiinnitä viheriöleikkuri perävaunuun kumihihnalla kuljetuksen ajaksi (Kuva 15). Kumihihnan voi asentaa eri kiinnityskohtiin erilaisten leikkureiden mukaan.

  Note: Kiinnitä kumihihna ruohonkeräimen ulokkeisiin tai eFlex/Flex 1800/2100 -koneiden ruohonkeräimen lenkkiin.

  g014673
 • TransPro 80 -perävaunu lisää ajoneuvon hinauspainoa. Aja ajoneuvolla turvallisesti.

  • Älä aja yleisillä teillä.

  • Hidasta vetoajoneuvoa ennen käännöksiä ja käännösten aikana.

  • Aja vetoajoneuvoa hitaasti tuntemattomilla alueilla tai epätasaisessa maastossa.

  • Hidasta vetoajoneuvoa, kun vaihdat ajosuuntaa tai kun valmistaudut pysähtymään.

  • Hidasta vetoajoneuvoa, kun käännyt tai ajat rinteissä, jotta et menetä ajoneuvon hallintaa.

  • Älä käännä ajoneuvoa äkillisesti tai jyrkästi. Älä vaihda ajosuuntaa äkillisesti mäissä, rinteissä, rampilla tai vastaavilla alustoilla.

  • Ajoneuvon enimmäishinausnopeus on 24 km/h. Mukauta vetoajoneuvon nopeus ajo-olosuhteiden (esim. märkä alusta, irtonainen hiekka tai sora) ja näkyvyyden mukaan (esim. heikko tai häikäisevä valaistus, sumu tai sade).

  • Ole erityisen varovainen, kun ajat raskaasti kuormattua ajoneuvoa alas kaltevaa alustaa tai rinnettä. Aja suoraan ylös tai suoraan alas rinnettä, kaltevaa alustaa tai mäkeä aina kun mahdollista. Älä aja kaltevaa alustaa poikittaissuunnassa, mikäli mahdollista. Ajoneuvo voi kaatua ja aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan loukkaantumisen.

 • Katso ennen peruuttamista taaksesi, jotta voit olla varma, että takanasi ei ole ketään. Peruuta hitaasti ja tarkkaile perävaunun liikettä huolellisesti.

 • Peruuta perävaunu- ja vetoajoneuvoyhdistelmää erittäin varovasti ja hitaasti.

 • Varo liikennettä lähellä teitä ja ylittäessäsi niitä. Väistä aina jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.

 • Jos perävaunu alkaa täristä epänormaalisti, pysähdy heti. Sammuta vetoajoneuvon moottori. Korjaa kaikki vauriot ennen hinausta.

 • Ennen perävaunun huoltoa ja säätöä toimi seuraavasti:

  • Pysäytä vetoajoneuvo ja kytke seisontajarru.

  • Sammuta vetoajoneuvon moottori ja irrota virta-avain.

 • Kun TransPro 80 -perävaunu on irrotettu vetoajoneuvosta:

  • Pysäköi perävaunu tasaiselle alustalle.

  • Estä perävaunun liikkuminen kiilaamalla pyörät.

 • Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja muut kiinnitystarvikkeet on kiinnitetty huolellisesti. Asenna takaisin kaikki huollon ja säädön aikana irrotetut osat.

 • Käytä vain aitoja Toro-varaosia, jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja turvallisesti. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat vaikuttaa laitteen toimintaan, tehokkuuteen ja kestävyyteen. Ne voivat myös mitätöidä takuun.

Kunnossapito

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • Vuosittain
 • Huolla pyörännapa ja tarkista, onko siinä vaurioita.
 • Voitele pyörännapakokoonpano.
 • Pyörännavan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Huolla pyörännapa ja tarkista, onko siinä vaurioita.
  1. Nosta perävaunu pukkien varaan.

  2. Irrota neljä pyöränmutteria, joilla pyörä on kiinnitetty pyörännapaan, ja irrota pyörä.

  3. Irrota pölysuojus pyörännavasta (Kuva 16).

  4. Irrota sokka ja lukkomutteri (Kuva 16).

  5. Irrota napamutteri, aluslaatta ja napakokoonpano akselista (Kuva 16).

  6. Tarkasta kaikki napakokoonpanon osat, mukaan lukien laakerit, laakeripesät ja öljytiiviste. Vaihda vaurioituneet osat.

   g265352

  Pyörännapakokoonpanon voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Voitele pyörännapakokoonpano.
  1. Pyyhi entinen rasva pois laakereista, laakeripesistä ja napakokoonpanosta puhtaalla, kuivalla liinalla.

  2. Tiivistä napakokoonpanon laakeripesät ja sisäpinnat korkeisiin lämpötiloihin tarkoitetulla rasvalla siten, että laakereiden rullapinnat peittyvät kokonaan rasvaan.

  3. Asenna laakeripesät ja laakerit napakokoonpanoon kuvan mukaisesti (Kuva 16).

  4. Puhdista ylimääräinen rasva napakokoonpanon ulkopuolelta.

  Pyörännapakokoonpanon asennus

  1. Asenna öljytiiviste, napakokoonpano ja aluslaatta kuvan mukaisesti (Kuva 16).

  2. Kiristä napamutteri samalla kun käännät pyörännapakokoonpanoa, jotta laakerit asettuvat paikoilleen ja päittäisvälys poistuu.

  3. Samalla kun käännät pyörännapakokoonpanoa, kiristä napamutteri momenttiin 8,5–20,3 N·m.

  4. Löysää napamutteria, kunnes se ei kosketa aluslaattaa ja navassa on päittäisvälystä.

  5. Kiristä napamutteri momenttiin 1,7–2,3 N·m samalla, kun käännät napaa.

  6. Aseta lukkomutteri napamutterin päälle siten, että sokan reikä on kohdakkain lukkomutterin loven kanssa.

  7. Asenna uusi sokka lukkomutterin loven ja akselin läpi ja kiinnitä sokka taivuttamalla sen molemmat haarat.

  8. Asenna navansuojus.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys.
 • Tarkista pyöränmuttereiden kireys huoltovälin mukaisesti ja aina pyörien asennuksen yhteydessä.

  Vaara

  Mikäli kireys ei ole oikea, pyörään voi tulla vika tai se voi irrota, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

  Kiristä pyöränmutterit momenttiin 108 N·m.