Bevezetés

A gép professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásra készült, forgókéses fűnyíró traktor. Elsősorban jól karbantartott gyepen történő fűkaszáláshoz készült. A termék nem rendeltetésszerű használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. A termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért Ön a felelős.

A www.Toro.com weboldalon további információk is találhatók, például munkavédelmi tippek, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint termékregisztráció is végezhető itt.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típusszám és gyári szám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a gyári számot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és az egyéb termékinformációkat.

g240238

Ez a kézikönyv meghatározza a lehetséges veszélyeket, és biztonsági figyelmeztető jelzéssel (Ábra 2) azonosított munkavédelmi üzeneteket tartalmaz. A jelzés olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek. A részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A közös természeti erőforrásokról szóló kaliforniai törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor járatása erdős, bokros vagy fűvel fedett talajon, kivéve, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikrafogó berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor kialakítása, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, a karbantartás és jótállás szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos tudnivalókat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A dízelmotor kipufogógázai és azok bizonyos összetevői Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395 (ha elvégezte az üzembe helyezési eljárásokat) és az ANSI B71.4-2017 szabvány alapján történt.

Általános munkavédelmi előírások

Ez a termék levághatja a kezét és lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értse meg annak kezelői kézikönyvét.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne tegye a kezét vagy a lábát a gép mozgó alkatrészeinek közelébe.

 • Ne használja a gépet, ha nincs a helyén minden védőburkolat és egyéb védőelem, és azok nem működnek az előírt módon.

 • Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes munkavédelmi utasítások. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halált okozhat.

Motor károsanyag-kibocsátási tanúsítványa

A gép motorja megfelel az EPA Tier 4 Final és az EU Stage V károsanyag-kibocsátási előírásoknak.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje, illetve pótolja.

decal133-8062
decal93-7276
decal99-3444
decal106-6755
decal110-9642
decal117-3270
decal120-0627
decal120-1683
decal120-2105
decal121-7884
decal133-4901

03910-as modell

decal121-7928

03820 és 03821 típusjelű gép

CE-gépekre vonatkozó kiegészítés 120-1683 cikkszámtól

decal138-1186

03910-as modell

decal138-6980

03820 és 03821 típusjelű gép

decal138-6981
decalbatterysymbols

Felszerelés

Note: A gép jobb és bal oldala a normál üzemeltetési helyzetből nézve határozható meg.

A nyíróegységek felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Jobb oldali tömlővezető(03820 és 03821 típusjelű gép)1
Bal oldali tömlővezető(03820 és 03821 típusjelű gép)1

A gép és a nyíróegységek előkészítése

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 2. Távolítsa el a forgókésmotorokat a szállítási tartókról.

 3. Távolítsa el és selejtezze a szállítási tartókat.

 4. Távolítsa el a nyíróegységeket a csomagolásukból. Szerelje össze és állítsa be őket a nyíróegység Kezelői kézikönyve alapján.

 5. Ügyeljen arra, hogy az ellensúly (Ábra 3) a nyíróegység megfelelő végére kerüljön a nyíróegység Kezelői kézikönyve szerint.

  g019938

A gyepkompenzációs rugó helyzetének beállítása

Az összes nyíróegységet a nyíróegység jobb oldalára felszerelt gyepkompenzációs rugóval szállítjuk. Győződjön meg arról, hogy a gyepkompenzációs rugót ugyanarra az oldalra szerelték a nyíróegységen, ahová a forgókésmotort.

Note: Ügyeljen arra, hogy a nyíróegységek fel- és leszerelésekor a rugós sasszeg a rugós rúd rúdkonzol melletti furatában legyen. Egyébként legyen a rugós sasszeg a rúd végén levő furatban.

 1. Távolítsa el a rúdkonzolt a nyíróegységek füleihez rögzítő 2 kapupántcsavart és anyát (Ábra 4).

  g003949
 2. Távolítsa el a rugós cső csavarját a tartókeret füléhez rögzítő peremes anyát (Ábra 4), és szerelje le az egységet.

 3. Szerelje a rugós cső csavarját a tartókeret ellenkező oldali fülébe, és rögzítse a peremes anyával.

  Note: A csavarfej kerüljön a fül külső oldalára a Ábra 4 szerint.

  g003967
 4. Rögzítse a rúdkonzolt a nyíróegység füleihez a kapupántcsavarok és az anyák segítségével (Ábra 5).

A tömlővezető felszerelése

03820 és 03821 típusjelű gép

A 4. (bal első) és az 5. (jobb első) nyíróegységnél szerelje a tömlővezetőket a rúdkonzolt rögzítő anyákkal a nyíróegységek fülei elé. A tömlővezetők hajoljanak a középső nyíróegység felé (Ábra 6, Ábra 7 és Ábra 8).

g031275
g015160
g289454

A nyíróegységek összeigazítása az emelőkarokkal

Az összes első nyíróegység, valamint az 1,2 cm-es vagy alacsonyabb vágásmagasságú esetleges hátsó nyíróegységek esetén
 1. Engedje le teljesen az összes emelőkart.

 2. Távolítsa el a rugós biztosítócsapot és a védősapkát az emelőkar csuklóvillájáról (Ábra 9).

  g003975
 3. Az első nyíróegységek esetében csúsztassa a nyíróegységet az emelőkar alá, a tartókeret szárát felfelé beillesztve az emelőkar csuklóvillájába (Ábra 10).

  g020321

A hátsó nyíróegységek összeigazítása az emelőkarokkal

1,2 cm vagy nagyobb vágásmagasságra állított nyíróegységek esetén
 1. Távolítsa el az emelőkar forgószárát az emelőkarhoz rögzítő biztosítócsapot és alátétet, és csúsztassa ki az emelőkar forgószárát az emelőkarból (Ábra 11).

  g003979
 2. Illessze rá az emelőkar villáját a tartókeret szárára (Ábra 10).

 3. Illessze be az emelőkar forgószárát az emelőkarba, és rögzítse az alátéttel és a biztosítócsappal (Ábra 11).

A nyíróegységek felszerelése az emelőkarokra

 1. Tegye fel a védősapkát a tartókeretszárra és az emelőkarvillára.

 2. Rögzítse a védősapkát és a tartókeretszárat az emelőkarvillához a rugós biztosítócsappal.

  Note: Kormányzott nyíróegység használata esetén használja a rést, fix nyíróegység esetén pedig a furatot (Ábra 9).

 3. Rögzítse az emelőkar láncát a lánckonzolhoz a rugós biztosítócsappal (Ábra 12).

  Note: Annyi láncszemet használjon, amennyit a nyíróegység Kezelői kézikönyve előír.

  g003948

A hengerkésmotorok felszerelése

 1. Vonja be a forgókésmotor bordás tengelyét tiszta kenőzsírral.

 2. Kenje meg a forgókésmotor O-gyűrűjét olajjal, és szerelje fel a motor karimájára.

 3. Szerelje fel a motort jobbra elfordítva, hogy a karimái ne ütközzenek a rögzítőanyáknak (Ábra 13).

  Important: Ügyeljen arra, hogy a forgókésmotor tömlői ne legyenek megcsavarodva, megtörve, és ne csípődhessenek be.

  g020322
 4. Forgassa a motort balra addig, amíg a peremei körül nem veszik az anyákat.

 5. Húzza meg az anyákat 37–45 N·m nyomatékkal.

A gyepkompenzációs rugó beállítása

A gyepkompenzációs rugó (Ábra 14) az elsőről a hátsó hengerre viszi át a súlyt. Ez segít csökkenteni a gyepen a hullámos mintázat kialakulását.

Important: A rugó beállítását a vontatóegységre felszerelt, előre néző és a műhely padlójára leengedett nyíróegység mellett végezze.

 1. Ellenőrizze, hogy a rugós sasszeg a rugós rúd végén levő furatba illeszkedik-e (Ábra 14).

  g020164
 2. Húzza meg annyira a rugós rúd elején a hatlapú anyákat, hogy az összenyomott rugó (Ábra 14) hossza 12,7 cm-es nyíróegységeknél 12,7 cm, 17,8 cm-es nyíróegységeknél pedig 15,8 cm legyen.

  Note: Egyenetlen terepen dolgozva csökkentse a rugó hosszát 2,5 cm-rel. A talajkövetés kissé romlani fog.

A CE-címkék felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

121-7928 cikksz. figyelmeztető címke (03910 típusszámú gép)1
138-1186 cikksz. figyelmeztető címke (03820 és 03821 típusszámú gép)1
CE-címke1
Gyártásiév-címke1

CE-megfelelőséghez ragassza fel a gyártásiév-címkét (cikksz. 133-5615) a sorozatszámcímke mellé, a CE-címkét (cikksz. 93-7252) a motorháztető-gyorszár közelébe, a figyelmeztető CE-címkét (a 121-7928 cikkszámút a 03910 típusszámú, a 138-1186 cikkszámút a 03820 és a 03821 típusszámú gépre) pedig a meglévő gyári figyelmeztető címkére (cikksz. 120-1683).

A motorháztető-gyorszár felszerelése (csak CE)

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Gyorszárakasztó1
Szegecs2
Alátét1
Csavar (¼ × 2")1
Önbiztosító anya (¼")1
 1. Akassza ki a motorháztető-gyorszárat az akasztóból.

 2. Fúrja le a motorháztető-gyorszárakasztót a motorháztetőhöz rögzítő 2 szegecset (Ábra 15), majd távolítsa el a gyorszárakasztót a motorháztetőről.

  g012628
 3. Helyezze a CE-zárakasztót és a motorháztető-gyorszárakasztót a motorháztetőre a szerelőfuratokat beigazítva.

  Note: A gyorszárakasztó feküdjön fel a motorháztetőre (Ábra 16). Ne távolítsa el a gyorszárakasztó karjából a csavart és az anyát.

  g012629
 4. Igazítsa össze az alátéteket a furatokkal a motorháztetőn belülről.

 5. Szegecselje fel az akasztókat és az alátéteket a motorháztetőre (Ábra 16).

 6. Akassza be a motorháztető-gyorszárat az akasztóba (Ábra 17).

  g012630
 7. Hajtsa be a csavart a gyorszárakasztó másik karjába is, így rögzítheti a helyén a gyorszárat (Ábra 18).

  Note: Húzza meg szorosan a csavart, de ne húzza meg az anyát.

  g012631

A gumiabroncsok nyomásának csökkentése

A gumiabroncsokat a gyárban szállítási okokból túlfújják. A gép használatának megkezdése előtt csökkentse a gumiabroncsok nyomását a megfelelő szintre; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

A nyíróegység kihajtható támaszának használata

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Nyíróegység kihajtható támasza1

Amikor a nyíróegységet fel kell billenteni a fenékkéshez/forgókéshez való hozzáférés érdekében, támassza alá a nyíróegység hátulját a kihajtható támasszal úgy, hogy a fenékkésrúd-állító csavarok hátsó végén az anyák ne érjenek a munkafelülethez (Ábra 19).

g020158

Rögzítse a kihajtható támaszt a lánckonzolhoz a rugós biztosítócsappal (Ábra 20).

g004144

Termékáttekintés

g216864
g020079

Menetpedálok

Előremenethez nyomja le az előremeneti menetpedált (Ábra 22). Nyomja le a hátrameneti menetpedált (Ábra 22) hátramenethez, valamint előremenetben a lassításhoz. A gépet a pedált felengedve vagy SEMLEGES helyzetbe állítva is megállíthatja.

