ข้อมูลเบื้องต้น

รถอเนกประสงค์นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานนอกถนนหลวงเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งคนและวัสดุ การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 หาตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้มือถือสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียลได้ (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ

g282597

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

สัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ในคู่มือฉบับนี้และบนตัวเครื่องจัดทำขึ้นมาเพื่อระบุข้อความเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่คุณจะต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นพร้อมกับคำว่า อันตราย, คำเตือน หรือ ระวัง

 • อันตราย ใช้ระบุสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างฉับพลับ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง จะทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้

 • คำเตือน ใช้ระบุสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้

 • ระวัง ใช้ระบุสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง

g000502

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมรถอเนกประสงค์บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่รถอเนกประสงค์ดังกล่าวติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียเครื่องยนต์จากผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

แท่นแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมีตะกั่วและสารประกอบตะกั่วเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ล้างมือหลังจากหยิบจับ

ความปลอดภัย

รถคันนี้ออกแบบตามข้อกำหนดของ SAE J2258 (พ.ย. 2016)

ความปลอดภัยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คนบาดเจ็บได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทรถ ทุกคนที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ต้องทราบวิธีใช้งานและเข้าใจคำเตือน

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องจักร อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมดบนรถอเนกประสงค์ หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้รถ

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กควบคุมรถโดยเด็ดขาด

 • หยุดรถ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกก่อนซ่อมบำรุงหรือเติมเชื้อเพลิง

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8410
decal131-8413
decal131-8414
decal131-8463
decal137-9984
decal138-3397
decal138-3518
decal138-3524

decal138-3528
decal139-3339
decal139-3340

การตั้งค่า

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

การติดตั้งพวงมาลัย(เฉพาะรุ่นสากล)

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

พวงมาลัย1
ฝาปิดพวงมาลัย1
แหวน (½ นิ้ว)1
ฝากันฝุ่น1
 1. หากฝาครอบติดตั้งอยู่ ให้ถอดฝาครอบจากกลางพวงมาลัย (รูป 3)

 2. ถอดน็อตล็อก (½ นิ้ว) จากเพลาพวงมาลัย (รูป 3)

 3. เลื่อนพวงมาลัย ฝากันฝุ่น และแหวน (½ นิ้ว) ลงในเพลาพวงมาลัย (รูป 3)

  Note: ตั้งล้อหน้าให้ตรง จัดวางพวงมาลัยให้ซี่ที่เล็กกว่าบนพวงมาลัยตั้งตรง

 4. ยึดพวงมาลัยเข้ากับเพลาให้แน่นด้วยน็อตล็อก (½ นิ้ว) และขันน็อตจนได้แรงบิด 18 ถึง 30 นิวตันเมตร (13 ถึง 22 ฟุตปอนด์)

 5. ติดตั้งฝาครอบลงบนพวงมาลัย (รูป 3)

  g198932

การตรวจสอบระดับน้ำมันระบบและแรงดันลมยาง

 1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนและหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

 2. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก

 3. ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์

 4. ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

การขัดเบรก

เพื่อให้ระบบเบรกทำงานด้วยสมรรถนะสูงสุด ให้ขัดเบรก (การเบรกอิน) ก่อนการใช้งาน

 1. เร่งความเร็วรถสูงสุด เหยียบเบรกหลายๆ ครั้งเพื่อหยุดรถแบบเร็วๆ โดยไม่ทำให้ล้อล็อก

 2. ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 10 ครั้ง โดยหยุดรอ 1 นาทีระหว่างแต่ละครั้งเพื่อไม่ให้เบรกร้อนเกินไป

  Important: ขั้นตอนนี้จะได้ผลดีที่สุด หากรถบรรทุกสิ่งของน้ำหนัก 227 กก. (500 ปอนด์)

การอ่านคู่มือและการดูเอกสารตั้งค่า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

คู่มือผู้ใช้1
คู่มือสำหรับเจ้าของรถ1
บัตรลงทะเบียน1
แบบฟอร์มตรวจสภาพก่อนส่งมอบ1
ใบรับรองคุณภาพ1
กุญแจ2
 • อ่านคู่มือผู้ใช้และคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

 • กรอกข้อมูลในบัตรลงทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์มตรวจสภาพสอบก่อนส่งมอบ

 • ตรวจสอบใบรับรองคุณภาพ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g033925
g034517

ทำความคุ้นเคยกับการควบคุมทั้งหมดก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานรถ

แผงควบคุม

g033921

แป้นคันเร่ง

ใช้แป้นคันเร่ง (รูป 6) เพื่อเร่งความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น การเหยียบแป้นคันแรงจะสตาร์ทเครื่องยนต์ การเหยียบแป้นคันเร่งมากขึ้นจะเพิ่มความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น การปล่อยแป้นคันเร่งทำให้รถวิ่งช้าลงและเครื่องยนต์ดับ

Note: ความเร็วเดินหน้าสูงสุดคือ 26 กม./ชม. (16 ไมล์ต่อชั่วโมง)

แป้นเบรก

ใช้แป้นเบรกเพื่อหยุดหรือชะลอความเร็วรถ (รูป 6)

ข้อควรระวัง

การควบคุมรถด้วยเบรกที่สึกหรอหรือเบรกที่ตั้งมาไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

หากแป้นเบรกเคลื่อนที่ภายในระยะ 25 มม. (1 นิ้ว) ของพื้นรถ ให้ปรับหรือซ่อมแซมเบรก

สวิตช์กุญแจ

สวิตช์กุญแจอยู่ที่มุมขวาล่างของแผงหน้าปัด (รูป 6)

สวิตช์กุญแจมี 3 ตำแหน่ง: ปิด, เปิด และ สตาร์ท

การสตาร์ทรถมี 2 โหมด โปรดดู การสตาร์ทเครื่องยนต์

คันเบรกมือ

คันเบรกมืออยู่บนแผงควบคุม (รูป 6)

เมื่อคุณดับเครื่องยนต์ ให้ดึงเบรกมือเพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ หากรถจอดอยู่บนทางลาดชัน อย่าลืมดึงเบรกมือ

หากต้องการดึงเบรกมือ ให้ดึงคันเบรกมือเข้าหาตัว (รูป 7)

g033923

หากต้องการปลดเบรกมือ กดปุ่มที่อยู่บนคันเบรกมือ ดึงเบรกมือเข้าหาตัวเพื่อปลดแรงกด จากนั้นดันเบรกมือไปข้างหน้า (รูป 8)

g033924

ส่วนควบคุมโช้ค

ส่วนควบคุมโช้คอยู่บนแผงควบคุม ใช้โช้คช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เย็น โดยการดึงส่วนควบคุมโช้คออกมา (รูป 6) หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ท ปรับโช้คเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานราบรื่น เมื่อเครื่องยนต์อุ่นขึ้นแล้ว ให้ดันส่วนควบคุมโช้คไปที่ตำแหน่งปิด

คันเกียร์และไฟสถานะเกียร์

คันเกียร์สามารถตั้งได้ 3 ตำแหน่งบนไฟสถานะเกียร์: เดินหน้า, ถอยหลัง และเกียร์ว่าง (รูป 9)

Note: เครื่องยนต์จะสตาร์ทและทำงานใน 3 ตำแหน่งนี้

จากตำแหน่งเกียร์ว่าง คุณสามารถขยับคันเกียร์ไปทางซ้ายไปยังตำแหน่งเดินหน้า หรือไปทางขวาไปยังตำแหน่งถอยหลังได้ (รูป 9)

Important: ให้ดับรถก่อนเปลี่ยนเกียร์เสมอ

g033922

ปุ่มแตร

เฉพาะรุ่นสากล

ปุ่มแตรอยู่บนแผงควบคุม (รูป 6) กดปุ่มแตรเพื่อให้เสียงแตรดัง

สวิตช์ไฟ

สวิตช์ไฟอยู่ทางซ้ายของแกนพวงมาลัย (รูป 10) ใช้สวิตช์ไฟเพื่อเปิดไฟหน้า ดันสวิตช์ไฟขึ้นเพื่อเปิดไฟหน้า ดันสวิตช์ไฟลงเพื่อปิดไฟหน้า

g033954

มิเตอร์นับชั่วโมง

มิเตอร์นับชั่วโมงอยู่ที่ด้านขวาของสวิตช์ไฟ (รูป 10) ใช้มิเตอร์นับชั่วโมงเพื่อดูเวลารวมที่เครื่องยนต์ทำงาน โดยมีหน่วยเป็นชั่วโมง มิเตอร์นับชั่วโมงเริ่มนับเมื่อคุณบิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งเปิด, ตำแหน่งสตาร์ท หรือขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน

Note: ขณะที่รถอเนกประสงค์ทำงาน มิเตอร์นับชั่วโมงจะกะพริบต่อเนื่องเพื่อบันทึกการใช้งาน

จุดต่อ USB

จุดต่อ USB อยู่ทางด้านซ้ายของคันเบรกมือ (รูป 6) ใช้จุดต่อเพื่อชาร์จไฟอุปกรณ์มือถือ

Important: เมื่อคุณไม่ใช้จุดต่อ USB ให้ใส่จุกยางเพื่อป้องกันไม่ให้จุดต่อเสียหาย

เกจเชื้อเพลิง

เกจเชื้อเพลิง (รูป 11) อยู่บนถังเชื้อเพลิงในฝาช่องเติมน้ำมันทางฝั่งซ้ายของรถ เกจแสดงปริมาณเชื้อเพลิงในถัง

g033956

มือจับฝั่งผู้โดยสาร

มือจับฝั่งผู้โดยสารอยู่ที่ด้านนอกของแต่ละที่นั่ง (รูป 12)

g033955

Note: ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

น้ำหนักฐาน397 กก. (875 ปอนด์)
น้ำหนักประเมิน (บนพื้นราบ)รวม 544 กก. (1,200 ปอนด์), รวมน้ำหนักคนขับ 90.7 กก. (200 ปอนด์) และผู้โดยสาร 91 กก. (200 ปอนด์), ของบรรทุก, อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วง
น้ำหนักยานยนต์รวบยอด (GVW)—บนพื้นราบรวม 941 กก. (2,075 ปอนด์) ประกอบด้วยน้ำหนักทั้งหมดที่ระบุข้างต้น
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (บนพื้นราบ)รวม 363 กก. (800 ปอนด์) รวมอุปกรณ์เสริมติดตั้งท้าย
น้ำหนักในการยึดอุปกรณ์เสริมกระบะส่วนท้ายสูงสุดรวม 45 กก. (100 ปอนด์)
น้ำหนักลากจูงน้ำหนักของตัวยึด: 91 กก. (200 ปอนด์)
น้ำหนักส่วนพ่วงรวบยอด (GTW): 680 กก. (1,500 ปอนด์)
ความกว้างโดยรวม119 ซม. (47 นิ้ว)
ความยาวโดยรวม302 ซม. (119 นิ้ว)
ความสูงโดยรวม127.5 ซม. (50-3/16 นิ้ว)
ความสูงจากพื้น21.6 ซม. (8-½ นิ้ว) ที่ด้านหน้าเมื่อไม่มีการบรรทุกหรือคนขับ
14 ซม. (5-½ นิ้ว) ที่ด้านท้ายเมื่อไม่มีการบรรทุกหรือคนขับ
ฐานล้อ220 ซม. (86-5/8 นิ้ว)
หน้ายาง (เส้นกลางถึงเส้นกลาง)หน้า: 119 ซม. (47 นิ้ว)
หลัง: 119 ซม. (47 นิ้ว)
ความยาวกระบะท้ายด้านใน: 102 ซม. (40 นิ้ว)
ด้านนอก: 114.3 ซม. (45 นิ้ว)
ความกว้างกระบะท้ายภายใน: 98 ซม. (38-½ นิ้ว)
ด้านนอกของบังโคลนขึ้นรูป: 107.3 ซม. (42-1/4 นิ้ว)
ความสูงกระบะท้ายด้านใน 28 ซม. (11 นิ้ว)
ความเร็วเครื่องยนต์เดินรอบต่ำ: 1,250 ถึง 1,350 รอบต่อนาที
เดินรอบสูง: 3,650 ถึง 3,750 รอบต่อนาที

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับรถ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถ โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ห้ามอนุญาตให้เด็ก หรือผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม หรือผู้ที่สภาพร่างกายไม่เหมาะสมควบคุมหรือซ่อมบำรุงรถโดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ดับเครื่องยนต์ ถอดกุญแจ และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

 • เรียนรู้วิธีหยุดและดับเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้โดยสาร (คุณและผู้โดยสาร) เกินจำนวนของมือจับที่ติดตั้งไว้ในรถ

 • ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์นิรภัยและสติกเกอร์อย่างครบถ้วน ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นิรภัยทั้งหมด และเปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่อ่านไม่ออกหรือหายไป ใช้งานเฉพาะรถที่มีสภาพดีและทำงานได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

 • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

 • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

 • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมถังน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

 • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

 • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

การบำรุงรักษาประจำวัน

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ละวัน ให้ทำตามขั้นตอนการใช้แต่ละครั้ง/ขั้นตอนประจำตัวที่ระบุใน

  การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ข้อมูลจำเพาะแรงดันลมยางหน้าและหลัง: 165 ถึง 207 กิโลปาสกาล (24 ถึง 30 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  Important: อย่าให้แรงดันลมยางสูงเกินที่ระบุไว้ที่แก้มยาง

  Note: แรงดันลมในล้อที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากน้ำหนักบรรทุกที่คุณตั้งใจจะบรรทุก

  1. ตรวจสอบแรงดันลมในล้อ

   • ใช้แรงดันลมต่ำสำหรับการบรรทุกสิ่งของเบา สำหรับดินที่ไม่อัดแน่น เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลราบรื่นและลดรอยล้อรถบนพื้นดิน

   • ใช้แรงดันลมสูงขึ้นสำหรับการบรรทุกสิ่งของหนักขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง

  2. ถ้าจำเป็น ปรับแรงดันลมโดยเติมหรือปล่อยลมยาง

  g001055

  การเติมน้ำมัน

  น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ

  ประเภทน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
  ค่าออกเทนขั้นต่ำ87 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 91 (ค่าออกเทนโดยวิธีวิจัย, นอกสหรัฐอเมริกา)
  เอทานอลไม่เกิน 10% โดยปริมาตร
  เมทานอลไม่มี
  MTBE (เมทิลเทอร์เทียรีบิวทิลอีเทอร์)น้อยกว่า 15% โดยปริมาตร
  น้ำมันอย่าเติมลงในเชื้อเพลิง

  ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและใหม่ (อายุไม่เกิน 30 วัน) จากแหล่งที่มีชื่อเสียงเท่านั้น

  Important: เพื่อลดปัญหาในการสตาร์ท เติมสารคงสภาพ/สารปรับสภาพเชื้อเพลิงลงในเชื้อเพลิงใหม่ตามที่แนะนำโดยผู้ผลิตสารคงสภาพ/สารปรับสภาพ

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือสำหรับเจ้าของเครื่องยนต์

  การเติมน้ำมัน

  ความจุถังน้ำมันโดยประมาณ 18.9 ลิตร (5 แกลลอนสหรัฐ)

  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  3. ดึงเบรกมือ

  4. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  5. ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาถังน้ำมัน (รูป 14)

   g033956
  6. เปิดฝาถังน้ำมัน

  7. เติมน้ำมันลงในถังให้ต่ำกว่าด้านบนสุดของถัง (ด้านล่างสุดของช่องเติม) ประมาณ 25 มม. (1 นิ้ว)

   Note: พื้นที่ในถังนี้เผื่อไว้ให้น้ำมันเชื้อเพลิงขยายตัว อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป

  8. ปิดฝาถังน้ำมันให้แน่น

  9. เช็ดน้ำมันใดๆ ที่หก

  การเบรกรถใหม่

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 100 ชั่วโมงแรก
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการเบรกรถใหม่
 • การปฏิบัติตามคำแนะนำทำให้รถมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการขัดเบรกแล้ว โปรดดู การขัดเบรก

  • ตรวจสอบระดับน้ำยาและน้ำมันเครื่องเป็นประจำ คอยสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกว่ารถหรือส่วนประกอบร้อนเกินไป

  • หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เย็น อุ่นเครื่องประมาณ 15 นาทีก่อนใช้งานรถ

   Note: อุ่นเครื่องนานขึ้นเพื่อให้เครื่องยนต์อุ่นขึ้นเมื่อใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิหนาวเย็น

  • คอยเปลี่ยนความเร็วรถขณะใช้งาน หลีกเลี่ยงการสตาร์ทเร็วและการหยุดฉับพลัน

  • ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเบรกอินสำหรับเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องที่ให้มากับรถเป็นน้ำมันประเภทเดียวกับที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นประจำ

  • โปรดดู สำหรับการตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบเมื่อไม่ใช้งาน

  • ตรวจสอบตำแหน่งระบบกันสะเทือนหน้าและปรับตำแหน่ง ถ้าจำเป็น โปรดดู การตั้งศูนย์ล้อหน้า

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

  • ผู้โดยสารควรนั่งในตำแหน่งที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น อย่าขนส่งผู้โดยสารบนกระบะท้าย กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องจักร อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • อย่าขับรถขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • ขับรถในที่กลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่ระบายอากาศดีเท่านั้น

  • อย่าบรรทุกเกินน้ำหนักยานยนต์รวบยอด (GVW)

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะควบคุมเบรกหรือขณะเลี้ยวหากบรรทุกสิ่งของหนักบนกระบะหลัง

  • การบรรทุกสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกินไปบนกระบะท้ายจะลดเสถียรภาพของรถ ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินความจุของกระบะ

  • การบรรทุกวัสดุที่ไม่สามารถผูกติดกับรถได้ส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อการบังคับทิศทาง การเบรก และเสถียรภาพของรถ เมื่อคุณบรรทุกวัสดุที่ไม่สามารถผูกติดกับรถได้ ให้ใช้ความระมัดระวังขณะบังคับทิศทางหรือเบรก

  • บรรทุกสิ่งของที่เบาลงหรือลดความเร็วของรถขณะวิ่งบนทางขรุขระ ไม่สม่ำเสมอ และอยู่ใกล้ขอบทางเดิน หลุมบ่อ และเมื่อทางเปลี่ยนแปลงฉับพลัน น้ำหนักอาจถ่ายเท ทำให้รถไม่มั่นคงได้

  • ก่อนสตาร์ทรถ เกียร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งว่าง เบรกมือดึงอยู่ และคุณอยู่ในตำแหน่งคนขับ

  • คุณและผู้โดยสารควรอยู่ในเบาะที่นั่งขณะที่รถกำลังแล่น วางมือบนพวงมาลัย ผู้โดยสารควรใช้มือจับที่เตรียมไว้ให้ เก็บแขนและขาอยู่ภายในตัวรถตลอดเวลา

  • ใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่ที่มองเห็นทัศนวิสัยดีเท่านั้น ระมัดระวังหลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรือวัตถุอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้ หญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • อย่าขับรถเข้าใกล้ทางชัน คลอง หรือทำนบ เพราะรถอาจพลิกคว่ำฉับพลัน หากล้อข้ามขอบหรือขอบลาดลงไป

  • ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ยื่นลงมา เช่น กิ่งไม้ วงกบประตู ทางเดินเหนือศีรษะ ฯลฯ

  • มองไปข้างหลังและมองลงก่อนถอยรถ เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางโล่ง

  • เมื่อใช้รถบนถนนสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรทุกข้อ และใช้อุปกรณ์เสริมที่กฎหมายอาจกำหนด เช่น ไฟ สัญญาณ ไฟเลี้ยว ป้ายยานยนต์เคลื่อนที่ช้า (SMV) และสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ

  • หากรถสั่นผิดปกติ ให้หยุดและดับเครื่องยนต์ทันที รอจนกว่ารถหยุดเคลื่อนที่ และตรวจสอบความเสียหาย ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  • บนพื้นเปียกรถอาจใช้เวลาหยุดนานกว่าบนพื้นแห้ง หากต้องการแก้ไขเบรกที่เปียก ให้ขับช้าๆ บนพื้นราบ พลางเหยียบแป้นเบรกเบาๆ

  • การขับรถด้วยความเร็วสูง จากนั้นหยุดฉับพลันอาจทำให้ล้อหลังล็อก ซึ่งทำให้คุณเสียการควบคุมรถได้

  • อย่าสัมผัสเครื่องยนต์ เกียร์ ท่อไอเสีย ท่อรวมไอเสียในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน หรือทันทีหลังจากดับเครื่องยนต์ เพราะบริเวณเหล่านี้อาจร้อนมากจนลวกผิวหนังได้

  • ห้ามปล่อยรถที่ติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดรถบนพื้นราบ

   • เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • อย่าขับรถเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  • ใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัท Toro® รับรองเท่านั้น

  ความปลอดภัยของผู้โดยสารหลายคน

  • อย่าบรรทุกเกินน้ำหนักยานยนต์รวบยอด (GVW) คุณต้องรวมน้ำหนักของตัวคุณเอง ผู้โดยสาร และน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกในกระบะท้ายด้วยในการคำนวณ GVW รวมของอุปกรณ์

  • ผู้โดยสารควรนั่งในตำแหน่งที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้โดยสารขึ้นไปนั่งบนกระบะท้าย

  • คุณและผู้โดยสารควรอยู่ในเบาะที่นั่งขณะที่รถกำลังแล่น

  • อุปกรณ์ที่มีความยาวเพิ่มเข้ามาจะทำให้รัศมีการเลี้ยวกว้างขึ้น ดังนั้นควรเผื่อพื้นที่ในการเลี้ยวรถด้วย

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  Note: ระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) 2 เสามีจัดจำหน่ายสำหรับรถคันนี้เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้ ROPS หากคุณทำงานใกล้ทางชัน ใกล้น้ำ บนทางขรุขระ หรือบนทางลาด ซึ่งอาจส่งผลให้รถพลิกคว่ำได้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้

  • สำรวจบริเวณที่ทำงานเพื่อประเมินว่าทางลาดใดปลอดภัยสำหรับการขับรถ และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกฎของคุณเองสำหรับการขับรถบนทางลาดเหล่านี้ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

  • หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะขับอุปกรณ์บนทางลาดใด อย่าขับ

  • เคลื่อนที่บนทางลาดอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป อย่าเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางอุปกรณ์อย่างฉับพลัน

  • หลีกเลี่ยงการขับอุปกรณ์บนทางเปียก เพราะล้ออาจจะไม่ยึดเกาะถนน อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำได้ก่อนที่ล้อจะยึดเกาะถนน

  • วิ่งตรงขณะขึ้นและลงทางลาด

  • หากคุณเริ่มเสียการทรงตัวขณะขึ้นทางลาด ค่อยๆ เหยียบเบรก และถอยรถช้าๆ ตรงๆ ลงทางลาด

  • การหักเลี้ยวขณะขึ้นหรือลงทางลาดอาจเป็นอันตรายได้ หากคุณต้องเลี้ยวบนทางลาด ให้ทำอย่างช้าๆ และระมัดระวัง

  • การบรรทุกของหนักส่งผลต่อความเสถียรของรถบนทางลาด บรรทุกสิ่งของเบาลงหรือลดความเร็วรถขณะวิ่งบนทางลาดหรือถ้าสิ่งของที่บรรทุกมีจุดศูนย์ถ่วงสูง ยึดสิ่งของบรรทุกเข้ากับกระบะท้ายรถ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของถ่ายเทน้ำหนัก ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อบรรทุกสิ่งของที่ถ่ายเทน้ำหนักง่าย (เช่น ของเหลว หิน ทราย ฯลฯ)

  • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท การจอด หรือการหักเลี้ยวรถบนทางลาด โดยเฉพาะเมื่อบรรทุกสิ่งของอยู่ การจอดรถขณะลงจากทางลาดใช้เวลานานกว่าการจอดรถบนทางราบ ถ้าคุณต้องจอดรถ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วฉับพลัน ซึ่งอาจทำให้รถเอียงหรือพลิกคว่ำได้ อย่าเหยียบเบรกฉับพลันเมื่อล้อหมุนฟรี เนื่องจากอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้

  ความปลอดภัยในการบรรทุกและเทกระบะท้าย

  • อย่าบรรทุกเกินน้ำหนักยานยนต์รวบยอด (GVW) เมื่อขับขี่โดยบรรทุกสิ่งของในกระบะท้าย และ/หรือขณะลากจูงรถพ่วง โปรดดู ข้อมูลจำเพาะ

  • กระจายน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกบนกระบะท้ายให้เท่าๆ กันเพื่อเพิ่มความเสถียรและการควบคุมรถ

  • ก่อนเทกระบะท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่หลังรถ

  • อย่าเทสิ่งของที่บรรทุกอยู่บนกระบะท้ายขณะที่รถจอดเอียงๆ บนทางลาด หากกระจายน้ำหนักเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้

