Inleiding

Deze machine is een zitmaaier met messenkooi bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders in commerciële toepassingen. De machine is voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras op goed onderhouden gazons. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor meer informatie, inclusief veiligheidstips, instructiemateriaal, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g240238

Deze handleiding wijst u op mogelijke gevaren en bevat veiligheidswaarschuwingen die u kunt herkennen aan het waarschuwingspictogram (Figuur 2), dat wijst op een gevaar dat ernstig letsel of de dood kan veroorzaken indien u nalaat de voorgeschreven maatregelen te treffen.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Als de machine zonder goed werkende vonkenvanger of goed onderhouden brandveilige motor wordt gebruikt in een bosgebied of op een met dicht struikgewas of gras begroeid terrein, handelt de bestuurder in strijd met de bepalingen van sectie 4442 of 4443 van de Wet op de Openbare Hulpbronnen (Public Resources Code) van de Staat Californië.

De bijgevoegde Gebruikershandleiding van de motor biedt informatie over het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en het Californische controlesysteem voor emissies, onderhoud en garantie. U kunt vervangingsonderdelen bestellen via de fabrikant van de motor.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

De uitlaatgassen van de dieselmotor van dit product bevatten bestanddelen waarvan bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken.

Accuklemmen, accupolen en dergelijke onderdelen bevatten lood en loodverbindingen. Van deze stoffen is bekend dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Was altijd uw handen nadat u met deze onderdelen in aanraking bent geweest.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met de EN-norm ISO 5395 (als u de instellingsprocedures voltooit) en B71.4-2017 van het ANSI (American National Standards Institute).

Algemene veiligheid

Dit product kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunnen er letsels ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Houd handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen van de machine.

 • Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet naar behoren werken.

 • Hou omstanders en kinderen uit de buurt van het werkgebied. Laat kinderen nooit de machine bedienen.

 • Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

decalbatterysymbols
decal93-7276
decal98-4387
decal99-3444

Modellen 03821 en 03910

decal106-6755
decal110-9642
decal117-3270
decal120-0627
decal125-6688
decal133-8062
decal136-3702
decal137-9706
decal120-1683
decal120-2105

Modellen 03910 en 03820

decal121-7884

Model 03821

decal133-4901

Model 03910

Aanbrengen op onderdeelnr. 120-1683 voor een CE-machine

decal121-7928

Model 03910

decal138-6980

Modellen 03820 en 03821

Aanbrengen op onderdeelnr. 120-1683 voor een CE-machine

decal138-1186

Modellen 03820 en 03821

decal138-6981

Montage

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker– en rechterzijde van de machine.

De maai-eenheden monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Rechter slanggeleider (model 03820 en 03821)1
Linker slanggeleider (model 03820 en 03821)1

De machine en de maai-eenheden voorbereiden

 1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de motor uit en neem het sleuteltje uit de contactschakelaar.

 2. Haal de motoren van de messenkooien uit de transportbeugels.

 3. Verwijder de verzendbeugels en werp deze weg.

 4. Haal de maai-eenheden uit de dozen. U moet de maai-eenheden monteren en afstellen volgens de instructies in de Gebruikershandleiding.

 5. Zorg ervoor dat het contragewicht (Figuur 3) wordt gemonteerd aan het juiste uiteinde van de maai-eenheid volgens de instructies in de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid.

  g019938

De gazoncompensatieveer plaatsen

Alle maai-eenheden worden geleverd met de gazoncompensatieveer gemonteerd op de rechterkant van de maai-eenheid. Zorg ervoor dat de gazoncompensatieveer wordt gemonteerd aan dezelfde kant van de maai-eenheid als de aandrijfmotor van de messenkooi.

Note: Als u de maaidekken monteert of verwijdert, moet u de R-pen in het gat voor de veerstang naast de stangbeugel plaatsen. Anders moet u de R-pen in de opening in het uiteinde van de stang plaatsen.

 1. Draai de 2 slotbouten en de moeren los waarmee de stangbeugel is bevestigd aan de lippen op de maai-eenheid (Figuur 4).

  g003949
 2. Verwijder de flensmoer waarmee de bout van de veerbuis is bevestigd aan de lip op het draagframe (Figuur 4) en verwijder het geheel.

 3. Monteer de bout van de veerbuis aan de andere lip op het draagframe en zet deze vast met de flensmoer.

  Note: Plaats de kop van de bout aan de buitenkant van de lip, zoals wordt getoond in Figuur 4.

  g003967
 4. Monteer de stangbeugel aan de lippen op de maai-eenheid met de slotbouten en de moeren (Figuur 5).

De slanggeleider monteren

Modellen 03820 en 03821

Gebruik op maai-eenheid 4 (links vooraan) en maai-eenheid 5 (rechts vooraan) de montagemoeren van de stangbeugel om de slanggeleiders vooraan op de lipjes van de maai-eenheden te monteren. De slanggeleiders moeten naar de middelste maai-eenheid zijn gericht (Figuur 6, Figuur 7 en Figuur 8).

g031275
g015160
g289454

De maaidekken uitlijnen met de hefarmen

Alle voorste maai-eenheden en achterste maai-eenheden met een maaihoogte van 1,2 cm of lager
 1. Laat alle hefarmen helemaal neer.

 2. Verwijder de borgpen en het kapje van het juk van het draaipunt van de hefarm (Figuur 9).

  g003975
 3. Als u een voorste maai-eenheid monteert, moet u de maai-eenheid onder de hefarm schuiven, terwijl u de as van het draagframe in het juk van het draaipunt van de hefarm steekt (Figuur 10).

  g020321

De achterste maai-eenheden uitlijnen met de hefarmen

Maai-eenheden afgesteld voor een maaihoogte van 1,2 cm of hoger
 1. Verwijder de lunspen en de ring waarmee de as van het draaipunt van de hefarm is bevestigd aan de hefarm, en schuif de as uit de hefarm (Figuur 11).

  g003979
 2. Plaats het juk van de hefarm op de as van het draagframe (Figuur 10).

 3. Steek de as van de hefarm in de hefarm en zet deze vast met de ring en de lunspen (Figuur 11).

De maai-eenheden aan de hefarmen monteren

 1. Plaats het kapje op de as van het draagframe en het juk van de hefarm.

 2. Zet het kapje en de as van het draagframe vast aan het juk van de hefarm met de borgpen.

  Note: Gebruik de sleuf als een sturend maaidek is gewenst of de opening als het maaidek moet worden vastgezet in zijn stand (Figuur 9).

 3. Bevestig de ketting van de hefarm aan de kettingbeugel met de borgpen (Figuur 12).

  Note: Gebruik het aantal kettingschakels volgens de instructies in de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid.

  g003948

De messenkooimotoren monteren

 1. Smeer schoon vet op de sleufas van de motor van de messenkooi.

 2. Smeer olie op de O-ring van de motor van de messenkooi en plaats deze op de flens van de motor.

 3. Plaats de motor door deze rechtsom te draaien zodat de borgmoeren niet in de weg zitten van de flenzen van de motor (Figuur 13).

  Important: Zorg ervoor dat de slangen van de motor van de messenkooi niet zijn verdraaid, geknikt of het risico lopen te worden afgekneld.

  g020322
 4. Draai de motor linksom totdat de flenzen de moeren omsluiten.

 5. Draai de moeren vast met een torsie van 37 tot 45 N·m.

De gazoncompensatieveer afstellen

De gazoncompensatieveer (Figuur 14) zorgt ervoor dat het gewicht van de voorste naar de achterste rol wordt verplaatst. Dit voorkomt dat er een golfpatroon in de grasmat ontstaat, ook wel bekend als 'bobbing'.

Important: Stel de veer af met de maai-eenheid gemonteerd aan de tractie-eenheid.

 1. Lijn de machine recht naar voren uit en stel de parkeerrem in werking.

 2. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

 3. Zet de schuif voor maaien/transport in de MAAISTAND.

 4. Start de motor en duw de maai-/hefhendel naar voren om de maai-eenheden neer te laten op de grond.

 5. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

 6. Monteer de borgpen in de achterste opening in de veerstang (Figuur 14).

  g020164
 7. Figuur 14Draai de zeskantige moeren op het voorste uiteinde van de veerstang vast totdat de lengte van de samengedrukte veer 12,7 cm bedraagt op de maai-eenheden van 12,7 cm en 15,8 cm op de maai-eenheden van 17,8 cm.

  Note: Als u werkt op oneffen terrein, moet de veer 2,5 cm korter zijn. Wanneer u de veer korter maakt, volgt de maai-eenheid de grond minder nauwkeurig.

De bandenspanning afstellen

Stel de bandenspanning van elke band af; raadpleeg .

Note: De banden worden in de fabriek opzettelijk te hard opgepompt.

De kickstandaard van het maaidek gebruiken

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Kickstandaard van maaidek1

Als u de maai-eenheid moet kantelen om bij het ondermes/de messenkooi te kunnen komen, moet u de achterkant van de maai-eenheid ondersteunen met de kickstandaard zodat de moeren op het achtereind van de stelschroeven van de ondermesbalk niet op het werkvlak rusten (Figuur 15).

g020158

Bevestig de kickstandaard aan de kettingbeugel met de borgpen (Figuur 16).

g004144

De motorkapvergrendeling monteren

CE-machines

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Vergrendelbeugel1
Popnagel2
Ring1
Schroef (¼" x 2")1
Borgmoer (¼")1
 1. Haak de motorkapvergrendeling los van de beugel van de motorkapvergrendeling.

 2. Verwijder de popnagels (2) waarmee de beugel van de motorkapvergrendeling aan de motorkap is bevestigd (Figuur 17). Verwijder de beugel van de motorkapvergrendeling van de motorkap.

  g012628
 3. Plaats de beugel van de CE-vergrendeling en de beugel van de motorkapvergrendeling op de motorkap en lijn de montageopeningen uit. De beugel van de vergrendeling moet zich tegen de motorkap aan bevinden (Figuur 18). Verwijder de bout en moer niet van de arm van de beugel van de vergrendeling.

  g012629
 4. Lijn de ringen uit met de openingen aan de binnenzijde van de motorkap.

 5. Bevestig de beugels en de ringen met de popnagels aan de motorkap (Figuur 18).

 6. Haak de sluiting op de vergrendelbeugel van de motorkap (Figuur 19).

  g354465
 7. Schroef de bout in de andere arm van de vergrendelbeugel om de sluiting te vergrendelen (Figuur 20).

  Note: Draai de moer en bout vast tot de bout niet langer naar voren en achteren beweegt in de beugel van de CE-vergrendeling.

  g350021

CE-stickers aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Sticker met productiejaar1
CE-sticker (onderdeelnr. 133-8095)1
Gevaarsticker (onderdeelnr. 138-1186 - model 03820 en 03821)1
Gevaarsticker (onderdeelnr. 121-7928 - model 03910)1

De sticker met het productiejaar en de CE-sticker aanbrengen

 1. Veeg het linkerframe dicht bij het plaatje met het model-/serienummer schoon met alcohol en laat het frame drogen (Figuur 21).

  g352028
 2. Verwijder de rug en breng de sticker met het productiejaar aan op het frame dicht bij het plaatje met het serienummer zoals getoond in Figuur 21.

 3. Veeg het linkerframe dicht bij de motorkapvergrendeling schoon met alcohol en laat het frame drogen (Figuur 22).

  g352025
 4. Verwijder de rug en breng de CE-sticker met onderdeelnr. 133-8095 aan op het frame zoals getoond in Figuur 22.

Gevaarsticker aanbrengen

Machinemodel 03910
 1. Veeg de standaard waarschuwingssticker schoon met alcohol en laat het frame drogen (Figuur 23).

  g352027
 2. Verwijder de rug en breng de CE-waarschuwingssticker (onderdeelnr. 121-7928) aan over de standaard waarschuwingssticker zoals getoond in Figuur 23.

Gevaarsticker aanbrengen

Machinemodellen 03820 en 03821
 1. Veeg de standaard waarschuwingssticker schoon met alcohol en laat het frame drogen (Figuur 24).

  g352026
 2. Verwijder de rug en breng de CE-waarschuwingssticker (onderdeelnr. 138-1186) aan over de standaard waarschuwingssticker zoals getoond in Figuur 24.

Algemeen overzicht van de machine

g216864
g352073

Tractiepedalen

Trap het tractiepedaal voor vooruit (Figuur 26)in om vooruit te rijden. Druk het achterwaartse tractiepedaal (Figuur 26) in om achteruit te rijden of om af te remmen tijdens het vooruitrijden. Daarnaast kunt u het pedaal bewegen of in de NEUTRAALSTAND zetten om de machine te stoppen.

Schuif voor maaien/transport

Met uw hiel beweegt u de schuif voor maaien/transport (Figuur 26) naar links in de TRANSPORTSTAND of naar rechts in de MAAISTAND.

