Bevezetés

Ezen haszonjárművet elsődlegesen emberek és anyagok autópályán kívüli szállítására tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g282597

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Ez a kézikönyvben és a gépen is megtalálható biztonsági figyelmeztető jelzés (Ábra 2) fontos biztonsági üzenetet jelöl, amelyet a balesetek elkerülése érdekében követni kell. Ezt a jelzést a Veszély, a Figyelmeztetés vagy a Figyelem kifejezés követi.

 • Veszély: olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményez, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelmeztetés: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményezhet, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelem: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely enyhébb vagy mérsékelt személyi sérülést okozhat, ha nem sikerül elkerülni.

g000502

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

Biztonság

A gép tervezése az SAE J2258 (2016. nov.) szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

A termék személyi sérülést okozhat. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Olvassa el, és minden részletében értse meg a kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a gépet. Gondoskodjon arról, hogy minden felhasználója ismerje a termék használatát és a figyelmeztetések jelentését.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tartsa távol kezeit és lábait a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Álljon meg a géppel, kapcsolja ki a gépet, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt elkezdené a gép szervizelését vagy tankolását.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8410
decal131-8413
decal131-8414
decal131-8463
decal137-9984
decal138-3397
decal138-3518
decal138-3524

decal138-3528
decal139-3339
decal139-3340

Felszerelés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A kormánykerék felszerelése (csak nemzetközi típusok)

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Kormánykerék1
Kormánykerék burkolata1
Alátét (½″)1
Porvédő1
 1. Ha a burkolat fel van szerelve, távolítsa el a kormánykerék agyáról (Ábra 3).

 2. Távolítsa el az ellenanyát (½″) a kormánytengelyről (Ábra 3).

 3. Csúsztassa rá a kormánykereket, a porvédőt és az alátétet (½″) a kormánytengelyre (Ábra 3).

  Note: Amikor az első kerekek egyenesen állnak, úgy állítsa be a kormánykereket, hogy a kormánykeréken lévő kis küllő függőlegesen álljon.

 4. Rögzítse a kormánykereket a tengelyre az ellenanyával (½″), és húzza meg 18–30 N m nyomatékkal.

 5. Szerelje fel a burkolatot a kormánykerékre (Ábra 3).

  g198932

A folyadékszintek és a gumiabroncsnyomás ellenőrzése

 1. Ellenőrizze a motorolaj szintjét, mielőtt először beindítja a motort, és miután leállította; lásd: A motor olajszintjének ellenőrzése.

 2. Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort; lásd: A fékfolyadék szintjének ellenőrzése.

 3. Ellenőrizze a közlőműfolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort; lásd: A közlőműfolyadék szintjének ellenőrzése.

 4. Ellenőrizze a levegőnyomást a gumiabroncsokban; lásd A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

A fékek bejáratása

A fékrendszer optimális teljesítménye érdekében a használat előtt járassa be (koptassa be) a fékeket.

 1. Haladjon a géppel teljes sebességgel, majd a fékekkel gyorsan, a gumiabroncsok blokkolása nélkül állítsa le a gépet.

 2. Ismételje meg ezt az eljárást 10-szer, a megállítások között várjon 1 percet a fékek túlmelegedésének elkerülése érdekében.

  Important: Ez az eljárás 227 kg-os terheléssel végezhető a leghatékonyabban.

A kézikönyv elolvasása és a beállítási anyagok megtekintése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Kezelői kézikönyv1
A motor kezelői kézikönyve1
Regisztrációs kártya1
Kiszállítás előtti átvizsgálási űrlap1
Minőségbiztosítási tanúsítvány1
Indítókulcs2
 • Olvassa el a Kezelői kézikönyvet, valamint a motor kezelői kézikönyvét.

 • Töltse ki a regisztrációs kártyát.

 • Töltse ki a Kiszállítás előtti átvizsgálási űrlapot.

 • Tekintse át a Minőségbiztosítási tanúsítványt.

Termékáttekintés

g033925
g034517

A motor beindítása és a gép működtetése előtt ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel.

Kezelőpanel

g033921

Gázpedál

A gázpedállal (Ábra 6) változtathatja a gép haladási sebességét. A gázpedál lenyomásakor a motor beindul. A gázpedált még jobban lenyomva a gép felgyorsul. A gázpedált felengedve csökken a gép sebessége, majd a motorja leáll.

Note: A maximális előremeneti sebesség 26 km/h.

Fékpedál

A fékpedál segítségével állhat meg vagy lassíthat (Ábra 6).

Vigyázat

Személyi sérülést okozhat, ha a gépet kopott vagy helytelenül beállított fékekkel működteti.

Ha a fékpedál a gép padlólemezétől számítva 25 mm-re lenyomható, állítsa be vagy javítsa meg a fékeket.

Gyújtáskapcsoló

A gyújtáskapcsoló a műszerfal jobb alsó sarkában található (Ábra 6).

A gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, BE és INDíTóZáS.

A gép 2 módon indítható el; lásd: A motor beindítása.

Rögzítőfékkar

A rögzítőfék karja a kezelőpanelen található (Ábra 6).

Amikor leállítja a motort, mindig húzza be a rögzítőféket, hogy a gép ne mozdulhasson el. Ha a gépet meredek lejtőn parkolja le, gondoskodjon arról, hogy a rögzítőfék be legyen húzva.

A rögzítőfék behúzásához húzza maga felé a rögzítőfék karját (Ábra 7).

g033923

A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja le a rögzítőfék karjának tetején lévő gombot, húzza maga felé a rögzítőféket a nyomás kiengedéséhez, majd nyomja előrefelé a rögzítőfék karját (Ábra 8).

g033924

Hidegindító gomb

A hidegindító gomb a kezelőpanelen található. Hideg motor beindításához célszerű kihúzni a hidegindító gombot (Ábra 6). A motor beindulását követően úgy állítsa be a hidegindító gomb helyzetét, hogy a motor egyenletesen járjon. Ahogy a motor melegszik, tolja be a hidegindító gombot INAKTíV helyzetbe.

Fokozatválasztó kar és fokozat visszajelző

A fokozatválasztó kar a fokozat-visszajelző szerinti 3 helyzetbe állítható: ELőREMENET, HáTRAMENET és SEMLEGES HELYZET (Ábra 9).

Note: A motor mind a 3 helyzetben beindítható és járatható.

SEMLEGES fokozatból a fokozatválasztó kar balra, ELőREMENETBE és jobbra, HáTRAMENETBE is elmozdítható (Ábra 9).

Important: Irányváltás előtt mindig álljon meg a géppel.

g033922

Kürt gomb

Csak nemzetközi típusok

A kürt gombja a kezelőpanelen található (Ábra 6). Kürtjelzéshez nyomja meg kürt gombját.

Világításkapcsoló

A világításkapcsoló a kormányoszloptól balra található (Ábra 10). A világításkapcsolóval kapcsolhatja be a fényszórókat. Nyomja fel a világításkapcsolót a fényszórók bekapcsolásához. Nyomja le a világításkapcsolót a fényszórók kikapcsolásához.

g033954

Üzemóra-számláló

Az üzemóra-számláló a világításkapcsolótól jobbra található (Ábra 10). Az üzemóra-számláló a motor teljes üzemóraszámát mutatja. Az üzemóra-számláló a gyújtáskapcsoló BE helyzetbe, INDíTóZáS helyzetbe kapcsolásától kezdve vagy járó motornál számlál.

Note: A gép működése közben az üzemóra-számláló folyamatosan villog, ezzel jelezve, hogy rögzíti a használatot.

USB-tápcsatlakozó

Az USB-tápcsatlakozó a rögzítőfékkartól balra található (Ábra 6). A tápcsatlakozó a mobileszközök tápellátására szolgál.

Important: Ha nem használja az USB-tápcsatlakozót, helyezze bele a gumi dugaszt a tápcsatlakozó sérülésének megakadályozása érdekében.

Üzemanyag-szintjelző

Az üzemanyag-szintjelző (Ábra 11) a gép bal oldalán az üzemanyagtartályon található, a tanksapkába beépítve. Az üzemanyag-szintjelző az üzemanyagtartályban levő üzemanyag mennyiségét jelzi.

g033956

Utaskapaszkodók

Az utaskapaszkodók az ülések külső oldalán találhatók (Ábra 12).

g033955

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Alaptömeg397 kg
Névleges kapacitás (vízszintes talajon)544 kg összesen, beleértve egy 90,7 kg-os kezelőt, egy 91 kg-os utast, illetve a terhet, tartozékokat és munkaeszközöket
A jármű legnagyobb megengedett össztömege (GVW) – vízszintes talajon941 kg összesen, beleértve a fent felsorolt összes tömegértéket
Maximális teherbírás (vízszintes talajon)363 kg összesen, beleértve a hátra szerelt tartozékokat is
A hátsó plató maximális tartozékrögzítési kapacitása45 kg összesen
Vontatási kapacitásHorog tömege: 91 kg
Pótkocsi megengedett össztömege (GTW): 680 kg
Teljes szélesség119 cm
Teljes hossz302 cm
Teljes magasság127,5 cm
Hasmagasság21,6 cm elöl, teher vagy kezelő nélkül
14 cm hátul, teher vagy kezelő nélkül
Tengelytáv220 cm
Nyomtáv (középvonaltól középvonalig)Elöl: 119 cm
Hátul: 119 cm
Teherszállító rakfelület hosszaBelül: 102 cm
Kívül: 114,3 cm
Teherszállító rakfelület szélességeBelül: 98 cm
A fröccsöntött sárvédők külsejénél mérve: 107,3 cm
Teherszállító rakfelület magassága28 cm belül
MotorfordulatszámAlacsony alapjárat: 1250–1350 f/p
Magas alapjárat: 3650–3750 f/p

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Ne engedje, hogy gyermekek, illetve olyan személyek működtessék vagy szervizeljék a gépet, akik nem képzettek, vagy fizikailag nem képesek erre. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Állítsa le a gépet, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani és leállítani a gépet.

 • Ügyeljen arra, hogy ne tartózkodjon több utas (Ön és utasai) a gépen annál, ahány utaskapaszkodó található a gépen.

 • Győződjön meg arról, hogy az összes biztonsági berendezést és matrica a helyén van. Javítsa meg vagy cserélje ki az összes biztonsági berendezést, illetve cserélje ki az olvashatatlan vagy hiányzó matricákat. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek jelen vannak és megfelelően működnek.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Napi karbantartás elvégzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja át a biztonsági övet kopás, vágás és egyéb károsodás szempontjából. Cserélje le a biztonsági övet, ha bármely eleme nem működik megfelelően.
 • Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, amelyek felsorolásáért lásd: .

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Az első és hátsó gumiabroncsok előírt légnyomása: 165–207 kPa

  Important: Ne lépje túl a gumiabroncsok oldalfalán feltüntetett maximális levegőnyomást.

