Bevezetés

Ezen haszonjárművet elsődlegesen emberek és anyagok autópályán kívüli szállítására tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g239545

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Ez a kézikönyvben és a gépen is megtalálható biztonsági figyelmeztető jelzés (Ábra 2) fontos biztonsági üzenetet jelöl, amelyet a balesetek elkerülése érdekében követni kell. Ezt a jelzést a Veszély, a Figyelmeztetés vagy a Figyelem kifejezés követi.

 • Veszély: olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményez, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelmeztetés: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményezhet, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelem: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely enyhébb vagy mérsékelt személyi sérülést okozhat, ha nem sikerül elkerülni.

g000502

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A dízelmotor kipufogógázai és azok bizonyos összetevői Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

Biztonság

A gép tervezése az SAE J2258 (2016. nov.) szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

A termék személyi sérülést okozhat. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Olvassa el, és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a gépet. Gondoskodjon arról, hogy minden felhasználója ismerje a termék használatát és a figyelmeztetések jelentését.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tartsa távol kezeit és lábait a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Álljon meg a géppel, kapcsolja ki a gépet, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt elkezdené a gép szervizelését vagy tankolását.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decal93-9850
decal93-9852
decal93-9868
decal93-9879
decal93-9899
decal105-4215
decal106-2353
decal106-2355
decal106-2377
decal106-6755
decal106-7767
decal115-2047
decal115-2282
decal115-7723
decal115-7739
decal115-7741
decal115-7756
decal115-7813
decal115-7814
decal121-6286
decal121-6287
decal121-9776
decal136-1163
decal137-9895
decal137-9896
decal139-3341
decal140-4604

Felszerelés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A kormánykerék felszerelése

Csak TC-típusoknál

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Kormánykerék1
 1. Oldja ki a kormánykerék hátulján a kormánykerékagy középső burkolatát rögzítő füleket, majd vegye le a burkolatot.

 2. Távolítsa el az önbiztosító anyát és az alátétet a kormánytengelyről.

 3. Csúsztassa rá a kormánykereket és az alátétet a kormánytengelyre.

  Note: Igazítsa be úgy a kormánykereket a tengelyén, hogy a keresztben álló küllői vízszintes helyzetben legyenek, amikor a kerekek előre néznek, a kormánykerék vastagabb küllője pedig lefelé álljon.

  Note: A porvédőt gyárilag helyeztük fel a kormánytengelyre.

 4. Rögzítse a kormánykereket a tengelyre az önbiztosító anyával a Ábra 3 szerint, majd húzza meg az anyát 24–29 N·m nyomatékkal.

 5. Igazítsa a burkolat füleit a kormánykeréken található nyílásokkal, majd pattintsa rá a burkolatot a kormánykerékagyra (Ábra 3).

  g008397

A bukócső felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Bukócső1
Peremes fejű csavar (½ × 1¼")6
 1. Kenjen közepes minőségű (szereléskor eltávolítható) menetrögzítő pasztát a 6 peremes fejű csavar (½ × 1¼") meneteire.

 2. Igazítsa össze a bukócső két oldalát a gépvázon kialakított rögzítőfuratokkal (Ábra 4).

  g009812
 3. Rögzítse a bukócső rögzítőkonzolját a gépvázhoz oldalanként 3 peremes fejű csavar (½ × 1¼") segítségével (Ábra 4).

 4. Húzza meg a peremes fejű csavarokat (½ × 1¼") 115 N·m nyomatékkal.

A folyadékszintek és a gumiabroncsnyomás ellenőrzése

 1. Ellenőrizze a motorolaj szintjét, mielőtt először beindítja a motort, és miután leállította; lásd: A motor olajszintjének ellenőrzése.

 2. Ellenőrizze a hajtómű-/hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort; lásd: A hajtómű-/hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

 3. Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort; lásd: A fékfolyadék szintjének ellenőrzése.

 4. Ellenőrizze a levegőnyomást a gumiabroncsokban; lásd A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

A fékek bejáratása

A fékrendszer optimális teljesítménye érdekében a használat előtt járassa be (koptassa be) a fékeket.

 1. Haladjon a géppel teljes sebességgel, majd a fékekkel gyorsan, a gumiabroncsok blokkolása nélkül állítsa le a gépet.

 2. Ismételje meg ezt az eljárást 10-szer, a megállítások között várjon 1 percet a fékek túlmelegedésének elkerülése érdekében.

  Important: Ez az eljárás 454 kg rakománnyal végezhető a leghatékonyabban.

Termékáttekintés

A motor beindítása és a gép működtetése előtt ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel.

Kezelőpanel

g347585

Kijelző

g347586

Gázpedál

A gázpedállal (Ábra 7) változtathatja a gép haladási sebességét bekapcsolt sebességi fokozat esetén. A gázpedált lenyomva nő a motorfordulatszám és a haladási sebesség. A gázpedált felengedve csökken a motorfordulatszám és a haladási sebesség.

g036549

Tengelykapcsoló pedál

Nyomja le teljesen a tengelykapcsoló pedált (Ábra 7) a tengelykapcsoló oldásához a motor beindításakor és fokozatváltáskor. Sebességi fokozat kapcsolása után engedje fel a tengelykapcsoló pedált lassan, hogy ne okozzon szükségtelen kopást a hajtásláncon és a kapcsolódó alkatrészeken.

Important: A munkagép használata közben ne tartsa a lábát a tengelykapcsoló pedálon. A tengelykapcsoló pedálnak teljesen felengedett helyzetben kell lennie, különben a tengelykapcsoló csúszni fog, ami hőfejlődéssel és kopással jár. Ne a tengelykapcsoló pedállal tartsa (mérlegállásban) egy helyben a gépet emelkedőn. A tengelykapcsoló károsodhat.

Fékpedál

A fékpedál segítségével állhat meg vagy lassíthat (Ábra 7).

Vigyázat

Személyi sérülést okozhat, ha a gépet kopott vagy helytelenül beállított fékekkel működteti.

Ha a fékpedál a gép padlólemezétől számítva 25 mm-re lenyomható, állítsa be vagy javítsa meg a fékeket.

Fokozatváltó kar

Nyomja le teljesen a tengelykapcsoló pedált, majd állítsa a fokozatváltó kart (Ábra 8) a kívánt sebességi fokozatba. Alább a sebességi fokozatok elhelyezkedése látható.

g009160

Important: Csak a jármű álló helyzetében kapcsoljon HáTRAMENETBE vagy ELőREMENETI fokozatba; az erőátviteli rendszer egyébként károsodhat.

Vigyázat

Túl nagy sebesség mellett visszakapcsolva a hátsó kerekek megcsúszhatnak, emiatt elveszítheti az uralmát a gép felett, emellett károsodhat a tengelykapcsoló és/vagy a hajtóműegység is.

Végezze finoman a fokozatváltást, hogy a fogaskerekek ne sérüljenek meg.

Differenciálzár

A differenciálzár (Ábra 9) segítségével a hátsó tengely a kerekek tapadásának növelése érdekében összezárható. A differenciálzár haladás közben is bekapcsolható.

A differenciálzár bekapcsolásához tolja előre, majd jobbra a kart.

Note: A differenciálzár be- és kikapcsolásához a gépnek mozgásban kell lennie, és enyhén kanyarodnia kell.

Vigyázat

Bekapcsolt differenciálzárral történő kanyarodáskor elveszítheti az uralmát a gép felett.

Ne használja a gépet bekapcsolt differenciálzárral élesen kanyarodva vagy nagy sebességgel; lásd: A differenciálzár bovdenjének beállítása.

g350294

Rögzítőfékkar

Amikor leállítja a motort, mindig húzza be a rögzítőféket (Ábra 9), hogy a gép ne mozdulhasson el.

 • A rögzítőfék behúzásához húzza hátra a karját.

 • A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja előre a rögzítőfék karját.

  Note: Elindulás előtt engedje ki a rögzítőféket.

Meredek lejtőn parkolva húzza be a rögzítőféket, ha emelkedőnek áll, kapcsoljon ELSő fokozatba, lejtőnek állva HáTRAMENETBE, és ékelje ki a kerekeket a lejtő felé eső oldalukon.

Hidraulikus emelő karja

A hidraulikus emelővel billenthető fel és engedhető vissza a plató. A kart hátrahúzva a plató felemelkedik, előretolva pedig leereszkedik (Ábra 9).

Important: A plató leengedésekor tartsa még 1–2 másodpercig előretolt helyzetben a kart, miután a plató az alvázhoz ért, hogy biztonságosan rögzüljön leengedett helyzetben. Ne tartsa a hidraulikus emelőt 5 másodpercnél hosszabb ideig felemelt vagy leengedett helyzetben, amikor a munkahengerek már elérték a véghelyzetüket.

Hidraulikus emelő zárja

A hidraulikus emelő zárja az emelőkart rögzíti, hogy a hidraulikus munkahengerek ne lépjenek működésbe, ha a gépen nincs plató (Ábra 9). A berendezés az emelőkart BE helyzetben is képes rögzíteni, ha a hidraulika-rendszer munkaeszközt működtet.

Gyors-lassú fokozattartomány váltókarja

A gyors-lassú fokozattartomány váltókarja 3 további sebességi fokozatot biztosít a haladási sebesség pontosabb szabályozása érdekében (Ábra 9):

 • A GYORS és a LASSú tartomány közti váltás csak a jármű álló helyzetében történhet.

 • Csak sík talajon váltson.

 • Nyomja le teljesen a tengelykapcsoló pedált.

 • A GYORS tartomány kapcsolásához tolja ütközésig előre, a LASSú tartomány kapcsolásához húzza ütközésig hátra a kart.

GYORS tartomány – nagyobb sebességű haladáshoz sík, száraz felületeken, kis terheléssel.

LASSú tartomány – lassabb haladáshoz. Akkor használja ezt a tartományt, ha a normálnál nagyobb teljesítményre vagy finomabb irányításra van szükség. Például meredek lejtők, nehéz terep, nehéz rakomány, lassú haladás, de nagy motorfordulatszám (permetezés).

Important: A kar GYORS és LASSú fokozat közötti helyzetében a hajtómű egyik tartományba sincs bekapcsolva. Ne használja ezt a helyzetet SEMLEGES fokozatként, mert a gép váratlanul megindulhat, ha a kar beugrik valamelyik fokozatba, amikor a sebességváltó nincs üresben.

Négykerék-meghajtás gombja

Csak négykerék-meghajtás esetén

A négykerék-meghajtás kézi bekapcsolásához nyomja le hosszan a 4WD gombot (Ábra 9) a középkonzolon menet közben, ekkor a négykerék-meghajtás bekapcsol.

Gyújtáskapcsoló

A gyújtáskapcsolóval (Ábra 5) indíthatja be és állíthatja le a motort.

A gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, BE és INDíTóZáS. Az indítómotor bekapcsolásához fordítsa az indítókulcsot INDíTóZáS helyzetbe. Engedje el az indítókulcsot, amint a motor beindult. A kulcs magától visszatér BE helyzetbe.

A motor leállításához fordítsa a kulcsot KI helyzetbe.

Felügyeleti kapcsoló

Fordítsa a felügyeleti kapcsolót (Ábra 5) LASSÚ helyzetbe, majd vegye ki a kulcsot. A felügyeleti kapcsoló a motorfordulatszámot harmadik fokozatban és GYORS tartományban 2200 ford/perc értékre korlátozza, ezáltal a gép csúcssebessége 21 km/h-ra korlátozódik.

Üzemóra-számláló

Az üzemóra-számláló a gép működésének teljes óraszámát jelzi. Az üzemóra-számláló (Ábra 6) a gyújtáskapcsoló BE helyzetbe kapcsolásától kezdve vagy a motor működése közben számlál.

Harmadik gyors fokozat kizáró kapcsolója

Állítsa a harmadik gyors fokozat kizáró kapcsolóját (Ábra 5) LASSú helyzetbe, majd vegye ki a kulcsot, ekkor a harmadik sebességfokozat GYORS tartományban nem lesz kapcsolható. A motor leáll, ha a fokozatváltó kart GYORS tartományban a harmadik fokozatba kapcsolják.

Note: A kulcs mindkét helyzetében eltávolítható.

Világításkapcsoló

Nyomja meg a világításkapcsolót (Ábra 5) a fényszórók be- vagy kikapcsolásához.

Olajnyomás-visszajelző

Az olajnyomás-visszajelző (Ábra 6) akkor világít, ha a motorolaj nyomása járó motornál a biztonságos szint alá süllyed.

Important: Ha a visszajelző villog, vagy továbbra is világít, álljon le a géppel, állítsa le a motort, és ellenőrizze az olajszintet. Ha az olajszint alacsony, de a visszajelző olaj betöltése után sem alszik el a motor beindítása után, azonnal állítsa le a motort, és forduljon hivatalos márkaszervizhez.

Ellenőrizze a visszajelzők működését az alábbi módon:

 1. Húzza be a rögzítőféket.

 2. Fordítsa az indítókulcsot BE/IZZíTáS helyzetbe, de ne indítózzon.

  Note: Az olajnyomás-visszajelzőnek pirosan világítania kell. Ha a visszajelző nem működik, az izzója kiéghetett, vagy hiba keletkezett a rendszerben, amelyet el kell hárítani.

  Note: Ha a motort épp leállította, elképzelhető, hogy a visszajelző csak 1–2 perc elteltével kezd világítani.

Izzítás-visszajelző

Az izzítás-visszajelző (Ábra 6) akkor világít pirosan, amikor az izzítógyertyák működnek.

Important: Az izzítás-visszajelző további 15 másodpercen át világít, amikor a kapcsolót INDíTóZáS helyzetbe fordítja.

