Bevezetés

A gép bérmunkában dolgozó szakképzett kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásokra készült munkagép. Elsősorban levelek, fenyőtűk és egyéb könnyű törmelék eltávolítására szolgál nagy gyepterületekről.

Important: A gép biztonságának, teljesítményének és megfelelő működésének maximalizálása érdekében olvassa el gondosan, és értelmezze teljes egészében ennek a Kezelői kézikönyvnek a tartalmát. Ha nem tartja be ezeket a használati utasításokat, vagy nem kap megfelelő képzést, az személyi sérülést okozhat. További információkért a biztonságos üzemeltetési gyakorlatokról, beleértve a biztonsági tanácsokat és oktatási anyagokat, látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

A termékekkel és tartozékokkal kapcsolatos információkért, a márkakereskedőkre vonatkozó tájékoztatásért vagy terméke regisztrációjáért a Torót közvetlenül is elérheti a www.Toro.com címen.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g247053

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeresen karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A gép megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EK biztonsági irányelvnek, ha felszereli rá a megfelelő készletet (cikksz. 137-6600).

Általános óvintézkedések

A termék személyi sérülést okozhat. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

 • Olvassa el és értelmezze a jelen Kezelői kézikönyvet és a vontatóegység kezelői kézikönyvét is, mielőtt használni kezdené a gépet. Gondoskodjon arról, hogy minden felhasználója ismerje a termék és a vontatóegység használatát, valamint a figyelmeztetések jelentését.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tartsa távol kezeit és lábait a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a gépet a közelben tartózkodóktól, amikor mozgásban van vele.

 • Ne engedjen gyermekeket a működési területre. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt megkezdené a gép karbantartását, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes munkavédelmi utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

A kézikönyvben a szükséges helyeken további biztonsági információkat is találhat.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal121-2843
decal121-2842
decal120-0625
decal121-2839
decal121-2840
decal117-4979
decal119-0217
decal133-8062
decal13-2930
decal119-6807
decal121-2836
decal121-2841
decal121-2844

Felszerelés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Az akkumulátor töltése

Töltse fel az akkumulátort az első használat előtt; lásd: Az akkumulátor töltése.

A gép rákötése a vontatóegységre

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Függesztőcsap1
Biztosítócsap1

A megfelelő törmelékfelvétel érdekében gondoskodjon róla, hogy a gépváz párhuzamos legyen a talajjal.

 1. Álljon a géppel sík, vízszintes talajra.

 2. Távolítsa el a csapot, és hajtsa le az emelőt a talajig. Igazítsa össze a furatokat, és helyezze be a csapot.

 3. Állítsa be úgy az emelőt, hogy a váz teteje és a talaj közti távolság 59,7 cm legyen (Ábra 3).

  g018643
 4. Tolasson rá a vontatóegységgel a munkagépre.

 5. Állítsa be a függesztőnyelvet a vontatóegység vonószerkezetének magasságába az alábbi módon:

  • Távolítsa el a függesztőnyelvet a függesztőlemezhez rögzítő csavarokat és önbiztosító anyákat (Ábra 3).

  • Emelje fel vagy engedje le a függesztőnyelvet nagyjából azonos szintre a vontató vonószerkezetével, majd rögzítse a csavarok és önbiztosító anyák segítségével.

   Note: Ha más szintre van szükség, a függesztőlemezeket is eltávolíthatja, feljebb vagy lejjebb helyezheti.

 6. Rögzítse a függesztőnyelvet a függesztőcsappal és a biztosítócsappal a vontatóegység vonószerkezetéhez (Ábra 3).

 7. Hajtsa fel az emelőt, vegye ki a csapot, fordítsa az emelőt tárolási helyzetbe, majd biztosítsa a csappal.

A gép leválasztása a vontatóegységről

Figyelmeztetés

A gép a vontatóegységről leválasztva hátrabillenhet és sérülést okozhat.

Mindig ürítse ki a gyűjtőtartályt, mielőtt a gépet leválasztja a vontatóegységről.

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, és ékelje ki a kerekeket.

 2. Távolítsa el a csapot, és hajtsa le az emelőt. Igazítsa össze a furatokat, és helyezze be a csapot.

 3. Engedje le az emelőt a talajig a gép stabilizálásához.

 4. Emelje tovább a gépet az emelővel annyira, hogy a biztosítócsap és a függesztőcsap eltávolítható legyen a vonószerkezetből.

 5. Járjon el a vontatóegységgel a géptől.

 6. Tegye vissza a biztosítócsapot és a függesztőcsapot a függesztőnyelvbe.

A CE-készlet felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

CE-készlet (külön kell megrendelni; forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz)1

Ha a gépet CE-szabványt használó országban használja, szerelje fel a CE-készletet; lásd a készlet Felszerelési utasítását.

Termékáttekintés

Csappantyú kar

Állítsa a csappantyú kart lenti helyzetbe a bekapcsolt és fenti helyzetbe a kikapcsolt állapothoz. Vonuláskor állítsa a kart fenti helyzetbe.

Note: A csappantyú nagy mennyiségű levél szállításakor is fenti helyzetbe állítható.

Henger kar

A hajlékony fogú henger felemeléséhez állítsa előre a henger kart. A hajlékony fogú henger leengedéséhez mozdítsa előre a henger kart, oldja ki a rögzítőszerkezetet, majd húzza hátra a kart ütközésig. Állítsa a kart felemelt helyzetbe, ha a gépet nem működteti, valamint, ha tárolja vagy szállítja a gépet (Ábra 4).

g018644

Hidegindító kar

Hideg motor beindításakor a karburátor fojtásához állítsa a hidegindító kart BE helyzetbe. A motor beindulását követően úgy állítsa be a hidegindító kart, hogy a motor egyenletesen járjon. Szüntesse meg a fojtást a kart KI helyzetbe állítva. A meleg motor kis mértékben vagy egyáltalán nem igényli a hidegindító használatát (Ábra 5).

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló három helyzetbe állítható: KI, ÜZEM és INDíTáS. Az indítómotor bekapcsolásához fordítsa az indítókulcsot INDíTáS helyzetbe. Engedje el a kulcsot, amint a motor beindult (Ábra 5). A kulcs magától visszatér ÜZEM helyzetbe. A motor leállításához fordítsa el balra a kulcsot KI helyzetbe.

