Bevezetés

A jelen munkaeszköz professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazáshoz készült célorientált gyeppermetező jármű. Elsősorban parkok, golfpályák, sportpályák és kereskedelmi területeken létesített füves területek jól karbantartott gyepének permetezésére készült.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Fontos: mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és egyéb termékinformációkat.

g238191

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A kezelő vagy a tulajdonos által nem megfelelően végzett karbantartás személyi sérüléssel járhat. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Ábra 2), amelynek jelentése lehet Vigyázat, Figyelmeztetés vagy Veszély – személyes munkavédelmi utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet.

A gép tervezése az SAE J2258 szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

A termék személyi sérülést okozhat. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a jelen Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • A vegyszerekkel való érintkezés elleni védelem érdekében viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE). A permetezőrendszerben használt vegyi anyagok veszélyesek és mérgezőek lehetnek.

 • Tartsa távol kezeit és lábait a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Ne tartózkodjon a permetezőfúvókák kimeneténél és a permet szóródásának területén. Tartsa a járókelőket és háziállatokat biztonságos távolságra a géptől.

 • Ne engedjen gyermekeket a működési területre. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt megkezdené a gép feltöltését, kiürítését és szervizelését, illetve elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra, amelynek jelentése lehet Vigyázat, Figyelmeztetés vagy Veszély – személyes munkavédelmi utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

A kézikönyvben a szükséges helyeken további biztonsági információkat is találhat.

Emellett látogasson el a www.Toro.com weboldalra is, ahol további biztonságos üzemeltetési gyakorlatokat, többek között biztonsággal kapcsolatos tippeket és oktatóanyagokat találhat.

A kézikönyv nem mutatja be a jelen géphez alkalmas összes munkaeszközt. További biztonsági utasításokért lásd az egyes munkaeszközökhöz mellékelt kezelői kézikönyvet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal131-5808
decal120-0616
decal120-0622
decal119-9434
decal104-8904
decal127-6976
decal120-0617
decal125-4052
decal125-8139
decal127-3966
decal127-3936
decal127-3937
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8294

Felszerelés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Note: Amennyiben kérdései merülnek fel, vagy további információkra van szüksége a permetezést vezérlő rendszerrel kapcsolatban, tekintse meg a rendszerhez mellékelt Kezelői kézikönyvet.

Important: Ez a permetező permetezőfúvókák nélkül kerül forgalomba.A permetező használatához be kell szereznie és fel kell szerelnie a fúvókákat. Az elérhető szakaszkészletekkel és tartozékokkal kapcsolatos információkért forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz. A fúvókák felszerelését követően a permetező első használata előtt állítsa be a szakaszok megkerülőszelepeit, hogy a nyomás és a kijuttatási mennyiség egy vagy több szakasz kikapcsolása esetén is azonos maradjon minden szakasznál. Lásd: A permetezőáram kalibrálása.

Important: A Multi Pro WM gyeppermetező használatához a Workman járművet négyoszlopos bukókerettel vagy fülkével kell felszerelni.

A meglévő plató eltávolítása

Vigyázat

A teljes plató tömege körülbelül 95 kg. Ha a platót segítség nélkül távolítja el, sérülést szenvedhet.

 • Ne próbálja meg egyedül felszerelni vagy eltávolítani a platót.

 • Kérjen segítséget 2-3 másik személytől, vagy használjon híddarut.

 1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és indítsa be a motort.

 2. Tolja előre a hidraulikus emelő karját, és engedje le a platót, amíg a munkahengerrúd végénél lévő emelő munkahengerekhez tartozó kengyelcsapszegek ki nem lazulnak a platórögzítő lemezek szerelőnyílásaiban.

 3. Engedje ki a hidraulikus emelő karját, reteszelje a hidraulikus emelő zárját, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot; lásd a gép Kezelői kézikönyvét.

 4. Távolítsa el a biztosítócsapokat a munkahengerrúd kengyelcsapszegeinek külső végéből (Ábra 3).

  g002368
 5. Távolítsa el a munkahengerrúd végeit a platórögzítő lemezhez rögzítő kengyelcsapszegeket a csapszegeket a gép középvonala felé nyomva (Ábra 3).

 6. Távolítsa el a plató forgócsapkonzoljait a gép vázcsatornáihoz rögzítő biztosítócsapokat és kengyelcsapszegeket (Ábra 4).

  g002369
 7. Emelje le a platót a járműről.

 8. Tárolja az emelő munkahengereket a tárolókapcsokban.

A tartálycsúszka felszerelésének előkészítése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Hátsó mellékhajtáskészlet, nagy teherbírású Workman jármű (kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek)1
Nagy térfogatáramú hidraulikakészlet, Workman HDX automata haszonjármű (nem TC típusú HDX automata modell)1
Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlet, kézi sebességváltóval rendelkező Workman haszonjármű (kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek)1
Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlet, automata sebességváltós Workman haszonjármű (HDX automata modell)1

Hátsó mellékhajtáskészlet felszerelése a nagy teherbírású Workman járművekre (kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek)

Kézi sebességváltóval rendelkező HD és HDX Workman modellek esetén hiánytalanul szerelje fel a nagy teherbírású Workman járművekhez tartozó hátsó mellékhajtáskészletet; lásd a nagy teherbírású Workman járművekhez tartozó hátsó mellékhajtáskészlet Felszerelési utasításait.

Nagy térfogatáramú hidraulikakészlet, Workman HDX automata haszonjármű (nem TC típusú HDX automata modell)

Hiánytalanul szerelje fel a Workman HDX automata haszonjárművekhez tartozó nagy térfogatáramú hidraulikakészletet; lásd a Workman HDX automata haszonjárművekhez tartozó nagy térfogatáramú hidraulikakészlet Felszerelési utasításait.

A permetezőcsúszka felemelése

Egy 408 kg-os teherbírású emelőberendezés segítségével emelje ki a tartálycsúszkát a szállítókonténerből a 2 elülső és a 2 hátsó emelési pontnál tartva (Ábra 5).

Note: Gondoskodjon arról, hogy a tartálycsúszkát elég magasra emelje a bakok felszereléséhez.

g023738

Multi Pro Workman gyeppermetező simítókészlet (kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek)

Kézi sebességváltóval rendelkező HD és HDX Workman modellek esetén végezze el a kézi váltóműves Workman haszonjárművekhez tartozó Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlethez mellékelt lépéseket; lásd a kézi sebességváltóval rendelkező Workman haszonjárművekhez tartozó Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlet felszerelési utasításait.

Multi Pro Workman gyeppermetező simítókészlet (HDX automata modell)

HDX sorozatú automata Workman modellek esetén végezze el az automata sebességváltós Workman haszonjárművekhez tartozó Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlethez mellékelt lépéseket; lásd az automata sebességváltós Workman haszonjárművekhez tartozó Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlet felszerelési utasításait.

A tartálycsúszkához tartozó leszorítókonzolok felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Leszorítókonzolok2
 1. Távolítsa el a 2 hátsó peremes csavart és a 2 peremes rögzítőanyát, amelyek a motorcső tartókonzolját rögzítik a gépvázhoz (Ábra 6).

  Note: Őrizze meg a rögzítőelemeket a későbbi felhasználás érdekében.

  g028410
 2. Forgassa el az emelő munkahengert, hogy elegendő hely legyen a tartálycsúszkához tartozó leszorítókonzol felszereléséhez (Ábra 6).

 3. Rögzítse a leszorítókonzolokat a tartókonzolon és a vázon az 1. lépés során eltávolított 2 peremes csavar és peremes rögzítőanya segítségével (Ábra 7).

  g028421
 4. Húzza meg a csavarokat és az anyákat 91–113 N∙m nyomatékkal.

 5. Ismételje meg az 1–4. lépést a gép ellentétes oldalán.

A tartálycsúszka felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Tartály- és csúszkaegység1
Kengyelcsapszegek2
Kúpos kengyelcsapszeg2
Sasszegek2
Biztosítócsapok4
Csavar (½ × 1½")2
Anyák (½")2

Veszély

A permetezőtartály-egység tárolt energia okozta veszélyt jelent. Ha az egység a felszerelés vagy eltávolítás során nincs megfelelően rögzítve, akkor elmozdulhat vagy leeshet, ezzel az Ön vagy más nézelődők sérülését okozva.

A permetezőtartály-egység rögzítéséhez használjon pántokat és egy felfüggesztett emelőberendezést a telepítés, eltávolítás és minden olyan karbantartási művelet során, amikor eltávolítja a rögzítőelemeket.

 1. Az emelőberendezés segítségével emelje fel a tartálycsúszkaegységet (Ábra 8), és igazítsa a járműváz fölé úgy, hogy a szivattyú és a szelepegységek hátrafelé nézzenek.

  Note: Kérjen meg valakit, hogy segítsen az alábbi lépések elvégzésében.

  g023738
 2. Lassan engedje le a tartálycsúszkát a gépvázra.

 3. Tolja ki az emelő munkahengereket a tartálycsúszkán lévő konzolokig, majd igazítsa egymáshoz a hengerszerelvényeket és a tartálycsúszka konzoljain lévő furatokat (Ábra 9).

  g022353
 4. Rögzítse a tartálycsúszkát az emelő munkahengerekhez a gép két oldalán lévő kengyelcsapszegek és sasszegek segítségével.

 5. Igazítsa egymáshoz a tartálycsúszkaegység hátulján lévő forgócsapok furatait és a járműváz végén lévő platóforgócső furatait (Ábra 10).

  g022354
 6. Helyezzen be egy kúpos kengyelcsapszeget és 2 biztosítócsapot a forgócsapba, ezzel rögzítve a tartályegységet a vázhoz (Ábra 10).

 7. Tolja ki az emelő munkahengereket a tartály megemeléséhez és a tömege megtámasztásához.

  Note: Válassza le a tartályegységet az emelőberendezésről.

 8. Vegye ki a platókitámasztót a bukókeret paneljének hátulján található tartókból (Ábra 11).

  g002397
 9. Nyomja rá a platókitámasztót a munkahengerrúdra, ügyelve arra, hogy a kitámasztó végén levő fülek felfeküdjenek a munkahenger hengerének végére és a munkahengerrúd végére (Ábra 12).

  g009164

A leeresztőszelep rögzítése

 1. Távolítsa el a permetezőtartály leeresztőszelepét és tömlőjét a csúszkacsatornához rögzítő kábelkötözőt (Ábra 13).

  g213728
 2. Húzza a leeresztőszelepet és a tömlőt a csúszkacsatorna külső részéhez (Ábra 14A).

  g213726
 3. Távolítsa el a 2 peremes csavart (5/16 × ⅝") a leeresztőszelep házából (Ábra 14).

 4. Rögzítse a leeresztőszelepet a leeresztőszelep konzoljára (Ábra 14B) a 3. lépés során eltávolított 2 peremes csavar (5/16 × ⅝") segítségével.

 5. Szorítsa meg kézzel a 2 peremes csavart (Ábra 14B).

Az akkumulátor lekötése

Figyelmeztetés

Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a permetezőt és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

 • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

 • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

Figyelmeztetés

Az akkumulátor pólusai vagy a fémszerszámok a permetező fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

 • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy annak pólusai ne érjenek a permetező fémalkatrészeihez.

 • Ügyeljen arra, hogy a fémszerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a permetező fémalkatrészei között.

 1. Nyomja össze az akkumulátorfedél oldalait, hogy a fülei elváljanak az akkumulátorrekesz alján lévő nyílásoktól, majd vegye le az akkumulátorfedelet (Ábra 15).

  g028456
 2. Csúsztassa vissza a fedelet, és kösse le a negatív akkumulátorpólust az akkumulátorról (Ábra 15).

 3. Kösse le a pozitív akkumulátorpólust az akkumulátorról (Ábra 15).

A fordulatszám-érzékelő kábelkötegének csatlakoztatása

A fordulatszám-érzékelő kábelkötegének csatlakoztatása (kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek)

 1. Keresse meg a fordulatszám-érzékelő áramkörének 3 foglalatos csatlakozóját és a jármű áramkörének 3 tűs csatlakozóját a permetező kábelkötegénél.

 2. A gép váltóművénél csatlakoztassa a gép a fordulatszám-érzékelőhöz tartozó kábelkötegének 3 tűs csatlakozóját a permetező a fordulatszám-érzékelőhöz tartozó kábelkötegének 3 foglalatos csatlakozójához (Ábra 16).

  g024088
 3. Csatlakoztassa a permetező kábelkötegénél lévő, a jármű áramköréhez tartozó 3 tűs csatlakozót a gép kábelkötegénél lévő, a jármű áramköréhez tartozó 3 foglalatos csatlakozóhoz.

A fordulatszám-érzékelő kábelkötegének csatlakoztatása (HDX automata modell)

 1. Keresse meg a fordulatszám-érzékelőhöz tartozó 3 foglalatos csatlakozót a permetező kábelkötegénél (Ábra 17).

  g028436
 2. Csatlakoztassa a gép a fordulatszám-érzékelőhöz tartozó kábelkötegének 3 tűs csatlakozóját a permetező a fordulatszám-érzékelőhöz tartozó kábelkötegének 3 foglalatos csatlakozójához (Ábra 17).

A permetezőszivattyú összekapcsolása

 • Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetén kapcsolja a TLT-tengelyt a váltómű TLT-jéhez; lásd a kézi sebességváltóval rendelkező Workman haszonjárművekhez tartozó Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlet Felszerelési utasításait.

 • HDX automata modellek esetén csatlakoztassa a hidraulikus motor tömlőit a nagy térfogatáramú hidraulikapanel gyorskioldó szerelvényeihez; lásd az automata sebességváltós Workman haszonjárművekhez tartozó Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlet Felszerelési utasításait.

A kezelői konzol felszerelése a gépre

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Konzoltartó1
Peremes rögzítőanya (5/16")3
Peremes csavar (5/16")3
Műanyag persely2
Kezelői konzol1
Rugós szorítócsap1
Kézzel hajtható gomb1

A konzoltartó felszerelése

Note: Bizonyos Workman járművek esetében a kezelői szerelőlap a műszerfal ugyanazon pontján rögzül, ahová az opcionális kézigázkészlet tartókonzolja van felszerelve. Ha a kézigázkészlet fel van szerelve, távolítsa el a kézigázegység tartókonzolját a műszerfalról, igazítsa a kezelői szerelőlapot a műszerfalhoz, és szerelje a kézigáztartót a kezelői szerelőlapra. A kézigázegység eltávolítására és felszerelésére vonatkozó utasításokért lásd a kézigázkészlet Felszerelési utasításait.

 1. Távolítsa el a műszerfal alsó-középső részét a műszerfaltartó konzolhoz rögzítő 3 csavart és 3 anyát (Ábra 18).

  Note: Előfordulhat, hogy bizonyos régebbi Workman gépeken 4 csavar és peremes anya található.

  Note: Selejtezze le a csavarokat és az anyákat.

  g028408
 2. Igazítsa egymáshoz a kezelői konzol tartókonzolján lévő furatokat és a műszerfaltartó konzol furatait (Ábra 18).

 3. Rögzítse a műszerfaltartó konzolt és a tartókonzolt a 3 peremes csavar (5/16 × 1") és a 3 peremes rögzítőanya (5/16") segítségével.

 4. Húzza meg a csavarokat és az anyákat (Ábra 18).

 5. Illessze be a 2 műanyag perselyt a tartókonzolba (Ábra 18).

A kezelői konzol felszerelése a gépre

 1. Távolítsa el a sasszeget, amely a kezelői konzol forgócsapját rögzíti a permetezőtartály tartókonzoljához.

 2. Szerelje fel a kezelői konzolt a kezelői tartókonzolra, és rögzítse a kezelői konzolt a rugós szorítócsap segítségével (Ábra 19).

  Note: Ügyeljen arra, hogy a rugós csap rá legyen fordítva a forgócsapra, ezzel biztosítva a rugós szorítócsap rögzítését.

  g033521
 3. Szerelje fel a kézzel hajtható gombot, majd szorítsa meg, hogy működés közben a konzol ne fordulhasson el (Ábra 19).

A permetező elektromos kábelkötegeinek beszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

J-kapcsok3
Csavar (¼ × ¾")1
Peremes anya (¼")1

A permetező hátsó elektromos kábelkötegének elvezetése a kezelői konzolhoz

 1. Szereljen fel 2 J-kapcsot a középső konzolra a Ábra 20 vagy Ábra 21 szerinti pozíciókba a meglévő csavarok használatával.

  g002507
  g028443
 2. Szereljen fel egy J-kapcsot az utasülés mögé (Ábra 22) egy csavar (¼ × ½") és egy peremes anya (¼") használatával.

  g024089
 3. Rögzítse a kezelői konzol kábelkötegét a konzol és a bukókeret burkolatához a J-kapcsok segítségével (Ábra 22).

A hátsó elektromos kábelköteg csatlakoztatása a kezelői konzolon lévő elülső elektromos kábelköteghez

 1. Igazítsa egymáshoz a permetező hátsó kábelkötegének 38 tűs csatlakozóján található 2 kulcsot és a kezelői konzolhoz csatlakoztatott elülső kábelköteg 38 foglalatos csatlakozójának 2 kulcshornyát (Ábra 23).

  g033524
 2. Csatlakoztassa a hátsó kábelköteg csatlakozóját az elülső kábelköteg csatlakozójához, amíg a csatlakozók reteszei szorosan össze nem pattannak (Ábra 23).

A permetező biztosítékdobozának felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Biztosítékcímke (127-3966)1
 1. A permetező kezelői konzoljánál vezesse el az elülső kábelköteg biztosítékdobozokkal ellátott leágazását a műszerfal alsó része és a gépváz keresztcsöve között, majd vezesse le a gép biztosítékdobozának előre néző oldala felé (Ábra 24).

  g033528
 2. Keresse meg a szigetelés nélküli csatlakozóaljzatot a gép biztosítékdobozánál lévő nyitott, sárga színű tápvezeték végénél, valamint a szigetelt, penge alakú csatlakozót a permetező bekötésének biztosítékdobozánál lévő opcionális, sárga színű tápvezetéket (Ábra 25).

  g033529
 3. Csatlakoztassa a gép biztosítékdobozához tartozó, szigetelés nélküli csatlakozóaljzatot a permetező biztosítékdobozához tartozó szigetelt, penge alakú csatlakozóhoz (Ábra 25).

 4. Igazítsa a permetező biztosítékdobozán lévő T-szerelvényt a gép biztosítékdobozának T-alakú nyílásaihoz, majd csúsztassa a permetező biztosítékdobozát a nyílásokba, amíg az teljesen fel nem ül a helyére (Ábra 26).

  g028445
 5. Helyezze fel a biztosítékcímkét a permetező biztosítékdoboza mellé.

A permetező kábelkötegének csatlakoztatása az akkumulátorhoz

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Akkumulátorpólus csavarja2
Rögzítőanya2
Fedél – széles (akkumulátorpólus – piros)1

A pozitív akkumulátorpólus előkészítése

Figyelmeztetés

Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a permetezőt és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

 1. Távolítsa el a pozitív és a negatív akkumulátorkábel saruján lévő anyákat és T-csavarokat (Ábra 27).

  Note: Az anyákra és a T-csavarokra a továbbiakban nincs szükség.

  g033559
 2. Távolítsa el a (keskeny) fedelet a pozitív akkumulátorkábelről (Ábra 28).

  Note: A keskeny akkumulátorfedélre a továbbiakban nincs szükség.

  g033568
 3. Szerelje fel a széles akkumulátorfedelet a piros akkumulátorkábel fölé a Ábra 28 szerint.

  Note: Csúsztassa a fedelet a kábelek fölé úgy, hogy hozzá lehessen férni a pólushoz.

 4. Illessze az olvadó link gyűrűs saruját (a permetező kábelezése) a széles akkumulátorfedélbe a Ábra 29 szerint.

  g033560
 5. Lazán helyezzen fel egy póluscsavart és egy rögzítőanyát a pozitív és negatív akkumulátorkábel sarujára (Ábra 30).

  g033558
 6. Rögzítse a kiolvasztható vezeték gyűrűs saruját (a permetező kábelkötege) a póluscsavar oszlopára, amelyet egy rögzítőanya segítségével rögzített a pozitív akkumulátorkábelre (Ábra 31).

  g033561
 7. Rögzítse a negatív kábel gyűrűs kábelsaruját (fekete – a permetező kábelkötege) a póluscsavar oszlopára, amelyet egy rögzítőanya segítségével rögzített a negatív akkumulátorkábelre (Ábra 31).

 8. Szerelje a pozitív akkumulátorkábelt a pozitív akkumulátorpólusra, és húzza meg kézzel a rögzítőanyát (Ábra 32).

  g033567
 9. Szerelje a negatív akkumulátorkábelt a negatív akkumulátorpólusra, és húzza meg kézzel a rögzítőanyát.

 10. Nyomja össze az akkumulátorfedél oldalait, igazítsa a fedélen lévő füleket az akkumulátorrekesz alján lévő nyílásokhoz, majd engedje el az akkumulátorfedelet (Ábra 33).

  g033557

A tartálycsúszka leengedése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Csavar (½ × 1½")2
Önbiztosító anya (½")2
 1. Indítsa el a gépet, és kissé emelje meg a tartálycsúszkát az emelő munkahengerek segítségével.

 2. Távolítsa el a platókitámasztót az emelő munkahengerről, és helyezze a kitámasztót a bukókeret paneljének hátulján található tartókba (Ábra 34 és Ábra 35).

  g033569
  g002397
 3. Az emelő munkahengerek segítségével lassan engedje le a tartályt a vázra.