Hűtőfolyadék-hőmérséklet műszere és visszajelzője

A hűtőfolyadék-hőmérséklet műszere és visszajelzője a motor hűtőfolyadékának hőmérsékletét jelzi, és csak a gyújtáskapcsoló BE helyzetében működik (Ábra 6).

A hőmérsékletet jelző 5 sáv mindegyike villog, ha a motor túlmelegedett.

Töltésvisszajelző

A töltésvisszajelző akkor világít, ha az akkumulátor merül. Ha a visszajelző üzem közben világítani kezd, álljon meg a géppel, állítsa le a motort, és keresse meg a hiba lehetséges okát, ellenőrizze például a generátorékszíjat (Ábra 6).

Important: Ha a generátorékszíj laza vagy elszakadt, csak akkor használja újra a gépet, ha beállította vagy megjavította. Ennek a figyelmeztetésnek a be nem tartása károsíthatja a motort.

Ellenőrizze a visszajelzők működését az alábbi módon:

 • Húzza be a rögzítőféket.

 • Fordítsa az indítókulcsot BE/IZZíTáS helyzetbe, de ne indítózzon. A hűtőfolyadék-hőmérséklet, a töltésvisszajelző és az olajnyomás-visszajelző fényének szintén világítania kell. Ha valamelyik visszajelző nem működik, az izzója kiéghetett, vagy hiba keletkezett a rendszerben, amelyet el kell hárítani.

Üzemanyag-szintjelző

Az üzemanyag-szintjelző az üzemanyagtartályban levő üzemanyag szintjét jelzi. A műszer csak a gyújtáskapcsoló BE helyzetében jelez (Ábra 6).

Egyetlen sáv azt jelzi, hogy kevés az üzemanyag, 1 villogó sáv pedig azt, hogy szinte kiürült az üzemanyagtartály.

Négykerék-meghajtás kapcsolója

Csak négykerék-meghajtás esetén

A négykerék-meghajtás kapcsolója (Ábra 5) bekapcsolt helyzetében automatikusan bekapcsol a négykerék-meghajtás, ha az érzékelő szerint a hátsó kerekek elpörögnek. A négykerék-meghajtás bekapcsolt állapotát a négykerékmeghajtás-kapcsoló visszajelzőjének világítása jelzi.

A négykerék-meghajtás csak előremenetben, AUTOMATIKUS üzemmódban működik. Ha HáTRAMENETBEN szeretné használni, nyomja meg a négykerék-meghajtás gombját.

Nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer kapcsolója

Csak TC-típusoknál

Kapcsolja be a kapcsolót a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer használatához (Ábra 5).

Kürt gombja

A kürt gombja a kezelőpanelen található (Ábra 5). Kürtjelzéshez nyomja meg a kürt gombját.

Fordulatszámmérő

A fordulatszámmérő a motor fordulatszámát mutatja (Ábra 6).

Note: Az 540 ford/perc fordulatszámú TLT használatához 3300 ford/perc a kívánt motorfordulatszám.

Kilométeróra

A kilométeróra a gép haladási sebességét mutatja (Ábra 6).

Fordulatszámmérő és kilométeróra helyét felcserélő gomb/kilométeróra mértékegységváltó gombja

Nyomja meg a gombot (Ábra 6), és engedje el 3 másodpercen belül, hogy a fordulatszámmérő és a kilométeróra helyet cseréljen.

Nyomja a gombot (Ábra 6) legalább 3 másodpercig, de engedje el 10 másodpercen belül a kilométeróra mértékegységének módosításához (mph-ról km/h-ra).

Tápaljzat

A tápaljzat (Ábra 5) az opcionális 12 V-os elektromos tartozékok áramellátására szolgál.

Utaskapaszkodó

Az utaskapaszkodó a műszerfalon található (Ábra 10).

g009815

Ülésbeállító kar

Az ülés helyzete az Ön kényelme érdekében hosszirányban állítható (Ábra 11).

g021227

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Teljes szélesség160 cm
Teljes hosszPlató nélkül: 326 cm
Teljes méretű platóval: 331 cm
⅔ méretű platóval a hátsó rögzítési helyen: 346 cm
Alaptömeg (szárazon)07385 típus: 887 kg
07385TC típus: 924 kg
07387 típus: 914 kg
07387TC típus: 951 kg
Névleges teherbírás (91 kg súlyú kezelővel, 91 kg súlyú utassal és megrakott munkaeszközzel)07385 típus: 1471 kg
07385TC típus: 1435 kg
07387 típus: 1445 kg
07387TC típus: 1408 kg
Legnagyobb megengedett össztömeg (GVW)2359 kg
Vontatási teherbírásVonóhorogra függőlegesen nehezedő megengedett tömeg: 272 kg
Pótkocsi maximális tömege: 1587 kg
Hasmagasság18 cm üresen
Tengelytáv118 cm
Nyomtáv (középvonaltól középvonalig)Elöl: 117 cm
Hátul: 121 cm
Magasság191 cm a bukócső tetejéig

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz, forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com címre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Ne engedje, hogy gyermekek, illetve olyan személyek működtessék vagy szervizeljék a gépet, akik nem képzettek, vagy fizikailag nem képesek erre. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Állítsa le a gépet, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani és leállítani a gépet.

 • Ügyeljen arra, hogy ne tartózkodjon több utas (Ön és utasai) a gépen annál, ahány utaskapaszkodó található a gépen.

 • Győződjön meg arról, hogy az összes biztonsági berendezést és matrica a helyén van. Javítsa meg vagy cserélje ki az összes biztonsági berendezést, illetve cserélje ki az olvashatatlan vagy hiányzó matricákat. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek jelen vannak és megfelelően működnek.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Napi karbantartás elvégzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja át a biztonsági övet kopás, vágás és egyéb károsodás szempontjából. Cserélje le a biztonsági övet, ha bármely eleme nem működik megfelelően.
 • Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, amelyek felsorolásáért lásd: .

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Az első kerekeken lévő gumiabroncsok előírt légnyomása: 2,2 bar.

  A hátsó kerekeken lévő gumiabroncsok előírt légnyomása: 1,24 bar.

  Important: Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását rendszeresen. Ha a nyomásuk nem megfelelő, a gumiabroncsok idő előtt elkophatnak, és a jármű a négykerék-meghajtás ellenére is elakadhat.

  Ábra 12 – példa a túl alacsony nyomás miatti kopásra.

  g010294

  Ábra 13 – példa a túl magas nyomás miatti kopásra.

  g010293

  Tankolás

  Kizárólag tiszta, friss, alacsony (<500 ppm) vagy ultraalacsony (<15 ppm) kéntartalmú dízelüzemanyagot vagy biodízel-üzemanyagot tankoljon. A minimális cetánszám 40 legyen. A frissesség biztosítása érdekében csak olyan mennyiségben vásároljon üzemanyagot, amennyit 180 napon belül felhasznál.

  • –7 °C hőmérséklet felett használjon nyári (No. 2-D), ez alatt téli (No. 1-D vagy No. 1-D/2-D-keverék) üzemanyagot.

  • Alacsonyabb hőmérsékleten a téli üzemanyag használata alacsonyabb lobbanáspontot és hideg áramlási jellemzőket biztosít, ami megkönnyíti az indítást, és csökkenti az üzemanyagszűrő eldugulásának kockázatát.

  Note: –7 °C hőmérséklet felett a nyári üzemanyag használata jóvoltából megnő az üzemanyag-szivattyú élettartama, és a motor teljesítménye is nagyobb lesz a téli üzemanyaggal való működtetéshez képest.

  Important: Ne használjon kerozint vagy benzint dízelolaj helyett. Ennek a figyelmeztetésnek a be nem tartása károsítja a motort.

  Biodízel-üzemanyag használata

  A gép legfeljebb B20 (20% biodízel-üzemanyag, 80% gázolaj) biodízel-üzemanyagkeverékkel is üzemeltethető. A keverékben lévő gázolaj legyen alacsony vagy ultraalacsony kéntartalmú. Tegye meg a következő óvintézkedéseket:

  • Az üzemanyag biodízel része feleljen meg az ASTM D6751 vagy EN14214 szabvány előírásainak.

  • A keverék üzemanyag feleljen meg az ASTM D975 vagy az EN590 szabvány előírásainak.

  • A biodízel-keverékek károsíthatják a festett felületeket.

  • Hideg időben használjon B5 (5% biodízel-tartalom) vagy még kevesebb biodízelt tartalmazó keveréket.

  • Figyelje az üzemanyaggal kapcsolatba kerülő szigeteléseket, tömlőket és tömítéseket, idővel ezek állaga romolhat.

  • A biodízel-keverékekre való átállást követően egy idő után várható az üzemanyagszűrő eltömődése.

  • A biodízel-üzemanyaggal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.

  Az üzemanyagtartály feltöltése

  Az üzemanyagtartály befogadóképessége: 22 l.

  1. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet.

  2. Távolítsa el a tanksapkát (Ábra 14).

   g009814
  3. Tankoljon meg majdnem színültig (a betöltőnyílás alsó széléig) majd tegye vissza a tanksapkát.

   Note: Ne töltse túl az üzemanyagtartályt az üzemanyaggal.

  4. Töröljön le minden, esetlegesen melléfolyt üzemanyagot, hogy megelőzze a tűzveszélyt.

  Új gép bejáratása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 100 óra után
 • Az új gépre vonatkozó előírások szerint végezze el a bejáratást.
 • Tartsa be az alábbi útmutatást, hogy biztosítható legyen a gép megfelelő teljesítménye:

  • Gondoskodjon arról, hogy a fékek be legyenek koptatva; lásd: A fékek bejáratása.

  • Ellenőrizze rendszeresen a folyadékszinteket és a motorolaj szintjét. Figyeljen arra, nehogy a gép vagy alkatrészei túlmelegedjenek.

  • A hideg motort a beindítása után melegítse kb. 15 másodpercig, mielőtt a géppel dolgozni kezdene.

   Note: Hideg időben tartson tovább a motor bemelegítése.

  • Üzemeltetés közben változtasson néha a motor fordulatszámán. Kerülje a hirtelen elindulásokat és megállásokat.

  • Nincs szükség bejárató motorolaj használatára. Az eredeti motorolaj megegyezik azzal, amelyet olajcsere esetén használni kell.

  • A speciális, rövid futásidő utáni ellenőrzésekért lásd: .

  A biztonsági reteszelőrendszer ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • A biztonsági reteszelőrendszer feladata meggátolni a motor indítózását vagy beindulását, ha a tengelykapcsoló pedál nincs lenyomva.

  Vigyázat

  A biztonsági reteszelőkapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, ezzel személyi sérülést okozhat.

  • Ne bolygassa a biztonsági reteszelőkapcsolókat.

  • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

  Note: A biztonsági reteszelőrendszer ellenőrzését lásd a gép Kezelői kézikönyvében.

  A tengelykapcsoló-reteszelőkapcsoló ellenőrzése

  1. A kezelőülésben ülve húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa a fokozatválasztó kart ÜRES helyzetbe.

   Note: A motor nem indul be, ha a hidraulikus emelő karja előre tolt reteszelt helyzetben van.

  3. Fordítsa a kulcsot INDíTóZáS helyzetbe anélkül, hogy lenyomná a tengelykapcsoló pedált.

   Note: Ha az indítómotor forgatni kezdi a motort, vagy a motor beindul, a reteszelőrendszer hibás, és a gép használata előtt meg kell javítani.

  A hidraulikus emelő karjához kapcsolódó reteszelőrendszer ellenőrzése

  1. A kezelőülésben ülve húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa a fokozatválasztó kart ÜRES helyzetbe, a hidraulikus emelő karja pedig legyen középhelyzetben.

  3. Nyomja le a tengelykapcsoló pedált.

  4. Tolja előre a hidraulikus emelő karját, majd fordítsa a gyújtáskapcsolót INDíTóZáS helyzetbe.

   Note: Ha az indítómotor forgatni kezdi a motort, vagy a motor beindul, a reteszelőrendszer hibás, és a gép használata előtt meg kell javítani.

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

  • Az utasoknak csak a kijelölt ülésekben szabad ülniük. Ne szállítson utasokat a teherszállító rakfelületen. Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • A gépet csak kültéren jól szellőző helyen üzemeltesse.

  • Ne lépje túl a gép legnagyobb megengedett össztömegét (GVW).

  • Rendkívül óvatosan járjon el fékezéskor vagy a géppel való kanyarodáskor, amikor nehéz terhet szállít a platón.

  • A túlméretes rakományok teherszállító rakfelületen való szállítása csökkenti a gép stabilitását. Ne lépje túl a rakfelület teherbírását.

  • A gép kormányzását, fékezését és stabilitását hátrányosan befolyásolja az olyan anyagok szállítása, amelyek nem rögzíthetők a géphez. Óvatosan járjon el kormányzás vagy fékezés közben, amikor olyan anyagokat szállít, amelyek nem rögzíthetők a géphez.

  • Kisebb terhet szállítson, és csökkentse a munkasebességet, ha durva, egyenetlen terepen, járdák, kátyúk és más hirtelen terepváltozások közelében végez munkát. A rakomány elmozdulhat, amitől a gép instabillá válhat.

  • Mielőtt beindítaná a gépet, gondoskodjon arról, hogy a váltómű semleges helyzetben legyen, a rögzítőfék be legyen húzva, Ön pedig a kezelői helyen tartózkodjon.

  • A gép mozgás a közben Önnek és az utasoknak is az ülésen kell maradniuk. Tartsa a kezét a kormánykeréken; az utasok pedig használják a kapaszkodókat. Mindig tartsa karját és lábát a gép karosszériáján belül.

  • Csak megfelelő fényviszonyok mellett használja a gépet. Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat. A magas fű akadályokat rejthet. Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek akadályozhatják a látást.

  • Ne vezesse a gépet átvágások, levezető árkok vagy feltöltések közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad.