Gázkar

A gázkar (Ábra 5) segítségével állítható be a motor fordulatszáma. A gázkart a GYORS helyzet fele elmozdítva növelhető a motor fordulatszáma. A motor fordulatszámának csökkentéséhez a gázkart a LASSú helyzet felé kell elmozdítani.

Note: A gép működtetését teljes gázzal végezze. A gépet alacsony motorfordulatszámon működtetve a tengelykapcsoló károsodhat.

g015266

Hátfal nyitó zsinór

Húzza meg a hátfal nyitó zsinórt a hátfal kinyitásához, amikor üríti a gyűjtőtartályt (Ábra 6). Ha a zsinór nincs használatban, csévélje fel a zsinórtartóra.

g018727

Hátfal retesz

A hátfal retesz a hátfal nyitását segíti a gyűjtőtartály ürítésekor (Ábra 7).

g018708

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség226 cm
Hosszúság419 cm
Magasság234 cm
Üres tömeg1322 kg

Üzemeltetés

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Legyen mindig a helyén az összes védőelem, biztonsági berendezés és matrica. Javítsa meg vagy cserélje ki az összes biztonsági berendezést, illetve cserélje ki az olvashatatlan vagy hiányzó matricákat. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek jelen vannak és megfelelően működnek.

 • Más vontatható berendezéstípusokhoz képest a gép eltérő egyensúly-, tömeg- és kezelési jellemzőkkel rendelkezik.

 • A vontatóegység szállítójával vagy gyártójával egyeztetve győződjön meg arról, hogy a vontatóegység alkalmas az ilyen tömegű munkaeszközzel történő használatra.

 • Semmilyen módon ne módosítsa a berendezést.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Tankolás

Üzemanyagra vonatkozó előírások

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10% (V/V) etanolt (benzin–alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem ugyanaz. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (legfeljebb 85% etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha használ üzemanyag-stabilizátort.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

Important: Az indítási problémák csökkentése érdekében a teljes szezonban használjon üzemanyag-stabilizátort, 30 napnál frissebb üzemanyaggal keverve; járasson ki belőle minden üzemanyagot, mielőtt több mint 30 napra eltárolja a gépet.Ne használjon más üzemanyag-adalékot, mint üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló szert. Ne használjon alkohol alapú, például etanolos, metanolos vagy izopropanolos üzemanyag-stabilizálót.

Tankolás

Az üzemanyagtartály befogadóképessége: 37,8 l

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, állítsa le a motort, és hagyja lehűlni a motort.

 2. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet, majd vegye le a tanksapkát.

 3. Tankoljon meg annyira, hogy a benzinszint kb. 25 mm-rel az üzemanyagtartály teteje (a betőltőnyak alja) alatt legyen.

  Important: Ez a rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban. Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt.

 4. Szerelje fel a tanksapkát megfelelően.

 5. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

A motor olajszintjének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.(Az olajszintet akkor ellenőrizze, amikor a motor hideg.)
 • A motor kiváló minőségű olajjal feltöltött forgattyúházzal kerül forgalomba; ugyanakkor az olajszintet a motor első beindítása előtt és után is ellenőrizni kell.

  A forgattyúház kapacitása szűrővel együtt körülbelül 1,9 l.

  Note: A legjobb időpont a motorolaj szintjének ellenőrzésére hideg motornál, mielőtt a munkanap elején beindítja a motort. Ha járt a motor, hagyja visszacsorogni az olajat az olajteknőbe legalább 10 percig, mielőtt ellenőrzi a szintjét. Ha az olajszint a nívópálcán levő alacsony jelölésen vagy az alatt látható, olajat betöltve emelje a szintet a tele jelölésig. Ne töltse túl. Ha az olajszint a tele és az alacsony jelzés közé esik, nem kell olajat betöltenie.

  1. A géppel vízszintes felületre leparkolva állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  2. Tisztítsa meg a nívópálca körüli területet, hogy ne kerülhessen szennyeződés a betöltőnyílásba, mert az károsítja a motort (Ábra 8).

   g015257
  3. Vegye ki a nívópálcát, törölje tisztára, majd helyezze vissza ütközésig.

  4. Vegye ki a nívópálcát, és ellenőrizze rajta az olajszintet.

   Az olajszintnek a nívópálca fém részén a tele jelzésnél kell lennie.

  5. Ha az olajszint a tele jelzés alatt látható, vegye le a betöltőcső sapkáját, és töltsön be annyi olajat, hogy a szintje elérje a nívópálca tele jelzését (Ábra 9).

   Important: Ne töltse túl a forgattyúházat olajjal, mert a motor károsodhat. Ne járassa a motort alacsony jel alatti olajszinttel, mert a motor így károsodhat.

   g015258
  6. Tegye vissza a töltőnyílásfedelet és a nívópálcát.

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • Ne szállítson utast a gépen.

  • A gépet csak kültéren jól szellőző helyen üzemeltesse.

  • Csak megfelelő fényviszonyok mellett használja a gépet. Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat. A magas fű akadályokat rejthet. Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek akadályozhatják a látást.

  • Mindig figyelje és kerülje el az alacsonyan lévő túlnyúlásokat (pl. faágak, kőalapzatok, a felüljárók stb.).

  • A géppel való tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Ne vezesse a gépet átvágások, levezető árkok vagy feltöltések közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén vagy a perem beszakad.

  • Ha a gépet közúton használja, tartsa be az összes közlekedési előírást, és használja a törvény által előírt kiegészítő tartozékokat (például lámpák, irányjelzők, lassú jármű (SMV) táblákat stb.).

  • Ha rendellenes rezgést tapasztal a gépen, azonnal álljon meg és állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, majd várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, és keressen sérüléseket. Javítsa ki a gép összes sérülését, mielőtt folytatná a használatát.

  • Csökkentse a munkasebességet, ha durva, egyenetlen terepen, járdák, kátyúk és más hirtelen terepváltozások közelében végez munkát. A rakomány elmozdulhat, amitől a gép instabillá válhat.

