Inngangur

Þessi vinnubíll er aðallega ætlaður til notkunar utan vega við flutning fólks og efnis. Notkun þessarar vöru við annað en tilætlaða notkun getur skapað hættu fyrir stjórnanda og nærstadda.

Lesið þessar upplýsingar vandlega til að læra að stjórna og sinna réttu viðhaldi á vörunni og til að koma í veg fyrir meiðsl og skemmdir á vörunni. Eigandi ber ábyrgð á réttri og öruggri notkun vörunnar.

Á www.Toro.com er að finna kennsluefni tengt öryggi og notkun vörunnar, upplýsingar um aukabúnað, upplýsingar um söluaðila og vöruskráningu.

Þegar þörf er á þjónustu, varahlutum frá Toro eða frekari upplýsingum skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og dreifingaraðila eða þjónustuver Toro og hafa tegundar- og raðnúmer vörunnar við höndina. Mynd 1 sýnir hvar tegundar- og raðnúmerin eru á vörunni. Skrifið númerin í kassann hér á síðunni.

Important: Hægt er nálgast upplýsingar um ábyrgð, varahluti og aðrar vöruupplýsingar með því að skanna QR-kóðann á raðnúmersmerkingunni (ef hann er til staðar) með fartæki.

g282597

Þessi handbók notar 2 orð til að auðkenna upplýsingar. Mikilvægt“ vekur athygli á sérstökum vélrænum upplýsingum og Athugið“ undirstrikar almennar upplýsingar sem vert er að lesa vandlega.

Öryggistáknið (Mynd 2) kemur bæði fyrir í þessari handbók og á vinnubílnum og er ætlað að auðkenna mikilvægar öryggisupplýsingar sem taka þarf mið af til að forðast slys. Þetta tákn birtist ásamt orðinu Hætta, Viðvörun eða Varúð.

 • Hætta gefur til kynna yfirvofandi hættulegar aðstæður sem valda dauða eða alvarlegum meiðslum ef ekki er komið í veg fyrir þær.

 • Viðvörun gefur til kynna hugsanlega hættu sem gæti valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef ekki er komið í veg fyrir hana.

 • Varúð gefur til kynna hugsanlega hættu sem getur valdið minni háttar eða alvarlegri meiðslum ef ekki er komið í veg fyrir hana.

g000502

Þessi vara uppfyllir allar viðeigandi evrópskar reglugerðir; frekari upplýsingar er að finna á aðskildu samræmisyfirlýsingarskjali vörunnar.

Notkun vélarinnar á skógivaxið, runnavaxið eða grasivaxið landsvæði telst brjóta í bága við almenningsauðlindalöggjöf Kaliforníu, hluta 4442 eða 4443, nema vélin sé búin neistavara, samkvæmt skilgreiningu í hluta 4442, henni sé haldið í góðu vinnuástandi eða hún hefur verið byggð, útbúin og viðhaldið þannig að komið sé í veg fyrir eldsvoða.

Meðfylgjandi notendahandbók vélarinnar inniheldur upplýsingar um Umhverfisverndarstofnun Bandaríkjanna (EPA) og útblástursreglugerð Kaliforníu fyrir útblásturskerfi, viðhald þeirra og ábyrgð. Hægt er að panta varahluti hjá framleiðanda vélarinnar.

Viðvörun

KALIFORNÍA

Viðvörun, tillaga 65

Vélarútblástur frá þessari vöru inniheldur efni sem Kaliforníuríki eru kunnugt um að geti valdið krabbameini og fæðingargöllum eða öðrum æxlunarskaða.

Rafgeymaskaut og tengihlutir innihalda blý og blýsambönd, efni sem Kaliforníuríki er kunnugt um að geti valdið krabbameini og æxlunarskaða. Þvoið hendur eftir meðhöndlun.

Öryggi

Þessi vinnubíll er hannaður í samræmi við kröfur SAE J2258 (nóv. 2016).

Almennt öryggi

Þessi vara getur valdið meiðslum á fólki. Fylgið alltaf öryggisleiðbeiningum til að koma í veg fyrir meiðsl á fólki.

 • Lesið til hlítar efni þessarar notendahandbókar áður en vinnubíllinn er tekinn í notkun. Gangið úr skugga um að allir sem nota vinnubílinn kunni að nota hann og skilji viðvaranirnar.

 • Sýnið árvekni á meðan unnið er á vinnubílnum. Ekki gera neitt sem veldur truflun; slíkt kann að leiða meiðsla eða eignatjóns.

 • Ekki setja hendur eða fætur nærri íhlutum á hreyfingu.

 • Ekki nota vinnubílinn án hlífa og annars öryggisbúnaðar á sínum stað á vinnubílnum og í nothæfu ástandi.

 • Haldið nærstöddum og börnum utan vinnusvæðisins. Aldrei skal leyfa börnum að vinna á vinnubílnum.

 • Stöðvið vinnubílinn, drepið á honum og fjarlægið lykilinn áður en viðhaldi er sinnt eða fyllt er á eldsneyti.

Röng notkun eða viðhald þessarar vinnuvélar getur leitt til meiðsla. Til að draga úr slysahættu skal fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum og vera ávallt vakandi fyrir öryggistákninu Graphic, sem merkir Aðgát“, Viðvörun“ eða Hætta“ – öryggisleiðbeiningar. Ef ekki er farið eftir þessum leiðbeiningum er hætta á meiðslum á fólki eða dauða.

Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar

Graphic

Öryggismerkingar og leiðbeiningar sjást greinilega og eru hjá öllum svæðum þar sem möguleg hætta er til staðar. Skiptið um skemmdar eða týndar merkingar.

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8410
decal131-8413
decal131-8414
decal131-8463
decal137-9984
decal138-3397
decal138-3518
decal138-3524

decal138-3528
decal139-3339
decal139-3340

Uppsetning

Note: Miðið vinstri og hægri hlið vinnubílsins út frá hefðbundinni vinnustöðu.

Uppsetning stýris (aðeins á alþjóðlegum gerðum)

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Stýri1
Stýrishlíf1
Skinna (½ to.)1
Rykhlíf1
 1. Ef hlíf hefur verið sett upp skal fjarlægja hana af nöf stýrisins (Mynd 3).

 2. Fjarlægið lásróna (½ to.) af stýrisskaftinu (Mynd 3).

 3. Rennið stýrinu, rykhlífinni og skinnunni (½ to.) upp á stýrisskaftið (Mynd 3).

  Note: Látið framhjólin vera bein og snúið stýrinu þannig að smærri teinninn á stýrinu sé lóðréttur.

 4. Festið stýrið á skaftið með lásrónni (½ to.) og herðið hana í 18 til 30 N∙m.

 5. Setjið hlífina á stýrið (Mynd 3).

  g198932

Vökvastaða og þrýstingur í hjólbörðum könnuð

 1. Kannið stöðu smurolíu áður en og eftir að vélin er gangsett í fyrsta skipti, sjá Smurolíuhæð könnuð.

 2. Kannið stöðu hemlavökva áður en vélin er gangsett í fyrsta skipti; sjá Athugun á hæð hemlavökvans.

 3. Kannið vökvastöðu sambyggðs gírkassa og drifs-áður en vélin er gangsett í fyrsta skipti; sjá Athugun á hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.

 4. Kannið loftþrýsting í hjólbörðum; sjá Þrýstingur hjólbarða kannaður.

Hemlar slípaðir

Slípið (keyrið til) hemlana fyrir notkun til að tryggja hámarksvirkni hemlakerfisins.

 1. Akið vinnubílnum eins hratt og hægt er og hemlið svo hratt án þess að læsa hemlunum.

 2. Endurtakið þetta tíu sinnum, með einnar mínútu hléum, til að koma í veg fyrir að hemlarnir ofhitni.

  Important: Þetta ferli skilar bestum árangri ef vinnubíllinn ber 227 kg farm.

Handbók lesin og uppsetningarefni skoðað

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

Notendahandbók1
Notendahandbók vélar1
Skráningarskírteini1
Fylgiskjal vegna skoðunar fyrir afhendingu1
Gæðavottorð1
Hnappur2
 • Lesið notendahandbókina og eigendahandbók vélarinnar.

 • Fyllið út skráningarskírteinið.

 • Ljúkið við fylgiskjal vegna skoðunar fyrir afhendingu.

 • Farið yfir gæðavottorðið.

Yfirlit yfir vöru

g033925
g034517

Lærið á stjórntækin áður en vélin er gangsett og unnið er á vinnubílnum.

Stjórnborð

g033921

Inngjafarfótstig

Notið inngjafarfótstigið (Mynd 6) til að stjórna aksturshraða vinnubílsins. Vélin er ræst með því að ýta inngjafarfótstiginu niður. Aksturshraði er aukinn með því að ýta fótstiginu lengra niður. Hægt er á vinnubílnum og því næst drepið á honum með því að sleppa fótstiginu.

Note: Hámarkshraði áfram er 26 km/klst.

Hemlafótstig

Notið hemlafótstigið til að stöðva eða hægja á vinnubílnum (Mynd 6).

Varúð

Hætta er á að meiðslum á fólki ef unnið er á vinnubílnum með slitna eða rangt stillta hemla.

Ef hægt er að stíga hemlafótstigið neðar en 25 mm frá gólfi vinnubílsins þarf að stilla eða gera við hemlana.

Sviss

Svissinn er staðsettur í neðra hægra horni mælaborðsins (Mynd 6).

Svissinn býður upp á þrjár stöður: AF, á og GANGSETNING.

Hægt er að ræsa bílinn á tvo vegu. Frekari upplýsingar eru í Vélin gangsett.

Stöðuhemilsstöng

Stöðuhemilsstöngin er staðsett á mælaborðinu (Mynd 6).

Setjið alltaf stöðuhemilinn á þegar drepið er á vélinni til að koma í veg fyrir að vinnubíllinn hreyfist úr stað fyrir slysni. Ef vinnubílnum er lagt í miklum halla skal gæta þess að setja stöðuhemilinn á.

Togið stöðuhemilsstöngina í átt að stjórnanda til að setja stöðuhemilinn á (Mynd 7).

g033923

Til að taka stöðuhemilinn af skal ýta á hnappinn efst á stöðuhemilsstönginni, toga stöðuhemiulsstöngina í átt að stjórnanda til að losa um þrýsting og ýta stöðuhemilsstönginni því næst fram (Mynd 8).

g033924

Innsog

Innsogsstýringin er staðsett á stjórnborðinu. Notið innsogið til að auðvelda ræsingu á kaldri vél, með því að toga innsogsstýringuna út á við (Mynd 6). Þegar vélin er komin í gang er innsogið stillt af til að tryggja mjúkan gang. Þegar vélin fer að hitna er innsogsstýringunni ýtt í SLöKKTA stöðu.

Gírstöng og gaumljós fyrir gírskipti

Hægt er að setja gírstöngina í 3 stöður sem sýndar eru með gaumljósi fyrir gírskipti: FRAMGíR, AFTUR á BAK og HLUTLAUSAN GíR (Mynd 9).

Note: Hægt er að ræsa vélina og láta hana í hvaða stöðu sem er af þessum þremur.

Úr HLUTLAUSRI stöðu er hægt að færa gírstöngina til vinstri, í FRAMGíR eða til hægri, í stöðuna AFTUR á BAK (Mynd 9).

Important: Ævinlega skal láta vinnubílinn nema staðar áður en skipt er um gír.

g033922

Flautuhnappur

Aðeins á alþjóðlegum gerðum

Flautuhnappurinn er staðsettur á stjórnborðinu (Mynd 6). Ýtið á flautuhnappinn til að flauta.

Ljósarofi

Ljósarofinn er staðsettur vinstra megin við stýrissúluna (Mynd 10). Notð ljósarofann til að stjórna aðalljósunum. Ýtið ljósarofanum upp til að kveikja á aðalljósunum. Ýtið ljósarofanum niður til að slökkva á aðalljósunum.

g033954

Vinnustundamælir

Vinnustundamælirinn er staðsettur hægra megin við ljósarofann (Mynd 10). Notið vinnustundamælinn til að reikna út heildarfjölda vinnustunda vélarinnar. Vinnustundamælirinn byrjar að telja í hvert sinn sem svissinum er snúið á GANGSTöðU, stöðuna RæSA eða þegar vinnubíllinn er í gangi.

Note: Á meðan vinnubíllinn er í gangi blikkar vinnustundamælirinn stöðugt og skráir notkunarstundir.

USB-innstunga

USB-innstungan er staðsett vinstra megin við stöðuhemilsstöngina (Mynd 6). Notið innstunguna sem aflgjafa fyrir fartæki.

Important: Þegar USB-innstungan er ekki í notkun skal setja gúmmíhlíf yfir hana til að hindra að innstungan verði fyrir skemmdum.

Eldsneytismælir

Eldsneytismælirinn (Mynd 11) er staðsettur á eldsneytisgeyminum, í áfyllingarlokinu á vinstri hlið vinnubílsins. Mælirinn sýnir magn eldsneytis í geyminum.

g033956

Handföng fyrir farþega

Handföng fyrir farþega eru staðsett á hverju sæti að utanverðu (Mynd 12).

g033955

Note: Tæknilýsingar og hönnun geta breyst án fyrirvara.