  การควบคุมกระบะท้าย

  การยกกระบะท้ายไปยังตำแหน่งเท

  คำเตือน

  กระบะท้ายที่ยกอยู่อาจตกลงมาและทำให้คนที่ทำงานอยู่ข้างล่างบาดเจ็บได้

  • ใช้ก้านค้ำยันหนุนกระบะท้ายขึ้นก่อนทำงานใต้กระบะท้ายเสมอ

  • ขนวัสดุที่บรรทุกออกมาก่อนยกกระบะท้ายขึ้น

  คำเตือน

  การขับขี่รถที่ยกกระบะท้ายขึ้นอาจทำให้รถเอียงหรือพลิกคว่ำง่ายขึ้น การขับรถที่ยกกระบะท้ายขึ้นอาจทำให้โครงสร้างของกระบะท้ายเสียหาย

  • ขับรถที่กระบะท้ายวางลง

  • หลังจากเทสิ่งของที่บรรทุกแล้ว ให้ยกกระบะท้ายลง

  ข้อควรระวัง

  หากวางน้ำหนักบรรทุกถ่วงไว้ที่ด้านหลังของกระบะท้าย เมื่อคุณปลดสลัก กระบะท้ายอาจเอียงเปิดโดยไม่คาดคิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวคุณและคนที่อยู่รอบข้าง

  • จัดวางให้น้ำหนักถ่วงอยู่บริเวณกลางกระบะท้าย ถ้าทำได้

  • วางกระบะท้ายลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครพิงกระบะท้ายหรือยืนอยู่ข้างหลัง ขณะปลดสลัก

  • นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระบะท้ายก่อนยกกระบะขึ้นเพื่อซ่อมบำรุงรถ

  1. ดึงคันบังคับไปทางซ้ายด้านในของกระบะท้ายเข้าหาตัวคุณ และยกกระบะท้ายขึ้น (รูป 15)

   g034019
  2. ดึงก้านค้ำยันเข้าไปในช่องล็อกตำแหน่งเทเพื่อยึดกระบะท้ายสำหรับเท (รูป 16)

   g034021

  การยกกระบะท้ายไปยังตำแหน่งซ่อมบำรุง

  1. ดึงคันบังคับไปทางซ้ายด้านในของกระบะท้ายเข้าหาตัวคุณ และยกกระบะท้ายขึ้น (รูป 15)

  2. ดึงก้านค้ำยันเข้าไปในช่องล็อกตำแหน่งซ่อมบำรุงเพื่อยึดกระบะท้ายสำหรับการบำรุงรักษา (รูป 16)

  การลดกระบะท้าย

  คำเตือน

  น้ำหนักของกระบะท้ายอาจจะหนัก ดังนั้นมือหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายอาจถูกบดทับได้

  เก็บมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างขณะลดกระบะท้ายลง

  1. ยกกระบะท้ายขึ้นเล็กน้อยโดยยกคันโยกสลักขึ้น (รูป 15)

  2. ดึงก้านค้ำยันออกจากช่อง (รูป 16)

  3. ลดกระบะท้ายลงจนกว่าสลักจะยึดแน่นหนา

  การเปิดประตูท้าย

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบะท้ายวางราบและยึดสลักแล้ว

  2. ใช้สองมือยกประตูท้ายโดยใช้สันที่อยู่ใกล้กับด้านบนของประตูท้าย (รูป 17)

  3. ลดประตูท้ายลงจนกว่าจะราบอยู่กับด้านล่างของกระบะท้าย (รูป 17)

   g034022

  การปิดประตูท้าย

  หากคุณถ่ายวัสดุชิ้นเล็กๆ เช่น ทราย หินจัดสวน หรือเศษไม้จากกระบะท้ายรถ วัสดุบางส่วนอาจติดอยู่บริเวณบานพับของประตูท้าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนปิดประตูท้าย

  1. ใช้มือนำวัสดุออกจากบริเวณบานพับให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

  2. หมุนประตูท้ายไปยังตำแหน่งประมาณ 45° (รูป 18)

   g034023
  3. ใช้วิธีเขย่าๆ สั้นๆ เพื่อหมุนประตูท้ายกลับไปกลับมาหลายๆ ครั้ง (รูป 18)

   Note: วิธีนี้ช่วยให้วัสดุหลุดออกจากบริเวณบานพับ

  4. ลดประตูท้ายลงและตรวจสอบวัสดุที่ค้างอยู่ในบริเวณบานพับ

  5. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 4 จนกว่าวัสดุจะหลุดออกจากบริเวณบานพับ

  6. หมุนประตูท้ายขึ้นและยกประตูท้ายเข้าในร่องในกระบะท้าย

  การใช้ส่วนยึดอุปกรณ์เสริมกระบะท้าย

  ใช้ส่วนยึดอุปกรณ์เสริมกระบะท้ายเพื่อติดอุปกรณ์เสริมเข้ากับส่วนท้ายของรถ

  ขีดความสามารถ: 45 กก. (100 ปอนด์)

  1. คลายมือจับตัว “T” โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา (รูป 19)

   g034525
  2. สอดอุปกรณ์เสริมเข้าไปในตัวรับจนกว่ารูจะเรียงกัน (รูป 19)

  3. ยึดอุปกรณ์เสริมที่ประกอบเรียบร้อยแล้วเข้ากับท่อตัวรับ โดยใช้หมุดเคลวิสและปิ๊นตัวอาร์ที่ให้มากับอุปกรณ์เสริม

  4. ขันมือจับตัว “T” ให้แน่น โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา (รูป 20)

   g034526

  การบรรทุกสิ่งของขึ้นกระบะท้าย

  ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะบรรทุกของขึ้นกระบะท้ายและขับรถ:

  • สังเกตความจุน้ำหนักของรถและจำกัดน้ำหนักบรรทุกบนกระบะท้ายตามที่อธิบายใน ข้อมูลจำเพาะ และบนป้ายน้ำหนักยานยนต์รวบยอดของรถ

   Note: อัตราน้ำหนักบรรทุกที่ระบุไว้ใช้สำหรับการใช้งานรถบนพื้นราบเท่านั้น

  • ลดน้ำหนักที่บรรทุกบนกระบะท้ายเมื่อต้องขับรถบนเนินหรือทางขรุขระ

  • ลดน้ำหนักบรรทุกลงเมื่อวัสดุมีความสูง (มีจุดศูนย์ถ่วงสูง) เช่น ตั้งอิฐ ท่อนไม้จัดสวน หรือถุงปุ๋ย กระจายสิ่งของบรรทุกให้เตี้ยที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อจะได้ไม่ขัดขวางการมองเห็นหลังรถขณะที่ขับรถ

  • จัดวางให้น้ำหนักถ่วงอยู่บริเวณกลางกระบะท้ายด้วยวิธีต่อไปนี้:

   • กระจายน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกบนกระบะท้ายจากด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งให้เท่ากัน

    Important: หากน้ำหนักบรรทุกถ่วงไปด้านใดด้านหนึ่ง รถจะมีโอกาสพลิกคว่ำได้ง่ายกว่า

   • กระจายน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกบนกระบะท้ายจากด้านหน้าถึงด้านหลังให้เท่ากัน

    Important: ถ้าคุณวางน้ำหนักถ่วงไปด้านหลังเพลาท้าย แล้วทำให้แรงยึดเกาะที่ล้อหน้าลดลง อาจทำให้สูญเสียการควบคุมทิศทางและส่งผลให้รถพลิกคว่ำได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่บนกระบะท้าย โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถวางน้ำหนักของสิ่งของขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางกระบะท้ายได้

  • เมื่อเป็นไปได้ ควรยึดของบรรทุกให้แน่นโดยผูกติดกับกระบะท้าย เพื่อไม่ให้น้ำหนักถ่ายเท

  • ขณะขนส่งสารเหลว ให้ใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่รถขึ้นหรือลงเนิน ขณะเปลี่ยนความเร็วหรือหยุดรถ หรือขณะขับเคลื่อนผ่านพื้นผิวที่ขรุขระ

  ความจุของกระบะท้ายคือ 0.28 ลบ.ม. (10 ลบ.ฟุต) จำนวน (ปริมาตร) ของวัสดุที่สามารถวางบนกระบะท้ายโดยไม่เกินอัตราบรรทุกของรถอาจแตกต่างกันได้อย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัสดุ

  ดูตารางต่อไปนี้เพื่อดูขีดจำกัดปริมาณของวัสดุต่างๆ:

  วัสดุความหนาแน่นความจุกระบะสูงสุด(บนพื้นราบ)
  กรวดแห้ง1,522 กก./ลบ.ม. (95 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม
  กรวดเปียก1,922 กก./ลบ.ม. (120 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม ¾
  ทรายแห้ง 1,442 กก./ลบ.ม. (90 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม
  ทรายเปียก1,922 กก./ลบ.ม. (120 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม ¾
  ไม้721 กก./ลบ.ม. (45 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม
  เปลือกไม้<721 กก./ลบ.ม. (<45 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม
  ดินอัดแน่น1,602 กก./ลบ.ม. (100 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม ¾ (โดยประมาณ)

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  1. นั่งในที่นั่งคนขับ เสียบกุญแจในสวิตช์กุญแจ และบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งเปิดหรือสตาร์ท

   การสตาร์ทอุปกรณ์มี 2 โหมด:

   • สตาร์ทด้วยแป้นเหยียบ—บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง เปิดและเหยียบแป้นคันเร่ง

    Note: เมื่อคุณถอนเท้าออกจากแป้นคันเร่งแล้ว เครื่องยนต์จะดับ

   • สตาร์ทด้วยกุญแจ—บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ท เครื่องยนต์จะติดจนกว่าจะบิดไปที่ตำแหน่งปิด

   Note: เมื่อใช้โหมดสตาร์ทด้วยกุญแจ คุณสามารถดึงเบรกมือและทำงานโดยไม่อยู่บนรถได้ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน และแบตเตอรี่มีประจุไฟ

   Note: หากคุณหมุนกุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ท เครื่องยนต์จะกระตุกจนกว่าจะสตาร์ท หากเครื่องยนต์กระตุกนานกว่า 10 วินาที ให้บิดกลับไปที่ตำแหน่งปิด ประเมินปัญหา (เช่น ต้องดึงส่วนควบคุมโช้ค ตรวจสอบการอุดตันในระบบกรองอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังเชื้อเพลิงมีน้ำมัน หัวเทียนใช้ได้หรือไม่ ฯลฯ) ก่อนสตาร์ทอุปกรณ์อีกครั้ง

   Note: เมื่อมีสัญญาณเตือนถอยหลังเสริมติดตั้งอยู่ หากคุณต้องขยับคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งถอยหลังขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิดหรือสตาร์ท เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อให้คนขับทราบว่ารถเข้าเกียร์ถอยหลังอยู่

  2. ขยับคันเกียร์ไปยังทิศทางการวิ่งที่ต้องการ

  3. ปลดเบรกมือ

  4. เหยียบแป้นคันเร่งอย่างช้าๆ

   Note: หากเครื่องยนต์เย็น กดค้างแป้นคันเร่งลงประมาณครึ่งทาง และดึงลูกบิดโช้คออกมายังตำแหน่งเปิด คืนลูกบิดโช้คไปที่ตำแหน่งปิดหลังจากเครื่องยนต์อุ่นขึ้นแล้ว

  การจอดรถ

  Important: เมื่อจอดรถบนทางลาด เหยียบเบรกเพื่อจอดรถ และดึงเบรกมือเพื่อให้รถอยู่กับที่ การเหยียบแป้นคันเร่งเพื่อให้รถหยุดกลางคันบนเนินอาจทำให้รถเสียหายได้

  1. ถอนเท้าออกจากแป้นคันเร่ง

  2. เหยียบแป้นเบรกช้าๆ เพื่อค่อยๆ เบรกจนกว่ารถจะจอดนิ่งสนิท

   Note: ระยะหยุดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถและความเร็ว

  การจอดรถ

  1. หยุดรถโดยใช้เบรกซ่อมบำรุง โดยการกดแป้นเบรกค้างไว้

  2. ดึงคันเบรกมือเข้าหาตัว

  3. บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งปิด

  4. ดึงกุญแจออก

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดรถบนพื้นราบ

   • เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • อย่าจัดเก็บรถในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของรถมีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา

  • บำรุงรักษาและเช็ดทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ตามความจำเป็น

  • เปลี่ยนสติกเกอร์ที่สึกหรอ ชำรุด หรือหายไป

  การบรรทุกรถ

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อบรรทุกรถขึ้นหรือลงจากรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ใช้ทางลาดแบบเต็มความกว้างเมื่อขนบรรทุกรถขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ยึดรถให้แน่นหนา

