ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์นี้คือเครื่องตัดหญ้าใบมีดโรตารีแบบนั่งขับ ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เหมาะกับการตัดหญ้าในสนามที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีภายในสวน สนามกีฬา และพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นหลัก และไม่ได้ออกแบบมาสำหรับตัดพุ่มไม้ ตัดหญ้า และพืชอื่นๆ ที่เติบโตข้างทางหลวง หรือใช้ในการเกษตร การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 ระบุตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้มือถือสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียลได้ (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ

g241316

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลและองค์ประกอบบางส่วนของไอเสียมีสิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด และอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

แท่นแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมีตะกั่วและสารประกอบตะกั่วเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ล้างมือหลังจากหยิบจับ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบตามมาตรฐาน CEN ANSI B71.4-2017 และ ISO EN 5395 เมื่อคุณติดตั้งชุด CE และทำตามขั้นตอนการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่อง

 • เก็บมือและเท้าให้ห่างจากชิ้นส่วนหมุน อยู่ให้ห่างจากช่องเปิดเทวัสดุ

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์โดยเด็ดขาด

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้เครื่องหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บ

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-6696
decal93-6697
decal106-6754
decal106-6755
decal106-9206
decal106-9290
decal107-1866
decal107-3069
decal110-8253
decal110-8254
decal110-9796
decal133-5618
decal110-8252
decal110-9781
decal120-9195
decal120-9196
decal127-6519

การตั้งค่า

การยกโรลบาร์

ยกโรลบาร์ โปรดดู การปรับโรลบาร์

การติดตั้งชุดตัดหญ้า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

คำแนะนำในการติดตั้งชุดตัดหญ้า1

ติดตั้งชุดตัดหญ้าตามคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับชุดตัดหญ้านั้น

การปรับล้อคาสเตอร์ด้านหน้าฝั่งซ้าย

ปรับล้อคาสเตอร์ด้านหน้าฝั่งซ้ายไปยังตำแหน่งด้านนอกหากใช้ชุดตัดหญ้าขนาด 72 นิ้ว และปรับไปยังตำแหน่งด้านในหากใช้ชุดตัดหญ้าขนาด 60 นิ้วและ 62 นิ้ว

การตรวจสอบแรงดันลมยาง

ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

Important: คอยตรวจสอบแรงดันลมยางทุกล้อเพื่อให้อุปกรณ์ตัดหญ้าได้ดีและเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเหมาะสม อย่าเติมลมยางน้อยเกินไป

การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน CE)

อุปกรณ์ที่ติดตั้งเด็คขนาด 183 ซม. (72 นิ้ว) และไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักถ่วงเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน CE แต่คุณอาจต้องซื้อและติดตั้งน้ำหนักถ่วงเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับขนาด/ประเภทเด็คเครื่องตัดหญ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่คุณติดตั้งบนอุปกรณ์ ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงและน้ำหนักถ่วงด้านหน้าเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับแต่ละรุ่น:

ข้อมูลรูปแบบการใช้งานน้ำหนักพ่วงที่ต้องใช้กับฐานเด็ค 157.5 ซม. (62 นิ้ว) (30457)น้ำหนักพ่วงที่ต้องใช้กับฐานเด็ค 183 ซม. (72 นิ้ว) (30353)น้ำหนักพ่วงที่ต้องใช้กับฐานเด็ค 183 ซม. (72 นิ้ว) (30481)
ชุดลากพ่วง Groundsmaster 7200/7210 ที่ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง10 กก. (22 ปอนด์)0 กก. (0 ปอนด์)0 กก. (0 ปอนด์)
ชุดลากพ่วง Groundsmaster 7200/7210 และหลังคากันแดดแบบแข็ง34 กก. (75 ปอนด์)9.5 กก. (21 ปอนด์)15 กก. (33 ปอนด์)
ชุดลากพ่วง Groundsmaster 7200/7210 หลังคากันแดดแบบแข็งและชุดไฟถนน32.2 กก. (71 ปอนด์)28.5 กก. (63 ปอนด์)10 กก. (22 ปอนด์)
ชุดลากพ่วง Groundsmaster 7200/7210 หลังคากันแดดแบบแข็ง ชุดไฟถนน และขาตั้งแม่แรง18 กก. (40 ปอนด์)17 กก. (37 ปอนด์)10 กก. (22 ปอนด์)
ชุดลากพ่วง Groundsmaster 7200/7210 หลังคาแข็ง และขาตั้งแม่แรง14 กก. (31 ปอนด์)10 กก. (22 ปอนด์)10 กก. (22 ปอนด์)
ชุดลากพ่วง Groundsmaster 7200/7210 ชุดไฟถนน และขาตั้งแม่แรง0 กก. (0 ปอนด์)0 กก. (0 ปอนด์)0 กก. (0 ปอนด์)
ชุดลากพ่วง Groundsmaster 7200/7210 และชุดไฟถนน11.3 กก. (25 ปอนด์)0 กก. (0 ปอนด์)0 กก. (0 ปอนด์)
ชุดลากพ่วง Groundsmaster 7200/7210 และขาตั้งแม่แรง0 กก. (0 ปอนด์)0 กก. (0 ปอนด์)0 กก. (0 ปอนด์)

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro เพื่อขอชุดเครื่องมือและน้ำหนักถ่วงที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

การตรวจสอบระดับน้ำมันและน้ำยา

 1. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ โปรดดู การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

 2. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

 3. ตรวจสอบระบบการหล่อเย็นก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ โปรดดู การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

การติดสติกเกอร์ (เฉพาะอุปกรณ์ CE)

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ป้ายบอกปีที่ผลิต1

บนอุปกรณ์ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน CE ให้ติดป้ายบอกปีที่ผลิตที่มากับชิ้นส่วนที่แยกมา (รูป 3)

g278244

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g020877
g004492

ทำความคุ้นเคยกับการควบคุมทั้งหมดก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานอุปกรณ์ (รูป 4 และ รูป 5)

คันควบคุมการขับเคลื่อน

คันควบคุมการขับเคลื่อนใช้ควบคุมการเดินหน้าและถอยหลัง รวมถึงการเลี้ยวอุปกรณ์ โปรดดู การขับขี่อุปกรณ์

คันเบรกมือ

เมื่อคุณดับเครื่องยนต์ ให้ดึงเบรกมือเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ หากต้องการใช้เบรกมือ ให้ดึงคันเบรกมือไปข้างหลังและยกขึ้น (รูป 6) หากต้องการปลดเบรกมือ ให้ดันคันเบรกมือไปข้างหน้าและกดลง

g020866

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์มี 3 ตำแหน่ง: ปิด, เปิด/อุ่นเครื่อง และ สตาร์ท

คันโยกลิ้นเร่ง

คันโยกลิ้นเร่งควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ ความเร็วของใบมีด และเมื่อใช้ร่วมกับคันควบคุมการขับเคลื่อนก็จะควบคุมความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นของอุปกรณ์ ดันคันโยกลิ้นเร่งไปข้างหน้าไปยังตำแหน่งเร็ว เพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์ ดันคันโยกไปข้างหลังไปยังตำแหน่งช้า เพื่อลดความเร็วเครื่องยนต์ ให้อุปกรณ์วิ่งโดยมีคันโยกลิ้นเร่งอยู่ในตำแหน่ง เร็วเสมอขณะตัดหญ้า

สวิตช์เกียร์ฝาก (PTO)

สวิตช์เกียร์ฝาก (PTO) สตาร์ทและหยุดใบมีดตัดหญ้า

ไฟสถานะหัวเทียน (ไฟสีส้ม)

ไฟสถานะหัวเทียน (รูป 5) จะติดขึ้นมาเมื่อคุณหมุนสวิตช์สตาร์ทไปยังตำแหน่งเปิด ไฟจะติดอยู่ 6 วินาที เมื่อไฟดับลง คุณจะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

มิเตอร์นับชั่วโมง

มิเตอร์นับชั่วโมงบันทึกจำนวนชั่วโมงที่คุณใช้งานอุปกรณ์เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่งทำงาน ให้คุณใช้เวลาเหล่านี้มากำหนดเวลาบำรุงรักษาตามปกติ

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

ไฟนี้จะติดขึ้นมาและใบมีดตัดจะหยุดทำงาน หากน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูง หากคุณไม่ดับเครื่องยนต์และอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงขึ้นอีก 11°C (20°F) เครื่องยนต์จะดับลง

Important: หากเด็คเครื่องตัดหญ้าปิดระบบและไฟเตือนอุณหภูมิติดอยู่ ให้กดลูกบิด PTO ลง แล้วขับเครื่องตัดหญ้าไปยังพื้นราบที่ปลอดภัย จากนั้นดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งช้า ดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก และดึงเบรกมือ ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาสักครู่จนอุณหภูมิลดลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็น โปรดดู การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

ไฟสถานะการชาร์จ

ไฟสถานะการชาร์จจะติดขึ้นมาหากระบบชาร์จไฟฟ้าทำงานสูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วงทำงานปกติ (รูป 5) ตรวจสอบและ/หรือซ่อมระบบชาร์จไฟฟ้า

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะติดขึ้นมา หากแรงดันน้ำมันเครื่องตกลงต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัย (รูป 5) หากแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ ให้ดับเครื่องยนต์และประเมินหาสาเหตุ ซ่อมแซมระบบน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

เกจเชื้อเพลิง

เกจเชื้อเพลิง (รูป 7) บอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังเชื้อเพลิง

g004637
g242892
คำอธิบายรูป 8 อ้างอิงขนาดหรือน้ำหนัก
ความสูงเมื่อยกโรลบาร์ขึ้นC183 ซม. (72 นิ้ว)
ความสูงเมื่อลดโรลบาร์ลงD125 ซม. (49 นิ้ว)
ความยาวโดยรวมF246 ซม. (97 นิ้ว)
ความกว้างโดยรวมB145 ซม. (57 นิ้ว)
ฐานล้อ E145 ซม. (57¼ นิ้ว)
หน้ายาง (เส้นกลางถึงเส้นกลาง) ล้อหลังA114 ซม. (45 นิ้ว)
ความสูงจากพื้น 15 ซม. (6 นิ้ว)
น้ำหนัก พร้อมชุดตัดแบบเทข้าง 72 นิ้ว (30354 หรือ 30481) 934 กก. (2,060 ปอนด์)
น้ำหนัก พร้อมชุดตัดแบบเทข้าง 152 ซม. (60 นิ้ว) (30456) 900 กก. (1,985 ปอนด์)
น้ำหนัก พร้อมชุดตัดฐาน 183 ซม. (72 นิ้ว) (30353) 876 กก. (1,932 ปอนด์)
น้ำหนัก พร้อมชุดตัดฐาน 157.5 ซม. (62 นิ้ว) (30457) 855 กก. (1,884 ปอนด์)

Note: ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถของเครื่องตัดหญ้า โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ห้ามเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนใช้หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้เครื่องหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บ

 • เรียนรู้วิธีหยุดและดับเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบว่าตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม สวิตช์ฉุกเฉิน และแผงป้องกันติดตั้งอยู่และทำงานได้ตามปกติ ใช้งานเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ทำงานได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

 • ก่อนตัดหญ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ใจเสมอว่าใบมีด สลักเกลียวยึดใบมีด และชิ้นส่วนชุดตัดอยู่ในสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ เปลี่ยนใบมีดหรือสลักที่สึกหรอหรือชำรุดทั้งชุดเพื่อรักษาความสมดุลเอาไว้

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

 • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

 • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

 • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมถังน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

 • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

 • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

การเติมน้ำมัน

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเชื้อเพลิง

 • ห้ามใช้น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเบนซินแทนน้ำมันดีเซลโดยเด็ดขาด

 • ห้ามผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับน้ำมันดีเซล

 • ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในภาชนะที่เคลือบซิงค์ด้านใน

 • ห้ามใช้สารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันดีเซล

อัตราซีเทน: 40 ขึ้นไป

ค่าซัลเฟอร์: ซัลเฟอร์ต่ำ (น้อยกว่า 500 ส่วนในล้านส่วน) หรือต่ำพิเศษ (น้อยกว่า 15 ส่วนในล้านส่วน)