 • De maai-eenheden werken alleen wanneer de schuif voor maaien/transport in de MAAISTAND staat.

 • De maai-eenheden kunnen niet worden neergelaten als de schuif voor maaien/transport in de TRANSPORTSTAND staat.

Hendel om stuurwiel te verstellen

Trek de hendel om het stuur te verstellen (Figuur 26) naar achteren om het stuurwiel in de gewenste positie te zetten. Duw daarna de hendel naar voren om het stuur in deze positie te vergrendelen.

Bedieningspaneel

g019980

Ontstekingsschakelaar

Gebruik de ontstekingsschakelaar (Figuur 27) om de motor en de lichten te laten werken. De contactschakelaar heeft 3 standen:

 • De UITSCHAKELSTAND schakelt de motor uit.

 • De stand LOPEN/VOORVERWARMEN laat de motor lopen of verwarmt de cilinderkop van de motor voor.

 • De stand START stelt de startmotor in werking.

Note: Wanneer het sleuteltje in de stand LOPEN/VOORVERWARMEN staat, wordt de gloeibougie in werking gesteld en het indicatielampje licht op gedurende ongeveer 7 seconden.

Gashendel

Zet de hendel (Figuur 27) naar voren om de motorsnelheid te verhogen en naar achteren om de snelheid te verlagen.

Maaidekschakelaar

De maaidekschakelaar (Figuur 27) heeft 2 standen: INSCHAKELEN en UITSCHAKELEN. De tuimelschakelaar bedient een solenoïdeklep op de kleppenset om de maaidekken aan te drijven.

Urenteller

De urenteller (Figuur 27) toont het aantal uren dat de machine in bedrijf is geweest. Hij gaat lopen als de contactschakelaar op Aan staat.

Maai-/hefhendel

Gebruik de maai-/hefhendel (Figuur 27) om de maai-eenheden neer te laten en de messenkooien te laten werken of om de maai-eenheden omhoog te brengen en de messenkooien te laten stoppen.

U kunt de maai-eenheden niet neerlaten als de maai-/hefhendel in de TRANSPORTSTAND staat.

Note: Wanneer de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand INSCHAKELEN staat, hoeft u de hendel niet vooruit te blijven duwen terwijl de maai-eenheden omhoog of omlaag worden gebracht.

Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Het waarschuwingslampje voor de koelvloeistoftemperatuur (Figuur 27) gaat branden als de temperatuur van de koelvloeistof te hoog wordt. Bij deze temperatuur worden de maai-eenheden uitgeschakeld. Als de temperatuur van de koelvloeistof nog eens 5,5 °C stijgt, zal de motor uitgeschakeld worden om verdere beschadiging te voorkomen.

Oliedruklampje

Het oliedruklampje (Figuur 27) licht op als de motoroliedruk gevaarlijk laag is.

Lampje van wisselstroomdynamo

Het lampje van de wisselstroomdynamo (Figuur 27) wordt uitgeschakeld wanneer de motor loopt. Als het lampje van de wisselstroomdynamo brandt wanneer de motor loopt, moet u het oplaadsysteem controleren en herstellen indien nodig.

Indicator gloeibougie

Het indicatielampje van de gloeibougie (Figuur 27) gaat branden als de gloeibougies ingeschakeld zijn.

Parkeerrem

Als u de motor afzet, moet u de parkeerrem (Figuur 27) in werking stellen teneinde te voorkomen dat de machine per ongeluk in beweging komt. Om de parkeerrem in werking te stellen, moet u de hendel omhoog duwen. Om de parkeerrem vrij te zetten, duwt u de hendel naar beneden.

Note: De motor slaat af als u het tractiepedaal indrukt terwijl de parkeerrem in werking is gesteld.

Diagnoselampje

Het diagnoselampje (Figuur 27) licht op als het systeem een storing waarneemt.

Aansluitpunt

Het aansluitpunt bevindt zich aan de buitenkant van het bedieningspaneel. Het aansluitpunt dient om elektronische toestellen van 12 V van stroom te voorzien (Figuur 28).

g019983

Brandstofmeter

De brandstofmeter (Figuur 29) geeft aan hoeveel brandstof er in de tank zit.

g019982

Verdeelstuk van maaier

Het verdeelstuk van de maaier bevindt zich onder de kap van het platform.

g020248

Knop voor messenkooisnelheid

Gebruik de knop voor de messenkooisnelheid of het verdeelstuk van de maaier om de maaisnelheid (het toerental van de messenkooi) van de maai-eenheden af te stellen (Figuur 30).

 • Draai de knop voor de messenkooisnelheid linksom om het messenkooitoerental te verhogen.

 • Draai de knop rechtsom om de messenkooisnelheid te verlagen.

Raadpleeg Maaisnelheid (toerental messenkooi) en Toerental van de messenkooien instellen voor informatie over hoe u de toerentalregeling van de messenkooi kunt aanpassen.

Wethendel

De wethendel regelt de richting waarin de maai-eenheden draaien wanneer u aan het maaien bent of wanneer u de messenkooien en de ondermessen wet (Figuur 30).

 • Zet de wethendel in de stand F wanneer u aan het maaien bent.

 • Zet de hendel in de stand R wanneer u de maai-eenheden wet.

Important: Verander de stand van de wethendel niet terwijl de messenkooien bewegen.

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen

Reelmaster 3550

Reelmaster 3555

Reelmaster 3575

Maaibreedte

208 cm

254 cm

254 cm

Totale breedte

239 cm

284 cm

284 cm

Transportbreedte

231 cm

231 cm

231 cm

Totale lengte

295 cm

267 cm

267 cm

Hoogte tot bovenzijde rolbeugel

188 cm

201 cm

206 cm

Wielbasis

151 cm

152 cm

152 cm

Gewicht (met maai-eenheden)

900 kg

1034 kg

1157 kg

Gewicht (zonder maai-eenheden)

708 kg

751 kg

796 kg

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of een erkende Toro distributeur, of bezoek www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig kan worden gebruikt, moet u ter vervanging uitsluitend originele Toro onderdelen en accessoires gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Dit kan ertoe leiden dat de garantie op het product komt te vervallen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik

Veiligheidsinstructies voorafgaand aan het werk

Algemene veiligheid

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen, de machine nooit gebruiken of onderhoudswerkzaamheden daaraan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van alle bestuurders en technici.

 • Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.

 • Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:

  • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

  • Schakel de maaidekken uit en laat deze zakken.

  • Stel de parkeerrem in werking.

  • Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

  • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  • Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

 • Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine en de motor snel kunt stoppen.

 • Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet naar behoren werken.

 • Controleer voordat u begint te maaien altijd de machine om zeker te zijn dat de maai-eenheden in goede staat zijn.

 • Inspecteer het terrein waarop u de machine gaat gebruiken en verwijder voorwerpen die de machine kan uitwerpen.

Brandstofveiligheid

 • Wees uiterst voorzichtig bij het omgaan met brandstof. Brandstof is ontvlambaar en de dampen kunnen tot ontploffing komen.

 • Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.

 • Gebruik uitsluitend een goedgekeurd vat of blik voor de brandstof.

 • Wanneer de motor loopt of heet is, mag u de brandstofdop niet verwijderen of geen brandstof toevoegen.

 • Geen brandstof bijvullen of aftappen in een afgesloten ruimte.

 • Bewaar de machine en het brandstofvat niet op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of een ander toestel) aanwezig kunnen zijn.

 • Probeer de motor niet te starten als u brandstof hebt gemorst; voorkom elke vorm van open vuur of vonken totdat de brandstofdampen volledig zijn verdwenen.

Brandstof

Gebruik uitsluitend schone, verse dieselbrandstof met een ultralaag (<15 ppm) of laag (<1000 ppm) zwavelgehalte. Koop brandstof in hoeveelheden die binnen 180 dagen kunnen worden gebruikt zodat u altijd verse brandstof heeft.

Important: Als u dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte gebruikt (zwavelgehalte 0,50 % (5.000 ppm) tot 1,0 % (10.000 ppm), moet u om de 75 bedrijfsuren de motorolie verversen en het oliefilter vervangen.

Gebruik zomerdieselbrandstof (nr. 2-D) bij temperaturen boven -7 °C en winterdieselbrandstof (nr. 1-D of nr. 1-D/2-D-mengsel) bij temperaturen beneden -7 °C. Gebruik van winterdieselbrandstof bij lage temperaturen biedt een lager vlampunt en een lager stolpunt. Dit vergemakkelijkt het starten en vermindert de kans dat het brandstoffilter verstopt raakt.

Gebruik bij temperaturen boven -7 °C zomer- in plaats van winterdieselbrandstof om de brandstofpomp langer te laten meegaan en meer vermogen te ontwikkelen.

Biodiesel

Deze machine kan ook gebruik maken van een dieselmengsel tot maximaal B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel). Het deel petrodiesel moet een laag of ultralaag zwavelgehalte hebben. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Her deel biodiesel van de brandstof moet voldoen aan de specificatie ASTM D6751 of EN 14214.

 • Het dieselmengsel moet beantwoorden aan ASTM D975 of EN 590.

 • Biodieselmengsels kunnen gelakte oppervlakken beschadigen.

 • Gebruik B5 (biodieselinhoud 5%) of mengsels met een lager percentage in koud weer.

 • Controleer afdichtingen, slangen en pakkingen, die in contact met brandstof komen, omdat zij in de loop der tijd hierdoor kunnen worden aangetast.

 • Nadat u bent overgestapt op een biodieselmengsel kan het brandstoffilter een tijdlang verstopt raken.

 • Neem contact op met een dealer voor meer informatie over brandstoffen met een biodieselmengsel.

Brandstoftank vullen

Inhoud brandstoftank: ongeveer 42 liter.

 1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit de contactschakelaar.

 2. Maak de omgeving van de dop van de brandstoftank schoon (Figuur 31).

  g191214
 3. Verwijder de dop van de brandstoftank.

 4. Vul de tank tot aan de onderkant van de vulbuis.

  Note: Giet de brandstoftank niet te vol.

 5. Plaats daarna de dop terug.

 6. Neem eventueel gemorste brandstof op.

Dagelijks onderhoud uitvoeren

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de veiligheidsgordel(s) op slijtage, insnijdingen en andere beschadigingen. Vervang de veiligheidsgordel(s) als een onderdeel ervan niet naar behoren functioneert.
 • Voer elke dag, voordat u de machine start, de dagelijkse procedures uit beschreven in .

  De interlockschakelaars controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de interlockschakelaars.
 • Voorzichtig

  Niet-aangesloten of beschadigde interlockschakelaars kunnen onverwachte gevolgen hebben op de werking van de machine. Dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Laat de interlockschakelaars ongemoeid.

  • Controleer elke dag de werking van de interlockschakelaars en vervang beschadigde schakelaars voordat u de machine weer in gebruik neemt.

  Important: Als een interlockschakelaar niet werkt, moet u contact opnemen met uw erkende Toro-distributeur verdeler.

  De machine voorbereiden

  1. Rij de machine langzaam naar een open terrein.

  2. Laat de maai-eenheden zakken, zet de motor af en stel de parkeerrem in werking.

  De interlock voor het tractiepedaal bij starten controleren

  1. Op de bestuurdersstoel gaan zitten.

  2. Stel de parkeerrem in werking.

  3. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

  4. Druk het tractiepedaal in.

  5. Draai het sleuteltje naar de stand START.

   Note: De startmotor mag de motor niet laten draaien met een ingetrapt tractiepedaal.

  De interlock voor de schakelaar van de maaidekaandrijving bij starten controleren

  1. Op de bestuurdersstoel gaan zitten.

  2. Stel de parkeerrem in werking.

  3. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de INGESCHAKELDE stand.

  4. Raak met uw voet het tractiepedaal niet aan.

  5. Draai het sleuteltje naar de stand START.

   Note: De startmotor mag de motor niet laten draaien wanneer de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand INSCHAKELEN staat.

  De interlock voor de maai-/hefhendel en de startmotor bij starten controleren

  1. Op de bestuurdersstoel gaan zitten.

  2. Stel de parkeerrem in werking.

  3. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

  4. Raak met uw voet het tractiepedaal niet aan.

  5. Hou de maai-/hefhendel naar voren terwijl u het sleuteltje naar de stand START draait.

   Note: De startmotor mag de motor niet laten draaien terwijl u de maai-/hefhendel naar voren houdt.

  De interlock voor de parkeerrem en de dodemansinrichting van de stoel bij lopen controleren

  1. Op de bestuurdersstoel gaan zitten.

  2. Stel de parkeerrem in werking.

  3. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

  4. Raak met uw voet het tractiepedaal niet aan.

  5. Start de motor.

  6. Zet de parkeerrem vrij.

  7. Ga van de bestuurdersstoel.

   Note: De motor moet afslaan als u niet op de bestuurdersstoel zit en de parkeerrem vrijgezet is.

