Bevezetés

A gép professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásra készült, forgókéses fűnyíró traktor. Elsősorban jól karbantartott gyepen történő fűkaszáláshoz készült. A termék nem rendeltetésszerű használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. A termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért Ön a felelős.

A www.Toro.com weboldalon további információk is találhatók, például munkavédelmi tippek, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint termékregisztráció is végezhető itt.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típusszám és gyári szám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és az egyéb termékinformációkat.

g259591

Ez a kézikönyv meghatározza a lehetséges veszélyeket, és biztonsági figyelmeztető jelzéssel (Ábra 2) azonosított munkavédelmi üzeneteket tartalmaz. A jelzés olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

Jelen termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért lásd a termékre vonatkozó külön megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, kivéve ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeresen karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A dízelmotor kipufogógázai és azok bizonyos összetevői Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395 (ha elvégezte az üzembe helyezési eljárásokat) és az ANSI B71.4-2017 szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

Ez a termék levághatja a kezét és lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értse meg annak Kezelői kézikönyvét.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne tegye a kezét vagy a lábát a gép mozgó alkatrészeinek közelébe.

 • Ne használja a gépet, ha nincs a helyén minden védőburkolat és egyéb védőelem, és azok nem működnek az előírt módon.

 • Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes munkavédelmi utasítások. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halált okozhat.

A motor károsanyag-kibocsátási tanúsítványa

A gép motorja megfelel az EPA Tier 4 Final és Stage 3b előírásoknak.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje, illetve pótolja.

decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal120-4158
decal125-8754
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decalbatterysymbols
decal138-6976

Felszerelés

Note: A gép jobb és bal oldalát a kezelő helyéről nézve határozza meg.

A gumiabroncsok nyomásának beállítása

A gumiabroncsokat túlfújva szállítják ki. Ezért engedjen ki belőlük némi levegőt, hogy csökkenjen a nyomásuk. Állítsa be az első és a hátsó gumiabroncsokban az abroncsnyomást 0,83–1,03 bar értékre.

Important: Ügyeljen arra, hogy minden gumiabroncsban azonos nyomás legyen, hogy egyformán érintkezzenek a talajjal.

A vezérlőkarhelyzet beállítása

A vezérlőkart az Önnek megfelelő, kényelmes helyzetbe állíthatja.

 1. Lazítsa meg a vezérlőkart a tartókonzolhoz rögzítő 2 csavart (Ábra 3).

  g004152
 2. Forgassa a vezérlőkart a kívánt helyzetbe, majd húzza meg a 2 csavart.

A vágóegységek felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Jobb első tömlővezető1
Bal első tömlővezető1
 1. Távolítsa el a forgókésmotorokat a szállítási tartókról.

  Note: Dobja el a szállításhoz használt tartókat.

 2. Távolítsa el a nyíróegységeket a csomagolásukból.

 3. Szerelje össze és állítsa be a nyíróegységeket a nyíróegység Kezelői kézikönyve alapján.

 4. Ügyeljen arra, hogy az ellensúly (Ábra 4) a nyíróegység megfelelő végére kerüljön a nyíróegység Kezelői kézikönyve szerint.

  g003320
 5. Rögzítse a gyepkompenzációs rugót ugyanarra az oldalra a nyíróegységen, ahová a forgókésmotort. Helyezze át a gyepkompenzációs rugót a következők szerint:

  Note: Az összes nyíróegységet a nyíróegység jobb oldalára felszerelt gyepkompenzációs rugóval szállítjuk.

  1. Távolítsa el a rúdkonzolt a nyíróegységek füleihez rögzítő 2 kapupántcsavart és anyát (Ábra 5).

   g003949
  2. Távolítsa el a rugós cső csavarját a tartókeret füléhez rögzítő peremes anyát (Ábra 5). Szerelje le az egységet.

  3. Szerelje a rugós cső csavarját a tartókeret ellenkező oldali fülébe, és rögzítse a peremes anyával.

   Note: A csavarfej kerüljön a fül külső oldalára a Ábra 6 szerint.

   g003967
  4. Rögzítse a rúdkonzolt a nyíróegység füleihez a kapupántcsavarok és az anyák segítségével (Ábra 6).

   Important: A 4. (bal első) és az 5. (jobb első) nyíróegységnél szerelje a tömlővezetőket a rúdkonzolt rögzítő anyákkal a nyíróegységek fülei (Ábra 7 és Ábra 8) elé. A tömlővezetők hajoljanak a középső nyíróegység felé (Ábra 8 és Ábra 9).

   g030896
   g015160
   g019284

   Note: Ügyeljen arra, hogy a nyíróegységek fel- és leszerelésekor a rugós sasszeg a rugós rúd rúdkonzol melletti furatában legyen. Ellenkező esetben a rugós sasszeget a rúd végén levő furatba kell szerelni.

 6. Engedje le teljesen az összes emelőkart.

 7. Távolítsa el a biztosítócsapot az emelőkar csuklóvillájáról. Ezután távolítsa el a sapkát (Ábra 10).

  g003975
 8. Az első nyíróegységek esetében csúsztassa a nyíróegységet az emelőkar alá, a tartókeret szárát felfelé beillesztve az emelőkar csuklóvillájába (Ábra 11).

  g003977
 9. Alkalmazza az alábbi eljárást a hátsó nyíróegységeknél, ha a vágásmagasság nagyobb, mint 19 mm.

  1. Távolítsa el az emelőkar forgószárát az emelőkarhoz rögzítő biztosítócsapot és alátétet, és csúsztassa ki az emelőkar forgószárát az emelőkarból (Ábra 12).

   g003979
  2. Illessze rá az emelőkar villáját a tartókeret szárára (Ábra 11).

  3. Illessze be az emelőkar forgószárát az emelőkarba, és rögzítse az alátéttel és a biztosítócsappal (Ábra 12).

 10. Tegye fel a védősapkát a tartókeretszárra és az emelőkarvillára.

 11. Rögzítse a védősapkát és a tartókeretszárat az emelőkarvillához a rugós biztosítócsappal (Ábra 10).

  Note: Kormányzott nyíróegység használata esetén használja a rést, fix nyíróegység esetén pedig a furatot.

 12. Rögzítse az emelőkar láncát a lánckonzolhoz a rugós biztosítócsappal (Ábra 13).

  Note: Annyi láncszemet használjon, amennyit a nyíróegység Kezelői kézikönyve előír.

  g003948
 13. A 4. nyíróegységen (bal első) és az 5. nyíróegységen (jobb első) illessze be a forgókésmotor tömlőit a megfelelő tömlővezetőbe.

 14. Vonja be a forgókésmotor bordás tengelyét tiszta kenőzsírral.

 15. Olajozza meg a forgókésmotor O-gyűrűjét, és szerelje fel a motor karimájára.

 16. Szerelje fel a motort jobbra elfordítva, hogy a karimái ne ütközzenek a csavaroknak (Ábra 14).

  Note: Fordítsa el balra a motort, hogy a karimái körülvegyék a csavarokat, majd húzza meg az anyákat.

  Important: Ügyeljen arra, hogy a forgókésmotor tömlői ne legyenek megcsavarodva, megtörve, és ne csípődhessenek be.

  g004127

A gyepkompenzációs rugó beállítása

A gyepkompenzáló rugó az elsőről a hátsó hengerre viszi át a súlyt (Ábra 15). Ez segít csökkenteni a gyepen a hullámos mintázat kialakulását.

Important: A rugó beállítását a vontatóegységre felszerelt, előre néző és a talajra leengedett nyíróegység mellett végezze.

 1. Ellenőrizze, hogy a sasszeg a rugós rúd végén levő furatba helyezkedik-e (Ábra 15).

  g003863
 2. Húzza meg annyira a rugós rúd elején a hatlapú anyákat, hogy az összenyomott rugó hossza 12,7 cm-es nyíróegységeknél 12,7 cm, 17,8 cm-es nyíróegységeknél pedig 15,9 cm legyen (Ábra 15).

  Note: Egyenetlen terepen dolgozva csökkentse a rugó hosszát 12,7 mm-rel. Ez kis mértékben csökkenti a talajkövetést.

A CE motorháztető-gyorszár felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Motorháztető-gyorszár egység1
Alátét1
 1. Oldja ki és hajtsa fel a motorháztetőt.

 2. Távolítsa el a gumi tömítőgyűrűt a motorháztető bal oldali furatából (Ábra 16).

  g004143
 3. Távolítsa el az anyát a motorháztető-gyorszár egységről (Ábra 17).

  g003946
 4. A motorháztetőn kívül akassza be a gyorszárkampós végét a motorháztetőben lévő furatba.

  Note: Ügyeljen arra, hogy a gumi tömítőalátét a motorháztető külső oldalán maradjon.

 5. A motorháztető belsejében illessze rá a fém alátétet a gyorszárra, és rögzítse az anyával.

  Note: Győződjön meg arról, hogy a gyorszár rögzíti a vázat a lezárásakor. A motorháztető-gyorszár működtetéséhez használja a mellékelt motorháztetőgyorszár-kulcsot.

A nyíróegység kihajtható támaszának használata

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Nyíróegység kihajtható támasza1

Amikor a nyíróegységet fel kell billenteni a fenékkéshez/forgókéshez való hozzáférés érdekében, támassza alá a nyíróegység hátulját a kihajtható támasszal úgy, hogy a fenékkésrúd-állító csavarok hátsó végén az anyák ne érjenek a munkafelülethez (Ábra 18).

g003985

Rögzítse a kihajtható támaszt a lánckonzolhoz a rugós biztosítócsappal (Ábra 19).

g004144

A CE címkék felhelyezése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Figyelmeztető címke1
CE-címke1
Gyártásiév-címke1

CE-megfelelőséghez ragassza fel a gyártási év címkét (cikksz. 133-5615) a sorozatszám címke mellé, a CE címkét (cikksz. 93-7252) a motorháztető gyorszár közelébe, a CE figyelmeztető címkét (cikksz. 133-2931) pedig a meglévő gyári figyelmeztető címkére (cikksz. 133-2930).

Termékáttekintés

g216864

Ülésbeállító gombok

Az ülésbeállító karral mozgathatja előre és hátra az ülést (Ábra 21). A súlybeállító gomb segítségével választhatja ki a testtömegének megfelelő ülésbeállítást. A súlymutató jelzi, amikor az ülés a testtömegének megfelelően van beállítva. A magasságbeállító gomb segítségével választhatja ki a testmagasságának megfelelő ülésbeállítást.

g003954

Menetpedál

A menetpedál vezérli az előre- és hátramenetet (Ábra 22). A menetpedál felső részére lépve haladhat előremenetben, az aljára rálépve pedig hátramenetben. A haladási sebesség attól függ, hogy mennyire nyomja le a pedált. Terhelés nélküli állapotban a maximális sebesség eléréséhez állítsa a motorfordulatszámot GYORS helyzetbe, és nyomja le ütközésig a pedált.

A gép leállításához csökkentse a menetpedálra kifejtett erőt, és engedje, hogy visszatérjen középállásba.

g003955

Fűnyírásisebesség-határoló

Ha a fűnyírásisebesség-határoló fel van billentve, akkor a fűnyírásisebesség-határoló vezérli a fűnyírási sebességet, és ekkor a nyíróegységek is felszerelhetők (Ábra 22). Az egyes távtartók 0,8 km/h-val módosítják a fűnyírási sebességet. Minél több távtartót helyez a csavar tetejére, annál lassabb lesz a fűnyírási sebesség. A gép szállításához billentse vissza a fűnyírásisebesség-határolót a maximális vonulási sebességért.

Fékpedál

Nyomja le a fékpedált a gép leállításához (Ábra 22).

Rögzítőfék

A rögzítőfék behúzásához nyomja le a fékpedált, majd nyomja le a felső előremenetet a reteszeléshez (Ábra 22). A rögzítőfék kioldásához nyomja le a fékpedált, amíg a rögzítőfékretesz vissza nem húzódik.

Kormánybillentő pedál

A kormánykerék maga felé billentéséhez nyomja le a lábával a pedált, húzza maga felé a kormányoszlopot a legkényelmesebb helyzetbe, majd lépjen le a pedálról (Ábra 22).

Motorfordulatszám-kapcsoló

A motorfordulatszám-kapcsolóval 2 üzemmódba kapcsolhatja a motorfordulatszámot (Ábra 23). A kapcsoló rövid megérintésével 100 ford./perces léptékkel módosíthatja a motorfordulatszámot. A kapcsoló lenyomva tartásakor a motor automatikusan a magas vagy alacsony alapjáratra vált attól függően, hogy a kapcsoló melyik végét nyomja le.

g021208

Aktiváló/kikapcsoló kapcsoló

A nyíróegységek működtetéséhez használja együtt az aktiváló/kikapcsoló kapcsolót és a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarját (Ábra 23).

InfoCenter

Az InfoCenter LCD-kijelzőjén a géppel kapcsolatos információk jelennek meg, például az üzemállapot, valamint különféle diagnosztikai és egyéb információk (Ábra 23).

Gyújtáskapcsoló

A gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, BE/üZEM és INDíTóZáS (Ábra 23).

Fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarja

Ezzel a karral emelhetők fel és engedhetők le a nyíróegységek, valamint indíthatók el és állíthatók le a nyíróegységek, ha FűNYíRáS üzemmódban aktívak (Ábra 23). A nyíróegységek leengedése a fűnyírás/vonulás kar VONULáSI helyzetében nem lehetséges.

Fényszóró kapcsolója

Forgassa el a kapcsolót lefelé a fényszórók bekapcsolásához (Ábra 23).

Élezőkarok

Az élezőkarokat használja a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarjával (Ábra 24) együtt a motollák élezéséhez.

g021209

Hidraulikaszűrő-eltömődés visszajelzője

Amikor a motor normál működési hőmérséklettel jár, győződjön meg arról, hogy a visszajelző a zöld zónában van (Ábra 25). Ha a visszajelző a piros zónában van, cserélje ki a hidraulikaszűrőket.

g004132

Tápcsatlakozó

A tápcsatlakozó 12 V-os tápellátást biztosít az elektronikus eszközök számára (Ábra 26).

g004133

Az InfoCenter LCD-kijelző használata

Az InfoCenter LCD-kijelzőjén a géppel kapcsolatos információk jelennek meg, például az üzemállapot, valamint különféle diagnosztikai és egyéb információk (Ábra 27). Az InfoCenter indítási (splash) képernyőt és fő információs képernyőket jelenít meg. Bármikor átválthat a splash képernyő és a fő információs képernyők között úgy, hogy megnyomja az InfoCenter bármelyik gombját, majd a megfelelő nyílgombot.

g020650
 • Bal gomb, menü gomb/vissza gomb – ezt a gombot megnyomva érheti el az InfoCenter menüit. Ezzel léphet vissza abból a menüből, amelyben tartózkodik.