  • Mindig figyelje és kerülje el az alacsonyan lévő túlnyúlásokat (pl. faágak, kőalapzatok, felüljárók stb.).

  • A géppel való tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Ha a gépet közúton használja, tartsa be az összes közlekedési előírást, és használja a törvény által előírt kiegészítő tartozékokat (például lámpák, irányjelzők, lassú jármű [SMV] táblákat stb.).

  • Ha rendellenes rezgést tapasztal a gépen, azonnal álljon meg, és állítsa le a gépet, majd várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, és keressen sérüléseket. Javítsa ki a gép összes sérülését, mielőtt folytatná a használatát.

  • A gép fékútja hosszabb lehet nedves felületen, mint száraz felületen. A nedves fékek kiszárításához haladjon lassan sík talajon, miközben finom nyomást gyakorol a fékpedálra.

  • Ha nagy sebességről hirtelen fékez, a hátsó kerekek blokkolhatnak, ami rontja a gép irányíthatóságát.

  • Ne érjen a motorhoz, a váltóműhöz, a kipufogódobhoz vagy a kipufogócsonkhoz, amíg a motor jár, illetve nem sokkal a motor leállítása után, mert ezek a területek ilyenkor olyan forrók lehetnek, hogy égési sérülést okozhatnak.

  • Ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Engedje le a platót.

   • Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsát.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Csak a The Toro® Company által jóváhagyott tartozékokat és munkaeszközöket használja.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  • A borulásvédelmi rendszer egy integrált biztonsági berendezés.

  • Ne távolítsa el a borulásvédelmi rendszert a gépről.

  • Mindig viselje a biztonsági övet; ellenőrizze, hogy be van-e csatolva, és hogy vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban ki tudja oldani.

  • Ügyeljen a magasban található akadályokra és arra, hogy ne ütközzön nekik.

  • Tartsa a borulásvédelmi rendszert biztonságos üzemállapotban – rendszeres időközönként alaposan ellenőrizze az épségét és a csavarok meghúzott állapotát.

  • A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.

  Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

  A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek.

  • Vizsgálja át a helyszínt, és határozza meg, hogy mely lejtők biztonságosak a gép működtetésére, majd állítson fel saját eljárásokat és szabályokat az ezeken a lejtőkön történő üzemeltetéshez. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

  • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

  • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtasson hirtelen a sebességén vagy a haladási irányán.

  • Ne üzemeltesse a gépet nedves terepen. A gumiabroncsok elveszíthetik tapadásukat. Ha a kerekek elvesztik a tapadást, a gép felborulhat.

  • A lejtőkön egyenesen haladjon felfelé és lefelé.

  • Ha elkezd veszíteni a lendületéből a lejtőn felfelé, fokozatosan fékezzen, és lassan, egyenesen tolasson vissza a géppel a lejtőn.

  • A lejtőn felfelé vagy lefelé haladáskor a kanyarodás veszélyes lehet. Ha mindenképpen kanyarodnia kell egy lejtőn, akkor azt lassan és körültekintéssel végezze.

  • A nehéz rakományok rontják a stabilitást a lejtőkön. Könnyebb rakománnyal és kisebb munkasebességgel haladjon a lejtőkön vagy ha a rakomány súlypontja magasan van. Rögzítse a rakományt a gép teherszállító rakfelületére, hogy megakadályozza a rakomány elmozdulását. Különösen óvatosan járjon el könnyen elmozduló rakományok (pl. folyadékok, kövek, homok stb.) szállításakor.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást, különösen rakomány szállításakor. A lejtőn történő megállás hosszabb ideig tart, mint a sík talajon történő megállás. Ha meg kell állnia a géppel, kerülje a hirtelen sebességváltozásokat, amelyek a gép megbillenését vagy felborulását okozhatják. Ne fékezzen hirtelen hátrafelé guruláskor, mivel ez a gép felborulását okozhatja.

  A felrakodásra és leürítésre vonatkozó biztonsági előírások

  • Ne lépje túl a gép megengedett össztömegét (GVW), ha a teherszállító rakfelületen rakomány van, és/vagy pótkocsit vontat; lásd: Műszaki adatok.

  • A gép stabilitásának és irányításának javítása érdekében egyenletesen ossza el a rakományt a teherszállító rakfelületen.

  • Az ürítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a gép mögött.

  • Ne ürítse le a rakományt a teherszállító rakfelületről, ha a gép oldalt áll egy lejtőn. A súlyeloszlás változása a gép felborulásához vezethet.

  A teherszállító rakfelület működtetése

  A plató felemelése

  Figyelmeztetés

  A felemelt rakfelület leeshet, és az alatta dolgozó személyek megsérülhetnek.

  • A rakfelület alatt történő munkavégzés előtt mindig támassza alá a rakfelületet a kitámasztórúddal.

  • A felemelése előtt távolítson el minden rakományanyagot a rakfelületről.

  Figyelmeztetés

  A gép könnyebben felbillenhet vagy felborulhat, ha a gépet felemelt teherszállító rakfelülettel vezeti. A teherszállító rakfelület szerkezetének sérülését okozhatja, ha a gépet felemelt teherszállító rakfelülettel működteti.

  • Leengedett teherszállító rakfelülettel működtesse a gépet.

  • A leürítése után engedje le a teherszállító rakfelületet.

  Vigyázat

  Ha a rakomány a reteszek kioldásakor a teherszállító rakfelület hátsó részére koncentrálódik, akkor a rakfelület váratlanul felbillenhet, ami az Ön vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja.

  • Ha lehet, középre helyezze a rakományt a teherszállító rakfelületen.

  • Tartsa lent a teherszállító rakfelületet, és ügyeljen arra, hogy senki ne hajoljon a rakfelület fölé vagy ne álljon mögötte a reteszek kioldásakor.

  • Távolítsa el az összes rakományt a rakfelületről, mielőtt a rakfelületet a gép szervizelése miatt felemelné.

  Húzza hátra a kart a plató felemeléséhez (Ábra 15).

  g024612

  A teherszállító rakfelület leengedése

  Figyelmeztetés

  A rakfelület nehéz lehet. Fennáll a kéz és egyéb testrészek zúzódásának veszélye.

  A rakfelület leengedésekor tartsa távol a kezét és más testrészeit.

  Tolja előre a kart a plató leengedéséhez (Ábra 15).

  A lenyitható hátsó fal kinyitása

  1. Győződjön meg arról, hogy a teherszállító rakfelület leengedett és reteszelt helyzetben van.

  2. Oldja a plató két oldalán a reteszeket, majd nyissa le a plató hátsó falát (Ábra 16).

   g026141

  A motor beindítása

  1. A kezelőülésben ülve húzza be a rögzítőféket.

  2. Kapcsolja ki a mellékhajtást (TLT) és a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszert (ha van), majd állítsa a kézigáz karját (ha van) KI helyzetbe.

  3. Állítsa a fokozatválasztó kart ÜRES helyzetbe, és nyomja le a tengelykapcsoló pedált.

  4. Győződjön meg arról, hogy a hidraulika emelőkarja középső helyzetben van.

  5. Ne érjen a gázpedálhoz.

  6. Fordítsa a gyújtáskapcsolót BE helyzetbe.

   Note: Ha az izzítás-visszajelző világítani kezd, a motor beindítható.

  7. Fordítsa a gyújtáskapcsolót INDíTóZáS helyzetbe.

   Note: Miután a motor beindult, engedje el a kulcsot, és hagyja, hogy visszatérjen ÜZEM helyzetbe.

  Note: Az izzítás-visszajelző további 15 másodpercen át világít, amikor a gyújtáskapcsoló visszaáll ÜZEM helyzetbe.

  Note: Ne indítózzon 10 másodpercnél hosszabban, mert idő előtt meghibásodhat az indítómotor. Ha a motor 10 másodperc indítózásra nem indul be, fordítsa a kulcsot KI helyzetbe. Nézze át a kezelőszerveket és az indítási eljárást, várjon további 10 másodpercet, majd ismételje meg az indítási műveletet.

  A négykerék-meghajtás bekapcsolása

  Csak négykerék-meghajtás esetén

  Az automatikus négykerék-meghajtás bekapcsolásához állítsa a billenőkapcsolót AUTOMATIKUS 4X4 helyzetbe (Ábra 17).

  g227244

  A négykerék-meghajtás kapcsolója bekapcsolt helyzetében automatikusan bekapcsol a négykerék-meghajtás, ha az érzékelő szerint a hátsó kerekek elpörögnek. A négykerék-meghajtás bekapcsolt állapotát a négykerékmeghajtás-kapcsoló visszajelzőjének világítása jelzi.

  Important: A gép hátramenetben nem kapcsolja be automatikusan a négykerék-meghajtást. Hátramenetben kézzel kell bekapcsolnia a négykerék-meghajtást a négykerék-meghajtás gombjával.

  A négykerék-meghajtás kézi bekapcsolásához nyomja le hosszan a négykerék-meghajtás gombját a középkonzolon menet közben, ekkor a négykerék-meghajtás bekapcsol.

  Note: A négykerék-meghajtás csak addig marad bekapcsolva, amíg nyomva tartja a gombot; a négykerék-meghajtás kapcsolójának nem kell AUTOMATIKUS helyzetben lennie a négykerék-meghajtás kézi bekapcsolásához.

  Közlekedés a géppel

  1. Engedje ki a rögzítőféket.

  2. Nyomja le teljesen a tengelykapcsoló pedált.

  3. Állítsa a fokozatváltó kart az első fokozatba.

  4. Engedje fel lassan a tengelykapcsoló pedált, miközben gázt ad.

  5. Amikor a gép már kellően felgyorsult, lépjen le a gázpedálról, nyomja le teljesen a tengelykapcsoló pedált, kapcsoljon a következő sebességi fokozatba, majd engedje fel a tengelykapcsoló pedált, miközben gázt ad.

  6. Ismételje meg az eljárást, amíg el nem éri a kívánt sebességet.

   Important: Feltétlenül álljon meg, mielőtt előremenetből hátramenetbe, vagy hátramenetből előremenetbe kapcsol.

   Note: Ne járassa hosszan alapjáraton a motort.

   Állapítsa meg az alábbi táblázat segítségével, hogy milyen sebességgel halad a munkagép 3600 ford/perc motorfordulatszám mellett.

   FokozatTartományÁttételSebesség (kmh)Sebesség (mph)
   1L (lassú)82,83 : 14,72,9
   2L (lassú)54,52 : 17,24,5
   3L (lassú)31,56 : 112,57,7
   1H (gyors)32,31 : 112,27,6
   2H (gyors)21,27 : 118,511,5
   3H (gyors)12,31 : 131,919,8
   R (hátramenet)L (lassú)86,94 : 14,52,8
   R (hátramenet)H (gyors)33,91 : 111,67,1

   Important: Ne kísérelje meg betolással vagy behúzással beindítani a munkagép motorját. A hajtáslánc károsodhat.

  Megállás a géppel

  A megálláshoz lépjen le a gázpedálról, majd nyomja le a fékpedált.

  A motor leállítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

  A differenciálzár használata

  Figyelmeztetés

  A munkagép domboldalon bekövetkező felborulása vagy átfordulása súlyos személyi sérüléssel jár.

  • A differenciálzárral elérhető extra tapadás elegendő lehet ahhoz, hogy veszélyes helyzetekbe kerüljön, például túl meredek emelkedő megmászásakor. Legyen óvatos, ha bekapcsolt differenciálzárral dolgozik, különösen meredekebb lejtőkön.

  • Ha a differenciálzár be van kapcsolva, éles kanyarban nagyobb sebesség esetén a hátsó belső kerék elemelkedhet a talajról, így elveszítheti a gépe feletti irányítást, ami a gép megcsúszását okozhatja. A differenciálzárat csak kis sebességek mellett használja.

  Vigyázat

  Bekapcsolt differenciálzárral történő kanyarodáskor elveszítheti az uralmát a gép felett. Ne használja a gépet bekapcsolt differenciálzárral élesen kanyarodva vagy nagy sebességgel.

  A differenciálzár a hátsó kerekeket összereteszelve növeli meg a tapadást, hogy egyik hátsó kerék se tudjon elpörögni. Segíthet, ha nehéz terheket kell szállítani nedves gyepen vagy csúszós területeken, emelkedőn vagy homokos felületen. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez az extra vonóerő csak átmeneti és korlátozott használatra szolgál. Nem helyettesíti a biztonságos üzemeltetést.

  Bekapcsolt differenciálzár esetén a két hátsó kerék azonos fordulatszámmal forog. A differenciálzár használatakor némileg nehezebben vehetők be az éles kanyarok, és a kerekek felsérthetik a gyepet. Csak akkor használja a differenciálzárat, ha szükséges, és csak első vagy második sebességi fokozatban.

  A hidraulika vezérlésének a használata

  A hidraulika-rendszer vezérlése szabályozza a hidraulikus teljesítményt, amelyet a szivattyú biztosít, amikor jár a motor. A teljesítmény a gép hátsó részén található gyorscsatlakozóknál használható fel.

  Figyelmeztetés

  A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva súlyos sérülést okozhat.

  Járjon el kellő körültekintéssel a hidraulika-rendszer gyorscsatlakozóinál a csatlakoztatás és a leválasztás során. Állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket, engedje le a munkaeszközt, és állítsa lebegésre a távmeghajtás hidraulikaszelepét, hogy megszüntesse a nyomást, mielőtt a gyorscsatlakozókat csatlakoztatja vagy leválasztja.

  Important: Ha több munkagép használja ugyanazt a munkaeszközt, előfordulhat a hidraulikafolyadék keresztszennyeződése. Ilyenkor cserélje gyakrabban a hidraulikafolyadékot.