Grunnþyngd397 kg
Uppgefin afkastageta (á sléttu undirlagi)544 kg alls, þ.m.t. 90.7 kg fyrir þyngd stjórnanda og 91 kg fyrir þyngd farþega, farms, aukabúnaðar og tengitækja
Hámarksheildarþyngd ökutækisins (GVW) – á sléttu undirlagi941 kg alls, að meðtöldu öllu ofanskráðu
Hámarks burðargeta fyrir farm (á sléttu undirlagi)363 kg, að meðtöldum aukabúnaði festum að aftan
Hámarksgeta festingar fyrir aukabúnað palls45 kg alls
DráttargetaÞyngd á krók: 91 kg
Hámarksheildarþyngd eftirvagns (GTW): 680 kg
Heildarbreidd119 cm
Heildarlengd302 cm
Heildarhæð127,5 cm
Fríbil frá jörðu21,6 cm að framan, án farms og stjórnanda
14 cm að aftan, án farms og stjórnanda
Hjólhaf220 cm
Sporvídd (miðlína að miðlínu)Að framan: 119 cm
Að aftan: 119 cm
Lengd pallsAð innanverðu: 102 cm
Að utanverðu: 114,3 cm
Breidd pallsAð innan: 98 cm
Á formmótuðu stuðurunum að utanverðu: 107,3 cm
Hæð palls28 cm
Snúningshraði vélarHægur lausagangur: 1.250 til 1.350 sn./mín.
Hraður lausagangur: 3.650 til 3.750 sn./mín.

Tengitæki/aukabúnaður

Úrval tengitækja og aukabúnaðar sem Toro samþykkir er í boði fyrir vinnuvélina til að auka við afkastagetu hennar. Hafið samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða dreifingaraðila Toro eða farið á www.Toro.com þar sem finna má lista yfir öll samþykkt tengitæki og aukabúnað.

Notið eingöngu varahluti og aukabúnað frá Toro til að tryggja hámarksafköst og áframhaldandi öryggisvottun vinnuvélarinnar. Varahlutir og aukabúnaður frá öðrum framleiðendum geta reynst hættulegir og notkun þeirra kann að fella ábyrgðina úr gildi.

Notkun

Note: Miðið vinstri og hægri hlið vinnuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

Fyrir notkun

Öryggi fyrir notkun

Almennt öryggi

 • Aldrei leyfa börnum eða fólki, sem ekki hefur til þess þjálfun eða líkamlega getu, að vinna á eða við vinnubílinn. Gildandi reglur á hverjum stað kunna að setja takmörk við aldur stjórnanda. Eigandinn ber ábyrgð á að þjálfa stjórnendur og vélvirkja.

 • Kynnið ykkur örugga notkun búnaðarins, stjórntækjanna og öryggismerkinganna.

 • Drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en farið er úr ökumannssætinu. Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrifinn eða settur í geymslu.

 • Lærið að stöðva vinnubílinn og drepa á honum á skjótan máta.

 • Tryggið að farþegar (stjórnandi og farþegi) séu ekki fleiri en handföngin á vinnubílnum.

 • Gangið úr skugga um að allur öryggisbúnaður og merkingar séu á sínum stað. Gerið við eða skiptið um öryggisbúnað og setjið nýjar merkingar í stað þeirra sem eru ólæsilegar eða vantar. Ekki nota vinnubílinn ef þessir hlutir eru ekki til staðar eða virka ekki rétt.

Öryggi í kringum eldsneyti

 • Gætið ýtrustu varúðar við meðhöndlun eldsneytis. Það er mjög eldfimt og eldsneytisgufur eru sprengifimar.

 • Drepið í sígarettum, vindlum, pípum og öðrum kveikjuvöldum.

 • Notið eingöngu samþykkt eldsneytisílát.

 • Ekki fjarlægja eldsneytislokið eða fylla á eldsneytisgeyminn með vélina í gangi eða á meðan hún er heit.

 • Fyllið hvorki á né tappið af eldsneyti í lokuðu rými.

 • Geymið ekki vinnubílinn eða eldsneytisílát nærri óvörðum loga, neistaflugi eða kveikiloga, á borð við vatnshitara eða önnur heimilistæki.

 • Ef eldsneyti hellist niður skal ekki reyna að gangsetja vélina og forðast að kveikja minnsta neista þar til eldsneytisgufurnar hafa dreifst.

Daglegt viðhald

Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Leitið eftir sliti, skurðum eða öðrum skemmdum á sætisbeltunum. Skiptið um sætisbelti ef einhver hluti þeirra virkar ekki rétt.
 • Fara skal í gegnum ferli fyrir hverja notkun/daglegt ferli sem lýst er í áður en unnið er á vinnubílnum í upphafi hvers dags.

  Þrýstingur hjólbarða kannaður

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kannið þrýsting í hjólbörðum.
 • Forskrift loftþrýstings í hjólbörðum afturdekkja: 2,07 bar

  Important: Farið ekki yfir hámarksþrýstinginn sem tilgreindur er á annarri hlið hjólbarðans.

  Note: Áskilinn loftþrýstingur í hjólbörðum ræðst af farmþunganum sem bílnum er ætlað að bera.

  1. Kannið loftþrýsting í hjólbörðum.

   • Notið lægri loftþrýsting í hjólbörðum þegar farmþungi er minni, til að minka þjöppun jarðvegar, gera aksturinn jafnari og lágmarka hjólfaramyndun.

   • Notið hærri loftþrýsting í hjólbörðum þegar ekið er með meiri farmþunga á meiri hraða.

  2. Stillið loftþrýsting í hjólbörðunum, ef þörf krefur, með því að bæta við eða tappa af lofti í hjólbörðunum.

  g001055

  Áfylling eldsneytis

  Ráðlagt eldsneyti

  GerðBlýlaust bensín
  Lágmarksoktanatala er87 (BNA) eða 91 (oktantala við rannsóknir; utan BNA)
  EtanólEkki yfir 10%
  MetanólEngin
  MTBE (metýltertbútýleter)Ekki yfir 15%
  OlíaBætið ekki á eldsneytið

  Notið aðeins hreint, nýtt (ekki eldra en 30 daga) eldsneyti frá áreiðanlegum dreifingaraðila.

  Important: Til að lágmarka vandamál við ræsingu skal bæta stöðgara/bætiefni fyrir eldsneyti saman við nýtt eldsneyti, í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda stöðgara/bætisefnis.

  Frekari upplýsingar eru í notendahandbók vélarinnar.

  Áfylling á eldsneytisgeyminn

  Rúmtak eldsneytisgeymis er um það bil 18,9 l.

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

  3. Setjið stöðuhemilinn á.

  4. Drepið á vinnuvélinni og takið lykilinn úr.

  5. Hreinsið svæðið í kringum eldsneytislokið (Mynd 14).

   g033956
  6. Skrúfið eldsneytislokið af.

  7. Fyllið geyminn þar til eldsneytisyfirborðið er um 25 mm frá efsta hluta geymisins (neðri brún áfyllingarstútsins).

   Note: Þetta býður upp á útþenslurými fyrir eldsneytið. Ekki yfirfylla eldsneytisgeyminn.

  8. Festið eldsneytislokið tryggilega á.

  9. Þurrkið upp eldsneyti sem hellist niður.

  Tilkeyrsla nýs vinnubíls

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 100 klukkustundirnar
 • Fylgið leiðbeiningum um tilkeyrslu nýs vinnubíls.
 • Framkvæmið eftirfarandi til að tryggja rétt afköst vinnubílsins.

  • Tryggið að hemlarnir séu slípaðir; sjá Hemlar slípaðir.

  • Kannið glussa- og smurolíuhæð með reglulegu millibili. Verið vakandi fyrir merkjum um að vinnubíllinn eða íhlutir hans séu að ofhitna.

  • Eftir að köld vél er gangsett skal gefa henni um 15 sekúndur til að hitna áður en byrjað er að vinna á vinnubílnum.

   Note: Gefið vélinni lengri tíma til að hitna þegar kalt er í veðri.

  • Akið vinnubílnum á breytilegum hraða við notkun. Forðist að taka hratt af stað og stöðva snögglega.

  • Ekki þarf að nota tilkeyrsluolíu á vinnubílinn. Upprunaleg smurolía er sömu gerðar og tilgreind er fyrir regluleg olíuskipti.

  • Upplýsingar um sérstakar, tíðar skoðanir eru í .

  • Kannið staðsetningu fjöðruna að framan og leiðréttið hana ef þörf krefur. Sjá nánar í Stilling framhjóla.

  Meðan á notkun stendur

  Öryggi við notkun

  Almennt öryggi

  • Eigandinn/stjórnandinn getur komið í veg fyrir og ber ábyrgð á slysum sem geta valdið meiðslum á fólki eða eignatjóni.

  • Farþegar mega eingöngu sitja í þar til ætluðu sæti. Flytjið ekki farþega á pallinum. Haldið nærstöddum og börnum utan vinnusvæðisins.

  • Klæðist viðeigandi klæðnaði, þar á meðal hlífðargleraugum, síðbuxum, sterkum skófatnaði með skrikvörn og heyrnarhlífum. Takið sítt hár í tagl og ekki klæðast víðum fatnaði eða hangandi skartgripum.

  • Sýnið árvekni á meðan unnið er á vinnubílnum. Ekki gera neitt sem veldur truflun; slíkt kann að leiða meiðsla eða eignatjóns.

  • Notið ekki vinnubílinn veik, þreytt eða undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.

  • Notið vinnubílinn eingöngu utandyra eða á vel loftræstu svæði.

  • Ekki fara yfir hámarksheildarþyngd vinnubílsins.

  • Sýnið sérstaka aðgát við að hemla eða beygja með þungan farm á pallinum.

  • Mjög fyrirferðarmikill farmur á pallinum dregur úr stöðugleika vinnubílsins. Ekki fara umfram burðargetu pallsins.

  • Akstur með efni sem ekki er hægt binda niður hefur neikvæð áhrif á stýringu, hemla og stöðugleika vinnubílsins. Sýnið aðgát við stýringu og hemlun þegar ekið er með efni sem ekki er hægt að binda niður.

  • Akið með léttari farm og á minni hraða þegar ekið er yfir gróft og ójafnt undirlag og nærri köntum, holum og öðrum miklum breytingum á undirlagi. Farmur getur hreyfst til og valdið því að vinnubíllinn verður óstöðugur.

  • Áður en vinnubíllinn er gangsettur þarf að tryggja að gírskiptingin sé í hlutlausum gír, stöðuhemillinn sé á og að stjórnandinn sitji í sætinu.

  • Stjórnandi og farþegar skulu sitja í sæti sínu þegar vinnubíllinn er á ferð. Haldið höndum á stýri; farþegar skulu nota þar til gerð handföng. Haldið handleggjum og fótleggjum öllum stundum innan bíls.

  • Vinnið eingöngu á vinnubílnum með góða yfirsýn. Verið vakandi fyrir holum, skorningum, ójöfnum, grjóti eða öðrum huldum hlutum. Óslétt undirlag getur valdið því að vinnubíllinn velti. Hátt gras getur hulið hindranir. Sýnið aðgát þegar komið er að blindhornum, runnum, trjám eða öðrum hlutum sem kunna að takmarka útsýnið.

  • Ekki aka vinnubílnum nálægt háum bökkum, skurðum og vegköntum. Vinnubíllinn getur oltið mjög skyndilega ef hjól fer fram af brúninni eða bakkinn gefur eftir.

  • Verið alltaf vakandi fyrir og forðist hindranir fyrir ofan bílinn, svo sem trjágreinar, dyrastafi, göngubrýr o.s.frv.

  • Lítið aftur fyrir og niður áður en bakkað er til að tryggja að leiðin sé greið.

  • Þegar vinnubílnum er ekið á vegum skal fylgja umferðarreglum og nota allan viðbótarbúnað sem lög kunna að krefjast, svo sem ljós, stefnuljós, merki um hægfara ökutæki og annað sem krafist ef.

  • Ef vinnubíllinn titrar óeðlilega mikið skal stöðva vinnubílinn og drepa á honum tafarlaust. Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast og leitið eftir skemmdum. Gerið við skemmdir áður en vinna hefst.

  • Stöðvunartími vinnubílsins kann að vera lengri á blautu undirlagi en á þurru undirlagi. Hægt er að þurrka blauta hemla með því að aka hægt á jafnsléttu um leið og stigið er létt á hemlafótstigið.

  • Við nauðhemlun á miklum hraða er hætta á að afturdekkin læsist. Slíkt skerðir stjórn á vinnubílnum.

  • Ekki snerta vélina, gírskiptinguna, hljóðkútinn eða útblástursgreinina á meðan vélin er í gangi eða stuttu eftir að drepið er á vélinni þar sem hitastig þessara svæða getur valdið brunasárum.

  • Ekki skilja vinnubílinn eftir í gangi.

  • Áður en svæði stjórnanda er yfirgefið skal gera eftirfarandi:

   • Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

   • Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

   • Setjið stöðuhemilinn á.

