Bevezetés

A talajlazító lakóingatlanok tulajdonosai számára készült. Elsősorban házikerti füves területek jól karbantartott gyepén végzett talajlazításra, valamint a moha és a gaz eltávolítására való. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com weboldalon további információk is találhatók, például munkavédelmi tippek, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint termékregisztráció is végezhető itt.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g340199

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben Ön nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Ne módosítsa illetéktelenül és ne hatástalanítsa a gép biztonsági berendezéseit, és rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket. Ne kísérelje meg beállítani vagy módosítani a motorfordulatszám-vezérlő rendszert; ezzel nem biztonságos üzemállapotot idézhet elő, amely személyi sérülést is okozhat.

Biztonság

Általános óvintézkedések

A termék végtagvesztést okozhat, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos, akár végzetes személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el, értelmezze és kövesse a kezelői kézikönyvben és a gépen látható összes utasítást és figyelmeztetést.

 • Ne tegye kezét vagy lábát a gép mozgó részeinek közelébe vagy a gép alá. Maradjon távol a kidobónyílásoktól.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön és nem működnek.

 • Tartsa távol a bámészkodókat és a gyerekeket a működtetési területtől. Ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat, és fizikailag is képesek működtetni a gépet.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt megkezdené a gép karbantartását, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a gépkezelő számára jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. Cserélje ki vagy pótolja a megrongálódott vagy hiányzó címkét.

decal134-5696
decal134-5697
decal134-5698
decal134-6097

Felszerelés

Important: Távolítsa el és dobja ki a motort burkoló műanyag védőlemezt, valamint minden egyéb műanyag elemet és csomagolást a gépről.

A fogantyú összeszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Kapupántcsavar2
Rögzítőgomb4
Ívelt alátét2
Ívelt fejű csavar2

Figyelmeztetés

A fogantyú nem megfelelő összeszerelése és kihajtása károsíthatja a kábeleket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

 • Ügyeljen a kábelek épségére a fogantyú kihajtása során.

 • Ha egy kábel károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

 1. Szerelje fel a fogantyú alsó részét a konzolján található csapra, és állítsa be a fogantyú alsó részét a kívánt magassági helyzetbe (Ábra 3).

 2. Rögzítse a géphez a fogantyú alsó részét kétoldalt a kapupántcsavar és a rögzítőgomb segítségével. Húzza meg a fogantyú alsó részének gombjait.

  g340201
 3. Szerelje fel a fogantyú felső részét kétoldalt az alsó részre egy ívelt alátét, egy ívelt fejű csavar és egy rögzítőgomb segítségével (Ábra 4).

  g340202
 4. Rögzítse a fogantyú felső részétől az alsó részre lenyúló kábeleket a rögzítőkapcsokkal.

Olaj betöltése a motorba

Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

g222533

A gyűjtőtartály összeszerelése

g230447

Termékáttekintés

g340200
Modell54610
Tömeg38 kg
Hosszúság122 cm
Szélesség61 cm
Magasság107 cm
Vágásszélesség40 cm
Vágásmélység (6 fokozat)A talajszint fölött 10 mm-től a talajszint alatt 15 mm-ig

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát a normál üzemeltetési helyzet alapján határozza meg.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Mindig állítsa le a gépet, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Győződjön meg arról, hogy a védőburkolatok és ez egyéb védőelemek, például a terelőlemezek és/vagy a fűgyűjtő a helyükön vannak és működőképesek.

 • Mindig ellenőrizze a gépet, hogy a kések és a hengeregység alkatrészei nem kopottak vagy nem sérültek-e.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát, vagy amelyet a gép kidobhat, ideértve a talajfelszín alatti tárgyakat is, például az öntözőfejeket, az öntözőcsöveket, a sekélyen lefektetett elektromos vezetékeket stb.

 • A mozgó kés érintése súlyos sérülést okozhat. Ne nyúljon a nyíróasztal alá.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Annak megakadályozása érdekében, hogy a statikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, tankolás előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne járműre vagy tárgyra.

