Uvod

Te strojne grablje so namenjene za domačo uporabo. Zasnovane so predvsem za rahljanje prsti in odstranjevanje maha in plevela iz prsti na dobro vzdrževanih zelenicah stanovanjskih objektov. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja. Za pravilno in varno upravljanje izdelka ste odgovorni sami.

Če potrebujete več informacij, vključno z nasveti glede varnosti, gradivom za usposabljanje za uporabo, podatki o dodatni opremi in pomočjo pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g340199

V tem priročniku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri čemer varnostna opozorila označuje poseben opozorilni znak za nevarnost (Diagram 2), ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so na voljo v ločeni izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

Ne posegajte v varnostne naprave stroja in jih ne onemogočajte. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje. Ne posegajte v krmiljenje hitrosti motorja in ga ne poskušajte prilagajati. To lahko povzroči nevarno delovanje, ki lahko privede do telesnih poškodb.

Varnost

Splošne informacije o varnosti

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvrže predmete z veliko hitrostjo. Za preprečevanje hudih telesnih poškodb ali smrti vedno upoštevajte varnostna navodila.

 • Pred prvim zagonom motorja obvezno preberite ter poskrbite, da boste razumeli in upoštevali vse napotke in opozorila v tem uporabniškem priročniku, na stroju in priključkih.

 • Rok in nog ne približujte gibljivim delom stroja in z njimi ne segajte pod stroj. Ne približujte se izmetnim odprtinam.

 • Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja. Otrokom nikoli ne dovolite upravljati stroja. Stroj sme upravljati samo odgovorna, usposobljena in fizično zmožna oseba, ki je seznanjena z navodili za upravljanje stroja.

 • Pred servisiranjem, dolivanjem goriva ali odmaševanjem ugasnite motor, izvlecite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol Graphic, ki lahko pomeni svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodila za osebno varnost, da preprečite nevarnosti poškodb. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decal134-5696
decal134-5697
decal134-5698
decal134-6097

Nastavitve

Important: Odstranite in zavrzite zaščitno plastično folijo, s katero je prekrit motor, in vso drugo morebitno plastično embalažo stroja.

Sestavljanje ročaja

Deli potrebni za ta postopek:

Nosilni vijak2
Pritrdilni ročni vijak4
Ukrivljena podložka2
Vijak z ukrivljeno glavo2

Opozorilo

Če nepravilno sestavite ali razklopite ročaj, lahko poškodujete kable in povzročite nevarno delovanje.

 • Pri razklapljanju ročaja pazite, da ne poškodujete kablov.

 • Če poškodujete kabel, se obrnite na pooblaščeni servis.

 1. Namestite spodnji ročaj na nastavek nosilca spodnjega ročaja in nastavite želeno višino spodnjega ročaja (Diagram 3).

 2. Oba dela spodnjega ročaja pritrdite na stroj z nosilnim vijakom in pritrdilnim ročnim vijakom. Privijte ročna vijaka spodnjega ročaja.

  g340201
 3. Zgornji ročaj na obeh koncih pritrdite na spodnjega s pomočjo ukrivljene podložke, vijaka z ukrivljeno glavo in pritrdilnega ročnega vijaka (Diagram 4).

  g340202
 4. Kabla, ki sta napeljana prek zgornjega in spodnjega ročaja, pritrdite s kabelskimi objemkami.

Dolivanje olja v motor

Important: Če motor zaženete, ko je raven olja v motorju prenizka ali previsoka, lahko poškodujete motor.

g222533

Sestavljanje vreče za travo

g230447

Pregled izdelka

g340200
Model54610
Masa38 kg
Dolžina122 cm
Širina61 cm
Višina107 cm
Širina rezanja40 cm
Globina rezanja (6 položajev)Od 10 mm nad zemljo do 15 mm pod njo

Delovni priključki/dodatna oprema

Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme, s katerimi lahko povečate in razširite zmogljivosti stroja. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Varnostni postopki pred uporabo

Splošne informacije o varnosti

 • Pred nastavljanjem, servisiranjem, čiščenjem in skladiščenjem stroja vedno ugasnite motor, izvlecite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Preverite, ali so vsi ščitniki in varovala, kot so usmerjevalniki in zbiralnik trave, nameščeni in pravilno delujoči.

