Bevezetés

A gép hozzáértő kezelők általi kezelésre és kereskedelmi felhasználásra szánt greenhengertraktor. Elsősorban greenek, teniszpályák és egyéb gyepfelületek hengerelésére szolgál parkokban, golfpályákon, sportpályákon és kereskedelmi területeken. A termék nem rendeltetésszerű használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. A termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért Ön a felelős.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro-ügyfélszolgálathoz, és tartsa kéznél terméke típusszámát és gyári számát. Az Ábra 1 jelzi a típusszám és gyári szám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

g279976

Ez a kézikönyv meghatározza a lehetséges veszélyeket, és biztonsági figyelmeztető jelzéssel (Ábra 2) azonosított munkavédelmi üzeneteket tartalmaz. A jelzés olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek. A részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A közös természeti erőforrásokról szóló kaliforniai törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor járatása erdős, bokros vagy fűvel fedett talajon, kivéve, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikrafogó berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor kialakítása, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 12100:2010 és az ANSI B71.4–2017 szabvány alapján történt.

Important: A CE-előírásokkal kapcsolatban lásd a géphez mellékelt megfelelőségi nyilatkozatot.

Általános munkavédelmi előírások

A termék személyi sérülést okozhat. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági előírásokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne tegye a kezét vagy a lábát a gép mozgó alkatrészeinek közelébe.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Állítsa le a gépet, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes munkavédelmi utasítások. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halált okozhat.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje, illetve pótolja.

decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal140-0268

Felszerelés

A szállítókerekek felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Szállítókerék 2

A szállítási tartók eltávolítása

 1. Távolítsa el a kerékagyakat a szállítási tartóhoz rögzítő kerékanyákat (Ábra 3).

  g279735
 2. Távolítsa el a kerékagy tőcsavarjára felszerelt maradék kerékanyát is (Ábra 3).

 3. Távolítsa el a szállítási tartókat a raklaphoz rögzítő csavarokat, és vegye le a tartót (Ábra 3).

 4. Ismételje meg a szállítási tartót érintő 1–3. lépést a gép másik oldalán.

A kerekek felszerelése

 1. Szerelje fel a 2 szállítókereket a kerékagyakra a korábban eltávolított kerékanyákkal (lásd: A szállítási tartók eltávolítása), de ne húzza meg azokat.

  Note: A kerékanyák meghúzására a A vonórúdegység felszerelése eljárás végénél kerül sor.

 2. Állítsa be a gumiabroncsok nyomását 1,03 bar értékre.

A vonórúdegység felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Gyorszárakasztó1
Csavar (M10 × 30 mm)4
Rugós alátét (M10)4
Alátét (M10)6
Anya (M10)4
Vonórúdegység 1
Csavar (M10 × 100 mm)1
Önbiztosító anya (M10)1
Csavar (M12 × 100 mm)1
Alátét(M12)2
Önbiztosító anya (M12)1
Távtartó alátét (adott esetben)2
 1. Szerelje fel a gyorszárakasztót a gépvázra a Ábra 4 szerint.

  Note: Húzza meg az anyákat 52 N∙m nyomatékkal.

  g036890
 2. Szerelje fel a vonórudat a vonórúd-csuklócsapkonzolra a megfelelő kötőelemekkel; lásd: Ábra 5.

  • Az első furatoknál használjon M10 × 100 mm méretű csavart, 2 darab M10 méretű alátétet és M10 méretű önbiztosító anyát.

  • A hátsó furatoknál használjon M12 × 100 mm méretű csavart, 2 darab M10 méretű alátétet és M12 méretű önbiztosító anyát.

  • Ha a gép csavarjaihoz harmadik alátét is tartozik, tegye be azokat távtartóként a vonórúd és a vonórúd-csuklócsapkonzol belső fele közé (Ábra 6).

  Note: A vonórúd-csuklócsapkonzol furatai segítségével állítsa be a vonórúd magasságát a vontatójármű vonószerkezetének magasságához.

  g025914
  g025915
 3. Húzza meg a kis méretű csavart 73 N∙m, a nagy méretűt pedig 126 N∙m nyomatékkal.

 4. Hajtsa fel a vonórúdegységet annyira, hogy a reteszkar kioldódjon a határoló csúszkából (Ábra 7).

  g024011
 5. Hajtsa le a vonórudat.

 6. Távolítsa el a rögzítőcsapot a reteszből, ha benne van (Ábra 8).

  g279746
 7. Nyomja le a vonórúdpedált, hogy a vonórúd beakadjon a helyére (Ábra 8).

 8. Tegye be a rögzítőcsapot a retesz furatain keresztül (Ábra 8).

 9. Húzza meg a szállítókerekeken a kerékanyákat 108 N∙m nyomatékkal.

A gép eltávolítása a raklapról

 1. Távolítsa el a fatömböket a raklap vonórúd felőli oldaláról.

  g024330
 2. Tegyen le néhány deszkalapot a talajra a raklap végénél.

  Note: A deszkalapok legyenek valamivel alacsonyabbak a raklapnál. Felhasználhatja a láda oldalaiból és/vagy végeiből származó faanyagot.

 3. Gördítse le óvatosan a gépet a raklapról a deszkalapokra, majd a talajra.

  Important: Ügyeljen arra, hogy a hengerek ne érjenek a raklaphoz, ahogy a gép a talajra huppan.

 4. Távolítsa el a maradék csomagolóanyagot.

A gép kenése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Kenőanyagok (nem tartozék)

A gépet használat előtt meg kell kenni a megfelelő működési jellemzők biztosításához; lásd: A hajtóhengercsapágy kenése. Amennyiben a gépet nem megfelelően kenik, a kritikus alkatrészek idő előtt meghibásodhatnak.

Termékáttekintés

g279748
g019903

Rögzítőfék

A gép beindításához húzza be a rögzítőféket. A rögzítőfék (Ábra 12) behúzásához húzza fel a fékkart. A rögzítőfék kiengedéséhez tolja előre a kart.

g027608

Kormánykerék

A kormánykereket (Ábra 10) jobbra forgatva a gép előre fordul.

A kormánykereket balra forgatva a gép hátrafelé fordul.

Note: Mivel a menetirány minden menet végén megváltozik, gyakorolnia kell a géppel, hogy megszokja a kormányzását.

