Bevezetés

A gép professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásokra készült többcélú munkagép. Elsősorban parkok, sportpályák, valamint kereskedelmi területeken létesített füves területek jól karbantartott gyepének karbantartására készült. A termék nem rendeltetésszerű használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. A termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért Ön a felelős.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro-ügyfélszolgálathoz, és tartsa kéznél terméke típusszámát és gyári számát. Az Ábra 1 jelzi a típusszám és gyári szám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a gyári számot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális tudnivalókat, az alkatrészekre vonatkozó adatokat és az egyéb termékinformációkat.

g299536

Ez a kézikönyv meghatározza a lehetséges veszélyeket, és biztonsági figyelmeztető jelzéssel (Ábra 2) azonosított munkavédelmi üzeneteket tartalmaz. A jelzés olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem tartja be az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

A 31900 és a 31901 típusjelű gép egyaránt megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A 31907 és a 31909 típusjelű gép nem felel meg a vonatkozó európai irányelveknek.

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, a karbantartás és jótállás szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos tudnivalókat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A dízelmotor kipufogógázai és azok bizonyos összetevői Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A 31900 és a 31901 típusjelű gép az üzembe helyezési eljárások elvégzése és a megfelelő CE-készlet felszerelése után a megfelelőségi nyilatkozat alapján megfelel az ANSI B71.4-2017 és az ISO EN 5395 szabványnak.

A 31907 és a 31909 típusjelű gép az ANSI B71.4-2017 szabvány szerint készült.

Általános munkavédelmi előírások

Ez a termék levághatja a kezét és lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági előírásokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön, és nem működnek.

 • Tartsa távol kezét és lábát a forgó alkatrészektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

 • Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes munkavédelmi utasítások. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halált okozhat.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal106-5976
decal106-9206
decal108-2073
decal115-8155
decal125-9688
decal127-0392
decal132-1316
decal133-8062
decal138-2765
decal138-7471
decal138-7473
decal139-6215
decal139-6224
decal139-6304
decal140-1460
decal140-3125
decal140-6632
decal144-0472
decal144-0518
decal144-3950

144-3952 címke: CE szabványt használó országokban ragassza fel a 139-6215 címkére (a CE-készlet felszerelési utasítása szerint) (csak a 31900 és a 31901 típusjelű termékre).

decal144-3952

Felszerelés

A gép eltávolítása a szállítókonténerből

Csak 31900, 31901 és 31907 típus
 1. Távolítsa el a hátsó kerékagyakat a raklaphoz rögzítő csavarokat.

 2. Vágja el a hajtótengelyt a hátsó kerekekhez rögzítő kábelkötegelőt.

 3. Távolítsa el a hátsó kerekeket a raklapról.

 4. A bukócső felhajtása; lásd A bukócső felhajtása.

 5. Emelje fel a gépet egy a bukócső felső, középső részéhez kapcsolt emelőeszközzel.

 6. Távolítsa el a raklapot a gép alól.

 7. Tegyen be 2 emelőállványt a gép hátsó része alá, lásd A gép hátuljának megemelése.

 8. Engedje rá a gépet az emelőállványokra.

A hátsó kerekek felszerelése

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Hátsó kerék2
Kis alátét (csak kétkerék-meghajtásnál)2
Nagy alátét (csak kétkerék-meghajtásnál)2
Csavar (⅝ × 1¼") (csak kétkerék-meghajtásnál)2
Porvédő sapka (csak kétkerék-meghajtásnál)2
Kerékanya (csak négykerék-meghajtásnál)8
Menetrögzítő paszta
 1. Távolítsa el a szállítási rögzítőelemet a tengelycsonkról vagy a kerékagyról, és selejtezze.

 2. Vegye ki a kerekeket a szállítókonténerből, de őrizze meg a 2 csavart (⅝ × 1¼") és a nagy alátéteket, amelyek a kerekeket a konténerhez rögzítették.

 3. Szerelje fel a kerekeket az alábbi módon:

  • Kétkerék-meghajtású gépek:

   1. Kenje meg a csavart (⅝ × 1¼") menetrögzítő pasztával.

   2. A kis alátét, a nagy alátét és a csavar (⅝ × 1¼") segítségével szerelje fel a kereket a tengelycsonkra (Ábra 3).

    g312833
   3. Húzza meg a csavart 203 Nm nyomatékkal.

   4. Szerelje fel a porvédő sapkát a kerékre (Ábra 3).

  • Négykerék-meghajtású gépek: szerelje fel a 4 kerékanya segítségével a kereket a kerékagyra (Ábra 4).

   g299549
 4. Húzza meg a kerékanyákat; lásd A kerékanyák meghúzása.

Az első kerekek eltávolítása

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

Note: Erre az eljárásra az emelőkarok megfelelő felszerelése miatt van szükség.

 1. Lazítsa meg, majd távolítsa el a kerékanyákat (Ábra 12).

  g299550
 2. A kerékagyról leszerelt kerék (Ábra 12).

Az emelőkar egység felszerelése

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Jobb emelőkar1
Bal emelőkar1
Nagy csap2
Csavar (⅜ × 2¾")2
Anya (⅜")6
Kis csap2
Jeladó konzol1
Kapupántcsavar2
Csavar (⅜ × 1¼")2
Zsírzószem2

Note: Szükség esetén kérje meg egy munkatársát, hogy segítsen felszerelni az emelőkarokat.

 1. Távolítsa el az emelőkarokat a raklapról.

 2. A két nagy csap segítségével szerelje fel az emelőkarokat a gépvázra (Ábra 6).

  g312023
 3. Szerelje fel a zsírzószemeket a nagy csapokra (Ábra 6).

 4. Rögzítse a nagy csapot a gépvázhoz a 2 anya (⅜") és 2 csavar (⅜ × 2¾") segítségével (Ábra 7).

  g295767
 5. Rögzítse a jeladó konzolt a jobb emelőkarhoz a 2 kapupántcsavar és 2 anya (⅜") segítségével (Ábra 8).

  Note: Ügyeljen arra, hogy a jeladó konzol ne érjen az érzékelőhöz.

  g312028
 6. Az alábbi lépéseket elvégezve rögzítse a hidraulikus munkahengereket az emelőkarokhoz:

  1. Helyezzen el egy olajleeresztő tálcát a hidraulikus vezérlőtömb alá (Ábra 9).

   Note: Az emelő munkahengerek kézi behúzásához ki kell engednie némi hidraulikafolyadékot.

   g299920
  2. Lazítsa meg a tömlőt a hidraulikus vezérlőtömb C1 csatlakozójához rögzítő hollandi anyát (Ábra 10).

   g312025
  3. Igazítsa össze lyukasztó segítségével a munkahenger rúdjának furatát az emelőkar furataival (Ábra 11).

   Note: Az összeigazítás megkönnyítéséhez emelje fel teljesen az emelőkart.

   g312026
  4. Rögzítse az emelőkarokat a munkahengerekhez 2 csavar (⅜ × 1¼"), 2 anya (⅜") és 2 kis csap segítségével (Ábra 11).

  5. Húzza meg a hollandi anyát a C1 csatlakozón 41 Nm nyomatékkal.

   Note: A tömlő elcsavarodását előzze meg egy másik kulccsal ellentartva a tömlőt.

 7. Zsírozza meg a munkaeszköz forgócsapjait és az emelőkar forgócsapjait; lásd A csapágyak és perselyek zsírzása.

Az első kerekek felszerelése

Csak 31900, 31901 és 31907 típus
 1. Szerelje fel a kerekeket a kerékagyakra a korábban eltávolított kerékanyákkal (Ábra 12).

  g299550
 2. Húzza meg a kerékanyákat; lásd A kerékanyák meghúzása.

A rögzítőkonzol felszerelése

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Rögzítőkonzol1
Csavar (⅜ × 3¼")2
Anya (⅜")2

Rögzítse a rögzítőkonzolt a kezelőálláshoz 2 csavar (⅜ × 3¼") és 2 anya (⅜") segítségével (Ábra 13).

g299562

Az ülés felszerelése

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Üléskészlet (külön kell megrendelni; forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz)1

Szerelje fel az ülést; lásd az üléskészlet Felszerelési utasítását.

A kormánykerék felszerelése

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Kormánykerék1
Burkolat1
 1. Távolítsa el a kormánykereket a raklapról (Ábra 14).

  g307379
 2. Távolítsa el az önbiztosító anyát és az alátétet a kormánytengelyről.

  Note: A szivacskarima maradjon a kormánytengelyen (Ábra 14).

 3. Csúsztassa rá a kormánykereket és az alátétet a kormánytengelyre (Ábra 14).

 4. Rögzítse a kormánykereket a tengelyére az önbiztosító anyával. Húzza meg az önbiztosító anyát 27–35 Nm nyomatékkal.

 5. Szerelje fel a burkolatot a kormánykerékre (Ábra 14).

A zajszint címke felragasztása

31907 és 31909 típus

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Zajszint címke (cikksz. 144-0512)1

A 31907 és a 31909 típusjelű gép esetében ragassza fel a zajszint címkét (cikkszám: 144-0512) a modellév-címke közelébe a Ábra 15 szerint.

A felület legyen tiszta és száraz.

g353549

A lökhárító felszerelése

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Lökhárító1
Csavar (⅜ × 2¾")2
Csavar (⅜ × 3¼")4
Anya (⅜")6
 1. Távolítsa el a lökhárítót a raklapról.

 2. Rögzítse lazán a lökhárító felső részét a gépvázra a 4 csavar (⅜ × 3¼") és 4 anya (⅜") segítségével a Ábra 16 szerint.

  g302775
 3. Rögzítse lazán a lökhárítót a gépváz alatt a 2 csavar (⅜ × 2¾") és 2 anya (⅜") segítségével a Ábra 16 szerint.

 4. Húzza meg a kötőelemeket.

A bukócső helyzetének beállítása

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

A bukócső felhajtása; lásd A bukócső felhajtása.

Az akkumulátor bekötése

Csak 31900, 31901 és 31907 típus

Kösse be az akkumulátort; lásd Az akkumulátor bekötése.

A munkaeszköz felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Választható munkaeszköz (külön kell megrendelni; forduljon a hivatalos Toro forgalmazóhoz)1
Imbuszcsavar (⅜")2
Alátét (⅜")2
Peremes rögzítőanya (⅜")2

Important: Ha munkaeszközt vált, érdeklődje meg a hivatalos Toro forgalmazótól az adott munkaeszközhöz szükséges ellensúlyok megfelelő számát.

Szerelje fel az első munkaeszközt (pl. nyíróegységet, szárzúzót, ekekést vagy fúvót); végezze el az alábbi lépéseket, a további szerelési utasításokért pedig olvassa el a munkaeszköz kezelői kézikönyvét.

 1. A kardántengelyt megtartva távolítsa el a kardántengely kengyelét a kormányszelepet tartó konzolhoz rögzítő fejescsavart és önbiztosító anyát (Ábra 17), majd engedje le óvatosan a kardántengelyt.

  Note: Selejtezze a fejescsavart és az önbiztosító anyát.

  g340623
 2. Győződjön meg arról, hogy a TLT-tengely megfelelő helyzetben áll; lásd: A TLT hajtótengely beigazítása.

 3. Ültesse be egy munkatársát az ülésbe, fordítsa az indítókulcsot BE helyzetbe, majd a munkaeszköz-emelő kapcsoló segítségével engedje le az emelőkarokat, miközben kézzel lenyomja az emelőkarokat.

 4. Igazítsa össze az emelőkar furatait a munkaeszköz karján található furatokkal a munkaeszköz felszerelési utasításai szerint.

 5. Igazítsa össze a kardántengely kengyelének bordáit a munkaeszköz bemenőtengelyének bordáival (Ábra 18), majd csúsztassa rá a kengyelt a tengelyre.

  g340624
 6. Dugjon át egy imbuszcsavart (⅜" × 2¼") alátéttel (⅜") együtt a kardántengely kengyelének furatán (Ábra 19), és rögzítse peremes rögzítőanyával (⅜").

  g340626
 7. Dugjon át egy imbuszcsavart (⅜" × 2¼") alátéttel (⅜") együtt a kardántengely kengyelének furatán az ellenkező oldalról (Ábra 19), és rögzítse peremes rögzítőanyával (⅜").