   • Drepið á vinnuvélinni og takið lykilinn úr.

   • Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.

  • Ekki nota vinnubílinn þegar hætta er á eldingum.

  • Notið eingöngu aukabúnað og tengitæki sem samþykktur er af Toro® Company.

  Öryggi við akstur með marga farþega

  • Ekki fara yfir hámarksheildarþyngd vinnubílsins. Gera þarf ráð fyrir stjórnanda, farþegum og farþunga á palli við útreikning hámarksheildarþyngd vinnubílsins.

  • Farþegar mega eingöngu sitja í þar til ætluðu sæti. Farþegar mega aldrei sitja á farmpallinum.

  • Stjórnandi og farþegar skulu sitja í sæti sínu þegar vinnubíllinn er á ferð.

  • Viðbótarlengd vinnubílsins gerir snúningsradíusinn stærri og það þarf því að gera ráð fyrir meira plássi til að færa bílinn til.

  Öryggi í halla

  Note: Veltigrind með tveimur stoðum er í boði sem aukabúnaður fyrir þennan vinnubíl. Notið veltigrind ef vinna á nærri þverhnípi, vatni, á ósléttri jörð eða í brekku, þar sem hætta er á veltu. Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro til að fá frekari upplýsingar.

  Brekkur valda mikilli hættu á stjórnmissi eða veltu sem leitt getur til alvarlegra meiðsla eða dauða.

  • Skoðið vinnusvæðið til að ákvarða í hvaða brekkum er hægt að vinna á vinnubílnum og skipuleggið verklag og reglur fyrir vinnu í þeim brekkum. Beitið almennu hyggjuviti og sýnið góða dómgreind við þessa skoðun.

  • Ef stjórnanda finnst óþægilegt að vinna á vinnubílnum í halla skal viðkomandi sleppa því.

  • Tryggið að allar hreyfingar í halla séu hægar og jafnar. Breytið hvorki hraða né stefnu vinnubílsins skyndilega.

  • Forðist að aka vinnubílnum á blautu undirlagi. Hjólbarðar kunna að missa grip. Velta getur átt sér stað áður en hjólbarðar missa grip.

  • Akið beint upp og niður halla.

  • Ef vinnubíllinn byrjar að missa hraða á leið upp halla skal stíga hægt á hemlana og bakka svo rólega beint niður hallann.

  • Hættulegt getur verið að beygja þegar ekið er upp eða niður halla. Ef nauðsynlegt reynist að beygja í halla þarf að gera það rólega og sýna mikla aðgát.

  • Þungur farmur getur haft áhrif á stöðugleika í halla. Akið með léttari farm og hægar þegar ekið er í halla eða þegar þungamiðja farmsins er há. Festið farminn á pallinn til að koma í veg fyrir að hann hreyfist til. Sýnið sérstaka aðgát við flutning farms sem hreyfist auðveldlega til (t.d. vökva, grjót, sand o.s.frv).

  • Forðist að taka af stað, stöðva eða beygja í halla, sérstaklega með farm. Lengri tíma tekur að stöðva vinnubílinn þegar ekið er niður halla en þegar stöðvað er á jafnsléttu. Ef stöðva þarf vinnubílinn skal forðast skyndilegar hraðabreytingar. Þær geta valdið hættu á veltu. Ekki hemla skyndilega þegar bíllinn rennur aftur á bak þar sem það veldur hættu á að hann velti aftur fyrir sig.

  Öryggi við hleðslu og losun

  • Ekki skal fara yfir hámarksheildarþyngd vinnubílsins þegar farmur er á pallinum og/eða verið er að draga eftirvagn; sjá Tæknilýsing.

  • Dreifið farmi jafnt um pallinn til að auka stöðugleika og stjórn vinnubílsins.

  • Áður en losað er skal ganga úr skugga um að enginn sé fyrir aftan vinnubílinn.

  • Ekki losa farm af palli á meðan vinnubíllinn stendur þversum í halla. Breytingar á þyngdardreifingu geta skapað hættu á veltu.

  Notkun pallsins

  Pallinum lyftí sturtustöðu

  Viðvörun

  Pallur í hæstu stöðu getur dottið niður og valdið meiðslum á fólki sem vinnur undir honum.

  • Notið ávallt stífu til að halda pallinum uppi þegar unnið er undir honum.

  • Fjarlægið allt efni af pallinum áður en honum er lyft.

  Viðvörun

  Hætta er á veltu ef ekið er með pallinn uppi. Hætta er á að pallurinn skemmist ef ekið er með hann uppi.

  • Akið vinnubílnum með pallinn niðri.

  • Látið pallinn síga eftir að hann hefur verið tæmdur.

  Varúð

  Ef farmur er aftarlega á pallinum þegar klinkurnar eru losaðar er hætta á að pallurinn sturti óvænt og valdi meiðslum á nærstöddum.

  • Reynið að hafa farm á miðjum pallinum, ef því er við komið.

  • Haldið pallinum niðri og tryggið að enginn halli sér yfir pallinn eða standi fyrir aftan hann þegar klinkurnar eru losaðar.

  • Fjarlægið allan farm af pallinum áður en honum er lyft vegna viðhaldsvinnu.

  1. Togið stöngina vinstra megin, á pallinum innanverðum, í átt að stjórnanda og lyftið pallinum upp (Mynd 15).

   g034019
  2. Togið stífuna í rauf fyrir haldstöðu í sturtustöðu, til að festa pallinn áður en sturtað er af honum (Mynd 16).

   g034021

  Pallinum lyft í viðhaldsstöðu

  1. Togið stöngina vinstra megin, á pallinum innanverðum, í átt að stjórnanda og lyftið pallinum upp (Mynd 15).

  2. Togið stífuna í rauf fyrir haldstöðu í viðhaldsstöðu til að festa pallinn fyrir viðhald (Mynd 16).

  Pallurinn látinn síga

  Viðvörun

  Pallurinn getur verið þungur. Hendur og aðrir líkamshlutar geta kramist.

  Haldið höndum og öðrum líkamshlutum í öruggri fjarlægð þegar pallurinn er látinn síga niður.

  1. Lyftið pallinum svolítið með því að lyfta klinkuhandfanginu upp (Mynd 15).

  2. Togið stífuna út úr rauf fyrir haldstöðu (Mynd 16).

  3. Lækkið pallinn þar til klinkan læsist.

  Afturhlerinn opnaður

  1. Tryggið að pallurinn sé í neðstu stöðu og festur.

  2. Notið báðar hendur til að lyfta afturhleranum upp með því að taka í grópina ofarlega á afturhleranum (Mynd 17).

  3. Látið afturhlerann síga þar til hann flúttar við neðsta hluta pallsins (Mynd 17).

   g034022

  Afturhlera lokað

  Ef verið var að afferma laust efni, svo sem sand, hleðslusteina eða viðarkurl, af palli vinnubílsins er hugsanlegt að eitthvað af því efni hafi safnast fyrir á svæðinu í kringum lamir afturhlerans. Áður en afturhleranum er lokað skal gera eftirfarandi.

  1. Notið hendurnar til að fjarlægja sem allra mest af lausu efni af svæðinu í kringum lamirnar.

  2. Snúið afturhleranum í um það bil 45° horn (Mynd 18).

   g034023
  3. Snúið afturhleranum fram og til baka nokkrum sinnum með stuttum hristihreyfingum (Mynd 18).

   Note: Við það losnar efnið sem kann að hafa safnast fyrir á svæðinu í kringum lamirnar.

  4. Látið afturhlerann síga og kannið hvort eitthvað laust efni er enn á svæðinu í kringum lamirnar.

  5. Endurtakið skref 1 til og með 4þar til allt efni hefur verið fjarlægt af svæðinu í kringum lamirnar.

  6. Snúið afturhleranum í hring upp á við og lyftið afturhleranum upp í grópirnar á pallinum.

  Notkun á festingu fyrir aukabúnað á palli að aftan

  Notið festingu fyrir aukabúnað á palli að aftan til að festa aukabúnað aftan á vinnubílinn.

  Afkastageta: 45 kg

  1. Losið T“-handfangið með því að snúa því réttsælis (Mynd 19).

   g034525
  2. Stingið aukabúnaðinum inn í tengibúnaðinn þar til götin flútta (Mynd 19).

  3. Festið samsetta aukabúnaðinn við tengirörið með splittboltanum og klofsplittinu sem fylgja aukabúnaðinum.

  4. Herðið T“-handfangið með því að snúa því rangsælis (Mynd 20).

   g034526

  Pallurinn fermdur

  Fylgið eftirfarandi leiðbeiningum við fermingu palls og notkun vinnubílsins:

  • Takið mið af burðargetu vinnubílsins og takmarkið þyngd farms á pallinum í samræmi við það sem tilgreint er á Tæknilýsing og á merkimiða fyrir heildarþyngd vinnubílsins.

   Note: Tilgreind hámarksþyngd farms á aðeins við fyrir notkun á sléttu yfirborði.

  • Þegar vinnubíllinn er notaður á hæðóttu og ósléttu yfirborði þarf að minnka farmþyngdina á pallinum.

  • Þegar vinnubíllinn er notaður til að ferja háreist efni (með hárri þyngdarmiðju), svo sem múrsteinsstafla, palla- og girðingaefni eða áburðarpoka, þarf að minnka farmþyngdina á pallinum. Dreifið úr farminum til að lækka hann sem mest og gætið þess að farmurinn skerði ekki útsýnið aftur fyrir vinnubílinn við notkun.

  • Miðjustillið farminn á pallinum sem hér segir:

   • Dreifið þyngd farmsins jafnt á pallinum, frá einni hlið til annarar.

    Important: Ef þyngd farms á pallinum er öll öðrum megin er aukin hætta á að vinnubílnum hvolfi.

   • Dreifið farminum á pallinum jafnt frá framhlið af afturhlið.

    Important: Ef þyngd farms er mest fyrir aftan afturöxulinn er aukin hætta á að stjórnandi missi stjórn á vinnubílnum eða bílnum hvolfi, auk þess sem grip á framhjólbörðum verður minna.

  • Sýnið sérstaka aðgát þegar farmur sem inniheldur mjög stóra hluti er fluttur á pallinum, sérstaklega.

  • Þegar þess er kostur skal alltaf festa farminn tryggilega með ólum við pallinn, til að forðast að hann færist til.

  • Við flutninga á vökva skal sýna aðgát þegar vinnubílnum er ekið upp eða niður brekku, við skyndilegar hraðabreytingar eða við stöðvun, eða þegar ekið er yfir ójafnt yfirborð.

  Afkastageta pallsins er 0,28 m3. Magn (rúmtak) efnis sem setja má á pallinn án þess að fara yfir uppgefna burðargetu vinnubílsins getur verið mjög mismunandi, allt eftir eðlismassa efnisins.

  Upplýsingar um hámark mismunandi efna er að finna á eftirfarandi töflu:

  EfniEðlismassiHámarksburðargeta palls(á sléttu undirlagi)
  Möl, þurr1522 kg/m3Fullur
  Möl, blaut1922 kg/m3Fyllt að ¾
  Sandur, þurr 1442 kg/m3Fullur
  Sandur, blautur1922 kg/m3Fyllt að ¾
  Timbur721 kg/m3Fullur
  Börkur<721 kg/m3Fullur
  Mold, þjöppuð1602 kg/m3Fyllt að ¾ (um það bil)

  Vélin gangsett

  1. Sitjið í sæti stjórnanda, setjið lykilinn í svissinn og snúið lyklinum í KVEIKTA stöðu eðaGANGSETNINGARSTöðU.

   Hægt er að gangsetja bílinn á tvenna vegu:

   • Gangsetning með fótstigi— svissið á og stígið inngjafarfótstigið niður.

    Note: Þegar fóturinn er tekinn af inngjafarfótstiginu drepst á vélinni.

   • Ræsing með lykli— snúið svissinum í GANGSETNINGARSTöðU og þá verður vélin í gangi þar til lyklinum er snúið í SLöKKTA stöðu.

   Note: Þegar ræsing með lykli er notuð er hægt að setja stöðuhemilinn á og vinna fjarri vinnubílnum á meðan vélin er enn í gangi og hleðsla er á rafhlöðu.

   Note: Ef lyklinum er snúið í KVEIKTA stöðu hefst gangsetning vélar, sem lýkur með ræsingu. Ef gangsetning vélar stendur yfir lengur en 10 sekúndur skal fara aftur í SLöKKTA stöðu og finna orsök vandans (t.d. þarf hugsanlega að kveikja á innosginu, kanna hvort lofthreinsarinn er stíflaður, ganga úr skugga um að eldsneytisgeymir sé fullur, kanna hvort glóðarkerti sé bilað, o.s.frv.) áður en vinnubíllinn er gangsettur aftur.

   Note: Ef vinnubíllinn er búinn valfrjáls varaviðvörunarkerfi heyrist hljóðmerki sem varar stjórnanda við því að vinnubíllinn sé í bakkgír þegar valrofi fyrir gírskipti er færður í BAKKSTöðU á meðan svissinn er í KVEIKTRI stöðu eðaGAGNSETNINGARSTöðU.