  • A tankolást kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne kezeljen üzemanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

  • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát és ne tankoljon.

  • Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérelje meg beindítani a motort. Kerülje gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag teljesen el nem párolgott.

  • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

 • Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

  • Kerülje a gőzök hosszabb távú belégzését.

  • Tartsa távol arcát és kezeit a fúvókától és az üzemanyag-betöltő nyílástól.

  • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

Üzemanyag-utántöltés

TípusÓlommentes benzin
Minimális oktánszám87 (US) vagy 91 (kísérleti oktánszám; nem US)
EtanolLegfeljebb 10 térfogatszázalék
MetanolNincs
MTBE (metil-tercier-butil-éter)Kevesebb mint 15 térfogatszázalék
OlajNe keverjen az üzemanyaghoz.

Csak tiszta, friss (30 napnál nem régebbi), megbízható forrásból származó üzemanyagot használjon.

Important: Az indítási problémák csökkentése érdekében töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátort/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor/-kondicionáló gyártójának utasításai szerint.

 1. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet, majd vegye le a tanksapkát.

  Note: Ne tankoljon a betöltőnyak alsó pereménél feljebb (Ábra 4).

  g230458
 2. Helyezze vissza a tanksapkát, és húzza meg kézzel biztonságosan.

A motor olajszintjének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét, szükség esetén töltsön utána.
 • Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

  g222533

  A fogantyú magasságának beállítása

  A fogantyú kényelmes magasságba emelhető vagy süllyeszthető.

  Távolítsa el a fogantyú alsó részéből a rögzítőgombokat és a kapupántcsavarokat, állítsa be a fogantyút a 3 lehetséges helyzet egyikébe, majd szerelje vissza a kapupántcsavarokat és a rögzítőgombokat az új helyzetben (Ábra 3).

  A maximális vágásmélység beállítása

  Veszély

  A vágásmélység-állító karok beállítása során a keze a mozgó késhez érhet, ami súlyos személyi sérüléssel járhat.

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután kezdje meg a vágásmélység beállítását.

  • A vágásmélység állítása közben ne nyúljon a nyíróasztal alá.

  Vigyázat

  Ha járt a motor, a kipufogódob forró, ami égési sérülést okozhat.

  Maradjon távol a forró kipufogódobtól.

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Állítsa hátra ütközésig a vonulási helyzet karját vonulási helyzetbe (Ábra 10).

   g340366
  3. A maximális vágásmélység beállításához állítsa a vágásmélység-beállító kart a kívánt helyzetbe a kart a gép felé benyomva, majd egy másik nyíláshoz állítva (Ábra 11).

   • A maximális vágásmélység csökkentéséhez állítsa előre a vágásmélység-beállító kart.

   • A maximális vágásmélység növeléséhez állítsa hátrafelé a vágásmélység-beállító kart.

  Note: A gép szállításakor a vágásmélység-beállító kart állítsa teljesen előre.

  g345149

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

  • A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőállást.

  • Tartsa távol a járókelőket a működtetési területtől. Tartsa a kisgyerekeket a működtetési területen kívül, olyan felelős felnőtt felügyelete alatt, aki nem a gépet kezeli. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet.

  • Mindig nézzen lefelé és maga mögé, mielőtt hátrafelé kezdene haladni a géppel.

  • A gépet csak megfelelő időjárási és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha rajtuk megcsúszva hozzáér a késekhez. Ne üzemeltesse a gépet nedves körülmények között.

  • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek eltakarhatják a kilátást.

  • Ne üzemeltesse a gépet le nem hajtott hátsó terelőlemezzel vagy felszerelt gyűjtőtartály nélkül. Állítsa le a kés(eke)t, amikor kavicsos felületet keresztez.

  • Ügyeljen a lyukakra, a keréknyomokra, a zökkenőkre, a kövekre és az egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen elveszítheti az egyensúlyát.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, vegye le a gyújtógyertyáról a gyertyapipát, majd vizsgálja át a gépet, hogy nem sérült-e meg. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

  • A kezelőállás elhagyása előtt állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van) és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  • Ha járt a motor, forró lehet, és súlyos égési sérülést okozhat. Maradjon távol a forró motortól.

