ข้อมูลเบื้องต้น

รถอเนกประสงค์นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานนอกถนนหลวงเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งคนและวัสดุ การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 หาตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้มือถือสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียลได้ (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ

g236856

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

สัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ในคู่มือฉบับนี้และบนตัวเครื่องจัดทำขึ้นมาเพื่อระบุข้อความเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่คุณจะต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นพร้อมกับคำว่า อันตราย, คำเตือน หรือ ระวัง

 • อันตราย ใช้ระบุสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างฉับพลับ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง จะทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้

 • คำเตือน ใช้ระบุสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้

 • ระวัง ใช้ระบุสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง

g000502

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมรถอเนกประสงค์บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่รถอเนกประสงค์ดังกล่าวติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลและองค์ประกอบบางส่วนของไอเสียมีสิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด และอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

แท่นแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมีตะกั่วและสารประกอบตะกั่วเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ล้างมือหลังจากหยิบจับ

ความปลอดภัย

รถคันนี้ออกแบบตามข้อกำหนดของ SAE J2258 (พ.ย. 2016)

ความปลอดภัยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คนบาดเจ็บได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทรถ ทุกคนที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ต้องทราบวิธีใช้งานและเข้าใจคำเตือน

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องจักร อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมดบนรถอเนกประสงค์ หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้รถ

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กควบคุมรถโดยเด็ดขาด

 • หยุดรถ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกก่อนซ่อมบำรุงหรือเติมเชื้อเพลิง

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decal99-7345
decal99-7952
decal106-6755
decal115-2412
decal115-7739
decal119-9727
decal120-0627
decal120-4837
decal121-9775
decal136-1164

การตั้งค่า

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

การติดตั้งพวงมาลัย

เฉพาะรุ่น TC

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

พวงมาลัย1
ฝาครอบ1
แหวน (½ นิ้ว)1
 1. หากฝาครอบติดตั้งอยู่ ให้ถอดฝาครอบจากกลางพวงมาลัย (รูป 3)

 2. ถอดน็อตล็อก (½ นิ้ว) จากเพลาพวงมาลัย (รูป 3)

 3. เลื่อนพวงมาลัยและแหวน (½ นิ้ว) ลงในเพลาพวงมาลัย (รูป 3)

 4. ยึดพวงมาลัยเข้ากับเพลาให้แน่นด้วยน็อตล็อก (½ นิ้ว) และขันน็อตจนได้แรงบิด 27 ถึง 34 นิวตันเมตร (20 ถึง 25 ฟุตปอนด์)

 5. ติดตั้งฝาครอบลงบนพวงมาลัย (รูป 3)

  g033840

การต่อแบตเตอรี่

เฉพาะรุ่น TC

คำเตือน

การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้รถและสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

 • ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ก่อนสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

 • ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนเสมอ

 1. บีบฝาครอบแบตเตอรี่เพื่อปลดแถบล็อกจากฐานแบตเตอรี่ (รูป 4)

  g228188
 2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่จากฐานแบตเตอรี่ (รูป 4)

 3. ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ และยึดสายด้วยสลักเกลียวและน็อต (รูป 5)

  g228187
 4. เลื่อนบูทฉนวนครอบขั้วบวก

  Note: บูทฉนวนป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรกับกราวนด์

 5. ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) เข้ากับขั้วลบ (–) ของแบตเตอรี่ และยึดสายด้วยสลักเกลียวและน็อต

 6. จัดฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับฐานแบตเตอรี่ (รูป 4)

 7. บีบฝาครอบแบตเตอรี่ จัดตำแหน่งให้แถบล็อกเข้ากับฐานแบตเตอรี่ และปล่อยฝาครอบแบตเตอรี่ (รูป 4)

การตรวจสอบระดับน้ำมันระบบและแรงดันลมยาง

 1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนและหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

 2. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก

 3. ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์

 4. ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

การขัดเบรก

เพื่อให้ระบบเบรกทำงานด้วยสมรรถนะสูงสุด ให้ขัดเบรก (การเบรกอิน) ก่อนการใช้งาน

 1. เร่งความเร็วรถสูงสุด เหยียบเบรกหลายๆ ครั้งเพื่อหยุดรถแบบเร็วๆ โดยไม่ทำให้ล้อล็อก

 2. ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 10 ครั้ง โดยหยุดรอ 1 นาทีระหว่างแต่ละครั้งเพื่อไม่ให้เบรกร้อนเกินไป

  Important: ขั้นตอนนี้จะได้ผลดีที่สุด หากรถบรรทุกสิ่งของน้ำหนัก 227 กก. (500 ปอนด์)

การอ่านคู่มือและการดูเอกสารตั้งค่า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

คู่มือผู้ใช้1
คู่มือสำหรับเจ้าของรถ1
บัตรลงทะเบียน1
แบบฟอร์มตรวจสภาพก่อนส่งมอบ1
ใบรับรองคุณภาพ1
กุญแจ2
 • อ่านคู่มือผู้ใช้และคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

 • กรอกข้อมูลในบัตรลงทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์มตรวจสภาพสอบก่อนส่งมอบ

 • ตรวจสอบใบรับรองคุณภาพ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g033215

ทำความคุ้นเคยกับการควบคุมทั้งหมดก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานรถ

แผงควบคุม

g027586

แป้นคันเร่ง

ใช้แป้นคันเร่ง (รูป 7) เพื่อเร่งความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น การเหยียบแป้นคันแรงจะสตาร์ทเครื่องยนต์ การเหยียบแป้นคันเร่งมากขึ้นจะเพิ่มความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น การปล่อยแป้นคันเร่งทำให้รถวิ่งช้าลงและเครื่องยนต์ดับ

Note: ความเร็วเดินหน้าสูงสุดคือ 26 กม./ชม. (16 ไมล์ต่อชั่วโมง)

แป้นเบรก

ใช้แป้นเบรกเพื่อหยุดหรือชะลอความเร็วรถ (รูป 7)

ข้อควรระวัง

การควบคุมรถด้วยเบรกที่สึกหรอหรือเบรกที่ตั้งมาไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

หากแป้นเบรกเคลื่อนที่ภายในระยะ 25 มม. (1 นิ้ว) ของพื้นรถ ให้ปรับหรือซ่อมแซมเบรก

คันเบรกมือ

คันเบรกมือตั้งอยู่ระหว่างเบาะที่นั่ง (รูป 6 กับ รูป 7) เมื่อคุณดับเครื่องยนต์ ให้ดึงเบรกมือเพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ หากต้องการใช้เบรกมือ ให้ดึงคันเบรกมือขึ้น หากต้องการปลดเบรกมือ ให้ดันคันเบรกมือลง

คันเกียร์

คันเกียร์อยู่ระหว่างเบาะที่นั่งและอยู่ใต้คันเบรกมือ คันเกียร์มี 3 ตำแหน่ง: เดินหน้า, ถอยหลัง และเกียร์ว่าง (รูป 6)

Note: เครื่องยนต์จะสตาร์ทและทำงานใน 3 ตำแหน่งนี้

Important: ให้ดับรถก่อนเปลี่ยนเกียร์เสมอ

ปุ่มแตร

เฉพาะรุ่น TC

ปุ่มแตรอยู่ที่มุมซ้ายล่างของแผงหน้าปัด (รูป 8) กดปุ่มแตรเพื่อให้เสียงแตรดัง

g027587

สวิตช์ไฟ

ใช้สวิตช์ไฟ (รูป 8) เพื่อเปิดไฟหน้า ดันสวิตช์ไฟขึ้นเพื่อเปิดไฟหน้า ดันสวิตช์ไฟลงเพื่อปิดไฟหน้า

มิเตอร์นับชั่วโมง

มิเตอร์นับชั่วโมงจะแสดงเวลาทั้งหมดที่รถทำงาน มิเตอร์นับชั่วโมง (รูป 8) เริ่มนับเมื่อคุณบิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งเปิด หรือขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน

ไฟสถานะแบตเตอรี่

ไฟสถานะแบตเตอรี่ (รูป 8) จะสว่างอยู่หลายวินาทีเมื่อคุณสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และดับไปเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน หากไฟสถานะนี้ยังคงติดอยู่ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน แสดงว่าอัลเทอร์เนเตอร์ แบตเตอรี่ หรือระบบไฟฟ้ามีความเสียหาย

ไฟแรงดันน้ำมันเครื่อง

ไฟแรงดันน้ำมันเครื่อง (รูป 8) เตือนคุณว่า แรงดันน้ำมันเครื่องตกลงต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัยในการใช้เครื่องยนต์หรือไม่ หากไฟนี้ติดขึ้นมาและสว่างอยู่อย่างนั้น ให้ดับเครื่องยนต์ และตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง เติมน้ำมันเครื่อง ถ้าจำเป็น โปรดดู การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

Note: ไฟน้ำมันเครื่องกะพริบ ลักษณะนี้ปกติ และไม่ต้องทำอะไร

ไฟอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

ไฟอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (รูป 8) เตือนคุณว่า อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องร้อนเกินกว่าที่จะใช้เครื่องยนต์ต่อไปหรือไม่ (เครื่องยนต์ร้อนเกินไป) ดับเครื่องยนต์ และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลง ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น และสายพานของพัดลมและปั๊มน้ำ เติมน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำตามที่จำเป็น และเปลี่ยนสายพานที่สึกหรอ เสียหาย หรือเลื่อนหลุด

Important: หากปัญหาเครื่องยนต์ร้อนเกินไปยังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตให้มาวินิจฉัยและซ่อมแซม

ไฟสถานะหัวเทียน

ไฟสถานะหัวเทียน (รูป 8) จะติดเป็นสีแดงเมื่อหัวเทียนทำงาน

Important: ไฟสถานะหัวเทียนจะติดขึ้นมา 15 วินาทีเมื่อสวิตช์กลับไปยังตำแหน่ง START

สวิตช์กุญแจ

ใช้สวิตช์กุญแจ (รูป 8) เพื่อสตาร์ทและดับเครื่องยนต์

สวิตช์กุญแจมี 3 ตำแหน่ง: OFF, ON และ START บิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่ง ON เพื่อจุดหัวเทียน เมื่อไฟสถานะหัวเทียนดับ บิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งสตาร์ท เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ท บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งทำงาน

หากต้องการดับเครื่องยนต์ บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งปิด

จุดต่อไฟฟ้า

ใช้จุดต่อไฟฟ้า (รูป 8) เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ไฟฟ้า 12 โวลต์

เกจเชื้อเพลิง

เกจเชื้อเพลิง (รูป 9) อยู่บนถังเชื้อเพลิงข้างๆ ฝาช่องเติมน้ำมันทางฝั่งซ้ายของรถ เกจแสดงปริมาณเชื้อเพลิงในถัง

g008398

มือจับฝั่งผู้โดยสาร

มือจับฝั่งผู้โดยสารอยู่ที่ฝั่งขวาของแผงหน้าปัด และที่ด้านนอกของแต่ละเบาะที่นั่ง (รูป 10)

g009193

Note: ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

น้ำหนักฐานแห้ง 590 กก. (1,300 ปอนด์)
น้ำหนักประเมิน (บนพื้นราบ)รวม 749 กก. (1,650 ปอนด์) ประกอบด้วยผู้ควบคุม 90.7 กก. (200 ปอนด์) และผู้โดยสาร 90.7 กก. (200 ปอนด์), น้ำหนักบรรทุก, น้ำหนักตัวยึดรถพ่วง, น้ำหนักรถพ่วงรวม, อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วง
น้ำหนักยานยนต์รวบยอด (GVW)—บนพื้นราบรวม 1,341 กก. (2,950 ปอนด์) ประกอบด้วยน้ำหนักทั้งหมดที่ระบุข้างต้น
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (บนพื้นราบ)รวม 567 กก. (1,250 ปอนด์) ประกอบด้วยน้ำหนักตัวยึดรถพ่วงและน้ำหนักรถพ่วงรวม
ความสามารถในการลาก: 
ข้อต่อมาตรฐานน้ำหนักของตัวยึด: 45 กก. (100 ปอนด์)
น้ำหนักส่วนพ่วงรวบยอด (GTW): 363 กก. (800 ปอนด์)
ข้อต่อสำหรับงานหนัก น้ำหนักของตัวยึด: 45 กก. (100 ปอนด์)
น้ำหนักส่วนพ่วงรวบยอด (GTW): 544 กก. (1,200 ปอนด์)
ความกว้างโดยรวม150 ซม. (59 นิ้ว)
ความยาวโดยรวม299 ซม. (117¾ นิ้ว)
ความสูงจากพื้น25 ซม. (10 นิ้ว) ที่ด้านหน้าโดยไม่มีของบรรทุกหรือผู้ควบคุม, 18 ซม. (7 นิ้ว) ที่ด้านท้ายโดยไม่มีของบรรทุกหรือผู้ควบคุม
ฐานล้อ206 ซม. (81 นิ้ว)
หน้ายาง (เส้นกลางถึงเส้นกลาง)125 ซม. (49 นิ้ว) ที่ด้านหน้า, 120 ซม. (47¼ นิ้ว) ที่ด้านท้าย
ความยาวกระบะท้าย117 ซม. (46 นิ้ว) ด้านใน, 133 ซม. (52¼ นิ้ว) ด้านนอก
ความกว้างกระบะท้าย125 ซม. (49 นิ้ว) ด้านใน, 150 ซม. (59 นิ้ว) ที่ด้านนอกของบังโคลน
ความสูงกระบะท้าย25 ซม. (10 นิ้ว) ด้านใน
ความเร็วสูงสุด26 กม./ชม. (16 ไมล์ต่อชั่วโมง)
ความเร็วเครื่องยนต์ (ปรับไม่ได้)เดินรอบต่ำ: 1,200 ถึง 1,300 รอบต่อนาที
เดินรอบสูง: 3,420 ถึง 3,520 รอบต่อนาที

