Biztonság

 • A TransPro 200 utánfutót kizárólag tolókaros Greensmaster gépekkel való használatra tervezték. A nem kompatibilis termékek vontatása az utánfutó és/vagy a kezelő sérülését okozhatja. A kompatibilis gépek teljes listájáért tekintse át a következőt: Kompatibilis gépek.

 • Csak megfelelő vontatási jellemzőkkel rendelkező járművel használja. A TransPro 200 utánfutó és 2 green nyíró tömege megközelítőleg 522 kg. Győződjön meg arról, hogy a vontatójármű fékezési és kezelési kapacitása elegendő, ehhez tekintse át a jármű gyártójának előírásait

 • A vonónyúlvány véletlen és hirtelen elindulásának vagy felborulásának megakadályozása érdekében a green nyírók felrakodása és lerakodása előtt győződjön meg arról, hogy az utánfutó megfelelően van-e csatlakoztatva a vontatójárműhöz. Az utánfutó vonónyúlványának párhuzamosnak kell lennie a talajjal, amikor a vontatójármű vonóhorogjához igazítja.

 • Az utánfutó plusz vontatott tömeggel terheli meg a járművet. Vezesse a járművet biztonságosan.

  • Ne közlekedjen a géppel autópályán vagy közúton.

  • Kanyarhoz közeledve és a kanyar bevétele közben mindig lassítson a vontatójárművel.

  • Ismeretlen területen vagy egyenetlen terepen hajtva mindig lassítson a vontatójárművel.

  • A haladási irány megváltoztatása vagy a megállásra való felkészülés esetén mindig lassítson a vontatójárművel.

  • Lejtőn való kanyarodáskor vagy haladáskor mindig lassítson a vontatójárművel.

  • Ne tegyen hirtelen vagy éles fordulatokat. Ne változtasson hirtelen a haladási irányán lejtőn, rámpán, kaptatón, meredeken vagy hasonló terepviszonyok mellett.

  • A maximális vontatási sebesség 24 km/h. Mindig igazítsa a vontatójármű sebességét az adott talajviszonyokhoz, például a nedves vagy síkos felületekhez, laza homokhoz, kavicságyhoz és/vagy a korlátozott látási körülményekhez, például a tompított vagy erős megvilágításhoz, ködhöz, esőhöz.

  • Legyen különösen óvatos, amikor emelkedőn vagy lejtőn hajt erősen megrakott járművel. Amikor csak lehetséges, egyenesen előre hajtson felfelé és lefelé a járművel az emelkedőkön, lejtőkön és kaptatókon. Lehetőség szerint mindig kerülje a keresztirányú haladást az emelkedőkön. Fennáll a jármű felborulásának kockázata, ami súlyos, akár halálos személyi sérülést is okozhat.

 • Tolatás előtt nézzen hátra, és győződjön meg arról, hogy nincsenek a jármű mögött emberek vagy tárgyak. A tolatást lassan, az utánfutó mozgását alaposan figyelve végezze.

 • Az utánfutó és a vontatójármű tolatásakor rendkívüli körültekintéssel járjon el, és hajtson lassan.

 • Ügyeljen a forgalomra, ha úton kell átkelnie vagy út mentén dolgozik. Mindig adja meg az elsőbbséget a gyalogosoknak és más járműveknek.

 • Ha az utánfutó rendellenes rezgését észleli, azonnal álljon meg a vontatójárművel. Állítsa le a vontatójármű motorját. Vontatás előtt javítson ki minden sérülést.

 • Az utánfutó szervizelése vagy bármilyen beállításának végrehajtása előtt tegye a következőket:

  • Álljon meg a vontatójárművel és húzza be a rögzítőféket.

  • Állítsa le a vontatójármű motorját és vegye ki az indítókulcsot.

 • Miközben az utánfutó le van választva a vontatójárműről:

  • Parkolja le az utánfutót sík terepen.

  • Ékelje ki a kerekeket, nehogy elmozduljon az utánfutó.

