Bezpieczeństwo

 • Przyczepa TransPro 200 jest przeznaczona do użytku tylko z kosiarkami prowadzonymi Greensmaster. Holowanie produktów niekompatybilnych może spowodować uszkodzenie przyczepy i/lub obrażenia ciała operatora. Pełną listę kompatybilnych maszyn można znaleźć tutaj: Maszyny kompatybilne.

 • Używaj wyłącznie pojazdu o właściwym uciągu. Przyczepa Transpro 200 z 2 kosiarkami do greenów waży około 522 kg. Upewnij się, że pojazd holujący ma właściwy uciąg i możliwość hamowania – sprawdź zalecenia producenta pojazdu.

 • Przed załadunkiem lub wyładunkiem kosiarek upewnij się, że przyczepa jest należycie podłączona do pojazdu holującego, aby zapobiec nagłemu, niepożądanemu ruchowi dyszla lub przewróceniu. Dyszel przyczepy powinien znajdować się równolegle do podłoża, gdy jest ustawiony równo z zaczepem ciągnika.

 • Przyczepa to dodatkowy ciężar do holowania przez pojazd. Prowadź pojazd ostrożnie.

  • Nie jeździj maszyną po autostradach ani drogach publicznych.

  • Przy zbliżaniu się do zakrętu i pokonywaniu go, zawsze zmniejsz prędkość pojazdu holującego.

  • Poruszając się po nieznanym lub nierównym terenie, zawsze jedź powoli.

  • Przy zmienianiu kierunku ruchu lub przygotowywaniu się do zatrzymania zawsze zmniejsz prędkość pojazdu holującego.

  • Skręcając lub jadąc po zboczach, zawsze zmniejsz prędkość pojazdu holującego.

  • Nie wykonuj gwałtownych ani ostrych zmian kierunku jazdy. Nie wykonuj gwałtownych zmian kierunku jazdy na zboczach, najazdach, nachyleniach, stokach lub podobnych powierzchniach.

  • Maksymalna prędkość holowania to 24 km/h. Zawsze dostosuj prędkość pojazdu holującego do bieżących warunków lokalnych, takich jak mokra nawierzchnia, luźny piasek/żwir i/lub zła widoczność, np. słabe lub oślepiające oświetlenie, mgła, mżawka lub deszcz.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas zjeżdżania ciężko załadowanym pojazdem ze zbocza. W miarę możliwości po wszelkich nachyleniach terenu jeździj w górę i w dół zbocza. W miarę możliwości unikaj jazdy w poprzek zbocza. Grozi to przewróceniem pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

 • Przed cofaniem spójrz do tyłu i upewnij się, że nie ma tam ludzi ani przedmiotów. Cofaj powoli i uważnie obserwuj ruch przyczepy.

 • Zachowaj szczególną ostrożność i niską prędkość podczas cofania pojazdem z przyczepą.

 • Zwracaj uwagę na pozostałych uczestników ruchu drogowego podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu. Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym i innym pojazdom..

 • Jeżeli przyczepa zacznie drgać w sposób odbiegający od normy, natychmiast zatrzymaj pojazd holujący. Wyłącz silnik pojazdu holującego. Napraw wszystkie uszkodzenia przed holowaniem.

 • Przed przeprowadzaniem konserwacji lub regulacji przyczepy:

  • Zatrzymaj pojazd holowniczy i zaciągnij hamulec ręczny.

  • Wyłącz silnik pojazdu holującego i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 • Gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu holującego:

  • Parkuj przyczepę na równym podłożu.

  • Zablokuj koła klinami, aby zapobiec poruszeniu się przyczepy.