Fűnyírás/vonulás csúszka

A fűnyírás/vonulás csúszkát (Ábra 22) tolja el a sarkával balra a vonuláshoz, jobbra pedig a fűnyíráshoz. A nyíróegységek csak FűNYíRáS helyzetben működnek, VONULáSI helyzetben nem ereszkednek le.

Important: A munkasebesség gyárilag beállított értéke 9,7 km/h. Ez a sebesség ütközőcsavarjával növelhető és csökkenthető (Ábra 23).

g008888

Kormánybillentő kar

A kormánybillentő kar (Ábra 22) hátrahúzásával a kormánykerék a kívánt helyzetbe állítható, majd a rögzítéséhez a kart előre kell nyomni.

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására, leállítására és az izzításra szolgáló gyújtáskapcsoló (Ábra 24) 3 helyzetbe állítható: KI, BE/IZZíTáS és INDíTáS. Fordítsa a kulcsot BE/IZZíTáS helyzetbe, és tartsa itt, amíg az izzítógyertya-visszajelző ki nem alszik (kb. 7 másodperc); ezután fordítsa tovább a kulcsot INDíTáS helyzetbe az indítómotor bekapcsolásához. Engedje el a kulcsot, amint a motor beindult. A kulcs magától visszatér BE/üZEM helyzetbe. A motor leállításához fordítsa a kulcsot KI helyzetbe. Vegye ki az indítókulcsot a kapcsolóból a véletlen indítás megelőzése érdekében.

g019980

Gázkar

A motorfordulatszám növeléséhez tolja előre a kart (Ábra 24), a csökkentéséhez húzza hátra.

Aktiváló/kikapcsoló kapcsoló

A nyíróegységek működtetéséhez használja együtt az aktiváló/kikapcsoló kapcsolót (Ábra 24) és a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarját. A nyíróegységek leengedése a fűnyírás/vonulás kar VONULáSI helyzetében nem lehetséges.

Üzemóra-számláló

Az üzemóra-számláló (Ábra 24) a gép működésének teljes óraszámát jelzi. A műszer bekapcsolt gyújtásnál folyamatosan számlál.

Fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarja

Ezzel a karral (Ábra 24) emelhetők fel és engedhetők le a nyíróegységek, valamint indíthatók el és állíthatók le a forgókések, ha fűnyírás üzemmódban aktívak. A nyíróegységek leengedése a fűnyírás/vonulás kar VONULáSI helyzetében nem lehetséges.

Note: Ha a nyíróegységek aktívak, nem kell előretolt helyzetben tartania a kart a nyíróegységek leengedése vagy felemelése közben.

Hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelzője

A hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelzője (Ábra 24) akkor világít, ha a hűtőfolyadék túlmelegedett. Ennél a hőmérsékletnél a nyíróegységek nem működnek. Ha a hűtőfolyadék-hőmérséklet további 5,5 °C-kal nő, a további károsodások megelőzése érdekében a motor leáll.

Olajnyomás-visszajelző

Az olajnyomás-visszajelző (Ábra 24) akkor világít, ha a motorolaj nyomása járó motornál a biztonságos szint alá süllyed.

Generátor-visszajelző

A generátor-visszajelzőnek (Ábra 24) nem szabad világítania, amikor a motor jár. Ha nem alszik ki, ellenőrizze a töltőrendszert, és szükség szerint javítsa meg.

Izzítás-visszajelző

Az izzítás-visszajelző (Ábra 24) akkor világít, amikor az izzítógyertyák működnek.

Rögzítőfék

Ha a motor nem jár, mindig húzza be a rögzítőféket (Ábra 24), hogy a gép ne mozdulhasson el. A rögzítőfék behúzásához húzza fel a karját. Ha behúzott rögzítőfék mellett a menetpedálra lép, a motor leáll.

Diagnosztikai visszajelző

A diagnosztikai visszajelző (Ábra 24) akkor kezd világítani, ha a rendszerben hiba jelentkezik.

Üzemanyag-szintjelző

Az üzemanyag-szintjelző (Ábra 25) az üzemanyagtartályban levő üzemanyag szintjét jelzi.

g019982

Tápcsatlakozó

A tápcsatlakozó, amely a kezelőpanel külsején található, 12 V-os tápellátást biztosít elektromos eszközök számára (Ábra 26).

g019983

Forgókésfordulatszám-szabályozó gomb

A forgókésfordulatszám-szabályozó gombbal szabályozható a nyíróegységek forgókésének fordulatszáma (Ábra 27). A forgókés-fordulatszám a gombot jobbra forgatva nő. A megfelelő forgókés-fordulatszám meghatározásához lásd a forgókés-fordulatszám táblázatot tartalmazó címkét (Ábra 31).

g020248

Visszaforgatás kar

A visszaforgatás kart használja a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarjával (Ábra 27) együtt.

Note: A műszaki adatok és a kialakítások külön értesítés nélkül változhatnak.

MéretekReelmaster 3550Reelmaster 3555Reelmaster 3575
Vágásszélesség208 cm254 cm254 cm
Teljes szélesség 239 cm284 cm284 cm
Szállítási szélesség231 cm231 cm231 cm
Teljes hossz295 cm267 cm267 cm
Magasság a bukókeret tetejéig188 cm201 cm206 cm
Tengelytáv151 cm152 cm152 cm
Tömeg (felszerelve)900 kg1034 kg1157 kg
Tömeg (nyíróegységek nélkül)708 kg751 kg796 kg

Munkagépek és tartozékok

A géphez a Toro által jóváhagyott munkagépek és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép biztonsági tanúsítványának fenntartása érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Használat előtti munkavédelmi előírások

Általános munkavédelmi előírások

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozások korlátozhatják a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Ne használja a gépet, ha nincs a helyén minden védőburkolat és egyéb védőelem, és azok nem működnek az előírt módon.

 • A fűnyírás megkezdése előtt mindig győződjön meg a nyíróegységek megfelelő üzemállapotáról.

 • Vizsgálja át a területet, ahol használni fogja a gépet, és távolítson el minden objektumot, amelyet a gép esetleg kidobhat.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb gyújtóforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását. Kerülje minden gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Napi karbantartás elvégzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja át a biztonsági övet. nincs-e rajta kopás, vágás és egyéb károsodás. Cserélje le a biztonsági övet, ha bármely eleme nem működik megfelelően.
 • Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, amelyek felsorolásáért lásd: .

  A rögzítőfék ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a rögzítőféket.
  1. Indítsa be a motort, emelje fel a nyíróegységeket, engedje ki a rögzítőféket, és járjon a géppel egy nyílt, sík területre.

  2. Húzza be a rögzítőféket (Ábra 28).

   g332418
  3. A menetpedál segítségével induljon el géppel előremenetben.

   Note: Ha a gép behúzott rögzítőfékkel elindul, állítson a rögzítőféken; lásd: A rögzítőfék beállítása.

   Note: A rögzítőfék behúzott helyzetében előre elindulva a motor leáll.

  4. Ha állított a rögzítőféken, ismételje meg a 2. és a 3. lépést.

   Note: Ha a gép behúzott rögzítőfékkel elindul: végezze el a rögzítőfék szervizelését, ellenőrizze a bal és a jobb fékrudazatot, hogy nincs-e elgörbülve, és ellenőrizze a fékkar csuklójának épségét; lásd: A rögzítőfékrendszer szervizelése.

  5. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  Tankolás

  Kizárólag tiszta, friss alacsony (<500 ppm) vagy ultra-alacsony (<15 ppm) kéntartalmú dízelüzemanyagot vagy biodízel-üzemanyagot tankoljon. A minimális cetánszám legyen 40. A frissesség biztosítása érdekében legfeljebb annyi üzemanyagot vásároljon, amennyit 180 napon belül felhasznál.

  Az üzemanyagtartály befogadóképessége kb. 42 liter.

  –7 °C hőmérséklet felett használjon nyári (No. 2-D), –7 °C hőmérséklet alatt téli (No. 1-D vagy No. 1-D/2-D keverék) dízelüzemanyagot. Alacsonyabb hőmérsékleteken használjon téli üzemanyagot, amelynek alacsonyabb a lobbanáspontja, és jobb hideg áramlási jellemzőkkel rendelkezik, így megkönnyíti az indítást és csökkenti az üzemanyagszűrő eldugulásának kockázatát.

  –7 °C hőmérséklet felett a nyári üzemanyag használata jóvoltából megnő az üzemanyag-szivattyú élettartama, és a motor teljesítménye is nagyobb lesz a téli üzemanyaggal való működtetéshez képest.

  A gép biodízel-üzemanyaggal is használható.

  A gép legfeljebb B20 (20% biodízel-üzemanyag, 80% gázolaj) biodízelüzemanyag-keverékkel is üzemeltethető. A keverékben lévő gázolaj legyen alacsony vagy nagyon alacsony kéntartalmú. Tegye meg a következő óvintézkedéseket:

  • Az üzemanyag biodízel része feleljen meg az ASTM D6751 vagy EN14214 szabvány előírásainak.

  • A keverék üzemanyag feleljen meg az ASTM D975 vagy az EN590 szabvány előírásainak.

  • A biodízel-keverékek károsíthatják a festett felületeket.

  • Hideg időben használjon B5 (5% biodízel-tartalom) vagy még kevesebb biodízelt tartalmazó keveréket.

  • Figyelje az üzemanyaggal kapcsolatba kerülő szigeteléseket, tömlőket és tömítéseket, idővel ezek állaga romolhat.

  • Ha biodízel-keverékek használatára tér át, idővel számítson az üzemanyagszűrő eltömődésére.

  • A biodízel-üzemanyaggal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet (Ábra 29).

  3. Távolítsa el a tanksapkát.

  4. Tankoljon a betöltőnyak alsó pereméig. Ne töltse túl a tartályt.

  5. Tegye vissza a tanksapkát.

  6. A tűzveszély megelőzése érdekében törölje le az esetleg kifolyt üzemanyagot.

   g008884

  Az ülés beállítása

  Az ülés helyzetének módosítása

  Az ülés előre és hátra eltolható. Állítsa be az ülést úgy, hogy a legjobban végezhesse a gép irányítását, és a legkényelmesebb legyen a helyzete.

  1. Az ülés kioldásához tolja el oldalra a kart (Ábra 30).

  2. Csúsztassa az ülést a kívánt helyzetbe, majd engedje el a kart, hogy reteszelje az ülést a helyzetében.

  Az ülés felfüggesztésének beállítása

  Az ülés beállítható, hogy zökkenőmentes, kényelmes haladást biztosítson. Állítsa be az ülést a legkényelmesebb helyzetbe.