  • Ne érjen a motorhoz vagy a kipufogóhoz, amíg a motor jár, illetve nem sokkal a motor leállítása után, mert ezek a területek ilyenkor olyan forrók lehetnek, hogy égési sérülést okozhatnak.

  • Ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Ügyeljen mindig a vontatóegység gumiabroncsainak megfelelő nyomására.

  • A maximális vonulási sebesség 32 km/h, ami emelkedőn csökkenhet.

  • Állítsa le a motort, mielőtt kiüríti a gyűjtőtartály tartalmát. Ne álljon közvetlenül a gyűjtőtartály mögé.

  • A gyűjtőtartály ürítése előtt győződjön meg arról, hogy a gép csatlakozik a vontatóegységhez.

  • Ne szállítson olyan rakományt, amely meghaladja a gép vagy a vontatóegység terhelési korlátját.

  • A teher stabilitása változik, ahogy telik a gyűjtőtartály.

  • Legyen óvatos kanyarodáskor, és kerülje a nem biztonságos manővereket, hogy elkerülhető legyen a gép felborulása.

  • Kizárólag sík felületen rakodja le a gépet, illetve válassza le azt a vontatóegységről.

  Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

  A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek.

  • A vontatóegység műszaki adatainak áttekintésével győződjön meg arról, hogy nem haladja meg a jármű lejtőn való használattal kapcsolatos képességeit.

  • Vizsgálja át a helyszínt, és határozza meg, hogy mely lejtők biztonságosak a gép működtetésére, majd állítson fel saját eljárásokat és szabályokat az ezeken a lejtőkön történő üzemeltetéshez. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

  • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

  • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtasson hirtelen a sebességén vagy a haladási irányán.

  • Ne üzemeltesse a gépet nedves terepen. A gumiabroncsok elveszíthetik tapadásukat. Ha a kerekek elvesztik a tapadást, a gép felborulhat.

  • A lejtőkön egyenesen haladjon felfelé és lefelé.

  • A lejtőn felfelé vagy lefelé haladáskor a kanyarodás veszélyes lehet. Ha mindenképpen kanyarodnia kell egy lejtőn, akkor azt lassan és körültekintéssel végezze.

  • A nehéz rakományok rontják a stabilitást a lejtőkön. Könnyebb rakománnyal és kisebb munkasebességgel haladjon a lejtőkön vagy ha a gyűjtőtartály tele van.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást, különösen tele gyűjtőtartály esetén. A lejtőn történő megállás hosszabb ideig tart, mint a sík talajon történő megállás. Ha meg kell állnia a géppel, kerülje a hirtelen sebességváltozásokat, amelyek a gép megbillenését vagy felborulását okozhatják.

  A motor beindítása

  1. Állítson minden kezelőszervet KI vagy KIKAPCSOLT helyzetbe.

  2. A gázkar legyen a LASSú és a GYORS helyzet között félúton.

  3. Állítsa a hidegindító kart BE helyzetbe.

   Note: Meleg motor esetén a hidegindítót nem kell használni.

  4. Helyezze be az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóba, és fordítsa el jobbra a motor beindításához. Engedje el a kulcsot, amint a motor beindult. Állítsa be úgy a hidegindító kart, hogy a motor egyenletesen járjon.

   Important: Ne indítózzon 10 másodpercnél hosszabban, különben az indítómotor túlmelegszik. 10 másodperc folyamatos indítózás után várjon mindig 60 másodpercet, mielőtt újra indítózni kezdene.

  5. Állítsa a gázkart a kívánt motorfordulatszámhoz tartozó helyzetbe.

  6. A csappantyú kart húzza előre ütközésig.

  7. Húzza előre a henger kart annyira, hogy a rögzítőszerkezet kioldjon, majd tolja hátra annyira, hogy elérje az üTKöZőT.

   Note: Ne álljon egy helyben a géppel bekapcsolt gereblyével, mert a gyep károsodhat.

  A motor leállítása

  1. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe.

  2. Járassa a motort alapjáraton 60 másodpercig.

  3. Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

   Note: A gép vészhelyzetben történő leállításához fordítsa a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe.

  A gereblyézés mélységének beállítása

  A hajlékony fogú hengert úgy kell beállítani, hogy a gereblyefogak finoman érintsék a felületet, de ne mélyedjenek a gyepbe.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Forgassa el annyira a mélységállító csavart, hogy a gereblye finoman érintse a gyep fűszálainak végét. Ha seprű is fel lett szerelve, annak finoman érintkeznie kell a felülettel. Amikor működik a seprű, az érintkezési felület legyen 25 mm széles a seprű teljes hosszán (Ábra 10).

   g018707
  3. Ismételje meg az eljárást a gép másik oldalán is.

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  • Parkolja le a gépet szilárd, vízszintes talajon. Kerülje a puha talajt, mivel az emelő belesüllyedhet, ami a gép felborulását okozhatja.

  • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot. Várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl, mielőtt beállítást vagy tisztítást végezne.

  • Ne kapcsolja le a gépet a vontatóegységről lejtős terepen, vagy az első emelő használata nélkül.

  • Az emelőállvány és a gyűjtőtartály legyen lenti helyzetben, amikor a gépet lekapcsolja a vontatóegységről.

  • A gép lekapcsolásakor mindig legyenek kiékelve a gép kerekei, hogy megelőzhető legyen az elmozdulása.

  • Bármely zárt térben való tárolás előtt hagyja a motort lehűlni.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

  • Cserélje ki az összes kopott, sérült vagy hiányzó matricát.

  Használat utáni ellenőrzés és takarítás

  A gyep felseprése után tisztítsa és mossa le alaposan a gépet. Fúvassa ki levegővel a száraz gyűjtőtartályt. Tisztítás után ellenőrizze a gépet a mechanikai alkatrészek és a fúvó esetleges károsodása szempontjából.

  Important: Amikor a gépet nagy távolságra vontatja, rögzítse biztonságosan a magasságállító kerék karját a gépvázhoz a vonulási horgokkal. A gép károsodhat, ha a magasságállító kerék karja a talajra esik.

  Üzemeltetési tanácsok

  Általános tudnivalók

  • A seprés megkezdése előtt nézze át a területet és állapítsa meg a seprés optimális irányát.

   Note: Sepréskor az egyenes irány megtartásához nézzen ki maga előtt a távolban egy pontot.