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับรถ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถ โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ห้ามอนุญาตให้เด็ก หรือผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม หรือผู้ที่สภาพร่างกายไม่เหมาะสมควบคุมหรือซ่อมบำรุงรถโดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ดับเครื่องยนต์ ถอดกุญแจ และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

 • เรียนรู้วิธีหยุดและดับเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้โดยสาร (คุณและผู้โดยสาร) เกินจำนวนของมือจับที่ติดตั้งไว้ในรถ

 • ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์นิรภัยและสติกเกอร์อย่างครบถ้วน ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นิรภัยทั้งหมด และเปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่อ่านไม่ออกหรือหายไป ใช้งานเฉพาะรถที่มีสภาพดีและทำงานได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

 • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

 • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

 • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมถังน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

 • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

 • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

การบำรุงรักษาประจำวัน

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ละวัน ให้ทำตามขั้นตอนการใช้แต่ละครั้ง/ขั้นตอนประจำตัวที่ระบุใน

  การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ข้อมูลจำเพาะแรงดันลมยาง: 55 ถึง 103 กิโลปาสกาล (8 ถึง 22 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  Important: อย่าให้แรงดันลมยางสูงเกินที่ระบุไว้ที่แก้มยาง

  Note: แรงดันลมในล้อที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากน้ำหนักบรรทุกที่คุณตั้งใจจะบรรทุก

  1. ตรวจสอบแรงดันลมในล้อ

   Note: แรงดันลมในล้อหน้าและล้อหลังควรอยู่ระหว่าง 55 ถึง 103 กิโลปาสกาล (8 ถึง 22 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

   • ใช้แรงดันลมต่ำสำหรับการบรรทุกสิ่งของเบา สำหรับดินที่ไม่อัดแน่น เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลราบรื่นและลดรอยล้อรถบนพื้นดิน

   • ใช้แรงดันลมสูงขึ้นสำหรับการบรรทุกสิ่งของหนักขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง

  2. ถ้าจำเป็น ปรับแรงดันลมโดยเติมหรือปล่อยลมยาง

  g001055

  การเติมน้ำมัน

  น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ

  เครื่องยนต์ทำงานด้วยน้ำมันดีเซลที่ใหม่และสะอาดโดยมีอัตราซีเทนขั้นต่ำคือ 40 ซื้อน้ำมันในปริมาณที่คุณจะใช้ได้ภายใน 30 วันเพื่อรับรองว่าน้ำมันใหม่

  ใช้น้ำมันดีเซลเกรดฤดูร้อน (หมายเลข 2-D) ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) และน้ำมันดีเซลเกรดฤดูหนาว (หมายเลข 1-D หรือหมายเลข 1-D/2-D ผสม) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -7°C (20°F) การใช้น้ำมันดีเซลเกรดฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำทำให้น้ำมันมีจุดวาบไฟและจุดไหลเทต่ำลง ช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายขึ้น และลดโอกาสที่สารเคมีของน้ำมันจะแยกตัวเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ

  การใช้น้ำมันดีเซลเกรดฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) ทำให้ส่วนประกอบปั๊มเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

  Important: ห้ามใช้น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเบนซินแทนน้ำมันดีเซล การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  การเติมน้ำมัน

  ความจุถังน้ำมัน: 26.5 ลิตร (7 แกลลอนสหรัฐ)

  1. ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาถังน้ำมัน

  2. เปิดฝาถังน้ำมัน (รูป 12)

   g008398
  3. เติมน้ำมันจนกระทั่งระดับน้ำมันอยู่ใต้ช่องเติมประมาณ 25 มม. (1 นิ้ว) จากนั้นปิดฝากลับเข้าที่

   Note: อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป

  4. ปิดฝาถังน้ำมันให้แน่น

  5. เช็ดน้ำมันใดๆ ที่หก

  การเบรกรถใหม่

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 100 ชั่วโมงแรก
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการเบรกรถใหม่
 • การปฏิบัติตามคำแนะนำทำให้รถมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการขัดเบรกแล้ว โปรดดู การขัดเบรก

  • ตรวจสอบระดับน้ำยาและน้ำมันเครื่องเป็นประจำ คอยสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกว่ารถหรือส่วนประกอบร้อนเกินไป

  • หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เย็น อุ่นเครื่องประมาณ 15 นาทีก่อนใช้งานรถ

   Note: อุ่นเครื่องนานขึ้นเพื่อให้เครื่องยนต์อุ่นขึ้นเมื่อใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิหนาวเย็น

  • คอยเปลี่ยนความเร็วรถขณะใช้งาน หลีกเลี่ยงการสตาร์ทเร็วและการหยุดฉับพลัน

  • ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเบรกอินสำหรับเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องที่ให้มากับรถเป็นน้ำมันประเภทเดียวกับที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นประจำ

  • โปรดดู สำหรับการตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบเมื่อไม่ใช้งาน

  • ตรวจสอบตำแหน่งระบบกันสะเทือนหน้าและปรับตำแหน่ง ถ้าจำเป็น โปรดดู การตั้งศูนย์ล้อหน้า

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

  • ผู้โดยสารควรนั่งในตำแหน่งที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น อย่าขนส่งผู้โดยสารบนกระบะท้าย กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องจักร อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • อย่าขับรถขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • ขับรถในที่กลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่ระบายอากาศดีเท่านั้น

  • อย่าบรรทุกเกินน้ำหนักยานยนต์รวบยอด (GVW)

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะควบคุมเบรกหรือขณะเลี้ยวหากบรรทุกสิ่งของหนักบนกระบะหลัง

  • การบรรทุกสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกินไปบนกระบะท้ายจะลดเสถียรภาพของรถ ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินความจุของกระบะ

  • การบรรทุกวัสดุที่ไม่สามารถผูกติดกับรถได้ส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อการบังคับทิศทาง การเบรก และเสถียรภาพของรถ เมื่อคุณบรรทุกวัสดุที่ไม่สามารถผูกติดกับรถได้ ให้ใช้ความระมัดระวังขณะบังคับทิศทางหรือเบรก

  • บรรทุกสิ่งของที่เบาลงหรือลดความเร็วของรถขณะวิ่งบนทางขรุขระ ไม่สม่ำเสมอ และอยู่ใกล้ขอบทางเดิน หลุมบ่อ และเมื่อทางเปลี่ยนแปลงฉับพลัน น้ำหนักอาจถ่ายเท ทำให้รถไม่มั่นคงได้

  • ก่อนสตาร์ทรถ เกียร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งว่าง เบรกมือดึงอยู่ และคุณอยู่ในตำแหน่งคนขับ

  • คุณและผู้โดยสารควรอยู่ในเบาะที่นั่งขณะที่รถกำลังแล่น วางมือบนพวงมาลัย ผู้โดยสารควรใช้มือจับที่เตรียมไว้ให้ เก็บแขนและขาอยู่ภายในตัวรถตลอดเวลา

  • ใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่ที่มองเห็นทัศนวิสัยดีเท่านั้น ระมัดระวังหลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรือวัตถุอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้ หญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • อย่าขับรถเข้าใกล้ทางชัน คลอง หรือทำนบ เพราะรถอาจพลิกคว่ำฉับพลัน หากล้อข้ามขอบหรือขอบลาดลงไป

  • ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ยื่นลงมา เช่น กิ่งไม้ วงกบประตู ทางเดินเหนือศีรษะ ฯลฯ

  • มองไปข้างหลังและมองลงก่อนถอยรถ เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางโล่ง

  • เมื่อใช้รถบนถนนสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรทุกข้อ และใช้อุปกรณ์เสริมที่กฎหมายอาจกำหนด เช่น ไฟ สัญญาณ ไฟเลี้ยว ป้ายยานยนต์เคลื่อนที่ช้า (SMV) และสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ

  • หากรถสั่นผิดปกติ ให้หยุดและดับเครื่องยนต์ทันที รอจนกว่ารถหยุดเคลื่อนที่ และตรวจสอบความเสียหาย ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  • บนพื้นเปียกรถอาจใช้เวลาหยุดนานกว่าบนพื้นแห้ง หากต้องการแก้ไขเบรกที่เปียก ให้ขับช้าๆ บนพื้นราบ พลางเหยียบแป้นเบรกเบาๆ

  • การขับรถด้วยความเร็วสูง จากนั้นหยุดฉับพลันอาจทำให้ล้อหลังล็อก ซึ่งทำให้คุณเสียการควบคุมรถได้

  • อย่าสัมผัสเครื่องยนต์ เกียร์ ท่อไอเสีย ท่อรวมไอเสียในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน หรือทันทีหลังจากดับเครื่องยนต์ เพราะบริเวณเหล่านี้อาจร้อนมากจนลวกผิวหนังได้

  • ห้ามปล่อยรถที่ติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดรถบนพื้นราบ

   • เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • อย่าขับรถเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  • ใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัท Toro® รับรองเท่านั้น

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  Note: ระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) 2 เสามีจัดจำหน่ายสำหรับรถคันนี้เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้ ROPS หากคุณทำงานใกล้ทางชัน ใกล้น้ำ บนทางขรุขระ หรือบนทางลาด ซึ่งอาจส่งผลให้รถพลิกคว่ำได้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้

  • สำรวจบริเวณที่ทำงานเพื่อประเมินว่าทางลาดใดปลอดภัยสำหรับการขับรถ และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกฎของคุณเองสำหรับการขับรถบนทางลาดเหล่านี้ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

  • หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะขับอุปกรณ์บนทางลาดใด อย่าขับ

  • เคลื่อนที่บนทางลาดอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป อย่าเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางอุปกรณ์อย่างฉับพลัน

  • หลีกเลี่ยงการขับอุปกรณ์บนทางเปียก เพราะล้ออาจจะไม่ยึดเกาะถนน อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำได้ก่อนที่ล้อจะยึดเกาะถนน

  • วิ่งตรงขณะขึ้นและลงทางลาด

  • หากคุณเริ่มเสียการทรงตัวขณะขึ้นทางลาด ค่อยๆ เหยียบเบรก และถอยรถช้าๆ ตรงๆ ลงทางลาด

  • การหักเลี้ยวขณะขึ้นหรือลงทางลาดอาจเป็นอันตรายได้ หากคุณต้องเลี้ยวบนทางลาด ให้ทำอย่างช้าๆ และระมัดระวัง

  • การบรรทุกของหนักส่งผลต่อความเสถียรของรถบนทางลาด บรรทุกสิ่งของเบาลงหรือลดความเร็วรถขณะวิ่งบนทางลาดหรือถ้าสิ่งของที่บรรทุกมีจุดศูนย์ถ่วงสูง ยึดสิ่งของบรรทุกเข้ากับกระบะท้ายรถ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของถ่ายเทน้ำหนัก ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อบรรทุกสิ่งของที่ถ่ายเทน้ำหนักง่าย (เช่น ของเหลว หิน ทราย ฯลฯ)

  • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท การจอด หรือการหักเลี้ยวรถบนทางลาด โดยเฉพาะเมื่อบรรทุกสิ่งของอยู่ การจอดรถขณะลงจากทางลาดใช้เวลานานกว่าการจอดรถบนทางราบ ถ้าคุณต้องจอดรถ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วฉับพลัน ซึ่งอาจทำให้รถเอียงหรือพลิกคว่ำได้ อย่าเหยียบเบรกฉับพลันเมื่อล้อหมุนฟรี เนื่องจากอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้

  ความปลอดภัยในการบรรทุกและเทกระบะท้าย

  • อย่าบรรทุกเกินน้ำหนักยานยนต์รวบยอด (GVW) เมื่อขับขี่โดยบรรทุกสิ่งของในกระบะท้าย และ/หรือขณะลากจูงรถพ่วง โปรดดู ข้อมูลจำเพาะ

  • กระจายน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกบนกระบะท้ายให้เท่าๆ กันเพื่อเพิ่มความเสถียรและการควบคุมรถ

  • ก่อนเทกระบะท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่หลังรถ

  • อย่าเทสิ่งของที่บรรทุกอยู่บนกระบะท้ายขณะที่รถจอดเอียงๆ บนทางลาด หากกระจายน้ำหนักเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้

  การควบคุมกระบะท้าย

  การยกกระบะท้าย

  คำเตือน

  กระบะท้ายที่ยกอยู่อาจตกลงมาและทำให้คนที่ทำงานอยู่ข้างล่างบาดเจ็บได้

  • ใช้ก้านค้ำยันหนุนกระบะท้ายขึ้นก่อนทำงานใต้กระบะท้ายเสมอ

  • ขนวัสดุที่บรรทุกออกมาก่อนยกกระบะท้ายขึ้น

  คำเตือน

  การขับขี่รถที่ยกกระบะท้ายขึ้นอาจทำให้รถเอียงหรือพลิกคว่ำง่ายขึ้น การขับรถที่ยกกระบะท้ายขึ้นอาจทำให้โครงสร้างของกระบะท้ายเสียหาย

  • ขับรถที่กระบะท้ายวางลง

  • หลังจากเทสิ่งของที่บรรทุกแล้ว ให้ยกกระบะท้ายลง

  ข้อควรระวัง

  หากวางน้ำหนักบรรทุกถ่วงไว้ที่ด้านหลังของกระบะท้าย เมื่อคุณปลดสลัก กระบะท้ายอาจเอียงเปิดโดยไม่คาดคิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวคุณและคนที่อยู่รอบข้าง

  • จัดวางให้น้ำหนักถ่วงอยู่บริเวณกลางกระบะท้าย ถ้าทำได้

  • วางกระบะท้ายลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครพิงกระบะท้ายหรือยืนอยู่ข้างหลัง ขณะปลดสลัก

  • นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระบะท้ายก่อนยกกระบะขึ้นเพื่อซ่อมบำรุงรถ

  1. ยกคันโยกที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของกระบะท้าย และยกกระบะท้ายขึ้น (รูป 13)

   g014860
  2. ดึงก้านค้ำยันเข้าไปในช่องล็อกเพื่อยึดกระบะท้าย (รูป 14)

   g029622

  การลดกระบะท้าย

  คำเตือน

  น้ำหนักของกระบะท้ายอาจจะหนัก ดังนั้นมือหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายอาจถูกบดทับได้

  เก็บมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างขณะลดกระบะท้ายลง

  1. ยกกระบะท้ายขึ้นเล็กน้อยโดยยกคันโยกสลักขึ้น (รูป 13)

  2. ดึงก้านค้ำยันออกจากช่อง (รูป 14)

  3. ลดกระบะท้ายลงจนกว่าสลักจะยึดเข้าที่ (รูป 14)

  การเปิดประตูท้าย

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบะท้ายวางราบและยึดสลักแล้ว

  2. ยกช่องสอดนิ้วที่แผงด้านหลังของประตูท้าย (รูป 15)

   g024490
  3. วางล็อกครีบของประตูท้ายให้ตรงกับช่องระหว่างครีบประตูท้ายของกระบะท้าย (รูป 15)

  4. ดึงประตูท้ายไปข้างหลังและยกลง รูป 15

  การปิดประตูท้าย

  หากคุณถ่ายวัสดุชิ้นเล็กๆ เช่น ทราย หินจัดสวน หรือเศษไม้จากกระบะท้ายรถ วัสดุบางส่วนอาจติดอยู่บริเวณบานพับของประตูท้าย ดังนั้นให้ดำเนินการต่อไปนี้ก่อนปิดประตูท้าย

  1. ใช้มือนำวัสดุออกจากบริเวณบานพับให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

  2. หมุนประตูท้ายไปยังตำแหน่งประมาณ 45° (รูป 16)

   g024491
  3. ใช้วิธีเขย่าๆ สั้นๆ เพื่อหมุนประตูท้ายกลับไปกลับมาหลายๆ ครั้ง (รูป 16)

   Note: วิธีนี้ช่วยให้วัสดุหลุดออกจากบริเวณบานพับ

  4. ลดประตูท้ายลงและตรวจสอบวัสดุที่ค้างอยู่ในบริเวณบานพับ

  5. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 4 จนกว่าวัสดุจะหลุดออกจากบริเวณบานพับ

  6. หมุนบานพับขึ้นไปด้านหน้าจนกระทั่งครีบล็อกของประตูท้ายจะล็อกเข้ากับช่องประตูท้ายในกระบะท้าย (รูป 15)

   Note: ยกหรือลดประตูท้ายเพื่อให้ครีบล็อกของประตูท้ายตรงกับช่องแนวตั้งระหว่างครีบประตูท้ายของกระบะท้าย

  7. ลดประตูท้ายลงจนกว่าจะวางอยู่ด้านหลังของกระบะท้าย (รูป 15)

   Note: ครีบล็อกของประตูท้ายจะยึดแน่นหนาเข้ากับครีบประตูท้ายของกระบะท้าย

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  Important: อย่าพยายามดันหรือลากรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

  1. หลังจากขึ้นมานั่งในที่นั่งคนขับ เสียบกุญแจลงในช่องสวิตช์กุญแจ เหยียบเบรก และบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่ง ON

   Note: หากมีการติดตั้งสัญญาณถอยหลังและคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งถอยหลัง จะมีเสียงดังเพื่อเตือนคนขับ

  2. เมื่อไฟสถานะหัวเทียนดับ บิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งสตาร์ท

  3. เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ท บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งทำงาน

  4. ปลดเบรกมือ

  การจอดรถ

  Important: เมื่อจอดรถบนทางลาด เหยียบเบรกเพื่อจอดรถ และดึงเบรกมือเพื่อให้รถอยู่กับที่ การเหยียบแป้นคันเร่งเพื่อให้รถหยุดกลางคันบนเนินอาจทำให้รถเสียหายได้

  1. ถอนเท้าออกจากแป้นคันเร่ง

  2. เหยียบแป้นเบรกช้าๆ เพื่อค่อยๆ เบรกจนกว่ารถจะจอดนิ่งสนิท

   Note: ระยะหยุดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถและความเร็ว

  การดับเครื่องยนต์

  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. บิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งปิดและดึงกุญแจออก

  การบรรทุกสิ่งของขึ้นกระบะท้าย

  ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะบรรทุกของขึ้นกระบะท้ายและขับรถ:

  • สังเกตความจุน้ำหนักของรถและจำกัดน้ำหนักบรรทุกบนกระบะท้ายตามที่อธิบายใน ข้อมูลจำเพาะ และบนป้ายน้ำหนักยานยนต์รวบยอดของรถ

   Note: อัตราน้ำหนักบรรทุกที่ระบุไว้ใช้สำหรับการใช้งานรถบนพื้นราบเท่านั้น

  • ลดน้ำหนักที่บรรทุกบนกระบะท้ายเมื่อต้องขับรถบนเนินหรือทางขรุขระ

  • ลดน้ำหนักบรรทุกลงเมื่อวัสดุมีความสูง (มีจุดศูนย์ถ่วงสูง) เช่น ตั้งอิฐ ท่อนไม้จัดสวน หรือถุงปุ๋ย กระจายสิ่งของบรรทุกให้เตี้ยที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อจะได้ไม่ขัดขวางการมองเห็นหลังรถขณะที่ขับรถ

  • จัดวางให้น้ำหนักถ่วงอยู่บริเวณกลางกระบะท้ายด้วยวิธีต่อไปนี้:

   • กระจายน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกบนกระบะท้ายจากด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งให้เท่ากัน

    Important: หากน้ำหนักบรรทุกถ่วงไปด้านใดด้านหนึ่ง รถจะมีโอกาสพลิกคว่ำได้ง่ายกว่า

   • กระจายน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกบนกระบะท้ายจากด้านหน้าถึงด้านหลังให้เท่ากัน

    Important: ถ้าคุณวางน้ำหนักถ่วงไปด้านหลังเพลาท้าย แล้วทำให้แรงยึดเกาะที่ล้อหน้าลดลง อาจทำให้สูญเสียการควบคุมทิศทางและส่งผลให้รถพลิกคว่ำได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่บนกระบะท้าย โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถวางน้ำหนักของสิ่งของขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางกระบะท้ายได้

  • เมื่อเป็นไปได้ ควรยึดของบรรทุกให้แน่นโดยผูกติดกับกระบะท้าย เพื่อไม่ให้น้ำหนักถ่ายเท

  • ขณะขนส่งสารเหลว ให้ใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่รถขึ้นหรือลงเนิน ขณะเปลี่ยนความเร็วหรือหยุดรถ หรือขณะขับเคลื่อนผ่านพื้นผิวที่ขรุขระ

  ความจุของกระบะท้ายคือ 0.37 ลบ.ม. (13 ลบ.ฟุต) จำนวน (ปริมาตร) ของวัสดุที่สามารถวางบนกระบะท้ายโดยไม่เกินอัตราบรรทุกของรถอาจแตกต่างกันได้อย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัสดุ

  ดูตารางต่อไปนี้เพื่อดูขีดจำกัดปริมาณของวัสดุต่างๆ:

  วัสดุความหนาแน่นความจุกระบะสูงสุด(บนพื้นราบ)
  กรวดแห้ง1,522 กก./ลบ.ม. (95 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม
  กรวดเปียก1,922 กก./ลบ.ม. (120 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม ¾
  ทรายแห้ง 1,442 กก./ลบ.ม. (90 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม
  ทรายเปียก1,922  กก./ลบ.ม. (120 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม ¾
  ไม้721 กก./ลบ.ม. (45 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม
  เปลือกไม้<721 กก./ลบ.ม. (<45 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม
  ดินอัดแน่น1,602 กก./ลบ.ม. (100 ปอนด์/ลบ.ฟุต)เต็ม ¾ (โดยประมาณ)

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดรถบนพื้นราบ

   • เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • อย่าจัดเก็บรถในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของรถมีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา

  • บำรุงรักษาและเช็ดทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ตามความจำเป็น

  • เปลี่ยนสติกเกอร์ที่สึกหรอ ชำรุด หรือหายไป

  การบรรทุกรถ

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อบรรทุกรถขึ้นหรือลงจากรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ใช้ทางลาดแบบเต็มความกว้างเมื่อขนบรรทุกรถขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ยึดรถให้แน่นหนา

  โปรดดู รูป 17 และ รูป 18 สำหรับตำแหน่งผูกยึดรถ

  Note: บรรทุกรถขึ้นรถพ่วงโดยให้ด้านหน้ารถหันไปข้างหน้า หากไม่สามารถทำได้ ยึดกระโปรงรถเข้ากับโครงรถด้วยสายรัด หรือถอดกระโปรงรถแล้วขนส่ง และยึดไว้แยกต่างหาก มิฉะนั้น กระโปรงรถอาจเปิดขึ้นมาระหว่างการขนส่งได้

  g033043
  g312722

  การลากรถ

  ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถลากรถได้เป็นระยะทางสั้นๆ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ใช่ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน

  คำเตือน

  การลากรถด้วยความเร็วสูงเกินไปอาจทำให้สูญเสียการควบคุมทิศทางส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  ห้ามลากรถด้วยความเร็วเกิน 8 กม./ชม. (5 ไมล์ต่อชั่วโมง) โดยเด็ดขาด

  การลากรถเป็นงานที่ต้องใช้แรงของ 2 คน หากคุณต้องเคลื่อนย้ายรถเป็นระยะทางไกล ให้ขนส่งบนรถบรรทุกหรือรถพ่วง โปรดดู การลากรถพ่วง