  2. Færið valrofa gírskiptingar á æskilega akstursstefnu fyrir vinnubílinn.

  3. Takið stöðuhemilinn af.

  4. Stígið hægt á inngjafarfótstigið.

   Note: Ef vélin er köld skal ýta á inngjafarfótstigið og halda því niðri um það bil hálfa leið og toga innsogshnappinn út í KVEIKTA stöðu. Setjið hnappinn aftur í SLöKKTA stöðu þegar vélin hefur hitnað.

  Vinnubíllinn stöðvaður

  Important: Þegar vinnubíllinn er stöðvaður í halla skal nota aksturshemlana til að stöðva vinnubílinn og setja svo stöðuhemilinn á til að halda vinnubílnum kyrrum. Ef inngjöfin er notuð til að stöðva vinnubílinn í brekku getur það skemmt bílinn.

  1. Takið fótinn af inngjafarfótstiginu.

  2. Stígið hemlafótstigið hægt niður til að setja aksturshemilinn á þar til vinnubíllinn hefur stöðvast alveg.

   Note: Hemlunarfjarlægðin getur verið mislöng, allt eftir farmþunga og hraða.

  Vinnubílnum lagt

  1. Stöðvið vinnubílinn með aksturshemlunum, með því að stíga hemlafótstigið niður og halda því þar.

  2. Setjið stöðuhemilinn á með því að toga stöðuhemilsstöngina í átt að stjórnanda.

  3. Snúið lyklinum rangsælis, í SLöKKTA stöðu.

  4. Takið lykilinn úr.

  Eftir notkun

  Öryggi eftir notkun

  Almennt öryggi

  • Áður en svæði stjórnanda er yfirgefið skal gera eftirfarandi:

   • Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

   • Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

   • Setjið stöðuhemilinn á.

   • Drepið á vinnuvélinni og takið lykilinn úr.

   • Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.

  • Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrifinn eða settur í geymslu.

  • Geymið ekki vinnubílinn nærri óvörðum loga, neistaflugi eða kveikiloga, á borð við vatnshitara eða önnur heimilistæki.

  • Haldið öllum hlutum vinnubílsins í góðu ásigkomulagi og tryggið að vélbúnaður sé vel hertur.

  • Haldið sætisbeltum við og þrífið eftir þörfum.

  • Skiptið um slitnar eða skemmdar merkingar og setjið nýjar í stað merkinga sem vantar.

  Vinnubíllinn fluttur

  • Sýnið aðgát þegar vinnubíllinn er settur á eða tekinn af eftirvagni eða palli.

  • Notið skábrautir í fullri breidd við að aka honum á eftirvagn eða palla.

  • Festið vinnubílinn tryggilega.

  Frekari upplýsingar um festingarstaði á vinnubílnum er að finna á Mynd 21Mynd 22.

  Note: Akið vinnubílnum á eftirvagn þannig að framhluti hans snúi fram. Ef það er ekki hægt skal binda vélarhlífina fasta við grindina með stroffu eða taka hana af og flytja og festa aðskilið. Að öðrum kosti er hætta á að vélarhlífin fjúki af við flutninga.

  Varúð

  Ef sæti eru laus er hætta á að þau detti af vinnubílnum og eftirvagninum þegar vinnubíllinn er fluttur, eða sæti lendi á öðrum vinnuvélum eða myndi tálma á vegum.

  Fjarlægið sætin, eða gangið úr skugga um að sæti hafi verið fest tryggilega með snúningspinnum.

  g236535
  g034273

  Vinnubíllinn dreginn

  Í neyðartilvikum er hægt að draga vinnubílinn stuttar vegalengdir; þetta er hins vegar ekki hefðbundin notkun.

  Viðvörun

  Hætta er á stjórnmissi þegar dregið er á of miklum hraða. Slíkt getur leitt til meiðsla á fólki.

  Aldrei draga vinnubíl hraðar en 8 km/klst.

  Dráttur vinnubílsins krefst aðkomu tveggja einstaklinga. Ef flytja þarf vinnubílinn um langan veg skal nota vörubíl eða eftirvagn. Sjá nánur í Dráttur eftirvagns

  1. Fjarlægið drifreimina úr vinnubílnum. Frekari upplýsingar eru í Skipt um reim.

  2. Festið dráttartaug í beislið framan á grind vinnubílsins (Mynd 21).

  3. Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR og takið stöðuhemilinn af.

  Dráttur eftirvagns

  Þessi vinnubíll getur dregið eftirvagna. Dráttarkrókur er í boði fyrir vinnubílinn. Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro til að fá frekari upplýsingar.

  Ekki ofhlaða vinnubílinn eða eftirvagninn þegar ekið er með farm eða eftirvagn (tengitæki) í eftirdragi. Ef vinnubíllinn eða eftirvagninn er ofhlaðinn getur það leitt til skertra afkasta eða skemmda á hemlum, öxli, vél, sambyggðum gírkassa og drifi, stýri, fjöðrun, undirvagni eða hjólbörðum.

  Hlaðið eftirvagn alltaf þannig að 60% farmsins liggi á framhluta eftirvagnsins. Þetta veltir um 10% af heildarþyngd eftirvagnsins yfir á dráttarkrók vinnubílsins.

  Til að tryggja viðunandi hemlun og grip skal alltaf ferma pallinn þegar eftirvagn er í notkun. Ekki skal fara yfir heildarþyngdarmörk fyrir pall og eftirvagn.

  Forðist að leggja vinnubíl með eftirvagni í brekku. Ef ekki verður hjá því komist að leggja í brekku skal setja stöðuhemilinn á og skorða hjólbarða eftirvagnsins.

  Viðhald

  Öryggi við viðhaldsvinnu

  • Ekki leyfa óþjálfuðu starfsfólki að þjónusta vinnubílinn.

  • Áður en svæði stjórnanda er yfirgefið skal gera eftirfarandi:

   • Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

   • Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

   • Setjið stöðuhemilinn á.

   • Látið pallinn síga.

   • Drepið á vinnuvélinni og takið lykilinn úr.

   • Bíðið þar til hlutir á hreyfingu hafa stöðvast.

  • Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrifinn eða settur í geymslu.

  • Setjið alltaf búkka undir vinnubílinn þegar unnið er undir honum.

  • Ekki vinna undir palli sem hefur verið lyft án þess að nota viðeigandi öryggisstífu.

  • Ekki hlaða rafgeyminn á meðan unnið er við vinnubílinn.

  • Tryggið að allur vélbúnaður sé vel hertur til að viðhalda góðu ástandi vinnubílsins.

  • Til að draga úr eldhættu skal hreinsa smurfeiti, gras, lauf og óhreinindi af vinnubílnum.

  • Ekki sinna viðhaldi með vélina gangi, ef því verður við komið. Haldið öruggri fjarlægð frá hlutum á hreyfingu.

  • Ef vélin þarf að vera í gangi við stillingu skal halda höndum, fótum, fatnaði og öðrum líkamshlutum fjarri hlutum á hreyfingu. Haldið nærstöddum í öruggri fjarlægð frá vinnubílnum.

  • Hreinsið upp olíu og eldsneyti sem lekur niður.

  • Kannið virkni stöðuhemilsins, eins og sagt er til um í viðhaldsáætluninni og stillið hann og þjónustið eftir þörfum.

  • Haldið öllum hlutum vinnubílsins í góðu ásigkomulagi og tryggið að vélbúnaður sé rétt hertur. Skiptið um slitnar eða skemmdar merkingar.

  • Aldrei breyta ætlaðri virkni öryggisbúnaðar eða skerða þá vörn sem öryggisbúnaður veitir.

  • Ekki setja vélina í yfirsnúning með því að breyta stillingum gangráðsins. Látið kanna hámarkssnúningshraða vélar með snúningshraðamæli hjá viðurkenndum sölu- og þjónustuaðila Toro til að tryggja öryggi og nákvæmni.

  • Ef þörf er á meiriháttar viðgerðum eða aðstoð skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila.

  • Hvers kyns breytingar á vinnubílnum kunna að hafa áhrif á virkni hans, afköst eða endingu, auk þess sem hætta skapast á meiðslum á fólki eða dauða. Slík notkun getur fellt úr gildi vöruábyrgð Toro® Company.

  Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 5 klukkustundirnar
 • Skiptið um smurolíu.
 • Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar
 • Athugið ástand drifreimarinnar.
 • Athugið strekkingu reimar startara/rafals.
 • Eftir fyrstu 50 klukkustundirnar
 • Skoðið loftsíuna í kolefnishylkinu.
 • Eftir fyrstu 100 klukkustundirnar
 • Fylgið leiðbeiningum um tilkeyrslu nýs vinnubíls.
 • Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Leitið eftir sliti, skurðum eða öðrum skemmdum á sætisbeltunum. Skiptið um sætisbelti ef einhver hluti þeirra virkar ekki rétt.
 • Kannið þrýsting í hjólbörðum.
 • Kannið stöðu smurolíu.
 • Athugið virkni gírskiptingar.
 • Athugið hæð hemlavökvans.Kannið hæð hemlavökva áður en mótorinn er notaður í fyrsta sinn.
 • Þrífið sláttuvélina.
 • Á 50 klukkustunda fresti
 • Takið hlífina af loftsíunni og fjarlægið óhreinindi. Ekki má fjarlægja loftsíuelementið.
 • Hreinsið óhreinindi úr rykhlífinni.
 • Hugsanlega þarf að skipta um loftsíuelementið við sérstök vinnuskilyrði (frekari upplýsingar eru í Viðhald vinnubílsins við sérstök vinnuskilyrði“).Ef loftsíuelementið er óhreint eða skemmt skal skipta um það fyrr.
 • Hugsanlega þarf að skipta um smurolíu við sérstök vinnuskilyrði (frekari upplýsingar eru í Viðhald vinnubílsins við sérstök vinnuskilyrði“).
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Smyrjið legur og fóðringar.Smyrjið vinnubílinn oftar þegar hann er notaður við þungaflutninga.
 • Hugsanlega þarf að skipta um loftsíuelementið við venjuleg vinnuskilyrði.Ef loftsíuelementið er óhreint eða skemmt skal skipta um það fyrr.
 • Hugsanlega þarf að skipta um smurolíu við venjuleg vinnuskilyrði.
 • Skoðið kertið. Skiptið um kerti, ef þess gerist þörf.
 • Athugið ástand hjólbarða og felga.
 • Herðið felgurærnar.
 • Athugið hvort slit eða skemmdir sjást á stýri eða íhlutum fjöðrunar.
 • Athugið hjólhalla og innskeifni framhjóla.
 • Athugið hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.
 • Athugið virkni hlutlausu gírstöðunnar.
 • Hreinsið kælisvæði vélarinnar.Hreinsið kælikerfið helmingi oftar við sérstök vinnuskilyrði; sjá Viðhald vinnubílsins við sérstök vinnuskilyrði“.
 • Skoðið hemlana.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Skoðið loftsíuna í kolefnishylkinu.
 • Athugið ástand og strekkingu drifreimarinnar.
 • Athugið strekkingu reimar startara/rafals.
 • Á 300 klukkustunda fresti
 • Smyrjið legur framhjóla.
 • Á 400 klukkustunda fresti
 • Skoðið eldsneytisleiðslur og tengingar.
 • Skiptið um eldsneytissíu.
 • Þrífið aðaldrifskúplinguna.
 • Skiptið um bremsuklossa hemla og stöðuhemils.
 • Á 800 klukkustunda fresti
 • Skiptið um vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.
 • Á 1.000 klukkustunda fresti
 • Skiptið um hemlavökva.
 • Árlega
 • Ljúkið öllum árlegum viðhaldsferlum sem tilgreindir eru í notendahandbók vélarinnar.
 • Note: Farið á www.Toro.com og leitið að viðkomandi vinnubíl í gegnum handbókartengilinn á heimasíðunni til að sækja eintak af teikningum rafkerfisins.

  Important: Frekari upplýsingar um viðhaldsferli eru í notendahandbók vélarinnar.

  Viðvörun

  Ef viðeigandi viðhaldi er ekki sinnt á vinnubílnum er hætta á ótímabærri bilun í kerfum bílsins, sem sett getur stjórnanda eða nærstadda í hættu.

  Sinnið reglulegu viðhaldi á vinnubílnum og haldið honum í góðu ásigkomulagi, eins sagt er til um í þessum leiðbeiningum.

  Varúð

  Viðhald, viðgerðir, stillingar eða skoðanir á vinnubílnum skulu eingöngu vera í höndum hæfs og vottaðs starfsfólks.

  • Forðist eldhættu og hafið slökkvibúnað ávallt til reiðu á vinnusvæðinu. Ekki nota loga til að kanna vökvastöðu eða eldsneytis-, rafvökva- eða kælivökvaleka.

  • Ekki nota opin ílát fyrir eldsneyti eða eldfim hreinsiefni við þrif íhluta.

  Varúð

  Ef lykillinn er skilinn eftir í svissinum getur hver sem er óvart gangsett vélina og valdið alvarlegum meiðslum á stjórnanda eða öðrum nærstöddum.