  • Igyekezzen hosszú, folyamatos menetekben végezni a seprést, némi átfedéssel a visszafelé haladás során.

  • A gyepterületeken a hajlékony fogú henger felszedi az ágacskákat, nyesedéket, leveleket, fenyőtűket és tobozokat, apró hulladékot (italos dobozok, kis palackok, papírtálcák stb.).

  • A gereblye ujjai hajlékony nejlonból készültek és könnyen cserélhetők. A károsodás megelőzése érdekében a gereblye rugalmasan elhajol, ha szilárd akadálynak ütközik. A nejlon fogak nem károsítják a bronz, kő jelölőket, a közlekedőutakat és a járdákat.

  • Egyedi kialakítása révén a gép a gyep seprésére is alkalmas. A henger hajlékony fogai átfésülik és felegyenesítik a fűszálakat, egyenletes nyírásképet adva a fűnyírás után. A tisztítás során az enyhén boronázó hatás javítja a víz és a rovarirtó szerek penetrációját, így csökkentve a felújítás szükségességét.

   Important: Ne kanyarodjon élesen a szalmaeltávolító henger használata során, mert a gyep így károsodhat.

   Important: Ne működtesse a gépet a hengert felemelt helyzetben forgatva. A gereblye és a gumiabroncsok is károsodhatnak, ha a fogak a gumiabroncsokhoz érnek.

  • A gyűjtőtartályt kiürítéséhez húzza meg a hátfal-nyitás zsinórt.

  Karbantartás

  Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.(Az olajszintet akkor ellenőrizze, amikor a motor hideg.)
 • A csapágyak kenése (ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel)
 • A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.
 • Minden 25 órában
 • A csapágyak kenése.
 • A légszűrő szervizelése.
 • Az akkumulátorkábelek csatlakozásainak ellenőrzése.
 • Minden 100 órában
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje.(végezze gyakrabban, ha poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel)
 • Távolítsa el a hulladékot a motorról (különösen poros, koszos környezet esetén gyakrabban).
 • Minden 200 órában
 • Az elsődleges szűrőbetét szervizelése
 • A gyújtógyertyák ellenőrzése.
 • Minden 600 órában
 • A biztonsági légszűrőbetét szervizelése
 • Az üzemanyagszűrő cseréje.
 • Tárolás előtt
 • Végezze el az előírt műveleteket, ha 30 napnál hosszabb időre eltárolja a gépet, lásd: A gép tartós tárolása.
 • Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Kapcsolja le a gépet a vontatóegységről, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg leáll az összes mozgó alkatrész, csak ezután kezdjen a gép szervizelésébe vagy beállításába.

  • Parkoljon le a géppel vízszintes talajon, ürítse ki a gyűjtőtartályt, majd ékelje ki a kerekeket, csak ezután kapcsolja le a gépet a vontatóegységről.

  • Csak a kézikönyvben ismertetett karbantartási tevékenységeket végezze el. Ha nagyobb javítás lenne szükséges vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Toro-forgalmazóval.

  • Bakolja alá a gépet fatömbökkel vagy emelőállványokkal, ha alatta kell dolgoznia.

  • Ne bízza a vontatóegység hidraulikus rendszerére a gép alátámasztását, amikor alatta dolgozik.

  • A gépen végzett karbantartás vagy beállítás után gondoskodjon róla, hogy minden védőelem és fedél biztonságosan le legyen csukva.

  • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

  • Szükség esetén emelővel támassza alá a gépet vagy az alkatrészeit.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  • A gép javítása közben ne töltse az akkumulátorokat.

  • A lehetséges tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a motorteret többletzsírtól, fűtől, levelektől és szennyeződésektől mentesen.

  • Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen karbantartást. Tartsa távol magát a mozgó alkatrészektől.

  • Ha a karbantartási beállítás elvégzéséhez járatni kell a motort, tartsa távol kezét, lábát, ruházatát és a teste minden részét a mozgó alkatrészektől. Tartsa távol a járókelőket a géptől.

  • Takarítsa fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

  • Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

  • Ne akadályozza a biztonsági berendezés rendeltetésszerű működését, és ne csökkentsen a biztonsági berendezés által nyújtott védelmen. Rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket.

  • Ne pörgesse túl a motort a szabályzó beállításainak módosításával. A biztonság és pontosság biztosítása érdekében ellenőriztesse hivatalos Toro-forgalmazóval a maximális motorfordulatszámot fordulatszámmérővel.

  • Ha nagyobb javítás szükséges, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Toro-forgalmazóval.

  • A gép mindennemű módosítása befolyásolhatja a gép működését, teljesítményét, tartósságát, ilyen módon történő használata pedig sérülést vagy halált okozhat. Az ilyen jellegű használat érvénytelenítheti a The Toro® Company által biztosított termékgaranciát.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A gép felkészítése karbantartásra

  Figyelmeztetés

  A gép a vontatóegységről leválasztva hátrabillenhet és sérülést okozhat.

  Mindig ürítse ki a gyűjtőtartályt, mielőtt a gépet leválasztja a vontatóegységről.

  1. Parkolja le a vontatóegységet sík talajon, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a vontatóegység motorját, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Állítsa le a gép motorját, várja meg, amíg minden mozgás leáll, majd vegye ki az indítókulcsot.

  4. Ékelje ki a gép kerekeit.

  5. Távolítsa el a csapot, és hajtsa le az emelőt. Igazítsa össze a furatokat, és helyezze be a csapot.

  6. Engedje le az emelőt a talajig a gép stabilizálásához.

   Important: A gépet szilárd, vízszintes felületen tárolja az emelőállványon, hogy ne süllyedhessen be vagy borulhasson fel.

  7. Emelje fel a gépet az emelővel, majd távolítsa el a csapot a vonószerkezetből.

  8. Járjon el a vontatóegységgel a géptől.

  9. Tegye vissza a biztosítócsapot és a függesztőcsapot a gép függesztőnyelvébe.

  Kenés

  A gép kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A csapágyak kenése (ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel)
 • Minden 25 órában
 • A csapágyak kenése.
 • A gép zsírzószemekkel rendelkezik, melyeket rendszeresen kenni kell 2. sz. lítiumos kenőzsírral. Kenje meg a csapágyakat minden alkalommal, miután a gépet vízzel lemosta. Poros, piszkos működési feltételek mellett szennyeződés juthat be a csapágyakba és perselyekbe, ami gyorsabb kopást eredményez. A zsírzószemek, amelyeket kenni kell az alábbi helyeken találhatók: a magasságállító kerék csapágyainál, a henger tengelyének csapágyainál, a lapátkerék tengelyének csapágyainál, az emelő tengelyének csapágyainál, valamint a bal és a jobb lengőkarnál.

