Uvod

Ta stroj je namenjen za domačo in komercialno uporabo. Zasnovan je predvsem za odstranjevanje snega s tlakovanih površin, kot so dovozi in pločniki, ter drugih prometnih površin okoli stanovanjskih ali poslovnih nepremičnin. Ni namenjen odstranjevanju drugih snovi razen snega. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja. Za pravilno in varno upravljanje izdelka ste odgovorni sami.

Če potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje za uporabo, podatke o dodatni opremi ali pomoč pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g323171

V tem priročniku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri čemer varnostna opozorila označuje poseben opozorilni znak za nevarnost (Diagram 2), ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni dve besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami; podrobnosti so na voljo v ločeni Izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

Important: Če ta stroj dlje časa neprekinjeno uporabljate na nadmorski višini nad 1500 m, morate namestiti komplet za visoko nadmorsko višino, da bo motor skladen z emisijskimi zahtevami predpisov CARB/EPA. Komplet za visoko nadmorsko višino poveča zmogljivost motorja in hkrati preprečuje onesnaženje svečk, težek zagon in večje emisije. Ko namestite komplet, ob ploščico s serijsko številko stroja namestite etiketo z oznako za visoko nadmorsko višino. Glede nakupa ustreznega kompleta za visoko nadmorsko višino se obrnite na pooblaščenega prodajalca znamke Toro. Če želite poiskati najbližjega prodajalca, obiščite naše spletno mesto na naslovu www.Toro.com ali pa se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki je navedena na izjavi o nadzoru emisij. Če nameravate stroj znova uporabljati na višini pod 1500 m, komplet odstranite s stroja in motor ponastavite na tovarniško konfiguracijo. Stroja, ki je bil prilagojen za delo na visoki nadmorski višini, ne uporabljajte na nižji nadmorski višini, saj lahko pride do pregrevanja in poškodb motorja.Če niste prepričani, ali je bil vaš stroj prilagojen za delo na visoki nadmorski višini, preverite, ali je na njem ta oznaka: Diagram 3.

decal127-9363

Varnost

Ta stroj je bil zasnovan v skladu s specifikacijami EN ISO 8437.

Splošne informacije o varnosti

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvrže predmete z veliko hitrostjo. Da se izognete hudim telesnim poškodbam, vedno upoštevajte vsa varnostna navodila.

 • Vsebino tega uporabniškega priročnika morate prebrati in razumeti, preden prvič zaženete motor. Poskrbite, da bodo vsi uporabniki znali uporabljati stroj, znali hitro zaustaviti motor in razumeli opozorila.

 • Vsakič ko zapustite delovni položaj, ugasnite motor, ne glede na to, zakaj ga zapustite.

 • Rok in nog ne približujte gibljivim delom stroja.

 • Stroja ne uporabljajte brez ustreznih ščitnikov in druge zaščitne opreme; vsa zaščitna oprema mora biti pravilno nameščena in delujoča.

 • Ne približujte se izmetnim odprtinam. V območje delovanja stroja ne dovolite nikomur, zlasti ne majhnim otrokom.

 • Otrokom nikoli ne dovolite upravljati stroja.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov, tako da so dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decal120-9805
decal121-6817
decal121-6847
decal131-6487
decal136-7825
decal138-0650

Nastavitve

Preverjanje nivoja motornega olja

Note: Stroj ima ob dobavi okrov ročične gredi motorja že napolnjen z oljem. Preden zaženete motor, preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.

Glejte Preverjanje nivoja motornega olja.

Preverjanje delovanja vlečnega pogona

Pozor

Če vlečni pogon ni pravilno nastavljen, se lahko stroj premika v nasprotni smeri od predvidene ter povzroči telesno poškodbo in/ali materialno škodo.

Skrbno preverite vlečni pogon in ga pravilno nastavite, če je to potrebno.

 1. Zaženite motor; glejte Zagon motorja.

 2. Ročico izbirnika rahlo potegnite iz nevtralnega položaja, glejte Upravljanje izbirnika hitrosti

 3. Stisnite levo (pogonsko) ročico na ročaju (Diagram 4).

  g322974

  Stroj se mora premakniti nazaj. Če se stroj ne premakne ali se premakne naprej, naredite naslednje:

  1. Spustite pogonsko ročico in zaustavite motor.

  2. Popustite 2 matici na hitrostnem kablu, položenem na držalu ročice izbirnika hitrosti pod nadzorno ploščo (Diagram 5).

   g326129
  3. Kabel potegnite navzdol.

  4. Zategnite 2 matici.

 4. Spustite pogonsko ročico.

 5. Ročico izbirnika rahlo potisnite iz nevtralnega položaja, glejte Upravljanje izbirnika hitrosti

 6. Stisnite levo (pogonsko) ročico na ročaju (Diagram 4).

  Stroj se mora premakniti naprej. Če se stroj ne premakne ali se premakne nazaj, naredite naslednje:

  1. Spustite pogonsko ročico in zaustavite motor.

  2. Popustite 2 matici na hitrostnem kablu, položenem na držalu ročice izbirnika hitrosti pod nadzorno ploščo (Diagram 5).

  3. Kabel potisnite navzgor.

  4. Zategnite 2 matici.

 7. Če ste kar koli prilagodili, ponovite ta postopek, dokler prilagoditve niso več potrebne.

Important: Če se stroj premika, ko je pogonska ročica v sproščenem položaju, preverite vlečno potezno žico (glejte Preverjanje in prilagajanje vlečne potezne žice) ali pa stroj odpeljite na pooblaščeni servis.

Iztegovanje lomilcev zbitega snega

Lomilca zbitega snega iztegnite, kolikor je potrebno.