A kormánykerék a simítóhengerek szöghelyzetét változtatja, és ez eredményezi a gép kormányzását. A kormánykerék elfordítási szöge korlátozott, ezért a gép fordulósugara nagy.

Kormánybillentő pedál

A kormánykerék maga felé billentéséhez nyomja le a lábával a pedált (Ábra 10), húzza maga felé a kormányoszlopot a legkényelmesebb helyzetbe, majd lépjen le a pedálról.

Menetpedálok

A kormányoszlop két oldalán alul találhatók a menetpedálok (Ábra 10), amelyekkel a hajtóhenger mozgása szabályozható. A pedálokat összekapcsolták, hogy ne lehessen egyszerre mindkettőt lenyomni, egyszerre csak az egyik használható. A jobb oldali pedált lenyomva a gép jobbra indul el, a bal oldali pedált lenyomva pedig balra. Minél jobban lenyomja a pedált, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba.

Note: Irányváltás előtt fékezze állóra a gépet; ne váltson hirtelen menetirányt. A hirtelen irányváltás túlterheli a hajtásláncot, ami a hajtáslánc elemeinek idő előtti meghibásodásához vezet. A pedálokat lassan és finoman kezelje, hogy elkerülje egyrészt a gyep esetleges károsítását, másrészt a hajtáslánc elemeinek károsodását.Lejtős területeken ügyeljen arra, hogy a hajtóhenger a megfelelő tapadás érdekében a lejtő felőli oldalon legyen. Ennek elmulasztása a gyep károsodását okozhatja.

Vonórúdegység

A vonórúdegység (Ábra 10) segítségével végezheti a gép vontatását és a szállítókerekek leengedését/felemelését.

Ülésbeállító kar

Az ülés előre- és hátracsúsztatható. Fordítsa el felfelé az ülésbeállító kart (Ábra 10), csúsztassa el előre vagy hátra az ülést, majd engedje el a kart.

Kartámaszállító csavar

Az egyes kartámaszok az adott állítócsavar segítségével a kívánt helyzetbe állíthatók (Ábra 13).

g279749

Világításkapcsoló

Ezzel kapcsolhatja be és ki a lámpákat (Ábra 10).

Üzemóra-számláló

Az üzemóra-számláló (Ábra 10) a gép működésének teljes óraszámát jelzi.

A motor kezelőszervei

Note: A motor vezérlésével kapcsolatos további tudnivalókért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

Be/Ki kapcsoló

A kezelő a Be/Ki kapcsoló (Ábra 14) segítségével indíthatja be és állíthatja le a motort. A kapcsoló a motor elején található. A motor beindításához és járatásához fordítsa a Be/Ki kapcsolót BE helyzetbe. A motor leállításához fordítsa a Be/Ki kapcsolót KI helyzetbe.

g021103

Hidegindító kar

A hidegindító kart (Ábra 15) hideg motor beindításához kell használni. Állítsa a hidegindító kart ZáRT helyzetbe, mielőtt meghúzza a berántózsinór fogantyúját. Miután a motor beindult, állítsa vissza a hidegindító kart NYITOTT helyzetbe. Ne használja a hidegindító kart, ha a motor már meleg, vagy a levegő hőmérséklete magas.

g019815

Gázkar

A gázkar (Ábra 15) a hidegindító kar mellett található; ezzel szabályozható a motor fordulatszáma, így a munkagép sebessége is. A legjobb hengerelési teljesítmény érdekében a gázkar legyen GYORS helyzetben.

Üzemanyag-elzáró szelep

Az üzemanyag-elzáró szelep (Ábra 15) a hidegindító kar alatt található. Állítsa nyitott helyzetbe, mielőtt megkísérli beindítani a motort. Ha végzett a munkagép használatával, és leállította a motorját, állítsa az üzemanyag-elzáró szelepet ZáRT helyzetbe.

Berántózsinór-fogantyú

A motor beindításához húzza meg határozottan a berántózsinór fogantyúját (Ábra 11), hogy megforgassa a motort. Ahhoz, hogy a motor beinduljon, a motor fent ismertetett kezelőszerveinek a megfelelő helyzetben kell lenniük.

Olajszintkapcsoló

Az olajszintkapcsoló a motoron belül található; a feladata meggátolni a motor működtetését, ha az olajszint a biztonságos üzemi határérték alá csökkenne.

Tömeg308 kg
Hossz136 cm
Szélesség122 cm
Magasság107 cm
Maximális munkasebesség12,8 km/h 3600 f/p mellett

Munkagépek és tartozékok

A géphez a Toro által jóváhagyott munkagépek és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Használat előtti munkavédelmi előírások

Általános munkavédelmi előírások

 • Állítsa le a gépet, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozások korlátozhatják a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet, és leállítani a motorját.

 • Ellenőrizze, hogy a kezelőijelenlét-kapcsolókat, biztonsági kapcsolókat és védőelemeket felszerelték, és azok megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • A munka megkezdése előtt mindig győződjön meg a részegységek és a kötőelemek megfelelő üzemállapotáról. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült részegységeket és kötőelemeket.

 • Vizsgálja át a területet, ahol használni fogja a gépet, és távolítson el minden objektumot, amelyet a gép esetleg kidobhat.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb gyújtóforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Se a gépet, se az üzemanyagtartályt ne tárolja olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, például vízmelegítőn vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását. Kerülje a gyújtóforrások kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Előkészületek a munkagép használatára

 1. Távolítson el minden hulladékot a gépről és alóla is.

 2. Húzza be a rögzítőféket.

 3. Végezze el az alábbi napi karbantartási teendőket:

 4. Ellenőrizze, hogy minden védőburkolat és fedél a helyén van-e, és megfelelően rögzül-e.

 5. Emelje fel a szállítókerekeket a talajról, és ellenőrizze, hogy rögzülnek-e a helyükön.

Üzemanyaggal kapcsolatos előírások

 • Használjon ólommentes benzint (minimális oktánszám 87).

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10% (V/V) etanolt (benzin-alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem azonos. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (85% etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt, sem metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha használ üzemanyag-stabilizátort

 • Ne keverjen olajat a benzinhez.