 • Minden rögzítőelem legyen megfelelően meghúzva. Szereljen vissza minden alkatrészt, amelyet a szervizelés vagy beállítás során kiszerelt.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a gépkezelő számára jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. Cserélje ki vagy pótolja a megrongálódott vagy hiányzó címkét.

decal133-8061
decal140-5279
decal140-5280
decal140-5281

Üzembeállítás

A megfelelő konfigurációs készlet összeszerelése

A kívánt konfiguráció szerint a következő készletek egyikét szerelheti fel:

A sínrakodó-készlet összeszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Rámpaegység2
Lapos rámpa2
Terelőlemez2
Reteszegység2
Láncfeszítő csavar2
Lánckapocs-feszítő csavar2
Kerékütköző2
Peremes imbuszcsavar10
Jelölőtű2
Peremes anya10
Feszítőrugó2
Forgócsap2
Rögzítőgyűrű2
Laposfejű imbuszcsavar6
Lökhárító2
Önbiztosító anya2
Peremes anya (5/16")4
Lánc2
Lánckapocs2
Ellenanya2
Kapupántcsavar4

Note: Végezze el a következő lépéseket a bal- és jobboldali sínek összeszereléséhez. A következő ábrákon a sínrakodó-készlet jobb oldala látható.

 1. Szereljen fel egy kapupántcsavart és egy peremes anyát (¼") a rámpaegységre (Ábra 1).

  g348132
 2. Egy csappal és egy imbuszcsavarral rögzítse a kerékütközőt a sínegységre (Ábra 2)

  g340445
 3. Egy lánckapocs segítségével szerelje fel a láncot a láncfeszítő csavarra (Ábra 3).

  g348128
 4. Szerelje fel a hatlapú szárat a láncfeszítő csavarra (Ábra 3).

 5. Egy ellenanya segítségével szerelje fel a lánckapocs-feszítő csavart a hatlapú szárra (Ábra 3).

 6. Egy lánckapocs segítségével szerelje fel a lánckapocs-feszítő csavart a kerékütközőre (Ábra 4).

  g341266
 7. Akassza be a láncot a kerékütközőbe és a sínegység belsejében lévő csavarba (Ábra 5).

  g341267
 8. Egy peremes anya (5/16"), 2 alátét és egy vállas csavar segítségével rögzítse a rámpaegységet a sínegységhez (Ábra 6).

  g340144
 9. Egy lánckapocs segítségével kapcsolja össze a láncot és a rámpaegységet (Ábra 7).

  g348131
 10. 10 imbuszcsavarral rögzítse a láncburkolatot a sínegységekre (Ábra 8).

  g342431
 11. Ellenőrizze az ütköző hézagának hosszát; lásd: Az ütköző hézagjának ellenőrzése.

A kerékrakodó-készlet összeszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Jobb oldali sínegység1
Bal oldali sínegység1
Bal oldali sínrámpa1
Jobb oldali sínrámpa1
Reteszegység2
Kerékütköző2
Jelölőtű2
Láncburkolat2
Lánc2
Lánckapocs2
Gumiütköző2
Imbuszcsavar22
Láncfeszítő csavar2
Lánckapocs-feszítő csavar2
Menetes imbuszcsavar2
Feszítőrugó2
Ellenanya2
Kapupántcsavar2
Peremes anya (¼")2
Vállas csavar2
Alátét4
Peremes anya (5/16")2

Note: Végezze el a következő lépéseket a bal- és jobboldali kerékrámpák összeszereléséhez. A következő ábrákon a kerékrakodó-készlet jobb oldala látható.

 1. 4 torx csavarral és 4 anyával (5/16") rögzítse a reteszcsapos konzolt a rámpaegységen lévő terelőlemezhez (Ábra 9).

  g345943
 2. Rögzítse a terelőlemezt a rámpaegységhez 10 csavar (5/16 × ¾") és 10 önbiztosító anya (5/16") segítségével (Ábra 10).