  De interlock voor de parkeerrem en het tractiepedaal bij lopen controleren

  1. Op de bestuurdersstoel gaan zitten.

  2. Stel de parkeerrem in werking.

  3. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

  4. Raak met uw voet het tractiepedaal niet aan.

  5. Start de motor.

  6. Druk het tractiepedaal in.

   Note: De motor moet afslaan als de parkeerrem INGESCHAKELD is en het tractiepedaal ingedrukt is.

  De interlock voor het tractiepedaal en de dodemansinrichting van de stoel bij lopen controleren

  1. Op de bestuurdersstoel gaan zitten.

  2. Stel de parkeerrem in werking.

  3. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

  4. Raak met uw voet het tractiepedaal niet aan.

  5. Start de motor.

  6. Zet de parkeerrem vrij.

  7. Ga van de bestuurdersstoel.

  8. Druk het tractiepedaal in.

   Note: De motor moet binnen de seconde afslaan als u niet op de bestuurdersstoel zit en het tractiepedaal indrukt.

  De parkeerrem controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • De parkeerrem controleren.
  1. Start de motor, breng de maai-eenheden omhoog, zet de parkeerrem vrij en rijd de machine naar een open, vlak terrein.

  2. Stel de parkeerrem in werking (Figuur 32).

   g332418
  3. Trap het tractiepedaal in om vooruit te rijden.

   Note: Indien de machine vooruitrijdt met de parkeerrem ingeschakeld, moet u de parkeerrem afstellen; zie De parkeerrem afstellen.

   Note: Indien u vooruitrijdt met de machine terwijl de parkeerrem ingeschakeld is, zal de motor worden uitgeschakeld.

  4. Indien u de parkeerrem hebt afgesteld, herhaalt u stap 2 en 3.

   Note: Indien de machine vooruitrijdt terwijl de parkeerrem ingeschakeld is: voer onderhoudwerkzaamheden uit aan de parkeerremmen, controleer de linker en rechter remkoppeling op beschadiging en controleer het draaipunt van de remhendel op beschadiging; zie Onderhoud van de parkeerremmen.

  5. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

  De stoel instellen.

  g010515

  De bestuurdersstoel verstellen

  U kunt de stoel naar voren en naar achteren verschuiven. De stand van de stoel moet zo zijn dat u de machine het best kunt bedienen en dat u comfortabel zit.

  1. Beweeg de instelhendel zijwaarts om de stoel te ontgrendelen (Figuur 33).

  2. Verschuif de stoel in de gewenste stand en laat de hendel los om de stoel te vergrendelen in zijn stand.

  De stoelophanging verstellen

  De stoel kan worden versteld voor een soepele en comfortabele rit. Zet de stoel in een stand die voor u het meest comfortabel is.

  Om de stoel te verstellen, draait u de voorste knop in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 33).

  De rugleuning verstellen

  U kunt de rugleuning van de stoel instellen om comfortabel te rijden. Zet de rugleuning in een positie die voor u het meest comfortabel is.

  Om de leuning van de stoel te verstellen, draait u de knop onder de rechterarmsteun in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 33).

  De armsteunen verstellen

  De armsteunen kunnen worden versteld zodat u comfortabel kunt rijden. Zet de armsteunen in een stand die voor u het meest comfortabel is.

  Til de armsteun omhoog en draai de knop in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 33).

  Tijdens gebruik

  Veiligheid tijdens het werk

  Algemene veiligheid

  • De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken, en hij dient zulke ongelukken te voorkomen.

  • Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals oogbescherming, een lange broek, stevige schoenen met een gripvaste zool en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen losse kleding of juwelen.

  • Gebruik de machine niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol of drugs bent.

  • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunnen er letsels ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

  • Voordat u de motor start: zorg dat alle aandrijvingen in de neutraalstand staan, de parkeerrem in werking is gesteld en u zich in de bestuurderspositie bevindt.

  • Vervoer geen passagiers op de machine en houd omstanders en kinderen weg uit het werkgebied.

  • Gebruik de machine uitsluitend bij een goede zichtbaarheid zodat u kuilen en verborgen gevaren kunt vermijden.

  • Gebruik de machine niet op nat gras. Als de wielen hun grip verliezen, kan de machine gaan glijden.

  • Houd uw handen en voeten uit de buurt van de maai-eenheden.

  • Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.

  • Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, en andere objecten die uw zicht kunnen belemmeren.

  • Schakel de maai-eenheden uit wanneer u niet maait.

  • Verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt of wegen en voetpaden oversteekt met de machine. Verleen altijd voorrang.

  • Laat de motor enkel draaien in goed verluchte omgevingen. Uitlaatgassen bevatten koolstofmonoxide, dat dodelijk is bij inademing.

  • Laat een machine met draaiende motor niet onbeheerd achter.

  • Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:

   • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

   • Schakel de maaidekken uit en laat deze zakken.

   • Stel de parkeerrem in werking.

   • Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

   • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

   • Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

  • Gebruik de machine uitsluitend als het zicht goed is en bij geschikte weersomstandigheden. Gebruik de machine niet als er kans op bliksem is.

  Bescherming van de rolbeugel

  • Verwijder geen onderdelen van de rolbeugel van de machine.

  • Zorg dat u de veiligheidsgordel draagt en deze in een noodgeval snel kunt losmaken.

  • Doe altijd de veiligheidsgordel om.

  • Controleer aandachtig of er obstakels zijn waar u onderdoor moet rijden, en zorg dat u ze niet raakt.

  • Houd de rolbeugel in deugdelijke staat door deze regelmatig grondig te controleren op beschadiging, en zorg dat alle bevestigingsmateriaal stevig is vastgedraaid.

  • Vervang alle beschadigde onderdelen van de rolbeugel. U mag deze niet repareren of aanpassen.

  De machine veilig gebruiken op hellingen

  • Het maaien op hellingen is een belangrijke factor bij ongelukken waarbij de controle over de machine wordt verloren of deze omkantelt. Dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de machine op hellingen. Gebruik van de machine op hellingen vereist altijd extra voorzichtigheid.

  • Onderzoek de toestand van het werkgebied om te bepalen of de machine veilig kan worden gebruikt op de helling. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

  • Neem de onderstaande instructies door voor gebruik van de machine op hellingen. Beoordeel de omstandigheden van het terrein alvorens de machine te gebruiken om na te gaan of u de machine op een bepaalde dag op dit terrein kunt gebruiken. Veranderingen in het terrein kunnen tot gevolg hebben dat de machine anders reageert op hellingen.

   • Vermijd starten, stoppen of bochten maken op hellingen. Vermijd plotse veranderingen van snelheid of richting. Draai langzaam en geleidelijk.

   • Gebruik een machine nooit in omstandigheden waarbij u twijfelt over tractie, sturen of stabiliteit.

   • Verwijder of markeer obstakels zoals greppels, putten, geulen, hobbels, stenen en andere verborgen gevaren. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar. De machine kan omslaan op oneffenheden in het terrein.

   • Denk eraan dat de machine tractie kan verliezen doordat u bergafwaarts, op nat gras of dwars op een helling maait.

   • Rij zeer voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van steile hellingen, greppels, dijken, waterhindernissen en andere gevaarlijke punten. De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand komt, of als de rand instort. Zorg voor een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone.

   • Spoor gevaren onderaan de helling op. Indien er gevaren zijn, maait u de helling met een loopmaaimachine.

   • Laat de maai-eenheden indien mogelijk neer op de grond wanneer u werkt op hellingen. Als u de maai-eenheden omhoog brengt op hellingen, kan de machine onstabiel worden.

  Starten van de motor

  U moet mogelijk het brandstofsysteem ontluchten als één van de volgende situaties zich heeft voorgedaan; zie Het brandstofsysteem ontluchten:

  • U start de motor voor het eerst.

  • De motor wordt uitgeschakeld omdat de brandstoftank leeg is.

  • Iemand heeft onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het brandstofsysteem, zoals het brandstoffilter vervangen.

  1. Stel de parkeerrem in werking en druk de schakelaar van de maaidekaandrijving naar de stand UITSCHAKELEN (Figuur 34).

   g352479
  2. Haal uw voet van het tractiepedaal en controleer of het pedaal in de NEUTRAALSTAND staat.

  3. Zet de gashendel op halfgas.

  4. Plaats het sleuteltje in het contact en zet het in de stand AAN/VOORVERWARMEN. Wacht tot het indicatielampje van de gloeibougie uitgaat (ongeveer 7 seconden).

  5. Draai het sleuteltje naar de stand START om de startmotor in te schakelen; laat het sleuteltje los als de motor start.

   Important: Om te voorkomen dat de startmotor oververhit raakt, mag u de startmotor niet langer dan 15 seconden in werking stellen. Als u de motor 10 seconden achtereen hebt gestart, moet u 60 seconden wachten voordat u een nieuwe startpoging doet.

  6. Als u de motor voor de eerste keer start, en na revisie van de motor, moet de machine de eerste één tot twee minuten vooruit en achteruit worden gezet. Controleer ook de werking van de hefhendel en de schakelaar van de maaidekaandrijving om er zeker van te zijn dat alle systemen van de tractie-eenheid en de maai-eenheid naar behoren functioneren.

   Draai het stuurwiel naar links en naar rechts om de stuurreactie te controleren. Zet vervolgens de motor af en controleer op olielekken, losse onderdelen en andere waarneembare defecten.

   Voorzichtig

   Aanraking van bewegende delen kan leiden tot letsels.

   Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand gekomen zijn voordat u controleert op olielekken, losse onderdelen en andere defecten.

  De motor afzetten

  1. Zet de gashendel in de stand STATIONAIR.

  2. Stel de parkeerrem in werking.

  3. Zet de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN (Figuur 35).

   g352479
  4. Zet de schuif voor maaien/transport naar rechts, naar de MAAISTAND (Figuur 39).

   g352635
  5. Gebruik de maai-/hefhendel om de maai-eenheden neer te laten (Figuur 35).

  6. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  Gebruik van de machine

  Gras maaien

  1. Start de motor en zet de gashendel op SNEL.

  2. Zet de schuif voor maaien/transport naar rechts, naar de MAAISTAND (Figuur 39).

   g352635
  3. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand INSCHAKELEN (Figuur 37).

   g352636
  4. Duw de maai-/hefhendel naar voren (Figuur 37) om de maai-eenheden neer te laten en te laten werken (de voorste maai-eenheden zijn zo ingesteld dat ze eerder naar beneden komen dan de achterste maai-eenheden).

  5. Druk het tractiepedaal naar voren in om vooruit te rijden en gras te maaien.

  6. Trek kort aan de maai-/hefhendel om de maai-eenheden omhoog te brengen aan het einde van een werkgang zodat u de machine kunt uitlijnen voor de volgende werkgang.

   Note: Duw de maai-/hefhendel opnieuw naar voren om de maai-eenheden neer te laten en te laten werken.

  De machine laten rijden in Transportmodus

  1. Zet de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

  2. Breng de maai-eenheden omhoog in de transportstand.

  3. Zet de schuif voor maaien/transport in de TRANSPORTSTAND.

   g352480

  Important: Wees voorzichtig als u tussen objecten rijdt zodat u de machine of de maai-eenheden niet per ongeluk beschadigt. Wees extra voorzichtig wanneer u de machine op hellingen gebruikt. Rij langzaam en maak geen scherpe bochten om omkantelen te voorkomen.

  Note: U kunt de maai-eenheden niet omlaagbrengen terwijl u de machine gebruikt in de transportmodus.

  Maaisnelheid (toerental messenkooi)

  Om ervoor te zorgen dat de maaikwaliteit constant en van hoog niveau blijft en het gazon na het maaien een gelijkmatig uiterlijk krijgt, is het belangrijk om de toerentalregeling van de messenkooien af te stemmen op de maaihoogte.

  Important: Als de messenkooisnelheid te langzaam is, zijn er mogelijk strepen zichtbaar na het maaien. Als de messenkooisnelheid te hoog is, kan het maairesultaat er pluizig uitzien.

  decal121-7884
  decal133-4901

  Toerental van de messenkooien instellen

  Om ervoor te zorgen dat de maaikwaliteit constant en van hoog niveau blijft en het gazon na het maaien een gelijkmatig uiterlijk krijgt, moet u de toerentalregeling van de messenkooien (die zich onder de bestuurdersstoel bevindt) juist afstellen.

  1. Selecteer de maaihoogte waarop de maai-eenheden zijn ingesteld.

  2. Kies de rijsnelheid die het meest geschikt is voor de maaiomstandigheden.

  3. Raadpleeg de tabel op de stickers met messenkooitoerentallen (Figuur 40 en Figuur 41) om het juiste messenkooitoerental te bepalen.