  1. ถอดสายพานขับออกจากรถ โปรดดู การเปลี่ยนสายพานขับ

  2. ยึดสายลากจูงเข้ากับตัวยึดที่ด้านหน้าของโครงรถ (รูป 17)

  3. เข้าเกียร์ตำแหน่งเกียร์ว่าง และปลดเบรกมือ

  การลากรถพ่วง

  รถสามารถใช้ลากรถพ่วงได้ เรามีข้อต่อพ่วงจัดจำหน่ายด้วย ติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรายละเอียด

  เมื่อบรรทุกสิ่งของหรือลากรถพ่วง ห้ามบรรทุกน้ำหนักบนรถหรือรถพ่วงมากเกินไป การบรรทุกน้ำหนักมากเกินไม่ว่าบนรถหรือรถพ่วงอาจลดประสิทธิภาพการทำงานหรือสร้างความเสียหายให้กับเบรก เพลา เครื่องยนต์ ชุดเพลาส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบกันสะเทือน โครงสร้างตัวถัง หรือล้อได้

  บรรทุกสิ่งของบนรถพ่วงโดยให้น้ำหนัก 60% อยู่ที่ด้านหน้าของรถพ่วงเสมอ วิธีนี้ทำให้ข้อต่อพ่วงของรถรับน้ำหนักประมาณ 10% ของน้ำหนักส่วนพ่วงรวบยอด (GTW)

  บรรทุกสิ่งของบนกระบะท้ายเสมอเมื่อใช้รถพ่วงเพื่อให้มีแรงเบรกและการยึดเกาะถนนเพียงพอ ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน GTW หรือขีดจำกัด GVW

  หลีกเลี่ยงการจอดรถที่มีรถพ่วงบนเนิน หากคุณต้องจอดรถบนเนิน ให้ดึงเบรกมือและขัดล้อของรถพ่วงไว้ด้วย

  การบำรุงรักษา

  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • อย่าให้ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมซ่อมบำรุงรถ

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดรถบนพื้นราบ

   • เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับน้ำหนักรถเมื่อต้องทำงานใต้ท้องรถ

  • อย่าทำงานใต้ท้องรถที่ยกกระบะท้ายขึ้น โดยไม่มีการหนุนกระบะด้วยอุปกรณ์นิรภัย

  • อย่าชาร์จแบตเตอรี่ขณะซ่อมบำรุงรถ

  • ขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนาเพื่อให้รถทั้งคันอยู่ในสภาพดี

  • ลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้ โดยจอดรถให้ห่างจากบริเวณที่มีน้ำมัน หญ้า ใบไม้ หรือดินสะสมมากเกินไป

  • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่รถกำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

  • หากคุณต้องปรับแต่งบำรุงรักษาในขณะที่รถทำงานอยู่ ให้เก็บมือ เท้า เสื้อผ้า และส่วนต่างๆ ของร่างกายออกห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว กันผู้ที่อยู่รอบข้างให้ออกห่างจากรถ

  • ทำความสะอาดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หกออกให้หมด

  • ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือตามที่แนะนำในตารางการบำรุงรักษา และปรับและซ่อมบำรุงตามที่จำเป็น

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของรถมีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

  • ห้ามดัดแปลงฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์นิรภัย หรือลดประสิทธิภาพการป้องกันของอุปกรณ์นิรภัย

  • อย่าทำให้รอบเครื่องยนต์สูงเกินไปโดยเปลี่ยนการตั้งค่ากัฟเวอร์เนอร์ เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้อง ควรให้ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบรอบเครื่องยนต์สูงสุดด้วยมาตรอัตรารอบ

  • หากอุปกรณ์ต้องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  • การดัดแปลงอุปกรณ์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตามอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน สมรรถนะ ความทนทานของอุปกรณ์ หรือการใช้อุปกรณ์อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัท Toro® เป็นโมฆะ

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบสภาพของสายพานขับ
 • หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ปรับระยะห่างของวาล์วเครื่องยนต์
 • หลังจาก 100 ชั่วโมงแรก
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการเบรกรถใหม่
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบการทำงานของการเปลี่ยนเกียร์
 • ตรวจสอบคลัตช์ขับหลัก
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก
 • ล้างรถ
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งและบุชชิงอัดจาระบีรถบ่อยขึ้นเมื่อใช้รถในการทำงานหนัก
 • เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้เร็วขึ้น ถ้าสกปรกหรือชำรุด
 • ตรวจสอบยางล้อและขอบล้อ
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ตรวจสอบการบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือนเพื่อหาส่วนประกอบที่หลวมหรือชำรุด
 • ตรวจสอบมุมแคมเบอร์และโทอินของล้อหน้า
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์
 • ตรวจสอบการทำงานของการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง
 • ทำความสะอาดระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ทำความสะอาดระบบหล่อเย็นเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างการใช้งานในสภาวะพิเศษ โปรดดู
 • ตรวจสอบเบรก
 • ทุก 150 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง(เปลี่ยนบ่อยขึ้นเป็นสองเท่าหากใช้งานในสภาวะพิเศษ โปรดดู )
 • เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันบ่อยขึ้นสองเท่าระหว่างการใช้งานในสภาวะพิเศษ
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดคลัตช์ขับหลัก (ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทราย)
 • ปรับเบรกมือตามที่จำเป็น
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานขับ
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบรกมือ
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งล้อหน้า
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและการเชื่อมต่อ
 • ตรวจสอบเบรกด้วยสายตาเพื่อหาการสึกหรอของฝักเบรก
 • ทุก 600 ชั่วโมง
 • ปรับระยะห่างของวาล์วเครื่องยนต์
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ
 • เปลี่ยนน้ำมันเบรก
 • Note: ดาวน์โหลดสำเนาผังไฟฟ้าได้ฟรีโดยเข้าไปที่ www.Toro.com แล้วค้นหารุ่นรถของคุณจากลิงก์คู่มือในหน้าหลัก

  Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

  คำเตือน

  การไม่บำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดระบบทำงานล้มเหลวหรือเสียหายก่อนกำหนด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณหรือคนที่อยู่รอบข้าง

  คอยบำรุงรักษารถให้มีสภาพดีและทำงานอย่างถูกต้องตามที่ระบุในคำแนะนำเหล่านี้

  ข้อควรระวัง

  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับ หรือตรวจสอบรถได้

  • หลีกเลี่ยงอันตรายจากเพลิงไหมและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ทำงาน ห้ามใช้เปลวไฟในการตรวจสอบระดับน้ำมันหรือน้ำมันรั่วไหล น้ำในแบตเตอรี่ หรือน้ำหล่อเย็น

  • อย่าใช้อ่างน้ำมันเปิด หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดติดไฟได้ในการทำความสะอาดชิ้นส่วน

  ข้อควรระวัง

  หากคุณเสียบกุญแจทิ้งไว้ อาจมีคนสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ตั้งใจและทำให้คุณหรือคนที่อยู่รอบข้างบาดเจ็บได้

  ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออกจากสวิตช์ก่อนการบำรุงรักษา

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับสัปดาห์:
  จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
  ตรวจสอบการทำงานของเบรกและเบรกมือ       
  ตรวจสอบการทำงานของคันเกียร์/เกียร์ว่าง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมัน       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์       
  ตรวจสอบไส้กรองอากาศ       
  ตรวจสอบครีบระบายความร้อนเครื่องยนต์       
  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบเสียงการทำงานที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบแรงดันลมยาง       
  ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล       
  ตรวจสอบการทำงานของแผงหน้าปัด       
  ตรวจสอบการทำงานของคันเร่ง       
  ล้างรถ       
  ทำสีที่ชำรุด       

  การบำรุงรักษารถภายใต้สภาพการทำงานพิเศษ

  Important: หากต้องใช้งานรถในสภาพการทำงานต่อไปนี้ ให้บำรุงรักษารถบ่อยขึ้นเป็นสองเท่า:

  • การใช้งานในทะเลทราย

  • การใช้งานในสภาพอากาศเย็น—อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C (50°F)

  • การลากรถพ่วง

  • ใช้งานบ่อยในสภาวะที่มีฝุ่นมาก

  • งานก่อสร้าง

  • หลังจากใช้งานยาวนานในสภาพที่มีโคลน ทราย น้ำ หรือสภาพสกปรกที่คล้ายคลึงกัน ให้ดำเนินการดังนี้:

   • ตรวจสอบและทำความสะอาดเบรกโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุหยาบทำให้เกิดการสึกหรอมากเกินไป

   • ล้างรถโดยใช้น้ำเพียงอย่างเดียวหรือผสมน้ำยาล้างที่มีฤทธิ์อ่อนๆ

    Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างรถ

  ขั้นตอนก่อนการบำรุงรักษา

  หัวข้อต่างๆ ที่กล่าวถึงในเนื้อหาส่วนการบำรุงรักษานี้ต้องมีการยกกระบะท้ายขึ้นและลง ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บร้ายแรงหรือการเสียชีวิต:

  การเตรียมรถสำหรับการบำรุงรักษา

  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  3. ดึงเบรกมือ

  4. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  5. การเทและยกกระบะท้าย

  การยกรถ

  อันตราย

  รถอาจไม่มั่นคงขณะใช้แม่แรง รถอาจเลื่อนหลุดจากแม่แรง และทำให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างบาดเจ็บ

  • ห้ามสตาร์ทรถขณะที่รถอยู่บนแม่แรง

  • ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจก่อนลุกออกจากรถ

  • บล็อกล้อไว้ขณะที่ใช้อุปกรณ์ยกหนุนรถ

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงหนุนรถ เมื่อยกรถขึ้นแล้ว

  Important: เมื่อคุณสตาร์ทรถเพื่อบำรุงรักษาและ/หรือวินิจฉัย ล้อหลังของรถจะต้องยกจากพื้น 25 มม. (1 นิ้ว) โดยหนุนเพลาท้ายบนขาตั้งแม่แรง

  • จุดยกที่หน้ารถอยู่ที่ด้านหน้าของโครงรถ หลังตัวยึดลากจูง (รูป 19)

   g033043
  • จุดยกที่ท้ายรถอยู่ใต้ท่อเพลา (รูป 20)

  g312722

  การเปิดกระโปรงรถ

  การยกกระโปรงรถ

  1. ยกมือจับของสลักยางที่แต่ละด้านของกระโปรงรถขึ้น (รูป 21)

   g312721
  2. ยกกระโปรงรถ

  การปิดกระโปรงรถ

  1. ยกกระโปรงรถลงช้าๆ

  2. ยึดกระโปรงรถ โดยวางสลักยางเข้ากับตะขอสลักที่แต่ละด้านของกระโปรงรถ (รูป 21)

  การหล่อลื่น

  การอัดจาระบีรถ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งและบุชชิงอัดจาระบีรถบ่อยขึ้นเมื่อใช้รถในการทำงานหนัก
 • ประเภทจาระบี: จาระบีลิเธียมหมายเลข 2

  1. ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดจุดอัดจาระบีให้สะอาด เพื่อให้ไม่มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในแบริ่งหรือบุชชิง

  2. ใช้ปืนอัดจาระบี อัดจาระบีโดยกด 1 หรือ 2 ครั้งเข้าในจุดอัดจาระบีของรถ

  3. เช็ดจาระบีส่วนเกินออกจากรถ

  จุดอัดจาระบีอยู่ที่ปลายด้านในของปีกนก ข้อต่อกลมของคันชัก และปลายด้านนอกของปีกนก (รูป 22 และ รูป 23)

  g033044
  g033217

  การอัดจาระบีแบริ่งล้อหน้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 300 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งล้อหน้า
 • ข้อมูลจำเพาะของจาระบี: Mobilgrease XHP™-222

  การถอดดุมล้อและโรเตอร์

  1. ยกด้านหน้ารถและหนุนด้วยขาตั้งแม่แรง

  2. ถอดน็อตล้อทั้ง 4 ตัวที่ยึดล้อเข้ากับดุมล้อออก (รูป 24)

   g033046
  3. ถอดสลักเกลียวหน้าแปลน (⅜ x ¾ นิ้ว) ที่ยึดโครงยึดสำหรับชุดเบรกเข้ากับเพลาหมุน แล้วแยกเบรกออกจากเพลาหมุน (รูป 25)

   Note: รองชุดเบรกก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

   g033047
  4. ถอดฝากันฝุ่นออกจากดุมล้อ (รูป 26)

   g033048
  5. ถอดสลักปลายแยกและแหวนล็อกน็อตจากเพลาหมุนและน็อตเพลาหมุนออก (รูป 26)