Tankolás

Az üzemanyagtartály befogadóképessége: 3,6 l

 1. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet, majd vegye le a tanksapkát (Ábra 16).

  g028433
 2. Tankoljon meg annyira az előírt üzemanyagból, hogy a benzinszint kb. 25 mm-rel az üzemanyagtartály teteje alatt legyen.

  Az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban.

  Important: Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. A megadottnál több üzemanyagot tankolva károsodhat az üzemanyagpára-visszanyerő rendszer, ami motorteljesítmény-problémákhoz vezet. Ez nem garanciális meghibásodás, és a tanksapka cseréjét igényli.

 3. Helyezze vissza a tanksapkát és töröljön le minden kicseppent üzemanyagot.

Működtetés közben

Note: A gép jobb és bal oldalát a kezelő helyéről nézve határozza meg.

Munka közben betartandó munkavédelmi előírások

Általános munkavédelmi előírások

 • A tulajdonos/üzemeltető megakadályozhatja a személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleseteket, és ő viseli értük a felelősséget.

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásmentes lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a működtetési területtől.

 • Ne szállítson utast a gépen.

 • A gépet csak jó látási viszonyok esetén használja, hogy elkerülhesse a gödröket és a rejtett veszélyforrásokat.

 • Kerülje a munkát nedves füvön. A gyengébb tapadás miatt a gép megcsúszhat.

 • Mielőtt beindítaná a motort, gondoskodjon az összes meghajtó kezelőszerv semleges helyzetéről és a rögzítőfék behúzásáról, és tartózkodjon a kezelői helyen.

 • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

 • Legyen óvatos, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek akadályozhatják a látást.

 • Ne végezzen munkát átvágásokon, levezető árkokon vagy feltöltéseken. A gép hirtelen felborulhat, ha eltűnik alóla a talaj.

 • Állítsa le a gépet, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vizsgálja meg a munkaeszközt, ha valamibe beleütközött, vagy ha rendellenes rezgést észlel. Végezzen el minden szükséges javítást, mielőtt folytatná a munkát.

 • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

 • Ne járassa a motort olyan területen, ahol a kipufogógázok megrekedhetnek.

 • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

 • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

  • Parkolja le a gépet sík terepen.

  • Húzza be a rögzítőféket.

  • Állítsa le a motort.

  • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

 • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 • Ne használja a gépet vontató járműként.

 • Csak a The Toro® Company által jóváhagyott adaptereket, tartozékokat és pótalkatrészeket használja.

 • Kezét és lábát tartsa távol a hengerektől.

 • Járjon el körültekintően, amikor a gépet a vontatójárműhöz kapcsolja vagy leválasztja róla.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • A lejtők jelentős szerepet játszanak a megcsúszásos és borulásos balesetekben, amelyek súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek. A lejtőn történő biztonságos munkavégzésért Ön a felelős. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

 • Lejtőn mindig lassabban haladjon.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezzen ott fűnyírást.

 • Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Válasszon alacsony munkasebességet, hogy ne kelljen lejtőn megállnia vagy váltania.

 • Ha a hengerek elvesztik a tapadást, a gép felborulhat.

 • Ne üzemeltesse a gépet nedves füvön. A hengerek elveszíthetik a tapadásukat, függetlenül attól, hogy a fékek használhatók, és működnek is.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtasson hirtelen a sebességén vagy a haladási irányán.

A motor beindítása

Note: Ellenőrizze, hogy a gyertyapipa csatlakozik-e a gyújtógyertyához.

 1. Győződjön meg a világításkapcsoló kikapcsolt helyzetéről.

 2. Ellenőrizze a rögzítőfék behúzott állapotát és a menetpedálok SEMLEGES helyzetét.

 3. Fordítsa a Be/Ki kapcsolót BE helyzetbe.

 4. Fordítsa az üzemanyag-elzáró szelepet NYITOTT helyzetbe.

 5. Hideg motor indításakor állítsa a hidegindító kart BE helyzetbe.

  Note: Meleg motor esetén a hidegindítót nem kell használni.

 6. Állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe.

 7. Álljon rá a gép hátuljára, húzza meg a berántózsinór fogantyúját, amíg ellenállást nem kezd érezni, ekkor húzza meg erőteljesen a motor beindításához.

  Important: Ne húzza ki akadásig a berántózsinórt, és ne hagyja a fogantyú elengedésével magától visszahúzódni, mert a zsinór elszakadhat, és az indítószerkezet károsodhat.

 8. Ha a motor beindult, állítsa a hidegindító kart INAKTíV helyzetbe.

 9. A legjobb hengerelési teljesítmény érdekében állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe.

A motor leállítása

 1. Ha befejezte a géppel a munkát, állítsa SEMLEGES helyzetbe a menetpedálokat, és húzza be a rögzítőféket.

 2. Állítsa alapjáratra a motorfordulatszámot, és járassa így a motort 10–20 másodpercig.

 3. Fordítsa a Be/Ki kapcsolót KI helyzetbe.

 4. Fordítsa az üzemanyag-elzáró szelepet ZáR helyzetbe.

 5. Állítsa a világításkapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe.

A gép szállítása

Előkészületek a munkagép szállítására

 1. Hajtson a géppel a szállítójárműhöz.

 2. Húzza be a rögzítőféket.

 3. Állítsa le a motort; lásd: A motor leállítása.

 4. Fordítsa az üzemanyag-elzáró szelepet ZáR helyzetbe.

A gép felemelése a szállítókerekekre

 1. Hajtsa fel a vonórúdegységet annyira, hogy a reteszkar kioldódjon a határoló csúszkából (Ábra 17).

  g024011
 2. Emelje fel a reteszkart, hogy akadálymentesen csúszhasson, majd hajtsa le a vonórudat.

  g279826
 3. Nyomja le a vonórúdpedált, hogy a vonórúd beakadjon a helyére (Ábra 19).

  g279795
 4. Tegye be a rögzítőcsapot a retesz furatain keresztül (Ábra 19).

 5. A gépet a szállításához kapcsolja a vontatójárműhöz; lásd: A gép csatlakoztatása a vontatójárműhöz.

A gép csatlakoztatása a vontatójárműhöz

Nyomja le a vonórúdretesz karját, miközben a vonórúdegységet becsúsztatja a vontató jármű vonószerkezetébe. Engedje el a kart, amikor a vonószerkezet és a vonórúdegység összeigazodott (Ábra 20).