  โปรดดู รูป 21 และ รูป 22 สำหรับตำแหน่งผูกยึดรถ

  Note: บรรทุกรถขึ้นรถพ่วงโดยให้ด้านหน้ารถหันไปข้างหน้า หากไม่สามารถทำได้ ยึดกระโปรงรถเข้ากับโครงรถด้วยสายรัด หรือถอดกระโปรงรถแล้วขนส่ง และยึดไว้แยกต่างหาก มิฉะนั้น กระโปรงรถอาจเปิดขึ้นมาระหว่างการขนส่งได้

  ข้อควรระวัง

  เบาะที่นั่งอาจหลุดร่วงตกจากรถและรถพ่วงขณะขนส่งรถได้ และเบาะที่นั่งอาจตกใส่รถคันอื่นหรือขัดขวางการจราจรบนถนน

  ถอดที่นั่งออกหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งยึดแน่นหนาด้วยสลักหมุน

  g236535
  g034273

  การลากรถ

  ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถลากรถได้เป็นระยะทางสั้นๆ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ใช่ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน

  คำเตือน

  การลากรถด้วยความเร็วสูงเกินไปอาจทำให้สูญเสียการควบคุมทิศทางส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  ห้ามลากรถด้วยความเร็วเกิน 8 กม./ชม. (5 ไมล์ต่อชั่วโมง) โดยเด็ดขาด

  การลากรถเป็นงานที่ต้องใช้แรงของ 2 คน หากคุณต้องเคลื่อนย้ายรถเป็นระยะทางไกล ให้ขนส่งบนรถบรรทุกหรือรถพ่วง โปรดดู การลากรถพ่วง

  1. ถอดสายพานขับออกจากรถ โปรดดู การเปลี่ยนสายพานขับ

  2. ยึดสายลากจูงเข้ากับตัวยึดที่ด้านหน้าของโครงรถ (รูป 21)

  3. เข้าเกียร์ตำแหน่งเกียร์ว่าง และปลดเบรกมือ

  การลากรถพ่วง

  รถสามารถใช้ลากรถพ่วงได้ เรามีข้อต่อพ่วงจัดจำหน่ายด้วย ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต เพื่อขอรายละเอียด

  เมื่อบรรทุกสิ่งของหรือลากรถพ่วง ห้ามบรรทุกน้ำหนักบนรถหรือรถพ่วงมากเกินไป การบรรทุกน้ำหนักมากเกินไม่ว่าบนรถหรือรถพ่วงอาจลดประสิทธิภาพการทำงานหรือสร้างความเสียหายให้กับเบรก เพลา เครื่องยนต์ ชุดเพลาส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบกันสะเทือน โครงสร้างตัวถัง หรือล้อได้

  บรรทุกสิ่งของบนรถพ่วงโดยให้น้ำหนัก 60% อยู่ที่ด้านหน้าของรถพ่วงเสมอ วิธีนี้ทำให้ข้อต่อพ่วงของรถรับน้ำหนักประมาณ 10% ของน้ำหนักส่วนพ่วงรวบยอด (GTW)

  บรรทุกสิ่งของบนกระบะท้ายเสมอเมื่อใช้รถพ่วงเพื่อให้มีแรงเบรกและการยึดเกาะถนนเพียงพอ ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน GTW หรือขีดจำกัด GVW

  หลีกเลี่ยงการจอดรถที่มีรถพ่วงบนเนิน หากคุณต้องจอดรถบนเนิน ให้ดึงเบรกมือและขัดล้อของรถพ่วงไว้ด้วย

  การบำรุงรักษา

  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • อย่าให้ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมซ่อมบำรุงรถ

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดรถบนพื้นราบ

   • เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • ดึงเบรกมือ

   • ลดกระบะท้ายลง

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับน้ำหนักรถเมื่อต้องทำงานใต้ท้องรถ

  • อย่าทำงานใต้ท้องรถที่ยกกระบะท้ายขึ้น โดยไม่มีการหนุนกระบะด้วยอุปกรณ์นิรภัย

  • อย่าชาร์จแบตเตอรี่ขณะซ่อมบำรุงรถ

  • ขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนาเพื่อให้รถทั้งคันอยู่ในสภาพดี

  • ลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้ โดยจอดรถให้ห่างจากบริเวณที่มีน้ำมัน หญ้า ใบไม้ หรือดินสะสมมากเกินไป

  • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่รถกำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

  • หากคุณต้องปรับแต่งบำรุงรักษาในขณะที่รถทำงานอยู่ ให้เก็บมือ เท้า เสื้อผ้า และส่วนต่างๆ ของร่างกายออกห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว กันผู้ที่อยู่รอบข้างให้ออกห่างจากรถ

  • ทำความสะอาดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หกออกให้หมด

  • ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือตามที่แนะนำในตารางการบำรุงรักษา และปรับและซ่อมบำรุงตามที่จำเป็น

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของรถมีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

  • ห้ามดัดแปลงฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์นิรภัย หรือลดประสิทธิภาพการป้องกันของอุปกรณ์นิรภัย

  • อย่าทำให้รอบเครื่องยนต์สูงเกินไปโดยเปลี่ยนการตั้งค่ากัฟเวอร์เนอร์ เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้อง ควรให้ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบรอบเครื่องยนต์สูงสุดด้วยมาตรอัตรารอบ

  • หากอุปกรณ์ต้องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  • การดัดแปลงอุปกรณ์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตามอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน สมรรถนะ ความทนทานของอุปกรณ์ หรือการใช้อุปกรณ์อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัท Toro® เป็นโมฆะ

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 5 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบสภาพของสายพานขับ
 • ตรวจสอบความตึงของสายพานสตาร์ทเตอร์-เจเนอเรเตอร์
 • หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบไส้กรองอากาศสำหรับกล่องดักไอน้ำมัน
 • หลังจาก 100 ชั่วโมงแรก
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการเบรกรถใหม่
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบการทำงานของการเปลี่ยนเกียร์
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกก่อนใช้มอเตอร์เป็นครั้งแรก
 • ล้างรถ
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • ถอดฝาครอบระบบกรองอากาศออกและขจัดเศษวัสดุออกไป อย่าถอดไส้กรองอากาศ
 • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกในฝากันฝุ่น
 • หากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ (โปรดดูการบำรุงรักษารถภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ)—เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้เร็วขึ้น ถ้าสกปรกหรือชำรุด
 • หากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ (โปรดดูการบำรุงรักษารถภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ)—เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งและบุชชิงอัดจาระบีรถบ่อยขึ้นเมื่อใช้รถในการทำงานหนัก
 • หากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานปกติ—เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้เร็วขึ้น ถ้าสกปรกหรือชำรุด
 • หากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานปกติ—เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าจำเป็น
 • ตรวจสอบยางล้อและขอบล้อ
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ตรวจสอบการบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือนเพื่อหาส่วนประกอบที่หลวมหรือชำรุด
 • ตรวจสอบมุมแคมเบอร์และโทอินของล้อหน้า
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์
 • ตรวจสอบการทำงานของการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง
 • ทำความสะอาดระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ทำความสะอาดระบบหล่อเย็นเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างการใช้งานในสภาพการทำงานพิเศษ โปรดดูการบำรุงรักษารถภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ
 • ตรวจสอบเบรก
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบไส้กรองอากาศสำหรับกล่องดักไอน้ำมัน
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานขับ
 • ตรวจสอบความตึงของสายพานสตาร์ทเตอร์-เจเนอเรเตอร์
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งล้อหน้า
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและการเชื่อมต่อ
 • เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
 • ทำความสะอาดคลัตช์ขับหลัก
 • เปลี่ยนผ้าเบรกซ่อมบำรุงและผ้าเบรกมือ
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเบรก
 • ทุกปี
 • ทำขั้นตอนการบำรุงรักษาประจำปีทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของเจ้าของเครื่องยนต์
 • Note: ดาวน์โหลดสำเนาผังไฟฟ้าได้ฟรีโดยเข้าไปที่ www.Toro.com แล้วค้นหารุ่นรถของคุณจากลิงก์คู่มือในหน้าหลัก

  Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

  คำเตือน

  การไม่บำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้ระบบทำงานล้มเหลวหรือเสียหายก่อนกำหนด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณหรือคนที่อยู่รอบข้าง

  คอยบำรุงรักษารถให้มีสภาพดีและทำงานอย่างถูกต้องตามที่ระบุในคำแนะนำเหล่านี้

  ข้อควรระวัง

  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับ หรือตรวจสอบรถได้

  • หลีกเลี่ยงอันตรายจากเพลิงไหมและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ทำงาน ห้ามใช้เปลวไฟในการตรวจสอบระดับน้ำมันหรือน้ำมันรั่วไหล น้ำในแบตเตอรี่ หรือน้ำหล่อเย็น

  • อย่าใช้อ่างน้ำมันเปิด หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดติดไฟได้ในการทำความสะอาดชิ้นส่วน

  ข้อควรระวัง

  หากคุณเสียบกุญแจทิ้งไว้ อาจมีคนสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ตั้งใจและทำให้คุณหรือคนที่อยู่รอบข้างบาดเจ็บได้

  ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออกจากสวิตช์ก่อนการบำรุงรักษา

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับสัปดาห์:
  จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
  ตรวจสอบการทำงานของเบรกและเบรกมือ       
  ตรวจสอบการทำงานของคันเกียร์/เกียร์ว่าง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมัน       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์       
  ตรวจสอบไส้กรองอากาศ       
  ตรวจสอบครีบระบายความร้อนเครื่องยนต์       
  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบเสียงการทำงานที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบแรงดันลมยาง       
  ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล       
  ตรวจสอบการทำงานของแผงหน้าปัด       
  ตรวจสอบการทำงานของคันเร่ง       
  ล้างรถ       
  ทำสีที่ชำรุด       

  การบำรุงรักษารถภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ

  Important: หากต้องใช้งานรถในสภาพการทำงานต่อไปนี้ ให้บำรุงรักษารถบ่อยขึ้นเป็นสองเท่า:

  • การใช้งานในทะเลทราย

  • การใช้งานในสภาพอากาศเย็น—อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C (50°F)

  • การลากรถพ่วง

  • ใช้งานบ่อยในสภาวะที่มีฝุ่นมาก

  • งานก่อสร้าง

  • หลังจากใช้งานยาวนานในสภาพที่มีโคลน ทราย น้ำ หรือสภาพสกปรกที่คล้ายคลึงกัน ให้ดำเนินการดังนี้:

   • ตรวจสอบและทำความสะอาดเบรกโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุหยาบทำให้เกิดการสึกหรอมากเกินไป

   • ล้างรถโดยใช้น้ำเพียงอย่างเดียวหรือผสมน้ำยาล้างที่มีฤทธิ์อ่อนๆ

    Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างรถ

  ขั้นตอนก่อนการบำรุงรักษา

  การเตรียมรถสำหรับการบำรุงรักษา

  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  3. ดึงเบรกมือ

  4. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  5. การเทและยกกระบะท้าย

  การยกรถ

  อันตราย

  รถอาจไม่มั่นคงขณะใช้แม่แรง รถอาจเลื่อนหลุดจากแม่แรง และทำให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างบาดเจ็บ

  • ห้ามสตาร์ทรถขณะที่รถอยู่บนแม่แรง

  • ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจก่อนลุกออกจากรถ

  • บล็อกล้อไว้ขณะที่ใช้อุปกรณ์ยกหนุนรถ

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงหนุนรถ เมื่อยกรถขึ้นแล้ว

  Important: เมื่อคุณสตาร์ทรถเพื่อบำรุงรักษาและ/หรือวินิจฉัย ล้อหลังของรถจะต้องยกจากพื้น 25 มม. (1 นิ้ว) โดยหนุนเพลาท้ายบนขาตั้งแม่แรง

  • จุดยกที่หน้ารถอยู่ที่ด้านหน้าของโครงรถ หลังตัวยึดลากจูง (รูป 23)

   g034043
  • จุดยกที่ท้ายรถอยู่ใต้ท่อเพลา (รูป 24)

  g034044

  การเปิดกระโปรงรถ

  การยกกระโปรงรถ

  1. ยกมือจับของสลักยางที่แต่ละด้านของกระโปรงรถขึ้น (รูป 25)

   g034045
  2. ยกกระโปรงรถ

  การปิดกระโปรงรถ

  1. ยกกระโปรงรถลงช้าๆ

  2. ยึดกระโปรงรถ โดยวางสลักยางเข้ากับตะขอสลักที่แต่ละด้านของกระโปรงรถ (รูป 25)

  การยกชุดที่นั่งขึ้นและลง

  หากต้องการยกชุดที่นั่งขึ้น ให้ดันชุดที่นั่งไปข้างหน้าจนกว่าจะทาบกับพวงมาลัย (รูป 26)