  Drepið á vélinni og takið lykilinn úr svissinum áður en viðhaldi er sinnt.

  Gátlisti fyrir daglegt viðhald

  Afritið þessa blaðsíðu til að skrá reglubundið viðhald.

  ViðhaldsatriðiVika:
  MánudagurÞriðjudagurMiðvikudagurFimmtudagurFöstudagurLaugardagurSunnudagur
  Athugið virkni aksturshemils og stöðuhemils.       
  Athugið virkni gírskiptingar/hlutlauss gírs.       
  Athugið eldsneytisstöðu.       
  Kannið stöðu smurolíu.       
  Athugið hæð hemlavökvans.       
  Athugið hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.       
  Skoðið loftsíuna.       
  Skoðið kælifanir vélar.       
  Hlustið eftir óvenjulegum vélarhljóðum.       
  Hlustið eftir óvenjulegum vinnsluhljóðum.       
  Kannið þrýsting í hjólbörðum.       
  Leitið eftir leka.       
  Athugið virkni verkfæris.       
  Athugið virkni inngjafarinnar.       
  Þrífið vinnubílinn.       
  Lagfærið lakk sem hefur flagnað eða skemmst.       

  Viðhald vinnubílsins við sérstök vinnuskilyrði

  Important: Ef vinnubíllinn er notaður við einhverjar af þeim aðstæðum sem taldar eru upp hér að neðan skal sinna viðhaldi helmingi oftar:

  • Vinna í eyðimörk

  • Vinna við köld skilyrði – undir 10°C

  • Dráttur eftirvagns

  • Mikil notkun við rykugar aðstæður

  • Byggingarvinna

  • Eftir langa notkun í aur, sandi, vatni eða öðrum álíka óhreinindum skal gera eftirfarandi:

   • Láta skoða og hreinsa hemlana svo fljótt sem auðið er. Þetta kemur í veg fyrir að sverfandi efni valdi óeðlilegu sliti.

   • Þrífið vinnubílinn með vatni eingöngu eða með mildu hreinsiefni.

    Important: Ekki nota ísalt vatn eða hreinsað vatn til að þrífa vinnubílinn.

  Undirbúningur fyrir viðhald

  Undirbúningur vinnubíls fyrir viðhald

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið gírskiptinguna í HLUTLAUSAN GíR.

  3. Setjið stöðuhemilinn á.

  4. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  5. Lyftið pallinum og látið hann síga.

  Vinnuvélinni lyft

  Hætta

  Þegar tjakkur er í notkun getur vinnubíllinn verið óstöðugur. Vinnubíllinn gæti runnið af tjakknum og valdið slysum á fólki sem er undir bílnum.

  • Aldrei má gangsetja bílinn á meðan hann er á tjakki.

  • Takið lykilinn alltaf úr svissinum áður en vinnubíllinn er yfirgefinn.

  • Skorðið hjólbarðana þegar stutt er við vinnubílinn með lyftibúnað.

  • Notið tjakkstanda til að styðja við vinnubílinn þegar honum hefur verið lyft.

  Important: Í hvert sinn sem vinnubíllinn er gangsettur vegna reglubundins viðhalds og/eða bilanagreininga skal gæta þess að afturhjól vinnubílsins séu í 25 mm fjarlægð frá jörðu og að afturöxull sé studdur með tjakkstöndum.

  • Lyftipunktarnir framan á vinnubílnum eru staðsettir framan á grindinni, á bak við dráttarbeislið (Mynd 23).

   g034043
  • Lyftipunktarnir aftan á vinnubílnum eru staðsettir undir öxlinum (Mynd 24).

  g034044

  Vélarhlíf opnuð

  Vélarhlíf lyft

  1. Lyftið handfanginu á gúmmíklinkunum sitt hvorum megin við vélarhlífina upp (Mynd 25).

   g034045
  2. Lyftið hlífinni.

  Vélarhlíf lokað

  1. Látið vélarhlífina síga gætilega.

  2. Festið vélarhlífina með því að láta gúmmíklinkurnar flútta við klinkufestingarnar sitt hvorum megin við vélarhlífina (Mynd 25).

  Sætissamstæðu lyft og hún látið síga

  Til að lyfta sætissamstæðunni er henni ýtt fram á við þar til hún hvílir á stýrinu (Mynd 26).

  Til að láta sætissamstæðuna síga er henni ýtt aftur á bak þar til hún er komin aftur í upphaflega stöðu (Mynd 26).

  g190066

  Sætissamstæða fjarlægð

  1. Ýtið sætissamstæðunni fram á við, í lyfta stöðu (Mynd 26).

  2. Rennið sætissamstæðunni til hliðar, út af pinnunum, og lyftið henni upp (Mynd 27).

   g190187

  Sætissamstæða sett upp

  Rennið sætissamstæðunni upp á pinnana og látið hana síga (Mynd 28).

  g190186

  Smurning

  Vinnubíllinn smurður

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Smyrjið legur og fóðringar.Smyrjið vinnubílinn oftar þegar hann er notaður við þungaflutninga.
 • Smurfeiti: Litíumfeiti nr. 2

  1. Þurrkið af smurkoppnum með tusku til að aðskotaefni komist ekki inn í leguna eða fóðringuna.

  2. Notið smursprautu til að sprauta einum eða tveimur dæluskömmtum af smurfeiti í smurkoppa vinnubílsins.

  3. Þurrkið umframmagn af smurfeiti af vinnubílnum.

  Smurkopparnir eru staðsettir við innri enda stjórnarmanna, kúlulið festistangarinnar og ytri enda stjórnarmanna (Mynd 29 og Mynd 30).

  g034057
  g034058

  Legur framhjóla smurðar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 300 klukkustunda fresti
 • Smyrjið legur framhjóla.
 • Tilgreind smurfeiti: Mobilgrease XHP™-222

  Hjólnöf og snúður fjarlægð

  1. Lyftið vinnubílnum að framan og setjið tjakkstanda undir framhliðina.

  2. Fjarlægið felgurærnar fjórar sem festa hjólið við hjólnöfina (Mynd 31).

   g033046
  3. Fjarlægið kragaboltana (⅜ x ¾ to.) sem halda festingunni fyrir hemlasamstæðuna fastri við drifið og skiljið hemilinn frá drifinu (Mynd 32).

   Note: Setjið stoðir undir hemlasamstæðuna áður en lengra er haldið.

   g033047
  4. Fjarlægið rykhlífina af hjólnöfinni (Mynd 33).

   g192346
  5. Fjarlægið klofsplittið og festiróna af drifinu og drifrónni (Mynd 33).

  6. Fjarlægið drifróna úr drifinu og skiljið hjólnöf og snúðsamstæðu frá drifinu (Mynd 33 og Mynd 34).

   g192347
  7. Þurrkið vel af drifinu með klúti.

  8. Endurtakið skref 1 til og með7 fyrir hjólnöfina og snúðinn á hinni hlið vinnubílsins.

  Hjólalegur smurðar

  1. Fjarlægið utanáliggjandi legu og legugróp af hjólnöfinni (Mynd 35).

   g033050
  2. Fjarlægið þéttið úr legu að innanverðu úr hjólnöfinni (Mynd 35).

  3. Þurrkið vel af þéttinu og leitið eftir sliti eða skemmdum á því.

   Note: Notið ekki leysiefni til að hreinsa þéttið. Ef þéttið er slitið eða skemmt skal skipta um það.

  4. Hreinsið legurnar og legugrópirnar og skoðið íhlutina til að leita eftir sliti eða skemmdum.

   Note: Skiptið um slitna eða skemmda íhluti. Gangið úr skugga um að legurnar og grópirnar séu hreinar og þurrar.

  5. Hreinsið alla feiti, óhreinindi og laust efni úr holrýminu í hjólnöfinni (Mynd 35).

  6. Setjið tilgreinda smurfeiti í legurnar.

  7. Fyllið holrýmið í hjólnöfinni sem nemur um 50 til 80% af tilgreindu magni smurfeiti (Mynd 35).

  8. Setjið leguna að innanverðu í grópina í hjólnöfinni innanverðri og setjið þéttið á (Mynd 35).

  9. Endurtakið skref 1 til og með 8 fyrir legurnar í hinni hjólnöfinni.

  Hjólnöf og snúður sett upp

  1. Berið þunnt lag af tilgreindri smurfeiti á drifið (Mynd 36).

   g192344
  2. Setjið hjólnöf og snúð upp á drifið, með snúðinn að innanverðu (Mynd 36).

  3. Setjið legu að utanverðu upp á drifið og komið legunni fyrir í grópinni að utanverðu (Mynd 36).

  4. Setjið flipaskinnuna upp á drifið (Mynd 36).

  5. Skrúfið drifróna á drifið og herðið hana í 15 N∙m, en snúið um leið hjólnöfinni til að legan fari á réttan stað (Mynd 36).

  6. Losið drifróna svolítið, eða þar til hjólnöfin snýst hindrunarlaust.

  7. Herðið drifróna í 170 til 225 N·m.

  8. Setjið festiróna yfir róna og athugið hvort raufin í festirónni og gatið fyrir klofsplittið í drifinu flútta (Mynd 37).

   Note: Ef raufin í festirónni flúttar ekki við gatið á drifinu skal herða drifróna þar til raufin og gatið flútta, að hámarki að 226 N·m á rónni.

   g192345
  9. Setjið klofsplittið í og sveigið hvorn legg utan um festiróna (Mynd 37).

  10. Setjið rykhlífina á hjólnöfina (Mynd 37).

  11. Endurtakið skref 1 til og með10 fyrir hjólnöfina og snúðinn á hinni hlið vinnubílsins.

  Uppsetning hemla og hjóla

  1. Hreinsið kragaboltana tvo (⅜ x ¾ to.) og berið lag af miðlungssterku gengjulími á skrúfganga boltanna.

  2. Gangið úr skugga um að hemlaklossarnir sitt hvorum megin við snúðinn (Mynd 32) og götin í festingu fyrir klafann flútti við göt hemlafestingarinnar í drifgrindinni (Mynd 36).

  3. Festið festinguna fyrir klafann við drifgrindina (Mynd 32) með tveimur kragaboltum (⅜ x ¾ to.).

   Herðið kragaboltana tvo í 47 til 54 N∙m (35 til 40 ft-lb).

  4. Gangið úr skugga um að götin á felgunni flútti við pinnana á hjólnöfinni og setjið felguna á hjólnöfina, þannig að ventilleggurinn vísi út á við (Mynd 31).

   Note: Gangið úr skugga um að uppsetningarflötur hjólsins flútti við hjólnöfina.

  5. Festið hjólið við hjólnöfina með felgurónum (Mynd 31).

   Herðið felgurærnar í 108 til 122 N m (80 til 90 ft-lb).

  6. Endurtakið skref 1 til og með 5 fyrir hemlana og hjólið á hinni hlið vinnubílsins.

  Viðhald vélar

  Vélaröryggi

  • Drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið eftir að allir hlutar á hreyfingu hafi stöðvast áður en olíuhæðin er skoðuð og olía er fyllt á sveifarhúsið.

  • Haldið höndum, fótum, andliti, fatnaði og öðrum líkamshlutum í öruggri fjarlægð frá hljóðkútnum og öðrum heitum flötum.

  Unnið við loftsíuna

  Viðhald loftsíuhlífar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 50 klukkustunda fresti
 • Takið hlífina af loftsíunni og fjarlægið óhreinindi. Ekki má fjarlægja loftsíuelementið.
 • Hreinsið óhreinindi úr rykhlífinni.
 • Leitið eftir skemmdum á húsi loftsíunnar, sem mögulega gætu valdið loftleka. Skiptið um loftsíuhúsið ef það er skemmt.

  Hreinsið loftsíuhlífina og fjarlægið óhreinindi úr rykhlífinni, eins og sýnt er á Mynd 38.

  g236567

  Skipt um loftsíuelement

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 50 klukkustunda fresti
 • Hugsanlega þarf að skipta um loftsíuelementið við sérstök vinnuskilyrði (frekari upplýsingar eru í Viðhald vinnubílsins við sérstök vinnuskilyrði“).Ef loftsíuelementið er óhreint eða skemmt skal skipta um það fyrr.
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Hugsanlega þarf að skipta um loftsíuelementið við venjuleg vinnuskilyrði.Ef loftsíuelementið er óhreint eða skemmt skal skipta um það fyrr.
 • Note: Ef mikið ryk eða sandur þyrlast upp þegar unnið er þarf að sinna viðhaldi loftsíuelements oftar.

  1. Rennið loftsíuelementinu gætilega út úr loftsíuhúsinu (Mynd 39).

   Note: Reynið að koma í veg fyrir að sían sláist utan í hliðar hússins.

   Important: Reynið ekki að hreinsa loftsíuelementið.

  2. Leitið eftir skemmdum á nýja elementinu með því að horfa inn í elementið um leið og lýst er með björtu ljósi utan á það.

   Note: Göt á elementinu mynda bjarta bletti. Leitið eftir rifum, olíumengun eða skemmdum á gúmmíþétti einingarinnar. Ef elementið er skemmt má ekki notað það.