  A beállításához az elülső gombot elforgatva keresse meg a legkényelmesebb helyzetet (Ábra 30).

  Az üléstámla helyzetének módosítása

  Az üléstámla beállítható olyan helyzetbe, hogy kényelmes vezetési helyzetet biztosítson. Állítsa be úgy a háttámla helyzetét, ahogy a legkényelmesebb.

  A beállításához a jobb oldali kartámasz alatti gombot elforgatva keresse meg a legkényelmesebb helyzetet (Ábra 30).

  A kartámasz helyzetének módosítása

  A kartámasz beállítható, hogy kényelmes haladást biztosítson. Állítsa be a kartámaszt a legkényelmesebb helyzetbe.

  Hajtsa fel a kartámaszt, és a gombot elforgatva keresse meg a legkényelmesebb helyzetét (Ábra 30).

  g010515

  Működtetés közben

  Munka közben betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • A tulajdonos/üzemeltető megakadályozhatja a személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleseteket, és ő viseli értük a felelősséget.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásmentes lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Mielőtt beindítaná a motort, gondoskodjon az összes meghajtó kezelőszerv semleges helyzetéről és a rögzítőfék behúzásáról, és tartózkodjon a kezelői helyen.

  • Ne végezzen személyszállítást a gépen, és tartsa távol a bámészkodókat és gyerekeket a működtetési területtől.

  • A gépet csak jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

  • Kerülje a fűnyírást nedves füvön. A gyengébb tapadás miatt a gép megcsúszhat.

  • Tartsa távol kezét és lábát a nyíróegységektől.

  • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Legyen óvatos, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek akadályozhatják a látást.

  • Ha nem végez fűnyírást, állítsa le a nyíróegységeket.

  • Amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel, lassítson, és legyen körültekintő. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a nyíróegységeket, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  • A borulásvédelmi rendszer egyetlen elemét se távolítsa el a gépről.

  • Győződjön meg a biztonsági öv bekapcsolt állapotáról és arról, hogy vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban ki tudja oldani.

  • Mindig kapcsolja be a biztonsági övet.

  • Ügyeljen a magasban található akadályokra és arra, hogy ne ütközzön nekik.

  • Tartsa a borulásvédelmi rendszert biztonságos üzemállapotban – rendszeres időközönként alaposan ellenőrizze az épségét és a csavarok meghúzott állapotát.

  • A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.

  A lejtőkkel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A lejtők jelentős szerepet játszanak a megcsúszásos és borulásos balesetekben, amelyek súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek. A lejtőn történő biztonságos munkavégzésért Ön a felelős. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

  • Értékelje ki a helyszínt, ideértve a helyszín bejárását is, hogy meghatározza, biztonságos-e a gépet az adott lejtőn használni. A felmérés során használja mindig a józan eszét és ítélőképességét.

  • A gép lejtőn történő használata tekintetében olvassa át a lejtőre vonatkozó alábbi munkavédelmi előírásokat. Mielőtt megkezdi a munkát, vizsgálja meg a helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, használható-e a gép aznap az adott helyen. A terep változásával megváltozhatnak a gép lejtőn való üzemeltetésének körülményei is.

   • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást és kanyarodást. Ne változtasson hirtelen se sebességet, se haladási irányt. Lassan és fokozatosan kanyarodjon.

   • Ne használja a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet.

   • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomokat, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

   • Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását.

   • Nagyon óvatosan dolgozzon a géppel lejtő, árok, töltés, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egyik kereke alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távot a gép és bármilyen veszélyes hely között.

   • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Veszély esetén a lejtőn gyalogos által kezelt géppel végezze a fűnyírást.

   • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a nyíróegységeket lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a nyíróegységek felemelt helyzetében a gép instabillá válhat.

  A motor beindítása

  Az alábbiak közül bármely esetben előfordulhat, hogy légtelenítenie kell az üzemanyagrendszert; lásd: Az üzemanyagrendszer légtelenítése:

  • Új gép motorjának első beindítása

  • A motor leállt, mert kifogyott az üzemanyag.

  • Karbantartás történt az üzemanyagrendszer elemein, pl. szűrőcsere stb.

  1. Ellenőrizze a rögzítőfék behúzott állapotát és a nyíróegységhajtás-kapcsoló KIKAPCSOLT helyzetét.

  2. Lépjen le a menetpedálról, és ellenőrizze, hogy az SEMLEGES helyzetben áll-e.

  3. Állítsa a gázkart félgáz helyzetbe.

  4. Tegye a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, fordítsa BE/IZZíTáS helyzetbe, és tartsa itt, amíg az izzítógyertya-visszajelző ki nem alszik (kb. 7 másodperc); ezután fordítsa tovább a kulcsot INDíTáS helyzetbe az indítómotor bekapcsolásához.

   Note: Engedje el a kulcsot, amint a motor beindult. A kulcs magától visszatér BE/üZEM helyzetbe.

   Important: Ne indítózzon 15 másodpercnél hosszabban, különben az indítómotor túlmelegszik. 10 másodperc folyamatos indítózás után várjon mindig 60 másodpercet, mielőtt újra indítózni kezdene.

  5. Amikor egy nagyjavítást követően első ízben indítja be a motort, járassa előre- és hátramenetben a gépet 1–2 percen át. Működtesse az emelőkart és a nyíróegységhajtás-kapcsolót is, hogy ellenőrizze az összes részegység megfelelő működését.

   Forgassa el a kormánykereket végkitérésig balra és jobbra, ellenőrizve a kormányrendszer működését, majd állítsa le a motort, és keressen esetleges olajszivárgást, laza alkatrészeket és más észrevehető hibát.

   Vigyázat

   A mozgó alkatrészek érintése személyi sérülést okozhat.

   Állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután keressen olajszivárgást, laza alkatrészeket és egyéb rendellenességeket.

  A motor leállítása

  1. Állítsa a gázkart ALAPJáRATI helyzetbe.

  2. Állítsa a nyíróegységhajtás-kapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe.

  3. Fordítsa az indítókulcsot KI helyzetbe.

  4. Vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból a véletlen indítás megelőzése érdekében.

  A forgókés-fordulatszám beállítása

  A konzisztens, kiváló minőségű nyírás és egyöntetűen nyírt gyepfelület eléréséhez fontos, hogy a forgókés-fordulatszámot megfelelően beállítsa az ülés alatt található beállító gombbal. A forgókés-fordulatszámot az alábbi módon kell beállítani:

  1. Válassza ki azt a vágásmagasságot, amelyre a nyíróegységeket beállította.

  2. Válassza ki a feltételekhez leginkább illő haladási sebességet.

  3. A megfelelő forgókés-fordulatszám meghatározásához lásd a forgókésfordulatszám-táblázatot tartalmazó címkéket (Ábra 31 és Ábra 32).

   decal121-7884
   decal133-4901
  4. A forgókés-fordulatszám beállításához forgassa el úgy a gombot (Ábra 33), hogy a jelzőnyíl a kívánt fordulatszám-beállítást jelző számra mutasson.

   g020259

   Note: A forgókés-fordulatszám a gyepfeltételeknek megfelelően növelhető és csökkenthető. Gyűjtőkosár használata esetén a gyűjtési teljesítmény javításához növelje a forgókés-fordulatszámot.

  Az emelőkar-ellensúly beállítása

  A hátsó nyíróegységek emelőkar-ellensúlyai beállíthatók, hogy kiegyenlítsék az eltérő gyepfeltételeket, és egyenletes vágásmagasságot biztosítsanak egyenetlen talajon, vagy ahol felgyűlik a hulladék.

  Az ellensúlyok rugói 4 fokozatba állíthatók. Az egyes fokozatok 2,3 kg-mal csökkentik vagy növelik a nyíróegységen az ellensúly tömegét. A rugók az első rugótámasz mögé is betehetők, így nincs ellensúlyozás (negyedik fokozat).

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Csúsztasson egy csövet vagy hasonló tárgyat a rugó hosszú végére, hogy megszüntesse a feszítését a beállítás során (Ábra 34).

   Vigyázat

   A rugók üzemi helyzetben feszülnek, így személyi sérülést okozhatnak.

   Járjon el körültekintően a beállításuk során.

  3. Ha megszüntette rajta a rugóterhelést, távolítsa el a rugótámaszt a konzolhoz rögzítő csavart és önbiztosító anyát (Ábra 34).

   g034346
  4. Helyezze át a rugótámaszt a kívánt furatba, majd rögzítse a csavar és az önbiztosító anya segítségével.

  5. Ismételje meg az eljárást a másik rugóval.

  Az üzemanyagrendszer légtelenítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Az üzemanyagtartály legyen legalább félig feltöltve.

  3. Oldja ki és hajtsa fel a motorháztetőt.

  4. Nyissa meg az üzemanyag-befecskendező szivattyú légtelenítő csavarját (Ábra 35).

   g008891
  5. Fordítsa a kulcsot a gyújtáskapcsolóban BE helyzetbe. Az elektromos tápszivattyú működésbe lép, és elkezdi kinyomni a levegőt a légtelenítő csavar körül.

   Note: Hagyja a kulcsot BE helyzetben mindaddig, amíg a csavar körül buborékmentes üzemanyag nem kezd kiáramlani.

  6. Húzza meg a csavart, és fordítsa a kulcsot KI helyzetbe.

  Note: A motor normál esetben a fenti légtelenítési műveletet követően beindítható. Ha azonban a motor nem indul be, levegő szorulhatott a befecskendező szivattyú és a befecskendező szelepek közé; lásd: A befecskendező szelepek légtelenítése.

  A diagnosztikai visszajelző működésének ismertetése

  A gépen diagnosztikai visszajelző található, amely akkor jelez, ha az elektronikus vezérlőegység elektronikai hibát észlel. A diagnosztikai visszajelző a kezelőpanelen található (Ábra 36). Ha az elektronikus vezérlőegység megfelelően működik, az indítókulcsot BE helyzetbe állítva a vezérlőegység diagnosztikai visszajelzője 3 másodpercre felgyullad, jelezve, hogy megfelelően működik. Ha a motor leáll, a visszajelző mindaddig világít, amíg az indítókulcsot el nem fordítja. A visszajelző villog, ha a vezérlőegység hibát észlel az elektromos rendszerben. Ha az indítókulcsot a hiba megszüntetését követően KI helyzetbe állítja, a visszajelző magától kialszik.

  g020251

  Ha a diagnosztikai visszajelző villog, a vezérlőegység az alábbi hibák valamelyikét észlelte:

  • Egy kimenet rövidzárlatba került.

  • Egy kimenet áramköre megszakadt.

  Határozza meg a diagnosztikai kijelző segítségével, hogy melyik kimenet hibásodott meg; lásd: A biztonsági reteszelő kapcsolók ellenőrzése.

  Ha a diagnosztikai visszajelző a gyújtáskapcsoló BE helyzetében nem kezd világítani, akkor az elektronikus vezérlőegység nem működik. Ennek lehetséges okai a következők:

  • A visszahurkolás nem csatlakozik.

