Inleiding

Deze machine is een multifunctionele zitmaaier bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders in commerciële toepassingen. De sets zijn voornamelijk ontworpen voor de verzorging van gras van goed onderhouden gazons in parken, sportvelden en golfbanen. De machine is niet ontworpen voor het maaien van struikgewas. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g235835

Deze handleiding wijst u op mogelijke gevaren en bevat veiligheidswaarschuwingen die u kunt herkennen aan het waarschuwingspictogram (Figuur 2), dat wijst op een gevaar dat ernstig letsel of de dood kan veroorzaken indien u nalaat de voorgeschreven maatregelen te treffen.

g000502

Er worden in deze handleiding ook twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Als de machine zonder goed werkende vonkenvanger of goed onderhouden brandveilige motor wordt gebruikt in een bosgebied of op een met dicht struikgewas of gras begroeid terrein, handelt de bestuurder in strijd met de bepalingen van sectie 4442 of 4443 van de Wet op de Openbare Hulpbronnen (Public Resources Code) van de Staat Californië.

De bijgevoegde Gebruikershandleiding van de motor biedt informatie over het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en het Californische controlesysteem voor emissies, onderhoud en garantie. U kunt vervangingsonderdelen bestellen via de fabrikant van de motor.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

De uitlaatgassen van de dieselmotor van dit product bevatten bestanddelen waarvan bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken.

Accuklemmen, accupolen en dergelijke onderdelen bevatten lood en loodverbindingen. Van deze stoffen is bekend dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Was altijd uw handen nadat u met deze onderdelen in aanraking bent geweest.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met B71.4-2017 van het American National Standards Institute (ANSI) en EN ISO 5395 wanneer de CE-set is gemonteerd volgens de conformiteitsverklaring.

Algemene veiligheid

Dit product kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig letsel te voorkomen.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunnen er letsels ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet naar behoren werken.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van draaiende onderdelen. Blijf uit de buurt van de afvoeropening.

 • Houd omstanders en kinderen uit de buurt van het werkgebied. Laat kinderen nooit de machine bedienen.

 • Zet de motor af, verwijder het sleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, schoonmaakt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

decal106-2353
decal106-9206
decal112-1461
decal117-3233
decal117-3270
decal117-3272
decal117-3276
decal117-4766
decal120-0250
decal120-0273
decal125-9688
decal130-0594
decal130-0611
decaloemmarkt
decal132-3600
decal132-6552
decal132-6553
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal121-8378
decal117-3273
decal120-0259
decal138-8203
decal138-8229
decal138-8236

Montage

De aftakas op een optionele maai-eenheid of QAS monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Aftakas1
Bout (5/16" x 1¾")4
Borgmoer (5/16")4
Rolpen (3/16" x 1½")2

Note: Het monteren van de aftakas is eenvoudiger als de machine opgeheven is.

 1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de motor uit en verwijder het sleuteltje.

  Waarschuwing

  Als u de motor start en de aftakas laat draaien, kan dit ernstig lichamelijk letsel en beschadiging van de machine tot gevolg hebben.

  • U mag de motor niet starten en de aftakasschakelaar niet inschakelen als de aandrijfas van de aftakas niet op het maaidek is aangesloten.

  • Voordat u de aftakas losmaakt van het maaidek moet u de magneetklepspoel-connector van de aftakas losmaken van de kabelboom om onbedoeld inschakelen van de aftakaskoppeling te voorkomen.

 2. Maak de kabelboomconnector los van de magneetklepspoel-connector van de aftakas (Figuur 3).

  g018339
 3. Plaats de aftakas onder de voorkant van de machine. Verzeker dat het verschuifbare juk van de aftakas naar de aandrijfas van de transmissie wijst (Figuur 4).

  g018340
 4. Lijn de spievertanding en de rolpen-opening van de aftakas uit met de aandrijfas van de transmissie.

 5. Schuif het eindjuk van de aftakas op de as van de transmissie.

 6. Bevestig het eindjuk van de aftakas:

  1. Breng de rolpen aan in het eindjuk en de as.

  2. Plaats de bouten door het juk van de as.

  3. Monteer de borgmoeren en zet ze vast om het juk aan de aftakas te bevestigen.

   Note: Bewaar de resterende bouten, borgmoeren en rolpen om het andere uiteinde van de as aan de tandwielkast van het werktuig te bevestigen.

  4. Draai de borgmoeren vast met een torsie van 20 tot 25 N·m.

 7. Pers vet in de smeernippels van de aftakas.

 8. Nadat u het andere uiteinde van de as heeft aangesloten op de tandwielkast van het werktuig kunt u de kabelboomconnector aansluiten op de magneetklepspoel-connector van de aftakas (Figuur 3).

De bevestigingsmiddelen voor de optionele maai-eenheid gebruiken

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Bevestigingspen2
Smeernippel2
Flenskopschroef (5/16" x ⅞")2

Note: Deze onderdelen en procedure zijn alleen vereist als een maai-eenheid die bevestigingspennen nodig heeft op de tractie-eenheid wordt gemonteerd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid voor de montage-instructies.

Note: Als u geen maai-eenheid op de tractie-eenheid monteert, verwijdert u de 4 kettingen om het maaidek op te heffen van de hefondersteuning, of bindt u ze vast.

De rolbeugel verstellen

 1. Maak de 2 haarspeldveren en de 2 pennen van de rolbeugel los (Figuur 5).

 2. Zet de rolbeugel overeind en borg hem met de 2 pennen en 2 haarspeldveren (Figuur 5).

  Note: Om de rolbeugel omlaag te klappen, moet u deze naar voren duwen om de druk van de pennen te halen en de pennen verwijderen. Vervolgens klapt u de rolbeugel langzaam omlaag en zet u hem vast met de pennen om te voorkomen dat hij de kap beschadigt.

  g014166

De bandenspanning controleren

Controleer de bandenspanning; zie De bandenspanning controleren.

Important: Zorg ervoor dat alle banden steeds de juiste bandenspanning hebben; hierdoor kan de machine optimale maaiprestaties leveren en goed functioneren. Pomp de banden niet te zacht op.

De vloeistofniveaus controleren

 1. Controleer het peil van de hydraulische vloeistof voordat u de motor start; zie Hydraulische vloeistof controleren.

 2. Controleer het peil van de motorolie voordat u de motor start; zie Het motoroliepeil controleren.

 3. Controleer het koelsysteem voordat u de motor start; zie Het koelsysteem controleren .

De sticker aanbrengen (uitsluitend voor CE-machines)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Sticker modeljaar1

Breng de sticker met het modeljaar aan naast de plaat met het serienummer op de machine (Figuur 6).

Note: Om te voldoen aan de norm EN ISO 5395, moet u de montage van de CE-set voltooien. Neem contact op met uw erkende Toro verdeler voor de juiste CE-set.

g278147

Algemeen overzicht van de machine

Zorg dat u vertrouwd bent met alle bedieningsorganen voordat u de motor start en de machine gebruikt.

Tractiepedaal

Het tractiepedaal (Figuur 7) regelt de beweging vooruit en achteruit. Om vooruit te rijden, moet u de bovenkant van het pedaal intrappen en om achteruit te rijden de onderkant van het pedaal. De rijsnelheid hangt af van hoever het pedaal wordt ingetrapt. Voor de maximale onbelaste rijsnelheid trapt u het pedaal volledig in terwijl de gashendel op SNEL staat.

Om de machine te stoppen, laat u het tractiepedaal opkomen en weer terugkeren in de middelste stand.

g197397

Rempedaal

Gebruik het rempedaal met de rempedaalvergrendeling om de parkeerrem in en uit te schakelen (Figuur 7). Om de machine te stoppen, laat u het tractiepedaal opkomen en weer terugkeren in de middelste stand. In noodgevallen kunt u de rem gebruiken ter ondersteuning om de machine te stoppen.

Pedaal voor stuurverstelling

Om het stuur in uw richting te kantelen, moet u het pedaal intrappen, de stuurkolom naar u toe trekken in een positie die voor u het meest comfortabel is, en uw voet van het pedaal halen (Figuur 7). Om het stuur van u weg te kantelen, moet u het pedaal intrappen en loslaten wanneer het stuur de gewenste stand bereikt.

Parkeerrem

Om de parkeerrem in werking te stellen, moet u het rempedaal intrappen en de bovenkant naar voren drukken om dit vast te zetten (Figuur 7). Om de parkeerrem vrij te zetten, trapt u het rempedaal in totdat de vergrendeling van de parkeerrem wordt ingetrokken.

Contactschakelaar

De contactschakelaar heeft 3 standen: UIT, AAN/VOORGLOEIEN en START (Figuur 8).

g014169

Aftakasschakelaar

Met de aftakasschakelaar kunt u het werktuig in- en uitschakelen (Figuur 8).

Brandstofmeter

De brandstofmeter (Figuur 9) geeft aan hoeveel brandstof er nog in de brandstoftank is.

g014170

Gashendel

Met de gashendel (Figuur 8) regelt u het toerental. U verhoogt het motortoerental door de gashendel vooruit te zetten naar de stand SNEL. U verlaagt het motortoerental door de gashendel naar achteren (LANGZAAM) te bewegen. Met de gashendel regelt u de snelheid van de aftakas en, in combinatie met het tractiepedaal, de rijsnelheid van de machine. Zet de gashendel altijd op SNEL als u werktuigen gebruikt.

Urenteller

De urenteller telt het aantal uren dat de machine wordt gebruikt met de contactschakelaar in de stand LOPEN. Gebruik deze tijden om regelmatig onderhoudswerkzaamheden te plannen.

Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur motor

Als de koelvloeistoftemperatuur hoog is, gaat het waarschuwingslampje (Figuur 8) branden en wordt het aangekoppelde werktuig uitgeschakeld. Als de koelvloeistoftemperatuur een bijkomende 11 °C stijgt terwijl u met de machine blijft werken, slaat de motor af.

Important: Als het werktuig wordt uitgeschakeld en het waarschuwingslampje brandt, moet u de aftakasknop indrukken, de machine naar een veilig, vlak terrein rijden, de gashendel op LANGZAAM zetten, het tractiepedaal naar de NEUTRAALSTAND laten komen en de parkeerrem in werking stellen. Laat de motor een paar minuten stationair lopen om deze te laten afkoelen tot een veilige temperatuur. Schakel de motor uit en controleer het koelsysteem; zie Het koelsysteem controleren .

Indicatielampje van gloeibougie (oranje lampje)

Het indicatielampje van de gloeibougie (Figuur 8) gaat branden als u het contactsleuteltje op AAN draait. Het blijft 6 seconden branden. Als het lampje dooft, kunt u de motor starten.

Laadindicator

De laadindicator licht op als het elektrische laadsysteem een spanning heeft die hoger of lager is dan het normale bereik (Figuur 8). Controleer en/of repareer het elektrische laadsysteem.

Oliedruklampje

Het oliedruklampje licht op als de motoroliedruk gevaarlijk laag is (Figuur 8). Als de oliedruk te laag is, moet u de motor afzetten en nagaan wat de oorzaak is. Repareer het oliesysteem van de motor voordat u de motor weer start.

Schakelaar voor besturingsselectie

Alleen machines met vierwielaandrijving

Druk de schakelaar voor de besturingsselectie achteruit om de vierwielbesturing in te schakelen en vooruit om terug te keren naar tweewielbesturing (Figuur 8).

Diagnoselampje

Alleen machines met vierwielaandrijving

Het diagnoselampje licht op als het systeem een storing waarneemt (Figuur 8).

Werking van het diagnoselampje

Alleen machines met vierwielaandrijving

De machine is uitgerust met een diagnoselampje dat aangeeft dat het elektronische besturingssysteem een elektronische storing registreert. Het diagnoselampje bevindt zich op de bedieningspaneel (Figuur 10). Als het elektronische besturingssysteem correct functioneert en het contactsleuteltje in de stand AAN staat, brandt het diagnoselampje van het besturingssysteem 3 seconden en dooft daarna om aan te geven dat het lampje naar behoren werkt. Als de motor afslaat, brandt het lampje onafgebroken totdat u het sleuteltje in een andere stand draait. Het lampje gaat knipperen als het besturingssysteem een elektrische storing ontdekt. Het lampje houdt op met knipperen en wordt automatisch opnieuw ingesteld als u het sleuteltje naar de stand UIT draait wanneer de storing verholpen is.

g014333

Als het diagnoselampje van het besturingssysteem knippert, heeft het besturingssysteem 1 van de volgende problemen ontdekt:

 • Kortsluiting in een van de outputs.