 8. Húzza meg felváltva fokozatosan a rögzítőanyákat 61 N·m nyomatékkal.

A folyadékszintek ellenőrzése

A motor első beindítása előtt végezze el az alábbi folyadékszint-ellenőrzéseket:

A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

Important: Mindig gondoskodjon az előírt nyomásról az összes gumiabroncsban, hogy biztosítsa a megfelelő vágásminőséget és gépteljesítményt. Ne használja alacsony nyomáson a gumiabroncsokat.

A CE-készlet felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

CE-készlet (külön kell megrendelni; forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz)1

Ha a gépet CE-szabványt használó országban használja, szerelje fel a CE-készletet; lásd a készlet Felszerelési utasítását.

Hátsó ellensúly felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Súly – 19 kg (a mennyisége az adott típustól függ)
Súly – 6 kg (a mennyisége az adott típustól függ)
Súlytartó készlet (szükség szerint)1
Súly – 11 kg (mennyisége az adott típustól függ)

Az egyes gépekhez tartozékként szállított súlyokkal kapcsolatban lásd az alábbi táblázatot:

TípusTartozék hátsó ellensúly
319002 súly (19 kg/db)
319011 súly (19 kg)
319070 súly
319095 súly (19 kg/db) és 2 súly (6 kg/db)

A szükséges hátsó ellensúly meghatározása

Gondoskodjon arról, hogy a gépen fent legyen a vontatóegység-munkaeszköz kombinációhoz szükséges minimális hátsó ellensúly. A 31900, 31901 és 31907 típusnál további hátsó ellensúlyt felszerelve a gép jobban használható lesz lejtős területeken.

Note: Felszerelt CE-készlet esetén a készlet felszerelési utasítása tartalmazza a vontatóegység-munkaeszköz kombinációhoz megfelelő lejtőcímkét. Feltétlenül a megfelelő mennyiségű hátsó ellensúlyt szerelje fel (azaz, a kívánt lejtőszabványnak vagy a nagyobb lejtőteljesítménynek megfelelőt).

Minimálisan szükséges hátsó ellensúly

Vontatóegység típusjeleMunkaeszköz típusjele vagy neveSzükséges súlyok száma
19 kg6 kg11 kgÖsszesen
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319742002
31970, 31971, 31974 és napellenző3003
31972, 31973, 319753003
31972, 31973, 31975 és napellenző4004
028354004
02835 és napellenző5005
M-B hengerseprű4004
MSC23345 és 31990*5207
M-B hengerseprű és 31990*52310
Erskine hómaró és 31990*5229
3190131970, 31971, 319741001
31970, 31971, 31974 és napellenző2002
31972, 31973, 319752002
31972, 31973, 31975 és napellenző3003
028353003
02835 és napellenző3003
M-B hengerseprű4004
MSC23345 és 31990*5005
M-B hengerseprű és 31990*52310
Erskine hómaró és 31990*5229
3190731970, 3197100 00
31970, 31971 és napellenző0000
31972, 319731001
31972, 31973 és napellenző2002
028351001
02835 és napellenző2002
M-B hengerseprű1001
MSC23345 és 31990*5207
M-B hengerseprű és 31990*
Erskine hómaró és 31990*
3190931970, 319715207
31972, 31973
02835
MSC23345
M-B hengerseprű
Erskine hómaró
*A 31990 típusszámú egység a téli burkolat. A szükséges ellensúlyok értéke a velük egyidejűleg felszerelt téli burkolattal és munkaeszközzel együtt értendők (pl. hómaró vagy hengerseprű). 

Megnövelt lejtőteljesítményhez szükséges hátsó ellensúly

Vontatóegység típusjeleMunkaeszköz típusjele vagy neveSzükséges súlyok száma
19 kg6 kg11 kgÖsszesen
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319745005
31970, 31971, 31974 és napellenző505
31972, 31973, 31975505
31972, 31973, 31975 és napellenző505
02835505
02835 és napellenző527
3190131970, 31971, 319745207
31970, 31971, 31974 és napellenző50 5
31972505
31973, 31975527
31972, 31973, 31975 és napellenző505
02835527
02835 és napellenző527
3190731970, 319715207
31970, 31971 és napellenző404
31972, 31973505
31972, 31973 és napellenző303
02835325
02835 és napellenző202

Ha további hátsó ellensúlyra van szüksége, forduljon ennek ügyében a hivatalos Toro-forgalmazóhoz, majd kövesse az alábbi felszerelési eljárást:

19 kg-os súlyok felszerelése

 1. Lazítsa meg a súlyrögzítő rudat a lökhárítóhoz rögzítő kötőelemeket.

  g299565
 2. Tegye fel a szükséges mennyiségű súlyt.

 3. Húzza meg a súlyrögzítő rudat a lökhárítóhoz rögzítő kötőelemeket.

6 kg-os súlyok felszerelése

 1. Rendelje meg a hivatalos Toro-forgalmazótól az alábbi alkatrészeket:

  Alkatrész neveMennyiségCikkszám
  Csavar (⅜ × 3½")2116-4701
  Alátét2125-9676
  Anya (⅜")2104-8301
 2. Rögzítse a kötőelemekkel a súlyokat a lökhárítóhoz (Ábra 21).

  g324822

11 kg-os súlyok felszerelése

Olyan vontatóegység/munkaeszköz konfigurációk esetében, amelyek maximum 2 súlyt (11 kg-osakat) igényelnek:

 1. Rendelje meg a hivatalos Toro-forgalmazótól a súlytartó készletet (cikksz. 144-0480).

 2. Szerelje fel a súlytartó készletet; lásd a készlet felszerelési utasítását.

Olyan vontatóegység/munkaeszköz konfigurációk esetében, amelyek több mint 2 súlyt (11 kg-osakat) igényelnek: [pl. 31900 típusszámú vontatóegység MSC23345 és 31990 típusszámú munkaeszközzel]

 1. Rendelje meg a hivatalos Toro-forgalmazótól az alábbi alkatrészeket:

  Alkatrész neveMennyiségCikkszám
  Csavar (⅜ × 4")2323-16
  Anya (⅜")23256-3
  Súly (11 kg-os)1144-0484-03
  Súlytartó készlet (tartalmazza a kötőelemeket és 2 súlyt)1144-0480
 2. Végezze el az alábbi lépéseket az adott helyzet szerint:

  Note: A lépéseket végezze el a Ábra 22 alapján.

  • Ha a súlytartó készletek még nincsenek felszerelve:

   1. Rögzítse a súlyokat a tartóhoz a csavarok (⅜ × 4") és anyák (⅜") segítségével (Ábra 22).

   2. Rögzítse a súlyokat a géphez a hatlapfejű csavarok és az anyák (a készlet elemei) segítségével (Ábra 22).

  • Ha a súlytartó készletek már fel vannak szerelve:

  1. Távolítsa el a súlytartó konzolt a gépről (Ábra 22).

   Őrizze meg a kötőelemeket.

  2. Távolítsa el a súlyokat a tartóhoz rögzítő meglévő kötőelemeket.

  3. Rögzítse a súlyokat a tartóhoz a csavarok (⅜ × 4") és anyák (⅜") segítségével (Ábra 22).

  4. Rögzítse a korábban eltávolított kötőelemekkel a súlytartó konzolt a géphez (Ábra 22).

g331756

A munkaeszköz súlyátadásának beállítása

Ezt az eljárást csak akkor kell elvégezni, ha nem szabványos forgó nyíróegységet (pl. hómaró, kés vagy szárzúzó) szerel fel.

A munkaeszköz súlya a vontatóegységre átvivő hidraulikus nyomás a hidraulikus vezérlőtömbön található súlyátadó szeleppel módosítható. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa be úgy a súlyátadó szelepet, hogy minimális legyen a munkaeszköz pattogása egyenetlen terepen, de a munkaeszköz ne nehezedjen túlságosan a sík talajra, és ne süllyedjen túl gyorsan.

 • Egyenetlen talajon a munkaeszköz talajkövetési teljesítményének javítása érdekében csökkentse a súlyátadás (hidraulikus) nyomását a hidraulikus vezérlőtömbön.

  Note: Ha a munkaeszköz önbeálló kerekei vagy a hómaró belépő éle nem érnek talajt, a súlyátadási szelep hidraulikus nyomása túl nagy.

 • Sík gyep nyírásakor, ha a nyíróegység lenyesi a gyepet vagy a vágásminőség kétoldalt nem azonos, esetleg a hómaró belépő éle túl mélyre mar, növelje a súlyátadási nyomást a hidraulikus vezérlőtömbön.

  Note: A súlyátadási nyomás növelése egyben a munkaeszköz súlyának egy részét a vontatóegység kerekeire helyezi át, ami növeli a vontatóegység tapadását.

Állítsa be a súlyátadási nyomást az alábbi módon:

 1. Működtesse a gépet 10 percen át.

  Note: Ezzel bemelegíti a hidraulikafolyadékot.

 2. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a munkaeszközt, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Keresse meg az emelés vezérlőtömbjét a gép alján (Ábra 23).

  g299920
 4. Csatlakoztasson egy nyomásmérőt a tesztcsatlakozóra (jelzése G1; Ábra 24).

  g299924
 5. Távolítsa el a sapkát az emelés vezérlőtömbjének oldalán található tesztcsatlakozóról (a jelzése G1; Ábra 24).

 6. Lazítsa meg az ellenanyát a teherátadási orsószelepen (jelzése LC; Ábra 24).

 7. Indítsa be a motort, állítsa a gázkart MAGAS ALAPJáRATRA.

 8. Állítson a teherátadási orsószelep kiegyenlítő szelepén dugókulcs segítségével annyit, hogy a nyomásmérő a kívánt értéket mutassa; a munkaeszközhöz javasolt nyomásértéket olvassa ki az alábbi táblázatból.

  • A nyomás növeléséhez forgassa jobbra az állítócsavart.

  • A nyomás csökkentéséhez forgassa balra az állítócsavart.

  MunkaeszközSúlyátadási nyomás
  Forgó nyíróegység1724 kPa
  Szárzúzó fűnyíró (típusjel 02835)1379 kPa
  Hómaró1724 kPa
  Hótolólap (típusjel MSC23345)1379 kPa
  Hengerseprű (1,5 m-es)1724 kPa
 9. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 10. Húzza meg az ellenanyát a teherátadási orsószelep végén 13–16 Nm nyomatékkal.

 11. Szerelje le a nyomásmérőt a tesztcsatlakozóról.

 12. Tegye vissza a sapkát a tesztcsatlakozóra.

Termékáttekintés

g219621

Menetpedál

Note: A gép használatának megkezdése előtt állítsa be az ülés helyzetét. Az ülés beállításával kapcsolatos utasításokért lásd az üléskészlet Felszerelési utasítását.

A menetpedál (Ábra 26) segítségével haladhat a géppel előre- vagy hátramenetben.

 • Előremenet: nyomja le a lábujjaival a pedál felső részét.

 • Hátramenet: nyomja le a lábujjaival a pedál alsó részét.

Note: Az egyenletes haladás érdekében támassza a sarkát a kezelőállás padlójának, és nyomja a pedált a lábujjaival.

A haladási sebesség a pedál lenyomásának mértékétől függ. A maximális sebesség eléréséhez nyomja le teljesen a menetpedált a gázkar GYORS helyzetében. Maximális sebességek előremenetben:

 • 31900 és 31901 típus: 21 km/h

 • 31907 és 31909 típus: 24 km/h

Nagy terhelés mellett vagy hegymenetben a maximális teljesítmény leadásához állítsa a gázkart GYORS helyzetbe, a menetpedált pedig csak kissé nyomja le, hogy magas maradjon a motor fordulatszáma. Ha a motor fordulatszáma hirtelen csökkenni kezd, engedje kissé fel a menetpedált, hogy a motor fordulatszáma növekedhessen.

g219608

Kormánybillentő kar

Ha maga felé billentené a kormányt, nyomja le a kormánybillentő kart (Ábra 26), és húzza maga felé a kormányoszlopot. Engedje fel a kart, ha a kormányoszlop olyan helyzetbe került, amelynél már kényelmes a kormányzás.

Rögzítőfék

Amikor leállítja a motort, mindig húzza be a rögzítőféket (16. ábra), hogy a gép ne mozdulhasson el.

 • A rögzítőfék behúzása: húzza fel a kart BEHúZOTT helyzetbe.

  g219574
 • A rögzítőfék kiengedése: nyomja be a hüvelykujjával a kar végén található gombot, és engedje le a kart KIENGEDETT helyzetbe.