  Note: A gumiabroncsokban szükséges levegőnyomást a szállítani kívánt rakománysúly határozza meg.

  1. Ellenőrizze a légnyomást a gumiabroncsokban.

   • Használjon alacsonyabb levegőnyomást a gumiabroncsokban könnyebb rakománysúly esetében annak érdekében, hogy a talajt kevésbé tömörítse össze, a haladás simább legyen és a gumiabroncsok minimális nyomot hagyjanak a talajon.

   • Alkalmazzon magasabb légnyomást a gumiabroncsokban, ha nagyobb sebességgel kíván nagyobb rakománysúlyt szállítani.

  2. Ha szükséges, levegő hozzáadásával vagy eltávolításával korrigálja a gumiabroncsokban a levegőnyomást.

  g001055

  Tankolás

  Javasolt üzemanyag

  TípusÓlommentes benzin
  Minimális oktánszám87 (US) vagy 91 (kísérleti oktánszám; nem US)
  EtanolLegfeljebb 10 térfogatszázalék
  MetanolNincs
  MTBE (metil-tercier-butil-éter)Kevesebb mint 15 térfogatszázalék
  OlajNe keverjen az üzemanyaghoz

  Csak tiszta, friss (30 napnál nem régebbi), megbízható forrásból származó üzemanyagot használjon.

  Important: Az indítási problémák csökkentése érdekében töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátort/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor/-kondicionáló gyártójának utasításai szerint.

  További tudnivalókért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Tankolás

  Az üzemanyagtartály befogadóképessége kb. 18,9 liter.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe.

  3. Húzza be a rögzítőféket.

  4. Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsát.

  5. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet (Ábra 14).

   g033956
  6. Távolítsa el a tanksapkát.

  7. Tankoljon meg annyira, hogy a benzinszint kb. 25 mm-rel az üzemanyagtartály teteje (a betöltőnyak alja) alatt legyen.

   Note: Ez az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban. Ne töltse túl az üzemanyagtartályt.

  8. Szerelje fel a tanksapkát megfelelően.

  9. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

  Új gép bejáratása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 100 óra után
 • Az új gépre vonatkozó előírások szerint végezze el a bejáratást.
 • Tartsa be az alábbi útmutatást, hogy biztosítható legyen a gép megfelelő teljesítménye.

  • Gondoskodjon arról, hogy a fékek be legyenek koptatva; lásd: A fékek bejáratása.

  • Ellenőrizze rendszeresen a folyadékszinteket és a motorolaj szintjét. Figyeljen arra, nehogy a gép vagy alkatrészei túlmelegedjenek.

  • A hideg motort a beindítása után melegítse kb. 15 másodpercig, mielőtt a géppel dolgozni kezdene.

   Note: Hideg időben tartson tovább a motor bemelegítése.

  • Üzemeltetés közben változtasson néha a motor fordulatszámán. Kerülje a hirtelen elindulásokat és megállásokat.

  • Nincs szükség bejárató motorolaj használatára. Az eredeti motorolaj megegyezik azzal, amelyet olajcsere esetén használni kell.

  • A speciális, rövid futásidő utáni ellenőrzésekért lásd: .

  • Ellenőrizze az első felfüggesztés helyzetét, és szükség esetén állítsa be; lásd: Az első kerék beállítása.

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

  • Az utasoknak csak a kijelölt ülésekben szabad ülniük. Ne szállítson utasokat a platón. Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • A gépet csak kültéren jól szellőző helyen üzemeltesse.

  • Ne lépje túl a gép legnagyobb megengedett össztömegét (GVW).

  • Rendkívül óvatosan járjon el a gép használata közben, illetve fékezéskor és kanyarodáskor, amikor nehéz terhet szállít a platón.

  • A túlméretes rakományok platón való szállítása csökkenti a gép stabilitását. Ne lépje túl a plató teherbírását.

  • A gép kormányzását, fékezését és stabilitását hátrányosan befolyásolja az olyan anyagok szállítása, amelyek nem rögzíthetők a géphez. Óvatosan járjon el kormányzás vagy fékezés közben, amikor olyan anyagokat szállít, amelyek nem rögzíthetők a géphez.

  • Kisebb terhet szállítson, és csökkentse a munkasebességet, ha durva, egyenetlen terepen, járdák, kátyúk és más hirtelen terepváltozások közelében végez munkát. A rakomány elmozdulhat, amitől a gép instabillá válhat.

  • Mielőtt beindítaná a gépet, gondoskodjon arról, hogy a váltómű semleges helyzetben legyen, a rögzítőfék be legyen húzva, Ön pedig a kezelői helyen tartózkodjon.

  • A gép mozgás a közben Önnek és az utasoknak is az ülésen kell maradniuk. Tartsa a kezét a kormánykeréken; az utasok pedig használják a kapaszkodókat. Mindig tartsa karját és a lábát a gép karosszériáján belül.

  • Csak megfelelő fényviszonyok mellett használja a gépet. Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat. A magas fű akadályokat rejthet. Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek akadályozhatják a látást.

  • Ne vezesse a gépet átvágások, levezető árkok vagy feltöltések közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad.

  • Mindig figyelje és kerülje el az alacsonyan lévő túlnyúlásokat (pl. faágak, kőalapzatok, felüljárók stb.).

  • A géppel való tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Ha a gépet közúton használja, tartsa be az összes közlekedési előírást, és használja a törvény által előírt kiegészítő tartozékokat (például lámpák, irányjelzők, lassú jármű [SMV] táblákat stb.).

  • Ha rendellenes rezgést tapasztal a gépen, azonnal álljon meg, és állítsa le a gépet, majd várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, és keressen sérüléseket. Javítsa ki a gép összes sérülését, mielőtt folytatná a használatát.

  • A gép fékútja hosszabb lehet nedves felületen, mint száraz felületen. A nedves fékek kiszárításához haladjon lassan sík talajon, miközben finom nyomást gyakorol a fékpedálra.

  • Ha nagy sebességről hirtelen fékez, a hátsó kerekek blokkolhatnak, ami rontja a gép irányíthatóságát.

  • Ne érjen a motorhoz, a váltóműhöz, a kipufogódobhoz vagy a kipufogócsonkhoz, amíg a motor jár, illetve nem sokkal a motor leállítása után, mert ezek a területek ilyenkor olyan forrók lehetnek, hogy égési sérülést okozhatnak.

  • Ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsát.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Csak a The Toro® Company által jóváhagyott tartozékokat és munkaeszközöket használja.

  Biztonság több utas esetén

  • Ne lépje túl a gép megengedett össztömegét (GVW). A gép megengedett legnagyobb össztömegébe Ön, az utasok, illetve a platón szállított rakomány is beleszámít.

  • Az utasoknak csak a kijelölt ülésekben szabad ülniük. Ne engedje az utasoknak, hogy a platóra üljenek.

  • A gép mozgása közben Önnek és az utasoknak is ülésen kell maradniuk.

  • A nagyobb géphossz nagyobb fordulási sugarat eredményez, ezért hagyjon több helyet a gép manőverezéséhez.

  Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

  Note: Tartozékként 2 oszlopos borulásvédelmi rendszer (ROPS, bukócső) is elérhető a géphez. Használjon bukócsövet, ha olyan átvágások mellett, víz közelében, egyenetlen terepen vagy lejtőn végez munkát, ahol fennáll a felborulás veszélye. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Toro-forgalmazóval további információkért.

  A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek.

  • Vizsgálja át a helyszínt, és határozza meg, hogy mely lejtők biztonságosak a gép működtetésére, majd állítson fel saját eljárásokat és szabályokat az ezeken a lejtőkön történő üzemeltetéshez. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

  • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

  • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtasson hirtelen a sebességén vagy a haladási irányán.

  • Ne üzemeltesse a gépet nedves terepen. A gumiabroncsok elveszíthetik tapadásukat. Ha a kerekek elvesztik a tapadást, a gép felborulhat.

  • A lejtőkön egyenesen haladjon felfelé és lefelé.

  • Ha elkezd veszíteni a lendületéből a lejtőn felfelé, fokozatosan fékezzen, és lassan, egyenesen tolasson vissza a géppel a lejtőn.

  • A lejtőn felfelé vagy lefelé haladáskor a kanyarodás veszélyes lehet. Ha mindenképpen kanyarodnia kell egy lejtőn, akkor azt lassan és körültekintéssel végezze.

  • A nehéz rakományok rontják a stabilitást a lejtőkön. Könnyebb rakománnyal és kisebb munkasebességgel haladjon a lejtőkön vagy ha a rakomány súlypontja magasan van. Rögzítse a rakományt a gép platójához, hogy megakadályozza a rakomány elmozdulását. Különösen óvatosan járjon el könnyen elmozduló rakományok (pl. folyadékok, kövek, homok stb.) szállításakor.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást, különösen rakomány szállításakor. A lejtőn történő megállás hosszabb ideig tart, mint a sík talajon történő megállás. Ha meg kell állnia a géppel, kerülje a hirtelen sebességváltozásokat, amelyek a gép megbillenését vagy felborulását okozhatják. Ne fékezzen hirtelen hátrafelé guruláskor, mivel ez a gép felborulását okozhatja.

  A felrakodásra és leürítésre vonatkozó biztonsági előírások

  • Ne lépje túl a gép megengedett össztömegét (GVW), ha a platón rakomány van és/vagy pótkocsit vontat; lásd: Műszaki adatok.

  • A gép stabilitásának és irányításának javítása érdekében egyenletesen ossza el a rakományt a platón.

  • Az ürítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a gép mögött.

  • Ne ürítse le a rakományt a platóról, ha a gép oldalt áll egy lejtőn. A súlyeloszlás változása a gép felborulásához vezethet.

  A plató működtetése

  A plató ürítési helyzetbe emelése

  Figyelmeztetés

  A felemelt plató leeshet, és az alatta dolgozó személyek megsérülhetnek.

  • A plató alatt történő munkavégzés előtt mindig támassza alá a platót a kitámasztórúddal.

  • A felemelése előtt távolítson el minden rakományanyagot a platóról.

  Figyelmeztetés

  A gép könnyebben felbillenhet vagy felborulhat, ha a gépet felemelt platóval vezeti. A plató szerkezetének sérülését okozhatja, ha a gépet felemelt platóval működteti.

  • Leengedett platóval működtesse a gépet.

  • A leürítése után engedje le a platót.

  Vigyázat

  Ha a rakomány a reteszek kioldásakor a plató hátsó részére koncentrálódik, akkor a plató váratlanul felbillenhet, ami az Ön vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja.

  • Ha lehet, középre helyezze a rakományt a platón.

  • Tartsa lent a platót, és ügyeljen arra, hogy senki ne hajoljon a plató fölé vagy ne álljon mögötte a reteszek kioldásakor.

