Giriş

Bu makine, özel olarak görevlendirilmiş profesyoneller tarafından ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, üzerine binilerek kumanda edilen çok amaçlı bir makinedir. Öncelikle parklar, spor sahaları ve ticari alanlardaki çimlerin bakımını yapmak için tasarlanmıştır. Bu ürünün kullanım amacı dışında kullanılması size ve çevrenizdekilere zarar verebilir.

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Ürün emniyeti ve kullanımıyla ilgili eğitim materyalleri ile aksesuar bilgilerine erişmek, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine gidin.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde Yetkili bir Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini belirtir. Bu numaraları, ilgili alana yazın.

Important: Garanti, yedek parça ve diğer ürün bilgilerine erişmek için, seri numarası etiketindeki (varsa) QR kodunu mobil aygıtınızla taratabilirsiniz.

g299536

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (Şekil 2) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.

g000502

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. Önemli sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, Not sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

31900 ve 31901 modelleri ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylı bilgi için, ayrı olarak verilen Ürün Uygunluk Beyanı (DOC) sayfasını inceleyin.

31907 ve 31909 modelleri ilgili Avrupa direktiflerine uymamaktadır.

Kaliforniya Kamu Kaynakları Yasası Bölüm 4442 veya 4443 uyarınca, motorun, Bölüm 4442'de belirtildiği gibi iyi çalışır durumdaki bir kıvılcım tutucuyla donatılmadığı veya yangının önlenmesine uygun bir şekilde üretilip tasarlanmadığı takdirde orman, çalı veya çimle kaplı bir yerde kullanılması veya çalıştırılması yasaktır.

Ekteki motor kullanıcı kılavuzu, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve emisyon sistemleri, bakım ve garanti ile ilgili Kaliforniya Emisyon Kontrol Yönetmeliği hakkında bilgi vermek üzere sunulmuştur. Yedek parçalar motorun üreticisi kanalıyla sipariş edilebilir.

Uyarı

CALIFORNIA

Öneri 65 Uyarısı

Dizel motor egzozu ve içerdiği bazı maddelerin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğuştan rahatsızlıklara ve başka zararlara neden olduğu kayda geçirilmiştir.

Akü kutup başları, uçları ve ilgili aksesuarlar Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve başka zararlara neden olan kimyasal maddeler olarak kayda geçirilmiş kurşun ve kurşun bulunduran bileşenler içermektedir. Dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Güvenlik

31900 ve 31901 modelleri, ANSI B71.4-2017 standardına ve kurulum prosedürlerini eksiksiz tamamlayıp Uygunluk Beyanına göre CE Kitini taktığınız takdirde EN ISO 5395 standardına uygun tasarlanmıştır.

31907 ve 31909 modelleri, ANSI B71.4-2017 standardına göre tasarlanmıştır.

Genel Emniyet

Bu ürün, kişinin elleri ve ayaklarını koparabilir veya cisimler fırlatabilir. Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için daima tüm güvenlik talimatlarına uyun.

 • Motoru çalıştırmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzu’nu okuyun ve içeriğini özümseyin.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Ellerinizi ve ayaklarınızı döner parçalardan uzak tutun. Boşaltma açıklıklarından uzak durun.

 • Çocukları ve çevredekileri çalışma alanından uzak tutun. Çocukların makineyi çalıştırmasına asla izin vermeyin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

Bu makinenin hatalı kullanılması veya hatalı bakımı yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne Graphicçok dikkat edin. Bu talimatlara uyulmaması, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Graphic

Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, kullanıcının kolayca görebileceği emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya kaybolan etiketleri yenisiyle değiştirin.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal106-5976
decal106-9206
decal108-2073
decal115-8155
decal125-9688
decal127-0392
decal132-1316
decal133-8062
decal138-2765
decal138-7471
decal138-7473
decal139-6215
decal139-6224
decal139-6304
decal140-1460
decal140-3125
decal140-6632
decal144-0472
decal144-0518
decal144-3950

144-3952 etiketi: CE uyumlu ülkelerde kullanmak için 139-6215 etiketinin üzerine (CE Kiti Montaj Talimatlarında gösterildiği gibi) sabitleyin (sadece 31900 ve 31901 modelleri).

decal144-3952

Kurulum

Makinenin Sevkiyat Konteynerinden Çıkarılması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri
 1. Arka tekerlek göbeklerini palete sabitleyen vidaları sökün.

 2. Tahrik milini arka tekerleklere sabitleyen kablo bağını kesin.

 3. Arka tekerlekleri sevkiyat kasasından çıkarın.

 4. Denge çubuğunu yükseltin; bkz. Denge Çubuğunun Kaldırılması.

 5. Denge çubuğunun tepesine, tam orta kısmına bir ceraskal bağlayın ve makineyi yükseltin.

 6. Sevkiyat paletini makinenin alt kısmından çıkarın.

 7. Makinenin Arkasının Kaldırılması şeklinde gösterildiği gibi makinenin arka kısmının altına 2 adet kriko yerleştirin.

 8. Makineyi krikoların üzerine indirin.

Arka Lastiklerin Takılması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Arka tekerlek2
Küçük rondela (sadece 2 tekerlekten çekiş sistemi)2
Büyük rondela (sadece 2 tekerlekten çekiş sistemi)2
Cıvata (⅝ x 1-¼ inç) (sadece 2 tekerlekten çekiş sistemi)2
Toz kapağı (sadece 2 tekerlekten çekiş sistemi)2
Bijon somunu (sadece 4 tekerlekten çekiş sistemi)8
Diş kilitleme bileşiği
 1. Sevkiyat braketini aks milinden veya tekerlek göbeğinden çıkarın ve braketi atın.

 2. Lastikleri sevkiyat konteynerinden çıkarın, lastikleri konteynere sabitleyen 2 cıvatayı (⅝ x 1-¼ inç) büyük rondelaları yerinde bırakın.

 3. Her bir lastiği şu şekilde takın:

  • 2 tekerlekten çekişli makineler:

   1. Cıvataya (⅝ x 1-¼ inç) diş kilitleme bileşeni sürün.

   2. Küçük bir rondela, büyük bir rondela ve cıvata (⅝ x 1-¼ inç) kullanarak tekerleği aks miline sabitleyin (Şekil 3).

    g312833
   3. Cıvatayı 203 N∙m torkla sıkın.

   4. Toz kapağını tekerleğe takın (Şekil 3).

  • 4 tekerlekten çekişli makineler: 4 adet bijon somunu kullanarak tekerleği tekerlek göbeğine sabitleyin (Şekil 4).

   g299549
 4. Tekerlek bijonlarını iyice sıkın; bkz. Tekerlek Bijonlarının Sıkılması.

Ön Lastiklerin Sökülmesi

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Note: Kaldırma kollarını düzgün takabilmek için bu işlemi yapmanız gerekir.

 1. Bijon somunlarını gevşetip sökün (Şekil 12).

  g299550
 2. Tekerlekleri tekerlek göbeklerinden sökün (Şekil 12).

Kaldırma Kolu Grubunun Takılması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Sağ kaldırma kolu1
Sol kaldırma kolu1
Büyük pim2
Cıvata (⅜ x 2-¾ inç)2
Somun (⅜ inç)6
Küçük pim2
Sensör braketi1
Taşıyıcı cıvata2
Cıvata (⅜ x 1-¼ inç)2
Gresörlük2

Note: Gerekiyorsa, kaldırma kollarını takmak için birinden yardım isteyin.

 1. Kaldırma kollarını sevkiyat kasasından çıkarın.

 2. 2 büyük pim kullanarak kaldırma kollarını makine şasisine takın (Şekil 6).

  g312023
 3. Gresörlüğü büyük pimlere takın (Şekil 6).

 4. 2 somunu (⅜ inç) ve 2 cıvatayı (⅜ x 2-¾ inç) kullanarak büyük pimleri şasiye sabitleyin (Şekil 7).

  g295767
 5. 2 taşıyıcı cıvata ve 2 somun (⅜ inç) kullanarak sensör braketini sağ kaldırma koluna sabitleyin (Şekil 8).

  Note: Sensör braketinin sensörle çakışmadığından emin olun.

  g312028
 6. Hidrolik silindirleri kaldırma kollarına sabitlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Hidrolik manifoldunun altına bir boşaltma kabı yerleştirin (Şekil 9 şeklinde gösterilmiştir).

   Note: Kaldırma silindirlerini manuel olarak toplayabilmek için az miktarda hidrolik sıvısı boşaltmanız gerekir.

   g299920
  2. Hidrolik manifoldunun C1 portuna bağlanmış hortum döner somununu gevşetin (Şekil 10).

   g312025
  3. Konik bir pim zımbası kullanarak silindir çubuğu deliklerini kaldırma kolu delikleriyle hizalayın (Şekil 11).

   Note: Hizalamaya destek olması için kaldırma kolunu sonuna kadar yükseltin.

   g312026
  4. 2 cıvata (⅜ x 1-¼ inç), 2 somun (⅜ inç) ve 2 küçük pim kullanarak kaldırma kollarını silindire sabitleyin (Şekil 11).

  5. C1 portundaki hortum döner somununu 41 N∙m torkla sıkın.

   Note: Hortumun bükülmesini önlemek için bir destek anahtarı kullanın.

 7. Bağlantı pimi mafsallarına ve kaldırma kolu pim mafsallarına gres sürün; bkz. Yatakların ve Burçların Yağlanması.

Ön Lastiklerin Takılması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri
 1. Önceden söktüğünüz bijon somunlarını kullanarak lastikleri tekerlek göbeklerine sabitleyin Şekil 12.

  g299550
 2. Tekerlek bijonlarını iyice sıkın; bkz. Tekerlek Bijonlarının Sıkılması.

Bağlama Braketinin Takılması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Bağlama braketi1
Cıvata (⅜ x 3-¼ inç)2
Somun (⅜ inç)2

2 cıvatayı (⅜ x 3-¼ inç) ve 2 somunu (⅜ inç) kullanarak bağlama braketini platforma sabitleyin (Şekil 13).

g299562

Koltuğun Takılması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Koltuk Kiti (ayrı olarak sipariş edilir; yetkili Toro distribütörünüze başvurun)1

Koltuğu takın; bkz. Koltuk Kiti Montaj Talimatları.

Direksiyonun Takılması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Direksiyon1
Kapak1
 1. Direksiyonu sevkiyat kasasından çıkarın (Şekil 14).

  g307379
 2. Direksiyon milinin fiberli somununu ve rondelasını sökün.

  Note: Köpük ayar pulunu direksiyon milinin üzerinde bırakın (Şekil 14).

 3. Direksiyonu ve rondelayı, direksiyon milinin üzerine kaydırın (Şekil 14).

 4. Fiberli somunu kullanarak direksiyonu direksiyon miline sabitleyin. Fiberli somunu 27 ila 35 N·m torkla sıkın.

 5. Kapağı direksiyona takın (Şekil 14).

Ses Etiketinin Takılması

31907 ve 31909 Modelleri

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Ses etiketi (Parça no. 144-0512)1

31907 ve 31909 modellerinde, ses etiketini (Parça No. 144-0512) Şekil 15 şeklinde görüldüğü gibi model yılı etiketinin yanına takın.

Yüzeyin kuru ve temiz olduğundan emin olun.

g353549

Tamponun Takılması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Tampon1
Cıvata (⅜ x 2-¾ inç)2
Cıvata (⅜ x 3-¼ inç)4
Somun (⅜ inç)6
 1. Tamponu sevkiyat kasasından çıkarın.

 2. 4 cıvata (⅜ x 3-¼ inç) ve 4 somun (⅜ inç) kullanarak, Şekil 16 şeklinde gösterildiği gibi tamponun üst kısmını makine şasisine gevşek bir şekilde sabitleyin.

  g302775
 3. 2 cıvata (⅜ x 2-¾ inç) ve 2 somun (⅜ inç) kullanarak, Şekil 16 şeklinde gösterildiği gibi tamponu makine şasisinin alt kısmına gevşek bir şekilde sabitleyin.

 4. Donanımı sıkın.

Denge Çubuğu Konumunun Ayarlanması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Denge çubuğunu yükseltin; bkz. Denge Çubuğunun Kaldırılması.

Akünün Bağlanması

Sadece 31900, 31901 ve 31907 Modelleri

Aküyü bağlayın; bkz. Akünün Bağlanması.

Ataşmanın Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

İsteğe bağlı ataşman (ayrı olarak sipariş edilir; yetkili Toro distribütörünüze başvurun)1
Düz başlı vida (⅜ inç)2
Rondela (⅜ inç)2
Flanşlı kilit somunu (⅜ inç)2

Important: Ataşmanlar arasında değişim yapacağınız zaman, söz konusu ataşmana uygun arka ağırlıkların parça numarasını yetkili Toro distribütörünüzle teyit edin.

Ön ataşmanı takın (örn. kesme ünitesi, harman döven, küreme bıçağı veya fan); aşağıdaki adımları uygulayın ve ek montaj talimatları için ilgili ataşmanın Kullanma Kılavuzuna başvurun.

 1. Tahrik milini destekleyerek, tahrik mili pimini direksiyon valfi montaj braketine sabitleyen kapaklı vidayı ve kilitleme somununu sökün (Şekil 17) ve tahrik milini dikkatle indirin.

  Note: Kapaklı vidayı ve kilit somununu atın.

  g340623
 2. PTO milinin düzgün hizalandığını kontrol edin; bkz. PTO Tahrik Milinin Hizalanması.

 3. Size yardımcı olacak bir kişiyi koltuğa oturtun, anahtarı AçıK konumuna getirin ve kaldırma kollarına bastırırken ataşman kaldırma anahtarını kullanarak kaldırma kollarını indirin.

 4. Kaldırma kolundaki delikleri, ataşmanın Montaj Talimatlarında açıklandığı gibi ataşman kolundaki deliklerle hizalayın.

 5. Tahrik mili pimindeki kamaları ataşman giriş mili kamalarının üzerine hizalayın (Şekil 18) pimi milin üzerine kaydırın.

  g340624
 6. Bir rondela (⅜ inç) ve tahrik mili pimindeki delik (Şekil 19) üzerinden düz başlı kapaklı bir vida (⅜ x 2-¼ inç) takın ve kapaklı vidayı flanşlı bir kilit somunuyla (⅜ inç) sabitleyin.

  g340626
 7. Bir rondela (⅜ inç) ve tahrik mili pimindeki delik (Şekil 19) üzerinden karşı taraftan düz başlı kapaklı bir vida (⅜ x 2-¼ inç) takın ve kapaklı vidayı flanşlı bir kilit somunuyla (⅜ inç) sabitleyin.