  6. ถอดน็อตเพลาหมุนออกจากเพลาหมุน และแยกชุดดุมล้อและโรเตอร์ออกจากเพลาหมุน (รูป 26 และ รูป 27)

   g033049
  7. ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดเพลาหมุนให้สะอาด

  8. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 7 ที่ดุมล้อและโรเตอร์อีกฝั่งของรถ

  การอัดจาระบีแบริ่งล้อ

  1. ถอดแบริ่งด้านนอกและแหวนแบริ่งออกจากดุมล้อ (รูป 28)

   g033050
  2. ถอดซีลแบริ่งด้านในจากดุมล้อ (รูป 28)

  3. เช็ดซีลให้สะอาด และตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหาย

   Note: อย่าใช้สารละลายเช็ดซีล เปลี่ยนซีลถ้าพบว่าสึกหรอหรือเสียหาย

  4. เช็ดแบริ่งและแหวนให้สะอาด และตรวจสอบการสึกหรอและความเสียหาย

   Note: เปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบริ่งและแหวนสะอาดและแห้ง

  5. เช็ดจาระบี ฝุ่น และเศษวัสดุออกจากร่องดุมล้อทั้งหมด (รูป 28)

  6. อัดแบริ่งด้วยจาระบีที่กำหนด

  7. อัดจาระบีที่กำหนดลงในร่องของดุมให้เต็ม 50-80%รูป 28

  8. ประกอบแบริ่งด้านในเข้ากับแหวนที่ด้านในของดุม และติดตั้งซีล (รูป 28)

  9. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 8 กับแบริ่งของดุมอื่นๆ

  การติดตั้งดุมล้อและโรเตอร์

  1. ทาจาระบีที่กำหนดบางๆ ลงบนเพลาหมุน (รูป 29)

   g033051
  2. ประกอบดุมล้อและโรเตอร์ลงบนเพลาหมุนด้วยด้านในโรเตอร์ (รูป 29)

  3. ประกอบแบริ่งด้านนอกเข้ากับเพลาหมุนและวางแบริ่งเข้ากับแหวนด้านนอก (รูป 29)

  4. ประกอบแหวนแท็บเข้ากับเพลาหมุน (รูป 29)

  5. สอดน็อตเพลาหมุนเข้ากับเพลาหมุน แล้วขันน็อตให้ได้แรงบิด 15 นิวตันเมตร (11 ฟุตปอนด์) ในขณะที่หมุนดุมล้อเพื่อวางแบริ่ง (รูป 29)

  6. คลายน็อตเพลาหมุนจนกว่าฮับจะหมุนได้อย่างอิสระ

  7. ขันน็อตเพลาหมุนจนได้ 170-225 นิวตันเซนติเมตร (15 ถึง 20 นิ้วปอนด์)

  8. ติดตั้งแหวนล็อกบนน็อต และตรวจสอบตำแหน่งของช่องในแหวนล็อกและรูในเพลาหมุนสำหรับใส่สลักปลายแยก (รูป 30)

   Note: หากช่องในแหวนล็อกและรูของเพลาหมุนไม่ตรงกัน ให้ขันน็อตเพลาหมุนด้วยค่าแรงบิดสูงสุดคือ 226 นิวตันเซนติเมตร (20 นิ้วปอนด์) บนน็อต เพื่อให้ช่องและรูตรงกัน

   g033054
  9. ติดตั้งสลักปลายแยกและงอขาแต่ละข้างรอบๆ แหวนล็อก (รูป 30)

  10. ติดตั้งฝากันฝุ่นลงบนดุมล้อ (รูป 30)

  11. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 10 สำหรับดุมล้อและโรเตอร์อีกฝั่งของรถ

  การติดตั้งเบรกและล้อ

  1. ทำความสะอาดสลักเกลียวหน้าแปลน 2 ตัว (⅜ x ¾ นิ้ว) และทาน้ำยาล็อคเกลียวแข็งแรงปานกลางเคลือบที่เกลียวของสลักเกลียว

  2. เรียงแป้นเบรกให้ตรงกับด้านใดด้านหนึ่งของโรเตอร์ (รูป 25) และเรียงรูในโครงยึดก้ามปูให้ตรงกับรูในที่ยึดเบรกของโครงเพลาหมุน (รูป 29)

  3. ยึดหูยึดคาลิเปอร์เข้ากับโครงเพลาหมุน (รูป 25) โดยใช้สลักเกลียวหน้าแปลน 2 ตัว (⅜ x ¾ นิ้ว)

   ขันสลักเกลียวหน้าแปลน 2 ตัวจนได้แรงบิด 47 ถึง 54 นิวตันเมตร (35 ถึง 40 ฟุตปอนด์)

  4. เรียงรูในล้อให้ตรงกับเดือยของดุมล้อ และประกอบล้อเข้ากับดุมล้อโดยหันก้านวาล์วออกด้านนอก (รูป 24)

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวของล้อราบกับดุมล้อ

  5. ยึดล้อเข้ากับดุมล้อโดยใช้น็อตล้อ (รูป 24)

   ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 108 ถึง 122 N∙m (80 ถึง 90 ft-lb)

  6. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 5 สำหรับเบรกและล้ออีกฝั่งหนึ่งของรถ

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้รถหยุดสนิทก่อนตรวจสอบน้ำมันหรือเติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง

  • เก็บมือ เท้า ใบหน้า เสื้อผ้า และส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างจากท่อไอเสียหรือพื้นผิวร้อนอื่น ๆ

  การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้เร็วขึ้น ถ้าสกปรกหรือชำรุด
 • Note: ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศให้บ่อยขึ้น หากใช้งานรถในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายมาก

  การตรวจสอบไส้กรองอากาศ

  1. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้แน่นหนาด้วยก้านค้ำยัน

  2. ตรวจหาความเสียหายบนตัวไส้กรองที่อาจทำให้อากาศรั่วไหลได้ (รูป 31)

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครองไส้กรองอากาศปิดผนึกรอบตัวเรือนของไส้กรองอากาศ

   Note: เปลี่ยนฝาครอบหรือตัวเรือนไส้กรองอากาศที่เสียหาย

   g027724
  3. ดึงสลักออกมาและหมุนฝาครอบไส้กรองอากาศทวนเข็มนาฬิกา (รูป 31)

  4. ถอดฝาครอบจากตัวไส้กรองอากาศ

  5. ค่อยๆ เลื่อนไส้กรองอากาศออกจากตัวเรือนไส้กรองอากาศ (รูป 31) เพื่อลดฝุ่นฟุ้งกระจาย

   Note: ระวังไม่ให้ไส้กรองชนกับตัวเรือนไส้กรองอากาศ

  6. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ

   • หากไส้กรองอากาศสะอาด ให้ติดตั้งไส้กรองเข้าที่

   • หากไส้กรองอากาศเสียหาย ให้เปลี่ยนไส้กรองอากาศ โปรดดู การเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

  การเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

  1. ถอดไส้กรองอากาศออก

  2. ตรวจสอบหาความเสียหายจากการขนส่งบนไส้กรองชิ้นใหม่

   Note: ตรวจสอบปลายผนึกของไส้กรอง

   Important: อย่าติดตั้งไส้กรองที่ชำรุด

  3. ติดตั้งไส้กรองอากาศชิ้นใหม่ โปรดดู การติดตั้งไส้กรองอากาศ

  การติดตั้งไส้กรองอากาศ

  Important: เพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย ควรใช้งานเครื่องยนต์ที่ติดตั้งชุดไส้กรองอากาศที่สมบูรณ์เสมอ

  Note: อย่าใช้ไส้กรองที่ชำรุด

  Note: ไม่แนะนำให้นำไส้กรองอากาศใช้แล้วมาทำความสะอาด เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่วัสดุกรองจะเสียหาย

  1. ทำความสะอาดช่องไล่ฝุ่นที่อยู่บนฝาครอบไส้กรองอากาศ (รูป 31)

  2. ถอดวาล์วช่องระบายออกจากฝาครอบ เช็ดทำความสะอาดร่อง และเปลี่ยนวาล์วช่องระบาย (รูป 31)

  3. ใส่ไส้กรองอากาศเข้าในตัวเรือนไส้กรองอากาศ โดยออกแรงกดที่ขอบด้านนอกของไส้กรองเพื่อวางลงในตัวเรือนไส้กรองอากาศ (รูป 31)

   Note: ไส้กรองจะต้องผนึกได้สนิท โดยออกแรงกดที่ขอบด้านนอกของไส้กรองขณะติดตั้ง ห้ามกดบริเวณที่ยืดหยุ่นตรงกลางของไส้กรอง

  4. วางฝาครอบไส้กรองอากาศเข้ากับตัวเรือนไส้กรองอากาศ โดยให้วาล์วช่องระบายหันลงด้านล่าง (ประมาณระหว่าง 5 นาฬิกาและ 7 นาฬิกา เมื่อมมองจากส่วนปลาย) ตามที่แสดงใน รูป 31

  5. ยึดฝาครอบเข้ากับตัวเรือนด้วยสลัก (รูป 31)

  6. ลดกระบะท้ายลง

  การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

  Note: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้บ่อยขึ้น หากใช้งานรถในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายมาก

  Note: ทิ้งน้ำมันเครื่องใช้แล้วและตัวกรองน้ำมัน ณ ศูนย์รีไซเคิลที่มีการรับรอง

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  ประเภทน้ำมัน: น้ำมันชะล้าง (API service CH-4, CI-4, CJ-4 ขึ้นไป)

  ความจุห้องข้อเหวี่ยง: 1.4 ลิตร (1.5 ควอร์ตสหรัฐ) เมื่อเปลี่ยนไส้กรองแล้ว

  ความหนืด: ดูตารางด้านล่าง

  g017503

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  4. ยกกระบะท้ายขึ้น

  5. ใช้ผ้าขี้ริวเช็ดรอบๆ ก้านวัดระดับน้ำมัน (รูป 33) เพื่อให้ฝุ่นไม่ตกลงไปในท่อก้านวัดหรือช่องเติมน้ำมัน และทำให้เครื่องยนต์เสียหาย

   g016858
  6. ดึงก้านวัดออกและเช็ดให้สะอาด

  7. สอดก้านวัดลงในท่อก้านวัด ดูให้แน่ใจว่าสอดลงไปจนสุดแล้ว (รูป 33)

  8. ดึงก้านวัดออกมาและดูบริเวณปลายก้าน

   Note: เติมน้ำมันช้าๆ และตรวจเช็คระดับน้ำมันบ่อยๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ อย่าเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป

  9. ใส่ก้านวัดกลับเข้าที่และกดให้แน่นหนา (รูป 33)

  10. ลดกระบะท้ายลง

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 150 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง(เปลี่ยนบ่อยขึ้นเป็นสองเท่าหากใช้งานในสภาวะพิเศษ โปรดดู )
  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. สตาร์ทรถ และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานสักครู่

  4. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  5. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้แน่นหนาด้วยก้านค้ำยัน

  6. ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ โปรดดู การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  7. วางอ่างระบายใต้จุกระบาย (รูป 34)

   g027838
  8. ถอดจุกระบาย (รูป 34)

   Note: ปล่อยน้ำมันระบายออกจากเครื่องยนต์จนหมด

  9. ติดตั้งจุกระบายและซีล (รูป 34) และขันจนได้แรงบิด 45-53 นิวตันเมตร (33-39 ฟุตปอนด์)

  10. เทน้ำมันลงในช่องเติมจนระดับน้ำมันถึงขีดเต็มบนก้านวัด

  11. เติมน้ำมันช้าๆ และตรวจเช็คระดับน้ำมันบ่อยๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้

   Note: อย่าเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป

  12. ปิดฝาเติมน้ำมันและใส่ก้านวัดกลับเข้าที่ให้แน่นหนา

  13. ต่อแบตเตอรี่และลดกระบะท้ายลง

  การเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 150 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันบ่อยขึ้นสองเท่าระหว่างการใช้งานในสภาวะพิเศษ
  1. ระบายน้ำมันออกจากเครื่องยนต์

  2. ถอดตัวกรองน้ำมันเครื่องตัวเดิมออก (รูป 34)

  3. ทาน้ำมันสะอาดบางๆ ลงบนปะเก็นตัวกรองใหม่

  4. หมุนตัวกรองใหม่ลงในอะแดปเตอร์ตัวกรองจนกว่าปะเก็นจะสัมผัสกับแผ่นยึด จากนั้นขันตัวกรองเพิ่มอีก ½-¾ รอบ รูป 34