Important: Ellenőrizze, hogy a kar visszaállt felső helyzetbe, a vonószerkezet és a vonórúdegység pedig összekapcsolódott.

g028434

A gép lecsatlakoztatása a vontatójárműről

Parkolja le a gépet sík talajon és ékelje ki a kerekeket.

Nyomja le a vonórúdretesz karját, miközben a vonórúdegységet lekapcsolja a vontató jármű vonószerkezetéről (Ábra 20). Engedje el a kart, amikor a vonószerkezet és a vonórúdegység szétkapcsolódott.

A gép leengedése a hengereire

 1. Ha a gép a vontatójárműhöz csatlakozik, csatlakoztassa le a vontatójárműről; lásd: A gép lecsatlakoztatása a vontatójárműről.

 2. Távolítsa el a rögzítőcsapot (Ábra 21).

  g024199
 3. Hajtsa fel a vonórúdegységet, hogy a gép kissé felbillenjen.

 4. Nyomja le a vonórúdreteszt a vonórúd kioldásához (Ábra 21).

 5. Hajtsa fel a vonórudat (Ábra 22) annyira, hogy a reteszkar beakadjon a határoló csúszkába (Ábra 17).

  g279827

A gép használata

 1. A rögzítőfék legyen behúzva.

 2. Üljön be a kezelőülésbe, ügyelve arra, hogy közben ne lépjen a menetpedálokra.

 3. Állítsa be az ülést és a kormánykereket kényelmes kezelési helyzetbe.

 4. Engedje ki a rögzítőféket.

 5. A kormánykereket fogva nyomja le lassan a bal vagy a jobb oldali menetpedált a megfelelő lábával a kívánt haladási iránynak megfelelően.

  Note: Minél jobban lenyomja a pedált, annál gyorsabban halad az adott irányba.

 6. A gép megállításához engedje fel a menetpedálokat.

  Important: Ne nyomja le túl hirtelen a menetpedált; ettől a gép megcsúszhat és felsértheti a gyepet a hajtóhenger alatt, illetve a hajtásrendszer is károsodhat. A menetpedálokat mindig fegyelmezetten kezelje.

  Note: Ahogy megszokja a gépet, érezni fogja, mikor kell felengednie a menetpedálokat, mennyivel az adott menet vége előtt, mivel a gép a pedál felengedése után rövid ideig tovább gurul. Ahogy teljesen megállt, nyomja le finoman a másik menetpedált a visszamenethez.

 7. A kormánykereket jobbra forgatva a gép előrefordul.

  A kormánykereket balra forgatva a gép hátrafelé fordul.

  Note: Mivel a menetirány minden menet végén megváltozik, gyakorolnia kell a géppel, hogy megszokja a kormányzását.

  Important: A gép vészhelyzetben történő leállításához állítsa a másik menetpedált SEMLEGES helyzetbe. Ha például a jobb pedált lenyomva jobbra halad, a gép megállításához nyomja le a bal pedált SEMLEGES helyzetig. A művelet legyen határozott, de ne hirtelen végezze, mert a gép felborulhat oldalra.

 8. Parkoljon le vízszintes felületre, és húzza be a rögzítőféket, mielőtt elhagyja a kezelőülést.

Üzemeltetési tanácsok

 • Lejtős területeken ügyeljen arra, hogy a hajtóhenger a megfelelő tapadás érdekében a lejtő felőli oldalon legyen. Ennek elmulasztása a gyep károsodását okozhatja.

 • A legjobb hengerelési teljesítmény érdekében távolítsa el rendszeresen a hengereken felgyűlt hulladékot.

Működtetés után

A használatot követően betartandó munkavédelmi előírások

 • Állítsa le a gépet, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

 • Bármely zárt térben való tárolás előtt hagyja a motort lehűlni.

 • Az üzemanyagcsap a gép tárolása vagy szállítása során legyen zárt helyzetben.

 • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra, vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

 • Cserélje ki az összes kopott, sérült vagy hiányzó matricát.

A gép szállítása

 • A gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor használjon teljes szélességű rámpákat.

 • Kösse le a gépet biztonságosan.

Karbantartás

Note: Az elektromos vagy hidraulikus bekötési rajz ingyenes példánya letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután megkereste a honlap Manuals (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül az adott gépet.

Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

 • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

  • Parkolja le a gépet sík talajon.

  • Állítsa a gázkart alapjárati helyzetbe.

  • A menetpedálok legyenek semleges helyzetben.

  • Húzza be a rögzítőféket.

  • Állítsa le a motort.

  • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési vagy tisztítási munkába kezd rajta.

 • Ha lehet, járó motorú gépen ne végezzen karbantartást. Tartsa távol magát a mozgó alkatrészektől.

 • Szükség esetén bakolja alá a gépet vagy annak alkatrészeit.

 • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első 5 óra után
 • Ellenőrizze a gépet kilazult kötőelemek szempontjából.
 • Az első 20 óra után
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőt.
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőt.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Kenje meg a hajtóhengercsapágyat.Minden lemosást követően azonnal kenje meg a hajtóhengercsapágyat.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a légszűrőt.
 • Ellenőrizze a légszűrőt.
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Ellenőrizze a rögzítőféket.
 • Ellenőrizze a hidraulikacsöveket és -szerelvényeket.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd ezt követően naponta.
 • Ellenőrizze a levegőnyomást a szállítókerekek gumiabroncsaiban.
 • Ellenőrizze a gépet kilazult kötőelemek szempontjából.
 • Minden használat után
 • Tisztítsa meg a gépet.
 • Minden 50 órában
 • Végezze el a légszűrő tisztítását(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 100 órában
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Végezze el a gyújtógyertya ellenőrzését/beállítását.
 • Tisztítsa ki az üledéktartályt.
 • Minden 300 órában
 • Cserélje ki a papírbetétet.
 • A gyújtógyertya cseréje.
 • Ellenőrizze és állítsa be a szelephézagot.
 • Minden 400 órában
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőt.
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőt.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Problémás területekkel kapcsolatos megjegyzések

  Az ellenőrzést végezte:
  TételDátumInformációk
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használatához másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrizendő elemHét:
  Hét.K.Sze.Cs.P.Szo.V.
  Ellenőrizze a forgócsuklók akadásmentes működését.       
  Ellenőrizze az üzemanyagszintet.       
  Ellenőrizze a motorolaj szintjét.       
  Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.       
  Ellenőrizze a légszűrőt.       
  Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.       
  Ellenőrizze a motor hűtőbordáit.       
  Ellenőrizze a szokatlan motorzajokat.       
  Ellenőrizze a tömlők épségét.       
  Ellenőrizze a folyadékszivárgást.       
  Tisztítsa meg a gépet.       
  Végezze el az összes zsírzószem kenését.       
  Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.       
  Javítsa ki a sérült fényezést javítófestékkel.       