 • Vedno preglejte stroj, da se prepričate, da rezila in deli sklopa valja rezil niso obrabljeni ali poškodovani.

 • Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj, in odstranite vse predmete, ki bi lahko ovirali delovanje stroja ali ki jih lahko stroj izvrže, vključno s predmeti pod površino, kot so glave škropilnikov, cevi namakalnih sistemov, električni kabli neposredno pod površino ipd.

 • Stik s premikajočim se rezilom lahko povzroči hude poškodbe. S prsti ne segajte pod ohišje.

Varna uporaba goriva

 • Gorivo je zelo vnetljivo in eksplozivno. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

  • Da bi preprečili vžig goriva zaradi statične razelektritve, pred polnjenjem postavite posodo in/ali stroj na tla, ne na vozilo ali na predmet.

  • Polnjenje goriva v rezervoar za gorivo opravite na prostem ter ko je motor ohlajen. Pobrišite razlito gorivo.

  • Ne rokujte z gorivom, kadar kadite oziroma v bližini odprtega ognja ali isker.

  • Ne odstranjujte pokrovčka za gorivo oziroma ne dolivajte goriva v rezervoar za gorivo, ko motor teče ali ko je vroč.

  • Če polijete gorivo, ne poskušajte zagnati motorja. Pazite, da ne bi kako povzročili vžiga, dokler se hlapi goriva ne razkadijo.

  • Gorivo hranite v odobrenih posodah in izven dosega otrok.

 • Gorivo je škodljivo ali celo smrtno nevarno, če ga zaužijete. Dolgotrajna izpostavljenost hlapom lahko povzroči hude telesne poškodbe in bolezni.

  • Izogibajte se daljšemu vdihavanju hlapov.

  • Z rokami in obrazu se ne približujte pištoli in odprtini za dolivanje goriva.

  • Preprečite stik goriva z očmi in kožo.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

TipNeosvinčen bencin
Najnižje oktansko število87 (ZDA) oziroma 91 (oktan za raziskave, zunaj ZDA)
EtanolNajveč 10 volumskih odstotkov
MetanolNič
MTBE (terciarni butil metil eter)Manj kot 15 volumskih odstotkov
OljeNe dodajte olja

Uporabljajte samo čisto in sveže (staro največ 30 dni) gorivo iz kakovostnega vira.

Important: Da bi preprečiti težave pri zagonu, svežemu gorivu dodajte ustrezno količino stabilizatorja/dodatka za obstojnost goriva po priporočilih proizvajalca stabilizatorja za gorivo.

 1. Očistite predel okoli pokrovčka posode za gorivo in odstranite pokrovček.

  Note: Ne dolivajte goriva v rezervoar čez spodnji rob cevi za dolivanje rezervoarja za gorivo (Diagram 4).

  g230458
 2. Namestite pokrovček odprtine za dolivanje goriva in ga dobro privijte.

Preverjanje nivoja motornega olja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
 • Important: Če motor zaženete, ko je raven olja v zobniškem okrovu prenizka ali previsoka, lahko poškodujete motor.

  g222533

  Nastavitev višine ročaja

  Ročaj lahko dvignete oziroma spustite na položaj, ki vam najbolj ustreza.

  S spodnjega ročaja odstranite nosilni vijak in pritrdilni ročni vijak, ročaj premaknite na 1 od 3 položajev, in ga znova pritrdite z nosilnim vijakom in pritrdilnim ročnim vijakom (Diagram 3).

  Nastavitev največje globine rezanja

  Nevarnost

  Pri nastavljanju globine rezanja bi lahko vaše dlani prišle v stik z vrtečimi se rezili, kar bi lahko privedlo do hudih poškodb.