  Note: Kérjen meg valakit, hogy a leengedés során felügyelje a tartálycsúszkát. Ügyeljen az esetlegesen becsípődő vagy meghajló tömlőkre és vezetékekre.

 4. Ellenőrizze, hogy a tartálycsúszka megfelelően illeszkedik-e a gépvázra.

 5. Távolítsa el a szervizfedeleket a csúszkaváz mindkét oldaláról (Ábra 36).

  g022355
 6. Ellenőrizze a csúszkaváz nyílásán keresztül látható tömlőket vagy vezetékeket, hogy nem lát-e rajtuk becsípődésre vagy meghajlásra utaló jeleket.

  Important: Ha a tartálycsúszkaegység valamelyik tömlője vagy vezetéke becsípődött vagy meghajlott, emelje fel az egységet, módosítsa az elhelyezését, majd kösse vissza az egyes elemeket.

 7. Igazítsa egymáshoz az első rögzítőkereteket és a A tartálycsúszkához tartozó leszorítókonzolok felszerelése című rész során felszerelt leszorítókonzolokat.

 8. Rögzítse a tartálycsúszkaegység leszorítókonzolját a vázon lévő platókonzolhoz a gép mindkét oldalánál egy csavar (½ × 1½") és egy rögzítőanya (½") segítségével a Ábra 36 szerint.

 9. Húzza meg a csavart és a rögzítőanyát 91–113 N∙m nyomatékkal.

 10. Ismételje meg a 7–9. lépést a tartálycsúszka és a gép másik oldalán.

A középső szórórúdszakasz felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Középső szórórúdegység1
Csavar (⅜ × 1")10
Peremes rögzítőanya (⅜")10
Szórórúdszállító-tartó2
Csavar (½ × 1¼")4
Peremes anya (½")4

A szórórúdszállító-tartók felszerelése

 1. Rögzítse az emelőberendezést a középső szórórúdszakaszra, és vegye ki a szakaszt a szállítókonténerből.

 2. Igazítsa a szórórúdszállító-tartókat a középső gémszakaszhoz (Ábra 37).

  g028458
 3. Szerelje a tartókat a szórórúdszakaszra (Ábra 37 és Ábra 38) 6 csavar (⅜ × 1") és 6 peremes rögzítőanya (⅜") segítségével.

  g028459
 4. Húzza meg a csavarokat és az anyákat 37–45 N∙m nyomatékkal.

A középső szórórúd-szakasz felszerelése a tartálycsúszkára

 1. Indítsa el a gépet, távolítsa el a platókitámasztót az emelő munkahengerről, tegye el a kitámasztót, engedje le a tartálycsúszkát, állítsa le a gépet, majd távolítsa el az indítókulcsot az indítókapcsolóból.

 2. Igazítsa egymáshoz a középső szórórúdegység szakaszrögzítő konzoljainak alsó furatait és a permetező csúszkavázán lévő szórórúd-tartók alulról a harmadik furatát a Ábra 39 szerint.

  Note: Szükség esetén lazítsa meg a szórórúdtartókat, és a furatok megfelelő beállítása érdekében igazítsa őket a középső szórórúdszakaszhoz. Húzza meg a csavarokat és az anyákat 67–83 N∙m nyomatékkal.

  g028460
 3. Szerelje a középső szórórúdegységet a permetező csúszkavázára 4 csavar (½ × 1¼") és 4 rögzítőanya (½") segítségével.

 4. Húzza meg a csavarokat és az anyákat 67–83 N∙m nyomatékkal.

A szórórúd emelőszelepéhez tartozó tömlők és vezetékek csatlakoztatása

 • Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetén lásd a kézi sebességváltóval rendelkező Workman haszonjárművekhez tartozó Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlet Felszerelési utasításait.

 • HDX automata modellek esetén lásd az automata sebességváltós Workman haszonjárművekhez tartozó Multi Pro WM gyeppermetező simítókészlet Felszerelési utasításait.

A bal és jobb oldali szórórúdszakasz felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Bal oldali szórórúdszakasz1
Jobb oldali szórórúdszakasz1
Peremes csavarok (⅜ × 1¼")8
Féktartó lemezek8
Peremes rögzítőanyák (⅜")8
Kengyelcsapszeg2
Sasszeg2

Az egyes szórórúdszakaszok tömege egyenként kb. 14 kg.

 1. Távolítsa el a 4 peremes csavart (⅜ × 1¼"), a 4 féktartó lemezt és a 4 peremes rögzítőanyát (⅜") a középső szórórúdszakasz csuklós konzoljáról.

 2. Forgassa el a középső szórórúdszakasz végénél lévő csuklócsapkonzolokat úgy, hogy a konzolok függőlegesen igazodjanak egymáshoz (Ábra 40).

  g028737
 3. Emelje fel a külső szórórúdszakaszt, majd igazítsa egymáshoz a külső szórórúdszakasz végénél lévő háromszög alakú rögzítőlemez furatait és a csuklócsapkonzol furatait.

  Note: Ügyeljen arra, hogy a permetezőfúvókák fejtoldatai hátrafelé nézzenek.

 4. Szerelje a csuklópántos lemezt a háromszög alakú lemezre az 1. lépés során eltávolított 4 peremes csavar, 4 féktartó lemez és 4 peremes anya segítségével (Ábra 40).

 5. Húzza meg a csavarokat és az anyákat 37–45 N∙m nyomatékkal.

 6. Igazítsa a szórórúdemelő munkahenger végén lévő rudat a csuklócsapkonzol kürtjén lévő furatokhoz (Ábra 40).

  g028738
 7. Rögzítse a rúdvéget a csuklócsapkonzolhoz egy kengyelcsapszeg és egy sasszeg segítségével (Ábra 40).

 8. Ismételje meg az 1–5. lépést a középső szórórúdegység másik oldalán, az ellentétes szórórúdszakasszal is.

  Note: Az eljárás befejezése előtt gondoskodjon arról, hogy a permetezőfúvókák fejtoldatai hátrafelé nézzenek.

A szórórúdtömlők felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Tömlőbilincsek3
R-bilincs2
Vállas csavar2
Alátét2
Anya2

A bal és jobb oldali szórórúdszakaszok tömlőinek felszerelése

 1. Vezesse el a szórórúdszakaszok tömlőit a Ábra 42 és Ábra 43 szerint.

  g028468
  g213727
 2. Rögzítse a szórórúdtömlőket a középső szórórúdszakasz elülső oldalához (Ábra 42 és Ábra 43) 1 R-bilincs, 1 vállas csavar (5/16 × 1"), 1 rögzítőanya (5/16") és 1 alátét (5/16") segítségével.

 3. Szerelje a szórórúdszakaszhoz tartozó tömlőt a szórórúdszakasznál lévő bordás T-szerelvényre, és rögzítse a tömlőt egy tömlőbilinccsel (Ábra 42 és Ábra 43).

  Note: A tömlő felszerelésének megkönnyítése érdekében vigyen fel egy réteg folyékony szappant a T-idom tömlőcsonkjára.

 4. Ismételje meg az 1–3. lépést a permetező másik oldalán lévő szórórúdszakaszhoz tartozó tömlőnél is.

A középső szórórúdszakaszhoz tartozó tömlő felszerelése

 1. Vezesse el a középső szórórúdszakasz tömlőjét a Ábra 44 szerint.

  g028471
 2. Szerelje a szórórúdszakaszhoz tartozó tömlőt a középső szórórúdszakasznál lévő bordás T-szerelvényre, és rögzítse a tömlőt egy tömlőbilinccsel (Ábra 44).

  Note: A tömlő felszerelésének megkönnyítése érdekében vigyen fel egy réteg folyékony szappant a T-idom tömlőcsonkjára.

A fúvókák felszerelése

A vegyi anyagok felviteléhez használt fúvókák típusa a szükséges kijuttatási mennyiségtől függően eltérő, ezért a készlet fúvókákat nem foglal magában. Az igényeinek megfelelő fúvókák beszerzését illetően forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz, és készüljön fel az alábbi információk megadására:

 • A kívánt kijuttatási mennyiség liter/ha, amerikai gallon/hold és amerikai gallon/1000 ft² értékben kifejezve.

 • A jármű kívánt sebessége km/h-ban kifejezve.

 1. Csavarja be vagy illessze be a fúvókát a fúvókafoglalatba, majd helyezze rá a tömítést.

 2. Csúsztassa a fúvókafoglalatot a fejtoldaton lévő fúvókaszerelvényre.

 3. Fordítsa el a fúvókát az óramutató járásával megegyező irányba, ezzel rögzítve a foglalaton lévő bütyköket.

 4. Ellenőrizze a fúvóka ventilátoros részét.

További információkért lásd a fúvókákhoz mellékelt Felszerelési utasításokat.

A tisztavíz-tartály felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Tisztavíz-tartály1
90°-os könyökidom (¾" NPT)1
90°-os csap1
A tisztavíz-tartály tartóeleme1
Rögzítőszíj4
Peremes csavar (5/16 ×⅝")4
Peremes rögzítőanya (5/16")10
Tartócső (tisztavíz-tartály)1
Ellenanya(5/16")1
Csavar (5/16 × 1")1
Vállas csavar (½ × 1-15/16")2
Csavar (5/16 × 2¼")2
Alátét(5/16")2

A tartókonzol felszerelése a tisztavíz-tartályra

 1. Szerelje a tisztavíz-tartályt a hozzá tartozó tartóelemre a 2 rögzítőszíj, a 4 peremes csavar (5/16 × ⅝") és a 4 peremes rögzítőanya (5/16") segítségével a Ábra 45 szerint.

  Note: Ügyeljen arra, hogy a könyökidom és a csap a tartály ugyanazon oldalára kerüljön, ahol a tisztavíz-tartály címkéje van.

  g033570
 2. Húzza meg a csavarokat és az anyákat 20–25 N∙m nyomatékkal.

A tartálytartó cső felszerelése

 1. Igazítsa egymáshoz a tisztavíz-tartály csövét és a tartálytartó csatornát (Ábra 46).

  g033572
 2. Igazítsa egymáshoz a tartócső furatait és a csatorna furatait (Ábra 46).

 3. Rögzítse a csövet a csatornához (Ábra 46) a 2 vállas csavar (½ × 1-15/16") és a 2 peremes rögzítőanya (5/16") segítségével.

 4. Húzza meg a csavarokat és az anyákat 20–25 N∙m nyomatékkal.

 5. Csavarja az ellenanyát (5/16") a csavarra (5/16 × 1") a Ábra 46 szerint.

 6. Csavarja a csavart (5/16 × 1") és az ellenanyát a tartálytartó csatorna aljára felhegesztett anyába, majd húzza meg kézzel a csavart és az ellenanyát (Ábra 46).

A tartály felszerelése

Note: A Multi Pro WM gyeppermetező használatához a Workman járművet négyoszlopos bukókerettel vagy fülkével kell felszerelni.

 1. Szerelje fel a tisztavíz-tartályt és a tartót a tartócsőre a 2 csavar (5/16 × 2¼") és a 2 peremes rögzítőanya (5/16") segítségével a Ábra 47 szerint.

  g033573
 2. Húzza meg a csavarokat és az anyákat 20–25 N·m nyomatékkal.

Az antiszifon töltőaljzatának felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Töltőaljzategység1
Peremes csavar (5/16 × ¾")1

Helyezze a töltőaljzategységet a tartály menetes furata fölé (Ábra 48), majd rögzítse egy peremes csavar (5/16 × ¾") segítségével.

g208978

A szakaszcsukló rugóinak ellenőrzése

Important: Amennyiben a permetezőrendszer működtetésekor a szakaszcsukló rugói nem megfelelően vannak összenyomva, a szórórúdegység károsodhat. Mérje le a rugókat, és szükség esetén nyomja össze őket 4 cm-esre egy ellenanya használatával.

A permetezőt a gép szállításának megkönnyítése érdekében előrehajtott szakasztoldatokkal szállítjuk. A gyártás időpontjában a rugók nincsenek teljesen megfeszítve – ez teszi lehetővé, hogy a szakaszok ilyen helyzetben álljanak a tranzithoz. A gép üzembe helyezése előtt gondoskodni kell a rugók megfelelő összenyomásáról.

 1. Szükség esetén távolítsa el azokat a csomagolóelemeket, amelyek a szállítás során a jobb és bal oldali toldatokat rögzítik.

 2. Gondoskodjon a szakaszok kitámasztásáról, amikor ki vannak tolva permetezési helyzetbe.

 3. Mérje le a felső és az alsó rugók összenyomását a szakaszcsuklónál, amikor a szakaszok kitolt helyzetben vannak (Ábra 49).

  1. Az egyes rugókat úgy kell összenyomni, hogy 4 cm-esek legyenek.

  2. A 4 cm-nél hosszabb rugók összenyomásához használja az ellenanyát.

  g035648
 4. Ismételje meg az eljárást a két szakaszcsukló összes rugójánál.

 5. Állítsa a szakaszokat a szállítási X” helyzetbe. További információkért lásd: A permetezőszakaszok pozicionálása.

Az emelőállványok tárolása (opcionális tartozék)

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Elülső emelőállvány2
Hátsó emelőállvány2
Sasszeg4
Kengyelcsapszeg(4½")2
Kengyelcsapszeg (3")2
Gomb2
 1. Illessze az elülső emelőállványokat fejjel lefelé az elülső lekötési pontok közelében található keretbe (Ábra 50).

  g023740
 2. Rögzítse az elülső emelőállványokat az állványok középső furatába helyezett 2 kengyelcsapszeg (3") és 2 sasszeg segítségével.

 3. Illessze a hátsó emelőállványokat az alsó részüktől fogva a hátsó lekötési pontok közelében található keretbe (Ábra 51).

  g023739
 4. Rögzítse a hátsó emelőállványokat az állványok utolsó furatába helyezett 4 kengyelcsapszeg (4½") és 4 sasszeg segítségével.

Termékáttekintés

g028854

InfoCenter LCD-kijelző

Az InfoCenter LCD-kijelző információkat jelent meg a géppel és az akkumulátorral kapcsolatban, mint például az akkumulátortöltöttség, a fordulatszám vagy a diagnosztikai információk (Ábra 52). További információkért lásd: Az InfoCenter használata.

A főszakasz kapcsolója

A főszakasz kapcsolója (Ábra 52) a konzol oldalán, a kezelőüléstől jobbra található. Lehetővé teszi a permetezés megkezdését vagy leállítását. Nyomja le a kapcsolót a permetezőrendszer be- és kikapcsolásához.

A bal oldali, a középső és a jobb oldali szakasz kapcsolói

A bal oldali, a középső és a jobb oldali szakasz kapcsolói a kezelőpanelen találhatók (Ábra 52). Tolja előre az egyes kapcsolókat a hozzájuk tartozó szakasz bekapcsolásához, és tolja hátra őket a kikapcsolásukhoz. Ha egy adott kapcsoló be van kapcsolva, a rajta lévő lámpa világít. Ezek a kapcsolók csak akkor vannak hatással a permetezőrendszer működésére, ha a főszakasz kapcsolója be van kapcsolva.

Kijuttatási mennyiséget szabályozó kapcsoló

A kijuttatási mennyiséget szabályozó kapcsoló a kezelőpanel bal oldalán található (Ábra 52). Nyomja le és tolja felfelé a kapcsolót a permetezőrendszer kijuttatási mennyiségének növeléséhez, vagy nyomja le és húzza lefelé a kijuttatási mennyiség csökkentéséhez.

A szórórúdszakaszok emelőkapcsolói

A szórórúdszakaszok emelőkapcsolói a kezelőpanelen találhatók, és a külső szórórúdszakaszok felemelésére szolgálnak.

Permetezésimód-kapcsoló (HDX automata modell)

A permetezésimód-kapcsoló használatával az alábbi permetezési módok közül választhat:

 • Válassza a manuális módot, ha a manuálisan szeretné szabályozni a permetező kijuttatási mennyiségét.

 • Válassza az automatikus módot, ha azt szeretné, hogy a számítógép az InfoCenterben Ön által megadott beállítás szerint szabályozza a permetező kijuttatási mennyiségét.

g028486

Szabályozószelep (mennyiségszabályozás)

A tartály mögött található szabályozószelep (Ábra 54) szabályozza a szakaszszelepekhez vezetett folyadék mennyiségét, illetve a tartályba visszavezetett mennyiséget.

g028483

Áramlásmérő

Az áramlásmérő a szórórúdszakaszok szelepeihez továbbított folyadék áramlási sebességét méri (Ábra 54).

Szakaszszelepek

A szórórúdszakaszok szelepei a bal oldali, középső és jobb oldali szórórúdszakaszok permetezőfúvókáihoz továbbított permetezési nyomás be- és kikapcsolására szolgálnak (Ábra 54).

Szakasz-megkerülőszelepek

A szórórúdszakasz megkerülőszelepei (Ábra 55) az adott szórórúdszakasz kikapcsolásakor átirányítják a folyadékáramlást a szórórúdtól a tartályhoz. A szelepek beállításával gondoskodhat arról, hogy a szórórudakban uralkodó nyomás a használt szórórúd-kombinációtól függetlenül is állandó maradjon; lásd: A szakasz-megkerülőszelepek kalibrálása.

g028485

Keverő-fojtószelep

Ez a szelep a tartály hátulján, a bal oldalon található (Ábra 56). Fordítsa a szelepen lévő gombot 6 óra helyzetbe a tartálykeverés bekapcsolásához, és 8 óra helyzetbe annak kikapcsolásához.

g033579

Note: Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek: a keverés eredményességéhez be kell kapcsolni a TLT-t és a tengelykapcsolót, a motornak pedig az alapjárati fordulatszám feletti sebességen kell járnia. Ha leállítja a permetezőt, és keverést szeretne végezni a tartály tartalmán, állítsa a tartományváltó kart SEMLEGES helyzetbe, engedje fel a tengelykapcsolót, húzza be a rögzítőféket, és állítsa be a kézi gázkart (ha van).

Permetezőszivattyú

A permetezőszivattyú a gép hátulján található (Ábra 57).

A permetezőszivattyút az alábbiak elvégzésével vezérelheti:

 • Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetén: a gép középső konzolján állítsa a TLT-kart BEKAPCSOLT helyzetbe a szivattyú elindításához; állítsa a TLT-kart KIKAPCSOLT helyzetbe a szivattyú leállításához. Lásd a Workman HDX automata haszonjármű Kezelői kézikönyvét.

 • HDX automata modellek esetén: a kormánykerék oszlopától balra található műszerfalon nyomja fel a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer billenőkapcsolóját a BE helyzethez a permetezőszivattyú működtetéséhez (a billenőkapcsoló lámpája felgyullad). Nyomja le a billenőkapcsolót a KI álláshoz a permetezőszivattyú leállításához. Lásd a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer Felszerelési utasításait (a billenőkapcsoló lámpája kialszik).

g028857

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

A permetezőrendszer alaptömege (a jármű tömege nélkül)424 kg
A tartály befogadóképessége757 liter
A jármű teljes hossza az alapfelszereltség részét képező permetezőrendszerrel422 cm
A jármű teljes tömege az alapfelszereltség részét képező, a tartály tetejére szerelt permetezőrendszerrel147 cm
A jármű teljes magassága az alapfelszereltség részét képező permetezőrendszerrel és a keresztalakban tárolt szórórudakkal234 cm
A jármű teljes szélessége az alapfelszereltség részét képező permetezőrendszerrel és a keresztalakban tárolt szórórudakkal175 cm

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. Forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Note: Amennyiben a járművet a felszerelt permetezővel együtt kell utánfutón szállítania, gondoskodjon a szórórudak lekötéséről és rögzítéséről.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Multi Pro® WM permetezők esetén, illessze be a Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt” című részt – ID000-428-671.

Általános óvintézkedések

 • Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a gépet.

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Győződjön meg arról, hogy a kezelőijelenlét-kapcsolókat, biztonsági kapcsolókat és védőelemeket felszerelték, és azok megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • Ha a gép nem működik megfelelően vagy bármilyen módon sérült, ne használja. A gép vagy a munkaeszköz használata előtt javítsa ki a hibát.

 • Győződjön meg arról, hogy a kezelő és az utasok számára kialakított területek tiszták, valamint vegyszermaradványoktól és lerakódott hulladéktól mentesek.

 • Győződjön meg az összes folyadékvezeték-csatlakozó szorosan meghúzott állapotáról, valamint a tömlők megfelelő állapotáról, mielőtt nyomás alá helyezi a rendszert.

Vegyianyag-biztonság

A permetezőrendszerben használt vegyi anyagok veszélyesek és mérgezőek lehetnek az Ön, a nézelődők vagy az állatok egészségére, emellett károsíthatják a növényeket, a talajt és az egyéb vagyontárgyakat.

Amennyiben egynél több vegyszert használ, az összes vegyszerre vonatkozó információkat olvassa el. Ha az említett információk nem állnak rendelkezésre, tagadja meg a permetezőrendszer működtetését, illetve az azzal való munkavégzést.

A permetezőrendszeren végzett munkálatok előtt ellenőrizze, hogy a rendszer átesett-e a gyártó(k) ajánlásainak megfelelő semlegesítésen és háromszoros öblítésen, valamint hogy az egyes szelepeket el-, majd visszafordították-e három alkalommal.

Ellenőrizze, hogy van-e elegendő mennyiségű tiszta víz és szappan a közelben, és a vegyszerekkel való esetleges érintkezés esetén azonnal mossa le az érintett bőrfelületet.

 • Figyelmesen olvassa el és kövesse az alkalmazott vegyszerekhez tartozó figyelmeztető címkéken és anyagbiztonsági adatlapokon (MSDS) szereplő információkat, és gondoskodjon saját védelméről a vegyszer gyártójának ajánlásai alapján.