 • Open kring in een van de outputs.

Met behulp van het display van diagnostische ACE kunt u vaststellen welke output slecht functioneert.

Als het diagnoselampje niet oplicht wanneer het contactsleuteltje op AAN staat, betekent dit dat het elektronische besturingssysteem niet werkt. Mogelijke oorzaken zijn:

 • Het lampje is doorgebrand.

 • De zekeringen zijn doorgebrand.

 • Het elektronische besturingssysteem werkt niet goed.

Controleer de elektrische aansluitingen, ingangszekeringen en het peertje van het diagnoselampje om het defect vast te stellen. Controleer of de kringloopstekker is bevestigd aan de stekker van de kabelboom.

Display van Diagnostische ACE

De machine is uitgerust met een elektronisch besturingssysteem dat de meeste functies van de machine regelt. Het besturingssysteem bepaalt welke functie nodig is voor de verschillende inputschakelaars (bv. stoelschakelaar en contactschakelaar) en schakelt de outputs in om de solenoïdes of relais voor de vereiste functie van de machine te bekrachtigen.

Om ervoor te zorgen dat het elektronische besturingssysteem de machine bestuurt zoals wordt vereist, moeten de solenoïdes en relais van de outputs zijn aangesloten en correct functioneren.

Gebruik de diagnostische ACE displaytool en overlay om de elektrische functies van de machine te controleren en te herstellen. Neem contact op met uw erkende Toro distributeur als u hulp nodig heeft.

Cabineknoppen

Alleen voor model met cabine
g198816

Luchtcirculatieregeling

Stelt de cabine in op luchtcirculatie, ofwel lucht aanzuigen van buiten de cabine (Figuur 11).

 • Stel de cabine in op luchtcirculatie als u de airconditioning gebruikt.

 • Stel de cabine in om lucht aan te zuigen van buiten als u de verwarming of ventilator gebruikt.

Ventilatorregelingsknop

Draai aan de ventilatorregelingsknop om de snelheid van de ventilator te regelen (Figuur 11).

Temperatuurregelingsknop

Draai aan de temperatuurregelingsknop om de temperatuur in de cabine te regelen (Figuur 11).

Ruitenwisserschakelaar

Gebruik deze schakelaar om de ruitenwissers van de voorruit in of uit te schakelen (Figuur 11).

Aircoschakelaar

Met deze schakelaar kunt u de airconditioning aan- en uitzetten (Figuur 11).

Voorruitvergrendeling

Til de vergrendeling op om de voorruit te openen (Figuur 12). Druk op de vergrendeling om de ruit in de geopende stand te vergrendelen. Trek de vergrendeling uit en omlaag om de ruit te sluiten en vast te zetten.

g196911

Achterruitvergrendeling

Open de vergrendelingen om de achterruit te openen. Druk op de vergrendeling om de achterruit in de GEOPENDE stand te vergrendelen. Druk de vergrendeling uit en omlaag om de achterruit te sluiten en vast te zetten (Figuur 12).

Important: Sluit de achterruit voordat u de motorkap opent; anders kan de motorkap of de achterruit beschadigd worden.

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

g197702
BeschrijvingFiguur 13 referentieAfmetingen of gewicht
Hoogte met rolbeugel omhooggeklaptC201 cm
Hoogte met rolbeugel omlaaggeklaptG137 cm
Hoogte met cabineD225 cm
Totale lengteF276 cm
Totale breedteB147 cm
Wielbasis E155 cm
Wielloopvlak achter (midden van wiel tot midden van wiel)A112 cm
Afstand tot de grond 15 cm

Gewicht van de machine met maai-eenheden

 Alleen machines met rolbeugel en vierwielaandrijvingMachine met cabineMachine met rolbeugel en tweewielaandrijving
Geen maai-eenheid1134 kg1361 kg 1088 kg
Maai-eenheid van 183 cm met zijafvoer1344 kg1571 kg1298 kg
Basis maai-eenheid van 183 cm1323 kg1549 kg1276 kg
Basis maai-eenheid van 157 cm1305 kg1532 kg1259 kg
Maai-eenheid van 254 cm met zijafvoer1492 kg1719 kg1446 kg

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of een erkende Toro distributeur, of bezoek www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig kan worden gebruikt, moet u ter vervanging uitsluitend originele Toro onderdelen en accessoires gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Dit kan ertoe leiden dat de garantie op het product komt te vervallen.

Gebruiksaanwijzing

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Voor gebruik

Veiligheidsinstructies voorafgaand aan het werk

Algemene veiligheid

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen, de machine nooit gebruiken of onderhoudswerkzaamheden daaraan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van alle bestuurders en technici.

 • Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.

 • Zet de motor af, verwijder het sleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, schoonmaakt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

 • Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine en de motor snel kunt stoppen.

 • Controleer de aanwezigheid en goede werking van de dodemansinrichtingen, veiligheidsschakelaars en afschermingen. Gebruik de machine uitsluitend als deze naar behoren werkt.

 • Controleer voordat u begint te maaien altijd de machine om zeker te zijn dat de messen, de mesbouten en het maaimechanisme in goede staat zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten altijd als complete set om een goede balans te behouden.

 • Inspecteer het terrein waarop u de machine gaat gebruiken en verwijder voorwerpen die de machine kan uitwerpen.

Brandstofveiligheid

 • Wees uiterst voorzichtig bij het omgaan met brandstof. Brandstof is ontvlambaar en de dampen kunnen tot ontploffing komen.

 • Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.

 • Gebruik uitsluitend een goedgekeurd vat of blik voor de brandstof.

 • Wanneer de motor loopt of heet is, mag u de brandstofdop niet verwijderen of geen brandstof toevoegen.

 • Geen brandstof bijvullen of aftappen in een afgesloten ruimte.

 • Bewaar de machine en het brandstofvat niet op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of een ander toestel) aanwezig kunnen zijn.

 • Probeer de motor niet te starten als u brandstof hebt gemorst; voorkom elke vorm van open vuur of vonken totdat de brandstofdampen volledig zijn verdwenen.

Brandstof tanken

Brandstof

 • Gebruik geen kerosine of benzine in plaats van dieselbrandstof.

 • Meng nooit kerosine of motorolie met de dieselbrandstof.

 • Bewaar de brandstof nooit in vaten die van binnen verzinkt zijn.

 • Voeg geen additieven toe aan de brandstof.

Diesel

Cetaangetal: 40 of hoger

Zwavelgehalte: laag (<500 ppm) of ultralaag (<15 ppm)

Brandstof

Diesel specificatieLocatie
ASTM D975VS
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationaal
JIS K2204 Grade No. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Gebruik uitsluitend schone, verse diesel of biodiesel.

 • Koop brandstof in hoeveelheden die binnen 180 dagen kunnen worden gebruikt zodat u altijd verse brandstof heeft.

Gebruik zomerdieselbrandstof (nr. 2-D) bij temperaturen boven -7 °C en winterdieselbrandstof (nr. 1-D of nr. 1-D/2-D-mengsel) bij temperaturen beneden -7 °C.

Note: Gebruik van winterdieselbrandstof bij lage temperaturen biedt een lager vlampunt en een lager stolpunt. Dit vergemakkelijkt het starten en vermindert de kans dat de filters verstopt raken.Gebruik bij temperaturen boven -7 °C zomer- in plaats van winterdieselbrandstof om de brandstofpomp langer te laten meegaan en meer vermogen te ontwikkelen.

Biodiesel gebruiken

Deze machine kan ook gebruikmaken van een dieselmengsel tot maximaal B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel).

Zwavelgehalte: ultralaag (<15 ppm)

Biodiesel specificatie: ASTM D6751 of EN 14214

Gemengde brandstof specificatie: ASTM D975, EN 590, of JIS K2204

Important: Het aandeel diesel moet een ultralaag zwavelgehalte hebben.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Biodieselmengsels kunnen gelakte oppervlakken beschadigen.

 • Gebruik B5 (biodieselinhoud 5%) of mengsels met een lager percentage in koud weer.

 • Controleer afdichtingen, slangen en pakkingen, die in contact met brandstof komen, omdat zij in de loop der tijd hierdoor kunnen worden aangetast.

 • Nadat u bent overgestapt op een biodieselmengsel kan een brandstoffilter een tijdlang verstopt raken.

 • Neem voor meer informatie contact op met uw erkende Toro distributeur.

Inhoud brandstoftank

51 liter

Brandstoftank vullen

Note: Vul de brandstoftank na elk gebruik indien dit mogelijk is. Dit beperkt mogelijke condensvorming in de brandstoftank tot een minimum.

Vul de brandstoftank tot aan de onderkant van de vulbuis. Giet de brandstoftank niet te vol.

g236327

Het motoroliepeil controleren

Voordat u de motor start en de machine in gebruik neemt, moet u het oliepeil in het carter van de motor controleren; zie Het motoroliepeil controleren.

Het koelsysteem controleren

Voordat u de motor start en de machine gaat gebruiken, moet u het koelsysteem controleren; zie Het koelsysteem controleren.

Hydraulische vloeistof controleren

Voordat u de motor start en de machine gaat gebruiken, moet u het hydraulische systeem controleren; zie Hydraulische vloeistof controleren.

Het veiligheidssysteem

Voorzichtig

Niet-aangesloten of beschadigde interlockschakelaars kunnen onverwachte gevolgen hebben op de werking van de machine. Dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

 • Laat de interlockschakelaars ongemoeid.

 • Controleer elke dag de werking van de interlockschakelaars en vervang beschadigde schakelaars voordat u de machine weer in gebruik neemt.

Werking van het veiligheidssysteem

Het veiligheidssysteem is bedoeld om starten van de motor alleen mogelijk te maken wanneer:

 • de bestuurder op de stoel zit of de parkeerrem in werking is gesteld;

 • de aftakas is uitgeschakeld;

 • Het tractiepedaal staat in de NEUTRAALSTAND.

 • de motortemperatuur beneden de maximale bedrijfstemperatuur is.

Het veiligheidssysteem zorgt er ook voor dat de motor wordt gestopt wanneer u de tractiehendels uit de NEUTRAALSTAND zet terwijl de parkeerrem in werking is gesteld. Als u opstaat van de stoel terwijl de aftakas is ingeschakeld, zal de motor na 1 seconde afslaan.

Het veiligheidssysteem testen

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • Veiligheidssysteem testen.
 • Controleer de werking van het veiligheidssysteem telkens voordat u de machine in gebruik neemt. Als het veiligheidssysteem niet werkt zoals hieronder wordt beschreven, moet u het direct laten repareren door een erkende Toro verdeler.

  1. Neem plaats op de stoel, stel de parkeerrem in werking en schakel de aftakas IN. Probeer de motor te starten; de motor mag nu niet gaan draaien.

  2. Neem plaats op de stoel, stel de parkeerrem in werking en schakel de aftakas UIT. Druk het tractiepedaal in. Probeer de motor te starten; de motor mag nu niet gaan draaien.

  3. Neem plaats op de bestuurdersstoel, stel de parkeerrem in werking, schakel de aftakas UIT en laat het tractiepedaal naar de NEUTRAALSTAND komen. Start nu de motor. Als de motor loopt, moet u de parkeerrem vrijzetten en de aftakas inschakelen. Kom iets overeind uit de bestuurdersstoel. Bij tweewielaangedreven machines moet de motor binnen de 2 seconden afslaan. Bij machines met vierwielaandrijving wordt de maai-eenheid uitgeschakeld en blijft de motor lopen.

  4. Ga niet op de stoel zitten, stel de parkeerrem in werking, schakel de aftakas UIT en zet het tractiepedaal in NEUTRAAL. Start nu de motor. Druk het tractiepedaal in terwijl de motor loopt; de motor moet binnen 2 seconden afslaan.

  5. Ga niet op de stoel zitten, schakel de parkeerrem uit, schakel de aftakas uit en laat het tractiepedaal naar de NEUTRAALSTAND komen. Probeer de motor te starten; de motor mag nu niet gaan draaien.

  De standaard bestuurdersstoel verstellen

  De bestuurdersstoel verstellen

  U kunt de stoel naar voren en naar achteren verschuiven. De stand van de stoel moet zo zijn dat u de machine het best kunt bedienen en dat u comfortabel zit.