  หากต้องการลดชุดที่นั่งลด ให้ดันชุดที่นั่งไปข้างหลังจนกว่าจะวางอยู่ที่ด้านหลังในตำแหน่งเดิม (รูป 26)

  g190066

  การถอดชุดที่นั่ง

  1. ดันชุดที่นั่งไปข้างหน้าไปยังตำแหน่งยกขึ้น (รูป 26)

  2. เลื่อนชุดที่นั่งไปด้านข้างจนหลุดออกจากสลัก จากนั้นยกชุดที่นั่งขึ้นด้านบน (รูป 27)

   g190187

  การติดตั้งชุดที่นั่ง

  เลื่อนชุดที่นั่งไปบนสลักและลดชุดที่นั่งลง (รูป 28)

  g190186

  การหล่อลื่น

  การอัดจาระบีรถ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งและบุชชิงอัดจาระบีรถบ่อยขึ้นเมื่อใช้รถในการทำงานหนัก
 • ประเภทจาระบี: จาระบีลิเธียมหมายเลข 2

  1. ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดจุดอัดจาระบีให้สะอาด เพื่อให้ไม่มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในแบริ่งหรือบุชชิง

  2. ใช้ปืนอัดจาระบี อัดจาระบีโดยกด 1 หรือ 2 ครั้งเข้าในจุดอัดจาระบีของรถ

  3. เช็ดจาระบีส่วนเกินออกจากรถ

  จุดอัดจาระบีอยู่ที่ปลายด้านในของปีกนก ข้อต่อกลมของคันชัก และปลายด้านนอกของปีกนก (รูป 29 และ รูป 30)

  g034057
  g034058

  การอัดจาระบีแบริ่งล้อหน้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 300 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งล้อหน้า
 • ข้อมูลจำเพาะของจาระบี: Mobilgrease XHP™-222

  การถอดดุมล้อและโรเตอร์

  1. ยกด้านหน้ารถและหนุนด้วยขาตั้งแม่แรง

  2. ถอดน็อตล้อทั้ง 4 ตัวที่ยึดล้อเข้ากับดุมล้อออก (รูป 31)

   g033046
  3. ถอดสลักเกลียวหน้าแปลน (⅜ x ¾ นิ้ว) ที่ยึดโครงยึดสำหรับชุดเบรกเข้ากับเพลาหมุน แล้วแยกเบรกออกจากเพลาหมุน (รูป 32)

   Note: รองชุดเบรกก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

   g033047
  4. ถอดฝากันฝุ่นออกจากดุมล้อ (รูป 33)

   g192346
  5. ถอดสลักปลายแยกและแหวนล็อกน็อตจากเพลาหมุนและน็อตเพลาหมุนออก (รูป 33)

  6. ถอดน็อตเพลาหมุนออกจากเพลาหมุน และแยกชุดดุมล้อและโรเตอร์ออกจากเพลาหมุน (รูป 33 และ รูป 34)

   g192347
  7. ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดเพลาหมุนให้สะอาด

  8. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 7 ที่ดุมล้อและโรเตอร์อีกฝั่งของรถ

  การอัดจาระบีแบริ่งล้อ

  1. ถอดแบริ่งด้านนอกและแหวนแบริ่งออกจากดุมล้อ (รูป 35)

   g033050
  2. ถอดซีลแบริ่งด้านในจากดุมล้อ (รูป 35)

  3. เช็ดซีลให้สะอาด และตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหาย

   Note: อย่าใช้สารละลายเช็ดซีล เปลี่ยนซีลถ้าพบว่าสึกหรอหรือเสียหาย

  4. เช็ดแบริ่งและแหวนให้สะอาด และตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหาย

   Note: เปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบริ่งและแหวนสะอาดและแห้ง

  5. เช็ดจาระบี ฝุ่น และเศษวัสดุออกจากร่องดุมล้อทั้งหมด (รูป 35)

  6. อัดแบริ่งด้วยจาระบีที่กำหนด

  7. อัดจาระบีที่กำหนดลงในร่องของดุมให้เต็ม 50-80%รูป 35

  8. ประกอบแบริ่งด้านในเข้ากับแหวนที่ด้านในของดุม และติดตั้งซีล (รูป 35)

  9. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 8 กับแบริ่งของดุมอื่นๆ

  การติดตั้งดุมล้อและโรเตอร์

  1. ทาจาระบีที่กำหนดบางๆ ลงบนเพลาหมุน (รูป 36)

   g192344
  2. ประกอบดุมล้อและโรเตอร์ลงบนเพลาหมุนด้วยด้านในโรเตอร์ (รูป 36)

  3. ประกอบแบริ่งด้านนอกเข้ากับเพลาหมุนและวางแบริ่งเข้ากับแหวนด้านนอก (รูป 36)

  4. ประกอบแหวนแท็บเข้ากับเพลาหมุน (รูป 36)

  5. สอดน็อตเพลาหมุนเข้ากับเพลาหมุน แล้วขันน็อตให้ได้แรงบิด 15 นิวตันเมตร (11 ฟุตปอนด์) ในขณะที่หมุนดุมล้อเพื่อวางแบริ่ง (รูป 36)

  6. คลายน็อตเพลาหมุนจนกว่าฮับจะหมุนได้อย่างอิสระ

  7. ขันน็อตเพลาหมุนจนได้ 170-225 นิวตันเซนติเมตร (15 ถึง 20 นิ้วปอนด์)

  8. ติดตั้งแหวนล็อกบนน็อต และตรวจสอบตำแหน่งของช่องในแหวนล็อกและรูในเพลาหมุนสำหรับใส่สลักปลายแยก (รูป 37)

   Note: หากช่องในแหวนล็อกและรูของเพลาหมุนไม่ตรงกัน ให้ขันน็อตเพลาหมุนด้วยค่าแรงบิดสูงสุดคือ 226 นิวตันเซนติเมตร (20 นิ้วปอนด์) บนน็อต เพื่อให้ช่องและรูตรงกัน

   g192345
  9. ติดตั้งสลักปลายแยกและงอขาแต่ละข้างรอบๆ แหวนล็อก (รูป 37)

  10. ติดตั้งฝากันฝุ่นลงบนดุมล้อ (รูป 37)

  11. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 10 สำหรับดุมล้อและโรเตอร์อีกฝั่งของรถ

  การติดตั้งเบรกและล้อ

  1. ทำความสะอาดสลักเกลียวหน้าแปลน 2 ตัว (⅜ x ¾ นิ้ว) และทาน้ำยาล็อคเกลียวแข็งแรงปานกลางเคลือบที่เกลียวของสลักเกลียว

  2. เรียงแป้นเบรกให้ตรงกับด้านใดด้านหนึ่งของโรเตอร์ (รูป 32) และเรียงรูในโครงยึดก้ามปูให้ตรงกับรูในที่ยึดเบรกของโครงเพลาหมุน (รูป 36)

  3. ยึดหูยึดคาลิเปอร์เข้ากับโครงเพลาหมุน (รูป 32) โดยใช้สลักเกลียวหน้าแปลน 2 ตัว (⅜ x ¾ นิ้ว)

   ขันสลักเกลียวหน้าแปลน 2 ตัวจนได้แรงบิด 47 ถึง 54 นิวตันเมตร (35 ถึง 40 ฟุตปอนด์)

  4. เรียงรูในล้อให้ตรงกับเดือยของดุมล้อ และประกอบล้อเข้ากับดุมล้อโดยหันก้านวาล์วออกด้านนอก (รูป 31)

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวของล้อราบกับดุมล้อ

  5. ยึดล้อเข้ากับดุมล้อโดยใช้น็อตล้อ (รูป 31)

   ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 108 ถึง 122 N∙m (80 ถึง 90 ft-lb)

  6. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 5 สำหรับเบรกและล้ออีกฝั่งหนึ่งของรถ

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้รถหยุดสนิทก่อนตรวจสอบน้ำมันหรือเติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง

  • เก็บมือ เท้า ใบหน้า เสื้อผ้า และส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างจากท่อไอเสียหรือพื้นผิวร้อนอื่นๆ

  การซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ

  การซ่อมบำรุงฝาครอบกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ถอดฝาครอบระบบกรองอากาศออกและขจัดเศษวัสดุออกไป อย่าถอดไส้กรองอากาศ
 • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกในฝากันฝุ่น
 • ตรวจสอบตัวเรือนระบบกรองอากาศเพื่อหาความเสียหายที่อาจทำให้อากาศรั่วไหลได้ เปลี่ยนตัวเรือนระบบกรองอากาศที่ชำรุด

  ทำความสะอาดฝาครอบระบบกรองอากาศและขจัดสิ่งสกปรกออกจากฝากันฝุ่นดังที่แสดงใน รูป 38

  g236567

  การเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • หากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ (โปรดดูการบำรุงรักษารถภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ)—เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้เร็วขึ้น ถ้าสกปรกหรือชำรุด
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • หากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานปกติ—เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้เร็วขึ้น ถ้าสกปรกหรือชำรุด
 • Note: ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศให้บ่อยขึ้น (ทุกสองสามชั่วโมง) หากใช้งานรถในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายมาก

  1. ค่อยๆ เลื่อนไส้กรองอากาศออกจากตัวเรือนไส้กรองอากาศ (รูป 39)

   Note: ระวังไม่ให้ไส้กรองชนกับด้านข้างของตัวเรือน

   Important: อย่าพยายามทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

  2. ตรวจสอบไส้กรองใหม่เพื่อหาความเสียหาย โดยตรวจดูด้านในไส้กรองขณะส่องกับแสงสว่างที่ด้านนอกของไส้กรอง

   Note: รูในไส้กรองจะปรากฏเป็นจุดแสง ตรวจสอบหารอยฉีกขาด ฟิล์มมันวาว หรือความเสียหายที่ซีลยางของไส้กรอง หากไส้กรองเสียหาย อย่านำมาใช้

  3. เลื่อนไส้กรองเข้าในตัวเรือนไส้กรองอากาศอย่างระมัดระวัง

   Important: อย่ากดบริเวณที่นิ่มของไส้กรอง

  4. ติดตั้งฝาครอบระบบกรองอากาศโดยให้ด้านที่ระบุว่าUPหันขึ้น และยึดสลัก (รูป 39)

  g034313

  การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  ความจุห้องข้อเหวี่ยง: 1.0 ลิตร (1.1 แกลลอนสหรัฐ)

  ประเภทน้ำมัน: น้ำมันชะล้าง API Service คลาส SJ ขึ้นไป

  ความหนืด: ดูตารางด้านล่าง

  g034082

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • Note: รถขนส่งมาโดยมีน้ำมันอยู่ในห้องข้อเหวี่ยง อย่างไรก็ตาม ให้ตรวจสอบน้ำมันก่อนและหลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว

  Note: เวลาที่เหมาะที่สุดในการตรวจสอบน้ำมันเครื่องคือเมื่อเครื่องยนต์เย็น ก่อนที่จะสตาร์ทรถเป็นครั้งแรกของวัน หากเครื่องยนต์ทำงานไปแล้ว รอให้น้ำมันเครื่องไหลกลับเข้าไปสู่อ่างน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะตรวจสอบ หากระดับน้ำมันเหลือน้อย เติมน้ำมันเพื่อให้ระดับถึงขีดเต็ม อย่าเติมจนล้น

  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องดังที่แสดงใน รูป 41

  g192771

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 5 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • หากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ (โปรดดูการบำรุงรักษารถภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ)—เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • หากใช้งานภายใต้สภาพการทำงานปกติ—เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • Note: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้บ่อยขึ้น หากใช้งานรถในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายมาก

  Note: ทิ้งน้ำมันเครื่องใช้แล้วและตัวกรองน้ำมัน ณ ศูนย์รีไซเคิลที่มีการรับรอง

  1. สตาร์ทรถ และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานสักครู่

  2. จอดรถบนพื้นราบ

  3. ดึงเบรกมือ

  4. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  5. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้แน่นหนาด้วยก้านค้ำยัน โปรดดู การยกกระบะท้ายไปยังตำแหน่งซ่อมบำรุง

  6. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดังที่แสดงใน รูป 42

   g192770

  การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  การตรวจสอบและเปลี่ยนหัวเทียน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าจำเป็น
 • ประเภทหัวเทียนของรุ่นคาร์บูเรเตอร์: Champion XC12YC

  ประเภทหัวเทียนของรุ่น EFI: Champion XC12YC

  ระยะห่างเขี้ยว: 0.76 มม. (0.03 นิ้ว)