 • Vegyszerek használata esetén mindig gondoskodjon teste védelméről. A vegyszerekkel való érintkezés elleni védelem érdekében viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE), többek között az alábbiakat:

  • védőszemüveg és/vagy védőálarc;

  • vegyvédelmi öltözék;

  • légzésvédő vagy szűrőmaszk;

  • vegyszerálló védőkesztyű;

  • gumicsizma vagy egyéb, jelentős védelmet biztosító lábbeli;

  • tiszta váltásruha, szappan és eldobható papírtörlő a takarításhoz.

 • A vegyszerek használata vagy kezelése előtt feltétlenül végezze el a megfelelő képzéseket.

 • Mindig az adott feladathoz megfelelő vegyszert használja.

 • Kövesse a vegyszer gyártójának utasításait a vegyszer biztonságos kijuttatását illetően. Ne lépje túl a rendszerhez ajánlott kijuttatási nyomást.

 • Ne töltse fel, ne kalibrálja és ne tisztítsa meg a gépet, ha emberek, különösen gyermekek, valamint háziállatok vannak a közelben.

 • A vegyszerek kezelését jól szellőző helyen végezze.

 • Legyen tiszta víz a közelben, különösen a permetezőtartály feltöltése során.

 • Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon, ha vegyszerek közelében dolgozik.

 • A permetezőfúvókák tisztításához ne fújjon át rajtuk, és ne helyezze őket a szájához.

 • A vegyszerekkel végzett munka után mindig a lehető leghamarabb mosson kezet, és mossa le az egyéb, vegyszereknek kitett bőrfelületeket.

 • A vegyszereket az eredeti csomagolásukban, biztonságos helyen tárolja.

 • A fel nem használt vegyszerek és vegyszeres tartályok ártalmatlanítását a vegyszer gyártójának utasításai és a helyi előírások szerint végezze.

 • A vegyszerek és gőzeik veszélyesek; soha ne másszon be a tartályba, illetve ne hajoljon a tartály nyílása fölé vagy magába a nyílásba.

 • Kövesse a vegyszerek szórására vagy permetezésére vonatkozó helyi és állami előírásokat.

Az InfoCenter használata

Az InfoCenter LCD-kijelzőjén a géppel kapcsolatos információk, például az üzemállapot, valamint különféle diagnosztikai és egyéb információk jelennek meg (Ábra 58). Az InfoCenter indítási (splash) képernyőt és fő információs képernyőket jelenít meg. Bármikor átválthat a splash képernyő és a fő információs képernyők között úgy, hogy megnyomja az InfoCenter bármelyik gombját, majd a megfelelő nyílgombot.

g020650
 • Bal gomb, Menü gomb/Vissza gomb – ezt a gombot megnyomva érheti el az InfoCenter menüit. Ezzel a gombbal léphet ki az éppen használt menüből is.

 • Középső gomb – ezzel a gombbal görgetheti lefelé a menüket.

 • Jobb gomb – ezzel a gombbal nyithatja meg azt a menüt, ahol a jobbra nyíl kiválasztásával további tartalmat érhet el.

Note: Az egyes gombok funkciója az éppen aktív funkciótól függően változhat. A LCD-kijelzőn az egyes gombok fölött egy-egy ikon látható, amely az adott gomb aktuális funkcióját jelzi.

Az InfoCenter elindítása

 1. Tegye be a kulcsot az indítókapcsolóba, és fordítsa BE helyzetbe.

  Note: Az InfoCenter világítani kezd, és megjelenik az inicializálási képernyő (Ábra 59).

  g028527
 2. Kb. 15 másodperc elteltével megjelenik a főképernyő. Nyomja meg a középső választógombot az Information (Információ) kontextus megjelenítéséhez (Ábra 60).

  g028528
  • A középső választógomb ismételt megnyomásával léptessen a Main Menu (Főmenü) lehetőséghez.

  • Jobb oldali választógomb: Teljes lepermetezett terület (Ábra 61A)

  • Jobb oldali választógomb: Kijuttatási mennyiség (Ábra 61B)

  • Bal oldali választógomb: Lepermetezett alterület (Ábra 61C)

  • Bal oldali választógomb: Tartály térfogata (Ábra 61D)

   g029189

Note: Ha az indítókapcsolót a START helyzetbe fordítja, és beindítja a motort, akkor az InfoCenter kijelzőn látható értékek a járó gép értékeit tükrözik.

A Settings (Beállítások) menü megnyitása

 1. Indítsa el az InfoCentert; lásd: Az InfoCenter elindítása.

  Note: Megjelenik a főképernyő.

 2. Nyomja meg a középső választógombot az Information (Információ) kontextus megjelenítéséhez.

  Note: Megjelenik az Információ kontextus ikonja.

 3. Nyomja meg a középső választógombot a főmenü megnyitásához (Ábra 62).

  g028416
 4. Nyomja meg a jobb oldali választógombot a Settings (Beállítások) almenük megjelenítéséhez.

  Note: A főmenüben a Settings (Beállítások) lehetőség kijelölve jelenik meg.

  Note: A középső választógomb (a kijelzőn látható lefelé mutató nyíl ikonja alatti gomb) megnyomásával a kijelölés a következő lehetőségre ugrik.

A mértékegység módosítása (angolszász és metrikus)

 1. Nyissa meg a Settings (Beállítások) menüt; lásd: A Settings (Beállítások) menü megnyitása.

 2. A mértékegység módosításához nyomja meg a jobb oldali választógombot, ezzel módosítva a felsorolt mértékegységeket (Ábra 63).

  • English (angolszász): mi/h, gallon és hold

  • Turf (gyep): mi/h, gallon és 1000 ft2

  • SI (metric) (metrikus): km/h, liter, hektár

  Note: A kijelző az angolszász, gyep- és metrikus mértékegységek között vált.

  g028519

  Note: A bal oldali választógomb megnyomásával a rendszer elmenti a kiválasztott lehetőséget, kilép a Settings (Beállítások) menüből, és visszatér a főmenübe.

 3. A kijelzőn használt nyelv módosításához a középső választógomb (a kijelzőn látható lefelé mutató nyíl ikonja alatti gomb) megnyomásával vigye le a kijelölést a Language (Nyelv) lehetőségre (Ábra 63).

 4. A jobb oldali választógomb (a kijelzőn látható lista ikon alatti gomb) megnyomásával jelölje ki a listából a kijelzőn használandó nyelvet (Ábra 63).

  Note: Elérhető nyelvek: angol, spanyol, francia, német, portugál, dán, holland, finn, olasz, norvég és svéd.

 5. A bal oldali választógomb megnyomásával a rendszer elmenti a kiválasztott lehetősége(ke)t, kilép a Settings (Beállítások) menüből, és visszatér a főmenübe (Ábra 62).

 6. A bal oldali választógomb megnyomásával visszatérhet a főképernyőre (Ábra 63).

A kijelző háttérvilágításának és kontrasztjának beállítása

 1. Nyissa meg a Settings (Beállítások) menüt; lásd: A Settings (Beállítások) menü megnyitása.

 2. A kijelző háttérvilágításának beállításához a középső választógomb (a kijelzőn látható lefelé mutató nyíl ikonja alatti gomb) megnyomásával vigye le a kijelölést a Backlight (Háttérvilágítás) lehetőségre (Ábra 64).

  g028415
 3. Nyomja meg a jobb oldali választógombot az értékbeállítás kontextus megjelenítéséhez (Ábra 64).

  Note: A kijelzőn egy (–) ikon jelenik meg a középső választógomb fölött, és egy (+) ikon a jobb oldali választógomb fölött.

 4. A kijelző fényerejét a középső és a jobb oldali választógomb segítségével módosíthatja (Ábra 64).

  Note: A fényerő értékének módosítása közben a kijelző a kiválasztott szintre módosítja a fényerőt.

 5. A bal oldali választógomb (a kijelzőn látható lista ikon alatti gomb) megnyomásával a rendszer elmenti a kiválasztott lehetőséget, kilép a Backlight (Háttérvilágítás) menüből, és visszatér a Settings (Beállítások) menübe (Ábra 64).

 6. A kijelző kontrasztjának beállításához a középső választógomb (a kijelzőn látható lefelé mutató nyíl ikonja alatti gomb) megnyomásával vigye le a kijelölést a Contrast (Kontraszt) lehetőségre (Ábra 64).

 7. Nyomja meg a jobb oldali választógombot az értékbeállítás kontextus megjelenítéséhez (Ábra 64).

  Note: A kijelzőn egy (–) ikon jelenik meg a középső választógomb fölött, és egy (+) ikon a jobb oldali választógomb fölött.

 8. A bal oldali választógomb (a kijelzőn látható lista ikon alatti gomb) megnyomásával a rendszer elmenti a kiválasztott lehetőséget, kilép a Contrast (Kontraszt) menüből, és visszatér a Settings (Beállítások) menübe (Ábra 64).

 9. A bal oldali választógomb megnyomásával a rendszer kilép a Settings (Beállítások) menüből, és visszatér a főmenübe (Ábra 62 és Ábra 64).

 10. A bal oldali választógomb megnyomásával visszatérhet a főképernyőre (Ábra 64).

InfoCenter-ikonok

Az ikonok ismertetése

GraphicInformáció ikon
GraphicKövetkező
GraphicElőző
GraphicGörgetés lefelé
GraphicBevitel
GraphicA lista következő értékének módosítása
GraphicNövelés
GraphicCsökkentés
GraphicAktív képernyő
GraphicInaktív képernyő
GraphicUgrás a főképernyőre
GraphicAktív főképernyő
GraphicÉrték elmentése
GraphicKilépés a menüből
GraphicÜzemóra-számláló
GraphicHelyes PIN-kód megadva
GraphicPIN-bevitel ellenőrzése/Kalibrálás ellenőrzése
GraphicFőgém be/Szórórúd-permetező ki
GraphicFőgém be/Szórórúd-permetező be
GraphicTeli permetezőtartály
GraphicFélig teli permetezőtartály
GraphicTartályszint alacsony
GraphicÜres permetezőtartály
Graphic vagy GraphicGyepmértékegységek (1000 ft²)
GraphicLepermetezett terület
GraphicPermetezett mennyiség
GraphicTartály térfogatának beállítása
GraphicFőképernyő
GraphicAktív terület törlése
GraphicÖsszes terület törlése
GraphicSzámjegy beállítása
GraphicKövetkező gyűjtőterület kiválasztása
Graphic1. kijuttatási mennyiség
Graphic2. kijuttatási mennyiség
GraphicMennyiség növelése

A menük használata

Az InfoCenter menürendszerében elérhető kalibrációs beállítások megnyitásához a főképernyőn nyomja meg a menü megnyitására szolgáló gombot. Ekkor a rendszer visszalép a főmenübe. Az alábbi táblázatok a menükben elérhető beállítások áttekintését mutatják be:

Kalibrálás
MenüelemLeírás
Test Speed (Tesztsebesség)Ez a menü a kalibrálás során alkalmazandó tesztsebességet állítja be.
Flow Calibration (Áramláskalibrálás)Ez a menü az áramlásmérő kalibrálását végzi el.
Speed Calibration (Fordulatszám-kalibrálás)Ez a menü a fordulatszám-érzékelő kalibrálását végzi el.

A permetező programozásának kiválasztása

HDX automata modell

Váltás a manuális mód és az automatikus mód között

g028518
 • A kezelői konzolon a permetezőmód-kapcsolót a bal oldali helyzetbe tolva a permetező kijuttatási mennyiségét az InfoCenteren keresztül, az AUTOMATIKUS MóD használatával szabályozhatja.

  Note: Az InfoCenter kijelzőjén a kijuttatási mennyiséget jelölő ikon jelenik meg.

 • A permetezőmód-kapcsolót a jobb oldali helyzetbe tolva a permetező kijuttatási mennyiségét kézzel, a MANUáLIS MóD használatával szabályozhatja.

  Note: Amikor automatikus módról manuális módra vált, a kijuttatási mennyiséget jelző ikon eltűnik a kijelzőről.

Váltás a permetező programozási beállításai között

g028507
 • Az 1. kijuttatási mennyiség kiválasztásához nyomja meg a 2 bal oldali gombot az InfoCenter kijelzőjén (Ábra 66).

  Note: Megjelenik egy Graphic ikon.

 • A 2. kijuttatási mennyiség kiválasztásához nyomja meg a 2 jobb oldali gombot (Ábra 66).

  Note: Megjelenik egy Graphic ikon.

 • A kijuttatási mennyiség ideiglenes növeléséhez tartsa lenyomva a 2 külső gombot (Ábra 66).

  Note: Megjelenik egy Graphic ikon.

  Note: A kijuttatási mennyiség növelése egy további százalékkal emeli az aktív (az 1. vagy 2. program) kijuttatási mennyiségét. Tartsa lenyomva a gombokat a kijuttatási mennyiség növelésének alkalmazásához; engedje fel a gombokat a növelés leállításához.

A kijuttatási mennyiség és a kijuttatási mennyiség növelésének programozása

HDX automata modell

Az 1. és 2. kijuttatási mennyiség programozása

 1. A főképernyőn a középső választógomb megnyomásával léptessen a Main Menu (Főmenü) lehetőséghez.

 2. Szükség esetén nyomja meg a középső választógombot az 1. permetezési programhoz tartozó kijuttatási mennyiség kijelöléséhez (Ábra 67).

  Note: Az 1. kijuttatási mennyiség ikonját egy céltábla jobb oldalán álló, körbe foglalt 1-es szám alkotja.

  g028512
 3. Nyomja meg a jobb oldali választógombot az 1. permetezési program kiválasztásához (Ábra 67A).

 4. A számértéket az alábbi választógombok megnyomásával állíthatja be:

  • A jobb oldali választógomb megnyomásával (Ábra 67B) a kurzort a jobbra lévő következő számjegyhez viheti.

  • A középső választógomb megnyomásával (Ábra 67C) növelheti a számértéket (0 és 9 között)

 5. A jobb szélső érték beállítását követően nyomja meg a jobb oldali választógombot.

  Note: A középső választógomb felett megjelenik a mentés ikon (Ábra 67D).

 6. Nyomja meg a középső választógombot (Ábra 67D) a kijuttatási mennyiség programozásának elmentéséhez.

 7. Nyomja meg a középső választógombot a 2. permetezési programhoz tartozó kijuttatási mennyiség kijelöléséhez.

  Note: A 2. kijuttatási mennyiség ikonját egy céltábla jobb oldalán álló, körbe foglalt 2-es szám alkotja.

  Note: A 2. permetezési programhoz tartozó kijuttatási mennyiség használatával kényelmesen alkalmazhat nagyobb vagy kisebb kijuttatási mennyiséget az adott gyepterületnek megfelelően.

 8. Ismételje meg a 4–6. lépést.

A kijuttatási mennyiség növelésének programozása

A kijuttatási mennyiség növelése funkció egy adott százalékkal növeli a programhoz tartozó kijuttatási mennyiséget, ha automatikus módban való permetezés közben lenyomja az InfoCenter 2 külső gombját.

 1. A főképernyőn a középső választógomb megnyomásával léptessen a Main Menu (Főmenü) lehetőséghez.

 2. Szükség esetén nyomja meg a középső választógombot a kijuttatási mennyiség növelésének kijelöléséhez (Ábra 68).

  Note: A kijuttatási mennyiség növelése funkció ikonját 2 darab, egy céltábla jobb oldalán álló (+) jel alkotja (Ábra 68).

  g028513
 3. Nyomja meg a jobb oldali választógombot (Ábra 68) a százalékérték 5%-onként történő növeléséhez (max. 20%-ig növelhető).

A Settings (Beállítások) menü használata

HDX automata modell

Az Active Application Rate (Aktív kijuttatási mennyiség) kiválasztása a Settings (Beállítások) menüben

 1. A főmenüben a középső választógomb megnyomásával léptessen a Settings (Beállítások) menühöz.

 2. Nyomja meg a középső választógombot az Active Application Rate (Aktív kijuttatási mennyiség) beállítás kijelöléséhez (Ábra 69).

  g028520
 3. Nyomja meg a jobb oldali választógombot az 1. és 2. kijuttatási mennyiség közötti váltáshoz (Ábra 69).

 4. Nyomja meg a bal oldali választógombot a mentéshez és a főmenübe való visszatéréshez.

A Tank-Level Alert (Tartályszintriasztás) beállítása

 1. A főmenüben a középső választógomb megnyomásával léptessen a Settings (Beállítások) menühöz.

 2. Nyomja meg a középső választógombot az Alert (Riasztás) beállítás kijelöléséhez (Ábra 70).

  Note: A középső és a jobb oldali választógomb fölött megjelenik a (-) és a (+) ikon.

  g028521
 3. Nyomja meg a jobb oldali választógombot (Ábra 70).

 4. A középső vagy a jobb oldali választógomb segítségével adja meg a tartályszint azon minimális értékét, amelynek elérésekor permetezés közben riasztást szeretne kapni (Ábra 70).

  Note: A gomb nyomva tartásával a tartályriasztás értéke 10%-kal növekszik.

 5. Nyomja meg a bal oldali választógombot a mentéshez és a főmenübe való visszatéréshez.

A PIN-kód megadása az InfoCenterben

Note: A PIN-kód megadásával módosíthatja a védett beállításokhoz való hozzáférést, és megőrizheti a jelszót.

Note: A gyárilag megadott PIN-kód: 1234.

 1. A főmenüben a középső választógomb megnyomásával léptessen a Settings (Beállítások) menühöz.

 2. Nyomja meg a középső választógombot a Protected Menus (Védett menük) beállítás kijelöléséhez.

  g028522
 3. Nyomja meg a jobb oldali választógombot a Protected Menus (Védett menük) lehetőség kiválasztásához (Ábra 71A).

 4. Adja meg a számértéket a PIN megadására szolgáló képernyőn az alábbi választógombok megnyomásával:

  • A középső választógomb megnyomásával (Ábra 71B) növelheti a számértéket (0 és 9 között)

  • A jobb oldali választógomb megnyomásával (Ábra 71C) a kurzort a jobbra lévő következő számjegyhez viheti.

 5. A jobb szélső érték beállítását követően nyomja meg a jobb oldali választógombot.

  Note: A középső választógomb felett megjelenik egy pipa ikon (Ábra 71D).

 6. Nyomja meg a középső választógombot (Ábra 71D) a jelszó megadásához.

A PIN-kód módosítása

 1. Adja meg az aktuális PIN-kódot; lásd az 1–6. lépést A PIN-kód megadása az InfoCenterben című részben.

 2. A főmenüben a középső választógomb megnyomásával léptessen a Settings (Beállítások) menühöz.

 3. Nyomja meg a középső választógombot a Protected Menus (Védett menük) beállítás kijelöléséhez.

  g028717
 4. Nyomja meg a jobb oldali választógombot a Protected Menus (Védett menük) lehetőség kiválasztásához (Ábra 72A).

 5. Adja meg az új PIN-kódot a megadására szolgáló képernyőn az alábbi választógombok megnyomásával:

  • A középső választógomb megnyomásával (Ábra 72A) növelheti a számértéket (0 és 9 között)

  • A jobb oldali választógomb megnyomásával (Ábra 72C) a kurzort a jobbra lévő következő számjegyhez viheti.

 6. A jobb szélső érték beállítását követően nyomja meg a jobb oldali választógombot.

  Note: A középső választógomb felett megjelenik a mentés ikon (Ábra 72D).

 7. Várjon, amíg az InfoCenter megjeleníti a value saved” (érték elmentve) üzenetet, és kigyullad a piros jelzőlámpa.

A Protect Settings (Beállítások védelme) beállítása

Important: Ez a funkció a kijuttatási mennyiség zárolására és feloldására szolgál.

Note: A védett menük funkcióira vonatkozó beállítások módosításához ismernie kell a 4 számjegyből álló PIN-kódot.

 1. A főmenüben a középső választógomb megnyomásával léptessen a Settings (Beállítások) menühöz.

 2. Nyomja meg a középső választógombot a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőség kijelöléséhez.

  Note: Ha nincs X” a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőségtől jobbra lévő négyzetben, az L Boom (Bal oldali szórórúd), C Boom (Középső szórórúd), R Boom (Jobb oldali szórórúd) és Reset Defaults (Alapértékek visszaállítása) lehetőségek almenüi nincsenek PIN-kóddal védve (Ábra 74).

  g028524
 3. Nyomja meg a jobb oldali választógombot.

  Note: Megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló képernyő.

 4. Adja meg a PIN-kódot; lásd a 4. lépést A PIN-kód megadása az InfoCenterben című részben.

 5. A jobb szélső érték beállítását követően nyomja meg a jobb oldali választógombot.

  Note: A középső választógomb felett megjelenik egy pipa ikon.

 6. Nyomja meg a középső választógombot.

  Note: Megjelennek az L Boom (Bal oldali szórórúd), C Boom (Középső szórórúd), R Boom (Jobb oldali szórórúd) és Reset Defaults (Alapértékek visszaállítása) lehetőségek almenüi.

 7. Nyomja meg a középső választógombot a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőség kijelöléséhez.

 8. Nyomja meg a jobb oldali választógombot.

  Note: Egy X” jelenik meg a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőségtől jobbra lévő négyzetben (Ábra 74).

  g028523
 9. Várjon, amíg az InfoCenter megjeleníti a value saved” (érték elmentve) üzenetet, és kigyullad a piros jelzőlámpa.

  Note: A Protected Menus (Védett menük) alá tartozó almenüket PIN-kód védi.