  • Távolítsa el az összes rakományt a platóról, mielőtt a platót a gép szervizelése miatt felemelné.

  1. A bal oldali, a platón belüli kart maga felé húzva emelje fel a platót (Ábra 15).

   g034019
  2. Húzza a kitámasztórudat az ürítési helyzet rögzítőnyílásába a plató ürítési helyzetben való rögzítéséhez (Ábra 16).

   g034021

  A plató szervizelési helyzetbe emelése

  1. A bal oldali, a platón belüli kart maga felé húzva emelje fel a platót (Ábra 15).

  2. Húzza a kitámasztórudat a szervizelési helyzet rögzítőnyílásába a plató karbantartáshoz való rögzítéséhez (Ábra 16).

  A plató leengedése

  Figyelmeztetés

  A plató nehéz lehet. Fennáll a kéz és egyéb testrészek zúzódásának veszélye.

  A plató leengedésekor tartsa távol a kezét és más testrészeit.

  1. Kissé emelje fel a platót a reteszkaron való felemeléssel (Ábra 15).

  2. Húzza ki a kitámasztórudat a rögzítőnyílásból (Ábra 16).

  3. Engedje le a platót, amíg biztonságosan nem reteszelődik.

  A lenyitható hátsó fal kinyitása

  1. Győződjön meg arról, hogy a plató leengedett és reteszelt helyzetben van.

  2. Mindkét kezével emelje fel a lenyitható hátsó falat a lenyitható hátsó fal teteje közelében lévő gerinc segítségével (Ábra 17).

  3. Engedje le a lenyitható hátsó falat, amíg az szintbe nem áll a plató aljával (Ábra 17).

   g034022

  A lenyitható hátsó fal bezárása

  Ha laza anyagot (például homok, tereprendezési kőzet vagy faforgács) ürített le a platóról, előfordulhat, hogy a leürített anyag egy része a lenyitható hátsó fal csuklópántjában ragad. A lenyitható hátsó fal bezárása előtt végezze el a következő lépéseket.

  1. Kezével távolítsa el a lehető legtöbb anyagot a csuklópánt felületéről.

  2. Hajtsa fel a lenyitható hátsó falat kb. 45°-os helyzetbe (Ábra 18).

   g034023
  3. Rövid, rezgő mozdulattal hajtsa fel és hajtsa le többször a lenyitható hátsó falat (Ábra 18).

   Note: Ez a művelet segít eltávolítani az anyagot a csuklópánt területétől.

  4. Engedje le a lenyitható hátsó falat, és ellenőrizze, hogy maradt-e anyag a csuklópánt területén.

  5. Ismételje az 1–4. lépéseket mindaddig, amíg az anyag ki nem ürül a csuklópánt területéről.

  6. Hajtsa fel a lenyitható hátsó falat, és emelje fel a lenyitható hátsó falat a teherszállító rakfelületen lévő hornyokba.

  A teherszállító rakfelület hátsó tartozékrögzítőjének használata

  Használja a teherszállító rakfelület hátsó tartozékrögzítőjét a tartozékok gép hátuljára való rögzítéséhez.

  Kapacitás: 45 kg

  1. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva lazítsa meg a T-fogantyút (Ábra 19).

   g034525
  2. Helyezze be a tartozékot a foglalatba, amíg a furatok össze nem igazodnak (Ábra 19).

  3. Rögzítse az összeszerelt tartozékot a foglalathoz a tartozékhoz mellékelt kengyelcsapszeggel és rugós sasszeggel.

  4. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva húzza meg a T-fogantyút (Ábra 20).

   g034526

  A plató megrakása

  A plató megrakásakor és a gép üzemeltetésekor az alábbi irányelveket kövesse:

  • Vegye figyelembe a gép teherbírását, és korlátozza a platón szállítandó rakomány tömegét a Műszaki adatok című részben, illetve gép megengedett össztömegét jelölő címkén leírtak szerint.

   Note: A rakománybesorolás csak a gép sík felületen való működtetésére vonatkozik.

  • Csökkentse a platón szállított rakomány tömegét, ha a gépet emelkedőn vagy egyenetlen terepen üzemelteti.

  • Csökkentse a szállított rakomány tömegét, ha az anyagok magasak (és magas súlyponttal rendelkeznek), mint például téglák, kertépítészeti faanyag vagy műtrágyazsákok. A lehető legalacsonyabban ossza el a rakományt, annak érdekében, hogy a rakomány ne gátolja a kilátást hátrafelé a gép működtetésekor.

  • A platón a következők szerint tartsa a rakományokat középen:

   • Egyenletesen helyezze el a súlyt a platón oldalirányban.

    Important: A gép nagyobb eséllyel borul fel, ha a rakományt csak a plató egyik oldalára rakodja.

   • Egyenletesen helyezze el a súlyt a plató hosszirányban.

    Important: Elvesztheti az irányítást vagy a gép felborulását okozhatja, ha a rakományt a hátsó tengely mögé helyezi, és az első gumiabroncsok tapadása is csökken.

  • Nagyon óvatosan járjon el, ha túlméretes rakományokat szállít a platón, különösen akkor, ha nem tudja központosítani a túlméretes rakomány tömegét a platón.

  • Ahol lehetséges, hevederrel rögzítse a rakományt a platóhoz, hogy ne mozduljon el.

  • Ha folyadékot szállít, óvatosan járjon el emelkedőn vagy lejtőn való haladáskor, hirtelen sebességváltozáskor vagy megálláskor, vagy ha egyenetlen felületen halad.

  A plató kapacitása 0,28 m3. A platón – a gép terhelési besorolásának túllépése nélkül – elhelyezhető anyag mennyisége (térfogata) az anyag sűrűségétől függően nagymértékben változhat.

  Tekintse át az alábbi táblázatot a különböző anyagokkal kapcsolatos terhelési határértékekért:

  AnyagSűrűségPlató maximális teherbírása(vízszintes talajon)
  Kavics, száraz1522 kg/m3Tele
  Kavics, nedves1922 kg/m3¾-ig
  Homok, száraz 1442 kg/m3Tele
  Homok, nedves1922 kg/m3¾-ig
  Fa721 kg/m3Tele
  Fakéreg<721 kg/m3Tele
  Föld, tömörítve1602 kg/m3¾-ig (körülbelül)

  A motor beindítása

  1. Üljön be a kezelőülésbe, helyezze be az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóba, és fordítsa el BE vagy INDíTóZáS helyzetbe.

   A gép motorja 2 módon indítható be:

   • Pedálos indítás – fordítsa a gyújtáskapcsolót BE helyzetbe, majd nyomja le a gázpedált.

    Note: Amikor lelép a gázpedálról, a motor leáll.

   • Kulcsos indítás – fordítsa el a gyújtáskapcsolót INDíTóZáS helyzetbe. A motor beindul és mindaddig jár, amíg a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe nem fordítja.

   Note: Kulcsos indítási módban a rögzítőféket behúzva a géptől eltávolodva is dolgozhat, miközben a motor jár és az akkumulátor le nem merül.

   Note: A kulcsot INDíTóZáS helyzetbe elfordítva indítózzon addig, amíg a motor be nem indul. Ha a motor 10 másodperc indítózásra sem indul be, fordítsa a kulcsot KI helyzetbe, és keresse meg az okot (pl. használni kell a hidegindító rendszert, a légszűrő eltömődött, kifogyott az üzemanyag, meghibásodott a gyújtógyertya stb.), mielőtt újabb indítási kísérletbe kezd.

   Note: Ha a gép a választható hátramenetre figyelmeztető rendszerrel is rendelkezik, a fokozatválasztó kart a gyújtáskapcsoló BE vagy INDíTóZáS helyzetében HáTRAMENET helyzetbe kapcsolva hangjelzés szólal meg, figyelmeztetve a kezelőt, hogy a gép hátramenetbe van kapcsolva.

  2. Állítsa a fokozatválasztó kart a kívánt menetirányba.

  3. Engedje ki a rögzítőféket.

  4. Nyomja le lassan a gázpedált.

   Note: Ha a motor hideg, nyomja le nagyjából félig a gázpedált, a hidegindító gombot pedig húzza ki AKTíV helyzetbe. Ha a motor bemelegedett, tolja vissza a gombot INAKTíV helyzetbe.

  Megállás a géppel

  Important: Ha egy lejtőn állítja le a gépet, az üzemi fékekkel állítsa meg a gépet, és húzza be a rögzítőféket, hogy a gépet a helyén tartsa. A gép károsodását okozhatja, ha a gázpedállal lefullasztja a gépet az emelkedőn.

  1. Vegye le a lábát a gázpedálról.

  2. Lassan nyomja meg a fékpedált az üzemi fékek használatához, amíg a gép teljesen meg nem áll.

   Note: A féktávolság a gép terhelésétől és sebességétől függően változhat.

  Parkolás a géppel

  1. Állítsa meg a gépet az üzemi fékkel úgy, hogy lenyomja és lenyomott helyzetben tartja a fékpedált.

  2. Húzza be a rögzítőféket, maga felé húzva a rögzítőfék karját.

  3. Fordítsa el balra az indítókulcsot KI helyzetbe.

  4. Vegye ki az indítókulcsot.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsát.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

  • Végezze el a biztonsági öv karbantartását és tisztítását szükség szerint.

  • Cserélje ki az összes kopott, sérült vagy hiányzó matricát.

  A gép szállítása

  • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor vagy levételekor.

  • A gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor használjon teljes szélességű rámpákat.

  • Kösse le a gépet biztonságosan.

  A gép rögzítési helyeiért lásd: Ábra 21 és Ábra 22.

  Note: Úgy helyezze el a gépet pótkocsin, hogy gép eleje előre nézzen. Ha ez nem lehetséges, rögzítse a gép motorháztetőjét egy hevederrel a vázhoz, vagy szerelje le a motorháztetőt, és külön elhelyezve és rögzítve szállítsa, ellenkező esetben a motorháztetőt lefújhatja a menetszél szállítás közben.

  Vigyázat

  A laza ülések leeshetnek a gépről és a pótkocsiról a gép szállításakor, és az ülések egy másik gépre eshetnek vagy akadályozhatják a forgalmat.

  Távolítsa el az üléseket, vagy győződjön meg arról, hogy az üléseket megfelelően rögzítik a forgócsapok.

  g236535
  g034273

  A gép vontatása

  Vészhelyzet esetén rövid távolságon vontathatja a gépet; ekkor azonban ne a normál használat szerint járjon el.

  Figyelmeztetés

  A túl nagy sebességgel való vontatás az irányíthatóság elvesztését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.

  Soha ne vontassa a gépet 8 km/h-nál nagyobb sebességgel.

  A gép vontatása kétszemélyes feladat. Ha a gépet jelentős távolságra kell mozgatni, teherautón vagy utánfutón kell szállítani; lásd: Pótkocsi vontatása

  1. Szerelje ki a hajtásékszíjat a gépből; lásd A hajtásékszíj cseréje.

  2. Rögzítse a vontatókötelet a gép vázának elején lévő horoghoz (Ábra 21).

  3. Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe, és engedje ki a rögzítőféket.