   Note: Onthoud het messenkooitoerental.

  4. Open de kap van het platform (Figuur 42).

   g352088
  5. Draai de knop (Figuur 43) van het verdeelstuk van de maaier tot de indicatorpijl overeenstemt met het messenkooitoerental dat u hebt bepaald in stap 3.

   Note: U kunt het toerental van de messenkooien verhogen of verlagen om te compenseren voor de veranderingen in de gazonomstandigheden. Als u grasvangers gebruikt, moet u het messenkooitoerental verhogen voor betere grasvangprestaties.

   g020259
  6. Sluit de kap van het platform.

  Tegengewicht van de hefarm afstellen

  U kunt de tegendruk op de hefarmen van de achterste maai-eenheden afstellen om de machine aan te passen aan verschillende gazonomstandigheden en ervoor te zorgen dat de maaihoogte constant blijft in zware omstandigheden of op terrein waar een viltlaag is ontstaan.

  U kunt elke tegendrukveer instellen op 4 verschillende standen. Elke stand verhoogt of verlaagt de tegendruk op het maaidek met 2,3 kg ten opzichte van de vorige stand. De veren kunnen op de achterkant van de eerste actuator van de veer worden geplaatst om alle tegendruk op te heffen (vierde stand).

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit de contactschakelaar.

  2. Steek een buis of gelijksoortig voorwerp op het uiteinde van de lange veer om de spanning op de veer tijdens de afstelling weg te nemen (Figuur 44).

   Voorzichtig

   De veren staan onder spanning en kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.

   Wees voorzichtig bij het instellen van de veerspanning.

  3. Als de veer is ontspannen, verwijdert u de bout en de borgmoer waarmee de actuator van de veer is bevestigd aan de beugel (Figuur 44).

   g034346
  4. Plaats de actuator van de veer in het gewenste gat en zet deze vast met de bout en de borgmoer.

  5. Herhaal deze procedure bij de andere veer.

  Het brandstofsysteem ontluchten

  1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

  2. Zorg ervoor dat de brandstoftank minstens half vol is.

  3. Ontgrendel en open de motorkap.

  4. Draai de ontluchtschroef op de brandstofinjectiepomp open (Figuur 45).

   g008891
  5. Draai het contactsleuteltje naar de stand AAN.

   De elektrische brandstofpomp loopt en perst bij de ontluchtschroef lucht naar buiten.

   Note: Laat het sleuteltje op AAN staan totdat er een volle straal brandstof bij de schroef naar buiten komt.

  6. Zet de schroef weer vast en draai het sleuteltje op UIT.

  Note: De motor dient te starten nadat u de volgende procedure hebt gevolgd. Indien de motor echter niet start, kan er lucht tussen de injectiepomp en de injectors zitten; zie Injectors ontluchten.

  Werking van het diagnoselampje

  De machine is uitgerust met een diagnoselampje dat aangeeft dat het elektronische besturingssysteem een elektrische storing registreert. Het diagnoselampje bevindt zich op de bedieningspaneel (Figuur 46). Als het elektronische besturingssysteem correct functioneert en u het contactsleuteltje in de stand AAN zet, zal het diagnoselampje van het besturingssysteem 3 seconden branden en daarna doven om aan te geven dat het lampje naar behoren werkt.

  Als de motor afslaat, blijft het diagnoselampje onafgebroken branden totdat u het sleuteltje in een andere stand draait. Het lampje gaat knipperen als het besturingssysteem een elektrische storing ontdekt. Nadat u de storing hebt verholpen, wordt het lampje opnieuw ingesteld wanneer u het sleuteltje naar de stand UIT draait.

  g020251

  Tips voor bediening en gebruik

  Vertrouwd raken met de machine

  Voordat u gaat maaien, moet u zich op een open terrein oefenen in het gebruik van de machine. De motor starten en uitschakelen. Rij de machine vooruit en achteruit. Laat de maaidekken neer en hef ze op. Schakel ze dan in en uit. Als u meer vertrouwd wordt met de machine, moet u zich oefenen in het helling opwaarts en afwaarts rijden bij verschillende snelheden.

  Het waarschuwingssysteem begrijpen

  Als een waarschuwingslampje tijdens het gebruik gaat branden, moet u de machine onmiddellijk stoppen en het probleem verhelpen voordat u verder gaat met maaien. Een machine met een defect kan ernstige schade oplopen als deze wordt gebruikt.

  Na gebruik

  Veiligheid na het werk

  Algemene veiligheid

  • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

  • Schakel de maaidekken uit en laat deze zakken.

  • Stel de parkeerrem in werking.

  • Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

  • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  • Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

  • Verwijder gras en vuil van de maai-eenheden, de aandrijvingen, de geluiddempers, de koelschermen en het motorcompartiment om brand te voorkomen. Veeg gemorste olie en brandstof op.

  • Schakel de aandrijving van het werktuig uit als u de machine sleept of niet gebruikt.

  • Onderhoud en reinig de veiligheidsgordel(s) indien nodig.

  • Sla de machine en de brandstofhouder niet op op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (b.v. van een boiler of andere toestellen) aanwezig kunnen zijn.

  De machine slepen

  In noodgevallen kunt u de machine over een korte afstand slepen. Toro beveelt dit echter niet aan als standaardprocedure.

  Important: U mag de machine niet sneller dan met 3 tot 4 km per uur slepen omdat anders het aandrijfsysteem beschadigd kan raken. Als de machine over een grote afstand moet worden verplaatst, moet u deze vervoeren op een vrachtwagen of een aanhanger.

  1. Ontgrendel en open de motorkap.

  2. Draai de handgreep van de omloopklep op de pomp 90°. De handgreep van de omloopklep bevindt zich dicht bij de rechter motorkapvergrendeling (Figuur 47).

   g352601
  3. Sluit en vergrendel de motorkap.

  4. Sluit het trekvoertuig aan op de machine aan de bevestigingspunten; zie De bevestigingspunten zoeken.

  5. Ga zitten op de bestuurdersstoel en gebruik indien nodig de parkeerrem om de machine te regelen wanneer ze wordt getrokken.

   Important: U mag de motor niet starten wanneer de omloopklep open is.

  6. Voordat u de motor start, moet u de omloopklep sluiten door deze 90° (¼ slag) te draaien.

  De bevestigingspunten zoeken

  g352207

  De machine transporteren

  • Gebruik een oprijplaat van volledige breedte bij het laden van de machine op een aanhanger of vrachtwagen.

  • Maak de machine stevig vast.

  Onderhoud

  Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

  Note: Download het elektrische of hydraulische schema gratis op www.Toro.com; u kunt uw machine zoeken via de link Handleidingen op de hoofdpagina.

  Important: Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de motor en de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid voor verdere onderhoudsprocedures.

  Veiligheid bij onderhoud

  • Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:

   • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

   • Schakel de maaidekken uit en laat deze zakken.

   • Stel de parkeerrem in werking.

   • Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

   • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

   • Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

  • Laat de onderdelen van de machine afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

  • Voer indien mogelijk geen onderhoudswerkzaamheden uit als de motor draait. Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

  • Ondersteun de machine met assteunen als u onder de machine werkt.

  • Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie.

  • Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine in goede staat verkeren en al het bevestigingsmateriaal stevig vastzit.

  • Vervang versleten of beschadigde stickers.

  • Om veilige en optimale prestaties van de machine te verkrijgen, moet u ter vervanging alleen originele Toro onderdelen gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie hierdoor kan vervallen.

  Aanbevolen onderhoudsschema

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na het eerste bedrijfsuur
 • De wielmoeren aandraaien.
 • Na de eerste 10 bedrijfsuren
 • De wielmoeren aandraaien.
 • De conditie en de spanning van alle riemen controleren.
 • Na de eerste 50 bedrijfsuren
 • Motorolie verversen en oliefilter vervangen.
 • Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de veiligheidsgordel(s) op slijtage, insnijdingen en andere beschadigingen. Vervang de veiligheidsgordel(s) als een onderdeel ervan niet naar behoren functioneert.
 • Controleer de interlockschakelaars.
 • De parkeerrem controleren.
 • Oliepeil controleren.
 • Brandstoffilter/waterafscheider aftappen.
 • De bandenspanning controleren.
 • Controleer het koelvloeistofpeil.
 • Reinig de radiateur en oliekoeler.
 • Hydraulische slangen en leidingen controleren
 • Controleer het peil van de hydraulische vloeistof.
 • Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren.
 • Om de 25 bedrijfsuren
 • Zuurpeil controleren(elke 30 dagen controleren als de machine is gestald).
 • Om de 50 bedrijfsuren
 • Smeer alle lagers en bussen(dagelijks in stoffige, vuile omgevingen).
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • De conditie en de spanning van alle riemen controleren.
 • Om de 150 bedrijfsuren
 • Motorolie verversen en oliefilter vervangen.
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • Voer onderhoud uit op het luchtfilter(vaker in zeer stoffige of vuile omstandigheden).
 • De wielmoeren aandraaien.
 • Controleer de afstelling van de parkeerrem.
 • Om de 400 bedrijfsuren
 • De brandstofleidingen en aansluitingen controleren.
 • Brandstoffilterbus vervangen.
 • Onderhoud van de parkeerremmen.
 • Om de 800 bedrijfsuren
 • Als u de aanbevolen hydraulische vloeistof niet gebruikt of het reservoir ooit hebt gevuld met een andere vloeistof, moet u de hydraulische vloeistof verversen.
 • Als u de aanbevolen hydraulische vloeistof niet gebruikt of het reservoir ooit hebt gevuld met een andere vloeistof, moet u het hydraulische filter vervangen.
 • Om de 1000 bedrijfsuren
 • Als u de aanbevolen hydraulische vloeistof gebruikt, moet u het hydraulische filter vervangen.
 • Om de 2000 bedrijfsuren
 • Als u de aanbevolen hydraulische vloeistof gebruikt, moet u de hydraulische vloeistof verversen.
 • Om de 2 jaar
 • Brandstoftank aftappen en reinigen.
 • Het koelsysteem laten leeglopen en spoelen (ga naar een erkende (service)dealer of raadpleeg de Onderhoudshandleiding).
 • Controlelijst voor dagelijks onderhoud

  Gelieve deze pagina te kopiëren ten behoeve van gebruik bij routinecontroles.

  Gecontroleerde itemVoor week van:
  Ma.Di.Wo.Do.Vr.Za.Zo.
  Werking van veiligheidssysteem controleren.       
  Werking van de remmen controleren.       
  Motoroliepeil controleren.       
  Peil van de koelvloeistof controleren.       
  Brandstoffilter/waterafscheider aftappen.       
  Luchtfilter, stofkap en ontluchtingsventiel controleren.       
  Controleren of motor ongewone geluiden maakt.1       
  Radiateur controleren op vuil.       
  Controleren op ongewone geluiden tijdens het gebruik.       
  Vloeistofpeil in het hydraulisch systeem controleren.       
  Hydraulische slangen en leidingen op schade controleren.       
  Controleren op lekkages.       
  Brandstofpeil controleren.       
  De bandenspanning controleren.       
  Werking van instrumenten controleren.       
  Maaihoogte-instelling controleren.       
  Alle smeernippels smeren.2       
  Beschadigde lak bijwerken.       
  Was de machine.       

  1 Controleer de gloeibougie en de spuitmonden van de injector, als de motor moeilijk start, buitensporig veel rook afgeeft of ongelijkmatig loopt.

  2Onmiddellijk na elke wasbeurt, ongeacht het voorgeschreven interval

  Aantekening voor speciale aandachtsgebieden:

  Controle uitgevoerd door:
  ItemDatumInformatie
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Procedures voorafgaande aan onderhoud

  Vóór onderhoudswerkzaamheden

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

  2. Stel de parkeerrem in werking.

  3. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN (Figuur 49).

   g352479
  4. Zet de schuif voor maaien/transport naar rechts, naar de MAAISTAND.

   g352635
  5. Zet de maai-/hefhendel naar voren (Figuur 49).