  Note: Az almenük megnyitásához jelölje ki a Protect Settings (Beállítások védelme) lehetőséget, nyomja meg a jobb oldali választógombot, adja meg a PIN-kódot, és a pipa ikon megjelenésekor nyomja meg a középső választógombot.

A szórórúdszakaszok méretének visszaállítása az alapértékekre

 1. A középső választógomb megnyomásával léptessen a Reset Default (Alapértékek visszaállítása) lehetőséghez (Ábra 75).

  g028526
 2. Nyomja meg a jobb oldali választógombot a Reset Default (Alapértékek visszaállítása) lehetőség kiválasztásához.

 3. A Default Settings (Alapértelmezett beállítások) képernyőn nyomja meg a bal oldali választógombot a NO (NEM) vagy a jobb oldali választógombot a YES (IGEN) lehetőség kiválasztásához (Ábra 75).

  Note: A YES (IGEN) lehetőség kiválasztása esetén a rendszer visszaállítja a szórórúdszakaszok méretét a gyári alapértékekre.

InfoCenter-tájékoztatások

Amennyiben egy gépfunkció további intézkedést igényel, az InfoCenter képernyőjén automatikusan kezelői tájékoztatások jelennek meg. Például ha a motort a menetpedál lenyomása mellett próbálja meg beindítani, megjelenik egy tájékoztató arról, hogy a menetpedálnak SEMLEGES helyzetben kell lennie.

A hibajelző minden tájékoztatásnál felvillan, és a kijelzőn megjelenik a tájékoztatás kódja (szám), leírása és minősítője (lásd: Ábra 76).

A tájékoztatások leírásai és minősítői InfoCenter-ikonokként jelennek meg. Az egyes ikonok leírásával kapcsolatban az InfoCenter-ikonok című rész nyújt felvilágosítást.

Note: A tájékoztatáshoz tartozó minősítő ismerteti a tájékoztatást aktiváló körülményeket, és utasításokkal szolgál annak kiküszöböléséhez.

g202867

Note: A rendszer a tájékoztatásokat nem rögzíti a hibanaplóban.

Note: A tájékoztatásokat az InfoCenter bármely gombjának megnyomásával törölheti a kijelzőről.

Az InfoCenter-tájékoztatásokat illetően lásd az alábbi táblázatot:

Tájékoztatások

A tájékoztatás kódjaLeírás
200Indítás megakadályozva – a szivattyúkapcsoló aktív.
201Indítás megakadályozva – a pedál nem SEMLEGES helyzetben van.
202Indítás megakadályozva – a kezelő nincs az ülésben.
203Indítás megakadályozva – a gázpedál nincs a helyén.
204Indítás megakadályozva – indító aktiválásának időtúllépése
205Rögzítőfék behúzva
206Szivattyúindítás megakadályozva – a szórórúd aktív.
207Szivattyúindítás megakadályozva – magas motorfordulatszám
208Gáz-/fordulatszám-reteszelés megakadályozva – a szivattyú nem aktív.
209Gázreteszelés megakadályozva – a rögzítőfék nincs behúzva.
210Fordulatszám-reteszelés megakadályozva – a kezelő nincs az ülésben, vagy a rögzítőfék be van húzva.
211Gáz-/fordulatszám-reteszelés megakadályozva – a tengelykapcsoló be van kapcsolva, vagy az üzemi fék be van húzva.
212Riasztás – alacsony tartályszint
213Öblítőszivattyú BEKAPCSOLVA
220Áramlásérzékelő kalibrálása
221Áramlásérzékelő kalibrálása – töltse fel a tartályt, és adja meg a betöltött mennyiséget.
222Áramlásérzékelő kalibrálása – kapcsolja be a szivattyút.
223Áramlásérzékelő kalibrálása – kapcsolja be az összes szórórudat.
224Áramlásérzékelő kalibrálása – a kalibrálás megkezdődött.
225Áramlásérzékelő kalibrálása – a kalibrálás befejeződött.
226Áramlásérzékelő kalibrálása – kilépés a kalibrálási módból
231Fordulatszám-érzékelő kalibrálása
232Fordulatszám-érzékelő kalibrálása – töltse fel a tisztavíz-tartályt, majd nyomja meg a Next (Következő) gombot.
233Fordulatszám-érzékelő kalibrálása – töltse fel félig a permetezőt vízzel, majd nyomja meg a Next (Következő) gombot.
234Fordulatszám-érzékelő kalibrálása – adja meg a kalibrációs távolságot, majd nyomja meg a Next (Következő) gombot.
235Fordulatszám-érzékelő kalibrálása – jelölje ki, és haladjon végig a megadott távolságon kikapcsolt permetezőszakaszokkal.
236Fordulatszám-érzékelő kalibrálása – a fordulatszám-érzékelő kalibrálása folyamatban
237Fordulatszám-érzékelő kalibrálása – a fordulatszám-érzékelő kalibrálása befejezve
238Fordulatszám-érzékelő kalibrálása – kapcsolja ki a szórórudakat.
241Kalibrálás nem engedélyezett – alapértékek használata

Az indulás előtti ellenőrzések elvégzése

Amikor egy adott napon először kezdi használni a permetezőt, mindig ellenőrizze az alábbi elemeket:

 • Ellenőrizze a légnyomást a gumiabroncsokban.

  Note: A gép abroncsai eltérnek az autók gumiabroncsaitól; a gyep tömörítésének és sérülésének minimalizálása érdekében kisebb légnyomást igényelnek.

 • Ellenőrizze az összes folyadék szintjét, és ha valamelyiket alacsonynak találja, töltse fel az adott folyadékot a megfelelő mennyiséggel.

 • Ellenőrizze a fékpedál működését.

 • Ellenőrizze a lámpák működését.

 • Fordítsa el a kormánykereket jobbra-balra, és ellenőrizze a kormányrendszer reakcióját.

 • Leállított motor mellett keressen olajszivárgást, laza alkatrészeket és egyéb rendellenességeket.

Ha a fenti elemek bármelyike nem megfelelő, értesítse a szerelőt, vagy beszéljen felettesével, mielőtt a gépet használatba venné. Előfordulhat, hogy a felettese más elemek napi szinten történő ellenőrzésére kéri, így célszerű megkérdeznie tőle, hogy mely ellenőrzések tartoznak az Ön hatáskörébe.

A permetező előkészítése

A fúvóka kiválasztása

Note: Lásd a hivatalos Toro-forgalmazónál elérhető fúvókakiválasztási segédletet.

A fejtoldatok 3 különböző fúvóka fogadására képesek. A kívánt fúvóka kiválasztásához végezze el a következőket:

 1. Állítsa le a permetezőt egy sík felületen, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket, és vegye ki a kulcsot.

 2. Állítsa a főszakasz kapcsolóját KI helyzetbe, majd a permetezőszivattyú kapcsolóját is állítsa KI helyzetbe.

 3. Forgassa el a fúvókákhoz tartozó fejtoldatot bármelyik irányba a megfelelő fúvókához.

 4. Végezzen el egy áramláskalibrálást; lásd: A permetezőáram kalibrálása.

A szívószűrő kiválasztása

Alapfelszereltség: 50-es hálós szívószűrő (kék)

A szívószűrőket ismertető táblázat segítségével azonosíthatja, hogy a vízzel egyenértékű viszkozitással rendelkező vegyszerek vagy oldatok alapján az Ön által használt permetezőfúvókákhoz milyen szűrőháló szükséges.

Szívószűrők táblázata

Permetezőfúvóka színkódja (átfolyó vízmennyiség)Szűrőháló szembősége*Szűrő színkódja
Sárga (0,76 l/perc)50Kék
Piros (1,5 l/perc)50Kék
Barna (1,9 l/perc)50 (vagy 30)Kék (vagy zöld)
Szürke (2,3 l/perc)30Zöld
Fehér (3 l/perc)30Zöld
Kék (3,8 l/perc)30Zöld
Zöld (5,7 l/perc)30Zöld
* A jelen táblázatban feltüntetett szívószűrők szembősége a vízzel egyenértékű viszkozitással rendelkező vegyszereken vagy oldatokon alapul.

Important: Amennyiben nagyobb viszkozitású (sűrűbb) vegyszerekkel vagy nedvesíthető porral készített oldatokkal végez permetezést, előfordulhat, hogy az opcionális szívószűrőhöz durvább szűrőhálót kell használnia; lásd: Ábra 77.

g214212

Nagyobb kijuttatási mennyiséggel való permetezés esetén vegye fontolóra egy opcionális, durvább szívószűrő-háló használatát; lásd: Ábra 78.

g214214

A nyomásszűrő kiválasztása

Elérhető szembőségek:

Alapfelszereltség: 50-es hálós szívószűrő (kék)

A nyomásszűrőket ismertető táblázat segítségével azonosíthatja, hogy a vízzel egyenértékű viszkozitással rendelkező vegyszerek vagy oldatok alapján az Ön által használt permetezőfúvókákhoz milyen szűrőháló szükséges.

Nyomásszűrők táblázata

Permetezőfúvóka színkódja (átfolyó vízmennyiség)Szűrőháló szembősége*Szűrő színkódja
A kis viszkozitású vegyszerekre vagy oldatokra, illetve kisebb kijuttatási mennyiségekre vonatkozó igényeknek megfelelően100Zöld
Sárga (0,76 l/perc)80Sárga
Piros (1,5 l/perc)50Kék
Barna (1,9 l/perc)50Kék
Szürke (2,3 l/perc)50Kék
Fehér (3 l/perc)50Kék
Kék (3,8 l/perc)50Kék
Zöld (5,7 l/perc)50Kék
A nagy viszkozitású vegyszerekre vagy oldatokra, illetve nagyobb kijuttatási mennyiségekre vonatkozó igényeknek megfelelően30Piros
A nagy viszkozitású vegyszerekre vagy oldatokra, illetve nagyobb kijuttatási mennyiségekre vonatkozó igényeknek megfelelően16Barna
* A jelen táblázatban feltüntetett nyomásszűrők szembősége a vízzel egyenértékű viszkozitással rendelkező vegyszereken vagy oldatokon alapul.

Important: Amennyiben nagyobb viszkozitású (sűrűbb) vegyszerekkel vagy nedvesíthető porral készített oldatokkal végez permetezést, előfordulhat, hogy az opcionális nyomásszűrőhöz durvább szűrőhálót kell használnia; lásd: Ábra 79.

g214211

Nagyobb kijuttatási mennyiséggel való permetezés esetén vegye fontolóra egy opcionális, durvább nyomásszűrő háló használatát; lásd: Ábra 80.

g214240

A fúvókahegyre helyezhető szűrő kiválasztása (opcionális)

Note: A fúvókahegyre helyezhető opcionális szűrő használatával gondoskodhat a fúvókahegy védelméről, és meghosszabbíthatja annak élettartamát.

A fúvókahegyre helyezhető szűrőket ismertető táblázat segítségével azonosíthatja, hogy a vízzel egyenértékű viszkozitással rendelkező vegyszerek vagy oldatok alapján az Ön által használt permetezőfúvókákhoz milyen szűrőháló szükséges.

Fúvókahegyre helyezhető szűrők táblázata

Permetezőfúvóka színkódja (átfolyó vízmennyiség)Szűrőháló szembősége*Szűrő színkódja
Sárga (0,76 l/perc)100Zöld
Piros (1,5 l/perc)50Kék
Barna (1,9 l/perc)50Kék
Szürke (2,3 l/perc)50Kék
Fehér (3 l/perc)50Kék
Kék (3,8 l/perc)50Kék
Zöld (5,7 l/perc)50Kék
* A jelen táblázatban feltüntetett fúvókaszűrők szembősége a vízzel egyenértékű viszkozitással rendelkező vegyszereken vagy oldatokon alapul.

Important: Amennyiben nagyobb viszkozitású (sűrűbb) vegyszerekkel vagy nedvesíthető porral készített oldatokkal végez permetezést, előfordulhat, hogy a fúvókahegyre helyezhető opcionális szűrőhöz durvább szűrőhálót kell használnia; lásd: Ábra 81.

g214246

Nagyobb kijuttatási mennyiséggel való permetezés esetén vegye fontolóra egy opcionális, durvább fúvókaszűrő háló használatát; lásd: Ábra 82.

g214245

A tartályok feltöltése

A tisztavíz-tartály feltöltése

Important: Ne használjon visszanyert vizet (szürkevizet”) a tisztavíz-tartályban.

Note: A tisztavíz-tartály arra szolgál, hogy a vegyszerekkel való véletlen érintkezés esetén friss vizet biztosítson a bőrre, a szembe és egyéb felületekre került vegyszerek lemosásához.Vegyszerek kezelése vagy keverése előtt mindig töltse fel a tisztavíz-tartályt tiszta vízzel.

A tisztavíz-tartály a bukókereten, az utasülés mögött található (Ábra 83). A vegyszerekkel való véletlen érintkezés esetén friss vizet biztosít a bőrre, a szembe és egyéb felületekre került vegyszerek lemosásához.

 • A tartály feltöltéséhez csavarja le a tetején lévő tartálysapkát, és töltse fel a tartályt friss vízzel. Helyezze vissza a tartálysapkát.

 • A tisztavíz-tartály csapjának kinyitásához fordítsa el a csap karját.

g210327

A permetezőtartály feltöltése

Az optimális keverés és a tartály külső felületének tisztasága érdekében szerelje fel a vegyianyag-előkeverő készletet.

Important: Amikor csak lehetséges, ne használjon visszanyert vizet (szürkevizet”) a permetezőtartályban.

Important: Győződjön meg arról, hogy a használt vegyszerek kompatibilisek a VitonTM anyaggal (lásd a gyártói címkét; amennyiben egy vegyszer nem kompatibilis, az szerepel a címkén). A VitonTM anyaggal nem kompatibilis vegyszerek használata károsítja a permetező O-gyűrűit, ezzel szivárgást okozva.

Important: A tartály első feltöltését követően ellenőrizze a tartályszíjak holtjátékát. Szükség esetén húzza meg őket.

 1. Öblítse ki a permetezőrendszerből a permetezőrendszer-kondicionáló anyagot a szakaszok járatásával.

 2. Parkoljon le sík talajon, állítsa a tartományválasztót semleges helyzetbe, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Ellenőrizze, hogy a tartály leeresztőszelepe el van-e zárva.

 4. Határozza meg az adott vegyszermennyiség kikeveréséhez szükséges vízmennyiséget a vegyszergyártó előírásainak megfelelően.

 5. Nyissa fel a permetezőtartály fedelét.

  Note: A tartályfedél a tartály tetejének közepénél található. A kinyitáshoz fordítsa el a fedél elülső felét az óramutató járásával ellentétes irányban, majd hajtsa fel. A tisztításhoz eltávolíthatja a tartályban lévő szitaszűrőt. A tartály lezárásához zárja le a fedelet, és fordítsa el az elülső felét az óramutató járásával megegyező irányban.

 6. Töltse be a szükséges vízmennyiség ¾-ét a permetezőtartályba az antiszifon töltőaljzat segítségével.

  Important: A permetezőtartályban mindig friss, tiszta vizet használjon. Üres tartályba ne töltsön koncentrátumot.

  g239037
 7. Indítsa be a motort, kapcsolja be a TLT-t, és állítsa be a kézi gázkart (ha van).

 8. Állítsa a keverőkapcsolót BE helyzetbe.

 9. Töltse be a tartályba a megfelelő mennyiségű vegyszerkoncentrátumot a gyártó utasításainak megfelelően.

  Important: Nedvesíthető por használata esetén keverje el a port egy kis mennyiségű vízzel, és az így keletkezett iszapszerű anyagot helyezze a tartályba.

 10. Öntse a maradék vizet a tartályba.

  Note: A jobb keverés érdekében csökkentse a kijuttatási mennyiség beállítását.

A tartályszíjak ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A tartályszíjak ellenőrzése
 • Important: A tartályszíjrögzítők túlfeszítése a tartály és a szíjak eldeformálódásához és sérüléséhez vezethet.

  1. Töltse fel a főtartályt vízzel.

  2. Ellenőrizze, hogy van-e bármilyen mozgás a tartályszíjak és a tartály között (Ábra 85).

   g028263
  3. Ha a tartályszíjak lazán illeszkednek a tartályhoz, húzza meg a szíjak tetején lévő peremes rögzítőanyákat és csavarokat, amíg a szíjak a tartály felületével egy szintbe nem kerülnek (Ábra 85).

   Note: Ne húzza túl a tartályszíjak rögzítőelemeit.

  A permetező kalibrálása

  A gép előkészítése

  Important: A HDX automata modellre szerelt permetezőrendszer kalibrálása előtt töltse fel a permetezőtartályt a szükséges mennyiségű, tiszta vízzel, majd működtesse a gépet minimum 2,75 bar nyomás mellett legalább 30 percig.

  Note: A permetező első használata előtt, a fúvókák cseréje esetén vagy saját igényeinek megfelelően végezze el a permetezőáram, a fordulatszám és a szakasz-megkerülőszelepek kalibrálását.

  1. Töltse fel a permetezőtartályt tiszta vízzel.

   Note: Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a tartályban az egyes kalibrálási eljárások elvégzéséhez.

  2. Engedje le a bal és a jobb oldali szórórúdszakaszt.

  3. A HDX automata modell esetében: működtesse a gépet minimum 2,75 bar nyomás mellett legalább 30 percig. A művelet befejezését követően töltse fel a permetezőtartályt tiszta vízzel.

  4. Állítsa a beállítások védelmét ki” értékre; lásd: A Protect Settings (Beállítások védelme) beállítása.

  5. A HDX automata modell esetében: állítsa a permetezőrendszert manuális módba; lásd: Váltás a manuális mód és az automatikus mód között.

  A permetezőáram kalibrálása

  Kezelő által biztosított berendezés: ± 1/10 másodperces pontosságú mérésre képes stopperóra és egy 50 ml-es osztásokkal ellátott tárolóedény.

  Note: A gázretesszel nem rendelkező gépek permetezőáramának kalibrálásához 2 személy szükséges.

  A permetezőrendszer előkészítése

  1. Állítsa be a váltóművet az alábbiaknak megfelelően:

   • Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetében: kapcsolja a sebességváltót SEMLEGES helyzetbe.

   • HDX automata modellek esetében: kapcsolja a sebességváltót P (parkolás) helyzetbe.

  2. Húzza be a rögzítőféket, és indítsa be a motort.

  3. Kapcsolja be a permetezőszivattyút és a keverést.

  4. Nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot.

  5. Állítsa be a motorfordulatszámot a következőknek megfelelően:

   • Azon gépek esetében, amelyek nem rendelkeznek opcionális gázretesszel: kérjen meg egy másik személyt, hogy nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot.

    Note: Kérje meg a másik személyt, hogy gyűjtsön be mintákat a permetezőfúvókákról.

   • Azon gépek esetében, amelyek rendelkeznek opcionális gázretesszel, nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot, majd állítsa be a gázreteszt; lásd a Workman kézigázkészlet használati utasításait.

  Felfogásteszt elvégzése

  1. Állítsa mindhárom szakaszkapcsolót és a fő szakaszkapcsolót BE helyzetbe.

  2. Készüljön fel a felfogásteszt elvégzésére az osztásokkal ellátott tárolóedénnyel.

  3. Kezdje 2,75 bar nyomással, majd a kijuttatási mennyiséget szabályozó kapcsoló segítségével módosítsa úgy a permetezési nyomást, hogy a felfogásteszt az alábbi táblázatban felsorolt mennyiségeket adja ki.

   Note: Gyűjtsön be 3 mintát egyenként 15 másodperc alatt, és számítsa ki az összegyűlt vízmennyiségek átlagát.

   Fúvóka színe15 másodperc alatt begyűjtött milliliterek száma15 másodperc alatt begyűjtött unciák száma
   Sárga189 6,4 
   Piros378 12,8 
   Barna473 16,0 
   Szürke567 19,2 
   Fehér757 25,6 
   Kék946 32,0 
   Zöld1 419 48,0 
  4. Ha a felfogásteszt kiadta a fenti táblázatban szereplő mennyiségeket, állítsa a felügyeleti mennyiségkizáró kapcsolót RETESZELT helyzetbe.

  5. Fordítsa a fő szakaszkapcsolót KI helyzetbe.

  Az InfoCenter beállítása

  1. Az InfoCenter felületén léptessen a Calibration (Kalibrálás) menüre, és válassza ki a FLOW CAL (ÁRAMLáSKALIBRáLáS) lehetőséget a következőknek megfelelően:

   Note: A főképernyő ikonjának kiválasztásával bármikor megszakíthatja a kalibrálási műveleteket.

   1. Nyomja meg kétszer az InfoCenter középső választógombját a menük megnyitásához.

   2. Lépjen be a kalibrálási menübe az InfoCenter jobb oldali választógombjának megnyomásával.

   3. Válassza ki a FLOW CAL (ÁRAMLáSKALIBRáLáS) lehetőséget a FLOW CAL elem kijelölésével, majd nyomja meg az InfoCenter jobb oldali választógombját.

   4. A következő képernyőn adja meg az ismert vízmennyiséget, amelyet a szakaszok kipermeteznek majd a kalibrálási folyamat során; lásd az alábbi táblázatot.

   5. Nyomja meg az InfoCenter jobb oldali választógombját.

  2. Adja meg a vízhozamot az alábbi táblázatnak megfelelően a plusz (+) és mínusz (–) szimbólumok használatával.

   Fúvóka színeLiterAmerikai gallon
   Sárga4211
   Piros8322
   Barna10628
   Szürke12533
   Fehér16744
   Kék20855
   Zöld31483
  3. Kapcsolja be a fő szakaszkapcsolót 5 percre.