  Karbantartás előtti intézkedések

  Szükségtelenül ne billentse meg a gépet. A gépet megbillentve motorolaj kerülhet a hengerfejbe, és hidraulikafolyadék szivároghat ki a tartály sapkája alól. Ezek a szivárgások a gép drága javítását tehetik szükségessé. Ha a taposó alatt kell karbantartást végeznie, emelje meg a gépet emelővel vagy kisebb daruval.

  Felkészülés karbantartásra

  1. Járjon a géppel vízszintes felületre, vagy vontassa azt oda; lásd: A gép szállítása.

  2. Emelje fel a leengedett szállítókerekeket; lásd: A gép felemelése a szállítókerekekre.

  3. Ha a motor jár, állítsa le.

  4. Húzza be a rögzítőféket.

  5. Ha a motor forró, várja meg, amíg lehűl a motor és a hidraulika-rendszer.

  A kezelőülés felhajtása

  1. Húzza hátra az ülésreteszt, hogy eltávolodjon az ülésreteszcsaptól (Ábra 23).

   g279773
  2. Billentse előre az ülést (Ábra 23).

  A kezelőülés lehajtása

  Billentse vissza az ülést, hogy az ülésretesz biztonságosan rácsapódjon az ülésreteszcsapra (Ábra 24).

  g279772

  Kenés

  A hajtóhengercsapágy kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Kenje meg a hajtóhengercsapágyat.Minden lemosást követően azonnal kenje meg a hajtóhengercsapágyat.
 • A kenőzsír típusa: 2-es sz. lítiumos kenőzsír

  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Törölje tisztára a területet, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba.

  3. Pumpálja a zsírt a zsírzószembe a Ábra 25 szerint.

   g036790g036789
  4. Törölje le a felesleges zsírt.

   Important: A felesleges kenőanyag eloszlatása céljából járassa meg egy kicsit a gépet zsírzás után, a gyep területén kívül, hogy elkerülje annak károsítását.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • Az olajszint ellenőrzését és az olaj forgattyúházba való betöltését álló motornál végezze.

  • Ne változtassa meg a motor fordulatszám-szabályozójának beállításait, és ne járassa túl nagy fordulatszámon a motort.

  Motorolajra vonatkozó előírások

  Típus: SL vagy magasabb API-besorolás

  Viszkozitás: az olaj viszkozitását válassza meg a környezeti hőmérséklet szerint; lásd: Ábra 26.

  g018667

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Note: A motorolaj szintjének ellenőrzésére a legalkalmasabb időpont a munkanap eleje, amikor a motor még hideg a beindítás előtt. Ha már járt a motor, hagyja visszacsorogni az olajat az olajteknőbe legalább 10 percig, mielőtt ellenőrzi a szintjét.

  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Tisztítsa meg az olajbetöltőnyílás-sapka körüli területet (Ábra 27).

   g281202
  3. Balra elforgatva távolítsa el az olajbetöltőnyílás-sapkát.

  4. Ellenőrizze az olajszintet (Ábra 28).

   A motor akkor van tele olajjal, ha az olajszint a betöltőnyílás alsó pereménél van.

   Note: Ha az olajszint nem éri el a betöltőnyílás alsó peremét, töltsön be annyit az előírt olajból, hogy elérje azt.

   Important: Ne töltse túl a forgattyúházat olajjal.

   g281195
  5. Helyezze vissza az olajbetöltőnyílás-sapkát, és töröljön le minden kicseppent olajat.

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 20 óra után
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Minden 100 órában
 • Cserélje le a motorolajat.
 • A gép előkészítése

  1. Indítsa be a motort, járassa pár percig, hogy felmelegedjen a motorolaj, majd állítsa le a motort.

  2. Emelje fel a gépet a szállítókerekeire; lásd: A gép felemelése a szállítókerekekre.

  3. Billentse fel úgy a gépet, hogy a motor felőli oldala közelebb legyen a talajhoz, majd támassza alá a másik oldalát ebben a helyzetben.

  A motorolaj leürítése

  1. Szerelje fel a leeresztőtömlőt a leeresztő szelepre (Ábra 29).

  2. A tömlő másik végét helyezze (Ábra 29) egy 1 l űrtartalmú leeresztőedénybe.

   g029369
  3. Fordítsa el balra ¼ fordulattal a leeresztőszelepet, és folyassa ki teljesen a motorolajat (Ábra 29).

  4. Fordítsa el a szelepet jobbra ¼ fordulattal az elzárásához (Ábra 29).

  5. Távolítsa e a leeresztőtömlőt (Ábra 29), és törölje le az esetleg kicseppent olajat.

  6. A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze környezetbarát módon.

   Note: Végezze el az újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

  Olaj betöltése a motorba

  A forgattyúház űrtartalma: 0,60 l

  1. Engedje le a gépet a hengereire; lásd: A gép leengedése a hengereire.

  2. Töltse fel a forgattyúházat az előírt olajjal; lásd: Motorolajra vonatkozó előírások és A motorolaj szintjének ellenőrzése.

  A légszűrőbetétek ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légszűrőt.
  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Távolítsa el a légszűrőfedelet a légszűrőházhoz rögzítő szárnyas anyát, és vegye le a fedelet (Ábra 30).

   g025916
  3. Tisztítsa meg alaposan a légszűrőfedelet.

  4. Ellenőrizze a szűrőbetétet kosz és szennyeződés szempontjából.

   Szükség esetén tisztítsa meg a szivacsbetétet; lásd: A szivacs légszűrőbetét tisztítása.