ตารางน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลสถานที่
ASTM D975สหรัฐอเมริกา
หมายเลข 1-D S15
หมายเลข 2-D S15
EN 590สหภาพยุโรป
ISO 8217 DMXสากล
JIS K2204 Grade No. 2ญี่ปุ่น
KSM-2610เกาหลี
 • ใช้เฉพาะน้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลที่สะอาดและใหม่เท่านั้น

 • ซื้อน้ำมันในปริมาณที่คุณจะใช้ได้ภายใน 180 วันเพื่อรับรองว่าน้ำมันใหม่

ใช้น้ำมันดีเซลเกรดฤดูร้อน (หมายเลข 2-D) ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) และน้ำมันดีเซลเกรดฤดูหนาว (หมายเลข 1-D หรือหมายเลข 1-D/2-D ผสม) ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านั้น

Note: การใช้น้ำมันเกรดฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำทำให้น้ำมันมีจุดวาบไฟและจุดไหลเทในอากาศหนาวต่ำลง ช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายขึ้น และลดตัวกรองเชื้อเพลิงอุดตันการใช้น้ำมันเกรดฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) ทำให้ปั๊มเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และช่วยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับน้ำมันเกรดฤดูหนาว

การใช้น้ำมันไบโอดีเซล

อุปกรณ์นี้สามารถใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลได้สูงสุดถึง B20 (ไบโอดีเซล 20%, ปิโตรดีเซล 80%)

ค่าซัลเฟอร์: ซัลเฟอร์ต่ำพิเศษ (น้อยกว่า 15 ส่วนในล้านส่วน)

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับน้ำมันไบโอดีเซล: ASTM D6751 หรือ EN14214

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับน้ำมันผสม: ASTM D975, EN590 หรือ JIS K2204

Important: ส่วนที่เป็นน้ำมันดีเซลต้องมีค่าซัลเฟอร์ต่ำพิเศษ

ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

 • น้ำมันไบโอดีเซลอาจทำให้สีอุปกรณ์เสียหายได้

 • ใช้น้ำมัน B5 (ไบโอดีเซลสัดส่วน 5%) หรือสัดส่วนผสมที่น้อยกว่านี้ในสภาพอากาศหนาวเย็น

 • ตรวจสอบซีล ท่อ ปะเก็นที่สัมผัสกับน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป

 • ตัวกรองเชื้อเพลิงอาจอุดตันหลังจากเปลี่ยนไปใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซล

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอดีเซล โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

ความจุถังเชื้อเพลิง

43.5 ลิตร (11.5 แกลลอนสหรัฐ)

การเติมน้ำมัน

Important: แม้ว่าถังน้ำมันจะเชื่อมต่อกันอยู่ แต่การถ่ายน้ำมันจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งทำได้ไม่เร็วนัก คุณต้องจอดอุปกรณ์บนพื้นราบขณะเติมน้ำมัน หากคุณจอดอุปกรณ์บนเนิน คุณอาจเติมน้ำมันล้นถังได้

Important: อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป

Important: อย่าเปิดถังน้ำมันขณะจอดอุปกรณ์บนเนิน เพราะน้ำมันอาจหกออกมาได้

g031802

Note: ถ้าทำได้ ให้เติมน้ำมันหลังใช้งานทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยลดการควบแน่นสะสมภายในถังน้ำมันได้

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้อุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระบบหล่อเย็น โปรดดู การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้อุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก โปรดดู การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

การปรับโรลบาร์

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ให้ยกโรลบาร์ขึ้นแล้วล็อกตำแหน่งเอาไว้ และคาดเข็มขัดนิรภัย

เบาะที่นั่งจะต้องยึดไว้อย่างแน่นหนาด้วยสลักที่นั่ง

คำเตือน

หากลดโรลบาร์ลง อุปกรณ์จะไม่มีการป้องกันการพลิกคว่ำ

 • อย่าใช้งานอุปกรณ์บนพื้นขรุขระหรือบนเนินหากลดระดับโรลบาร์ลง

 • ลดโรลบาร์ลงมาเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

 • ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อลดโรลบาร์ลง

 • ขับขี่ช้าๆ อย่างระมัดระวัง

 • ยกโรลบาร์ขึ้นทันทีที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ

 • ตรวจสอบระยะเหนือศีรษะอย่างรอบคอบ (กล่าวคือ ตรวจสอบกิ่งไม้ ประตูทางเข้า สายไฟ) ก่อนขับอุปกรณ์เข้าไปใต้วัตถุต่างๆ และเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ชนกับวัตถุเหล่านั้น

Important: คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอเมื่อยกโรลบาร์ขึ้นและล็อกตำแหน่งเอาไว้ ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อลดโรลบาร์ลง

การลดโรลบาร์ลง

ลดโรลบาร์ลงตาม รูป 11

Note: ดันบาร์ไปด้านหน้าเพื่อระบายแรงดันบนหมุด

g031636g031635

Note: ยึดโรลบาร์ให้แน่นเพื่อไม่กระโปรงเกิดความเสียหาย

การยกโรลบาร์

ยกโรลบาร์ขึ้นตาม รูป 10

g031624g031631

Important: คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอเมื่อยกโรลบาร์ขึ้นและล็อกตำแหน่งเอาไว้ ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อลดโรลบาร์ลง

การใช้ระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย

ข้อควรระวัง

หากสวิตช์อินเทอร์ล็อกนิรภัยขาดหรือชำรุด อุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

 • อย่าแก้ไขดัดแปลงสวิตช์อินเทอร์ล็อก

 • ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อกเป็นประจำทุกวัน และเปลี่ยนสวิตช์ที่เสียหายก่อนการใช้งานอุปกรณ์

การทำความเข้าใจระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย

ระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์สตาร์ท ยกเว้น:

 • คุณอยู่บนเบาะที่นั่งหรือใช้เบรกมืออยู่

 • เมื่อปลดเกียร์ฝาก (PTO) แล้ว

 • เมื่อคันควบคุมการขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก

 • อุณหภูมิเครื่องยนต์ต่ำกว่าอุณหภูมิทำงานสูงสุด

ระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยจะดับเครื่องยนต์เมื่อคุณโยกคันควบคุมการขับเคลื่อนออกจากตำแหน่งเกียร์ว่าง-ล็อก โดยที่ดึงเบรกมืออยู่ หากคุณลุกออกจากเบาะที่นั่งเมื่อใช้งาน PTO จะมีเวลาหน่วง 1 วินาที จากนั้นเครื่องยนต์จะดับลง

การทดสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทดสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ทดสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยก่อนใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละครั้ง หากระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยไม่ทำงานตามที่อธิบายด้านล่าง ให้ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตซ่อมแซมระบบนิรภัยทันที

  1. นั่งบนเบาะที่นั่ง ดึงเบรกมือ และเลื่อน PTO ไปยังตำแหน่งเปิด ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ไม่ควรจะกระตุก

  2. นั่งบนเบาะที่นั่ง ดึงเบรกมือ และเลื่อน PTO ไปยังตำแหน่งปิด ดันคันควบคุมการขับเคลื่อนอันหนึ่งออกจากตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ไม่ควรจะกระตุก ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับคันควบคุมการขับเคลื่อนอีกอันหนึ่ง

  3. นั่งบนเบาะที่นั่ง ดึงเบรกมือ เลื่อนสวิตช์ PTO ไปยังตำแหน่งปิดและดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก สตาร์ทเครื่องยนต์ ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน ปลดเบรกมือ ใช้ PTO และลุกออกจากเบาะที่นั่งสักครู่ เครื่องยนต์ควรจะดับใน 2 วินาที

  4. ดึงเบรกมือ เลื่อนสวิตช์ PTO ไปยังตำแหน่งปิดและดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง-ล็อก โดยไม่ต้องขึ้นไปนั่งบนบนเบาะที่นั่ง สตาร์ทเครื่องยนต์ ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เคลื่อนคันควบคุมการขับเคลื่อนอันใดอันหนึ่งมาไว้ตรงกลาง เครื่องยนต์ควรจะดับใน 2 วินาที ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับคันควบคุมการขับเคลื่อนอีกอันหนึ่ง

  5. ดึงเบรกมือ เลื่อนสวิตช์ PTO ไปยังตำแหน่งปิดและดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง-ล็อก โดยไม่ต้องขึ้นไปนั่งบนบนเบาะที่นั่ง ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ไม่ควรจะกระตุก

  การใช้ SCM เพื่อวินิจฉัยปัญหาระบบ

  อุปกรณ์ติดตั้งด้วยระบบตรวจติดตามโมดูลควบคุมมาตรฐาน (Standard Control Module - SCM) ซึ่งติดตามการทำงานของระบบสำคัญต่าง ๆ SCM อยู่ใต้แผงควบคุมด้านขวา และเข้าถึงได้ผ่านฝาครอบแผงข้าง (รูป 12) หากต้องการเปิดฝาครอบแผงข้าง ให้ปลดสลัก 2 ตัวและดึงออกมา

  g004495

  ด้านหน้าของ SCM มีไฟ LED 11 ดวง ซึ่งจะติดขึ้นมาเพื่อบอกสภาพของระบบต่าง ๆ คุณสามารถใช้ไฟ 7 ดวงในการวินิจฉัยระบบได้ โปรดดูคำอธิบายความหมายของไฟแต่ละดวงใน รูป 13 หากต้องการทราบรายละเอียดของฟังก์ชัน SCM ที่เหลือ โปรดดูคู่มือซ่อมบำรุง โดยขอได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  g004927

  การปรับตำแหน่งเบาะที่นั่ง

  เบาะที่นั่งขยับไปข้างหน้าและข้างหลังได้ ปรับเบาะที่นั่งจนได้ตำแหน่งที่คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ดีที่สุดและรู้สึกสบายที่สุด

  หากต้องการปรับ ดันคันโยกไปด้านข้างเพื่อปลดล็อกเบาะที่นั่ง (รูป 14)

  g008962

  การปรับระบบกันสะเทือนของเบาะที่นั่ง

  เบาะที่นั่งสามารถปรับได้เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและสบาย ปรับเบาะที่นั่งไปยังตำแหน่งที่คุณรู้สึกสบายที่สุด

  หากต้องการปรับระบบกันสะเทือนของเบาะที่นั่ง ให้หมุนลูกบิดด้านหน้าไปทางใดทางหนึ่งจนนั่งสบายที่สุด (รูป 15)

  g019768

  การปลดสลักเบาะที่นั่ง

  หากต้องการเข้าถึงระบบไฮดรอลิกและระบบอื่นๆ ใต้เบาะที่นั่ง ให้ปลดสลักเบาะที่นั่งออกและเลื่อนไปข้างหน้า

  1. ใช้คันปรับตำแหน่งเบาะที่นั่งเพื่อเลื่อนเบาะที่นั่งไปข้างหน้าจนสุด

  2. ดึงสลักเบาะที่นั่งไปด้านหน้าและยกขึ้นเพื่อปลดสลักเบาะที่นั่ง (รูป 16)

   g020871

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์ขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • ก่อนสตาร์ทเครื่อง ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดจะต้องอยู่ในตำแหน่งว่าง เบรกมือดึงอยู่ และคุณอยู่ในตำแหน่งใช้งาน

  • ห้ามนำอุปกรณ์ไปขนส่งผู้โดยสาร กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน

  • ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมบ่อหรืออันตรายที่มองไม่เห็น

  • หลีกเลี่ยงการตัดหญ้าที่ยังเปียก แรงยึดเกาะที่ลดลงอาจทำให้อุปกรณ์ลื่นไถลได้

  • เก็บมือและเท้าให้ห่างจากชิ้นส่วนหมุน อยู่ให้ห่างจากช่องเปิดเทวัสดุ

  • มองไปข้างหลังและมองลงก่อนถอยอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางโล่ง