   Note: Ahogy a gép a permetezést végzi, az InfoCenter megjeleníti az általa számolt folyadékmennyiséget.

  4. 5 percnyi permetezést követően válassza ki a pipa ikont az InfoCenter középső gombjának megnyomásával.

   Note: Elfogadható, ha a kalibrálási folyamat során megjelenített literérték eltér az InfoCenterben megadott ismert vízmennyiségtől.

  5. Kapcsolja ki a fő szakaszkapcsolót, és válassza ki a pipa ikont az InfoCenter középső gombjának megnyomásával.

   Note: A kalibrálás ezzel befejeződött.

  A permetező fordulatszámának kalibrálása

  1. Győződjön meg arról, hogy a permetezőtartály fel van töltve vízzel.

  2. Egy nyílt, sík területen jelöljön ki egy 45–152 m-es távolságot.

   Note: A pontosabb eredmények érdekében 152 m-t jelöljön ki.

  3. Indítsa be a motort, és álljon a géppel a kijelölt távolság kezdőpontjára.

   Note: A legpontosabb mérés érdekében igazítsa egy vonalba az első kerekek közepét a kezdővonallal.

  4. Az InfoCenter felületén léptessen a Calibration (Kalibrálás) menüre, és válassza ki a Speed Calibration (Fordulatszám-kalibrálás) lehetőséget.

   Note: A főképernyő ikonjának kiválasztásával bármikor megszakíthatja a kalibrálási műveletet.

  5. Válassza ki a következő” nyilat (→) az InfoCenterben.

  6. Adja meg a kijelölt távolságot az InfoCenterben a plusz (+) és mínusz (–) szimbólumok használatával.

  7. Végezze el az alábbi lépések egyikét:

   • Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetében: váltson első fokozatba, és haladjon végig teljes gázzal, egyenes vonalban a kijelölt távolságon.

   • HDX automata modellek esetében: váltson D (előremenet) fokozatba, és haladjon végig teljes gázzal, egyenes vonalban a kijelölt távolságon.

  8. Állítsa le a gépet a kijelölt távolság végén, és válassza ki a pipa ikont az InfoCenterben.

   Note: A legpontosabb mérés érdekében lassítson le, és úgy álljon meg, hogy az első kerekek közepe egy vonalban legyen a célvonallal.

   Note: A kalibrálás ezzel befejeződött.

  A szakasz-megkerülőszelepek kalibrálása

  A permetező első használata előtt, a fúvókák cseréje esetén vagy saját igényeinek megfelelően végezze el a permetezőáram, a fordulatszám és a szakasz-megkerülőszelepek kalibrálását.

  Important: Az eljárást nyitott, sík területen végezze el.

  Note: A gázretesszel nem rendelkező gépek szakasz-megkerülőszelepének kalibrálásához 2 személy szükséges.

  A gép előkészítése

  1. Győződjön meg arról, hogy a permetezőtartály fel van töltve vízzel.

  2. Állítsa be a váltóművet az alábbiaknak megfelelően:

   • Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetében: kapcsolja a sebességváltót SEMLEGES helyzetbe.

   • HDX automata modellek esetében: kapcsolja a sebességváltót P (parkolás) helyzetbe.

  3. Húzza be a rögzítőféket, és indítsa be a motort.

  4. Állítsa a 3 szakaszkapcsolót BE helyzetbe, de a fő szakaszkapcsolót hagyja KI helyzetben.

  5. Állítsa a szivattyúkapcsolót BE helyzetbe, és kapcsolja be a keverést.

  6. Állítsa be a motorfordulatszámot a következőknek megfelelően:

   • Azon gépek esetében, amelyek nem rendelkeznek opcionális gázretesszel: kérjen meg egy másik személyt, hogy nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot.

    Note: Kérje meg a másik személyt a szakasz-megkerülőszelepek beállítására.

   • Azon gépek esetében, amelyek rendelkeznek opcionális gázretesszel: nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot, majd állítsa be a gázreteszt; lásd a Workman kézigázkészlet használati utasításait.

  7. Az InfoCenter felületén léptessen a Calibration (Kalibrálás) menüre, és válassza ki a Test Speed (Tesztsebesség) lehetőséget.

   Note: A főképernyő ikonjának kiválasztásával bármikor megszakíthatja a kalibrálási műveletet.

  8. Adja meg az 5,6 km/h-s tesztsebességet a plusz (+) és mínusz (–) szimbólumok segítségével, majd válassza ki a főképernyő ikont.

  A szakasz-megkerülőszelepek beállítása

  1. Állítsa be a kijuttatási mennyiséget a kijuttatási mennyiséget szabályozó kapcsolóval az alábbi táblázatnak megfelelően.

   Fúvóka kijuttatási mennyiségét ismertető táblázat

   Fúvóka színeSI (metrikus)AngolszászGyep
   Sárga159 liter/ha17 g/a0,39 g/k
   Piros319 liter/ha34 g/a0,78 g/k
   Barna394 liter/ha42 g/a0,96 g/k
   Szürke478 liter/ha51 g/a1,17 g/k
   Fehér637 liter/ha68 g/a1,56 g/k
   Kék796 liter/ha85 g/a1,95 g/k
   Zöld1 190 liter/ha127 g/a2,91 g/k
  2. Kapcsolja ki a bal oldali szakasz kapcsolóját, és állítsa be a bal oldali szakasz-megkerülőszelepet (Ábra 86), amíg a nyomásérték a korábban beállított szintre nem áll (jellemzően 2,75 bar).

   Note: A megkerülőszelep számozott jelölői csak referenciaként szolgálnak.

   g028047
  3. Kapcsolja be a bal oldali szakasz kapcsolóját, és kapcsolja ki a jobb oldali szakasz kapcsolóját.

  4. Állítsa be a jobb oldali szakasz-megkerülőszelepet (Ábra 86), amíg a nyomásérték a korábban beállított szintre nem áll (jellemzően 2,75 bar).

  5. Kapcsolja be a jobb oldali szakasz kapcsolóját, és kapcsolja ki a középső szakasz kapcsolóját.

  6. Állítsa be a középső szakasz-megkerülőszelepet (Ábra 86), amíg a nyomásérték a korábban beállított szintre nem áll (jellemzően 2,75 bar).

  7. Kapcsolja ki az összes szakasz kapcsolóját.

  8. Kapcsolja ki a permetezőszivattyút.

   Note: A kalibrálás ezzel befejeződött.

  A keverő- és a fő megkerülőszelep beállítása

  A keverő-megkerülőszelep gombjának helyzetei

  • A keverő-megkerülőszelep teljesen nyitott helyzetben: Ábra 87A.

  • A keverő-megkerülőszelep zárt (0) helyzetben: Ábra 87B.

  • A keverő-megkerülőszelep köztes (a permetezőrendszer nyomásmérőjéhez képest beállított) helyzetben: Ábra 87C.

  g214029

  A keverő-megkerülőszelep kalibrálása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Végezze el a keverő-megkerülőszelep kalibrálását.
 • Important: Az eljárást nyitott, sík területen végezze el.

  Note: A gázretesszel nem rendelkező gépek keverő-megkerülőszelepének kalibrálásához 2 személy szükséges.

  1. Győződjön meg arról, hogy a permetezőtartály fel van töltve vízzel.

  2. Ellenőrizze, hogy a keverés-szabályozószelep nyitva van-e. Ha el lett állítva, most nyissa ki teljesen.

  3. Állítsa be a váltóművet az alábbiaknak megfelelően:

   • Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetében: kapcsolja a sebességváltót SEMLEGES helyzetbe.

   • HDX automata modellek esetében: kapcsolja a sebességváltót P (parkolás) helyzetbe.

  4. Húzza be a rögzítőféket, és indítsa be a motort.

  5. Kapcsolja be a permetezőszivattyút.

  6. Állítsa be a motorfordulatszámot a következőknek megfelelően:

   • Azon gépek esetében, amelyek nem rendelkeznek opcionális gázretesszel: kérjen meg egy másik személyt, hogy nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot.

    Note: Kérje meg a másik személyt, hogy gyűjtsön be mintákat a permetezőfúvókákról.

   • Azon gépek esetében, amelyek rendelkeznek opcionális gázretesszel, nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot, majd állítsa be a gázreteszt; lásd a Workman kézigázkészlet használati utasításait.

  7. Állítsa a 3 különálló szakszelep-kapcsolót KI helyzetbe.

  8. Állítsa a fő szakaszkapcsolót BE helyzetbe.

  9. Állítsa a rendszernyomást MAXIMáLIS értékre.

  10. Nyomja a keverőkapcsolót KI helyzetbe, és olvassa le a nyomásmérőt.

   • Ha az érték 6,9 bar marad, a keverő-megkerülőszelep kalibrálása megfelelő.

   • Ha a nyomásmérő más értéket mutat, folytassa a következő lépéssel.

  11. Állítsa be a keverőszelep hátulján lévő keverő-megkerülőszelepet (Ábra 88) úgy, hogy a nyomásmérőn látható érték 6,9 bar legyen.

   g033583
  12. Nyomja a szivattyúkapcsolót KI helyzetbe, állítsa a gázkart ALAPJáRAT helyzetbe, és fordítsa az indítókapcsolót KI helyzetbe.

  A főszakasz megkerülőszelepének beállítása

  Note: A főszakasz megkerülőszelepének beállításával csökkentheti vagy növelheti a tartályban lévő keverőfúvókákhoz továbbított folyadékáramot, ha a fő szórórúd kapcsolója KI helyzetbe van állítva.

  1. Győződjön meg arról, hogy a permetezőtartály fel van töltve vízzel.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa be a váltóművet az alábbiaknak megfelelően:

   • Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetében: kapcsolja a sebességváltót SEMLEGES helyzetbe.

   • HDX automata modellek esetében: kapcsolja a sebességváltót P (parkolás) helyzetbe.

  4. Kapcsolja be a permetezőszivattyút.

  5. Fordítsa a keverőkapcsolót BE helyzetbe.

  6. Állítsa a fő szakaszkapcsolót KI helyzetbe.

  7. Állítsa be a motorfordulatszámot a következőknek megfelelően:

   • Azon gépek esetében, amelyek nem rendelkeznek opcionális gázretesszel: kérjen meg egy másik személyt, hogy nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot.

    Note: Kérje meg a másik személyt, hogy gyűjtsön be mintákat a permetezőfúvókákról.

   • Azon gépek esetében, amelyek rendelkeznek opcionális gázretesszel, nyomja le a gázpedált, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámot, majd állítsa be a gázreteszt; lásd a Workman kézigázkészlet használati utasításait.

  8. Állítsa be a főszakasz megkerülőszelepét a tartályban végbemenő keverés mértékének szabályozásához (Ábra 88).

  9. Csökkentse a gázt alapjárati fordulatszámra.

  10. Állítsa a keverőkapcsolót és a szivattyúkapcsolót KI helyzetbe.

  11. Állítsa le a motort.

  A permetezőszivattyú elhelyezkedése

  A permetezőszivattyú a gép hátulján található (Ábra 89).

  g239107

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Kösse hátra hosszú haját, és ne viseljen laza ékszert.

  • Viseljen a Vegyianyag-biztonság című részben foglaltaknak megfelelő személyi védőfelszerelést.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha beteg, fáradt, illetve amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • Az utasoknak csak a kijelölt ülésekben szabad ülniük.

  • Csak megfelelő fényviszonyok mellett használja a gépet. Ügyeljen a gödrökre és a rejtett veszélyforrásokra.

  • A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a kezelői helyen tartózkodik, a sebességváltó semleges helyzetben van, valamint hogy a rögzítőfék be van húzva.

  • A gép mozgása közben Önnek és az utasoknak is az ülésen kell maradniuk. Amikor csak lehetséges, mindkét kezét tartsa a kormánykeréken. Kezét és lábát mindig tartsa a kezelőfülke területén belül.

  • Legyen óvatos, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek akadályozhatják a látást.

  • A tolatás megkezdése előtt nézzen hátra, és ellenőrizze, hogy senki ne legyen a gép mögött. A tolatást lassan végezze.

  • Ne végezzen permetezési műveletet emberek, különösen gyermekek, valamint állatok közelében.

  • Ne használja a gépet átvágások, levezető árkok vagy feltöltések közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad.

  • Csökkentse a sebességet és a terhelést, ha durva, egyenetlen terepen, járdák, kátyúk és más hirtelen terepváltozások közelében végez munkát. A szállított terhek elmozdulhatnak, amitől a gép instabillá válhat.

  • A hirtelen terepváltozások a kormánykerék váratlan mozgását okozhatják, ami kéz- és karsérüléshez vezethet. A kormánykereket lazán, a szélénél fogja, és tartsa távol a kezét a kormánykerék küllőitől.

  • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, húzza be a rögzítőféket, és vizsgálja meg a gépet sérülés szempontjából, ha az valamibe beleütközött, vagy ha rendellenes rezgést észlel. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

  • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • Járjon el különös óvatossággal, amikor a gépet nedves talajon, kedvezőtlen időjárási viszonyok között, nagyobb sebességgel vagy teljes terhelés mellett működteti. Ilyen körülmények között megnő a megálláshoz szükséges idő és távolság.

  • Ne érjen a motorhoz vagy a kipufogódobhoz, amíg jár a motor, vagy röviddel a motor leállítása után. Ezek a területek annyira felforrósodnak, hogy égési sérülést is okozhatnak.

  • A kezelőülés elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Kapcsolja ki a permetezőszivattyút.

   • Állítsa le a gépet.

   • Állítsa a sebességváltót SEMLEGES helyzetbe (kézi) vagy PARKOLÁS helyzetbe (automata).

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort.

   • Vegye ki az indítókulcsot.

  • A motor kipufogógáza belélegezve halált okoz. Ne járassa a motort beltérben vagy zárt területen.

  • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Csak a The Toro® Company által jóváhagyott tartozékokat és munkaeszközöket használja.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  • Ne távolítsa el a borulásvédelmi rendszert a gépről.

  • Győződjön meg a biztonsági öv bekapcsolt állapotáról és arról, hogy vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban ki tudja oldani.

  • Ügyeljen a magasban található akadályokra és arra, hogy ne ütközzön nekik.

  • Tartsa a borulásvédelmi rendszert biztonságos üzemállapotban – rendszeres időközönként alaposan ellenőrizze épségét és a csavarok meghúzott állapotát.

  • A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.

  Fülkével rendelkező gépek

  • A borulásvédelmi rendszer (ROPS) egy integrált és hatékony biztonsági berendezés.

  • A Toro által felszerelt fülke egyben bukócső is.

  • Mindig viselje a biztonsági övet.

  Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

  A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A lejtőn történő biztonságos munkavégzésért Ön a felelős. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

  • Olvassa el a gép lejtős területen történő üzemeltetésére vonatkozó alábbi utasításokat, hogy eldönthesse, használható-e a gép az adott körülmények között az adott napon és az adott munkaterületen. A terep változásával megváltozhatnak a gép lejtőn való üzemeltetésének körülményei is.

  • Határozza meg, hogy biztonságos-e a gépet az adott lejtőn használni. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. A lejtőkön felfelé és lefelé haladjon. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se a haladási irányt. Ha kanyarodnia kell a géppel, végezze azt lassan, fokozatosan a lejtő felé, ha lehetséges. Járjon el fokozott körültekintéssel a géppel való tolatáskor.

  • Ne működtesse a gépet, ha nem biztos annak tapadásában, kormányzásában vagy stabilitásában.

  • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

  • Ne felejtse el, hogy nedves talajon, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a kerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság.

  • Nagyon óvatosan dolgozzon a géppel lejtő, árok, töltés, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távot a gép és bármilyen veszélyforrás között.

  • A munkaeszközökkel felszerelt gép használatakor különös körültekintéssel járjon el; a munkaeszközök befolyásolhatják a gép stabilitását.

  • Ha egy domboldalon felfelé haladva a motor lefulladna vagy veszíteni kezdene lendületéből, akkor fokozatosan fékezzen, és lassan, egyenesen tolasson vissza lefelé a dombon.

  • Ha lefelé halad egy lejtőn a géppel, (adott esetben) mindig tartsa sebességben a sebességváltót.

  • Ne parkoljon lejtőn a géppel.

  • A tartályban lévő anyag tömegének hatására a gép kezelése megváltozhat. Az irányítás elvesztésének és a személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében kövesse az alábbi iránymutatást:

   • Nagy terhelés mellett való használat esetén csökkentse a sebességet, és ügyeljen arra, hogy elegendő legyen a féktávolság. Kerülje a hirtelen fékezést. A lejtőkön különös óvatossággal haladjon.

   • A szállított folyadékok elmozdulnak, ami különösen kanyarodáskor, hegymenetnél vagy ereszkedésnél, hirtelen sebességváltozáskor vagy egyenetlen felületen való áthaladáskor következik be. A rakomány elmozdulása a gép felborulásához vezethet.

  A permetező használata

  A Multi Pro WM használatához elsőként töltse fel a permetezőtartályt, ezután juttassa ki az oldatot a munkaterületre, végül pedig tisztítsa meg a tartályt. A permetező károsodásának elkerülése érdekében rendkívül fontos, hogy mindhárom lépést elvégezze. Például ne járjon el úgy, hogy este összekeveri és beletölti a vegyszereket a permetezőtartályba, majd reggel végzi el a permetezést. Ez a vegyszerek szétválását okozhatja, és károsíthatja a permetező alkatrészeit.

  Important: A tartályjelölések csak referenciaként szolgálnak, és a kalibrálás szempontjából nem tekinthetők pontosnak.

  Vigyázat

  A vegyszerek veszélyesek, és személyi sérülést okozhatnak.

  • A vegyszerek kezelése előtt olvassa el a címkéjükön szereplő utasításokat, valamint kövesse a gyártó ajánlásait és a szükséges óvintézkedéseket.

  • A vegyszerek a bőrtől távol tartandók. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le az érintett területet tiszta, szappanos vízzel.

  • Viseljen védőszemüveget és minden egyéb, a vegyszer gyártója által ajánlott védőfelszerelést.

  A Multi Pro WM permetezőt kifejezetten a nagy tartósságot szem előtt tartva terveztük, hogy garantálja az Ön által igényelt hosszú élettartamot. E cél elérése érdekében a permetező alkatrészeihez bizonyos okokból különböző anyagokat választottunk ki. Sajnos azonban nem létezik olyan anyag, amely minden előrelátható alkalmazáshoz tökéletes lenne.

  Bizonyos vegyszerek agresszívabbak a többinél, és minden egyes vegyszer másképpen lép kölcsönhatásba a különböző anyagokkal. Bizonyos halmazállapotok (pl. nedvesíthető porok, faszén) erőteljesebb csiszoló hatással rendelkeznek, ezáltal pedig gyorsabb kopáshoz vezetnek. Amennyiben egy adott vegyszer elérhető olyan összetételben, amely hosszabb élettartamot biztosít a permetező számára, használja ezt az alternatív összetételt.

  Mint minden esetben, most se felejtse el alaposan megtisztítani a gépet és a permetezőrendszert minden egyes alkalmazás után. Ez biztosítja a permetező hosszú és problémamentes élettartamát.

  Permetezés

  A permetező használata

  Important: Az oldat megfelelő keverésének biztosítása érdekében mindig használja a keverés funkciót, ha a tartályban oldat van. A keverés eredményességéhez be kell kapcsolni a TLT-t, a motornak pedig az alapjárati fordulatszám feletti sebességen kell járnia. Ha leállítja a járművet, és szeretné bekapcsolni a keverést, állítsa a váltókart SEMLEGES helyzetbe, húzza be a rögzítőféket, kapcsolja be a TLT-t, kapcsolja be a tengelykapcsolót, és állítsa be a kézi gázkart (ha van).

  Note: Az eljárás azt feltételezi, hogy a TLT be van kapcsolva (kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek), és a szakaszszelep kalibrálása megtörtént.

  1. Engedje le a helyükre a szórórudakat.

  2. HDX automata modellek esetében állítsa be a permetezőmód-kapcsolót az alábbiaknak megfelelően:

  3. Állítsa a fő szakaszkapcsolót KI helyzetbe.

  4. Állítsa a különálló szakaszkapcsolókat igény szerint BE helyzetbe.

  5. Menjen a géppel arra a területre, ahol permetezést szeretne végezni.

  6. Léptessen az InfoCenterben az Application Rate (Kijuttatási mennyiség) képernyőre, és állítsa be a kívánt mennyiséget az alábbi lépések elvégzésével:

   1. Győződjön meg arról, hogy a szivattyú kapcsolója BE helyzetben van-e.

   2. Kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek esetében válassza ki a kívánt fokozatot.

   3. Kezdjen el haladni a géppel a kívánt munkasebességen.

   4. Kézi vagy automata sebességváltóval rendelkező, manuális módban használt HD sorozatú modellek esetében ellenőrizze, hogy a monitoron a megfelelő kijuttatási mennyiség látható-e. Szükség esetén állítsa be úgy a kijuttatási mennyiséget szabályozó kapcsolót, hogy a monitoron a kívánt kijuttatási mennyiség jelenjen meg.

    Note: Automata sebességváltóval rendelkező, automatikus üzemmódban használt HD sorozatú modellek esetében a számítógép automatikusan úgy állítja be a permetező nyomását, hogy fenntartsa a kijuttatási mennyiséget.

   5. Térjen vissza a permetezendő területre.

  7. Állítsa a fő szakaszkapcsolót BE helyzetbe, és kezdje meg a permetezést.