  5. Szerelje fel a légszűrőfedelet a légszűrőházra a szárnyas anya segítségével (Ábra 30).

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légszűrőt.
 • Minden 50 órában
 • Végezze el a légszűrő tisztítását(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 300 órában
 • Cserélje ki a papírbetétet.
 • A szivacs légszűrőbetét tisztítása

  1. Távolítsa el a légszűrőfedelet a légszűrőházhoz rögzítő szárnyas anyát, és vegye le a fedelet (Ábra 30).

  2. Távolítsa el a szárnyas anyát a légszűrőről, és vegye le a légszűrőt (Ábra 30).

  3. Távolítsa el a szivacsbetétet a papírbetétről (Ábra 30).

   Ha a papír légszűrőbetét koszos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki; lásd: A papír légszűrőbetét tisztítása.

  4. Mossa ki a szivacsbetétet folyékony szappan meleg vizes oldatában.

  5. Nyomkodja ki a szivacsbetétet a szennyeződések eltávolításához.

   Important: Ne csavarja ki a szűrőbetétet, mert a szivacs elszakadhat.

  6. Szárítsa meg a betétet száraz rongyba betekerve.

  7. A szivacsbetét megszárításához nyomkodja össze a rongyot, benne a szivacsbetéttel.

   Important: Ne csavarja ki, mert a szivacs elszakadhat.

  8. Áztassa be a szivacsbetétet tiszta motorolajba.

  9. Nyomkodja össze a szivacsbetétet, hogy alaposan szétterjedjen benne az olaj, és kijöjjön a felesleg.

   Note: A szivacsbetétnek olajnedvesnek kell lennie.

  A papír légszűrőbetét tisztítása

  A papírbetétet a szennyeződés eltávolításához ütögesse kemény felülethez.

  Important: Ne kefélje a szűrőbetétet vagy tisztítsa sűrített levegővel; a kefe csak beékeli a rostok közé a szennyeződést, a sűrített levegő pedig károsítja a papírszűrőt.

  A légszűrőbetétek visszaszerelése

  1. Szerelje fel a szivacsbetétet a papírbetétre (Ábra 30).

  2. Ellenőrizze a tömítést kopás és sérülés szempontjából (Ábra 30).

   A kopott vagy sérült tömítést cserélje ki.

  3. Ellenőrizze, hogy a tömítés felfekszik-e a karburátor szívónyílására (Ábra 30).

  4. Szerelje fel a légszűrőbetéteket a karburátorra a szárnyas anya segítségével (Ábra 30).

  5. Szerelje fel a légszűrőfedelet a karburátorra a másik szárnyas anya segítségével (Ábra 30).

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Végezze el a gyújtógyertya ellenőrzését/beállítását.
 • Minden 300 órában
 • A gyújtógyertya cseréje.
 • Típus: NGK BPR6ES vagy ezzel egyenértékű gyújtógyertya

  Légrés: 0,70–0,80 mm; lásd: Ábra 32

  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról (Ábra 31).

   g019905
  3. Tisztítsa körbe, majd szerelje ki a gyújtógyertyát a hengerfejből.

   Important: Cserélje ki a repedt, elszennyeződött vagy piszkos gyújtógyertyát. Ne tisztítsa homokfúvással, kaparással vagy egyéb módon az elektródákat, mert az így esetleg a hengerbe kerülő törmelék a motor károsodását okozza.

  4. Állítsa be a légrést 0,70–0,80 mm-re a Ábra 32 szerint.

   g019300
  5. Szerelje be a megfelelően beállított légrésű gyújtógyertyát kézzel behajtva, ügyelve arra, nehogy hibásan kapjon bele a menetbe.

  6. Ha a gyújtógyertyát a menete végéig behajtotta, húzza meg gyertyakulcs segítségével az alábbi módon:

   • Új gyújtógyertya beszerelésekor húzzon rá még ½ fordulatot, miután a gyújtógyertya felült, hogy összenyomja a tömítőgyűrűjét.

   • Az eredeti gyújtógyertya visszaszerelésekor húzzon rá még ⅛–¼ fordulatot, miután a gyújtógyertya felült, hogy összenyomja a tömítőgyűrűjét.

   Important: A laza gyújtógyertya túlhevülhet, és károsíthatja a motort. A túlhúzott gyújtógyertya károsíthatja a menetet a hengerfejben.

  7. Tegye vissza a gyertyapipát a gyújtógyertyára.

  A szelephézag ellenőrzése és beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 300 órában
 • Ellenőrizze és állítsa be a szelephézagot.
 • Important: A szervizeléssel kapcsolatban forduljon hivatalos Toro-forgalmazójához.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Az üledéktartály kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Tisztítsa ki az üledéktartályt.
  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Fordítsa az üzemanyag-elzáró szelepet ZáRT helyzetbe (Ábra 33).

   g025917
  3. Távolítsa el az üledéktartályt és az O-gyűrűt (Ábra 33).

  4. Ellenőrizze az O-gyűrűt kopás és károsodás szempontjából; a kopott vagy sérült O-gyűrűt cserélje le.

  5. Mossa meg az üledéktartályt és az O-gyűrűt, nem gyúlékony oldószerben, majd szárítsa meg őket alaposan.

  6. Tegye fel az O-gyűrűt az üzemanyag-elzáró szelepre, majd szerelje fel az üledéktartályt (Ábra 33). Húzza meg az üledéktartályt biztonságosan.

  Elektromos berendezés karbantartása

  A biztonsági reteszelőrendszer ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Vigyázat

  A biztonsági reteszelőkapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

  • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

  • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, és cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

  Important: Ha a biztonsági reteszelőrendszer nem az alább ismertetett módon működik, azonnal javíttassa meg hivatalos Toro-márkaszervizben.

  1. Ha a gép a szállítókerekein áll, engedje le a hengereire; lásd: A gép leengedése a hengereire.

  2. Húzza be a rögzítőféket, ellenőrizze a menetpedálok SEMLEGES helyzetét, majd indítsa be a motort.

  3. Üljön be a kezelőülésbe.

  4. Behúzott kézifék mellett nyomja le finoman az egyik menetpedált; a motornak kb. 1 másodpercen belül le kell állnia.

  5. Járó motor és kiengedett kézifék mellett álljon fel, és ellenőrizze, hogy a motor kb. 1 másodpercen belül leáll-e.

  Note: A biztonsági reteszelőrendszernek akkor is le kell állítania a motort, ha a kezelő a gép mozgása közben emelkedik el a kezelőülésről.