 • Középső gomb – ezzel a gombbal görgetheti lefelé a menüket.

 • Jobb gomb – ezzel a gombbal nyithatja meg a menüt, ahol a jobbra nyíl további tartalmat jelez.

Note: Az egyes gombok funkciója az adott szituációtól függően változhat. A gombok mindig az adott funkciójuknak megfelelő címkét kapnak.

Az InfoCenter ikonjainak ismertetése

GraphicA következő szervizig hátralévő üzemóránk száma
GraphicSzervizüzemórák visszaállítása Graphic
SZERVIZ ESEDÉKESAzt jelzi, hogy mikor kell elvégezni az ütemezett szervizt
GraphicMotor fordulatszáma/állapota – a motorfordulatszámot jelzi (ford./perc)
GraphicÜzemóra-számláló
GraphicInformációs ikon
GraphicGyors
GraphicLassú
GraphicÜzemanyagszint
GraphicÁlló helyzetű regenerálás szükséges.
GraphicAz izzítógyertyák aktívak.
GraphicEmelje fel a nyíróegységeket.
GraphicEngedje le a vágóegységeket.
GraphicÜljön be a kezelőülésbe.
GraphicA rögzítőfék be van húzva.
GraphicMagas tartomány (vonulási helyzet).
GraphicSemleges helyzet
GraphicAlacsony tartomány (nyírási helyzet).
GraphicMotor-hűtőfolyadék hőmérséklete (°C vagy °F)
GraphicHőmérséklet (forró)
GraphicA TLT be van kapcsolva.
GraphicNincs engedélyezve
GraphicIndítsa be a motort.
GraphicÁllítsa le a motort.
GraphicMotor
GraphicGyújtáskapcsoló
GraphicA nyíróegységek leengedése folyamatban van.
GraphicA nyíróegységek felemelése folyamatban van.
GraphicPIN-kód
GraphicCAN-busz
GraphicInfoCenter
GraphicRossz vagy sikertelen
GraphicIzzó
GraphicA TEC-vezérlő kimenete vagy a kábelkötegben lévő vezérlővezeték
GraphicKapcsoló
GraphicEngedje el a kapcsolót.
GraphicKapcsoljon a jelzett állapotba.
A szimbólumok gyakran mondatokat alkotnak. Íme néhány példa: 
GraphicKapcsolja a gépet üres állásba.
GraphicMotorindítás megtagadva.
GraphicMotor leállítása
GraphicA motor-hűtőfolyadék túl forró.
GraphicA DPF koromfelhalmozódására vonatkozó értesítés – a részletekért tekintse át a következőt: Hamu felhalmozódása a DPF-ben.
GraphicKészenléti regenerálás visszaállításának kérése
Álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás kérése
GraphicAz álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás folyamatban van.
GraphicMagas kipufogó-hőmérséklet
GraphicNOx-vezérlési diagnosztikai hiba; vezesse vissza a járművet a műhelybe és forduljon a hivatalos Toro forgalmazójához (U vagy újabb szoftververzió).
GraphicA mellékhajtás le van tiltva.
GraphicÜljön le vagy húzza be a rögzítőféket.

Graphic Csak a PIN megadása után elérhető

A menük használata

Az InfoCenter menürendszerébe való belépéshez a főképernyőn nyomja meg a menü megnyitása gombot . Ekkor megnyílik a főmenü. Az alábbi táblázatok a menükben elérhető beállítások áttekintését mutatják be:

Main Menu (Főmenü)
MenüelemMegnevezés
Faults (Hibák)A gép mostanában előfordult hibáinak listáját tartalmazza. A Faults (Hibák) menüvel kapcsolatban további tájékoztatásért olvassa el a szervizkézikönyvet, vagy forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz, illetve olvassa el az itt foglalt információkat.
Service (Szerviz)Olyan információkat közöl a géppel kapcsolatban, mint például az üzemóraszám, számlálók és hasonló számértékek.
Diagnostics (Diagnosztika)A gép egyes kapcsolóinak, érzékelőinek és vezérlési kimeneteinek állapotát jeleníti meg. A funkciót hibakeresésre használhatja adott problémáknál, mivel hamar megmutatja, hogy melyik gépvezérlés aktív és melyik nem.
Settings (Beállítások)Az InfoCenter kijelző testreszabására és a konfigurációs változók módosítására szolgál
About (Névjegy)A gép típusjelét, sorozatszámát és szoftververzióját jeleníti meg
Service (Szerviz)
MenüelemMegnevezés
Hours (Üzemóraszám)Az üzemóraszámok listája, amíg a gép, a motor és a mellékhajtás be volt kapcsolva, valamint a gép szállítási idejének óraszáma, illetve a szerviz esedékessége
Counts (Számláló)A gép indításainak, nyíróegység-/mellékhajtás-ciklusainak, valamint ventilátormegfordulásainak száma
DPF Regeneration (DPF-regenerálás)A dízel részecskeszűrő regenerálási opciója és a DPF almenüi
Inhibit Regen (Regen. tiltása)A regenerálás visszaállításának vezérlésére szolgál
Parked Regen (Álló helyzeti regen.)Az álló helyzeti regenerálás elindítására szolgál
Last Regen (Utolsó regen.)Az utolsó visszaállítási, álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás óta eltelt órák száma
Recover Regen (Helyreállítási regen.)A helyreállítási regenerálás elindítására szolgál
Counts (Számláló)A gép különféle számlálói által mért értékek listája
Diagnostics (Diagnosztika)
MenüelemMegnevezés
NyíróegységekA bemeneteket, a minősítőket és a kimeneteket jelzi a nyíróegységek felemeléséhez és leengedéséhez.
Hi/Low Range (Magas/alacsony tartomány)A bemeneteket, a minősítőket és a kimeneteket jelzi a vonulási üzemmódban való haladáshoz.
TLTA bemeneteket, a minősítőket és a kimeneteket jelzi a mellékhajtás körének engedélyezéséhez.
A motor járA bemeneteket, a minősítőket és a kimeneteket jelzi a motor indításához.
Visszaforg.A bemeneteket, a minősítőket és a kimeneteket jelzi a késfenési funkció működtetéséhez.
Settings (Beállítások)
MenüelemMegnevezés
Units (Mértékegységek)Az InfoCenter által használt mértékegységek beállítására szolgál. A választható beállítások az English (Angolszász) és a metric (Metrikus).
Language (Nyelv)Az InfoCenter által használt nyelv beállítása*.
LCD Backlight (LCD-háttérvilágítás)Az LCD-kijelző fényerejének beállítása.
LCD Contrast (LCD-kontraszt)Az LCD-kijelző kontrasztjának beállítása.
Front Backlap Reel Speed (Első késfenő hengerkés fordulatszáma)Az első hengerkés fordulatszámát szabályozza késfenő üzemmódban.
Rear Backlap Reel Speed (Hátsó késfenő hengerkés fordulatszáma)A hátsó hengerkés fordulatszámát szabályozza késfenő üzemmódban.
Protected Menus (Védett menük)A vállalat által engedélyezett személy védett menükhöz való hozzáférésének engedélyezése PIN-kóddal.
Auto Idle Graphic (Automatikus alapjárat)Azon idő beállítása, amely elteltével a motor visszatér az alacsony alapjáratra a gép álló helyzetében.
Blade Count Graphic (Késszám)A hengerkésen lévő kések számának beállítása a hengerkés fordulatszámához.
Mow Speed Graphic (Fűnyírási sebesség)A haladási sebesség beállítása a hengerkés fordulatszámának meghatározásához.
Height of cut (HOC) Graphic (Vágási magasság)A vágási magasság (HOC) beállítása a hengerkés fordulatszámának meghatározásához.
F Reel RPM Graphic (Első hengerkés fordulatszáma)Az első hengerkések kiszámított hengerkésfordulatszám-helyzetét jeleníti meg. A hengerkések kézzel is beállíthatók.
R Reel RPM Graphic (Hátsó hengerkés fordulatszáma)A hátsó hengerkések kiszámított hengerkésfordulatszám-helyzetét jeleníti meg. A hengerkések kézzel is beállíthatók.

*Csak a kezelő által látható szöveg van lefordítva. A hiba-, szerviz- és diagnosztikai képernyőket látja a kezelő. A címek a kiválasztott nyelven jelennek meg, de a menüelemek angolul vannak.

Graphic Védve vannak a védett menükben – csak a PIN megadása után elérhető

About (Névjegy)
MenüelemMegnevezés
Model (Típus)A gép típusjelét jeleníti meg.
SN (Sorozatszám)A gép sorozatszámát jeleníti meg.
Machine-Controller Revision (Gépvezérlő áttekintése)A fő vezérlőegység szoftverének verziószámát jeleníti meg.
InfoCenter Revision (InfoCenter áttekintése)Az InfoCenter szoftverének verziószámát jeleníti meg.
CAN Bus (CAN-busz)A gép kommunikáció buszának állapotát listázza.

Protected Menus (Védett menük)

Az InfoCenter Settings (Beállítások) menüjében 8 konfigurációs beállítás módosítható: Auto Idle time delay (Automatikus alapjárat késleltetési ideje), Blade Count (Késszám), Mow Speed (Fűnyírási sebesség), Height of cut (HOC) (Vágási magasság), F Reel RPM (Hátsó hengerkés fordulatszáma) és R Reel RPM (Hátsó hengerkés fordulatszáma). Ezek a beállítások a Védett menü segítségével zárolhatók.

Note: Átadáskor a forgalmazó állítja be a kezdeti jelszókódot.

Védett menük elérése

Note: A gép gyári alapértelmezett PIN-kódja 0000 vagy 1234.Ha megváltoztatta a PIN-kódot és elfelejtette, forduljon segítségért a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

 1. A FőMENüBEN a középső gombbal görgessen le a BEáLLíTáSOK menühöz, majd nyomja meg a jobb gombot (Ábra 28).

  g028523
 2. A BEáLLíTáSOK menüben a középső gombbal görgessen le a VéDETT MENüK elemhez, és nyomja meg a jobb gombot (Ábra 29).

  g028522
 3. A PIN-kód megadásához nyomkodja addig a középső gombot, amíg meg nem jelenik a megfelelő első számjegy, majd a jobb gombot megnyomva lépjen a következő számjegyre (Ábra 29B és Ábra 29C). Ismételje ezt a lépést, amíg az utolsó számjegyet is meg nem adta, majd nyomja meg még egyszer a jobb gombot.

 4. A középső gombot megnyomva adja be a PIN-kódot (Ábra 29D).

  Várja meg, amíg az InfoCenter piros jelzőfénye világítani nem kezd.

  Note: Ha az InfoCenter elfogadta a PIN-kódot, és a védett menü feloldása sikeres, a képernyő jobb felső sarkában megjelenik a PIN” felirat.

Note: A védett menü a gyújtáskapcsoló KI, majd BE állásba kapcsolásával zárolható.

Megtekintheti a védett menük beállításait, és módosíthatja is azokat. A Protected Menu (Védett menü) menüben görgessen le a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőséghez. A beállítást a jobb gombbal módosíthatja. A Protect Settings (Beállítások védelme) pontban a KI beállítást kiválasztva PIN-kód megadása nélkül is megtekintheti a Protected Menu (Védett menü) beállításait, és módosíthatja is azokat. A Protect Settings (Beállítások védelme) pontban a BE beállítást kiválasztva a védett beállítások eltűnnek, és a Protected Menu (Védett menü) beállításainak módosításához meg kell adnia a PIN-kódot. A PIN-kód beállítása után fordítsa el a gyújtáskapcsolót KI állásba, majd vissza BE állásba a funkció engedélyezéséhez és mentéséhez.

A védett menü beállításainak megtekintése és módosítása

 1. A Protected Menu (Védett menü) menüben görgessen le a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőséghez.

 2. A beállítások jelkód megadása nélküli megtekintéséhez és módosításához kapcsolja KI a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőséget a jobb gombbal.

 3. A beállítások jelkód megadásával való megtekintéséhez és módosításához kapcsolja BE a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőséget a bal gombbal, adja meg a jelkódot, és fordítsa az indítókulcsot KI helyzetbe, majd vissza BE helyzetbe.

Az automatikus alapjárat beállítása

 1. A Protected Menu (Védett menü) menüben görgessen le az Auto Idle (Automatikus alapjárat) lehetőséghez.

 2. A jobb gombbal módosíthatja az automatikus alapjárat idejét a következő értékekre: KI, 8 mp, 10 mp, 15 mp, 20 mp és 30 mp.

A késszám beállítása

 1. A Protected Menu (Védett menü) menüben görgessen le a Blade Count (Késszám) lehetőséghez.

 2. A jobb gombbal módosíthatja a késszámot 5, 8 vagy 11 késhengerre.

A fűnyírási sebesség beállítása

 1. A Protected Menu (Védett menü) menüben görgessen le a Mow Speed (Fűnyírási sebesség) lehetőséghez.

 2. Nyomja meg a jobb gombot a fűnyírási sebesség kiválasztásához.

 3. A középső és jobb gombbal válassza ki a megfelelő fűnyírásisebesség-beállítást a menetpedálon lévő mechanikus fűnyírásisebesség-határolóval.

 4. Nyomja meg a bal gombot a fűnyírási sebesség menüjéből való kilépéshez és a beállítás mentéséhez.

A vágásmagasság beállítása

 1. A Protected Menu (Védett menü) menüben görgessen le a HOC lehetőséghez.

 2. Nyomja meg a jobb gombot a HOC kiválasztásához.

 3. A középső és jobb gombbal válassza ki a megfelelő HOC-beállítást. (Ha a pontos beállítás nem jelenik meg, válassza ki a legközelebbi HOC-beállítást a megjelenő listából).