 8. Kilit somunlarını, değişken bir sıkma düzeniyle kademeli olarak 61 N∙m torkla sıkın.

Sıvı Seviyelerinin Kontrolü

Motoru ilk kez çalıştırmadan önce şu sıvı seviyesi kontrollerini yapın:

Lastik Hava Basıncı Kontrolü

Lastik hava basıncını kontrol edin; bkz. Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi.

Important: İyi bir kesim kalitesi ve optimum makine performansı sağlamak için tüm lastiklerde basıncı koruyun. Lastikleri gereğinden az şişirmeyin.

CE kitinin takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

CE Kiti (ayrı olarak sipariş edilir; yetkili Toro distribütörünüze başvurun)1

Bu makineyi CE standartlarına uyan bir ülkede kullanıyorsanız CE kitini takın; Montaj Talimatlarına bakın.

Arka Ağırlığın Eklenmesi

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Ağırlık – 19 kg (modelinize göre değişir)
Ağırlık – 6 kg (modelinize göre değişir)
Ağırlık Braket Kiti (gerekiyorsa)1
Ağırlık – 11 kg (modelinize göre değişir)

Her bir makineyle birlikte gönderilen ağırlık için aşağıdaki tabloya bakın:

ModelGönderilen Arka Ağırlık
319002 ağırlık (her biri 19 kg)
319011 ağırlık (19 kg)
319070 ağırlık
319095 ağırlık (her biri 19 kg) ve 2 ağırlık (her biri 6 kg)

Gerekli Arka Ağırlığın Belirlenmesi

Makinenizde, çekiş ünitesi ve ataşman kombinasyonunuza uygun minimum miktarda arka ağırlık olmasını sağlayın. 31900, 31901 ve 31907 modellerinde, daha iyi bir eğim performansı için daha fazla arka ağırlık da ekleyebilirsiniz.

Note: CE Kiti taktıysanız, çekiş ünitesi ve ataşman kombinasyonunuza uygun eğim etiketini görmek için Kitin Montaj Talimatlarına bakın. Doğru miktarda arka ağırlık eklendiğinden emin olun (yani, gerekli eğim standardını veya gelişmiş eğim performansını karşılayacak bir ağırlık miktarı).

Gereken Minimum Arka Ağırlık

Çekiş Ünitesi Model NumarasıAtaşman Model Numarası veya AdıGereken Ağırlık Sayısı
19 kg6 kg11 kgToplam
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319742002
31970, 31971, 31974 ve Güneşlikli3003
31972, 31973, 319753003
31972, 31973, 31975 ve Güneşlikli4004
028354004
02835 ve Güneşlikli5005
M-B Döner Süpürge4004
MSC23345 ve 31990*5207
M-B Döner Süpürge ve 31990*52310
Erskine Kar Püskürtme Makinesi ve 31990*5229
3190131970, 31971, 319741001
31970, 31971, 31974 ve Güneşlikli2002
31972, 31973, 319752002
31972, 31973, 31975 ve Güneşlikli3003
028353003
02835 ve Güneşlikli3003
M-B Döner Süpürge4004
MSC23345 ve 31990*5005
M-B Döner Süpürge ve 31990*52310
Erskine Kar Püskürtme Makinesi ve 31990*5229
3190731970, 3197100 00
31970, 31971 ve Güneşlikli0000
31972, 319731001
31972, 31973 ve Güneşlikli2002
028351001
02835 ve Güneşlikli2002
M-B Döner Süpürge1001
MSC23345 ve 31990*5207
M-B Döner Süpürge ve 31990*
Erskine Kar Püskürtme Makinesi ve 31990*
3190931970, 319715207
31972, 31973
02835
MSC23345
M-B Döner Süpürge
Erskine Kar Püskürtme Makinesi
*31990 Modeli, Kış Kabinidir. Belirtilen ağırlık gerekliliği, aynı anda hem Kış Kabini hem de bir ataşman (örn. kar püskürtme makinesi veya döner süpürge) takılmış bir makine içindir. 

Gelişmiş Eğim Performansı için Gereken Arka Ağırlık

Çekiş Ünitesi Model NumarasıAtaşman Model Numarası veya AdıGereken Ağırlık Sayısı
19 kg6 kg11 kgToplam
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319745005
31970, 31971, 31974 ve Güneşlikli505
31972, 31973, 31975505
31972, 31973, 31975 ve Güneşlikli505
02835505
02835 ve Güneşlikli527
3190131970, 31971, 319745207
31970, 31971, 31974 ve Güneşlikli50 5
31972505
31973, 31975527
31972, 31973, 31975 ve Güneşlikli505
02835527
02835 ve Güneşlikli527
3190731970, 319715207
31970, 31971 ve Güneşlikli404
31972, 31973505
31972, 31973 ve Güneşlikli303
02835325
02835 ve Güneşlikli202

Arka ağırlık eklemeniz gerekirse, ek ağırlıklar için yetkili Toro distribütörünüze danışın ve aşağıdaki montaj prosedürlerini inceleyin:

19 kg Ağırlıklar Ekleme

 1. Ağırlık kilidi çubuğunu tampona sabitleyen donanımı gevşetin.

  g299565
 2. Gerekli miktarda ağırlık ekleyin.

 3. Ağırlığı tampona sabitlemek için ağırlık kilidi çubuğu donanımını sıkın.

6 kg Ağırlıklar Ekleme

 1. Aşağıdaki parçaları sipariş etmek için yetkili Toro distribütörünüze danışın:

  Parça AdıMiktarParça Numarası
  Vida (⅜ x 3-½ inç)2116-4701
  Rondela2125-9676
  Somun (⅜ inç)2104-8301
 2. Donanımı kullanarak ağırlıkları tampona sabitleyin (Şekil 21).

  g324822

11 kg Ağırlıklar Ekleme

Maks. 2 ağırlık (her biri 11 kg) gerektiren çekiş ünitesi/ataşman konfigürasyonları için:

 1. Ağırlık Braketi Kiti (Parça No. 144-0480) sipariş etmek için yetkili Toro distribütörünüze danışın.

 2. Ağırlık Braketi Kitini takın; kitin Montaj Talimatlarını inceleyin.

2 ağırlıktan daha fazla ağırlık (her biri 11 kg) gerektiren çekiş ünitesi/ataşman konfigürasyonları için: [örn. MSC23345 ve 31990 ile donatılmış Model 31900 çekiş ünitesi]

 1. Aşağıdaki parçaları sipariş etmek için yetkili Toro distribütörünüze danışın:

  Parça AdıMiktarParça Numarası
  Cıvata (⅜ x 4 inç)2323-16
  Somun (⅜ inç)23256-3
  Ağırlık (11 kg)1144-0484-03
  Ağırlık Braketi Kiti (montaj donanımı ve 2 ağırlık dahildir)1144-0480
 2. Mevcut durumunuza göre aşağıdaki adımları uygulayın:

  Note: Bu adımlar için bkz. Şekil 22.

  • Henüz takılmamış olan Ağırlık Braketi Kitleri için:

   1. Cıvataları (⅜ x 4 inç) ve somunları (⅜ inç) kullanarak 3 ağırlığı brakete sabitleyin (Şekil 22).

   2. Ağırlık braketini makineye sabitlemek için altıgen cıvataları ve somunları (Kite dahildir) kullanın (Şekil 22).

  • Önceden takılmış olan Ağırlık Braketi Kitleri için:

  1. Ağırlık braketini makineden sökün (Şekil 22).

   Donanımı muhafaza edin.

  2. Ağırlıkları brakete sabitleyen mevcut donanımı yerinden çıkarın.

  3. Cıvataları (⅜ x 4 inç) ve somunları (⅜ inç) kullanarak 3 ağırlığı brakete sabitleyin (Şekil 22).

  4. Ağırlık braketini makineye sabitlemek için, daha önce söktüğünüz donanımı kullanın (Şekil 22).

g331756

Ataşmanın Ağırlık Transferinin Ayarlanması

Bu prosedürü yalnızca, standart döner kesme ünitelerinden farklı bir ataşman (örn. kar püskürtme makinesi, bıçak veya harman döven) takıyorsanız uygulayın.

Ataşmanın ağırlığını çekiş ünitesine aktarmak için kullanılan hidrolik basıncını, hidrolik manifoldunun ağırlık transfer valfini ayarlayarak değiştirebilirsiniz. En yüksek performans için, ağırlık transfer valfini, hem bozuk zeminlerde ataşmanın sıçrama hareketi en aza indirilecek hem de zorlu zeminlerde ataşman zorlukla ilerlemeyecek veya hızla yere inmeyecek biçimde ayarlayın.

 • Bozuk bir zeminde makineyi sürerken ataşmanın çizgi takip performansını artırmak için, hidrolik manifoldunda ağırlık transfer (hidrolik) basıncını düşürün.

  Note: Ataşmanın tekerleklerinin veya kar püskürtme makinesinin ön kenarının yerle teması kesilirse ağırlık transfer valfi basıncı çok yükselir.

 • Düz çim kesiyorsanız, kesme ünitesi çimi sıyırıyorsa, yandan yana kesim kalitesi aynı değilse veya kar püskürtme makinesinin ön kenarı aşırı derecede sıyırma yapıyorsa, hidrolik manifoldunda ağırlık transfer basıncını yükseltin.

  Note: Ağırlık transfer basıncı yükseltilince ağırlık da ataşmandan çekiş ünitesinin tekerleklerine aktarılır, bu da çekiş ünitesinin çekiş gücünü artırır.

Ağırlık transfer basıncını şöyle ayarlayın:

 1. Makineyi 10 dakika çalıştırın.

  Note: Bu sayede hidrolik sıvısı ısınacaktır.

 2. Makineyi düz bir zemine park edin, ataşmanı indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı kontaktan çıkarın.

 3. Makinenin altında kaldırma manifoldunu bulun (Şekil 23).

  g299920
 4. Test portuna (G1 etiketli olan; bkz. Şekil 24) bir basınç göstergesi bağlayın.

  g299924
 5. Kaldırma manifoldu tarafında, kapağı test portundan (G1 etiketli olan; bkz. Şekil 24) çıkarın.

 6. Ağırlık transfer makarasının ucundaki sıkıştırma somununu gevşetin (LC etiketli olan; bkz. Şekil 24).

 7. Motoru çalıştırın, gaz kolunu YüKSEK RöLANTI konumuna getirin.

 8. Altıgen lokma anahtarını kullanarak, ağırlık transfer makarasının karşı ağırlık valfini, basınç göstergesinde istenen basınç gösterilene kadar ayarlayın; ataşman için tavsiye edilen basınç ayarını görmek için aşağıdaki tabloya bakın.

  • Basıncı yükseltmek için ayar vidasını saat yönünde döndürün.

  • Basıncı düşürmek için ayar vidasını saatin aksi yönünde döndürün.

  AtaşmanAğırlık Transfer Basıncı
  Döner kesme ünitesi17,24 bar
  Harman Dövenli Çim Biçme Makinesi (Model No. 02835)13,79 bar
  Kar Püskürtme Makinesi17,24 bar
  Kar Küreme Bıçağı (Model No. MSC23345)13,79 bar
  Döner Süpürge (1,5 m)17,24 bar
 9. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

 10. Ağırlık transfer makarasının ucundaki sıkıştırma somununu 13 ila 16 N∙m torkla sıkın.

 11. Kapağı test portuna takın.

 12. Basınç göstergesini test portundan çıkarın.

Ürüne genel bakış

g219621

Hareket Pedalı

Note: Makineyi kullanmaya başlamadan önce koltuk konumunu ayarlayın. Koltuk ayarlama talimatları için koltuk kitinin Montaj Talimatlarına bakın.

Makineyi öne veya arkaya hareket ettirmek için hareket pedalını (Şekil 26) kullanın.

 • Makineyi ileri hareket ettirme: Parmaklarınızın ucuyla pedalın en üst kısmına basın.

 • Makineyi geri hareket ettirme: Parmaklarınızın ucuyla pedalın en alt kısmına basın.

Note: Topuğunuzu platformda tutup parmaklarınızın ucuyla pedala basarak sabit bir konum elde edebilirsiniz.

Yürüyüş hızı, pedala ne kadar ileri basıldığı ile doğru orantılıdır. Maksimum yürüyüş hızı için, gaz kolu HıZLı konumundayken çekiş pedalına sonuna kadar basmanız gerekir. Maksimum ileri hızlar şöyledir:

 • Model No. 31900 ve 31901: 21 km/sa

 • Model No. 31907 ve 31909: 24 km/sa

Ağır yük altındayken veya bir yokuş çıkıyorken maksimum güç elde etmek için, motor devrini yüksek tutmak amacıyla çekiş pedalına hafifçe basarak gaz kolunu HıZLı konumuna getirin. Motorun devri aniden düşmeye başladığında, çekiş pedalından ayağınızı yavaşça çekip motor devrinin yükselmesine izin verin.

g219608

Ayarlı Direksiyon Kolu

Direksiyonu kendinize doğru yatırmak için ayarlı direksiyon kolunu (Şekil 26) aşağı itin ve direksiyon kolonunu kendinize doğru çekin. Direksiyon kolonu direksiyonu rahatça tutabileceğiniz bir konuma gelince kolu bırakın.

Park Freni

Motoru her durdurduğunuzda, makinenin kazayla hareket etmesini önlemek için park frenini etkinleştirin (şek. 16).

 • Park frenini etkinleştirin: Kolu yukarı, ETKIN konumuna çekin.

  g219574
 • Park frenini devre dışı bırakın: Kolun en üst kısmındaki düğmeye baş parmağınızla basın ve kolu aşağı, DEVRE Dışı konumuna indirin.

  Note: Kol tamamen inmezse, hareket pedalını etkinleştirdiğiniz zaman makinenin motoru durur.

Konsol

Konsol kontrollerinin açıklaması için aşağıdaki bölümlere bakın (Şekil 28).

g300409

Ataşman Kaldırma Anahtarı

Ataşman kaldırma anahtarı ataşmanı en yüksek konuma (TAşıMA konumu) yükseltir ve en alçak konuma (ÇALışMA konumu) indirir.