  • A visszajelző izzója kiégett.

  • A biztosíték kiégett.

  • A vezérlőegység meghibásodott.

   Ellenőrizze az elektromos csatlakozókat, a bemenetek biztosítékait és a diagnosztikai visszajelző izzóját. Ellenőrizze, hogy a visszahurkolás csatlakozója a vezetékköteg csatlakozójához csatlakozik-e.

  A diagnosztikai ACE-kijelző bemutatása

  A gép elektronikus vezérlőegységgel rendelkezik, amely a legtöbb gépi funkciót vezérli. A vezérlőegység határozza meg a különböző bemeneti kapcsolók (pl. üléskapcsoló, gyújtáskapcsoló stb.) helyzete alapján, hogy mely kimeneteket kapcsolja be a mágnestekercsek vagy relék, így az adott gépfunkciók működtetéséhez.

  Ahhoz, hogy az elektronikus vezérlőegység a kívánt módon vezérelhesse a gépet, az összes bemeneti kapcsolónak, kimeneti mágnestekercsnek és relének megfelelően kell csatlakoznia és működnie.

  Használja a diagnosztikai ACE-kijelzőt a gép megfelelő elektromos működésének ellenőrzésére és kijavítására.

  A biztonsági reteszelő kapcsolók ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • A biztonsági reteszelő kapcsolók feladata a motorindítás meggátlása, ha a menetpedál nincs SEMLEGES helyzetben, az aktiváló/kikapcsoló kapcsoló nincs KIKAPCSOLT helyzetben, a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarja pedig SEMLEGES helyzetben. A motornak emellett le kell állnia, ha üres kezelőülés vagy behúzott rögzítőfék mellett nyomják le a menetpedált.

  Vigyázat

  A biztonsági reteszelő kapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működésbe léphet, amivel személyi sérülést okozhat.

  • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

  • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, és cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

  A biztonsági reteszelő kapcsolók működésének ellenőrzése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, és állítsa le a motort.

  2. Távolítsa el a burkolatot a kezelőpanelről.

  3. Keresse meg a vezetékköteget és a visszahurkolás csatlakozóját (Ábra 37).

   g020260
  4. Húzza ki óvatosan a visszahurkolás csatlakozóját a vezetékköteg csatlakozójából.

  5. Kösse rá a diagnosztikai ACE-kijelzőt a vezetékköteg csatlakozójára (Ábra 38).

   Note: Ellenőrizze, hogy a megfelelő fedőcímkét helyezte-e a diagnosztikai ACE-kijelzőre.

   g004140
  6. Fordítsa az indítókulcsot BE helyzetbe, de ne indítózzon.

   Note: A fedőcímkén a piros szöveg a bemeneti kapcsolókra, a zöld szöveg pedig a kimenetekre vonatkozik.

  7. A diagnosztikai ACE jobb alsó oszlopában a bemenetek megjelenítése” LED-nek világítania kell. Ha a kimenetek megjelenítése” LED világít, nyomja meg a diagnosztikai ACE váltógombját, hogy a bemenetek megjelenítése” LED világítson.

   A diagnosztikai ACE annak a bemenetnek a LED-jét gyújtja ki, amelynek a kapcsolója zárt helyzetű.

  8. Állítson át egyenként minden kapcsolót nyitottból zárt helyzetűbe (azaz üljön be az ülésbe, nyomja le a menetpedált stb.), és ellenőrizze a diagnosztikai ACE-egységen, hogy a megfelelő LED az adott kapcsoló zárásakor világít-e. Ismételje meg az eljárást az összes kapcsolónál, amelyet kézzel működtetni tud.

  9. Ha egy kapcsoló zárt helyzetében a hozzá tartozó LED nem világít, ellenőrizze a kapcsolóhoz tartozó összes vezetéket és csatlakozót, és/vagy ellenőrizze a kapcsolót ohmmérővel vagy multiméterrel. Cserélje ki a hibás kapcsolót, és javítsa meg a hibás vezetékeket.

   Note: A diagnosztikai ACE segítségével a kimeneti mágnestekercsek és relék aktív állapota is megállapítható. Így gyorsan megállapítható egy adott hibáról, hogy elektromos vagy hidraulikus jellegű-e.

  A kimenetek működésének ellenőrzése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el a szervizfedelet a vezérlőkar oldaláról.

  3. Keresse meg a vezetékköteget és a csatlakozókat a vezérlőegység közelében.

  4. Húzza ki óvatosan a visszahurkolás csatlakozóját a vezetékköteg csatlakozójából.

  5. Kösse rá a diagnosztikai ACE csatlakozóját a vezetékköteg csatlakozójára.

   Note: Ellenőrizze, hogy a megfelelő fedőcímkét helyezte-e fel a diagnosztikai ACE-kijelzőre.

  6. Fordítsa az indítókulcsot BE helyzetbe, de ne indítózzon.

   Note: A fedőcímkén a piros szöveg a bemeneti kapcsolókra, a zöld szöveg pedig a kimenetekre vonatkozik.

  7. A diagnosztikai ACE jobb alsó oszlopában a bemenetek megjelenítése” LED-nek világítania kell. Ha a megjelenített bemenetek” LED világít, nyomja meg a diagnosztikai ACE váltógombját, hogy a megjelenített kimenetek” LED világítson.

   Note: Előfordulhat, hogy a következő lépés végrehajtásához többször is át kell váltania a megjelenített bemenetek” és a megjelenített kimenetek” között. A váltáshoz nyomja meg röviden a váltógombot. Ezt a szükséges alkalommal kell megtennie. Ne nyomja hosszan a gombot.

  8. Üljön be az ülésbe, és kísérelje meg működtetni a gép kívánt funkcióját. A megfelelő kimenethez tartozó LED-nek világítania kell annak jelzésére, hogy az ECM aktiválta az adott funkciót.

   Note: Ha az adott LED nem világít, ellenőrizze, hogy a funkció működését befolyásoló bemeneti kapcsoló a megfelelő helyzetben van-e. Ellenőrizze a kapcsoló megfelelő működését. Ha a kimenethez tartozó LED világít, de a gép nem a várt módon működik, az azt jelzi, hogy a hiba nem elektromos természetű. Végezze el a szükséges javítást.

   Note: Ha minden bemeneti kapcsoló a megfelelő helyzetben van és megfelelően működik, de az adott kimenethez tartozó LED nem világít, ez ECM-hibát jelez. Ilyen esetben forduljon segítségért hivatalos Toro-forgalmazójához.

   Important: A diagnosztikai ACE-kijelző nem hagyható a gépre csatlakoztatva. Nem arra készült, hogy elviselje a gép napi használata során jelentkező behatásokat. Ha befejezte a diagnosztikai ACE használatát, kösse le a gépről, és kösse vissza a visszahurkolást a vezetékköteg csatlakozójára. A gép a visszahurkolás csatlakoztatása nélkül nem működik. Tegye el a diagnosztikai ACE-egységet egy száraz, biztonságos helyre a műhelyben; ne a gépen tárolja.

  Üzemeltetési tanácsok

  Megismerkedés a géppel

  A tényleges fűnyírás megkezdése előtt sajátítsa el a gép működtetését egy nyitott területen. Gyakorolja a motor beindítását és leállítását. Gyakorolja az előremenetet és a hátramenetet. Gyakorolja a nyíróegységek leengedését és felemelését, valamint azok be- és kikapcsolását. Ha megismerkedett a géppel, gyakorolja az emelkedőn és lejtőn történő munkavégzést különböző sebességek mellett.

  A figyelmeztető rendszer ismertetése

  Ha egy figyelmeztető lámpa használat közben világítani kezd, álljon meg azonnal a géppel, és szüntesse meg a problémát, mielőtt folytatná a munkát. Súlyos károsodás lehet a következménye, ha hibás állapotában használja a gépet.

  Fűnyírás

  Indítsa be a motort, és állítsa a gázkart GYORS helyzetbe. Állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsolót AKTIVáLT helyzetbe, a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarjával pedig indítsa el a nyíróegységeket (az első nyíróegységeket úgy állítják be, hogy a hátsó nyíróegységek előtt ereszkedjenek le). Az előremenetben történő fűnyíráshoz nyomja le előre a menetpedált.

  A gép vezetése vonulási üzemmódban

  Állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe, és emelje fel a nyíróegységeket vonulási helyzetbe. Állítsa a fűnyírás/vonulás kart VONULáSI helyzetbe. Akadályok közelében haladva ügyeljen arra, nehogy véletlenül károsodjon a gép vagy valamelyik nyíróegység. Legyen különösen óvatos, ha lejtőn dolgozik a géppel. Haladjon lassan, és kerülje az éles kanyarodásokat a lejtőn, nehogy felboruljon a géppel.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységekről, a hajtásokról, a hűtőrácsokról, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítókról és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

  • Kapcsolja ki a tartozékok meghajtását szállításkor, vagy amikor nem használja a gépet.

  • Szükség szerint végezze el a biztonsági öv karbantartását és tisztítását.

  • Se a gépet, se az üzemanyagtartályt ne tárolja olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, például vízmelegítőn vagy más eszközökön.

  A gép tolása vagy vontatása

  Vészhelyzetben a gép mozgatható úgy, hogy megnyitja a változó kiszorítású hidraulikaszivattyú megkerülőszelepét, felszerel egy hidraulikatömlőt a visszacsapószelep áthidalásához, majd tolni vagy vontatni kezdi a gépet.

  Important: A gép tolása vagy vontatása ne történjen 3–4,8 km/h-nál nagyobb sebességgel és 0,4 km-nél nagyobb távolságra, különben a hajtásrendszer belső károsodást szenvedhet. A gép tolásakor vagy vontatásakor a megkerülőszelep legyen nyitott helyzetben. Emellett fel kell szerelni egy hidraulikatömlőt a visszacsapószelep megkerüléséhez arra az esetre, ha a gép tolása vagy vontatása hátrafelé történik.

  Ha a gépet tolni vagy vontatni kell, nagy a valószínűsége, hogy előre és hátrafelé is el kell mozdítani. Annak érdekében, hogy a hajtásrendszert a tolás vagy vontatás ne károsítsa, legjobb felkészülni az előre- és a hátrafelé történő tolásra vagy vontatásra is.

  A gép előkészítése hátrafelé toláshoz vagy vontatáshoz

  Important: Ha a gépet hátrafelé kell tolni vagy vontatni, először át kell hidalni a négykerék-meghajtás csőelosztóján a visszacsapószelepet.

  A visszacsapószelep megkerüléséhez az alábbi Toro-alkatrészek szükségesek:

  • Toro-cikksz. 59-7410, diagnosztikai szerelvény

  • Toro-cikksz. 354-79, diagnosztikaiszerelvény-sapka

  • Toro-cikksz. 95-8843, hidraulikatömlő

  • Toro-cikksz. 95-0985, csatlakozó szerelvény (2)

  • Toro-cikksz. 340-77, hidraulikus szerelvény (2)

  1. Szerelje be a diagnosztikai szerelvényt a hátsó hajtás csőelosztóján az M8 és a P2 csatlakozási pont közti jelöletlen csatlakozási pontba (Ábra 39).

   g033131
  2. Kösse be a hidraulikatömlőt a hátsó hajtás csőelosztójába beszerelt diagnosztikai szerelvény és a hátrameneti nyomásellenőrző csatlakozási pont közé (Ábra 40).