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • หยุดการทำงานของใบมีดเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดก่อนที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังจากมีการชนวัตถุ หรือหากเครื่องยนต์สั่นผิดปกติ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  • ชะลอความเร็วลง และขับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังขณะเลี้ยว รวมถึงตอนข้ามถนนและทางเดิน ให้ทางแก่ทางเอกก่อนเสมอ

  • ปลดชุดขับเคลื่อนของชุดตัดหญ้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอจนกว่าชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดก่อนจะปรับความสูงในการตัด (ยกเว้นคุณสามารถปรับได้จากตำแหน่งควบคุมเครื่อง)

  • ใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้น ไอเสียมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากสูดหายใจเข้าไป

  • ห้ามปล่อยอุปกรณ์ที่ติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ปลดเกียร์ฝากและลดอุปกรณ์ต่อพ่วงลง

   • เข้าเบรกจอด

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบอยู่)

   • รอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีและสภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  • ห้ามใช้อุปกรณ์ลากจูงยานพาหนะ

  • ใช้อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง และอะไหล่เปลี่ยนทดแทนที่ผ่านการรับรองโดย Toro เท่านั้น

  ความปลอดภัยของระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS)

  • อย่าถอดส่วนประกอบของ ROPS ออกจากอุปกรณ์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยแน่นหนาและคุณปลดออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

  • คอยระมัดระวังสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะเพื่อไม่ให้ชน

  • ดูแลรักษา ROPS ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมการทำงาน โดยตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นครั้งคราวเพื่อหาความเสียหาย และตรวจเช็คตัวยึดให้ยึดแน่นหนา

  • เปลี่ยนส่วนประกอบ ROPS ที่ชำรุด ห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลง

  • คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอเมื่อยกโรลบาร์ขึ้น

  • ROPS เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่สำคัญ โรลบาร์พับได้ควรอยู่ในตำแหน่งยกขึ้นและล็อกไว้ตลอดเวลา และคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อใช้งานอุปกรณ์ที่ยกโรลบาร์ขึ้น

  • ลดโรลบาร์พับได้ลงชั่วคราวเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อพับโรลบาร์ลงมา

  • โปรดตระหนักว่าหากลดโรลบาร์ลง อุปกรณ์จะไม่มีการป้องกันการพลิกคว่ำ

  • ตรวจสอบบริเวณที่คุณจะตัดหญ้า และไม่พับโรลบาร์ลงเมื่อใช้งานในบริเวณที่มีทางลาด ทางชัน หรือแหล่งน้ำ

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  • ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้ คุณต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียง การใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

  • ประเมินสภาพสถานที่เพื่อพิจารณาว่าทางลาดปลอดภัยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์หรือไม่ รวมทั้งสำรวจสถานที่ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

  • ตรวจสอบคำแนะนำสำหรับการใช้งานอ ุปกรณ์บนทางลาดด้านล่างและพิจารณาว่าคุณสามา ใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณดังกล่าวใ นสภาวะการทำงานขอ งวันนั้นได้หรือไม่ สภาพเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์บนพื้นลาดได้

  • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท จอด หรือเลี้ยวอุปกรณ์บนทางลาด หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางอย่างฉับพลัน ให้เลี้ยวช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่แรงยึดเกาะ การเลี้ยว หรือความเสถียรของอุปกรณ์ไม่แน่นอน

  • เคลื่อนย้ายหรือทำสัญลักษณ์อุปสรรคต่างๆ เช่น หลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรืออันตรายอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ หญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้

  • การใช้งานบนหญ้าเปียก บนพื้นลาด หรือบนเนิน อาจส่งผลให้อุปกรณ์สูญเสียการควบคุมได้ ล้อขับที่สูญเสียแรงยึดเกาะอาจส่งผลให้เกิดการไถล และไม่สามารถเบรกหรือเลี้ยวได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานอุปกรณ์ใกล้ทางชัน คลอง ทำนบ อันตรายจากน้ำ หรืออันตรายอื่นๆ อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำฉับพลันได้ หากล้อเกยข้ามขอบทางหรือขอบทางพังทลาย ดังนั้นควรกำหนดพื้นที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์กับอันตรายใดๆ เตรียมไว้

  • ตรวจสอบหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณด้านล่างของทางลาด หากมีอันตรายอยู่ ให้ตัดหญ้าบนทางลาดด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม

  • ถ้าทำได้ ควรวางชุดตัดหญ้าไว้ต่ำลงกับพื้นขณะใช้งานอุปกรณ์บนทางลาด การยกชุดตัดหญ้าขณะใช้งานบนทางลาดอาจทำให้อุปกรณ์ไม่มั่นคงได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานระบบเก็บกวาดหญ้าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพราะเครื่องมือเหล่านี้อาจทำให้สมดุลของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงและทำให้สูญเสียการควบคุมได้

  การใช้งานเบรกมือ

  ดึงเบรกมือทุกครั้งเมื่อคุณจอดอุปกรณ์หรือทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  การดึงเบรกมือ

  คำเตือน

  เบรกมืออาจทำให้อุปกรณ์จอดอยู่กับที่บนทางลาดไม่ได้ และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

  ห้ามจอดอุปกรณ์บนทางลาด ยกเว้นมีการขัดหรือขวางล้อไว้

  g027914

  การปลดเบรกมือ

  g027915

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  Note: ไฟสถานะหัวเทียนติดสว่างนาน 6 วินาทีเมื่อคุณบิดกุญแจสตาร์ทไปที่ตำแหน่ง ทำงาน บิดกุญแจสตาร์ทไปตำแหน่งสตาร์ท หลังจากไฟดับลง

  Important: ใช้รอบสตาร์ทไม่เกิน 15 วินาทีต่อนาทีเพื่อไม่ให้มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ร้อนเกินไป

  Important: ใช้งานอุปกรณ์โดยให้คันลิ้นเร่งอยู่ในตำแหน่ง ช้า ทั้งตอนเดินหน้าและถอยหลัง 1 ถึง 2 นาทีหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หรือยกเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ หรือมอเตอร์ล้อ และเมื่อคุณสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นครั้งแรก ใช้งานคันโยกลิฟต์และคันโยก PTO เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ดับเครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน้ำมันและน้ำยา และตรวจสอบหาการรั่วไหล ชิ้นส่วนหลวม และการทำงานผิดปกติอื่นๆ ที่สังเกตได้

  g191137

  Note: เคลื่อนลิ้นเร่งมาไว้ตรงกลางระหว่างตำแหน่ง ช้า กับ เร็ว จนกว่าเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกจะอุ่นเครื่อง

  การขับขี่อุปกรณ์

  คันโยกลิ้นเร่งจะควบคุมความเร็วเครื่องยนต์โดยวัดเป็นรอบต่อนาที (รอบต่อนาที) ดันคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่งเร็ว หากต้องการให้อุปกรณ์ทำงานด้วยสมรรถนะสูงสุด ใช้งานอุปกรณ์โดยโยกคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว เสมอเมื่อใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ไฟฟ้า

  ข้อควรระวัง

  อุปกรณ์อาจหักเลี้ยวเร็วมาก และคุณอาจสูญเสียการควบคุม ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อหักเลี้ยว

  • ชะลอความเร็วก่อนเลี้ยวหักศอก

  1. ปลดเบรกมือ

   Note: เครื่องยนต์จะดับลง หากคุณดันคันควบคุมการขับเคลื่อนออกจากตำแหน่งเกียร์ว่าง-ล็อก โดยที่ดึงเบรกมืออยู่

  2. ดันคันโยกไปตำแหน่งตรงกลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งปลดล็อก

  3. ขับขี่อุปกรณ์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

   • หากต้องการแล่นตรงไปข้างหน้า ค่อยๆ ดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆ (รูป 20)

   • หากต้องการถอยหลัง ค่อยๆ ดึงคันควบคุมการขับเคลื่อนไปข้างหลังช้าๆ (รูป 20)

   • หากต้องการหักเลี้ยว ให้ชะลอความเร็วโดยดึงคันโยกทั้งสอง จากนั้นดันคันโยกฝั่งตรงข้ามทิศทางที่คุณจะเลี้ยวไปข้างหน้า (รูป 20)

   • หากต้องการจอด ดึงคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

   Note: ยิ่งคุณดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปทางใดทางหนึ่งมากขึ้น อุปกรณ์จะยิ่งเคลื่อนที่ไปตามทิศทางนั้นเร็วขึ้นเท่านั้น

   g004532

  การดับเครื่องยนต์

  ข้อควรระวัง

  เด็กๆ และผู้ที่อยู่รอบข้างอาจได้รับบาดเจ็บหากพยายามจะขยับหรือใช้งานอุปกรณ์ที่จอดทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  ดังนั้นให้ดึงกุญแจสตาร์ทออกเสมอ และดึงเบรกมือเมื่อต้องจอดอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล แม้เพียงไม่กี่นาทีก็ตาม

  g244208

  การใช้งานเครื่องตัดหญ้า

  การใช้สวิตช์ยกฐานเด็ค

  สวิตช์ยกฐานเด็คทำหน้าที่ยกชุดตัดหญ้าขึ้นและลง (รูป 22) เครื่องยนต์ต้องทำงานอยู่คุณถึงจะใช้คันโยกนี้ได้

  g020873
  • หากต้องการลดชุดตัดหญ้าลง ให้กดสวิตช์ยกฐานเด็คลง (รูป 22)

   Important: เมื่อคุณลดชุดตัดหญ้าลง ชุดตัดหญ้าจะอยู่ในตำแหน่งลอย/เดินรอบเบา

  • หากต้องการยกฐานเด็คเครื่องตัดหญ้าขึ้น ให้กดสวิตช์ยกฐานขึ้น (รูป 22)

  Important: อย่ากดสวิตช์ขึ้นหรือลงค้างไว้หลังจากเครื่องตัดหญ้ายกขึ้นหรือลงจนสุดแล้ว เพราะอาจทำให้ระบบไฮดรอลิกเสียหายได้

  การใช้เกียร์ฝาก (PTO)

  สวิตช์เกียร์ฝาก (PTO) ทำหน้าที่สตาร์ทและหยุดใบมีดตัดหญ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงใช้ไฟฟ้าบางอย่าง

  Note: หากเครื่องยนต์เย็น ควรปล่อยให้เครื่องยนต์อุ่นเครื่องสัก 5 ถึง 10 นาทีก่อนใช้งาน PTO

  g243799

  การปลด PTO

  g009174

  การปรับความสูงในการตัด

  คุณสามารถปรับความสูงในการตัดได้ตั้งแต่ 2.5 ถึง 15.8 ซม. (1 ถึง 6 นิ้ว) โดยปรับทีละ 6 มม. (1/4 นิ้ว) ด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งหมุดหยุดในรูแต่ละตำแหน่ง

  1. ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ ดันสวิตช์ยกฐานเด็คขึ้นจนกว่าชุดตัดหญ้าจะยกขึ้นจนสุด จากนั้นปล่อยสวิตช์ทันที (รูป 22)

  2. หมุนหมุดหยุดจนกระทั่งหมุดโรลพินตรงกับช่องในรูในโครงยึดความสูงในการตัด และถอดออกมา (รูป 25)

  3. เลือกรูในโครงยึดความสูงในการตัดที่ตรงกับความสูงในการตัดที่คุณต้องการ จากนั้นสอดหมุดลงไปแล้วหมุนลงจนล็อกเข้าที่ (รูป 25)

   Note: ตำแหน่งรูมี 4 แถว (รูป 25) แถวบนให้ความสูงในการตัดเท่ากับที่ระบุไว้ด้านบนของหมุด แถวที่สองลงมาให้ความสูงบวกไปอีก 6 มม. (1/4 นิ้ว) แถวที่สามลงมาให้ความสูงบวกไปอีก 12 มม. (1/2 นิ้ว) แถวล่างลงมาให้ความสูงบวกไปอีก 18 มม. (3/4 นิ้ว) สำหรับตำแหน่ง 15.8 ซม. (6 นิ้ว) มีเพียง 1 รูเท่านั้น ซึ่งอยู่ในแถวที่สอง รูนี้จะไม่เพิ่มความสูง 6 มม. (1/4 นิ้ว) ให้กับตำแหน่ง 15.8 ซม. (6 นิ้ว)

   g020870
  4. ปรับลูกกลิ้งป้องกันการครูดและแผ่นสกิดตามต้องการ

  เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

  การตั้งค่าลิ้นเร่งเร็ว/ความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น