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfék ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a rögzítőféket.
  1. Járjon a géppel vízszintes felületre, vagy vontassa azt oda.

  2. Ha szállítja a gépet, kösse le a vontatójárműről, és engedje le a hengereire; lásd: A gép lecsatlakoztatása a vontatójárműről és A gép leengedése a hengereire.

  3. Húzza be a rögzítőféket.

  4. Indítsa be a motort, és járassa ALAPJáRATON.

  5. Üljön be a kezelőülésbe.

  6. Nyomja le az egyik menetpedált.

   Important: A gépnek nem szabad elindulnia. Ha elindul, állítson a rögzítőféken; lásd A rögzítőfék beállítása.

   Note: Ha behúzott rögzítőfék mellett a menetpedálra lép, a motornak 1 másodpercen belül le kell állnia.

  A rögzítőfék beállítása

  1. Állítsa le a motort.

  2. Engedje ki a rögzítőféket.

  3. Állítsa be a rögzítőféket az alábbi módon:

   • A fékerő növeléséhez forgassa el jobbra a fékszalagon az önbiztosító anyát (Ábra 34).

   • A fékerő csökkentéséhez forgassa el balra a fékszalagon az önbiztosító anyát (Ábra 34).

   g027634g279850
  4. Ellenőrizze a rögzítőféket; lásd A rögzítőfék ellenőrzése.

  5. Indítsa be a motort, és járassa ALAPJáRATON.

  6. Üljön be a kezelőülésbe.

  7. Engedje ki a rögzítőféket.

  8. Nyomja le az egyik menetpedált.

   A gépnek el kell indulnia. Ha a gép kiengedett rögzítőfék mellett nem mozdul meg, ismételje a 3–8. lépést, amíg el ne méri, hogy a gép behúzott rögzítőfék mellett ne mozduljon meg, kiengedett rögzítőfék mellett pedig el tud vele indulni.

  9. Húzza be a rögzítőféket és állítsa le a motort.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal, sebészi úton el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikacső és -tömlő megfelelő állapotban van, valamint az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény jól zár.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó furatokhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Mielőtt bármilyen munkába kezd a hidraulika-rendszeren, engedje ki belőle biztonságosan a nyomást.

  A hidraulikacsövek és -szerelvények ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikacsöveket és -szerelvényeket.
 • Ellenőrizze a hidraulika-rendszert szivárgás, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából. A gép használatának megkezdése előtt végezze el az összes szükséges javítást.

  Figyelmeztetés

  A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat.

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget.

  • Győződjön meg minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotáról, valamint az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szoros illeszkedéséről, mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó furatokhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Mielőtt bármilyen munkába kezd a hidraulika-rendszeren, engedje ki belőle biztonságosan a nyomást.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd ezt követően naponta.
 • Note: Mielőtt a hidraulikus hajtásrendszer bármely elemén dolgozni kezdene, állítsa le a motort, hogy a rendszerben megszűnjön a nyomás. Mielőtt a hidraulika-rendszer karbantartása után beindítaná a motort és nyomás alá helyezné a hidraulikavezetékeket, ellenőrizze az összes tömlő és csatlakozó épségét és megfelelően meghúzott állapotát. A károsodott tömlőket cserélje ki, a laza csatlakozókat pedig húzza meg szükség szerint.

  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Hajtsa fel a kezelőülést; lásd: A kezelőülés felhajtása.

  3. Távolítsa el a fedelét, és ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a tartályban (Ábra 35).

   A hidraulikafolyadéknak el kell lepnie a tartály terelőlemezébe domborított COLD (HIDEG) feliratot.

   g279851
  4. Szükség esetén töltsön annyit a megadott hidraulikafolyadékból a tartályba, hogy ellepje a hideg folyadékszint jelzését a terelőlemezen.

   Note: A tartály terelőlemezén a HOT (MELEG) és a COLD (HIDEG) felirat látható. Töltse fel a tartályt a megfelelő szintig a folyadék hőmérsékletétől függően. A folyadékszint a folyadék hőmérsékletéve együtt változik. A hideg szintjelzés a 24 °C hőmérsékletű folyadékra vonatkozik. A meleg szintjelzés a 107 °C hőmérsékletű folyadékra vonatkozik.Például: környezeti hőmérsékletű (kb. 24 °C-os) folyadékkal csak a hideg szintjelzésig töltse fel a tartályt. Ha a folyadék hőmérséklete kb. 65 °C, töltse fel a tartály a két szintjelzés közé félútig.

  5. Szerelje fel a hidraulikatartály-sapkát, és húzza meg.

   Important: Ne húzza túl szorosra a tartálysapkát.

  6. Törölje le az esetlegesen kifolyt folyadékot.

  7. Hajtsa le a kezelőülést; lásd: A kezelőülés lehajtása.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A tartályt gyárilag kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal töltik fel. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd ezt követően naponta; lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  Javasolt hidraulikafolyadék: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (megnövelt élettartamú hidraulikafolyadék); kapható 19 literes kannában és 208 literes hordóban.

  Note: A javasolt cserefolyadék használata esetén ritkábban kell cserélni a folyadékot és a szűrőt.

  Más használható hidraulikafolyadékok: ha a Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nem kapható, használhat más olyan hagyományos, nyersolajbázisú hidraulikafolyadékot, amelynek tulajdonságai megfelelnek az alábbi anyagjellemzőknek, és amely megfelel az iparági szabványoknak. Ne használjon szintetikus folyadékot. A megfelelő termékről érdeklődjön valamilyen kenőanyag-forgalmazónál.

  Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért, ezért használja megbízható, neves gyártók termékét.

  Magas viszkozitási indexű/alacsony dermedéspontú kopásgátló hidraulikafolyadék, ISO VG 46

  Anyagjellemzők: 
   Viszkozitás, ASTM D44540 °C-on 44–48 cSt
   Viszkozitási index, ASTM D2270140 vagy magasabb
   Dermedéspont, ASTM D97–37 °C és –45 °C között
   Iparági előírások:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 vagy M-2952-S)

  Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  A hidraulikafolyadék és a szűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 20 óra után
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőt.
 • Minden 400 órában
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőt.
 • Important: Csak az előírt hidraulikafolyadékot használja. Más folyadékok károsíthatják a rendszert.