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, halálos méreg.

  • Ellenőrizze rendszeresen a fűgyűjtő alkatrészeket és a kidobócsatornát kopás és elhasználódás szempontjából, és cserélje ki azokat eredeti Toro-alkatrészekre, ha szükséges.

  Biztonsági tudnivalók lejtőn való használatkor

  • A lejtőkön mindig keresztirányban üzemeltesse a gépet, soha ne felfelé és lefelé. Legyen rendkívül óvatos a lejtőkön történő irányváltás közben.

  • Ne használja a gépet rendkívül meredek lejtőkön. A bizonytalan egyensúlyi helyzet megcsúszással és eleséssel járó balesetet okozhat.

  • Fokozott körültekintéssel működtesse a gépet suvadások, árkok vagy töltések közelében.

  A motor beindítása

  1. Nyomja fel a motor be-/kikapcsolóját BE helyzetbe.

  2. Fordítsa az üzemanyagszelep karját NYITOTT helyzetbe.

  3. Állítsa a hidegindító kart ZáRT helyzetbe.

   Note: Meleg vagy forró motornál nem kell használnia a hidegindítót.

  4. Állítsa a gázkart GYORS helyzetbe.

   g356293
  5. Állítsa hátra ütközésig a vonulási helyzet karját vonulási helyzetbe (Ábra 10).

  6. Tartsa a fogantyúnak húzva a késvezérlő rudat (Ábra 13, A).

  7. A motortól húzza meg a berántózsinór fogantyúját (Ábra 13, B).

   Note: Húzza meg kis erővel a berántófogantyút, amíg ellenállást nem érez, majd rántsa meg erősen. Engedje vissza a zsinórt lassan a fűnyíró fogantyújához.

   Note: Ha a gép néhány próbálkozás után nem indul be, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

   g348516
  8. Miután a motor beindult, állítsa fokozatosan vissza a hidegindító kart NYITOTT helyzetbe. Ha a motor ekkor leáll vagy akadozva kezd járni, állítsa vissza a hidegindító kart ZáRT helyzetbe, amíg a motor be nem melegszik, majd ekkor állítsa vissza NYITOTT helyzetbe.

  A motor leállítása

  A motor leállításához engedje el a késvezérlő kart, majd állítsa a vonulási helyzet karját teljesen hátra, vonulási helyzetbe (Ábra 10).

  A talajlazító bekapcsolása

  A talajlazító motorját beindítva a henger forogni kezd.

  A vonulási kart lassan, teljesen előretolva engedje a talajra a hengert (Ábra 14).

  Note: Ha a talajlazító nem hatol a kívánt mélységben a talajba, állítson a maximális vágásmélységen; lásd: A maximális vágásmélység beállítása.

  g340496

  Ha végzett a talajlazítással, állítsa hátra ütközésig a vonulási helyzet karját vonulási helyzetbe, és engedje el a késvezérlő rudat a gép leállításához.

  A nyesedék összegyűjtése

  Note: A gyűjtőtartály fel- és leszerelését a gép jobb oldalán állva végezze.

  A gyűjtőtartály felszerelése

  1. Hajtsa fel és tartsa meg így a hátsó terelőlemezt (Ábra 15, A).

  2. Szerelje fel a gyűjtőtartályt, ügyelve arra, hogy a gyűjtőtartály csapjai beüljenek a fogantyú mélyedéseibe (Ábra 15, B).

  3. Hajtsa le a hátsó terelőlemezt.

  g233434

  A gyűjtőtartály leszerelése

  A gyűjtőtartály eltávolításához végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben, lásd A gyűjtőtartály felszerelése.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, és vegye le a gyertyapipát, mielőtt beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  • A tűzesetek megelőzése érdekében tisztítsa meg a gépet a fűtől és a törmeléktől. Törölje fel a kiömlött olajat és az üzemanyagot.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más berendezéseken.