  เพื่อให้อุปกรณ์และฐานเด็คมีกำลังเพียงพอขณะตัดหญ้า ควรควบคุมเครื่องยนต์โดยให้ลิ้นเร่งอยู่ในตำแหน่งเร็ว และปรับความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ ลดความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นลงเมื่อใบมีดตัดหญ้าต้องรับโหลดมากขึ้น และเพิ่มความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นเมื่อใบมีดตัดหญ้ารับโหลดน้อยลง

  การเปลี่ยนทิศทางการตัดหญ้า

  ปรับเปลี่ยนทิศทางการตัดหญ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งรอยบนสนาม ซึ่งอาจปรากฏขึ้นมาเมื่อตัดหญ้าไปนาน ๆ วิธีนี้จะกระจายเศษหญ้า ซึ่งจะช่วยเร่งการย่อยสลายและการสร้างปุ๋ย

  ความเร็วในการตัด

  หากต้องการเพิ่มคุณภาพในการตัด ควรลดความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นลงในบางสภาวะการทำงาน

  การหลีกเลี่ยงการตัดต่ำ

  หากความกว้างในการตัดของอุปกรณ์กว้างกว่าอุปกรณ์ที่คุณเคยใช้ ให้เพิ่มความสูงการตัดเพื่อให้สนามที่ขรุขระไม่ถูกตัดสั้นจนเกินไป

  เลือกการตั้งค่าความสูงการตัดที่เหมาะสมกับสภาพสนาม

  ตัดหญ้าออกประมาณ 25 มม. (1 นิ้ว) หรือไม่เกิน 1/3 ของใบหญ้า สำหรับหญ้าที่เขียวชอุ่มและแน่นมากเป็นพิเศษ คุณอาจต้องลดความเร็วเดินหน้าลง และ/หรือ เพิ่มความสูงในการตัดขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

  Important: หากคุณตัดหญ้าออกมากกว่า 1/3 ของใบหญ้า หรือตัดหญ้าสูงที่ขึ้นกระจัดกระจายกัน หรือตัดหญ้าในสภาวะแห้ง ควรใช้ด้านเรียบของใบมีดเพื่อลดปริมาณฟาง เศษหญ้า และเศษผงที่ปลิวเข้ามาติดในส่วนประกอบชุดขับฐานเด็ค

  การตัดหญ้ายาว

  หากคุณปล่อยให้หญ้าเจริญเติบโตจนสูงกว่าปกติ หรือหากหญ้ามีความชื้นสูง ให้เพิ่มความสูงในการตัดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและตัดหญ้าด้วยการตั้งค่าดังกล่าว จากนั้นตัดหญ้าอีกครั้งโดยใช้ตวามสูงในการตัดตามปกติที่ต่ำลงมา

  การดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องตัดหญ้า

  ทำความสะอาดเศษหญ้าและเศษดินออกจากด้านล่างของเครื่องตัดหญ้าหลังการใช้งานทุกครั้ง หากหญ้าและดินสะสมใต้เครื่องตัดหญ้า คุณภาพการตัดอาจจะไม่น่าพึงพอใจอีกต่อไป

  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ อย่าให้เครื่องยนต์ ท่อไอเสีย ช่องวางแบตเตอรี่ เบรกมือ ชุดตัดหญ้า และช่องเก็บเชื้อเพลิงมีเศษหญ้า ใบไม้ หรือจาระบีเข้าไปสะสม ทำความสะอาดน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่หก

  การบำรุงรักษาใบมีด

  • ดูแลรักษาให้ใบมีดให้คมตลอดฤดูกาลตัดหญ้า ใบมีดที่คมทำให้ตัดได้เรียบโดยไม่ทำให้ใบหญ้าฉีกขาดหรือถูกกระชาก การฉีกทึ้งใบหญ้าทำให้ขอบใบหญ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ซึ่งทำให้หญ้าโตช้าและเป็นโรคได้ง่าย

  • ตรวจสอบใบมีดทุกวันเพื่อเช็คความคมและการสึกหรอหรือการชำรุด ลับคมใบมีดตามที่จำเป็น

  • หากใบมีดชำรุดหรือสึกหรอ ให้เปลี่ยนทันทีด้วยใบมีดอะไหล่ของแท้จาก Toro โปรดดูคำแนะนำในการเปลี่ยนใบมีดจากคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้เครื่องหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บ

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากชุดตัดหญ้า ท่อไอเสีย และส่วนเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • หากชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งสำหรับขนส่ง ให้ล็อกกลไก (ถ้ามี) ก่อนจะทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  • ดึงกุญแจออกและปิดเชื้อเพลิง (ถ้ามีติดตั้ง) ก่อนจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  • บำรุงรักษาและเช็ดเข็มขัดนิรภัย ตามความจำเป็น

  การเข็นอุปกรณ์

  ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เป็นระยะทางสั้นๆ ได้โดยเปิดใช้งานวาล์วบายพายในปั๊มไฮดรอลิก และเข็นอุปกรณ์

  Important: เข็นอุปกรณ์ด้วยมือเสมอ และห้ามเข็นเป็นระยะทางไกล ๆ ห้ามลากอุปกรณ์โดยเด็ดขาก เนื่องจากระบบไฮดรอลิกอาจเสียหายได้

  Important: ต้องเปิดวาล์วบายพาสเมื่อต้องเข็นหรือลากอุปกรณ์ ปิดวาล์วหลังจากเข็นหรือลากอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว

  1. ยกเบาะที่นั่งขึ้น โปรดดู การปลดสลักเบาะที่นั่ง

  2. หาตำแหน่งวาล์วบายพาส (รูป 26) และหมุนวาล์วบายพาสแต่ละตัวทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบ

   Note: วิธีนี้จะทำให้น้ำมันไฮดรอลิกไหลไปที่ปั๊ม ช่วยให้ล้อหมุนได้

   Important: อย่าหมุนวาล์วบายพาสมากกว่า 1 รอบ เพื่อป้องกันไม่ให้วาล์วหลุดออกมาจากตัวเรือนและทำให้น้ำมันไหลออกมา

   g004644
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลดเบรกมือเอาไว้และเข็นเครื่องตัดหญ้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

  4. ปิดวาล์วโดยหมุนแต่ละวาล์วตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ (รูป 26)

   Note: อย่าขันวาล์วแน่นเกินไป

  5. บิดวาล์วจนได้แรงบิดประมาณ 8 นิวตันเมตร (71 นิ้วปอนด์)

   Important: ตรวจดูให้แน่ใจว่าวาล์วบายพาสปิดแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์ การใช้งานเครื่องยนต์โดยที่วาล์วบายพาสเปิดอยู่จะทำให้ระบบส่งกำลังร้อนเกินไป

  การบรรทุกอุปกรณ์

  ใช้รถพ่วงสำหรับงานหนักหรือรถบรรทุกในการบรรทุกอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถพ่วงหรือรถบรรทุกมีเบรก ไฟส่องสว่าง และเครื่องหมายที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอย่างละเอียด ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้คุณ ครอบครัว สัตว์เลี้ยง หรือผู้ที่อยู่รอบข้างหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้

  คำเตือน

  การขับบนถนนหรือเส้นทางโดยไม่มีไฟเลี้ยว ไฟส่องสว่าง เครื่องหมายสะท้อนแสง หรือป้ายรถเคลื่อนที่ช้านั้นเป็นอันตราย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้

  ห้ามขับอุปกรณ์นี้บนถนนหรือทางสาธารณะ

  1. หากคุณใช้รถพ่วง เชื่อมต่อเครื่องตัดหญ้ากับรถลากและเชื่อมต่อโซ่นิรภัย

  2. เชื่อมต่อเบรกรถพ่วง ถ้ามี

  3. ยกอุปกรณ์ขึ้นไปบนรถพ่วงหรือรถบรรทุก โปรดดู การบรรทุกอุปกรณ์

  4. ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก ดึงเบรกมือ และปิดวาล์วเชื้อเพลิง

  5. ร้อยสายมัด โซ่ สายเคเบิล หรือเชือกเข้ากับห่วงมัดที่อยู่บนอุปกรณ์ เพื่อยึดอุปกรณ์เข้ากับรถพ่วงหรือรถบรรทุกจนแน่นหนา (รูป 27)

   g191318

  การบรรทุกอุปกรณ์

  ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นลงจากรถพ่วงหรือรถบรรทุก ในขั้นตอนนี้ ควรใช้ทางลาดขึ้นลงแบบเต็มความกว้างที่กว้างกว่าอุปกรณ์ ขับอุปกรณ์ขึ้นทางลาดโดยใช้วิธีถอยหลัง และขับลงจากทางลาดในทิศทางเดินหน้า (รูป 28)

  g027995

  Important: ห้ามใช้ทางลาดแคบๆ สองอันแยกกันสำหรับล้อแต่ละด้านของเครื่องตัดหญ้า

  คำเตือน

  การบรรทุกอุปกรณ์ขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุกเพิ่มความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะควบคุมอุปกรณ์บนทางลาดขึ้นลง

  • ขณะขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นหรือลง คาดเข็มขัดนิรภัยและยกโรลบาร์ขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรลบาร์สามารถลอดผ่านด้านบนของรถพ่วงที่มีหลังคาได้

  • ใช้ทางลาดแบบเต็มความกว้างเท่านั้น ห้ามใช้ทางลาดแคบๆ สองอันแยกกันสำหรับล้อแต่ละด้านของอุปกรณ์

  • อย่าให้ทางลาดขึ้นลงทำมุมกับพื้น หรือกับรถพ่วงหรือรถบรรทุก เกิน 15°

  • ทางลาดจะต้องยาวกว่าความสูงของกระบะท้ายรถพ่วงหรือรถบรรทุกอย่างน้อย 4 เท่า เมื่อวัดความสูงจากพื้น วิธีนี้ช่วยให้ทางลาดทำมุมไม่เกิน 15° บนพื้นราบ

  • ขับอุปกรณ์ขึ้นทางลาดโดยใช้วิธีถอยหลัง และขับลงจากทางลาดในทิศทางเดินหน้า

  • ขณะขับอุปกรณ์บนทางลาด อย่าเร่งหรือลดความเร็วฉับพลัน เพราะอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและพลิกคว่ำได้

  g027996

  การบำรุงรักษา

  Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ปลดเกียร์ฝากและลดอุปกรณ์ต่อพ่วงลง

   • เข้าเบรกจอด

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบอยู่)

   • รอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • รอให้ชิ้นส่วนเย็นลงก่อนการบำรุงรักษา

  • หากชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งสำหรับขนส่ง ให้ล็อกกลไก (ถ้ามีให้ใช้งาน) ก่อนจะทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่เครื่องตัดหญ้ากำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับน้ำหนักอุปกรณ์เมื่อต้องทำงานใต้ท้องอุปกรณ์

  • ค่อยๆ ปล่อยแรงดันจากส่วนประกอบที่มีพลังงานสะสมเก็บไว้

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของรถมีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา โดยเฉพาะฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เป็นใบมีด

  • เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro เท่านั้น อะไหล่ทดแทนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 10 ชั่วโมงแรก
 • ขันสลักเกลียวยึดโครง
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นกระปุกเกียร์ชุดตัดหญ้า
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • หลังจาก 200 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทดสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • ทำความสะอาดหม้อน้ำด้วยการเป่าลม (ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมากหรือสกปรก)
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทำความสะอาดชุดตัดและอุปกรณ์
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์
 • ทำความสะอาดและดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่จุดอัดจาระบีของแบริ่งและบุชชิ่ง(อัดจาระบีให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรก และหลังจากการล้างทุกครั้ง)
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบความตึงสายพานอัลเทอร์เนเตอร์
 • ทุก 150 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นในกระปุกเกียร์ชุดตัด
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่ออ่อนและซีลของระบบหล่อเย็น เปลี่ยนท่ออ่อนหากพบรอยแตกหรือรอยฉีก
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นกระปุกเกียร์ชุดตัดหญ้า
 • ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ—ซ่อมบำรุงไส้กรองด้วยเมื่อไฟสถานะระบบกรองอากาศเป็นสีแดง ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศให้บ่อยขึ้นในใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก
 • ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ
 • เปลี่ยนตลับไส้กรองเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องแยกน้ำ
 • ระบายน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ จากเครื่องแยกน้ำ
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน
 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง
 • ตรวจสอบระยะห่างวาล์วเครื่องยนต์ โปรดดูคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์
 • ทุก 1,500 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนท่ออ่อนเคลื่อนไหว
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน
 • ทุก 2 ปี
 • ล้างและเปลี่ยนน้ำยาในระบบหล่อเย็น
 • Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

  Note: ดาวน์โหลดสำเนาผังไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิกได้ฟรี โดยเข้าไปที่ www.Toro.com แล้วค้นหารุ่นรถของคุณจากลิงก์คู่มือในหน้าหลัก

  Important: ตัวยึดบนฝาครอบอุปกรณ์รุ่นนี้ออกแบบมาให้ยังอยู่บนฝาครอบหลังจากถอดออก คลายตัวยึดทั้งหมดบนฝาครอบแต่ละอันสองสามรอบ เพื่อคลายฝาครอบออก แต่ยังคงยึดอยู่ จากนั้นกลับไปคลายตัวยึดต่อจนฝาครอบหลุดออก วิธีนี้ป้องกันไม่ให้คุณดึงสลักเกลียวออกมาจากที่ยึดโดยไม่ได้ตั้งใจ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับสัปดาห์:
  จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
  ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อก       
  ตรวจสอบแผงเบี่ยงทิศทางในตำแหน่งหันลง (ถ้ามีให้ใช้งาน)       
  ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง       
  ตรวจสอบระดับน้ำยาในระบบหล่อเย็น        
  ตรวจสอบเครื่องแยกน้ำระบาย/น้ำมันเชื้อเพลิง       
  ตรวจสอบไฟสถานะการอุดตันของไส้กรองอากาศ1       
  ตรวจสอบหม้อน้ำและตะแกรงเพื่อดูเศษวัสดุ       
  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ2       
  ตรวจสอบเสียงการทำงานที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อดูความเสียหาย       
  ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล       
  ตรวจสอบแรงดันลมยาง       
  ตรวจสอบการทำงานของแผงหน้าปัด       
  ตรวจสอบสภาพของใบมีด       
  หล่อลื่นจุดอัดจาระบีทั้งหมด3       
  ทำความสะอาดอุปกรณ์       
  ทำสีที่ชำรุด       

  1. หากไฟสถานะแสดงสีแดง

  2. ตรวจสอบหัวเทียนและหัวฉีด หากสังเกตว่าสตาร์ทยาก ควันมากเกินไป หรือเครื่องยนต์สะดุด

  3. ทันทีหลังจากการล้างทุกครั้ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้

  บันทึกจุดที่เป็นปัญหา
  ตรวจสอบโดย:
  รายการวันที่ข้อมูล
     
     
     
     
     

  ข้อควรระวัง

  หากคุณเสียบกุญแจทิ้งไว้ อาจมีคนสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ตั้งใจและทำให้คุณหรือคนที่อยู่รอบข้างบาดเจ็บได้

  ดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ทก่อนทำการบำรุงรักษา

  การหล่อลื่น

  การอัดจาระบีแบริ่งและบุชชิ่ง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่จุดอัดจาระบีของแบริ่งและบุชชิ่ง(อัดจาระบีให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรก และหลังจากการล้างทุกครั้ง)
 • อุปกรณ์มีจุดอัดจาระบีที่คุณต้องหล่อลื่นด้วยจาระบีลิเธียมหมายเลข 2 เป็นประจำ อัดจาระบีให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรก เนื่องจากฝุ่นอาจเล็ดลอดเข้าไปแบริ่งและบุชชิ่ง ทำให้สึกหรอเร็วขึ้นได้

  1. เช็ดจุดอัดจาระบีให้สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในแบริ่งหรือบุชชิง

  2. บีบจาระบีเข้าไปในจุดอัดจาระบี

  3. เช็ดจาระบีส่วนที่เกินมาออก

  Note: ขั้นตอนการล้างที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของแบริ่ง ห้ามล้างอุปกรณ์ขณะที่ยังร้อน และหลีกเลี่ยงการการฉีดพ่นด้วยแรงดันสูงหรือปริมาณมากที่แบริ่งหรือซีล

  การหล่อลื่นกระปุกเกียร์ชุดตัดหญ้า

  กระปุกเกียร์ออกแบบมาให้ทำงานด้วยน้ำมันหล่อลื่นเกียร์ SAE EP90W แม้ว่ากระปุกเกียร์จะเติมน้ำมันหล่อลื่นมาจากโรงงานแล้ว แต่ควรตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นในชุดตัดหญ้าก่อนการใช้งานและตามคำแนะนำใน รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นกระปุกเกียร์ชุดตัด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 150 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นในกระปุกเกียร์ชุดตัด
  1. จอดอุปกรณ์และชุดตัดหญ้าบนพื้นราบ

  2. ลดระดับชุดตัดหญ้าลงมาให้ได้ความสูงในการตัด 2.5 ซม. (1 นิ้ว)

  3. ปลดเกียร์ PTO โยกคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก และดึงเบรกมือ

  4. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง ช้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  5. ยกที่พักเท้า เพื่อเปิดด้านบนของชุดตัดหญ้า

  6. ดึงก้านวัด/จุกเติมออกจากด้านบนกระปุกเกียร์ และดูให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ระหว่างขีดบนก้านวัด (รูป 30)

   g004502
  7. หากน้ำมันหล่อลื่นเหลือน้อย ให้เติมน้ำมันหล่อลื่นจนกระทั่งระดับขึ้นมาอยู่ระหว่างขีดบนก้านวัด

   Important: อย่าเติมน้ำมันหล่อลื่นในกระปุกเกียร์มากเกินไป เพราะอาจทำให้กระปุกเกียร์เสียหายได้

  การเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นกระปุกเกียร์ชุดตัดหญ้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นกระปุกเกียร์ชุดตัดหญ้า
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นกระปุกเกียร์ชุดตัดหญ้า
  1. จอดอุปกรณ์และชุดตัดหญ้าบนพื้นราบ

  2. ลดระดับชุดตัดหญ้าลงมาให้ได้ความสูงในการตัด 2.5 ซม. (1 นิ้ว)

  3. ปลดเกียร์ PTO โยกคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก และดึงเบรกมือ

  4. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง ช้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  5. ยกที่พักเท้า เพื่อเปิดด้านบนของชุดตัดหญ้า

  6. ดึงก้านวัด/จุกเติมออกจากด้านบนกระปุกเกียร์ (รูป 30)

  7. วางกรวยกับอ่างระบายไว้ใต้จุกระบายที่อยู่ด้านล่างส่วนหน้าของกระปุกเกียร์ จากนั้นดึงจุกออก เพื่อระบายน้ำมันหล่อลื่นลงในอ่าง

  8. ใส่จุกระบายกลับเข้าไป

  9. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้เพียงพอ ประมาณ 283 มล. (12 ออนซ์ของเหลว) จนกระทั่งระดับน้ำมันขึ้นมาอยู่ระหว่างขีดบนก้านวัด

   Important: อย่าเติมน้ำมันหล่อลื่นในกระปุกเกียร์มากเกินไป เพราะอาจทำให้กระปุกเกียร์เสียหายได้

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  • ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกก่อนตรวจสอบระดับน้ำมันหรือเติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง

  • อย่าเปลี่ยนความเร็วของตัวควบคุมความเร็วหรือเร่งรอบเครื่องมากเกินไป

  การตรวจสอบระบบกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ—ซ่อมบำรุงไส้กรองด้วยเมื่อไฟสถานะระบบกรองอากาศเป็นสีแดง ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศให้บ่อยขึ้นในใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก
  1. ตรวจสอบตัวเรือนระบบกรองอากาศเพื่อหาความเสียหายที่อาจทำให้อากาศรั่วไหลได้ เปลี่ยนตัวเรือนระบบกรองอากาศที่ชำรุด

  2. ตรวจสอบระบบอากาศเข้าเพื่อเช็คการรั่วไหล ความเสียหาย หรือข้อรัดท่ออ่อนที่หลวม

  3. ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ (รูป 31)

   Important: อย่าซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศมากเกินไป

   g243914
  4. ตรวจสอบให้แนใจว่าฝาครอบผนึกเข้ากับตัวเรือนระบบกรองอากาศอย่างถูกต้อง

  การซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ
 • Note: หากปะเก็นโฟมในฝาครอบเสียหาย ให้เปลี่ยน

  Important: หลีกเลี่ยงการใช้ลมแรงดันสูง เพราะอาจดันฝุ่นผ่านไส้กรองเข้าในช่องอากาศเข้าได้

  Important: ห้ามทำความสะอาดไส้กรองที่ใช้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุกรองเสียหาย

  Important: อย่าใช้ไส้กรองที่ชำรุด

  Important: ห้ามกดบริเวณที่ยืดหยุ่นตรงกลางของไส้กรอง

  g243913

  การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • เครื่องยนต์เติมน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยงมาให้แล้วจากโรงงาน แต่ควรตรวจสอบระดับน้ำมันก่อนและหลังสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก ตรวจสอบระดับน้ำมันก่อนใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละวัน หรือทุกครั้งที่ใช้เครื่องตัดหญ้า

  ความจุห้องข้อเหวี่ยงอยู่ที่ประมาณ 3.8 ลิตร (4 ควอร์ต) พร้อมไส้กรอง ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานตามข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • ระดับ API Classification ที่กำหนด: CH-4, CI-4 ขึ้นไป

  • น้ำมันที่ควรใช้: SAE 15W-40 (สูงกว่า 0°F (-17°C))

  • น้ำมันทางเลือก: SAE 10W-30 หรือ 5W-30 (ทุกอุณหภูมิ)

  Note: น้ำมันเครื่องพรีเมียมของ Toro หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย ทั้งชนิดความหนืด 15W-40 หรือ 10W-30 ดูแคตตาล็อกอะไหล่เพื่อดูหมายเลขชิ้นส่วน

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลง ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งช้า ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ท

  2. เปิดกระโปรงของอุปกรณ์

  3. ดึงก้านวัดออก เช็ดให้สะอาด สอดก้านวัดกลับลงในท่อ และดึงออกมาอีกครั้ง

  4. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

   หากน้ำมันอยู่ระหว่างขีดบนก้านวัด (F ของ รูป 33) แสดงว่าปริมาณน้ำมันเครื่องเพียงพอแล้ว หากน้ำมันอยู่ต่ำกว่าขีดล่างบนก้านวัด (B ของ รูป 33) ให้เติมน้ำมันจนกระทั่งระดับน้ำมันขึ้นมาอยู่ระหว่างขีดบนก้านวัด

   g029301

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 150 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ถ้าเป็นไปได้ เดินเครื่องยนต์ก่อนเปลี่ยนน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันเครื่องอุ่นจะไหลได้ดีกว่าและดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่าน้ำมันที่เย็น

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  2. เปิดกระโปรงของอุปกรณ์

  3. เปลี่ยนน้ำมัน (รูป 34)

   g031623
  4. เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง (รูป 35)

   g027477
  5. เติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  การบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิง

  อันตราย

  น้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ง่ายในบางสภาวะ เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

  • ควรใช้กรวยเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่และไม่ได้ติดเครื่องอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออกมา

  • อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป เติมน้ำมันลงในถังเชื้อเพลิงจนกระทั่งระดับน้ำมันอยู่ใต้ช่องเติมเชื้อเพลิง