  6. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

  7. Wacht totdat alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  Accudeksel verwijderen

  Verwijder de 2 knoppen waarmee het accudeksel aan de machine is bevestigd en verwijder het deksel (Figuur 48).

  g336164

  De motorkap openen

  1. Maak de vergrendelingen aan de linker- en rechterkant van de motorkap los (Figuur 51).

   g336542
  2. Draai de motorkap naar boven en achteruit (Figuur 52).

   g336543

  Smering

  Lagers en lagerbussen smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • Smeer alle lagers en bussen(dagelijks in stoffige, vuile omgevingen).
 • Specificatie vet: Nr. 2 vet op lithiumbasis

  De machine heeft smeernippels die u regelmatig moet smeren. Bij gebruik in deze omstandigheden kan er vuil terechtkomen in de lagers en lagerbussen, hetgeen tot snellere slijtage kan leiden. Pomp vet in de smeernippels onmiddellijk na elke wasbeurt, ongeacht de voorgeschreven intervallen.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Dit zijn de locaties en het aantal smeernippels:

   • Draaipunt (Figuur 54)

    g008897
   • Draaipunten en hefcilinders voorste hefarm (3 elk); zie Figuur 55.

    g034347
   • Draaipunten en hefcilinders achterste hefarm (3 elke zijde); zie Figuur 56.

    g200803
   • Draaipunten van maai-eenheden (2 elk); zie Figuur 57.

    g020393
   • Afstelmechanisme neutraalstand (Figuur 58)

    g008901
   • Schuif voor maaien/transport (Figuur 59)

    g008902
   • Draaipunt riemspanning (Figuur 60)

    g008903

  Onderhoud motor

  Veiligheid van de motor

  • U moet de motor afzetten voordat u het oliepeil controleert of het carter bijvult met olie.

  • Verander de snelheid van de toerenregelaar niet en laat de motor het maximale toerental niet overschrijden.

  Aanbevolen motorolie

  Gebruik hoogwaardige motorolie met een laag asgehalte, die aan de volgende specificaties voldoet:

  Onderhoudsclassificatie

  ACEA—E6

  API—CH-4 of hoger

  JASO—DH-2

  Aanbevolen olieviscositeit: SAE 15W-40 [-17 ºC]

  Alternatieven olieviscositeit: SAE 10W-30 of 5W-30 (alle temperaturen)

  Toro Premium motorolie is verkrijgbaar bij uw erkende Toro-distributeur, met een viscositeit van 15W-40 of 10W-30.

  Het motoroliepeil controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Oliepeil controleren.
 • Het carter van de motor is in de fabriek gevuld met olie; het oliepeil moet echter worden gecontroleerd voor- en nadat de motor voor de eerste keer is gestart.

  Note: Toro Premium motorolie met een viscositeit van 15W-40 of 10W-30 is verkrijgbaar bij de dealer. Zie de onderdelencatalogus voor de onderdeelnummers.

  Note: De beste tijd om de motorolie te controleren is wanneer de motor koud is voordat deze is gestart voor de dag. Als hij al heeft gedraaid, moet u de olie eerst terug laten lopen gedurende tenminste 10 minuten voordat u controleert. Als het olieniveau op of onder de bijvul-markering (Add) op de peilstok staat, vul dan olie bij om het olieniveau bij de vol-markering (Full) te brengen. Niet te vol vullen. Als het oliepeil zich tussen de twee markeringen bevindt, hoeft er geen olie te worden bijgevuld.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Ontgrendel en open de motorkap.

  3. Verwijder de peilstok (Figuur 61) en veeg deze af met een schone doek.

   g008881
  4. Steek de peilstok in de buis. Let erop dat de peilstok er volledig in schuift. Haal vervolgens de peilstok eruit en controleer het oliepeil.

  5. Als het oliepeil te laag is, verwijdert u de vuldop (Figuur 62) en vult u bij met kleine hoeveelheden olie totdat het oliepeil de Vol-markering op de peilstok bereikt. Vul de olie langzaam bij en controleer daarbij veelvuldig het peil.

   Important: Zorg ervoor dat het oliepeil zich tussen de bovenste en onderste markering op de peilstok bevindt. Te veel of te weinig motorolie kan de motor ernstig beschadigen.

   g352241
  6. Plaats de vuldop en de peilstok terug.

  7. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Motorolie verversen en filter vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 50 bedrijfsuren
 • Motorolie verversen en oliefilter vervangen.
 • Om de 150 bedrijfsuren
 • Motorolie verversen en oliefilter vervangen.
 • Carterinhoud: ongeveer 3,8 liter met filter

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Ontgrendel en open de motorkap en wacht tot de motor afgekoeld is.

  3. Verwijder één van de aftappluggen (Figuur 63) en laat de olie in een opvangbak lopen. Als er geen olie meer uit stroomt, plaatst u de aftapplug terug.

   g008911
  4. Verwijder het oliefilter (Figuur 64).

   g352242
  5. Smeer een dun laagje schone olie op de pakking van het nieuwe filter en plaats het oliefilter.

   Note: Draai het filter niet te vast.

  6. Vul het carter met olie; zie Aanbevolen motorolie en Het motoroliepeil controleren.

  7. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Onderhoud van het luchtfilter

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 200 bedrijfsuren
 • Voer onderhoud uit op het luchtfilter(vaker in zeer stoffige of vuile omstandigheden).
 • Het luchtfilter verwijderen

  • Controleer de luchtfilterbehuizing op schade die een luchtlek kan veroorzaken. Vervang deze in geval van beschadiging. Controleer het gehele luchtinlaatsysteem op lekken, beschadiging of losse slangklemmen.

  • Verricht de onderhoudswerkzaamheden aan het luchtfilter met inachtneming van de aanbevolen onderhoudsintervallen of eerder als de prestaties van de motor achteruitgaan als gevolg van buitengewoon stoffige en vuile omstandigheden. Als u het luchtfilter vervangt voordat dit nodig is, wordt alleen maar de kans vergroot dat er vuil in de motor komt als het filter wordt verwijderd.

  • Zorg ervoor dat het deksel goed vastzit en de luchtfilterbehuizing helemaal afsluit.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Open de motorkap.

  3. Maak de sluitingen los waarmee het deksel van het luchtfilter is bevestigd aan het luchtfilterhuis (Figuur 65).

   g352235
  4. Verwijder het deksel van het luchtfilterhuis.

  5. Voordat u het filter weghaalt, moet u met schone en droge perslucht onder lage druk (2,76 bar) grote hoeveelheden aangekoekt vuil verwijderen dat tussen de buitenkant van het voorfilter en de filterbus zit. Gebruik geen perslucht onder hoge druk, omdat hierdoor vuil via the filter in het inlaatkanaal kan worden geblazen. Deze reiniging voorkomt dat er vuil in de inlaat terechtkomt als het voorfilter wordt verwijderd.

  6. Verwijder het filterelement (Figuur 65).

   Note: Reinigen van het gebruikte element de filtermedia beschadigen.

  7. Verwijder de rubberen uitlaatklep (Figuur 65) van de vuiluitlaat van het luchtfilterdeksel.

  8. Maak de vuiluitlaat en de uitlaatklep schoon en monteer de uitlaatklep in de vuiluitlaat.

  Luchtfilter monteren

  1. Inspecteer het nieuwe filter op transportschade en controleer het uiteinde van het filter (dit moet goed aansluiten) en de filterbehuizing.

   Important: Een beschadigd element mag niet worden gebruikt.

  2. Plaats het nieuwe filter door de buitenring van het element aan te drukken om dit vast te zetten in de filterbus.

   Important: Druk niet op het flexibele midden van het filter.

  3. Monteer het deksel met de rubberen uitlaatklep naar beneden gericht – in een stand tussen ongeveer 5 tot 7 uur, gezien vanaf het uiteinde.

  4. Vergrendel het deksel met de 2 sluitingen.

  5. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Onderhoud brandstofsysteem

  Onderhoud van de brandstoftank

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 2 jaar
 • Brandstoftank aftappen en reinigen.
 • Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  De tank moet worden afgetapt en gereinigd als het brandstofsysteem vervuild raakt of wanneer de machine voor langere tijd zal worden gestald. Gebruik schone brandstof om de tank uit te spoelen.

  De brandstofleidingen en fittings controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 400 bedrijfsuren
 • De brandstofleidingen en aansluitingen controleren.
  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Ontgrendel en open de motorkap.

  3. Controleer de brandstofleidingen en fittings op slijtage, beschadigingen of loszittende verbindingen.

   Note: Herstel of vervang beschadigde of versleten brandstofleidingen of fittings.

  4. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Waterafscheider aftappen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Brandstoffilter/waterafscheider aftappen.
  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Ontgrendel en open de motorkap en wacht tot de motor afgekoeld is.

  3. Plaats een schone opvangbak onder het brandstoffilter.

  4. Draai de aftapplug onder de filterbus los (Figuur 66).

   g336554
  5. Draai de plug weer vast na het aftappen.

  6. Start de motor, controleer op lekkages en zet de motor af.

   Note: Herstel alle brandstoflekken.

  7. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Brandstoffilterbus vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 400 bedrijfsuren
 • Brandstoffilterbus vervangen.
  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Ontgrendel en open de motorkap en wacht tot de motor afgekoeld is.

  3. Reinig de omgeving van de plaats waar de filterbus wordt gemonteerd (Figuur 66).

  4. Verwijder de filterbus en reinig de plaats waar deze wordt gemonteerd.

  5. Smeer schone olie op de pakking van de filterbus.

  6. Monteer de filterbus met de hand totdat de pakking contact maakt en draai deze vervolgens nog een halve slag verder.

  7. Start de motor, controleer op lekkages en zet de motor af.

   Note: Herstel alle brandstoflekken.

  8. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Injectors ontluchten

  Note: Deze procedure mag uitsluitend worden toegepast als het brandstofsysteem is ontlucht met behulp van de normale ontluchtingsprocedures en de motor niet start; zie Het brandstofsysteem ontluchten.

  1. Voer indien mogelijk elke stap in Vóór onderhoudswerkzaamheden uit.

  2. Ontgrendel en open de motorkap en als de motor te heet is, moet u wachten tot deze is afgekoeld.

  3. Draai de buismoer los voor de brandstofleiding naar brandstofverstuiver nr. 1.

   g008913
  4. Zet de gashendel op SNEL.

  5. Draai het sleuteltje naar de stand START en kijk hoe de brandstof om de connector stroomt. Draai het sleuteltje naar de stand UIT wanneer er sprake is van een ononderbroken straal.

   Important: Om te voorkomen dat de startmotor oververhit raakt, mag u de startmotor niet langer dan 15 seconden in werking stellen. Als u de motor 10 seconden achtereen hebt gestart, moet u 60 seconden wachten voordat u een nieuwe startpoging doet.

  6. Zet de buismoer weer vast.

  7. Verwijder alle brandstof van de motor.

  8. Herhaal stap 3 tot en met 7 voor de andere verstuivers.

  9. Start de motor, controleer op lekkages en zet de motor af.

   Note: Herstel alle brandstoflekken.

  10. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Onderhoud elektrisch systeem

  Veiligheid van het elektrisch systeem

  • Koppel de accu af voordat u reparaties aan de machine verricht. Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool. Bevestig eerst de pluspool van de accu en daarna de minpool.

  • Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u de accu aan- of loskoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.

  Onderhoud van de accu

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 25 bedrijfsuren
 • Zuurpeil controleren(elke 30 dagen controleren als de machine is gestald).
 • Gevaar

  Accuzuur bevat zwavelzuur; deze stof is dodelijk bij inname en veroorzaakt ernstige brandwonden.

  • U mag accuzuur nooit inslikken en moet elk contact met uw huid, ogen of kleding vermijden. Draag oogbescherming en rubberen handschoenen.

  • Vul de accu alleen bij op plaatsen waar schoon water aanwezig is om indien nodig uw huid af te spoelen.

  Waarschuwing

  Als accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de tractor en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen, waardoor lichamelijk letsel kan ontstaan.

  • Maak altijd de minkabel (zwart) van de accu los voordat u de pluskabel (rood) losmaakt.

  • Sluit altijd de pluskabel (rood) van de accu aan voordat u de minkabel (zwart) aansluit.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Verwijder het accudeksel; zie Accudeksel verwijderen.

  3. Verwijder de vuldoppen van de accu.

  4. Houd het accuzuur in de accucellen op peil met gedistilleerd of gedemineraliseerd water.

   Note: Vul de cellen niet hoger dan de onderkant van de sleufring in elke cel.

  5. Plaats de vuldoppen terug zodat de ventielen naar achteren wijzen (in de richting van de brandstoftank).

  6. Reinig de bovenkant van de accu door deze af en toe te reinigen met een borstel die in een oplossing van ammoniak of natriumbicarbonaat is gedompeld. Spoel de bovenkant na het reinigen af met water.

   Important: Verwijder nooit de vuldoppen bij het reinigen.

  7. Controleer de klemmen van de accukabels en de accupolen op corrosie. Bij corrosie moet u de volgende handelingen uitvoeren:

   1. Maak de minkabel (-) van de accu los.

   2. Maak de pluskabel (+) van de accu los.

   3. Maak de kabelklemmen en polen afzonderlijk schoon.

   4. Sluit de pluskabel (+) van de accu aan.

   5. Maak de minkabel (-) van de accu vast.

   6. Spuit een dun laagje beschermspray op de klemmen en de polen.

  8. Controleer of de klemmen van de accukabel vastzitten op de accupolen.

  9. Plaats het accudeksel.

  Note: Stal de machine liever in een koele dan een warme omgeving om te vermijden dat de accu sneller ontlaadt.