   Note: Amikor a tartály majdnem kiürült, előfordulhat, hogy a keverés során hab képződik a tartályban. Ennek elkerülése érdekében kapcsolja ki a keverőszelepet. Másik megoldásként habzásgátló anyagot is használhat a tartályban.

  8. Ha befejezte a permetezést, állítsa a fő szakaszkapcsolót KI helyzetbe az összes szakasz kikapcsolásához, majd engedje ki a TLT-kart (kézi sebességváltóval rendelkező HD sorozatú modellek).

  Gyepápolási óvintézkedések álló helyzetű üzemmódokban való használat esetére

  Important: Bizonyos körülmények között a motorból, a hűtőből és a kipufogódobból származó hő károsíthatja a füvet, amikor a permetezőt álló helyzetű üzemmódban használja. Az álló helyzetű üzemmódok közé tartozik a tartálykeverés, a szórófejjel végzett kézi permetezés vagy a gyalog kísért szórórúd használata.

  Tegye meg a következő óvintézkedéseket:

  • Ne végezzen álló helyzetű permetezést rendkívül meleg és/vagy száraz körülmények között, mivel ezen időszakokban a gyep nagyobb stressznek van kitéve.

  • Ne parkoljon a gyepre, ha álló helyzetű permetezést végez. Amikor csak lehetséges, parkoljon kocsiösvényre.

  • Minimalizálja azt az időtartamot, amennyit a járó gép egy adott gyepfelületen végighaladva tölt. A gyep sérülésének mértéke az időtartamtól és a hőmérséklettől is függ.

  • A motor fordulatszámát állítsa a kívánt nyomás és áramlás eléréséhez szükséges lehető legalacsonyabbra. Ez minimalizálja a keletkező hőt és a hűtőventilátorból eredő légsebességet.

  • Biztosítsa, hogy a hő felfelé távozhasson el a motortérből – ehhez az álló helyzetű használat során emelje meg az ülésszerelvényeket ahelyett, hogy a jármű alá erőltetné őket.

  A permetezőszakaszok pozicionálása

  A permetező kezelőpaneljén lévő szórórúdszakasz-emelő kapcsolók lehetővé teszik, hogy a kezelőülés elhagyása nélkül állíthassa át a külső permetezőszakaszokat szállítási helyzetből permetezési helyzetbe és vissza. Amikor csak lehetséges, állítsa le a gépet, mielőtt a permetezőszakaszokat átállítaná egy másik helyzetbe.

  A hidraulikus emelő zárjának beállítása

  Aktiválja a hidraulikus emelő karját, és a reteszelésével gondoskodjon a szórórúdemelő vezérléséhez szükséges hidraulikáról.

  1. Tolja előre a hidraulikus emelő karját (Ábra 90 vagy Ábra 91).

   g255717
   g255830
  2. Tolja balra a hidraulikus emelő zárját a zár reteszeléséhez (Ábra 90 vagy Ábra 91).

  A permetezőszakaszok helyzetének módosítása

  Végezze el az alábbi lépéseket a külső permetezőszakaszok PERMETEZéSI helyzetbe állításához:

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. A szórórúdszakaszok emelőkapcsolóinak segítségével engedje le a külső szakaszokat.

   Note: Várjon, amíg a külső permetezőszakaszok elérik a teljesen kitolt permetezési helyzetet.

  Végezze el a permetezési munkát, majd az alábbi lépéseket követve húzza vissza a külső permetezőszakaszokat szállítási helyzetbe:

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. A szórórúdszakaszok emelőkapcsolóinak segítségével emelje fel a külső permetezőszakaszokat, amíg teljesen az X” szállítási helyzetet alkotó szórószakasz-szállító tartókba nem kerülnek, és az emelő munkahengerek teljesen vissza nem húzódnak.

   Important: Ha a külső permetezőszakaszok a kívánt helyzetbe kerültek, engedje fel a szórórúdszakaszok emelőkapcsolóját/emelőkapcsolóit. Ha a működtetőket nekivezeti a mechanikus ütközőknek, az az emelő munkahengerek és/vagy más hidraulikus alkatrészek károsodásához vezethet.

   g239336

  Important: Az emelő munkahenger károsodásának elkerülése érdekében a gép szállítása előtt ellenőrizze, hogy a működtetők teljesen vissza vannak-e húzva.

  A szórószakasz-szállító tartó használata

  A permetezőrendszer szórószakasz-szállító tartókkal van ellátva, amelyek egyedülálló biztonsági funkcióval rendelkeznek. Amennyiben a szállítási helyzetbe állított permetezőszakasz véletlenül egy alacsonyan felfüggesztett tárgynak ütközik, lehetősége van arra, hogy kitolja a permetezőszakasz(oka)t a szállítótartókból. Ilyen esetben a permetezőszakaszok közel vízszintes helyzetben állnak meg a gép hátuljánál. Bár ez a mozgás nem károsítja a permetezőszakaszokat, azokat mégis azonnal be kell helyezni a szállítótartóba.

  Important: A permetezőszakaszok megsérülhetnek, ha nem X” szállítási helyzetben és nem a szórórúdszállító tartó használatával szállítja őket.

  A permetezőtartályokat a következőképpen helyezheti vissza a szállítótartóba: engedje le a permetezőszakasz(oka)t permetezési helyzetbe, majd emelje őket vissza szállítási helyzetbe. A működtetőrúd károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az emelő munkahengerek teljesen vissza legyenek húzva.

  Tippek a permetezéshez

  • Ügyeljen arra, hogy a korábban lepermetezett területek ne legyenek átfedésben.

  • Ügyeljen az eltömődött fúvókákra. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült fúvókát.

  • A permetező leállítása előtt állítsa le a permetáramot a fő szakaszkapcsolóval. Ha a permetáram leállt, állítsa semleges helyzetbe a motorfordulatszám-rögzítőt, hogy a fordulatszám elég magas maradjon a keverési funkció működéséhez.

  • Jobb eredményt érhet el, ha a permetezőszakaszok bekapcsolásakor a permetező már mozgásban van.

  • Ügyeljen a kijuttatási mennyiségben bekövetkező változásokra – ezek azt is jelezhetik, hogy a sebességváltozás átlépte a fúvókák tartományát, illetve probléma adódott a permetezőrendszerrel.

  Automata sebességváltóval rendelkező, automatikus üzemmódban használt HD sorozatú modellek

  Note: Lásd a hivatalos Toro-forgalmazónál elérhető fúvókakiválasztási segédletet.

  • Ha a permetezőt lassú haladási sebességgel használja, amelynek hatására a számítógép túl alacsonyra állítja a permetezőrendszer nyomását a kiválasztott fúvókák kijuttatási mennyiségéhez, akkor a vegyszeres oldat nem megfelelően távozik a fúvókából (kifolyik vagy csöpög). Válasszon kisebb kijuttatásimennyiség-tartománnyal rendelkező permetezőfúvókát.

  • Ha a permetezőt nagyobb haladási sebességgel használja, annak hatására a számítógép a permetezőrendszer teljes nyomását alkalmazza, és a permetezési nyomás nem megfelelő a kívánt kijuttatási mennyiség eléréséhez. A kijuttatási mennyiség korrigálásához csökkentse a haladási sebességet a kívánt kijuttatási mennyiség eléréséhez, vagy válasszon nagyobb kijuttatásimennyiség-tartománnyal rendelkező fúvókát.

  A fúvókák eltömődésének megszüntetése

  Ha permetezés közben valamelyik fúvóka eltömődik, tisztítsa meg az alábbiaknak megfelelően:

  1. Állítsa le a permetezőt egy sík felületen, állítsa le a motort, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa a főszakasz kapcsolóját KI helyzetbe, majd a permetezőszivattyú kapcsolóját is állítsa KI helyzetbe.

  3. Távolítsa el az eltömődött fúvókát, majd tisztítsa meg vízzel feltöltött szórófejes üveg és egy fogkefe segítségével.

  4. Helyezze fel a fúvókát.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  • Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a gépet.

  • Ha az adott napon már nem fogja használni a gépet, mosson le minden vegyszermaradványt a gép külső felületéről; lásd a Vegyianyag-biztonság című részt.

  • Bármely zárt térben való tárolás előtt hagyja a motort lehűlni.

  • Végezze el a biztonsági öv karbantartását és tisztítását szükség szerint.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyaggyűjtő tartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

  • Cserélje ki az összes kopott, sérült vagy hiányzó matricát.

  A permetezőrendszer tisztítása

  A permetezőtartály leürítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Keresse meg a tartály leeresztőszelepét a gép jobb oldalán (Ábra 93).

   g208238
  3. Nyissa ki a szelepet, hogy a tartályból minden fel nem használt anyag kiürüljön (Ábra 94).

   Important: Ártalmatlanítsa a vegyi hulladékot a helyi előírások és az anyag gyártójának utasításai szerint.

   g208237
  4. Zárja el a leeresztőszelepet (Ábra 94).

  A permetező tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Öblítse le a permetezőt tiszta vízzel. Az öblítési folyamat során növelje a szivattyú sebességét a biztonsági szelep kinyitásához; ez megtisztítja a szelepeket és a tömlőket a folyadékmaradványoktól.
 • Important: A permetezőt minden használat után azonnal ki kell üríteni és meg kell tisztítani. Ennek elmulasztása azt eredményezheti, hogy a vegyszerek beleszáradnak a vezetékekbe vagy megvastagszanak azokban, ezzel eltömítve a szivattyút és egyéb alkatrészeket.

  Használja az ehhez a géphez jóváhagyott öblítőkészletet. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Toro-forgalmazóval további információkért.

  Minden permetezési munkamenet után tisztítsa meg a permetezőrendszert. A permetezőrendszer megfelelő tisztításához tegye az alábbiakat:

  • Végezzen 3 különálló öblítést.

  • Használja a vegyszerek gyártói által ajánlott tisztító- és semlegesítőszereket.

  • Az utolsó öblítést tiszta (tisztító- és semlegesítőszer-mentes) vízzel végezze.

  1. Töltse fel a tartály legalább 190 liter vízzel, majd zárja le a fedelét.

   Note: Igény szerint tisztító-/semlegesítőszert is adhat a vízhez. Az utolsó öblítéshez kizárólag tiszta, adalékanyag-mentes vizet használjon.

  2. Engedje le a szórórudakat permetezési helyzetbe.

  3. Indítsa be a motort és állítsa a szivattyúkapcsolót BE helyzetbe.

  4. Állítsa a gázkart magasabb alapjárati fordulatszámra.

  5. Ellenőrizze, hogy a keverőkapcsoló BE helyzetben van-e, és növelje a nyomást magas értékre a kijuttatási mennyiséget szabályozó kapcsoló segítségével.

  6. A permetezés megkezdéséhez állítsa a fő szakaszkapcsolót és a különálló szakaszkapcsolókat BE helyzetbe.

  7. Várjon, amíg a tartályban lévő összes víz kispriccel a fúvókákon keresztül.

  8. Ellenőrizze a fúvókákat, és győződjön meg arról, hogy mindegyik megfelelően permetez.

  9. Állítsa a fő szakaszkapcsolót KI helyzetbe, állítsa le a permetezőszivattyút, és állítsa le a motort.

  10. Ismételje meg az 1–9. lépést még legalább 2 alkalommal, hogy biztosíthassa a permetezőrendszer teljes körű tisztítását.

   Important: Minden esetben legalább 3 alkalommal el kell végeznie ezt az eljárást annak érdekében, hogy a permetezőrendszer teljesen tiszta legyen, ezzel megelőzve annak károsodását.

  11. Tisztítsa meg a szívószűrőt és a nyomásszűrőt; lásd: A szívószűrő tisztítása és A nyomásszűrő tisztítása.

   Important: Nedvesíthető porként elérhető vegyszerek használata esetén minden tartálynyi vegyszer elhasználása után tisztítsa meg a szitaszűrőt.

  12. Kerti locsolótömlő használatával öblítse le a permetező külső felületét tiszta vízzel.

  13. Távolítsa el a fúvókákat, és tisztítsa meg őket kézzel. Cserélje ki a sérült vagy elkopott fúvókákat.

  A szívószűrő tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A szívószűrő tisztításaTisztítsa meg a szívószűrőt (nedvesíthető porok használata esetén gyakrabban).
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a szivattyút, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. A permetezőtartály tetejénél távolítsa el a szűrőházról azt a rögzítőelemet, amely a tömlőszerelvényt rögzíti a nagy tömlőhöz (Ábra 95).

   g033577
  3. Távolítsa el a tömlőt és a tömlőszerelvényt a szűrőházról (Ábra 95).

  4. Húzza ki a szívófejet a tartályon lévő szűrőházból (Ábra 96).

   g033578
  5. Tisztítsa meg a szívószűrőt tiszta vízzel.

   Important: Ha a szűrő sérült vagy nem tisztítható, cserélje ki.

  6. Helyezze a szívószűrőt a szűrőházba, amíg a szűrő teljesen be nem ül a helyére.

  7. Igazítsa a tömlőt és a tömlőszerelvényt a tartály tetején lévő szűrőházhoz, majd rögzítse a szerelvényt és a házat a 2. lépés során eltávolított rögzítőelemmel.

  A nyomásszűrő tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa meg a nyomásszűrőt.Tisztítsa meg a nyomásszűrőt (nedvesíthető porok használata esetén gyakrabban).
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a permetezőszivattyút, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Helyezzen egy felfogóedényt a nyomásszűrő alá (Ábra 97).

   g033582
  3. Fordítsa el a leeresztősapkát az óramutató járásával ellentétes irányban, és távolítsa el a nyomásszűrő edényéről (Ábra 97).

   Note: Várja meg, amíg az edény teljesen kiürül.

  4. Fordítsa el az edényt az óramutató járásával ellentétes irányban, és távolítsa el a szűrőfejet (Ábra 97).

  5. Távolítsa el a nyomásszűrő betétet (Ábra 97).

  6. Tisztítsa meg a nyomásszűrő betétet tiszta vízzel.

   Important: Ha a szűrő sérült vagy nem tisztítható, cserélje ki.

  7. Ellenőrizze a leeresztőcsavar tömítését (az edényen belül) és az edény tömítését (a szűrőfejen belül) sérülés és kopás szempontjából (Ábra 97).

   Important: Ha a csavar, az edény vagy mindkét elem tömítése sérült vagy kopott, cserélje ki.

  8. Helyezze a nyomásszűrő betétet a szűrőfejbe (Ábra 97).

   Note: Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét szorosan illeszkedik-e a szűrőfejbe.

  9. Szerelje az edényt a szűrőfejre, és húzza meg kézzel (Ábra 97).

  10. Szerelje a leeresztősapkát az edény alján lévő szerelvényre, és húzza meg a sapkát kézzel (Ábra 97).

  A fúvókaszűrő tisztítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a permetezőszivattyút, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el a fúvókát a permetező fejtoldatra (Ábra 98).

   g209504
  3. Távolítsa el a fúvókaszűrőt (Ábra 98).

  4. Tisztítsa meg a fúvókaszűrőt tiszta vízzel.

   Important: Ha a szűrő sérült vagy nem tisztítható, cserélje ki.

  5. Helyezze fel a fúvókaszűrőt (Ábra 98).

   Note: Ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen beül-e a helyére.

  6. Helyezze fel a fúvókát a permetező fejtoldatra (Ábra 98).

  A permetezőrendszer kondicionálása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • A napi használatot követően végezze el a permetezőrendszer kondicionálását.
 • A kondicionálóra vonatkozó előírások

  A kondicionálóra vonatkozó előírások: propilén-glikol nem mérgező RV-fagyálló” korróziógátló adalékkal

  Important: Kizárólag korróziógátló adalékkal ellátott propilén-glikolt használjon. Ne használjon újrahasznosított propilén-glikolt. Ne használjon etilén-glikol alapú fagyállót.Ne használjon hozzáadott oldható alkoholt (metanol, etanol vagy izopropanol) vagy sóoldatot tartalmazó propilén-glikolt.

  A kondicionáló előkészítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Töltsön kondicionálót a tartályba az alábbiaknak megfelelően:

   • Használatra kész (előre kikevert) propilén-glikol RV-fagyálló – töltsön 37,8 liter propilén-glikol RV-fagyállót a tartályba.

   • Koncentrált propilén-glikol RV-fagyálló esetén végezze el az alábbi lépéseket:

    1. Töltsön a permetezőtartályba egy propilén-glikol RV-fagyállóból és vízből álló, 37,8 l-es keveréket. Készítse elő a fagyálló keveréket a gyártó utasításai szerint egy minimum –45°C-ig való használatra alkalmas koncentrátum előállításához.

     Important: A permetező tisztításához csak tiszta vizet használjon.

    2. Indítsa be a motort, és állítsa a permetezőszivattyú kapcsolóját BE helyzetbe.

    3. Nyomja le a gázpedált a motorfordulatszám növeléséhez.

    4. Fordítsa a keverőkapcsolót BE helyzetbe.

     Várjon legalább 3 percig, hogy a kondicionáló és víz keveréke keringhessen a rendszerben.

  A kondicionáló kipermetezése

  Ajánlott eszköz: egy tiszta felfogóedény.

  1. Álljon a géppel a leeresztőbetét területére, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Engedje le a külső szórórúdszakaszokat.

  3. Állítsa a bal oldali, a középső és a jobb oldali szakaszkapcsolót, valamint a fő szakaszkapcsolót BE helyzetbe.

  4. Hagyja működni a permetezőrendszert, amíg a kondicionáló ki nem ürül a fúvókákon keresztül.

   Note: A propilén-glikol RV-fagyállók többsége rózsaszínű. A felfogóedény használatával gyűjtsön mintát a kiürülő folyadékból több fúvókánál is.

  5. Kapcsolja ki a fő szakaszkapcsolót, a 3 szakaszkapcsolót, a keverőkapcsolót, a permetezőszivattyú kapcsolóját, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  A gép szállítása vagy vontatása

  A gép szállításával vagy vontatásával kapcsolatos információkért lásd az adott Workman jármű Kezelői kézikönyvét.

  Important: Kötözze a külső permetezőszakaszokat a szórószakasz-szállító tartókhoz.

  Karbantartás

  Note: Az elektromos vagy hidraulikus bekötési rajz ingyenes példánya letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután a honlap Manuals (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül megkereste az adott gépet.

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • A kezelőülés elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Állítsa le a gépet sík talajon.

   • Állítsa a sebességváltót SEMLEGES helyzetbe (kézi) vagy PARKOLÁS helyzetbe (automata).

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort.

   • Vegye ki az indítókulcsot.

   • A gép elhagyása előtt várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A gép karbantartását, javítását, beállítását és ellenőrzését kizárólag erre jogosult szakember végezheti.

  • Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba kezdene, alaposan tisztítsa meg és öblítse le a permetezőt.

  • A permetezőrendszerben használt vegyszerek mérgezőek, és veszélyesek lehetnek az Ön, a nézelődők, az állatok egészségére, illetve a növények, a talaj és egyéb vagyontárgyak épségére.

   • Figyelmesen olvassa el és kövesse az alkalmazott vegyszerekhez tartozó figyelmeztető címkéken és anyagbiztonsági adatlapokon (MSDS) szereplő információkat, és gondoskodjon saját védelméről a vegyszer gyártójának ajánlásai alapján.

   • Vegyszerek közelében mindig gondoskodjon a bőre védelméről. A vegyszerekkel való érintkezés elleni védelem érdekében viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE), többek között az alábbiakat:

    • védőszemüveg és/vagy védőálarc;

    • vegyvédelmi öltözék;

    • légzésvédő vagy szűrőmaszk;

    • vegyszerálló védőkesztyű;

    • gumicsizma vagy egyéb, jelentős védelmet biztosító lábbeli;

    • tiszta váltásruha, szappan és eldobható papírtörlő a takarításhoz.

   • Ha vegyianyag-biztonsággal kapcsolatos információk nem állnak rendelkezésre, tagadja meg a permetezőrendszer működtetését, illetve az azzal való munkavégzést.

   • Ne töltse fel, ne kalibrálja és ne tisztítsa meg a gépet, ha emberek, különösen gyermekek, valamint háziállatok vannak a közelben.

   • A vegyszerek kezelését jól szellőző helyen végezze.

   • Legyen tiszta víz a közelben, különösen a permetezőtartály feltöltése során.

   • Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon, ha vegyszerek közelében dolgozik.

   • A permetezőfúvókák tisztításához ne fújjon át rajtuk, és ne helyezze őket a szájához.

   • A vegyszerekkel végzett munka után mindig a lehető leghamarabb mosson kezet, és mossa le az egyéb, vegyszereknek kitett bőrfelületeket.

   • A vegyszerek és gőzeik veszélyesek; soha ne másszon be a tartályba, illetve ne hajoljon a tartály nyílása fölé vagy magába a nyílásba.

  • Mielőtt a gép szervizelésébe vagy beállításába kezd, parkolja le sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot, majd várja meg, amíg lehűl a motor.

  • Annak érdekében, hogy a teljes gép jó állapotban maradjon, tartsa az összes anyát és csavart jól meghúzva.

  • A lehetséges tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a motorteret többletzsírtól, vegyszerektől, fűtől, falevelektől és szennyeződésektől mentesen.

  • Ha a karbantartási beállítás elvégzéséhez járatni kell a motort, tartsa távol kezét, lábát, ruházatát és a teste minden részét a mozgó alkatrészektől. Senkit ne engedjen a gép közelébe.

  • Ne módosítsa a gép haladási sebességét. A biztonság és pontosság biztosítása érdekében ellenőriztesse hivatalos Toro-forgalmazóval a haladási sebességet.

  • Amennyiben a gép nagyobb javítást igényel, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Toro-forgalmazóval.