  A hidraulikus platóemelő kar használata hidraulikus munkaeszközökhöz

  • KI helyzet

   Ez a vezérlőszelep normál helyzete, amikor az nincs használatban. Ebben a helyzetben a vezérlőszelep munkanyílásai el vannak zárva, mindkét irányban a visszacsapó szelepek viselik a terhelést.

  • EMELéSI (A” gyorscsatlakozó) helyzet

   Ebben a helyzetben emelkedik fel a plató és a hátsó vonószerkezetre csatlakozó munkaeszköz, vagy kerül nyomás alá az A” gyorscsatlakozó. Ugyanekkor a hidraulikafolyadék a B” gyorscsatlakozón át visszaáramolhat a szelepbe, majd onnan a tartályba. Ez átmeneti helyzet, a kart elengedésekor rugó téríti azt vissza középállásba, KI helyzetbe.

   g009822
  • LEENGEDéSI (B gyorscsatlakozó) helyzet

   Ebben a helyzetben ereszkedik le a plató és a hátsó vonószerkezetre csatlakozó munkaeszköz, vagy kerül nyomás alá a B” gyorscsatlakozó. Ugyanekkor a hidraulikafolyadék a A” gyorscsatlakozón át visszaáramolhat a szelepbe, majd onnan a tartályba. Ez átmeneti helyzet, a kart elengedésekor rugó téríti azt vissza középállásba, KI helyzetbe. A vezérlőkart ebben a helyzetben röviden megtartva hidraulikafolyadék-áramlást biztosít a B” gyorscsatlakozóhoz, ezáltal a hátsó vonószerkezet lenyomódik. A kart elengedve a vonószerkezeten megmarad a lefelé ható erő.

   Important: Ha hidraulikus munkahengerrel használja a funkciót, a vezérlőkart alsó helyzetben megtartva a hidraulikafolyadék biztonsági szelepen fog átáramlani, ami károsíthatja a hidraulika-rendszert.

  • BE helyzet

   Ez a helyzet a LEENGEDéSI (B” GYORSCSATLAKOZó) helyzethez hasonló. Ugyanúgy a B” gyorscsatlakozóhoz irányítja a hidraulikafolyadékot, kivéve, hogy a kart egy, a kezelőpanelen található akasztókar ebben a helyzetben tartja. Ez lehetővé teszi a hidraulikafolyadék folyamatos áramlását hidraulikus motorral rendelkező munkaeszköz működtetéséhez.

   Ezt a helyzetet csak hidraulikus motorral rendelkező munkaeszköz működtetéséhez használja.

   Important: Ha hidraulikus munkahengerrel vagy munkaeszköz nélkül használja a funkciót, BE helyzetben a hidraulikafolyadék biztonsági szelepen fog átáramlani, ami károsíthatja a hidraulika-rendszert. Ezt a helyzetet csak átmenetileg vagy hidraulikus motorral használja.

   Important: A munkaeszköz felszerelését követően ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét. Ellenőrizze a munkaeszköz működését úgy, hogy többször kitéríti a véghelyzetei között, eltávolítva a levegőt a rendszerből, majd ellenőrizze újra a hidraulikafolyadék szintjét. A munkaeszköz munkahengere kissé megváltoztatja a folyadékszintet a hajtóműben. A gépet alacsony hidraulikafolyadék-szinttel üzemeltetve károsodhat a szivattyú, a távmeghajtású hidraulika-rendszer, a szervokormány és a hajtómű.

  A gyorscsatlakozók csatlakoztatása

  Important: A csatlakoztatásuk előtt tisztítsa le a gyorscsatlakozókat. A koszos csatlakozókról szennyeződés kerülhet a hidraulika-rendszerbe.

  1. Húzza hátra a csatlakozón a rögzítőgyűrűt.

  2. Csúsztassa be a tömlő csonkját a csatlakozóba, hogy a helyére kattanjon.

  Note: Amikor távvezérelt berendezést csatlakoztat a gyorscsatlakozókra, határozza meg, melyik oldal igényli a nyomást, majd az ehhez tartozó tömlőt kösse a B” csatlakozóra, amely a vezérlőkart előrenyomva vagy BE helyzetben reteszelve nyomás alá kerül.

  A gyorscsatlakozók leválasztása

  Note: Miután a gépet és a munkaeszközt is leállította, az emelőkart előre-hátra mozgatva engedje ki a rendszerből a nyomást, megkönnyítve egyben a gyorscsatlakozók leválasztását.

  1. Húzza hátra a csatlakozón a rögzítőgyűrűt.

  2. Húzza ki határozottan a tömlőt a csatlakozóból.

   Important: Tisztítsa meg, majd szerelje fel a porvédő dugókat és sapkákat a gyorscsatlakozók végeire, ha azok nincsenek használatban.

  A hidraulika vezérlésének hibaelhárítása

  • Nehéz a gyorscsatlakozók csatlakoztatása vagy leválasztása.

   Nem szüntették meg a nyomást (a gyorscsatlakozó nyomás alatt van).

  • A szervokormányt nehéz vagy nem lehet elfordítani.

   • A hidraulikafolyadék szintje alacsony.

   • A hidraulikafolyadék túl forró.

   • A szivattyú nem működik.

  • Szivárog a hidraulika-rendszer.

   • A szerelvények lazák.

   • A szerelvényből hiányzik az O-gyűrű.

  • Nem működik egy munkaeszköz.

   • A gyorscsatlakozók nincsenek teljesen a helyükön.

   • A gyorscsatlakozókat felcserélték.

  • Visító zaj hallatszik.

   • A szelep BE helyzetben maradt, így a hidraulikafolyadék a biztonsági szelepen keresztül áramlik.

   • Laza az ékszíj.

  • A motor nem indul be.

   A hidraulika karja ELőREMENETI helyzetben rögzült.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Engedje le a platót.

   • Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsát.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

  • Végezze el a biztonsági öv karbantartását és tisztítását szükség szerint.

  • Cserélje ki az összes kopott, sérült vagy hiányzó matricát.

  A gép szállítása

  • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor vagy levételekor.

  • A gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor használjon teljes szélességű rámpákat.

  • Kösse le a gépet biztonságosan.

  A gép rögzítési helyeiért lásd: Ábra 19 és Ábra 20.

  Note: Úgy helyezze el a gépet pótkocsin, hogy gép eleje előre nézzen. Ha ez nem lehetséges, rögzítse a gép motorháztetőjét egy hevederrel a vázhoz, vagy távolítsa el a motorháztetőt, majd külön elhelyezve és rögzítve szállítsa, ellenkező esetben a motorháztetőt lefújhatja a menetszél szállítás közben.

  g009820
  g009821

  A gép vontatása

  Vészhelyzet esetén rövid távolságon vontathatja a gépet; ekkor azonban ne a normál használat szerint járjon el.

  Figyelmeztetés

  A túl nagy sebességgel való vontatás az irányíthatóság elvesztését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.

  Soha ne vontassa a gépet 8 km/h-nál nagyobb sebességgel.

  Note: A kormányrásegítés nem működik, amitől nehézzé válik a kormányzás.

  A gép vontatása kétszemélyes feladat. Ha a gépet jelentős távolságra kell mozgatni, teherautón vagy utánfutón kell szállítani.

  1. Rögzítse a vontatókötelet a gépváz elején lévő vonószemhez (Ábra 19).

  2. Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe, és engedje ki a rögzítőféket.

  Pótkocsi vontatása

  A gép nálánál nagyobb tömegű pótkocsik és munkaeszközök vontatására is képes. Különféle vonóhorgok kaphatók a géphez annak alkalmazásától függően. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel a részletekkel kapcsolatban.

  Ha a hátsó hídhoz csavarral rögzített vonóhorgot használ, a gép 1587 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi vagy munkaeszköz vontatására képes.

  A pótkocsit mindig úgy rakodja meg, hogy a rakomány tömegének 60%-a a pótkocsi elejére kerüljön. Ez a pótkocsi megengedett össztömegének körülbelül 10%-ával (legfeljebb 272 kg) terheli meg a gép vonóhorgát.

  Rakomány szállításakor vagy pótkocsi (munkaeszköz) vontatásakor ne terhelje túl a gépet vagy a pótkocsit. A túlterhelés gyenge teljesítményt vagy a fékek, a tengely, a motor, a váltómű, a kormányzás, a felfüggesztés, a karosszériaszerkezet vagy a gumiabroncsok károsodását okozhatja.

  Important: A hajtáslánc-károsodás esélyének csökkentése érdekében használja a lassú fokozattartományt.

  Nyeregszerkezetes munkaeszköz, például fairway szellőztetőgép vontatásakor mindig szerelje fel a kerékrudat (a nyeregszerkezet készlet része), hogy az első kerekek ne emelkedjenek el a talajról, ha a vontatott munkaeszköz hirtelen nem megfelelően mozdul.

  Karbantartás

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja a váltóművet SEMLEGES helyzetbe.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Engedje le a platót.

   • Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsát.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Bakolja alá a gépet, ha alatta végez munkát.

  • Ne végezzen munkát felemelt rakfelület alatt, ha nincs a helyén megfelelő rakfelület-alátámasztás.

  • Győződjön meg az összes hidraulikavezeték-csatlakozó szorosan meghúzott állapotáról, valamint a hidraulikus tömlők és -vezetékek megfelelő állapotáról, mielőtt nyomás alá helyezi a rendszert .

  • Mielőtt a hidraulika-rendszert leválasztja, vagy dolgozni kezd rajta, szüntessen meg benne minden nyomást, leállítva a motort, kitérítve a hidraulika vezérlőkarját emelés és leengedés irányba, valamint leengedve a platót és a munkaeszközt, ha van. Állítsa a távmeghajtású hidraulika karját lebegés helyzetbe. Ha a platónak felemelt helyzetben kell lennie, helyezzen el alatta biztonsági kitámasztót.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  • A gép javítása közben ne töltse az akkumulátorokat.

  • Annak érdekében, hogy a teljes gép jó állapotban maradjon, tartsa az összes kötőelemet jól meghúzva.

  • A lehetséges tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a gép területét többletzsírtól, fűtől, levelektől és szennyeződésektől mentesen.

  • Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen karbantartást. Tartózkodjon a mozgó alkatrészektől.

  • Ha a karbantartási beállítás elvégzéséhez járatni kell a gépet, tartsa távol kezét, lábát, ruházatát és a teste minden részét a mozgó alkatrészektől. Tartsa távol a járókelőket a géptől.

  • Takarítsa fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

  • Ellenőrizze a rögzítőfék működését a karbantartási ütemtervnek megfelelően, és végezze el a beállítását és szervizelését szükség szerint.

  • Tartsa a gép összes részegységét megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig megfelelően meghúzva. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

  • Soha ne akadályozza a biztonsági berendezés rendeltetésszerű működését, és ne gyengítse a biztonsági berendezés által biztosított védelmet.

  • Ne pörgesse túl a motort a szabályozó beállításainak módosításával. A biztonság és pontosság biztosítása érdekében ellenőriztesse hivatalos Toro-forgalmazónál a maximális motorfordulatszámot fordulatszámmérővel.

  • Ha nagyobb javítás szükséges, vagy segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Toro-forgalmazóval.

  • A gép mindennemű módosítása befolyásolhatja a gép működését, teljesítményét, tartósságát, ilyen módon történő használata pedig sérülést vagy halált okozhat. Az ilyen jellegű használat érvénytelenítheti a The Toro® Company által biztosított termékgaranciát.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 2 óra után
 • Húzza meg az első és a hátsó kerékanyákat.
 • Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a váltóbovdenek beállítását.
 • Húzza meg az első és a hátsó kerékanyákat.
 • Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj állapotát és feszességét.
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Az első 50 óra után
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje
 • Állítsa be a motoron a szelephézagot.
 • Az első 100 óra után
 • Az új gépre vonatkozó előírások szerint végezze el a bejáratást.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Vizsgálja át a biztonsági övet kopás, vágás és egyéb károsodás szempontjából. Cserélje le a biztonsági övet, ha bármely eleme nem működik megfelelően.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelőrendszert.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ürítse le a vizet és más szennyeződéseket a vízleválasztóból.
 • Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.
 • Távolítsa el a hulladékokat a motortérből és a hűtőből.(Koszos körülmények között gyakrabban végezzen tisztítást.)
 • Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét.Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort.
 • Ellenőrizze a hajtómű-/hidraulikafolyadék szintjét. (Ellenőrizze a folyadékszintet a motor első beindítása előtt, majd ezután 8 üzemóránként vagy naponta.)
 • Ellenőrizze a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékszintjét (csak TC-típusoknál). (Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd ezt követően naponta.)
 • Minden 25 órában
 • Távolítsa el a légszűrőfedelet, és tisztítsa meg a szennyeződésektől.
 • Minden 50 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátorfolyadék szintjét(tárolás alatt 30 naponként).
 • Az akkumulátorkábelek csatlakozásainak ellenőrzése
 • Minden 100 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket(nagy igénybevétel esetén végezze gyakrabban a kenést).
 • A légszűrőbetét cseréje(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Ellenőrizze az első differenciálmű olajszintjét (csak négykerék-meghajtás esetén).
 • Vizsgálja meg a gumiabroncsok állapotát.
 • Minden 200 órában
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje
 • Ellenőrizze a kardáncsukló gumiharangját repedések, lyukak és laza bilincs szempontjából(csak négykerék-meghajtás esetén).
 • Ellenőrizze a váltóbovdenek beállítását.
 • Ellenőrizze a gyors–lassú váltóbovden beállítását.
 • Ellenőrizze a differenciálzár bovdenjének beállítását.
 • Húzza meg az első és a hátsó kerékanyákat.
 • Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását.
 • Ellenőrizze a fékpedál beállítását.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj állapotát és feszességét.
 • Ellenőrizze a tengelykapcsoló pedál beállítását.
 • Vizsgálja meg az üzemi és a rögzítőféket.
 • Minden 400 órában
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Ellenőrizze az első kerékgeometriát.
 • Ellenőrizze szemrevételezéssel a fékbetétek kopottságát.
 • Minden 600 órában
 • Állítsa be a motoron a szelephézagot.
 • Minden 800 órában
 • Végezzen olajcserét az első differenciálműben(csak négykerék-meghajtás esetén).
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot, és tisztítsa meg a szitaszűrőt.
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékát és szűrőjét.
 • Minden 1000 órában
 • Öblítse át/töltse fel új hűtőfolyadékkal a rendszert.
 • Cserélje le a fékfolyadékot.
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer szűrőjét.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékát.
 • Note: Az elektromos bekötési rajz másolata letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután megkereste a kezdőoldalon lévő Manuals (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül az adott gépet.

  Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Vigyázat

  A gép karbantartását, javítását, beállítását és ellenőrzését csak és erre jogosult szakember végezheti.

  • Kerülje el a tűzveszélyt, gondoskodjon tűzvédelmi berendezésről a munkaterületen. Az üzemanyag, az akkumulátor-elektrolit és a hűtőfolyadék szintjének vagy szivárgásának ellenőrzéséhez ne használjon nyílt lángot.

  • Az alkatrészeket ne üzemanyaggal vagy gyúlékony tisztítószerrel feltöltött nyitott edényben tisztítsa.

  Figyelmeztetés

  A gép nem megfelelő karbantartása a gép rendszereinek idő előtti meghibásodásához vezethet, amely az Ön vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja.

  Tartsa a gépet jól karbantartva és jó üzemállapotban ezen utasítások szerint.

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  A gép karbantartása speciális üzemi körülmények között

  Important: Ha a gép az alább felsorolt feltételek bármelyikének ki van téve, kétszer olyan gyakran végezzen karbantartást:

  • Üzemeltetés sivatagban

  • Használat hideg éghajlaton – 10 °C alatt

  • Pótkocsi vontatása

  • Gyakori használat poros körülmények között

  • Építkezések

  • A sárban, homokban, vízben vagy hasonló, szennyezett körülmények között történő huzamosabb használat után tegye a következőket:

   • Ellenőriztesse és tisztíttassa meg a fékeket a lehető leghamarabb. Ez megakadályozza, hogy az esetleges karcoló anyagok túlzott kopást okozzanak.

   • Csak vízzel vagy enyhe mosószeres vízzel mossa a gépet.

    Important: A gép tisztítására ne használjon sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A karbantartási szakaszban tárgyalt témák közül sok megköveteli a plató felemelését és leengedését. A súlyos, akár végzetes személyi sérülések megelőzése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket.

  A gép felkészítése karbantartásra

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Ürítse ki és emelje fel a teherszállító rakfelületet; lásd: A plató felemelése.

  4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  5. A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gépet lehűlni.

  A platókitámasztó használata

  Important: A platókitámasztót mindig a plató vonalán kívülről helyezze be vagy távolítsa el.

  1. Emelje fel a platót annyira, hogy a munkahengerek teljesen kitolódjanak.

  2. Vegye ki a platókitámasztót a bukócső paneljének hátulján található tartóiból (Ábra 21).

   g026142
  3. Nyomja rá a platókitámasztót a munkahengerrúdra, ügyelve arra, hogy a kitámasztó végén levő fülek felfeküdjenek a munkahenger hengerének végére és a munkahengerrúd végére (Ábra 22).

   g009164
  4. Vegye le a platókitámasztót a munkahengerről, és tegye be a bukócső paneljének hátulján található tartóiba.

   Important: Ne kísérelje meg a plató leengedését úgy, hogy a platókitámasztó még a munkahengeren van.

  A teljes méretű plató leszerelése

  1. Indítsa be a motort, és a hidraulikus emelő karjával engedje le úgy a platót, hogy a munkahengerek meglazuljanak a nyílásokban.

  2. Engedje el az emelőkart, és állítsa le a motort.

  3. Távolítsa el a biztosítócsapokat a munkahengerrúd kengyelcsapszegeinek külső végéből (Ábra 23).

   g002368
  4. Távolítsa el a munkahengerrúd végeit a platórögzítő lemezhez rögzítő kengyelcsapszegeket a csapszegeket befelé nyomva (Ábra 23).

  5. Távolítsa el a forgócsapkonzolokat a vázcsatornákhoz rögzítő biztosítócsapokat és kengyelcsapszegeket (Ábra 23).

  6. Emelje le a platót a gépről.

   Vigyázat

   A teljes méretű plató tömege körülbelül 148 kg, ezért ne kísérelje meg egyedül feltenni vagy levenni.

   Használjon felső emelőt, vagy kérje további 2 vagy 3 fő segítségét.

  7. Tárolja a munkahengereket a tárolókapcsokban.

  8. Reteszelje a hidraulikus emelő zárját a gépen, nehogy véletlenül kitolja a platóemelő munkahengereket.

  A teljes méretű plató felszerelése

  Note: Ha az oldalfalakat is felszereli a sík platóra, könnyebb akkor felszerelni azokat, amikor a plató még nincs felszerelve a munkagépre.

  A hátsó csuklólemezek legyenek olyan helyzetben felszerelve a platóvázra/-csatornára, hogy az alsó végük hátrafelé hajoljon (Ábra 24).

  g002369

  Vigyázat

  A teljes méretű plató tömege körülbelül 148 kg, ezért ne kísérelje meg egyedül feltenni vagy levenni.

  Használjon felső emelőt, vagy kérje további 2 vagy 3 fő segítségét.

  Ügyeljen arra, hogy a távtartókonzolok és a kopóelemek (Ábra 25) úgy legyenek felszerelve, hogy a kapupántcsavarok fejei a gép belseje felé nézzenek.

  g002370
  1. Az emelő munkahengerek legyenek teljesen behúzott helyzetben.

  2. Tegye rá óvatosan a platót a gépvázra, összeigazítva a plató hátulján a csuklólemez furatait a vázcsatorna hátulján kialakított furatokkal, majd szerelje be a 2 kengyelcsapszeget és biztosítócsapot (Ábra 25).

  3. A plató leengedett helyzetében rögzítse a munkahengerrúd végeit a platórögzítő lemezek megfelelő nyílásaiba a kengyelcsapszegekkel és a biztosítócsapokkal.

  4. A kengyelcsapszeget kívülről szerelje be a platóba úgy, hogy a biztosítócsap kifele nézzen (Ábra 25).

   Note: A hátsó nyílások a teljes méretű platóhoz tartoznak; az első nyílások a ⅔-os, teljes méretű platóhoz tartoznak.

   Note: Előfordulhat, hogy be kell indítania a motort a munkahengerek kitolásához vagy behúzásához a furatok összeigazítása miatt.

   Note: A nem használt nyílást csavar és anya segítségével ledugózhatja, megelőzve az összeszerelési hibákat.

  5. Indítsa be a motort, és a hidraulikus emelő karjával emelje fel a platót.

  6. Engedje el az emelőkart, és állítsa le a motort.

  7. Szerelje be a biztonsági kitámasztót, nehogy véletlenül leengedje valaki a platót; lásd: A platókitámasztó használata.

  8. Szerelje be a biztosítócsapokat a munkahengerrúd-kengyelcsapszegek belső végeibe.

   Note: Ha a platóra fel van szerelve az automatikus hátsófalkioldó mechanizmus, a biztosítócsap beszerelése előtt ellenőrizze, hogy az első ürítő összekötőrúdja a bal kengyelcsapszegen belül van.

  A gép felemelése

  Veszély

  A felemelt gép instabil lehet, és lecsúszhat az emelőről, sérülést okozva az alatta tartózkodó személynek.

  • Ne indítsa be a gépet, amíg az emelőn van, mert a motor rezgése vagy a kerék elmozdulása miatt a gép lecsúszhat az emelőről.

  • Mindig vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, mielőtt elhagyja a gépet.

  • Legyenek kiékelve a kerekek, amíg a gép emelőn van.

  A gép elejének felemelésekor mindig helyezzen fatömböt (vagy hasonlót) az emelő és a gép váza közé.

  A gép első emelési pontja az első középső váztartó alatt található (Ábra 26).

  g009823

  A gép hátulján lévő emelési pont a tengely alatt található (Ábra 27).

  g009824

  A védőburkolat eltávolítása és felszerelése

  A védőburkolat eltávolítása

  1. Hajtsa fel a védőburkolatot a fényszórónyílásoknál fogva, hogy az alsó rögzítőfülek kijöjjenek a váz nyílásaiból (Ábra 28).

   g010314
  2. Billentse fel annyira a védőburkolatot az aljánál fogva, hogy ki tudja húzni a felső rögzítőfüleket a váz nyílásaiból (Ábra 28).

  3. Billentse előre a védőburkolat felső részét, és húzza ki a fényszórók csatlakozóit (Ábra 28).

  4. Távolítsa el a védőburkolatot.

  A védőburkolat felszerelése

  1. Csatlakoztassa a fényszórókat.

  2. Illessze be a felső rögzítőfüleket a váz nyílásaiba (Ábra 28).

  3. Illessze be az alsó rögzítőfüleket a váz nyílásaiba (Ábra 28).

  4. Ügyeljen arra, hogy a védőburkolat teljesen beilleszkedjen a felső, oldalsó és alsó hornyokba.

  Kenés

  A csapágyak és perselyek zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket(nagy igénybevétel esetén végezze gyakrabban a kenést).
 • A kenőzsír típusa: 2-es sz. lítiumos kenőzsír

  1. Egy ronggyal törölje tisztára a zsírzószemet, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy perselybe.

  2. Zsírpisztollyal nyomjon zsírt a gép zsírzószemeibe.

  3. Törölje le a felesleges zsírt a gépről.

  Important: A kardáncsuklókba pumpáljon annyi zsírt, hogy mindegyik kardánkeresztnél mind a 4 csészénél megjelenjen az új zsír.

  A zsírzógombok elhelyezkedése és a kenéskor felhasználandó zsír mennyisége a következő:

  • Gömbcsuklók (4); lásd: Ábra 29

  • Összekötőrudak (2); lásd: Ábra 29

  • Csuklós tartók (2); lásd: Ábra 29

  • Kormány-munkahenger (2); lásd: Ábra 29

   g010360
  • Rugótorony (2); lásd: Ábra 30

   g010571
  • Tengelykapcsoló pedál (1); lásd: Ábra 31

  • Gázpedál (1); lásd: Ábra 31

  • Fékpedál (1); lásd: Ábra 31

   g002394
  • Kardáncsuklók (18); lásd: Ábra 32

  • Kardántengely: (3); lásd: Ábra 32

   g010359

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután ellenőrizze az olajszintet vagy töltsön utána.

  • Tartsa távol kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Távolítsa el a légszűrőfedelet, és tisztítsa meg a szennyeződésektől.
 • Minden 100 órában
 • A légszűrőbetét cseréje(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Vizsgálja meg rendszeresen a légszűrőt és a tömlőket, hogy fenntartható legyen a maximális motorvédelem és biztosítható legyen a maximális élettartama. Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérülések szempontjából, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. A sérült légszűrőházat cserélje le.

  1. Oldja ki a légszűrő reteszeit, és húzza le a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 33).

   g002401
  2. Nyomja össze két oldalról a porvédő sapkát, hogy kinyíljon, majd ütögesse ki belőle a port.

  3. Csúsztassa ki óvatosan a légszűrőbetétet a légszűrőházból (Ábra 33).

   Note: Ügyeljen arra, hogy ne ütődjön a szűrőbetét a szűrőháznak.

   Note: Ne kísérelje meg a légszűrőbetét tisztítását.

  4. Vizsgálja meg az új szűrőt sérülés szempontjából úgy, hogy a fény felé tartva a szűrő külső részét belenéz a szűrőbe.

   Note: Az esetleges lyukak a szűrőbetét anyagán világos foltként jelennek meg. Vizsgálja meg a szűrőbetétet szakadás, olajos réteg és a gumitömítés károsodása szempontjából. Ha a szűrőbetét sérült, ne használja.

   Note: A károsodása megelőzése érdekében csak úgy indítsa be a motort, ha a légszűrőbetét és a légszűrőfedél is a helyén van.

  5. Óvatosan csúsztassa rá a szűrőbetétet a ház csövére (Ábra 33).

   Note: A beszerelése során a külső peremét nyomva gondoskodjon arról, hogy teljesen felüljön a helyén.

  6. A légszűrőfedelet szerelje úgy vissza, hogy az oldala felfelé nézzen, majd rögzítse a kapcsokkal (Ábra 33).

  A motorolaj szervizelése

  Note: Cseréljen gyakrabban motorolajat, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.

  Note: A fáradt motorolaj és olajszűrő ártalmatlanítását végezze tanúsítással rendelkező újrahasznosító központban.

  Motorolaj-előírások

  Olajtípus: detergenstartalmú motorolaj (API SJ vagy magasabb)

  A forgattyúház kapacitása: 3,2 l szűrőcsere esetén

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot.

  g016095

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Note: A legjobb időpont a motorolaj szintjének ellenőrzésére hideg motornál, mielőtt a munkanap elején beindítja a motort. Ha járt a motor, hagyja visszacsorogni az olajat az olajteknőbe legalább 10 percig, mielőtt ellenőrzi a szintjét. Ha az olajszint a nívópálcán levő alacsony jelölésen vagy az alatt látható, olajat betöltve emelje a szintet a tele jelölésig. Ne töltse túl a motort olajjal. Ha az olajszint a nívópálca felső és alsó jelölése közé esik, nem kell rátöltenie.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Vegye ki a nívópálcát, és törölje le tiszta ronggyal (Ábra 35).

   g028637
  5. Dugja vissza a nívópálcát a csőbe teljesen (Ábra 35).