  Zekeringen

  Onderhoud van de zekerinhouder

  1. Til de kap op van de bedieningsarm (Figuur 68).

   g352264
  2. Zoek de gesprongen zekering in de zekeringhouder (Figuur 68).

  3. Vervang de zekering door een zekering van dezelfde soort en met dezelfde stroomsterkte.

  4. Monteer de kap op de bedieningsarm (Figuur 68).

  Onderhoud van de zekering van telematica

  1. Verwijder het accudeksel, Accudeksel verwijderen.

  2. Verwijder de dop van de lijnzekeringhouder (Figuur 69).

   g352298
  3. Vervang de zekering (10 A).

  4. Monteer de dop op de lijnzekeringhouder ().

  5. Plaats het accudeksel.

  Onderhoud aandrijfsysteem

  De bandenspanning controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • De bandenspanning controleren.
 • Gevaar

  Een te lage bandenspanning vermindert de stabiliteit van de machine op hellingen. Hierdoor kan de machine omkantelen, waardoor lichamelijk of dodelijk letsel kan ontstaan.

  Pomp de banden niet te zacht op.

  Note: Zorg ervoor dat alle banden steeds de aanbevolen bandenspanning hebben, hierdoor kan de machine optimale maaiprestaties leveren en goed functioneren.

  1. Meet de bandenspanning van elke band. De luchtdruk in de achterbanden moet 0,83 bar zijn.

  2. Indien nodig de banden oppompen of aflaten tot u 83 kPa (12 psi) meet.

  De wielmoeren aandraaien

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na het eerste bedrijfsuur
 • De wielmoeren aandraaien.
 • Na de eerste 10 bedrijfsuren
 • De wielmoeren aandraaien.
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • De wielmoeren aandraaien.
 • Haal de wielmoeren aan met 103 tot 127 N·m; ga hierbij te werk in een kruiselings patroon.

  Waarschuwing

  Als de wielmoeren niet steeds de juiste torsie hebben, kan dit leiden tot lichamelijk letsel.

  Zorg dat de wielmoeren met de juiste torsie zijn aangedraaid.

  De tractie-aandrijving afstellen voor de neutraalstand

  Als de machine beweegt wanneer het tractiepedaal in de NEUTRAALSTAND staat, moet de afstelnok van de tractie worden afgesteld.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit de contactschakelaar.

  2. Krik een voorwiel en een achterwiel van de grond en plaats steunblokken onder het frame.

   Waarschuwing

   Als de machine niet goed is ondersteund, kan deze per ongeluk naar beneden vallen, waardoor iemand die zich eronder bevindt, letsel kan oplopen.

   Hef een voorwiel en een achterwiel op van de grond, omdat anders de machine tijdens de afstelling zal bewegen.

  3. Draai de borgmoer op de afstelnok van de tractie los (Figuur 70).

   g352331

   Waarschuwing

   De motor moet lopen opdat u een laatste afstelling van de afstelnok van de tractie kunt uitvoeren. Contact met hete of bewegende onderdelen kan lichamelijk letsel veroorzaken.

   Houd uw handen, voeten, gezicht en andere lichaamsdelen uit de buurt van de geluidsdemper, andere hete motoronderdelen en draaiende delen.

  4. Start de motor en draai de zeskantige moer van de nok in beide richtingen om de middelste positie van het bereik van de neutraalstand te bepalen.

  5. Draai de borgmoer vast om de afstelling te borgen.

  6. Zet de motor af.

  7. Haal de steunblokken weg en laat de machine neer op de grond. Maak een proefrit met de machine om er zeker van te zijn dat deze niet beweegt als het tractiepedaal in de neutraalstand staat.

  Onderhoud koelsysteem

  Veiligheid van het koelsysteem

  • Motorkoelvloeistof inslikken kan vergiftiging veroorzaken; buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.

  • Als u hete, onder druk staande koelvloeistof over u heen krijgt of in aanraking komt met een hete radiateur of omliggende delen, kunt u ernstige brandwonden oplopen.

   • Laat de motor altijd minstens 15 minuten afkoelen voordat u de radiateurdop losdraait.

   • Gebruik een doek als u de radiateurdop verwijdert en draai de dop langzaam open om de stoom te laten ontsnappen.

  Koelvloeistof

  Het koelvloeistofreservoir is in de fabriek gevuld met een 50/50 verhouding van water en ethyleenglycol extended life koelvloeistof. Controleer het peil van de koelvloeistof voordat u de motor voor de eerste keer start en daarna dagelijks; zie Het koelvloeistofpeil controleren.

  De volgende in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen of een door de fabrikant gespecificeerd equivalent dat voldoet aan de specificatie van long life koelvloeistof:

  Extended life koelvloeistoffen

  Ford (Motorcraft™)

  WSS-M97B44-D

  FCA – Chrysler (Mopar™)

  MS-12106

  General Motors (AC Delco™)

  GM6277M (Dex-Cool™)

  GMW 3420

  Volkswagen

  G12

  G12+

  G12++

  Koelvloeistoffen die voldoen aan de technische normen ASTM D3306 of D4985, of SAE J1034, J814 of 1941.

  Important: Ga niet af op de kleur van de koelvloeistof om het verschil te bepalen tussen conventionele (IAT) en extended life (OAT) koelvloeistoftypes.Fabrikanten van koelvloeistof kunnen extended life koelvloeistof (OAT) kleuren in een van de volgende kleuren: rood, roze, oranje, geel, blauw, groenblauw, violet en groen.

  Koelvloeistoftypes:

  Ethyleenglycol vloeistoftype

  Type corrosieremmer

  Onderhoudsinterval

  Extended life antivries

  Organische zuren technologie (OAT, Organic-acid technology)

  5 jaar

  Conventionele antivries (groen)

  Anorganische zuren technologie (IAT, Inorganic-acid technology)

  2 jaar

  Note: Wanneer u de machine vult met koelvloeistof, zult u het koelsysteem niet beschadigen door conventionele (IAT) antivries te mengen met extended life (OAT) antivries. Antivriestypes mengen tast echter de long life/extended life eigenschap van de OAT-formule aan.

  Important: Het onderhoudsinterval van een mengsel van conventionele (IAT) en extended life (OAT) koelvloeistof – in om het even welke verhouding – duurt zo lang als de koelvoeistof met het kortste onderhoudsinterval: 2 jaar.

  Het koelvloeistofpeil controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer het koelvloeistofpeil.
 • Inhoud koelsysteem: ongeveer 5,7 liter

  Voorzichtig

  Als de motor heeft gelopen, kan de hete koelvloeistof, die onder druk staat, ontsnappen indien de radiateurdop wordt verwijderd. Dit kan brandwonden veroorzaken.

  • Verwijder de radiateurdop nooit als de motor loopt.

  • Gebruik een doek als u de radiateurdop verwijdert en draai de dop langzaam open om de stoom te laten ontsnappen.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Ontgrendel en open de motorkap.

  3. Controleer het koelvloeistofpeil in de expansietank (Figuur 71).

   g027618

   Note: Als de motor koud is, behoort het koelvloeistofpeil ongeveer halverwege tussen de markeringen op de zijkant van de tank te staan.

  4. Als het koelvloeistofpeil laag is, verwijdert u de dop van de expansietank, vult u de tank bij met de aanbevolen koelvloeistof tot het koelvloeistofpeil zich halverwege tussen de markeringen op de zijkant van de tank bevindt, en plaatst u de dop op de tank.

   Important: Vul de expansietank niet te vol.

  5. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Het koelsysteem van de motor reinigen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Reinig de radiateur en oliekoeler.
 • Om de 2 jaar
 • Het koelsysteem laten leeglopen en spoelen (ga naar een erkende (service)dealer of raadpleeg de Onderhoudshandleiding).
 • Verwijder dagelijks het vuil van de oliekoeler en de radiateur. Reinig ze vaker als in vuile omstandigheden wordt gemaaid.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Til de motorkap op.

  3. Verwijder grondig al het vuil dat zich rond het motorgedeelte bevindt.

  4. Verwijder het onderste radiateurscherm (Figuur 72).

   g352363
  5. Reinig beide zijden van de omgeving van de radiateur grondig met water of perslucht (Figuur 72).

  6. Monteer het onderste radiateurscherm.

  7. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Onderhouden remmen

  De parkeerrem afstellen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 200 bedrijfsuren
 • Controleer de afstelling van de parkeerrem.
  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Draai de stelschroef los waarmee de knop is bevestigd aan de parkeerremhendel (Figuur 73).

   g008923
  3. Draai aan de knop totdat een kracht van 133 tot 178 N nodig is om de hendel te bedienen.

  4. Draai de stelschroef vast.

  Onderhoud van de parkeerremmen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 400 bedrijfsuren
 • Onderhoud van de parkeerremmen.
 • De machine voorbereiden

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Breng de voorkant van de machine omhoog.

  3. Ondersteun de machine met kriksteunen die geschikt zijn voor het gewicht van uw machine; zie Specificaties.

  4. Herhaal stap 2 en 3 aan de andere kant van de machine.

  De voorwielen verwijderen

  1. Verwijder de 4 wielmoeren waarmee het voorwiel aan de naaf bevestigd is en verwijder het wiel (Figuur 74).

   g332518
  2. Herhaal stap 1 aan de andere kant van de machine.

  De wielnaaf en de remtrommel verwijderen

  Speciaal gereedschap: naaftrekker – Toro onderdeelnr. TOR4097

  1. Verwijder de borgmoer waarmee de naaf aan de wielmotoras is bevestigd (Figuur 75 of Figuur 76).

   g332519
   g332520
  2. Herhaal stap 1 aan de andere kant van de machine.

  3. Zet de parkeerrem vrij.

  4. Gebruik de gespecificeerde naaftrekker om de wielnaaf en remtrommel te verwijderen van de wielmotoras (Figuur 75 of Figuur 76).

  5. Verwijder de schijfspie van de wielmotoras (Figuur 77).

   g332521
  6. Herhaal stap 4 en 5 aan de andere kant van de machine.

  De remtrommel en -schoenen schoonmaken

  Verwijder aan beide kanten van de machine gras, vuil en stof aan de binnenkant van de remtrommels, de remschoenen, de steunplaat (Figuur 78), en indien gemonteerd, het optionele grasscherm.

  g332543

  De as van de remnok controleren en smeren

  1. Spuit aan de binnenkant van de remsteunplaat (machines zonder het optionele grasscherm aan de velgen) of het wielscherm (machines met het optionele grasscherm aan de velgen) kruipolie tussen de as van de remnok en de steunplaat (Figuur 79 of Figuur 80).

   g332544
   g332545
  2. Beweeg de parkeerremhendel naar boven en naar beneden om te controleren of de hendel voor de remnokhendel vrij beweegt (Figuur 81).

   Note: Als de remnok vast komt te zitten, moet u de remnok herstellen of vervangen; raadpleeg de Onderhoudshandleiding van uw machine.

   g332560
  3. Herhaal stap 1 en 2 aan de andere kant van de machine.

  4. Zet de parkeerremhendel naar beneden (vrijgezette stand).

  Het remsysteem controleren

  1. Controleer de linker en rechter remstang (Figuur 82) op beschadiging en slijtage.

   Note: Als de onderdelen van de remstang beschadigd of versleten zijn, moet u deze vervangen; raadpleeg de Onderhoudshandleiding van uw machine.

   g332541
  2. Controleer de scharnieras van de rem (Figuur 82) op beschadiging en slijtage.

   Als de scharnieras beschadigd of versleten is, moet u deze vervangen; raadpleeg de onderhoudshandleiding van uw machine.

  De wielnaaf en de remtrommel monteren

  1. Maak de wielnaaf en de hydraulische motoras grondig schoon.

  2. Plaats de schijfspie in de gleuf van de wielmotoras (Figuur 83).

   g332521
  3. Monteer de wielnaaf en de remtrommel op de wielmotoras (Figuur 84 of Figuur 85).

   g332519
   g332520
  4. Bevestig de wielnaaf aan de as met de borgmoer (Figuur 84 of Figuur 85) en draai met de hand aan.

   Note: De remschoenen en steunplaat moeten concentrisch uitgelijnd worden met de remtrommel. Als de schoenen, de plaat en de trommel fout uitgelijnd zijn, moet u de Onderhoudshandleiding van uw machine raadplegen.

  5. Herhaal stap 1 tot en met 4 aan de andere kant van de machine.

  Het wiel monteren

  1. Monteer het wiel aan de naaf met de 4 wielmoeren (Figuur 86) en draai de wielmoeren met de hand vast.

   g332518
  2. Herhaal stap 1 aan de andere kant van de machine.