  A terelőlemezeket rögzítő reteszcsapoknak kifelé kell nézniük. A megfelelően beszerelt terelőlemezek ábráiért lásd: Ábra 30 és Az utánfutó felrakodása.

  g345954
 3. Egy anya (¼") segítségével szereljen fel egy ütközőt a rámpaegységre (Ábra 11).

  g340443
 4. Egy jelölőtűvel és egy imbuszcsavarral rögzítse a kerékütközőt a rámpaegységre (Ábra 12).

  g340442
 5. Egy lánckapocs segítségével szerelje fel a láncot a láncfeszítő csavarra (Ábra 13).

  g348128
 6. Szerelje fel a hatlapú szárat a láncfeszítő csavarra (Ábra 13).

 7. Egy ellenanya segítségével szerelje fel a lánckapocs-feszítő csavart a hatlapú szárra (Ábra 13).

 8. Egy lánckapocs segítségével szerelje fel a lánckapocs-feszítő csavart a kerékütközőre (Ábra 14).

  g341296
 9. Akassza be a láncot a kerékütközőbe és a rámpa aljába (Ábra 15).

  g341295
 10. Egy forgócsap és egy sasszeg segítségével rögzítse a rámpaegységet a sínegységhez (Ábra 16).

  g349912
 11. Egy lánckapocs segítségével kapcsolja össze a láncot és az egyes rámpaegységeket (Ábra 17).

  g348127

Az utánfutó összeszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Középső támasz1
Alvázkeret1
Csavar (⅜")2
Tartórúd2
Csap4
Görgőtartó2
Kapupántcsavar6
Peremes anya (5/16")6
Utánfutó vonónyúlványa1
Csavar(7/16")2
Önbiztosító anya2
Alátét4
Kerék2
Kerékanya8

A tartórudak felszerelése az alvázkeretre

 1. Helyezze el a középső támaszt az alvázkereten a Ábra 18 szerint.

  g338068
 2. Kérje meg munkatársát, hogy tartsa a helyén a kerékkészletet vagy sínkészletet, illetve a középső támaszt, miközben Ön behelyezi a tartórudakat a készlet, középső támasz és alvázkeret furatain keresztül (Ábra 19).

  g338066
 3. Helyezze be a 4 csapot a kerékkészletben vagy sínkészletben lévő furatokon keresztül az adott gépszélesség szerint; lásd: Az utánfutó-szélesség konfigurálása.

A középső támasz rögzítése az alvázkeretre

2 csavar (⅜") segítségével rögzítse a középső támaszt az alvázkeretre (Ábra 20).

g339765

A kerekek felszerelése

 1. Szereljen fel egy kerékegységet minden tengelyagyra 4 kerékanya segítségével (Ábra 21).

  g338044
 2. Húzza meg a kerékanyákat a következő fejezet utasításai szerint: A kerékanyák meghúzási nyomatékának ellenőrzése.

 3. Engedjen ki levegőt a gumiabroncsokból a következő fejezet előírásai szerint: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

A görgőtartók felszerelése a középső támaszra

6 kapupántcsavar és 6 peremes anya (5/16") segítségével rögzítse a görgőtartókat a középső támaszra (Ábra 22).

Lazán szerelje fel a rögzítőket úgy, hogy a görgőtartó szabadon tudjon csúszni előre és hátra a középső támaszon. Az utánfutó felrakodása után a rögzítők meghúzásával rögzítse a görgőtartókat a helyükön; lásd: Az utánfutó felrakodása.

g339764

Az utánfutó vonónyúlványának felszerelése az alvázkeretre

 1. 2 csavar (7/16"), 4 alátét és 2 önbiztosító anya segítségével rögzítse az utánfutó vonónyúlványát az alvázkeretre (Ábra 23).

  Az utánfutó vonónyúlványának párhuzamosnak kell lennie a talajjal, amikor az utánfutót a vontatójárműhöz csatlakoztatja. A kötőelem meghúzása előtt győződjön meg arról, hogy a vonónyúlvány párhuzamos a talajjal.

  g338045
 2. Húzza meg a kötőelemet 95 N∙m nyomatékkal.