 • Ataşmanı yükseltmek için: Anahtarın arka kısmına basın.

 • Ataşmanı indirmek için: Anahtarın ön kısmına basın.

Makineyi farklı yerler arasında taşıyacağınız zaman ataşmanı TAşıMA konumuna yükseltin. Makineyi kullanmadığınız zamanlarda ataşmanı ÇALışMA konumuna indirin.

PTO Şalteri

 • PTO'yu etkinleştirmek için: Şalteri yukarı çekin.

 • PTO'yu devre dışı bırakmak için: Şalteri aşağı itin.

PTO'yu sadece PTO ataşmanı ÇALışMA konumundayken (tahrik mili bağlı olarak yere indirilmiş) ve çalışmaya hazır olduğunuzda etkinleştirmeniz gerekir.

Note: PTO şalteri AçıK konumdayken kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız makine motoru durduracaktır; bkz. PTO Özelliğinin Sıfırlanması.

Anahtarlı Şalter

Anahtarlı şalterin 3 konumu vardır: KAPALı, AçıK/ÖN ISıTMA ve MARş.

Motoru çalıştırmak veya durdurmak [bkz. Motoru Çalıştırma veya Motorun Durdurulması] ya da ekrandaki bilgileri incelemek [bkz. Ekrandaki Bilgilerin Anlaşılması] için bu anahtarı kullanabilirsiniz.

Gaz Kontrolü

Gaz kontrolü motor devrini ayarlar.

 • Motor devrini yükseltmek için: Kolu ileri oynatın.

 • Motor devrini düşürmek için: Kolu geri oynatın.

Buji Anahtarı

Soğuk bir motorun çalıştırılmasını kolaylaştırmak için buji anahtarını kullanın.

Gösterge Ekranı

Gösterge ekranı, makinenin çalışma durumu, çeşitli arıza teşhis bilgileri ve diğer bazı bilgiler gibi makineniz hakkında çeşitli bilgiler sunar.

Ekranda sunulan diğer bilgileri de görmek için bkz. Ekrandaki Bilgilerin Anlaşılması.

Gösterge Ekranı Düğmesi

Kabin Kontrolleri

Kabinle Donatılmış Makineler
g320790

Ön Cam Silecek Anahtarı

Ön cam sileceklerini çalıştırmak veya durdurmak için anahtarı (Şekil 29) kullanın.

Fan Kontrol Düğmesi

Fan hızını düzenlemek için fan kontrol düğmesini (Şekil 29) döndürün.

Lamba Anahtarı

Tepe lambasını açmak veya kapatmak için anahtarı (Şekil 29) kullanın.

Sıcaklık Kontrol Düğmesi

Kabindeki hava sıcaklığını düzenlemek için sıcaklık kontrol düğmesini (Şekil 29) döndürün.

Klima Anahtarı

Klimayı çalıştırmak veya durdurmak için anahtarı (Şekil 29) kullanın. Klima hava akışını kontrol etmek için fan kontrol düğmesini kullanın.

Klima çalışınca devridaim menfezlerini (Şekil 29) açın.

Note: Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

g334796
AçıklamaŞekil 30 referans Boyut veya Ağırlık
Denge çubuğu yukarıdayken yükseklik D200 cm
Denge çubuğu aşağıdayken yükseklikC111 cm
Kabinle birlikte yükseklik (31909 Modeli)J226 cm
Toplam uzunluk (arka ağırlıklar takılıyken) [31900, 31901 ve 31909 modelleri]Ataşman takılıyken GMaks. 332 cm
Sadece çekiş ünitesiIMaks. 272 cm
Toplam uzunluk (arka ağırlıklar takılmamışken) [Model 31907]Ataşman takılıykenFMaks. 312 cm
Sadece çekiş ünitesiHMaks. 253 cm
Toplam genişlik (ataşman takılıyken)BBkz. Genişlik Değerleri.
Dingil aralığı uzunluğuE132 cm
Ön teker lastik sırtı genişliği31900 ve 31901 ModelleriA132 cm
31907 ve 31909 Modelleri136 cm
Arka tekerlek lastik sırtı genişliği 31900 Modeli 122 cm
31901, 31907 ve 31909 modelleri 128 cm
Yerden yükseklik31900 ve 31901 Modelleri 20 cm
31907 ve 31909 Modelleri 21 cm
Net ağırlık31900 Modeli 794 kg
31901 Modeli 792 kg
31907 Modeli 836 kg
31909 Modeli 1106 kg

Genişlik Değerleri

Donanımlar takılı kesme ünitenize ilişkin genişlik ölçümleri için aşağıdaki tabloya bakın:

Kesme ÜnitesiGenişlik
31970 Modeli198 cm
31971 Modeli168 cm
31972 Modeli228 cm
31973 Modeli198 cm
31974 Modeli158 cm
31975 Modeli188 cm
02835 Modeli (Harman Dövenli)218 cm

Ek Parçalar/Aksesuarlar

Makinenin işlevlerini geliştirmek ve çoğaltmak için makineyle birlikte kullanılabilecek çeşitli Toro onaylı ek parça ve aksesuarlar mevcuttur. Onaylanmış tüm ek parça ve aksesuarların bir listesi için Yetkili Toro Bayinize veya distribütörünüze ulaşın ya da www.Toro.com adresine gidin.

Optimum performansı elde etmek için sadece orijinal Toro yedek parçaları ve aksesuarları kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parça ve aksesuarlar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Çocukların ve eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına veya bakım yapmalarına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatör yaşını sınırlandırabilir. Makine sahibi, tüm operatör ve bakım teknisyenlerinin eğitimini sağlamaktan sorumludur.

 • Ekipmanı güvenli şekilde çalıştırmayı, operatör kontrollerini ve güvenlik işaretlerini öğrenin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

 • Makineyi hızla durdurmayı ve motorunu kapatmayı öğrenin.

 • Operatörün mevcudiyet kontrollerinin, güvenlik anahtarlarının ve koruyucuların takılı ve düzgün çalışır durumda olduğundan emin olun. Bunlar düzgün çalışmıyorsa makineyi çalıştırmayın.

 • Biçmeye başlamadan önce, bıçakların, bıçak cıvatalarının ve kesme tertibatının iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için makineyi kontrol edin. Dengeyi korumak için aşınmış veya hasarlı bıçakları ve cıvataları takımlar halinde değiştirin.

 • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesnelerden temizleyin.

Yakıt Güvenliği

 • Yakıtı kullanırken son derece dikkatli olun. Yakıt yanıcıdır ve buharı da patlayıcıdır.

 • Tüm sigara, puro, pipo ve diğer tutuşturucu kaynakları söndürün.

 • Sadece onaylanmış bir yakıt kabı kullanın.

 • Motor çalışırken veya sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın veya yakıt deposunu doldurmayın.

 • Yakıt ekleme veya boşaltma işlemlerini kapalı bir alanda yapmayın.

 • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

 • Yere yakıt dökerseniz, motoru çalıştırmayı denemeyin; yakıt buharı yok olana kadar herhangi bir ateşleme kaynağını etkinleştirmekten kaçının.

Makinenin Günlük Kontrolleri

Her gün, makineyi çalıştırmadan önce aşağıdaki makine sistemlerini kontrol edin:

Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.
  • Lastik hava basıncı değerleri (2 tekerlekten çekişli makineler):

   • Ön lastikler: 1,38 bar

   • Arka lastikler: 1,93 bar

  • Lastik hava basıncı değerleri (4 tekerlekten çekişli makineler): 1,38 bar

  Tehlike

  Düşük lastik basıncı makinenin tepe yamacı dengesini azaltır. Bu da yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir devrilmeye sebep olabilir.

  Lastikleri gereğinden az şişirmeyin.

  Ön ve arka lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin. Lastik hava basıncını gerekli pozisyona getirmek için hava ekleyin veya çıkarın.

  Important: İyi bir kesim kalitesi ve optimum makine performansı sağlamak için tüm lastikleri doğru basınç seviyesinde tutun.Makineyi çalıştırmadan önce tüm lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.

  g001055

  Yakıt Ekleme

  Yakıt Özellikleri

  Important: Sadece düşük veya ultra düşük kükürtlü dizel yakıt kullanın.Aşağıdaki tedbirlere uymamak motora hasar verebilir.

  • Dizel yakıt yerine asla kerosen veya benzin kullanmayın.

  • Dizel yakıtı asla kerosen veya kullanılmış motor yağıyla karıştırmayın.

  • Yakıtı asla iç kısmı çinko kaplamalı kaplarda saklamayın.

  • Yakıt katkıları kullanmayın.

  • Sadece temiz ve yeni dizel yakıt veya biyodizel yakıt kullanın.

  • Yakıtın tazeliğini koruması için, en fazla 180 gün içinde kullanılacak miktarlarda yakıt satın alın.

  Petrodizel

  Setan Derecesi: 40 veya üzeri

  Kükürt İçeriği: Düşük kükürt (<500 ppm) veya ultra düşük kükürt (<15 ppm)

  -7°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz tipi dizel yakıt (No. 2-D), bu sıcaklığın altında ise kış tipi dizel yakıt (No. 1-D veya No. 1-D/2-D karışımı) kullanın.

  Note: Daha düşük sıcaklıklarda kış sınıfı yakıt kullanılması daha düşük bir parlama noktası ve daha iyi soğukta akma özellikleri sağlar, bu da hem motoru çalıştırmayı kolaylaştırır hem de yakıt filtresinin tıkanmasını azaltır.-7°C'nin (20°F) üzerindeki sıcaklıklarda yaz sınıfı yakıt kullanılması yakıt pompası ömrünün uzatılmasına katkıda bulunur ve kış sınıfı yakıta kıyasla daha yüksek güç elde edilmesine yardımcı olur.

  Biyodizel

  Bu makine B20’ye kadar (%20 biyodizel,%80 petrodizel) biyodizel karıştırılmış yakıt da kullanabilir.

  Kükürt İçeriği: Ultra düşük kükürt (<15 ppm)

  Biyodizel yakıt özellikleri: ASTM D6751 veya EN14214

  Karıştırılmış yakıt özellikleri: ASTM D975, EN590 veya JIS K2204

  Important: Yakıtın petrodizel kısmı ultra düşük kükürtlü olmalıdır.

  Aşağıdaki önlemleri dikkate alın:

  • Biyodizel yakıt karışımları boyalı yüzeylere hasar verebilir.

  • Soğuk havalarda B5 (%5 biyodizel içeriği) veya daha düşük oranlı bir karışım kullanın.

  • Zaman içinde bozunabileceklerinden, yakıtla temas eden contaların, hortumların ve keçelerin durumunu takip edin.

  • Biyodizel karışımlara geçildikten sonra yakıt filtresi bir süre tıkanabilir.

  • Biyodizel hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz yetkili Toro distribütörünüze danışın.

  Yakıt Deposunu Doldurma

  Yakıt Deposu Kapasitesi: 45 lt

  Note: Mümkünse her kullanımdan sonra yakıt tankını doldurun, bu sayede yakıt deposunda yoğuşma oluşumu azalacaktır.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin (Şekil 32), park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Yakıt deposu kapağını çıkarın.

  3. Yakıt deposunu, yakıt göstergesi kadranında deponun tam dolu olduğu gösterilene kadar belirtilen tipte yakıtla doldurun.

  4. Kapağı yakıt deposuna sabitleyin.

  g287495

  Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Kilitleme sistemini kontrol edin.
 • Emniyet kilidi sisteminin amacı, hareket pedalı boş konumda ve PTO şalteri KAPALı konumda olmadığı sürece motorun çalıştırılmasını veya marş almasını önlemektir. Ayrıca, şu durumlarda da motor durdurulacaktır:

  • PTO şalteri AçıK konumdaysa ve siz koltukta değilseniz.

  • Hareket pedalına basılmışsa fakat siz koltukta değilseniz.

  • Hareket pedalına basılmışsa ve park freni etkinse.

  Dikkat

  Emniyet kilidi şalterlerinin bağlantısı kesilmişse veya şalterlerde hasar varsa makine, beklenmedik şekilde çalışabilir ve bu da kişisel yaralanmalara sebep olabilir.

  • Kilit şalterlerini kurcalamayın.

  • Her gün makineyi çalıştırmadan önce anahtarların çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve hasarlı anahtarları değiştirin.

  1. PTO şalterini KAPALı konumuna getirin ve ayağınızı hareket pedalından çekin.

  2. Anahtarlı şalteri MARş konumuna getirin. Motor çalışırsa 3 adımına geçin.

   Note: Motor çalışmazsa, emniyet kilidi sisteminde bir arıza olabilir.

  3. Motor çalışıyorken koltuktan kalkın ve PTO şalterini AçıK konumuna getirin. Motor 2 saniye içinde durmalıdır. Motor duruyorsa 4 adımına geçin.

   Important: Motor durmuyorsa, emniyet kilidi sisteminde bir arıza var demektir. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.

  4. Motor çalışıyorken ve PTO şalteri KAPALı konumuna ayarlanmışken koltuktan kalkın ve hareket pedalına basın. Motor 2 saniye içinde durmalıdır. Motor duruyorsa 5 adımına geçin.

   Important: Motor durmuyorsa, emniyet kilidi sisteminde bir arıza var demektir. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.

  5. Park frenini etkinleştirin. Motor çalışıyorken ve PTO şalteri AçıK konumuna ayarlanmışken hareket pedalına basın. Motor 2 saniye içinde durmalıdır. Motor duruyorsa anahtar sorunsuz çalışıyor ve emniyet kilidi sistemi makinenin çalışması için hazır demektir.

   Important: Motor durmuyorsa, emniyet kilidi sisteminde bir arıza var demektir. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.

  Denge Çubuğunun Ayarlanması

  Uyarı

  Makinenin devrilmesi yaralanma veya ölüme yol açabilir.

  • Denge çubuğunu, yüksekte kilitlenmiş konumda tutun.

  • Emniyet kemerinizi takın.

  Uyarı

  Denge çubuğu indirildiğinde araç devrilmelere karşı korumasızdır.

  • Makineyi, denge çubuğu indirilmiş olarak engebeli arazide veya yamaçlarda kullanmayın.