 • Wszystkie elementy mocujące powinny być dobrze zamocowane. Zamontuj ponownie części usunięte podczas serwisowania lub regulacji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal133-8061
decal140-5279
decal140-5280
decal140-5281

Instalacja

Montaż odpowiedniego zestawu konfiguracyjnego

W pożądanej konfiguracji można zainstalować jeden z następujących zestawów:

Montaż zestawu do załadunku szynowego

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół najazdu2
Najazd płaski2
Płyta prowadząca2
Zamek2
Śruba rzymska łańcucha2
Śruba rzymska ogniwa2
Ogranicznik koła2
Śruba z łbem sześciokątnym kołnierzowym10
Bolec płytkowy2
Nakrętka kołnierzowa10
Sprężyna napinająca2
Sworzeń osi obrotu2
Pierścień osadczy2
Śruba z łbem sześciokątnym podkładkowym6
Odbój2
Nakrętka zabezpieczająca2
Nakrętka z kołnierzem (5/16 cala)4
Łańcuch2
Ogniwo łańcucha2
Nakrętka zabezpieczająca2
Śruba podsadzana4

Note: Aby zamontować szyny lewą i prawą, wykonaj następujące czynności. Na poniższych ilustracjach przedstawiono prawą stronę zestawu do załadunku szynowego.

 1. Zamontuj śruby podsadzane i nakrętki z kołnierzem (¼ cala) do zespołu najazdu (Rysunek 1).

  g348132
 2. Użyj bolców i śruby imbusowej, aby zamocować ogranicznik koła do zespołu szyny (Rysunek 2).

  g340445
 3. Użyj ogniwa łańcucha, aby zamocować łańcuch do śruby rzymskiej łańcucha (Rysunek 3).

  g348128
 4. Zamontuj wałek sześciokątny do śruby rzymskiej łańcucha (Rysunek 3).

 5. Za pomocą przeciwnakrętki zamocuj śrubę rzymską ogniwa łańcucha do wałka sześciokątnego (Rysunek 3).

 6. Użyj ogniwa łańcucha, aby zamocować śrubę rzymską ogniwa łańcucha do ogranicznika koła (Rysunek 4).

  g341266
 7. Podłącz sprężynę do ogranicznika koła i przykręć ją od środka do zespołu szyny (Rysunek 5).

  g341267
 8. Użyj nakrętki z kołnierzem (5/16 cala), 2 podkładek i śrub z gwintem niepełnym, aby zamocować najazd do zespołu szyny (Rysunek 6).

  g340144
 9. Użyj ogniwa łańcucha, aby połączyć łańcuch z zespołem najazdu (Rysunek 7).

  g348131
 10. Użyj 10 śrub imbusowych, aby zamocować osłony łańcucha do szyn (Rysunek 8).

  g342431
 11. Sprawdź odstęp między ogranicznikiem a szyną; patrz Sprawdzenie odstępu między ogranicznikiem a szyną.

Montaż zestawu do załadunku kołowego

Części potrzebne do tej procedury:

Prawy zespół szyny1
Lewy zespół szyny1
Najazd z szyną lewą1
Najazd z szyną prawą1
Zamek2
Ogranicznik koła2
Bolec płytkowy2
Osłona łańcucha2
Łańcuch2
Ogniwo łańcucha2
Gumowy zderzak2
Śruba imbusowa22
Śruba rzymska łańcucha2
Śruba rzymska ogniwa2
Gwintowany wałek sześciokątny2
Sprężyna napinająca2
Nakrętka zabezpieczająca2
Śruba podsadzana2
Nakrętka z kołnierzem (¼ cala)2
Śruba stopniowana2
Podkładka4
Nakrętka z kołnierzem (5/16 cala)2

Note: Aby zamontować najazdy lewy i prawy, wykonaj następujące czynności. Na poniższych ilustracjach przedstawiono prawą stronę zestawu do załadunku kołowego.

 1. Użyj 4 śrub Torx i 4 nakrętek (5/16 cala), aby zamocować uchwyt z zasuwką sprężynową do listwy prowadzącej na zespole najazdu (Rysunek 9).

  g345943
 2. Użyj 10 śrub (5/16 x ¾ cala) i 10 nakrętek kontrujących (5/16 cala), aby zamocować listwę prowadzącą do zespołu najazdu (Rysunek 10).