Üzemeltetés

Kompatibilis gépek

Ez az utánfutó az alábbi tolókaros Greensmaster gépekre konfigurálható kiegészítő készletek nélkül:

GépModell
Greensmaster 101804820
Greensmaster 102104830
Greensmaster Flex 101804850
Greensmaster Flex 102104860
Greensmaster e102104831
Greensmaster eFlex 102104861

Ez az utánfutó az alábbi tolókaros Greensmaster gépekre konfigurálható (külön kapható) kiegészítő készletekkel:

 • Greensmaster Flex 18/21 sorozat

 • Greensmaster Flex 1800/2100 sorozat (és eFlex)

 • Greensmaster 800/1000 sorozat

További információkért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Toro forgalmazóval.

Az utánfutó-szélesség konfigurálása

Note: Az 53,3 cm-nél szélesebb green nyírók (pl. Greensmaster 1026) nem rakodhatók fel az utánfutóra.

 • Az utánfutó konfigurálása a 45,7 cm-es green nyírókhoz: a csapok segítségével rögzítse a síncsuklókat a belső furatokba (Ábra 24).

  g341332
 • Az utánfutó konfigurálása az 53,3 cm-es green nyírókhoz: a csapok segítségével rögzítse a síncsuklókat a külső furatokba (Ábra 25).

  g341333

Az utánfutó rögzítése a vontatójárműhöz

 1. Emelje fel a vonónyúlvány fogantyúját (Ábra 26).

  Note: A fogantyú felemelésekor a csúszkaegység visszahúzódik.

  g337017
 2. Igazítsa össze a vonónyúlvány csapját a vontatójármű vonórúdjával (Ábra 27).

  g338301
 3. Engedje fel a vonónyúlvány fogantyúját (Ábra 27), hogy az utánfutót a vontatójárműhöz rögzítse.

  Győződjön meg arról, hogy a csúszkaegység középen van a vonónyúlvány csapja alatt.

Az utánfutó felrakodása

Felkészülés az utánfutó felrakodására

 1. Ékelje ki az utánfutó kerekeit.

 2. Húzza meg a reteszcsapokat az utánfutó mindkét oldalán a sínek vagy rámpák kioldásához, majd engedje le őket a talajra (Ábra 28).

  g338736
 3. Szerelje le a fűgyűjtő kosarakat a green nyíróról.

  Note: A fűgyűjtő kosarakat a vontatójárműben is szállíthatja.

 4. Tekintse át a felszerelt rámpa- vagy sínkészletre vonatkozó utasításokat az alábbiak szerint:

  • Sínkészlet: Szerelje fel a sínkerekeket a hatlapú szárakra (Ábra 29).

   Note: A sín-kerék kapcsok foglalatai kifelé néznek a tolókaros Greenmaster gépek esetében.

   g261683
  • Kerékkészlet: Szerelje fel a szállítókerekeket a hatlapú szárakra; tekintse át a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Gép felrakodása az utánfutóra

 1. A lapos rámpák vagy sínek segítségével lassan álljon fel a géppel az utánfutóra, amíg az első görgők bele nem ülnek a görgőtartóba (Ábra 30).

  Note: Amikor először rak fel gépet az utánfutóra, a görgőtartó rögzítőit meg kell lazítani, és engedni kell, hogy a görgőtartó előre csússzon.

 2. Állítsa le a gépet, és húzza be a rögzítőféket.

 3. Amennyiben 2 gépet szállít, ismételje meg az 1. és 2. lépést a második gép esetében is. Ügyeljen arra, hogy az első görgőfoglalatok a görgőtartóban legyenek.

 4. Emelje fel a rámpákat, majd rögzítse a reteszcsapokat (Ábra 30).

  • Kerékkészlettel szerelt utánfutó: a rámpák felemelésekor a reteszcsapok automatikusan rögzítik a rögzítőkonzolt és felemelt helyzetben tartják a rámpákat.

  • Sínkészlettel szerelt utánfutó: emelje fel a reteszcsapokat, emelje fel a rámpákat, majd oldja ki a reteszcsapokat a rámpák felemelt helyzetben tartásához.

  g338779
 5. Amennyiben először rakja fel az utánfutót, végezze el a következő lépéseket a gépek rögzítéséhez:

  1. A rámpák felemelt helyzetben való rögzítése után mozgassa a hátsó gépet az utánfutó hátulja felé, amíg a szállítókerekek vagy sínkerekek hozzá nem érnek a rámpához.