  • Ugasnite motor, izvlecite kontaktni ključ (če je vgrajen) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden začnete nastavljati globino rezanja.

  • Pri nastavljanju globine rezanja ne segajte s prsti pod ohišje.

  Pozor

  Če je motor tekel, je glušnik vroč in se lahko opečete.

  Ne približujte se vročemu glušniku.

  1. Zaustavite stroj in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

  2. Ročico položaja za prevoz premaknite povsem nazaj proti sebi – v položaj za prevoz (Diagram 10).

   g340366
  3. Če želite nastaviti največjo globino rezanja, nastavite položaj vzvoda za nastavitev globine rezanja tako, da ga potisnete prosti stroju in ga zataknete v drugo položajno režo (Diagram 11).

   • Če želite povečati globino rezanja, vzvod za nastavitev globine rezanja pomaknite naprej.

   • Če želite zmanjšati globino rezanja, vzvod za nastavitev globine rezanja pomaknite nazaj.

  Note: Pred prevažanjem stroja vzvod za nastavitev globine rezanja pomaknite povsem naprej.

  g345149

  Med uporabo

  Varnost med uporabo

  Splošne informacije o varnosti

  • Nosite primerna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami, delovnimi čevlji z nedrsečim podplatom in zaščito za sluh. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

  • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

  • Stroja ne upravljajte, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

  • Rezilo kosilnice je ostro; če se ga dotaknete se lahko hudo poškodujete. Ugasnite motor, izvlecite kontaktni ključ (če je vgrajen) in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  • Drugim navzočim preprečite vstop v območje delovanja stroja. Majhnimi otrokom ne pustite v delovno območje stroja; ves čas jih mora nadzirati druga odrasla oseba in ne uporabnik stroja. Če na območje vstopi druga oseba, zaustavite stroj.

  • Vedno poglejte nazaj, preden začnete kositi vzvratno.

  • Stroj uporabljajte samo pri dobri vidljivosti in ustreznih vremenskih pogojih. Ne uporabljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

  • Mokra trava in listje lahko povzročita zdrs, ki lahko privede do hude poškodbe, če se pri padcu dotaknete rezil. Izogibajte se upravljanju stroja na mokrem terenu.

  • Bodite izredno previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom in drugim predmetom, ki lahko ovirajo vaš pregled.

  • Ne uporabljajte stroja, če zadnji usmerjevalnik ni spuščen ali vreča za travo nameščena. Pri prečkanju makadamskih površin zaustavite vrtenje rezil.

  • Bodite pozorni na luknje, kolesnice, grbine, skale ali druge skrite ovire. Na neravnem terenu lahko izgubite ravnotežje ali pa vam zdrsne in padete.

  • Če stroj zadene ob predmet ali se začne tresti, nemudoma zaustavite motor, izvlecite kontaktni ključ (če je vgrajen), počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo in odklopite kabel iz vžigalne svečke. Šele nato preglejte, ali je stroj poškodovan. Pred nadaljevanjem uporabe opravite vsa potrebna popravila.

  • Preden zapustite delovni položaj, ugasnite motor, izvlecite kontaktni ključ (če je vgrajen) in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.

  • Če je motor tekel, je vroč in se lahko hudo opečete. Ne približujte se vročemu motorju.

  • Motor sme teči samo v dobro prezračevanem prostoru. Izpušni plini vsebujejo tudi ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja, ki lahko povzroči smrt.

  • Redno pregledujte zbiralnik trave in izmetno cev za obrabo ali poškodbe ter ju po potrebi zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli Toro.

  Varna uporaba na pobočjih

  • Po pobočjih s strojem delajte prečno, nikoli navzgor ali navzdol po pobočju. Pri spremembi smeri na pobočju bodite posebej previdni.

  • Stroja ne uporabljajte na pretirano strmih pobočjih. Na strmem pobočju vam lahko zdrsne in pri padcu se lahko poškodujete.