 4. Nyomja meg a bal gombot a HOC menüjéből való kilépéshez és a beállítás mentéséhez.

Az első és hátsó hengerkés fordulatszámának beállítása

Bár az első és hátsó hengerkés fordulatszámát a kések száma, a fűnyírási sebesség és a HOC InfoCenterben való megadásával számítja ki a rendszer, a beállítás manuálisan is módosítható a különböző fűnyírási körülményekhez való igazodás érdekében.

 1. A hengerkésfordulatszám-beállítások módosításához görgessen le az F Reel RPM (Első hengerkés fordulatszáma), R Reel RPM (Hátsó hengerkés fordulatszáma) lehetőséghez vagy mindkettőhöz.

 2. Nyomja meg a jobb gombot a hengerkés-fordulatszám értékének módosításához. A fordulatszám-beállítás módosítása közben a kijelzőn folyamatosan a késszám, a fűnyírási sebesség és a HOC korábban megadott értékei alapján kiszámított hengerkés-fordulatszám látható, de az új érték megjelenik.

Note: A műszaki adatok és a kialakítások külön értesítés nélkül változhatnak.

Műszaki adatokReelMaster® 5610-D
Szállítási szélesség233 cm
Vágásszélesség254 cm
Hossz282 cm
Magasság160 cm
Tömeg(folyadékokkal és felszerelt 8 késes nyíróegységgel)1420 kg
MotorYanmar43 LE
Üzemanyagtartály űrtartalma53 liter
Vonulási sebesség0–16 km/h
Fűnyírási sebesség0–13 km/h

Munkagépek és tartozékok

A géphez a Toro által jóváhagyott munkagépek és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép biztonsági tanúsítványának fenntartása érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát a kezelő helyéről nézve határozza meg.

Működtetés előtt

Használat előtti munkavédelmi előírások

Általános munkavédelmi előírások

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozások korlátozhatják a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön, és nem működnek.

 • A fűnyírás megkezdése előtt mindig győződjön meg a nyíróegységek megfelelő üzemállapotáról.

 • Vizsgálja át a területet, ahol használni fogja a gépet, és távolítson el minden objektumot, amelyet a gép esetleg kidobhat.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb gyújtóforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Se a gépet, se az üzemanyagtartályt ne tárolja olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, például vízmelegítőn vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását. Kerülje minden gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Napi karbantartás elvégzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja át a biztonsági övet. nincs-e rajta kopás, vágás és egyéb károsodás. Cserélje le a biztonsági övet, ha bármely eleme nem működik megfelelően.
 • Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, melyek felsorolásáért lásd: .

  Tankolás

  Üzemanyagtartály űrtartalma

  53 liter

  Üzemanyaggal kapcsolatos előírások

  Important: Csak ultraalacsony kéntartalmú dízelüzemanyagot használjon. A magasabb kéntartalmú üzemanyagok károsíthatják a dízeloxidációs katalizátort (DOC), amely működési hibákhoz vezethet, illetve csökkentheti a motor alkatrészeinek élettartamát.Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása károsíthatja a motort.

  • Ne használjon kerozint vagy benzint dízelüzemanyag helyett.

  • Ne keverjen a dízelüzemanyagba kerozint vagy használt motorolajat.

  • Ne tárolja az üzemanyagot horganyzott belső felületű tartályban.

  • Ne használjon üzemanyag-adalékot.

  Gázolaj

  Cetánszám: 45 vagy magasabb

  Kéntartalom: ultraalacsony kéntartalmú (<15 ppm)

  Üzemanyag táblázat

  Dízelüzemanyag-specifikációHelyszín
  ASTM D975USA
  No. 1-D S15
  No. 2-D S15
  EN 590Európai Unió
  ISO 8217 DMXNemzetközi
  JIS K2204 Grade No. 2Japán
  KSM-2610Korea
  • Csak tiszta, friss dízelüzemanyagot vagy biodízel-üzemanyagot használjon.

  • A frissesség biztosítása érdekében csak olyan mennyiségben vásároljon üzemanyagot, amennyit 180 napon belül felhasznál.

  –7 °C hőmérséklet felett használjon nyári (No. 2-D), ez alatt téli (No. 1-D vagy No. 1-D/2-D keverék) üzemanyagot.

  Note: Alacsonyabb hőmérsékleten a téli üzemanyag használata alacsonyabb lobbanáspontot és hideg áramlási jellemzőket biztosít, ami megkönnyíti az indítást, és csökkenti az üzemanyagszűrő eldugulásának kockázatát.–7 °C hőmérséklet felett a nyári üzemanyag használata jóvoltából megnő az üzemanyag-szivattyú élettartama, és a motor teljesítménye is nagyobb lesz a téli üzemanyaggal való működtetéshez képest.

  Biodízel üzemanyag

  A gép legfeljebb B20 (20% biodízel üzemanyag, 80% gázolaj) biodízel üzemanyag-keverékkel is üzemeltethető.

  Kéntartalom: ultraalacsony kéntartalmú (<15 ppm)

  Biodízel-üzemanyaggal kapcsolatos előírások: ASTM D6751 vagy EN14214

  Kevert üzemanyaggal kapcsolatos előírások: ASTM D975, EN590 vagy JIS K2204

  Important: A gázolaj rész legyen ultraalacsony kéntartalmú.

  Tegye meg a következő óvintézkedéseket:

  • A biodízel-keverékek károsíthatják a fényezett felületeket.

  • Hideg időben használjon B5 (5% biodízel-tartalom) vagy még kevesebb biodízelt tartalmazó keveréket.

  • Figyelje az üzemanyaggal kapcsolatba kerülő szigeteléseket, tömlőket és tömítéseket, mert idővel azok állaga romolhat.

  • A biodízel-keverékekre való átállást követően egy idő után várható az üzemanyagszűrő eltömődése.

  • A biodízel-üzemanyaggal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  Tankolás

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Egy tiszta ronggyal tisztítsa meg a tanksapka körüli területet.

  3. Távolítsa el a tanksapkát (Ábra 30).

   g021210
  4. Üzemanyag-feltöltéskor az üzemanyag szintje a töltőnyílás alsó pereme alatt 6–13 mm-rel legyen.

  5. Csavarja rá szorosan a tanksapkát a tank feltöltése után.

   Note: Lehetőség szerint tankoljon minden használat után. Ezzel minimálisra csökkenthető a lehetséges páralecsapódás az üzemanyagtartályban.

  Működtetés közben

  Munka közben betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • A tulajdonos/üzemeltető megakadályozhatja a személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleseteket, és ő viseli értük a felelősséget.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásmentes lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Mielőtt beindítaná a motort, gondoskodjon az összes meghajtó kezelőszerv semleges helyzetéről és a rögzítőfék behúzásáról, és tartózkodjon a kezelői helyen.

  • Ne végezzen személyszállítást a gépen, és tartsa távol a bámészkodókat és gyerekeket a működtetési területtől.

  • A gépet csak jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

  • Kerülje a fűnyírást nedves füvön. A gyengébb tapadás miatt a gép megcsúszhat.

  • Tartsa távol kezét és lábát a vágóegységektől.

  • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Legyen óvatos, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek akadályozhatják a látást.

  • Ha nem végez fűnyírást, állítsa le a vágóegységeket.

  • Amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel, lassítson, és legyen körültekintő. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a nyíróegységeket, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  • A borulásvédelmi rendszer egyetlen elemét se távolítsa el a gépről.

  • Győződjön meg a biztonsági öv bekapcsolt állapotáról és arról, hogy vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban ki tudja oldani.

  • Mindig kapcsolja be a biztonsági övet.

  • Ügyeljen a magasban található akadályokra és arra, hogy ne ütközzön nekik.

  • Tartsa a borulásvédelmi rendszert biztonságos üzemállapotban – rendszeres időközönként alaposan ellenőrizze az épségét és a csavarok meghúzott állapotát.

  • A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.

  A lejtőkkel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A lejtők jelentős szerepet játszanak a megcsúszásos és borulásos balesetekben, amelyek súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek. A lejtőn történő biztonságos munkavégzésért Ön a felelős. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

  • Értékelje ki a helyszínt, ideértve a helyszín bejárását is, hogy meghatározza, biztonságos-e a gépet az adott lejtőn használni. A felmérés során használja mindig a józan eszét és ítélőképességét.

  • A gép lejtőn történő használata tekintetében olvassa át a lejtőre vonatkozó alábbi munkavédelmi előírásokat. Mielőtt megkezdi a munkát, vizsgálja meg a helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, használható-e a gép aznap az adott helyen. A terep változásával megváltozhatnak a gép lejtőn való üzemeltetésének körülményei is.

   • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást és kanyarodást. Ne változtasson hirtelen se sebességet, se haladási irányt. Lassan és fokozatosan kanyarodjon.

   • Ne használja a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet.

   • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomokat, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

   • Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását.

   • Nagyon óvatosan dolgozzon a géppel lejtő, árok, töltés, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egyik kereke alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távot a gép és bármilyen veszélyes hely között.

   • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Veszély esetén a lejtőn gyalogos által kezelt géppel végezze a fűnyírást.

   • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a vágóegységeket lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a vágóegységek felemelt helyzetében a gép instabillá válhat.

  A motor beindítása

  Important: Az üzemanyagrendszer automatikusan légteleníti magát a következő helyzetek bármelyike esetén:

  • Először indít el egy új gépet.

  • A motor leállt, mert kifogyott az üzemanyag;

  • Karbantartást végeztek az üzemanyagrendszer részegységein.

  1. Üljön be ülésbe, a lábát ne helyezze a menetpedálra, így az SEMLEGES állásban lesz, húzza be a rögzítőféket, kapcsolja KöZéPSő állásba a motorfordulatszám-kapcsolót, és győződjön meg arról, hogy az aktiváló/kikapcsoló kapcsoló KIKAPCSOLT helyzetben van.

  2. Lépjen le a menetpedálról, és állítsa azt SEMLEGES helyzetbe.

  3. Fordítsa az indítókulcsot ÜZEM helyzetbe.

  4. Amikor az izzítás visszajelzője elalszik, fordítsa az indítókulcsot INDíTáS helyzetbe. Miután a motor beindult, azonnal engedje el a kulcsot, és hagyja, hogy visszatérjen ÜZEM állásba. Hagyja felmelegedni a motort (terhelés nélkül), majd állítsa a gázkart a kívánt állásba.

  A motor leállítása

  1. Állítsa az összes kezelőszervet SEMLEGES állásba, húzza be a rögzítőféket, kapcsolja a motorfordulatszám-kapcsolót alacsony alapjárat állásba, és hagyja, hogy a motor elérje az alacsony alapjárati fordulatszámot.

  2. Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kapcsolóból.

  Fűkaszálás a géppel

  Note: Elősegíti a DPF regenerálását, ha olyan sebességgel nyírja a füvet, amely megterheli a motort.

  1. Menjen a géppel a munkaterülethez, és állítsa be a fűnyírási területen kívül az első rendhez.

  2. Győződjön meg arról, hogy a mellékhajtás kapcsolója KIKAPCSOLT állásba van kapcsolva.

  3. Mozgassa a fűnyírásisebesség-határoló karját előre.

  4. A sebességkapcsolót lenyomva állítsa MAGAS ALAPJáRATI fordulatszámra a motort.

  5. A botkormánnyal engedje le a talajra a nyíróegységeket.

  6. Nyomja meg a mellékhajtás kapcsolóját a nyíróegységek működésre való előkészítéséhez.

  7. A botkormánnyal emelje fel a nyíróegységeket a talajról.

  8. Induljon el előre a géppel a lenyírandó terület felé, és engedje le a nyíróegységeket.

   Note: Elősegíti a DPF regenerálását, ha olyan sebességgel nyírja a füvet, amely megterheli a motort.

  9. A fűnyírás befejezése után a emelje fel a botkormánnyal a nyíróegységeket.

  10. Forduljon meg a géppel könnycsepp mintát követve, hogy gyorsan ráfordulhasson a következő rendre.

  A dízel részecskeszűrő regenerálása

  A dízel részecskeszűrő (DPF) a kipufogórendszer része. A DPF dízeloxidációs katalizátora csökkenti a károsgáz-kibocsátást, a koromszűrő pedig eltávolítja a kormot a motor kipufogógázából.

  A DPF regenerálási folyamata a motor kipufogógázából származó hőt használja fel a koromszűrőn felhalmozódott korom elégetésére, a korom hamuvá alakítására és a koromszűrő csatornáinak tisztítására, így a motor kipufogógáza megszűrve áramlik ki a DPF-ből.

  A motor számítógépe a DPF-ben lévő ellennyomás mérésével ellenőrzi a koromfelhalmozódást. Ha az ellennyomás túl magas, a korom nem ég el a koromszűrőben a motor normál működése során. Annak érdekében, hogy a DPF-ben ne legyen korom, ügyeljen a következőkre:

  • A motor járása közben folyamatosan passzív regenerálás történik – ha lehetséges, járassa a motort teljes fordulatszámon, hogy elősegítse a DPF regenerálódását.

  • Ha a DPF-ben lévő ellennyomás túl magas, vagy nem történt visszaállítási regenerálás 100 órán keresztül, a motor számítógépe az InfoCenteren keresztül jelzi, amikor a visszaállítási regenerálás fut.

  • A motor leállítása előtt hagyja, hogy a rendszer befejezze a visszaállítási regenerálási folyamatot.

  A gépet a DPF működését szem előtt tartva kell üzemeltetnie és karbantartania. A nagy alapjárati (teljes gáz) motorfordulatszámmal való motorterhelés általában elég magas kipufogógáz-hőmérsékletet biztosít a DPF regenerálásához.

  Important: Minimalizálja a motor üresjárati idejét vagy a motor alacsony fordulatszámon történő üzemeltetését a koromszűrőben lévő korom felhalmozódásának csökkentése érdekében.

  Korom felhalmozódása a DPF-ben

  • Idővel a dízel részecskeszűrő kormot halmoz fel a koromszűrőben. A motor számítógépe figyeli a DPF koromszintjét.

  • Ha elegendő korom halmozódik fel, a számítógép tájékoztatja arról, hogy elérkezett a DPF regenerálásának ideje.