  1. Törölje tisztára a zsírzógombokat, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy perselybe.

  2. Pumpáljon zsírt a csapágyba vagy perselybe (Ábra 11, Ábra 12 és Ábra 13).

   g015268
   g015269
   g015270
  3. Törölje le a felesleges zsírt.

  Motor karbantartása

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • A légszűrő szervizelése.
 • Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérüléseket keresve, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. Cserélje ki a légszűrőházat, ha károsodott. Ellenőrizze a teljes szívórendszert szivárgás, károsodás és laza tömlőbilincsek szempontjából.

  A légszűrőbetétek eltávolítása

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Oldja a légszűrőfedelet a légszűrőházhoz rögzítő kapcsokat. Távolítsa el a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 14).

   g015273
  3. Fúvassa tisztára sűrített levegővel a légszűrőfedél belsejét.

  4. Csúsztassa ki óvatosan az elsődleges szűrőt a légszűrőházból (Ábra 14).

   Note: Ügyeljen arra, hogy ne ütődjön a szűrőbetét a szűrőháznak.

  5. A biztonsági szűrőt csak akkor távolítsa el, ha cserélni szeretné.

   Important: Ne kísérelje meg a biztonsági légszűrőbetét tisztítását. Ha a biztonsági légszűrőbetét szennyezett, akkor az elsődleges szűrőbetét sérült. Cserélje ki mindkét szűrőt.

  6. Vizsgálja meg az elsődleges szűrőbetétet sérülés szempontjából úgy, hogy a szűrőbetét külső részét a fény felé tartva belenéz a szűrőbetétbe. Az esetleges lyukak a szűrőbetét anyagán világos foltként jelennek meg. Ha a szűrőbetét károsodott, selejtezze le.

  Az elsődleges szűrőbetét szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Az elsődleges szűrőbetét szervizelése
  • Ha az elsődleges szűrőbetét szennyezett, meghajlott vagy sérült, cserélje ki.

  • Az elsődleges szűrőbetétet ne tisztítsa.

  A biztonsági légszűrőbetét szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 600 órában
 • A biztonsági légszűrőbetét szervizelése
 • Important: Ne kísérelje meg a biztonsági légszűrőbetét tisztítását. Ha a biztonsági légszűrőbetét szennyezett, akkor az elsődleges szűrőbetét sérült. Cserélje ki mindkét szűrőt.

  A szűrők beszerelése

  Important: A károsodás megelőzése érdekében csak úgy indítsa be a motort, ha mindkét légszűrőbetét és a légszűrőfedél is a helyén van.

  1. Új szűrők beszerelése esetén ellenőrizze azokat szállítási sérülés szempontjából. Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  2. A biztonsági szűrőbetét cseréje esetén óvatosan csúsztassa be azt a szűrőházba (Ábra 14).

  3. Óvatosan csúsztassa rá az elsődleges szűrőbetétet a biztonsági szűrőbetétre (Ábra 14).

   Note: A beszerelés során az elsődleges szűrőbetét külső peremét nyomva gondoskodjon arról, hogy a szűrőbetét teljesen beüljön a helyére.

   Important: Ne nyomja meg a szűrő puha belső részét.

  4. Tisztítsa meg az eltávolítható légszűrőfedélben található poreltávolító nyílást. Távolítsa el a légszűrőfedélből a gumi kimeneti szelepet, tisztítsa meg az üreget, majd helyezze vissza a kimeneti szelepet.

  5. A légszűrőfedelet szerelje úgy vissza, hogy a felfele jelzésű oldala nézzen felfelé, majd rögzítse a kapcsokkal (Ábra 14).

  Motorolaj és olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje.
 • Minden 100 órában
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje.(végezze gyakrabban, ha poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel)
 • Note: Cseréljen motorolajat és olajszűrőt gyakrabban, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.

  Olaj típusa: detergenstartalmú kenőolaj (API-specifikáció: SJ, SK, SL vagy magasabb)

  A forgattyúház űrtartalma: szűrővel együtt 1,9 l

  1. Indítsa be a motort, és járassa 5 percig. Így az olaj felmelegszik és könnyebben leürül.

  2. Parkoljon le a géppel úgy, hogy a leeresztő oldal az ellentétes oldalhoz képest kissé lejjebb kerüljön, így biztosítva az olaj teljes leeresztését.

  3. Húzza be a vontatóegység rögzítőfékjét, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Helyezzen egy lapos edényt az olajleeresztő nyílás alá. Szerelje ki az olajleeresztő csavart, és ürítse le az olajat (Ábra 15).

   g015272
  5. Ha az olaj teljesen leürült, szerelje vissza a leeresztőcsavart.

   Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze tanúsítással rendelkező újrahasznosító központban.

  6. Helyezzen egy lapos edényt vagy egy rongyot a szűrő alá az olaj felfogásához.

  7. Szerelje le a régi olajszűrőt, és törölje tisztára a szűrőadapter tömítésének a felületét.

  8. Öntsön új olajat a szűrőbe a középső nyílásán keresztül. Csak annyi olajat töltsön bele, hogy a szintje elérje a menetek alját.

  9. Várjon pár percet, hogy a szűrő anyaga felszívja, amennyit elnyel, majd öntse ki a felesleges olajat.

  10. Kenje meg vékonyan új olajjal az új szűrő gumitömítését.

  11. Szerelje fel az új olajszűrőt a szűrőadapterre. Húzza meg az óramutató járása szerint annyira, hogy a gumitömítés a szűrőadapterhez érjen, majd még ½ fordulattal. Ne húzza meg túlságosan.