  Biztonsági tudnivalók szállításkor

  • Szállítás előtt állítsa a vonulási kart vonulási helyzetbe.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel a gép be- és kirakodásakor.

  • Biztosítsa a gépet elgurulás ellen.

  A gép aljának kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Takarítsa le a gép aljáról a talajlazítási hulladékot és a szennyeződést.
 • A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg a gép alját rögtön a munka befejezése után.

  1. Állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl.

  2. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  3. Emelje fel a gépet a legnagyobb vágásmélységbe.

  4. Helyezze a gépet sík, burkolt felületre.

  5. A fogantyút tartva billentse fel a gépet úgy, hogy hozzáférjen az aljához (Ábra 16).

  6. Mossa ki vízsugárral a nyíróasztal alját (Ábra 16).

   Important: A motort ne locsolja le; a víz károsíthatja a motort vagy elszennyezheti az üzemanyagrendszert.

   g345240
  7. Ha már nem jön ki több hulladék, engedje le a gépet, zárja el a vizet és vigye a gépet száraz területre.

  8. Tegye vissza a gyertyapipát, és járassa a motort pár percig, hogy kiszáradjon a gép alja.

  Karbantartás

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét, szükség esetén töltsön utána.
 • Ellenőrizze a légszűrőbetétet, és szükség szerint tisztítsa meg vagy cserélje ki.
 • Ellenőrizze a vágókéseket.
 • Minden használat után
 • Takarítsa le a gép aljáról a talajlazítási hulladékot és a szennyeződést.
 • Minden 50 órában
 • A légszűrő tisztítása; poros üzemeltetési körülmények esetén a tisztítást gyakrabban végezze el.
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Minden 200 órában
 • A légszűrőbetét cseréje; cserélje gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
 • Évente
 • A légszűrő karbantartása; poros üzemeltetési körülmények esetén a légszűrő karbantartását gyakrabban végezze el.
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Ellenőrizze a késeket.
 • Évente, vagy tárolás előtt
 • Az útmutatás szerint ürítse le az üzemanyagtartályt javítás előtt, valamint az éves eltárolást megelőzően.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, és vegye le a gyertyapipát, mielőtt beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  • A gép karbantartása során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

  • A kések élesek; ha hozzájuk ér, súlyosan megsérülhet. A kések szervizelésekor viseljen védőkesztyűt. Ne végezzen a késeken javítást vagy átalakítást.

  • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket.

  • A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat. Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy távolítsa el az üzemanyagot kézi szivattyúval (soha ne használjon leszívócsövet).

  • Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

  Felkészülés karbantartásra

  1. Állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl.

  2. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról (Ábra 17).

   g340368
  3. A karbantartási munka elvégzését követően tegye vissza a gyertyapipát.

  A tengelyegység cseréje

  A talajlazító külön tengelyegységgel rendelkezik talajlazításhoz, és egy tüske-hengeregységgel gyepszellőztetéshez.

  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Vegye ki az imbuszkulcsot a vonulási karegységből (Ábra 18).

   g352899
  3. Hajtsa ki az imbuszkulcs segítségével a csapágyházat és a dobtengelyt rögzítő 2 csavart a gép jobb oldalából (Ábra 19).

   Note: Őrizzen meg minden eltávolított alkatrészt a későbbi visszaszereléshez.

   g352898
  4. Csúsztassa ki a tengelyegység másik végét a meghajtásból, és tegye a helyére a kívánt tengelyegységet (Ábra 20).

   g352900
  5. Szerelje vissza a csapágyházat a 3. lépésben kiszerelt 2 imbuszcsavarral úgy, hogy biztonságosan megtartsa az újonnan beszerelt tengelyegységet, majd tegye vissza az imbuszcsavart a vonulási karegységbe (Ábra 19).