  1. Om de bestuurdersstoel af te stellen, moet u de hendel zijwaarts bewegen. Hiermee ontgrendelt u de stoel (Figuur 15).

   g004478
  2. Verschuif de stoel in de gewenste stand en laat de hendel los om de stoel te vergrendelen in zijn stand.

  3. Probeer de stoel naar voren en naar achter te schuiven om te controleren of deze is vergrendeld op zijn plaats.

  De stoelophanging verstellen

  De stoel kan worden versteld voor een soepele en comfortabele rit. Zet de stoel in een stand die voor u het meest comfortabel is.

  Om de stoel te verstellen, draait u de knop vooraan in een van beide richtingen voor de meest comfortabele positie; u mag hierbij niet op de stoel zitten (Figuur 15).

  g004489

  De rugleuning verstellen

  U kunt de rugleuning van de stoel instellen om comfortabel te rijden. Zet de rugleuning in een positie die voor u het meest comfortabel is.

  Om de rugleuning te verstellen, draait u de knop onder de rechter armsteun in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 15).

  Lendensteun instellen

  U kunt de rugleuning verstellen om de lendensteun aan te passen aan de onderkant van uw rug.

  Om de rugleuning te verstellen, draait u de knop onder de linker armsteun in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 15).

  De stoel naar voren kantelen

  Om bij het hydraulische systeem en andere systemen onder de stoel te kunnen komen, moet u de stoel ontgrendelen en naar voren kantelen.

  1. Beweeg de pal van de stoel die zich links van de stoel bevindt naar achteren om de stoel te ontgrendelen en trek de bovenkant van de stoel naar voren (Figuur 17).

   g014174
  2. Om de stoel omlaag te brengen, ontgrendelt u de stoel met de hendel en beweegt u de stoel omlaag in de vergrendelde stand.

   g014265

  De maaihoogte instellen

  De maaihoogte kan worden ingesteld van 2,5 tot 15,8 cm in stappen van 6 mm door de maaihoogtepen in verschillende openingen te plaatsen.

  1. Laat de motor lopen, druk de hefschakelaar naar achteren totdat de maai-eenheid volledig is opgeheven, en laat de schakelaar dan onmiddellijk los zoals afgebeeld op Figuur 19.

  2. Draai de maaihoogtepen totdat de stomp ervan op één lijn staat met de gleuven in de openingen in de maaihoogtebeugel, en verwijder deze (Figuur 19).

  3. Kies de opening in de maaihoogtebeugel die overeenkomt met de gewenste maaihoogtestand, steek de pen daarin en draai de pen naar beneden om deze te vergrendelen (Figuur 19).

   Note: Er zijn 4 rijen met openingen (Figuur 19). In de bovenste rij vindt u de maaihoogte die staat aangegeven boven de pen. De tweede rij is voor de aangegeven maaihoogte plus 6 mm. De derde rij is voor de aangegeven maaihoogte plus 12 mm. De onderste rij is voor de aangegeven maaihoogte plus 18 mm. Voor de stand van 15,8 cm is er slechts 1 opening, die zich in de tweede rij bevindt. Hiermee wordt de stand van 15,8 cm niet verhoogd met 6 mm.

   g014263
  4. Stel de antiscalpeerrollen en glijders naar wens af.

  Tijdens gebruik

  Veiligheid tijdens het werk

  Algemene veiligheid

  • De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken, en hij dient zulke ongelukken te voorkomen.

  • Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals oogbescherming, een lange broek, stevige schoenen met een gripvaste zool en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen losse kleding of juwelen.

  • Gebruik de machine niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol of drugs bent.

  • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunnen er letsels ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

  • Voordat u de motor start: zorg dat alle aandrijvingen in de neutraalstand staan, de parkeerrem in werking is gesteld en u zich in de bestuurderspositie bevindt.

  • Vervoer geen passagiers op de machine en houd omstanders en kinderen weg uit het werkgebied.

  • Gebruik de machine uitsluitend bij een goede zichtbaarheid zodat u kuilen en verborgen gevaren kunt vermijden.

  • Gebruik de machine niet op nat gras. Als de wielen hun grip verliezen, kan de machine gaan glijden.

  • Houd uw handen en voeten uit de buurt van draaiende onderdelen. Blijf uit de buurt van de afvoeropening.

  • Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.

  • Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, en andere objecten die uw zicht kunnen belemmeren.

  • Stop de maaimessen als u niet daadwerkelijk maait.

  • Stop de machine, verwijder het sleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u het werktuig controleert nadat u een voorwerp heeft geraakt of de machine abnormaal begint te trillen. Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.

  • Verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt of wegen en voetpaden oversteekt met de machine. Verleen altijd voorrang.

  • Schakel de aandrijving van de maai-eenheid uit, schakel de motor uit, verwijder het sleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de maaihoogte wijzigt (tenzij u deze kunt aanpassen vanuit de bestuurderspositie).

  • Laat de motor enkel draaien in goed verluchte omgevingen. Uitlaatgassen bevatten koolstofmonoxide, dat dodelijk is bij inademing.

  • Als u de machine verlaat, laat deze dan niet draaien.

  • Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:

   • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

   • Schakel de aftakas uit en laat de werktuigen zakken.

   • Stel de parkeerrem in werking.

   • Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

   • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  • Gebruik de machine uitsluitend als het zicht goed is en bij geschikte weersomstandigheden. Gebruik de machine niet als er kans op bliksem is.

  • De machine niet gebruiken als sleepvoertuig.

  • Gebruik alleen door Toro goedgekeurde accessoires, werktuigen en reserveonderdelen.

  Bescherming van de rolbeugel

  • De rolbeugel is een volledige en doeltreffende veiligheidsvoorziening.

  • Verwijder geen onderdelen van de rolbeugel van de machine.

  • Controleer of de veiligheidsgordel is bevestigd aan de machine.

  • Trek de gordelband over uw schoot en steek de gordel in de gordelhouder aan de andere kant van de stoel.

  • Om de veiligheidsgordel los te maken, houdt u de gordel vast, duwt u op de knop van de gordelhouder om de gordel los te maken, en leid u de gordelband in de terugloopopening. Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordel in een noodgeval snel kunt losmaken.

  • Controleer aandachtig of er obstakels zijn waar u onderdoor moet rijden, en zorg dat u ze niet raakt.

  • Houd de rolbeugel in deugdelijke staat door deze regelmatig grondig te controleren op beschadiging, en zorg dat alle bevestigingsmateriaal stevig is vastgedraaid.

  • Vervang beschadigde onderdelen van de rolbeugel. U mag deze niet repareren of aanpassen.

  Bijkomende rolbeugelveiligheid voor machines met een inklapbare rolbeugel

  • Houd een inklapbare rolbeugel in de opgeheven en vergrendelde positie en doe uw veiligheidsgordel om als u de machine gebruikt met de rolbeugel omhoog.

  • Klap een inklapbare rolbeugel slechts tijdelijk omlaag en alleen als dit noodzakelijk is. Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.

  • Let op: er is geen omkantelbeveiliging als een inklapbare rolbeugel omlaag is geklapt.

  • Controleer het gebied dat u gaat maaien en klap de rolbeugel nooit omlaag op golvend terrein of gebieden met steile hellingen of waterkanten.

  Bijkomende rolbeugelveiligheid voor machines met een cabine of vaste rolbeugel

  • Een door Toro gemonteerde cabine is een rolbeugel.

  • Doe altijd de veiligheidsgordel om.

  De machine veilig gebruiken op hellingen

  • Het maaien op hellingen is een belangrijke factor bij ongelukken waarbij de controle over de machine wordt verloren of deze omkantelt. Dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de machine op hellingen. Gebruik van de machine op hellingen vereist altijd extra voorzichtigheid.

  • Onderzoek de toestand van het werkgebied om te bepalen of de machine veilig kan worden gebruikt op de helling. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

  • Neem de hieronder genoemde instructies voor gebruik van de machine op hellingen door en ga na na of u de machine in de specifieke situatie op het betreffende terrein kunt gebruiken. Veranderingen in het terrein kunnen tot gevolg hebben dat de machine anders reageert op hellingen.

  • Vermijd starten, stoppen of bochten maken op hellingen. Vermijd plotse veranderingen van snelheid of richting. Draai langzaam en geleidelijk.

  • Gebruik een machine nooit in omstandigheden waarbij u twijfelt over tractie, sturen of stabiliteit.

  • Verwijder of markeer obstakels zoals greppels, putten, geulen, hobbels, stenen en andere verborgen gevaren. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar. De machine kan omslaan op oneffenheden in het terrein.

  • Denk eraan dat de machine tractie kan verliezen doordat u bergafwaarts, op nat gras of dwars op een helling maait. Als de aandrijfwielen tractie verliezen, kunnen ze gaan slippen en kunt u niet meer remmen of sturen.

  • Rij zeer voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van steile hellingen, greppels, dijken, waterhindernissen en andere gevaarlijke punten. De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand komt, of als de rand instort. Zorg voor een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone.

  • Spoor gevaren onderaan de helling op. Indien er gevaren zijn, maait u de helling met een loopmaaimachine.

  • Laat de maai-eenheden indien mogelijk neer op de grond wanneer u de machine op een helling gebruikt. Als u de maai-eenheden omhoog brengt op hellingen, kan de machine onstabiel worden.

  • Wees uiterst voorzichtig met grasopvangsystemen of andere werktuigen. Deze kunnen de machine minder stabiel maken, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.

  De omkantelbeveiliging (rolbeugel) gebruiken

  Waarschuwing

  Als de machine kantelt, kan dat lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg hebben.

  • Houd de rolbeugel in de omhooggeklapte, geborgde stand.

  • Gebruik de veiligheidsgordel.

  • Zorg ervoor dat de stoelplaat bevestigd is met de stoelvergrendeling.

  Waarschuwing

  U hebt geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt.

  • Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit noodzakelijk is.

  • Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.

  • Rij langzaam en voorzichtig.

  • Klap de rolbeugel omhoog zodra de ruimte dit toelaat.

  • Let goed op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, deuropeningen, elektrische kabels) voordat u onder een object rijdt en zorg ervoor dat u dit niet raakt.

  De rolbeugel omhoog klappen

  Important: Doe altijd de veiligheidsgordel om als de rolbeugel omhoog is geklapt en is vergrendeld.

  1. Zorg ervoor dat de stoel bevestigd is met de stoelvergrendeling.

  2. Maak de 2 haarspeldveren los en verwijder de 2 pennen (Figuur 20).

   g014172
  3. Klap de rolbeugel omhoog (Figuur 20).

  4. Borg de rolbeugel met de 2 pennen en 2 haarspeldveren (Figuur 20).

  De rolbeugel omlaag klappen

  Important: Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.

  1. Maak de haarspeldveren los, druk de rolbeugel naar voren tegen de veren aan en verwijder de 2 pennen (Figuur 20).

  2. Klap de rolbeugel omlaag (Figuur 20).

  3. Breng de 2 pennen aan in de draaiplaten en bevestig de pennen met de 2 haarspeldveren (Figuur 20).

  Starten van de motor

  1. Klap de rolbeugel, indien aanwezig, omhoog en zet deze vast; neem vervolgens plaats op de bestuurdersstoel en doe de veiligheidsgordel om.

  2. Zorg ervoor dat het tractiepedaal zich in de NEUTRAALSTAND bevindt.

  3. Stel de parkeerrem in werking.

  4. Zet de aftakasschakelaar in de stand UIT (Figuur 21).

   g014175
  5. Zet de gashendel halverwege tussen SNEL en LANGZAAM (Figuur 21).

  6. Draai het contactsleuteltje naar rechts op DRAAIEN (Figuur 22).

   Het indicatielampje van de gloeibougie moet 6 seconden oplichten.

   g014176
  7. Wanneer het gloeibougielampje dooft, kunt u de sleutel op START draaien. Laat het sleuteltje los zodra de motor aanslaat.

   Important: Start de motor telkens niet langer dan 15 seconden om te voorkomen dat de startmotor oververhit raakt.

   Note: Mogelijk moet u deze procedure enkele keren herhalen als u de motor voor het eerst wilt starten nadat u brandstof hebt toegevoegd aan een leeg brandstofsysteem.