  Important: คุณต้องเปลี่ยนหัวเทียนที่มีรอยแตก เสื่อมสภาพ สกปรก หรือทำงานผิดปกติ อย่าขัดด้วยการพ่นทราย ขูด หรือทำความสะอาดขั้วอิเล็กโทรดโดยใช้แปรงลวด เพราะเศษทรายอาจหลุดออกจากหัวเทียนและร่วงตกไปในกระบอกสูบ ซึ่งมักจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหาย

  Note: ปกติแล้วหัวเทียนมีอายุการใช้งานยาวนาน แต่ควรถอดหัวเทียนออกมาตรวจสอบเมื่อพบว่าเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

  1. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวเทียนเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมตกลงไปในกระบอกสูบตอนที่คุณถอดหัวเทียนออก

  2. ดึงสายไฟออกจากขั้วหัวเทียน

  3. ถอดหัวเทียนจากหัวกระบอกสูบ

  4. ตรวจสอบสภาพของเขี้ยวหัวเทียน ขั้วแกนกลาง และฉนวนขั้วแกนกลางเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหาย (รูป 43)

   Note: อย่าใช้หัวเทียนที่ชำรุดหรือสึกหรอ เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ตามประเภทที่กำหนดไว้

   g238425
  5. กำหนดระยะห่างเขี้ยวระหว่างแกนกับเขี้ยวหัวเทียนไว้ที่ 0.76 มม. (0.03 นิ้ว) ดังที่แสดงใน รูป 43

  6. ติดตั้งหัวเทียนเข้าในหัวกระบอกสูบ และหมุนหัวเทียนจนได้แรงบิด 27 นิวตันเมตร (20 ฟุตปอนด์)

  7. ติดตั้งสายไฟหัวเทียน

  8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 สำหรับหัวเทียนอื่นๆ

  การปรับรอบเดินเบาสูง/ต่ำ

  1. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้แน่นหนาด้วยก้านค้ำยัน

  2. ที่ตัวเรือนสายคันเร่ง ให้คลายน็อตสวมทับด้านหน้าและขันน็อตสวมทับด้านหลังเพื่อเพิ่มรอบเดินเบาต่ำ (รูป 44)

   g229954
  3. ทดสอบรอบเดินเบาสูงด้วยมาตรอัตรารอบ:

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

   2. สตาร์ทเครื่องยนต์

   3. เหยียบแป้นคันเร่งจนสุด และวัดความเร็วเครื่องยนต์ด้วยมาตรอัตรารอบ ความเร็วเครื่องยนต์ควรอยู่ระหว่าง 3,650 ถึง 3,750 รอบต่อนาที หากไม่ใช่ ดับเครื่องยนต์และปรับน็อตสวมทับสายเคเบิล

    Important: อย่าลดระดับรอบเดินเบาสูง ทดสอบด้วยมาตรอัตรารอบเพื่อให้แน่ใจว่ารอบเดินเบาสูงอยู่ระหว่าง 3,650 ถึง 3,750 รอบต่อนาที

  4. ลดกระบะท้ายลงและยึดให้มั่นคง

  การบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิง

  ตรวจสอบท่อน้ำมันและการเชื่อมต่อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและการเชื่อมต่อ
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน ข้อต่อ และข้อรัดเพื่อมองหาสัญญาณการรั่วไหล การเสื่อมสภาพ ความชำรุด หรือข้อต่อหลวม

  Note: ซ่อมแซมส่วนประกอบของระบบน้ำมันที่เสียหายหรือรั่วไหลก่อนใช้รถ

  การเปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  4. ยกกระบะท้ายขึ้นและหนุนด้วยก้านค้ำยัน

  5. ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ โปรดดู การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  6. วางภาชนะสะอาดไว้ใต้ตัวกรองเชื้อเพลิง และเปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิงตามที่แสดงใน รูป 45

   g029685
  7. ต่อแบตเตอรี่และลดกระบะท้ายลง โปรดดู การต่อแบตเตอรี่

  การซ่อมบำรุงกล่องดักไอน้ำมัน

  การตรวจสอบไส้กรองอากาศสำหรับกล่องดักไอน้ำมัน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบไส้กรองอากาศสำหรับกล่องดักไอน้ำมัน
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบไส้กรองอากาศสำหรับกล่องดักไอน้ำมัน
 • ตรวจสอบช่องเปิดที่ด้านล่างของไส้กรองอากาศสำหรับกล่องดักไอน้ำมัน เพื่อให้แน่ใจว่าสะอาด ไร้สิ่งสกปรก และไม่อุดตัน (รูป 46)

  ทำความสะอาดไส้กรองอากาศสำหรับกล่องดักไอน้ำมันด้วยการเป่าลมที่สะอาด

  g034099

  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

  • ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนซ่อมบำรุงรถ ถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก ต่อขั้วบวกก่อน ตามด้วยขั้วลบ

  • ชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่เปิดโล่งที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนต่อหรือตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ สวมใส่ชุดป้องกันและใช้เครื่องมือมีฉนวน

  การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่: 12 โวลต์ โดยมีกำลัง 300 แอมป์ (การสตาร์ทรถในอากาศหนาว) ที่อุณหภูมิ -18°C (0°F)

  • รักษาความสะอาดแบตเตอรี่และชาร์จให้เต็มอยู่เสมอ

  • หากขั้วแบตเตอรี่สึกหรอ ทำความสะอาดโดยใช้น้ำ 4 ส่วน ผสมกับผงฟู 1 ส่วน

  • ทาจาระบีบางๆ ที่ขั้วแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

  การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  คำเตือน

  การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้รถและสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ก่อนถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

  • ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนต่อสายไฟขั้วลบ (สีดำ) เสมอ

  • ใช้สายรัดแบตเตอรี่เสมอเพื่อปกป้องและยึดแบตเตอรี่อย่างแน่นหนา

  คำเตือน

  ขั้วแบตเตอรี่หรือเครื่องมือโลหะอาจลัดวงจรกับส่วนประกอบรถที่เป็นโลหะ และทำให้เกิดประกายไฟได้ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • เมื่อถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่ อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  • อย่าให้เครื่องมือโลหะลัดวงจรระหว่างขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ดังที่แสดงใน รูป 47

  g034311

  การถอดแบตเตอรี่

  1. ถอดสายไฟแบตเตอรี่ โปรดดู การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  2. ถอดแบตเตอรี่ ดังแสดงใน รูป 48

   g034326

  การติดตั้งแบตเตอรี่

  1. ติดตั้งแบตเตอรี่ ดังแสดงใน รูป 49

   g034327
  2. ต่อสายไฟแบตเตอรี่ โปรดดู การต่อแบตเตอรี่

  การต่อแบตเตอรี่

  เชื่อมต่อแบตเตอรี่ ดังแสดงใน รูป 50

  g034315

  การชาร์จแบตเตอรี่

  คำเตือน

  ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่ทำให้เกิดก๊าซที่อาจระเบิดได้

  ห้ามสูบบุหรี่ใกล้แบตเตอรี่และอย่านำประกายไฟและเปลวไฟเข้าใกล้แบตเตอรี่โดยเด็ดขาด

  Important: แบตเตอรี่ต้องชาร์จไฟให้เต็มอยู่เสมอ ข้อนี้สำคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (32°F)

  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ โปรดดู การถอดแบตเตอรี่

  2. ต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 3-4 แอมป์เข้ากับเสาแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกำลัง 3-4 แอมป์เป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง (12 โวลต์)

   Note: อย่าชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไป

  3. ติดตั้งแบตเตอรี่ โปรดดู การติดตั้งแบตเตอรี่

  การจัดเก็บแบตเตอรี่

  หากคุณจัดเก็บรถไว้นานกว่า 30 วัน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จให้เต็ม เก็บแบตเตอรี่บนชั้นหรือในรถ หากเก็บไว้ในรถ ให้ถอดสายไฟออก จัดเก็บแบตเตอรี่ในสถานที่เย็น เพื่อไม่ให้ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คลายเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เย็นจัด ควรชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

  การเปลี่ยนฟิวส์

  สำหรับรุ่นคาร์บูเรเตอร์

  ระบบไฟฟ้ามีฟิวส์ 4 ตัว ช่องอื่นเปิดไว้สำหรับอุปกรณ์เสริม ซึ่งอยู่ใต้ชุดที่นั่ง (รูป 51)

  แตร30 แอมป์
  ไฟฟ้าประธาน15 แอมป์
  ไฟหน้า10 แอมป์
  จุดต่อ USB/อุปกรณ์เสริม10 แอมป์
  ชุดยกเสริม—เปิด15 แอมป์
  g277715

  สำหรับรุ่น EFI

  ระบบไฟฟ้ามีฟิวส์ 5 ตัว ช่องอื่นเปิดไว้สำหรับอุปกรณ์เสริม ซึ่งอยู่ใต้ชุดที่นั่ง (รูป 52)

  แตร30 แอมป์
  ไฟฟ้าประธาน15 แอมป์
  ไฟหน้า10 แอมป์
  จุดต่อ USB/อุปกรณ์เสริม10 แอมป์
  เชื้อเพลิง10 แอมป์
  ชุดยกเสริม—เปิด15 แอมป์
  g277716

  การบำรุงรักษาไฟหน้า

  การเปลี่ยนไฟหน้า

  ข้อมูลจำเพาะ: ดูแคตตาล็อกชิ้นส่วน

  1. ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ โปรดดู การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  2. เปิดกระโปรงรถ

  3. ถอดขั้วต่อไฟฟ้าของชุดสายไฟออกจากขั้วต่อของชุดหลอดไฟ (รูป 53)

   g277621
  4. ถอดสปีดคลิปที่ยึดไฟหน้าเข้ากับโครงยึดไฟหน้า (รูป 53)

   Note: เก็บทุกชิ้นส่วนไว้ติดตั้งไฟหน้าใหม่

  5. ถอดชุดไฟหน้าโดยการดันไปข้างหน้าผ่านช่องเปิดในกันชนหน้า (รูป 53)

  6. ติดตั้งไฟหน้าชุดใหม่ผ่านช่องเปิดในกันชน (รูป 53)

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาปรับตรงกับรูในโครงยึดหลังกันชน

  7. ยึดชุดไฟหน้าให้แน่นด้วยสปีดคลิปที่คุณถอดออกมาในขั้นตอนที่ 4

  8. ต่อขั้วต่อไฟฟ้าของชุดสายไฟเข้ากับขั้วต่อของชุดหลอดไฟ (รูป 53)

  9. ปรับไฟหน้าให้ส่องแสงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โปรดดู การปรับไฟหน้า

  การปรับไฟหน้า

  ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับตำแหน่งแสงไฟหน้าเมื่อเปลี่ยนหรือถอดชุดไฟหน้า

  1. จอดรถบนพื้นราบโดยให้ไฟหน้าอยู่ห่างจากกำแพงประมาณ 7.6 ม. (25 ฟุต) (รูป 54)

  2. วัดระยะห่างจากพื้นถึงศูนย์กลางของไฟหน้า และทำเครื่องหมายบนกำแพงที่ความสูงระดับเดียวกัน

  3. บิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งเปิด และเปิดไฟหน้า

  4. จดบันทึกจุดที่ไฟหน้าฉายไปบนกำแพง

   ส่วนที่สว่างที่สุดของลำแสงของไฟหน้าควรอยู่ต่ำกว่าจุดที่ทำเครื่องหมายบนกำแพงไว้ 20 ซม. (8 นิ้ว) (รูป 54)

   g298100
  5. ที่ด้านหลังของชุดไฟหน้า หมุนสกรูปรับ (รูป 53) เพื่อหมุนชุดไฟหน้า และปรับตำแหน่งการส่องแสง

  6. ต่อแบตเตอรี่และปิดกระโปรงรถ โปรดดู การต่อแบตเตอรี่

  การบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

  การบำรุงรักษายางล้อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบยางล้อและขอบล้อ
 • ขันน็อตล็อกล้อ
  1. ตรวจสอบว่ายางล้อและขอบล้อว่ามีการสึกหรอหรือความเสียหายหรือไม่

   Note: อุบัติเหตุ เช่น การชนขอบทาง อาจสร้างความเสียหายต่อยางหรือขอบล้อได้ และยังทำให้ล้อไม่ตรง ดังนั้นให้ตรวจสอบสภาพยางหลังเกิดอุบัติเหตุ

  2. ขันน็อตล็อกล้อจนได้แรงบิด 108 ถึง 122 นิวตันเมตร (80 ถึง 90 ฟุตปอนด์)