  Listwy prowadzące należy montować z zasuwkami sprężynowymi skierowanymi na zewnątrz. Prawidłowo zamontowane listwy prowadzące przedstawiono na Rysunek 30 w punkcie Załadunek przyczepy.

  g345954
 3. Za pomocą nakrętki (¼ cala) zamocuj odbój do zespołu najazdu (Rysunek 11).

  g340443
 4. Użyj bolca płytkowego i śruby imbusowej, aby zamocować ogranicznik koła do zespołu najazdu (Rysunek 12).

  g340442
 5. Użyj ogniwa łańcucha, aby zamocować łańcuch do śruby rzymskiej łańcucha (Rysunek 13).

  g348128
 6. Zamontuj wałek sześciokątny do śruby rzymskiej łańcucha (Rysunek 13).

 7. Za pomocą przeciwnakrętki zamocuj śrubę rzymską ogniwa łańcucha do wałka sześciokątnego (Rysunek 13).

 8. Użyj ogniwa łańcucha, aby zamocować śrubę rzymską ogniwa łańcucha do ogranicznika koła (Rysunek 14).

  g341296
 9. Podłącz sprężynę do ogranicznika koła i do spodu najazdu (Rysunek 15).

  g341295
 10. Użyj sworznia osi obrotu i zawleczki, aby zamocować zespół najazdu do zespołu szyny (Rysunek 16).

  g349912
 11. Użyj ogniwa łańcucha, aby połączyć każdy łańcuch z zespołami najazdu (Rysunek 17).

  g348127

Montaż przyczepy

Części potrzebne do tej procedury:

Wspornik środkowy1
Rama główna1
Śruba(⅜ cala)2
Drążek wsporczy2
Bolec4
Wspornik rolki2
Śruba podsadzana6
Nakrętka z kołnierzem (5/16 cala)6
Dyszel przyczepy1
Śruba (7/16 cala)2
Nakrętka zabezpieczająca2
Podkładka4
Opona2
Nakrętka do kół8

Montaż drążków wsporczych na ramie głównej

 1. Umieść wspornik środkowy na ramie głównej w sposób pokazany na Rysunek 18.

  g338068
 2. Do montażu drążków wsporczych przez otwory w zestawie do wspornika środkowego i ramy głównej (Rysunek 19) potrzebna jest pomoc drugiej osoby, która przytrzyma zestaw kołowy lub zestaw szynowy oraz wspornik środkowy.

  g338066
 3. Wsuń 4 sworznie w otwory w zestawie kołowym lub zestawie szynowym, odpowiadające szerokości maszyny; patrz Konfigurowanie szerokości przyczepy.

Mocowanie wspornika środkowego do ramy głównej

Za pomocą 2 śrub (⅜ cala) zamocuj wspornik środkowy do ramy głównej (Rysunek 20).

g339765

Montaż kół

 1. Na każdej piaście osi zamontuj zespół koła, wykorzystując 4 nakrętki do kół (Rysunek 21).

  g338044
 2. Dokręcić nakrętki do kół zgodnie z opisem w punkcie Sprawdzenie momentu dokręcenia nakrętek kół.

 3. Spuść powietrze z opon zgodnie z opisem w punkcie Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

Montaż wsporników rolek na wsporniku środkowym

Za pomocą 6 śrub podsadzanych i 6 nakrętek z kołnierzem (5/16 cala) zamocuj wsporniki rolek do wspornika środkowego (Rysunek 22).

Poluzuj elementy mocujące, tak aby wspornik rolki mógł przesuwać się do tyłu i do przodu na wsporniku środkowym. Dokręć elementy mocujące, aby zabezpieczyć wsporniki rolek po załadowaniu przyczepy; patrz Załadunek przyczepy.

g339764

Montaż dyszla przyczepy do ramy głównej

 1. Użyj 2 śrub (7/16 cali), 4 podkładek i 2 nakrętek zabezpieczających, aby zamocować dyszel przyczepy do ramy głównej (Rysunek 23).

  Gdy przyczepa jest zamocowana do pojazdu holującego, dyszel przyczepy musi być ustawiony równolegle do podłoża. Przed dokręceniem sprzętu upewnij się, że dyszel jest ustawiony równolegle do podłoża.

  g338045
 2. Dokręć sprzęt momentem 95 N∙m.