  A légszűrő karbantartása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légszűrőbetétet, és szükség szerint tisztítsa meg vagy cserélje ki.
 • Minden 50 órában
 • A légszűrő tisztítása; poros üzemeltetési körülmények esetén a tisztítást gyakrabban végezze el.
 • Minden 200 órában
 • A légszűrőbetét cseréje; cserélje gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
 • Évente
 • A légszűrő karbantartása; poros üzemeltetési körülmények esetén a légszűrő karbantartását gyakrabban végezze el.
 • Important: Ne működtesse a motort légszűrőegység nélkül; a motor így jelentős károsodást szenved.

  1. Lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Távolítsa el a fedelet rögzítő anyát (Ábra 21).

  3. Távolítsa el a légszűrőfedelet (Ábra 21).

   Important: Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen szennyeződés a légszűrőalapra.

   g340497
  4. Távolítsa el az alapról a szivacs- és a papírbetétet.

  5. Távolítsa el a szivacsbetétet a papírbetétről

  6. Vizsgálja meg a szivacs- és a papírbetétet, cserélje ki, ha valamelyik megsérült vagy nagyon elszennyeződött.

   • Ha a szűrő sérült, esetleg olajtól, üzemanyagtól nedves, cserélje ki.

   • Ha a szűrő szennyezett, ütögesse kemény felülethez, vagy fúvassa ki belőle a szennyeződést belülről kifelé 2,07 barnál kisebb nyomású sűrített levegővel.

    Note: A szűrőből a szennyeződést ne keféléssel távolítsa el és ne kívülről befelé fúvassa ki; mindkét művelet csak a rostok közé erőlteti a szennyeződést.

  7. Távolítsa el a szennyeződést a légszűrőházból és a fedélről nedves törlőruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szennyeződés a szívónyílásba.

  8. Tisztítsa ki a szivacsbetétet meleg, szappanos vízben vagy nem éghető oldószerben.

   Note: Ne használjon üzemanyagot a szivacsbetét tisztítására, mert az tűzveszélyt vagy robbanást okozhat.

  9. Öblítse ki és szárítsa ki alaposan a szivacsbetétet.

  10. Merítse tiszta motorolajba a szivacsbetétet, majd csavarja ki belőle a felesleges olajat.

   Note: A szivacsbetétben maradó felesleges olaj gátolja a légáramlást a légszűrőbetéten, és eltömítheti a papírbetétet is, ha eléri azt.

  11. Törölje tisztára az alapot és a fedelet nedves törlőkendővel.

   Important: Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen szennyeződés a légszűrőalapra.

  12. Szerelje vissza a légszűrőbetéteket, és ellenőrizze, hogy megfelelően elhelyezkedtek-e.

  13. Szerelje fel a légszűrőfedelet, és húzza meg kellően a rögzítőanyát.

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Minden 50 órában
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Évente
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Note: Néhány percig járassa a motort az olaj cseréje előtt, hogy felmelegedjen. A meleg olaj jobban folyik, és több szennyezőanyagot szállít.

  Motorolaj-előírások

  Motorolaj mennyisége0,53 l
  Az olaj viszkozitásaSAE 30 vagy SAE 10W-30 detergenstartalmú kenőolaj
  API-besorolásSJ vagy magasabb

  * Leengedése után az olaj egy része a forgattyúházban marad. Ne öntse bele a forgattyúházba a teljes olajmennyiséget. Töltse fel olajjal a forgattyúházat az alábbi lépéseket követve.

  1. Helyezze a gépet sík felületre.

  2. Lásd: Felkészülés karbantartásra.

  3. A sapkáját balra elforgatva húzza ki a nívópálcát (Ábra 22).

   g193261
  4. Billentse előre a gépet, szerelje ki az olajleeresztő csavart, és ürítse le az elhasznált olajat az olajleeresztő nyíláson át (Ábra 7).

   Important: Mielőtt felbillenti a gépet az olajcseréhez, fogyassza ki az üzemanyagtartályt normál használattal. Ha már az üzemanyag kifogyasztása előtt fel kell billentenie a gépet, ürítse ki a tartályt kézi üzemanyag-szivattyúval.

   Figyelmeztetés

   A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat.

   Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy kézi szivattyúval távolítsa el az üzemanyagot; soha ne leszívócsővel.