  การตรวจสอบส่วนประกอบระบบการบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือนเพื่อหาส่วนประกอบที่หลวมหรือชำรุด
 • จับพวงมาลัยให้อยู่ตำแหน่งกลาง (รูป 55) แล้วหมุนพวงมาลัยไปซ้ายหรือขวา หากคุณหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือขวามากกว่า 13 มม. (½ นิ้ว) แล้วล้อไม่หักเลี้ยว ให้ตรวจสอบส่วนประกอบการบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือนต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่หลวมหรือชำรุด

  • ข้อต่อเพลาพวงมาลัยกับชุดแร็กพวงมาลัย

   Important: ตรวจสอบสภาพและความแน่นของซีลเพลาเฟืองเล็ก (รูป 56)

  • คันส่งชุดแร็กพวงมาลัย

  g313578
  g313576

  การตั้งศูนย์ล้อหน้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบมุมแคมเบอร์และโทอินของล้อหน้า
 • การเตรียมการปรับมุมแคมเบอร์และมุมโทอิน

  1. ตรวจสอบแรงดันลมยางเพื่อรับรองว่าล้อหน้ามีแรงดัน 82 กิโลปาสกาล (12 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  2. ถ่วงน้ำหนักที่เบาะคนขับให้เท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยของคนที่จะมาขับรถ หรือให้คนขับนั่งอยู่บนเบาะที่นั่ง น้ำหนักหรือคนขับต้องอยู่บนเบาะตลอดขั้นตอนการปรับ

  3. บนพื้นราบ ดันรถไปข้างหลัง 2 ถึง 3 เมตร (6 ถึง 10 ฟุต) จากนั้นดันกลับมาข้างหน้าที่ตำแหน่งเริ่มต้น วิธีนี้ช่วยให้ระบบกันสะเทือนอยู่ในตำแหน่งทำงาน

  การปรับมุมแคมเบอร์

  เครื่องมือที่เจ้าของต้องจัดเตรียม: ประแจปากตาย, Toro Part 132-5069 สอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  Important: ปรับมุมแคมเบอร์เฉพาะเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหน้า หรือ เมื่อยางสึกหรอไม่เท่ากันเท่านั้น

  1. ตรวจสอบการวางมุมแคมเบอร์ที่แต่ละล้อ การปรับควรเข้าใกล้จุดกลาง (ศูนย์) มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

   Note: ดอกยางล้อควรวางนาบเท่าๆ กับบนพื้นเพื่อลดการสึกหรอไม่เท่ากัน

  2. หากมุมแคมเบอร์ล้ออยู่นอกช่วง ใช้ประแจปากขอหมุนข้อต่อบนตัวหน่วงการสั่นสะเทือนเพื่อตั้งศูนย์ล้อ (รูป 57)

   g033218

  การตั้งมุมโทอินล้อหน้า

  Important: ก่อนการปรับมุมโทอิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับมุมแคมเบอร์ใกล้กับจุดศูนย์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โปรดดู การปรับมุมแคมเบอร์

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อหน้าหันตรงไปข้างหน้า

  2. วัดระยะห่างระหว่างล้อหน้าทั้งสองล้อที่ความสูงเพลา ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อหน้า (รูป 58)

   g009235
  3. หากวัดแล้วไม่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 6 มม. (0 ถึง ½ นิ้ว) ให้คลายน็อตสวมทับที่ปลายด้านนอกของคันส่ง (รูป 59)

   g033219
  4. หมุนคันส่งทั้งสองเพื่อให้ด้านหน้ายางหันเข้าหรือหันออก

  5. ขันน็อตสวมทับของคันส่งเมื่อการปรับถูกต้องแล้ว

  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวงมาลัยหักได้สุดทั้งสองทิศทาง

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์
 • ประเภทน้ำมัน: SAE 80W-90 (API MT-1) หรือ SAE 80W-90 (API GL-5)

  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  4. ถอดจุกเติมบนชุดเพลาส่งกำลัง (รูป 60)

   Note: ระดับน้ำมันควรอยู่ในระดับเดียวกันกับด้านล่างของจุกเติม

   g035761
  5. หากระดับน้ำมันเหลือน้อย ให้ถอดจุกเติมและเติมน้ำมันที่กำหนดจนกว่าจะไหลออกจากรู (รูป 60)

  6. เปลี่ยนจุกเติมและขันจนได้แรงบิด 20 ถึง 27 นิวตันเมตร (15 ถึง 20 ฟุตปอนด์)

  การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
 • ประเภทน้ำมัน: SAE 80W-90 (API MT-1) หรือ SAE 80W-90 (API GL-5)

  ความจุน้ำมัน: 1.6 ลิตร (1.7 แกลลอนสหรัฐ)

  1. วางอ่างระบายใต้จุกระบาย (รูป 60)

  2. ถอดจุกเติมและซีล (รูป 60)

   Note: เก็บจุกเติมและซีลไว้สำหรับการติดตั้งในขั้นตอนที่ 6

  3. ถอดจุกระบายและซีลออก และปล่อยให้น้ำมันระบายออกจนหมด (รูป 60)

   Note: เก็บจุกระบายและซีลไว้สำหรับการติดตั้งในขั้นตอนที่ 4

  4. ติดตั้งจุกระบายและซีล และขันจนได้แรงบิด 20 ถึง 27 นิวตันเมตร (15 ถึง 20 ฟุตปอนด์)

  5. เติมชุดเพลาส่งกำลังด้วยน้ำมันที่กำหนดจนกว่าน้ำมันจะไหลจากรู

  6. ติดตั้งจุกเติมและซีล และขันจนได้แรงบิด 20 ถึง 27 นิวตันเมตร (15 ถึง 20 ฟุตปอนด์)

  การตรวจสอบการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบการทำงานของการเปลี่ยนเกียร์
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการทำงานของการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง
 • ขณะบำรุงรักษาตามปกติและ/หรือวินิจฉัยเครื่องยนต์ ให้ขยับชุดเพลาส่งกำลังมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง รถมีระบุตำแหน่งเกียร์ว่างบนคันเกียร์ ซึ่งจะควบคุมตำแหน่งเกียร์ว่างของชุดเพลาส่งกำลัง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับรองว่าคันเกียร์ควบคุมให้เพลาส่งกำลังอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างอย่างถูกต้อง:

  1. ดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง

  2. หมุนคลัตช์รอง (รูป 67) เพื่อดูว่าหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

  3. ดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเดินหน้า

  4. หมุนคลัตช์รอง (รูป 67) เพื่อดูว่าคลัตช์ทำให้ล้อหลังหมุนหรือไม่

  5. ดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งถอยหลัง

  6. หมุนคลัตช์รอง (รูป 67) เพื่อดูว่าคลัตช์ทำให้ล้อหลังหมุนหรือไม่

  7. หากการทดสอบใดๆ ล้มเหลว ให้ดำเนินการต่อตาม การปรับการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  การปรับการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  1. คลายน็อตสวมทับบนสายเกียร์ และปรับตามที่จำเป็น (รูป 61)

   g034455
  2. ทดสอบตำแหน่งเกียร์โดยการหมุนคันเกียร์ไปยังตำแหน่งที่แตกต่างกันทั้ง 3 ตำแหน่ง และตรวจสอบว่าคันเกียร์ (รูป 61) เปลี่ยนตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ขณะเปลี่ยนเกียร์ โปรดดู คันเกียร์และไฟสถานะเกียร์

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกตำแหน่งทำงานถูกต้องโดยทำซ้ำขั้นตอนใน การตรวจสอบการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  การบำรุงรักษาคลัตช์ขับหลัก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดคลัตช์ขับหลัก
 • ข้อควรระวัง

  ฝุ่นในคลัตช์อาจฟุ้งกระจายและเป็นอันตรายต่อดวงตาหรืออาจทำให้คุณสูดหายใจเข้าไป และทำให้หายใจลำบากได้

  สวมใส่แว่นนิรภัยและหน้ากากกันฝุ่น หรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตาและระบบหายใจอื่นๆ ขณะทำงานในขั้นตอนนี้

  1. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้มั่นคง

  2. ถอดสลักเกลียว 3 ตัวที่ยึดฝาครอบเข้ากับคลัตช์ และถอดฝาครอบออก (รูป 62)

   Note: เก็บฝาครอบและสลักเกลียวไว้สำหรับการติดตั้ง

   g011947
  3. ทำความสะอาดด้านในฝาครอบและส่วนประกอบด้านในของคลัตช์ให้สะอาด โดยใช้ลมเป่า

  4. ติดตั้งฝาครอบคลัตช์และยึดด้วยสลักเกลียว 3 ตัว (รูป 62) ที่ถอดออกมาในขั้นตอน 2

  5. ลดกระบะท้ายลง

  การลดความเร็วสูงสุด

  ข้อควรระวัง

  ฝุ่นในคลัตช์อาจฟุ้งกระจายและเป็นอันตรายต่อดวงตาหรืออาจทำให้คุณสูดหายใจเข้าไป และทำให้หายใจลำบากได้

  สวมใส่แว่นนิรภัยและหน้ากากกันฝุ่น หรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตาและระบบหายใจอื่นๆ ขณะทำงานในขั้นตอนนี้

  1. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้มั่นคง โปรดดู การยกกระบะท้ายไปยังตำแหน่งซ่อมบำรุง

  2. ถอดสลักเกลียวที่ยึดฝาครอบคลัตช์หลักดังที่แสดงใน รูป 63

   Important: ใช้ความระมัดระวังขณะถอดฝาครอบคลัตช์ เนื่องจากสปริงถูกกดอยู่

   Important: จดบันทึกทิศทาง X บนฝาครอบคลัตช์และชุดคลัตช์เพื่อความสะดวกสำหรับการติดตั้งในภายหลัง

   g026341
  3. ถอดสปริง

  4. เพิ่มหรือถอดตัวคั่นเพื่อปรับความเร็วสูงสุด ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อกำหนดจำนวนตัวคั่นที่ต้องใช้

   ตัวคั่นความเร็วสูงสุด
   2 (มาตรฐาน)26 กม./ชม. (16 ไมล์ต่อชั่วโมง) (มาตรฐาน)
   319 กม./ชม. (12 ไมล์ต่อชั่วโมง)
   414 กม./ชม. (9 ไมล์ต่อชั่วโมง)
   510 กม./ชม. (6 ไมล์ต่อชั่วโมง)
   66 กม./ชม. (4 ไมล์ต่อชั่วโมง)

   Important: อย่าใช้รถหากไม่ได้ติดตั้งตัวคั่นอย่างน้อย 2 ตัว

  5. ติดตั้งสปริงและฝาครอบคลัตช์

   Important: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า X อยู่ในตำแหน่งเดิม

  6. ขันสลักจนได้แรงบิด 179 ถึง 228 นิวตันเมตร (132 ถึง 168 นิ้วปอนด์)

  การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

  ความปลอดภัยของระบบหล่อเย็น

  • น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษ ห้ามรับประทาน และเก็บให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  • การระบายน้ำหล่อเย็นที่ร้อนและมีแรงดัน หรือการสัมผัสหม้อน้ำร้อนและชิ้นส่วนรอบๆ อาจทำให้ผิวหนังถูกลวกรุนแรง

   • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถอดฝาหม้อน้ำเสมอ

   • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  • อย่าขับรถโดยที่ฝาครอบไม่เข้าที่

  • เก็บนิ้ว มือ และเสื้อผ้าให้ห่างจากพัดลมหมุนและสายพานขับ

  • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออกก่อนการบำรุงรักษา

  การทำความสะอาดระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ทำความสะอาดระบบหล่อเย็นเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างการใช้งานในสภาพการทำงานพิเศษ โปรดดูการบำรุงรักษารถภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ
 • Important: การใช้งานเครื่องยนต์ที่มีสกรีนหมุนอุดตัน สกปรก หรือครีบระบายความร้อนอุดตัน หรือถอดฝาครอบระบบหล่อเย็นออก อาจส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

  Important: ห้ามทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เนื่องจากน้ำอาจเข้าไปปนเปื้อนในระบบเชื้อเพลิง

  ทำความสะอาดช่องอากาศเข้า ครีบระบายความร้อน และพื้นผิวภายนอกของเครื่องยนต์

  Note: ทำความสะอาดส่วนประกอบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายมาก

  การบำรุงรักษาเบรก

  การตรวจสอบเบรกมือ

  1. ดึงคันเบรกมือเข้าหาตัวจนกว่าจะรู้สึกถึงแรงต้าน

  2. หากคุณไม่รู้สึกถึงแรงต้านขณะดึงเบรกมือเข้าหาตัวภายในระยะ 11.4 ถึง 16.5 ซม. (4½ ถึง 6½ นิ้ว) จากสัญลักษณ์ “P” บนแผงหน้าปัด คุณต้องปรับเบรกมือ โปรดดู การปรับเบรกมือ