  Előkészületek a hidraulikafolyadék és a szűrő cseréjére

  1. Járjon a géppel vízszintes felületre, vagy vontassa azt oda; lásd: A gép szállítása.

  2. Ha a motor jár, állítsa le.

  3. Húzza be a rögzítőféket.

  4. Ha a gép a hengerein áll, emelje fel a szállítókerekeire; lásd: A gép felemelése a szállítókerekekre.

  5. Hajtsa fel a kezelőülést; lásd: A kezelőülés felhajtása.

  6. Ha a motor járt, várja meg, amíg lehűl a hidraulika-rendszerrel együtt.

  A hidraulikafolyadék leürítése

  1. Helyezzen egy 2 l űrtartalmú felfogóedényt a hidraulikatartály alá (Ábra 36).

   g279899
  2. Távolítsa el a hidraulika-táptömlőt a hidraulikaszerelvényről, majd ürítse le az összes hidraulikafolyadékot a tartályból (Ábra 36).

  3. Kösse vissza a hidraulikatömlőt, amelyet a 2. lépésben lekötött.

  4. Törölje le az esetlegesen kifolyt hidraulikafolyadékot.

  5. Az elhasználódott hidraulikafolyadékot ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.

  A szűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 20 óra után
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőt.
 • Minden 400 órában
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőt.
  1. Tisztítsa meg a szűrőfej és a hidraulikaszűrő körüli területet.

  2. Tegyen rongyokat a hidraulikaszűrő köré (Ábra 37).

   g279901
  3. Távolítsa el óvatosan a hidraulikaszűrőt (Ábra 37).

  4. Töltse fel az új szűrőt az előírt hidraulikafolyadékkal, és kenje meg vele a tömítését is.

  5. Szerelje fel az új hidraulikaszűrőt a szűrőfejre (Ábra 37), és húzza meg kézzel annyira, hogy a tömítése felüljön a szűrőfejre, majd húzzon még rajta további ¾ fordulatot.

  6. Törölje le az esetlegesen kifolyt hidraulikafolyadékot.

  7. A szűrőt ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.

  A hidraulikatartály feltöltése

  1. Engedje le a gépet a hengereire; lásd: A gép leengedése a hengereire.

  2. Szerelje le a hidraulikatartály-sapkát (Ábra 38).

   g279900
  3. Töltse fel a tartályt az előírt hidraulikafolyadékkal; lásd: A gép leengedése a hengereire és A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  4. Szerelje vissza a tartálysapkát (Ábra 38).

  5. Törölje le az esetlegesen kifolyt hidraulikafolyadékot.

  6. Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton 3–5 percig.

   A járó motor keringésre készteti a hidraulikafolyadékot, és eltávolítja a hidraulika-rendszerből a bennrekedt levegőt.

  7. Ellenőrizze a gépet, nem szivárog-e a hidraulikafolyadék a tartálynál, a hidraulikatömlőknél és a hidraulikaszűrőnél.

   Szüntessen meg minden esetleges szivárgást.

  8. Állítsa le a motort, ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a tartályban, szükség esetén töltsön rá.

  9. Hajtsa le a kezelőülést; lásd: A kezelőülés lehajtása.

  Az alváz karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a levegőnyomást a szállítókerekek gumiabroncsaiban.
  1. Mérje meg a légnyomást a szállítókerekek gumiabroncsaiban.

   Az előírt érték 1,03 bar.

  2. Ha a gumiabroncs levegőnyomása alacsonyabb vagy magasabb, mint 1,03 bar, felfúvással vagy a levegő kiengedésével állítsa be az 1,03 bar értéket.

  A gép ellenőrzése kilazult kötőelemek szempontjából

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Ellenőrizze a gépet kilazult kötőelemek szempontjából.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gépet kilazult kötőelemek szempontjából.
 • Ellenőrizze a gépvázat laza vagy hiányzó anyák és csavarok szempontjából.

  Húzza meg a laza csavarokat és anyákat, és pótolja a hiányzókat szükség szerint.

  Tisztítás

  A gép tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Tisztítsa meg a gépet.
 • Important: A gép tisztítására ne használjon se sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  1. Tisztítsa meg a gépet csapvízzel.

   Note: A gépet ne nagynyomású vízsugárral mossa.

  2. Tisztítsa le a szennyeződéseket és hulladékot a hengerekről szükség szerint, a hengerházakon kialakított nyílásokon keresztül (Ábra 39).

   g036889
  3. Tisztítsa le a szennyeződést és hulladékot a hidraulikus motor környékéről (Ábra 40).

   g036788
  4. Tisztítsa le a szennyeződést és hulladékot a motorról és a hűtőbordákról (Ábra 41).

   g279902

  Tárolás

  A gép felkészítése rövid tárolásra

  Kevesebb mint 90 nap
  1. Állítsa le a gépet, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  2. Távolítsa el a fűkaszálékot, a koszt és a szennyeződést a teljes gép külső felületeiről, különösen a hengerekről és a motorról. Tisztítsa ki a koszt és kaszálékot a hengerfej bordái közül és a motor ventilátorházából.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a túlzott vízhasználatot, különösen a motor és közelében.

  3. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje le a kopott vagy károsodott alkatrészeket.

  4. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a hivatalos Toro-márkakereskedőtől beszerezhető.

  A gép felkészítése hosszabb tárolásra

  Több mint 90 nap
  1. Végezze el az itt bemutatott összes lépést: A gép felkészítése rövid tárolásra.

  2. Készítsen elő stabilizátorral/kondicionálóval bekevert üzemanyagot a gyártói utasításoknak megfelelően.

  3. Töltse be az üzemanyag-stabilizálóval/-kondicionálóval bekevert üzemanyagot az üzemanyagtartályba.

  4. Járassa a motort 5 percen át, hogy eloszlassa a kondicionált üzemanyagot az üzemanyagrendszerben.

  5. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd ürítse le az üzemanyagtartályt, vagy járassa a motor a leállásáig.

  6. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll. Ismételje meg az eljárást aktív hidegindítóval, amíg a motor már nem indul be.

  7. Gondoskodjon az üzemanyag hulladékelhelyezéséről megfelelő módon. Végezze el az újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

  A gép tárolása

  Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.