Działanie

Maszyny kompatybilne

Opisywana przyczepa została zaprojektowana do użytku z następującymi kosiarkami prowadzonymi Greensmaster bez potrzeby stosowania zestawów dodatkowych:

KosiarkaModel
Greensmaster 101804820
Greensmaster 102104830
Greensmaster Flex 101804850
Greensmaster Flex 102104860
Greensmaster e102104831
Greensmaster eFlex 102104861

Przyczepę można skonfigurować do następujących kosiarek prowadzonych Greensmaster z wykorzystaniem dodatkowego zestawu konfiguracyjnego (sprzedawanego osobno):

 • seria Greensmaster Flex 18/21,

 • seria Greensmaster Flex 1800/2100 (w tym eFlex),

 • seria Greensmaster 800/1000.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Konfigurowanie szerokości przyczepy

Note: Kosiarek do greenów o szerokości powyżej 21 cali (53,34 cm) (np. Greensmaster 1026) nie można ładować na przyczepę.

 • Konfigurowanie przyczepy do kosiarek do greenów o szerokości 18 cali (45,72 cm): za pomocą wtyków zamocuj czopy szyny do otworów wewnętrznych (Rysunek 24).

  g341332
 • Konfigurowanie przyczepy do kosiarek do greenów o szerokości 21 cali (53,34 cm): za pomocą wtyków zamocuj czopy szyny do otworów zewnętrznych (Rysunek 25).

  g341333

Zabezpieczenie przyczepy do pojazdu holującego

 1. Podnieś uchwyt dyszla (Rysunek 26).

  Note: Podniesienie uchwytu powoduje wysunięcie zespołu wysuwnego.

  g337017
 2. Ustaw sworzeń dyszla na równi z zaczepem pojazdu holującego (Rysunek 27).

  g338301
 3. Zwolnij uchwyt dyszla (Rysunek 27), aby zamocować przyczepę do zaczepu pojazdu holującego.

  Upewnij się, że zespół wysuwny jest ustawiony na środku pod sworzniem dyszla.

Załadunek przyczepy

Przygotowanie do załadunku przyczepy

 1. Ustaw podstawki klinowe pod koła.

 2. Pociągnij zasuwki sprężynowe po obu stronach przyczepy, aby zwolnić szyny lub najazdy i opuścić je na podłoże (Rysunek 28).

  g338736
 3. Odłącz kosze na trawę od kosiarki do greenów.

  Note: Kosze na trawę można przechowywać w pojeździe holującymi.

 4. Postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją zamontowanego zestawu najazdowego lub szynowego:

  • Zestaw szynowy: Zamontuj koła na wałach sześciokątnych (Rysunek 29).

   Note: We wszystkich kosiarkach prowadzonych Greensmaster szczeliny zaciskowe dla kół na szynie skierowane są na zewnątrz.

   g261683
  • Zestaw kołowy: Zamontuj koła transportowe na wałkach sześciokątnych; patrz Instrukcja obsługi zespołu jezdnego.

Załadunek kosiarki na przyczepę

 1. Użyj najazdów płaskich lub zwykłych, aby powoli wjechać kosiarką na przyczepę, dopóki wałek przedni nie znajdzie się we wsporniku rolki (Rysunek 30).

  Note: Po pierwszym załadowaniu kosiarki na przyczepę elementy mocujące wspornika rolki należy poluzować i umożliwić wysunięcie wspornika rolki do przodu.

 2. Wyłącz silnik i zaciągnij hamulec postojowy.

 3. W przypadku holowania 2 kosiarek powtórz czynności 1 i 2 dla drugiej kosiarki. Upewnij się, że rolka przednia znajduje się we wsporniku rolki.

 4. Unieś najazdy i wsuń zasuwki sprężynowe (Rysunek 30).

  • W przypadku zestawu kołowego: po podniesieniu najazdów zasuwki sprężynowe automatycznie zaciągają uchwyt zabezpieczający i utrzymują najazdy w pozycji podniesionej.