  • A DPF regenerálása során a rendszer felmelegíti a DPF-et, hogy az a kormot hamuvá alakítsa.

  • A figyelmeztető üzeneteken kívül a számítógép csökkenti a motor teljesítményét a különböző koromfelhalmozási szinteken.

  Motorra vonatkozó figyelmeztető üzenetek – Koromfelhalmozódás

  Jelzési szintHibakódMotor névleges teljesítményeJavasolt intézkedés
  1. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetés
  g213866
  A számítógép 85%-ra csökkenti a motor teljesítményét.Végezzen álló helyzeti regenerálást a lehető leghamarabb; lásd: A dízeloxidációs katalizátor (DOC) és a koromszűrő szervizelése.
  2. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetés
  g213867
  A számítógép 50%-ra csökkenti a motor teljesítményét.Végezzen helyreállítási regenerálást a lehető leghamarabb; lásd: A dízeloxidációs katalizátor (DOC) és a koromszűrő szervizelése.

  Hamu felhalmozódása a DPF-ben

  • A könnyebb hamu a kipufogórendszeren keresztül távozik; a nehezebb hamu összegyűlik a koromszűrőben.

  • A hamu a regenerálási folyamat maradéka. Idővel a dízel részecskeszűrőben olyan hamu halmozódik fel, amely nem ürül ki a motor kipufogógázával.

  • A motor számítógépe kiszámítja a DPF-ben felhalmozódott hamu mennyiségét.

  • Ha elegendő hamu halmozódik fel, a motor számítógépe információt küld az InfoCenternek motorhiba formájában, és jelzi a hamu felhalmozódását a DPF-ben.

  • A hibaüzenetek azt jelzik, hogy ideje szervizelni a DPF-et.

  • A figyelmeztetéseken kívül a számítógép csökkenti a motor teljesítményét a különböző hamufelhalmozási szinteken.

  Tájékoztatás az InfoCenterben és a motorra vonatkozó figyelmeztető üzenetek – Hamufelhalmozódás

  Jelzési szintHibakódMotorfordulatszám csökkentéseMotor névleges teljesítményeJavasolt intézkedés
  1. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetés
  g213863
  NincsA számítógép 85%-ra csökkenti a motor teljesítményét.DPF szervizelése; lásd: A dízeloxidációs katalizátor (DOC) és a koromszűrő szervizelése
  2. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetés
  g213863
  NincsA számítógép 50%-ra csökkenti a motor teljesítményét.DPF szervizelése; lásd: A dízeloxidációs katalizátor (DOC) és a koromszűrő szervizelése
  3. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetés
  g214715
  Motorfordulatszám maximális nyomatéknál + 200 ford./percA számítógép 50%-ra csökkenti a motor teljesítményét.DPF szervizelése; lásd: A dízeloxidációs katalizátor (DOC) és a koromszűrő szervizelése

  A dízel részecskeszűrő regenerálásának típusai

  A dízel részecskeszűrő regenerálásának típusai, amelyeket a rendszer a gép működése közben végez:

  Regenerálás típusaA DPF-regenerálást kiváltó körülményekA DPF működésének leírása
  PasszívA gép normál működése során fordul elő magas motorfordulatszám vagy nagy motorterhelés mellett• Az InfoCenter nem jelenít meg passzív regenerálódást jelző ikont.
  • A passzív regenerálás során a DPF magas hőmérsékletű kipufogógázokat dolgoz fel, káros anyagokat oxidál és a kormot hamuvá égeti.
  Lásd: Passzív DPF-regenerálás.
  RásegítésA motor alacsony fordulatszáma, kis motorterhelés vagy azután fordul elő, hogy a számítógép a DPF korommal való eltömődését észleli• Az InfoCenter nem jelenít meg rásegítő regenerálódást jelző ikont.
  • A rásegítő regenerálás során a motor számítógépe olyan motorbeállításokat ad meg, amelyek növelik a kipufogógáz hőmérsékletét.
  Lásd: Rásegítő DPF-regenerálás.
  Visszaállítás100 üzemóránként történik• Ha a magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonja Graphic megjelenik az InfoCenterben, akkor regenerálás van folyamatban.
  A rásegítő regenerálás után csak akkor fordulhat elő, ha a számítógép azt észleli, hogy a rásegítő regenerálás nem csökkentette kellően a koromszintet
   • A visszaállítási regenerálás során a motor számítógépe olyan motorbeállításokat ad meg, amelyek növelik a kipufogógáz hőmérsékletét.
  Lásd: Visszaállítási regenerálás.

  A dízel részecskeszűrő regenerálásának típusai, amelyekhez le kell parkolni a gépet:

  Regenerálás típusaA DPF-regenerálást kiváltó körülményekA DPF működésének leírása
  Álló helyzetbenAzért fordul elő, mert a számítógép a korom felhalmozódása miatt ellennyomást észlel a DPF-ben• Amikor a visszaállítási készenléti/álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás ikonja Graphic vagy a 188. SZ. TáJéKOZTATáS megjelenik az InfoCenterben, regenerálás szükséges.
  Akkor is megtörténik, ha a kezelő álló helyzeti regenerálást kezdeményez
  Azért is megtörténhet, mert úgy állította be az InfoCentert, hogy az letiltsa a visszaállítási regenerálást, azonban tovább folytatta a gép üzemeltetését, és több korom került bele, holott a DPF visszaállítási regenerálását el kellene már végezni• Végezze el az álló helyzeti regenerálást a lehető leghamarabb, hogy ne legyen szükség helyreállítási regenerálásra.
  Nem megfelelő üzemanyag vagy motorolaj használata miatt is előfordulhat• Az álló helyzeti regenerálás 30–60 percet vesz igénybe.
   • A tankban legalább ¼-ig kell lennie az üzemanyagszintnek.
  • Az álló helyzeti regeneráláshoz a gépet le kell parkolnia.
  Lásd: Álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás.
  HelyreállításAzért történik, mert a kezelő figyelmen kívül hagyta az állóhelyzeti regenerálás szükségességét és folytatta a gép üzemeltetését, így még több korom került a DPF-be• Amikor a visszaállítási készenléti/álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás ikonja Graphic vagy a 190. SZ. TáJéKOZTATáS megjelenik az InfoCenterben, helyreállítási regenerálás szükséges.
  • A helyreállítási regenerálás 3 órát vesz igénybe.
  • A tankban legalább ½-ig kell lennie az üzemanyagszintnek.
  • A helyreállítási regeneráláshoz a gépet le kell parkolnia.
  Lásd: Álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás.

  A DPF-regenerálási menük elérése

  A DPF-regenerálási menük elérése

  1. A Service (Szerviz) menü megnyitásához a középső gombbal görgessen le a DPF REGENERATION (DPF-regenerálás) opcióhoz (Ábra 36).

   g227667
  2. Nyomja meg a jobb gombot a DPF Regeneration (DPF-regenerálás) bejegyzés kiválasztásához (Ábra 36).

  Time Since Last Regeneration (Az utolsó regenerálás óta eltelt idő)

  A DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menü megnyitásához a középső gombbal görgessen le a LAST REGEN (Utolsó regen.) mezőhöz (Ábra 37).

  A LAST REGEN (Utolsó regen.) mezőben láthatja, hogy a motort hány órát működtette az utolsó visszaállítási, álló helyzeti és helyreállítási regenerálás óta.

  g224693

  Technician (Technikus) menü

  Important: Az üzemeltetési kényelem érdekében dönthet úgy, hogy elvégez egy álló helyzeti regenerálást, mielőtt a koromterhelés eléri a 100%-ot, feltéve, hogy a motor több mint 50 üzemórát működött az utolsó sikeres visszaállítási, álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás óta.

  A Technician (Technikus) menü segítségével megtekintheti a motor regenerálás-vezérlésének aktuális állapotát és a jelentett koromszintet.

  Lépjen be a DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menübe, a középső gombbal görgessen le a TECHNICIAN (Technikus) lehetőséghez, majd a jobb gombbal válassza ki a Technician (Technikus) bejegyzést (Ábra 38).

  g227348
  • A DPF működési táblázata segítségével megértheti a DPF működésének aktuális állapotát (Ábra 39).

   g227360

   .

   DPF működési táblázata

   ÁllapotMegnevezés
   NormálA DPF normál működési állapotban van – passzív regenerálás.
   Assist Regen (Rásegítő regen.)A motor számítógépe rásegítő regenerálást végez.
   Reset Stby (Visszaállítás készenl.)A motor számítógépe visszaállítási regenerálást próbál futtatni, de a következő körülmények egyike megakadályozza a regenerálást:A regenerálást tiltó beállítás állapota BE értékre van állítva.
   A kipufogó hőmérséklete túl alacsony a regeneráláshoz.
   Reset Regen (Visszaállítási regen.)A motor számítógépe visszaállítási regenerálást végez.
   Parked Stby (Álló helyzeti készenl.)A motor számítógépe álló helyzeti regenerálás futtatását kéri Öntől.
   Parked Regen (Álló helyzeti regen.)Ön álló helyzeti regenerálás kért, és a motor számítógépe feldolgozza a regenerálást.
   Recov. Stby (Helyreáll. készenl.)A motor számítógépe helyreállítási regenerálás futtatását kéri Öntől.
   Recov. Regen (Helyreáll. regen.)Ön helyreállítási regenerálás kért, és a motor számítógépe feldolgozza a regenerálást.
  • Tekintse meg a koromterhelést, amelyet a DPF-ben lévő korom százalékaként mér a rendszer (Ábra 40); tekintse át a koromterhelési táblázatot.

   Note: A koromterhelés értéke a gép üzemeltetésétől és a DPF-regenerálás lefutásától függően változik.

   g227359

   Koromterhelési táblázat

   Fontos koromterhelési értékekRegenerálás állapota
   0–5%Minimális koromterhelési tartomány
   78%A motor számítógépe rásegítő regenerálást végez.
   100%A motor számítógépe automatikusan álló helyzeti regenerálást kér.
   122%A motor számítógépe automatikusan helyreállítási regenerálást kér.

  Passzív DPF-regenerálás

  • A passzív regenerálás a motor normál működésének részeként történik.

  • A gép üzemeltetése közben, ha lehetséges, járassa a motort teljes motorfordulatszámmal és nagy terheléssel a DPF regenerálásának elősegítése érdekében.

  Rásegítő DPF-regenerálás

  • • A motor számítógépe olyan motorbeállításokat ad meg, amelyek növelik a kipufogógáz hőmérsékletét.

  • A gép üzemeltetése közben, ha lehetséges, járassa a motort teljes motorfordulatszámmal és nagy terheléssel a DPF regenerálásának elősegítése érdekében.

  Visszaállítási regenerálás

  Vigyázat

  A kipufogógáz hőmérséklete forró (körülbelül 600°C) a DPF regenerálása közben.° A forró kipufogógáz sérülést okozhat Önnek vagy másoknak.

  • Soha ne működtesse a motort zárt térben.

  • Győződjön meg arról, hogy a kipufogórendszer körül nincs gyúlékony anyag.

  • Soha ne érjen hozzá a kipufogórendszer forró alkatrészeihez.

  • Soha ne álljon a gép kipufogócsöve mellett vagy közelében.

  g224417
  • A magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonja Graphic megjelenik az InfoCenterben (Ábra 41).

  • • A motor számítógépe olyan motorbeállításokat ad meg, amelyek növelik a kipufogógáz hőmérsékletét.

   Important: A magas kipufogógáz-hőmérséklet ikon azt jelzi, hogy a gépből kiáramló kipufogógáz hőmérséklete melegebb lehet, mint a normál működés során.

  • A gép üzemeltetése közben, ha lehetséges, járassa a motort teljes motorfordulatszámmal és nagy terheléssel a DPF regenerálásának elősegítése érdekében.

  • Az ikon a visszaállítási regenerálás közben is megjelenik az InfoCenterben.

  • Ha lehetséges, ne állítsa le a motort, és ne csökkentse a motor fordulatszámát, amíg a visszaállítási regenerálás folyamatban van.

   Important: Ha lehetséges, a motor leállítása előtt hagyja, hogy a gép befejezze a visszaállítási regenerálási folyamatot.

  Időszakos visszaállítási regenerálás

  Ha a motor nem tudta befejezni a visszaállítási, álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálást a motor üzemének előző 100 órájában, a motor számítógépe megpróbálja elvégezni a visszaállítási regenerálást.

  A regenerálás tiltásának beállítása

  Csak visszaállítási regenerálás

  Note: Ha az InfoCenterben letiltja a regenerálást, az InfoCenter kijelzőjén 15 percenként megjelenik a 185. SZ. TáJéKOZTATáS (Ábra 42), miközben a motor visszaállítási visszaállítást kér.

  g224692

  A visszaállítási regenerálás nagyobb mennyiségű kipufogógázt eredményez. Ha a gépet fák, bokrok, magas fű vagy más hőmérsékletre érzékeny növények vagy anyagok közelében használja, akkor az Inhibit Regen (Regen. tiltása) beállítás segítségével megakadályozhatja, hogy a motor számítógépe visszaállítási regenerálást végezzen.

  Important: Amikor leállítja, majd újraindítja a motort, az Inhibit Regen (Regen. tiltása) beállítás visszaáll az alapértelmezés szerinti KI értékre.

  1. Lépjen be a DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menübe, a középső gombbal görgessen le az INHIBIT REGEN (Regen. tiltása) lehetőséghez, majd a jobb gombbal válassza ki az Inhibit Regen (Regen. tiltása) bejegyzést (Ábra 43).

   g227304
  2. A jobb gombbal módosítsa a regenerálás tiltásának beállítását Be” értékről Ki” értékre (Ábra 43) vagy Ki” értékről Be” értékre (Ábra 44).

   g224691

  A visszaállítási regenerálás engedélyezése

  A visszaállítási regenerálás közben az InfoCenter megjeleníti a magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonját Graphic.