  8. Houd de gashendel halverwege tussen LANGZAAM en SNEL totdat de motor en het hydraulische systeem zijn opgewarmd.

   Important: Als u de motor voor de eerste keer start, de motorolie is ververst of de motor, transmissie of wielmotor een revisiebeurt heeft gehad, moet u de machine met de gashendel op LANGZAAM 1 tot 2 minuten in zowel de vooruit- als de achteruitstand laten werken. Controleer ook de werking van de hefhendel en de aftakasschakelaar om er zeker van te zijn dat alle onderdelen naar behoren functioneren. Zet vervolgens de motor af, controleer het peil van de vloeistoffen en controleer op olielekken, losse onderdelen en andere defecten.

  De motor afzetten

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

  2. Schakel de aftakas uit, zorg ervoor dat het tractiepedaal zich in de NEUTRAALSTAND bevindt, stel de parkeerrem in werking en zet de toerentalschakelaar op stationair.

  3. Laat de motor 60 seconden stationair draaien.

  4. Draai het sleuteltje op UIT.

  5. Verwijder het sleuteltje om te voorkomen dat de motor per ongeluk wordt gestart en voordat u de machine transporteert of stalt.

   Note: Verwijder het sleuteltje; anders kunnen de brandstofpomp of accessoires in werking blijven, waardoor de accu kan ontladen.

   Voorzichtig

   Kinderen of omstanders kunnen letsel oplopen als zij de machine verplaatsen of proberen te bedienen terwijl deze onbeheerd staat.

   Verwijder altijd het sleuteltje en stel de parkeerrem in werking wanneer u de machine onbeheerd achterlaat, zelfs voor een korte tijdspanne waarin u de machine even niet gebruikt.

  Met de machine rijden

  Met de gashendel regelt u de snelheid van de motor, oftewel het toerental (in omwentelingen per minuut). Zet de gashendel op SNEL om de beste prestaties te verkrijgen. Zet de gashendel tijdens het maaien altijd op SNEL.

  De machine stoppen

  Om de machine te stoppen, laat u het tractiepedaal naar de NEUTRAALSTAND komen.

  Stel de parkeerrem in werking telkens wanneer u de machine verlaat en verwijder het sleuteltje.

  De besturingsmodus selecteren

  Gebruik de machine in de vierwielbesturingsmodus voor maximaal trimmen en minimale gazonbeschadiging. Wanneer u echter de machine transporteert op wegen of paden, moet u de machine in de tweewielbesturingsmodus zetten.

  g014390

  Van vierwielbesturing naar tweewielbesturing schakelen

  Druk de schakelaar voor de besturingsselectie (Figuur 23) naar voren. Wanneer de wielen niet voorwaarts gecentreerd zijn, gaat het groene licht knipperen en blijft de machine in vierwielbesturingsmodus tot de vier banden recht naar voren wijzen. Draai het stuur langzaam om de wielen recht te brengen tot het groene licht stopt met knipperen en aan blijft. Als het lichtje van de schakelaar ononderbroken groen blijft, staat de machine in tweewielbesturingsmodus.

  Note: Als u het stuurwiel te bruusk draait, kan het zijn dat de wielen niet gecentreerd worden.

  Van tweewielbesturing naar vierwielbesturing schakelen

  Druk de schakelaar voor de besturingsselectie (Figuur 23) naar achteren. Wanneer de voorwielen niet voorwaarts gecentreerd zijn, gaat het groene licht knipperen en blijft de machine in tweewielbesturingsmodus tot de vier banden recht naar voren wijzen. Draai het stuur langzaam om de wielen recht te brengen tot het groene licht stopt met knipperen en uit blijft. Als het licht van de schakelaar ononderbroken uit blijft, bevindt de machine zich in de vierwielbesturingsmodus.

  Note: Als u het stuurwiel te bruusk draait, kan het zijn dat de wielen niet gecentreerd worden.

  Note: Als het besturingsysteem niet juist gecentreerd wordt na herhaaldelijk schakelen van tweewielbesturing naar vierwielbesturing, raadpleeg dan Corrigeren van het verlopen van de uitlijning van de besturing .

  De maai-eenheid of het werktuig gebruiken

  De maai-eenheid/het werktuig opheffen en neerlaten

  Met de hefschakelaar kunt u de maai-eenheid/het werktuig opheffen en neerlaten (Figuur 24). De motor moet lopen om deze schakelaar te kunnen bedienen.

  g014177
  • Om de maai-eenheid/het werktuig neer te laten, duwt u de schakelaar naar voren.

  • Om de maai-eenheid/het werktuig omhoog te brengen, duwt u de schakelaar naar achteren.

  Important: U mag de schakelaar niet achteruit blijven houden als de maai-eenheid/het werktuig volledig omhooggekomen is. Anders zal het hydraulische systeem schade oplopen.

  Note: Om de maai-eenheid/het werktuig te vergrendelen in de opgeheven positie, moet u de maai-eenheid/het werktuig boven de maaihoogtestand van 15 cm opheffen, de aanslagpen voor de maaihoogte verwijderen en de pen in de 15 cm stand plaatsen; zie De maaihoogte instellen.

  De aftakas inschakelen

  Met de aftakasschakelaar kunt u de maaimessen en verschillende aangedreven werktuigen in- en uitschakelen.

  1. Een koude motor moet u 5 tot 10 minuten warm laten worden voordat u de aftakas inschakelt.

  2. Ga op de stoel zitten, zorg ervoor dat het tractiepedaal zich in de NEUTRAALSTAND bevindt en dat de motor op vol gas ingesteld is.

  3. Trek de aftakasschakelaar omhoog om de aftakas in te schakelen (Figuur 25).

   g014178

  Aftakas uitschakelen

  Om de aftakas uit te schakelen, zet u de aftakasschakelaar op UIT.

  Tips voor bediening en gebruik

  Gebruik van de snel-stand van de gashendel

  Om tijdens het maaien genoeg vermogen voor de machine en het maaidek te behouden, moet u de gashendel op Snel zetten en uw rijsnelheid aanpassen aan de omstandigheden.

  Rijsnelheid kiezen

  Om de maairesultaten te verbeteren, moet u maaien bij een lagere rijsnelheid. Verlaag de rijsnelheid als de belasting van de maaimessen verhoogt; verhoog de rijsnelheid als de belasting van de messen verlaagt.

  Maairichting afwisselen

  Maai afwisselend in verschillende richtingen om te voorkomen dat er na verloop van tijd voren op de grasmat ontstaan. Dit zorgt ook voor een betere verspreiding van het maaisel, wat de vertering en bemesting ten goede komt.

  Vermijden dat gras te kort wordt gemaaid

  Als de maaibreedte van de machine groter is dan die van de machine die u voorheen gebruikte, zet u de maaihoogte hoger. Hierdoor voorkomt u dat oneffenheden te kort worden afgemaaid.

  Kies de juiste maaihoogte-instelling voor de omstandigheden

  Verwijder bij het maaien ongeveer 25 mm of niet meer dan ⅓ van de grassprieten. Bij zeer welig en dicht gras moet u misschien de snelheid aanpassen en/of de maaihoogte-instelling een stap omhoog zetten.

  Important: Als u meer dan ⅓ van de grassprieten maait, of met dun lang gras of in droge omstandigheden werkt, gebruik dan messen met een platte vleugel om rondvliegend kaf en vuil te verminderen en de druk op de maaiaandrijving te matigen.

  Lang gras maaien

  Als u het gras iets langer dan normaal hebt laten groeien of als het gras een hoog vochtgehalte heeft, moet u de maaihoogte hoger instellen en het gras op deze hoogte maaien. Maai het gras daarna op de lagere, normale hoogte.

  De maaier schoonhouden

  Verwijder na elk gebruik maaisel en vuil van de onderkant van het maaidek. Als gras en vuil zich in de maaimachine ophopen, leidt dat uiteindelijk tot een onbevredigend maairesultaat.

  Houd de motor, geluiddemper, accubehuizing, parkeerrem, maaidekken en de brandstofopslagplaats vrij van overtollig vet, gras en bladeren om het risico op brand te verminderen. Neem gemorste olie of brandstof meteen op.

  De messen onderhouden

  • Houd de maaimessen scherp gedurende het hele seizoen. Een scherp mes maait het gras goed af zonder het te scheuren of te rafelen. Door scheuren en rafelen wordt het gras bruin aan de randen, waardoor het langzamer groeit en gevoeliger is voor ziekten.

  • Controleer elke dag of de maaimessen scherp zijn en of ze versleten of beschadigd zijn. Slijp de messen indien dit nodig is.

  • Als een mes beschadigd of versleten is, moet u het onmiddellijk vervangen door een origineel Toro mes. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid voor de instructies aangaande het vervangen van het mes.

  Na gebruik

  Algemene veiligheid

  • Zet de motor af, verwijder het sleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, schoonmaakt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

  • Verwijder gras en vuil van de maai-eenheden, de geluiddempers en het motorcompartiment om brand te voorkomen. Veeg gemorste olie en brandstof op.

  • Als de maai-eenheden in de transportstand staan, breng dan een positieve mechanische vergrendeling aan (indien voorhanden) voordat u de machine onbeheerd achterlaat.

  • Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een afgesloten ruimte stalt.

  • Verwijder het sleuteltje en sluit de brandstofafsluitklep (indien aanwezig) voordat u de machine stalt of sleept.

  • Stal de machine of het brandstofvat nooit in de buurt van een open vuur, vonken of een waakvlam zoals die van een boiler of een ander apparaat.

  • Onderhoud en reinig de veiligheidsgordel(s) indien nodig

  Machine met de hand duwen

  Als de machine stilvalt of afslaat wegens brandstofgebrek moet u de machine mogelijk duwen. Dan moet u eerst de beide hydraulische omloopkleppen openen.

  Important: Duw de machine altijd met de hand en nooit over lange afstanden. Sleep de machine nooit; dit kan schade aan het hydraulische systeem veroorzaken.

  De machine duwen

  1. Schakel de aftakas uit, draai het sleuteltje op UIT, verwijder het sleuteltje en stel de parkeerrem in werking.

  2. Til de stoel omhoog.

  3. Draai de omloopkleppen 1 slag naar links (Figuur 26).

   Note: Hierdoor kan de hydraulische vloeistof langs de pomp worden geleid zodat de wielen kunnen draaien.

   Important: Draai de omloopkleppen niet meer dan 1 slag. Dit voorkomt dat de kleppen uit de behuizing vallen en de vloeistof naar buiten stroomt.

  4. Zet de parkeerrem vrij voordat u de machine gaat duwen.

  Machine in bedrijf stellen

  1. Draai de omloopkleppen 1 slag naar rechts en draai ze met de hand vast (Figuur 26).

   Note: Draai de omloopkleppen niet te vast.

  2. Draai de kleppen vast met een torsie van ongeveer 8 N·m; zie Figuur 26.

  Note: De machine rijdt alleen als de omloopkleppen zijn ingedraaid.

  g014270

  De machine transporteren

  • Verwijder het sleuteltje en sluit de brandstofafsluitklep (indien aanwezig) voordat u de machine stalt of transporteert.

  • Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.

  • Gebruik een oprijplaat van volledige breedte bij het laden van de machine op een aanhanger of vrachtwagen.

  • Maak de machine stevig vast.

  De bevestigingspunten bepalen

  Er zitten bevestigingspunten op de voorzijde en achterzijde van de machine (Figuur 27).

  Note: Gebruik in de vier hoeken banden met de juiste specificaties en CE-merk om de machine vast te binden.

  • Twee aan de voorzijde van het bestuurdersplatform

  • Achterwiel

  g014264

  Onderhoud

  Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

  Download het elektrische of hydraulische schema gratis op www.Toro.com; u kunt uw machine zoeken via de link Handleidingen op de hoofdpagina.

  Veiligheid bij onderhoud

  • Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:

   • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

   • Schakel de aftakas uit en laat de werktuigen zakken.

   • Stel de parkeerrem in werking.

   • Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

   • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  • Laat de onderdelen van de machine afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

  • Als de maai-eenheden in de transportstand staan, breng dan een positieve mechanische vergrendeling aan (indien aanwezig) voordat u de machine onbeheerd achterlaat.

  • Voer indien mogelijk geen onderhoudswerkzaamheden uit als de motor draait. Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

  • Ondersteun de machine met assteunen als u onder de machine werkt.

  • Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie.

  • Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine in goede staat verkeren en alle bevestigingselementen stevig vastzitten, in het bijzonder de bevestigingen van maaimessen.

  • Vervang versleten of beschadigde stickers.

  • Om veilige en optimale prestaties van de machine te verkrijgen, moet u ter vervanging alleen originele Toro onderdelen gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie hierdoor kan vervallen.

  Aanbevolen onderhoudsschema

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 10 bedrijfsuren
 • Controleer de spanning van de riem van de wisselstroomdynamo.
 • Controleren van de spanning van de riem van de airconditioning-compressor.
 • Wielmoeren aandraaien.
 • Na de eerste 50 bedrijfsuren
 • Motorolie verversen en filter vervangen.
 • Na de eerste 200 bedrijfsuren
 • Ververs de hydraulische vloeistof en vervang de filter.
 • Bij elk gebruik of dagelijks
 • Veiligheidssysteem testen.
 • Oliepeil controleren.
 • Verwijder dagelijks water of ander vuil uit de waterafscheider.
 • Koelvloeistofpeil controleren.
 • Radiateur met perslucht reinigen (geen water gebruiken).Onder zeer stoffige en vuile omstandigheden moet de radiateur vaker gereinigd worden.
 • Controleer het peil van de hydraulische vloeistof.
 • De machine schoonmaken.
 • De veiligheidsgordel reinigen en onderhouden.
 • Om de 50 bedrijfsuren
 • Vet in de smeernippels van de lagers en lagerbussen spuiten.Spuit vaker vet in de smeernippels van de lagers en lagerbussen bij stoffige of vuile omstandigheden.
 • Aansluitingen van de accukabels controleren.
 • De bandenspanning controleren.
 • Reinigen van de condensor (spoel) van de airconditioning. Reinig de condensor (spoel) van de airconditioning vaker onder erg stoffige of vuile omstandigheden.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • Controleer de spanning van de riem van de wisselstroomdynamo.
 • Controleren van de spanning van de riem van de airconditioning-compressor.
 • Om de 150 bedrijfsuren
 • Motorolie verversen en filter vervangen.
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • Slangen en afdichtingen van koelsysteem controleren. Vervangen als deze gebarsten of gescheurd zijn.
 • Wielmoeren aandraaien.
 • Om de 250 bedrijfsuren
 • Reinig de luchtfilters in de cabine en vervang ze als ze versleten zijn of heel erg vuil.
 • Om de 400 bedrijfsuren
 • Luchtfilter onderhoudsbeurt geven. (Geef het luchtfilter een onderhoudsbeurt wanneer de luchtfilterindicator rood is. Dit moet vaker gebeuren in uiterst stoffige of vuile omstandigheden).
 • De brandstoffilterbus vervangen.
 • Brandstofleidingen en -verbindingen controleren.
 • Om de 800 bedrijfsuren
 • Ververs de hydraulische vloeistof en vervang de filter.
 • De motorklepspeling controleren. Zie de gebruikershandleiding van de motor.
 • Om de 1500 bedrijfsuren
 • Vervang loszittende slangen.
 • Om de 2 jaar
 • Brandstoftank aftappen en reinigen.
 • Koelsysteem schoonspoelen en koelvloeistof vervangen.
 • Loszittende slangen vervangen.
 • Important: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor verdere onderhoudsprocedures.

  Controlelijst Dagelijks Onderhoud

  Kopieer deze pagina ten behoeve van gebruik bij routinecontroles.

  Gecontroleerde itemVoor week van:
  maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag
  Werking van interlockschakelaars controleren.       
  Werking van de remmen controleren.       
  Motoroliepeil controleren.       
  Peil van de koelvloeistof controleren.       
  Brandstoffilter/waterafscheider aftappen.       
  Luchtfilter, stofkap en ontluchtingsventiel controleren.       
  Controleren of motor ongewone geluiden maakt.1       
  Radiateur en scherm controleren op vuil.       
  Controleren op ongewone geluiden tijdens het gebruik.       
  Het oliepeil van het hydraulische systeem controleren.       
  Hydraulische slangen en leidingen op schade controleren.       
  Controleren op lekkages.       
  Brandstofpeil controleren.       
  De bandenspanning controleren.       
  Werking van instrumenten controleren.       
  Maaihoogte-instelling controleren.       
  Alle smeernippels smeren.2       
  Beschadigde lak bijwerken.       
  Indicator voor verstopping in luchtfilter controleren3       

  1Controleer de gloeibougie en de spuitmonden van de injector als de machine moeilijk start of buitensporig veel rook afgeeft, of als de motor ongelijkmatig loopt.

  2 Onmiddellijk na elke wasbeurt, ongeacht het voorgeschreven interval

  3Als de indicator rood is

  Aantekening voor speciale aandachtsgebieden:

  Controle uitgevoerd door:
  ItemDatumInformatie
     
     
     
     
     
     

  Procedures voorafgaande aan onderhoud

  Voorzichtig

  Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u of andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

  Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

  De steunstang van de motorkap gebruiken

  1. Ontgrendel de motorkap.

  2. Til de motorkap omhoog tot u de steun achter de buis van het frame kunt plaatsen (Figuur 28).

  3. Laat de motorkap zakken tot de steunstang zich voor de buis van het frame bevindt en ertegen rust.

  4. Om de motorkap omlaag te brengen, tilt u deze eerst op tot u de stang boven de buis van het frame kunt tillen. Laat vervolgens de motorkap zakken.

  5. Maak de sluitingen van de motorkap vast.

   g015806

  Smering

  Lagers en lagerbussen smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • Vet in de smeernippels van de lagers en lagerbussen spuiten.Spuit vaker vet in de smeernippels van de lagers en lagerbussen bij stoffige of vuile omstandigheden.
 • De machine is voorzien van smeerpunten die u regelmatig moet smeren met nr. 2 lithium vet. Pomp vet in de smeernippels onmiddellijk na elke wasbeurt, ongeacht het voorgeschreven interval.

  1. Veeg de smeernippels schoon zodat er geen ongerechtigheden kunnen binnendringen in het lager of de lagerbus (Figuur 29).

  2. Spuit het vet in de nippels.

  3. Veeg overtollig vet weg.

  g278285

  Note: Om bij de smeernippels van de achterste stuurkoppeling te komen, dient u het opslagcompartiment te verwijderen.

  Note: Krik de machine van de grond en ondersteun ze met kriksteunen om het vet beter in zowel de hoge als de lage lagerbussen van de koppelpen te laten lopen. Het vet moet zowel boven- als onderaan uit de asgietstukken/-lagerbussen van alle vier de koppelpennen komen (Figuur 30).

  g278286

  Note: De levensduur van lagers kan worden bekort door verkeerde wasmethoden. Was de machine niet als deze nog heet is en richt een hogedruk- of hogevolumespuit nooit op de lagers of pakkingen.

  Onderhoud motor

  Veiligheid van de motor

  • Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact voordat u het oliepeil controleert of het carter bijvult met olie.

  • Verander de snelheid van de toerenregelaar niet en laat de motor het maximale toerental niet overschrijden.

  Onderhoud van het luchtfilter

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 400 bedrijfsuren
 • Luchtfilter onderhoudsbeurt geven. (Geef het luchtfilter een onderhoudsbeurt wanneer de luchtfilterindicator rood is. Dit moet vaker gebeuren in uiterst stoffige of vuile omstandigheden).
 • Controleer de luchtfilterbehuizing op schade die een luchtlek kan veroorzaken. Vervang een beschadigd luchtfilter. Controleer het gehele luchtinlaatsysteem op lekken, beschadiging of losse slangklemmen.

  Geef het luchtfilter uitsluitend een onderhoudsbeurt als de onderhoudsindicator (Figuur 31) dit aangeeft. Als u het luchtfilter vervangt voordat dit nodig is, wordt alleen maar de kans vergroot dat er vuil in de motor komt als u het filter verwijdert.

  Important: Zorg ervoor dat het deksel goed vastzit en de luchtfilterbehuizing helemaal afsluit.

  1. Maak de sluiting los waarmee het deksel van het luchtfilter is bevestigd aan het luchtfilterhuis (Figuur 31).

   g014183
  2. Verwijder het deksel van de luchtfilterbehuizing. Voordat u het filter verwijdert, moet u met schone en droge perslucht onder lage druk (2,76 bar) grote hoeveelheden aangekoekt vuil verwijderen dat tussen de buitenkant van het filter en de filterbus zit. Gebruik geen perslucht onder hoge druk, omdat hierdoor vuil via the filter in het inlaatkanaal kan worden geblazen.

   Note: Deze reiniging voorkomt dat er vuil in de inlaat terechtkomt als u het filter verwijdert.

  3. Verwijder en vervang het filter.

   Important: Reinig nooit een gebruikt element omdat dit kan leiden tot beschadiging van de filtermedia. Inspecteer het nieuwe filter op transportschade en controleer het uiteinde van het filter (dit moet goed aansluiten) en de filterbehuizing. Een beschadigd element mag niet worden gebruikt. Plaats het nieuwe filter door de buitenring van het element aan te drukken om dit vast te zetten in de filterbus. Druk niet op het flexibele middendeel van het filter.

  4. Reinig de opening van de vuiluitlaat in het afneembare deksel.

  5. Verwijder de rubberen uitlaatklep van het deksel, maak de holte schoon en plaats de klep terug.

  6. Monteer het deksel met de rubberen uitlaatklep naar beneden gericht, in een stand tussen ongeveer 5 tot 7 uur gezien vanaf het uiteinde.

  7. Maak de sluiting vast.

  Motorolie verversen

  Olie specificaties

  Gebruik Toro Premium motorolie of een andere hoogwaardige motorolie met laag asgehalte die minstens voldoet aan de volgende specificaties:

  • API service category CJ-4 of hoger

  • ACEA service category E6

  • JASO service category DH-2

  Gebruik motorolie met de volgende viscositeit:

  • Voorkeursolie: SAE 15W-40 (hoger dan -18 °C) 

  • Alternatieve olie: SAE 10W-30 of 5W-30 (voor alle temperaturen)

  Toro Premium motorolie is verkrijgbaar bij uw erkende Toro-distributeur, met een viscositeit van 15W-40 of 10W-30.

  Het motoroliepeil controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Oliepeil controleren.
 • Het carter van de motor is in de fabriek gevuld met olie; het oliepeil moet echter worden gecontroleerd voor- en nadat de motor voor de eerste keer wordt gestart.

  Important: Controleer het motoroliepeil dagelijks. Als de niveau van de motorolie hoger is dan het Vol-merkteken op de peilstok kan de olie verdund zijn met brandstof,in dat geval moet de olie vervangen worden.

  De beste tijd om de motorolie te controleren is wanneer de motor koud is voordat deze is gestart voor de dag. Als hij al heeft gedraaid, moet u de olie eerst terug laten lopen gedurende tenminste 10 minuten voordat u controleert. Als het olieniveau op of onder de bijvulmarkering 'Add' op de peilstok staat, vul dan olie bij om het olieniveau bij het Vol-merkteken 'Full' te brengen. Giet niet te veel olie in de motor.

  Important: Zorg ervoor dat het oliepeil tussen de merktekens voor het minimum en het maximum op de peilstok staat, de motor kan beschadigd worden indien deze te veel of te weinig olie bevat.

  1. Voer de voorbereiding voor het onderhoud uit, zie Veiligheid bij onderhoud.

  2. Open de motorkap.

  3. Verwijder de peilstok en veeg deze schoon. Plaats daarna de peilstok weer terug (Figuur 32).

   g014916
  4. Haal de peilstok eruit en controleer het oliepeil. Het oliepeil moet tot aan de FULL-markering staan.

  5. Als het oliepeil beneden de VOL-markering staat, verwijdert u de vuldop (Figuur 32) en vult u bij met olie totdat het oliepeil de VOL-markering op de peilstok bereikt.

  6. Plaats de vuldop en sluit de kap.

  Olievolume in het carter

  5,2 l met het filter.

  Motorolie verversen en filter vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 50 bedrijfsuren
 • Motorolie verversen en filter vervangen.
 • Om de 150 bedrijfsuren
 • Motorolie verversen en filter vervangen.
  1. Verwijder de aftapplug (Figuur 33) en laat de olie in een opvangbak lopen.

   g014185
  2. Als er geen olie meer naar buiten stroomt, plaatst u de aftapplug terug.