  • W przypadku zestawu szynowego: unieś zasuwki sprężynowe, unieś najazdy i zwolnij zasuwki sprężynowe, aby utrzymać najazdy w pozycji podniesionej.

  g338779
 5. Po pierwszym załadowaniu kosiarki na przyczepę wykonaj następujące czynności, aby ją zabezpieczyć:

  1. Gdy najazdy są unieruchomione w pozycji podniesionej, przesuń tylną kosiarkę do tyłu przyczepy, dopóki koła transportowe lub koła szynowe nie dotkną najazdu.

  2. Przesuń wspornik rolki tylnej (Rysunek 31), tak aby dotknął on rolki przedniej tylnej kosiarki.

   g342551
  3. Upewnij się, że przedni wałek jest całkowicie osadzony pod wspornikiem rolki i dokręć nakrętki z kołnierzem zabezpieczające wspornik rolki; patrz Sprawdzanie momentu dokręcenia elementów mocujących wsporników rolek.

  4. Przesuń przednią maszynę do tyłu aż koła transportowe lub koła szynowe zetkną się z uniesionymi ogranicznikami kół.

  5. Przesuń wspornik rolki przedniej (Rysunek 31) do tyłu, dopóki nie zetknie się z rolką przednią.

  Jeżeli na przyczepę ładowane są różne kosiarki lub kosiarki o różnych konfiguracjach (np. z zamontowanym zestawem napędu przystawki do pielęgnacji trawy), wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że kosiarka jest prawidłowo zamocowana do przyczepy.

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Co rok
 • Sprawdź łożyska kół pod kątem luzu osiowego.
 • Nasmaruj łańcuch.
 • Sprawdź moment dokręcenia elementów mocujących wsporników rolek.
 • Sprawdź odstęp między ogranicznikiem a szyną (tylko w przypadku zestawu do załadunku szynowego).
 • Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Ciśnienie powietrza w oponach: 34 kPa (5 psi)

  Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach (Rysunek 32). W zależności od potrzeb zwiększ lub zmniejsz ciśnienie do podanej wyżej wartości.

  g001055

  Sprawdzanie łożysk kół pod kątem luzu osiowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź łożyska kół pod kątem luzu osiowego.
  1. Usuń z przyczepy wszystkie kosiarki.

  2. Unieś przyczepę za pomocą podnośnika i ustaw pod nią podpory.

  3. Sprawdź każde koło pod kątem nadmiernego luzu (tj. swobodnego ruchu koła i zespołu piasty).

   W przypadku wykrycia nadmiernego luzu osiowego skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.

  Smarowanie łańcuchów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj łańcuch.
 • Nasmaruj każdy łańcuch smarem uniwersalnym.

  Sprawdzanie momentu dokręcenia elementów mocujących wsporników rolek

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź moment dokręcenia elementów mocujących wsporników rolek.
 • Dokręć elementy mocujące (Rysunek 33) wsporników rolek momentem 79 N·m.

  g337082

  Sprawdzenie momentu dokręcenia nakrętek kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.
 • Wartość momentu dokręcenia: 108 N·m

  Za każdym razem, gdy zakładasz koła oraz po pierwszych 10 godzinach pracy sprawdź moment dokręcenia nakrętek kół.

  Dokręć nakrętki do kół momentem podanym na Rysunek 34.

  Ostrzeżenie

  Zastosowanie nieprawidłowego momentu dokręcenia może doprowadzić do awarii lub utraty koła i może doprowadzić do obrażeń ciała.

  Dokręć nakrętki do kół podanym momentem.

  g274650

  Sprawdzenie odstępu między ogranicznikiem a szyną

  Dotyczy tylko zestawu do załadunku szynowego
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź odstęp między ogranicznikiem a szyną (tylko w przypadku zestawu do załadunku szynowego).
 • Gdy najazdy są unieruchomione w pozycji podniesionej, sprawdź luz między ogranicznikiem a spodem szyny.

  Prawidłowy odstęp powinien wynosić 2,5 mm, jak pokazano na Rysunek 35. Jeżeli zmierzono inną odległość, wyreguluj śrubę rzymską i przeciwnakrętkę do uzyskania odpowiedniej odległości.

  g348160