  Pótkocsi vontatása

  A gép pótkocsik vontatására is alkalmas. A géphez vonóhorog is kapható. A részletekért forduljon hivatalos Toro-forgalmazójához.

  Rakomány szállításakor vagy pótkocsi vontatásakor ne terhelje túl a gépet vagy a pótkocsit. A gép vagy a pótkocsi túlterhelése gyenge teljesítményt vagy a fékek, a tengely, a motor, a váltómű, a kormányzás, a felfüggesztés, a karosszériaszerkezet vagy a gumiabroncsok károsodását okozhatja.

  A pótkocsit mindig úgy rakodja meg, hogy a rakomány tömegének 60%-a a pótkocsi elejére kerüljön. Ez a pótkocsi megengedett össztömegének (GTW) körülbelül 10%-ával terheli meg a gép vonóhorgát.

  A megfelelő fékezés és tapadás érdekében pótkocsi használatakor mindig rakodja meg a platót. Ne lépje túl a GTW vagy a GVW határértékeit.

  Ne parkoljon pótkocsit vontató géppel lejtőn vagy emelkedőn. Ha mégis lejtőn vagy emelkedőn kell parkolnia, akkor húzza be a rögzítőféket és ékelje ki a pótkocsi kerekeit.

  Karbantartás

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Engedje le a platót.

   • Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsát.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Bakolja alá a gépet, ha alatta végez munkát.

  • Ne végezzen munkát felemelt plató alatt, ha nincs a helyén megfelelő plató-alátámasztás.

  • A gép javítása közben ne töltse az akkumulátorokat.

  • Annak érdekében, hogy a teljes gép jó állapotban maradjon, tartsa az összes kötőelemet jól meghúzva.

  • A lehetséges tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a gép területét többletzsírtól, fűtől, levelektől és szennyeződésektől mentesen.

  • Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen karbantartást. Tartózkodjon a mozgó alkatrészektől.

  • Ha a karbantartási beállítás elvégzéséhez járatni kell a gépet, tartsa távol kezét, lábát, ruházatát és a teste minden részét a mozgó alkatrészektől. Tartsa távol a járókelőket a géptől.

  • Takarítsa fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

  • Ellenőrizze a rögzítőfék működését a karbantartási ütemtervnek megfelelően, és végezze el a beállítását és szervizelését szükség szerint.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig megfelelően meghúzva. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

  • Soha ne akadályozza a biztonsági berendezés rendeltetésszerű működését, és ne gyengítse a biztonsági berendezés által biztosított védelmet.

  • Ne pörgesse túl a motort a szabályozó beállításainak módosításával. A biztonság és pontosság biztosítása érdekében ellenőriztesse hivatalos Toro-forgalmazónál a maximális motorfordulatszámot fordulatszámmérővel.

  • Ha nagyobb javítás szükséges, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Toro-forgalmazóval.

  • A gép mindennemű módosítása befolyásolhatja a gép működését, teljesítményét, tartósságát, ilyen módon történő használata pedig sérülést vagy halált okozhat. Az ilyen jellegű használat érvénytelenítheti a The Toro® Company által biztosított termékgaranciát.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje ki a motorolajat.
 • Az első 8 óra után
 • Ellenőrizze a hajtásékszíj állapotát.
 • Ellenőrizze az indítómotor-generátor ékszíjának feszességét.
 • Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze az aktívszéntartály légszűrőjét.
 • Az első 100 óra után
 • Az új gépre vonatkozó előírások szerint végezze el a bejáratást.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja át a biztonsági övet kopás, vágás és egyéb károsodás szempontjából. Cserélje le a biztonsági övet, ha bármely eleme nem működik megfelelően.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a fokozatváltást.
 • Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét.A motor első használata előtt ellenőrizze a fékfolyadék szintjét.
 • Mossa le a gépet.
 • Minden 50 órában
 • Távolítsa el a légszűrőfedelet, és tisztítsa meg a szennyeződésektől. Ne távolítsa el a légszűrőbetétet.
 • Távolítsa el a hulladékot a porvédő sapkából.
 • Különleges üzemi körülmények között (lásd: A gép karbantartása speciális üzemi körülmények között) – cserélje ki a légszűrőbetétet.Cserélje ki hamarabb a légszűrőbetétet, ha elszennyeződött vagy károsodott.
 • Különleges üzemi körülmények között (lásd: A gép karbantartása speciális üzemi körülmények között) – cserélje le a motorolajat.
 • Minden 100 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket.Kenje a gépet gyakrabban, ha nehéz munkákhoz használja.
 • Normál üzemi körülmények között – cserélje ki a légszűrőbetétet.Cserélje ki hamarabb a légszűrőbetétet, ha elszennyeződött vagy károsodott.
 • Normál üzemi körülmények között – cserélje le a motorolajat.
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Szükség szerint cserélje ki a gyújtógyertyát.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok és a keréktárcsák állapotát.
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Vizsgálja meg a kormányt és a felfüggesztést laza vagy sérült alkatrészeket keresve.
 • Ellenőrizze az első kerékdőlést és kerékösszetartást.
 • Ellenőrizze a közlőműfolyadék szintjét.
 • Ellenőrizze a váltómű semleges helyzetének működését.
 • Tisztítsa ki a motor hűtőrendszerét.Végezze el speciális üzemi körülmények esetén a hűtőrendszer tisztítását kétszer gyakrabban; lásd: A gép karbantartása speciális üzemi körülmények között.
 • Ellenőrizze a fékeket.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze az aktívszéntartály légszűrőjét.
 • Ellenőrizze a hajtásékszíj állapotát és feszességét.
 • Ellenőrizze az indítómotor-generátor ékszíjának feszességét.
 • Minden 300 órában
 • Kenje meg az első kerékcsapágyakat.
 • Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Az üzemanyagszűrő cseréje.
 • Tisztítsa meg a meghajtás elsődleges tengelykapcsolóját.
 • Cserélje ki az üzemifék-betéteket és a rögzítőfékbetéteket.
 • Minden 800 órában
 • Cserélje le a közlőműfolyadékot.
 • Minden 1000 órában
 • Cserélje le a fékfolyadékot.
 • Évente
 • Végezze el az összes éves karbantartási eljárást, amelyet a motor használati útmutatója meghatároz.
 • Note: Az elektromos bekötési rajz ingyenes példánya letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután megkereste a honlap Manuals (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül az adott gépet.

  Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Figyelmeztetés

  A gép nem megfelelő karbantartása a gép rendszereinek idő előtti meghibásodásához vezethet, amely az Ön vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja.

  Tartsa a gépet jól karbantartva és jó üzemállapotban ezen utasítások szerint.

  Vigyázat

  A gép karbantartását, javítását, beállítását és ellenőrzését csak és erre jogosult szakember végezheti.

  • Kerülje el a tűzveszélyt, gondoskodjon tűzvédelmi berendezésről a munkaterületen. Az üzemanyag, az akkumulátor-elektrolit és a hűtőfolyadék szintjének vagy szivárgásának ellenőrzéséhez ne használjon nyílt lángot.

  • Az alkatrészeket ne üzemanyaggal vagy gyúlékony tisztítószerrel feltöltött nyitott edényben tisztítsa.

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használathoz másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrizendő elemHét:
  HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntekSzombatVasárnap
  Ellenőrizze az üzemi fék és a rögzítőfék működését.       
  Ellenőrizze a sebességváltó/semleges helyzet működését.       
  Ellenőrizze az üzemanyagszintet.       
  Ellenőrizze a motorolaj szintjét.       
  Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét.       
  Ellenőrizze a közlőműfolyadék szintjét.       
  Vizsgálja meg a légszűrőt.       
  Ellenőrizze a motor hűtőbordáit.       
  Ellenőrizze, nincsenek-e szokatlan motorzajok.       
  Ellenőrizze, nincsenek-e szokatlan üzemi zajok.       
  Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.       
  Ellenőrizze, nincs-e folyadékszivárgás.       
  Ellenőrizze a műszerek működését.       
  Ellenőrizze a gázpedál működését.       
  Mossa le a gépet.       
  Javítsa a sérült fényezést javítófestékkel.       

  A gép karbantartása speciális üzemi körülmények között

  Important: Ha a gép az alább felsorolt feltételek bármelyikének ki van téve, kétszer olyan gyakran végezzen karbantartást:

  • Üzemeltetés sivatagban

  • Használat hideg éghajlaton – 10 °C alatt

  • Pótkocsi vontatása

  • Gyakori használat poros körülmények között

  • Építkezések

  • A sárban, homokban, vízben vagy hasonló, szennyezett körülmények között történő huzamosabb használat után tegye a következőket:

   • Ellenőriztesse és tisztíttassa meg a fékeket a lehető leghamarabb. Ez megakadályozza, hogy az esetleges karcoló anyagok túlzott kopást okozzanak.

   • Csak vízzel vagy enyhe mosószeres vízzel mossa a gépet.

    Important: A gép tisztítására ne használjon sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A gép felkészítése karbantartásra

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe.

  3. Húzza be a rögzítőféket.

  4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  5. Ürítse ki és emelje fel a platót.

  A gép emelése

  Veszély

  Emelő használatakor a gép instabillá válhat. A gép lecsúszhat az emelőről, és alatta lévő személyek megsérülhetnek.

  • Ne indítsa be a motort, amíg a gép emelőn van.

  • Mindig vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, mielőtt elhagyja a gépet.

  • Ékelje ki a gumiabroncsokat, ha a gépet emelőberendezések tartják.

  • A felemelése után emelőállvánnyal támassza alá a gépet.

  Important: Amikor a gépet rutinszerű karbantartás és/vagy diagnosztika céljából járatja, ügyeljen arra, hogy a gép hátsó kerekei 25 mm-re elemelkedjenek a talajtól, és a hátsó tengely az emelőállványokra támaszkodjon.

  • A gép elején lévő emelési pont a váz elején, a vonóhorog mögött található (Ábra 23).

   g034043
  • A gép hátulján lévő emelési pont a tengelycsövek alatt található (Ábra 24).

  g034044

  Hozzáférés a motortérhez

  A motorháztető felnyitása

  1. Emelje fel a gumireteszek fogantyúját a motorháztető mindkét oldalán (Ábra 25).

   g034045
  2. Emelje fel a motorháztetőt.

  A motorháztető lecsukása

  1. Finoman engedje le a motorháztetőt.

  2. Rögzítse a motorháztetőt úgy, hogy a gumireteszeket a motorháztető mindkét oldalán megtalálható reteszrögzítőkhöz igazítja (Ábra 25).

  Az ülésegység felemelése és leengedése

  Az ülésegység felemeléséhez tolja előre az ülésegységet, amíg az fel nem fekszik a kormánykerékre (Ábra 26).