  • Denge çubuğunu sadece çok gerekliyse indirin.

  • Denge çubuğu indirilmiş durumdayken emniyet kemerini takmayın.

  • Yavaş ve dikkatli bir şekilde sürün.

  • İhtiyaç kalmadığı anda denge çubuğunu kaldırın.

  • Herhangi bir nesnenin altından geçmeden önce yer seviyesinden yüksekteki engelleri (çalılar, kapı aralıkları, elektrik telleri) kontrol edin ve onlara temas etmeyin.

  Denge Çubuğunun İndirilmesi

  Important: Denge çubuğunu sadece çok gerekliyse indirin.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, kesme ünitesini zemine indirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkartın.

  2. Denge çubuğundaki kopilyaları ve pimleri çıkarın (Şekil 33).

  3. Denge çubuğunu indirin ve kopilyalar ile pimlerle yerine sabitleyin (Şekil 33).

  g257846g034164

  Denge Çubuğunun Kaldırılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, kesme ünitesini zemine indirin, motoru kapatın ve anahtarı kontak yuvasından çıkartın.

  2. Denge çubuğundaki kopilyaları ve pimleri çıkarın (Şekil 34).

  3. Denge çubuğunu yükseltin ve kopilyalar ile pimlerle yerine sabitleyin (Şekil 34).

  g034168

  Ekrandaki Bilgilerin Anlaşılması

  Gösterge ekranı, makinenin çalışma durumu, çeşitli arıza teşhis bilgileri ve diğer bazı bilgiler gibi makineniz hakkında çeşitli bilgiler sunar. İki adet ana bilgi ekranı (Şekil 35) ile bir adet ana menü ekranı vardır.

  g308751

  Gösterge Ekranı Düğmesinin Kullanılması

  2 farklı ana bilgi ekranı arasında geçiş yapmak ve ana menüye erişmek için gösterge ekranı düğmesini (Şekil 36 şeklinde gösterilmiştir) kullanın.

  g297898
  • Ana menüye erişmek için: Ekranda menü öğeleri görünene kadar gösterge ekranı düğmesini basılı tutun.

  • Bir menü öğesini seçmek için: Gösterge ekranı düğmesine hızlıca iki kez basın.

   Bu işlemi, farklı eylemler arasında geçiş yapmak için de kullanabilirsiniz (örn. AYARLAR ekranında İngiliz veya metrik birimler arasında geçiş yapmak için).

  • Önceki ekrana geri dönmek için (örn. AYARLAR ekranından ANA MENü ekranına veya ANA MENü ekranından ana bilgi ekranlarına geri dönmek için): Önceki ekran görünene kadar gösterge ekranı düğmesini basılı tutun.

  • Sonraki menü öğesine doğru aşağı kaymak için: Gösterge ekranı düğmesine bir kez basın.

  Menü Öğelerinin Anlaşılması

  Ana Menü

  Menü ÖğesiAçıklama
  ARıZALARSon makine arızalarının bir listesini sunar. ARıZALAR menüsü hakkında daha fazla bilgi almak için Servis Kılavuzuna bakın veya yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  SERVICE (SERVIS)Kullanım saatleri ve sayaçlar gibi makine hakkında bilgiler içerir. Service (Servis) tablosuna bakın.
  DIAGNOSTICS (ARıZA TEşHIS)Makinenin o anki durumuna ilişkin çeşitli veri ve durumları gösterir. Hangi makine kontrollerinin açık/kapalı olduğunu ve kontrol seviyelerini (örn. sensör değerleri) hızlıca gösteren bu menüyü kullanarak bazı sorunları giderebilirsiniz.
  SETTINGS (AYARLAR)Bilgi Merkezi ekranını kullanarak konfigürasyon değişkenlerini kişiselleştirmenize ve değiştirmenize olanak tanır. Settings (Ayarlar) tablosuna bakın.
  HAKKıNDAMakinenizin model numarasını, seri numarasını ve yazılım sürümünü gösterir. About (Hakkında) tablosuna bakın.

  Service (Servis)

  Menü ÖğesiAçıklama
  ÇALışMA SAATLERIAnahtar, motor ve PTO'nun açık olduğu toplam saat miktarını gösterir.
  COUNTS (SAYAçLAR)Motor ve PTO'nun kaç defa çalıştırıldığını listeler.

  Settings (Ayarlar)

  Menü ÖğesiAçıklama
  UNITS (BIRIMLER)Gösterge ekranında kullanılan birimleri kontrol eder. Menü seçenekleri İngilizce veya Metrik birimleridir.
  LANGUAGE (DIL)Gösterge ekranında kullanılan dili kontrol eder.
  BACKLIGHT (ARKA PLAN AYDıNLATMASı)Gösterge ekranının parlaklığını kontrol eder.
  CONTRAST (KONTRAST)Gösterge ekranının kontrastını kontrol eder.
  PROTECTED MENUS (KORUNAN MENüLER)Şirketinizin bir PIN koduyla yetkilendirdiği bir kişinin korumalı menülere (örn. eğim sensörü ayarı) erişebilmesine imkan tanır.
  PROTECT SETTINGS (AYARLARı KORU)Devre dışı bırakılırsa, korumalı ayarlara bir PIN kodu girmeden erişebilirsiniz.
  TURNAROUND (ETRAFTA DöNME)GraphicEtrafta dönme modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
  SLOPE SENSOR INSTALLED (EğIM SENSöRü TAKıLı)GraphicBir eğim sensörü takılıp takılmadığını gösterir. Makineden bir eğim sensörü sökülürse, eğim sensörü iletişim arızasını temizlemek için bu ayar devre dışı bırakılabilir.

  Graphic Protected under Protected Menus (Korumalı Menüler Altında Korunuyor) — sadece PIN kodu girilerek erişilebilir

  Arıza Teşhis

  Menü ÖğesiAçıklama
  DECK (GöVDE)Kesme ünitesi girişlerinin/çıkışlarının aktif olup olmadığını gösterir.
  PTOPTO ünitesinin aktif olup olmadığını gösterir.
  ENGINE (MOTOR)Motor girişlerinin/çıkışlarının aktif olup olmadığını gösterir.

  About (Hakkında)

  Menü ÖğesiAçıklama
  MODELMakinenin model numarasını gösterir.
  SNMakinenin seri numarasını gösterir.
  S/W REV (YAZıLıM REVIZYONU)Ana kontrol ünitesinin yazılım versiyonunu gösterir.

  Ekrandaki Simgelerin Anlaşılması

  Ekrandaki her bir simgenin ne anlama geldiğini öğrenmek için aşağıdaki tabloya bakın:

  Ekran Simgeleri

  GraphicMotor devri
  GraphicMotor arızası
  GraphicSaat ölçer
  GraphicHava emme ısıtıcısı aktif
  GraphicOperatörün koltuğa oturması gerekiyor
  GraphicPark freni etkin
  GraphicBoş
  GraphicPTO etkin
  GraphicPTO devre dışı
  GraphicKesme ünitelerinin indirilmekte olduğunu belirtir
  GraphicKesme ünitelerinin yükseltilmekte olduğunu belirtir
  GraphicPIN Kodu
  GraphicAkü
  GraphicSoğutma sıvısı sıcaklığı

  Korunan Menülere Erişme

  Note: Makinenizin varsayılan PIN kodu "1234"tür.

  Parolanızı değiştirdiyseniz ve unuttuysanız, destek almak için yetkili Toro distribütörünüze danışın.

  1. AYARLAR seçeneğini seçin.

  2. KORUNAN MENüLER seçeneğini seçin.

  3. PIN kodunu girmek için, uygun hane görünene kadar gösterge ekranı düğmesini basılı tutun, ardından da aynı düğmeye hızla iki defa basarak bir sonraki haneye geçin.

  4. Dört haneyi de girdikten sonra, gösterge ekranı düğmesine bir kez daha basarak PIN kodunu kaydedin.

   PIN kodu doğru girilirse, tüm menü ekranlarının sağ üst köşesinde PIN simgesi görünür.

  Çalışma Sırasında

  Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Makine sahibi/operatör, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek kazaları önleyebilir ve önlemekle sorumludur.

  • Göz koruyucu, uzun pantolon, kaymaz ayakkabı ve kulak koruyucu gibi uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın. Uzun saçı bağlayın, bol kıyafet giymeyin, sarkan takılar takmayın.

  • Hasta, yorgun veya alkol / uyuşturucu etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

  • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

  • Motoru çalıştırmadan önce tüm tahrik düzeneklerinin boşta ve park freninin etkin olduğundan ve çalışma pozisyonunda olduğunuzdan emin olun.

  • Makinenin üzerinde yolcu taşımayın ve çevredeki kişileri ve çocukları çalışma alanından uzak tutun.

  • Çukurlardan ve gizli tehlikelerden uzak durmak için makineyi sadece görüşün iyi olduğu ortamlarda kullanın.

  • Islak çimleri biçmekten kaçının. Çekiş gücünün azalması, makinenin kaymasına neden olabilir.

  • Ellerinizi ve ayaklarınızı döner parçalardan uzak tutun. Boşaltma açıklıklarından uzak durun.

  • Geriye doğru gitmeden önce, yolun açık olduğundan emin olmak için arkanıza ve aşağıya bakın.

  • Keskin virajlara, çalılara, ağaçlara veya görüşünüzü kısıtlayabilecek diğer nesnelere yaklaşırken çok dikkatli olun.

  • Çim biçmediğiniz zamanlarda bıçakları durdurun.

  • Bir nesneye çarptıktan sonra veya makinede anormal bir titreşim olursa parçaları incelemeden önce makineyi durdurun, anahtarı çıkarın ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli tüm onarımları yapın.

  • Makineyle viraj dönerken veya yollardan ve kaldırımlardan geçerken yavaşlayın ve dikkatli olun. Daima geçiş hakkını diğer araçlara verin.

  • Kesim yüksekliğini ayarlamadan önce (çalışma pozisyonunda ayarlayabildiğiniz durumlar haricinde) kesme ünitesine bağlı tahrik mekanizmasını devre dışı bırakın, motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  • Motoru, sadece iyi havalandırılan alanlarda çalıştırın. Egzoz gazları, solunduğunda ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir.

  • Çalışan bir makineyi asla başıboş bırakmayın.

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kuyruk milini devreden çıkarın ve ek parçaları indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

  • Makineyi sadece görüş imkanının iyi olduğu ortamlarda kullanın. Yıldırım riski bulunan durumlarda makineyi çalıştırmayın.

  • Makineyi bir çekme aracı olarak kullanmayın.

  • Yalnızca Toro tarafından onaylanmış aksesuarları, eklentileri ve yedek parçaları kullanın.

  Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistem (ROPS) Güvenliği

  • ROPS tamamlayıcı ve etkili bir güvenlik tertibatıdır.

  • Hiçbir ROPS bileşenini makineden çıkarmayın.

  • Emniyet kemerinin makineye bağlı olduğundan emin olun.

  • Kemer kayışını çekerek gövdenizin önünden geçirin ve koltuğun diğer tarafındaki tokaya takın.

  • Emniyet kemerini çıkarmak için kemeri tutun, kemeri salmak için toka düğmesine basın ve kemeri otomatik geri çekileceği kısma kadar sürükleyin. Acil bir durumda kemeri hızlıca çıkarabileceğinizden emin olun.

  • Yer seviyesinden yüksekteki engellere karşı dikkatli olun ve bunlara temas etmeyin.

  • ROPS’u düzenli aralıklarla hasara karşı inceleyerek ve tüm montaj bağlantı elemanlarını sıkı tutarak güvenle çalışır durumda tutun.

  • Hasarlı ROPS bileşenlerini değiştirin. Onları onarmayın veya üzerlerinde değişiklik yapmayın.

  Kabinli veya Sabit Denge Çubuklu Araçlar için Ek ROPS Güvenliği

  • Toro tarafından takılmış bir kabin, denge çubuğudur.

  • Her zaman emniyet kemerinizi takın.

  Bükülebilir Denge Çubuklu Araçlar için Ek ROPS Güvenliği

  • Katlanır denge çubuğunu kaldırılmış ve kilitli pozisyonda tutun ve makineyi denge çubuğu kaldırılmış pozisyonda kullanırken mutlaka emniyet kemerinizi takın.

  • Katlanır denge çubuğunu sadece gerektiğinde, geçici olarak indirin. Denge çubuğu aşağı katlanmış haldeyken emniyet kemerini takmayın.

  • Katlanır denge çubuğu aşağı pozisyondayken aracın devrilmeye karşı korumasız olduğunu unutmayın.

  • Çim biçeceğiniz alanı kontrol edin ve yokuş, düşük banket veya su bulunan alanlarda denge çubuğunu asla aşağı katlamayın.

  Yokuşlarda Çalışırken Emniyet Tedbirleri

  • Yokuşlar araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Yokuşlarda güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi yokuşlarda kullanırken daha da dikkatli olun.

  • Yokuş eğiminin, makinenin çalışması açısından güvenli olup olmadığını belirlemek için saha koşullarını değerlendirin ve sahada önceden keşif yapın. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.

  • Makinenin yokuşlarda kullanımı ve makineyi o gün, o bölgedeki koşullarda kullanıp kullanamayacağınızı belirlemek için dikkate almanız gereken kullanım koşulları ile ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki yokuş talimatlarını inceleyin. Arazi yapısındaki değişiklikler, makinenin eğimli yerlerde çalışma şeklinde değişikliğe neden olabilir.

  • Makineyi yokuşlarda çalıştırmaktan, durdurmaktan veya manevra yaptırmaktan kaçının. Ani hız veya yön değişiklikleri yapmaktan kaçının. Yavaş ve kademeli dönüşler yapın.

  • Makinenin çekişinde, direksiyonunda veya dengesinde bir sorun hissederseniz makineyi kullanmayı bırakın.

  • Hendek, çukur, derin tekerlek izi, tümsek ve kaya gibi engelleri veya diğer gizli tehlikeleri kaldırın veya işaretleyin. Uzun çimler bazı engelleri gizleyebilir. Engebeli arazi makinenin devrilmesine yol açabilir.

  • Islak çimde, eğimli arazilerde veya yokuş aşağı kullanırken makinenin çekiş gücünün azalabileceğini unutmayın. Çeker tekerleklerde çekiş kaybı aracın kaymasına ve fren ve direksiyonun işe yaramaz hale gelmesine neden olabilir.