   Note: A tömlő bekötéséhez használja fel a hidraulikus szerelvényeket és a csatlakozó szerelvényeket szükség szerint.

   g033132
  3. A megnyitásához fordítsa el balra vagy jobbra 90°-kal (¼ fordulattal) a megkerülőszelepet, hogy belül szabadon áramoljon a hidraulikafolyadék (Ábra 41).

   Note: Mivel a folyadék megkerüli a hajtásrendszert, az kenés nélkül marad, ezért az épsége érdekében csak lassan szabad mozgatni a gépet.Jegyezze meg a szelep helyzetét a megnyitásakor és az elzárásakor.

   g009703
  4. Ha befejezte a gép tolását vagy vontatását, szerelje le a felszerelt hidraulikatömlőt.

  5. Szerelje vissza a hátrameneti nyomásellenőrző csatlakozási pontra a védősapkát.

  6. Szerelje fel a diagnosztikai szerelvény sapkáját a csőelosztóra felszerelt szerelvényre.

  7. A motor beindítása előtt fordítsa el visszafelé 90°-kal (¼ fordulattal) a megkerülőszelepet.

   Note: A szelep elzárásakor ne lépje túl a 7–11 N∙m nyomatékot.

  A gép tolása vagy vontatása csak előre

  Ha a gépet csak előre kell eltolni vagy vontatni, csak a megkerülőszelepet kell elfordítani.

  Important: Ha a gépet hátrafelé kell tolni vagy vontatni, lásd: A gép előkészítése hátrafelé toláshoz vagy vontatáshoz.

  1. Nyissa fel a motorháztetőt, és távolítsa el a középső burkolatot.

  2. A megnyitásához fordítsa el balra vagy jobbra 90°-kal (¼ fordulattal) a megkerülőszelepet, hogy belül szabadon áramoljon a hidraulikafolyadék (Ábra 41).

   Note: Mivel a folyadék megkerüli a hajtásrendszert, az kenés nélkül marad, ezért az épsége érdekében csak lassan szabad előre mozgatni a gépet.Jegyezze meg a szelep helyzetét a megnyitásakor és az elzárásakor.

  3. A motor beindítása előtt fordítsa el visszafelé 90°-kal (¼ fordulattal) a megkerülőszelepet.

   Note: A szelep elzárásakor ne lépje túl a 7–11 N∙m nyomatékot.

  A gép szállítása

  • A gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor használjon teljes szélességű rámpákat.

  • Kösse le a gépet biztonságosan.

  A lekötési pontok azonosítása

  g198911

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldala a normál üzemeltetési helyzetből nézve határozható meg.

  Note: Az elektromos vagy hidraulikus bekötési rajz ingyenes példánya letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután a honlap Manuals (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül megkereste az adott gépet.

  Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor és a nyíróegység Kezelői kézikönyvét.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a nyíróegységeket, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ha lehet, járó motorú gépen ne végezzen karbantartást. Maradjon távol a mozgó alkatrészektől.

  • Bakolja alá a gépet, ha alatta végez munkát.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

  • Cseréljen ki minden kopott vagy sérült címkét.

  • A biztonság és az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Ellenőrizze az ékszíjak állapotát és feszességét.
 • Az első 50 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja át a biztonsági övet. nincs-e rajta kopás, vágás és egyéb károsodás. Cserélje le a biztonsági övet, ha bármely eleme nem működik megfelelően.
 • Ellenőrizze a rögzítőféket.
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ürítse le a vízleválasztót.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.
 • Tisztítsa le a hűtőről a hulladékot.
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket és tömlőket.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Ellenőrizze a forgókés-fenékkés érintkezést.
 • Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az elektrolitszintet(30 naponként, ha a gép tárolásban van).
 • Minden 50 órában
 • Kenje meg az összes csapágyat és perselyt(naponta, ha poros, koszos környezetben dolgozik).
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze az ékszíjak állapotát és feszességét.
 • Minden 150 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden 200 órában
 • Végezze el a légszűrő szervizelését (gyakrabban, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását.
 • Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg az üzemanyagcsöveket és -csatlakozókat.
 • Cserélje le az üzemanyagszűrő tartályt.
 • Végezze el a rögzítőfékrendszer szervizelését.
 • Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 2 évben
 • Ürítse le és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt.
 • Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használatához másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrizendő elemHét:
  Hét.K.Sze.Cs.P.Szo.Vas.
  Ellenőrizze a biztonsági reteszeléseket.       
  Ellenőrizze a fék működését.       
  Ellenőrizze a motorolaj szintjét.       
  Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.       
  Ürítse le a vízleválasztót.       
  Ellenőrizze a légszűrőt, a porsapkát és a szellőzőszelepet.       
  Ellenőrizze a szokatlan motorzajokat.1       
  Ellenőrizze a hűtőt törmelék szempontjából.       
  Ellenőrizze a szokatlan üzemi zajokat.       
  Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.       
  Ellenőrizze a hidraulikatömlők épségét.       
  Ellenőrizze a folyadékszivárgást.       
  Ellenőrizze az üzemanyagszintet.       
  Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.       
  Ellenőrizze a műszerek működését.       
  Ellenőrizze a vágásmagasság-beállítást.       
  Kenje meg az összes zsírzószemet.2       
  Javítsa meg a sérült fényezést javítófestékkel.       
  Mossa le a gépet.       

  1 Ellenőrizze az izzítógyertyát és a befecskendező fúvókákat, ha a motor nehezen indul, erősen füstöl vagy egyenetlenül jár.

  2 Lemosás után mindig azonnal, az előírt időköztől függetlenül.

  Problémás területekkel kapcsolatos megjegyzések

  Az ellenőrzést végezte:
  TételDátumInformációk
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Karbantartás előtti intézkedések

  A védőburkolat eltávolítása

  1. Oldja ki és hajtsa fel a motorháztetőt.

  2. Távolítsa el a motorháztető forgócsapjait a tartókonzolokban biztosító sasszeget (Ábra 43).

   g008908
  3. Csúsztassa el a motorháztetőt jobbra, emelje fel a másik oldalát, majd húzza ki a tartókonzolokból.

  Note: A motorháztető visszaszereléséhez végezze el az eljárást fordítva.

  Az akkumulátorrekesz-fedél eltávolítása

  Lazítsa meg a gombokat, és távolítsa el az akkumulátorrekesz fedelét (Ábra 44).

  Note: További tájékoztatásért lásd: Az akkumulátor szervizelése.

  g034350

  Kenés

  A csapágyak és perselyek zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Kenje meg az összes csapágyat és perselyt(naponta, ha poros, koszos környezetben dolgozik).
 • Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  Kenje meg rendszeresen a zsírzószemeket 2. számú lítiumos zsírral. Kenje meg az összes csapágyat és perselyt naponta, ha poros, koszos környezetben dolgozik. Poros, piszkos működési feltételek mellett szennyeződés juthat be a csapágyakba és perselyekbe, ami gyorsabb kopást eredményez. Végezze el a kenést a zsírzógombokon keresztül minden lemosást követően azonnal, az előírt időköztől függetlenül.

  A zsírzógombok elhelyezkedése és a kenéskor felhasználandó zsír mennyisége a következő:

  • A kormányrendszer forgócsapja (Ábra 45)

   g008897
  • Első emelőkarcsuklók és emelő munkahengerek (egyenként 3 helyen); lásd Ábra 46.

   g034347
  • Hátsó emelőkarcsuklók és emelő munkahengerek (egyenként 3 helyen); lásd Ábra 47.

   g200803
  • Nyíróegységek csuklópontjai (egyenként 2); lásd: Ábra 48.

   g020393
  • A semleges helyzet beállító mechanizmusa (Ábra 49)

   g008901
  • Fűnyírás/vonulás csúszka (Ábra 50)

   g008902
  • Szíjfeszítő forgócsap (Ábra 51)

   g008903

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • Az olajszint ellenőrzését és az olaj forgattyúházba való betöltését álló motornál végezze.

  • Ne változtassa meg a motor fordulatszám-szabályozójának beállításait, és ne járassa túl nagy fordulatszámon a motort.

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • A motor olajjal feltöltött forgattyúházzal kerül forgalomba; ugyanakkor az olajszintet a motor első beindítása előtt és után is ellenőrizni kell.

  A forgattyúház kapacitása szűrővel együtt körülbelül 3,8 l.

  Használjon az alábbi előírásoknak megfelelő kiváló minőségű motorolajat:

  • API-besorolás: CH-4, CI-4 vagy magasabb.

  • Javasolt olaj: SAE 15W-40 (–17 °C fölött)

  • Alternatív olaj: SAE 10W-30 vagy 5W-30 (bármilyen hőmérsékleten)

  Note: A Toro Premium motorolaj 15W-40 és 10W-30 viszkozitású változata egyaránt kapható a forgalmazóknál.

  Note: A motorolaj szintjének ellenőrzésére a legalkalmasabb időpont a munkanap eleje, amikor a motor még hideg a beindítás előtt. Ha járt a motor, hagyja visszacsorogni az olajat az olajteknőbe legalább 10 percig, mielőtt ellenőrzi a szintjét. Ha az olajszint a nívópálcán levő alacsony jelölésen vagy az alatt látható, olajat betöltve emelje a szintet a tele jelölésig. Ne töltse túl a motort. Ha az olajszint a nívópálca felső és alsó jelölése közé esik, nem kell rátöltenie.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Vegye ki a nívópálcát (Ábra 52), és törölje le egy tiszta ronggyal.

   g008881
  3. Dugja vissza a nívópálcát a csőbe úgy, hogy teljesen felüljön a helyén. Húzza ki a nívópálcát, és ellenőrizze az olajszintet.

  4. Ha az olajszint alacsony, vegye le az olajbetöltő sapkát (Ábra 53). Öntsön be a nyíláson fokozatosan, kis mennyiségekben olajat, közben sűrűn ellenőrizve az olajszintet, amíg az el nem éri a nívópálca tele jelzését.

   g008882
  5. Tegye vissza az olajbetöltő sapkát, és csukja le a motorháztetőt.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Végezze el a légszűrő szervizelését (gyakrabban, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
  • Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérüléseket keresve, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. Cserélje ki, ha károsodott. Ellenőrizze a teljes szívórendszert szivárgás, károsodás és laza tömlőbilincsek szempontjából.

  • Szervizelje a légszűrőt a javasolt időközönként vagy gyakrabban, ha a motor teljesítménye a rendkívül poros koszos környezet miatt csökken. A légszűrőbetét korábbi cseréjével csak növekszik annak kockázata, hogy szennyeződés jut a motorba, amikor a légszűrőbetétet eltávolítja.