  3. Verwijder het oliefilter (Figuur 33).

  4. Smeer een dun laagje schone olie op de pakking van het nieuwe filter.

  5. Plaats het nieuwe filter op het filtertussenstuk. Draai het oliefilter rechtsom totdat de rubberen pakking contact maakt met het filtertussenstuk. Draai het filter vervolgens nog eens ½ slag.

   Important: Draai het filter niet te vast.

  6. Het carter met olie vullen, zie Olievolume in het carter.

  De gashendel afstellen

  1. Beweeg de gashendel vooruit naar de voorkant van de opening van het besturingspaneel en vervolgens ongeveer 3 mm terug naar de vrijloopstand SNEL.

  2. Controleer de stand van de toerenregelaar op de brandstofinjectiepomp. De toerenregelaar moet contact maken met de schroef die het toerental begrenst als de gashendel zich in de (vergrendelde) stand SNEL bevindt (Figuur 34).

   g248469
  3. Indien nodig kunt u de stand van de kabelborgmoeren van de gashendel zo aanpassen dat de toerenregelaar contact maakt met de schroef die het toerental begrenst wanneer de gashendel zich in de (vergrendelde) stand SNEL bevindt (Figuur 34).

  4. Zorg ervoor dat de kabelborgmoeren na de afstelling volledig vastgedraaid worden.

  Onderhoud brandstofsysteem

  Note: Zie Brandstof voor de aanbevolen brandstof.

  Gevaar

  In bepaalde omstandigheden zijn dieselbrandstof en brandstofdampen uiterst ontvlambaar en explosief. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden of materiële schade veroorzaken.

  • Gebruik een trechter of tuit; brandstof uitsluitend in de open lucht bij een afgezette of koude motor bijvullen. Eventueel gemorste brandstof opnemen.

  • Vul de brandstoftank niet helemaal. Vul de brandstoftank tot aan de onderkant van de vulbuis.

  • Rook nooit als u aan het werken bent met benzine en blijf uit de buurt van open vuur of plaatsen waar de kans bestaat dat benzinedampen door een vonk kunnen ontbranden.

  • Bewaar de brandstof in schone, veilige en goedgekeurde containers en zorg dat de dop op zijn plaats blijft.

  Onderhoud van de waterafscheider

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Verwijder dagelijks water of ander vuil uit de waterafscheider.
 • Om de 400 bedrijfsuren
 • De brandstoffilterbus vervangen.
 • Voer onderhoud uit aan de waterafscheider zoals getoond in Figuur 35.

  g031412

  Het brandstofsysteem ontluchten

  U moet het brandstofsysteem ontluchten voordat u de motor start, indien zich één van de volgende situaties heeft voorgedaan:

  • Eerste keer starten van een nieuwe machine

  • De motor is gestopt omdat de brandstof op was.

  • Er zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan onderdelen van het brandstofsysteem; bijvoorbeeld er is een nieuw filter gemonteerd, de waterafscheider heeft een onderhoudsbeurt gekregen, enz.)

  1. Voer de voorbereiding van het onderhoud uit; zie Veiligheid bij onderhoud en controleer of de brandstoftank minstens halfvol is.

  2. Open de motorkap en zet deze vast met de steunstang.

  3. Draai de ontluchtschroef op de brandstofinjectiepomp open (Figuur 36) met een sleutel van 12 mm.

   g003993
  4. Draai het contactsleuteltje naar de stand AAN. De elektrische brandstofpomp begint te werken. Hierbij komt er lucht bij de ontluchtschroef naar buiten. Laat het sleuteltje op AAN staan totdat er een volle straal brandstof bij de schroef naar buiten komt.

  5. Zet de ontluchtschroef weer vast en draai het sleuteltje op UIT.

  Note: De motor zou moeten starten wanneer u deze procedure uitgevoerd hebt. Indien de motor echter niet start, kan er lucht tussen de injectiepomp en de injectors zitten; zie Brandstofinjectors ontluchten.

  Brandstofinjectors ontluchten

  Note: Deze procedure mag uitsluitend worden toegepast als het brandstofsysteem is ontlucht met behulp van de normale ontluchtingsprocedures en de motor niet start; zie Het brandstofsysteem ontluchten.

  1. Draai de leidingconnector naar spuitstuk Nr. 1 en de houder los (Figuur 37).

   g003973
  2. Draai het sleuteltje op AAN en bekijk hoe de brandstof om de connector stroomt. Draai het sleuteltje op UIT wanneer u een ononderbroken straal brandstof ziet.

  3. Draai de leidingconnector goed vast.

  4. Herhaal stappen 1 tot en met 3 voor de andere mondstukken.

  Brandstoftank reinigen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 2 jaar
 • Brandstoftank aftappen en reinigen.
 • De brandstoftank moet om de 2 jaar worden afgetapt en gereinigd. Verwijder en reinig ook de inline-zeven nadat u de tank hebt afgetapt. Gebruik schone dieselbrandstof om de tank uit te spoelen.

  Important: Tap de tank af en reinig deze als het brandstofsysteem vervuild raakt of wanneer u de machine voor langere tijd gaat stallen.

  Brandstofleidingen en -verbindingen controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 400 bedrijfsuren
 • Brandstofleidingen en -verbindingen controleren.
 • Inspecteer de brandstofleidingen op slijtage, beschadigingen of loszittende verbindingen.

  Onderhoud elektrisch systeem

  Veiligheid van het elektrisch systeem

  • Koppel de accu af voordat u reparaties aan de machine verricht. Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool. Bevestig eerst de pluspool van de accu en daarna de minpool.

  • Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u de accu aan- of loskoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.

  Onderhoud van de accu

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • Aansluitingen van de accukabels controleren.
 • Houd de bovenkant van de accu goed schoon. Indien de machine wordt opgeslagen in een zeer hete omgeving, zal de accu sneller ontladen dan wanneer de machine in een koele omgeving wordt opgeslagen.

  Houd de bovenkant van de accu schoon door deze af en toe te reinigen met een borstel die in een oplossing van ammoniak of natriumbicarbonaat is gedompeld. Spoel de bovenkant na het reinigen af met water. Verwijder nooit de vuldoppen als u de accu reinigt.

  De accukabels moeten stevig op de accupolen zitten zodat ze goed contact maken.

  Als er op de accupolen corrosie ontstaat, moet u de kabels losmaken, de min (-) kabel eerst, en de klemmen en polen afzonderlijk schoonkrabben. Zet de kabels vast, de plus (+) kabel eerst, en smeer de accupolen in met vaseline.

  Waarschuwing

  Accupolen of metalen gereedschappen kunnen kortsluiting maken met metalen onderdelen van de machine, waardoor vonken kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Zorg ervoor dat bij het verwijderen of installeren van de accu de accupolen niet in aanraking komen met metalen onderdelen van de machine.

  • Voorkom dat metalen gereedschappen kortsluiting veroorzaken tussen de accupolen en metalen onderdelen van de machine.

  Waarschuwing

  Als accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de machine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Maak altijd de minkabel (zwart) van de accu los voordat u de pluskabel (rood) losmaakt.

  • Sluit altijd de pluskabel (rood) van de accu aan voordat u de minkabel (zwart) aansluit.

  Zekeringen controleren

  Als de machine stopt of als er andere problemen met het elektrische systeem zijn, moet u de zekeringen controleren. Haal telkens één zekering eruit en controleer of deze is doorgebrand. Als u een zekering moet vervangen, dient u altijd een zekering van hetzelfde type en hetzelfde ampère te plaatsen als de zekering die u vervangt, omdat anders schade aan het elektrische systeem kan ontstaan (op de sticker naast de zekeringen vindt u een schema waarop elke zekering met het vereiste ampère staat aangegeven).

  De zekeringen van de tractie-eenheid bevinden zich onder de stoel (Figuur 38).

  g014186

  De cabinezekeringen bevinden zich in de zekeringdoos op de cabineheadliner (Figuur 39).

  g028467

  Opslag van de accu

  Als u de machine langer dan 30 dagen stalt, moet u de accu verwijderen en volledig opladen. U moet de accu apart opslaan of in de machine laten zitten. De accukabels mogen niet aangesloten zijn op de accu als u deze in het voertuig laat zitten. Sla de accu op in een koele omgeving om te voorkomen dat de accu snel ontlaadt. Om te voorkomen dat de accu bevriest, moet deze volledig zijn opgeladen. Het soortelijk gewicht van een volledig opgeladen batterij is 1,265-1,299.

  Display van Diagnostische ACE

  De machine is uitgerust met een elektronisch besturingssysteem dat de meeste functies van de machine regelt. Het besturingssysteem bepaalt welke functie nodig is voor de verschillende inputschakelaars (bv. stoelschakelaar en contactschakelaar) en schakelt de outputs in om de solenoïdes of relais voor de vereiste functie van de machine te bekrachtigen.

  Om ervoor te zorgen dat het elektronische besturingssysteem de machine bestuurt zoals wordt vereist, moeten de solenoïdes en relais van de outputs zijn aangesloten en correct functioneren.

  Gebruik de diagnostische ACE displaytool en overlay om de elektrische functies van de machine te controleren en te herstellen. Neem contact op met uw Toro-dealer als u hulp nodig hebt.

  De interlockschakelaars controleren

  De veiligheidsschakelaars zorgen ervoor dat de motor alleen aanslaat en start als het koppelingspedaal in de NEUTRAALSTAND staat en de vermogenaftakas uitgeschakeld is. De motor moet afslaan als u het tractiepedaal intrapt terwijl u niet op de stoel zit of als de parkeerrem in werking is gesteld.

  Voorzichtig

  Niet-aangesloten of beschadigde interlockschakelaars kunnen onverwachte gevolgen hebben op de werking van de machine. Dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Laat de interlockschakelaars ongemoeid.

  • Controleer elke dag de werking van de interlockschakelaars en vervang beschadigde schakelaars voordat u de machine weer in gebruik neemt.

  Controle of de interlockschakelaars functioneren

  1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, laat het werktuig neer, zet de motor af en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de stoel omhoog.

  3. Zoek de kabelboom en de kabelstekkers bij het besturingssysteem (Figuur 40).

   g018321
  4. Koppel de stekker van de Diagnostische ACE-tool aan op de diagnoseaansluiting (Figuur 41).

   Note: Zorg ervoor dat de juiste overlay-sticker op het display van de Diagnostische ACE is geplaatst.

   g004140
  5. Draai het contactsleuteltje op AAN, maar start de motor niet.

   Note: De rode tekst op de overlay-sticker heeft betrekking op de inputschakelaars en de groene tekst op de outputs.

  6. De LED 'inputs getoond' op de kolom rechtsonder op de Diagnostische ACE moet oplichten. Als de LED 'outputs getoond' oplicht, moet u de tuimelschakelaar op de Diagnostische ACE indrukken om 'inputs getoond' te laten oplichten.

   De Diagnostische ACE zal de LED laten oplichten die hoort bij de inputschakelaar die u sluit.

  7. Laat elke schakelaar afzonderlijk van de open naar de gesloten stand gaan (d.w.z. neem plaats op de stoel, trap het tractiepedaal in, enz.) en controleer of de juiste LED op de Diagnostische ACE gaat knipperen wanneer u de corresponderende schakelaar sluit. Herhaal deze procedure bij elke schakelaar die u handmatig van de open in de gesloten stand kunt zetten.

  8. Als de schakelaar wordt gesloten zonder dat de bijbehorende LED gaat branden, moet u alle kabels en aansluitingen naar de schakelaar controleren en/of de schakelaar doormeten met een weerstandsmeter. Vervang schakelaars die niet goed werken en repareer defecte kabels.

  Note: De Diagnostische ACE kan ook ontdekken welke solenoïdes of relais van de outputs zijn ingeschakeld. Op deze manier kunt u snel nagaan wat de oorzaak van een storing is.

  Controle van de outputfunctie

  1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, laat het werktuig neer, zet de motor af en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de stoel omhoog.

  3. Zoek de kabelboom en de kabelstekkers bij het besturingssysteem.

  4. Trek de kringloopstekker voorzichtig uit de connector van de kabelboom.

  5. Bevestig de stekker van de Diagnostische ACE aan de juiste stekker van de kabelboom. Als de machine met een frontwerktuig is uitgerust, is er sprake van 2 regelinrichtingen.