   Important: อย่าขันตัวกรองน้ำมันเครื่องแน่นเกินไป

  5. เติมน้ำมันที่กำหนดในห้องข้อเหวี่ยง (รูป 32)

  6. สตาร์ทรถและปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานเพื่อตรวจสอบน้ำมันรั่วไหล

  7. ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

   Note: ถ้าจำเป็น เติมน้ำมันที่กำหนดลงในเครื่องยนต์จนระดับน้ำมันถึงขีดเต็มบนก้านวัด

  การบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิง

  ตรวจสอบท่อน้ำมันและการเชื่อมต่อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและการเชื่อมต่อ
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน ข้อต่อ และข้อรัดเพื่อมองหาสัญญาณการรั่วไหล การเสื่อมสภาพ ความชำรุด หรือข้อต่อหลวม

  Note: ซ่อมแซมส่วนประกอบของระบบน้ำมันที่เสียหายหรือรั่วไหลก่อนใช้รถ

  การเปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
  1. ยกกระบะท้ายขึ้นและหนุนด้วยก้านค้ำยัน

  2. บิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งปิดและดึงกุญแจออก

  3. วางอ่างระบายใต้ตัวกรองเชื้อเพลิง

  4. คลายสกรูตัวกรองเชื้อเพลิงออกจากโครงยึด (รูป 35)

   g017504
  5. ติดตั้งตัวกรองอันใหม่ โดยหมุนจนกว่าตัวกรองจะสัมผัสกับด้านบนของโครงยึด จากนั้นขันตัวกรองเพิ่มอีก ¾ รอบ

  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

  • ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนซ่อมบำรุงรถ ถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก ต่อขั้วบวกก่อน ตามด้วยขั้วลบ

  • ชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่เปิดโล่งที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนต่อหรือตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ สวมใส่ชุดป้องกันและใช้เครื่องมือมีฉนวน

  การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่: 12 โวลต์ โดยมีกำลัง 300 แอมป์ (การสตาร์ทรถในอากาศหนาว) ที่อุณหภูมิ -18°C (0°F)

  • รักษาความสะอาดแบตเตอรี่และชาร์จให้เต็มอยู่เสมอ

  • หากขั้วแบตเตอรี่สึกหรอ ทำความสะอาดโดยใช้น้ำ 4 ส่วน ผสมกับผงฟู 1 ส่วน

  • ทาจาระบีบางๆ ที่ขั้วแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

  การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  คำเตือน

  การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้รถและสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ก่อนถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

  • ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนต่อสายไฟขั้วลบ (สีดำ) เสมอ

  • ใช้สายรัดแบตเตอรี่เสมอเพื่อปกป้องและยึดแบตเตอรี่อย่างแน่นหนา

  คำเตือน

  ขั้วแบตเตอรี่หรือเครื่องมือโลหะอาจลัดวงจรกับส่วนประกอบรถที่เป็นโลหะ และทำให้เกิดประกายไฟได้ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • เมื่อถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่ อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  • อย่าให้เครื่องมือโลหะลัดวงจรระหว่างขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของรถ

  1. บีบด้านข้างฝาครอบแบตเตอรี่ และถอดฝากครอบออกจากด้านบนแบตเตอรี่ (รูป 36)

   g024429
  2. ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบออกจากขั้วแบตเตอรี่ (รูป 36)

  3. ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวกจากขั้วแบตเตอรี่ (รูป 36)

  การถอดแบตเตอรี่

  1. ถอดสายไฟแบตเตอรี่ โปรดดู การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  2. ถอดน็อตล็อก สลักแคร่ และที่รัดแบตเตอรี่ ซึ่งยึดแบตเตอรี่ไว้กับถาดวางแบตเตอรี่ (รูป 36)

  3. ยกแบตเตอรี่ออกจากถาดวางแบตเตอรี่ (รูป 36)

  การติดตั้งแบตเตอรี่

  1. วางแบตเตอรี่ลงบนถาดวางแบตเตอรี่ของรถ (รูป 36)

   Note: เช็คให้เสาขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่เรียงกันเหมือนใน รูป 36

  2. ยึดแบตเตอรี่เข้ากับถาดวางแบตเตอรี่ด้วยที่รัดแบตเตอรี่ สลักแคร่ และน็อตล็อก (รูป 36)

  3. ต่อสายไฟแบตเตอรี่ โปรดดู การต่อแบตเตอรี่

  การต่อแบตเตอรี่

  1. ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวกเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ (รูป 36)

  2. ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ (รูป 36)

  3. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านบนของแบตเตอรี่ (รูป 36)

  การชาร์จแบตเตอรี่

  คำเตือน

  ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่ทำให้เกิดก๊าซที่อาจระเบิดได้

  ห้ามสูบบุหรี่ใกล้แบตเตอรี่และอย่านำประกายไฟและเปลวไฟเข้าใกล้แบตเตอรี่โดยเด็ดขาด

  Important: แบตเตอรี่ต้องชาร์จไฟให้เต็มอยู่เสมอ ข้อนี้สำคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (32°F)

  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ โปรดดู การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  2. ต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 3-4 แอมป์เข้ากับเสาแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกำลัง 3-4 แอมป์เป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง (12 โวลต์)

   Note: อย่าชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไป

  3. ติดตั้งแบตเตอรี่ โปรดดู การติดตั้งแบตเตอรี่

  การจัดเก็บแบตเตอรี่

  หากคุณจัดเก็บรถไว้นานกว่า 30 วัน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จให้เต็ม เก็บแบตเตอรี่บนชั้นหรือในรถ หากเก็บไว้ในรถ ให้ถอดสายไฟออก จัดเก็บแบตเตอรี่ในสถานที่เย็น เพื่อไม่ให้ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คลายเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เย็นจัด ควรชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

  การเปลี่ยนฟิวส์

  ระบบไฟฟ้ามีฟิวส์ 7 ตัว ซึ่งอยู่ใต้กระโปรงรถ (รูป 37)

  สัญญาณเตือน/จุดต่อไฟฟ้า10 แอมป์
  เครื่องยนต์10 แอมป์
  ไฟหน้า10 แอมป์
  ฟิวส์รถ15 แอมป์
  ลิฟต์15 แอมป์
  ลิฟต์หลัง15 แอมป์
  แตร30 แอมป์
  g036871

  การบำรุงรักษาไฟหน้า

  การเปลี่ยนหลอดไฟ

  ข้อควรระวัง

  หากคุณติดตั้งหลอดไฟที่มีวัตต์สูงกว่าที่ระบบออกแบบมา อาจทำให้แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์เกิดความเสียหาย หรืออย่างน้อยก็อาจทำให้ฟิวส์ขาด

  ใช้หลอดไฟ LED ที่ Toro กำหนดเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้

  ข้อควรระวัง

  หลอดไฟอาจร้อนจัดขณะทำงาน การจับหลอดไฟอาจทำให้ผิวหนังถูกลวกรุนแรงและได้รับบาดเจ็บได้

  ทิ้งเวลาไว้สักระยะให้หลอดไฟเย็นลงก่อนจะเปลี่ยนหลอดไฟ ใช้ความระมัดระวังขณะจัดการกับหลอดไฟ

  ข้อมูลจำเพาะ: ดูแคตตาล็อกชิ้นส่วน

  1. ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ โปรดดู การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  2. เปิดกระโปรงรถ

  3. ถอดขั้วต่อไฟฟ้าของชุดสายไฟออกจากขั้วต่อชุดหลอดไฟที่ด้านหลังของโคมไฟหน้า (รูป 38)

   g036872
  4. หมุนชุดหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา ¼ รอบ และดันไปด้านหลังเพื่อถอดออกจากโคมไฟหน้า (รูป 38)

  5. สอดหลอดไฟชุดใหม่และโคมไฟหน้า แล้ววางให้แถบในชุดหลอดไฟตรงกับช่องในโคมไฟหน้า (รูป 38)

  6. ยึดชุดหลอดไฟโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา ¼ รอบ (รูป 38)

  7. ต่อขั้วต่อไฟฟ้าของชุดสายไฟไปยังขั้วต่อของหลอดไฟชุดใหม่ (รูป 38)

  8. ต่อแบตเตอรี่และปิดกระโปรงรถ โปรดดู การต่อแบตเตอรี่

  การเปลี่ยนไฟหน้า

  1. ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ โปรดดู การตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  2. เปิดกระโปรงรถ โปรดดู การยกกระโปรงรถ

  3. ถอดขั้วต่อไฟฟ้าของชุดสายไฟออกจากขั้วต่อของชุดหลอดไฟ (รูป 39)

   g036873
  4. ถอดสปีดคลิปที่ยึดไฟหน้าเข้ากับโครงยึดไฟหน้า (รูป 39)

   Note: เก็บทุกชิ้นส่วนไว้ติดตั้งไฟหน้าใหม่

  5. ถอดชุดไฟหน้าโดยการดันไปข้างหน้าผ่านช่องเปิดในกันชนหน้า (รูป 39)

  6. ติดตั้งไฟหน้าชุดใหม่ผ่านช่องเปิดในกันชน (รูป 39)

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาปรับตรงกับรูในโครงยึดหลังกันชน

  7. ยึดชุดไฟหน้าให้แน่นด้วยสปีดคลิปที่คุณถอดออกมาในขั้นตอนที่ 4

  8. ต่อขั้วต่อไฟฟ้าของชุดสายไฟเข้ากับขั้วต่อของชุดหลอดไฟ (รูป 39)

  9. ปรับไฟหน้าให้ส่องแสงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โปรดดู การปรับไฟหน้า

  การปรับไฟหน้า

  ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับตำแหน่งแสงไฟหน้าเมื่อเปลี่ยนหรือถอดชุดไฟหน้า

  1. บิดสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งเปิด และเปิดไฟหน้า

  2. ที่ด้านหลังของชุดไฟหน้า หมุนสกรูปรับ (รูป 39) เพื่อหมุนชุดไฟหน้า และปรับตำแหน่งการส่องแสง

  การบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

  การบำรุงรักษายางล้อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบยางล้อและขอบล้อ
 • ขันน็อตล็อกล้อ
  1. ตรวจสอบว่ายางล้อและขอบล้อว่ามีการสึกหรอหรือความเสียหายหรือไม่

   Note: อุบัติเหตุ เช่น การชนขอบทาง อาจสร้างความเสียหายต่อยางหรือขอบล้อได้ และยังทำให้ล้อไม่ตรง ดังนั้นให้ตรวจสอบสภาพยางหลังเกิดอุบัติเหตุ

  2. ขันน็อตล็อกล้อจนได้แรงบิด 108 ถึง 122 นิวตันเมตร (80 ถึง 90 ฟุตปอนด์)

  การตรวจสอบส่วนประกอบระบบการบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือนเพื่อหาส่วนประกอบที่หลวมหรือชำรุด
 • จับพวงมาลัยให้อยู่ตำแหน่งกลาง (รูป 40) แล้วหมุนพวงมาลัยไปซ้ายหรือขวา หากคุณหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือขวามากกว่า 13 มม. (½ นิ้ว) แล้วล้อไม่หักเลี้ยว ให้ตรวจสอบส่วนประกอบการบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือนต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่หลวมหรือชำรุด

  • ข้อต่อเพลาพวงมาลัยกับชุดแร็กพวงมาลัย

   Important: ตรวจสอบสภาพและความแน่นของซีลเพลาเฟืองเล็ก (รูป 41)

  • คันส่งชุดแร็กพวงมาลัย

  g313199
  g313201

  การตั้งศูนย์ล้อหน้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบมุมแคมเบอร์และโทอินของล้อหน้า
 • การเตรียมการปรับมุมแคมเบอร์และมุมโทอิน

  1. ตรวจสอบแรงดันลมยางเพื่อรับรองว่าล้อหน้ามีแรงดัน 82 กิโลปาสกาล (12 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  2. ถ่วงน้ำหนักที่เบาะคนขับให้เท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยของคนที่จะมาขับรถ หรือให้คนขับนั่งอยู่บนเบาะที่นั่ง น้ำหนักหรือคนขับต้องอยู่บนเบาะตลอดขั้นตอนการปรับ

  3. บนพื้นราบ ดันรถไปข้างหลัง 2 ถึง 3 เมตร (6 ถึง 10 ฟุต) จากนั้นดันกลับมาข้างหน้าที่ตำแหน่งเริ่มต้น วิธีนี้ช่วยให้ระบบกันสะเทือนอยู่ในตำแหน่งทำงาน