  Note: Ha a kar nincs teljesen leengedve, a menetpedálra lépve a motor leáll.

Konzol

A konzol kezelőszerveinek leírását a következő fejezetek tartalmazzák (Ábra 28).

g300409

Munkaeszköz emelő kapcsoló

A munkaeszköz-emelő kapcsoló a munkaeszközt a legmagasabb (VONULáSI) helyzetbe emeli és a legalacsonyabb (ÜZEMI) helyzetbe süllyeszti.

 • A munkaeszköz felemelése: nyomja meg a kapcsoló hátulját.

 • A munkaeszköz leengedése: nyomja meg a kapcsoló elejét.

Emelje fel a munkaeszközt mindig VONULáSI helyzetbe, ha a helyszínek között közlekedik a géppel. Ha nem használja a gépet, engedje le a munkaeszközt ÜZEMI helyzetbe.

TLT-kapcsoló

 • A TLT bekapcsolása: húzza fel a kapcsolót.

 • A TLT kikapcsolása: nyomja le a kapcsolót.

A TLT-t egyedül akkor kell bekapcsolni, amikor a TLT-munkaeszköz ÜZEMI helyzetbe került (le lett engedve a talajra csatlakoztatott hajtótengellyel), és Ön készen áll a munka megkezdésére.

Note: Ha a TLT-kapcsoló BEKAPCSOLT helyzetében hagyja el a kezelőülést, a gép automatikusan leállítja a motort; lásd A TLT-funkció visszaállítása.

Gyújtáskapcsoló

A gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, BE/IZZíTáS és INDíTóZáS.

Ennek a kapcsolónak a segítségével indítható be és állítható le a motor (lásd A motor beindítása vagy A motor leállítása) és tekinthetők meg a kijelzőn megjelenő információk (lásd A kijelzőn megjelenő információk magyarázata).

Gázkar

A gázkarral állítható a motorfordulatszám.

 • Motorfordulatszám növelése: tolja előre a gázkart.

 • Motorfordulatszám csökkentése: húzza hátra a gázkart.

Izzítás gomb

Az izzítás gomb a hideg motor beindítását segíti.

Kijelző

A kijelzőn a géppel kapcsolatos információk jelennek meg, például az üzemállapot, valamint különféle diagnosztikai és egyéb információk.

A kijelzővel kapcsolatos további tájékoztatásért lásd A kijelzőn megjelenő információk magyarázata.

Kijelzőgomb

A fülke kezelőszervei

Fülkével rendelkező gépek
g320790

Ablaktörlő-kapcsoló

Ezzel kapcsolhatja be és ki az ablaktörlőt (Ábra 29).

Ventilátorszabályozó gomb

A gombot elforgatva szabályozhatja a ventilátor fordulatszámát (Ábra 29).

Világításkapcsoló

Ezt megnyomva kapcsolhatja be és ki a belső világítást (Ábra 29).

Hőmérséklet-szabályozó gomb

A gombot elforgatva szabályozhatja a fülke belső hőmérsékletét (Ábra 29).

Légkondicionálás-kapcsoló

Ezzel kapcsolhatja be és ki a légkondicionáló rendszert (Ábra 29). A légkondicionálás a ventilátorszabályozó gomb segítségével szabályozható.

Nyissa ki a visszakeringetés szellőzőnyílásait (Ábra 29), ha be van kapcsolva a légkondicionálás.

Note: A műszaki adatok és a kialakítások külön értesítés nélkül változhatnak.

g334796
MegnevezésÁbra 30 hivatkozásMéretek és tömeg
Magasság felhajtott bukócsővel D200 cm
Magasság lehajtott bukócsővelC111 cm
Magasság fülkével(31909 típus)J226 cm
Teljes hossz (hátsó ellensúlyokkal)[31900, 31901 és 31909 típus]Felszerelt munkaeszközzel GMaximum 332 cm
Csak vontatóegységIMaximum 272 cm
Teljes hossz (hátsó ellensúlyok nélkül) [31907 típusjelű gép]Felszerelt munkaeszközzelFMaximum 312 cm
Csak vontatóegységHMaximum 253 cm
Teljes szélesség (felszerelt munkaeszközzel)BLásd: Szélességi adatok.
TengelytávE132 cm
Elsőkerék-nyomtáv31900 és 31901 típusA132 cm
31907 és 31909 típus136 cm
Hátsókerék-nyomtáv 31900-as modell 122 cm
31901, 31907 és 31909 128 cm
Hasmagasság31900 és 31901 típus 20 cm
31907 és 31909 típus 21 cm
Nettó tömeg31900-as modell 794 kg
31901-as modell 792 kg
31907-as modell 836 kg
31909-as modell 1106 kg

Szélességi adatok

Az alábbi táblázat a felszerelt nyíróegység szerinti szélességi méreteket tartalmazza:

NyíróegységSzélesség
31970-as modell198 cm
31971-as modell168 cm
31972-as modell228 cm
31973-as modell198 cm
31974-as modell158 cm
31975-as modell188 cm
02835 típus (szárzúzó)218 cm

Munkagépek és tartozékok

A géphez a Toro által jóváhagyott munkagépek és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvénytelenítheti.

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Használat előtti munkavédelmi előírások

Általános munkavédelmi előírások

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozások korlátozhatják a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Ellenőrizze, hogy a kezelőijelenlét-kapcsolók, biztonsági kapcsolók és védőelemek fel vannak szerelve, és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • A fűnyírás megkezdése előtt mindig vizsgálja meg a gépet, hogy meggyőződjön a kések, a kések csavarjai és a nyíróegységek megfelelő üzemállapotáról. Mindig együtt, teljes készletben cserélje a kopott vagy sérült késeket és csavarokat, hogy megőrizze az egyensúlyt.

 • Vizsgálja át a területet, ahol használni fogja a gépet, és távolítson el minden objektumot, amelyet a gép esetleg kidobhat.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb gyújtóforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását. Kerülje minden gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

A gép napi ellenőrzése

A gép használata előtt ellenőrizze az alábbi rendszereket minden nap:

A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légnyomást a gumiabroncsokban.
  • Előírt gumiabroncsnyomás (kétkerék-meghajtású gépek):

   • Első gumiabroncsok: 138 kPa

   • Hátsó gumiabroncsok: 193 kPa

  • Előírt gumiabroncsnyomás (négykerék-meghajtású gépek): 138 kPa

  Veszély

  Az alacsony abroncsnyomás csökkenti a gép lejtőstabilitását. Emiatt a gép felborulhat, ami súlyos, akár halálos sérüléssel is járhat.

  Ne használja alacsony nyomáson a gumiabroncsokat.

  Ellenőrizze a légnyomást az első és a hátsó gumiabroncsokban. Szükség szerint a levegőt kieresztve vagy belepumpálva állítsa be a gumiabroncsok nyomását az előírt értékre.

  Important: Mindig gondoskodjon az előírt nyomásról az összes gumiabroncsban, hogy biztosítható legyen a megfelelő vágásminőség és gépteljesítmény.Ellenőrizze a légnyomást az összes gumiabroncsban, mielőtt használni kezdené a gépet.

  g001055

  Tankolás

  Üzemanyaggal kapcsolatos előírások

  Important: Csak ultraalacsony kéntartalmú dízelüzemanyagot használjon.Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása károsíthatja a motort.

  • Ne használjon kerozint vagy benzint dízelüzemanyag helyett.

  • Ne keverjen a dízelüzemanyagba kerozint vagy használt motorolajat.

  • Ne tárolja az üzemanyagot horganyzott belső felületű tartályban.

  • Ne használjon üzemanyag-adalékot.

  • Csak tiszta, friss dízelüzemanyagot vagy biodízel üzemanyagot használjon.

  • A frissesség biztosítása érdekében csak olyan mennyiségben vásároljon üzemanyagot, amennyit 180 napon belül felhasznál.

  Gázolaj

  Cetánszám: 40 vagy magasabb

  Kéntartalom: alacsony kéntartalmú (<500 ppm) vagy ultraalacsony kéntartalmú (<15 ppm)

  –7 °C hőmérséklet felett használjon nyári (No. 2-D), ez alatt téli (No. 1-D vagy No. 1-D/2-D keverék) üzemanyagot.

  Note: Alacsonyabb hőmérsékleten a téli üzemanyag használata alacsonyabb lobbanáspontot és hideg áramlási jellemzőket biztosít, ami megkönnyíti az indítást, és csökkenti az üzemanyagszűrő eldugulásának kockázatát.–7 °C hőmérséklet felett a nyári üzemanyag használata jóvoltából megnő az üzemanyag-szivattyú élettartama, és a motor teljesítménye is nagyobb lesz a téli üzemanyaggal való működtetéshez képest.

  Biodízel üzemanyag

  A gép legfeljebb B20 (20% biodízel üzemanyag, 80% gázolaj) biodízel üzemanyag-keverékkel is üzemeltethető.

  Kéntartalom: ultraalacsony kéntartalmú (<15 ppm)

  Biodízel-üzemanyaggal kapcsolatos előírások: ASTM D6751 vagy EN14214

  Kevert üzemanyaggal kapcsolatos előírások: ASTM D975, EN590 vagy JIS K2204

  Important: A gázolaj rész legyen ultra alacsony kéntartalmú.

  Tegye meg a következő óvintézkedéseket:

  • A biodízel-keverékek károsíthatják a fényezett felületeket.

  • Hideg időben használjon B5 (5% biodízel-tartalom) vagy még kevesebb biodízelt tartalmazó keveréket.

  • Figyelje az üzemanyaggal kapcsolatba kerülő szigeteléseket, tömlőket és tömítéseket; idővel ezek állaga romolhat.

  • Biodízel keverékekre való átállást követően egy idő után előfordulhat az üzemanyagszűrő eldugulása.

  • A biodízel üzemanyaggal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  Tankolás

  Az üzemanyagtartály befogadóképessége: 45 l

  Note: Lehetőség szerint minden használat után tankoljon tele; ezzel minimálisra csökkenthető az üzemanyagtartályban a páralecsapódás kialakulása.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon (Ábra 32), húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot

  2. Csavarja le a tanksapkát.

  3. Töltsön az üzemanyagtartályba az előírt üzemanyagból, amíg az üzemanyag-szintjelző azt nem jelzi, hogy az üzemanyagtartály megtelt.

  4. Csavarja rá a tanksapkát az üzemanyagtartályra.

  g287495

  A biztonsági reteszelő rendszer ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A biztonsági reteszelő rendszer ellenőrzése.
 • A biztonsági reteszelőrendszer feladata meggátolni a motor indítózását vagy beindulását, ha a menetpedál nincs semleges helyzetben, a TLT-kapcsoló pedig nincs KIKAPCSOLT helyzetben. A motor emellett az alábbi esetekben leáll:

  • A kezelő a TLT-kapcsoló BEKAPCSOLT helyzetében elhagyja a kezelőülést.

  • A menetpedált lenyomják, miközben a kezelő nem ül a kezelőülésben.

  • A menetpedált lenyomják, miközben a rögzítőfék be van húzva.

  Vigyázat

  A biztonsági reteszelőkapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

  • Ne bolygassa a reteszelőkapcsolókat.

  • Ellenőrizze naponta a reteszelőkapcsolók működését, és cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

  1. Állítsa a TLT-kapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe, és lépjen le a menetpedálról.

  2. Fordítsa a gyújtáskapcsolót INDíTóZáS helyzetbe. Ha a motor beindult, folytassa a 3. lépéssel.

   Note: Ha a motor nem indul be, probléma lehet a biztonsági reteszelőrendszerrel.

  3. Ha jár a motor, álljon fel az ülésből, és kapcsolja BE helyzetbe a TLT-kapcsolót. A motornak 2 másodpercen belül le kell állnia. Ha a motor leállt, folytassa a 4. lépéssel.

   Important: Ha a motor nem állt le, probléma lehet a biztonsági reteszelőrendszerrel. Forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  4. Járó motor mellett és a TLT-kapcsoló KIKAPCSOLT helyzetében álljon fel az ülésből és nyomja le a menetpedált. A motornak 2 másodpercen belül le kell állnia. Ha a motor leállt, folytassa a 5. lépéssel.