  Note: Ha az INHIBIT REGEN (Regen. tiltása) elem beállítása BE, az InfoCenter a 185. SZ. TáJéKOZTATáST mutatja (Ábra 45). Nyomja meg a 3. gombot a regenerálástiltás beállításának KI állapotba kapcsolásához, és folytassa a visszaállítási regenerálással.

  g224394

  Note: Ha a motor-kipufogógáz hőmérséklete túl alacsony, az InfoCenter a 186. SZáMú TáJéKOZTATáST (Ábra 46) jeleníti meg, amely arra kéri Önt, hogy teljes gázzal működtesse a motort (magas alapjárat).

  g224395

  Note: A visszaállítási regenerálás befejezése után a magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonja Graphic eltűnik az InfoCenter képernyőjéről.

  Álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás

  • Amikor a motor számítógépe álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálást kér, a regeneráláskérés ikonja (Ábra 47) megjelenik az InfoCenterben.

   g224404
  • A gép nem hajt végre automatikusan álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálást, ezeket a regenerálásokat az InfoCenteren keresztül kell futtatnia.

  Álló helyzeti regenerálásra vonatkozó üzenetek

  Amikor a motor számítógépe álló helyzeti regenerálást kér, az alábbi üzenetek jelennek meg az InfoCenterben:

  • Motorra vonatkozó figyelmeztetés SPN 3720, FMI 16 (Ábra 48)

   g213863
  • Álló helyzeti regenerálás szükséges 188. SZ. TáJéKOZTATáS (Ábra 49)

   Note: A 188. sz. tájékoztatás 15 percenként megjelenik.

   g224397
  • Ha nem végez álló helyzeti regenerálást 2 órán belül, az InfoCenterben megjelenik, hogy álló helyzeti regenerálás szükséges – a mellékhajtás le van tiltva – 189. SZ. TáJéKOZTATáS (Ábra 50).

   g224398

   Important: Végezzen álló helyzeti regenerálást a mellékhajtás működésének visszaállításához; lásd: Felkészülés álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás végzésére és Álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás végzése.

   Note: A kezdőképernyőn megjelenik a mellékhajtás letiltását jelző ikon (Ábra 51).

   g224415

  Helyreállítási regenerálásra vonatkozó üzenetek

  Amikor a motor számítógépe helyreállítási regenerálást kér, az alábbi üzenetek jelennek meg az InfoCenterben:

  • Motorra vonatkozó figyelmeztetés SPN 3719, FMI 0 (Ábra 52)

   g213867
  • Helyreállítási regenerálás szükséges – mellékhajtás letiltva 190. SZ. TáJéKOZTATáS (Ábra 53)

   g224399

  Important: Végezzen helyreállítási regenerálást a mellékhajtás működésének visszaállításához; lásd: Felkészülés álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás végzésére és Álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás végzése.

  Note: A kezdőképernyőn megjelenik a mellékhajtás letiltását jelző ikon; lásd: Ábra 51, Álló helyzeti regenerálásra vonatkozó üzenetek.

  DPF-állapotkorlátozás

  • Ha a motorszámítógép helyreállítási regenerálást kér vagy helyreállítási regenerálást végez, és legörget a PARKED REGEN (Álló helyzeti regen.) opcióhoz, akkor az álló helyzeti regenerálás zárolódik, és egy lakat ikon (Ábra 54) jelenik meg az InfoCenter jobb alsó sarkában.

   g224625
  • Ha a motorszámítógép nem kért helyreállítási regenerálást, és legörget a RECOVERY REGEN (Helyreállítási regen.) opcióhoz, akkor a helyreállítási regenerálás zárolódik, és egy lakat ikon (Ábra 55) jelenik meg az InfoCenter jobb alsó sarkában.

   g224628

  Felkészülés álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás végzésére

  1. Győződjön meg arról, hogy a gép tankjában elegendő üzemanyag van a kívánt regenerálástípus elvégzéséhez:

   • Álló helyzeti regenerálás: Az álló helyzeti regenerálás elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy legalább ¼-ig van a tank üzemanyaggal.

   • Helyreállítási regenerálás: Az álló helyzeti regenerálás elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy legalább ½-ig van a tank üzemanyaggal.

  2. A gép közelében ne legyenek gyúlékony anyagok.

  3. Parkolja le a gépet sík talajon.

  4. A haladásvezérlő vagy mozgásvezérlő karok legyenek SEMLEGES helyzetben.

  5. Adott esetben kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a nyíróegységeket vagy tartozékokat.

  6. Húzza be a rögzítőféket.

  7. Állítsa a gázkart alacsony ALAPJáRATI helyzetbe.

  Álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás végzése

  Vigyázat

  A kipufogógáz hőmérséklete forró (körülbelül 600°C) a DPF regenerálása közben. A forró kipufogógáz sérülést okozhat Önnek vagy másoknak.

  • Soha ne működtesse a motort zárt térben.

  • Győződjön meg arról, hogy a kipufogórendszer körül nincs gyúlékony anyag.

  • Soha ne érjen hozzá a kipufogórendszer forró alkatrészeihez.

  • Soha ne álljon a gép kipufogócsöve mellett vagy közelében.

  Important: A gép számítógépe törli a DPF-regenerálást, ha alacsony alapjáratról növeli a motorfordulatszámot, vagy kioldja a rögzítőféket.

  1. Lépjen be a DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menübe, a középső gombbal görgessen le a PARKED REGEN START (Álló helyzeti regen. indítása) vagy a RECOVERY REGEN START (Helyreállítási regen. indítása) (Ábra 56) lehetőséghez, majd a jobb gombbal válassza ki a regenerálás indítását (Ábra 56).

   g224402g224629
  2. A VERIFY FUEL LEVEL (Üzemanyagszint ellenőrzése) képernyőn ellenőrizze, hogy álló helyzeti regenerálás esetén legalább ¼-ig, helyreállítási regenerálást esetén pedig legalább ½-ig van a tank üzemanyaggal, majd nyomja meg a jobb gombot a folytatáshoz (Ábra 57).

   g224414g227678
  3. A DPF checklist (DPF-ellenőrzőlista) képernyőn ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van-e húzva, és hogy a motor fordulatszáma alacsony üresjáratra van-e állítva (Ábra 58).

   g224407g227679
  4. Az INITIATE DPF REGEN (DPF-regen. kezdeményezése) képernyőn nyomja meg a jobb gombot a folytatáshoz (Ábra 59).

   g224626g224630
  5. Az InfoCenter az INITIATING DPF REGEN (DPF-regen. kezdeményezése) üzenetet jeleníti meg (Ábra 60).

   g224411g227681
  6. Az InfoCenter képernyőjén az befejezéshez szükséges idő is megjelenik (Ábra 61).

   g224406g224416
  7. A motor számítógépe ellenőrzi a motor állapotát és a hibainformációkat. Az InfoCenter az alábbi táblázatban található következő üzeneteket is megjelenítheti:

   Ellenőrizze az Üzenet és javító intézkedés” táblázatot

   Graphic
   Javító intézkedés: Lépjen ki a regenerálás menüjéből, és járassa a gépet, amíg az utolsó regenerálás óta eltelt idő meg nem haladja az 50 üzemórát; lásd: Time Since Last Regeneration (Az utolsó regenerálás óta eltelt idő).
   GraphicGraphic
   Javító intézkedés: Javítsa ki a motor hibáját, és próbálja meg újból a DPF regenerálását.
   GraphicGraphic
   Javító intézkedés: Indítsa be és járassa a motort.
   GraphicGraphic
   Javító intézkedés: Járassa a motort, hogy a hűtőfolyadék hőmérséklete 60°C-ra melegedjen fel.°
   GraphicGraphic
   Javító intézkedés: Módosítsa a motor fordulatszámát alacsony üresjáratra.
   GraphicGraphic
   Javító intézkedés: Javítsa ki a motor számítógépének állapotát, és próbálja meg újból a DPF regenerálását.
  8. Az InfoCenter képernyőjén megjelenik a kezdőképernyő, a regenerálás nyugtázása ikon (Ábra 62) pedig a képernyő jobb alsó sarkában látható a regenerálás során.

   g224403

   Note: A DPF regenerálása közben az InfoCenter megjeleníti a magas kipufogógáz-hőmérsékletet jelző ikont Graphic.

  9. Amikor a motorszámítógép befejezi az álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálást, az InfoCenter megjeleníti a 183. SZ. TáJéKOZTATáST (Ábra 63). Nyomja meg a bal gombot a kezdőképernyőre való kilépéshez.

   g224392

   Note: Ha a regenerálást nem sikerül befejezni, az InfoCenter a 184. sz. tájékoztatást jeleníti meg (Ábra 63). Nyomja meg a bal gombot a kezdőképernyőre való kilépéshez.

   g224393

  Álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálás törlése

  A Parked Regen Cancel (Álló helyzeti regen. törlése) vagy Recovery Regen Cancel (Helyreállítási regen. törlése) beállítással törölheti a folyamatban lévő álló helyzeti vagy helyreállítási regenerálási folyamatot.

  1. Nyissa meg a DPF-regenerálási menüt (Ábra 65).

   g227305
  2. A középső gombbal görgessen le a PARKED REGEN CANCEL (Álló helyzeti regen. törlése) (Ábra 65) vagy a RECOVERY REGEN CANCEL (Helyreállítási regen. törlése) (Ábra 66) lehetőségre .

   g227306
  3. Nyomja meg a jobb gombot a Regen Cancel (Regen. törlése) bejegyzés kiválasztásához (Ábra 65 vagy Ábra 66).

  Az emelőkar-ellensúly beállítása

  A hátsó nyíróegységek emelőkar-ellensúlyai beállíthatók, hogy kiegyenlítsék az eltérő gyepfeltételeket, és egyenletes vágásmagasságot biztosítsanak egyenetlen talajon, vagy ahol felgyűlik a hulladék.

  Az ellensúlyok rugói 4 fokozatba állíthatók. Az egyes fokozatok 2,3 kg-mal csökkentik vagy növelik a nyíróegységen az ellensúly tömegét. A rugók az első rugótámasz mögé is betehetők, így nincs ellensúlyozás (negyedik fokozat).

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Csúsztasson egy csövet vagy hasonló tárgyat a rugó hosszú végére, és forgassa a rugó működtetőeleme körül a kívánt helyzetbe (Ábra 67).

   Vigyázat

   A rugók üzemi helyzetben feszülnek, így személyi sérülést okozhatnak.

   Körültekintően járjon el a rugók beállításakor.

   g019276
  3. Ismételje meg az eljárást a másik rugóval.

  Az emelőkar fordulási helyzetének beállítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Az emelőkar kapcsolója a jobb első emelőkar mögötti hidraulikatartály alatt található (Ábra 68).

  3. Lazítsa meg a kapcsolót rögzítő csavarokat, és mozgassa lefelé a kapcsolót az emelőkar fordulási magasságát növeléséhez, vagy mozgassa felfelé a kapcsolót az emelőkar fordulási magasságának csökkentéséhez (Ábra 68).

   g027937
  4. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

  A hengerkés fordulatszámának beállítása

  A konzisztens, kiváló minőségű nyírás és egyöntetűen nyírt gyepfelület eléréséhez fontos, hogy a forgókés-fordulatszámot megfelelő értékre állítsa. A következőképpen állíthatja be a hengerkés fordulatszámát:

  1. Az InfoCenter Settings (Beállítások) menüjében adja meg a késszámot, a fűnyírási sebességet és a HOC-értéket a megfelelő hengerkés-fordulatszám kiszámításához.

  2. Amennyiben további beállítások szükségesek, a Settings (Beállítások) menüben görgessen le az F Reel RPM (Első hengerkés fordulatszáma), R Reel RPM (Hátsó hengerkés fordulatszáma) lehetőséghez vagy mindkettőhöz.

  3. Nyomja meg a jobb gombot a hengerkés-fordulatszám értékének módosításához.

   Note: A fordulatszám-beállítás módosítása közben a kijelzőn folyamatosan a késszám, a fűnyírási sebesség és a HOC értékei alapján kiszámított hengerkés-fordulatszám látható, de az új érték megjelenik.

   Note: Előfordulhat, hogy a gyep állapotától függően növelnie vagy csökkentenie kell a hengerkés fordulatszámát.

  g031995
  g031996

  A diagnosztikai visszajelző működésének ismertetése

  A gépen diagnosztikai visszajelző található, amely akkor jelez, ha a gép hibát észlel. A diagnosztikai visszajelző az InfoCenteren, a képernyő felett található (Ábra 71). Ha a gép megfelelően üzemel, és a gyújtáskapcsolót BE/üZEM állásba kapcsolja, a diagnosztikai visszajelző rövid időre bekapcsol, jelezve, hogy a visszajelző jól működik. Ha a gépre vonatkozó tájékoztató üzenet jelenik meg, a visszajelző világítással jelzi az üzenet jelenlétét. Hibaüzenet megjelenése esetén a visszajelző a hiba megoldásáig villog.

  g021272

  A biztonsági reteszelő kapcsolók ellenőrzése

  A biztonsági reteszelő kapcsolók feladata a motorindítás meggátlása, ha a menetpedál nincs SEMLEGES helyzetben, az aktiváló/kikapcsoló kapcsoló nincs KIKAPCSOLT helyzetben, a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarja pedig SEMLEGES helyzetben. A motornak emellett le kell állnia, ha üres kezelőülés vagy behúzott rögzítőfék mellett nyomják le a menetpedált.

  Vigyázat

  A biztonsági reteszelőkapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

  • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

  • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, és cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

  A biztonsági reteszelő kapcsolók működésének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a reteszelő kapcsolók működését.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Fordítsa a kulcsot BE helyzetbe, de ne indítózzon.

  3. Keresse meg a megfelelő kapcsoló működési információit az InfoCenter diagnosztikai menüjében.

  4. Állítson át egyenként minden kapcsolót nyitottból zárt helyzetűbe (azaz üljön be az ülésbe, nyomja le a menetpedált stb.), és figyelje meg, hogy a kapcsoló megfelelő állapota változik-e.

   Note: Ismételje meg az eljárást az összes kapcsolónál, amelyet kézzel működtetni tud.

  5. Ha egy kapcsoló zárt helyzetében a hozzá tartozó visszajelző nem változik, ellenőrizze a kapcsolóhoz tartozó összes vezetéket és csatlakozót, és/vagy ellenőrizze a kapcsolót ohmmérővel.

   Note: Cserélje ki a hibás kapcsolót, és javítsa meg a hibás vezetékeket.