  Az ülésegység leengedéséhez tolja hátra az ülésegységet, amíg az vissza nem áll eredeti helyzetébe (Ábra 26).

  g190066

  Az ülésegység kiszerelése

  1. Tolja előre az ülésegységet a felhajtott helyzetbe (Ábra 26).

  2. Csúsztassa az ülésegységet oldalra, ki a csapokból, és emelje fel az ülésegységet (Ábra 27).

   g190187

  Az ülésegység beszerelése

  Csúsztassa rá az ülésegységet a csapokra, és engedje le az ülésegységet (Ábra 28).

  g190186

  Kenés

  A gép kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket.Kenje a gépet gyakrabban, ha nehéz munkákhoz használja.
 • A kenőzsír típusa: 2-es sz. lítiumos kenőzsír

  1. Egy ronggyal törölje tisztára a zsírzószemet, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy perselybe.

  2. Zsírpisztollyal nyomjon 1 vagy 2 adat zsírt a gép zsírzószemeibe.

  3. Törölje le a felesleges zsírt a gépről.

  A zsírzószemek a vezérlőkarok belső végén, az összekötőrúd gömbcsuklóján és a vezérlőkarok külső végén találhatók (Ábra 29 és Ábra 30).

  g034057
  g034058

  Az első kerékcsapágyak kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 300 órában
 • Kenje meg az első kerékcsapágyakat.
 • Zsírra vonatkozó specifikáció: Mobilgrease XHP™-222

  A kerékagy és a forgórész eltávolítása

  1. Emelje meg a gép elejét, és támassza alá emelőállványokkal.

  2. Távolítsa el a kereket a kerékagyhoz rögzítő 4 kerékanyát (Ábra 31).

   g033046
  3. Távolítsa el a peremes csavarokat (⅜ × ¾″), amelyek a fékszerelvény tartóját a tengelyhez rögzítik, és válassza le a féket a tengelyről (Ábra 32).

   Note: A következő lépés előtt támassza alá a fékszerelvényt.

   g033047
  4. Vegye le a porvédő sapkát a kerékagyról (Ábra 33).

   g192346
  5. Távolítsa el a sasszeget és az anyarögzítőt a tengelyről és a tengelyanyáról (Ábra 33).

  6. Távolítsa el a tengelyanyát a tengelyről, és válassza le a kerékagy és forgórész egységet a tengelyről (Ábra 33 és Ábra 34).

   g192347
  7. Tisztítsa meg a tengelyt egy ronggyal.

  8. Ismételje meg a kerékagyra és forgórészre vonatkozó 1–7. lépést a gép másik oldalán.

  A kerékcsapágyak kenése

  1. Távolítsa el a külső csapágyat és a csapágygyűrűt a kerékagyról (Ábra 35).

   g033050
  2. Távolítsa el a tömítést és a belső csapágyat a kerékagyról (Ábra 35).

  3. Törölje tisztára a tömítést, és keressen kopást vagy sérülést.

   Note: A tömítés tisztításához ne használjon tisztító oldószert. A kopott vagy sérült tömítést cserélje ki.

  4. Tisztítsa meg a csapágyakat és a gyűrűket, majd keressen ezeken az alkatrészeken kopást és sérülést.

   Note: Cseréljen ki minden kopott vagy sérült alkatrészt. Győződjön meg arról, hogy a csapágyak és a gyűrűk tiszták és szárazak.

  5. Távolítson el a kerékagy üregéből minden zsírt, szennyeződést és törmeléket (Ábra 35).

  6. Töltse fel a csapágyakat az előírt zsírral.

  7. Töltse fel a kerékagy üregét 50–80%-ig az előírt zsírral (Ábra 35).

  8. Szerelje fel a belső csapágyat a kerékagy belső felén lévő gyűrűre, majd szerelje fel a tömítést (Ábra 35).

  9. Végezze el az 1–8. lépést a többi kerékagy csapágyán is.

  A kerékagy és a forgórész felszerelése

  1. Kenje meg a tengelyt vékonyan az előírt zsírral (Ábra 36).

   g192344
  2. Szerelje fel a kerékagyat és a forgórészt a tengelyre a belső forgórésszel együtt (Ábra 36).

  3. Szerelje fel a külső csapágyat a tengelyre, és illessze be a csapágyat a külső gyűrűbe (Ábra 36).

  4. Szerelje fel a peckes alátétet a tengelyre (Ábra 36).

  5. Csavarja fel a tengelyanyát a tengelyre, és húzza meg az anyát 15 N m nyomatékkal, miközben a kerékagyat úgy fordítja, hogy a csapágy beüljön a helyére (Ábra 36).

  6. Lazítsa meg a tengelyanyát, amíg a kerékagy szabadon nem forog.

  7. Húzza meg a tengelyanyát 170–225 N cm nyomatékkal.

  8. Szerelje fel a rögzítőt az anyára, és ellenőrizze a rögzítőben lévő nyílás, valamint tengely furatának illeszkedését a sasszeg beillesztéséhez (Ábra 37).

   Note: Ha a rögzítőben lévő nyílás és a tengely furata nem igazodik egymáshoz, legfeljebb 226 N cm nyomatékkal húzza meg a tengelyanyát a nyílás és a furat összeigazításához.

   g192345
  9. Szerelje be a sasszeget, majd hajtsa rá mindkét végét a rögzítőre (Ábra 37).

  10. Szerelje vissza a porvédő sapkát a kerékagyra (Ábra 37).

  11. Ismételje meg a kerékagyra és forgórészre vonatkozó 1–10. lépést a gép másik oldalán.

  A fékek és kerekek felszerelése

  1. Tisztítsa meg a 2 peremes fejű csavart (⅜ × ¾"), a csavarok meneteit pedig kenje meg közepes erősségű menetrögzítő pasztával.

  2. Igazítsa a fékbetéteket a féktárcsa (Ábra 32) két oldalához, valamint a féknyeregtartó furatait a tengelyváz féktartójában lévő furatokhoz (Ábra 36).

  3. Rögzítse a féknyereg tartókonzolját a tengelyvázhoz a 2 peremes fejű csavarral (⅜ × ¾") (Ábra 32).

   Húzza meg a 2 peremes fejű csavart 47–54 N·m nyomatékkal.

  4. Igazítsa a kerék furatait a kerékagy csapjaihoz, majd szerelje fel a kereket a kerékagyra úgy, hogy a szelepszár kifelé nézzen (Ábra 31).

   Note: Győződjön meg arról, hogy a kerék rögzítőfelülete szintben van a kerékaggyal.

  5. Rögzítse a kereket a kerékagyhoz a kerékanyákkal (Ábra 31).

   Húzza meg a kerékanyákat 108–122 N·m nyomatékkal.

  6. Ismételje meg a fékre és kerékre vonatkozó 1–5. lépést a gép másik oldalán.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután ellenőrizze az olajszintet vagy töltsön utána.

  • Tartsa távol kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  A légszűrő szervizelése

  A légszűrőfedél szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Távolítsa el a légszűrőfedelet, és tisztítsa meg a szennyeződésektől. Ne távolítsa el a légszűrőbetétet.
 • Távolítsa el a hulladékot a porvédő sapkából.
 • Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérülések szempontjából, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. A sérült légszűrőházat cserélje le.

  Tisztítsa meg a légszűrőfedelet, és távolítsa el a hulladékot a porvédő sapkából a Ábra 38 szerint.

  g236567

  A légszűrőbetét cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Különleges üzemi körülmények között (lásd: A gép karbantartása speciális üzemi körülmények között) – cserélje ki a légszűrőbetétet.Cserélje ki hamarabb a légszűrőbetétet, ha elszennyeződött vagy károsodott.
 • Minden 100 órában
 • Normál üzemi körülmények között – cserélje ki a légszűrőbetétet.Cserélje ki hamarabb a légszűrőbetétet, ha elszennyeződött vagy károsodott.
 • Note: Szervizelje gyakrabban (akár pár üzemóránként) a légszűrőt, ha az üzemeltetési környezet rendkívül poros vagy homokos.

  1. Csúsztassa ki óvatosan a légszűrőbetétet a légszűrőházból (Ábra 39).

   Note: Ügyeljen arra, hogy ne ütődjön a szűrőbetét a szűrőháznak.

   Important: Ne kísérelje meg a légszűrőbetét tisztítását.

  2. Vizsgálja meg az új légszűrőbetétet sérülés szempontjából úgy, hogy a szűrőbetét külső részét a fény felé tartva belenéz a szűrőbetétbe.

   Note: Az esetleges lyukak a szűrőbetét anyagán világos foltként jelennek meg. Vizsgálja meg a szűrőbetétet szakadás, olajos réteg és a gumitömítés károsodása szempontjából. Ha a szűrőbetét károsodott, ne használja.

  3. Csúsztassa be óvatosan a szűrőt a légszűrőházba.

   Important: Ne a szűrőbetét puha belső részét nyomja.

  4. A légszűrőfedelet szerelje úgy vissza, hogy az UP (Fel) jelzésű oldala nézzen felfelé, majd rögzítse a kapcsokkal (Ábra 39).

  g034313

  A motorolaj szervizelése

  Motorolaj-előírások

  A forgattyúház űrtartalma: 1,0 l

  Az olaj típusa: API SJ vagy magasabb specifikációjú, detergenstartalmú olaj

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot.

  g034082

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Note: A forgattyúház gyárilag fel van töltve olajjal; ennek ellenére a motor első beindítása előtt és a leállítása után is ellenőrizze az olajszintet.

  Note: A legjobb időpont a motorolaj szintjének ellenőrzésére hideg motornál, mielőtt a munkanap elején beindítja a motort. Ha már járt a motor, hagyja visszacsorogni az olajat az olajteknőbe legalább 10 percig, mielőtt ellenőrzi a szintjét. Ha az olajszint alacsony, olajat betöltve emelje a szintet a tele jelölésig. Ne töltse túl.

  Ellenőrizze a motorolaj szintjét a Ábra 41 szerint.

  g192771

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje ki a motorolajat.
 • Minden 50 órában
 • Különleges üzemi körülmények között (lásd: A gép karbantartása speciális üzemi körülmények között) – cserélje le a motorolajat.
 • Minden 100 órában
 • Normál üzemi körülmények között – cserélje le a motorolajat.
 • Note: Cseréljen gyakrabban motorolajat, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.

  Note: A fáradt motorolaj és olajszűrő ártalmatlanítását végezze tanúsítással rendelkező újrahasznosító központban.

  1. Indítsa be a motort, és járassa pár percig.

  2. Parkolja le a gépet sík talajon.

  3. Húzza be a rögzítőféket.

  4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  5. Emelje fel a platót, és biztosítsa a kitámasztórúddal; lásd: A plató szervizelési helyzetbe emelése.