  • V bližini prepadov, jarkov ali strmih nabrežij s strojem delajte zelo previdno.

  Zagon motorja

  1. Pritisnite na stikalo za vklop/izklop, tako da je v položaju VKLOP.

  2. Premaknite ročico ventila za gorivo v ODPRTI položaj.

  3. Dušilno loputo premaknite v ZAPRTI položaj.

   Note: Pri zagonu toplega ali ogretega motorja morda ne bo treba uporabiti dušilne lopute.

  4. Premaknite ročico za plin v položaj za HITRO delovanje.

   g356293
  5. Ročico položaja za prevoz premaknite povsem nazaj proti sebi – v položaj za prevoz (Diagram 10).

  6. Krmilni vzvod rezil kosilnice pritisnite k ročaju kosilnice (A na Diagram 13).

  7. Na motorju povlecite ročaj zagonske vrvi (B na Diagram 13).

   Note: Ročaj zagonske vrvi rahlo povlecite do točke, ko začutite upor, nato pa ga sunkovito povlecite. Držite za ročaj, da se vrv počasi ovije nazaj.

   Note: Če vam v več poskusih ne uspe zagnati motorja, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

   g348516
  8. Ko zaženete motor, počasi prestavite dušilno loputo nazaj v položaj za IZKLOP. Če se motor ugasne ali neenakomerno deluje, vzvod dušilne lopute premaknite nazaj v položaj za VKLOP, da se motor ogreje, nato pa jo znova premaknite v položaj za IZKLOP.

  Zaustavitev motorja

  Če želite ugasniti motor, spustite krmilni vzvod rezil kosilnice in ročico položaja za prevoz premaknite povsem nazaj proti sebi – v položaj za prevoz (Diagram 10).

  Vklop strojnih grabelj

  Ko zaženete motor strojnih grabelj, se valj začne vrteti.

  Počasi premaknite ročico položaja za prevoz povsem naprej, da valj spustite na tla (Diagram 14).

  Note: Če strojne grablje ne prodrejo dovolj globoko v tla, prilagodite največjo globino rezanja; glejte Nastavitev največje globine rezanja.

  g340496

  Ko končate strojno grabljenje, ročico položaja za prevoz premaknite povsem nazaj proti sebi, v položaj za prevoz, in spustite krmilni vzvod rezil, da ugasnete stroj.

  Zbiranje pokošene trave

  Note: Vrečo za travo nameščajte in odstranjujte z desne strani stroja.

  Nameščanje vreče za travo

  1. Dvignite zadnji usmerjevalnik in ga pustite dvignjenega (A na Diagram 15).

  2. Namestite vrečo za travo, pri čemer pazite, da bosta zatiča nosilca vreče zataknjena v zarezi na ročaju (B na Diagram 15).

  3. Spustite zadnji usmerjevalnik.

  g233434

  Odstranjevanje vreče za travo

  Če želite odstraniti vrečo za travo, v obratnem vrstnem redu izvedite postopek Nameščanje vreče za travo.

  Po uporabi

  Varnostni postopki po uporabi

  Splošne informacije o varnosti

  • Pred nastavljanjem, servisiranjem, čiščenjem in skladiščenjem stroja vedno ugasnite motor, počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi, odklopite kabel vžigalne svečke z vžigalne svečke.

  • Zaradi preprečevanja požara redno odstranjujte travo in smeti iz stroja. Počistite razlito olje ali gorivo.

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  Varnost pri prevažanju stroja

  • Pred prevažanjem premaknite ročico položaja za prevoz v položaj za prevoz.

  • Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja bodite zelo pazljivi.

  • Privežite stroj, da se ne bo mogel premikati.

  Čiščenje spodnjega dela stroja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po vsaki uporabi
 • S spodnjega dela stroja očistite ostanke strojnega grabljenja in smeti.
 • Čiščenje bo najbolj učinkovito, če spodnjo stran stroja oprete takoj, ko končate z delom.