  การปรับเบรกมือ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบรกมือปลดอยู่

  2. ใช้ขาตั้งแม่แรงยกส่วนท้ายของรถขึ้น โปรดดู การยกรถ

  3. ใช้ประแจ 2 อันจับเสาปรับบนก้ามปูให้อยู่กับที่ด้วยประแจอันหนึ่ง และคลายน็อตสวมทับ ¼ รอบด้วยประแจอีกอันหนึ่ง (รูป 64)

   g034434
  4. จับเสาปรับและน็อตสวมทับให้อยู่กับที่ แล้วหมุนเสาปรับเข้าให้แน่น (รูป 64)

   Note: ทำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณรู้สึกถึงแรงฉุดที่ล้อ

  5. จับเสาปรับและน็อตสวมทับให้อยู่กับที่ แล้วถอยประมาณ ¼ รอบ (รูป 64)

  6. จับเสาปรับและน็อตสวมทับให้อยู่กับที่ แล้วขันน็อตสวมทับให้แน่น (รูป 64)

  7. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ที่อีกฝั่งหนึ่ง

  8. ตรวจสอบว่าเบรกมือปรับจนได้ความตึงที่เหมาะสมแล้ว โปรดดู การตรวจสอบเบรกมือ

   Note: หากคุณไม่สามารถปรับเบรกมือจนได้ความตึงที่ต้องการ แสดงว่าผ้าเบรกอาจสึกหรอและอาจต้องเปลี่ยน ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต เพื่อขอความช่วยเหลือ

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกก่อนใช้มอเตอร์เป็นครั้งแรก
 • ประเภทน้ำมันเบรก: DOT 3

  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  4. เปิดกระโปรงรถขึ้นเพื่อเข้าถึงกระบอกสูบเบรกหลักและถังน้ำมันเบรก (รูป 65)

   g034314
  5. ดูขอบระดับน้ำมันที่ด้านข้างของถังน้ำมันเบรก (รูป 66)

   Note: ระดับควรอยู่เหนือขีดขั้นต่ำ

   g002136
  6. หากระดับน้ำมันต่ำ ให้ดำเนินการดังนี้:

   1. ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาถังน้ำมันเบรก และเปิดฝาออก (รูป 65)

   2. เติมน้ำมันเบรก DOT 3 ลงในถังน้ำมันเบรกจนกว่าระดับน้ำมันอยู่เหนือขีดขั้นต่ำ (รูป 66)

    Note: อย่าเติมน้ำมันเบรกลงในถังมากเกินไป

   3. ปิดฝาถังน้ำมันเบรก (รูป 65)

  7. ปิดประโปรงรถ

  การตรวจสอบเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบเบรก
 • Important: เบรกเป็นส่วนประกอบด้านความปลอดภัยที่สำคัญของรถ ตรวจสอบเบรกอย่างละเอียดตามรอบการซ่อมบำรุงที่แนะนำเพื่อรับรองประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยสูงสุด

  • ตรวจสอบผ้าเบรกว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่ หากความหนาของผ้าเบรกน้อยกว่า 1.6 มม. (1/16 นิ้ว) ให้เปลี่ยนผ้าเบรก

  • ตรวจสอบแผ่นหลังเบรกและส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อหาร่องรอยการสึกหรอมากเกินไปหรือการผิดรูป เปลี่ยนส่วนประกอบที่ผิดรูปไป

  • ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก

  การเปลี่ยนผ้าเบรกซ่อมบำรุงและผ้าเบรกมือ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนผ้าเบรกซ่อมบำรุงและผ้าเบรกมือ
 • ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต เพื่อแจ้งตรวจสอบและเปลี่ยนแผ่นเบรกสำหรับการซ่อมบำรุงและแผ่นเบรกมือ

  การเปลี่ยนน้ำมันเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเบรก
 • ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  การบำรุงรักษาสายพาน

  การซ่อมบำรุงสายพานขับ

  การตรวจสอบสายพานขับ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบสภาพของสายพานขับ
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานขับ
  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  4. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้แน่นหนาด้วยก้านค้ำยัน โปรดดู การยกกระบะท้ายไปยังตำแหน่งเท

  5. เปลี่ยนเกียร์ไปที่เกียร์ว่าง

  6. หมุนและตรวจสอบสายพาน (รูป 67) เพื่อหาร่องรอยการสึกหรอมากเกินไปหรือการผิดรูป

   Note: เปลี่ยนสายพาน ถ้ามีการสึกหรอหรือความเสียหายมากเกินไป โปรดดู การเปลี่ยนสายพานขับ

   g034106
  7. ลดกระบะท้ายลง

  การเปลี่ยนสายพานขับ

  1. ยกกระบะท้าย โปรดดู การยกกระบะท้ายไปยังตำแหน่งเท

  2. เปลี่ยนเกียร์เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ดึงเบรกมือ หมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งปิด และดึงกุญแจออก

  3. หมุนและร้อยสายพานไปบนคลัตช์รอง (รูป 67)

  4. ถอดสายพานจากคลัตช์หลัก (รูป 67)

   Note: ทิ้งสายพานเก่าไป

  5. ร้อยสายพานใหม่บนคลัตช์หลัก (รูป 67)

  6. หมุนและร้อยสายพานไปบนคลัตช์รอง (รูป 67)

  7. ลดกระบะท้ายลง

  การปรับสายพานสตาร์ทเตอร์-เจเนอเรเตอร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบความตึงของสายพานสตาร์ทเตอร์-เจเนอเรเตอร์
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบความตึงของสายพานสตาร์ทเตอร์-เจเนอเรเตอร์
  1. ยกกระบะท้าย โปรดดู การยกกระบะท้ายไปยังตำแหน่งเท

  2. คลายน็อตหมุนของสตาร์ทเตอร์เจเนอเรเตอร์ (รูป 67)

  3. ใส่ชะแลงไว้ระหว่างแท่นเครื่องยนต์กับสตาร์ทเตอร์

  4. กดชะแลงลงเพื่อหมุนสตาร์ทเตอร์ลงไปในช่องจนกว่าสายพานจะตึง โดยให้สายพานเบนได้เพียง 6 มม. (¼ นิ้ว) ด้วยแรง 44 นิวตันเมตร (10 ฟุตปอนด์) (รูป 67)

  5. ขันน็อตหมุนด้วยมือให้แน่น และเอาชะแลงออก (รูป 67)

  6. ขันน็อตหมุนให้ได้ค่าแรงบิด 88 ถึง 115 นิวตันเมตร (65 ถึง 85 ฟุตปอนด์)

  7. ลดกระบะท้ายลง

  การบำรุงรักษาแชสซี

  การปรับสลักกระบะท้าย

  หากสลักกระบะท้ายอยู่นอกช่วงการปรับ กระบะท้ายจะสั่นขึ้นๆ ลงๆ ระหว่างที่คุณขับรถ คุณสามารถปรับเสาสลักเพื่อให้สลักยึดติดกระบะท้ายกับแชสซีอย่างแน่นหนาได้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบะท้ายยึดแน่นหนาแล้ว

   Note: หากไม่ได้ยึดกระบะท้ายไว้ แผ่นรับสลักของกระบะท้ายจะอยู่ต่ำเกินไป หากยึดกระบะท้ายไว้แล้ว แต่กระบะท้ายเด้งขึ้นลงขณะขับรถ แสดงว่าแผ่นรับสลักน่าจะอยู่สูงเกินไป

  2. ยกกระบะท้ายขึ้น การยกกระบะท้ายไปยังตำแหน่งเท

  3. คลายสลักเกลียว 2 ตัวบนแผ่นรับสลักของกระบะท้าย และเลื่อนแผ่นรับสลักขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับว่าแผ่นรับสลักอยู่สูงหรือต่ำเกินไป (รูป 68)

   g034451
  4. ขันสลักเกลียว 2 ตัวบนแผ่นรับสลักของกระบะท้ายให้แน่น (รูป 68)

  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับถูกต้องโดยการยึดกระบะท้ายด้วยสลักหลายๆ ครั้ง

  การทำความสะอาด

  การล้างรถ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ล้างรถ
 • ล้างรถตามที่จำเป็นโดยใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ คุณอาจใช้ผ้าขี้ริ้วล้างรถได้

  Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างรถ

  Important: อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันในการล้างรถ เครื่องฉีดน้ำแรงดันอาจสร้างความเสียหายให้ระบบไฟฟ้า ทำให้สติกเกอร์ที่สำคัญหลุดหาย หรือล้างจาระบีที่จำเป็นที่จุดเสียดสี หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไปใกล้กับแผงควบคุม เครื่องยนต์ และแบตเตอรี่

  Important: อย่าล้างรถขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน การสร้างรถในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ภายในเสียหาย

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  • ดับเครื่องยนต์ ถอดกุญแจ และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • อย่าจัดเก็บรถหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  การจัดเก็บรถ

  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  4. ทำความสะอาดฝุ่นและคราบออกจากรถทั้งคัน รวมถึงด้านนอกครีบหัวกระบอกสูบของเครื่องยนต์และตัวเรือนเครื่องเป่าด้วย

   Important: คุณสามารถล้างรถด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ และน้ำ อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันในการล้างรถ การล้างรถด้วยแรงดันอาจทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหรือชะล้างจาระบีที่จำเป็นบริเวณจุดเสียดทานออกไป หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไปใกล้แผงควบคุม หลอดไฟ เครื่องยนต์ และแบตเตอรี่

  5. ตรวจสอบเบรก โปรดดู การตรวจสอบเบรก

  6. ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ โปรดดู การซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ

  7. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โปรดดู การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

  8. ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  9. หากจะจัดเก็บไว้นานกว่า 30 วัน ให้เตรียมระบบเชื้อเพลิงดังนี้:

   1. เติมสารคงสภาพ/ปรับสภาพเชื้อเพลิงลงในน้ำมันใหม่ในถัง อย่าใช้สารคงสภาพเชื้อเพลิงชนิดแอลกอฮอล์ (เอทานอลหรือเมทานอล)

    Important: อย่าจัดเก็บเชื้อเพลิงที่ผสมสารคงสภาพ/ปรับสภาพไว้นานว่าระยะเวลาที่ผู้ผลิตสารคงสภาพเชื้อเพลิงแนะนำ

   2. ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน 5 นาที เพื่อให้จ่ายเชื้อเพลิงที่ผสมสารคงสภาพกระจายไปทั่วระบบเชื้อเพลิง

   3. ดับเครื่องยนต์ ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็น ระบายน้ำมันออกจากถังเชื้อเพลิง

    Note: ทิ้งเชื้อเพลิงด้วยวิธีที่ถูกต้อง และนำไปรีไซเคิลตามกฎหมายท้องถิ่น

   4. สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง และปล่อยไว้จนเครื่องยนต์ดับไปเอง

   5. โช้คเครื่องยนต์

   6. สตาร์ทและปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนกว่าจะไม่สตาร์ทอีก

  10. ถอดหัวเทียนออกมาตรวจสอบสภาพ โปรดดู การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  11. หลังจากถอดหัวเทียนออกจากเครื่องยนต์ เทน้ำมันเครื่อง 15 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) ลงในรูหัวเทียน

  12. ใช้สตาร์ทเตอร์ไฟฟ้าเพื่อกระตุกเครื่องยนต์และกระจายน้ำมันภายในกระบอกสูบ

  13. ติดตั้งหัวเทียนและขันให้แน่นตามค่าแรงบิดที่แนะนำ โปรดดู การซ่อมบำรุงหัวเทียน

   Note: อย่าติดตั้งสายไฟบนหัวเทียน

  14. ถอดแบตเตอรี่ออกจากแชสซีและชาร์จให้เต็ม โปรดดู การถอดแบตเตอรี่

   Note: อย่าต่อสายไฟแบตเตอรี่เข้ากับเสาขั้วแบตเตอรี่ในระหว่างจัดเก็บ

   Important: แบตเตอรี่ต้องชาร์จจนเต็มเพื่อป้องกันการแช่แข็ง และความเสียหายเมื่ออุณหภูมิต่ำกกว่า 0°C (32°F) แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะรักษาประจุได้ประมาณ 50 วันในอุณหภูมิที่ตำกว่า 4°C (40°F)

  15. ตรวจสอบและขันจุดยึดทั้งหมดให้แน่น ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย

  16. ซ่อมสีรอยขีดข่วนและพื้นผิวที่เปิดถึงโลหะทั้งหมดด้วยสีจากตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  17. จัดเก็บรถในพื้นที่จัดเก็บหรือโรงรถที่แห้งและสะอาด

  18. ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากมือเด็ก

  19. คลุมรถเพื่อป้องกันและรักษาความสะอาด