  • Makineyi düşük banketler, hendekler, yapay setler, tehlikeli sulak alanlar veya diğer tehlikelerin yakınında kullanırken çok dikkatli olun. Tekerleklerden biri güçsüz bir zeminden geçerse veya zemin çökerse makine aniden devrilebilir. Makine ile olası bir tehlike kaynağı arasında güvenli bir mesafe belirleyin.

  • Yokuşun dibindeki tehlikeleri önceden tespit edin. Tehlikeler varsa, yokuştaki çimleri yürüyerek kontrol edilen bir makineyle biçin.

  • Yokuşlarda çalışırken, mümkünse kesme ünitesini/ünitelerini toprağa indirilmiş halde tutun. Yokuşlarda çalışırken kesme ünitesinin/ünitelerinin kaldırılması, makinenin dengesini kaybetmesine neden olabilir.

  • Çim toplama sistemleri veya diğer ek parçalarla çalışırken çok dikkatli olun. Bunlar makinenin dengesini değiştirebilir ve kontrol kaybına neden olabilir.

  Motoru Çalıştırma

  1. 31900 ve 31901 makine modellerinde: Yakıt vanası kolunun AçıK konumunda olduğundan emin olun; bkz. Yakıt Filtresine Bakım Yapma bölümü, şekil Şekil 59.

  2. Operatör koltuğuna oturun ve emniyet kemerinizi bağlayın.

  3. Park freninin etkin, PTO ünitesinin devre dışı olduğunu teyit edin.

  4. Anahtarlı şalteri AçıK konumuna getirerek motoru ön ısıtın.

  5. Buji anahtarını 10 saniye süreyle basılı tutun.

  6. Anahtarı MARş konumuna getirin, motoru en fazla 15 saniye çalıştırın ve anahtarın AçıK konumuna gelmesini bekleyin.

   Note: İlave ön ısıtma gerekirse, anahtarı önce KAPALı konumuna, ardından da AçıK/ÖN ISıTMA konumuna getirin. Gerektiğinde bu işlemi tekrarlayın.

  7. Gaz kelebeğini rölanti devrine veya kısmi gaza alın ve ısınana kadar motoru çalıştırın.

  PTO Özelliğinin Sıfırlanması

  Note: PTO şalteri AçıK konumundayken kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız makine motoru durduracaktır.

  PTO özelliğini sıfırlamak için aşağıdakileri uygulayın:

  1. PTO şalterini aşağı bastırın.

  2. Motoru çalıştırın; bkz. Motoru Çalıştırma.

  3. PTO şalterini yukarı çekin.

  Etrafta Dönme Modunun Anlaşılması

  Harman dövenli çim biçme makinesini (02835 modeli) her taktığınızda Etrafta Dönme modunu etkinleştirin.

  Etrafta Dönme modu, bir çim biçme geçişinin sonunda hızlı bir dönüş gerçekleştirirken veya engellerin etrafından dolanırken harman dövenli çim biçme makinesini hızla çimin yukarısına kaldırabilmenize imkan tanır.

  Harman dövenli çim biçme makinesini ÇALışMA konumuna indirdiğiniz zaman, hızlı bir dönüş gerçekleştirirken harman döveni hızla yukarı kaldırmak için ataşman kaldırma anahtarını hızla geriye doğru basıp bırakın. Dönüşü gerçekleştirdikten sonra, kaldırma anahtarına basıp harman döveni tekrar yere indirin ve çim biçmeye devam edin.

  Motorun Durdurulması

  1. Motor devrini düşürmek için gaz kontrolünü kullanın.

  2. PTO şalterini KAPALı konumuna getirin.

  3. Anahtarlı şalteri KAPALı konumuna döndürüp anahtarı çıkarın.

  Çalışmadan Sonra

  Çalışma Sonrası Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Yangınları önlemek için kesme üniteleri, kıvılcım tutucular ve motor bölmesindeki çimen ve kalıntıları temizleyin. Dökülen yağ veya yakıtı temizleyin.

  • Kesme üniteleri taşıma konumundaysa, başından ayrılmadan önce makineyi (varsa) pozitif mekanik kilit ile kilitleyin.

  • Makineyi herhangi bir kapalı mekanda depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

  • Makineyi depoya kaldırmadan veya başka bir araçla taşımadan önce anahtarı çıkarın ve (varsa) yakıt akışını kesin.

  • Makineyi veya yakıt kabını asla bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  • Emniyet kemerlerini koruyun ve gerektiğinde temizleyin

  Kesme Ünitesine Bakım Yapılması

  Kesme ünitesini TAşıMA konumundan (Şekil 37, A) SERVIS konumuna (Şekil 37, B) getirebilirsiniz. Kesme ünitesi bıçaklarına bakım yapmak veya kesme ünitesinin altını temizlemek için SERVIS konumunu kullanın; kesme ünitenizin Kullanma Kılavuzuna bakın.

  g258473

  Kesme Ünitesinin

  Kesme ünitesini TAşıMA konumundan SERVIS konumuna getirmek için bu işlemi uygulayın.

  Uyarı

  Anahtarı kontakta unutursanız, birisi yanlışlıkla motoru çalıştırabilir ve sizi veya çevrenizdekileri ağır yaralayabilir.

  Anahtarı kontaktan çıkarın ve kesme ünitesi SERVIS konumundayken motoru çalıştırmayın.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Kaldırma anahtarına basarak kesme ünitesini TAşıMA konumuna yükseltin.

  3. Park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Kesim yüksekliği plakalarının pimlerini sökün (Şekil 38).

   g258474
  5. Kesme ünitesini (Şekil 39), kilit mandalı ile bağlama braketi (Şekil 40) kavraşacak biçimde döndürün.

   Uyarı

   Kesme ünitesi ağırdır.

   Kesme ünitesini kaldırırken yardım alın.

   g298275
   g298276

  Kesme Ünitesinin

  Kesme ünitesini SERVIS konumundan TAşıMA konumuna getirmek için bu işlemi uygulayın.

  1. Kesme ünitesini bir miktar ileri döndürerek (bkz. Şekil 39) ve kilit tutacağını ileri çekerek, kesme ünitesi kilit mandalını bağlama braketinden (Şekil 41) ayırın.

   g298277
  2. Kesme ünitesini, pim ile kaldırma kolu plakası temas edene kadar yavaşça döndürün (Şekil 42, A).

   g298288
  3. Ayağınızla kesme ünitesine basın, ardından da pimi çekerek (Şekil 42, B) kesme ünitesinin TAşıMA konumuna gelmesini sağlayın.

  4. Kesim yüksekliği pimlerini kesim yüksekliği plakalarına ve zincirlerine geçirin.

  Makinenin çekilmesi

  Makineyi itmeniz veya çekmeniz gerekiyorsa, çekiş pompasını, hidrolik sıvısını baypas edecek biçimde ayarlayın. Makineyi 4,8 km/sa'dan düşük bir hızla ve sadece kısa mesafelere hareket ettirin.

  Important: Çekme limitlerini aşarsanız hidrolik pompası ağır hasar görebilir.Makineyi daha uzak bir mesafeye götürmeniz gerekiyorsa bir römorkla taşıyın.

  1. Makinenin altındaki baypas valfine ulaşın.

   g297087
  2. 18 mm (11/16 inç) kare uçlu anahtar kullanarak baypas valfini gevşetin, ardından da valfi en fazla 3 tur açın.

   Important: Valf baypas konumundayken motoru çalıştırmayın.

  3. Makineyi çektikten sonra ve motoru çalıştırmadan önce baypas valfini 20 N·m torkla sıkın.

  Makinenin Başka bir Araçla Taşınması

  • Makineyi bir römork veya kamyona yüklerken ya da römorktan veya kamyondan indirirken dikkatli olun.

  • Makineyi bir römork veya kamyona yüklerken tam genişlikte rampalar kullanın.

  • Makineyi sıkıca bağlayın.

  • Makineyi depoya kaldırmadan veya taşımaya başlamadan önce anahtarı çıkarın.

  Bakım

  Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

  Note: www.Toro.com adresine gidip ana sayfadaki Kılavuzlar bağlantısına tıklayarak elektrik veya hidrolik şemasının ücretsiz bir kopyasını indirebilirsiniz.

  Bakım Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kuyruk milini devreden çıkarın ve ek parçaları indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

  • Eğer anahtarı kontakta unutursanız, birisi yanlışlıkla motoru başlatabilir ve sizi ve çevrenizdekileri ciddi şekilde yaralayabilir. Bakım yapmadan önce anahtarı kontaktan çıkarın.

  • Bakım yapmadan önce makine bileşenlerinin soğumasını bekleyin.

  • Kesme üniteleri taşıma konumundaysa, başından ayrılmadan önce makineyi pozitif mekanik kilitle (varsa) kilitleyin.

  • Mümkünse, motor çalışırken bakım yapmayın. Hareketli parçalardan uzak durun.

  • Makinenin altında çalışırken makineyi krikolarla destekleyin.

  • Enerji depolanmış bileşenlerdeki basıncı dikkatle boşaltın.

  • Makinenin tüm parçalarını sorunsuz çalışır ve başta bıçak ek parça donanımları olmak üzere tüm donanımların vida ve somunlarını sıkılı durumda tutun.

  • Aşınmış veya hasar görmüş etiketleri yenileriyle değiştirin.

  • Makinenin güvenli biçimde optimum performans göstermesi için yalnızca orijinal Toro yedek parçalarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parçalar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

  Önerilen Bakım Çizelgesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk saatten sonra
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • İlk 10 saatten sonra
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • Alternatör-kayış gerginliğini kontrol edin.
 • İlk 50 saatten sonra
 • Alternatör-kayış gerginliğini kontrol edin.
 • İlk 1000 saatten sonra
 • Hidrolik sıvısını ve hidrolik filtresini değiştirin.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.
 • Kilitleme sistemini kontrol edin.
 • PTO tahrik miline gres sürülmesi (çapraz yataklar ve teleskopik kamalar).
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Hava filtresi tıkanma göstergesini kontrol edin ve gerekiyorsa filtre elemanlarını değiştirin.
 • Soğutma sistemini ve soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.
 • Motor bölgesi, hava soğutucusu, yakıt soğutucusu ve radyatörde bulunan kir ve birikintileri giderin (kirli veya tozlu koşullarda bunları daha sık temizleyin).
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
 • Her 50 saatte
 • Yatak ve burçları yağlayın.
 • Yakıt/su ayırıcıdan suyu veya diğer kirleticileri boşaltın.
 • Akünün kablo bağlantılarını kontrol edin.
 • Akü durumunu kontrol edin, gerekiyorsa aküyü temizleyin.
 • Akü çalışıyorken akü elektrolit seviyesini kontrol edin.
 • Kaput hava giriş ızgarasını kontrol edin.
 • Kaput hava giriş ızgarasını kontrol edin ve temizleyin.
 • Her 100 saatte
 • Alternatör-kayış durumunu ve gerginliğini kontrol edin.
 • Çekiş kayışının durumunu kontrol edin.
 • Her 200 saatte
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • Soğutma sistemi hortumlarını inceleyin.
 • PTO-kavrama boşluğunu ayarlayın.
 • Her 250 saatte
 • Motor yağını ve filtreyi değiştirin (makine kirli veya tozlu koşullarda kullanılıyorsa) [sadece 31900 ve 31901 modelleri].
 • Hava filtresi elemanını değiştirin.
 • Soğutma kanatlarını kontrol edin ve temizleyin (kirli veya tozlu koşullarda daha sık temizleyin).
 • Her 400 saatte
 • Yakıt/su ayırıcıyı yenisiyle değiştirin.
 • Yakıt filtresini değiştirin.
 • Yakıt hatlarını ve bağlantılarını inceleyin.
 • Park frenini kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayın.
 • Kabin hava filtrelerini temizleyin; aşınmış veya aşırı kirlilerse yenileriyle değiştirin.
 • Her 500 saatte
 • Motor yağını ve filtreyi değiştirin.
 • Her 800 saatte
 • Hidrolik filtresini değiştirin (tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya hidrolik deposuna daha önce alternatif bir sıvı doldurduysanız).
 • Hidrolik sıvısını değiştirin (tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya hidrolik deposuna daha önce alternatif bir sıvı doldurduysanız).
 • Her 1000 saatte
 • Hidrolik filtresini değiştirin (tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız).
 • Her 1500 saatte
 • Motor soğutma sıvısını değiştirin.
 • Her 2000 saatte
 • Hidrolik sıvısını değiştirin (tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız).
 • Aylık
 • Makine depoya kaldırılmışsa akü elektrolit seviyesini kontrol edin.
 • Yıllık
 • Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin
 • Her 2 yılda
 • Hareketli hortumları yenileriyle değiştirin.
 • Important: Diğer bakım prosedürleri için motorun kullanıcı kılavuzuna bakın.

  Günlük Bakım Kontrol Listesi

  Düzenli kullanım için bu sayfanın kopyasını alın.

  Bakım Kontrol ÖgesiHafta:
  Pzt.Sal.Çar.Per.Cum.Cts.Paz.
  Emniyet kilidinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  ROPS'nin tamamen yukarıda ve kilitli pozisyonda olduğundan emin olun.       
  Park freninin çalışmasını kontrol edin.       
  Yakıt seviyesini kontrol edin.       
  Motor yağı seviyesini kontrol edin.       
  Soğutma sisteminin sıvı seviyesini kontrol edin.       
  Su/yakıt ayırıcısını boşaltın.       
  Hava filtresi göstergesini kontrol edin.3       
  Soğutucu ve elekte döküntü olup olmadığını kontrol edin.       
  Motorda olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.1.       
  Çalışırken olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.       
  Hidrolik hortumlarını hasara karşı kontrol edin.       
  Sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.       
  Lastik hava basıncını kontrol edin.       
  Göstergenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  Tüm yağlı mekanizmaları yağlayın.2       
  Hasarlı boyaya rötuş yapın.       
  Emniyet kemerini kontrol edin.       