   Note: Zorg ervoor dat de juiste overlay-sticker op de Diagnostische ACE is geplaatst.

  6. Draai het contactsleuteltje op AAN, maar start de motor niet.

   Note: De rode tekst op de overlay-sticker heeft betrekking op de inputschakelaars en de groene tekst op de outputs.

  7. De LED 'inputs getoond' op de kolom rechtsonder op de Diagnostische ACE moet oplichten. Als de LED 'outputs getoond' oplicht, moet u de tuimelschakelaar op de Diagnostische ACE indrukken om 'inputs getoond' te laten oplichten.

   Note: Mogelijk moet u de LEDs 'inputs getoond' en 'outputs getoond' enige malen beurtelings laten oplichten om de volgende stap uit te voeren. Om de LED's beurtelings te laten oplichten, drukt u de tuimelschakelaar nog een keer in. Doe dit zo vaak als nodig is; hou de schakelaar niet ingedrukt.

  8. Neem plaats op de stoel en probeer de gewenste functie van de machine. Als de juiste output-LED gaan branden, duidt dit erop dat de ECM die functie inschakelt.

  Note: Als de juiste output-LEDs niet branden,moet u controleren of de vereiste inputschakelaars in de stand zijn gezet die nodig is om deze functie in te schakelen. Controleer of de schakelaar correct functioneert.

  Als de output-LEDs branden zoals is gespecificeerd, maar de machine niet naar behoren werkt, duidt dit op een defect dat niet van elektrische aard is; voer de nodige reparaties uit.

  Note: Als een outputschakelaar in de juiste stand staat en naar behoren functioneert, maar de output-LED's niet correct branden, duidt dit op een probleem in de ECM. In dit geval dient u contact op te nemen met uw Toro-dealer voor hulp.

  Important: Laat het display van de Diagnostische ACE niet op de machine zitten. Het display is niet bestand tegen de omstandigheden waarin de machine elke dag wordt gebruikt. Als u klaar bent met de Diagnostische ACE, moet u deze losmaken van de machine en de kringloopstekker weer bevestigen aan de stekker van de kabelboom. De machine werkt niet als de kringloopstekker niet op de kabelboom zit. Bewaar de Diagnostische ACE op een droge veilige plek in de werkplaats, niet op de machine.

  Onderhoud aandrijfsysteem

  De bandenspanning controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • De bandenspanning controleren.
 • Zorg ervoor dat de voor- en achterbanden de voorgeschreven spanning hebben. De correcte spanning is 1,72 bar in de achterbanden en 1,03 bar in de voorbanden. Als de machine over een cabine beschikt, dienen zowel de voor- als de achterbanden opgepompt te worden tot 1,72 bar. Een ongelijke bandenspanning kan leiden tot onregelmatige maairesultaten. De bandenspanning kan het best bij koude banden worden gecontroleerd.

  g001055

  Corrigeren van het verlopen van de uitlijning van de besturing

  1. Druk de schakelaar voor de besturingsselectie (Figuur 43) naar achteren voor vierwielbesturing.

   g014390
  2. Op een verharde of aarden ondergrond draait u het stuur naar links of rechts en blijft u draaien tot alle vier de wielen stoppen met draaien. De wieluitlijning zou nu automatisch gesynchroniseerd moeten worden.

   Important: Als u deze procedure uitvoert op gras, zou dat kunnen leiden tot beschadiging van het gras onder de draaiende banden.

  Onderhoud koelsysteem

  Veiligheid van het koelsysteem

  • Motorkoelvloeistof inslikken kan vergiftiging veroorzaken; buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.

  • Als u hete, onder druk staande koelvloeistof over u heen krijgt of in aanraking komt met een hete radiateur of omliggende delen, kunt u ernstige brandwonden oplopen.

   • Laat de motor altijd minstens 15 minuten afkoelen voordat u de radiateurdop losdraait.

   • Gebruik een doek als u de radiateurdop verwijdert en draai de dop langzaam open om de stoom te laten ontsnappen.

  • Gebruik de machine nooit zonder dat de kappen zijn geplaatst.

  • Houd uw vingers, handen en kleding uit de buurt van draaiende ventilatoren en drijfriemen.

  Koelvloeistof

  Het koelvloeistofreservoir is in de fabriek gevuld met een 50/50 verhouding van water en ethyleenglycol extended life koelvloeistof.

  Important: Gebruik uitsluitend in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen die voldoen aan de specificaties die worden genoemd in de tabel met de normen voor extended life koelvloeistof.Gebruik geen conventionele (groene) IAT-koelvloeistof (inorganic-acid technology of anorganisch-zuurinhibitortechnologie) in uw machine. Meng geen conventionele koelvloeistof met extended life koelvloeistof.

  Tabel met type koelvloeistof

  Ethyleenglycol vloeistoftype

  Type corrosieremmer

  Extended life antivries

  Organisch-zuurinhibitortechnologie (OAT, Organic-acid technology)

  Important: Vertrouw niet op de kleur van de koelvloeistof om het verschil te bepalen tussen conventionele (groene) IAT-koelvloeistof (inorganic-acid technology of anorganisch-zuurinhibitortechnologie) en extended life koelvloeistof.Fabrikanten van koelvloeistof kunnen extended life koelvloeistof kleuren in een van de volgende kleuren: rood, roze, oranje, geel, blauw, groenblauw, violet en groen. Gebruik koelvloeistof die voldoet aan de specificaties in de tabel met de normen voor extended life koelvloeistof.

  Normen voor extended life koelvloeistof

  ATSM International

  SAE International

  D3306 en D4985

  J1034, J814 en 1941

  Important: De koelvloeistofconcentratie dient een mengsel te zijn dat half uit water, half uit koelvloeistof bestaat.

  • Bij voorkeur: Wanneer u koelvloeistof van een concentraat mengt, meng het dan met gedestilleerd water.

  • Voorkeursoptie: Indien er geen gedestilleerd water beschikbaar is, moet u een vooraf gemengde koelvloeistof gebruiken in plaats van een concentraat.

  • Minimumvereiste: Indien er geen gedestilleerd water of vooraf gemengde koelvloeistof beschikbaar zijn, moet u geconcentreerde koelvloeistof mengen met schoon, drinkbaar water.

  Het koelsysteem controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Koelvloeistofpeil controleren.
 • Controleer elke dag vóór het starten van de motor het koelvloeistofpeil in de expansietank. De inhoud van het koelsysteem is 7,5 liter.

  1. Controleer het koelvloeistofpeil in de expansietank (Figuur 44). Het koelvloeistofpeil behoort tussen de markeringen op de zijkant van de tank te staan.

  2. Als het koelvloeistofpeil te laag staat, verwijdert u de dop van de expansietank en vult u het systeem bij. Niet te vol vullen.

  3. Plaats de dop van de expansietank terug.

   g014268

  Radiateur reinigen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Radiateur met perslucht reinigen (geen water gebruiken).Onder zeer stoffige en vuile omstandigheden moet de radiateur vaker gereinigd worden.
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • Slangen en afdichtingen van koelsysteem controleren. Vervangen als deze gebarsten of gescheurd zijn.
 • Om de 1500 bedrijfsuren
 • Vervang loszittende slangen.
 • Om de 2 jaar
 • Koelsysteem schoonspoelen en koelvloeistof vervangen.
 • Reinig de radiateur om te voorkomen dat de motor oververhit raakt.

  Note: Als het maaidek of de motor wordt uitgeschakeld ten gevolge van oververhitting moet u eerst controleren of er een buitensporig grote hoeveelheid aangekoekt vuil op de ventilator van de radiateur zit.

  1. Open de motorkap en zet vast met de steunstang.

  2. Draai de flensmoer los die het reinigingsdeksel aan de onderkant van het achterframe houdt (Figuur 45). Draai het deksel naar de zijkant zodat het reinigingsgat in het frame zichtbaar is.

   g014515
  3. Reinig de radiateur met perslucht onder lage druk (3,45 bar). Doe dit vanaf de ventilatorzijde van de radiateur (geen water gebruiken). Reinig vervolgens op dezelfde manier vanaf de voorkant van de radiateur, opnieuw vanaf de ventilatorzijde.

  4. Nadat de radiateur grondig is gereinigd verwijdert u vuil uit het kanaal onderaan de radiateur en rond het frame.

  5. Reinig het motorcompartiment en de verbindingsstang van de rem.

  6. Sluit het reinigingsdeksel en zet de flensmoer vast.

  7. Sluit de motorkap.

  Onderhouden remmen

  Remmen afstellen

  Stel de bedrijfsremmen af als de rempedalen meer dan 25 mm 'speling' hebben of als de remmen niet naar behoren functioneren. Met speling wordt de afstand bedoeld die het rempedaal wordt ingetrapt voordat er remweerstand wordt gevoeld.

  Note: Gebruik de speling van de wielmotor om de trommels heen en weer te bewegen om te controleren of deze voor en na het afstellen vrij kunnen bewegen.

  1. Om de speling op de rempedalen te verkleinen, draait u de remmen vast. Draai hiervoor de voorste moer op het draadeinde van de remkabel los (Figuur 46).

   g011616
  2. Draai de achterste moer vast om de kabel naar achteren te halen totdat de rempedalen 1,27 tot 1,9 cm speling hebben voordat de wielen blokkeren.

  3. Draai de voorste moeren aan en controleer of beide kabels de remmen gelijktijdig in werking stellen.

  Parkeerrem afstellen

  Als u de parkeerrem niet kunt inschakelen, moet u de pal van de rem afstellen.

  1. Draai de 2 schroeven los waarmee de pal van de parkeerrem is bevestigd aan het frame (Figuur 47).

   g011617
  2. Trap het pedaal van de parkeerrem naar voren totdat de remvergrendeling de rempal geheel vastgrijpt (Figuur 47).

  3. Draai de 2 schroeven vast om de afstelling te borgen.

  4. Trap op het rempedaal om de parkeerrem vrij te zetten.

  5. Controleer de afstelling en stel nogmaals af indien dit nodig is.

  Onderhoud riemen

  Riem van wisselstroomdynamo controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 10 bedrijfsuren
 • Controleer de spanning van de riem van de wisselstroomdynamo.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • Controleer de spanning van de riem van de wisselstroomdynamo.
  1. Open de motorkap en zet vast met de steunstang.

  2. Controleer de spanning van de riem van de wisselstroomdynamo door deze (Figuur 48) midden tussen de poelies van de wisselstroomdynamo en de krukas in te drukken met een kracht van 10 kg.

   g014188

   De riem moet een speling van 11 mm hebben. Als de speling niet correct is, gaat u verder met stap. In geval van een correcte speling bent u klaar met de procedure.

  3. Draai de bout los waarmee de beugel aan de alternator (Figuur 48) en de scharnierbout van de alternator is bevestigd.

  4. Plaats een breekijzer tussen de wisselstroomdynamo en de motor en wrik de wisselstroomdynamo los.

  5. Als de juiste spanning is verkregen, draait u de wisselstroomdynamo, de beugel en de ankerbouten vast om de afstelling te borgen.

  Onderhoud bedieningsysteem

  De tractie-aandrijving afstellen voor de neutraalstand

  Note: Als de hydraulische vloeistof, tractiemotoren of slangen van de machine onlangs vervangen zijn, dient u lucht die in het systeem gevangen zit te verwijderen voordat u deze procedure uitvoert. Dit doet u door de machine gedurende enkele minuten in vooruit en achteruit te gebruiken en nadien de vloeistof zoals vereist bij te vullen.

  Note: De machine mag op een vlakke ondergrond niet kruipen als u het tractiepedaal loslaat.

  1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, stel de parkeerrem in werking, laat de maai-eenheid neer en zet de motor af.

  2. Krik de achterkant van de machine op tot de achterbanden vrijkomen van de vloer van de werkplaats. Ondersteun de machine met assteunen om te voorkomen dat de machine valt.

   Note: Bij modellen met vierwielaandrijving moeten ook de voorwielen vrijkomen van de grond en ondersteund worden door assteunen.

   Waarschuwing

   De motor moet lopen opdat u deze afstelling kunt uitvoeren. Dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

   Houd uw gezicht, handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van hete delen van de motor en draaiende onderdelen.

  3. Start de motor, stel de gashendel in op LANGZAAM en controleer in welke richting de achterwielen draaien.

   Important: Zorg ervoor dat het tractiepedaal zich in de NEUTRALE stand bevindt.