   Important: Ha a motor nem állt le, probléma lehet a biztonsági reteszelőrendszerrel. Forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  5. Húzza be a rögzítőféket. Járó motor mellett és a TLT-kapcsoló BEKAPCSOLT helyzetében nyomja le a menetpedált. A motornak 2 másodpercen belül le kell állnia. Ha a motor leállt, a kapcsoló megfelelően működik; a reteszelőrendszer készen áll a gép üzemeltetéséhez.

   Important: Ha a motor nem állt le, probléma lehet a biztonsági reteszelőrendszerrel. Forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  A bukócső beállítása

  Figyelmeztetés

  A felborulás személyi sérülést vagy halált okozhat.

  • A bukócső legyen mindig felhajtva, reteszelt helyzetben.

  • A biztonsági öv használata.

  Figyelmeztetés

  A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

  • Ne üzemeltesse a gépet egyenetlen talajon vagy hegyoldalban a bukócső lehajtott helyzetében.

  • Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

  • A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

  • Vezessen lassan és óvatosan.

  • Hajtsa fel a bukócsövet, mihelyt a gép így is elfér.

  • Ügyeljen körültekintően arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. ágakba, ajtókeretbe, elektromos vezetékbe), ha elhalad valami alatt.

  A bukócső lehajtása

  Important: Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, engedje le a nyíróegységet, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el a rugós sasszegeket és a csapokat a bukócsőből (Ábra 33).

  3. Hajtsa le a bukócsövet, és rögzítse ebben a helyzetben a csapokkal és rugós sasszegekkel (Ábra 33).

  g257846g034164

  A bukócső felhajtása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, engedje le a nyíróegységet, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el a rugós sasszegeket és a csapokat a bukócsőből (Ábra 34).

  3. Hajtsa fel a bukócsövet, és rögzítse ebben a helyzetben a csapokkal és rugós sasszegekkel (Ábra 34).

  g034168

  A kijelzőn megjelenő információk magyarázata

  A kijelzőn a géppel kapcsolatos információk jelennek meg, például az üzemállapot, valamint különféle diagnosztikai és egyéb információk. Van 2 fő információs (Ábra 35) és egy főmenü képernyő.

  g308751

  A kijelzőgomb használata

  A kijelzőgomb segítségével (Ábra 36) válthat a két fő információs képernyő között és érheti el a főmenüt.

  g297898
  • A főmenü elérése: nyomja meg hosszan a kijelzőgombot, amíg meg nem jelennek a menüelemek a képernyőn.

  • Menüelem kiválasztása: nyomja meg gyorsan kétszer a kijelzőgombot.

   Ugyanígy válthat beállítások között is (pl. az angolszász és a metrikus mértékegységek között a SETTINGS (Beállítások) képernyőn).

  • Visszatérés az előző képernyőre (pl. a FőMENü képernyőre a SETTINGS (Beállítások) képernyőről, vagy a fő információs képernyőkre a FőMENü képernyőről): nyomja meg hosszan a kijelzőgombot, amíg meg nem jelenik az előző képernyő.

  • Görgetés a következő menüelemre: nyomja meg röviden a kijelzőgombot.

  A menüelemek ismertetése

  Főmenü

  MenüelemMegnevezés
  FAULTS (HIBáK)A gép mostanában előfordult hibáinak listáját tartalmazza. A Faults (Hibák) menüvel kapcsolatban további tájékoztatásért olvassa el a SZERVIZKéZIKöNYVET, vagy forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.
  SERVICE (SZERVIZ)A géppel kapcsolatos olyan információkat közöl, mint például az üzemóraszám és a számlálók. Lásd a Service (Szerviz) táblázatot.
  DIAGNOSTICS (DIAGNOSZTIKA)A gép különféle aktuális állapotait és adatait sorolja fel. Az információt hibakeresésre használhatja adott problémáknál, mivel hamar megmutatja, hogy melyik gépvezérlés aktív, melyik nem, és szabályozási szinteket is közöl (pl. érzékelő értékek).
  SETTINGS (BEáLLíTáSOK)Az InfoCenter kijelző testreszabására és a konfigurációs változók módosítására szolgál. Lásd a Settings (Beállítások) táblázatot.
  ABOUT (NéVJEGY)A gép típusjelét, sorozatszámát és szoftververzióját jeleníti meg. Lásd a About (Névjegy) táblázatot.

  Service (Szerviz)

  MenüelemMegnevezés
  HOURSAzt a teljes óraszámot jeleníti meg, amikor bekapcsolt gyújtás mellett a motor és a TLT is működött.
  COUNTSA motor és a TLT indításainak száma.

  Settings (Beállítások)

  MenüelemMegnevezés
  UNITS (MéRTéKEGYSéGEK)A kijelző által használt mértékegységek beállítása. A választható beállítások az English (Angolszász) és a metric (Metrikus).
  LANGUAGE (NYELV)A kijelző által használt nyelv beállítása.
  BACKLIGHT (HáTTéRVILáGíTáS)A kijelző fényerejének beállítása.
  CONTRAST (KONTRASZT)A kijelző kontrasztjának beállítása.
  PROTECTED MENUS (VéDETT MENüK)Lehetővé teszi egy a vállalat által megbízott személy számára a PIN-kóddal védett menük elérését (pl. hozzáférhet a lejtésérzékelő beállításához).
  PROTECT SETTINGS (BEáLLíTáSOK VéDELME)Ezt kikapcsolva a védett beállítások a PIN-kód nélkül is hozzáférhetővé válnak.
  TURNAROUND (FORDULáS)GraphicA fordulás üzemmód be- és kikapcsolása.
  SLOPE SENSOR INSTALLED (LEJTéSéRZéKELő FELSZERELVE)GraphicAzt mutatja meg, hogy van-e felszerelve lejtésérzékelő. A lejtésérzékelőt a gépről eltávolítva a menüelemet kikapcsolt helyzetbe kell állítani, hogy ne jelenjen meg a lejtésérzékelővel a kommunikációs hiba.

  Graphic Védett menükkel védve – csak PIN-kód megadása után érhető el

  Diagnostics (Diagnosztika)

  MenüelemMegnevezés
  VáGóASZTALAzt jelzi, hogy aktívak-e a nyíróegység bemenetei/kimenetei.
  PTOAzt jelzi, hogy aktív-e a TLT.
  ENGINEAzt jelzi, hogy aktívak-e a motor bemenetei/kimenetei.

  About (Névjegy)

  MenüelemMegnevezés
  TíPUSA gép típusjelét jeleníti meg.
  SNA gép sorozatszámát jeleníti meg.
  S/W REVA fő vezérlőegység szoftverének verziószámát jeleníti meg.

  A kijelzőn megjelenő ikonok magyarázata

  Az alábbi táblázat a kijelzőn megjelenő ikonok jelentését tartalmazza:

  Kijelzőn megjelenő ikon

  GraphicMotorfordulatszám
  GraphicMotorhiba
  GraphicÜzemóra-számláló
  GraphicIzzítás aktív
  GraphicA kezelő üljön le az ülésbe
  GraphicRögzítőfék behúzva
  GraphicÜres fokozat
  GraphicTLT bekapcsolva
  GraphicTLT kikapcsolva
  GraphicA nyíróegységek leengedését jelzi
  GraphicA nyíróegységek felemelését jelzi
  GraphicPIN-kód
  GraphicAkkumulátor
  GraphicHűtőfolyadék-hőmérséklet

  A védett menük elérése

  Note: A gép gyári alapértelmezett PIN-kódja 1234.

  Ha megváltoztatta a PIN-kódot és elfelejtette, forduljon segítségért a hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  1. Válassza ki a SETTINGS (Beállítások) lehetőséget.

  2. Válassza ki a PROTECTED MENUS (Védett menük) lehetőséget.

  3. A PIN-kód megadásához nyomkodja addig a kijelzőgombot, amíg meg nem jelenik a megfelelő számjegy, majd a gombot gyorsan kétszer megnyomva lépjen a következő számjegyre.

  4. Miután bevitte mind a négy számjegyet, a PIN-kód megadásához nyomja meg röviden a kijelzőgombot.

   Ha megfelelően adta meg a PIN-kódot, a PIN ikon látható lesz az összes menüképernyő jobb felső sarkában.

  Működtetés közben

  Munka közben betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • A tulajdonos/üzemeltető megakadályozhatja a személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleseteket, és ő viseli értük a felelősséget.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásmentes lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Mielőtt beindítaná a motort, gondoskodjon az összes meghajtó kezelőszerv semleges helyzetéről és a rögzítőfék behúzásáról, és tartózkodjon a kezelői helyen.

  • Ne végezzen személyszállítást a gépen, és tartsa távol a bámészkodókat és gyerekeket a működtetési területtől.

  • A gépet csak jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

  • Kerülje a fűnyírást nedves füvön. A gyengébb tapadás miatt a gép megcsúszhat.

  • Tartsa távol kezét és lábát a forgó alkatrészektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

  • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek akadályozhatják a látást.

  • Állítsa le a késeket, ha nem végez fűnyírást.

  • Állítsa meg a gépet, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, csak ezután ellenőrizze a munkaeszközt, amennyiben az nekiütközött valaminek, vagy a gép rendellenes rezgését észleli. Végezzen el minden szükséges javítást, mielőtt folytatná a munkát.

  • Lassítson, és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • Kapcsolja ki a nyíróegységek meghajtását, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a vágásmagasság beállításába kezd (kivéve, ha a kezelőállásból el tudja ezt végezni).

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Csak megfelelő fényviszonyok mellett használja a gépet. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Ne használja a gépet vontató járműként.

  • Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat, kiegészítőket és pótalkatrészeket használja.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  • A borulásvédelmi rendszer (ROPS) egy integrált és hatékony biztonsági berendezés.

  • Ne távolítsa el a borulásvédelmi rendszer egyetlen elemét se a gépről.

  • Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv a géphez legyen rögzítve.

  • Húzza át az ölén a biztonsági övet, és csatolja be az ülés túlsó oldalán található csatba.

  • A kicsatolásához fogja meg a biztonsági övet, a csat gombját megnyomva oldja ki, majd vezesse vissza az övet az automatikus visszacsévélő nyílásáig. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan ki tudja csatolni az övet.

  • Ügyeljen a magasban található akadályokra és arra, hogy ne ütközzön nekik.

  • Tartsa a borulásvédelmi rendszert biztonságos üzemállapotban – rendszeres időközönként alaposan ellenőrizze az épségét és a csavarok meghúzott állapotát.

  • A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.

  A borulásvédelmi rendszer által kínált még nagyobb biztonság fülkével vagy rögzített bukócsővel rendelkező gépek esetében

  • A Toro által felszerelt fülke egyben bukócső is.

  • Viselje mindig a biztonsági övet.

  A borulásvédelmi rendszer által kínált még nagyobb biztonság a lehajtható bukócsővel rendelkező gépek esetében

  • Tartsa a lehajtható bukócsövet felhajtott és rögzített helyzetben, és használja a biztonsági övet, amikor a gépet felhajtott bukócsővel működteti.

  • A bukócsövet csak indokolt helyzetben és csak átmenetileg hajtsa le. A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

  • Ne feledje, hogy a bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

  • Ellenőrizze a területet, ahol fűnyírásra készül, soha ne hajtsa le a bukócsövet olyan területeken, ahol lejtő, suvadás vagy víz található.

  A lejtőkkel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A lejtők jelentős szerepet játszanak a megcsúszásos és borulásos balesetekben, amelyek súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek. A lejtőn történő biztonságos munkavégzésért Ön a felelős. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

  • Értékelje ki a helyszínt, ideértve a helyszín bejárását is, hogy meghatározza, biztonságos-e a gépet az adott lejtőn használni. A felmérés során használja mindig a józan eszét és ítélőképességét.

  • Olvassa el a gép lejtős területen történő üzemeltetésére vonatkozó alábbi utasításokat, hogy eldönthesse, használható-e a gép az adott körülmények között az adott napon és az adott helyen. A terep változásával megváltozhatnak a gép lejtőn való üzemeltetésének körülményei is.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást és kanyarodást. Ne változtasson hirtelen se sebességet, se haladási irányt. Lassan és fokozatosan kanyarodjon.

  • Ne használja a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet.

  • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomokat, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép felborulhat.

  • Ne felejtse el, hogy nedves fűben, lejtőn keresztirányban vagy lefelé haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a hajtó kerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság.

  • Nagyon óvatosan dolgozzon a géppel szakadék, árok, töltés, veszélyes vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egyik kereke alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távot a gép és bármilyen veszélyes hely között.

  • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Veszély esetén a lejtőn gyalogirányítású géppel végezze a fűnyírást.

  • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a nyíróegysége(ke)t lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a nyíróegység(ek) felemelt helyzetében a gép instabillá válhat.

  • A fűgyűjtő rendszereket és egyéb tartozékokat használja fokozott körültekintéssel. Ezek ronthatják a gép stabilitását és az irányítás elvesztését okozhatják.

  A motor beindítása

  1. 31900 és 31901 típus: az üzemanyagszelep legyen BE helyzetben; lásd Ábra 59, Az üzemanyagszűrő szervizelése.

  2. Üljön a kezelőülésbe, és kösse be a biztonsági övet.

  3. Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van húzva, a TLT pedig kikapcsolt helyzetben van.

  4. Fordítsa a kulcsos kapcsolót BE helyzetbe a motor előmelegítéséhez.

  5. Nyomja meg 10 másodpercig az izzítás gombot.

  6. Az izzítás után fordítsa a gyújtáskapcsolót INDíTáS helyzetbe, indítózzon legfeljebb 15 másodpercig, majd engedje vissza a kulcsot BE helyzetbe.

   Note: Ha további izzítás szükséges, fordítsa a kulcsot KI, majd vissza BE/IZZíTáS helyzetbe. Ismételje meg az eljárást, ha szükséges.

  7. Állítsa a gázkart alapjárati fordulatszámra vagy adjon némi gázt, és járassa a motort, amíg az be nem melegszik.

  A TLT-funkció visszaállítása

  Note: Ha a TLT-kapcsoló BEKAPCSOLT helyzetében hagyja el a kezelőülést, a gép automatikusan leállítja a motort.

  A TLT-funkció visszaállításához végezze el a következőket:

  1. Nyomja le a TLT-kapcsoló gombját.

  2. Indítsa be a motort; lásd A motor beindítása.

  3. Húzza fel a TLT-kapcsoló gombját.

  A fordulás üzemmód ismertetése

  Mindig kapcsolja be a fordulás üzemmódot, amikor a szárzúzó fűnyírót (02835) használja.

  Fordulás üzemmódban gyorsan a gyep fölé emelheti a szárzúzó fűnyírót, amikor gyors fordulást végez a fűnyírási menet végén vagy akadályok körül navigál.

  Amikor a szárzúzó fűnyíró le van engedve üZEMI helyzetbe, a munkaeszköz-emelő kapcsolót gyors fordulónál röviden előretolva, majd visszaengedve kissé felemelkedik a szárzúzó. Ha befejezte a fordulást, nyomja meg az emelő kapcsolót, hogy a szárzúzó visszaereszkedjen a talajra és folytathassa vele a fűnyírást.

  A motor leállítása

  1. A gázkar segítségével állítsa alacsonyra a motor fordulatszámát.

  2. Állítsa a TLT-kapcsolót KIKAPCSOLT helyzetbe.

  3. Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó munkavédelmi előírások

  Általános munkavédelmi előírások

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységekről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítókról és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

  • Ha a nyíróegységek szállítási helyzetben vannak, használja a mechanikus zárat (ha van), mielőtt a gépet őrizetlenül hagyná.

  • Bármely zárt térben való tárolás előtt hagyja a motort lehűlni.

  • Vegye ki a kulcsot és zárja el az üzemanyagcsapot (ha van), mielőtt a gép tárolásába vagy szállításába kezd.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  • Végezze el a biztonsági öv(ek) karbantartását és tisztítását szükség szerint

  A nyíróegység szervizelése

  A nyíróegységet VONULáSI helyzetből (Ábra 37, A) SZERVIZELéSI helyzetbe (Ábra 37, B) fordíthatja. A SZERVIZELéSI helyzet a nyíróegység késeinek karbantartására és a nyíróegység aljának a tisztítására használható; lásd a nyíróegység kezelői kézikönyvét.

  g258473

  A nyíróegység elfordítása

  Fordítsa el ezzel az eljárással a nyíróegységet VONULáSI helyzetből SZERVIZELéSI helyzetbe.

  Figyelmeztetés

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Vegye ki az indítókulcsot, ne indítsa be a motort, amíg a nyíróegység SZERVIZELéSI helyzetben van.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Az emelőkapcsolót megnyomva emelje fel le a nyíróegységet VONULáSI helyzetbe.

  3. Húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Vegye ki a csapot a vágásmagasság-lemezekből (Ábra 38).

   g258474
  5. Fordítsa el úgy a nyíróegységet (Ábra 39), hogy a retesz beakadjon a rögzítőkonzolba (Ábra 40).

   Figyelmeztetés

   A nyíróegység nehéz.

   A nyíróegység felhajtását ne egyedül végezze.

   g298275
   g298276

  A nyíróegység elfordítása

  Fordítsa el ezzel az eljárással a nyíróegységet SZERVIZELéSI helyzetből VONULáSI helyzetbe.

  1. Oldja ki a nyíróegység reteszét a rögzítőkonzolból (Ábra 41) a nyíróegységet kissé előre fordítva (Ábra 39), majd a retesz karját meghúzva.

   g298277
  2. Hajtsa le lassan a nyíróegységet, amíg a csap az emelőkar lemezéhez nem ér (Ábra 42, A).

   g298288
  3. A lábával nyomja le a nyíróegységet, majd húzza ki a csapot (Ábra 42, B), hogy a nyíróegység VONULáSI helyzetbe kerüljön.

  4. Dugja be a vágásmagasságcsapokat a vágásmagasság-lemezekbe és a láncokba.

  A gép vontatása

  Ha vontatni vagy tolni kell a gépet, állítsa át a vontatószivattyút a hidraulikafolyadék megkerüléséhez. A gépet csak 4,8 km/h alatti sebességgel és csak nagyon rövid úton szabad mozgatni.

  Important: A vontatási korlátozások meghaladása esetén a hidraulikaszivattyú súlyosan sérülhet.Ha a gépet nagyobb távolságra kell elvinni, utánfutón szállítsa.

  1. A megkerülőszelephez a gép alja felől lehet hozzáférni.

   g297087
  2. Lazítsa meg 18 mm-es csillagkulccsal a megkerülőszelepet, és nyissa meg maximum 3 fordulattal.

   Important: Ne indítsa be vagy járassa a motort, amíg a szelep megkerülési helyzetben van.

  3. A vontatás után és a motor beindítása előtt húzza meg a megkerülőszelepet 20 Nm nyomatékkal.

  A gép szállítása

  • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor, vagy levételekor.

  • A gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor használjon teljes szélességű rámpákat.

  • Kösse le a gépet biztonságosan.

  • A gép eltárolása vagy szállítása előtt vegye ki az indítókulcsot.

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Note: Az elektromos vagy hidraulikus bekötési rajz ingyenes példánya letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután megkereste a honlap Manuals (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül az adott gépet.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják. Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ha a nyíróegységek szállítási helyzetben vannak, használja a mechanikus zárat (ha van), mielőtt a gépet őrizetlenül hagyná.

  • Ha lehet, járó motorú gépen ne végezzen karbantartást. Maradjon távol a mozgó alkatrészektől.

  • Bakolja alá a gépet, ha alatta végez munkát.

  • Az energiát tároló alkatrészekből óvatosan engedje ki a nyomást.

  • A gép minden alkatrészét tartsa megfelelő üzemállapotban. Az összes csavar legyen meghúzva, különösen a késeket rögzítő csavarok.

  • Cseréljen ki minden kopott vagy sérült címkét.

  • A biztonság és az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Az első 1000 óra után
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot és -szűrőt.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légnyomást a gumiabroncsokban.
 • A biztonsági reteszelő rendszer ellenőrzése.
 • Zsírozza meg a TLT hajtótengelyét (a kardánkeresztet és a csúszóhüvely bordáit).
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a légszűrő-eltömődés kijelzőjét, és cserélje ki szükség szerint a légszűrőbetéteket.
 • Ellenőrizze a hűtőrendszert és a hűtőfolyadék szintjét.
 • Távolítsa el a hulladékot a motortérből, az olajhűtőről, az üzemanyaghűtőről és a hűtőről (végezze gyakrabban a tisztításukat, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket.
 • Ürítse le a vizet és más szennyeződéseket a vízleválasztóból.
 • Ellenőrizze az akkumulátorkábel-csatlakozásokat.
 • Ellenőrizze az akkumulátor állapotát; tisztítsa meg az akkumulátort szükség szerint.
 • Ellenőrizze az akkumulátor elektrolitszintjét üzem közben (adott esetben).
 • Ellenőrizze a hűtőrácsot.
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hűtőlamellákat.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a generátorékszíj állapotát és feszességét.
 • Ellenőrizze a hajtásékszíj állapotát.
 • Minden 200 órában
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit.
 • Állítsa be a TLT tengelykapcsoló-hézagát.
 • Minden 250 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt, ha a gépet koszos vagy poros körülmények között használja [csak a 31900 és a 31901 típusjelű gépnél].
 • Cserélje ki a légszűrőbetétet.
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hűtőlamellákat (poros, koszos környezetben végezze a tisztítást gyakrabban).
 • Minden 400 órában
 • Cserélje le a vízleválasztót.
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be a rögzítőféket.
 • Tisztítsa meg a fülke légszűrőit; cserélje ki őket, ha elszakadtak vagy túlságosan szennyezettek.
 • Minden 500 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden 800 órában
 • Cserélje le a hidraulikaszűrőt (ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba).
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot (ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba).
 • Minden 1000 órában
 • Cserélje le a hidraulikaszűrőt (ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja).
 • Minden 1500 órában
 • A hűtőfolyadék cseréje
 • Minden 2000 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot (ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja).
 • Havonta
 • Ellenőrizze az akkumulátor elektrolitszintjét, amikor a gép tárolásban van (adott esetben).
 • Évente
 • Ürítse le és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt
 • Minden 2 évben
 • Cseréljen ki minden mozgó tömlőt.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használatához másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrzendő elemHét:
  H.K.Sze.Cs.P.Szo.V.
  Ellenőrizze a biztonsági reteszelő berendezéseket.       
  A bukócső teljesen felhajtott és reteszelt helyzetének ellenőrzése.       
  Ellenőrizze a rögzítőfék működését.       
  Ellenőrizze az üzemanyagszintet.       
  Ellenőrizze a motorolaj szintjét.       
  A hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése.       
  A vízleválasztó leürítése.       
  A légszűrő visszajelző ellenőrzése.3       
  A hűtő és a hűtőrács ellenőrzése törmelék szempontjából.       
  Szokatlan motorzajok ellenőrzése.1.       
  Szokatlan üzemi zajok ellenőrzése.       
  Ellenőrizze a hidraulikatömlők épségét.       
  Ellenőrizze a folyadékszivárgást.       
  Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.       
  Ellenőrizze a műszerek működését.       
  Kenje meg az összes zsírzószemet.2       
  Sérült fényezés javítása javítófestékkel.       
  A biztonsági öv ellenőrzése.       

  1Ellenőrizze az izzítógyertyát és a befecskendező fúvókákat, ha a motor nehezen indul, erősen füstöl vagy egyenetlenül jár

  2Lemosás után mindig azonnal, az előírt időköztől függetlenül

  3Nem világít-e pirosan a visszajelző

  A problémás területekkel kapcsolatos megjegyzések
  Az ellenőrzést végezte:
  TételDátumInformációk
     
     
     

  Karbantartás előtti intézkedések

  A gép megemelése

  Veszély

  A mechanikus vagy hidraulikus emelők nem feltétlenül bírják el a gépet, így súlyos sérülést okozhatnak.

  • Használjon emelőállványt a felemelt gép alátámasztására.

  • Csak mechanikus vagy hidraulikus emelőt használjon a gép emelésére.

  A gép elejének megemelése

  Important: Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön kábel vagy hidraulikarendszer-alkatrész az emelő és a gépváz közé.

  g299729
  1. Ékelje ki a két hátsó kereket, hogy meggátolja a gép elmozdulását.

  2. Helyezze az emelőt biztonságosan a megfelelő emelési pont alá.

  3. A gép elejének megemelése után tegyen megfelelő emelőállványt a gépváz alá a gép alátámasztásához.

  A gép hátuljának megemelése

  Important: Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön kábel vagy hidraulikarendszer-alkatrész az emelő és a gépváz közé.

  g299730
  1. Ékelje ki a két első kereket, hogy meggátolja a gép elmozdulását.