  1Şu durumlarda kızdırma bujisi ve enjektör nozüllerini kontrol edin: Motor zor çalıştırılıyorsa, aşırı duman varsa veya motor çalışırken titreşim oluyorsa

  2Her yıkamadan hemen sonra, belirtilen aralığa bakılmaksızın

  3Gösterge kırmızı yanıyorsa

  Dikkat Edilmesi Gereken Konularla ilgili Notlar
  Kontrolü yapan:
  ÖğeTarihBilgi
     
     
     

  Bakım Öncesi Prosedürler

  Makinenin Yükseltilmesi

  Tehlike

  Mekanik veya hidrolik krikolar makineyi desteklemeyebilir, bu da ağır yaralanmalara yol açabilir.

  • Yükseltilmiş makineyi desteklemek için kriko kullanın.

  • Makineyi kaldırmak için sadece mekanik veya hidrolik krikolar kullanın.

  Makinenin Önünün Kaldırılması

  Important: Kriko ile şasi arasında kablolar veya hidrolik bileşenleri bulunmadığından emin olun.

  g299729
  1. Makinenin hareket etmesini önlemek için 2 arka tekerleği takozlarla destekleyin.

  2. Krikoyu, belirtilen krikoyla kaldırma noktasının altına dikkatle yerleştirin.

  3. Makinenin önünü kaldırdıktan sonra, makinenin altına uygun bir kriko ayağı yerleştirip makineyi destekleyin.

  Makinenin Arkasının Kaldırılması

  Important: Kriko ile şasi arasında kablolar veya hidrolik bileşenleri bulunmadığından emin olun.

  g299730
  1. Makinenin hareket etmesini önlemek için 2 ön tekerleği takozlarla destekleyin.

  2. Krikoyu, belirtilen krikoyla kaldırma noktasının altına dikkatle yerleştirin.

   Important: 4 tekerlekten çekişli makinelerde, şasiye yakın çalışan hidrolik hatları vardır. Krikonun, makine yükseltilince hidrolik hatlarının zarar görmeyeceği bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

  3. Makinenin önünü kaldırdıktan sonra, makinenin altına uygun bir kriko ayağı yerleştirip makineyi destekleyin.

  Kaputun Yukarı Kaldırılması

  1. Makinenin her iki tarafındaki kayışları açın (Şekil 46).

   g285428
  2. Kaputu kaldırın (Şekil 46).

  Note: Makineniz bir kaput kilidiyle donatılmışsa, kaputun kilidini açmak ve kaputu kaldırmak için anahtarı kullanın.

  Yağlama

  Yatakların ve Burçların Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • PTO tahrik miline gres sürülmesi (çapraz yataklar ve teleskopik kamalar).
 • Her 50 saatte
 • Yatak ve burçları yağlayın.
 • Makinede, 2 numara lityum gresle düzenli olarak yağlanması gereken gresörlükler vardır.

  Important: Her yıkamadan sonra makineyi hemen yağlayın.

  • Avara kolu (Şekil 47)

   g300631
  • PTO tahrik mili (Şekil 48)

   Important: Her kullanımdan sonra veya her gün tahrik miline gres sürün.

   g303694
  • Aks pivot pimi (Şekil 49)

   g308668
  • Makinenin önü (Şekil 50):

   • Ataşman pivot göbekleri (2)

   • Kaldırma silindiri burçları (2)

   • Kaldırma kolu pivot pimleri (2)

   g285509
  • Makinenin arkası (Şekil 51):

   • Hidrolik silindiri bilyalı mafsalı (2)

   • Aks mili göbekleri (2)

   g353292

  Motor Bakımı

  Motor Güvenliği

  • Yağı kontrol etmeden veya kartere yağ eklemeden önce motoru kapatın ve anahtarı çıkartın.

  • Regülatör hızını değiştirmeyin veya motoru yüksek devirde çalıştırmayın.

  Motor Yağı Bakımı

  Motor Yağı Özelliklerinin Anlaşılması

  Yağ Tipi: Aşağıdaki özellikleri karşılayan veya bunları aşan, yüksek kaliteli, düşük küllü bir motor yağı kullanın:

  • API servis kategorisi CJ-4 veya üzeri

  • ACEA servis kategorisi E6

  • JASO servis kategorisi DH-2

  Karter Kapasitesi: Filtreyle beraber yaklaşık 6,2 litre.

  Viskozite: Aşağıdaki motor yağı viskozite sınıfını kullanın:

  • Tercih edilen yağ: SAE 15W-40 (0°F'den yüksek)

  • Alternatif yağ: SAE 10W-30 veya 5W-30 (tüm sıcaklıklar)

  Yetkili Toro distribütörünüzde, 15W-40 veya 10W-30 viskozite sınıfı Toro Premium Motor Yağı bulabilirsiniz.

  Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Motor yağını kontrol etmek için en uygun zaman, motor gün içinde ilk kez kullanılmadan öncesidir. Motor çalıştırılmışsa, motor yağı seviyesini kontrol etmeden önce, yağın kartere geri akması için en az 10 dakika bekleyin.

  Yağ seviyesi yağ çubuğundaki Ekle (Add) işaretinde veya altındaysa, yağ seviyesi Tam (Full) işaretine gelene kadar yağ ekleyin. Motora aşırı yağ doldurmayın.

  Important: Motor yağı seviyesini her gün kontrol edin. Motor yağı seviyesi seviye çubuğundaki Tam işaretinin üzerindeyse motor yağı yakıtla seyrelmiş olabilir. Motor yağı seviyesi Tam işaretinin üzerindeyse motor yağını kontrol edin.

  Important: Motor yağı seviyesini, seviye çubuğunun üst ve alt sınırları arasında tutun. Çok fazla veya çok az yağla çalıştırırsanız motor arızalanabilir.

  1. Kaputu kaldırın; bkz. Kaputun Yukarı Kaldırılması.

  2. Motor yağı seviyesini kontrol edin; bkz. Şekil 52.

   g031256

  Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 250 saatte
 • Motor yağını ve filtreyi değiştirin (makine kirli veya tozlu koşullarda kullanılıyorsa) [sadece 31900 ve 31901 modelleri].
 • Her 500 saatte
 • Motor yağını ve filtreyi değiştirin.
  1. Motoru çalıştırın ve yağın ısınması için 5 dakika çalışmaya bırakın.

  2. Makine düz bir zemine park edilmiş olarak park frenini etkinleştirin, motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve makinenin başından ayrılmadan önce tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  3. Motor yağını, Şekil 53 şeklinde gösterildiği gibi değiştirin.

   g297639
  4. Motor yağı filtresini Şekil 54 şeklinde gösterildiği gibi değiştirin.

   Note: Yağ filtresi contasının motora temas ettiğini ve 3/4 tur daha tamamlandığını teyit edin.

   g031261

  Hava Filtresi Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hava filtresi tıkanma göstergesini kontrol edin ve gerekiyorsa filtre elemanlarını değiştirin.
 • Her 250 saatte
 • Hava filtresi elemanını değiştirin.
 • Hava filtresi gövdesinde hava sızıntısına neden olabilecek bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa gövdeyi yenisiyle değiştirin. Tüm emme sistemini sızıntı, hasar veya gevşek hortum kelepçelerine karşı kontrol edin.

  Hava filtresi elemanına sadece tıkanma göstergesi yandığında (Şekil 55) bakım yapın. Hava filtresinin gerektiğinden önce değiştirilmesi, filtre elemanı çıkarıldığında motora kir girme olasılığını artırır.

  g009709

  Important: Kapağın doğru oturduğunu, hava filtresi gövdesini tam olarak kapattığını ve kilit mandallarının düzgün kapatıldığını kontrol edin.

  1. Hava filtresi elemanını değiştirin (Şekil 56).

   g253706

   Important: Kullanılmış bir filtre elemanını temizlemeyin, filtre elemanı hasar görebilir.

  2. Kırmızı yanıyorsa, tıkanma göstergesini (Şekil 55) sıfırlayın.

  Yakıt Sistemi Bakımı

  Tehlike

  Dizel yakıt ve yakıt buharları belirli koşullar altında son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıttan kaynaklanan bir ateş veya patlama sizde ve başkalarında yanıklar oluşmasına ve maddi hasara yol açabilir.

  Yakıtla çalışırken asla sigara içmeyin ve açık alevlere veya yakıt buharının kıvılcımla alev alabileceği yerlere yaklaşmayın.

  Yakıt/Su Ayırıcıdaki Suyun Boşaltılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Yakıt/su ayırıcıdan suyu veya diğer kirleticileri boşaltın.
 • Şekil 57 şeklinde gösterildiği gibi yakıt/su ayırıcıdan suyu boşaltın.

  g225506

  Yakıt/Su Ayırıcıya Bakım Yapma

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt/su ayırıcıyı yenisiyle değiştirin.
 • Şekil 57 şeklinde gösterildiği gibi yakıt/su ayırıcıyı yenisiyle değiştirin.

  g031412

  Yakıt Filtresine Bakım Yapma

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt filtresini değiştirin.
 • Yakıt Filtresine Bakım Yapma

  31900 ve 31901 Modelleri
  1. Yakıt vanası kolunu KAPALı konumuna (Şekil 59) getirin.

  2. Yakıt filtresi kapağının (Şekil 59) etrafını temizleyin.

   g312905
  3. Filtreyi çıkarın ve filtre kapağı montaj yüzeyini temizleyin (Şekil 59).

  4. Filtre contasını temiz motor yağıyla yağlayın; detaylı bilgi için motorun kullanma kılavuzuna bakın.

  5. Kuru filtre kabını, conta ile filtre kapağı temas edene kadar elinizle takın, ardından 1/2 tur daha döndürün.

  6. Yakıt vanası kolunu AçıK konumuna (Şekil 59) getirin.

  7. Motoru çalıştırın ve filtre kapağının etrafında yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

  Yakıt Filtresine Bakım Yapma

  31907 ve 31909 Modelleri
  1. Yakıt filtresi kapağının (Şekil 60) etrafını temizleyin.

   g326083
  2. Filtreyi çıkarın ve filtre kapağı montaj yüzeyini temizleyin (Şekil 60).

  3. Filtre contasını temiz motor yağıyla yağlayın; detaylı bilgi için motorun kullanma kılavuzuna bakın.

  4. Kuru filtre kabını, conta ile filtre kapağı temas edene kadar elinizle takın, ardından 1/2 tur daha döndürün.

  5. Motoru çalıştırın ve filtre kapağının etrafında yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

  Yakıt Deposunun Temizliği

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin
 • Yakıt sistemi kirlenirse veya makineyi uzun bir süre boyunca depoya kaldıracaksanız depoyu boşaltın ve temizleyin. Depoyu temizlemek için temiz dizel yakıt kullanın.

  Yakıt Hatlarının ve Bağlantılarının İncelenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt hatlarını ve bağlantılarını inceleyin.
 • Yakıt hatlarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.

  Elektrik Sistemi Bakımı

  Elektrik Sistemi Emniyeti

  • Makineyi tamir etmeden önce akünün bağlantısını kesin. İlk önce negatif kutbun, son olarak da pozitif kutbun bağlantısını kesin. İlk önce pozitif kutbu, son olarak da negatif kutbu bağlayın.

  • Aküyü, kıvılcım ve alevlerden uzak, iyi havalandırılan, açık bir ortamda şarj edin. Aküyü bağlamadan veya bağlantısını ayırmadan önce şarj cihazının fişini çekin. Koruyucu kıyafet giyin ve yalıtımlı aletler kullanın.

  Aküye Erişim

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Akünün kablo bağlantılarını kontrol edin.
 • Akü, makinenin sol tarafındaki yakıt deposuna bitişiktir. Aküye erişmek için kaputu kaldırın, kapağı aküye sabitleyen tırtıllı vidayı sökün ve kapağı yerinden çıkarın (Şekil 61).

  Note: Vida bir kilitleme rondelasıyla tutulur.

  g289491

  Akü Bağlantısının Ayrılması

  Uyarı

  Akü bağlantı uçları veya metal aletler makinenin metal bileşenleriyle temas edip kısa devre oluşmasına, bu da kıvılcımlar çıkmasına yol açabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına ve bireysel yaralanmaya sebep olabilir.

  • Aküyü çıkarırken veya takarken akü kutup başlarının, makinenin herhangi bir metal parçasına değmesine izin vermeyin.

  • Metal aletlerin, bateri akü başları ve makinenin metal parçaları arasında kısa devre yapmasına izin vermeyin.

  Uyarı

  Akü kablolarının yanlış bağlanması, makinenin ve kabloların kıvılcım çıkarmasına sebep olabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına ve bireysel yaralanmaya sebep olabilir.

  Her zaman negatif (siyah) akü kablosunun bağlantısını pozitif (kırmızı) kablonun bağlantısından önce kesin.

  1. Akünün eksi kablosunu akü terminalinden ayırın (Şekil 62).

   g289503
  2. İzolatörü yukarı kaldırın ve akünün artı kablosunu akü terminalinden ayırın (Şekil 62).

  Akünün Bağlanması

  Uyarı

  Akü kablolarının yanlış bağlanması, makinenin ve kabloların kıvılcım çıkarmasına sebep olabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına ve bireysel yaralanmaya sebep olabilir.

  Her zaman pozitif (kırmızı) akü kablosunu negatif (siyah) akü kablosunu bağlamadan önce bağlayın.

  1. Artı kabloyu aküye bağlayın ve akü kelepçesi somununu sıkın (Şekil 63).

   g289502
  2. Eksi kabloyu aküye bağlayın ve akü kelepçesi somununu sıkın (Şekil 63).

   Important: Kablo kelepçesi somunlarının yakıt deposuna temas etmediğinden emin olun.

  Akünün Sökülmesi veya Takılması

  Bir tespit elemanı (Şekil 64), aküyü akü tepsisinde tutar. Aküyü çıkarmak için tespit elemanını gevşetin, aküyü takarken ise tekrar sıkın.

  Note: Aküye erişme konusunda bilgi almak için bkz. Aküye Erişim. Aküyü takarken kapağı yenisiyle değiştirin.

  g285614

  Akü Durumunun Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Akü durumunu kontrol edin, gerekiyorsa aküyü temizleyin.
 • Akü çalışıyorken akü elektrolit seviyesini kontrol edin.
 • Important: Makineye kaynak yapmadan önce, elektrik sistemine zarar vermemek için negatif kabloları aküden çıkarın.