  6. Vegye ki nívópálcát, és ellenőrizze az olaj szintjét (Ábra 35).

  7. Ha az olajszint alacsony, vegye le a feltöltősapkát (Ábra 35), és töltsön be annyi olajat, hogy az olajszint elérje a nívópálcán a tele jelzést.

   Note: Az olaj betöltésekor a nívópálca ne legyen a helyén, hogy távozhasson a levegő. Az olajat lassan öntse be, és gyakran ellenőrizze közben az olajszintet. Ne töltse túl a motort olajjal.

   Important: Olajbetöltéskor legyen némi távolság az olajbetöltő eszköz és a szelepfedélen lévő olajbetöltő nyílás között, ahogyan az alábbi ábrán látható: Ábra 36. Erre a résre azért van szükség, hogy lehetővé tegye feltöltéskor a szellőzést, meggátolva, hogy az olaj a szellőzőnyílásba jusson.

   g002373
  8. Tegye vissza a nívópálcát szorosan a helyére (Ábra 35).

  A motorolaj és az olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje
 • Minden 200 órában
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje
  1. Emelje fel a platót, és tegye fel a kitolt munkahengerrúdra a biztonsági kitámasztót a plató biztosítására.

  2. Szerelje ki a leeresztőcsavart, és ürítse le az olajat egy megfelelő edénybe (Ábra 37).

   g021292
  3. Ha már nem jön több olaj, szerelje vissza a leeresztőcsavart.

  4. Távolítsa el az olajszűrőt (Ábra 37).

  5. Kenje be vékonyan friss olajjal az új olajszűrő tömítését, majd szerelje fel az olajszűrőt.

  6. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön a rögzítőlemezre. Húzzon még rajta ezután további ½–⅔ fordulatot.

   Note: Ne húzza meg túlságosan.

  7. Töltse fel az előírt olajjal a forgattyúházat.

  Teendők, ha világítani kezd a motorhiba visszajelzője

  Note: A motor hibakódjait csak a Toro kereskedelmi termékeire szakosodott szakemberei tudják kiolvasni.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Az üzemanyagszűrő/vízleválasztó szervizelése

  Az üzemanyagszűrő/vízleválasztó leürítése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ürítse le a vizet és más szennyeződéseket a vízleválasztóból.
  1. Helyezzen egy tiszta edényt az üzemanyagszűrő alá (Ábra 38).

  2. Lazítsa meg a leeresztőcsavart a szűrőtartály alján.

   g007367
  3. Húzza meg a leeresztőcsavart a szűrőtartály alján.

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  1. Ürítse le a vizet a vízleválasztóból; lásd: Az üzemanyagszűrő/vízleválasztó leürítése.

  2. Tisztítsa meg a szűrő rögzítési helyének környékét (Ábra 38).

  3. Távolítsa el a szűrőt, és tisztítsa meg a rögzítési felületet.

  4. Kenje meg a szűrő tömítését tiszta olajjal.

  5. Szerelje fel a szűrőt, és húzza meg kézzel annyira, hogy a tömítése felüljön rögzítési felületre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  6. Húzza meg a leeresztőcsavart a szűrőtartály alján.

  Az üzemanyag-vezetékek és csatlakozások vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket, a szerelvényeket és a csatlakozókat szivárgás, elhasználódás, károsodás és lazulás szempontjából.

  Note: A gép használata előtt javítsa meg az üzemanyagrendszer sérült vagy szivárgó elemeit.

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az elektromos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív pólust. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jól szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  A biztosítékok szervizelése

  Az elektromos rendszer biztosítékai a műszerfal alatt találhatók (Ábra 39 és Ábra 40).

  g010328
  decal115-7813

  A gép elindítása külső akkumulátorról

  Figyelmeztetés

  A külső akkumulátorról való indítás veszélyes lehet. A személyi sérülések és a gép elektromos alkatrészei károsodásának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket:

  • Ne végezzen segédindítást 15 V-nál (DC) nagyobb feszültségű tápforrásról; ez károsíthatja az elektromos rendszert.

  • Ne kíséreljen meg segédindítást elfagyás miatt lemerült akkumulátoron. A segédindítás során az megrepedhet vagy felrobbanhat.

  • Tartsa be az akkumulátorral kapcsolatos összes figyelmeztetést a gép segédindítása során.

  • Ügyeljen arra, hogy a gép és a segédindítást végző gép ne érintkezzen.

  • A kábelek hibás csatlakoztatása személyi sérüléshez és/vagy az elektromos rendszer károsodásához vezethet.

  1. Nyomja össze az akkumulátorfedelet, hogy a fülei elváljanak az akkumulátorrekesz aljától, majd vegye le az akkumulátorfedelet (Ábra 41).

   g010326
  2. Csatlakoztassa az egyik segédindító kábelt a 2 akkumulátor pozitív pólusa közé (Ábra 42).

   Note: A pozitív pólust az akkumulátorfedélen elhelyezett + jel jelölheti.

  3. Csatlakoztassa a másik segédindító kábel egyik végét a másik gép akkumulátorának negatív pólusára.

   Note: A negatív kivezetést az akkumulátorfedélen a NEG” felirat jelöli.

   Note: A segédindító kábel másik végét ne a lemerült akkumulátor negatív pólusára csatlakoztassa. Csatlakoztassa a segédindító kábelt a motorhoz vagy a vázhoz. A segédindító kábelt ne az üzemanyagrendszerhez csatlakoztassa.

   g010325
  4. Indítsa be a segédindítást végző munkagép motorját.

   Note: Járassa pár percig, majd indítsa be a saját gép motorját.

  5. A negatív segédindító kábelt először a saját gép motorjáról, majd a másik gép akkumulátoráról kösse le.

  6. Szerelje fel az akkumulátorfedelet az akkumulátorrekesz aljára.

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátorfolyadék szintjét(tárolás alatt 30 naponként).
 • Az akkumulátorkábelek csatlakozásainak ellenőrzése
 • Veszély

  Az akkumulátor elektrolitja kénsavat tartalmaz, amely lenyelve halálos, bőrre kerülve pedig súlyos égési sérüléseket okoz.

  • Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön elektrolit a szájába, bőrére, szemébe vagy a ruházatára. Viseljen védőszemüveget szemei, valamint gumikesztyűt a keze védelmére.

  • Olyan helyen végezze az akkumulátor feltöltését elektrolittal, ahol van a közelben tiszta víz, hogy szükség esetén rögtön leöblíthesse a bőrét.

  • Az akkumulátort mindig tartsa tisztán és teljesen feltöltött állapotban.

  • Ha az akkumulátorcsatlakozók korrodáltak, tisztítsa meg őket 4 rész vízből és 1 rész szódabikarbónából készült oldattal.

  • A korrózió csökkentése érdekében enyhén zsírozza meg az akkumulátorcsatlakozókat.

  • Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor elektrolitszintje mindig megfelelő legyen.

  • Mossa le rendszeresen az akkumulátor tetejét ammóniás vagy szódabikarbónás oldattal benedvesített ecsettel. Öblítse le a felső felületet tiszta vízzel a lemosás után. Az akkumulátor tisztítása közben a cellakupakok legyenek a helyükön.

  • Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorsaruk szorosan illeszkedjenek az akkumulátor pólusain, hogy jó elektromos érintkezést biztosítsanak.

  • A cellákban az elektrolitszintet desztillált vagy ionmentes vízzel tartsa fenn. A cellákat ne töltse a betöltőnyílás alsó pereme fölé.

  • Ha olyan helyen tárolja a gépet, ahol a hőmérséklet nagyon magas, az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint ha hűvös helyen történik a tárolása.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  Az első differenciálmű olajszintjének ellenőrzése

  Csak négykerék-meghajtás esetén
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze az első differenciálmű olajszintjét (csak négykerék-meghajtás esetén).
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tisztítsa meg a betöltő-/ellenőrzőnyílás zárócsavarja körüli területet a differenciálművön (Ábra 43).

   g010510
  5. Távolítsa el a betöltő-/ellenőrzőnyílás zárócsavarját, és ellenőrizze az olajszintet.

   Note: Az olajnak a nyílásig kell érnie.

  6. Ha az olajszint alacsony, töltsön rá az előírt olajból.

  7. Szerelje vissza a betöltő-/ellenőrzőnyílás zárócsavarját.

  Olajcsere az első differenciálműben

  Csak négykerék-meghajtás esetén
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Végezzen olajcserét az első differenciálműben(csak négykerék-meghajtás esetén).
 • A differenciálmű előírt olaja: Mobil 424 hidraulikafolyadék

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tisztítsa meg a leeresztőnyílás zárócsavarja körüli területet a differenciálművön (Ábra 43).

  5. Helyezzen egy felfogóedényt a leeresztőcsavar alá.

  6. Szerelje ki a leeresztőcsavart, és ürítse le az olajat az edénybe.

  7. Szerelje vissza és húzza meg a zárócsavart, ha már nem jön több olaj.

  8. Tisztítsa meg a betöltő-/ellenőrzőnyílás zárócsavarja körüli területet a differenciálművön.

  9. Szerelje ki a betöltő-/ellenőrzőnyílás zárócsavarját, és töltsön be az előírt olajból annyit, hogy a szintje a nyílásig érjen.

  10. Szerelje vissza a betöltő-/ellenőrzőnyílás zárócsavarját.

  A kardáncsukló gumiharangjának ellenőrzése

  Csak négykerék-meghajtás esetén
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a kardáncsukló gumiharangját repedések, lyukak és laza bilincs szempontjából(csak négykerék-meghajtás esetén).
 • Ellenőrizze a kardáncsukló gumiharangját repedések, lyukak és laza bilincs szempontjából. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkaszervizzel a javítása érdekében, ha hibát talál.

  A váltóbovdenek beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a váltóbovdenek beállítását.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a váltóbovdenek beállítását.
  1. Állítsa a fokozatválasztó kart ÜRES helyzetbe.

  2. Távolítsa el a váltóbovdeneket a hajtómű váltókarjaihoz rögzítő kengyelcsapszegeket (Ábra 44).

   g248309
  3. Lazítsa meg a kengyeleken az ellenanyát, majd állítsa be a kengyeleket úgy, hogy a bovden játéka azonos legyen előrefelé és hátrafelé a váltókar furatában (a váltókar azonos irányú játékával együtt).

  4. Ha végzett, szerelje vissza a kengyelcsapszegeket, és húzza meg az ellenanyákat.

  A gyors–lassú bovden beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a gyors–lassú váltóbovden beállítását.
  1. Távolítsa el a gyors–lassú váltóbovdent a váltókarhoz rögzítő kengyelcsapszeget (Ábra 44).

  2. Lazítsa meg a kengyelen az ellenanyát, majd állítsa be úgy a kengyelt, hogy a furata egybe essen a hajtómű konzoljának furatával.

  3. Ha végzett, szerelje vissza a kengyelcsapszeget, és húzza meg az ellenanyát.

  A differenciálzár bovdenjének beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a differenciálzár bovdenjének beállítását.
  1. Állítsa a differenciálzár karját KI helyzetbe.

  2. Lazítsa meg a differenciálzár bovdenjét a hajtóművön található konzolhoz rögzítő ellenanyákat (Ábra 45).

   g002425
  3. Állítsa be úgy az ellenanyákat, hogy 0,25–1,5 mm hézag legyen a rugó horga és a hajtómű karjában lévő furat felső széle között.

  4. Húzza meg az ellenanyákat, ha végzett.

  A gumiabroncsok vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Vizsgálja meg a gumiabroncsok állapotát.
 • Az első kerekeken lévő gumiabroncsok előírt légnyomása: 2,2 bar.

  A hátsó kerekeken lévő gumiabroncsok előírt légnyomása: 1,24 bar.

  A használat közbeni balesetek (például padkának ütközés) károsíthatják a gumiabroncsot vagy a keréktárcsát, illetve elállíthatják a kerékbeállítást, ezért minden baleset után ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát.

  Important: Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását rendszeresen. Ha a nyomásuk nem megfelelő, a gumiabroncsok idő előtt elkophatnak, és a jármű a négykerék-meghajtás ellenére is elakadhat.

  Ábra 46 – példa a túl alacsony nyomás miatti kopásra.

  g010294

  Ábra 47 – példa a túl magas nyomás miatti kopásra.

  g010293

  Az első kerékgeometria ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Ellenőrizze az első kerékgeometriát.
  1. Az első kerékgeometria ellenőrzése előtt ellenőrizze a gumiabroncsok megfelelő nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  2. Vagy üljön egy kezelő a kezelőülésbe, vagy legyen egy az átlag kezelő súlyával megegyező tömegű súly a kezelőülésen.

   A kezelőnek vagy a súlynak az ülésen kell maradnia a kerékgeometria beállítási eljárás ideje alatt.

  3. Sík felületen guruljon hátra a géppel egyenesen 2–3 métert, majd guruljon egyenesen előre az eredeti kiindulási helyzetbe.

   Így a felfüggesztés normál üzemi helyzetbe állhat.

  4. A kerekek álljanak egyenesen előre.

  5. Mérje meg a két első gumiabroncs közötti távolságot tengelymagasságban a gumiabroncsok első és hátsó részénél is (Ábra 48).

   A kerékösszetartás helyes értéke 0 ± 6 mm.

   Important: A méréseket a gumiabroncsok azonos pontjain kell végezni. A gépnek sík talajon kell állnia, egyenesen előre néző kerekekkel.

   g009169
  6. Ha a kerékösszetartás nem megfelelő, végezze el a beállítást az alábbi módon:

   1. Lazítsa meg az összekötőrudak közepénél található ellenanyákat (Ábra 49).

    g010329
   2. Forgassa el mindkét összekötőrudat a gumiabroncsok elejének befelé vagy kifelé mozgatásához.

   3. Amikor a kerékösszetartás beállítása megfelelő, húzza meg az összekötőrudak ellenanyáit.

    Húzza meg az összekötőrudak ellenanyáit 62–74 N·m nyomatékkal.