  6. Cserélje le a motorolajat a Ábra 42 szerint.

   g192770

  A gyújtógyertya szervizelése

  A gyújtógyertya ellenőrzése és cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Szükség szerint cserélje ki a gyújtógyertyát.
 • Karburátoros típushoz való gyújtógyertya: Champion XC12YC

  EFI típushoz való gyújtógyertya: Champion RC12LC4

  Elektródahézag: 0,76 mm

  Important: Cserélje ki a repedt, elszennyeződött vagy hibás gyújtógyertyát. Az elektródákat ne tisztítsa meg homokfúvással, kaparással vagy drótkefével, mert a törmelék a gyertyából később a hengerbe kerülhet. Ennek eredménye rendszerint a motor károsodása.

  Note: A gyújtógyertya élettartama rendszerint hosszú; ki kell azonban szerelni, és ellenőrizni kell, ha a motor hibásan kezd működni.

  1. Tisztítsa meg a gyújtógyertya környékét, hogy ne hullhasson semmi a hengerbe, amikor kiszereli a gyújtógyertyát.

  2. Húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról.

  3. Szerelje ki a gyújtógyertyát a hengerfejből.

  4. Ellenőrizz az oldalsó elektróda, a középső elektróda, és a középső elektróda körüli szigetelőtest állapotát és épségét (Ábra 43).

   Note: Ne használjon károsodott vagy elhasználódott gyújtógyertyát. Cserélje le megadott típusú új gyújtógyertyára.

   g238425
  5. Állítsa be a középső és az oldalsó elektróda közti hézagot 0,76 mm-re a Ábra 43 szerint.

  6. Szerelje be a gyújtógyertyát a hengerfejbe, és húzza meg 27 N m nyomatékkal.

  7. Tegye vissza a gyertyapipát a gyújtógyertyára.

  8. Ismételje meg az 1–7. lépést a másik gyújtógyertyánál.

  A magas/alacsony alapjárat beállítása

  1. Emelje fel a platót, és biztosítsa a kitámasztórúddal.

  2. Az alacsony alapjárat emeléséhez lazítson a gázbovdenházon lévő első ellenanyán, és húzzon a hátsó ellenanyán (Ábra 44).

   g229954
  3. Ellenőrizze fordulatszámmérővel a magas alapjáratot:

   1. Győződjön meg arról, hogy a fokozatválasztó kar SEMLEGES helyzetben van.

   2. Indítsa be a motort.

   3. Nyomja le ütközésig a gázpedált, és mérje meg fordulatszámmérővel a motorfordulatszámot; 3650–3750 f/p értékűnek kell lennie. Ha nem ennyi, állítsa le a motort, és állítson a bovdenház ellenanyáin.

    Important: Ne állítsa alacsonyabbra a magas alapjáratot. Ellenőrizze fordulatszámmérővel, hogy a magas alapjárat 3 650 és 3 750 f/p között van.

  4. Engedje le, és rögzítse a platót.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Az üzemanyag-vezetékek és csatlakozások vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket, a szerelvényeket és a csatlakozókat szivárgás, elhasználódás, károsodás és lazulás szempontjából.

  Note: A gép használata előtt javítsa meg az üzemanyagrendszer sérült vagy szivárgó elemeit.

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Az üzemanyagszűrő cseréje.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Emelje fel a platót, és biztosítsa a kitámasztórúddal.

  5. Kösse le az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor lekötése.

  6. Helyezzen egy tiszta edényt az üzemanyagszűrő alá, és cserélje ki az üzemanyagszűrőt a Ábra 45 szerint.

   g029685
  7. Kösse be az akkumulátort, és engedje le a platót; lásd: Az akkumulátor bekötése.

  Az aktívszéntartály szervizelése

  Az aktívszéntartály légszűrőjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze az aktívszéntartály légszűrőjét.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze az aktívszéntartály légszűrőjét.
 • Ellenőrizze az aktívszéntartály légszűrőjének alján kialakított nyílás tisztágát, hogy nem zárja-e el hulladék vagy más szennyeződés (Ábra 46).

  Tisztítsa ki az aktívszéntartály légszűrőjét tiszta sűrített levegővel.

  g034099

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az elektromos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív pólust. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jól szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Az akkumulátor szervizelése

  Akkumulátor feszültsége:: 12 V 300 A mellett (–18 °C-on történő hidegindítás).

  • Az akkumulátort mindig tartsa tisztán és teljesen feltöltött állapotban.

  • Ha az akkumulátorcsatlakozók korrodáltak, tisztítsa meg őket 4 rész vízből és 1 rész szódabikarbónából készült oldattal.

  • A korrózió csökkentése érdekében enyhén zsírozza meg az akkumulátorcsatlakozókat.

  Az akkumulátor lekötése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

  • Az akkumulátorrögzítő pántot mindig tartsa a helyén az akkumulátor védelme és rögzítése érdekében.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fém szerszámok a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy a pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fém alkatrészei között.

  Kösse le az akkumulátort a Ábra 47 alapján.

  g034311

  Az akkumulátor eltávolítása

  1. Kösse le az akkumulátorkábeleket; lásd: Az akkumulátor lekötése.

  2. Szerelje ki az akkumulátort az Ábra 48 alapján.

   g034326

  Az akkumulátor beszerelése

  1. Szerelje be az akkumulátort a Ábra 49 alapján.

   g034327
  2. Kösse be az akkumulátorkábeleket; lásd Az akkumulátor bekötése.

  Az akkumulátor bekötése

  Kösse be az akkumulátort a Ábra 50 alapján.

  g034315

  Az akkumulátor töltése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon az akkumulátor közelében, és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

  Important: Az akkumulátort mindig tartsa teljesen feltöltött állapotban. Különösen fontos az akkumulátort megvédeni a károsodástól 0 °C alatti hőmérsékleten.

  1. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

  2. Csatlakoztasson egy 3–4 A-es akkumulátortöltőt az akkumulátor pólusaira. Töltse az akkumulátort 3–4 A árammal 4–8 órán át (12 V).

   Note: Ne töltse túl az akkumulátort.

  3. Szerelje be az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

  Az akkumulátor tárolása

  Ha a gépet több mint 30 napig tervezi tárolni, szerelje ki az akkumulátort, és töltse fel teljesen. Tárolhatja polcon, de a gépben hagyva is. Hagyja lekötve a kábeleket, ha az akkumulátor a gépben tárolja. Tárolja az akkumulátort hűvös helyen, hogy ne merüljön le gyorsan. Az akkumulátor legyen teljesen feltöltve, hogy megelőzhető legyen a fagyása.

  A biztosítékok cseréje

  Karburátoros típus esetén

  Az elektromos rendszerben 4 biztosíték található; a többi foglalat egyéb opciók számára van fenntartva. Ezek az ülésegység alatt találhatók (Ábra 51).

  Kürt30 A
  Hálózati tápellátás15 A
  Fényszórók10 A
  USB-tápcsatlakozó/választható kiegészítők10 A
  Opcionális emelőkészlet – nyitott15 A
  g277715

  EFI típus

  Az elektromos rendszerben 5 biztosíték található; a többi nyílás egyéb opciók számára van fenntartva. Ezek az ülésegység alatt találhatók (Ábra 52).

  Kürt30 A
  Hálózati tápellátás15 A
  Fényszórók10 A
  USB-tápcsatlakozó/választható kiegészítők10 A
  Üzemanyag10 A
  Opcionális emelőkészlet – nyitott15 A
  g277716

  A fényszórók karbantartása

  A fényszórók cseréje

  Műszaki adatok: lásd az Alkatrészkatalógust.

  1. Kösse le az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor lekötése.

  2. Nyissa fel a motorháztetőt.

  3. Válassza le a kábelköteg elektromos csatlakozóját a lámpaegység csatlakozójáról (Ábra 53).

   g277621
  4. Távolítsa el a fényszórót a fényszórótartóhoz rögzítő gyorskapcsokat (Ábra 53).

   Note: Tartsa meg az összes alkatrészt az új fényszóró felszereléséhez.

  5. Az első lökhárító nyílásán keresztül előre mozgatva távolítsa el a fényszóróegységet (Ábra 53).

  6. Szerelje be az új fényszórót a lökhárító nyílásán keresztül (Ábra 53).

   Note: Győződjön meg arról, hogy a beállítópeckek vonalban vannak a lökhárító mögötti rögzítőtartón lévő furatokkal.

  7. Rögzítse a fényszóróegységet a 4. lépésében eltávolított gyorskapcsokkal.

  8. Csatlakoztassa a kábelköteg elektromos csatlakozóját a lámpaegység csatlakozójához (Ábra 53).

  9. Állítsa be a fényszórókat; irányítsa a fénysugarat a kívánt helyzetbe, lásd: A fényszórók beállítása.

  A fényszórók beállítása

  A fényszóróegység cseréjét vagy kiszerelését követően kövesse az alábbi eljárást a fényszórósugár beállításához.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon úgy, hogy a fényszórók kb. 7,6 m-re legyenek a faltól (Ábra 54).

  2. Mérje meg a talaj és a fényszóró közepe közötti távolságot, és jelöljön fel azonos magasságot a falon.

  3. Fordítsa a gyújtáskapcsolót BE helyzetbe, és kapcsolja be a fényszórókat.

  4. Jegyezze fel, hogy a fényszóró sugara hová irányul a falon.

   A fényszórósugár legfényesebb részének 20 cm-rel kell a falon lévő jelölés alatt lennie (Ábra 54).

   g298100
  5. A fényszóróegység hátulján forgassa el a beállítócsavarokat (Ábra 53) a fényszóróegység elforgatásához és a fénysugár helyzetének korrigálásához.

  6. Kösse be az akkumulátort, és csukja be a motorháztetőt; lásd: Az akkumulátor bekötése.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok karbantartása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok és a keréktárcsák állapotát.
 • Húzza meg a kerékanyákat.
  1. Keresse kopás vagy sérülés jeleit a gumiabroncsokon és a keréktárcsákon.

   Note: A használat közbeni balesetek (például padkának ütközés) károsíthatják a gumiabroncsot vagy a keréktárcsát, illetve elállíthatják a kerékbeállítást, ezért minden baleset után ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát.

  2. Húzza meg a kerékanyákat 108–122 N m nyomatékkal.

  A kormány és a felfüggesztés alkatrészeinek ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Vizsgálja meg a kormányt és a felfüggesztést laza vagy sérült alkatrészeket keresve.
 • A kormánykerék középső helyzetéből (Ábra 55) fordítsa el a kormánykereket balra vagy jobbra. Ha a kormánykereket 13 mm-nél nagyobb mértékben elfordítja balra vagy jobbra, és a gumiabroncsok nem fordulnak el, ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg és nem sérültek-e meg a kormányzás és felfüggesztés következő alkatrészei:

  • A kormánytengely és a kormánymű-fogasléc egység csatlakozása

   Important: Ellenőrizze a hajtótengely-tömítés állapotát és biztonságosságát (Ábra 56).