  2. Helyezze az emelőt biztonságosan a megfelelő emelési pont alá.

   Important: Négykerék-meghajtású gépeknél hidraulikavezetékek futnak a váz közelében. Helyezze el úgy az emelőt, hogy a gép megemelése során a hidraulikavezetékek ne károsodhassanak.

  3. A gép elejének megemelése után tegyen megfelelő emelőállványt a gépváz alá a gép alátámasztásához.

  A motorháztető felnyitása

  1. Oldja ki a pántokat a gép két oldalán (Ábra 46).

   g285428
  2. Nyissa fel a motorháztetőt (Ábra 46).

  Note: Ha a gép motorháztetőzárral rendelkezik, nyissa ki kulccsal a zárat, majd nyissa fel a motorháztetőt.

  Kenés

  A csapágyak és perselyek zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a TLT hajtótengelyét (a kardánkeresztet és a csúszóhüvely bordáit).
 • Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a csapágyakat és perselyeket.
 • A gép zsírzószemekkel rendelkezik, melyeket rendszeresen kenni kell 2. sz. lítiumos kenőzsírral.

  Important: Végezze el a zsírzást az összes zsírzóponton rögtön minden lemosás után.

  • Feszítőkar (Ábra 47)

   g300631
  • TLT hajtótengely (Ábra 48)

   Important: Zsírozza meg a hajtótengelyt minden használat előtt vagy naponta.

   g303694
  • Tengelycsuklócsap (Ábra 49)

   g308668
  • A gép eleje (Ábra 50):

   • Munkaeszköz-csuklóagyak (2)

   • Emelőmunkahenger-perselyek (2)

   • Emelőkar-forgócsapok (2)

   g285509
  • A gép hátulja (Ábra 51):

   • Hidraulikus munkahenger gömbcsuklója (2)

   • Tengelycsonkagyak (2)

   g353292

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Az olajszint ellenőrzése és az olaj forgattyúházba való betöltése előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  A motorolaj szervizelése

  A motorolajra vonatkozó előírások ismertetése

  Az olaj típusa: Használjon kiváló minőségű, alacsony koromszintű, az alábbi előírásoknak megfelelő vagy azokat túlszárnyaló motorolajat:

  • CJ-4 vagy magasabb API-besorolás

  • E6 ACEA-besorolás

  • DH-2 JASO-besorolás

  A forgattyúház kapacitása: Szűrővel együtt körülbelül 6,2 l.

  Viszkozitás: Használja az alábbi motorolaj-viszkozitási kategóriát:

  • Javasolt olaj: SAE 15W-40 (0°C fölött)

  • Alternatív olaj: SAE 10W-30 vagy 5W-30 (bármilyen hőmérsékleten)

  A Toro Premium motorolaj 15W-40 és 10W-30 viszkozitású változata egyaránt kapható a hivatalos Toro-forgalmazóknál.

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • A motorolaj szintjének ellenőrzésére a legalkalmasabb időpont a munkanap eleje, amikor a motor még hideg a beindítás előtt. Ha járt a motor, hagyja visszacsorogni az olajat az olajteknőbe legalább 10 percig, mielőtt ellenőrzi a szintjét.

  Ha az olajszint a nívópálcán levő alacsony jelölésen vagy az alatt látható, olajat betöltve emelje a szintet a tele jelölésig. Ne töltse túl a motort olajjal.

  Important: Ellenőrizze a motorolajat naponta. Ha a szintje a nívópálcán a tele jelzés fölött látható, a motorolaj üzemanyaggal hígulhatott. Ha a szintje a nívópálcán a tele jelzés fölött látható, cserélje le a motorolajat.

  Important: Tartsa az olajszintet a nívópálca alsó és felső szintjelzése között. A motor meghibásodhat, ha túl sok vagy túl kevés olajjal járatja.

  1. Hajtsa fel a motorháztetőt; lásd A motorháztető felnyitása.

  2. Ellenőrizze a motorolaj szintjét; lásd Ábra 52.

   g031256

  Motorolaj és olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 250 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt, ha a gépet koszos vagy poros körülmények között használja [csak a 31900 és a 31901 típusjelű gépnél].
 • Minden 500 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
  1. Indítsa be a motort és járassa 5 percig, hogy felmelegedjen az olaj.

  2. A géppel vízszintes felületre leparkolva húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  3. Cserélje le a motorolajat a Ábra 53 szerint.

   g297639
  4. Cserélje ki az olajszűrőt az Ábra 54 szerint.

   Note: Csavarja fel a helyére a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön a motorblokkon, majd húzzon rá még ¾ fordulatot.

   g031261

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légszűrő-eltömődés kijelzőjét, és cserélje ki szükség szerint a légszűrőbetéteket.
 • Minden 250 órában
 • Cserélje ki a légszűrőbetétet.
 • Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérülések szempontjából, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. Cserélje ki a légszűrőházat, ha károsodott. Ellenőrizze a szívórendszert szivárgás, károsodás és laza tömlőbilincsek szempontjából

  A légszűrő szervizelésére csak akkor van szükség, ha az eltömődés-visszajelző (Ábra 55) ezt szükségessé teszi. A légszűrőbetét korábbi cseréjével csak növekszik annak kockázata, hogy szennyeződés jut a motorba a légszűrőbetétet eltávolításakor.

  g009709

  Important: Ellenőrizze, hogy a légszűrőfedél megfelelően felült a légszűrőházra és jól tömít, a kapcsok pedig megfelelően zárnak.

  1. Cserélje ki a légszűrőbetétet (Ábra 56).

   g253706

   Important: Ne fogjon a használt légszűrőbetét tisztításába; a tisztítás károsítja a szűrőbetét anyagát.

  2. Állítsa vissza a légszűrő-eltömődés kijelzőjét (Ábra 55), ha pirosan jelez.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  A dízelüzemanyag és az üzemanyagpára bizonyos körülmények között rendkívül tűzveszélyes és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, valamint anyagi kárt okozhat.

  Ne dohányozzon, amikor üzemanyaggal foglalkozik, és maradjon távol nyílt lángtól és olyan helyektől, ahol az üzemanyag gőzeit begyújthatják a szikrák.

  A víz leürítése a vízleválasztóból

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ürítse le a vizet és más szennyeződéseket a vízleválasztóból.
 • Ürítse le a vizet a vízleválasztóból az Ábra 57 alapján.

  g225506

  A vízleválasztó szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje le a vízleválasztót.
 • Cserélje le a vízleválasztót az Ábra 57 alapján.

  g031412

  Az üzemanyagszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Az üzemanyagszűrő szervizelése

  31900 és 31901 típus
  1. Fordítsa az üzemanyagszelep karját KI helyzetbe (Ábra 59).

  2. Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő fej körüli területet (Ábra 59).

   g312905
  3. Távolítsa el a szűrőt, és tisztítsa meg a szűrőfej rögzítési felületét (Ábra 59).

  4. Kenje meg a szűrő tömítését tiszta motorolajjal; további tájékoztatásért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  5. Szerelje fel és húzza meg kézzel a száraz szűrőtartályt annyira, hogy a tömítése felüljön a szűrőfejre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  6. Fordítsa az üzemanyagszelep karját BE helyzetbe (Ábra 59).

  7. Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a szűrőfejnél.

  Az üzemanyagszűrő szervizelése

  31907 és 31909 típus
  1. Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő fej körüli területet (Ábra 60).

   g326083
  2. Távolítsa el a szűrőt, és tisztítsa meg a szűrőfej rögzítési felületét (Ábra 60).

  3. Kenje meg a szűrő tömítését tiszta motorolajjal; további tájékoztatásért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  4. Szerelje fel és húzza meg kézzel a száraz szűrőtartályt annyira, hogy a tömítése felüljön a szűrőfejre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  5. Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a szűrőfejnél.

  Az üzemanyagtartály kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Ürítse le és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt
 • Ürítse le és tisztítsa ki az üzemanyagtartályt, ha az üzemanyag-ellátó rendszer elszennyeződött, vagy a gépet hosszabb ideig tárolni fogja. Öblítse ki a tartályt tiszta dízelüzemanyaggal.

  Az üzemanyag-vezetékek és a csatlakozások vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából.

  Elektromos berendezés karbantartása

  A villamos rendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A gép javítása előtt kösse le az akkumulátort. Először a negatív sarut kösse le, és utána a pozitívot. Először a pozitív sarut kösse vissza, és utána a negatívot.

  • Az akkumulátor töltését nyitott, jól szellőző helyen végezze, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a fali aljzatból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Hozzáférés az akkumulátorhoz

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátorkábel-csatlakozásokat.
 • Az akkumulátor a gép bal oldalán, az üzemanyagtartály mellett található. Az akkumulátorhoz való hozzáféréshez nyissa fel a motorháztetőt, hajtsa ki az akkumulátorfedelet rögzítő recésfejű csavarokat, és távolítsa el a fedelet (Ábra 61).

  Note: A csavart biztosító alátét rögzíti a fedélhez.

  g289491

  Az akkumulátor lekötése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fémszerszámok fém alkatrészekhez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy annak pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fémszerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fémalkatrészei között.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, és csak azután a pozitív (piros) kábelt.

  1. Kösse le a negatív akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról (Ábra 62).

   g289503
  2. Vegye le a szigetelést, és kösse le a pozitív akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról (Ábra 62).

  Az akkumulátor bekötése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérüléshez vezethet.

  Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

  1. Csatlakoztassa a pozitív kábelt az akkumulátorhoz, és húzza meg a sarut rögzítő anyát (Ábra 63).

   g289502
  2. Csatlakoztassa a negatív kábelt az akkumulátorhoz, és húzza meg a sarut rögzítő anyát (Ábra 63).

   Important: Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorsaru kötőelemei ne érjenek az üzemanyagtartályhoz.

  Az akkumulátor ki- és beszerelése

  Az akkumulátort rögzítőelem (Ábra 64) rögzíti a tálcán. Az akkumulátor eltávolításához lazítsa meg a rögzítőelem kötőelemeit; az akkumulátor beszerelésekor húzza meg azokat.

  Note: Az akkumulátorhoz való hozzáféréshez lásd Hozzáférés az akkumulátorhoz. Az akkumulátor beszerelése után szerelje vissza az akkumulátorfedelet is.

  g285614

  Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátor állapotát; tisztítsa meg az akkumulátort szükség szerint.
 • Ellenőrizze az akkumulátor elektrolitszintjét üzem közben (adott esetben).
 • Important: A gépen történő hegesztés megkezdése előtt kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról, hogy ne károsodjon a villamos rendszer.

  Ellenőrizze az akkumulátor állapotát hetente vagy 50 üzemóránként. Tartsa tisztán a csatlakozókat és a teljes akkumulátorházat, mert a szennyezett akkumulátor lassan kisül.

  1. Tegye szabaddá az akkumulátort; lásd Hozzáférés az akkumulátorhoz.

  2. Távolítsa el a gumiszigetelést a pozitív pólusról, és vizsgálja át az akkumulátort. Ha az akkumulátor szennyezett, végezze el az alábbi lépéseket:

   1. Mossa le kívülről az akkumulátort vízben feloldott szódabikarbónával.

   2. Vonja be a sarukat és az akkumulátorpólusokat Grafo 112X védőzsírral (Toro-cikksz. 505-47) a korrózió megelőzésére.

   3. Tegye vissza a gumiszigetelést a pozitív pólusra.

   4. Zárja vissza az akkumulátorfedelet.

  A biztosítékok elhelyezkedése

  A vontatóegység biztosítékainak elhelyezkedése

  A vontatóegység biztosítékaihoz való hozzáféréshez távolítsa el a konzol fedelét (Ábra 65).