  3. Verwijder de assteunen en breng de machine omlaag.

  4. Draai de wielmoeren kruislings aan met 95 tot 122 N∙m.

  5. Draai de borgmoer vast met een torsie van 339 tot 372 N·m.

  6. Controleer de parkeerrem en stel deze indien nodig af; raadpleeg De parkeerrem controleren.

  Onderhoud riemen

  Onderhoud van de riemen van de motor

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 10 bedrijfsuren
 • De conditie en de spanning van alle riemen controleren.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • De conditie en de spanning van alle riemen controleren.
 • Riem van wisselstroomdynamo/ventilator spannen

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Ontgrendel en open de motorkap.

  3. Controleer de riemspanning door de riem in het midden tussen de poelies van de wisselstroomdynamo en de krukas in te drukken.

   Note: Met een kracht van 98 N zou de riem 11 mm moeten bewegen.

   g008916
  4. Als de speling niet correct is, voltooi dan de volgende procedure om de riem te spannen:

   1. Draai de bout los waarmee de beugel is bevestigd aan de motor en draai de bout los waarmee de wisselstroomdynamo is bevestigd aan de beugel.

   2. Plaats een breekijzer tussen de wisselstroomdynamo en de motor en wrik de wisselstroomdynamo naar buiten toe.

   3. Als de juiste riemspanning is verkregen, draait u de bouten van de wisselstroomdynamo en de beugel vast om de afstelling te borgen.

  5. Sluit en vergrendel de motorkap.

  De aandrijfriem van de hydrostaat vervangen

  1. Steek een dopschroevendraaier of een stukje buis in het uiteinde van de spanveer van de riem.

   Waarschuwing

   Wanneer u de aandrijfriem van de hydrostaat vervangt, moet u spanning van de veer halen, die onder zware belasting staat. Als u de spanning op een onjuiste manier van de veer haalt, kan dit leiden tot ernstig letsel.

   Wees voorzichtig wanneer u de spanning van de veer haalt.

  2. Duw het einde van de riemspanveer naar benden en uit de inkeping in de lip van de pompbevestiging en beweeg het veeruiteinde naar voren (Figuur 88).

   g350053
  3. Plaats de riem terug.

  4. Duw het uiteinde van de riemspanveer naar beneden en naar binnen en lijn het uit in de inkeping van de lip van de pompbevestiging.

  Onderhoud bedieningsysteem

  De maaisnelheid instellen

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Draai de contramoer voor de borgschroef voor de snelheid los.

  3. Stel de borgschroef voor de snelheid als volgt af:

   Note: De maaisnelheid is in de fabriek afgesteld op 9,7 km per uur.

   • Om de maaisnelheid te verlagen, draait u de borgschroef voor de snelheid (Figuur 89) naar rechts.

   • Om de maaisnelheid te verhogen, draait u de borgschroef voor de snelheid naar links.

   g352075
  4. Houd de borgschroef tegen en draai de contramoer vast.

  5. Maak een testrit met de machine om de afstelling van de maximale maaisnelheid te bevestigen.

  De gashendel afstellen

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Ontgrendel en open de motorkap.

  3. Zet de gashendel naar achteren zodat deze tegen de sleuf in het bedieningspaneel aan komt.

  4. Maak de klem van de gaskabel op de hefboomarm van de injectiepomp los (Figuur 90).

   g020336
  5. Houd de hefboomarm van de injectiepomp tegen de regelschroef voor het stationair toerental en zet de kabelklem vast.

  6. Draai de schroeven los waarmee de gashendel is bevestigd aan het bedieningspaneel.

  7. Duw de gashendel helemaal naar voren.

  8. Schuif de aanslagplaat tegen de gashendel aan en draai de schroeven vast waarmee de gashendel is bevestigd aan het bedieningspaneel

  9. Als de gashendel tijdens het gebruik niet in positie blijft, moet u de borgmoer waarmee de frictieregelaar op de gashendel wordt vastgezet, aandraaien met een torsie van 5 tot 6 N·m.

   Note: De kracht die nodig is om de gashendel te bedienen, mag maximaal 89 N zijn.

  10. Sluit en vergrendel de motorkap.

  Onderhoud hydraulisch systeem

  Veiligheid van het hydraulische systeem

  • Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid. Geïnjecteerde vloeistof moet binnen enkele uren operatief worden verwijderd door een arts.

  • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

  • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

  • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier.

  • Hef alle druk in het hydraulische systeem op veilige wijze op, voordat u werkzaamheden gaat verrichten aan het hydraulische systeem.

  Hydraulische slangen en leidingen controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Hydraulische slangen en leidingen controleren
 • De hydraulische leidingen en slangen controleren op lekkages, kinken, loszittende steunen, slijtage, loszittende aansluitingen, slijtage door weersinvloeden en de inwerking van chemicaliën. Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.

  Specificaties hydraulische vloeistof

  Het reservoir is in de fabriek gevuld met hoogwaardige hydraulische vloeistof. Controleer het peil van de hydraulische vloeistof voordat u de motor voor het eerst start, en vervolgens dagelijks; zie Hydraulische vloeistof controleren.

  Aanbevolen hydraulische vloeistof: Toro PX Extended Life hydraulische vloeistof; verkrijgbaar in emmers van 19 liter of vaten van 208 liter.

  Note: Een machine die de aanbevolen vloeistof om bij te vullen gebruikt moet minder vaak bijgevuld worden en de filter moet minder vaak worden vervangen.

  Andere hydraulische vloeistoffen: Als de Toro PX Extended Life hydraulische vloeistof niet verkrijgbaar is, kunt u een andere conventionele, petroleumgebaseerde hydraulische vloeistof gebruiken die aan de volgende materiaaleigenschappen en de industrienormen voldoet. Gebruik geen synthetische vloeistof. Vraag uw smeermiddelenleverancier naar een geschikt product.

  Note: Toro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik van verkeerde vervangende vloeistoffen. Gebruik daarom uitsluitend producten van gerenommeerde fabrikanten die garant staan voor de door hen aanbevolen vloeistoffen.

  ISO VG 46 slijtagewerende hydraulische vloeistof met hoge viscositeitsindex/laag stolpunt

  Materiaaleigenschappen: 
   Viscositeit, ASTM D445cSt bij 40 °C 44 tot 48
   Viscositeitsindex ASTM D2270140 of hoger
   Stolpunt, ASTM D97-37 °C tot -45 °C
   Industriespecificaties:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 of M-2952-S)

  Note: Veel hydraulische vloeistoffen zijn bijna kleurloos, zodat het moeilijk is lekkages op te sporen. Er is een rode kleurstof leverbaar voor de hydraulische vloeistof, in flesjes van 20 ml. Een flesje is voldoende voor 15 tot 22 liter hydraulische vloeistof. U kunt deze kleurstof bestellen bij een erkende Toro-distributeur, onderdeelnr. 44-2500.

  Important: Toro Premium synthetische, biologisch afbreekbare hydraulische vloeistof is de enige biologisch afbreekbare vloeistof die door Toro is goedgekeurd. Deze vloeistof is compatibel met de elastomeren die worden gebruikt in hydraulische systemen van Toro, en is geschikt voor een groot aantal temperatuursomstandigheden. Deze vloeistof is compatibel met gangbare minerale olie, maar met het oog op maximale biologische afbreekbaarheid en goede prestaties moet het hydraulische systeem grondig met gewone vloeistof worden gespoeld. De olie is verkrijgbaar in emmers van 19 liter of vaten van 208 liter bij een erkende Toro distributeur.

  Hydraulische vloeistof controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer het peil van de hydraulische vloeistof.
 • Het reservoir is in de fabriek gevuld met hoogwaardige hydraulische vloeistof. U controleert de hydraulische olie het beste als de olie koud is. De machine dient in de transportstand te staan.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Reinig de omgeving van de vulbuis en de dop van de hydraulische tank (Figuur 91) en verwijder de dop.

   g341294
  3. Verwijder de peilstok uit de vulbuis en veeg deze af met een schone doek.

  4. Steek de peilstok in de vulbuis, haal hem er vervolgens weer uit en controleer het vloeistofpeil.

   Note: Het vloeistofpeil dient binnen 6 mm van de markering op de peilstok te staan.

  5. Als het peil te laag is, vult u bij met de aanbevolen vloeistof tot het vloeistofpeil bij de bovenste markering staat; zie Specificaties hydraulische vloeistof.

   Important: Vul het hydraulische reservoir niet te vol.

  6. Plaats de peilstok en de dop op de vulbuis.

  Inhoud van hydraulisch systeem

  Hydraulische vloeistof verversen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 800 bedrijfsuren
 • Als u de aanbevolen hydraulische vloeistof niet gebruikt of het reservoir ooit hebt gevuld met een andere vloeistof, moet u de hydraulische vloeistof verversen.
 • Om de 2000 bedrijfsuren
 • Als u de aanbevolen hydraulische vloeistof gebruikt, moet u de hydraulische vloeistof verversen.
 • Waarschuwing

  Warme hydraulische vloeistof kan ernstige brandwonden veroorzaken.

  Laat de hydraulische vloeistof afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan het hydraulische systeem.

  Als de vloeistof verontreinigd raakt, moet u contact opnemen met uw plaatselijke Toro dealer omdat het systeem dient te worden schoongespoeld. Verontreinigde hydraulische vloeistof ziet er in vergelijking met schone vloeistof melkachtig of zwart uit.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Maak de grote hydraulische slang (Figuur 92) los van het reservoir en laat de hydraulische vloeistof in een opvangbak lopen.

   g020253
  3. Breng de hydraulische slang terug aan als er geen hydraulische vloeistof meer naar buiten komt.

  4. Vul het reservoir (Figuur 93) met ongeveer 22,7 liter hydraulische vloeistof; zie Specificaties hydraulische vloeistof.

   Important: Gebruik uitsluitend de gespecificeerde hydraulische vloeistoffen. Andere vloeistoffen kunnen schade aan het systeem veroorzaken.

   g341294
  5. Plaats de peilstok en de dop op de vulbuis.

  6. Start de motor en gebruik alle hydraulische bedieningsorganen om de hydraulische vloeistof door het hele systeem te verspreiden.

  7. Controleer op lekkages; zet daarna de motor af.

  8. Controleer het vloeistofpeil en vul voldoende vloeistof bij totdat het peil de Vol-markering op de peilstok bereikt.

   Important: Laat het reservoir niet te vol worden.

  Hydraulisch filter vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 800 bedrijfsuren
 • Als u de aanbevolen hydraulische vloeistof niet gebruikt of het reservoir ooit hebt gevuld met een andere vloeistof, moet u het hydraulische filter vervangen.
 • Om de 1000 bedrijfsuren
 • Als u de aanbevolen hydraulische vloeistof gebruikt, moet u het hydraulische filter vervangen.
 • Waarschuwing

  Warme hydraulische vloeistof kan ernstige brandwonden veroorzaken.

  Laat de hydraulische vloeistof afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan het hydraulische systeem.

  Als u het filter vervangt, moet u een origineel Toro-filter (onderdeelnr. 86-3010) monteren.

  Important: Als een ander filter wordt gebruikt, kan de garantie van bepaalde onderdelen komen te vervallen.

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Reinig de omgeving van de plaats waar het filter wordt gemonteerd. Plaats een opvangbak onder het filter (Figuur 94) en verwijder het filter.

   g034351
  3. Smeer de nieuwe filterpakking en vul het filter met hydraulische vloeistof.

  4. Zorg ervoor dat de plaats waar het filter wordt bevestigd, schoon is. Schroef het filter erop totdat de pakking contact maakt met de bevestigingsplaat: draai het filter vervolgens nog eens een ½ slag.

  5. Start de motor en laat deze ongeveer 2 minuten lopen om lucht uit het systeem te verwijderen. Zet de motor af en controleer op lekkages.

  Onderhoud van maai-eenheid

  Veiligheid van de messen

  Versleten of beschadigde messen of ondermessen kunnen breken en een stuk ervan kan naar u of naar omstanders worden uitgeworpen en zo ernstig lichamelijk of dodelijk letsel toebrengen.

  • Controleer op gezette tijden de maaimessen en ondermessen op overmatige slijtage en beschadigingen.

  • Wees voorzichtig als u de messen controleert. Draag handschoenen en wees voorzichtig als u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de messenkooien. De maaimessen en ondermessen mogen alleen worden vervangen of gewet; probeer ze nooit te rechten of eraan te lassen.

  • Let op bij machines met meerdere maai-eenheden: als u één maai-eenheid draait, kunnen de messenkooien in de andere maai-eenheden ook in beweging komen.

  Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren.
 • Controleer de afstelling van het contact tussen het ondermes en de messenkooi, ook als deze eerder acceptabel was. Er moet over de volle lengte een licht contact tussen de messenkooi en het ondermes zijn (zie Contact tussen snijplaat en messenkooi afstellen in de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid).