  • Ellenőrizze, hogy a légszűrőfedél megfelelően felült-e a légszűrőházra, és jól tömít-e.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Oldja a légszűrőfedelet a légszűrőházhoz rögzítő kapcsokat (Ábra 54).

  3. Távolítsa el a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 54).

  4. A szűrőbetét eltávolítása előtt kis nyomású – 2,76 bar nyomású tiszta és száraz – levegővel fúvassa ki az elsődleges szűrő külseje és a tartály között felgyűlt nagyobb darabokat.

   Note: Kerülje a nagy nyomású levegő használatát, mert az befújhatja a szennyeződést a szívórendszerbe. Ezzel a tisztítási eljárással meggátolható a szennyeződés bejutása a szívórendszerbe, amikor eltávolítja az elsődleges szűrőt.

  5. Cserélje ki a szűrőt (Ábra 54).

   Ne kezdjen a használt légszűrőbetét tisztításába, mert a tisztítás károsítja a szűrőbetét anyagát.

   g002401
  6. Vizsgálja meg az új szűrőt, hogy nincs-e rajta szállítási sérülés, és ellenőrizze a szűrő és a ház közötti tömítést.

   Important: Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  7. A betét külső peremére nyomást kifejtve helyezze be az új szűrőt a légszűrőházba.

   Important: Ne fejtsen ki nyomást a szűrőbetét hajlékony középső részére.

  8. Tisztítsa meg az eltávolítható légszűrőfedélben található poreltávolító nyílást.

  9. Távolítsa el a gumi kimeneti szelepet a légszűrőfedélből, tisztítsa meg az üreget, majd helyezze vissza a kimeneti szelepet.

  10. Szerelje fel a légszűrőfedelet úgy, hogy a gumi kimeneti szelep lefelé nézzen – hátulról nézve kb. 5 és 7 óra közötti helyzetben.

  11. Rögzítse a légszűrőfedelet a kapcsokkal.

  Motorolaj és olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden 150 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Szerelje ki mindegyik leeresztőcsavart (Ábra 55), és ürítse le az olajat egy megfelelő edénybe. Ha már nem jön több olaj, szerelje vissza a leeresztőcsavarokat.

   g020086
  3. Távolítsa el az olajszűrőt (Ábra 56).

   g022147
  4. Kenje be vékonyan friss olajjal az új olajszűrő tömítését, majd szerelje fel az olajszűrőt.

   Important: Ne húzza meg túl erősen az olajszűrőt.

  5. Töltse fel olajjal a forgattyúházat; lásd: A motorolaj szintjének ellenőrzése.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Az üzemanyagtartály szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 2 évben
 • Ürítse le és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt.
 • Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  Ürítse le és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt, ha az üzemanyag-ellátó rendszer elszennyeződött, vagy a gépet hosszabb ideig tárolni fogja. Öblítse ki a tartályt tiszta üzemanyaggal.

  Az üzemanyag-vezetékek és csatlakozások vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg az üzemanyagcsöveket és -csatlakozókat.
 • Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozókat elhasználódás, károsodás és lazulás szempontjából.

  A vízleválasztó leürítése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ürítse le a vízleválasztót.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Helyezzen egy tiszta edényt az üzemanyagszűrő alá.

  3. Lazítsa meg a leeresztő szelepet a szűrőtartály alján (Ábra 57).

   g009880
  4. Húzza meg a leeresztő szelepet a leürítés után.

  Az üzemanyagszűrő tartály cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje le az üzemanyagszűrő tartályt.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő tartály rögzítési helyének környékét (Ábra 57).

  3. Távolítsa el a szűrőtartályt, és tisztítsa meg a rögzítési felületet.

  4. Kenje meg a szűrőház tömítését tiszta olajjal.

  5. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőtartályt annyira, hogy a tömítése felüljön a rögzítési felületre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  A befecskendező szelepek légtelenítése

  Note: Csak akkor végezze el ezt a műveletet, ha a motor annak ellenére nem indul be, hogy az üzemanyagrendszer átesett a normál légtelenítési eljáráson; lásd: Az üzemanyagrendszer légtelenítése.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, és állítsa le a motort.

  2. Lazítsa meg az 1. sz. befecskendezőszelep- és foglalategység csatlakozóját.

   g008913
  3. Állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe.

  4. Fordítsa az indítókulcsot INDíTáS helyzetbe, és figyelje, ahogy az üzemanyag áramlik a csatlakozó körül. Fordítsa az indítókulcsot KI helyzetbe, ha már folyamatos áramlást lát.

  5. Húzza meg biztonságosan a csatlakozót.

  6. Ismételje meg az eljárást a maradék fúvókákkal.

  Elektromos berendezés karbantartása

  A villamos rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A gép javítása előtt kösse le az akkumulátort. Először a negatív sarut kösse le, és utána a pozitívot. Először a pozitív sarut kösse vissza, és utána a negatívot.

  • Az akkumulátor töltését nyitott, jól szellőző helyen végezze, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a fali aljzatból. Viseljen védőruházatot, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az elektrolitszintet(30 naponként, ha a gép tárolásban van).
 • Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  Ügyeljen az elektrolitszint fenntartására, és tartsa tisztán az akkumulátor tetejét. Inkább hűvösebb, semmint melegebb helyen tárolja a gépet, hogy az akkumulátor ne merüljön túl gyorsan.

  A cellákban az elektrolitszintet desztillált vagy ionmentes vízzel tartsa fenn. A cellákat ne töltse a bennük található osztott gyűrű alsó pereme fölé. A cellakupakokat úgy helyezze vissza, hogy a szellőzőnyílásaik hátrafelé (az üzemanyagtartály felé) nézzenek.

  Veszély

  Az akkumulátor elektrolitja kénsavat tartalmaz, ami lenyelve halálos, bőrre kerülve pedig súlyos égési sérüléseket okoz.

  • Ne igyon elektrolitot, és ügyeljen arra, hogy az ne érintkezzen a bőrrel, szemmel vagy ruházattal. Viseljen védőszemüveget szemei, valamint gumikesztyűt a keze védelmére.

  • Olyan helyen végezze az akkumulátor elektrolittal való feltöltését, ahol a közelben rendelkezésre áll tiszta víz, hogy szükség esetén rögtön leöblíthesse a bőrét.

  Mossa le rendszeresen az akkumulátor tetejét ammóniás vagy szódabikarbónás oldattal benedvesített ecsettel. Öblítse le a felső felületet tiszta vízzel a lemosás után. Az akkumulátor tisztítása közben a cellakupakok legyenek a helyükön.

  Az akkumulátorkábelek rögzüljenek szorosan az akkumulátor pólusain, hogy jó elektromos érintkezést biztosítsanak.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, és csak azután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak azután a negatív (fekete) kábelt.

  Ha a pólusoknál korrózió jelenne meg, kösse le a kábeleket a negatívval (–) kezdve, majd egyenként kaparja le tisztára a sarukat és a pólusokat. Csatlakoztassa a kábeleket a pozitívval (+) kezdve, majd vonja be a pólusokat vazelinnel.

  A biztosítékok ellenőrzése

  Az elektromos rendszer biztosítékai a kezelőpanel alatt találhatók.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • A gumiabroncsokat túlfújva szállítják ki. Ezért engedjen ki belőlük némi levegőt, hogy csökkenjen a nyomásuk. A gumiabroncsokban a megfelelő nyomás 0,83 bar (83 kPa).

  Note: Mindig gondoskodjon a javasolt nyomásról az összes gumiabroncsban, hogy biztosítható legyen a megfelelő vágásminőség és gépteljesítmény.

  Veszély

  Az alacsony abroncsnyomás csökkenti a gép lejtőstabilitását. Emiatt a gép felborulhat, ami súlyos, akár halálos sérüléssel is járhat.

  Ne használja a gépet alacsony abroncsnyomás mellett.

  A kerékanyák meghúzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden 200 órában
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Húzza meg a kerékanyákat 103–127 N∙m nyomatékkal.

  Figyelmeztetés

  A kerékanyák nem megfelelő nyomatékkal történő meghúzása személyi sérülést okozhat.

  Mindig ügyeljen a kerékanyák megfelelően meghúzott állapotára.

  A hajtás beállítása semleges helyzetbe

  Ha a gép a menetpedál SEMLEGES helyzetében elindul, állítson a hajtásbeállító körhagyón.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Emelje el az egyik első kerekek és a hátsó kereket a talajról, és bakolja alá a vázat.

   Figyelmeztetés

   Ha a gép nincs megfelelően alátámasztva, véletlenül leborulhat, és személyi sérülést okozhat.

   Egy első kereket és a hátsó kereket el kell emelni a talajtól; különben a gép a beállítás során elmozdul.

  3. Lazítsa meg az ellenanyát a hajtásbeállító körhagyón (Ábra 59).

   g008922

   Figyelmeztetés

   A motornak járnia kell, hogy elvégezhesse a végső beállítást a hajtásbeállító körhagyón. A forró vagy mozgó alkatrészek érintése személyi sérülést okozhat.

   Tartsa távol kezét, lábát, arcát és más testrészeit a hangtompítótól, a motor egyéb forró alkatrészeitől és a forgó alkatrészektől.

  4. Indítsa be a motort, majd a körhagyót a hatlapú részénél fogva, mindkét irányba elfordítva keresse meg a semleges tartomány középső helyzetét.

  5. Húzza meg az ellenanyát a beállítás rögzítéséhez.

  6. Állítsa le a motort.

  7. Távolítsa el a bakokat, és engedje le a gépet a műhely padlózatára. Menjen próbaútra a géppel, és ellenőrizze, hogy a menetpedál semleges helyzetében nem indul-e el.

  Hűtőrendszer karbantartása

  A hűtőrendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • A hűtőfolyadék lenyelése mérgezést okozhat. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

  • A nyomás alatt lévő, forrón kiáramló hűtőfolyadék, valamint a forró hűtő és kapcsolódó alkatrészei súlyos égési sérüléseket okozhatnak.

   • Hagyja hűlni a motort legalább 15 percig, mielőtt levenné a hűtősapkát.

   • A hűtősapka megnyitásakor használjon rongyot, a sapkát pedig lassan nyissa meg, hogy a gőz eltávozhasson.

  A hűtőrendszer ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.
 • Tisztítsa le a hűtőről a rárakódott hulladékot naponta (Ábra 60). Rendkívül poros, koszos körülmények esetén tisztítsa meg a hűtőt óránként; lásd: A motor hűtőrendszerének kitisztítása.

  g019984

  A hűtőrendszert víz és etilén-glikol fagyálló 50/50 arányú keverékével töltik fel. Mindennap ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a motor beindítása előtt.

  A hűtőrendszer kapacitása kb. 5,7 liter.

  Vigyázat

  Ha a motor járt, a túlnyomás alatt lévő, forró hűtőfolyadék kiszökhet, és égési sérüléseket okozhat.

  • Ne vegye le a hűtősapkát, ha meleg a motor.

  • A hűtősapka megnyitásakor használjon rongyot, a sapkát pedig lassan nyissa meg, hogy a gőz eltávozhasson.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban (Ábra 61). Hideg motornál a hűtőfolyadék szintjének körülbelül a tágulási tartály két jelzése között félúton kell lennie.