  1. Zaustavite stroj in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in se stroj ohladi.

  2. Odklopite kabel vžigalne svečke s svečke; glejte Priprava za vzdrževanje.

  3. Stroj dvignite na najvišjo lego nastavitve globine.

  4. Premaknite stroj na tlakovano ravno površino.

  5. Primite ročaj, dvignite stroj tako, da si omogočite dostop do spodnjega dela okrova (Diagram 16).

  6. Z vodnim curkom operite spodnji del okrova (Diagram 16).

   Important: Motorja ne spirajte z vodo, saj lahko voda poškoduje motor ali onesnaži sistem za gorivo.

   g345240
  7. Ko v vodi, ki priteče iz stroja, ni več umazanije, spustite stroj, zaprite vodo in stroj prestavite na suho mesto.

  8. Priklopite kabel vžigalne svečke in pustite motor teči nekaj minut, da se spodnja stran stroja posuši.

  Vzdrževanje

  Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 5 urah
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
 • Preverite zračni filter in ga po potrebi očistite ali zamenjajte.
 • Preglejte rezalna rezila.
 • Po vsaki uporabi
 • S spodnjega dela stroja očistite ostanke strojnega grabljenja in smeti.
 • Vsakih 50 ur
 • Očistite zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga očistite pogosteje.
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Vsakih 200 ur
 • Redno menjajte zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga menjajte pogosteje.
 • Letno
 • Redno servisirajte zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga servisirajte pogosteje.
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Preglejte rezila.
 • Letno ali pred shranitvijo
 • Rezervoar za gorivo izpraznite po navodilih pred vsakim popravilom in pred sezonskim shranjevanjem stroja.
 • Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte priročnik za lastnike motorja.

  Varnost pri vzdrževanju

  • Pred nastavljanjem, servisiranjem, čiščenjem in skladiščenjem stroja vedno ugasnite motor, počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi, ter odklopite kabel vžigalne svečke z vžigalne svečke.

  • Pri servisiranju stroja nosite rokavice in zaščitna očala.

  • Rezila so ostra; če se jih dotaknete, se lahko hudo poškodujete. Med servisiranjem rezil nosite rokavice. Popravilo ali spreminjanje rezila ni dovoljeno.

  • Ne posegajte v varovala. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje.

  • Ob nagibanju stroja lahko pride do razlitja goriva. Gorivo je zelo vnetljivo in eksplozivno ter lahko povzroči telesne poškodbe. Goriva nikoli ne poskušajte iztočiti z izsesavanjem. Uporabite ročno črpalko ali pa pustite motor teči, dokler se rezervoar ne izprazni.

  • Če želite zagotoviti optimalno delovanje, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

  Priprava za vzdrževanje

  1. Zaustavite stroj in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in se stroj ohladi.

  2. Odklopite kabel vžigalne svečke s svečke (Diagram 17).

   g340368
  3. Ko opravite vzdrževalna dela, znova priključite kabel vžigalne svečke na svečko.

  Zamenjava sklopa gredi

  Strojne grablje imajo en sklop gredi z rezili za grabljenje in ločen sklop gredi s klini za rahljanje.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Inbus ključ odstranite iz sklopa ročice položaja za prevoz (Diagram 18).

   g352899
  3. Z inbus ključem odvijte 2 vijaka na desni strani stroja, s katerima je pritrjeno ohišje ležaja, nato pa odstranite gred vretena (Diagram 19).

   Note: Vse odstranjene dele shranite za kasnejšo ponovno namestitev.

   g352898
  4. Drugi konec skopa ležaja povlecite iz stroja in ga zamenjajte z želenim sklopom gredi (Diagram 20).

   g352900
  5. Namestite ohišje ležaja tako, da pritrdite novi nameščeni sklop ležaja z 2 inbus vijakoma, ki ste ju odstranili v koraku 3, ter pospravite inbus vijak v sklop ročice položaja za prevoz (Diagram 19).