  12. Ellenőrizze az olajszintet.

  13. Töltse be lassan a maradék olajat, hogy a szintje a nívópálca felső jelzéséig érjen.

  14. Szerelje vissza az olajbetöltőnyílás-sapkát.

  A gyújtógyertyák szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • A gyújtógyertyák ellenőrzése.
 • A gyújtógyertyák beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti légrést. A gyújtógyertyák ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a légrés ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyákat.

  Típus: Champion RC12YC vagy ezzel egyenértékű. Elektródahézag: 0,75 mm

  A gyújtógyertyák eltávolítása

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Húzza le a gyertyapipákat a gyújtógyertyákról.

  3. Tisztítsa körbe a gyújtógyertyákat.

  4. Szerelje ki a gyújtógyertyákat a fém alátétjeikkel együtt.

  A gyújtógyertyák ellenőrzése

  1. Tekintse meg mindkét gyújtógyertya végének a középső részét (Ábra 16). Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően üzemel. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

   Important: Ne tisztítsa a gyújtógyertyákat. A gyújtógyertyákat cserélje ki, ha fekete bevonatot lát rajtuk, elhasználódtak az elektródáik, olajos réteg vagy repedések láthatók rajtuk.

   g004219
  2. Ellenőrizze a középső és a testelektróda közti légrést (Ábra 16).

  3. Hajlítsa meg a testelektródát (Ábra 16), ha a légrés nem megfelelő.

  A gyújtógyertyák beszerelése

  1. Hajtsa be a gyújtógyertyákat a nyílásaikba.

  2. Húzza meg a gyújtógyertyákat 27 N·m nyomatékkal.

  3. Csatlakoztassa a gyertyapipákat a gyújtógyertyákra.

  Távolítsa el a hulladékot a motorról

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Távolítsa el a hulladékot a motorról (különösen poros, koszos környezet esetén gyakrabban).
 • A megfelelő hűtés biztosítása érdekében folyamatosan tartsa tisztán a fűrácsot, a hűtőbordákat és a motor egyéb külső felületeit.

  Távolítsa el a ventilátorházat és a többi hűtőburkolatot. Tisztítsa meg a hűtőbordákat és a külső felületeket szükség szerint. A használat megkezdése előtt szerelje vissza a hűtőburkolatokat.

  Note: Eltömődött fűrács, szennyezett vagy eltömődött hűtőbordák és/vagy hűtőburkolatok esetén a motor károsodhat a túlhevüléstől.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 600 órában
 • Az üzemanyagszűrő cseréje.
 • Important: Ne szerelje vissza az elszennyeződött szűrőt, ha már eltávolította az üzemanyag-vezetékből.

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Hagyja a gépet lehűlni.

  3. Helyezzen egy tiszta edényt az üzemanyagszűrő alá (Ábra 17).

   g010000
  4. Lazítsa meg az üzemanyagszűrőt az üzemanyag-vezetékekhez rögzítő bilincseket.

  5. Távolítsa el a szűrőt az üzemanyag-vezetékekből.

  6. Szerelje be az új szűrőt az üzemanyag-vezetékekbe a korábban eltávolított bilincsekkel rögzítve. Úgy szerelje be a szűrőt, hogy a rajta lévő nyíl a karburátor felé mutasson.

  7. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az akkumulátor töltése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon és ne használjon szikraképző eszközt vagy nyílt lángot az akkumulátor közelében.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátorcsatlakozók vagy a fém szerszámok a vontatóegység vagy a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy a pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és bármely fém alkatrész között.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak azután a negatív (fekete) kábelt.

  1. Oldja ki, és nyissa fel az akkumulátorrekesz fedelét.

  2. Távolítsa el az akkumulátort az akkumulátorrekeszből.

  3. Tisztítsa meg az akkumulátor tetejét.

  4. Csatlakoztasson egy 3–4 A-es akkumulátortöltőt az akkumulátor pólusaira. Töltse az akkumulátort 3–4 A árammal 4–8 órán át.

  5. Ha az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól.

  6. Helyezze az akkumulátort az akkumulátorrekeszben található tálcára. Helyezze el úgy az akkumulátort, hogy a pólusai belül legyenek.

  7. Kösse rá a pozitív kábelt (a gyújtáskapcsolótól érkező piros kábel) a pozitív (+) pólusra.

  8. Kösse rá a negatív kábelt (a motorblokktól érkező fekete kábel) az akkumulátor negatív (–) pólusára.

   Important: Ügyeljen rá, hogy legyen kellő távolság az akkumulátorkábelek és a fokozatváltó kar között. Ellenőrizze, hogy a fokozatváltó kar nem kerül 2,5 cm-nél közelebb egyik akkumulátorkábelhez sem a teljes mozgástartományában. Ne drótozza egymáshoz a negatív és a pozitív akkumulátorkábelt vagy ne ragassza azokat egymáshoz szigetelő szalaggal.

  9. Kenje meg a pólusokat és a kötőelemeket vazelinnel a korrózió megelőzése érdekében.

  10. Szerelje fel az akkumulátorrekesz fedelét, és rögzítse a rugós kapcsokkal.

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Az akkumulátorkábelek csatlakozásainak ellenőrzése.
 • Az akkumulátorkábelek rögzüljenek szorosan az akkumulátor pólusain, hogy jó elektromos érintkezést biztosítsanak.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak azután a negatív (fekete) kábelt.

  Ha a pólusoknál korrózió jelenne meg, kösse le a kábeleket a negatívval (–) kezdve, majd hántolja le tisztára külön a sarukat és a pólusokat is. Csatlakoztassa a kábeleket a pozitívval (+) kezdve, majd vonja be a pólusokat vazelinnel.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fém szerszámok a vontatóegység fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy a pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fém alkatrészei között.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.
 • Tartsa az első és a hátsó gumiabroncsokban az abroncsnyomást 193 kPa értéken. Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást a szelepnél (Ábra 18) minden használat előtt.

  g006939

  A kerekek cseréje

  Figyelmeztetés

  A felemelt jármű instabil lehet és lecsúszhat az emelőről, sérülést okozva az alatta dolgozó személynek.

  • Ne indítsa be a járművet, amíg a gép emelőn van.

  • Mindig vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, mielőtt elhagyja a gépet.

  • Legyenek kiékelve a kerekei, amíg a jármű emelőn van.

  Important: Kerékcseréhez használjon legalább 900 kg teherbírású emelőt.