  • A gép mindennemű módosítása befolyásolhatja a gép működését, teljesítményét, tartósságát, ilyen módon történő használata pedig sérülést vagy halált okozhat. A gép ilyen módon történő használata a jótállást is érvénytelenítheti.

  • Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen karbantartást. Tartózkodjon a mozgó alkatrészektől.

  • Szükség esetén emelővel támassza alá a gépet vagy az alkatrészeit.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A tartályszíjak ellenőrzése
 • A szívószűrő tisztításaTisztítsa meg a szívószűrőt (nedvesíthető porok használata esetén gyakrabban).
 • Tisztítsa meg a nyomásszűrőt.Tisztítsa meg a nyomásszűrőt (nedvesíthető porok használata esetén gyakrabban).
 • Minden használat után
 • A napi használatot követően végezze el a permetezőrendszer kondicionálását.
 • Minden 50 órában
 • Kenje meg a szivattyút.
 • Minden 100 órában
 • Kenje meg a szórórúdcsuklókat.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a tömlőket és a csatlakozásokat, hogy nem sérültek-e, illetve megfelelően rögzülnek-e.
 • Tisztítsa meg az áramlásmérőt(nedvesíthető porok használata esetén gyakrabban).
 • Minden 400 órában
 • Ellenőrizze a szelepegységekben lévő O-gyűrűket, és szükség esetén cserélje ki őket.
 • Cserélje ki a szívószűrőt.
 • Cserélje ki a nyomásszűrőt.
 • Vizsgálja meg a szivattyúmembránt, és szükség esetén cserélje ki.(Forduljon egy hivatalos Toro-forgalmazóhoz.)
 • Vizsgálja meg a szivattyú visszacsapószelepét és szükség esetén cserélje ki.(Forduljon egy hivatalos Toro-forgalmazóhoz.)
 • Ellenőrizze a nejlon csuklócsapperselyeket.
 • Évente
 • Végezze el a keverő-megkerülőszelep kalibrálását.
 • Öblítse le a permetezőt tiszta vízzel. Az öblítési folyamat során növelje a szivattyú sebességét a biztonsági szelep kinyitásához; ez megtisztítja a szelepeket és a tömlőket a folyadékmaradványoktól.
 • Important: A további karbantartási eljárásokkal kapcsolatban lásd a gép és a motor Kezelői kézikönyvét.

  Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használathoz másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrizendő elemHét:
  Hét.Ked.Sze.Csü.Pén.Szo.Vas.
  Ellenőrizze az üzemi fék és a rögzítőfék működését.       
  Ellenőrizze a sebességváltó/semleges helyzet működését.       
  Ellenőrizze az üzemanyagszintet.       
  A tartály feltöltése előtt ellenőrizze a motorolaj szintjét.       
  A tartály feltöltése előtt ellenőrizze a váltóműolaj szintjét.       
  A tartály feltöltése előtt ellenőrizze a légszűrőt.       
  A tartály feltöltése előtt ellenőrizze a motor hűtőbordáit.       
  Ellenőrizze a szokatlan motorzajokat.       
  Ellenőrizze, nincsenek-e szokatlan üzemi zajok.       
  Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.       
  Ellenőrizze, nincs-e folyadékszivárgás.       
  Ellenőrizze a műszerek működését.       
  Ellenőrizze a gázpedál működését.       
  Tisztítsa meg a szívófejet.       
  Ellenőrizze a kerékösszetartást.       
  Zsírozza be az összes zsírzószemet.1       
  Javítsa a sérült fényezést javítófestékkel.       

  1Minden lemosás után azonnal, az előírt időköztől függetlenül

  Problémás területekkel kapcsolatos megjegyzések

  Az ellenőrzést végezte:
  TételDátumInformációk
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  Karbantartás előtti intézkedések

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, véletlenül beindíthatják a motort, és az Ön vagy a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Mindennemű karbantartási munka előtt vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, és válassza le a negatív akkumulátorkábelt az akkumulátorról. Tegye félre az akkumulátorkábelt, hogy ne érhessen véletlenül az akkumulátorpólushoz.

  Hozzáférés a géphez

  A tartályegység megemelése

  Veszély

  A permetezőtartály-egység tárolt energia okozta veszélyt jelent. Ha az egység a felszerelés vagy eltávolítás során nincs megfelelően rögzítve, akkor elmozdulhat vagy leeshet, ezzel az Ön vagy más nézelődők sérülését okozva.

  A permetezőtartály-egység rögzítéséhez használjon pántokat és egy felfüggesztett emelőberendezést a telepítés, eltávolítás és minden olyan karbantartási művelet során, amikor eltávolítja a rögzítőelemeket.

  A tartályegység felemelésével hozzáférhet a motorhoz és egyéb belső alkatrészekhez. Hajtsa előre a szórórúdtoldatot, hogy a tömeg egyenletesebben oszoljon el.

  1. Ürítse le a permetezőtartályt.

  2. Parkolja le a járművet sík talajon.

  3. A szórórúd-szabályozó kapcsoló segítségével emelje meg a szórórúdtoldatot kb. 45°-ra.

  4. Húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  5. Távolítsa el a csúszka elülső részén lévő biztonsági csavarokat (Ábra 99).

   g022366
  6. Hajtsa a szórórúdtoldatokat előre a tartályegység mentén, hogy a tömeg egyenletesebben oszoljon el, és hogy elkerülje a hátraborulást.

  7. Emelje fel a tartályegységet annyira, hogy az emelő munkahengerek teljesen kitolódjanak.

  8. Vegye ki a platókitámasztót a bukókeret paneljének hátuljánál lévő tartókból (Ábra 100).

   g002397
  9. Nyomja rá a platókitámasztót a munkahengerrúdra, ügyelve arra, hogy a kitámasztó végén levő fülek felfeküdjenek a munkahenger hengerének végére és az emelő munkahenger rúdjának végére (Ábra 101).

   g009164

  A tartályegység leengedése

  1. Ha készen áll a tartályegység leengedésére, vegye le a platókitámasztót a munkahengerről, és tegye be a bukókeret paneljének hátulján található tartóiba.

   Important: Ne kísérelje meg a tartályegység leengedését úgy, hogy a platókitámasztó még a munkahengeren van.

  2. Az emelő munkahengerek visszahúzásával óvatosan engedje le a tartályt a vázra.

  3. Szerelje fel a 2 leszorítócsavart és rögzítőt a tartályegység rögzítéséhez.

  4. Hajtsa hátra a szórórúdtoldatokat kitolt helyzetbe.

  5. A szórórúd-szabályozó kapcsoló segítségével emelje a szórórúdtoldatokat SZáLLíTáSI helyzetbe.

  Kenés

  A permetezőszivattyú kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Kenje meg a szivattyút.
 • A kenőzsír típusa: Mobil XHP 461

  1. Keresse meg a zsírzószemeket a permetezőszivattyún.

   Note: A szivattyú a gép hátsó végénél található.

   g208179
  2. Törölje tisztára a 2 távoli zsírzószemet.

  3. Pumpáljon zsírt mindkét távoli zsírzószembe.

  4. Törölje le a felesleges zsírt.

  A szórórúdcsuklók kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Kenje meg a szórórúdcsuklókat.
 • Important: Ha lemossa vízzel a szórórúdcsuklót, tisztítsa meg a csuklóegységet a víztől és a hulladéktól, majd vigyen fel friss zsírt.

  A kenőzsír típusa: 2-es sz. lítiumos kenőzsír

  1. Törölje tisztára a zsírzógombokat, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy a perselybe.

  2. Pumpáljon zsírt a csapágyba vagy perselybe minden szerelvénynél (Ábra 103).

   g002014
  3. Törölje le a felesleges zsírt.

  4. Ismételje meg ezt az eljárást minden szórórúdcsuklónál.

  A permetezőrendszer karbantartása

  A tömlők ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a tömlőket és a csatlakozásokat, hogy nem sérültek-e, illetve megfelelően rögzülnek-e.
 • Minden 400 órában
 • Ellenőrizze a szelepegységekben lévő O-gyűrűket, és szükség esetén cserélje ki őket.
 • Ellenőrizze a permetezőrendszer tömlőit, hogy nincs-e rajtuk repedés, szivárgás vagy egyéb sérülés. Ezzel együtt a csatlakozásokat és a szerelvényeket is ellenőrizze hasonló sérülések szempontjából. A sérült tömlőket és szerelvényeket cserélje ki.

  A szívószűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje ki a szívószűrőt.
 • Note: Határozza meg, hogy az adott munkához milyen szembőségű szívószűrő szükséges; lásd: A szívószűrő kiválasztása.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a szivattyút, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. A permetezőtartály tetejénél távolítsa el a szűrőházról azt a rögzítőelemet, amely a tömlőszerelvényt rögzíti a nagy tömlőhöz (Ábra 104).

   g033577
  3. Távolítsa el a tömlőt és a tömlőszerelvényt a szűrőházról (Ábra 104).

  4. Távolítsa el a régi szívószűrőt a tartályon lévő szűrőházból (Ábra 105).

   Note: Selejtezze le a régi szűrőt.

   g033578
  5. Szerelje be az új szívószűrőt a szűrőházba.

   Note: Ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen beül-e a helyére.

  6. Igazítsa a tömlőt és a tömlőszerelvényt a tartály tetején lévő szűrőházhoz, majd rögzítse a szerelvényt és a házat a 2. lépés során eltávolított rögzítőelemmel.

  A nyomásszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje ki a nyomásszűrőt.
 • Note: Határozza meg, hogy az adott munkához milyen szembőségű nyomásszűrő szükséges; lásd: A nyomásszűrő kiválasztása.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a permetezőszivattyút, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Helyezzen egy felfogóedényt a nyomásszűrő alá (Ábra 106).

   g033582
  3. Fordítsa el a leeresztősapkát az óramutató járásával ellentétes irányban, és távolítsa el a nyomásszűrő edényéről (Ábra 106).

   Note: Várja meg, amíg az edény teljesen kiürül.

  4. Fordítsa el az edényt az óramutató járásával ellentétes irányban, és távolítsa el a szűrőfejet (Ábra 106).

  5. Távolítsa el a régi nyomásszűrő betétet (Ábra 106).

   Note: Selejtezze le a régi szűrőt.

  6. Ellenőrizze a leeresztőcsavar tömítését (az edényen belül) és az edény tömítését (a szűrőfejen belül) sérülés és kopás szempontjából (Ábra 106).

   Note: Ha a csavar, az edény vagy mindkét elem tömítése sérült vagy kopott, cserélje ki.

  7. Helyezze az új nyomásszűrő betétet a szűrőfejbe (Ábra 106).

   Note: Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét szorosan illeszkedik-e a szűrőfejbe.

  8. Szerelje az edényt a szűrőfejre, és húzza meg kézzel (Ábra 106).

  9. Szerelje a leeresztősapkát az edény alján lévő szerelvényre, és húzza meg a sapkát kézzel (Ábra 106).

  A fúvókaszűrő cseréje

  Note: Határozza meg, hogy az adott munkához milyen szembőségű fúvókaszűrő szükséges; lásd: A fúvókahegyre helyezhető szűrő kiválasztása (opcionális).

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a permetezőszivattyút, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el a fúvókát a permetező fejtoldatra (Ábra 107).

   g209504
  3. Távolítsa el a régi fúvókaszűrőt (Ábra 107).

   Note: Selejtezze le a régi szűrőt.

  4. Helyezze fel az új fúvókaszűrőt (Ábra 107).

   Note: Ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen beül-e a helyére.

  5. Helyezze fel a fúvókát a permetező fejtoldatra (Ábra 107).

  A permetezőszivattyú ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg a szivattyúmembránt, és szükség esetén cserélje ki.(Forduljon egy hivatalos Toro-forgalmazóhoz.)
 • Vizsgálja meg a szivattyú visszacsapószelepét és szükség esetén cserélje ki.(Forduljon egy hivatalos Toro-forgalmazóhoz.)
 • Note: Az alábbi gépalkatrészek a használat során elhasználódott alkatrészeknek minősülnek (kivéve abban az esetben, ha hibásnak találták őket), és nem tartoznak az ezen géphez kapcsolódó jótállás hatálya alá.

  Az alábbi belső szivattyú-alkatrészeket ellenőriztesse egy hivatalos Toro-forgalmazóval sérülés szempontjából:

  • Szivattyúmembrán

  • A szivattyú visszacsapószelepének egységei

  Szükség esetén cserélje ki az adott alkatrészeket.

  A nejlon csuklócsapperselyek ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Ellenőrizze a nejlon csuklócsapperselyeket.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a szivattyút, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tolja ki a külső szórórúdszakaszokat permetezési helyzetbe, és támassza meg őket állványok vagy szíjak és egy emelőberendezés segítségével.

  3. Távolítsa el a forgócsapot rögzítő csavart és anyát, majd távolítsa el a csapot (Ábra 108).

   g242083
  4. Távolítsa el a szórórúd és csuklócsapkonzol egységét a középső keret végcsatornájáról, hogy hozzáférjen a nejlonperselyekhez.

  5. Távolítsa el és ellenőrizze a csuklócsapkonzol elülső és hátsó oldalán lévő nejlonperselyeket (Ábra 108).

   Note: Cseréljen ki minden kopott vagy sérült perselyt.

  6. Kenje meg a nejlonperselyeket némi olajjal, majd szerelje be a perselyeket a csuklócsapkonzolba (Ábra 108).

  7. Igazítsa egymáshoz a csuklócsapkonzol furatait és a végcsatorna furatait (Ábra 108).

  8. Szerelje fel a forgócsapot, és rögzítse a 3. lépés során eltávolított peremes csavar és peremes rögzítőanya segítségével.

  9. Ismételje meg a 2–8. lépést a másik külső szórórúdszakasznál is.

  A szórórudak szintbe állítása

  Az alábbi eljárás alkalmazásával beállíthatja a középső szórórúdon lévő működtetőket, hogy a bal és jobb oldali szórórudak szintben legyenek.

  1. Tolja ki a szórórudakat permetezési helyzetbe.

  2. Távolítsa el a sasszeget a forgócsapból (Ábra 109).

   g013780
  3. Emelje meg a szórórudat, és távolítsa el a csapot (Ábra 109), majd lassan engedje le a szórórudat a talajra.

  4. Ellenőrizze a csapot sérülés szempontjából, és szükség esetén cserélje ki.

  5. Használjon csavarkulcsot a működtetőrúd sík oldalain annak rögzítéséhez, majd lazítsa meg az ellenanyát, hogy be lehessen állítani az ellenőrzőszemes rudat (Ábra 110).

   g014220
  6. Fordítsa el a működtetőrúdban lévő ellenőrzőszemes rudat, hogy a kitolt működtetőt a kívánt helyzetnek megfelelően rövidítse vagy hosszabbítsa (Ábra 110).

   Note: Az ellenőrzőszemes rudat fél vagy teljes fordulatokkal szükséges elfordítani ahhoz, hogy a rudat a szórórúdra lehessen szerelni.

  7. A kívánt pozíció elérését követően húzza meg az ellenanyát, ezzel rögzítve a működtetőt és az ellenőrzőszemes rudat.

  8. Emelje meg a szórórudat, hogy a csuklóegység egy vonalba kerüljön a működtetőrúddal.

  9. Tartsa meg a szórórudat, és közben tolja át a csapot a szórórúd csuklóegységén és a működtetőrúdon is (Ábra 109).

  10. Ha a csap a helyére került, engedje el a szórókeretet, és rögzítse a csapot a korábban eltávolított sasszeggel.

  11. Szükség esetén ismételje meg az eljárást minden működtetőrúd csapágyán.

  Tisztítás

  Az áramlásmérő tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Tisztítsa meg az áramlásmérőt(nedvesíthető porok használata esetén gyakrabban).
  1. Alaposan öblítse át és ürítse le a teljes permetezőrendszert.

  2. Távolítsa el az áramlásmérőt a permetezőről, és öblítse le tiszta vízzel.

  3. Távolítsa el a felvízi oldalon lévő rögzítőgyűrűt (Ábra 111).

   g214630
  4. Tisztítsa meg a turbinát és a turbinakerékagyat a fémforgácsoktól és a nedvesíthető poroktól.

  5. Ellenőrizze a turbinalapátokat kopás szempontjából.

   Note: Tartsa a kezében a turbinát, és forgassa meg. A turbinának szabadon, igen csekély ellenállással kell forognia. Amennyiben nem ez történik, cserélje ki.

  6. Szerelje fel az áramlásmérőt.

  7. A turbina szabad forgásának biztosítása érdekében kis nyomású (0,5 bar/50 kPa) légsugarat alkalmazzon.

   Note: Ha a turbina nem forog szabadon, lazítsa meg a turbinakerékagy alján lévő hatlapfejű csavart 1/16 fordulattal, amíg szabadon nem kezd forogni.

  A permetező szelepeinek tisztítása

  A szelepműködtető eltávolítása

  1. Parkolja le a permetezőt sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a szivattyút, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el a szelepműködtető 3 tűs csatlakozóját a permetező kábelkötegének 3 foglalatos elektromos csatlakozójáról.

  3. Távolítsa el azt a rögzítőelemet, amely a működtetőt a mennyiségszabályozó, a keverő-, a főszakasz- vagy valamelyik szakaszszelephez tartozó elosztószelephez rögzíti (Ábra 112).

   Note: Nyomja össze a rögzítőelem 2 lábát, és közben nyomja őket lefelé.

   Note: Őrizze meg a működtetőt és a rögzítőelemet A szelepműködtető felszerelése című részben elvégzendő szereléshez.

   g028237
  4. Távolítsa el a működtetőt az elosztószelepről.

  A mennyiségszabályozó szelephez tartozó elosztószelep eltávolítása

  1. Távolítsa el a 2 peremes bilincset és a 2 tömítést, amelyek a mennyiségszabályozó szelep elosztószelepét (Ábra 113) a nyomásszűrőhöz és a keverőszelephez rögzítik.

   Note: Őrizze meg a peremes bilincset és a tömítéseket az ebben a részben bemutatott telepítéshez: A mennyiségszabályozóhoz tartozó elosztószelep felszerelése.

   g033584
  2. Távolítsa el a rögzítőelemet, amely a kimeneti szerelvényt a mennyiségszabályozó szelep elosztószelepéhez rögzíti (Ábra 114).

   g033585
  3. Távolítsa el a 2 peremes csavart (¼ × ¾") és a 2 peremes rögzítőanyát (¼"), amelyek a mennyiségszabályozó szelepet a szeleptartóhoz rögzítik, majd távolítsa el az elosztószelepet a gépről (Ábra 114).

   Note: Szükség esetén lazítsa meg a nyomásszűrőfejhez tartozó kötőelemeket a mennyiségszabályozó szelep eltávolításának megkönnyítése érdekében.

   Note: Őrizze meg a peremes csavarokat, a peremes rögzítőanyákat és a rögzítőelemet az ebben a részben bemutatott telepítéshez: A mennyiségszabályozóhoz tartozó elosztószelep felszerelése.

  A keverőszelephez tartozó elosztószelep eltávolítása

  1. Távolítsa el a 3 peremes bilincset és a 3 tömítést, amelyek a keverőszelep elosztószelepét (Ábra 115) a keverő-megkerülőszelephez, a mennyiségszabályozó szelephez és a fő szórórúd szelepéhez rögzítik.

   Note: Őrizze meg a peremes bilincset és a tömítéseket az ebben a részben bemutatott telepítéshez: A keverőszelephez tartozó elosztószelep felszerelése.

   g033586
  2. Távolítsa el azt a rögzítőt, amely a gyorsan leválasztható aljzatot a keverőszelephez tartozó elosztószelep gyorsan leválasztható csatlakozójához rögzíti (Ábra 116).

   g214596
  3. Távolítsa el a peremes csavart (¼ × ¾") és a peremes rögzítőanyát (¼"), amelyek a keverőszelepet a szeleptartóhoz rögzítik, majd távolítsa el az elosztószelepet a gépről (Ábra 116).

   Note: Őrizze meg a peremes csavart, a peremes rögzítőanyát és a rögzítőelemet az ebben a részben bemutatott telepítéshez: A keverőszelephez tartozó elosztószelep felszerelése.

  A fő szórórúd elosztószelepének eltávolítása

  1. Távolítsa el a peremes bilincseket és tömítéseket, amelyek a fő szórórúd szelepéhez tartozó elosztószelepet (Ábra 117) a fő szórórúd megkerülőszelepéhez, a keverőszelephez és a 90°-os (az áramlásmérő tömlőjének végén található) peremes könyökidomhoz rögzítik.

   Note: Őrizze meg a peremes bilincset és a tömítéseket az ebben a részben bemutatott telepítéshez: A fő szórórúdhoz tartozó elosztószelep felszerelése.

   g033590
  2. Távolítsa el a rögzítőelemet, amely a 90°-os kimeneti szerelvényt a fő szórórúd szelepéhez tartozó elosztószelephez rögzíti (Ábra 118).

   g033591
  3. Távolítsa el a peremes csavart (¼ × ¾") és a peremes rögzítőanyát (¼"), amelyek a fő szórórúd szelepét a szeleptartóhoz rögzítik, majd távolítsa el az elosztószelepet a gépről (Ábra 118).

   Note: Őrizze meg a peremes csavart, a peremes rögzítőanyát és a rögzítőelemet az ebben a részben bemutatott telepítéshez: A fő szórórúdhoz tartozó elosztószelep felszerelése.