  Akü durumunu her hafta veya her 50 çalışma saatinde bir kontrol edin. Kirli bir akü yavaşça deşarj olacağından, bağlantı uçlarını ve tüm akü muhafazasını her zaman temiz tutun.

  1. Aküye erişin; bkz. Aküye Erişim.

  2. Kauçuk izolatörü akünün artı terminalinden çıkarın ve aküyü inceleyin. Akü kirliyse şunları yapın:

   1. Muhafazanın tamamını karbonatlı suyla yıkayın.

   2. Korozyonu önlemek için her iki akü kutbunu ve kablo konnektörlerini Grafo 112X (yüzey) gresiyle (Toro Parça No. 505-47) kaplayın.

   3. Kauçuk izolatörü akünün artı terminalinin üzerine kaydırın.

   4. Akü kapağını kapatın.

  Sigortaların Yerini Bulma

  Çekiş Ünitesi Sigortalarının Yerini Bulma

  Konsol kapağını çıkararak çekiş ünitesi sigortalarına erişin (Şekil 65).

  Note: Çekiş ünitesi sigorta etiketi, konsol kapağının diğer tarafındadır.

  g289514

  Çekiş ünitesi sigorta blokunda bulunan her bir sigortanın tanımı için Çekiş Ünitesi Sigorta Bloku tablosuna bakın (Şekil 66):

  g289587

  Çekiş Ünitesi Sigorta Bloku

  AB
  1Kabin (10 A)Gösterge ekranı gücü (15 A)
  2Açık yuvaGösterge ekranı denetçisi için anahtarla çalıştırma girişi (10 A)
  3Havalı koltuk (15 A)Marş devresi (15 A)
  4USB bağlantı noktası, saat ölçer, Telematik ünitesi, genişletme portu (20 A)Kontak anahtarı gücü (20 A)

  Kabin Sigortalarının Yerini Bulma

  Kabin sigortaları yolcu koltuğunun üzerinde bulunur. Sigorta kutusu kapağını çıkararak sigortalara erişin (Şekil 67).

  g285656

  Kabin sigorta blokunda bulunan her bir sigortanın tanımı için Kabin Sigorta Bloku tablosuna bakın (Şekil 68):

  g300604

  Kabin Sigorta Bloku

  A
  1Kondenser fanı; Klima kavraması (25 A)
  2Ön cam yıkayıcısı (20 A)
  3Fan ve iç mekan ışığı (40 A)
  4Açık yuva

  Sürüş Sistemi Bakımı

  Tekerlek Bijonlarının Sıkılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk saatten sonra
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • İlk 10 saatten sonra
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • Her 200 saatte
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • Bijon sıkma değerleri: 102 ila 108 N∙m

  Ön ve arka tekerleklerdeki bijon somunlarını (sadece 4 tekerlekten çekişli makineler), Şekil 69 ve Şekil 70 şekillerinde gösterildiği gibi çapraz sırayla ve belirtilen torkla sıkın.

  • Ön tekerlekler: bkz. Şekil 69

   g034007
  • Arka tekerlekler (sadece 4 tekerlekten çekişli makineler): bkz. Şekil 70

   g274650

  PTO Tahrik Milinin Hizalanması

  PTO tahrik mili teleskopik ucunu kavramanın ucundan ayırdıysanız, teleskopik ucu tekrar takarken işaretlerin doğru hizalandığından (Şekil 71) emin olun. Uçtaki çatallar da Şekil 71 ile gösterildiği gibi hizalanmalıdır.

  Important: Tahrik milindeki işaretler doğru hizalanmazsa aktarma organları sisteminde büyük bir dengesizlik meydana gelebilir.

  g353347

  Soğutma Sistemi Bakımı

  Soğutma Sistemi Emniyeti

  • Motor soğutma sıvısının yutulması zehirlenmeye neden olabilir; çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

  • Sıcak ve basınçlı soğutma sıvısının dışarı akması veya sıcak bir radyatöre ve çevresindeki parçalara dokunulması ciddi yanıklara neden olabilir.

   • Radyatör kapağını çıkarmadan önce mutlaka en az 15 dakika motorun soğumasını bekleyin.

   • Radyatör kapağını açarken bir bez kullanın ve buharın çıkmasına izin vermek için kapağı yavaşça açın.

  • Kapaklar yerinde değilken makineyi çalıştırmayın.

  • Parmaklarınızı, ellerinizi ve giysilerinizi dönen fan ve tahrik kayışından uzak tutun.

  Soğutma Sıvısı Teknik Özellikleri

  Soğutma sıvısı haznesi fabrikada 50/50 oranında su ve etilen glikol bazlı uzun ömürlü soğutma sıvısıyla doldurulur.

  Important: Sadece, Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı Standartları tablosunda belirtilen özellikleri karşılayan, piyasada satılan soğutma sıvıları kullanın.Makinenizde konvansiyonel (yeşil) inorganik asit teknolojili (IAT) soğutma sıvısı kullanmayın. Konvansiyonel soğutma sıvısını uzun ömürlü soğutma sıvısıyla karıştırmayın.

  Soğutma Sıvısı Tipi Tablosu

  Etilen Glikol Soğutma Sıvısı Tipi

  Korozyon Önleyici Tip

  Uzun ömürlü antifriz

  Organik asit teknolojisi (OAT)

  Important: Konvansiyonel (yeşil) inorganik asit teknolojili (IAT) soğutma sıvısı ile uzun ömürlü soğutma sıvısı arasındaki farkı belirlemek için soğutma sıvısının rengini referans almayın.Soğutma sıvısı üreticileri, uzun ömürlü soğutma sıvılarını kırmızı, pembe, turuncu, sarı, mavi, camgöbeği, mor ve yeşil renge boyayabilmektedirler. Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı Standartları tablosunda belirtilen özellikleri karşılayan soğutma sıvıları kullanın.

  Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı Standartları

  ATSM International

  SAE International

  D3306 ve D4985

  J1034, J814 ve 1941

  Important: Soğutma sıvısı konsantrasyonu, 50/50 oranında bir su/soğutma sıvısı karışımı olmalıdır.

  • Tercih Edilen: Bir konsantrattan soğutma sıvısı karıştıracağınız zaman bunu damıtılmış suyla karıştırın.

  • Tercih Edilen Seçenek: Damıtılmış su yoksa, konsantrat yerine bir ön karışım soğutma sıvısı kullanın.

  • Asgari Gereklilik: Damıtılmış su ve ön karışım soğutma sıvısı yoksa, konsantre soğutma sıvısını içilebilir temiz suyla karıştırın.

  Soğutma Sistemi ve Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Soğutma sistemini ve soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.
 • Motor bölgesi, hava soğutucusu, yakıt soğutucusu ve radyatörde bulunan kir ve birikintileri giderin (kirli veya tozlu koşullarda bunları daha sık temizleyin).
 • Her 1500 saatte
 • Motor soğutma sıvısını değiştirin.
 • Motor soğukken, soğutma sıvısı seviyesi genleşme deposu tarafındaki SOğUK işaretinin üzerine çıkmamalıdır (Şekil 72). Motor sıcakken, soğutma sıvısı seviyesi TAM (SıCAK) işaretinin üzerine çıkmamalıdır.

  Motor soğukken soğutma sıvısı seviyesi SOğUK işaretinin üzerine çıkarsa, çalışma sırasında motor ısınınca soğutma sıvısı depodan taşabilir.

  1. Motor soğukken, genleşme deposundaki soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.

   g325684
  2. Motor soğukken SOğUK işareti veya altı bir düzeyde soğutma sıvısı görünmüyorsa, genleşme deposu kapağını çıkarın ve seviyeyi SOğUK işaretine getirmeye yetecek miktarda tavsiye edilen tipte soğutma sıvısı ekleyin [bkz. Soğutma Sıvısı Teknik Özellikleri].

   Important: Sadece su veya alkol bazlı soğutma sıvıları kullanmayın.Depodaki SOğUK işareti aşılacak kadar soğutma sıvısı eklemeyin.

  3. Genleşme kabının kapağını takın.

  Kaput Hava Giriş Izgarasının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Kaput hava giriş ızgarasını kontrol edin.
 • g309128
  1. Kaputu kaldırın; bkz. Kaputun Yukarı Kaldırılması.

  2. Kaput ızgarasını temizlemek için basınçlı hava kullanın (Şekil 73 şeklinde gösterilmiştir). Havayı makinenin dışına yönlendirin.

  Soğutma Kanatlarının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Kaput hava giriş ızgarasını kontrol edin ve temizleyin.
 • Her 250 saatte
 • Soğutma kanatlarını kontrol edin ve temizleyin (kirli veya tozlu koşullarda daha sık temizleyin).
  • Radyatör kanatlarını basınçlı havayla temizleyin. Havayı makinenin dışına yönlendirin (Şekil 74).

   Important: Kanatları temizlemek için su kullanmayın.

   g299819
  • Bükülmüş kanatları düzleştirin.

  Soğutma Sistemi Hortumlarının İncelenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Soğutma sistemi hortumlarını inceleyin.
 • Soğutma sistemi hortumlarında sızıntı, bükülme, gevşek montaj destekleri, aşınma, gevşek bağlantı parçaları, hava şartlarından kaynaklanan bozulma ve kimyasal bozulma olup olmadığını kontrol edin. Makineyi çalıştırmadan önce gerekli tüm onarımları yapın.

  Fren Bakımı

  Park Freninin Kontrol Edilmesi ve Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Park frenini kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayın.
 • Park Freninin Kontrol Edilmesi

  1. Kriko ayaklarını makinenin ön kısmının altına yerleştirin; bkz. Makinenin Önünün Kaldırılması.

  2. Ön tekerlekleri sökün.

  3. Park frenini DEVRE Dışı konumuna getirin; bkz. Park Freni.

  4. Fren kampanalarını (Şekil 75) elinizle çıkarın.

   • Fren kampanalarını elinizle çıkarırken direnç hissediyorsanız, ayar yapmanız gerekmiyor demektir.

   • Fren kampanalarını elinizle çıkarırken direnç hissetmiyorsanız, ayar yapmanız gerekiyor demektir; bkz. Park Freninin Ayarlanması.

   g312869
  5. Ön tekerlekleri takın ve bijonlarını sıkın; bkz. Tekerlek Bijonlarının Sıkılması.

  Park Freninin Ayarlanması

  1. Tekerleklerin altına takoz yerleştirin.

  2. Park freninin devre dışı bırakıldığını kontrol edin.

  3. Makinenin altında, sol tekerleğin yakınında olan fren kablosu yuvasını (Şekil 76) bulun.

   g299613
  4. En üstteki sıkıştırma somunlarını, bir boşluk (3,2 mm [⅛ inç] ila 4,8 mm [3/16 inç]) ortaya çıkana kadar gevşetin.

  5. En üstteki sıkıştırma somunu brakete temas edene kadar kabloya doğru çekin.

  6. En alttaki sıkıştırma somununu sıkın.

  7. Diğer kablo için 5 ve 6 adımlarını tekrarlayın.

  8. Park frenini kontrol edin; bkz. Park Freninin Kontrol Edilmesi.

  Kemer bakımı

  Alternatör-Kayış Gerginliğinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 10 saatten sonra
 • Alternatör-kayış gerginliğini kontrol edin.
 • İlk 50 saatten sonra
 • Alternatör-kayış gerginliğini kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Alternatör-kayış durumunu ve gerginliğini kontrol edin.
 • Kayışın doğru gerdirilmesi, kayışa tam kasnakların ortasından 4,5 kg kuvvet uygulanınca 10 mm'lik (⅜ inç) bir bükülme oluşmasına imkan tanır.

  Bu bükülme 10 mm (⅜ inç) değilse şu adımları izleyin:

  1. Alternatör montaj cıvatasını gevşetin (Şekil 68).

   g020537
  2. Alternatör-kayış gerginliğini artırın veya azaltın ve cıvatayı sıkın.

  3. Gerginliğin doğru olduğunu teyit etmek için kayış bükülmesini tekrar kontrol edin.

  Çekiş Kayışına Bakım Yapılması

  Çekiş Kayışının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Çekiş kayışının durumunu kontrol edin.
 • Çekiş kayışını aşırı aşınma veya hasar izlerine karşı kontrol edin.

  Aşırı aşınmış veya hasar görmüşse kayışı yenisiyle değiştirin; bkz. Çekiş Kayışının Değiştirilmesi.

  Çekiş Kayışının Değiştirilmesi

  g300570

  Çekiş Kayışının Çıkarılması

  1. PTO milini ataşman dişli kutusundan ayırın; ataşmanınızın Kullanma Kılavuzuna bakın.

  2. Debriyaj kablo demeti konnektörünü makine kablo demetinden çıkarın (Şekil 79).

   g300592
  3. Şasinin üzerinde bulunan metal ve kauçuk kayışlardaki (Şekil 79) cıvata, rondela ve somunu sökün.

   Kauçuk kayışın içinde bir ara parça vardır, bunun yer değiştirmesini önleyin.

  4. Kayışın gerginliğini alması için bir yardımcıdan cırcır anahtar kullanmasını isteyin, ardından da kayışı pompa kasnağından, avara kasnaktan ve motor kasnağından çıkarın.

  5. Kayışı debriyajın üzerine getirin ve PTO milinin üzerinde ilerletin.

  Çekiş Kayışının Takılması

  1. Kayışı PTO mili boyunca, debriyajın üzerinden ve motor kasnağının üzerine doğru ilerletin.

  2. Cırcırı kullanarak vara kasnağı aşağı çekmesi için birinden yardım isteyin.

  3. Kayışı motor kasnağının, avara kasnağın ve pompa kasnağının üzerine döşeyin (Şekil 78).

  4. Cırcırı avara kolundan çıkarın.

  5. Kauçuk kayış ara parçasının yerinde olduğunu kontrol edin.

  6. Kauçuk ve metal kayışların ucunu şasiye sabitlemek için, daha önce çıkardığınız cıvata, rondela ve somunu kullanın.

  7. Debriyaj kablo demeti konnektörünü makine kablo demetine takın.

  Kontrol Sistemi Bakımı

  PTO-Kavrama Boşluğunun Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • PTO-kavrama boşluğunu ayarlayın.
  1. Motorun soğumasını bekleyin.

  2. Motor kaputunu kaldırın.

  3. Hava boşluğunu, 0,3 mm’lik bir sentilin baskı balatası ile sürtünme balatası arasından kolayca geçeceği şekilde ayarlayın (Şekil 80).