  การปรับมุมแคมเบอร์

  เครื่องมือที่เจ้าของต้องจัดเตรียม: ประแจปากตาย, Toro Part 132-5069 สอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  Important: ปรับมุมแคมเบอร์เฉพาะเมื่อคุณใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหน้า หรือ เมื่อยางสึกหรอไม่เท่ากันเท่านั้น

  1. ตรวจสอบการวางมุมแคมเบอร์ที่แต่ละล้อ การปรับควรเข้าใกล้จุดกลาง (ศูนย์) มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

   Note: ดอกยางล้อควรวางนาบเท่าๆ กับบนพื้นเพื่อลดการสึกหรอไม่เท่ากัน

  2. หากมุมแคมเบอร์ล้ออยู่นอกช่วง ใช้ประแจปากขอหมุนข้อต่อบนตัวหน่วงการสั่นสะเทือนเพื่อตั้งศูนย์ล้อ (รูป 42)

   g033218

  การตั้งมุมโทอินล้อหน้า

  Important: ก่อนการปรับมุมโทอิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับมุมแคมเบอร์ใกล้กับจุดศูนย์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โปรดดู การปรับมุมแคมเบอร์

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อหน้าหันตรงไปข้างหน้า

  2. วัดระยะห่างระหว่างล้อหน้าทั้งสองล้อที่ความสูงเพลา ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อหน้า (รูป 43)

   g009235
  3. หากวัดแล้วไม่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 6 มม. (0 ถึง ½ นิ้ว) ให้คลายน็อตสวมทับที่ปลายด้านนอกของคันส่ง (รูป 44)

   g033219
  4. หมุนคันส่งทั้งสองเพื่อให้ด้านหน้ายางหันเข้าหรือหันออก

  5. ขันน็อตสวมทับของคันส่งเมื่อการปรับถูกต้องแล้ว

  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวงมาลัยหักได้สุดทั้งสองทิศทาง

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์
 • ประเภทน้ำมัน: SAE 10W30 (API service SJ ขึ้นไป)

  1. จอดรถบนพื้นราบ เปลี่ยนเกียร์เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ถอดสลักจากรูบอกระดับ (รูป 45)

   Note: ระดับน้ำมันเกียร์ควรอยู่ที่ด้านล่างสุดของรูบอกระดับ

   g002082
  3. หากระดับน้ำมันเกียร์ไม่ได้อยู่ด้านล่างสุดของรูบอกระดับ ให้เติมถังด้วยน้ำมันเกียร์ที่กำหนด โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์

  การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
 • ประเภทน้ำมัน: SAE 10W30 (API service SJ ขึ้นไป)

  ความจุน้ำมัน: 1.4 ลิตร (1.5 แกลลอนสหรัฐ)

  1. จอดรถบนพื้นราบ เปลี่ยนเกียร์เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. เช็ดบริเวณรอบๆ ช่องเติมและจุกระบายให้สะอาดด้วยผ้าขี้ริ้ว (รูป 46)

   g002109
  3. วางถาดระบายที่มีความจุ 2 ลิตร (2.1 ควอร์ต) ขึ้นไปใต้จุกระบาย

  4. ถอดจุกเติมโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (รูป 46)

   Note: เก็บจุกเติมและปะเก็นไว้สำหรับการติดตั้งในขั้นตอนที่ 8

  5. ถอดจุกระบายโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (รูป 46)

   Note: เก็บจุกระบายและปะเก็นไว้สำหรับการติดตั้งในขั้นตอนที่ 6

   Note: ปล่อยให้น้ำมันระบายจากเพลาส่งกำลังจนหมด

  6. ติดตั้งและขันจุกระบายและปะเก็นเข้าในรูจุกระบายของระบบเกียร์ (รูป 46)

   Note: ทิ้งน้ำมันเกียร์ใช้แล้ว ณ ศูนย์รีไซเคิลที่มีการรับรอง

  7. เติมถังน้ำมันเกียร์ (รูป 47) ผ่านรูจุกเติมด้วยน้ำมันเกียร์ที่กำหนดประมาณ 1.4 ลิตร (1.5 ควอร์ตสหรัฐ) จนกว่าระดับน้ำมันในระบบเกียร์เท่ากับด้านล่างของเกลียว (รูป 46)

   g004048
  8. ติดตั้งและขันจุกเติมและปะเก็นเข้าในรูจุกเติมของระบบเกียร์ (รูป 46)

  9. สตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่รถ

  10. ตรวจสอบระดับน้ำมันและเติมน้ำมันเพิ่มเติมถ้าระดับยังต่ำกว่าเกลียวของรูจุกเติม (รูป 46)

  การตรวจสอบและการปรับเกียร์ว่าง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบการทำงานของการเปลี่ยนเกียร์
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการทำงานของการเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง
 • เมื่อทำการบำรุงรักษาประจำและ/หรือวินิจฉัยเครื่องยนต์ ต้องเปลี่ยนเพลาส่งกำลังไปที่เกียร์ว่าง (รูป 48) รถมีระบุตำแหน่งเกียร์ว่างบนคันเกียร์ ซึ่งควบคุมตำแหน่งเกียร์ว่างของเพลาส่งกำลัง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับรองว่าคันเกียร์ควบคุมให้เพลาส่งกำลังอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างอย่างถูกต้อง:

  1. เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โครงยึดเกียร์ว่างอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง (ระดับเท่ากับโครงยึดสายเคเบิลที่อยู่ใต้โครงยึดเกียร์) โดยการหมุนคลัตช์ขับ (รูป 48)

   Note: รถไม่ควรจะไหลเดินหน้าหรือถอยหลัง หากรถไหล ย้ายโครงยึดเกียร์ว่างไปตำแหน่งเกียร์ว่างโดยใช้มือ

   g002093
  3. หมุนน็อตล็อก 1 ตัว (รูป 48) เพื่อให้มีช่องว่างขนาด 0.762 ถึง 1.524 มม. (0.030 ถึง 0.060 นิ้ว) ระหว่างด้านล่างของน็อต/แหวนกับโครงยึดเกียร์ว่าง

   Note: คุณต้องจับเพลาเกลียวไว้ใต้โครงยึดขณะปรับตำแหน่งน็อตล็อกด้านบน

  4. หมุนน็อตล็อกอีกตัวเพื่อให้มีช่องว่างขนาด 0.76 ถึง 1.52 มม. (0.03 ถึง 0.06 นิ้ว) ระหว่างด้านล่างของน็อต/แหวนกับโครงยึดเกียร์ว่าง

  5. ดึงสายเกียร์แต่ละสายขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่าง 0.76 ถึง 1.52 มม. (0.03 ถึง 0.06 นิ้ว) ระหว่างน็อต/แหวนกับโครงยึดเกียร์ว่าง (รูป 49)

   Note: หากไม่มีช่องว่าง ให้ปรับน็อตเพื่อให้มีช่องว่างตามที่ระบุ

   g002094
  6. สตาร์ทเครื่องยนต์และเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า, ถอยหลัง และเกียร์ว่างหลายๆ ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าโครงยึดเกียร์ว่างทำงานถูกต้อง

  การตรวจสอบคลัตช์ขับหลัก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบคลัตช์ขับหลัก
 • ควรตรวจสอบการทำงานของคลัตช์เป็นประจำทุกวันเพื่อให้เปลี่ยนเกียร์ได้ถูกต้อง หากการเปลี่ยนเกียร์หนืดหรือหน่วง หรือคลัตช์ไม่กลับไปยังตำแหน่งเกียร์ว่างเมื่อเดินเครื่องรอบต่ำ ให้ทำความสะอาดคลัตช์อย่างง่าย

  Note: เน้นที่การขจัดเศษวัสดุภายในและรอบๆ ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

  1. จอดรถบนพื้นราบ ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้มั่นคง

  3. ขจัดดินและโคลนที่สะสมบนคลัตช์ด้วยน้ำและเป่าคลัตช์ให้แห้งทันทีด้วยการเป่าลม เพื่อขจัดน้ำและเศษวัสดุส่วนเกิน

   Note: เศษวัสดุที่คงเหลืออาจขจัดออกได้โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดจุดสัมผัสแบบแห้งเร็ว

  การบำรุงรักษาคลัตช์ขับหลัก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดคลัตช์ขับหลัก (ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทราย)
 • Note: การขับขี่รถที่คลัตช์สกปรกอาจเพิ่มการสึกหรอให้กับส่วนประกอบภายใน

  1. จอดรถบนพื้นราบ ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้มั่นคง

  3. ถอดสลักเกลียวติดจานทั้ง 6 ตัวที่ยึดฝาครอบคลัตช์ออก

  4. เก็บฝาครอบ ตัวคั่น และสปริงไว้ (รูป 50)

   g017170
  5. ขจัดดินและโคลนสะสมด้วยน้ำและเป่าให้แห้งทันทีด้วยการเป่าลม เพื่อขจัดน้ำและเศษวัสดุส่วนเกิน

  6. เศษวัสดุที่คงเหลืออาจขจัดออกได้โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดจุดสัมผัสแบบแห้งเร็ว หรือน้ำยาล้างเบรก

   Note: ขจัดเศษวัสดุภายในและรอบๆ ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

  7. หากมีเศษวัสดุหรือสิ่งสกปรกสะสมรอบๆ สายพานหรือตามเพลาคลัตช์ ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเพื่อขจัดออก

  8. ติดตั้งสปริง ฝาครอบคลัตช์ และสลักเกลียวติดจาน

  9. ขันสลักจนได้แรงบิด 12 ถึง 13.5 นิวตันเมตร (105 ถึง 120 นิ้วปอนด์)

  การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

  ความปลอดภัยของระบบหล่อเย็น

  • น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษ ห้ามรับประทาน และเก็บให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  • การระบายน้ำหล่อเย็นที่ร้อนและมีแรงดัน หรือการสัมผัสหม้อน้ำร้อนและชิ้นส่วนรอบๆ อาจทำให้ผิวหนังถูกลวกรุนแรง

   • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถอดฝาหม้อน้ำเสมอ

   • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  • อย่าขับรถโดยที่ฝาครอบไม่เข้าที่

  • เก็บนิ้ว มือ และเสื้อผ้าให้ห่างจากพัดลมหมุนและสายพานขับ

  • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออกก่อนการบำรุงรักษา

  การทำความสะอาดระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ทำความสะอาดระบบหล่อเย็นเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างการใช้งานในสภาวะพิเศษ โปรดดู
 • Important: การใช้งานเครื่องยนต์ที่มีสกรีนหมุนอุดตัน สกปรก หรือครีบระบายความร้อนอุดตัน หรือถอดฝาครอบระบบหล่อเย็น อาจส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

  Important: ห้ามทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เนื่องจากน้ำอาจเข้าไปปนเปื้อนในระบบเชื้อเพลิง

  ทำความสะอาดสกรีนหมุน ครีบระบายความร้อน และพื้นผิวภายนอกของเครื่องยนต์

  Note: ทำความสะอาดส่วนประกอบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายมาก

  การซ่อมบำรุงหม้อน้ำ

  การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ
 • Note: ผสมเอทิลีนไกลคอลกับน้ำในสัดส่วน 50/50 เป็นน้ำหล่อเย็น

  1. จอดรถบนพื้นราบ ดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ และดึงกุญแจออก

  2. เปิดฝาหม้อน้ำล้นของหม้อน้ำ (รูป 51)

  3. หากระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ เติมถังด้วยน้ำยาหล่อเย็นจนกระทั่งระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ใต้ช่องเติม

   Note: อย่าเติมจนล้น

  4. ปิดฝาหม้อน้ำล้นของหม้อน้ำ และเช็ดทำความสะอาดน้ำยาที่หก

  การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ
 • ข้อควรระวัง

  หากเครื่องยนต์กำลังทำงานและมีแรงดัน น้ำหล่อเย็นที่ร้อนอาจดันออกมาและลวกผิวหนังได้

  • อย่าเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาที หรือจนกว่าฝาหม้อน้ำเย็นพอที่จะจับได้โดยมือไม่ถูกลวก

  • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  Note: ผสมเอทิลีนไกลคอลกับน้ำในสัดส่วน 50/50 เป็นน้ำหล่อเย็น

  1. จอดรถบนพื้นราบ ดับเครื่องยนต์ ดึงเบรกมือ และดึงกุญแจออก

  2. เปิดฝาเติม (รูป 51) และเติมน้ำหล่อเย็น

   g016859
  3. ปิดฝาเติมและเปิดฝาหม้อน้ำล้นของหม้อน้ำ (รูป 51)