  3. Ha a hűtőfolyadék szintje alacsony, vegye le a tágulási tartály sapkáját, és töltsön utána. Ne töltse túl a tartályt.

  4. Tegye vissza a tágulási tartály sapkáját.

   g008885

  A motor hűtőrendszerének kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa le a hűtőről a hulladékot.
 • Tisztítsa le a hűtőről a rárakódott hulladékot naponta. Koszos körülmények között gyakrabban végezzen tisztítást.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Emelje fel a motorháztetőt.

  3. Tisztítsa meg alaposan a motorteret minden hulladéktól.

  4. Mindkét oldalon alaposan tisztítsa meg a hűtő környékét sűrített levegővel (Ábra 62).

   g019984
  5. Csukja le a motorháztetőt.

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfék beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Lazítsa meg a gombot a rögzítőfékkarhoz rögzítő csavart (Ábra 63).

   g008923
  3. Forgassa el a gombot úgy, hogy 133–178 N erőre legyen szükség a kar behúzásához.

  4. A beállítás után húzza meg a rögzítőcsavart.

  A rögzítőfékrendszer szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Végezze el a rögzítőfékrendszer szervizelését.
 • A gép előkészítése

  1. A géppel vízszintes felületre leparkolva húzza be a rögzítőféket, engedje le a nyíróegységeket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelőülést.

  2. Emelje fel a gép elejét.

  3. Támassza alá a gépet megfelelő teherbírású emelőállványokkal; lásd: Műszaki adatok.

  4. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést a gép másik oldalán.

  Az első kerekek eltávolítása

  1. Szerelje le a 4 kerékanyát, amelyek az első kereket a kerékagyhoz rögzítik, majd távolítsa el a kereket (Ábra 64).

   g332518
  2. Ismételje meg az 1 lépést a gép másik oldalán.

  A kerékagy és a fékdob eltávolítása

  Célszerszámok: kerékagylehúzó – Toro-cikksz. TOR4097

  1. Távolítsa el a kerékagyat a motor tengelyéhez rögzítő anyát (Ábra 65 vagy Ábra 66).

   g332519
   g332520
  2. Ismételje meg az 1 lépést a gép másik oldalán.

  3. Engedje ki a rögzítőféket.

  4. Az előírt kerékagylehúzó segítségével távolítsa el a kerékagyat és fékdobot a kerékmotortengelyről (Ábra 65 vagy Ábra 66).

  5. Távolítsa el az íves reteszt a kerékmotortengelyből (Ábra 67).

   g332521
  6. Ismételje meg a 4. és az 5. lépést a gép másik oldalán.

  A fékdob és a fékpofák megtisztítása

  A gép mindkét oldalán tisztítsa meg a fékdobok belsejét, a fékpofákat, a féktartó lemezt (Ábra 68), és ha felszerelte, a választható fűterelő lemezt is tisztítsa meg a fűtől, kosztól és portól.

  g332543

  A fékkulcstengely ellenőrzése és kenése

  1. Permetezzen behatoló olajat a fékkulcstengely és a féktartó lemez közé a féktartó lemez (a választható fűterelő lemezzel nem rendelkező gépek) vagy a kerékvédőlemez (a választható fűterelő lemezzel rendelkező gépek) belső oldala felől (Ábra 69 vagy Ábra 70).

   g332544
   g332545
  2. Mozgassa meg a rögzítőfék karját fel és le, és ellenőrizze, hogy a fékkulcskar akadálymentesen mozog-e (Ábra 71).

   Note: Ha a fékkulcs szorul, javítsa meg vagy cserélje ki; lásd a gép Szervizelési kézikönyvét.

   g332560
  3. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést a gép másik oldalán.

  4. Állítsa lenti helyzetbe a rögzítőfék karját (kioldott helyzet).

  A fékrudazat ellenőrzése

  1. Vizsgálja meg a bal és a jobb oldali fékrudazategységet (Ábra 72) károsodás és kopás szempontjából.

   Note: Ha talál károsodott vagy kopott fékrúdalkatrészt, javítsa meg vagy cserélje ki; lásd a gép Szervizelési kézikönyvét.

   g332541
  2. Vizsgálja meg a fékműködtető tengelyt (Ábra 72) károsodás és kopás szempontjából.

   Ha a fékműködtető tengely károsodott vagy kopott, javítsa meg vagy cserélje ki; lásd a gép Szervizelési kézikönyvét.

  A kerékagy és a fékdob felszerelése

  1. Tisztítsa meg alaposan a kerékagyat és a hidraulikus motor tengelyét.

  2. Tegye be az íves reteszt a kerékmotortengely reteszhornyába (Ábra 73).

   g332521
  3. Szerelje fel a kerékagyat és fékdobot a kerékmotortengelyre (Ábra 74 vagy Ábra 75).

   g332519
   g332520
  4. Rögzítse a kerékagyat a tengelyhez az anyával (Ábra 74 vagy Ábra 75), kézzel meghúzva az anyát.

   Note: A fékpofáknak és a féktartó lemeznek koncentrikusan kell a fékdobhoz igazodniuk. Ha a fékpofák, a lemez és a dob nem koncentrikus egymással, lásd a gép Szervizelési kézikönyvét.

  5. Ismételje meg az 1–4. lépést a gép másik oldalán.

  A kerék felszerelése

  1. Szerelje fel a kereket a kerékagyra a 4 kerékanyával (Ábra 76), kézzel meghúzva azokat.

   g332518
  2. Ismételje meg az 1 lépést a gép másik oldalán.

  3. Távolítsa el az emelőállványokat, és engedje a talajra a gépet.

  4. Húzza meg a kerékanyákat 95–122 N m nyomatékkal keresztirányban.

  5. Húzza meg a rögzítőanyát 339–372 N∙m nyomatékkal.

  6. Ellenőrizze a rögzítőféket, és szükség esetén állítsa be; lásd: A rögzítőfék ellenőrzése.

  Ékszíjak karbantartása

  A motorékszíjak szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze az ékszíjak állapotát és feszességét.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze az ékszíjak állapotát és feszességét.
 • A generátor-/ventilátorékszíj feszességének beállítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Nyissa fel a motorháztetőt.

  3. Ellenőrizze az ékszíj feszességét a generátor- és a forgattyústengely-szíjtárcsa között félúton benyomva.

   Note: 98 N erő kifejtésekor az ékszíj benyomódása normál esetben 11 mm.

   g008916
  4. Ha a benyomódás nem ennyi, az alábbi eljárást követve állítsa be az ékszíj feszességét:

   1. Lazítsa meg a merevítőt a motorhoz rögzítő, valamint a generátort a merevítőhöz rögzítő csavart.

   2. Illesszen be egy feszítővasat a generátor és a motor közé, és feszítse kifelé a generátort.

   3. A megfelelő feszességet elérve húzza meg a generátor és a merevítő csavarjait, hogy rögzítse a beállítást.

  A hidrosztatika hajtószíjának cseréje

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tegyen fel egy csőkulcsot vagy kis darab csövet a szíjfeszítő rugó végére.

   Figyelmeztetés

   A rugó nagy terhelés alatt áll, így személyi sérülést okozhat.

   Járjon el körültekintően, amikor megszünteti a rugó feszülését.

  3. Nyomja lefelé és előre a rugó végét (Ábra 78), hogy kiakassza a konzolból, és megszüntesse a rugó feszességét.

   g008917
  4. Cserélje ki a hajtószíjat.

  5. A rugó megfeszítéséhez végezze el az eljárást fordítva.

  Kezelőberendezés karbantartása

  A gázadagolás beállítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Állítsa hátra annyira a gázkart, hogy a vezérlőpanel résének ütközzön.

  3. Lazítsa meg a gázbovden csatlakozóját a befecskendező szivattyú karján (Ábra 79).

   g020336
  4. Nyomja neki a befecskendező szivattyú karját az alacsony alapjárat ütközőjének, és húzza meg a gázbovden csatlakozóját.

  5. Lazítsa meg a gázkart a vezérlőpanelhez rögzítő csavarokat.

  6. Tolja teljesen előre a gázkart.

  7. Csúsztassa neki az ütközőlemezt a gázkarnak, és húzza meg a gázkart a vezérlőpanelhez rögzítő csavarokat.

  8. Ha a gázkar üzem közben nem marad meg a beállított helyzetben, húzza meg a súrlódást szabályozó önbiztosító anyát 5–6 N∙m nyomatékkal.

   Note: A gázkar működtetéséhez szükséges erő maximum 89 N lehet.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal, sebészi úton el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikacső és -tömlő megfelelő állapotban van, valamint az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény jól zár.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó furatokhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikavezetékek és tömlők ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket és tömlőket.
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket és tömlőket szivárgás, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából. A használat megkezdése előtt végezze el a szükséges javításokat.

  A hidraulikafolyadék ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • A tartályt gyárilag kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal töltik fel. A hidraulikafolyadék ellenőrzése hideg állapotban a legcélszerűbb. A gépnek a szállítási konfigurációjában kell lennie.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tisztítsa meg a hidraulikatartály nyaka és töltőnyílása körüli területet (Ábra 80).

   g008886
  3. Távolítsa el a tartálysapkát.

  4. Vegye ki a nívópálcát betöltőnyakból, és törölje le egy tiszta ronggyal. Tegye vissza a nívópálcát a betöltőnyakba; ezután vegye ki, és ellenőrizze a folyadékszintet. A folyadékszintnek a nívópálca jelölésétől számított 6 mm-en belül kell lennie.

  5. Ha a szint alacsony, töltsön be a megfelelő folyadékból annyit, hogy a szint a tele jelzésnél legyen.

  6. Tegye vissza a nívópálcát és a sapkát a betöltőnyakra.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A tartályt gyárilag kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal töltik fel. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta; lásd: A hidraulikafolyadék ellenőrzése.

  Javasolt hidraulikafolyadék: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (megnövelt élettartamú hidraulikafolyadék); kapható 19 literes kannában és 208 literes hordóban.

  Note: A javasolt cserefolyadék használata esetén ritkábban kell cserélni a folyadékot és a szűrőt.

  Más használható hidraulikafolyadékok: ha a Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nem kapható, használhat más olyan hagyományos, nyersolajbázisú hidraulikafolyadékot, amelynek tulajdonságai megfelelnek az alábbi anyagjellemzőknek, és amely megfelel az iparági szabványoknak. Ne használjon szintetikus folyadékot. A megfelelő termékről érdeklődjön valamilyen kenőanyag-forgalmazónál.

  Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért, ezért használja megbízható, neves gyártók termékét.