  • Kormánymű-fogasléc egység összekötőrúdjai

  g313578
  g313576

  Az első kerék beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze az első kerékdőlést és kerékösszetartást.
 • Felkészülés a kerékdőlés és a kerékösszetartás beállítására

  1. Ellenőrizze a gumiabroncs nyomását, és győződjön meg arról, hogy az első gumiabroncsok nyomása 82 kPa.

  2. Helyezzen egy, a gépet működtető, átlagos kezelő tömegével azonos súlyt a vezetőülésre, vagy kérjen meg egy kezelőt, hogy üljön be az ülésre. A súlynak vagy a kezelőnek az ülésen kell maradnia a beállítási eljárás ideje alatt.

  3. Sík felületen guruljon hátra a géppel egyenesen 2–3 métert, majd guruljon egyenesen előre az eredeti kiindulási helyzetbe. Ezáltal a felfüggesztés működési helyzetbe áll.

  A kerékdőlés beállítása

  A tulajdonos által biztosított szerszámok: csavarkulcs (Toro-cikkszám: 132-5069), forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  Important: Csak akkor állítsa be a kerékdőlést, ha első munkaeszközt használ vagy egyenetlen gumiabroncskopást tapasztal.

  1. Ellenőrizze a kerékdőlés beállítását minden keréknél; a beállításnak a lehető legközelebb kell állnia a semlegeshez (nulla).

   Note: Az egyenetlen kopás elkerülése érdekében a gumiabroncsokat úgy kell beállítani, hogy a teljes futófelületük felfeküdjön a talajra.

  2. Ha a kerékdőlés beállítása nem megfelelő, a csavarkulccsal a lengéscsillapítón lévő gyűrűt elforgatva állítsa be a kereket (Ábra 57).

   g033218

  Az első kerékösszetartás beállítása

  Important: A kerékösszetartás beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a kerékdőlés a lehető legközelebb áll a semleges helyzethez; lásd: A kerékdőlés beállítása.

  1. Az első kerekek nézzenek egyenesen előre.

  2. Mérje meg a két első gumiabroncs közötti távolságot tengelymagasságban az első gumiabroncsok első és hátsó részénél is (Ábra 58).

   g009235
  3. Ha a mérés nem 0 és 6 mm közé esik, lazítsa meg az összekötőrudak külső végén lévő ellenanyákat (Ábra 59).

   g033219
  4. Forgassa el mindkét összekötőrudat a gumiabroncs elejének befelé vagy kifelé mozgatásához.

  5. Amikor a beállítás megfelelő, húzza meg az összekötőrúd ellenanyáit.

  6. Ügyeljen arra, hogy a kormánykerék mindkét irányba a teljes utat meg tudja tenni.

  A közlőműfolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a közlőműfolyadék szintjét.
 • Folyadék típusa: SAE 80W-90 (API MT-1) vagy SAE 80W-90 (API GL-5)

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Távolítsa el a közlőmű töltőnyílássapkáját (Ábra 60).

   Note: A folyadékszintnek szintben kell lennie a töltőnyílássapka aljával.

   g035761
  5. Ha a folyadékszint alacsony, távolítsa el a töltőnyílássapkát, és töltsön be a meghatározott folyadékból, amíg az túl nem csordul a nyíláson (Ábra 60).

  6. Szerelje be a betöltőnyílás csavarját, és húzza meg 20–27 N m nyomatékkal.

  A közlőműfolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Cserélje le a közlőműfolyadékot.
 • Folyadék típusa: SAE 80W-90 (API MT-1) vagy SAE 80W-90 (API GL-5)

  Folyadék mennyisége: 1,6 l

  1. Helyezzen egy felfogóedényt a leeresztőcsavar alá (Ábra 60).

  2. Távolítsa el a leeresztőcsavart és a tömítést (Ábra 60).

   Note: Őrizze meg a leeresztőcsavart és a tömítést a 6. lépésben történő visszaszereléshez.

  3. Távolítsa el a leeresztőcsavart és a tömítést, és ürítse le teljesen a folyadékot (Ábra 60).

   Note: Őrizze meg a leeresztőcsavart és a tömítést a 4. lépésben történő visszaszereléshez.

  4. Szerelje be a leeresztőcsavart a tömítéssel együtt, és húzza meg 20–27 N m nyomatékkal.

  5. Töltse fel a közlőművet a megadott folyadékkal, amíg az túl nem csordul a betöltőnyíláson.

  6. Szerelje be a betöltőnyílás csavarját a tömítéssel együtt, és húzza meg 20–27 N m nyomatékkal.

  A semleges helyzet ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a fokozatváltást.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a váltómű semleges helyzetének működését.
 • A kötelező karbantartás és/vagy a motordiagnosztika során a váltómű legyen SEMLEGES helyzetben. A gépen a fokozatválasztó kar SEMLEGES helyzettel is rendelkezik, amely a váltóművet üres fokozatba kapcsolja. Ellenőrizze az alábbi lépéseket végrehajtva, hogy a fokozatválasztó kar semleges helyzetében a váltómű megfelelő módon üres fokozatba kapcsol:

  1. Állítsa a fokozatválasztó kart SEMLEGES helyzetbe.

  2. A másodlagos tengelykapcsolót (Ábra 67) megforgatva ellenőrizze, hogy az akadálytalanul forog a SEMLEGES helyzetben.

  3. Állítsa a fokozatválasztó kart ELőREMENETI helyzetbe.

  4. A másodlagos tengelykapcsolót (Ábra 67) megforgatva ellenőrizze, hogy az forgatja a hátsó kerekeket.

  5. Állítsa a fokozatválasztó kart HáTRAMENETI helyzetbe.

  6. A másodlagos tengelykapcsolót (Ábra 67) megforgatva ellenőrizze, hogy az forgatja a hátsó kerekeket.

  7. Ha az ellenőrzése bármelyike is sikertelen eredményt hoz, lásd: A semleges helyzet beállítása.

  A semleges helyzet beállítása

  1. Lazítsa meg a fokozatválasztó bovden házán az ellenanyákat, és állítson rajtuk szükség szerint (Ábra 61).

   g034455
  2. Ellenőrizze a fokozatválasztási helyzetet úgy, hogy a fokozatválasztó rendszert a 3 eltérő helyzetbe állítva megnézi, hogy a fokozatválasztó kar (Ábra 61) megfelelően kapcsolja a fokozatokat; lásd: Fokozatválasztó kar és fokozat visszajelző.

  3. Ellenőrizze a fokozatok megfelelő működését, megismételve a felsorolt lépéseket, lásd: A semleges helyzet ellenőrzése.

  A meghajtás elsődleges tengelykapcsolójának karbantartása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Tisztítsa meg a meghajtás elsődleges tengelykapcsolóját.
 • Vigyázat

  A meghajtás elsődleges tengelykapcsolójának pora a levegőben terjedve a szemébe juthat vagy belélegezheti azt, légzési nehézségeket okozva.

  Az eljárás során viseljen védőszemüveget és porvédő maszkot vagy más szem- és légzésvédő eszközt.

  1. Emelje fel, és rögzítse a platót.

  2. Távolítsa el a tengelykapcsoló fedelét rögzítő 3 csavart, és vegye le a fedelet (Ábra 62).

   Note: Tartsa meg a fedelet és a csavarokat a későbbi visszaszerelés céljából.

   g011947
  3. Tisztítsa meg a tengelykapcsoló fedelének belsejét és a belső alkatrészeket sűrített levegővel.

  4. Szerelje fel a tengelykapcsoló fedelét, és rögzítse a 3 csavarral (Ábra 62), amelyeket a 2. lépésben eltávolított.

  5. Engedje le a platót.

  A maximális sebesség csökkentése

  Vigyázat

  A meghajtás elsődleges tengelykapcsolójának pora a levegőben terjedve a szemébe juthat vagy belélegezheti azt, légzési nehézségeket okozva.

  Az eljárás során viseljen védőszemüveget és porvédő maszkot vagy más szem- és légzésvédő eszközt.

  1. Emelje fel, és rögzítse a platót; lásd: A plató szervizelési helyzetbe emelése.

  2. Távolítsa el az elsődleges tengelykapcsoló fedelét rögzítő csavarokat a Ábra 63 szerint.

   Important: A tengelykapcsoló fedelét óvatosan távolítsa el; a rugója össze van nyomva.

   Important: Ügyeljen a tengelykapcsoló fedelén és a tengelykapcsoló-egységen levő X jel helyzetére a visszaszerelésnél.

   g026341
  3. Távolítsa el a rugót.

  4. A maximális sebesség beállításához távolítson el vagy tegyen még be távtartót. Határozza meg az alábbi táblázat segítségével a távtartók szükséges mennyiségét.

   TávtartóMaximális sebesség
   2 (alapállapot)26 km/h (alapállapot)
   319 km/h
   414,5 km/h
   59,7 km/h
   66,4 km/h

   Important: Ne használja úgy a gépet, hogy nincs legalább 2 tengelykapcsoló távtartó a helyén.

  5. Szerelje vissza a rugót és a tengelykapcsoló fedelét.

   Important: Ügyeljen rá, hogy az X jel a visszakerüljön az eredeti helyzetébe.

  6. Húzza meg a csavarokat 179–228 N m nyomatékkal.

  Hűtőrendszer karbantartása

  A hűtőrendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • A hűtőfolyadék lenyelése mérgezést okozhat; gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

  • A nyomás alatt lévő forró kiáramló hűtőfolyadék, valamint a forró hűtő és kapcsolódó alkatrészei súlyos égési sérüléseket okozhatnak.

   • Hagyja hűlni a motort legalább 15 percig, mielőtt levenné a hűtősapkát.

   • A hűtősapka levételéhez használjon rongyot, a sapkát pedig lassan nyissa meg, hogy a gőz eltávozhasson.

  • Ne működtesse a gépet, ha nincsenek a helyükön a védőburkolatok.

  • Tartsa távol ujjait, a kezét és a ruházatát a forgó ventilátortól és a hajtásékszíjtól.

  • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt karbantartásba kezd.

  A motor hűtőrendszerének kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Tisztítsa ki a motor hűtőrendszerét.Végezze el speciális üzemi körülmények esetén a hűtőrendszer tisztítását kétszer gyakrabban; lásd: A gép karbantartása speciális üzemi körülmények között.
 • Important: Eltömődött forgó rács, szennyezett vagy eltömődött hűtőbordák és/vagy hűtőburkolatok esetén a motor károsodhat a túlhevüléstől.

  Important: Ne tisztítsa a motort nagynyomású mosóval, mert a víz elszennyezheti az üzemanyagrendszert.

  Tisztítsa meg a levegő-bemenetet, a hűtőbordákat és a motor külső felületeit.