  5. Az elhasznált olaj leürítése után fordítsa a gépet üzemi helyzetbe, és szerelje be az olajleeresztő csavart.

  6. Töltse be óvatosan az előírt olajmennyiség ¾-ét az olajbetöltő csőbe.

  7. Várjon 3 percet, hogy az olaj elhelyezkedjen a motorban.

  8. Törölje meg a nívópálcát egy tiszta ronggyal.

  9. Dugja vissza nívópálcát az olajbetöltő csőbe, majd húzza ki.

  10. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán (Ábra 22).

   • Ha a nívópálca alapján az olajszint túl alacsony, töltsön óvatosan némi olajat az olajbetöltő csőbe, várjon 3 percet, majd ismételje addig a 8–10. lépést, amíg a nívópálca alapján az olaj el nem éri a megfelelő szintet.

   • Ha az olajszint a nívópálca szerint túl magas, engedjen le az olajból annyit, hogy a nívópálca alapján elérje a megfelelő szintet.

  11. Szerelje be biztonságosan a nívópálcát az olajbetöltő csőbe.

  12. Hasznosítsa újra az olajat környezetbarát módon.

  A kések ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a vágókéseket.
 • Évente
 • Ellenőrizze a késeket.
 • Cserélje le a késeket, ha a gép kemény tárgynak ütközött, vagy a kések megsérültek, elgörbültek. Csak eredeti Toro-cserekést használjon.

  Important: A késekkel csak párnázott védőkesztyűben dolgozzon.

  Figyelmeztetés

  A kopott vagy sérült kés eltörhet, a letört darab pedig kirepülve súlyos személyi sérülést is okozhat.

  • Ellenőrizze rendszeresen a késeket kopás és sérülés szempontjából.

  • Cserélje ki a kopott vagy sérült kést.

  Note: Tartsa élesen a késeket; éles késekkel a gép zökkenőmentesen üzemel és tisztán vág, anélkül, hogy nagyon tépné vagy szaggatná a gyepet.

  1. Lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Billentse a gépet a bal oldalára úgy, hogy a fogantyú felső része a talajon feküdjön.

   Important: Mielőtt felbillenti a gépet a kések vizsgálatához vagy cseréjéhez, fogyassza ki az üzemanyagtartályt normál használattal. Ha már az üzemanyag kifogyasztása előtt fel kell billentenie a gépet, ürítse ki a tartályt kézi üzemanyag-szivattyúval. Billentse a gépet a bal oldalára (kipufogó védőeleme alul, olajszűrő felül), hogy ne folyhasson olaj a légszűrőbe.

  3. Vizsgálja meg a talajlazító henger tengelyét elgörbült vagy károsodott késeket keresve. Ha bármi cserére szorulna, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

  4. Távolítsa el a füvet és minden egyéb hulladékot, ami felgyűlt a tengelyegység végeinél.

  Tárolás

  A gépet hűvös, tiszta, száraz helyen tárolja.

  Biztonságos tárolás

  Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, és vegye le a gyertyapipát, mielőtt beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  A gép felkészítése tárolásra

  1. Az év utolsó tankolásakor adjon az üzemanyaghoz stabilizálószert a motorgyártó utasításainak megfelelően.

   Important: Az üzemanyagtartályban maradó régi üzemanyag nehéz indítást okozhat. Ne tárolja az üzemanyagot stabilizáló nélkül 30 napnál tovább, a stabilizált üzemanyagot pedig az üzemanyag-stabilizáló gyártója által megadott időszaknál hosszabban.

  2. A nem felhasznált üzemanyagot helyezze el megfelelő módon. Hasznosítsa újra a helyi előírásoknak megfelelően, vagy használja fel gépkocsijában.

  3. Járassa addig a gépet, amíg az üzemanyag elfogyasztása miatt a motor le nem áll.

  4. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll. Ha már nem képes újraindítani a motort, akkor kellően száraz.

  5. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról, és tegye fel a tároló pólusra (ha van).