  Note: Az InfoCenter kijelzőjének segítségével a kimeneti mágnestekercsek és relék aktív állapota is megállapítható. Így gyorsan megállapítható egy adott hibáról, hogy elektromos vagy hidraulikus jellegű-e.

  A kimenetek működésének ellenőrzése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Fordítsa a kulcsot BE helyzetbe, és indítsa el a gépet.

  3. Keresse meg a megfelelő kimenet működési információit az InfoCenter diagnosztikai menüjében.

  4. Üljön be az ülésbe, és kísérelje meg működtetni a gép kívánt funkcióját.

  Note: A megfelelő kimenetek állapotának változnia kell annak jelzésére, hogy az ECM aktiválta az adott funkciót.Ha a megfelelő lámpa nem világít, ellenőrizze, hogy a funkció működését befolyásoló bemeneti kapcsoló a megfelelő helyzetben van-e. Ellenőrizze a kapcsoló megfelelő működését.Ha a kimenethez tartozó kijelzők világítanak, de a gép nem a várt módon működik, az azt jelzi, hogy a hiba nem elektromos természetű. Szükség esetén javítsa meg a gépet.

  Üzemeltetési tanácsok

  Megismerkedés a géppel

  A tényleges fűnyírás megkezdése előtt sajátítsa el a gép működtetését egy nyitott területen. Gyakorolja a motor beindítását és leállítását. Gyakorolja az előremenetet és a hátramenetet. Gyakorolja a hengerkések leengedését és felemelését, valamint azok be- és kikapcsolását. Ha megismerkedett a géppel, gyakorolja az emelkedőn és lejtőn történő munkavégzést különböző sebességek mellett.

  A figyelmeztető rendszer ismertetése

  Ha egy figyelmeztető lámpa használat közben világítani kezd, álljon meg azonnal a géppel, és szüntesse meg a problémát, mielőtt folytatná a munkát. Súlyos károsodás lehet a következménye, ha hibás állapotában használja a gépet.

  Fűnyírás

  Indítsa be a motort, és állítsa a motorfordulatszám-kapcsolót GYORS helyzetbe. Állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsolót AKTIVáLT helyzetbe, a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarjával pedig indítsa el a nyíróegységeket (az első nyíróegységeket úgy állítják be, hogy a hátsó nyíróegységek előtt ereszkedjenek le). Az előremenetben történő fűnyíráshoz nyomja le előre a menetpedált.

  A gép szállítása

  Állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe, és emelje fel a nyíróegységeket VONULáSI helyzetbe. Állítsa a fűnyírás/vonulás kart VONULáSI helyzetbe. Akadályok közelében haladva ügyeljen arra, nehogy véletlenül károsodjon a gép vagy valamelyik nyíróegység. Legyen különösen óvatos, ha lejtőn dolgozik a géppel. Haladjon lassan, és kerülje az éles kanyarodásokat a lejtőn, nehogy felboruljon a géppel. Lejtőn való lefelé haladáskor engedje le a nyíróegységeket az irányíthatóság érdekében.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységekről, a hajtásokról, a hűtőrácsokról, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítókról és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

  • A gép tárolása vagy szállítása során zárja el az üzemanyagcsapot.

  • Kapcsolja ki a tartozékok meghajtását szállításkor, vagy amikor nem használja a gépet.

  • Szükség szerint végezze el a biztonsági öv karbantartását és tisztítását.

  • Se a gépet, se az üzemanyagtartályt ne tárolja olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, például vízmelegítőn vagy más eszközökön.

  A gép szállítása

  • A gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor használjon teljes szélességű rámpákat.

  • Kösse le a gépet biztonságosan.

  A lekötési pontok azonosítása

  • Első – a furat a négyzet alakú párnán, a tengelycső alatt, az első gumiabroncs belsejében (Ábra 72)

   g031851
  • Hátsó – a gép mindkét oldalán a hátsó vázkereten (Ábra 73)

   g004555

  Emelési pontok

  Note: Szükség esetén emelővel támassza alá a gépet.

  • Első – négyzet alakú párna, a tengelycső alatt, az első gumiabroncs belsejében (Ábra 74).

   g031850
  • Hátsó – négyzet alakú tengelycső a hátsó tengelyen.

  A gép tolása vagy vontatása

  Vészhelyzetben a gép mozgatható úgy, hogy megnyitja a változó kiszorítású hidraulikaszivattyú megkerülőszelepét, majd tolni vagy vontatni kezdi a gépet.

  Important: A gép tolása vagy vontatása ne történjen 3–4,8 km/h-nál nagyobb sebességgel, különben a hajtásrendszer belső károsodást szenvedhet. A gép tolásakor vagy vontatásakor a megkerülőszelep legyen nyitott helyzetben.

  1. A kinyitásához fordítsa el 1-½ fordulattal a megkerülőszelep csavarját, és hagyja, hogy belül szabadon áramoljon az olaj (Ábra 75).

   Note: A megkerülőszelep a hidrosztatika bal oldalán található. A folyadék megkerülésével, a gépet lassan mozgatva elkerülhető a váltómű sérülése.

   g003995
  2. A motor indítása előtt zárja el a megkerülőszelepet. A szelep elzárásakor azonban ne lépje túl a 7–11 N∙m nyomatékot.

   Important: A motort nyitott megkerülőszeleppel járatva a hajtómű túlmelegszik.

  Hidraulikus mágnesszelep funkciói

  Az alábbi lista a hidraulikus vezérlőtömb mágnesszelepeinek különböző funkcióit azonosítja és írja le. Minden mágnesszelepet áram alá kell helyezni ahhoz, hogy funkciójukat el tudják látni.

  MágnestekercsFunkció
  SP2Első hengerkés köre
  SP1Hátsó hengerkés köre
  SVRVNyíróegységek felemelése/leengedés
  SV1Első nyíróegységek felemelése/leengedés
  SV3Hátsó nyíróegységek felemelése/leengedés
  SV2Bármely nyíróegység felemelése

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a nyíróegységeket, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ha lehet, járó motorú gépen ne végezzen karbantartást. Maradjon távol a mozgó alkatrészektől.

  • Bakolja alá a gépet, ha alatta végez munkát.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

  • Cseréljen ki minden kopott vagy sérült címkét.

  • A biztonság és az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat 94–122 N∙m nyomatékkal.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat 94–122 N∙m nyomatékkal.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja át a biztonsági övet. nincs-e rajta kopás, vágás és egyéb károsodás. Cserélje le a biztonsági övet, ha bármely eleme nem működik megfelelően.
 • Ellenőrizze a reteszelő kapcsolók működését.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ürítse le a vizet és más szennyeződéseket a vízleválasztóból.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszert.
 • Távolítsa el a hulladékokat a szűrőből és a hűtőből/olajhűtőből naponta.(Koszos üzemi körülmények között gyakrabban).
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket és tömlőket.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Ellenőrizze a forgókés-fenékkés érintkezést.
 • Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket(és rögtön minden lemosás után).
 • Tisztítsa meg az akkumulátort, és ellenőrizze az állapotát (vagy hetente, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb).
 • Ellenőrizze az akkumulátorkábel-csatlakozásokat.
 • Minden 100 órában
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Minden 250 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Húzza meg a kerékanyákat 94–122 N∙m nyomatékkal.
 • Minden 400 órában
 • Végezze el a légszűrő szervizelését. (nagyon koszos vagy poros körülmények között gyakrabban). Végezze el a légszűrő szervizelését korábban, ha a légszűrő visszajelzője piros.
 • Cserélje le az üzemanyagszűrő tartályt.
 • A motorüzemanyag-szűrő cseréje.
 • Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából(vagy évente, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb).
 • Minden 800 órában
 • Ellenőrizze a hátsó kerékösszetartást.
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a hidraulikaszűrőket.
 • Tömítse a hátsó kerékcsapágyakat.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a hidraulikaszűrőket.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 6000 órában
 • Szerelje szét, tisztítsa meg és szerelje össze a DPF koromszűrőjétvagy tisztítsa meg a koromszűrőt, ha az spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0, vagy spn 3720 fmi 16 motorhiba megjelenik az InfoCenterben.
 • Minden 2 évben
 • Öblítse át a hűtőrendszert, és töltse fel új hűtőfolyadékkal.
 • Cseréljen ki minden mozgó tömlőt.
 • Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használatához másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrizendő elemHét:
  Hét.K.Sze.Cs.P.Szo.Vas.
  Ellenőrizze a biztonsági reteszeléseket.       
  Ellenőrizze a fék működését.       
  Ellenőrizze a motorolaj és üzemanyag szintjét.       
  Ürítse le a vízleválasztót.       
  Ellenőrizze a légszűrő-eltömődés visszajelzőjét.       
  A hűtő és a hűtőrács ellenőrzése törmelék szempontjából.       
  Ellenőrizze a szokatlan motorzajokat.1       
  Keressen szokatlan üzemi zajokat.       
  Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.       
  A hidraulikaszűrő visszajelzőjének ellenőrzése. 2       
  Ellenőrizze a hidraulikatömlők épségét.       
  Ellenőrizze a folyadékszivárgást.       
  Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.       
  Ellenőrizze a műszerek működését.       
  Ellenőrizze a hengerkés és a fenékkés beállítását.       
  Ellenőrizze a vágásmagasság-beállítást.       
  Ellenőrizze az összes zsírzószem kenését.3       
  Javítsa meg a sérült fényezést javítófestékkel.       
  Mossa le a gépet.       

  1. Ellenőrizze az izzítógyertyát és a befecskendező fúvókákat, ha a motor nehezen indul, erősen füstöl vagy egyenetlenül jár.

  2. Ellenőrizze járó motor mellett, és az olajat működési hőmérsékleten

  3. Minden lemosás után azonnal, az előírt időköztől függetlenül

  Problémás területekkel kapcsolatos megjegyzések

  Az ellenőrzést végezte:
  TételDátumInformációk
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor és a nyíróegység Kezelői kézikönyvét.

  Note: Az elektromos vagy hidraulikus bekötési rajz ingyenes példánya letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután a honlap Manuals (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül megkereste az adott gépet.

  Kenés

  A csapágyak és perselyek zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket(és rögtön minden lemosás után).
 • Kenje meg az csapágyak és perselyek összes zsírzószemét 2. sz. lítiumos zsírral.

  A zsírzógombok elhelyezkedése és a kenéskor felhasználandó zsír mennyisége a következő:

  • Szivattyú hajtótengelye (3) (Ábra 76)

   g021216
  • Nyíróegység emelőkarjának hengerei (egységenként 2) (Ábra 77)

   g012150
  • Emelőkar csuklóvillái (egységenként 1) (Ábra 77)

  • Nyíróegység tartókerete és csuklóvillája (egységenként 2) (Ábra 78)

   g003960
  • Emelőkar csuklóvillájának tengelye (egységenként 1) (Ábra 79)

   g004157
  • Hátsó tengely összekötőrúdja (2) (Ábra 80)

   g003987
  • Tengely kormánycsuklója (1) (Ábra 81)

   g004169
  • Hidraulikus munkahenger gömbcsuklói (2) (Ábra 82)

   g003966
  • Fékpedál (1) (Ábra 83)

   g011615

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • Az olajszint ellenőrzését és az olaj forgattyúházba való betöltését álló motornál végezze.

  • Ne változtassa meg a motor fordulatszám-szabályozójának beállításait, és ne járassa túl nagy fordulatszámon a motort.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Végezze el a légszűrő szervizelését. (nagyon koszos vagy poros körülmények között gyakrabban). Végezze el a légszűrő szervizelését korábban, ha a légszűrő visszajelzője piros.
 • Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérüléseket keresve, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. Cserélje ki, ha károsodott. Ellenőrizze a teljes szívórendszert szivárgás, károsodás és laza tömlőbilincsek szempontjából.

  A légszűrő szervizelésére csak akkor van szükség, ha a szerviz-visszajelző ezt szükségessé teszi. A légszűrőbetét korábbi cseréjével csak növekszik annak kockázata, hogy szennyeződés jut a motorba, amikor a légszűrőbetétet eltávolítja.

  Important: Ellenőrizze, hogy a légszűrőfedél megfelelően felült-e a légszűrőházra, és jól tömít-e.

  g034923g031351

  A motorolaj szervizelése

  Olajra vonatkozó előírások

  Használjon kiváló minőségű, alacsony koromszintű, az alábbi előírásoknak megfelelő vagy azokat túlszárnyaló motorolajat:

  • CJ-4 vagy magasabb API-besorolás

  • E6 ACEA-besorolás

  • DH-2 JASO-besorolás

  Important: Ha nem API CJ-4 vagy jobb, ACEA E6 vagy JASO DH-2 motorolajat használ, a dízelrészecske-szűrő eltömődhet vagy károsodhat a motor.

  Használja az alábbi motorolaj-viszkozitási kategóriát:

  • Javasolt olaj: SAE 15W-40 (-18 °C felett)

  • Alternatív olaj: SAE 10W-30 vagy 5W-30 (bármilyen hőmérsékleten)

  A Toro Premium motorolaj 15W-40 és 10W-30 viszkozitású változata egyaránt kapható a hivatalos Toro-forgalmazóknál.

  A motorolajszint ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Important: Ellenőrizze a motorolajat naponta. Ha a szintje a nívópálcán a tele jelzés fölött látható, a motorolaj üzemanyaggal hígulhatott;Ha a szintje a nívópálcán a tele jelzés fölött látható, cserélje le a motorolajat.

  A motorolaj szintjének ellenőrzésére a legalkalmasabb időpont a munkanap eleje, amikor a motor még hideg a beindítás előtt. Ha már járt a motor, hagyja visszacsorogni az olajat az olajteknőbe legalább 10 percig, mielőtt ellenőrzi a szintjét. Ha az olajszint a nívópálcán levő alacsony jelölésen vagy az alatt látható, olajat betöltve emelje a szintet a tele jelölésig. Ne töltse túl a motort olajjal.

  Important: Tartsa az olajszintet a nívópálca alsó és a felső jelzése között. A motor túl sok vagy túl kevés olajjal járatva is meghibásodhat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Ellenőrizze a motorolaj (Ábra 85) szintjét.

  g034922g031256

  Important: Tartsa a motorolajszintet az alsó és a felső jelzés között. A motorolajjal való túltöltés és a kevés olaj egyaránt motorhibát okozhat.