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite zračni filter in ga po potrebi očistite ali zamenjajte.
 • Vsakih 50 ur
 • Očistite zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga očistite pogosteje.
 • Vsakih 200 ur
 • Redno menjajte zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga menjajte pogosteje.
 • Letno
 • Redno servisirajte zračni filter; če kosilnico uporabljate v prašnem okolju, ga servisirajte pogosteje.
 • Important: Motorja ne zaganjajte, če sklop filtra ni nameščen, saj lahko močno poškodujete motor.

  1. Glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odstranite matico, s katero je pritrjen pokrov (Diagram 21).

  3. Odstranite pokrov zračnega filtra (Diagram 21).

   Important: Pazite, da v podstavek ne padejo smeti ali prst.

   g340497
  4. Odstranite papirnati in penasti vložek iz podstavka.

  5. Penasti filtrirni vložek odstranite s papirnatega.

  6. Preglejte penasti in papirnati vložek ter ju zamenjajte, če sta poškodovana ali močno umazana.

   • Če je filter poškodovan ali moker zaradi goriva ali olja, ga zamenjajte.

   • Če je filter umazan, ga nekajkrat udarite ob trdo površino ali izpihajte smeti iz njega s stisnjenim zrakom pod tlakom, ki ne sme presegati 2,07 bara.

    Note: Zunanje strani filtra ne čistite s krtačo ali stisnjenimi zrakom, saj bi s tem umazanijo le potisnili med vlakna.

  7. Ohišje zračnega filtra in pokrov obrišite z vlažno krpo. Pazite, da umazanija ne pride v odprtino za zrak.

  8. Penasti vložek operite v topli vodni raztopini milnice ali nevnetljivem topilu.

   Note: Penastega vložka ne perite z gorivom, saj bi s tem lahko povzročili nevarnost požara ali eksplozije.

  9. Temeljito operite in osušite penasti vložek.

  10. Penasti vložek potopite v čisto motorno olje, nato iz njega iztisnite odvečno olje.

   Note: Presežno olje v filtrirnem vložku ovira pretok zraka skozi vložek ter lahko doseže papirnati filter in ga zamaši.

  11. S podstavka in pokrova očistite umazanijo z vlažno krpo.

   Important: Pazite, da v podstavek ne padejo smeti ali prst.

  12. Namestite vložka zračnega filtra in se prepričajte, da sta pravilno nameščena.

  13. Namestite pokrov in ga čvrsto privijte z matico.

  Menjava motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 5 urah
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Vsakih 50 ur
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Letno
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Note: Pred menjavo olja, pustite motor teči nekaj minut, da se segreje. Toplo olje lažje teče in prenaša več smeti.

  Specifikacije za motorno olje

  Prostornina motornega olja0,53 l
  Viskoznost oljaDetergentno olje SAE 30 ali SAE 10W-30
  Servisna klasifikacija APISJ ali boljše

  *Po izpustu olja ostane preostanek olja v ohišju ročične gredi. Ne vlijte celotne količine olja v ohišje ročične gredi. Napolnite ohišje ročične gredi z oljem v skladu z navodili v naslednjih korakih.

  1. Premaknite stroj na ravno površino.

  2. Glejte Priprava za vzdrževanje.

  3. Odstranite merilno palico, tako da čep odvijete v levo in ga izvlečete (Diagram 22).

   g193261
  4. Stroj nagnite naprej, odstranite izpustni čep za olje in iztočite izrabljeno olje skozi odtočno odprtino za olje (Diagram 7).

   Important: Preden stroj nagnete, da bi zamenjali olje, z normalno uporabo stroja izpraznite rezervoar za gorivo. Če morate stroj nagniti, preden porabite vso gorivo, ga izčrpajte z ročno črpalko.

   Opozorilo

   Ob nagibanju stroja lahko pride do razlitja goriva. Gorivo je zelo vnetljivo in eksplozivno ter lahko povzroči telesne poškodbe.