   • Als de linkerachterband draait, draait u de borgmoeren van de regelstang van de transmissie aan de linkerkant losser (Figuur 49).

    Note: Het voorste uiteinde van de regelstang heeft linkse draad. De achterkant van de stang, die verbonden is met de transmissie, heeft rechtse draad.

    g026002
   • Als de linkerachterband achteruit draait, verlengt u de stang door deze langzaam tegen de wijzers van de klok in (gezien van de voorkant) te draaien tot de linkerachterband stopt met draaien of deze lichtjes achteruit draait.

   • Als de linkerachterband vooruit draait, verkort u de stang door deze langzaam met de wijzers van de klok mee (van de voorkant gezien) te draaien tot de linkerachterband stopt met draaien.

  4. Zet de gashendel op SNEL . Controleer of het wiel nog steeds niet beweegt of minimaal achteruit kruipt. Indien nodig afstellen.

  5. Draai de contramoeren vast.

  6. Ga indien nodig op dezelfde manier te werk voor de rechterachterband. Gebruik hiervoor de regelstang van de transmissie aan de rechterkant.

  7. Zet de motor af, haal de assteunen weg en laat de machine neer op de grond.

  8. Maak een proefrit met de machine om er zeker van te zijn dat deze niet kruipt.

  Maximumsnelheid instellen

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit, laat het tractiepedaal naar de NEUTRAALSTAND komen en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de gashendel in de stand LANGZAAM, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

  3. Draai de contramoer op de aanslagbout voor het tractiepedaal los (Figuur 50).

   g014893
  4. Draai de aanslagbout helemaal in (van het tractiepedaal weg).

  5. Druk met de hand het tractiepedaal helemaal naar voren. Oefen lichte druk uit tot het pedaal stopt en houd het in die positie vast.

   Note: Druk niet te hard op het pedaal als u het naar helemaal naar voor duwt.

  6. Controleer met de stoel omhooggeklapt of u de koppeling niet overbelast: verzeker u ervan dat de transmissie niet beweegt wanneer u het pedaal tot aan de stop induwt.

  7. Draai de aanslagbout losser (in de richting van het tractiepedaal) totdat de afstand tussen de kop van de aanslagbout en de onderkant van het tractiepedaal 1,5 mm is.

  8. Draai de contramoer vast om de aanslagbout vast te zetten.

  9. Om de snelheid in achteruit aan te passen, kunt u de aanslagbout voor achteruit verstellen. Wilt u de snelheid in achteruit verhogen, draai dan de aanslagbout vaster. Om trager achteruit te rijden, draait u de bout losser.

  Onderhoud hydraulisch systeem

  Veiligheid van het hydraulische systeem

  • Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid. Geïnjecteerde vloeistof moet binnen enkele uren operatief worden verwijderd door een arts.

  • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

  • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

  • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier.

  • Hef alle druk in het hydraulische systeem op veilige wijze op, voordat u werkzaamheden gaat verrichten aan het hydraulische systeem.

  Hydraulische vloeistof

  Het reservoir is in de fabriek gevuld met hoogwaardige transmissie-/hydraulische vloeistof voor tractoren. Aanbevolen wordt het reservoir bij te vullen met de volgende hydraulische vloeistof:

  Toro Premium transmissie-/hydraulische vloeistof voor tractoren (verkrijgbaar in emmers van 19 liter of vaten van 208 liter. Raadpleeg de Onderdelencatalogus of uw Toro dealer voor de onderdeelnummers).

  Andere vloeistoffen: Als er geen Toro vloeistof verkrijgbaar is, kan Mobil® 424 hydraulische vloeistof worden gebruikt.

  Note: Toro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik van verkeerde vervangende vloeistoffen.

  Veel hydraulische vloeistoffen zijn bijna kleurloos, zodat het moeilijk is lekkages op te sporen. Er is een rode kleurstof voor de vloeistof in het hydraulisch systeem verkrijgbaar in flesjes van 20 ml. Eén flesje is voldoende voor 15 tot 22 liter hydraulische vloeistof. U kunt deze kleurstof bestellen bij een erkende Toro dealer, onderdeelnr. 44-2500.

  Hydraulische vloeistof controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer het peil van de hydraulische vloeistof.
  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat het tractiepedaal naar de NEUTRAALSTAND komen en start de motor.

  2. Laat de motor lopen bij het laagst mogelijk toerental om alle lucht uit het systeem te verwijderen.

   Important: Schakel de aftakas niet in.

  3. Breng het maaidek omhoog om de hefcilinders naar buiten te schuiven, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

  4. Verwijder de vuldop voor hydraulische vloeistof (Figuur 51) van de vulbuis.

  5. Verwijder de peilstok en veeg deze af met een schone doek (Figuur 51).

  6. Schroef de peilstok helemaal in de vulbuis, haal hem er vervolgens weer uit en controleer het vloeistofpeil (Figuur 51).

   Als het peil niet tussen de markeringen op de peilstok staat, moet u voldoende hoogwaardige hydraulische vloeistof bijvullen totdat het peil binnen die markeringen komt te staan. Vul het hydraulische systeem niet te vol.

  7. Plaats de peilstok terug en schroef de vuldop met de hand vast op de vulbuis.

  8. Controleer alle slangen en aansluitingen op lekkages.

   g014190

  Hydraulische vloeistof verversen en de filter vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 200 bedrijfsuren
 • Ververs de hydraulische vloeistof en vervang de filter.
 • Om de 800 bedrijfsuren
 • Ververs de hydraulische vloeistof en vervang de filter.
 • Inhoud hydraulisch reservoir: ongeveer 17 l

  1. Schakel de aftakas uit, laat het tractiepedaal naar de NEUTRAALSTAND komen en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de gashendel in de stand LANGZAAM, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

  3. Plaats een grote bak onder het hydraulische reservoir en de versnellingsbak en verwijder de aftappluggen om alle hydraulische vloeistof weg te laten lopen (Figuur 52).

   g014393
  4. Reinig de omgeving van het hydraulische filter en verwijder het filter (Figuur 52).

  5. Monteer direct een nieuw hydraulisch vloeistoffilter.

  6. Plaats de aftapplugs in het hydraulische reservoir en de versnellingsbak.

  7. Vul het reservoir tot het correcte niveau; zie Hydraulische vloeistof verversen en de filter vervangen.

  8. Start de motor en controleer of er lekken zijn. Laat de motor ongeveer 5 minuten lopen en zet deze daarna af.

  9. Controleer na 2 minuten het peil van de hydraulische vloeistof; zie Hydraulische vloeistof controleren.

  Onderhoud van de cabine

  Important: Gebruik geen brak of teruggewonnen water om de machine schoon te maken.

  Het sproeiervloeistofreservoir monteren

  1. Voer de voorbereiding voor het onderhoud uit, zie Veiligheid bij onderhoud.

  2. Open de motorkap en zoek het sproeiervloeistofreservoir (Figuur 53).

   g028438
  3. Vul het reservoir indien nodig met sproeiervloeistof.

  4. Sluit de motorkap.

  Reinigen van de luchtfilters in de cabine

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 250 bedrijfsuren
 • Reinig de luchtfilters in de cabine en vervang ze als ze versleten zijn of heel erg vuil.
  1. Verwijder de schroeven en de roosters van boven de luchtfilters in en achter de cabine (Figuur 54 en Figuur 55).

   g028378
   g028379
  2. Reinig de filters door er schone, olievrije perslucht door te blazen.

   Important: Als er in een filter een gat, scheur of andere beschadiging zit, moet het filter worden vervangen.

  3. Installeer de filters en het rooster met de duimschroeven.

  Reinigen van de condensor (spoel) van de airconditioning

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • Reinigen van de condensor (spoel) van de airconditioning. Reinig de condensor (spoel) van de airconditioning vaker onder erg stoffige of vuile omstandigheden.
  1. Voer de voorbereiding voor het onderhoud uit, zie Veiligheid bij onderhoud.

  2. Trek de 4 nokken van het scherm van de airconditioning uit (Figuur 56) en verwijder het scherm van de bovenkant van de cabine.

   g033067
  3. Maak de connector en kabel van de ventilators los (Figuur 57).

   g033068
  4. Verwijder de 2 knoppen waarmee het ventilatorpaneel en de ventilators zijn bevestigd in de cabine (Figuur 57) en verwijder deze eenheid.

  5. Reinig het scherm, de airconditioning-kanalen, ventilators en ventilatorpaneel met lucht onder lage druk, niet meer dan 2,76 bar.

   Important: Maak de condensor niet schoon met water omdat vocht op deze onderdelen vuil en stof aantrekt, en het reinigen van de onderdelen bemoeilijkt.

  6. Monteer het ventilatorpaneel en de ventilators in de cabine met de 2 knoppen die u in stap 4 heeft verwijderd.

  7. Sluit de ventilatorkabel weer aan, u heeft deze losgemaakt in stap 3.

  8. Monteer het scherm van de airconditioning in de opening aan de bovenkant van de cabine en zet deze vast met de 4 nokken.

  Reiniging

  De cabine reinigen

  Important: Wees voorzichtig in de buurt van de afdichtingen en verlichting van de cabine (Figuur 58). Als u een hogedrukreiniger gebruikt, hou de spuitstok dan minstens 0,6 m van de machine vandaan. Richt de hogedrukreiniger niet rechtstreeks op de afdichtingen en verlichting van de cabine of onder de overhang aan de achterzijde.

  g034330

  Afvalverwijdering

  Motorolie, accu's, hydraulische vloeistof en motorkoelvloeistof verontreinigen het milieu. Verwijder deze stoffen volgens de plaatselijke voorschriften.

  Stalling

  Veiligheid tijdens opslag

  • Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

  • Bewaar de machine en het brandstofvat niet op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of een ander toestel) aanwezig kunnen zijn.

  De machine voorbereiden

  1. Reinig de machine, het maaidek en de motor grondig en let daarbij speciaal op de volgende punten:

   • Radiateur en radiateurscherm

   • Veren van tegengewicht

   • Aftakas

   • Alle smeernippels en draaipunten

   • Binnenkant van de bedieningskast (verwijder het bedieningspaneel om hiertoe toegang te krijgen).

   • Ruimte onder de stoelplaat en de bovenkant van de transmissie

  2. Controleer de bandenspanning en breng de banden op de juiste spanning; zie De bandenspanning controleren.

  3. Controleer of alle bevestigingen vastzitten; zet ze vast indien nodig.

  4. Smeer of olie alle smeernippels, draaipunten en de pennen van de omloopklep van de transmissie. Neem overtollig vet op.

  5. Plaatsen waar de lak is bekrast, beschadigd of geroest, moeten licht geschuurd en bijgewerkt worden. Eventuele deuken in de metalen carrosserie uitdeuken.

  6. Verricht de volgende onderhoudswerkzaamheden aan de accu en de kabels:

   1. Haal de accuklemmen los van de accupolen.

   2. Reinig de accu, de klemmen en de polen met behulp van een staalborstel en een oplossing van zuiveringszout (natriumbicarbonaat).

   3. Smeer een dun laagje Grafo 112X-vet (Toro onderdeelnr. 505-47) of petrolatum op de kabelklemmen en de accupolen om corrosie te voorkomen.

   4. Laad de accu om de 60 dagen gedurende 24 uur langzaam op om loodsulfatie van de accu te voorkomen.

  De motor gebruiksklaar maken

  1. Tap de motorolie af uit het carter en plaats de aftapplug.

  2. Ververs de motorolie en het filter; zie Motorolie verversen en filter vervangen.

  3. Vul de motor met de aangegeven hoeveelheid motorolie; zie Olie specificaties.

  4. Start de motor en laat deze 2 minuten stationair lopen.

  5. Tap de dieselbrandstof af uit de brandstoftank, de brandstofleidingen, de pomp, het filter en de waterafscheider. Spoel de brandstoftank om met schone dieselbrandstof en sluit alle brandstofleidingen aan.

  6. Zorg ervoor dat het luchtfilter grondig wordt gereinigd en een onderhoudsbeurt krijgt.

  7. Plak de luchtfilterinlaat en de uitlaat af met weerbestendige afplakband.

  8. Controleer de olievuldop en de tankdop om er zeker van te zijn dat deze goed vastzitten.