  3. Rennið elementinu gætilega inn í loftsíuhúsið.

   Important: Ýtið ekki á mjúkt innra byrði elementsins.

  4. Setjið loftsíuhlífina á þannig að hliðin merkt UP vísi upp og festið klinkurnar (Mynd 39).

  g034313

  Smurolíuvinna

  Forskriftir fyrir smurolíu

  Rúmtak sveifarhúss: 1,0 l

  Tegund olíu: API, viðhaldsflokkur SJ eða hreinsiolía í hærri flokki

  Seigja: Sjá töfluna hér á eftir.

  g034082

  Smurolíuhæð könnuð

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Kannið stöðu smurolíu.
 • Note: Vinnubíllinn er afhentur með olíu í sveifarhúsinu. Engu að síður þarf að kanna stöðu smurolíunnar fyrir og eftir fyrstu gangsetningu vélarinnar.

  Note: Ráðlagt er að athuga smurolíuhæðina þegar vélin er köld og áður en vélin hefur verið gangsett. Leyfið olíunni að renna aftur niður í pönnuna í a.m.k. 10 mínútur áður en smurolíuhæðin er athuguð ef vélin hefur verið gangsett. Ef olíuhæð er lág skal fylla á með olíu þar til olíuhæðin nær merkinu Full“. Yfirfyllið ekki.

  Gangið úr skugga um að olíuhæðin sé eins og sýnt er á Mynd 41.

  g192771

  Skipt um smurolíu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 5 klukkustundirnar
 • Skiptið um smurolíu.
 • Á 50 klukkustunda fresti
 • Hugsanlega þarf að skipta um smurolíu við sérstök vinnuskilyrði (frekari upplýsingar eru í Viðhald vinnubílsins við sérstök vinnuskilyrði“).
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Hugsanlega þarf að skipta um smurolíu við venjuleg vinnuskilyrði.
 • Note: Skiptið oftar um olíu þegar unnið er í miklu ryki eða sandi.

  Note: Fargið notaðri smurolíu og olíusíunni á vottaðri endurvinnslustöð.

  1. Gangsetjið vinnubílinn og látið vélina ganga í nokkrar mínútur.

  2. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  3. Setjið stöðuhemilinn á.

  4. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  5. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni. Frekari upplýsingar eru í Pallinum lyft í viðhaldsstöðu.

  6. Skiptið um smurolíu, eins og sýnt er á Mynd 42.

   g192770

  Viðhald kertis

  Kerti skoðað og skipt um kerti

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Skoðið kertið. Skiptið um kerti, ef þess gerist þörf.
 • Tegund kertis í vinnubíl með blöndungi: Champion XC12YC

  Tegund kertis í vinnubíl með rafrænni innspýtingu: Champion RC12LC4

  Loftbil: 0,76 mm

  Important: Skiptið um kerti með sprungum, kámug og óhrein kerti eða kerti sem eru á annan hátt biluð. Ekki sandblása, skafa eða hreinsa rafskautin með vírbursta því óhreinindi geta smám saman losnað úr tappanum og fallið í strokkinn. Slíkt leiðir oftast til skemmda á vélinni.

  Note: Kertið endist yfirleitt lengi. Hins vegar ætti að fjarlægja tappann og skoða hann í hvert sinn sem bilun kemur upp í vélinni.

  1. Hreinsið svæðið í kringum kertin til að koma í veg fyrir að aðskotahlutir komist í strokkana þegar kertin eru tekin úr.

  2. Togið vírinn úr rafskautum kertanna.

  3. Fjarlægið tappann úr strokklokinu.

  4. Gangið úr skugga um að engar skemmdir séu sjáanlegar á hliðarrafskauti, miðjurafskauti og einangrara á miðjurafskauti (Mynd 43).

   Note: Notið ekki skemmt eða slitið kerti. Skiptið slíku kerti út fyrir nýtt kerti af tilgreindri gerð.

   g238425
  5. Stillið loftbilið milli miðju og hliða rafskautsins á 0,76 mm, eins og sýnt er á Mynd 43.

  6. Setjið kertið aftur í strokklokið og herðið kertið í 27 N∙m.

  7. Setjið upp vír kertisins.

  8. Endurtakið skref 1 til og með 7 fyrir hina síuna.

  Stilling á hröðum/hægum lausagangi

  1. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni.

  2. Losið fremri festiróna í snúruhúsi inngjafarsnúru og herðið aftari festiróna til að auka snúningshraðann úr hægum lausagangi (Mynd 44).

   g229954
  3. Prófið hraðan lausagang með snúningshraðamæli:

   1. Gætið þess að inngjafarstöngin sé í HLUTLAUSRIstöðu.

   2. Gangsetjið vélina.

   3. Stígið inngjafarfótstigið alla leið niður og notið snúningshraðamæli til að mæla snúningshraða vélarinnar. Snúningshraði vélarinnar ætti að vera á milli 3650 til 3750 sn./mín. Ef svo er ekki skal drepa á vélinni og stilla festirærnar á snúrunni.

    Important: Hægið ekki snúningshraða í hægum lausagangi. Notið snúningshraðamæli til að ganga úr skugga um að hraður lausagangur sé á bilinu 3650 til 3750 sn./mín.

  4. Látið pallinn síga og festið hann.

  Viðhald eldsneytiskerfis

  Athugun á eldsneytisleiðslum og tengjum

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 400 klukkustunda fresti
 • Skoðið eldsneytisleiðslur og tengingar.
 • Skoðið eldsneytisleiðslurnar, tengin og klemmurnar með tilliti til leka, niðurbrots, skemmda eða lausra leiðslna.

  Note: Gerið við alla íhluti eldsneytiskerfisins sem eru skemmdir eða leka áður en vinnubíllinn er notaður að nýju.

  Skipt um eldsneytissíu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 400 klukkustunda fresti
 • Skiptið um eldsneytissíu.
  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið stöðuhemilinn á.

  3. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  4. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni.

  5. Aftengið rafgeyminn. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn aftengdur.

  6. Setjið hrein ílát undir eldsneytissíuna og skiptið um eldsneytissíu, eins og sýnt er á Mynd 45.

   g029685
  7. Tengið rafgeyminn og látið pallinn síga. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn tengdur.

  Kolefnishylkið þjónustað

  Loftsía kolefnishylkis skoðuð

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 50 klukkustundirnar
 • Skoðið loftsíuna í kolefnishylkinu.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Skoðið loftsíuna í kolefnishylkinu.
 • Skoðið opið neðst á loftsíu kolefnishylkisins til að ganga úr skugga um að það sé hreint og laust við óhreinindi og laust efni (Mynd 46).

  Hreinsið loftsíu kolefnishylkisins með hreinu þrýstilofti.

  g034099

  Viðhald rafkerfis

  Öryggi tengt rafkerfi

  • Aftengið rafgeyminn áður en gert er við vinnubílinn. Aftengið mínusskautið fyrst og plússkautið síðast. Tengið plússkautið fyrst og mínusskautið síðast.

  • Hlaðið rafgeyminn á opnu og vel loftræstu svæði, fjarri neistum og opnum eldi. Takið hleðslutækið úr sambandi áður en rafhlaðan er tengd eða aftengd. Klæðist hlífðarfatnaði og notið einangruð verkfæri.

  Viðhald rafgeymis

  Rafgeymisspenna: 12 V með 300 A (köld gangsetning) við -18 °C.

  • Tryggið að rafgeymirinn sé ávallt hreinn og fullhlaðinn.

  • Þegar tæring er til staðar á rafgeymisskautunum verður að þrífa þau með lausn sem inniheldur fjóra hluta vatns og einn hluta matarsóda.

  • Smyrjið þunnt lag af feiti á rafgeymisskautin til að koma í veg fyrir tæringu.

  Rafgeymirinn aftengdur

  Viðvörun

  Rangt lagðir rafgeymiskaplar geta valdið skemmdum á vinnubílnum og köplunum sem leitt geta til neistaflugs. Neistar geta kveikt í gasi frá rafgeyminum og valdið sprengingu og meiðslum á fólki.

  • Aftengið alltaf mínusrafgeymiskapalinn (svartur) áður en plúskapallinn (rauður) er aftengdur.

  • Tengið alltaf plúsrafgeymiskapalinn (rauður) áður en mínuskapallinn (svartur) er tengdur.

  • Haldið rafgeymisólinni ævinlega á réttum stað til að vernda rafgeyminn og halda honum tryggilega föstum.

  Viðvörun

  Rafgeymaskaut eða verkfæri úr málmi geta valdið skammhlaupi í málmhluta vinnubílsins með meðfylgjandi neistaflugi. Neistar geta kveikt í gasi frá rafgeyminum og valdið sprengingu og meiðslum á fólki.

  • Þegar rafgeymirinn er tekinn úr eða settur í þarf að koma í veg fyrir að rafgeymaskautin snerti málmhluta vinnuvélarinnar.

  • Komið í veg fyrir að verkfæri úr málmi valdi skammhlaupi á milli rafgeymaskautanna og málmhluta vinnuvélarinnar.

  Aftengið rafgeyminn eins og sýnt er á Mynd 47.

  g034311

  Rafgeymir fjarlægður

  1. Aftengið rafgeymiskaplana. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn aftengdur.

  2. Fjarlægið rafgeyminn eins og sýnt er á Mynd 48.

   g034326

  Rafgeymir settur upp

  1. Setjið rafgeyminn upp, eins og sýnt er á Mynd 49.

   g034327
  2. Tengið rafgeymiskaplana. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn tengdur.

  Rafgeymirinn tengdur

  Tengið rafgeyminn eins og sýnt er á Mynd 50.

  g034315

  Hleðsla rafgeymis

  Viðvörun

  Hleðsla rafgeymisins myndar sprengifimar lofttegundir.

  Aldrei reykja nærri rafgeymi og verjið hann gegn neistaflugi og opnum eldi.

  Important: Tryggið að rafgeymirinn sé ávallt fullhlaðinn. Þetta er sérstaklega mikilvægt til að koma í veg fyrir skemmdir á rafgeyminum við hitastig undir 0 °C.

  1. Fjarlægið rafgeyminn úr vinnubílnum. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymir fjarlægður.

  2. Tengið 3 til 4 A hleðslutæki fyrir rafgeymi við rafgeymaskautin. Hlaðið rafgeyminn við 3 til 4 A í fjórar til átta klukkustundir (12 V).

   Note: Gætið þess að yfirhlaða ekki rafgeyminn.

  3. Komið rafgeyminum fyrir á sínum stað; sjá Rafgeymir settur upp.

  Geymsla rafgeymis

  Ef setja á vinnubílinn í geymslu lengur en 30 daga skal taka rafgeyminn úr og fullhlaða hann. Geymið hann annaðhvort á hillu eða á vinnubílnum. Ef rafgeymirinn er geymdur á vinnubílnum skal hafa kaplana áfram ótengda. Geymið rafgeyminn í svölu umhverfi til að koma í veg fyrir að hann afhlaðist of hratt. Gangið úr skugga um að rafgeymirinn sé fullhlaðinn til að koma í veg fyrir að það frjósi á honum.

  Skipt um öryggi

  Fyrir gerðir með blöndungi

  Í rafkerfinu eru fjögur öryggi. Hægt er að nota hinar raufarnar ef með þarf. Öryggin eru undir sætissamstæðunni (Mynd 51).

  Flauta30 A
  Straumur frá rafveitu15 A
  Aðalljós10 A
  USB-innstungur/valkostir10 A
  Lyftusett (aukabúnaður) – opin rauf15 A
  g277715

  Fyrir gerðir með rafrænni innspýtingu

  Í rafkerfinu eru fimm öryggi. Hægt er að nota hinar raufarnar ef með þarf. Öryggin eru undir sætissamstæðunni (Mynd 52).

  Flauta30 A
  Straumur frá rafveitu15 A
  Aðalljós10 A
  USB-innstungur/valkostir10 A
  Eldsneyti10 A
  Lyftusett (aukabúnaður) – opin rauf15 A
  g277716

  Viðhald aðalljósa

  Skipt um aðalljós

  Tæknilýsing: Frekari upplýsingar eru í varahlutaskrá.

  1. Aftengið rafgeyminn. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn aftengdur.

  2. Opnið vélarhlífina.

  3. Aftengið raftengi leiðsluknippis frá tengi ljósasamstæðunnar (Mynd 53).

   g277621
  4. Fjarlægið smellurnar sem festa aðalljósið við festingu fyrir aðalljós (Mynd 53).

   Note: Geymið alla íhluti fyrir uppsetningu á nýju aðalljósi.

  5. Fjarlægið aðalljósasamstæðuna með því að færa hana fram á við, gegnum opið á framstuðaranum (Mynd 53).

  6. Setjið nýja aðalljósið upp gegnum opið á stuðaranum (Mynd 53).

   Note: Gangið úr skugga um að stillistoðirnar flútti við götin í festingunni á bak við stuðarann.