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Tegye be az emelőt a váz vagy a keréktengely alá a kerék mögött, és csak annyira emelje meg a kereket, hogy még a talajhoz érjen.

  3. Lazítsa meg az összes kerékcsavart, majd folytassa az emelést addig, hogy le tudja szerelni a kereket.

  4. Kerék felszereléséhez ismételje meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.

  5. Húzza meg a kerékcsavarokat 95–122 Nm nyomatékkal.

  Ékszíjak karbantartása

  Az ékszíjak ellenőrzése

  Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  Note: Az ékszíj feszességének ellenőrzéséhez nem kell eltávolítani a felső szíjburkolatot (Ábra 19). Ha leszerelné a szíjburkolatot, távolítsa el a 4 csavart, alátétet és anyát, amelyek a szíjburkolatot a vázhoz rögzítik. Ne működtesse a gépet a védőelemek nélkül.

  g018723
  g018726

  A lapátkerék-ékszíj ellenőrzése

  Ellenőrizze a szíjfeszességet úgy, hogy a lapátkerék szíjtárcsa és a tengelykapcsoló szíjtárcsa között félúton 18–22 N erővel benyomja az ékszíjat. Az ékszíj benyomódása normál esetben 1,3 cm. Ha a benyomódás nem ennyi, lásd: A lapátkerék-ékszíj beállítása. Ha a benyomódás értéke megfelelő, folytassa a normál működtetést (Ábra 19).

  Az emelőtengely-ékszíj ellenőrzése

  Ellenőrizze a szíjfeszességet úgy, hogy az emelőtengely szíjtárcsa és a tengelykapcsoló szíjtárcsa között félúton 18–22 N erővel benyomja az ékszíjat. Az ékszíj benyomódása normál esetben 6 mm. Ha a benyomódás nem ennyi, lásd: Az emelőtengely-ékszíj beállítása. Ha a benyomódás értéke megfelelő, folytassa a normál működtetést (Ábra 19).

  A hengert meghajtó ékszíj ellenőrzése

  Ellenőrizze a szíjfeszességet úgy, hogy a feszítőtárcsa és a henger szíjtárcsa között félúton 111–129 N erővel benyomja az ékszíjat. Az ékszíj benyomódása normál esetben 6 mm. Ha a benyomódás nem ennyi, lásd: A hengert meghajtó ékszíj beállítása. Ha a benyomódás értéke megfelelő, folytassa a normál működtetést.

  Az ékszíjak beállítása

  A lapátkerék-ékszíj beállítása

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Lazítsa meg a motort rögzítő csavarokat (Ábra 21).

   g015279
  3. Lazítsa meg az ellenanyát, majd a szíjfeszesség állító csavar segítségével állítsa be a megfelelő szíjfeszességet (Ábra 22).

  4. Húzza meg kissé a motor rögzítőcsavarjait.

  5. Állítsa be úgy a motor helyzetét, hogy párhuzamos legyen a vázzal. Folytassa a motort rögzítő csavarok meghúzását (Ábra 22).

   g248008
  6. Ha állít a lapátkerék-ékszíjon, akkor az emelőtengely-ékszíjon is állítania kell; lásd: Az emelőtengely-ékszíj ellenőrzése.

  Az emelőtengely-ékszíj beállítása

  1. Távolítsa el a felső burkolatot a vázhoz rögzítő 4 csavart, alátétet és anyát (Ábra 19).

  2. Távolítsa el a feszítőtárcsa konzolt a feszesség beállító konzolhoz rögzítő anyát és csavart (Ábra 23).

   g018729
  3. Nyomja le annyira a feszítőtárcsa konzolt, hogy megfelelő legyen az ékszíj feszessége, és egybe essen a feszítőtárcsa konzol és a feszesség-beállító konzol furata.

  4. A beállított helyzet rögzítéséhez szerelje vissza a csavart és az anyát.

  5. Szerelje fel a felső burkolatot.

  A hengert meghajtó ékszíj beállítása

  1. Távolítsa el a feszítőtárcsa konzolt a feszesség-beállító konzolhoz rögzítő anyát és csavart (a nyújtott furatban levő csavart) (Ábra 24).

   g018728
  2. Nyomja le annyira a feszítőtárcsa konzolt, hogy megfelelő legyen az ékszíj feszessége, és egybe essen a feszítőtárcsa konzol és a feszesség-beállító konzol furata.

  3. A beállított helyzet rögzítéséhez szerelje vissza a csavart és az anyát.

  Vegyes karbantartás

  A gumilap cseréje

  A kopott vagy sérült gumilapot cserélje ki.

  Vigyázat

  Ékelje ki a kerekeket, különben a gép elgurulhat, ami személyi sérüléshez is vezethet.

  A gumilapot csak sík, vízszintes felületen cserélje, és ékelje ki előtte a kerekeket, nehogy a gép elguruljon.

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Távolítsa el a gumilapot és a rögzítőlemezét rögzítő 10 csavart, alátétet és anyát (Ábra 25).

   g015275
  3. Szerelje fel az új gumilapot, és rögzítse biztonságosan.

  A szíjtárcsa eltávolítása

  1. Távolítsa el egyenként a csavarokat és a biztosító alátéteket, és helyezze át őket a szomszédos furatokba (Ábra 26).

   g015283
  2. Hajtsa be mindegyik csavart azonos mértékben, amíg a szíjtárcsa le nem lazul. A szíjtárcsa ekkor lecsúsztatható a tengelyéről.

  A hajlékony fogú henger eltávolítása

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Az emelőt lehajtva emelje meg a gép elejét, amennyire lehet.

  3. Emelje fel a hengert a legfelső helyzetbe.

  4. Távolítsa el az alsó szíjburkolatot és a hengert meghajtó ékszíjat (Ábra 24).

  5. Távolítsa el a henger tengelyének csapágyait a henger tartókarhoz rögzítő 2 csavart, rugós alátétet és anyát a gép mindkét oldalán. Engedje a talajra a hajlékony fogú hengert.