  A forgattyúsház olajkapacitása

  5,2 liter szűrővel

  A motorolaj és az olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 250 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • g034924g031400

  Important: Ne húzza meg túl erősen az olajszűrőt.

  Töltse fel olajjal a forgattyúházat; lásd: Olajra vonatkozó előírások.

  A dízeloxidációs katalizátor (DOC) és a koromszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 6000 órában
 • Szerelje szét, tisztítsa meg és szerelje össze a DPF koromszűrőjétvagy tisztítsa meg a koromszűrőt, ha az spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0, vagy spn 3720 fmi 16 motorhiba megjelenik az InfoCenterben.
 • Ha a (ellenőrizze a motort, spn 3251 fmi 0), a (ellenőrizze a motort, spn 3720 fmi 0) vagy a (ellenőrizze a motort, spn 3720 fmi 16) motorhiba megjelenik az InfoCenterben (Ábra 87), tisztítsa meg a koromszűrőt az alábbi lépéseket követve:

  g214715g213864g213863
  1. A dízeloxidációs katalizátor és a DPF koromszűrőjének szét- és összeszerelésével kapcsolatos információkért tekintse át a Szervizelési kézikönyv motorra vonatkozó részét.

  2. A dízeloxidációs katalizátor és a koromszűrő pótalkatrészeiért vagy szervizeléséért forduljon a hivatalos Toro forgalmazóhoz.

  3. Forduljon a hivatalos Toro forgalmazóhoz a motor ECU egységének visszaállításáért a tiszta DPF beszerelése után.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  Az üzemanyag és üzemanyagpára bizonyos körülmények között rendkívül tűzveszélyes és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt, vagy másokat, valamint anyagi kárt okozhat.

  • A tankolást kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor áll és hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt. Csak annyira tankolja meg a gépet, hogy az üzemanyag szintje és az üzemanyagtartály teteje – ne a töltőnyílás alsó pereme – között maradjon 25 mm távolság. Ez az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban.

  • Ne dohányozzon, amikor üzemanyaggal foglalkozik, és maradjon távol nyílt lángtól és olyan helyektől ahol az üzemanyag gőzeit szikra begyújthatja.

  • Tárolja az üzemanyagot tiszta, biztonsági jóváhagyással rendelkező tartályban, és tartsa a tartálysapkát a helyén.

  A vízleválasztó szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ürítse le a vizet és más szennyeződéseket a vízleválasztóból.
 • Minden 400 órában
 • Cserélje le az üzemanyagszűrő tartályt.
  1. Helyezzen egy tiszta edényt az üzemanyagszűrő alá.

  2. Lazítsa meg a szűrőház alján található leeresztőcsavart, és nyissa ki a tartályrögzítés tetején lévő szellőzőnyílást.

   g007367
  3. Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő felszerelési helyének környékét.

  4. Távolítsa el a szűrőházat, és tisztítsa meg a felszerelési felületet.

  5. Kenje meg a szűrőház tömítését tiszta olajjal.

  6. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőtartályt annyira, hogy a tömítése felüljön a rögzítési felületre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  7. Húzza meg a szűrőház alján található leeresztőcsavart, és zárja be a tartályrögzítés tetején lévő szellőzőnyílást.

  A motorüzemanyag-szűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • A motorüzemanyag-szűrő cseréje.
  1. Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő fej körüli területet (Ábra 89).

   g021576
  2. Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa meg a szűrőfej rögzítési felületét (Ábra 89).

  3. Kenje meg a szűrő tömítését tiszta motorolajjal. További információkért tekintse át a motorhoz mellékelt kezelői kézikönyvet.

  4. Szerelje fel és húzza meg kézzel a száraz szűrőtartályt annyira, hogy a tömítése felüljön a szűrőfejre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  5. Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a szűrőfejnél.

  Az üzemanyag-vezetékek és a csatlakozók vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából(vagy évente, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb).
 • Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából.

  Az üzemanyag-tápcső szűrőjének tisztítása

  Az üzemanyagtartály belsejében található üzemanyag-tápcsövet egy szűrővel szerelték fel annak megakadályozására, hogy szennyeződés kerüljön az üzemanyagrendszerbe. Szerelje ki az üzemanyag-tápcsövet, és szükség szerint tisztítsa meg a szűrőt.

  Elektromos berendezés karbantartása

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátorpólusok, -saruk és kapcsolódó tartozékok ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, amelyeket Kalifornia állam rákot és szaporítószervi károkat okozó vegyi anyagoknak minősített. Kezelésük után mosson kezet.

  Important: A gépen történő hegesztés megkezdése előtt válassza le mindkét kábelt az akkumulátorról, mindkét vezetékköteg-csatlakozót az elektronikus vezérlőmodulból, valamint az érintkezőcsatlakozót a generátorról az elektromos rendszer sérülésének megakadályozása érdekében.

  A villamos rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A gép javítása előtt kösse le az akkumulátort. Először a negatív sarut kösse le, és utána a pozitívot. Először a pozitív sarut kösse vissza, és utána a negatívot.

  • Az akkumulátor töltését nyitott, jól szellőző helyen végezze, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a fali aljzatból. Viseljen védőruházatot, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Tisztítsa meg az akkumulátort, és ellenőrizze az állapotát (vagy hetente, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb).
 • Ellenőrizze az akkumulátorkábel-csatlakozásokat.
 • Veszély

  Az akkumulátor elektrolitja kénsavat tartalmaz, amely lenyelve halálos, bőrre kerülve pedig súlyos égési sérüléseket okoz.

  • Ne igyon elektrolitot és ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen a bőrrel, szemmel vagy ruházattal. Viseljen védőszemüveget szemei, valamint gumikesztyűt a keze védelmére.

  • Az akkumulátor elektrolittal való feltöltését olyan helyen végezze, ahol a közelben rendelkezésre áll tiszta víz, hogy szükség esetén rögtön leöblíthesse a bőrét.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon az akkumulátor közelében, és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

  Tartsa a csatlakozókat és a teljes akkumulátorházat tisztán, mert a szennyezett akkumulátor lassan sül ki. Az akkumulátor megtisztításához mossa le kívülről az akkumulátort vízben feloldott szódabikarbónával. Öblítse le tiszta vízzel.

  A biztosítékok ellenőrzése

  8 biztosíték van az elektromos rendszerben. A biztosítékdoboz a vezérlőkar szerelőpanelje mögött található (Ábra 90).

  g021219
  decal117-0169

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Állítsa be az első és a hátsó gumiabroncsokban az abroncsnyomást 0,83–1,03 bar értékre.

  Veszély

  Az alacsony abroncsnyomás csökkenti a gép lejtőstabilitását. Emiatt a gép felborulhat, ami súlyos, akár halálos sérüléssel is járhat.

  Ne használja a gépet alacsony abroncsnyomás mellett.

  A kerékanyák meghúzási nyomatékának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat 94–122 N∙m nyomatékkal.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat 94–122 N∙m nyomatékkal.
 • Minden 250 órában
 • Húzza meg a kerékanyákat 94–122 N∙m nyomatékkal.
 • Húzza meg a kerékanyákat 94–122 N∙m nyomatékkal.

  Figyelmeztetés

  A kerékanyák nem megfelelő nyomatékkal történő meghúzása személyi sérülést okozhat.

  Mindig ügyeljen a kerékanyák megfelelően meghúzott állapotára.

  A hajtás beállítása semleges helyzetbe

  A menetpedál felengedésekor a gép ne induljon meg. Ha megindul, az alábbiak szerint állítsa be:

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket a talajra, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Emelje fel annyira a gép elejét, hogy az első gumiabroncsok elemelkedjen a talajról. Támassza alá a gépet emelőállványokkal a véletlen leesés megelőzése érdekében.

   Note: A négykerék-meghajtású típusok esetében a hátsó gumiabroncsoknak is el kell emelkedniük a talajtól.

  3. A hidrosztatika jobb oldalán lazítsa meg az ellenanyát a hajtásbeállító körhagyón (Ábra 92).

   g004147

   Figyelmeztetés

   A motornak járnia kell, miközben a finombeállítást végzi a hajtásbeállító körhagyón. Ez személyi sérülést okozhat.

   Tartsa távol kezét, lábát, arcát és más testrészeit a hangtompítótól, a motor egyéb forró alkatrészeitől és minden forgó alkatrésztől.

  4. Indítsa be a motort, majd forgassa el a körhagyót a hatlapú részénél fogva bármely irányba, amíg a kerekek forgása meg nem áll.

  5. Húzza meg az ellenanyát a beállítás rögzítéséhez.

  6. Állítsa le a motort, távolítsa el az emelőállványokat, és engedje le a gépet a talajra.

  7. Végezzen tesztvezetést a géppel, és győződjön meg arról, hogy nem indul meg.

  A hátsó kerékösszetartás beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ellenőrizze a hátsó kerékösszetartást.
  1. A kormánykereket forgassa el olyan helyzetbe, hogy a hátsó kerekek egyenesen előre nézzenek.

  2. Lazítsa meg az ellenanyát az összekötőrúd mindkét végén (Ábra 93).

   Note: Az összekötőrúd külső hornyos vége bal menetes.

   g004136
  3. A csavarkulcshorony segítségével forgassa el az összekötőrudat.

  4. Mérje meg a távolságot a hátsó kerekek elejénél és hátuljánál a tengely magasságában.

   Note: A hátsó kerekek elejénél lévő távolság nem lehet több 6 mm-nél a hátsó kerekeknél mért távolságnál.

  5. Ismételje meg az eljárást, ha szükséges.

  Hűtőrendszer karbantartása

  A hűtőrendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A hűtőfolyadék lenyelése mérgezést okozhat. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

  • A nyomás alatt lévő, forrón kiáramló hűtőfolyadék, valamint a forró hűtő és kapcsolódó alkatrészei súlyos égési sérüléseket okozhatnak.

   • Hagyja hűlni a motort legalább 15 percig, mielőtt levenné a hűtősapkát.

   • A hűtősapka megnyitásakor használjon rongyot, a sapkát pedig lassan nyissa meg, hogy a gőz eltávozhasson.

  A hűtőrendszer ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszert.
 • Tisztítsa meg a hulladékoktól a szűrőt, az olajhűtőt, illetve a hűtő elejét naponta, vagy gyakrabban poros, koszos munkakörülmények esetén. Lásd: Hulladékok eltávolítása a hűtőrendszerből.

  A hűtőrendszert víz és etilén-glikol fagyálló 50/50 arányú keverékével töltik fel. Ellenőrizze a tágulási tartály hűtőfolyadékszintjét mindennap a motor beindítása előtt. A hűtőrendszer kapacitása 6,6 liter.

  Vigyázat

  Ha a motor járt, a túlnyomás alatt lévő, forró hűtőfolyadék kilövellhet, és égési sérüléseket okozhat.

  • Ne vegye le a hűtősapkát, ha meleg a motor.

  • A hűtősapka megnyitásakor használjon rongyot, a sapkát pedig lassan nyissa meg, hogy a gőz eltávozhasson.

  1. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban (Ábra 94).

   A hűtőfolyadék szintjének a tágulási tartály oldalán található jelzések között kell lennie.

   g021866
  2. Ha a hűtőfolyadék szintje alacsony, vegye le a tágulási tartály sapkáját, és töltsön utána. Ne töltse túl.

  3. Tegye vissza a tágulási tartály sapkáját.

  Hulladékok eltávolítása a hűtőrendszerből

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Távolítsa el a hulladékokat a szűrőből és a hűtőből/olajhűtőből naponta.(Koszos üzemi körülmények között gyakrabban).
 • Minden 100 órában
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit.
 • Minden 2 évben
 • Öblítse át a hűtőrendszert, és töltse fel új hűtőfolyadékkal.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Alaposan tisztítsa meg a motor területét a törmelékektől.

  3. Oldja ki a bilincset, és forgatással nyissa ki a hátsó szűrőt (Ábra 95).

   g004138
  4. Mindkét oldalon alaposan tisztítsa meg a hűtő/olajhűtő környékét sűrített levegővel (Ábra 96).

   g021880
  5. Zárja be a szűrőt, és rögzítse a reteszt.

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfékek beállítása

  Be kell állítani a fékeket, ha a fékek holtjátéka nagyobb, mint 2,5 cm vagy nagyobb tartóerő szükséges (Ábra 97). A holtjáték az a távolság, amennyit a fékpedál mozog, mielőtt fékezési ellenállást észlelne.

  g026816

  Note: A kerékmotor foghézagjának segítségével mozgassa a dobokat előre és hátra, és győződjön meg arról, hogy a dobok a beállítás előtt és után is szabadok.

  1. A fékpedálok holtjátékának csökkentéséhez lazítsa meg a fékkábel menetes végén lévő első anyát a fékeket meghúzásához (Ábra 98).

   g011616
  2. Húzza meg a hátsó anyát a kábel visszafelé mozgatásához, amíg a fékpedálok holtjátéka 0,63–1,27 cm nem lesz, mielőtt a kerekeket befogná a fék (Ábra 97).

  3. Húzza meg az első anyákat, és győződjön meg arról, hogy mindkét kábel egyidejűleg működteti a fékeket.

   Note: Ügyeljen arra, hogy a kábelvezeték ne forogjon el az anyák meghúzása közben.

  A rögzítőfék reteszének beállítása

  Ha a rögzítőfék nem fog be és reteszel, állítsa be a fék rögzítőkampóját.

  1. Lazítsa meg a rögzítőfék rögzítőkampóját a vázhoz rögzítő 2 csavart (Ábra 99).

   g011617
  2. Nyomja a rögzítőfék pedálját előre, amíg a fék rögzítőpecke teljesen össze nem kapcsolódik a fék rögzítőkampójával (Ábra 99).

  3. A beállítás rögzítéséhez húzza meg a 2 csavart.

  4. Nyomja le a fékpedált a rögzítőfék kioldásához.

  5. Ellenőrizze a beállítást, és szükség esetén módosítson még rajta.

  Ékszíjak karbantartása

  A generátorékszíj szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Note: Megfelelő feszesség mellett a szíj 10 mm-t behajlik, ha 44 N súly nehezedik rá a szíjtárcsák között középen.