  7. Festið aðalljósasamstæðuna með smellunum sem voru fjarlægðar í skrefi 4.

  8. Tengið rafmagnstengi leiðsluknippis við tengið á ljósasamstæðunni (Mynd 53).

  9. Stillið aðalljósin þannig að ljóskeilan beinist á æskilegan stað. Frekari upplýsingar eru í Stilling aðalljósa.

  Stilling aðalljósa

  Notið eftirfarandi aðferð til að stilla stöðu aðalljósanna í hvert sinn sem skipt er um aðalljósasamstæðuna eða hún er fjarlægð.

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu með aðalljósin í um það bil 7,6 m fjarlægð frá vegg (Mynd 54).

  2. Mælið fjarlægðina frá gólfi að miðju aðalljósanna og setjið merki á vegginn í þeirri hæð.

  3. Snúið svissinum í KVEIKTA stöðu og kveikið á aðalljósunum.

  4. Gefið gaum að því hvar á veggnum aðalljósin lenda.

   Skærasti hluti aðalljóskeilunnar ætti að vera 20 cm fyrir neðan merkið á veggnum (Mynd 54).

   g298100
  5. Snúið stilliskrúfunum (Mynd 53) aftan á aðalljósasamstæðunni til að snúa samstæðunni og stilla stöðu kastljósgeislans.

  6. Tengið rafgeyminn og lokið vélarhlífinni. Frekari upplýsingar eru í Rafgeymirinn tengdur.

  Viðhald drifkerfis

  Viðhald hjólbarðanna

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið ástand hjólbarða og felga.
 • Herðið felgurærnar.
  1. Athugið hvort slit eða skemmdir sjást á hjólbörðum og felgum.

   Note: Árekstrar sem kunna að verða við notkun vinnubílsins, líkt og þegar ekið er á gangstéttarbrúnir, geta valdið skemmdum á hjólbörðum eða felgum og raskað hjólastillingum. Skoðið því ástand hjólbarða eftir slíka árekstra.

  2. Herðið felgurærnar í 108 til 122 N∙m.

  Skoðun á stýri og íhlutum fjöðrunar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið hvort slit eða skemmdir sjást á stýri eða íhlutum fjöðrunar.
 • Hafið stýrið í miðlægri stöðu (Mynd 55) og snúið því til vinstri eða hægri. Ef stýrinu er snúið meira en 13 mm til vinstri eða hægri og hjólbarðar snúast ekki skal skoða eftirfarandi íhluti stýris og fjöðrunar til að ganga úr skugga um að þeir séu ekki slitnir eða skemmdir:

  • Stýrisskaft í samskeytalið stýrisstangar

   Important: Athugið ástand og öryggi þéttis í pinnastönginni (Mynd 56).

  • Millistangir í stýrisstangarsamstæðu

  g313578
  g313576

  Stilling framhjóla

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið hjólhalla og innskeifni framhjóla.
 • Undirbúningur fyrir stillingu hjólhalla og innskeifni

  1. Kannið þrýsting í hjólbörðum til að ganga úr skugga um að framhjól séu fyllt að 0,82 bar (82 kPa).

  2. Stjórnandi vinnubílsins skal sitja í sætinu, að öðrum kosti skal setja þyngd í sætið sem nemur þyngd þess sem á að aka bílnum. Stjórnandi vinnubílsins, eða jafngild þyngd, verður að vera í sætinu á meðan þessi stilling er framkvæmd.

  3. Látið vinnubílinn renna beint aftur á bak á jafnsléttu um 2 til 3 metra og síðan beint áfram að upphafsstaðsetningu. Þannig nær fjöðrunin að komast í notkunarstöðu.

  Stilling hjólhalla

  Verkfæri sem eigandi útvegar: skrúflykill, Toro-íhlutur nr. 132-5069. Frekari upplýsingar fást hjá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

  Important: Stillið hjólhallann aðeins ef það á að nota tengitæki að framan eða ef hjólbarðarnir eru mismikið slitnir.

  1. Skoðið hjólhallastillingu á hverju hjóli. Stillingin ætti að vera eins nærri hlutlausu (núllstillingu) og unnt er.

   Note: Hjólbarðana skal stilla þannig að þeir nái jafnri snertingu við jörð, til að minnka ójafnt slit.

  2. Ef hjólhalli er ekki réttur skal nota skrúflykil til að snúa kraganum á höggdeyfinum og stilla hjólið rétt (Mynd 57).

   g033218

  Innskeifni framhjóla stillt

  Important: Áður en innskeifni er stillt skal ganga úr skugga um að stilling hjólhalla sé eins hlutlaus og unnt er. Frekari upplýsingar eru í Stilling hjólhalla.

  1. Gangið úr skugga um að hjólbarðarnir að framan snúi beint áfram.

  2. Mælið fjarlægðina á milli framhjólanna við öxulhæð, bæði framan og aftan á framhjólunum (Mynd 58).

   g009235
  3. Ef mæligildin eru ekki á milli 0 og 6 mm skal losa festirærnar yst á millistöngunum (Mynd 59).

   g033219
  4. Snúið báðum millistöngunum til að færa framhlið hjólbarðans inn eða út á við.

  5. Herðið festiró tengistangarinnar þegar stillingin er rétt.

  6. Gangið úr skugga um að stýrið hreyfist alla leið í báðar áttir.

  Athugun á hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið hæð vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.
 • Gerð vökva: SAE 80W-90 (API MT-1) eða SAE 80W-90 (API GL-5)

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið stöðuhemilinn á.

  3. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  4. Fjarlægið áfyllingartappann á sambyggðum gírkassa og drifi (Mynd 60).

   Note: Vökvahæðin ætti að nema við neðsta hluta áfyllingartappans.

   g035761
  5. Ef vökvahæðin er of lítil skal fjarlægja áfyllingartappann og fylla á með tilgreindum vökva, þar til vökvinn seytlar út um opið (Mynd 60).

  6. Setjið áfyllingartappann aftur á og herðið hann í 20 til 27 N∙m.

  Skipt um vökva í sambyggðum gírkassa og drifi

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 800 klukkustunda fresti
 • Skiptið um vökva í sambyggðum gírkassa og drifi.
 • Gerð vökva: SAE 80W-90 (API MT-1) eða SAE 80W-90 (API GL-5)

  Rúmtak vökva: 1,6 l

  1. Setjið afrennslispönnu undir botntappann (Mynd 60).

  2. Fjarlægið áfyllingartappann og þéttið (Mynd 60).

   Note: Geymið áfyllingartappann og þéttið til að setja aftur upp í skrefi 6.

  3. Fjarlægið afrennslistappann og þéttið og tappið öllum vökva af (Mynd 60).

   Note: Geymið afrennslistappann og þéttið til að setja aftur upp í skrefi 4.

  4. Setjið afrennslistappann og þéttið aftur á og herðið í 20 til 27 N∙m.

  5. Fyllið á sambyggðan gírkassa og drif með tilgreindum vökva, þar til vökvi seytlar út um opið.

  6. Komið afrennslistappanum og þéttinu fyrir og herðið í 20 til 27 N∙m.

  Athugun á hlutlausri gírstöðu

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Athugið virkni gírskiptingar.
 • Á 100 klukkustunda fresti
 • Athugið virkni hlutlausu gírstöðunnar.
 • Þegar verið er að sinna reglubundnu viðhaldi og/eða bilanagreiningu á vél skal setja sambyggðan gírkassa og drif í HLUTLAUSAN gír. Á valrofa fyrir gírskipti er hægt að velja HLUTLAUSAN gír, en það er hlutlaus staða í sambyggðum gírkassa og drifi. Framkvæmið eftirfarandi skref til að ganga úr skugga um að hlutlausa gírstöngin stjórni hlutlausa gír sambyggða gírkassans og drifsins á réttan hátt:

  1. Setjið valrofa fyrir gírskipti í HLUTLAUSA stöðu.

  2. Snúið aukakúplingunni (Mynd 67) til að ganga úr skugga um að hún snúist hindrunarlaust í HLUTLAUSRI stöðu.

  3. Setjið valrofa fyrir gírskipti í FRAMSTöðU.

  4. Snúið aukakúplingunni (Mynd 67) til að ganga úr skugga um að hún snúi afturhjólunum.

  5. Setjið valrofa fyrir gírskipti í BAKKSTöðU.

  6. Snúið aukakúplingunni (Mynd 67) til að ganga úr skugga um að hún snúi afturhjólunum.

  7. Þegar einhver þessara prófana mistekst skal fara í Stilling á hlutlausri gírstöðu.

  Stilling á hlutlausri gírstöðu

  1. Losið festirærnar á gírskiptingarkaplinum og stillið rærnar eftir þörfum (Mynd 61).

   g034455
  2. Prófið stöðu gírskiptingarinnar með því að snúa valrofanum fyrir gírskipti í hinar þrjár ólíku stöður og athuga hvort gírstöngin (Mynd 61) skipti um gíra á réttan hátt; sjá Gírstöng og gaumljós fyrir gírskipti.

  3. Gangið úr skugga um að allar stöður virki eins og skyldi með því að endurtaka skrefin í Athugun á hlutlausri gírstöðu.

  Viðhald aðaldrifskúplingarinnar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 400 klukkustunda fresti
 • Þrífið aðaldrifskúplinguna.
 • Varúð

  Hætta er á að rykið úr kúplingunni þyrlist upp og rykið kann að skaða augu eða lungu við innöndun og valdið öndunarerfiðleikum.

  Notið öryggisgleraugu og rykgrímu, eða annan hlífðarbúnað fyrir augu og öndunarfæri þegar slíkt er framkvæmt.

  1. Lyftið og festið hann á sínum stað.

  2. Fjarlægið boltana þrjá sem halda hlífinni við kúplinguna og fjarlægið hlífina (Mynd 62).

   Note: Geymið hlífina og boltana til uppsetningar síðar.

   g011947
  3. Notið þrýstiloft og þrífið vandlega hlífina að innan og innri íhluti kúplingarinnar.

  4. Komið kúplingshlífinni aftur fyrir og festið hana með boltunum þremur (Mynd 62) sem fjarlægðir voru í 2.

  5. Látið pallinn síga.

  Dregið úr hámarkshraða

  Varúð

  Hætta er á að rykið úr kúplingunni þyrlist upp og rykið kann að skaða augu eða lungu við innöndun og valdið öndunarerfiðleikum.

  Notið öryggisgleraugu og rykgrímu, eða annan hlífðarbúnað fyrir augu og öndunarfæri þegar slíkt er framkvæmt.

  1. Lyftið og festið hann á sínum stað; sjá Pallinum lyft í viðhaldsstöðu.

  2. Fjarlægið boltana sem halda hlíf aðalkúplingarinnar á sínum stað eins og sýnt er á Mynd 63.

   Important: Gæta skal varúðar þegar kúplingshlífin er fjarlægð; spenna er á gorminum.

   Important: Skráið niður í hvaða átt kúplingshlífar og kúplingssamstæður snúa miðað við X-ásinn til að auðvelda endursamsetningu.

   g026341
  3. Fjarlægið gorminn.

  4. Bætið við eða fjarlægið stöðuhólkar til að breyta hámarkshraðanum. Notið eftirfarandi töflu til að ákvarða hversu marga stöðuhólka þarf að nota.

   StöðuhólkarHámarkshraði
   2 (staðlað)26 km/klst. (staðlað)
   319 km/klst.
   414 km/klst.
   510 km/klst.
   66 km/klst.

   Important: Ekki nota vinnubílinn fyrr en a.m.k. tveimur stöðuhólkum hefur verið komið fyrir í kúplingunni.

  5. Komið fyrir gorm- og kúplingshlífinni.

   Important: Gangið úr skugga um að X-merkingin sé á upprunalegum stað.

  6. Herðið boltana með 179 til 228 N∙m snúningsátaki.

  Viðhald kælikerfis

  Öryggi tengt kælikerfi

  • Inntaka kælivökva vélar getur valdið eitrun; geymið þar sem börn og gæludýr ná ekki til.

  • Heitur kælivökvi sem sprautast út eða snerting við heitan vatnskassa og nærliggjandi hluti getur valdið alvarlegum brunasárum.

   • Bíðið alltaf með að fjarlægja vatnskassalokið í minnst 15 mínútur á meðan vélin kólnar.

   • Notið tusku þegar vatnskassalokið er skrúfað laust og opnið lokið rólega til að hleypa gufu út.

  • Ekki vinna á vinnubílnum án hlífa á viðeigandi stöðum.

  • Haldið fingrum, höndum og klæðnaði í öruggri fjarlægð frá viftu og drifreim á hreyfingu.

  • Drepið á vélinni og takið lykilinn úr áður en viðhaldi er sinnt.

  Hreinsun á kælisvæðum vélarinnar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Hreinsið kælisvæði vélarinnar.Hreinsið kælikerfið helmingi oftar við sérstök vinnuskilyrði; sjá Viðhald vinnubílsins við sérstök vinnuskilyrði“.
 • Important: Notkun vélarinnar með stíflaðri snúningshlíf, óhreinum eða stífluðum kælifönum eða án kælihlífa á sínum stað veldur ofhitnun og skemmdum á vélinni.