  2. Csúsztassa vissza a hátsó görgőtartót (Ábra 31), amíg az hozzá nem ér a hátsó gép első görgőjéhez.

   g342551
  3. Győződjön meg arról, hogy az első görgő teljesen beül a görgőtartó alá, majd húzza meg a görgőtartót rögzítő peremes anyákat; lásd: A görgőtartó-rögzítők nyomatékának ellenőrzése.

  4. Mozgassa az első gépet hátra, amíg a szállítókerekek vagy sínkerekek hozzá nem érnek a felemelt kerékütközőkhöz.

  5. Csúsztassa vissza az első görgőtartót (Ábra 31), amíg az hozzá nem ér az első gép első görgőjéhez.

  Ha eltérő gépeket vagy más konfigurációval rendelkező gépeket (pl. talajegyengető meghajtó készlettel felszerelt gép) rak fel, végezze el az alábbi lépéseket annak érdekében, hogy a gép biztosan rögzítve legyen az utánfutón.

Karbantartás

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a kerékanyák meghúzási nyomatékát.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Évente
 • Ellenőrizze a kerékcsapágyak holtjátékát.
 • Kenje meg a láncokat.
 • Ellenőrizze a görgőtartó-rögzítők meghúzási nyomatékát.
 • Ellenőrizze az ütköző hézagját (csak a sínrakodó-készlet esetében).
 • A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • A gumiabroncsok előírt légnyomása: 0,35 bar

  Ellenőrizze a légnyomást a gumiabroncsokban (Ábra 32). Szükség szerint a levegőt kieresztve vagy belepumpálva állítsa be a gumiabroncsok nyomását az előírt értékre.

  g001055

  A kerékcsapágyak holtjátékának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Ellenőrizze a kerékcsapágyak holtjátékát.
  1. Rakodja le az utánfutón lévő gépeket, ha fel vannak rakodva.

  2. Egy emelő segítségével emelje fel az utánfutót, és helyezzen emelőállványokat az utánfutó alá.

  3. Győződjön meg arról, hogy nem túl nagy-e az egyes kerekek holtjátéka (azaz a gumiabroncs és a kerékagyszerelvény szabad mozgása).

   Amennyiben túlzott holtjátékot tapasztal, forduljon hivatalos Toro forgalmazóhoz.

  A láncok kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Kenje meg a láncokat.
 • Kenje meg általános célú zsírral az egyes láncokat.

  A görgőtartó-rögzítők nyomatékának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Ellenőrizze a görgőtartó-rögzítők meghúzási nyomatékát.
 • Húzza meg a görgőtartó-rögzítőket (Ábra 33) 79 N∙m nyomatékkal.

  g337082

  A kerékanyák meghúzási nyomatékának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a kerékanyák meghúzási nyomatékát.
 • Előírt meghúzási nyomaték: 108 N∙m

  Ellenőrizze a kerékanyák meghúzási nyomatékát minden alkalommal, amikor kereket szerel fel, illetve az első 10 üzemóra után.

  Húzza meg a kerékanyákat a Ábra 34 szerinti mintázat alapján az előírt meghúzási nyomatékkal.

  Figyelmeztetés

  A helyes csavarmeghúzási nyomaték alkalmazásának elmulasztása a kerék meghibásodásához vagy elvesztéséhez, illetve személyi sérüléshez vezethet.

  Húzza meg a kerékanyákat az előírt meghúzási nyomatékkal.

  g274650

  Az ütköző hézagjának ellenőrzése

  Csak a sínrakodó-készlet esetében
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Ellenőrizze az ütköző hézagját (csak a sínrakodó-készlet esetében).
 • Rögzítse a rámpákat felemelt helyzetben, majd ellenőrizze az ütköző és a sín alja közötti hézagot.

  A hézag értékének 2,5 mm-nek kell lennie; lásd: Ábra 35. Ha ez az érték eltér, állítsa be a feszítőcsavart és az ellenanyát, amíg az érték megfelelő nem lesz.

  g348160