  Note: Tisztítsa meg a motor hűtőrendszerének elemeit koszos vagy poros környezetben gyakrabban.

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfék ellenőrzése

  1. A rögzítőfékkart maga felé húzva húzza be a rögzítőféket, amíg feszülést nem érez.

  2. Ha nem érez feszülést a rögzítőféket maga felé húzva a műszerfalon lévő P” szimbólumtól számított 11,4–16,5 cm-en belül, akkor be kell állítania a rögzítőféket; lásd: A rögzítőfék beállítása.

  A rögzítőfék beállítása

  1. A rögzítőfék legyen kiengedve.

  2. Emelőállványok segítségével emelje fel a gép hátulját; lásd: A gép emelése.

  3. 2 villáskulcsot használjon: az egyikkel tartsa a helyén a féknyereg beállítópeckét, a másikkal pedig lazítsa meg az ellenanyát ¼ fordulattal (Ábra 64).

   g034434
  4. Miközben a beállítópecket és az ellenanyát a helyén tartja, fordítsa be a beállítópecket a meghúzáshoz (Ábra 64).

   Note: Addig végezze ezt a lépést, amíg húzást nem érez a keréken.

  5. Miközben a beállítópecket és az ellenanyát a helyén tartja, fordítsa vissza ¼ fordulatot (Ábra 64).

  6. Miközben a beállítópecket és az ellenanyát a helyén tartja, húzza meg az ellenanyát (Ábra 64).

  7. Végezze el a 1–6. lépést a másik oldalon is.

  8. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőfék feszessége megfelelő; lásd: A rögzítőfék ellenőrzése.

   Note: Ha nem tudja beállítani a rögzítőféket a kívánt feszességre, akkor előfordulhat, hogy a fékbetétek elhasználódtak, és ki kell őket cserélni. Forduljon segítségért hivatalos Toro-forgalmazójához.

  A fékfolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét.A motor első használata előtt ellenőrizze a fékfolyadék szintjét.
 • Fékfolyadék típusa: DOT 3

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Emelje fel a motorháztetőt, hogy hozzáférjen a főfékhengerhez és a tartályhoz (Ábra 65).

   g034314
  5. Nézze meg a folyadékszint vonalát a tartály oldalán (Ábra 66).

   Note: A szintnek a minimális szintet jelölő vonal felett kell lennie.

   g002136
  6. Ha a folyadék szintje alacsony, végezze el a következőket:

   1. Tisztítsa meg a tartálysapka körüli területet, és vegye le a sapkát (Ábra 65).

   2. Töltsön a tartályba DOT 3 fékfolyadékot, amíg a folyadékszint meg nem haladja a minimális szintet jelölő vonalat (Ábra 66).

    Note: Ne töltse túl a tartályt fékfolyadékkal.

   3. Szerelje vissza a tartálysapkát (Ábra 65).

  7. Csukja le a gép motorháztetőjét.

  A fékek ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a fékeket.
 • Important: A fékek a gép kritikus biztonsági elemei. Az optimális teljesítmény és biztonság biztosítása érdekében alaposan ellenőrizze őket az ajánlott szervizintervallumok szerint.

  • Ellenőrizze rendszeresen a fékbetéteket kopás és sérülés szempontjából. Ha a fékbetét vastagsága kisebb, mint 1,6 mm, cserélje ki a fékbetétet.

  • Vizsgálja meg a hátsó lemezt és az egyéb alkatrészeket túlzott kopást vagy deformálódást keresve. Cserélje ki a deformálódott alkatrészeket.

  • Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét; lásd: A fékfolyadék szintjének ellenőrzése.

  Az üzemifék-betétek és a rögzítőfékbetétek cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje ki az üzemifék-betéteket és a rögzítőfékbetéteket.
 • Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Toro-forgalmazóval, hogy megvizsgáltassa és esetlegesen kicseréltesse az üzemifék-betéteket és a rögzítőfék-betéteket.

  A fékfolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 1000 órában
 • Cserélje le a fékfolyadékot.
 • Forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  Ékszíjak karbantartása

  A hajtásékszíj szervizelése

  A hajtásékszíj ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Ellenőrizze a hajtásékszíj állapotát.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a hajtásékszíj állapotát és feszességét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Emelje fel a platót, és biztosítsa a kitámasztórúddal; lásd: A plató ürítési helyzetbe emelése.

  5. Állítsa a váltóművet SEMLEGES fokozatba.

  6. Vizsgálja meg a hajtásékszíjat (Ábra 67) túlzott elhasználódás és károsodás szempontjából.

   Note: Cserélje ki az ékszíjat, ha túlságosan elhasználódott vagy megsérült; lásd A hajtásékszíj cseréje.

   g034106
  7. Engedje le a platót.

  A hajtásékszíj cseréje

  1. Emelje fel a platót; lásd: A plató ürítési helyzetbe emelése.

  2. Kapcsolja ki a váltóművet SEMLEGES helyzetbe, húzza be a rögzítőféket, kapcsolja KI a gyújtást és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Forgassa meg a másodlagos tengelykapcsolót, és vezesse át rajta az ékszíjat (Ábra 67).

  4. Távolítsa el az ékszíjat az elsődleges tengelykapcsolóról (Ábra 67).

   Note: A régi ékszíjat selejtezze.

  5. Igazítsa rá az új ékszíjat az elsődleges tengelykapcsolóra (Ábra 67).

  6. Forgassa meg a másodlagos tengelykapcsolót, és vezesse át rajta az ékszíjat (Ábra 67).

  7. Engedje le a platót.

  Az indítómotor-generátor ékszíj beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Ellenőrizze az indítómotor-generátor ékszíjának feszességét.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze az indítómotor-generátor ékszíjának feszességét.
  1. Emelje fel a platót; lásd: A plató ürítési helyzetbe emelése.

  2. Lazítsa meg az indítómotor-generátor állítóanyáját (Ábra 67).

  3. Tegyen be egy feszítővasat a motortartó bak és az indítómotor-generátor közé.

  4. A feszítővasat lefele nyomva fordítsa el lefelé az indítómotor-generátort a nyílás mentén annyira, hogy az ékszíj 6 mm-t nyomódjon be 44 N m erő hatására (Ábra 67).

  5. Húzza meg kézzel az állítóanyát, és távolítsa el a feszítővasat (Ábra 67).

  6. Húzza meg az állítóanyát 88–115 N m nyomatékkal.

  7. Engedje le a platót.

  Az alváz karbantartása

  A plató reteszeinek beállítása

  Ha a plató reteszének beállítása nem megfelelő, a plató fel-le rezeg a gép vezetése közben. A reteszpeckek beállítása révén a reteszek szorosan az alvázhoz rögzítve tartják a platót.

  1. Győződjön meg arról, hogy a plató reteszelése megfelelő.

   Note: Ha a plató nem reteszelődik, akkor valószínűleg a platóretesz akasztója túl alacsonyan van. Ha a plató reteszel, de vezetés közben fel-le rezeg, a platóretesz akasztója valószínűleg túl magasan van.

  2. Emelje fel a platót; lásd: A plató ürítési helyzetbe emelése.

  3. Lazítsa meg a platóretesz akasztójának 2 csavarját, és mozgassa felfelé vagy lefelé az akasztót attól függően, hogy túl magasan vagy túl alacsonyan van (Ábra 68).

   g034451
  4. Húzza meg a platóretesz akasztójának 2 csavarját (Ábra 68).

  5. A plató többszöri reteszelésével ellenőrizze, hogy a beállítás megfelelő-e.

  Tisztítás

  A gép lemosása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Mossa le a gépet.
 • Mossa le a gépet szükség szerint csak vízzel vagy enyhe mosószerrel is. A gép lemosásához rongyot is használhat.

  Important: A gép tisztítására ne használjon sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  Important: Ne használjon nagynyomású mosót a gépen. A nagynyomású mosó károsíthatja az elektromos rendszert, lelazíthat fontos címkéket, vagy kimoshatja a fontos zsírt a súrlódó pontokból. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor és az akkumulátor környékén.

  Important: Ne járó motorral mossa a gépet. A gép lemosása járó motor mellett belső motorkárosodást okozhat.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a gépet, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  A gép tárolása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tisztítsa le a szennyeződéseket és lerakódásokat az egész gépből, beleértve a hengerfej hűtőbordáit és a ventilátorház külső részét is.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon nagynyomású mosót a gépen. A magasnyomású víz károsíthatja az elektromos rendszert vagy kimoshatja a fontos zsírt a súrlódó pontokból. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a lámpák, a motor és az akkumulátor környékén.

  5. Ellenőrizze a fékeket; lásd: A fékek ellenőrzése.

  6. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: A légszűrő szervizelése.

  7. Cserélje le a motorolajat; lásd: A motorolaj szervizelése.

  8. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  9. 30 napon túli tárolásra a következő módon kell az üzemanyagrendszert előkészíteni:

   1. Töltsön üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló adalékot a tartályban lévő friss üzemanyaghoz. Ne használjon alkoholalapú üzemanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

    Important: Ne tárolja az üzemanyag-stabilizálót/-kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

   2. Járassa a motort 5 percen át, hogy eloszlassa a kondicionált üzemanyagot az üzemanyagrendszerben.

   3. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd ürítse le az üzemanyagtartályt.

    Note: Gondoskodjon az üzemanyag hulladékelhelyezéséről megfelelő módon. Végezze el az újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

   4. Indítsa be, és hagyja a motort járni, míg le nem áll.

   5. Húzza ki a hidegindító gombot.

   6. Indítsa be és járassa a motort, amíg már nem indul be újra.

  10. Szerelje ki a gyújtógyertyát, és ellenőrizze az állapotát, lásd: A gyújtógyertya szervizelése.

  11. A kiszerelt gyújtógyertya nyílásán át töltsön 15 ml (2 evőkanál) motorolajat a hengerbe.

  12. Az indítómotorral forgassa meg a motort, hogy eloszlassa az olajat a hengerben.

  13. Szerelje be a gyújtógyertyá(ka)t, és húzza meg a javasolt nyomatékkal; lásd: A gyújtógyertya szervizelése.

   Note: Ne tegye rájuk a gyújtógyertyát.

  14. Szerelje ki az akkumulátort az alvázból, és töltse fel teljesen; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

   Note: Ne kösse vissza az akkumulátor kábeleit az akkumulátorpólusokra a tárolás során.

   Important: Az akkumulátornak teljesen feltöltött állapotban kell lennie, hogy ne fagyjon meg és menjen tönkre 0 °C alatt. A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 50 napig megtartja a töltöttségét 4 °C alatti hőmérsékleteken.

  15. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott alkatrészeket.

  16. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet a hivatalos Toro-márkakereskedéstől beszerzett javítófestékkel.

  17. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben.

  18. Vegye ki az indítókulcsot és tegye el biztonságos helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

  19. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.