   Goriva nikoli ne poskušajte iztočiti z izsesavanjem; uporabite ročno črpalko ali pa pustite motor teči, dokler se rezervoar ne izprazni.

  5. Ko iztočite vse izrabljeno olje, stroj postavite nazaj v delovni položaj in namestite izpustni čep za olje.

  6. V cev za dolivanje olja previdno vlijte približno ¾ prostornine olja motorja.

  7. Počakajte 3 minute, da se olje v motorju usede.

  8. S čisto krpo obrišite merilno palico.

  9. Vstavite merilno palico v cev za dolivanje, nato pa jo izvlecite.

  10. Odčitajte nivo olja na merilni palici (Diagram 22).

   • Če je nivo olja na merilni palici prenizek, previdno vlijte majhno količino olja v cev za polnjenje olja, počakajte 3 minute in ponovite korake od 8 do 10, dokler ne bo izmerjena raven olja na merilni palici pravilna.

   • Če je nivo olja na merilni palici previsok, iztočite odvečno olje, da bo izmerjena raven olja na merilni palici pravilna.

  11. Varno namestite merilno palico v cev za dolivanje olja.

  12. Olje ustrezno reciklirajte.

  Pregled rezil

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte rezalna rezila.
 • Letno
 • Preglejte rezila.
 • Zamenjajte rezila, če stroj udari v trd predmet ali če so poškodovana ali ukrivljena. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro.

  Important: Pri delu z rezili vedno nosite debele rokavice.

  Opozorilo

  Izrabljeno ali poškodovano rezilo se lahko zlomi in del rezila lahko izvrže v druge navzoče osebe, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

  • Redno preverjajte rezila glede obrabe ali poškodb.

  • Zamenjajte obrabljeno ali poškodovano rezilo.

  Note: Rezila morajo vedno biti ostra, saj to zagotavlja nemoteno delovanje stroja in čiste reze brez čezmernega trganja in cefranja trave.

  1. Glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Stroj nagnite na stran, tako da bo zgornji ročaj naslonjen na tla.

   Important: Preden stroj nagnete, da bi pregledali ali zamenjali rezila, z normalno uporabo stroja izpraznite rezervoar za gorivo. Če morate stroj nagniti, preden porabite vso gorivo, ga izčrpajte z ročno črpalko. Stroj nagnite na levi bok (izpušni ščitnik spodaj, oljni filter zgoraj), da olje ne bi steklo v zračni filter.

  3. Preglejte valj strojnih grabelj, ali so na njem poškodovana rezila, ki jih je treba zamenjati. Če je treba zamenjati rezila, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  4. Odstranite travo in umazanijo, ki se je morda nabrala na koncih gredi.

  Skladiščenje

  Stroj hranite v hladnem, čistem in suhem prostoru.

  Varnost pri shranjevanju

  Pred nastavljanjem, servisiranjem, čiščenjem in skladiščenjem stroja vedno ugasnite motor, počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi, odklopite kabel vžigalne svečke z vžigalne svečke.

  Priprava stroja za shranjevanje

  1. Pri zadnjem dolivanju goriva v sezoni dodajte svežemu gorivu stabilizator po navodilih proizvajalca motorja.

   Important: Glavni razlog za težek zagon motorja je staro gorivo v rezervoarju za gorivo. Goriva brez stabilizatorja ne hranite več kot 30 dni, goriva s stabilizatorjem pa ne dlje od najdaljšega roka, ki ga priporoča proizvajalec stabilizatorja goriva.

  2. Pravilno zavrzite gorivo, ki ga morda niste porabili. Reciklirajte ga po lokalnih predpisih ali ga uporabite v avtomobilu.

  3. Stroj pustite delovati, dokler ne zmanjka goriva.

  4. Znova zaženite motor in ga pustite teči, dokler se znova ne ustavi. Motor je dovolj suh, ko ga ne morete več zagnati.

  5. Odklopite kabel iz vžigalne svečke in kabel priključite na priklop za shranjevanje (če je nameščen).

  6. Odstranite vžigalno svečko, skozi odprtino za vžigalno svečko dolijte približno 30 ml motornega olja in nekajkrat povlecite zagonsko vrv, da se olje razporedi po valju. Tako preprečite korozijo v času zunaj sezone košnje.