  7. A kerékösszetartás beállítása után ellenőrizze, hogy a kormány mindkét irányban teljesen kitéríthető-e.

   A kormány két végkitérítése során nem érhetnek egymáshoz a munkagép alkatrészei. Állítson utána szükség szerint.

  A kerékanyák meghúzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 2 óra után
 • Húzza meg az első és a hátsó kerékanyákat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg az első és a hátsó kerékanyákat.
 • Minden 200 órában
 • Húzza meg az első és a hátsó kerékanyákat.
 • Kerékanyák előírt meghúzási nyomatéka: 109–122 N·m

  Húzza meg az első és a hátsó kereket rögzítő kerékanyákat keresztirányú mintát követve a Ábra 50 szerint az előírt nyomatékkal.

  g034007

  Hűtőrendszer karbantartása

  A hűtőrendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • A hűtőfolyadék lenyelése mérgezést okozhat; gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

  • A nyomás alatt lévő forró kiáramló hűtőfolyadék, valamint a forró hűtő és kapcsolódó alkatrészei súlyos égési sérüléseket okozhatnak.

   • Hagyja hűlni a motort legalább 15 percig, mielőtt levenné a hűtősapkát.

   • A hűtősapka levételéhez használjon rongyot, a sapkát pedig lassan nyissa meg, hogy a gőz eltávozhasson.

  • Ne működtesse a gépet, ha nincsenek a helyükön a védőburkolatok.

  • Tartsa távol ujjait, a kezét és a ruházatát a forgó ventilátortól és a hajtásékszíjtól.

  • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt karbantartásba kezd.

  A hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.
 • A hűtőrendszer űrtartalma: 3,7 l

  A hűtőfolyadék típusa: víz és tartósan használható etilén-glikolos fagyálló 50/50 arányú keveréke.

  Vigyázat

  Ha a motor már egy ideje jár, a túlnyomás alatt lévő, forró hűtőfolyadék kilövellhet, és égési sérüléseket okozhat.

  • Ne vegye le a hűtősapkát.

  • Hagyja legalább 15 percig hűlni a motort, amíg a tágulási tartályt már kézzel is megfoghatja anélkül, hogy égetné a kezét.

  • A tágulási tartály sapkájának kinyitásakor használjon rongyot, a sapkát pedig lassan nyissa meg, hogy a gőz eltávozhasson.

  • Ne a hűtőnél ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét, mert ezzel károsíthatja a motort; csak a tágulási tartálynál ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban (Ábra 51).

   Note: Amikor a motor hideg, a folyadékszintnek a töltőnyílás aljánál kell lennie.

   g026143
  5. Ha a hűtőfolyadék szintje alacsony, vegye le a tágulási tartály sapkáját, és töltsön be víz és fagyálló etilén-glikol 50/50 arányú keverékéből álló hűtőfolyadékot.

   Note: Ne töltse túl a tágulási tartályt a hűtőfolyadékkal.

  6. Tegye vissza a tágulási tartály sapkáját.

  A hulladékok eltávolítása a hűtőrendszerről

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Távolítsa el a hulladékokat a motortérből és a hűtőből.(Koszos körülmények között gyakrabban végezzen tisztítást.)
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tisztítsa meg alaposan a motorteret minden hulladéktól.

  5. Oldja ki, és távolítsa el a hűtőrácsot a hűtő elől (Ábra 52).

   g010315
  6. Fordítsa el a reteszeket, ha vannak, és hajtsa el az olajhűtőt a hűtőtől (Ábra 53).

   g010316
  7. Tisztítsa ki a hűtőt, az olajhűtőt és a hűtőrácsot sűrített levegővel.

   Note: Fúvassa el a hulladékot a hűtőtől.

  8. Szerelje vissza az olajhűtőt és a hűtőrácsot a hűtőre.

  A hűtőfolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 1000 órában
 • Öblítse át/töltse fel új hűtőfolyadékkal a rendszert.
 • A hűtőrendszer űrtartalma: 3,7 l

  A hűtőfolyadék típusa: víz és tartósan használható etilén-glikolos fagyálló 50/50 arányú keveréke

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Emelje fel a platót, és szerelje fel a kitolt munkahengerrúdra a biztonsági kitámasztót a plató biztosításához.

   Vigyázat

   Ha a motor járt, a hűtőrendszerben lévő, nyomás alatti forró hűtőfolyadék kilövellhet, és égési sérüléseket okozhat.

   • Ne vegye le a hűtősapkát, ha meleg a motor.

   • Hagyja legalább 15 percig hűlni a motort, amíg a hűtősapkát már kézzel is megfoghatja anélkül, hogy égetné a kezét.

   • Használjon rongyot a hűtősapka levételéhez. Nyissa meg lassan a hűtősapkát, hogy távozhasson a gőz.

  3. Távolítsa el a hűtősapkát (Ábra 54).

   g010331
  4. Távolítsa el a tágulási tartály sapkáját (Ábra 54).

   g026143
  5. Kösse le a hűtőről az alsó tömlőt, és ürítse le a hűtőfolyadékot egy felfogóedénybe.

   Note: Ha kifolyt, kösse vissza a tömlőt a hűtő alján.

  6. Töltse fel lassan a hűtőt víz és fagyálló etilén-glikol 50/50 arányú keverékével

  7. Töltse színültig a hűtőt, majd tegye vissza a hűtősapkát (Ábra 54).

  8. Töltse fel lassan a tágulási tartályt a betöltőnyílás aljáig (Ábra 55).

  9. Tegye vissza a tágulási tartály sapkáját (Ábra 55).

  10. Indítsa be, és melegítse be a motort.

  11. Állítsa le a motort, ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét, szükség esetén töltsön rá.

  Fékek karbantartása

  A fékfolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét.Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort.
 • Minden 1000 órában
 • Cserélje le a fékfolyadékot.
 • Fékfolyadék típusa: DOT 3

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Hajtsa fel a védőburkolatot, hogy hozzáférjen a főfékhengerhez és a fékfolyadéktartályhoz (Ábra 56).

   g009817
  5. Ellenőrizze, hogy a folyadékszint a tartály tele jelzéséig ér-e (Ábra 57).

   g002379
  6. Ha a folyadékszint alacsony, tisztítsa meg a tartálysapka környékét, távolítsa el a tartálysapkát, és töltsön be a megfelelő szintig az előírt fékfolyadékból (Ábra 57).

   Note: Ne töltse túl a tartályt fékfolyadékkal.

  A rögzítőfék beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását.
  1. Távolítsa el a gumimarkolatot a rögzítőfék karjáról (Ábra 58).

   g033487
  2. Lazítsa meg a gombot a rögzítőfékkarhoz rögzítő hernyócsavart (Ábra 59).

   g033488
  3. Forgassa el a gombot (Ábra 59) úgy, hogy 200–220 N erőre legyen szükség a kar behúzásához.

  4. Húzza meg a hernyócsavart, ha végzett (Ábra 59).

   Note: Ha a rögzítőfék karjánál nem végezhető el a kellő mértékű beállítás, lazítsa meg a kart a beállítási tartomány közepéig, végezzen beállítást a bovden hátsó végénél, majd ismételje meg a 3. lépést.

  5. Szerelje vissza a gumimarkolatot a rögzítőfék karjára (Ábra 58).

  A fékpedál beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a fékpedál beállítását.
 • Note: A beállításhoz távolítsa el az első védőburkolatot.

  1. Távolítsa el a főfékhenger kengyelét a fékpedál forgócsuklójához rögzítő sasszeget és kengyelcsapszeget (Ábra 60).

   g002417
  2. Húzza fel a fékpedált (Ábra 61) annyira, hogy nekiérjen a váznak.

  3. Lazítsa meg az ellenanyát, ami a kengyelt a főfékhenger tengelyéhez rögzíti (Ábra 61).

  4. Állítsa be úgy a kengyelt, hogy a furatai egybeessenek a fékpedál forgócsuklójának furataival.

  5. Rögzítse a kengyelt a fékpedál forgócsuklójához a kengyelcsapszeg és a sasszeg segítségével.

  6. Húzza meg az ellenanyát, ami a kengyelt a főfékhenger tengelyéhez rögzíti.

   Note: Megfelelő beállítás mellett a főfékhengernek el kell engednie a nyomást.

   g036549

  Ékszíjak karbantartása

  A generátorékszíj beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a generátorékszíj állapotát és feszességét.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a generátorékszíj állapotát és feszességét.
  1. Emelje fel a platót, és helyezze a kitolt munkahengerrúdra a biztonsági kitámasztót a plató biztosítására.

  2. Ellenőrizze a szíjfeszességet úgy, hogy a főtengely szíjtárcsa és a generátor szíjtárcsa között félúton 100 N erővel benyomja az ékszíjat (Ábra 62).

   Note: Az új ékszíj benyomódásának normál esetben 8–12 mm-nek kell lennie.

   Note: A használt ékszíj benyomódásának normál esetben 10–14 mm-nek kell lennie. Ha a benyomódás nem megfelelő, folytassa a következő lépéssel. Ha megfelelő, folytassa a munkagép használatát.

  3. A szíjfeszesség beállításához járjon el az alábbi módon:

   1. Lazítsa meg a generátort rögzítő 2 csavart (Ábra 62).

    g026144
   2. Fordítsa el feszítővas segítségével a generátort annyira, hogy elérje a megfelelő szíjfeszességet, majd húzza meg a rögzítőcsavarokat (Ábra 62).

  Kezelőberendezés karbantartása

  A tengelykapcsoló pedál beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a tengelykapcsoló pedál beállítását.
 • Note: A tengelykapcsoló pedál bovdenjének a beállítása a külső tengelykapcsolóháznál vagy a tengelykapcsoló pedál gömbcsuklójánál történhet. A pedál gömbcsuklója könnyebben hozzáférhető, ha eltávolítja az első védőburkolatot.

  1. Lazítsa meg a tengelykapcsoló-bovdent a külső tengelykapcsolóházon található konzolhoz rögzítő ellenanyákat (Ábra 63).

   Note: Szükség lehet a gömbcsukló eltávolítására és elforgatására, ha további beállításra van szükség.

   g248360
  2. Akassza le a visszahúzó rugót a tengelykapcsoló karról.

  3. Állítsa be úgy az ellenanyákat vagy a gömbcsuklót, hogy a tengelykapcsoló pedál hátsó széle 9,2–9,8 cm távolságra legyen a padlólemez gyémántmintás felszínétől, ha 18 N erővel nyomja a pedált (Ábra 64).

   g009276

   Note: Azért kell a pedált így lenyomni, hogy a kinyomócsapágy kissé hozzáérjen a nyomólap ujjaihoz.

  4. A megfelelő beállítás elérése után húzza meg az ellenanyákat.

  5. Az ellenanyák meghúzása után ellenőrizze ismét a 9,2–9,8 cm távolságot, hogy nem állítódott-e el.

   Note: Szükség esetén módosítsa a beállítást.

  6. Akassza vissza a visszahúzó rugót a tengelykapcsoló karra.

   Important: Ellenőrizze, hogy a rúd vége derékszögben áll a gömbhöz képest, nincs elcsavarodva, és az ellenanya meghúzása után is párhuzamos marad a tengelykapcsoló pedállal (Ábra 65).

   Note: A tengelykapcsoló holtjátéka nem lehet 19 mm-nél kisebb.

   g009277

  A gázpedál beállítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Állítsa be úgy a gázbovden gömbcsuklójának (Ábra 66) helyzetét, hogy 2,54–6,35 mm távolság legyen a gázpedál karja és a padlólemez gyémántmintás felszíne (Ábra 67) között, amikor a pedál közepét 111 N erővel nyomja.

   Note: A motor ekkor ne járjon, és legyen a helyén a visszahúzó rugó.

  3. Húzza meg az ellenanyát (Ábra 66).

   g019537
   g002412

  Important: A magas alapjárat maximális fordulatszáma 3650 ford/perc. Ne állítson a magas alapjárat ütközőjén.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha hidraulikafolyadék került a bőre alá. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

  • Mielőtt a hidraulika-rendszert leválasztja, vagy azon dolgozni kezd, szüntessen meg benne minden nyomást, leállítva a motort, kitérítve a hidraulika vezérlőkarját emelés és leengedés irányba, valamint leengedve a platót és a munkaeszközt, ha van. Állítsa a távmeghajtású hidraulika karját lebegés helyzetbe. Ne végezzen munkát felemelt rakfelület alatt, ha nincs a helyén megfelelő rakfelület-alátámasztás.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  A hajtómű-/hidraulika-rendszer szervizelése

  A hajtómű-/hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A hajtómű-/hidraulikafolyadék típusa: Dexron III ATF

  A hajtómű-/hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hajtómű-/hidraulikafolyadék szintjét. (Ellenőrizze a folyadékszintet a motor első beindítása előtt, majd ezután 8 üzemóránként vagy naponta.)
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tisztítsa meg a nívópálca körüli területet (Ábra 68).

   g002376
  5. Hajtsa ki a nívópálcát a hajtómű tetejéből, és törölje le egy tiszta ronggyal.

  6. Csavarja vissza a nívópálcát a hajtóműbe úgy, hogy teljesen felüljön a helyén.

  7. Csavarja ki a nívópálcát, és ellenőrizze a folyadék szintjét.

   Note: A szintnek a nívópálcán kialakított lapos rész tetejénél kell lennie.

  8. Ha a szint alacsony, töltsön be annyi előírt folyadékot, hogy megfelelő legyen a szint; lásd: A hajtómű-/hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  A hidraulikafolyadék cseréje és a szitaszűrő tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot, és tisztítsa meg a szitaszűrőt.
 • A hidraulikafolyadék mennyisége: 7 l

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Szerelje ki a leeresztőcsavart a tartály oldalából, és engedje ki a hidraulikafolyadékot egy megfelelő edénybe (Ábra 69).

   g009623
  5. Jegyezze meg a szitaszűrőhöz csatlakozó hidraulikatömlő és 90°-os szerelvény helyzetét a tartály oldalán (Ábra 70).