  De optionele meetstaaf gebruiken

  Gebruik de meetstaaf (Figuur 95) om de maai-eenheid af te stellen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het maaidek voor de afstelprocedure.

  g004552

  Maai-eenheden wetten

  Waarschuwing

  Contact met de maaidekken of andere bewegende onderdelen kan lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Houd uw vingers, handen en kleding uit de buurt van de maai-eenheden en andere bewegende onderdelen.

  • Probeer de maaidekken nooit met uw handen of voeten te draaien terwijl de motor draait.

  De machine voorbereiden

  1. Maak de machine klaar voor onderhoud; zie Vóór onderhoudswerkzaamheden.

  2. Voer voor het wetten de eerste afstellingen uit van het contact tussen messenkooi en ondermes; raadpleeg de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid.

  3. Breng het deksel van het platform omhoog (Figuur 69) om het verdeelstuk van de maaier bloot te leggen.

   g352088
  4. Noteer de snelheid waarop de knop voor de toerentalregeling van de messenkooien is ingesteld.

   g020248
  5. Zet de knop voor de toerentalregeling van de messenkooien op stand 1 (Figuur 97).

  6. Zet de wethendel in de achteruitstand (R) (Figuur 97).

   Note: De machine bevindt zich in de wetmodus wanneer de schuif voor maaien/transport naar de rechterstand staat (MAAISTAND) en de wethendel in de stand ‘R’ (wetten) staat.

  De messenkooien en het ondermes wetten

  Gevaar

  Wanneer u het toerental van de motor tijdens het wetten verandert, kunnen de maai-eenheden tot stilstand komen.

  • Verander nooit het motortoerental tijdens het wetten van de messenkooien en de ondermessen.

  • Wet uitsluitend als de motor stationair loopt.

  1. Start de motor en laat deze op een laag stationair toerental lopen.

  2. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de INGESCHAKELDE stand.

   g352634
  3. Zet de maai-/hefhendel naar voren (Figuur 98).

   Note: De messenkooien van alle maai-eenheden draaien achterwaarts.

  4. Breng de wetpasta aan op de messenkooi met een borstel met lange steel.

   Gevaar

   Bewegende maai-eenheden aanraken kan lichamelijke letsels veroorzaken.

   Om lichamelijk letsel te voorkomen, dient u buiten het bereik van de maaidekken te zijn voordat u verdere werkzaamheden uitvoert.

   Important: Gebruik nooit een borstel met een korte steel.

  5. Als de maai-eenheden blijven vastzitten of instabiel worden tijdens het wetten, stelt u de knop voor de toerentalregeling van de messenkooien af totdat de messenkooisnelheid stabiliseert. Zet daarna het toerental weer op stand 1 of de gewenste snelheid.

  6. Als u een aanpassing moet uitvoeren aan de maai-eenheden terwijl u aan het wetten bent, moet u als volgt te werk gaan:

   1. Beweeg de maai-/hefhendel naar achteren.

    Note: De maai-eenheden worden uitgeschakeld, maar worden niet omhooggebracht.

   2. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

   3. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

   4. Stel de maai-eenheden af.

   5. Herhaal stap 1 tot en met 5.

  7. Herhaal stappen 4 voor de andere maai-eenheden die u wilt wetten.

  Wetten beëindigen

  1. Druk de schakelaar van de maaidekaandrijving in de stand UITSCHAKELEN.

  2. Zet de motor af.

  3. Zet de wethendel in de stand F (maaien) (Figuur 99).

   Important: Als u de wethendel na het wetten niet in de stand F (maaien) zet, zullen de maai-eenheden niet omhoogkomen of naar behoren werken.

   g020248
  4. Stel de toerentalregeling van messenkooien in op de instelling die u hebt genoteerd in stap 4 van De machine voorbereiden.

  5. Sluit het vloerpaneel.

  6. Spoel alle wetpasta van de maai-eenheden.

  7. Voor een betere snijrand moet u de voorkant van het ondermes bijvijlen als u klaar bent met wetten.

   Note: Hiermee verwijdert u bramen of ruwe randen die kunnen zijn ontstaan op de snijrand.

  Reiniging

  De machine wassen

  Reinig de machine indien nodig met alleen water of een mild reinigingsmiddel. U kunt een vod gebruiken wanneer u de machine wast.

  Important: Gebruik geen brak of teruggewonnen water om de machine schoon te maken.

  Important: Gebruik nooit een hogedrukreiniger om de machine schoon te maken. Hogedrukreinigers kunnen het elektrische systeem beschadigen, belangrijke stickers losweken en noodzakelijk vet op wrijvingspunten wegspoelen. Gebruik niet te veel water in de buurt van het bedieningspaneel, de motor en de accu.

  Important: Reinig de machine niet terwijl de motor loopt. De machine reinigen terwijl de motor loopt kan interne motorschade veroorzaken.

  Stalling

  Veiligheid tijdens opslag

  • Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:

   • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

   • Schakel de maaidekken uit en laat deze zakken.

   • Stel de parkeerrem in werking.

   • Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

   • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

   • Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

  • Bewaar de machine en het brandstofvat niet op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of een ander toestel) aanwezig kunnen zijn.

  De tractie-eenheid gebruiksklaar maken

  1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

  2. Reinig de tractie-eenheid, de maai-eenheden en de motor grondig.

  3. Controleer de bandenspanning; zie De bandenspanning controleren.

  4. Controleer of alle bevestigingsmiddelen vastzitten; zet ze vast indien nodig.

  5. Smeer alle smeer- en draaipunten met vet of olie. Neem overtollig vet op.

  6. Plaatsen waar de lak is bekrast, beschadigd of geroest, moeten licht geschuurd en bijgewerkt worden. Eventuele deuken in de metalen carrosserie uitdeuken.

  7. Verricht de volgende onderhoudswerkzaamheden aan de accu en de kabels; zie Veiligheid van het elektrisch systeem:

   1. Haal de accuklemmen los van de accupolen.

   2. Reinig de accu, de klemmen en de polen met behulp van een staalborstel en een oplossing van zuiveringszout (natriumbicarbonaat).

   3. Smeer een dun laagje Grafo 112X-vet (Toro onderdeelnr. 505-47) of petrolatum op de kabelklemmen en de accupolen om corrosie te voorkomen.

   4. Laad de accu om de 60 dagen 24 uur lang op om loodsulfatie van de accu te voorkomen.

  De motor gebruiksklaar maken

  1. Tap de motorolie af uit het carter en plaats de aftapplug.

  2. Verwijder het oliefilter en gooi het weg. Plaats een nieuw oliefilter.

  3. Vul de motor met de opgegeven motorolie.

  4. Start de motor en laat deze ongeveer twee minuten stationair lopen.

  5. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

  6. Spoel de brandstoftank met verse, schone brandstof.

  7. Zet alle fittings van het brandstofsysteem vast.

  8. Zorg ervoor dat het luchtfilter grondig wordt gereinigd en een onderhoudsbeurt krijgt.

  9. Plak de luchtfilterinlaat en de uitlaat af met weerbestendige tape.

  10. Controleer de antivriesbescherming en vul het systeem bij met een oplossing die half uit water, half uit ethyleenglycol bestaat. Vul zoveel bij als nodig is met het oog op de plaatselijk te verwachten minimumtemperatuur.

  Problemen, oorzaak en remedie

  Hoe het diagnostische ACE-display werkt

  De machine is uitgerust met een elektronisch besturingssysteem dat de meeste functies van de machine regelt. Het besturingssysteem bepaalt welke functie nodig is voor de verschillende inputschakelaars (d.w.z. stoelschakelaar, contactschakelaar, enz.) en schakelt de outputs in om de solenoïdes of relais voor de vereiste functie van de machine te bekrachtigen.

  Om ervoor te zorgen dat het elektronische besturingssysteem de machine bestuurt zoals wordt vereist, moeten de solenoïdes en relais van de outputs zijn aangesloten en correct functioneren.

  Met behulp van de display van de Diagnostische ACE kunt u de elektrische functies van de machine controleren en herstellen.

  Controle of de interlockschakelaars functioneren

  1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking en zet de motor af.

  2. Verwijder de kap van het bedieningspaneel.

  3. Zoek de kabelboom en de kringloopstekker (Figuur 100).

   g020260
  4. Trek de kringloopstekker voorzichtig uit de stekker van de kabelboom.

  5. Bevestig de stekker van de Diagnostische ACE aan de connector van de kabelboom (Figuur 101).

   Note: Zorg ervoor dat de juiste overlay-sticker op het display van de Diagnostische ACE is geplaatst.

   g004140
  6. Draai het contactsleuteltje op AAN, maar start de motor niet.

   Note: De rode tekst op de overlay-sticker heeft betrekking op de inputschakelaars en de groene tekst op de outputs.

  7. De LED 'inputs getoond' op de kolom rechtsonder op de Diagnostische ACE moet oplichten. Als de LED 'outputs getoond' oplicht, moet u de tuimelschakelaar op de Diagnostische ACE indrukken om de LED 'inputs getoond' te laten oplichten.

   De Diagnostische ACE licht de LED op die hoort bij de inputschakelaar die wordt gesloten.

  8. Laat elke schakelaar afzonderlijk van de open naar de gesloten stand gaan (d.w.z. neem plaats op de stoel, trap het tractiepedaal in, enz.) en controleer of de juiste LED op de Diagnostische ACE gaat knipperen als de corresponderende schakelaar wordt gesloten. Herhaal deze procedure bij elke schakelaar die met de hand van de open in de gesloten stand kan worden gezet.

  9. Als de schakelaar wordt gesloten zonder dat de bijbehorende LED gaat branden, moet u alle kabels en aansluitingen naar de schakelaar controleren en/of de schakelaar doormeten met een weerstandsmeter of een multimeter. Vervang defecte schakelaars en repareer defecte kabels.

   Note: De Diagnostische ACE kan ook ontdekken welke solenoïdes of relais van de outputs zijn ingeschakeld. Dit is een snelle manier om vast stellen of het om een storing in het elektrische of het hydraulische systeem van de machine gaat.

  Controle van de outputfunctie

  1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

  2. Verwijder het inspectieluik op de zijkant van de bedieningsarm.

  3. Zoek de kabelboom en de kabelstekkers bij het besturingssysteem.

  4. Trek de kringloopstekker voorzichtig uit de stekker van de kabelboom.

  5. Bevestig de stekker van de Diagnostische ACE aan de connector van de kabelboom.

   Note: Controleer of de juiste overlay-sticker op het display van de Diagnostische ACE is geplaatst.

  6. Draai het contactsleuteltje op AAN, maar start de motor niet.

   Note: De rode tekst op de overlay-sticker heeft betrekking op de inputschakelaars en de groene tekst op de outputs.

  7. De LED 'outputs getoond' op de kolom rechtsonder op de Diagnostische ACE moet oplichten. Als de LED 'inputs getoond' oplicht, moet u de tuimelschakelaar op de Diagnostische ACE indrukken om de LED 'outputs getoond' te laten oplichten.

   Note: Het kan noodzakelijk zijn de LEDs 'inputs getoond' en 'outputs getoond' enige malen beurtelings te laten oplichten om de volgende stap uit te voeren. Om de LED's beurtelings te laten oplichten, drukt u de tuimelschakelaar nog een keer in. U mag dit zo vaak doen als nodig. Houd de knop niet ingedrukt.

  8. Neem plaats op de stoel en probeer de gewenste functie van de machine. Als de juiste output-LED gaan branden, duidt dit erop dat de ECM die functie inschakelt.

   Note: Als de juiste output-LEDs niet branden,moet u controleren of de vereiste inputschakelaars in de stand zijn gezet die nodig is om deze functie in te schakelen. Controleer of de schakelaar correct functioneert Als de output-LEDs branden zoals is gespecificeerd, maar de machine niet naar behoren werkt, duidt dit op een defect dat niet van elektrische aard is. Indien nodig repareren.

   Note: Als een outputschakelaar in de juiste stand staat en naar behoren functioneert, maar de output-LED's niet correct branden, duidt dit op een probleem in de ECM. In dit geval dient u contact op te nemen met uw erkende Toro verdeler voor hulp.

   Important: Het display van de Diagnostische ACE mag niet aangesloten blijven op de machine. Het display is niet bestand tegen de omstandigheden waarin de machine elke dag wordt gebruikt. Als u de Diagnostische ACE niet meer nodig hebt, moet u deze losmaken van de machine en de kringloopstekker weer bevestigen aan de stekker van de kabelboom. De machine werkt niet als de kringloopstekker niet op de kabelboom zit. Bewaar de Diagnostische ACE op een droge veilige plek in de werkplaats, niet op de machine.