  Important: Aldrei skal hreinsa vélina með háþrýstidælu vegna þess að vatnið gæti komist í eldsneytiskerfið.

  Hreinsið inntak, kælifanir og ytra byrði vélarinnar.

  Note: Hreinsið íhluti kælingar oftar þegar unnið er við mjög rykugar og óhreinar aðstæður.

  Viðhald hemla

  Skoðun stöðuhemils

  1. Setjið stöðuhemilinn á með því að toga stöðuhemilsstöngina í átt að stjórnanda þar til vart verður við spennu.

  2. Ef stjórnandi finnur enga spennu þegar stöðuhemill er togaður í átt að stjórnanda innan 11,4 til 16,5 cm frá P“-tákninu á mælaborðinu þarf að stilla stöðuhemilinn. Frekari upplýsingar eru í Stöðuhemillinn stilltur.

  Stöðuhemillinn stilltur

  1. Gangið úr skugga um að stöðuhemillinn sé ekki á.

  2. Notið tjakkstanda til að lyfta afturhluta vinnubílsins. Frekari upplýsingar eru í Vinnuvélinni lyft.

  3. Notið tvo skiptilykla; annan til að halda stillistönginni á klafanum á sínum stað, hinn til að losa festiróna sem nemur fjórðungi úr snúningi (Mynd 64).

   g034434
  4. Haldið stillingastoðinni og festirónni á réttum stað og herðið um leið stillingastoðina með því að snúa henni (Mynd 64).

   Note: Framkvæmið þetta skref þar til vart verður við viðnám í felgunni.

  5. Haldið stillistönginni og festirónni á réttum stað og snúið festirónni um leið sem nemur fjórðungi úr snúningi aftur á bak (Mynd 64).

  6. Haldið stillingastoðinni og festirónni á réttum stað og herðið um leið festiróna (Mynd 64).

  7. Framkvæmið skref 1 til og með 6 á hinni hliðinni.

  8. Sannreynið að stöðuhemill hafi verið stilltur í réttri spennu. Frekari upplýsingar eru í Skoðun stöðuhemils.

   Note: Ef ekki reynist unnt að stilla stöðuhemillinn með áskildri spennu eru bremsuklossarnir hugsanlega slitnir og skipta verður um bremsuklossana. Hægt er að fá frekari aðstoð hjá viðurkenndum dreifingaraðila Toro.

  Athugun á hæð hemlavökvans

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Athugið hæð hemlavökvans.Kannið hæð hemlavökva áður en mótorinn er notaður í fyrsta sinn.
 • Gerð hemlavökva: DOT 3

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið stöðuhemilinn á.

  3. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  4. Lyftið vélarhlífinni til að komast að aðalhemlatjakki og geymi (Mynd 65).

   g034314
  5. Lítið eftir vökvastöðu á hlið geymisins (Mynd 66).

   Note: Hæðin ætti að vera yfir lágmarkslínunni.

   g002136
  6. Ef vökvastaða er lág skal gera eftirfarandi:

   1. Hreinsið svæðið kringum lokið á geyminum og fjarlægið lokið (Mynd 65).

   2. Fyllið á með DOT 3-hemlavökva þar til vökvahæðin er komin yfir lágmarkslínuna (Mynd 66).

    Note: Ekki yfirfylla geyminn af hemlavökva.

   3. Setjið lokið á geyminn (Mynd 65).

  7. Lokið vélarhlífinni.

  Hemlaskoðun

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 100 klukkustunda fresti
 • Skoðið hemlana.
 • Important: Hemlar eru mikilvægir öryggisíhlutir vinnubílsins. Skoðið hemlana gaumgæfilega samkvæmt áætluðu viðhaldsbili til að tryggja hámarksafköst og öryggi.

  • Skoðið hemlaborðana m.t.t. slits eða skemmda. Ef þykkt borða (hemlaklossi) er undir 1,6 mm skal skipta um hemlaborða.

  • Skoðið bakplötuna og aðra íhluti m.t.t. óeðlilegs slits eða aflögunar. Skiptið um alla íhluti sem hafa aflagast.

  • Athugið hæð hemlavökvans; sjá Athugun á hæð hemlavökvans.

  Skipt um bremsuklossa hemla og stöðuhemils

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 400 klukkustunda fresti
 • Skiptið um bremsuklossa hemla og stöðuhemils.
 • Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro varðandi skoðun og hugsanleg skipti á bremsuklossum hemla og stöðuhemils.

  Skipt um hemlavökva

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Á 1.000 klukkustunda fresti
 • Skiptið um hemlavökva.
 • Hafið samband við viðurkenndan dreifingaraðila Toro.

  Viðhald reimar

  Skipt um drifreim

  Skoðun drifreimar

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar
 • Athugið ástand drifreimarinnar.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Athugið ástand og strekkingu drifreimarinnar.
  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið stöðuhemilinn á.

  3. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  4. Lyftið pallinum og festið hann með stífunni. Frekari upplýsingar eru í Pallinum lyftí sturtustöðu.

  5. Skiptið í HLUTLAUSAN GíR.

  6. Snúið og skoðið reimina (Mynd 67) m.t.t. óeðlilegs slits eða skemmda.

   Note: Skiptið um reimina ef hún er mjög slitin eða skemmd; sjá Skipt um reim.

   g034106
  7. Látið pallinn síga.

  Skipt um reim

  1. Lyftið pallinum; sjá Pallinum lyftí sturtustöðu.

  2. Setjið gírkassann í HLUTLAUSA stöðu, setjið stöðuhemillinn á, svissið AF og takið lykilinn úr.

  3. Snúið og þræðið reiminni yfir aukakúplinguna (Mynd 67).

  4. Fjarlægið reimina af aðalkúplingunni (Mynd 67).

   Note: Fargið gömlu reiminni.

  5. Komið nýju reiminni í stöðu yfir aðalkúplingunni (Mynd 67).

  6. Snúið og þræðið reimina yfir aukakúplinguna (Mynd 67).

  7. Látið pallinn síga.

  Stilling á reim startara/rafals

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar
 • Athugið strekkingu reimar startara/rafals.
 • Á 200 klukkustunda fresti
 • Athugið strekkingu reimar startara/rafals.
  1. Lyftið pallinum; sjá Pallinum lyftí sturtustöðu.

  2. Losið um snúningsróna á startara/rafali (Mynd 67).

  3. Setjið kúbein á milli vélarfestingarinnar og startarans.

  4. Ýtið kúbeininu niður á við til að snúa startaranum niður í raufina þar til strekkingin á reiminni er nægileg til að slaki reimarinnar sé einungis um 6 mm þegar 44 N∙m afli er beitt (Mynd 67).

  5. Herðið snúningsróna með höndunum og fjarlægið kúbeinið (Mynd 67).

  6. Herðið snúningsróna í 88 til 115 N∙m.

  7. Látið pallinn síga.

  Viðhald undirvagns

  Stilling á klinkum pallsins

  Ef klinkan á pallinum er vanstillt hristist pallurinn upp og niður þegar vinnubílnum er ekið. Hægt er að stilla klinkustoðirnar til að klinkurnar haldi pallinum þétt að undirvagninum.

  1. Gangið úr skugga um að pallurinn læsist.

   Note: Líklega er slagpinninn á klinku pallsins of lágt niðri ef pallurinn læsist ekki. Þegar pallurinn læsist en hristist upp og niður þegar vinnubílnum er ekið er slagpinninn á klinku pallsins líklega of hátt uppi.

  2. Lyftið pallinum, Pallinum lyftí sturtustöðu.

  3. Losið um boltana tvo á slagpinna klinku pallsins og færið slagpinnann upp eða niður, eftir því hvort hann var of hátt uppi eða of lágt niðri (Mynd 68).

   g034451
  4. Herðið boltana tvo á slagpinna klinku pallsins (Mynd 68).

  5. Gangið úr skugga um að stillingin sér rétt með því að festa klinkuna á pallinum nokkrum sinnum.

  Þrif

  Vinnubíllinn þrifinn

  Tíðni viðhaldsþjónustuViðhaldsferli
  Fyrir hverja notkun eða daglega
 • Þrífið sláttuvélina.
 • Notið eingöngu vatn eða mild hreinsiefni til að þrífa vinnubílinn eftir þörfum. Nota má tusku til að þrífa vinnubílinn.

  Important: Ekki nota ísalt vatn eða hreinsað vatn til að þrífa vinnubílinn.

  Important: Ekki nota háþrýstibúnað til að þrífa vinnubílinn. Þvottur með háþrýstibúnaði getur skemmt rafkerfið, losað um mikilvægar merkingar eða skolað í burtu mikilvægri smurfeiti af núningsstöðum. Forðist mikla notkun vatns, sérstaklega nærri stjórnborðinu, vélinni og rafgeyminum.

  Important: Þrífið ekki vinnubílinn með vélina í gangi. Þrif á vinnubílnum þegar vélin er í gangi getur valdið skemmdum á innri vélaríhlutum.

  Geymsla

  Öryggi við geymslu

  • Drepið á vélinni, takið lykilinn úr og bíðið þar til allir hlutar hafa stöðvast áður en farið er úr ökumannssætinu. Leyfið vinnubílnum að kólna áður en hann er stilltur, þjónustaður, þrifinn eða settur í geymslu.

  • Geymið ekki vinnubílinn eða eldsneytisílát nærri óvörðum loga, neistaflugi eða kveikiloga, á borð við vatnshitara eða önnur heimilistæki.

  Vinnubíllinn settur í geymslu

  1. Leggið vinnubílnum á jafnsléttu.

  2. Setjið stöðuhemilinn á.

  3. Drepið á vélinni og takið lykilinn úr.

  4. Hreinsið óhreinindi og gróm af öllum vinnubílnum, þ.m.t. af fönum strokkloks vélarinnar og blásturshúsinu.

   Important: Vinnubílinn má þrífa með mildu hreinsiefni og vatni. Ekki nota háþrýstibúnað til að þrífa vinnubílinn. Háþrýstiþvottur getur skemmt rafkerfið eða skolað í burtu mikilvægri smurfeiti af núningsstöðum. Forðist mikla notkun vatns, sérstaklega nærri stjórnborðinu, ljósunum, vélinni og rafgeyminum.

  5. Skoðið hemlana; sjá Hemlaskoðun.

  6. Skiptið um loftsíuna; frekari upplýsingar eru í Unnið við loftsíuna.

  7. Skiptið um smurolíu; sjá Smurolíuvinna.

  8. Kannið þrýsting í hjólbörðum; sjá Þrýstingur hjólbarða kannaður.

  9. Við geymslu í meira en 30 daga skal undirbúa eldsneytiskerfið á eftirfarandi máta:

   1. Bætið eldsneytisstöðgara/-bætiefni við nýtt eldsneyti í geyminum. Ekki nota alkóhólblandaða eldsneytisstöðgara (etanól eða metanól).

    Important: Ekki geyma eldsneyti sem inniheldur varðveisluefni/bætiefni lengur en framleiðandi eldsneytisvarðveisluefnisins mælir með.

   2. Látið vélina ganga til að dreifa meðhöndluðu eldsneyti í gegnum eldsneytiskerfið í fimm mínútur.

   3. Drepið á vélinni, bíðið þar til hún kólnar og tappið af eldsneytisgeyminum.

    Note: Fargið eldsneyti á viðeigandi máta. Endurvinnið samkvæmt gildandi lögum.

   4. Gangsetjið vélina og látið hana ganga þar til hún drepur á sér.

   5. Setjið innsogið á.

   6. Gangsetjið vélina og látið hana ganga þar til ekki er hægt að gangsetja hana aftur.

  10. Fjarlægið kertin og kannið ástand þeirra; sjá Viðhald kertis.

  11. Eftir að kertið hefur verið tekið úr vélinni skal hella 15 ml (tveimur matskeiðum) af smurolíu í kertagatið.

  12. Notið rafstýrða startarann til að gangsetja vélina og dreifa olíunni um strokkinn.

  13. Komið kertinu/kertunum fyrir og herðið með ráðlögðu hersluátaki; sjá Viðhald kertis.

   Note: Ekki tengja vírinn við kertið/kertin.

  14. Fjarlægið rafgeyminn af undirvagninum og hlaðið hann að fullu; sjá Rafgeymir fjarlægður.

   Note: Ekki tengja rafgeymiskaplana við rafgeymaskautin við geymslu.

   Important: Hlaða verður rafgeyminn að fullu til að koma í veg fyrir að hann frjósi og skemmist við lægra hitastig en 0°C. Fullhlaðin rafgeymir heldur hleðslu sinni í um það bil 50 daga við lægra hitastig en 4 °C.

  15. Skoðið og herðið allar festingar. Gerið við eða skiptið um skemmda hluta.

  16. Lakkið yfir rispur eða óvarða málmfleti með lakki sem fæst hjá næsta viðurkennda þjónustu- og söluaðila.

  17. Geymið vinnubílinn í hreinni, þurri vélageymslu eða geymslusvæði.

  18. Takið lykilinn úr svissinum og geymið á öruggum stað þar sem börn ná ekki til.

  19. Breiðið yfir vinnubílinn til að verja hann og halda hreinum.