  Magas viszkozitási indexű/alacsony dermedéspontú kopásgátló hidraulikafolyadék, ISO VG 46

  Anyagjellemzők: 
   Viszkozitás, ASTM D44540 °C-on 44–48 cSt
   Viszkozitási index, ASTM D2270140 vagy magasabb
   Dermedéspont, ASTM D97–37 °C és –45 °C között
   Iparági előírások:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 vagy M-2952-S)

  Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  Important: A Toro által egyedüliként elfogadott, biológiailag lebomló szintetikus hidraulikafolyadék a Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid. Ez a folyadék kompatibilis a Toro hidraulika-rendszereiben használt elasztomerekkel, és széles hőmérséklet-tartományban használható. Ez a folyadék kompatibilis a hagyományos ásványi olajokkal, de maximális a teljesítménye, és biológiailag lebomlik. A hidraulika-rendszerből alaposan ki kell mosni a hagyományos folyadékot. Az olaj 19 literes (5 US gallon) kannában és 208 literes (55 US gallon) hordóban kapható a hivatalos Toro-márkakereskedésekben.

  A hidraulikafolyadék-tartály kapacitása

  A hidraulikafolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Figyelmeztetés

  A forró hidraulikafolyadék súlyos égési sérüléseket okozhat.

  Hagyja lehűlni a hidraulikafolyadékot, mielőtt bármilyen karbantartásba kezdene a hidraulika-rendszeren.

  Ha a folyadék elszennyeződött, forduljon a helyi Toro-forgalmazóhoz, mert a rendszert át kell öblíteni. A szennyezett folyadék a tiszta folyadékhoz képest tejszerűnek vagy feketének tűnik.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Kösse le a nagy hidraulikatömlőt (Ábra 81) a tartályról, és ürítse le a hidraulikafolyadékot egy megfelelő edénybe.

   g020253
  3. Kösse vissza a hidraulikatömlőt, ha már nem áramlik kifelé a hidraulikafolyadék.

  4. Töltse fel a hidraulikatartályt (Ábra 82) kb. 22,7 liter hidraulikafolyadékkal; lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

   Important: Csak a megadott hidraulikafolyadékot használja. Más folyadékok károsíthatják a rendszert.

   g008886
  5. Szerelje vissza a tartálysapkát. Indítsa be a motort, majd az összes hidraulikus kezelőszervet megmozgatva oszlassa el a hidraulikafolyadékot a rendszerben.

  6. Keressen esetleges szivárgást; ezután állítsa le a motort.

  7. Ellenőrizze a folyadékszintet, és töltsön utána annyit, hogy a nívópálcán a tele jelzésig érjen a szintje.

   Important: Ne töltse túl a tartályt.

  A hidraulikaszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Figyelmeztetés

  A forró hidraulikafolyadék súlyos égési sérüléseket okozhat.

  Hagyja lehűlni a hidraulikafolyadékot, mielőtt bármilyen karbantartásba kezdene a hidraulika-rendszeren.

  Használjon eredeti Toro csereszűrőt, cikksz. 86-3010.

  Important: Bármilyen más szűrő használata érvénytelenítheti az egyes részegységekre vállalt garanciát.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tisztítsa meg a szűrő rögzítési területének környékét. Tegyen egy edényt a szűrő (Ábra 83) alá, majd távolítsa el a szűrőt.

   g034351
  3. Kenje meg az új szűrő tömítését, és töltse fel a szűrőt hidraulikafolyadékkal.

  4. Ellenőrizze a szűrő felfogatási területének tisztaságát. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön a rögzítőlemezre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  5. Indítsa be a motort, és járassa nagyjából 2 percig a rendszer légtelenítéséhez. Állítsa le a motort, és keressen esetleges szivárgást.

  A nyíróegységek rendszerének karbantartása

  Késekkel kapcsolatos óvintézkedések

  A kopott vagy sérült kés vagy fenékkés eltörhet, a letört darab pedig kirepülve súlyos, akár halálos személyi sérülést is okozhat úgy a kezelőnek, mint a közelben tartózkodóknak.

  • Ellenőrizze rendszeresen a késeket és a fenékkéseket kopás és sérülés szempontjából.

  • A kések ellenőrzésekor legyen nagyon körültekintő. Viseljen védőkesztyűt, és legyen nagyon óvatos a szervizelésükkor. A késeket és a fenékkéseket csak cserélni vagy fenni szabad; tilos azokat kiegyenesíteni vagy hegeszteni.

  • A több nyíróegységgel rendelkező gépeken végezze körültekintően a nyíróegység forgatását; annak hatására a többi nyíróegység is forogni kezdhet.

  A forgókés-fenékkés érintkezés beállításának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a forgókés-fenékkés érintkezést.
 • Ellenőrizze minden nap a munka megkezdése előtt a forgókés-fenékkés érintkezést, függetlenül attól, hogy az előző alkalommal a vágásminőség elfogadható volt. A forgókésnek és a fenékkésnek teljes hosszában finoman érintkeznie kell (lásd a Kezelői kézikönyvben a forgókés fenékkéshez állításával foglalkozó szakaszt).

  A választható kalibrálóléc használata

  Használja a kalibrálólécet (Ábra 84) a nyíróegység beállításához. Tekintse meg a nyíróegység Kezelői kézikönyvét a beállítási eljárással kapcsolatban.

  g004552

  A nyíróegységek fenése visszaforgatással

  Figyelmeztetés

  A nyíróegységek és más mozgó alkatrészek érintése személyi sérülést okozhat.

  • Tartsa távol ujjait, kezét és ruházatát a nyíróegységektől és más mozgó alkatrészektől.

  • Ne kísérelje meg a nyíróegységek kézzel vagy lábbal történő megforgatását, ha jár a motor.

  Note: A kések visszaforgatásos fenésekor az összes nyíróegység egyszerre jár.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsoló KIKAPCSOLT helyzetbe.

  2. Hajtsa fel a padlópanelt, hogy hozzáférjen a kezelőszervekhez.

  3. Állítsa be a késfenéshez a kezdeti forgókés-fenékkés távolságot az összes nyíróegységen; lásd a nyíróegység Kezelői kézikönyvét.

  4. Indítsa be a motort, és járassa alacsony alapjárati fordulatszámon.

   Veszély

   Késfenés közben a motorfordulatszám módosítása esetén a nyíróegységek megállhatnak.

   • Ne módosítsa a motorfordulatszámot késfenés közben

   • Késfenést csak alapjáraton járó motorral végezzen.

  5. Állítsa a forgókés-fordulatszám szabályozó gombot 1. fokozatba (Ábra 85).

   g020248
  6. Állítsa a visszaforgatás kart R (késfenés) helyzetbe (Ábra 85).

   Veszély

   A mozgó nyíróegységek hozzáérve személyi sérülést okozhatnak.

   A személyi sérülések elkerülése érdekében feltétlenül távolodjon el a nyíróegységektől, mielőtt továbblép az eljárásban.

  7. A fűnyírás/vonulás kar FűNYíRáS helyzetében állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsoló AKTIVáLT helyzetbe. Tolja előre a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarját, hogy megkezdje a visszaforgatásos fenést a kijelölt nyíróegységeknél.

  8. Hordjon fel késfenő pasztát a késekre hosszú nyelű ecsettel. Semmiképpen ne rövid nyelű ecsetet használjon.

  9. Ha a nyíróegység a fenés során megállna vagy akadozni kezdene, növelje addig a forgókés fordulatszámát, amíg nem stabilizálódik, majd állítsa vissza az 1. fokozatba vagy a kívánt fordulatszámra.

  10. Ha a nyíróegységeken késfenés közben szeretne beállítást végezni, a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarját hátrahúzva állítsa le a nyíróegységeket, állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe, és állítsa le a motort. Miután elvégezte a beállításokat, ismételje meg az 5–9. lépést.

  11. Ismételje meg az eljárást az összes nyíróegységen, amelyen késfenést szeretne végezni.

  12. Ha végzett, állítsa vissza a visszaforgatás kart FűNYíRáS helyzetbe, hajtsa le a padlópanelt, és mosson le minden késfenő pasztát a nyíróegységekről. Állítsa be a forgókés-fenékkés érintkezést szükség szerint. Állítsa be a nyíróegység forgókés-fordulatszám szabályozó gombját a kívánt fűnyírási helyzetbe.

   Important: Ha késfenés után a visszaforgatás kapcsolót F (FűNYíRáS) helyzetbe, a nyíróegységek nem fognak felemelkedni vagy megfelelően működni.

   Note: A vágóél további javítása érdekében a késfenést követően simítsa át reszelővel az alsókés homlokfelületét. Ezzel eltávolítja a vágóélről a rajta esetleg kialakult sorját és durva éleket.

  Tisztítás

  A gép lemosása

  Mossa le a gépet szükség szerint csak vízzel vagy enyhe mosószerrel is. A gép lemosásához rongyot is használhat.

  Important: A gép tisztítására ne használjon se sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  Important: Ne használjon nagynyomású mosót a gépen. A nagynyomású mosó károsíthatja az elektromos rendszert, lelazíthat fontos címkéket, vagy kimoshatja a fontos zsírt a súrlódó pontokból. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor és az akkumulátor környékén.

  Important: Ne járó motorral mossa a gépet. A gép lemosása járó motor mellett belső motorkárosodást okozhat.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  A vontatóegység előkészítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tisztítsa meg alaposan a vontatóegységet, a nyíróegységeket és a motort.

  3. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  4. Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát; szükség esetén húzza meg azokat.

  5. Zsírozza meg az összes zsírzószemet és forgáspontot. Törölje le a felesleges kenőanyagot.

  6. Finoman csiszolja meg és fesse le javítófestékkel a festett területet ott, ahol az megkarcolódott, lepattogzott vagy rozsdás lett. Javítson ki minden horpadást a fémvázon.

  7. Az akkumulátor és a kábelek szervizelését végezze az alábbiak szerint; lásd: A villamos rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások:

   1. Kösse le az akkumulátorsarukat az akkumulátor pólusairól.

   2. Tisztítsa meg az akkumulátort, a sarukat és a pólusokat drótkefe és sütőszódaoldat segítségével.

   3. Vonja be a sarukat és az akkumulátorpólusokat Grafo 112X védőzsírral (Toro cikksz. 505-47) vagy vazelinnel a korrózió megelőzésére.

   4. 60 naponta tegye 24 órás csepptöltésre az akkumulátort, hogy megelőzze a szulfátosodását.

  A motor előkészítése

  1. Ürítse le a motorolajat az olajteknőből, és szerelje be a leeresztőcsavart.

  2. Távolítsa el és selejtezze az olajszűrőt. Szereljen fel új olajszűrőt.

  3. Töltse fel a motort a megadott motorolajjal.

  4. Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton kb. 2 percig.

  5. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  6. Öblítse át az üzemanyagtartályt friss, tiszta üzemanyaggal.

  7. Biztosítsa az üzemanyagrendszer összes szerelvényét.

  8. Tisztítsa ki alaposan és szervizelje a légszűrőegységet.

  9. Tömítse el a légszűrő bemenetét és a kipufogónyílást vízálló maszkolószalaggal.

  10. Ellenőrizze a hűtőfolyadék fagyáspontját, szükség esetén töltse be víz és etilén-glikol fagyálló 50/50 arányú keverékét a régióban várható legalacsonyabb hőmérsékletnek megfelelően.