   Note: อย่าเปิดฝาทั้งคู่ออกพร้อมกันโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อการเติมน้ำยาลงในถัง

  4. เติมน้ำยาหล่อเย็นจนกระทั่งระดับน้ำยาอยู่ใต้ช่องเติม

  5. ปิดฝาหม้อน้ำล้นของหม้อน้ำ และเช็ดทำความสะอาดน้ำยาที่หก

  การบำรุงรักษาเบรก

  การตรวจสอบเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบเบรก
 • Important: เบรกเป็นส่วนประกอบด้านความปลอดภัยที่สำคัญของรถ ตรวจสอบเบรกอย่างละเอียดตามรอบการซ่อมบำรุงที่แนะนำเพื่อรับรองประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยสูงสุด

  • ตรวจสอบผ้าเบรกว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่ หากความหนาของผ้าเบรกน้อยกว่า 1.6 มม. (1/16 นิ้ว) ให้เปลี่ยนผ้าเบรก

  • ตรวจสอบแผ่นหลังเบรกและส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อหาร่องรอยการสึกหรอมากเกินไปหรือการผิดรูป เปลี่ยนส่วนประกอบที่ผิดรูปไป

  • ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก

  การปรับคันเบรกมือ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ปรับเบรกมือตามที่จำเป็น
  1. ถอดด้ามจับจากคันเบรกมือ (รูป 52)

   g029671
  2. คลายสกรูตั้งค่าที่ยึดลูกบิดปรับเบรกกับคันเบรกมือ (รูป 52)

  3. หมุนลูกบิดปรับเบรกจนได้แรงบิด 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์) เพื่อให้ใช้คันเบรกมือได้ (รูป 52)

   Note: หากคุณหมุนลูกบิดปรับเบรกจนสุดตัวปรับ แต่ยังไม่ได้แรงบิด 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์) ที่จำเป็นต่อการใช้คันเบรกมือ ให้ทำตามขั้นตอนการปรับสายเบรก โปรดดู การปรับสายเบรก

  4. ขันสกรูตั้งค่าให้แน่นและติดตั้งด้ามจับ (รูป 52)

  การปรับสายเบรก

  1. ถอดด้ามจับจากคันเบรกมือ (รูป 52)

  2. คลายสกรูตั้งค่า (รูป 52) ที่ยึดลูกบิดปรับเบรกกับคันเบรกมือ ปลดเบรกมือ และคลายลูกบิดปรับเบรก

  3. ที่ใต้ท้องรถ คลายน็อตสวมทับด้านหลังสำหรับตัวปรับแบบเกลียวของสายเบรกมือ 4 รอบ (รูป 53)

   g029672
  4. ขันน็อตสวมทับด้านหน้า (รูป 53)

  5. หมุนลูกบิดปรับเบรก (รูป 52) จนได้แรงบิด 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์) เพื่อให้ใช้คันเบรกมือได้

   • หากคุณไม่สามารถปรับลูกบิดปรับเบรกได้ด้วยการคลาย และใช้คันเบรกมือด้วยแรง 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์) ให้ดำเนินการดังนี้:

    1. คลายน็อตสวมทับด้านหน้า (รูป 53) สำหรับตัวปรับแบบเกลียวของสายเบรกมือ 1 รอบ

    2. ขันน็อตสวมทับด้านหลัง (รูป 53)

    3. หมุนลูกบิดปรับเบรก (รูป 52) จนได้แรงบิด 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์) เพื่อให้ใช้คันเบรกมือได้

    4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สูงสุด 2 รอบเพื่อให้เบรกมือมีแรงบิดอยู่ระหว่าง 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์)

   • หากคุณไม่สามารถปรับลูกบิดปรับเบรกได้ด้วยการขัน และใช้คันเบรกมือด้วยแรง 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์) ให้ดำเนินการดังนี้:

    1. คลายน็อตสวมทับด้านหลัง (รูป 53) สำหรับตัวปรับแบบเกลียวของสายเบรกมือ 1 รอบ

    2. ขันน็อตสวมทับด้านหน้า (รูป 53)

    3. หมุนลูกบิดปรับเบรก (รูป 52) จนได้แรงบิด 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์) เพื่อให้ใช้คันเบรกมือได้

    4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สูงสุด 3 รอบเพื่อให้เบรกมือมีแรงบิดอยู่ระหว่าง 133 ถึง 156 นิวตัน (30 ถึง 35 ฟุตปอนด์)

    Note: หากคุณไม่สามารถปรับสายเบรกได้เพียงพอที่จะทำให้ลูกบิดปรับเบรกอยู่ในช่วงการปรับ ให้ตรวจสอบผ้าเบรกว่ามีการสึกหรอมากเกินไปหรือไม่

   • ขันสกรูตั้งค่าให้แน่นและติดตั้งด้ามจับ (รูป 52)

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก
 • ประเภทน้ำมันเบรก: DOT 3

  1. จอดรถบนพื้นราบ

  2. ดึงเบรกมือ

  3. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  4. เปิดกระโปรงรถขึ้นเพื่อเข้าถึงกระบอกสูบเบรกหลักและถังน้ำมันเบรก (รูป 54)

   g033037
  5. ดูขอบระดับน้ำมันที่ด้านข้างของถังน้ำมันเบรก (รูป 55)

   Note: ระดับควรอยู่เหนือขีดขั้นต่ำ

   g002136
  6. หากระดับน้ำมันต่ำ ให้ดำเนินการดังนี้:

   1. ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาถังน้ำมันเบรก และเปิดฝาออก (รูป 54)

   2. เติมน้ำมันเบรก DOT 3 ลงในถังน้ำมันเบรกจนกว่าระดับน้ำมันอยู่เหนือขีดขั้นต่ำ (รูป 55)

    Note: อย่าเติมน้ำมันเบรกลงในถังมากเกินไป

   3. ปิดฝาถังน้ำมันเบรก (รูป 54)

  7. ปิดกระโปรงรถ

  การเปลี่ยนน้ำมันเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเบรก
 • ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  การบำรุงรักษาสายพาน

  การซ่อมบำรุงสายพานขับ

  การตรวจสอบสายพานขับ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบสภาพของสายพานขับ
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานขับ
  1. จอดรถบนพื้นราบ ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ยกกระบะท้ายขึ้นและยึดให้แน่นหนาด้วยก้านค้ำยัน

  3. เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ว่าง

  4. หมุนและตรวจสอบสายพาน (รูป 56) เพื่อหาร่องรอยการสึกหรอมากเกินไปหรือการผิดรูป

   Note: เปลี่ยนสายพาน ถ้ามีการสึกหรอหรือความเสียหายมากเกินไป โปรดดู การเปลี่ยนสายพานขับ

   g011948
  5. ลดกระบะท้ายลง

  การเปลี่ยนสายพานขับ

  1. ยกกระบะท้ายขึ้น

  2. เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ว่าง ดึงเบรกมือ หมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งปิด และดึงกุญแจออก

  3. หมุนและร้อยสายพานไปบนคลัตช์รอง (รูป 56)

  4. ถอดสายพานจากคลัตช์หลัก (รูป 56)

   Note: ทิ้งสายพานเก่าไป

  5. ร้อยสายพานใหม่บนคลัตช์หลัก (รูป 56)

  6. หมุนและร้อยสายพานไปบนคลัตช์รอง (รูป 56)

  7. ลดกระบะท้ายลง

  การตรวจสอบกันชนดึงสายพาน

  Note: ตรวจสอบกันชนดึงสายพานเฉพาะเมื่อต้องการแก้ไขการสั่นสะเทือน ทำการสร้างใหม่ หรือพบปัญหาข้อบกพร่องกับที่ยึดเครื่องยนต์

  กันชนดึงสายพาน (รูป 57) ควรมีช่องว่าง 2.2 มม. (0.09 นิ้ว)

  หากกันชนชิดเกินไปกับโครงยึดเครื่องยนต์ สายพานจะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป หากกันชนห่างเกินไปจากโครงยึดเครื่องยนต์ สายพานอาจก่อให้เกิดความตึงที่ส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ได้

  หากต้องการปรับช่องว่าง คลายสลักเกลียวติดจาน 3 ตัวที่ยึดโครงยึดเข้ากับโครงรถ และเลื่อนโครงยึดให้มีระยะห่างที่เหมาะสม

  เมื่อช่องว่างถูกต้องแล้ว ขันสลักเกลียวติดจาน 3 ตัวให้แน่น

  g017511

  การบำรุงรักษาแชสซี

  การปรับสลักกระบะท้าย

  หากสลักกระบะท้ายอยู่นอกช่วงการปรับ กระบะท้ายจะสั่นขึ้นๆ ลงๆ ระหว่างที่คุณขับรถ คุณสามารถปรับเสาสลักเพื่อให้สลักยึดติดกระบะท้ายกับแชสซีอย่างแน่นหนาได้

  1. คลายน็อตล็อกที่ปลายเสาสลัก (รูป 58)

   g002181
  2. หมุนเสาสลักตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะแน่นกับส่วนตะขอของสลัก (รูป 58)

  3. ขันน็อตล็อกจนได้แรงบิด 19.7 ถึง 25.4 นิวตันเมตร (175 ถึง 225 นิ้วปอนด์)

  4. ทำซ้ำขั้นตอน 1 จนถึง 3 สำหรับสลักอีกด้านหนึ่งของรถ

  การทำความสะอาด

  การล้างรถ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ล้างรถ
 • ล้างรถตามที่จำเป็นโดยใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ คุณอาจใช้ผ้าขี้ริ้วล้างรถได้

  Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างรถ

  Important: อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันในการล้างรถ เครื่องฉีดน้ำแรงดันอาจสร้างความเสียหายให้ระบบไฟฟ้า ทำให้สติกเกอร์ที่สำคัญหลุดหาย หรือล้างจาระบีที่จำเป็นที่จุดเสียดสี หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไปใกล้กับแผงควบคุม เครื่องยนต์ และแบตเตอรี่

  Important: อย่าล้างรถขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน การสร้างรถในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ภายในเสียหาย

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  • ดับเครื่องยนต์ ถอดกุญแจ และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • อย่าจัดเก็บรถหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  การจัดเก็บรถ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • ปรับระยะห่างของวาล์วเครื่องยนต์
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบรกมือ
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบเบรกด้วยสายตาเพื่อหาการสึกหรอของฝักเบรก
 • ทุก 600 ชั่วโมง
 • ปรับระยะห่างของวาล์วเครื่องยนต์
  1. จอดรถบนพื้นราบ ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ทำความสะอาดฝุ่นและคราบจากรถทั้งคัน รวมถึงด้านนอกเครื่องยนต์ด้วย

  3. ตรวจสอบเบรก โปรดดู การตรวจสอบเบรก

  4. ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ โปรดดู การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  5. ผนึกช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกด้วยเทปทนฝนและแดด

  6. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โปรดดู การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

  7. ล้างถังเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันใหม่และสะอาด

  8. ยึดข้อต่อระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดให้แน่น

  9. ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  10. ตรวจสอบการป้องกันการแช่แข็ง และเติมส่วนผสมน้ำกับน้ำยาป้องกันการแช่แข็งในสัดส่วน 50/50 ตามที่จำเป็นสำหรับอุณหภูมิความเย็นที่คาดการณ์ไว้ในพื้นที่ของคุณ

  11. ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์และชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม โปรดดู การชาร์จแบตเตอรี่

   Note: อย่าต่อสายไฟแบตเตอรี่เข้ากับเสาขั้วแบตเตอรี่ในระหว่างจัดเก็บ

   Important: แบตเตอรี่ต้องชาร์จจนเต็มเพื่อป้องกันการแช่แข็ง และความเสียหายเมื่ออุณหภูมิต่ำกกว่า 0°C (32°F) แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะรักษาประจุได้ประมาณ 50 วันในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 4°C (40°F) ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 4°C (40°F) ให้ชาร์จทุก 30 วัน

  12. ตรวจสอบและขันสลัก น็อต และสกรูทั้งหมด ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย

  13. ซ่อมสีรอยขีดข่วนและพื้นผิวที่เปิดถึงโลหะทั้งหมด

   Note: สีสามารถซื้อได้จากตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  14. จัดเก็บรถในพื้นที่จัดเก็บหรือโรงรถที่แห้งและสะอาด

  15. คลุมรถเพื่อป้องกันและรักษาความสะอาด