  A szakaszszelephez tartozó elosztószelep eltávolítása

  1. Távolítsa el a bilincseket és tömítéseket, amelyek a szakaszszelephez tartozó elosztószelepet (Ábra 119) a szomszédos szakaszszelephez rögzítik (amennyiben ez a bal oldali szakasz szelepe és a redukciós csatlakozó).

   g028236
  2. Távolítsa el a rögzítőelemeket, amelyek a kimeneti szerelvényt a szakaszszelephez tartozó elosztószelephez, valamint az elosztószelepet a megkerülőszerelvényhez rögzítik (Ábra 120).

   g028238
  3. A bal vagy a jobb oldali szórórúdszakasz szelepei esetében távolítsa el a peremes csavarokat és peremes rögzítőanyákat, amelyek a szakaszszelepe(ke)t a szeleptartóhoz rögzítik, majd távolítsa el az elosztószelepe(ke)t a gépről; a középső szakaszszelep esetében távolítsa el a szakaszszelephez tartozó elosztószelepet a gépről (Ábra 121).

   g028239

  Az elosztószelep tisztítása

  1. Állítsa be úgy a szelepszárat, hogy zárt helyzetben legyen (Ábra 122B).

   g027562
  2. Távolítsa el a 2 zárósapkaegységet az elosztószelep házának két végéről (Ábra 123 és Ábra 124).

   g028243
   g028240
  3. Fordítsa el úgy a szelepszárat, hogy a golyó nyitott helyzetben legyen (Ábra 122A).

   Note: Amikor a szelepszár a szelepáramlással párhuzamos helyzetbe kerül, a golyó kicsúszik.

  4. Távolítsa el a szárrögzítőt az elosztószelepben lévő szárcsatlakozási pont nyílásaiból (Ábra 123 és Ábra 124).

  5. Távolítsa el a szárrögzítőt és a szelepszárülést az elosztószelepből (Ábra 123 és Ábra 124).

  6. Nyúljon az elosztószelep házába, és távolítsa el a szelepszáregységet (Ábra 123 és Ábra 124).

  7. Tisztítsa meg az elosztószelep belső felét, valamint a golyós szelep, a szelepszáregység, a szárfogó és a végszerelvények külső felületét.

  Az elosztószelep felszerelése

  Kezelő által biztosítandó anyag: átlátszó szilikonzsír.

  Important: A szelep felszerelésekor kizárólag szilikonzsírt használjon.

  1. Ellenőrizze a kimeneti szerelvény O-gyűrűit (csak a szakaszszelephez tartozó elosztószelepnél), a zárósapkák O-gyűrűit, az ülés hátsó O-gyűrűit és a golyó ülését sérülés és kopás szempontjából (Ábra 123 és Ábra 124).

   Note: Ha valamelyik O-gyűrű vagy ülés megsérült vagy elkopott, cserélje ki.

  2. Vigyen fel szilikonzsírt a szelepszárra, majd helyezze a szárat a szelepszárülésbe (Ábra 123 és Ábra 124).

  3. Szerelje a szelepszárat és az ülést az elosztószelepbe, majd rögzítse a szárat és az ülést a szárrögzítő segítségével (Ábra 123 és Ábra 124).

  4. Ellenőrizze, hogy az ülés hátsó O-gyűrűje és a golyó ülése egy vonalban van-e, valamint hogy illeszkednek-e a zárósapka-szerelvénybe (Ábra 123 és Ábra 124)

  5. Helyezze a zárósapka-szerelvényt az elosztószelep házára, amíg a zárósapka-szerelvény pereme az elosztószelep házához nem ér (Ábra 123 és Ábra 124), majd fordítsa el a zárósapka-szerelvényt további ⅛–¼ fordulattal.

   Note: Körültekintően járjon el, hogy a szerelvény vége ne sérüljön meg.

  6. Helyezze a golyót a szeleptestbe (Ábra 125).

   Note: A szelepszárnak illeszkednie kell a golyón lévő nyílásba. Ha a szelepszár nem illeszkedik, módosítsa a golyó helyzetét (Ábra 125).

   g027565
  7. Fordítsa el a szelepszáregységet, hogy a szelep zárt helyzetbe kerüljön (Ábra 122B)

  8. Ismételje meg a 4. és 5. lépést a másik zárósapka-szerelvénynél is.

  A mennyiségszabályozóhoz tartozó elosztószelep felszerelése

  1. Helyezzen tömítést a mennyiségszabályozó szelephez tartozó elosztószelep peremei és a nyomásszűrőfej közé (Ábra 126A).

   Note: Szükség esetén lazítsa meg a nyomásszűrőfejhez tartozó kötőelemeket, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre.

   g238670
  2. Szerelje fel a mennyiségszabályozó szelephez tartozó elosztószelepet, a tömítést és a nyomásszűrőfejet egy peremes bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 126A).

  3. Helyezzen tömítést a mennyiségszabályozó szelep peremei és a keverőszelephez tartozó elosztószelep közé (Ábra 126A).

  4. Szerelje fel a mennyiségszabályozó szelephez tartozó elosztószelepet, a tömítést és a keverőszelephez tartozó elosztószelepet egy peremes bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 126A).

  5. Szerelje a mennyiségszabályozó szelepet a szeleptartóra A mennyiségszabályozó szelephez tartozó elosztószelep eltávolítása című rész 3. lépése során eltávolított 2 peremes csavar és 2 peremes rögzítőanya segítségével (Ábra 126A), majd húzza meg az anyát és a csavart 10–12 N∙m nyomatékkal.

  6. Szerelje a kimeneti szerelvényt a mennyiségszabályozó szelephez tartozó elosztószelep aljánál lévő csatlakozószerelvényre (Ábra 126B).

  7. Rögzítse a kimeneti szerelvényt a csatlakozószerelvényhez – ehhez helyezzen egy rögzítőelemet a kimeneti szerelvény aljzatába (Ábra 126B).

  8. Ha meglazította a nyomásszűrőfejhez tartozó kötőelemeket, húzza meg az anyát és a csavart 10–12 N∙m nyomatékkal.

  A keverőszelephez tartozó elosztószelep felszerelése

  1. Igazítsa egymáshoz a keverőszelephez tartozó elosztószelep peremét, a tömítést és a keverő-megkerülőszelep peremét (Ábra 127).

   Note: Szükség esetén lazítsa meg a fő szórórúd szelepéhez tartozó kötőelemeket, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre.

   g033604
  2. Szerelje fel a keverő-megkerülőszelepet, a tömítést és a keverőszelephez tartozó elosztószelepet egy peremes bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 128).

  3. Helyezzen tömítést a mennyiségszabályozó szelep peremei és a keverőszelephez tartozó elosztószelep közé (Ábra 128A).

   g033605
  4. Szerelje fel a mennyiségszabályozó szelepet, a tömítést és a keverőszelephez tartozó elosztószelepet egy peremes bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 128A)

  5. Helyezzen tömítést a keverőszelephez tartozó elosztószelep peremei és a fő szórórúd szelepe közé (Ábra 128A)

  6. Szerelje fel a keverőszelephez tartozó elosztószelepet, a tömítést és a fő szórórúd szelepét egy peremes bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 128A)

  7. Szerelje a kimeneti szerelvényt a keverőszelephez tartozó elosztószelep aljánál lévő csatlakozószerelvényre (Ábra 128B)

  8. Rögzítse a kimeneti szerelvényt a csatlakozószerelvényhez – ehhez helyezzen egy rögzítőelemet a kimeneti szerelvény aljzatába (Ábra 128B)

  9. Szerelje a keverőszelepet a szeleptartóra A keverőszelephez tartozó elosztószelep eltávolítása című rész 3. lépése során eltávolított peremes csavar és peremes rögzítőanya segítségével (Ábra 127), majd húzza meg az anyát és a csavart 10–12 N∙m nyomatékkal.

  10. Ha meglazította a fő szórórúd szelepéhez tartozó kötőelemeket, húzza meg az anyát és a csavart 10–12 N∙m nyomatékkal.

  A fő szórórúdhoz tartozó elosztószelep felszerelése

  1. Igazítsa egymáshoz a fő szórórúd szelepéhez tartozó elosztószelep peremét, a tömítést és a fő szórórúd megkerülőszelepének peremét (Ábra 129).

   g033590
  2. Szerelje fel a fő szórórúd szelepéhez tartozó elosztószelepet, a tömítést és a fő szórórúd megkerülőszelepét egy peremes bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 129).

  3. Igazítsa a helyére a fő szórórúd szelepéhez tartozó elosztószelep peremét, a tömítést és a keverőszelephez tartozó elosztószelepet (Ábra 129).

  4. Szerelje fel a fő szórórúd szelepéhez tartozó elosztószelepet, a tömítést és a keverőszelephez tartozó elosztószelepet egy peremes bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 129)

  5. Igazítsa a 90°-os kimeneti szerelvény aljzatát a fő szórórúd szelepéhez tartozó elosztószelep aljánál lévő csatlakozószerelvényre (Ábra 130).

   g033591
  6. Rögzítse a kimeneti szerelvényt a csatlakozószerelvényhez – ehhez helyezzen egy rögzítőelemet a kimeneti szerelvény aljzatába (Ábra 130).

  7. Szerelje a keverőszelepet a szeleptartóra A fő szórórúd elosztószelepének eltávolítása című rész 3. lépése során eltávolított peremes csavar és peremes rögzítőanya segítségével (Ábra 129), majd húzza meg az anyát és a csavart 10–12 N∙m nyomatékkal.

  A szakaszszelephez tartozó elosztószelep felszerelése

  1. Illessze az elosztószelep felső zárósapka-szerelvényét a megkerülőszerelvénybe (Ábra 131A).

   Note: Szükség esetén lazítsa meg a megkerülőszerelvényhez tartozó kötőelemeket, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre.

   g033609
  2. Rögzítse a zárósapka-szerelvényt a megkerülőszerelvényhez – ehhez helyezzen egy rögzítőelemet a megkerülőszerelvény aljzatába (Ábra 131A).

  3. Szerelje a kimeneti szerelvényt az elosztószelep alsó zárósapka-szerelvényére (Ábra 131A).

  4. Rögzítse a zárósapka-szerelvényt a kimeneti szerelvényhez – ehhez helyezzen egy rögzítőelemet a kimeneti szerelvény aljzatába (Ábra 131A).

  5. Helyezzen tömítést a redukciós csatlakozó peremei és a keverőszelephez tartozó elosztószelep közé (Ábra 131B).

  6. Szerelje fel a redukciós csatlakozót, a tömítést és a szakaszszelephez tartozó elosztószelepet egy bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 131B).

  7. A 2 bal szélső szakaszszelep felszerelésekor helyezzen tömítést a 2 szomszédos szakaszszelephez tartozó elosztószelepek peremei közé (Ábra 131B).

  8. Szerelje fel a 2 szomszédos szakaszszelephez tartozó elosztószelepet és a tömítést egy bilincs segítségével, majd húzza meg kézzel (Ábra 131B).

  9. A bal és a jobb oldali szórórúdszakaszok szelepei esetében szerelje a szelepeket a szeleptartóra A szakaszszelephez tartozó elosztószelep eltávolítása című rész 3. lépése során eltávolított peremes csavar és peremes rögzítőanya segítségével, majd húzza meg az anyákat és a csavarokat 10–12 N∙m nyomatékkal.

  10. Ha meglazította a megkerülőszerelvényhez tartozó kötőelemeket, húzza meg az anyát és a csavart 10–12 N∙m nyomatékkal.

  A szelepműködtető felszerelése

  1. Igazítsa a működtetőt az elosztószelephez (Ábra 112).

  2. Rögzítse a működtetőt és a szelepet A szelepműködtető eltávolítása című rész 3. lépése során eltávolított rögzítőelemmel.

  3. Csatlakoztassa a szelepműködtető kábelkötegének 3 tűs csatlakozóját a permetező kábelkötegének 3 foglalatos csatlakozójához.

  Tárolás

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a permetezőszivattyút és a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a gépet.

   Note: Kézi sebességváltóval rendelkező HD és HDX sorozatú Workman modellek esetében kapcsolja ki a TLT-t.

  2. Tisztítsa le a szennyeződéseket és lerakódásokat az egész gépből, beleértve a hengerfej hűtőbordáit és a ventilátorház külső részét is.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon nagynyomású mosót a gép lemosásához. A magasnyomású víz károsíthatja az elektromos rendszert, illetve kimoshatja a szükséges zsírt a súrlódó pontokból. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a lámpák, a motor és az akkumulátor környékén.

  3. Végezze el a permetezőrendszer kondicionálását az alábbiak szerint:

   1. Ürítse le a tisztavíz-tartályt.

   2. Ürítse le a permetezőrendszert, amennyire csak lehetséges.

   3. Készítsen elő rozsdagátló, nem alkoholalapú RV-fagyállókeveréket a vegyszer gyártójának utasításai szerint.

   4. Töltse az RV-fagyállókeveréket a tisztavíz-tartályba és a permetezőtartályba.

   5. Járassa néhány percig a permetezőszivattyút, hogy az RV-fagyállókeverék átjárhassa a permetezőrendszert és a felszerelt permetezési tartozékokat; lásd: Permetezőszivattyú.

   6. Ürítse le a tisztavíz-tartályt és a permetezőrendszert, amennyire csak lehetséges.

  4. Emelje meg a szórórudakat a szórórúdemelő kapcsolók segítségével. Addig emelje a szórórudakat, amíg teljesen az X” szállítási helyzetet alkotó szórórúdszállító tartóba nem kerülnek, és a szórórúdhengerek teljesen vissza nem húzódnak.

   Note: A működtetőrúd sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a szórórúdhengerek teljesen vissza legyenek húzva.

  5. A rövid vagy hosszú távú tárolás előtt végezze el az alábbi karbantartási lépéseket:

   • Rövid távú tárolás (legfeljebb 30 nap) – tisztítsa meg a permetezőrendszert; lásd: A permetező tisztítása.

   • Hosszú távú tárolás (több mint 30 nap) – végezze el az alábbiakat:

    1. Tisztítsa meg a permetező szelepeit; lásd: A permetező szelepeinek tisztítása.

    2. Zsírozza meg a permetezőt; lásd: Kenés.

    3. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát.

     Note: Javítsa meg vagy cserélje le a kopott vagy károsodott alkatrészeket.

    4. Ellenőrizze a permetezőtömlők állapotát.

     Note: A kopott vagy károsodott tömlőket cserélje ki.

    5. Húzza meg az összes tömlőszerelvényt.

    6. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet a hivatalos Toro-forgalmazótól beszerzett javítófestékkel.

    7. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben.

    8. Vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, és tegye el biztonságos helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

    9. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  A permetező- és tartálycsúszka eltávolítása

  Az emelőberendezés teherbírása: 408 kg

  Veszély

  A permetezőtartály-egység tárolt energia okozta veszélyt jelent. Ha az egység a felszerelés vagy eltávolítás során nincs megfelelően rögzítve, akkor elmozdulhat vagy leeshet, ezzel az Ön vagy a nézelődők sérülését okozva.

  A permetezőtartály-egység rögzítéséhez használjon pántokat és egy felfüggesztett emelőberendezést a telepítés, eltávolítás és minden olyan karbantartási művelet során, amikor eltávolítja a rögzítőelemeket.

  A középső konzol előkészítése

  1. Kösse le akkumulátorkábeleket az akkumulátorról; lásd: Az akkumulátor lekötése.

  2. Válassza szét a permetező biztosítékdobozát és a gép biztosítékdobozát, majd válassza le a két biztosítékdobozt összekötő vezetékeket; lásd: A permetező biztosítékdobozának felszerelése.

  3. Távolítsa el a kábelköteget a J-kapcsokról; lásd: A permetező hátsó elektromos kábelkötegének elvezetése a kezelői konzolhoz.

  4. Lazítsa meg a konzol alatt lévő, kézzel hajtható gombot, és távolítsa el a sasszeget; lásd: A kezelői konzol felszerelése a gépre.

  5. Válassza le a permetező biztosítékdobozát és a gép biztosítékdobozát összekötő kábelek saruit; lásd: A permetező biztosítékdobozának felszerelése.

  6. Válassza szét a permetező biztosítékdobozát és a gép biztosítékdobozát; lásd: A permetező biztosítékdobozának felszerelése.

  7. Távolítsa el a konzolt a gép műszerfalán lévő konzoltartóból, majd igazítsa a kezelői konzolon lévő forgócsapot az elülső tartályszíjnál lévő tartókonzolhoz (Ábra 132); lásd: A kezelői konzol felszerelése a gépre.

   g033615
  8. Helyezze a konzolt a tartóba, és rögzítse a forgócsapot a konzolhoz a sasszeg segítségével (Ábra 132).

  A bakok felszerelése

  Az emelőberendezés teherbírása: 408 kg

  1. Igazítsa az elülső bakot a tartály elejénél lévő bakfoglalathoz (Ábra 133).

   g028422
  2. Illessze a bakot a foglalatba, amíg a vízszintes bakcső középső furata egy vonalba nem kerül a foglalat tetején lévő furattal (Ábra 133).

  3. Illessze a kengyelcsapszeget (½ × 3") a bak és a foglalat furataiba, majd rögzítse a kengyelcsapszeget egy sasszeg (5/32 × 2⅝") segítségével.

  4. Csavarjon be egy rögzítőgombot a foglalatba, majd húzza meg kézzel a gombot (Ábra 133).

  5. Igazítsa a hátsó bakot a hátsó bakfoglalathoz (Ábra 134).

   g028423
  6. Igazítsa a bak tetején lévő furatot a tartálycsúszka vázán lévő furathoz (Ábra 134)

  7. Rögzítse a bakot a foglalathoz és a vázhoz 2 kengyelcsapszeg (½ × 4½") és 2 sasszeg (5/32 × 2⅝") segítségével az alábbi szerint: Ábra 134.

  8. Ismételje meg az 1–7. lépést a tartálycsúszka másik oldalán lévő elülső és hátsó baknál is.

  A permetezőcsúszka eltávolítása

  1. Engedje le a szórórudakat kb. 45°-ra, majd hajtsa őket előre (Ábra 135).

   g033619
  2. Távolítsa el a 2 csavart (½ × 1½") és a 2 rögzítőanyát (½"), amelyek a tartálycsúszkaegység leszorítókonzolját a vázon lévő platókonzolhoz rögzítik a gép mindkét oldalánál; lásd: A tartálycsúszka leengedése.

  3. Emelje fel a tartálycsúszkát az emelő munkahengerek segítségével, szerelje fel a munkahengerreteszt és végezze el az alábbiakat:

   Note: Lásd: A tartályegység megemelése.

  4. Távolítsa el a munkahengerreteszt és engedje le a tartálycsúszkát az emelő munkahengerek segítségével; lásd: A tartályegység leengedése.

  5. Rögzítse az emelőberendezést az elülső bakok vízszintes csöveihez és a hátsó bakok függőleges oszlopához (Ábra 135).

  6. Emelje meg a tartályegységet 7,5–10 cm-rel, majd távolítsa el az emelő munkahengereket a tartályegységhez rögzítő biztosítócsapokat és kengyelcsapszegeket.

  7. Emelje el a tartálycsúszkát a géptől, hogy elég magasan legyen ahhoz, hogy levehesse a csúszkát a gépről (Ábra 135).

  8. Óvatosan haladjon előre a járművel, a tartálycsúszkától távolodva.

  9. Lassan engedje le a tartálycsúszkát a talajra.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Az egyik szakasz nem végez permetezést.
  1. A szakaszszelep elektromos csatlakozója beszennyeződött vagy leválasztották.
  2. Kiégett egy biztosíték.
  3. Becsípődött egy tömlő.
  4. Az egyik szakasz megkerülőszelepének beállítása nem megfelelő.
  5. Megsérült egy szakaszszelep.
  6. Károsodott az elektromos rendszer.
  1. Kapcsolja ki kézzel a szelepet. Válassza le a szelepen lévő elektromos csatlakozót, tisztítson meg minden érintkezőt, majd csatlakoztassa újra.
  2. Ellenőrizze a biztosítékokat, és szükség szerint cserélje ki őket.
  3. Javítsa meg vagy cserélje ki a tömlőt.
  4. Állítsa be a szakasz megkerülőszelepét.
  5. Forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.
  6. Forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.
  Az egyik szakasz nem kapcsol ki.
  1. Meghibásodott a szakaszszelep.
  1. Szerelje szét a szakaszszelepet; lásd A permetező szelepeinek tisztítása” című részt. Ellenőrizzen minden alkatrészt, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
  Szivárog egy szakaszszelep.
  1. Egy tömítés vagy szelepülés elkopott vagy megsérült.
  1. Szerelje szét a szelepet, és cserélje ki a tömítéseket a szelepjavító készlet használatával; forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.
  A szakaszkapcsoló vagy kapcsolók kikapcsolásakor a permetezőfúvóka vagy fúvókák csöpögnek
  1. Hulladék gyűlt össze a fúvókatest és a visszacsapószelep membránja között.
  1. Tisztítsa meg a fúvókatestet és a membránt; lásd A fúvókatest és a visszacsapószelep membránjának tisztítása” című részt.
  Egy szórórúd bekapcsolásakor nyomáscsökkenés tapasztalható.
  1. A szórórúd megkerülőszelepének beállítása nem megfelelő.
  2. Akadály van a szórórúd szeleptesténél.
  3. Az egyik fúvókaszűrő megsérült vagy eltömődött.
  1. Állítsa be a szórórúd megkerülőszelepét.
  2. Távolítsa el a szórórúd szelepének bemeneti és kimeneti csatlakozóit, és távolítsa el az akadályt.
  3. Távolítsa el és ellenőrizze az összes fúvókát.

  Kapcsolási vázlat

  Áramlási diagram, permetezőrendszer

  g209531