   Note: Ayarlama somunlarını saat yönünde çevirerek boşluğu küçültebilirsiniz (Şekil 80). Maksimum servis boşluğu 0,6 mm’dir. 3 hava boşluğunu da 0,4 mm'ye ayarlayın.

   g299611
  4. 3 hava boşluğu da ayarlandıktan sonra hepsini tekrar kontrol edin.

   Note: 1 hava boşluğunun ayarlanması diğer boşlukları değiştirebilir.

  Hareket Pedalı Stoperinin Ayarlanması

  Hareket pedalını, kullanıcının rahat edeceği şekilde ya da makinenin maksimum ileri gitme hızını azaltmak için ayarlayabilirsiniz.

  1. Hareket pedalını en ileri noktaya getirin (Şekil 81).

   Note: Pompa tam stroka ulaşmadan önce hareket pedalı hareket pedalı stoperine temas etmelidir.

   g320590
  2. Hareket pedalı hareket pedalı stoperine temas etmiyorsa veya makinenin ileri hızını düşürmek istiyorsanız şunları yapın:

   1. Hareket pedalı stoperini (Şekil 81) bir lokma anahtarıyla tutun.

   2. Ayak dayama plakasının en altındaki sıkıştırma somununu gevşetin (Şekil 82).

    g320591
   3. Hareket pedalını en ileri konuma getirin (Şekil 81).

   4. Hareket pedalı stoperini tutarken, ayak dayama plakasının üstündeki sıkıştırma somununu (Şekil 81), hareket pedalı stoperle temas edene kadar ayarlayın.

   5. Stoperi ayak dayama plakasının üstündeki sıkıştırma somunundan saatin aksi yönünde 1 tam tur döndürerek hareket pedalı stoper konumunu uzatın.

    Note: Hareket pedalı stoper pozisyonunu kısaltmak, makinenin ileri gitme hızını arttıracaktır.

   6. Hareket pedalı stoperini tutarken, ayak dayama plakasının en alt kısmındaki sıkıştırma somunlarını (Şekil 81 ve Şekil 82) 37-45 N∙m torkla sıkın.

   7. Pompa tam stroka ulaşmadan önce hareket pedalının hareket pedalı stoperine temas ettiğini kontrol edin.

    Note: Hareket pedalı hareket pedalı stoperine temas etmiyorsa 1 arası 7 adımlarını tekrarlayın.

  Hidrolik Sistemi Bakımı

  Hidrolik Sistemi Emniyeti

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın. Nüfuz eden hidrolik sıvısı bir doktor tarafından birkaç saat içinde çıkarılmalıdır.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğundan emin olun.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozüllerden uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  • Hidrolik sisteminde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

  Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri

  Depo, fabrikada yaklaşık 22,7 litre yüksek kaliteli hidrolik sıvısıyla doldurulur. Motoru ilk kez çalıştırmadan önce ve ardından da her gün, hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  Tavsiye edilen yedek sıvı: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı; 19 litrelik veya 208 litrelik kaplar halinde mevcuttur.

  Note: Önerilen yedek sıvıyı kullanan makineler daha az sıvı ve filtre değişimi gerektirir.

  Alternatif hidrolik sıvıları: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı mevcut değilse, aşağıdaki tüm malzeme özellikleri için belirtilen aralıkta yer alan ve endüstri standartlarını karşılayan özelliklere sahip başka bir geleneksel, petrol bazlı hidrolik sıvısı kullanabilirsiniz. Sentetik sıvılar kullanmayın. Uygun ürünü belirlemek için yağlama maddesi distribütörünüze danışın.

  Note: Toro, uygun olmayan muadil ürünler kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle ürünler sadece tavsiyelerinin arkasında durabilecek güvenilir üreticilerin ürünlerini kullanın.

  Yüksek Viskozite Endeksli/Düşük Akma Noktalı Yıpranma Önleyici Hidrolik Sıvısı, ISO VG 46

  Malzeme Özellikleri: 
   Viskozite, ASTM D44540°C’de 44 ila 48 santistok (cSt)
   Viskozite Endeksi ASTM D2270140 veya daha yüksek
   Akma Noktası, ASTM D97-37°C ila -45° C
  Endüstri Özellikleri:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 veya M-2952-S)

  Note: Hidrolik sıvılarının büyük bir kısmı renksiz olduğundan, olası sızıntıları tespit edebilmek zordur. Hidrolik sıvıları için, 20 ml'lik şişeler halinde satılan bir kırmızı boya katkısı vardır. 15 ila 22 litre hidrolik sıvısı için bir şişe yeterli olacaktır. Yetkili Toro distribütörünüze 44-2500 parça numarasıyla sipariş edebilirsiniz.

  Important: Toro Premium Sentetik Biyobozunur Hidrolik Sıvısı, Toro tarafından onaylanan tek sentetik biyobozunur sıvıdır. Bu sıvı, Toro hidrolik sistemlerinde kullanılan elastomerlerle uyumludur ve çok çeşitli sıcaklıklar için uygundur. Bu sıvı geleneksel mineral yağlarla uyumludur, ancak maksimum biyobozunurluk ve performans için hidrolik sistemi geleneksel sıvıdan olabildiğince arındırılmalıdır. Bu yağ, 19 litre kova veya 208 litre bidon seçenekleri ile yetkili Toro distribütörünüzde bulunabilir.

  Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesme ünitesini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Hidrolik deposunun tapasını çıkarın (Şekil 83).

   g285821
  3. Yağ çubuğunu hidrolik deposundan çıkarın ve temiz bir bezle temizleyin (Şekil 83).

  4. Yağ çubuğunu hidrolik deposuna daldırın.

  5. Yağ çubuğunu çıkarın ve sıvı seviyesini kontrol edin (Şekil 84).

   • Bir kesme ünitesi takılmışsa: Seviye çubuğunun alt kısmındaki 2 işaret arasında hidrolik sıvısı görünüyorsa, hidrolik seviyesi normaldir (Şekil 84, A). Hidrolik seviyesinin bu alt kısımdaki işaretlerin üstünde olması da uygundur.

   • Hidrolik Tahrikli Ataşman Hortum Kiti takılmışsa: Seviye çubuğunun üst kısmındaki 2 işaret arasında hidrolik sıvısı görünüyorsa, hidrolik seviyesi normaldir (Şekil 84, B).

   g286314
  6. Sıvı seviyesi seviye çubuğundaki uygun alt işaretin altındaysa (taktığınız ataşmana bağlı olarak, 5 adımına bakın), depoya belirtilen tipte hidrolik sıvısı ekleyin. Sıvı seviyesi seviye çubuğundaki uygun 2 işaret arasına gelene kadar 3 - 5 arası adımları tekrarlayın.

  7. Yağ çubuğunu ve tapayı hidrolik deposuna daldırın.

  8. Tapayı elinizle sıkın.

   Important: Tapayı sıkmak için alet kullanmayın.

  9. Tüm hidrolik hortumlarında ve bağlantı parçalarında sızıntı kontrolü yapın.

  Hidrolik Sıvısının ve Filtrelerinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 1000 saatten sonra
 • Hidrolik sıvısını ve hidrolik filtresini değiştirin.
 • Her 800 saatte
 • Hidrolik filtresini değiştirin (tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya hidrolik deposuna daha önce alternatif bir sıvı doldurduysanız).
 • Hidrolik sıvısını değiştirin (tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya hidrolik deposuna daha önce alternatif bir sıvı doldurduysanız).
 • Her 1000 saatte
 • Hidrolik filtresini değiştirin (tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız).
 • Her 2000 saatte
 • Hidrolik sıvısını değiştirin (tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız).
 • Hidrolik sıvısı kirlenirse, sistemin yıkanması gerekeceğinden yetkili Toro distribütörünüze başvurun. Kirlenmiş hidrolik sıvısı temiz bir yağa kıyasla sütümsü bir dokuda veya siyah renkte olur.

  Important: Toro yedek fitrelerini kullanın; bkz. makine Parça Kataloğu. Başka bir filtre kullanılması bazı parçaların garantisini geçersiz kılabilir.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesme ünitesini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Hidrolik deposunun altına büyük bir boşaltma kabı yerleştirin.

  3. Hidrolik deposu kapağını ve seviye çubuğunu çıkarın.

  4. Deponun en alt kısmındaki boşaltma tapasını (Şekil 85) çıkarın ve boşaltma kabına hidrolik sıvısı akmasını sağlayın.

   g286315
  5. Filtre montaj alanının çevresini temizleyin.

  6. Filtrenin altına bir boşaltma kabı yerleştirin (Şekil 85), filtreyi çıkarın ve kalan yağın bu kaba boşaltılmasını sağlayın.

  7. Yeni filtre contasını yağlayın ve filtreye hidrolik sıvısı doldurun.

  8. Filtre montaj alanının temiz olduğunu kontrol edin, filtreyi conta ile montaj plakası temas edene kadar takın, ardından da filtreyi 1/2 tur daha sıkın.

  9. Hidrolik deposunu hidrolik sıvısıyla doldurun; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

   Important: Sadece belirtilen hidrolik sıvılarını kullanın. Diğer sıvılar sistemde hasara neden olabilir.

  10. Hidrolik sıvısının akması durunca boşaltma tapasını takın.

  11. Depo seviye çubuğunu ve kapağını takın.

  12. Motoru çalıştırın ve tüm hidrolik sistem kontrollerini aşağıdaki sırayla kullanarak sisteme hidrolik sıvısı dağıtın:

   1. Makineyi ileri veya geri hareket ettirmek için hareket pedalını kullanın.

   2. Direksiyonu kullanarak lastikleri tam sağa ve tam sola döndürün.

   3. Kaldırma anahtarını kullanarak ataşmanı (örn. kesme ünitesi) kaldırın ve indirin.

  13. Sızıntı kontrolü yapın, ardından da motoru kapatın.

  14. Hidrolik deposundaki sıvı seviyesini kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  Hidrolik Hatları ve Hortumlarının Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 2 yılda
 • Hareketli hortumları yenileriyle değiştirin.
 • Hidrolik hatları ve hortumlarında sızıntı, bükülme, gevşek montaj destekleri, aşınma, gevşek bağlantı parçaları, hava şartlarından kaynaklanan bozulma ve kimyasal bozulma olup olmadığını her gün kontrol edin. Makineyi çalıştırmadan önce gerekli tüm onarımları yapın.

  Kabin Bakımı

  Kabinin Temizlenmesi

  Important: Kabin contalarının etrafında dikkatli olun (Şekil 86). Basınçlı suyla yıkama makinesi kullanıyorsanız, yıkama makinesinin ucunu kendi makinenizden en az 0,6 m uzak tutun. Kabin contalarında veya arka konsolun altında basınçlı yıkama makinesi kullanmayın.

  g034330

  Kabin Hava Filtrelerinin Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Kabin hava filtrelerini temizleyin; aşınmış veya aşırı kirlilerse yenileriyle değiştirin.
  1. Kabin arka konsolundaki düğmeleri ve ızgaraları çıkarın (Şekil 87).

   g251432
  2. Kabindeki hava filtrelerini çıkarın.

  3. Yağsız, temiz, basınçlı hava üfleyerek filtreleri temizleyin.

   Important: Filtrelerden birinde delik, yırtılma veya başka bir hasar varsa o filtreyi değiştirin.

  4. Düğmeleri ve ızgaraları kullanarak filtreleri kabinin içine takın (Şekil 87).

  Kabin Kondenser Filtresinin Temizlenmesi

  Kabin kondenser filtresinin amacı, kabin kondenserine ve kondenser fanlarına çim ve yaprak gibi büyük yabancı maddeler girmesini önlemektir.

  1. Filtre kapağını düz bir şekilde aşağı doğru çekin.

  2. Kondenser filtresini suyla temizleyin.

   Note: Basınçlı yıkama makinesini kullanmayın.

   Important: Filtrede delik, yırtılma veya başka bir hasar varsa filtreyi yenisiyle değiştirin.

  3. Makineye takmadan önce filtrenin kurumasını bekleyin.

  4. Filtre süzgecini, kilidi kilit montaj grubunun içine tam olarak kilitlenene kadar tırnakların etrafında döndürün (Şekil 88).

   g032951

  Tepe Lambasının Değiştirilmesi

  Note: Uygun ampul parça numarasını öğrenmek için bkz. Parça Kataloğu.

  1. Bir tornavida kullanarak lamba merceğini kontrol panelinden çıkarın (Şekil 89).

   g253616
  2. Ampulü lamba tabanından çıkarın (Şekil 89).

  3. Lamba tabanına yeni bir ampul takın.

  4. Merceği kontrol paneline takın.

  Ön Cam Yıkama Suyu Deposunun Doldurulması

  Note: Ön cam yıkama suyu deposu, makinenin sağ tarafında, motorun yanında bulunur.

  1. Deponun üstündeki kapağı (Şekil 90) çıkarın.

   g353836
  2. Depoyu cam yıkama suyuyla doldurun.

  3. Deponun üstündeki kapağı geri takın.

  Depolama

  Depo Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  Makinenin Hazırlanması

  Important: Makineyi temizlemek için kuyu suyu veya geri dönüştürülmüş su kullanmayın.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve makinenin başından ayrılmadan önce tüm hareketin durmasını bekleyin.

  2. Makineyi, kesme ünitelerini ve motoru iyice temizleyin.

   Important: Elektrikli kontrollerin veya kabin contalarının yakınında yüksek basınçlı su kullanmayın, aksi takdirde bunlar hasar görebilirler.

  3. Lastiklerdeki hava basıncını ölçün ve ayarlayın; Bkz. Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi

  4. Hidrolik hatlarını ve hortumlarını kontrol edin, gerekiyorsa onarın.

  5. Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  6. Kesme ünitesi bıçaklarını çıkarın, bileyleyin, dengeleyin ve tekrar takın.

  7. Gevşek bağlantı elemanlarını kontrol edin ve gerektiği kadar sıkın.

  8. Tüm gres bağlantı parçalarını ve pivot noktaları yağlayın. Fazla yağı temizleyin.

  9. Boyalı alanlardaki çizik, pürüzlü veya paslı noktaları hafifçe zımparalayın ve boyasını rötuşlayın. Metal gövdede göçük varsa onarın.