  • ห้ามสูบบุหรี่ขณะจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และอยู่ให้ห่างจากประกายไฟหรือบริเวณที่ไอน้ำมันอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้

  • จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในภาชนะสะอาดที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย และปิดฝาเข้าที่

  การซ่อมบำรุงเครื่องแยกน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตลับไส้กรองเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องแยกน้ำ
 • ระบายน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ จากเครื่องแยกน้ำ
 • g031412

  การระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน
 • นอกเหนือจากการซ่อมบำรุงตามรอบที่กำหนดแล้ว ให้ระบายและทำความสะอาดถังหากถังเชื้อเพลิงสกปรก หรือหากคุณจัดเก็บอุปกรณ์ไว้นาน ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดในการล้างถัง

  การตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อต่อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันเพื่อเช็คการเสื่อมสภาพ ความเสียหาย หรือข้อต่อหลวม

  การไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิง

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ตรวจสอบให้แน่ใจมีเชื้อเพลิงอยู่อย่างน้อยครึ่งถัง

  2. ปลดสลักและยกกระโปรงของอุปกรณ์ขึ้น

  3. วางผ้าขี้ริ้วไว้ใต้สกรูไล่อากาศบนปั๊มฉีดเชื้อเพลิง และเปิดสกรู (รูป 37)

   g007882
  4. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งเปิด

   Note: ปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้าเริ่มการทำงาน และดันอากาศออกมาทางสกรูไล่อากาศ

   ข้อควรระวัง

   เครื่องยนต์ต้องสตาร์ทในระหว่างขั้นตอนนี้ พัดลมและสายพานที่เคลื่อนไหวอยู่ในเครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่ อาจทำให้คุณหรือผู้ที่อยู่รอบข้างบาดเจ็บร้ายแรง

   เก็บมือ นิ้ว เสื้อผ้า/เครื่องประดับที่หย่อน และเส้นผมออกห่างจากพัดลมและสายพานเครื่องยนต์ในระหว่างขั้นตอนนี้

  5. บิดกุญแจไว้ในตำแหน่ง เปิด จนกว่าเชื้อเพลิงจะไหลออกมาเป็นสายรอบๆ สกรู

  6. ขันสกรูให้แน่นและบิดกุญแจไปตำแหน่งปิด

   Note: ปกติแล้ว เครื่องยนต์ควรสตาร์ทหลังจากที่ไล่อากาศจากระบบเชื้อเพลิงแล้ว แต่หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท แสดงว่าอาจมีอากาศติดอยู่ระหว่างปั๊มฉีดและหัวฉีด โปรดดู การไล่อากาศออกจากหัวฉีด

  การไล่อากาศออกจากหัวฉีด

  Note: ใช้ขั้นตอนนี้เฉพาะเมื่อคุณไล่อากาศออกจากระบบเชื้อเพลิงในระหว่างขั้นตอนตามปกติแล้ว แต่เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท โปรดดู การไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิง

  1. วางผ้าขี้ริ้วใต้ข้อต่อท่อที่มาจากปั๊มฉีดไปยังหัวฉีดหมายเลข 1 ตามที่แสดงใน รูป 38

   g007881
  2. ขยับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว

  3. บิดกุญแจสตาร์ทไปที่ตำแหน่งสตาร์ท และดูเชื้อเพลิงไหลรอบๆ ข้อต่อ

   ข้อควรระวัง

   เครื่องยนต์ต้องสตาร์ทในระหว่างขั้นตอนนี้ พัดลมและสายพานที่เคลื่อนไหวอยู่ในเครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่ อาจทำให้คุณหรือผู้ที่อยู่รอบข้างบาดเจ็บร้ายแรง

   เก็บมือ นิ้ว เสื้อผ้า/เครื่องประดับที่หย่อน และเส้นผมออกห่างจากพัดลมและสายพานเครื่องยนต์ในระหว่างขั้นตอนนี้

  4. ขันขั้วต่อท่อให้แน่นเมื่อเห็นเชื้อเพลิงไหลเป็นสายแล้ว

  5. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งปิด

  6. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับหัวฉีดที่เหลือ

  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

  • ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก ต่อขั้วบวกก่อน ตามด้วยขั้วลบ

  • ชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่เปิดโล่งที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนต่อหรือตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ สวมใส่ชุดป้องกันและใช้เครื่องมือมีฉนวน

  การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟแบตเตอรี่
 • ดูแลรักษาความสะอาดด้านบนของแบตเตอรี่ หากคุณจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงมาก แบตเตอรี่จะหมดเร็วมากกว่าอุปกรณ์ที่จัดเก็บในสถานที่ที่อากาศเย็น

  รักษาความสะอาดส่วนบนของแบตเตอรี่ โดยล้างเป็นครั้งคราวด้วยแปรงจุ่มน้ำผสมแอมโมเนียหรือผสมโซดาไบคาร์บอเนต ล้างพื้นผิวด้านบนด้วยน้ำหลังจากทำความสะอาด อย่าเปิดฝาเติมขณะทำความสะอาดแบตเตอรี่

  สายไฟแบตเตอรี่ต้องยึดกับขั้วแน่นหนา เพื่อให้ขั้วไฟฟ้าสัมผัสกันดี

  หากขั้วสึกกร่อน ให้ถอดสายไฟขั้วลบ (-) ออกก่อน และขูดข้อรัดและขั้วออกแยกกัน ต่อสายไฟขั้วบวก (+) ก่อน และเคลือบขั้วด้วยปิโตรเลียมเจลลี่

  คำเตือน

  ขั้วแบตเตอรี่หรือเครื่องมือโลหะอาจลัดวงจรกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะ และทำให้เกิดประกายไฟได้ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • เมื่อถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่ อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  • อย่าให้เครื่องมือโลหะลัดวงจรระหว่างขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  คำเตือน

  การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้อุปกรณ์และสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ก่อนถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

  • ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนต่อสายไฟขั้วลบ (สีดำ) เสมอ

  การจัดเก็บแบตเตอรี่

  หากคุณจัดเก็บอุปกรณ์ไว้นานกว่า 30 วัน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จให้เต็ม เก็บแบตเตอรี่บนชั้นหรือในเครื่อง อย่าต่อสายไฟ ถ้าคุณเก็บสายไฟไว้ในอุปกรณ์ จัดเก็บแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่คลายประจุเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เย็นจัด ควรชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม ความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มคือ 1.265 ถึง 1.299

  การตรวจสอบฟิวส์

  ฟิวส์อยู่ใต้แผงควบคุม และเข้าถึงได้ผ่านฝาครอบแผงข้าง (รูป 39) หากต้องการเปิดฝาครอบแผงข้าง ให้ปลดสลัก 2 ตัวและดึงออกมา

  หากอุปกรณ์หยุดทำงานหรือมีปัญหาระบบไฟฟ้า ให้ตรวจสอบฟิวส์ จับและถอดฟิวส์ทีละอันในแต่ละครั้ง จากนั้นเช็คว่าฟิวส์แต่ละอันขาดหรือไม่

  Important: หากต้องเปลี่ยนฟิวส์ ให้ใช้ฟิวส์ประเภทเดียวกันและมีอัตราแอมแปร์เท่ากันกับฟิวส์ที่จะเปลี่ยนเสมอ มิฉะนั้นระบบไฟฟ้าอาจเสียหายได้ โปรดดูสติกเกอร์ที่อยู่ข้างๆ ฟิวส์เพื่อดูแผนผังและแอมแปร์ของแต่ละฟิวส์ (รูป 40)

  Note: หากฟิวส์ขาดบ่อย แสดงว่าระบบไฟฟ้าอาจลัดวงจร กรณีนี้ควรให้ช่างซ่อมบำรุงที่มีความรู้เข้ามาแก้ไข

  g004495
  decal110-9796nc

  การบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

  การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยางหลังจากใช้งานทุก 50 ชั่วโมง หรือทุกเดือน แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน (รูป 41)

  คอยดูแลแรงดันลมยางในล้อหน้าและล้อหลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แรงดันลมที่ถูกต้องคือ 124 กิโลปาสกาล (15 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) ในล้อหลัง และ 130 กิโลปาสกาล (25 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) ในล้อคาสเตอร์ หากแรงดันลมไม่เท่ากัน อาจทำให้ตัดหญ้าไม่สม่ำเสมอกัน ตรวจสอบแรงดันลมยางตอนล้อเย็น เพื่อให้อ่านค่าแรงดันลมยางได้เที่ยงตรงที่สุด

  g001055

  การเปลี่ยนล้อคาสเตอร์และแบริ่ง

  1. ซื้อชุดล้อคาสเตอร์ใหม่ แบริ่งทรงกรวย และซีลแบริ่งจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  2. ถอดน็อตล็อกออกจากสลักเกลียว (รูป 42)

   g004760
  3. จับล้อคาสเตอร์และเลื่อนสลักเกลียวออกจากตะเกียบและแขนหมุน

  4. ทิ้งล้อคาสเตอร์และแบริ่งอันเก่า

  5. ประกอบล้อคาสเตอร์โดยการดันแบริ่งทรงกรวยและซีล อัดจาระบีลงในดุมล้อตามตำแหน่งที่แสดงใน รูป 42

  6. เลื่อนที่คั่นเข้าไปในดุมล้อผ่านแบริ่ง ซึ่งจะจับที่คั่นด้านในดุมล้อด้วยที่คั่นแบริ่ง 2 ชุด

   Important: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบซีลไม่พับเข้า

  7. ติดตั้งชุดล้อคาสเตอร์ระหว่างตะเกียบคาสเตอร์และยึดให้แน่เข้าที่ด้วยสลักเกลียวและน็อตล็อก

  8. ขันน็อตล็อกจนกว่าล้อไม่สามารถหมุนได้อย่างอิสระ จากนั้นคลายกลับจนกว่าล้อจะหมุนได้อย่างอิสระ

  9. ติดปืนอัดจาระบีเข้ากับจุดอัดจาระบีบนล้อคาสเตอร์ และอัดจาระบีลิเธียมหมายเลข 2

  การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

  ความปลอดภัยของระบบหล่อเย็น

  • น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษ ห้ามรับประทาน และเก็บให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  • การระบายน้ำหล่อเย็นที่ร้อนและมีแรงดัน หรือการสัมผัสหม้อน้ำร้อนและชิ้นส่วนรอบๆ อาจทำให้ผิวหนังถูกลวกรุนแรง

   • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถอดฝาหม้อน้ำเสมอ

   • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์โดยที่ฝาครอบไม่เข้าที่

  • เก็บนิ้ว มือ และเสื้อผ้าให้ห่างจากพัดลมหมุนและสายพานขับ

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำยาหล่อเย็น

  ถังหล่อเย็นมีการเติมน้ำผสมน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานชนิดเอทิลีนไกลคอลในสัดส่วน 50/50 มาจากโรงงาน

  Important: ใช้เฉพาะน้ำยาหล่อเย็นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในตารางมาตรฐานน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานเท่านั้นห้ามใช้น้ำยาหล่อเย็นชนิดเทคโนโลยีกรดอนินทรีย์ (สีเขียว) (IAT) แบบทั่วไปในอุปกรณ์ อย่าผสมน้ำยาหล่อเย็นแบบทั่วไปกับน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน

  ตารางชนิดน้ำยาหล่อเย็น

  ชนิดน้ำยาหล่อเย็นเอทิลีนไกลคอล

  ชนิดสารยับยั้งการสึกกร่อน

  สารป้องกันการแข็งตัวแบบยืดอายุการใช้งาน

  เทคโนโลยีกรดอินทรีย์ (OAT)

  Important: อย่าแยกแยะความแตกต่างระหว่างน้ำยาหล่อเย็นชนิดกรดอนินทรีย์ (สีเขียว) แบบทั่วไปกับน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานโดยการดูจากสีของน้ำยาหล่อเย็นผู้ผลิตน้ำยาหล่อเย็นอาจย้อมสีน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานด้วยสีใดสีหนึ่งต่อไปนี้: สีแดง, สีชมพู, สีส้ม, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีเขียวอมฟ้า, สีม่วง และสีเขียว ใช้น้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในตารางมาตรฐานน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน

  ตารางมาตรฐานน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน

  ATSM International

  SAE International

  D3306 และ D4985

  J1034, J814 และ 1941

  Important: สำหรับความเข้มข้นของน้ำยาหล่อเย็น ควรผสมน้ำต่อน้ำยาหล่อเย็นในสัดส่วน 50/50

  • แนะนำ: เมื่อผสมน้ำยาหล่อเย็นจากน้ำยาเข้มข้น ให้ผสมกับน้ำกลั่น

  • ทางเลือก: หากไม่มีน้ำกลั่น ใช้น้ำยาหล่อเย็นผสมสำเร็จแทนน้ำยาแบบเข้มข้น

  • ข้อกำหนดขั้นต่ำ: หากไม่มีทั้งน้ำกลั่นและน้ำยาหล่อเย็นผสมสำเร็จ ให้ผสมน้ำยาหล่อเย็นเข้มข้นกับน้ำสะอาดที่ดื่มได้

  การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • เติมส่วนผสมน้ำกับน้ำยาป้องกันการแข็งตัวเอธิลีนไกลคอลถาวรสัดส่วน 50/50 ลงในระบบหล่อเย็น ความจุของระบบหล่อเย็นคือ 7.5 ลิตร (6 ควอร์ตสหรัฐ)

  1. ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังขยาย (รูป 43)

   Note: ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่ระหว่างขีดที่ข้างถัง

   g004649
  2. หากระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ เปิดฝาถังขยายและเติมน้ำหล่อเย็น

   Important: อย่าเติมจนล้น

  3. ปิดฝาถังขยาย

  การทำความสะอาดหม้อน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดหม้อน้ำด้วยการเป่าลม (ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมากหรือสกปรก)
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่ออ่อนและซีลของระบบหล่อเย็น เปลี่ยนท่ออ่อนหากพบรอยแตกหรือรอยฉีก
 • ทุก 1,500 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนท่ออ่อนเคลื่อนไหว
 • ทุก 2 ปี
 • ล้างและเปลี่ยนน้ำยาในระบบหล่อเย็น
 • ทำความสะอาดหม้อน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไป

  Note: หากชุดตัดหญ้าหรือเครื่องยนต์ดับไปเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป ให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรกสะสมในหม้อน้ำมากเกินไปหรือไม่

  ทำความสะอาดหม้อน้ำดังนี้:

  1. เปิดกระโปรงของอุปกรณ์

  2. ทำความสะอาดโดยเริ่มจากด้านพัดลมของหม้อน้ำ เป่าสิ่งสกปรกออกด้วยหลมเป่าแรงดันต่ำ (345 กิโลปาสกาลหรือ 50 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) ทำซ้ำจากด้านหน้าหม้อน้ำและฝั่งพัดลมอีกด้าน

   Important: ห้ามใช้น้ำ

  3. หลังจากทำความสะอาดหม้อน้ำจนทั่วแล้วแล้ว ให้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อาจสะสมในช่องที่ฐานหม้อน้ำ

  4. ปิดกระโปรงของอุปกรณ์

  การบำรุงรักษาเบรก

  การปรับสวิตช์อินเทอร์ล็อกเบรกจอด

  1. ดับเครื่องยนต์ ดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก ดึงเบรกมือ และดึงกุญแจสตาร์ทออก

  2. ถอดสลักเกลียวที่ยึดแผงหน้าและถอดแผงออก (รูป 44)

   g020875
  3. คลายน็อตสวมทับ 2 ตัวที่ยึดสวิตช์อินเทอร์ล็อกเบรกจอดเข้ากับโครงยึด

   g031811
  4. ขยับสวิตช์ขึ้นลงบนโครงยึดจนกระทั่งเซ็นเซอร์เพลาเบรกกับสวิตช์พลันเจอร์ห่างกัน 4 มม. (5/32 นิ้ว) ตามที่แสดงใน รูป 45

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์เพลาเบรกไม่สัมผัสกับสวิตช์พลันเจอร์

  5. ขันน็อตสวมทับสวิตช์ให้แน่น

  6. ทดสอบการปรับดังนี้:

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงเบรกมือแล้วและคุณไม่ได้นั่งอยู่บนเบาะที่นั่ง จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์

   2. ดันคันควบคุมออกจากตำแหน่งเกียร์ว่าง-ล็อก

    Note: เครื่องยนต์ควรดับลง หากเครื่องยนต์ไม่ดับ ให้ตรวจสอบการปรับที่คุณทำกับสวิตช์

  7. ติดตั้งแผงหน้า

  การบำรุงรักษาสายพาน

  การตรวจสอบความตึงสายพานอัลเทอร์เนเตอร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบความตึงสายพานอัลเทอร์เนเตอร์
  1. กดแรง 44 นิวตัน (10 ปอนด์) ลงบนสายพานอัลเทอร์เนเตอร์ที่ตรงกลางระหว่างรอก

  2. หากสายพานเบนไม่เกิน 10 มม. (⅜ นิ้ว) ให้คลายสลักเกลียวยึดอัลเทอร์เนเตอร์ (รูป 46)

   g008932
  3. เพิ่มหรือลดความตึงสายพานอัลเทอร์เนเตอร์

  4. ขันสลักยึดให้แน่น

  5. ตรวจสอบการเบนของสายพานอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าความตึงถูกต้อง

  การบำรุงรักษาระบบควบคุม

  การปรับสวิตช์เกียร์ว่าง-อินเทอร์ล็อกของคันควบคุม

  1. ดับเครื่องยนต์ ดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก ดึงเบรกมือ และดึงกุญแจสตาร์ทออก

  2. ถอดสลักเกลียวที่ยึดแผงหน้าและถอดแผงออก (รูป 47)

   g020875
  3. คลายสกรูสองตัว 2 ที่ยึดสวิตช์อินเทอร์ล็อก (รูป 48)

   g004763
  4. จับคันควบคุมเข้ากับโครง ดันสวิตช์เข้าหาคันควบคุมจนคันควบคุมกับตัวสวิตช์ห่างกัน 0.4 ถึง 1 มม. (0.015 ถึง 0.045 นิ้ว) ตามที่แสดงใน รูป 48

  5. ยึดสวิตช์เอาไว้

  6. ทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 5 สำหรับคันควบคุมอีกอัน

  7. ติดตั้งแผงหน้า

  การปรับการคืนเกียร์ว่างของคันควบคุม

  หากคันควบคุมการขับเคลื่อนไม่ตรงกับช่องเกียร์ว่างเมื่อปล่อยจากตำแหน่งถอยหลัง แสดงว่าต้องทำการปรับ ปรับคันควบคุม สปริง และก้านแต่ละอันแยกกัน

  1. ปลด PTO หมุนคันควบคุมไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก และดึงเบรกมือ

  2. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง ช้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  3. ถอดสลักเกลียวที่ยึดแผงหน้าและถอดแผงออก (รูป 49)

   g020875
  4. หมุนคันควบคุมไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง แต่ไม่ต้องล็อก (รูป 51)

  5. ดึงคันควบคุมกลับจนกว่าหมุดเคลวิส (บนแขนเหนือเพลาหมุน) จะแตะกับปลายของช่อง (ตอนที่เริ่มกดบนสปริง) ตามที่แสดงใน รูป 50

   g004651
  6. ตรวจสอบจุดที่คันควบคุมสัมพันธ์กับร่องในคอนโซล (รูป 51)

   Note: คันควรคุมควรอยู่ตรงกลาง ซึ่งจะทำให้คันควบคุมสามารถเคลื่อนออกไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง-ล็อกได้

   g004918
  7. หากจำเป็นต้องปรับ คลายน็อตและน็อตสวมทับจากก้ามปู (รูป 50)

  8. กดคันควบคุมการขับเคลื่อนไปด้านหลังเล็กน้อย หมุนหัวสลักปรับในทิศทางที่เหมาะสมจนกว่าคันควบคุมอยู่ตรงกลางในตำแหน่งเกียร์ว่าง-ล็อก (รูป 50)

   Note: การดันคันควบคุมไปด้านหลังจะทำให้หมุดอยู่ที่ปลายช่อง และช่วยให้สลักปรับสามารถขยับคันควบคุมไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม

  9. ขันน็อตและน็อตสวมทับ (รูป 50)

  10. ทำซ้ำขั้นตอน 4 ถึง 9 สำหรับคันควบคุมอีกอัน

  11. ติดตั้งแผงหน้า

  การปรับระบบขับเคลื่อนสำหรับเกียร์ว่าง

  ทำการปรับนี้โดยให้ล้อขับหักเลี้ยว

  อันตราย

  แม่แรงแบบกลไกหรือแม่แรงไฮดรอลิกอาจรองรับอุปกรณ์ได้ไม่ดีพอ และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงขึ้นได้

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงมารองรับอุปกรณ์

  • ห้ามใช้แม่แรงไฮดรอลิก

  คำเตือน

  เครื่องยนต์ต้องทำงานขณะทำการปรับ การสัมผัสกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหรือพื้นผิวร้อนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

  เก็บมือ เท้า ใบหน้า เสื้อผ้า และส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างจากชิ้นส่วนหมุน ท่อไอเสีย หรือพื้นผิวร้อนอื่น ๆ

  1. ยกตัวถังของอุปกรณ์ขึ้นมาวางบนขาตั้งแม่แรงที่มั่นคง เพื่อให้ล้อขับหมุนได้อย่างอิสระ

  2. เลื่อนเบาะที่นั่งไปข้างหน้า ปลดสลัก และโยกขึ้นไปด้านหน้า

  3. ถอดขั้วสายไฟออกจากสวิตช์นิรภัยของเบาะที่นั่ง

  4. ต่อสายไฟพ่วงข้ามขั้วชั่วคราวในขั้วต่อชุดสายไฟ

  5. สตาร์ทเครื่องยนต์ โดยให้คันโยกลิ้นเร่งอยู่กึ่งกลางระหว่างตำแหน่งเร็วกับช้า และปลดเบรกมือ

   Note: คันควบคุมการขับเคลื่อนต้องอยู่ในตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก ขณะทำการปรับ

  6. ปรับความยาวก้านปั๊มที่ด้านหนึ่งโดยหมุนเพลาหกเหลี่ยมในทิศทางที่เหมาะสม จนล้อที่เกี่ยวข้องอยู่นิ่งหรือค่อยๆ หมุนกลับเล็กน้อย (รูป 52)

   g004488
  7. ขยับคันควบคุมการขับเคลื่อนเดินหน้าและถอยหลัง จากนั้นกลับมาที่ตำแหน่งปกติ

   Note: ล้อต้องหยุดหมุนหรือหมุนกลับเล็กน้อย

  8. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งฟาสต์

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อยังคงหยุดอยู่หรือหมุนกลับเล็กน้อย และปรับตามความจำเป็น

  9. ทำซ้ำขั้นตอน 6 จนถึง 8 สำหรับอีกด้านหนึ่งของเครื่องหญ้า

  10. ขันน็อตสวมทับที่ข้อต่อกลมให้แน่น (รูป 50)

  11. หมุนคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งช้า และดับเครื่องยนต์

  12. ถอดสายไฟพ่วงจากขั้วต่อชุดสายไฟและเสียบขั้วต่อเข้าในสวิตช์เบาะที่นั่ง

   คำเตือน

   ระบบไฟฟ้าจะปิดระบบนิรภัยไม่ถูกต้องหากต่อสายไฟพ่วงอยู่

   • ถอดสายไฟพ่วงจากขั้วต่อชุดสายไฟและเสียบขั้วต่อเข้าในสวิตช์เบาะที่นั่ง เมื่อปรับเสร็จแล้ว