  1. Ha az ékszíj behajlása nem 10 mm, lazítsa meg a generátort rögzítő csavarokat (Ábra 100).

   g020537
  2. Növeljen vagy csökkentsen a generátorékszíj feszességén, majd húzza meg a csavarokat.

  3. Mérje meg újra az ékszíj behajlását a szíjfeszesség ellenőrzéséhez.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal, sebészi úton el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikacső és -tömlő megfelelő állapotban van, valamint az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény jól zár.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó furatokhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikavezetékek és tömlők ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket és tömlőket.
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket és tömlőket szivárgás, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából. A használat megkezdése előtt végezze el a szükséges javításokat.

  A hidraulikafolyadék ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
  1. Álljon a géppel sík felületre, engedje le a nyíróegységeket, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket és vegye ki a kulcsot.

  2. Tisztítsa meg a hidraulikatartály nyaka és töltőnyílása körüli területet (Ábra 101). Vegye le a sapkát a betöltőnyakról.

   g021215
  3. Vegye ki a nívópálcát betöltőnyakból, és törölje le egy tiszta ronggyal.

  4. Tegye vissza a nívópálcát a betöltőnyakba; ezután vegye ki, majd ellenőrizze a folyadékszintet.

   Note: A folyadékszintnek a nívópálca jelölésétől számított 6,3 mm-en belül kell lennie.

   Important: Ne töltse túl a hidraulikatartályt.

  5. Ha a szint alacsony, töltsön be a megfelelő folyadékból annyit, hogy a szint a TELE jelzésnél legyen.

  6. Tegye vissza a nívópálcát és a sapkát a betöltőnyakra.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A tartályt gyárilag kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal töltik fel. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta; lásd: A hidraulikafolyadék ellenőrzése.

  Javasolt hidraulikafolyadék: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (megnövelt élettartamú hidraulikafolyadék); kapható 19 literes kannában és 208 literes hordóban.

  Note: A javasolt cserefolyadék használata esetén ritkábban kell cserélni a folyadékot és a szűrőt.

  Más használható hidraulikafolyadékok: ha a Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nem kapható, használhat más olyan hagyományos, nyersolajbázisú hidraulikafolyadékot, amelynek tulajdonságai megfelelnek az alábbi anyagjellemzőknek, és amely megfelel az iparági szabványoknak. Ne használjon szintetikus folyadékot. A megfelelő termékről érdeklődjön valamilyen kenőanyag-forgalmazónál.

  Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért, ezért használja megbízható, neves gyártók termékét.

  Magas viszkozitási indexű/alacsony dermedéspontú kopásgátló hidraulikafolyadék, ISO VG 46

  Anyagjellemzők: 
   Viszkozitás, ASTM D44540 °C-on 44–48 cSt
   Viszkozitási index, ASTM D2270140 vagy magasabb
   Dermedéspont, ASTM D97–37 °C és –45 °C között
   Iparági előírások:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 vagy M-2952-S)

  Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  Important: A Toro által egyedüliként elfogadott, biológiailag lebomló szintetikus hidraulikafolyadék a Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid. Ez a folyadék kompatibilis a Toro hidraulika-rendszereiben használt elasztomerekkel, és széles hőmérséklet-tartományban használható. Ez a folyadék kompatibilis a hagyományos ásványi olajokkal, de maximális teljesítményhez alkalmas, és biológiailag lebomlik. A hidraulika-rendszerből alaposan ki kell mosni a hagyományos folyadékot. Az olaj 19 literes kannában és 208 literes hordóban kapható a hivatalos Toro márkakereskedésekben.

  A hidraulikafolyadék-tartály kapacitása

  A hidraulikafolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Ha a folyadék elszennyeződik, mosassa át a hidraulika-rendszert a helyi hivatalos Toro márkaszervizzel. A szennyezett hidraulikafolyadék a tiszta folyadékhoz képest tejszerűnek vagy feketének tűnik.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Emelje fel a motorháztetőt.

  3. Helyezzen egy nagy teknőt az hidraulikafolyadék-tartály aljához rögzített illesztés alá (Ábra 102).

   g004139
  4. Válassza le a tömlőt az illesztés aljáról, és engedje ki a hidraulikafolyadékot a teknőbe.

  5. Kösse vissza a tömlőt, ha már nem áramlik kifelé a hidraulikafolyadék.

  6. Töltse fel a tartályt hidraulikafolyadékkal, lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások és A hidraulikafolyadék-tartály kapacitása.

   Important: Csak a megadott hidraulikafolyadékot használja. A többi folyadék károsíthatja a rendszert.

  7. Szerelje vissza a tartálysapkát.

  8. Indítsa be a motort, majd az összes hidraulikus kezelőszervet megmozgatva oszlassa el a hidraulikafolyadékot a rendszerben.

  9. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás.

  10. Állítsa le a motort.

  11. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, és töltsön utána annyit, hogy a nívópálcán a TELE jelzésig érjen a szintje.

   Important: Ne töltse túl a tartályt.

  A hidraulikaszűrők cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a hidraulikaszűrőket.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a hidraulikaszűrőket.
 • A hidraulika-rendszer szervizelésiidőköz-jelzővel van ellátva (Ábra 103). Működési hőmérsékleten járó motor mellett ellenőrizze a jelzőt, a zöld zónában kell lennie. Ha a visszajelző a piros zónában van, cserélje ki a hidraulikaszűrőket.

  g004132

  Important: Bármilyen más szűrő használata érvénytelenítheti az egyes részegységekre vállalt garanciát.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tisztítsa meg a szűrő felszerelési területének környékét, és helyezzen egy teknőt a szűrő alá (Ábra 104) és (Ábra 105).

   g021271
   g004150
  3. Vegye ki a szűrőt.

  4. Kenje meg az új szűrő tömítését hidraulikaolajjal.

  5. Ellenőrizze a szűrő felfogatási területének tisztaságát.

  6. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön a rögzítési felületre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  7. Ismételje meg az eljárást a másik szűrőnél is.

  8. Indítsa be a motort és járassa nagyjából 2 percig a rendszer légtelenítéséhez.

  9. Állítsa le a motort és keressen esetleges szivárgást.

  A hidraulika-rendszer tesztcsatlakozóinak használata

  A hidraulika-rendszer tesztcsatlakozóinak segítségével tesztelheti a nyomást a hidraulikus körökben. Segítségért forduljon hivatalos Toro forgalmazójához.

  Használja az első hidraulikus csöveken lévő tesztcsatlakozókat segítségként a haladási hidraulikakör hibaelhárításakor (Ábra 106).

  g031993

  Használja a fűnyírásvezérlő blokkon lévő tesztcsatlakozókat segítségként a fűnyírás hidraulikakörének hibaelhárításakor (Ábra 107).

  g021221

  Használja az emelésvezérlő blokkon lévő tesztcsatlakozót segítségként az emelés hidraulikakörének hibaelhárításakor (Ábra 108).

  g003983

  A nyíróegységek rendszerének karbantartása

  Késekkel kapcsolatos óvintézkedések

  • A kopott vagy sérült kés vagy alsókés eltörhet, a letört darab pedig kirepülve súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat.

  • Ellenőrizze rendszeresen a nyíróegységeket kopás és sérülés szempontjából.

  • Óvatosan járjon el a nyíróegységek ellenőrzésekor. Burkolja be a késeket vagy viseljen védőkesztyűt, és legyen óvatos a motollák és a alsókések szervizelésekor. A motollákat és a alsókéseket csak cserélni vagy fenni szabad; tilos azokat kiegyenesíteni vagy hegeszteni.

  • A több nyíróegységgel rendelkező gépeken végezze körültekintően a motolla forgatását; a másik nyíróegységek motollái is forogni kezdhetnek.

  A hengerkés és a fenékkés közötti érintkezés beállításának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a forgókés-fenékkés érintkezést.
 • Ellenőrizze minden nap a munka megkezdése előtt a forgókés-fenékkés érintkezést, függetlenül attól, hogy az előző alkalommal a vágásminőség elfogadható volt. A forgókésnek és a fenékkésnek teljes hosszában finoman érintkeznie kell (lásd a Kezelői kézikönyvben a forgókés fenékkéshez állításával foglalkozó szakaszt).

  A nyíróegységek fenése visszaforgatással

  Figyelmeztetés

  A hengerkések vagy más mozgó alkatrészek érintése személyi sérülést okozhat.

  • Tartsa távol ujjait, kezét és ruházatát a hengerkésektől és más mozgó alkatrészektől.

  • Soha ne próbálja meg kézzel vagy lábbal forgatni a hengerkéseket, amikor jár a motor.

  Note: A kések fenésekor az összes első egység együtt működik, illetve az összes hátsó egység is együtt működik.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsoló KIKAPCSOLT helyzetbe.

  2. Oldja ki és emelje fel az ülést az élezőkarokhoz való hozzáférés érdekében (Ábra 109).

  3. A hengerkést és a fenékkést úgy állítsa egymáshoz, hogy lehetőség legyen minden élezni kívánt nyíróegység élezésére, lásd: a nyíróegységek Kezelői kézikönyve.

  4. Indítsa be a motort, és járassa alacsony alapjárati fordulatszámon.

   Veszély

   Késfenés közben a motorfordulatszám módosítása esetén a hengerkések megállhatnak.

   • Ne módosítsa a motorfordulatszámot késfenés közben.

   • Késfenést csak alacsony alapjáraton járó motorral végezzen.

  5. Válassza ki az első, hátsó vagy mindkét élezőkart annak meghatározásához, hogy mely egységeket kívánja élezni (Ábra 109).

   Veszély

   A személyi sérülések elkerülése érdekében feltétlenül távolodjon el a nyíróegységektől, mielőtt továbblép az eljárásban.

  6. A fűnyírás/vonulás kar FűNYíRáS helyzetében állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsoló AKTIVáLT helyzetbe. Tolja előre a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarját, hogy megkezdje a visszaforgatásos fenést a kijelölt hengerkéseknél.

  7. Hordjon fel késfenő pasztát a hengerkésekre hosszú nyelű ecsettel.

   Important: Soha ne használjon rövid nyelű ecsetet.

  8. Ha a hengerkés élezés közben elakad vagy egyenetlenül jár, állítson be nagyobb hengerkés-fordulatszámot, amíg a fordulatszám nem stabilizálódik, majd állítsa vissza a hengerkés fordulatszámát az Ön által kívánt fordulatszámra.

  9. Ha a nyíróegységeken késfenés közben szeretne beállítást végezni, a fűnyírás, leengedés/felemelés vezérlőkarját hátrahúzva állítsa le a hengerkéseket, állítsa az aktiváló/kikapcsoló kapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe, és állítsa le a motort.

   A beállítások elvégzése után ismételje meg a 4–8. lépést.

   g021209
  10. Ismételje meg az eljárást az összes nyíróegységen, amelyen késfenést szeretne végezni.

  11. Ha végzett, állítsa vissza a késfenő karokat FűNYíRáS helyzetbe, engedje le az ülést, és mosson le minden késfenő pasztát a nyíróegységekről.

   Note: Állítsa be a nyíróegység hengerkése és a fenékkés közötti érintkezését szükség szerint. Állítsa be a nyíróegység forgókés-fordulatszámát a kívánt fűnyírási beállításhoz.

   Important: Ha késfenés után a visszaforgatás kapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe, a nyíróegységek nem fognak felemelkedni vagy megfelelően működni.

   Note: A vágóél további javítása érdekében a késfenést követően simítsa át reszelővel az alsókés homlokfelületét. Ezzel eltávolítja a vágóélről a rajta esetleg kialakult sorját és durva éleket.

  Tisztítás

  A gép lemosása

  Mossa le a gépet szükség szerint csak vízzel vagy enyhe mosószerrel is. A gép lemosásához rongyot is használhat.

  Important: A gép tisztítására ne használjon se sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  Important: Ne használjon nagynyomású mosót a gépen. A nagynyomású mosó károsíthatja az elektromos rendszert, lelazíthat fontos címkéket, vagy kimoshatja a fontos zsírt a súrlódó pontokból. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor és az akkumulátor környékén.

  Important: Ne járó motorral mossa a gépet. A gép lemosása járó motor mellett belső motorkárosodást okozhat.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  A vontatóegység előkészítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tisztítsa meg alaposan a vontatóegységet, a nyíróegységeket és a motort.

  3. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  4. Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát; szükség esetén húzza meg azokat.

  5. Zsírozza meg az összes zsírzószemet és forgáspontot. Törölje le a felesleges kenőanyagot.

  6. Finoman csiszolja meg és fesse le javítófestékkel a festett területet ott, ahol az megkarcolódott, lepattogzott vagy rozsdás lett. Javítson ki minden horpadást a fémvázon.

  7. Az akkumulátor és a kábelek szervizelését végezze az alábbiak szerint; lásd: A villamos rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírásokID000-448-328:

   1. Kösse le az akkumulátorsarukat az akkumulátor pólusairól.

   2. Tisztítsa meg az akkumulátort, a sarukat és a pólusokat drótkefe és sütőszódaoldat segítségével.

   3. Vonja be a sarukat és az akkumulátorpólusokat Grafo 112X védőzsírral (Toro cikksz. 505-47) vagy vazelinnel a korrózió megelőzésére.

   4. 60 naponta tegye 24 órás csepptöltésre az akkumulátort, hogy megelőzze a szulfátosodását.

  A motor előkészítése

  1. Ürítse le a motorolajat az olajteknőből, és szerelje be a leeresztőcsavart.

  2. Távolítsa el és selejtezze az olajszűrőt. Szereljen fel új olajszűrőt.

  3. Töltse fel a motort a megadott motorolajjal.

  4. Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton kb. 2 percig.

  5. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  6. Öblítse át az üzemanyagtartályt friss, tiszta üzemanyaggal.

  7. Biztosítsa az üzemanyagrendszer összes szerelvényét.

  8. Tisztítsa ki alaposan és szervizelje a légszűrőegységet.

  9. Tömítse el a légszűrő bemenetét és a kipufogónyílást vízálló maszkolószalaggal.

  10. Ellenőrizze a hűtőfolyadék fagyáspontját, szükség esetén töltse be víz és etilén-glikol fagyálló 50/50 arányú keverékét a régióban várható legalacsonyabb hőmérsékletnek megfelelően.