  Note: A vontatóegység biztosítékainak címkéje a konzolfedél túloldalán található.

  g289514

  A Vontatóegység biztosítékdoboza táblázata leírást ad a vontatóegység biztosítékdobozában található biztosítékokról (Ábra 66):

  g289587

  Vontatóegység biztosítékdoboza

  AB
  1Fülke (10 A)Képernyő áramellátása (15 A)
  2Szabad foglalatKijelzővezérlő gyújtáskapcsoló utáni áramellátása (10 A)
  3Légrugós ülés (15 A)Indítóáramkör (15 A)
  4USB-csatlakozó, üzemóra-számláló, telematika, bővítő csatlakozó (20 A)Gyújtáskapcsoló tápellátása (20 A)

  A fülke biztosítékainak elhelyezkedése

  A fülke biztosítékai az utasülés fölött találhatók. A biztosítékokhoz való hozzáféréshez vegye le a biztosítékdoboz fedelét (Ábra 67).

  g285656

  A Fülke biztosítékdoboza táblázata leírást ad a fülke biztosítékdobozában található biztosítékokról (Ábra 68):

  g300604

  Fülke biztosítékdoboza

  A
  1Kondenzátorventilátor; légkondicionáló rendszer tengelykapcsolója (25 A)
  2Szélvédőmosó (20 A)
  3Ventilátor és belső világítás (40 A)
  4Szabad foglalat

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A kerékanyák meghúzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Az első 10 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden 200 órában
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Kerékanyák előírt meghúzási nyomatéka: 102–108 Nm

  Húzza meg az első és (csak négykerék-meghajtású gépeknél) a hátsó kerekeket rögzítő kerékanyákat a Ábra 69 és Ábra 70 szerinti mintát követve az előírt nyomatékkal.

  • Első kerekek: a Ábra 69 szerint

   g034007
  • Hátsó kerekek (csak négykerék-meghajtású gépeknél): a Ábra 70 szerint

   g274650

  A TLT hajtótengely beigazítása

  Ha leválasztotta a TLT-hajtótengely teleszkópos végét a tengelykapcsoló felőli végről, ügyeljen arra, hogy a teleszkópos vég visszaszerelésekor a jelzések (Ábra 71) egybeessenek. A végkengyeleknek is egybe kell esniük a Ábra 71 szerint.

  Important: Amennyiben a hajtótengelyen a jelzések nem egymásra mutatnak, súlyos kiegyenlítetlenség jöhet létre a hajtásrendszerben.

  g353347

  Hűtőrendszer karbantartása

  A hűtőrendszerrel kapcsolatos munkavédelmi előírások

  • A hűtőfolyadék lenyelése mérgezést okozhat. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

  • A nyomás alatt lévő, forrón kiáramló hűtőfolyadék, valamint a forró hűtő és kapcsolódó alkatrészei súlyos égési sérüléseket okozhatnak.

   • Hagyja hűlni a motort legalább 15 percig, mielőtt levenné a hűtősapkát.

   • A hűtősapka megnyitásakor használjon rongyot, és lassan nyissa meg a sapkát, hogy a gőz eltávozhasson.

  • Ne működtesse a gépet, ha nincsenek a helyükön a védőburkolatok.

  • Tartsa távol ujjait, a kezét és a ruházatát a forgó ventilátortól és a hajtószíjtól.

  A hűtőfolyadékra vonatkozó előírások

  A hűtőrendszert a gyárban feltöltik víz és etilén-glikol alapú, hosszú élettartamú hűtőfolyadék 50/50 arányú keverékével.

  Important: Csak olyan, kereskedelmi forgalomban kapható hűtőfolyadékot használjon, amely megfelel a hosszú élettartamú hűtőfolyadékokra vonatkozó szabványok táblázatában szereplő előírásoknak.Ne töltsön a munkagépbe hagyományos (zöld), szervetlen savas technológiájú (IAT) hűtőfolyadékot. Ne keverje a hagyományos hűtőfolyadékot a hosszú élettartamú hűtőfolyadékkal.

  Hűtőfolyadék-típusok táblázata

  Etilén-glikolos hűtőfolyadék típusa

  Korróziógátló adalék típusa

  Hosszú élettartamú fagyálló

  Szerves savas technológiájú (OAT)

  Important: Ne hagyatkozzon a hűtőfolyadék színére a hagyományos (zöld) szervetlen savas technológiájú (IAT) hűtőfolyadék és a hosszú élettartamú hűtőfolyadék közötti különbség azonosításához.A hűtőfolyadék-gyártók a hosszú élettartamú hűtőfolyadékot a következő színek bármelyikével megfesthetik: piros, rózsaszín, narancs, sárga, kék, kékeszöld, ibolya és zöld. Csak olyan hűtőfolyadékot használjon, amely megfelel a hosszú élettartamú hűtőfolyadékokra vonatkozó szabványok táblázatában szereplő előírásoknak.

  Hosszú élettartamú hűtőfolyadékokra vonatkozó szabványok

  Nemzetközi ATSM

  Nemzetközi SAE

  D3306 és D4985

  J1034, J814 és 1941

  Important: A hűtőfolyadékot 50/50 koncentrációban kell vízzel keverni.

  • Javaslat: a hűtőfolyadék-koncentrátumot keverje desztillált vízzel.

  • Választható megoldás: ha a desztillált víz nem hozzáférhető, koncentrátum helyett használjon előre bekevert hűtőfolyadékot.

  • Minimális követelmény: ha sem desztillált víz, sem előre bekevert hűtőfolyadék nem hozzáférhető, keverje a koncentrátumot ivóvízzel.

  A hűtőrendszer és a hűtőfolyadékszint ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hűtőrendszert és a hűtőfolyadék szintjét.
 • Távolítsa el a hulladékot a motortérből, az olajhűtőről, az üzemanyaghűtőről és a hűtőről (végezze gyakrabban a tisztításukat, ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Minden 1500 órában
 • A hűtőfolyadék cseréje
 • Hideg motornál a hűtőfolyadék szintje nem haladhatja meg a tágulási tartály oldalán látható HIDEG jelzést (Ábra 72). Meleg motor esetén a hűtőfolyadék szintje nem haladhatja meg a TELE (MELEG) jelzést.

  Ha hideg motornál a szintje magasabb a HIDEG jelzésnél, a hűtőfolyadék kiszivároghat a tartályból, amikor a motor a használat során felmelegszik.

  1. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban hideg motornál.

   g325684
  2. Ha a hűtőfolyadék hideg motornál nem látható a HIDEG jelzésnél vagy a szintje nem éri el azt, vegye le a tágulási tartály sapkáját, és töltsön bele a javasolt hűtőfolyadékból (lásd A hűtőfolyadékra vonatkozó előírások) szükség szerint, hogy a szintje elérje a HIDEG jelzést.

   Important: Ne használjon csak vizet vagy alkoholalapú hűtőfolyadékot.Ne töltse a tartály HIDEG jelzése fölé a hűtőfolyadékot.

  3. Tegye vissza a tágulási tartály sapkáját.

  A hűtőrács ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze a hűtőrácsot.
 • g309128
  1. Hajtsa fel a motorháztetőt; lásd A motorháztető felnyitása.

  2. Tisztítsa meg sűrített levegővel a hűtőrácsot (Ábra 73). A levegőt a gépből kifelé irányítsa.

  A hűtőlamellák ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hűtőlamellákat.
 • Minden 250 órában
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hűtőlamellákat (poros, koszos környezetben végezze a tisztítást gyakrabban).
  • A hűtőlamellák tisztításához használjon sűrített levegőt. A levegőt a gépből kifele irányítsa (Ábra 74).

   Important: A hűtőlamellák tisztításához ne használjon vizet.

   g299819
  • Egyenesítse ki az esetleg elgörbült hűtőlamellákat.

  A hűtőrendszer tömlőinek ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit.
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit szivárgás, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából. A gép használatának megkezdése előtt végezze el az összes szükséges javítást.

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfék ellenőrzése és beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be a rögzítőféket.
 • A rögzítőfék ellenőrzése

  1. Helyezzen emelőállványokat a gép eleje alá; lásd A gép elejének megemelése.

  2. Szerelje le az első kerekeket.

  3. Állítsa a rögzítőféket KIENGEDETT helyzetbe; lásd Rögzítőfék.

  4. Távolítsa el kézzel a fékdobokat (Ábra 75).

   • Ha a fékdobok kézzel történő eltávolításakor ellenállást érez, nincs szükség beállításra.

   • Ha a fékdobok kézzel történő eltávolításakor nem érez ellenállást, beállítás szükséges; lásd A rögzítőfék beállítása.

   g312869
  5. Szerelje fel az első kerekeket, és húzza meg a kerékanyákat; lásd A kerékanyák meghúzása.

  A rögzítőfék beállítása

  1. Ékelje ki a kerekeket.

  2. A rögzítőfék legyen kiengedve.

  3. Keresse meg a fékbovdenek bekötését (Ábra 76) a gép bal oldalánál alul, a bal oldali kerék közelében.

   g299613
  4. Lazítsa meg a felső ellenanyákat annyira, hogy 3,2 mm – 4,8 mm méretű rés keletkezzen.

  5. Húzza le a bovdent annyira, hogy a felső ellenanya a konzolhoz érjen.

  6. Húzza meg az alsó ellenanyát.

  7. Ismételje meg az 5. és 6. lépést a másik bovdennél.

  8. Ellenőrizze a rögzítőféket; lásd A rögzítőfék ellenőrzése.

  Ékszíjak karbantartása

  A generátorékszíj feszességének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a generátorékszíj állapotát és feszességét.
 • Megfelelő feszesség mellett a szíj 10 mm-t behajlik, ha 4,5 kg súly nehezedik rá a szíjtárcsák között középen.

  Ha az ékszíj behajlása nem 10 mm, végezze el az alábbi lépéseket:

  1. Lazítsa meg a generátort rögzítő csavart (Ábra 68).

   g020537
  2. Növeljen vagy csökkentsen a generátorékszíj feszességén, majd húzza meg a csavart.

  3. Mérje meg újra az ékszíj behajlását a szíjfeszesség ellenőrzéséhez.

  A hajtásékszíjak szervizelése

  A hajtásékszíj ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a hajtásékszíj állapotát.
 • Vizsgálja meg a hajtásékszíjat túlzott elhasználódás és károsodás szempontjából.

  Cserélje ki az ékszíjat, ha túlságosan elhasználódott vagy megsérült; lásd A hajtásékszíj cseréje.

  A hajtásékszíj cseréje

  g300570

  A hajtásékszíj eltávolítása

  1. Kösse le a TLT-tengelyt a munkaeszköz hajtóműházáról; lásd a munkaeszköz kezelői kézikönyvét.

  2. Válassza le a tengelykapcsoló vezetékköteg-csatlakozóját a gép vezetékkötegéről (Ábra 79).

   g300592
  3. Távolítsa el a fém- és gumipántot a vázhoz rögzítő csavart, alátétet és anyát (Ábra 79).

   A gumipántban van egy távtartó is; ügyeljen arra, nehogy elvesszen.

  4. Kérjen meg egy segítőt, hogy a hajtókar segítségével szüntesse meg az ékszíj feszességét, majd távolítsa el az ékszíjat a szivattyútárcsáról, a feszítőtárcsáról és a motorszíjtárcsáról.

  5. Az ékszíjat vegye ki a tengelykapcsolón át, a TLT tengely eleje felé.

  A hajtásékszíj felszerelése

  1. Tegye fel az ékszíjat a TLT tengelyen és a tengelykapcsolón át a motorszíjtárcsára.

  2. A segítő a hajtókarral húzza meg lefelé a feszítőtárcsát.

  3. Igazítsa fel az ékszíjat a motorszíjtárcsára, a feszítőtárcsára és a szivattyútárcsára (Ábra 78).

  4. Vegye ki a hajtókart a feszítőkarból.

  5. Ellenőrizze, hogy a gumipánt távtartója a helyén van.

  6. Rögzítse a fém- és gumipántot az előzőleg eltávolított csavar, alátét és anya segítségével a vázhoz.

  7. Dugja be a tengelykapcsoló vezetékköteg-csatlakozóját a gép vezetékkötegébe.

  Kezelőberendezés karbantartása

  A TLT tengelykapcsoló-hézagának beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Állítsa be a TLT tengelykapcsoló-hézagát.
  1. Hagyja lehűlni a motort.

  2. Hajtsa fel a motorháztetőt.

  3. Állítsa be úgy a légrést, hogy egy 0,3 mm vastag hézagmérőt enyhe nyomással be lehessen csúsztatni a tengelykapcsoló súrlódóbetétje és a nyomólap közé (Ábra 80).

   Note: A légrés az állítóanyát jobbra forgatva csökkenthető (Ábra 80). A maximális üzemi légrés 0,6 mm. Állítsa be mindhárom légrést 0,4 mm-re.

   g299611
  4. Miután mindhárom légrést beállította, ellenőrizze újra mind a hármat.

   Note: Egy légrés beállításakor a többi is módosulhat.