   • ห้ามใช้งานอุปกรณ์ที่ต่อสายไฟพ่วงอยู่และมีการบายพาสสวิตช์เบาะที่นั่ง

  13. ลดเบาะที่นั่งลงมาในตำแหน่งเดิม

  14. ถอดขาตั้งแม่แรง

  การปรับความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นสูงสุด

  1. ปลดเกียร์ PTO โยกคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก และดึงเบรกมือ

  2. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง ช้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  3. ถอดสลักเกลียวที่ยึดแผงหน้าและถอดแผงออก (รูป 53)

   g020875
  4. คลายน็อตสวมทับบนสลักเกลียวหยุดของคันควบคุม (รูป 54)

   g004766
  5. ขันสลักเกลียวหยุดจนสุดทาง (ออกจากคันควบคุม)

  6. ดันคันควบคุมไปข้างหน้าจนสุดและหยุดค้างไว้ตรงนั้น

  7. ขันสลักเกลียวหยุดออกมา (เข้าหาคันควบคุม) จนมีช่องว่าง 1.5 มม. (0.060 นิ้ว) ระหว่างหัวของสลักเกลียวหยุดกับคันควบคุม

   Note: หากคุณต้องการลดความเร็วสูงสุดของอุปกรณ์ ให้ถอยสลักเกลียวหยุดมาทางคันควบคุมเป็นจำนวนเท่ากันจนได้ความเร็วสูงสุดที่ต้องการ ซึ่งคุณอาจต้องทดสอบการปรับหลายครั้ง

  8. ขันน็อตสวมทับเพื่อให้สลักเกลียวหยุดอยู่กับที่

  9. ทำซ้ำขั้นตอน 4 ถึง 8 สำหรับคันควบคุมอีกอัน

  10. ติดตั้งแผงหน้า

  11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วิ่งตรงและไม่เลี้ยวเมื่อคันควบคุมทั้งคู่ดันไปข้างหน้าจนสุด

   Note: หากอุปกรณ์เลี้ยวแสดงว่า สลักเกลียวหยุดตั้งไว้ไม่เท่ากัน และคุณต้องปรับสลักเกลียวเพิ่มขึ้น

  การปรับการติดตาม

  1. ปลดเกียร์ PTO โยกคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก และดึงเบรกมือ

  2. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง ช้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  3. คลายสลักเกลียวที่ยึดคันควบคุม (รูป 55)

   g004919
  4. ให้ใครอีกคนมาช่วยดันเสาคันควบคุม (ไม่ใช่คันควบคุม) ไปข้างหน้าจนสุดเข้าหาตำแหน่งความเร็วสูงสุด และจับค้างไว้

  5. ปรับคันควบคุมให้เรียงกัน และขันสลักเกลียวให้แน่นเพื่อยึดคันควบคุมกับเสา (รูป 56)

   g001656

  การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  ความปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก

  • ไปพบแพทย์ทันทีหากโดนน้ำมันฉีดใส่ผิวหนัง น้ำมันที่ฉีดโดนร่างกายจะต้องให้แพทย์ผ่าตัดออกภายในสองถึงสามชั่วโมง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออ่อนน้ำมันไฮดรอลิกและท่อระบบมีสภาพดี และข้อต่อและการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกทั้งหมดแน่นหนาก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบไฮดรอลิก

  • เก็บมือและร่างกายออกห่างจากจุดรั่วรูเข็มหรือหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง

  • ใช้กระดาษลังหรือกระดาษหาจุดรั่วของระบบไฮดรอลิก

  • ระบายแรงดันในระบบไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยก่อนทำงานใดๆ กับระบบไฮดรอลิก

  ความจุน้ำมันไฮดรอลิก

  ถังน้ำมันมีความจุประมาณ 4.7 ลิตร (5 ควอร์ต)

  ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  ถังน้ำมันเติมน้ำมันไฮดรอลิก/ระบบส่งกำลังสำหรับแทรกเตอร์คุณภาพสูงมาแล้วจากโรงงาน น้ำมันทดแทนที่แนะนำมีดังนี้:

  น้ำมันแทรกเตอร์สำหรับระบบส่งกำลัง/ไฮดรอลิกระดับพรีเมียมของ Toro (มีจำหน่ายเป็นถังขนาด 19 ลิตร (5 แกลลอน) หรือถังขนาด 208 ลิตร (55 แกลลอน) โปรดดูแคตตาล็อกอะไหล่ หรือสอบถามตัวแทนจำหน่ายของ Toro เพื่อขอหมายเลขชิ้นส่วน)

  น้ำมันทางเลือก: หากไม่มีน้ำมันของ Toro จำหน่าย สามารถใช้น้ำมันไฮดรอลิก Mobil® 424 ได้

  Note: Toro จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ไม่เหมาะสม

  น้ำมันไฮดรอลิกส่วนใหญ่เกือบจะไม่มีสี ทำให้การมองหาจุดรั่วได้ยาก สีย้อมน้ำมันระบบไฮดรอลิกสีแดงมีจัดจำหน่ายเป็นขวดขนาด 20 มล. (2/3 ออนซ์ของเหลว) ซึ่งขวดหนึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับน้ำมันไฮดรอลิก 15 ถึง 22 ลิตร (4 ถึง 6 แกลลอนสหรัฐ) สามารถแจ้งหมายเลขสั่งซื้ออะไหล่ 44-2500 กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  2. ดันคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง-ล็อก และสตาร์ทเครื่องยนต์

   Note: เดินเครื่องยนต์ด้วยความเร็วรอบที่ต่ำที่สุด เพื่อไล่อากาศออกจากระบบ

   Important: อย่าใช้ PTO

  3. ยกฐานเด็คขึ้นเพื่อขยายกระบอกสูบลิฟต์ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  4. ยกเบาะที่นั่งขึ้นมาเพื่อเข้าถึงถังน้ำมันไฮดรอลิก

  5. เปิดฝาเติมน้ำมันไฮดรอลิกออกจากช่องเติม (รูป 57)

   g004494
  6. ดึงก้านวัดออกและเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าขี้ริ้ว (รูป 57)

  7. สอดก้านวัดลงในช่องเติม จากนั้นดึงออกมาเพื่อดูระดับน้ำมัน (รูป 57)

   Note: หากระดับไม่อยู่ภายในแถบขีดของก้านวัด ให้เติมน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงจนกระทั่งระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ภายในบริเวณขีด

   Important: อย่าเติมจนล้น

  8. สอดก้านวัดลงไปในช่องเติมและหมุนฝาเกลียวจนแน่นบนช่องเติม

  9. ตรวจสอบท่ออ่อนและข้อต่อทั้งหมดเพื่อดูการรั่วไหล

  การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 200 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและไส้กรอง
  1. ปลดเกียร์ PTO โยกคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก และดึงเบรกมือ

  2. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง ช้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  3. วางถาดขนาดใหญ่ไว้ใต้ถังน้ำมันไฮดรอลิกและห้องระบบส่งกำลัง จากนั้นถอดจุดออก แล้วระบายน้ำมันไฮดรอลิกออกจนหมด (รูป 58)

   g004652
  4. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิก และถอดไส้กรองออก (รูป 58)

  5. ติดตั้งไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกอันใหม่ทันที

  6. ปิดจุกระบายของถังน้ำมันไฮดรอลิกและห้องระบบส่งกำลัง

  7. เติมน้ำมันจนได้ระดับที่เหมาะสม (ประมาณ 5.7 ลิตรหรือ 6 ควอร์ตสหรัฐ) โปรดดู การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

  8. สตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบน้ำมันรั่วไหล ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานประมาณ 5 นาที จากนั้นดับเครื่อง

  9. หลังจาก 2 นาที ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก โปรดดู การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

  การทำความสะอาด

  การทำความสะอาดใต้ชุดตัดหญ้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดชุดตัดและอุปกรณ์
  1. ปลดเกียร์ PTO โยกคันควบคุมการขับเคลื่อนไปยังตำแหน่ง เกียร์ว่าง-ล็อก และดึงเบรกมือ

  2. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง ช้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  3. ยกชุดตัดหญ้าไปยังตำแหน่งสำหรับการขนส่ง

  4. ยกด้านหน้าอุปกรณ์ขึ้นมาโดยใช้ขาตั้งแม่แรง

  5. ทำความสะอาดด้านล่างชุดตัดหญ้าด้วยน้ำจนสะอาด

  การทิ้งของเสีย

  น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นสารก่อมลพิษ ดังนั้นจะต้องทิ้งขยะเหล่านี้ตามกฎระเบียบของรัฐและท้องถิ่นของคุณ

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้อุปกรณ์หยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากตำแหน่งผู้ใช้งาน รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บ

  Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างอุปกรณ์

  1. ดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ทและเก็บไว้ในที่ที่จำได้

  2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ฐานเด็ค และเครื่องยนต์ให้สะอาด โดยใส่ใจบริเวณเหล่านี้เป็นพิเศษ:

   • หม้อน้ำและสกรีนหม้อน้ำ

   • ใต้ฐานเด็ค

   • ใต้ฝาครอบสายพานเด็ค

   • สปริงถ่วงน้ำหนัก

   • ชุดเพลา PTO

   • จุดอัดจาระบีและจุดหมุนทั้งหมด

   • ภายในกล่องควบคุม

   • ใต้แผงเบาะที่นั่งและด้านบนระบบส่งกำลัง

  3. ตรวจสอบและปรับแรงดันลมยางทั้งล้อหน้าและหลัง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  4. ถอด ลับคม และปรับศูนย์ใบมีดตัดหญ้าให้สมดุล ติดตั้งใบมีดและขันตัวยึดใบมีดจนได้แรงบิด 115 ถึง 149 นิวตันเมตร (85 ถึง 110 ฟุตปอนด์)

  5. ตรวจสอบตัวยึดทั้งหมดว่าหลวมหรือไม่ และขันให้แน่นตามความจำเป็น ขันสลักเกลียว 6 ตัวที่ยึดโครงฐานเด็คของเครื่องตัดหญ้าเข้ากับชุดลากพ่วง (รูป 59) จนได้แรงบิด 359 นิวตันเมตร (265 ฟุตปอนด์)

   g004905
  6. อัดจาระบีหรือหล่อลื่นจุดอัดจาระบี จุดหมุน และหมุดวาล์วบายพาสระบบส่งกำลัง เช็ดน้ำมันหล่อลื่นที่เกินมาออก

  7. ขัดเบาๆ และทาสีซ่อมแซมสีบนบริเวณที่มีรอยขูด แตก หรือเป็นสนิม ซ่อมแซมรอยบุ๋มในตัวถังโลหะ

  8. ซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และสายไฟดังนี้:

   1. ถอดขั้วแบตเตอรี่จากเสาแบตเตอรี่

   2. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ ขั้ว และเสาแบตเตอรี่ด้วยแปรงลวดและส่วนผสมเบกกิ้งโซดา

   3. เคลือบขั้วสายไฟและเสาแบตเตอรี่ด้วยจาระบีแบบสกินโอเวอร์ Grafo 112X (หมายเลขชิ้นส่วน Toro 505-47) หรือปิโตรเลียมเจลลี่เพื่อป้องกันการสึกกร่อน

   4. ชาร์จแบตเตอรี่อย่างช้าๆ 24 ชั่วโมงทุกๆ 60 วันเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เกิดตะกั่วซัลเฟต

  การเตรียมเครื่องยนต์

  1. ระบายน้ำมันเครื่องออกจากอ่างน้ำมันและปิดจุกระบาย

  2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมัน โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง

  3. เติมเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครื่องตามปริมาณที่กำหนด โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์และให้เดินรอบเบาเป็นเวลา 2 นาที

  5. ระบายเชื้อเพลิงออกจากถังน้ำมัน ท่อน้ำมัน ปั๊ม ตัวกรอง และเครื่องแยกน้ำ ล้างถังน้ำมันด้วยน้ำมันดีเซลและต่อท่อน้ำมันทั้งหมด

  6. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศอย่างละเอียด

  7. ผนึงช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกด้วยเทปทนฝนและแดด

  8. ตรวจสอบฝาช่องเติมน้ำมันและฝาถังน้ำมันให้แน่ใจว่าปิดฝาแน่นหนาแล้ว