  7. Znova rahlo privijte vžigalno svečko.

  8. Privijte vse matice in vijake.

  Odstranitev stroja iz skladišča

  1. Preverite vse pritrdilne elemente in jih po potrebi privijte.

  2. Odstranite vžigalno svečko in hitro zavrtite motor tako, da povlečete zagonsko vrv. S tem presežno olje iztisnete iz valja.

  3. Namestite vžigalno svečko in jo z momentnim ključem privijte do 20 Nm.

  4. Opravite vse potrebne vzdrževalne postopke; glejte .

  5. Preverite nivo motornega olja; glejte Preverjanje nivoja motornega olja.

  6. Napolnite rezervoar za gorivo s svežim gorivom; glejte Polnjenje rezervoarja za gorivo.

  7. Priključite kabel vžigalne svečke.

  Tehnične motnje

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorja ni mogoče zagnati.
  1. Motor je pod obremenitvijo.
  2. Rezervoar za gorivo je prazen.
  3. Dušilna loputa je odprta.
  4. Ročica za plin ni v položaju za HITRO delovanje.
  5. Kabel vžigalne svečke je razrahljan ali odklopljen.
  6. Vžigalna svečka je razrahljana.
  7. Neustrezna vrzel vžigalne svečke.
  8. Vžigalna svečka je umazana ali poškodovana.
  1. Ročico položaja za prevoz premaknite v položaj za prevoz, da se valj strojnih grabelj ne bo dotikal tal.
  2. Rezervoar napolnite s svežim gorivom.
  3. Pri zagonu hladnega motorja zaprite dušilno loputo.
  4. Premaknite ročico za plin v položaj za HITRO delovanje.
  5. Očistite vžigalno svečko in pravilno priklopite kabel vžigalne svečke.
  6. Privijte vžigalno svečko skladno z navodili v uporabniškem priročniku motorja.
  7. Preverite vrzel vžigalne svečke in jo po potrebi nastavite po navodilih v uporabniškem priročniku motorja.
  8. Očistite ali zamenjajte vžigalno svečko.
  Tek motorja je neenakomeren.
  1. Dušilna loputa je zaprta.
  2. Zračni filter je zamašen.
  3. V gorivu je prisotna voda ali umazanija.
  4. Vžigalne svečke so obrabljene ali pa so na elektrodah obloge.
  1. Odprite dušilno loputo.
  2. Očistite ali zamenjajte zračni filter.
  3. Izpraznite rezervoar za gorivo in vanj natočite sveže gorivo.
  4. Preverite vrzel vžigalne svečke in očistite ali zamenjajte vžigalno svečko.
  Strojne grablje je težko potiskati naprej.
  1. Globina reza je prenizka.
  2. Kolesa so poškodovana.
  1. Povečajte največjo globino reza in opravite več prehodov.
  2. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Izmetna cev je zamašena.
  1. Globina reza je prenizka.
  2. Vreča za travo je polna.
  3. V vreči za travo ni pretoka zraka.
  1. Povečajte največjo globino reza in opravite več prehodov.
  2. Izpraznite vrečo za travo.
  3. Izpraznite in očistite vrečo za travo.
  Stroj se trese in oddaja nenavadne zvoke.
  1. Strojni deli niso pritrjeni.
  2. Stroj je poškodovan.
  1. Preverite, ali so vsi strojni deli pravilno pritrjeni in jih po potrebi zategnite.
  2. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega serviserja.
  Nezadovoljiv učinek strojnih grabelj.
  1. Globina reza je nastavljena previsoko.
  2. Rezila so obrabljena ali poškodovana.
  1. Zmanjšajte največjo globino reza.
  2. Obrnite se na pooblaščenega serviserja, da vam jih zamenja.