  6. Emelje fel a henger tartókarokat a legfelső helyzetbe.

  7. Csúsztassa hátra a végét, majd húzza ki a gereblyét gép alól.

  A gereblyerúd vagy a gereblyefog-lemez cseréje

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Távolítsa el a csavart és az önbiztosító anyát a gereblyerúd egyik végéből (Ábra 27).

   g015286
  3. Távolítsa el csak az önbiztosító anyát a gereblyerúd másik végéről.

  4. Húzza ki a gereblyerudat a zárólemezből. Húzza ki a rúdnak azt a végét, amelyikre nincs felhegesztve fül.

  5. Távolítsa el a cserélni kívánt gereblyefog-lemezeket vagy rudakat.

  6. Igazítsa a gereblyefog-lemezt a rúdhoz, majd csúsztassa vissza a rudat a zárólemezen át.

  7. Szerelje vissza a csavart, az önbiztosító anyákat, majd akassza be a rugókat.

  A hajlékony gereblyefog cseréje

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Távolítsa el a gereblyefog rögzítőt, és csúsztassa ki a károsodott gereblyefogat (Ábra 28).

   g015287
  3. Hajtsa félbe az új gereblyefogat, és csúsztassa a helyére.

  4. Tegye fel a gereblyefog-rögzítőt a gereblyefog ívelt részére, majd rögzítse biztonságosan a csavar és az önbiztosító anya segítségével.

  A félkefe cseréje

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Távolítsa el a kefét a gépről.

  3. Lazítsa meg imbuszkulccsal a bilincseket, és vegye le azokat a félkefékről (Ábra 29).

   g015288
  4. Válassza szét a félkeféket, és selejtezze a károsodott rész(eke) (Ábra 30).

   g015289
  5. Az elemeket összenyomva szerelje fel az új kefeszakaszt, majd rögzítse a két végét a kefebilincsekkel. Ha a végeket rögzítette, szerelje fel a kefét a maradék bilincsekkel.

  Tisztítás

  A ventilátorház tisztítása

  Figyelmeztetés

  Forgó lapátkerekek mellett a ventilátorház tisztításakor a kezeivel a mozgó lapátkerékhez érhet, ami személyi sérülést okozhat.

  Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután kezdje meg a hulladék kitisztítását a ventilátorházból.

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. A szerviznyílásfedél eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a lapátkerék megállt.

  3. Lazítsa meg a szerviznyílás-fedelet rögzítő 2 szárnyas anyát (Ábra 31).

   g246901
  4. Hajtsa ki a szerviznyílás-fedelet, hogy eltávolíthassa a hulladékot.

  5. Miután eltávolította a hulladékot, hajtsa vissza a szerviznyílás-fedelet, és rögzítse a szárnyas anyákkal. Ismételje meg az eljárást a másik szerviznyílás-fedélnél is.

  Tárolás

  A gép felkészítése tárolásra

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben.

  3. Mossa le a füvet, szennyeződéseket és lerakódásokat az egész gép külső felületéről, különösen a hengerfej hűtőbordáiról és a ventilátorházról.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a túlzott vízhasználatot, különösen a motor és közelében.

   Note: Járassa a gépet magas alapjáraton 2-5 percig a lemosás után.

  4. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: A légszűrő szervizelése.

  5. Cserélje le a motorolajat; lásd: Motorolaj és olajszűrő cseréje.

  6. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  7. Cserélje ki a károsodott gereblyefogakat és félkeféket; lásd: A hajlékony gereblyefog cseréje vagy A félkefe cseréje.

  8. Vegye le a gyertyapipát; lásd: A gyújtógyertyák szervizelése.

  9. Szerelje ki a gyújtógyertyákat, és ellenőrizze az állapotukat.

  10. A gyújtógyertyák nyílásán keresztül töltsön be a motorba hengerenként 2 evőkanál motorolajat, és az indítómotor segítségével oszlassa el az olajat a hengerekben.

  11. Szerelje be a gyújtógyertyákat, de ne tegye vissza a gyertyapipákat.

  12. Húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg vagy pótolja a károsodott vagy hiányzó alkatrészeket.

  13. Permetezzen könnyűolajat a művelőfejek csapágyaira (hajtó és csillapító rudazat).

  14. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a hivatalos Toro-márkakereskedőtől beszerezhető.

  15. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  A gép tartós tárolása

  Ha a gépet 30 napon túl tárolja, készítse elő az alábbi módon:

  1. Lásd: A gép felkészítése karbantartásra.

  2. Töltsön a tartályban lévő üzemanyagba kőolaj alapú üzemanyag-stabilizálót/-kondicionálót. Kövesse az üzemanyag-stabilizáló gyártójának keverési utasításait.

   Important: Ne használjon alkohol alapú üzemanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

   Note: Az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló friss üzemanyaggal keverve és folyamatosan használva a leghatékonyabb.

  3. Járassa a motort 5 percen át, hogy eloszlassa a kondicionált üzemanyagot az üzemanyagrendszerben.

  4. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd ürítse le az üzemanyagtartályt.

  5. Indítsa be és hagyja a motort járni, míg le nem áll.

  6. Húzza ki a hidegindító gombot. Indítsa be és járassa a motort, amíg már nem indul be újra.

  7. Végezze el az esetleges maradvány üzemanyag újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

   Important: Ne tárolja az üzemanyag-stabilizálót/-kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

  8. Kösse le az akkumulátorsarukat az akkumulátor pólusairól, és vegye ki az akkumulátort a gépből.

  9. Tisztítsa meg az akkumulátort, a sarukat és a pólusokat drótkefe és sütőszóda oldat segítségével.

  10. Kenje meg a pólusokat és a sarukat zsírral vagy vazelinnel a korrózió megelőzése érdekében.

  11. 60 naponta tegye 24 órás csepptöltésre az akkumulátort, hogy megelőzze a szulfátosodását.

   Figyelmeztetés

   Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

   Ne dohányozzon az akkumulátor közelében, és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

  12. Az akkumulátor legyen teljesen feltöltve, hogy megelőzhető legyen az elfagyása. A teljesen feltöltött akkumulátorban az elektrolit fajsúlya 1,26 és 1,30 közé esik.

  13. Az akkumulátort tárolhatja polcon, de a gépben hagyva is. Hagyja lekötve a kábeleket, ha az akkumulátor a gépben tárolja. Tárolja az akkumulátort hűvös helyen, hogy ne merüljön le gyorsan.