  6. Szerelje ki a gyújtógyertyát, töltsön be 30 ml olajat a gyújtógyertya furatán keresztül, és húzza meg a berántózsinórt lassan több alkalommal, hogy jól eloszlassa az olajat a henger körül, amivel megakadályozható a henger korróziója az üzemen kívüli időszak során.

  7. Szerelje be a gyújtógyertyát, de ne húzza meg.

  8. Húzzon meg minden csavart és csavaranyát.

  A gép kivétele tárolásból

  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet.

  2. Szerelje ki a gyújtógyertyát és forgassa át a motort intenzíven a berántózsinór segítségével, hogy eltávozzon az olaj a hengerből.

  3. Szerelje be a gyújtógyertyát, és húzza meg nyomatékkulccsal 20 Nm nyomatékkal.

  4. Végezzen el minden előírt karbantartást; lásd: .

  5. Ellenőrizze a motorolaj szintjét; lásd: A motor olajszintjének ellenőrzése.

  6. Töltse fel az üzemanyagtartályt friss üzemanyaggal; lásd: Üzemanyag-utántöltés.

  7. Csatlakoztassa a gyertyapipát a gyújtógyertyára.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A motor nem indul.
  1. A motor terhelés alatt áll.
  2. Az üzemanyagtartály kiürült.
  3. A hidegindító nyitott helyzetben van.
  4. A gázkar nincs GYORS helyzetben.
  5. A gyertyapipa lelazult vagy nem csatlakozik.
  6. A gyújtógyertya kilazult.
  7. A gyújtógyertya elektródahézaga nem megfelelő.
  8. A gyújtógyertya elszennyeződött vagy károsodott.
  1. A motor beindítása előtt állítsa a vonulási kart vonulási helyzetbe, hogy a talajlazító henger ne érjen a talajhoz.
  2. Töltse fel friss üzemanyaggal.
  3. Hideg motor beindításához a hidegindító legyen zárt helyzetben.
  4. Állítsa a gázkart GYORS helyzetbe.
  5. Gondoskodjon a gyertyapipa tisztaságáról és megfelelő csatlakozásáról.
  6. Húzza meg szükség szerint a gyújtógyertyát a motor kezelői kézikönyve szerint.
  7. Ellenőrizze az elektródahézagot, szükség korrigálja a motor kezelői kézikönyve szerint.
  8. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
  A motor egyenetlenül jár.
  1. A hidegindító zárt helyzetben van.
  2. Eltömődött a légszűrő.
  3. Vizes vagy szennyezett az üzemanyag.
  4. A gyújtógyertya elhasználódott vagy lerakódások keletkeztek az elektródáin.
  1. Állítsa nyitott helyzetbe a hidegindítót.
  2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  3. Ürítse le az üzemanyagtartályt, és töltse fel friss üzemanyaggal.
  4. Ellenőrizze az elektródahézagot, és tisztítsa meg vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
  A talajlazítót nehéz tolni.
  1. Túl nagy a vágásmélység.
  2. A kerekek károsodtak.
  1. Csökkentse a maximális vágásmélységet és végezze több menetben a munkát.
  2. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A kidobócsatorna eltömődött.
  1. Túl nagy a vágásmélység.
  2. A gyűjtőtartály megtelt.
  3. Megszűnt a légáramlás a gyűjtőtartályon át.
  1. Csökkentse a maximális vágásmélységet és végezze több menetben a munkát.
  2. Ürítse ki a gyűjtőtartályt.
  3. Ürítse ki és tisztítsa meg a gyűjtőtartályt.
  A gép rezeg vagy szokatlan zajt ad ki.
  1. Meglazultak a kötőelemek.
  2. A gép károsodott.
  1. Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát, szükség esetén húzza meg azokat.
  2. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel a megjavítása érdekében.
  Elégtelen talajlazítási eredmények.
  1. Túl alacsonyra állított maximális vágásmélység.
  2. A kések elhasználódtak vagy károsodtak.
  1. Növelje a maximális vágásmélységet.
  2. Cseréltesse ki őket; vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.