  6. Távolítsa el a hidraulikatömlőt és 90°-os szerelvényt.

  7. Távolítsa el a szitaszűrőt, és tiszta zsírtalanítóval ellenárammal átöblítve tisztítsa meg.

   Note: Hagyja levegőn megszáradni, mielőtt visszaszereli.

   g002416
  8. Szerelje vissza a szitaszűrőt.

  9. Szerelje vissza a hidraulikatömlőt és a 90°-os szerelvényt az eredeti helyzetében.

  10. Szerelje be, és húzza meg a leeresztőcsavart.

  11. Töltse fel a hidraulikatartályt kb. 7 l előírt hidraulikafolyadékkal; lásd: A hajtómű-/hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  12. Indítsa be a motort, és hidraulika-rendszer feltöltéséhez működtesse a gépet.

  13. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, és szükség esetén töltsön rá.

  Important: Csak az előírt hidraulikafolyadékot használja. Más folyadék károsíthatja a rendszert.

  A hidraulikaszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 800 órában
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Important: Bármilyen más szűrő használata érvénytelenítheti az egyes részegységekre vállalt garanciát.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tisztítsa meg a szűrő rögzítési területének környékét.

  5. Tegyen egy edényt a szűrő alá, majd szerelje le a szűrőt (Ábra 71).

   g010332
  6. Kenje meg az új szűrő tömítését.

  7. Ellenőrizze a szűrő felfogatási területének tisztaságát.

  8. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön a rögzítőlemezre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  9. Indítsa be a motort, és járassa nagyjából 2 percig a rendszer légtelenítéséhez.

  10. Állítsa le a motort, ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, és hogy nincs-e szivárgás.

  A nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer szervizelése

  Csak TC-típusoknál

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A tartályt gyárilag kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal töltjük fel. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta; lásd: A hajtómű-/hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  Javasolt hidraulikafolyadék: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (megnövelt élettartamú hidraulikafolyadék); kapható 19 literes kannában és 208 literes hordóban.

  Note: A javasolt cserefolyadék használata esetén ritkábban kell cserélni a folyadékot és a szűrőt.

  Más használható hidraulikafolyadékok: ha a Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nem kapható, használhat más olyan hagyományos, nyersolajbázisú hidraulikafolyadékot, amelynek tulajdonságai megfelelnek az alábbi anyagjellemzőknek, és amely megfelel az iparági szabványoknak. Ne használjon szintetikus folyadékot. Forduljon a kenőanyag forgalmazójához a megfelelő termékkel kapcsolatban.

  Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért, használja ezért megbízható, neves gyártó termékét.

  Magas viszkozitásindexű/alacsony dermedéspontú, kopásgátló hidraulikafolyadék, ISO VG 46

  Anyagjellemzők: 
   Viszkozitás, ASTM D44540 °C-on 44–48 cSt
   Viszkozitási index, ASTM D2270140 vagy magasabb
   Dermedéspont, ASTM D97–37 °C és -45 °C között
   Iparági előírások:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 vagy M-2952-S)

  Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  A nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékszintjének ellenőrzése

  Csak TC-típusoknál
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékszintjét (csak TC-típusoknál). (Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd ezt követően naponta.)
  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tisztítsa meg a hidraulikatartály betöltőnyílása és sapkája körüli területet (Ábra 72).

  5. Távolítsa el a sapkát a betöltőnyílásról.

   g010324
  6. Vegye ki a nívópálcát (Ábra 72) a betöltőnyílásból, és törölje le egy tiszta ronggyal.

  7. Tegye vissza a nívópálcát a betöltőnyílásba, ezután vegye ki, és ellenőrizze a folyadékszintet.

   Note: A folyadékszintnek a nívópálca 2 jelölése között kell lennie.

  8. Ha a szint alacsony, töltsön be a megfelelő folyadékból annyit, hogy a szint a felső jelzésnél legyen; lásd: A nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékának és szűrőjének cseréje.

  9. Tegye vissza a nívópálcát és a sapkát is a betöltőnyílásra.

  10. Indítsa be a motort, és kapcsolja be a munkaeszközt.

   Note: Járassa nagyjából 2 percig a rendszer légtelenítéséhez.

   Important: A motornak járnia kell, mielőtt elindítja a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszert.

  11. Állítsa le a motort és a munkaeszközt, és keressen esetleges szivárgást.

  A nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékának és szűrőjének cseréje

  Csak TC-típusoknál
  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja, vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba, cserélje ki a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékát és szűrőjét.
 • Minden 1000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje ki a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer szűrőjét.
 • Minden 2000 órában
 • Ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja, cserélje le a nagy térfogatáramú hidraulika-rendszer folyadékát.
 • Hidraulikafolyadék mennyiség: kb. 15 l

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Tisztítsa meg a nagy térfogatáramú szűrő felszerelési területének környékét (Ábra 71).

  5. Tegyen egy edényt a szűrő alá, majd szerelje le a szűrőt.

   Note: Ha nem engedi le a hidraulikafolyadékot, kösse szét és dugózza le a szűrőhöz menő csövet.

  6. Kenje meg az új szűrő tömítését, és hajtsa rá a szűrőt kézzel a szűrőfejre, amíg a tömítés a szűrőfejhez nem ér. Ezután húzza meg még ¾ fordulatnyit. A szűrőnek így már tömítenie kell.

  7. Töltse fel a hidraulikatartályt kb. 15 liter hidraulikafolyadékkal.

  8. Indítsa el a gépet, és járassa kb. 2 percig, hogy áramoltassa a hidraulikafolyadékot, és eltávolítson a rendszerből minden belekerült légbuborékot.

  9. Állítsa le a gépet, és ellenőrizze a folyadék szintjét.

  10. Ellenőrizze a folyadék szintjét.

  11. A folyadék ártalmatlanítását végezze az előírásoknak megfelelően.

  A plató felemelése vészhelyzet esetén

  A plató vészhelyzetben a motor beindítása nélkül is felemelhető indítózással vagy a hidraulika-rendszer külső táplálásával.

  A plató felemelése az indítómotorral

  Indítózzon, miközben az emelőkart emelés helyzetben tartja. Működtesse az indítómotort 10 másodpercig, majd várjon 60 másodpercet a következő indítózás előtt. Ha az indítómotor nem forgatja a motort, a motor vagy a hajtómű szervizeléséhez el kell távolítania a rakományt és a platót (munkaeszközt).

  A plató felemelése a hidraulika-rendszer külső táplálásával

  Vigyázat

  A rakománnyal együtt megemelt plató megfelelő alátámasztás nélkül váratlanul visszaereszkedhet. Alátámasztás nélkül a megemelt plató alatt dolgozva személyi sérülés történhet.

  • Mielőtt a gép szervizelésébe kezd vagy beállításokba kezd rajta, parkolja le sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  • Távolítsa el a rakományt vagy az egyéb munkaeszközt a platóról, és tegye rá a biztonsági kitámasztót a teljesen kitolt munkahengerrúdra, mielőtt a felemelt plató alatt dolgozni kezd.

  A művelethez szüksége lesz 2 hidraulikatömlőre olyan dugaszos és hüvelyes csatlakozókkal, amelyek a gép csatlakozóihoz illenek.

  1. Tolasson a másik géppel a meghibásodott gép hátuljához.

   Important: A gép hidraulika-rendszere Dexron III ATF folyadékkal van feltöltve. A rendszer elszennyeződésének elkerülése érdekében a külső táplálást adó másik járműben is ilyen folyadéknak kell lennie.

  2. Mindkét gépen kösse le a 2 gyorscsatlakozós tömlőt a csatlakozó konzoljához rögzített tömlőkről (Ábra 73).

   g009822
  3. A meghibásodott gépen csatlakoztassa a 2 összekötő tömlőt a lekötött tömlőkhöz (Ábra 74).

  4. Dugózza le a nem használt szerelvényeket.

   g002429
  5. A másik gépen csatlakoztassa a 2 összekötő tömlőt a csatlakozókonzolon levő csatlakozókra (csatlakoztassa a felső tömlőt a felső csatlakozóra, az alsó tömlőt pedig az alsó csatlakozóra) (Ábra 75).

  6. Dugózza le a nem használt szerelvényeket.

   g019543
  7. Tartsa távol a járókelőket a gépektől.

  8. Indítsa be a segítő járművet, és állítsa az emelőkart emelési helyzetbe; az így a meghibásodott jármű platóját fogja megemelni.

  9. Állítsa a hidraulikus emelő karját SEMLEGES helyzetbe, és zárja az emelőkar reteszt.

  10. Tegye fel a platókitámasztót a kitolt munkahengerrúdra; lásd: A platókitámasztó használata.

   Note: Miután mindkét gépet leállította, az emelőkart előre-hátra mozgatva engedje ki a rendszerből a nyomást, megkönnyítve egyben a gyorscsatlakozók leválasztását.

  11. Miután befejezte a műveletet, távolítsa el az összekötő tömlőket, és kösse vissza mindkét járműnél a hidraulikus tömlőket.

   Important: Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét mindkét járműnél, mielőtt újra használni kezdené azokat.

  Tisztítás

  A gép lemosása

  Mossa le a gépet szükség szerint csak vízzel vagy enyhe mosószerrel is. A gép lemosásához rongyot is használhat.

  Important: A gép tisztítására ne használjon sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  Important: Ne használjon nagynyomású mosót a gépen. A nagynyomású mosó károsíthatja az elektromos rendszert, lelazíthat fontos címkéket, vagy kimoshatja a fontos zsírt a súrlódó pontokból. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor és az akkumulátor környékén.

  Important: Ne járó motorral mossa a gépet. A gép lemosása járó motor mellett belső motorkárosodást okozhat.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a gépet, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  A gép tárolása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Állítsa be a motoron a szelephézagot.
 • Minden 200 órában
 • Vizsgálja meg az üzemi és a rögzítőféket.
 • Minden 400 órában
 • Ellenőrizze szemrevételezéssel a fékbetétek kopottságát.
 • Minden 600 órában
 • Állítsa be a motoron a szelephézagot.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Tisztítsa le a szennyeződéseket és lerakódásokat az egész gépből, beleértve a hengerfej hűtőbordáit és a ventilátorház külső részét is.

  3. Ellenőrizze a fékeket; lásd: A fékfolyadék szintjének ellenőrzése.

  4. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: A légszűrő szervizelése.

  5. Tömítse el a légszűrő bemenetét és a kipufogónyílást vízálló maszkolószalaggal.

  6. Zsírozza meg a gépet; lásd: A csapágyak és perselyek zsírzása.

  7. Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt; lásd: A motorolaj és az olajszűrő cseréje.

  8. Öblítse át az üzemanyagtartályt friss, tiszta gázolajjal.

  9. Biztosítsa az üzemanyagrendszer összes szerelvényét.

  10. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  11. Ellenőrizze a hűtőfolyadék fagyáspontját, szükség esetén töltsön be víz és fagyálló 50/50 arányú keverékét a régióban várható legalacsonyabb hőmérsékletnek megfelelően.

  12. Szerelje ki az akkumulátort az alvázból, ellenőrizze az elektrolitszintjét, és töltse fel teljesen; lásd Az akkumulátor szervizelése.

   Note: Ne kösse vissza az akkumulátor kábeleit az akkumulátorpólusokra a tárolás során.

   Important: Az akkumulátornak teljesen feltöltött állapotban kell lennie, hogy ne fagyjon meg és menjen tönkre 0 °C alatt. A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 50 napig megtartja a töltöttségét 4 °C alatti hőmérsékleteken. Ha a hőmérséklet 4 °C fölött marad, ellenőrizze az elektrolitszintet az akkumulátorban, és töltse fel az akkumulátort 30 naponként.

  13. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott alkatrészeket.

  14. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet.

   A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  15. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben.

  16. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A gyorscsatlakozókat nehéz csatlakoztatni vagy leválasztani.
  1. Nem szűnt meg a nyomás a hidraulika-rendszerben (a gyorscsatlakozó nyomás alatt van).
  1. Állítsa le a motort, mozgassa meg előre-hátra többször a hidraulikus emelő karját, majd csatlakoztassa a gyorscsatlakozókat a segédhidraulika paneljének szerelvényeihez.
  A szervokormányt nehéz elfordítani.
  1. A hidraulikafolyadék szintje alacsony.
  2. A hidraulikafolyadék forró.
  3. A hidraulikaszivattyú nem működik.
  1. Töltse fel a hidraulikatartályt.
  2. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, és szükség esetén töltsön rá. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Szivárgás a hidraulikus szerelvénynél.
  1. A szerelvény laza.
  2. A hidraulikus szerelvényből hiányzik az O-gyűrű.
  1. Húzza meg a szerelvényt.
  2. Szerelje be a hiányzó O-gyűrűt.
  Nem működik egy munkaeszköz.
  1. A gyorscsatlakozók csatlakozása nem megfelelő.
  2. A gyorscsatlakozókat felcserélték.
  1. Kösse le a gyorscsatlakozókat, távolítsa el belőlük a szennyeződést, majd kösse vissza a gyorscsatlakozókat. Cserélje ki a sérült csatlakozókat.
  2. Kösse le a gyorscsatlakozókat, igazítsa őket a megfelelő helyre a segédhidraulika-panelen, majd csatlakoztassa a gyorscsatlakozókat.
  A motor nem indul be.
  1. A hidraulikus emelő karja Be helyzetben van.
  1. Állítsa a hidraulikus emelő karját Kioldott helyzetbe, állítsa Semleges helyzetbe, majd indítsa be a motort.