  A menetpedál-ütköző beállítása

  A menetpedálon végezhető beállítás a kezelő kényelmére, vagy a gép maximális előremeneti sebességének korlátozása érdekében.

  1. Nyomja a menetpedált teljesen előre (Ábra 81).

   Note: A menetpedálnak még azelőtt fel kell ütköznie a menetpedál-ütközőn, hogy a szivattyú elérné a teljes szállítását.

   g320590
  2. Ha a menetpedál nem éri el a menetpedál-ütközőt, vagy csökkenteni szeretné a gép előremeneti sebességét, tegye a következőket:

   1. Tartsa meg csavarkulccsal a menetpedál-ütközőt (Ábra 81).

   2. Lazítsa meg a lábtartó lemez alatti ellenanyát (Ábra 82).

    g320591
   3. Állítsa a menetpedált előremeneti véghelyzetbe (Ábra 81).

   4. A menetpedál-ütközőt a csavarkulccsal megtartva állítson a lábtartó lemez fölötti ellenanyán (Ábra 81) annyit, hogy a menetpedál elérje az ütközőt.

   5. A menetpedál-ütköző meghosszabbításához forgassa el az ütközőt 1 teljes fordulattal az óra járásával ellentétes irányban, a lábtartó lemez fölötti ellenanyától távolítva.

    Note: A menetpedál-ütköző kinyúlásának rövidítésével a gép maximális előremeneti sebessége nő.

   6. A menetpedál-ütközőt megtartva húzza meg a lábtartó lemez alatti ellenanyát (Ábra 81 és Ábra 82) 37–45 Nm nyomatékkal.

   7. Ellenőrizze, hogy a menetpedál még azelőtt felütközik a menetpedál-ütközőn, hogy a szivattyú elérné a teljes szállítását.

    Note: Ha a menetpedál nem éri el a menetpedál-ütközőt, ismételje meg az 1–7. lépéseket.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal, sebészi úton el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikacső és -tömlő megfelelő állapotban van, valamint az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény jól zár.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó furatokhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A tartály gyárilag kb. 22,7 l kiváló minőségű hidraulikafolyadékkal lett feltöltve. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta; lásd A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  Javasolt hidraulikafolyadék: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (megnövelt élettartamú hidraulikafolyadék); kapható 19 literes (5 US gallon) kannában és 208 literes (55 US gallon) hordóban.

  Note: A javasolt cserefolyadék használata esetén ritkábban kell cserélni a folyadékot és a szűrőt.

  Más használható hidraulikafolyadékok: ha a Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nem kapható, használhat más olyan hagyományos, nyersolajbázisú hidraulikafolyadékot, amelynek tulajdonságai megfelelnek az alábbi anyagjellemzőknek, és amely megfelel az iparági szabványoknak. Ne használjon szintetikus folyadékot. A megfelelő termékről érdeklődjön valamilyen kenőanyag-forgalmazónál.

  Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért, ezért használja megbízható, neves gyártók termékét.

  Magas viszkozitási indexű/alacsony dermedéspontú kopásgátló hidraulikafolyadék, ISO VG 46

  Anyagjellemzők: 
   Viszkozitás, ASTM D44540 °C-on 44–48 cSt
   Viszkozitási index, ASTM D2270140 vagy magasabb
   Dermedéspont, ASTM D97–-37 °C és –45 °C között
  Iparági előírások:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 vagy M-2952-S)

  Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  Important: A Toro által egyedüliként elfogadott, biológiailag lebomló szintetikus hidraulikafolyadék a Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid. Ez a folyadék kompatibilis a Toro hidraulika-rendszereiben használt elasztomerekkel, és széles hőmérséklet-tartományban használható. Ez a folyadék kompatibilis a hagyományos ásványi olajokkal, de maximális a teljesítménye, és biológiailag lebomlik. A hidraulika-rendszerből alaposan ki kell mosni a hagyományos folyadékot. Az olaj 19 literes (5 US gallon) kannában és 208 literes (55 US gallon) hordóban kapható a hivatalos Toro-márkakereskedésekben.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységet, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el a zárósapkát a hidraulikatartályról (Ábra 83).

   g285821
  3. Vegye ki a nívópálcát a hidraulikatartályból, és törölje le egy tiszta ronggyal (Ábra 83).

  4. Tegye vissza a nívópálcát a hidraulikatartályba.

  5. Vegye ki a nívópálcát, és ellenőrizze a folyadék szintjét (Ábra 84).

   • Ha nyíróegység van felszerelve: a hidraulikafolyadék-szint akkor megfelelő, ha a nívópálca alsó két jelzése között van (Ábra 84, A). Az is elfogadható, ha a folyadékszint az alsó jelzések fölé esik.

   • Ha a hidraulikus hajtású munkaeszközhöz való tömlőkészlet van felszerelve: a hidraulikafolyadék-szint akkor megfelelő, ha a nívópálca felső két jelzése között van (Ábra 84, B).

   g286314
  6. Ha a folyadékszint a (felszerelt munkaeszköz függvényében; lásd az 5. lépést) megfelelő alsó jelzés alatt látható a nívópálcán, töltsön hidraulikafolyadékot a tartályba. Ismételje addig a 3–5. lépéseket, amíg a folyadékszint a nívópálca megfelelő két jelzése közé nem kerül.

  7. Tegye vissza a nívópálcát és a zárósapkát a hidraulikatartályba.

  8. A zárósapkát húzza meg kézzel.

   Important: Ne használjon szerszámot a zárósapka meghúzásához.

  9. Ellenőrizze az összes hidraulikatömlő és -szerelvény tömítettségét.

  A hidraulikafolyadék és a szűrők cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 1000 óra után
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot és -szűrőt.
 • Minden 800 órában
 • Cserélje le a hidraulikaszűrőt (ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba).
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot (ha nem a javasolt hidraulikafolyadékot használja vagy valaha is alternatív folyadékot töltött a tartályba).
 • Minden 1000 órában
 • Cserélje le a hidraulikaszűrőt (ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja).
 • Minden 2000 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot (ha a javasolt hidraulikafolyadékot használja).
 • Ha a hidraulikafolyadék elszennyeződött, forduljon a hivatalos Toro-forgalmazóhoz; a rendszert át kell öblíteni. A szennyezett hidraulikafolyadék a tiszta folyadékhoz képest tejszerűnek vagy feketének tűnik.

  Important: Használjon Toro-csereszűrőket; lásd a gép alkatrészjegyzékét. Bármilyen más szűrő használata érvénytelenítheti az egyes részegységekre vállalt garanciát.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységet, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Helyezzen el egy nagy olajleeresztő edényt a hidraulikafolyadék-tartály alá.

  3. Távolítsa el a hidraulikatartály-zárósapkát és a nívópálcát.

  4. Szerelje ki a leeresztőcsavart (Ábra 85) a tartály aljából, és engedje ki a hidraulikafolyadékot az edénybe.

   g286315
  5. Tisztítsa meg a szűrő rögzítési területének környékét.

  6. Helyezzen egy olajleeresztő edényt a szűrő alá (Ábra 85), szerelje le a szűrőt, és folyassa ki a maradék olajat az edénybe.

  7. Kenje meg az új szűrő tömítését és töltse fel a szűrőt hidraulikafolyadékkal.

  8. Ellenőrizze, hogy a szűrő rögzítési területe tiszta, csavarja fel a szűrőt annyira, hogy a tömítése elérje a rögzítőlemezt, majd húzzon rá még ½ fordulatot.

  9. Töltse fel a hidraulikatartályt hidraulikafolyadékkal; lásd A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

   Important: Csak a megadott hidraulikafolyadékot használja. Más folyadékok károsíthatják a rendszert.

  10. Szerelje vissza a leeresztőcsavart, ha már nem áramlik kifelé a hidraulikafolyadék.

  11. Szerelje vissza a nívópálcát és a tartály zárósapkáját.

  12. Indítsa be a motort, és mozgassa át az összes hidraulikus kezelőszervet az alábbi sorrendben, hogy eloszlassa a hidraulikafolyadékot a rendszerben:

   1. A menetpedál segítségével haladjon a géppel előre- és hátramenetben.

   2. A kormánykerék segítségével térítse ki a kerekeket jobbra és balra végkitérésig.

   3. Az emelőkapcsoló segítségével emelje fel és engedje le a munkaeszközt (pl. nyíróegységet).

  13. Keressen esetleges szivárgást, ezután állítsa le a motort.

  14. Ellenőrizze a folyadékszintet a hidraulikatartályban; lásd A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  A hidraulikus vezetékek és tömlők ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 2 évben
 • Cseréljen ki minden mozgó tömlőt.
 • Ellenőrizze naponta a hidraulikavezetékeket és -tömlőket szivárgás, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából. A gép használatának megkezdése előtt végezze el az összes szükséges javítást.

  A fülke karbantartása

  A fülke tisztítása

  Important: A fülke tömítéseinek tisztításakor körültekintően járjon el (Ábra 86). Nagynyomású mosóberendezés használatakor a vízsugarat legalább 0,6 m távolságra tartsa a géptől. Ne használjon nagynyomású mosóberendezést közvetlenül a fülke tömítésein, valamint a hátsó túlnyúló részek alatt.

  g034330

  A fülke légszűrők tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Tisztítsa meg a fülke légszűrőit; cserélje ki őket, ha elszakadtak vagy túlságosan szennyezettek.
  1. Távolítsa el a gombokat és rostélyokat a fülke hátsó túlnyúló részéből (Ábra 87).

   g251432
  2. Szerelje ki a légszűrőket a fülkéből.

  3. Tiszta, olajmentes sűrített levegővel tisztítsa meg a szűrőket.

   Important: Ha valamelyik szűrő lyukas, szakadt vagy egyéb módon sérült, cserélje ki.

  4. Szerelje vissza a szűrőket a gombok és rostélyok segítségével (Ábra 87).

  A fülkekondenzátor-szűrő tisztítása

  A fülkekondenzátor-szűrő feladata a nagyobb hulladékdarabok, például fű és levelek távol tartása a fülkekondenzátortól és a kondenzátorventilátortól.

  1. Húzza meg egyenesen lefelé a szűrő fedelét.

  2. Tisztítsa meg vízzel a kondenzátorszűrőt.

   Note: Ne használjon nagynyomású mosót.

   Important: Ha a szűrő lyukas, szakadt vagy egyéb módon sérült, cserélje ki.

  3. Hagyja megszáradni a szűrőt, mielőtt visszaszereli a gépbe.

  4. Fordítsa el a szűrőt a fülek körül, hogy a retesz beakadjon a reteszhorogegységbe (Ábra 88).

   g032951

  A belső világítás izzójának cseréje

  Note: A megfelelő izzó cikkszámát megtalálja az alkatrészjegyzékben.

  1. Távolítsa el a lámpaburát csavarhúzóval a vezérlőpanelről. (Ábra 89).

   g253616
  2. Távolítsa el az izzót a foglalatából (Ábra 89).

  3. Szerelje be az új izzót a foglalatba.

  4. Szerelje fel a burát a vezérlőpanelre.

  Az ablakmosófolyadék-tartály feltöltése

  Note: Az ablakmosófolyadék-tartály a motor mellett található a gép jobb oldalán.

  1. Vegye le a tartály sapkáját (Ábra 90).

   g353836
  2. Töltse fel a tartályt ablakmosó folyadékkal.

  3. Tegye vissza a tartály sapkáját.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  A gép előkészítése

  Important: A gép tisztítására ne használjon se sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a gépet.

  2. Tisztítsa meg alaposan a gépet, a nyíróegységet és a motort.

   Important: Ne használjon nagynyomású mosót az elektromos kezelőszervek és a fülke tömítése közelében, mert károsodást okozhat.

  3. Ellenőrizze és állítsa be a légnyomást a gumiabroncsokban; lásd A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  4. Ellenőrizze a hidraulikus vezetékeket és tömlőket; végezze el a szükséges javítást.

  5. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét; lásd A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  6. Szerelje le, élezze meg, egyensúlyozza ki és szerelje vissza a nyíróegység késeit.

  7. Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát, szükség esetén húzza meg azokat.

  8. Kenje meg az összes zsírzószemet és olajozza meg a forgáspontokat. Törölje le a felesleges kenőanyagot.

  9. Finoman csiszolja meg és fesse le javítófestékkel a festett területet ott, ahol az megkarcolódott, lepattogzott vagy rozsdás lett. Javítson ki minden horpadást a fémvázon.