3cTMrEzQ2jwUw3RG8Dovo8 - installing the drift breakers
g258084

Pregled izdelka

g323249
g016500
g004217
ModelMasaDolžinaŠirinaVišina
38870138 kg160 cm74 cm114 cm
(304 lb) 
38875141 kg 84 cm 
(311 lb) 

Delovni priključki/dodatna oprema

Na voljo je nabor priključkov in dodatne opreme, odobrenih za stroje Toro, ki jih lahko uporabljate za razširitev in povečanje zmogljivosti stroja. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Varnostni postopki pred uporabo

Splošne informacije o varnosti

 • Samo za modele z električnim zagonom: uporabljajte podaljške in vtičnice, kot so navedeni v priročniku. Preglejte električni kabel, preden ga vklopite v električno vtičnico. Če je kabel poškodovan, ga zamenjajte. Odklopite napajalni kabel vsakič, ko stroja ne nameravate zagnati.

 • Nosite primerna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami, delovnimi čevlji z nedrsečim podplatom in zaščito za sluh. Spnite dolge lase, pritrdite ohlapna oblačila in ne nosite ohlapnega nakita.

 • Temeljito preglejte območje, kjer boste uporabljali stroj, ter odstranite vse predpražnike, sani, deske, žice in druge predmete.

 • Če so ščitniki, varnostni pripomočki ali nalepke poškodovani, nečitljivi ali manjkajo, jih popravite ali zamenjajte, preden zaženete stroj. Poleg tega privijte vsa razrahljana pritrdila.

 • Prilagodite višino ohišja zbiralnika, da ne bo drsalo po gramozu ali pesku.

Varna uporaba goriva

Gorivo je zelo vnetljivo in eksplozivno. Če zaradi goriva izbruhne požar ali eksplozija, se lahko vi ali drugi opečete.

 • Da bi preprečili vžig goriva zaradi statične razelektritve, pred polnjenjem postavite posodo in/ali stroj na tla, ne v vozilo ali na predmet.

 • Rezervoar za gorivo napolnite na prostem, ko je motor hladen. Privijte pokrovček rezervoarja in obrišite razlito gorivo.

 • Ne rokujte z gorivom, kadar kadite oziroma v bližini odprtega ognja ali isker.

 • Gorivo shranjujte v odobreni posodi za gorivo, zunaj dosega otrok.

 • Kadar rezervoar za gorivo vsebuje gorivo, smete stroj nagibati le toliko, kot je navedeno v navodilih.

 • Če gorivo polijete po svojih oblačilih, si jih takoj preoblecite.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

TipNeosvinčen bencin
Najnižje oktansko število87 (ZDA) oziroma 91 (oktan za raziskave, zunaj ZDA)
EtanolNajveč 10 volumskih odstotkov
MetanolNič
MTBE (terciarni butil metil eter)Manj kot 15 volumskih odstotkov
OljeNe dodajte olja

Uporabljajte samo čisto in sveže (staro največ 30 dni) gorivo iz kakovostnega vira.

Napolnite rezervoar za gorivo, kot je prikazano na Diagram 10; ne dolivajte goriva čez spodnji rob cevi za dolivanje rezervoarja za gorivo.

g216203

Important: Zaradi boljšega delovanja kupujte samo toliko goriva, kolikor ga boste predvidoma porabili v naslednjih 30 dneh. V nasprotnem primeru svežemu gorivu dodajte ustrezno količino stabilizatorja/dodatka za obstojnost goriva po priporočilih proizvajalca stabilizatorja za gorivo.

Med uporabo

Varna uporaba

Splošne informacije o varnosti

 • Pred vsakim odstranjevanjem zamašitev zaustavite motor in uporabljajte palico ali orodje za čiščenje snega (če je priloženo).

 • Med upravljanjem stroja bodite postavljeni za ročaji in se ne približujte izmetni odprtini. Obraz, roke, noge in druge dele telesa oziroma oblačil držite stran od gibljivih in vrtečih se delov.

 • Izmeta nikoli ne usmerjajte v druge osebe ali nekam, kjer bi lahko povzročili materialno škodo.

 • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

 • Bodite previdni, da vam ne spodrsne in da ne padete, zlasti kadar stroj pomikate vzvratno.

 • Vedno pazite na dobro ravnotežje in trdno držite ročaje. Hodite; nikoli ne tecite.

 • Pri upravljanju stroja na pobočju bodite posebej previdni.

 • Stroja ne uporabljajte pri slabi vidljivosti ali svetlobi.

 • Poglejte nazaj in bodite zelo previdni pri premikanju stroja nazaj.

 • Ko ne čistite snega, izklopite napajanje spiralnega vijaka.

 • Bodite izredno previdni, kadar stroj uporabljate na makadamskem dovozu, pešpoti ali cesti oziroma kadar jih prečkate. Bodite pozorni na skrite nevarnosti in promet.

 • Nikoli ne skušajte narediti nobene prilagoditve, medtem ko motor deluje, razen če je to izrecno navedeno v navodilih.

 • Če zadenete ob trd predmet, zaustavite motor, odstranite ključ iz stikala za vžig ter temeljito preglejte stroj, ali je poškodovan. Popravite poškodbo, preden stroj ponovno zaženete.

 • Če se stroj začne neobičajno tresti, zaustavite motor in takoj poiščite vzrok.

 • Motorja ne pustite delovati v zaprtem prostoru, saj so izpušni plini nevarni.

 • Ne preobremenite zmogljivosti stroja s poskusi čiščenja snega pri preveliki hitrosti.

 • Sprostite vse sklopke in prestavite v prosti tek, preden zaženete motor.

 • Motor ugasnite, vsakič ko zapustite delovni položaj, preden odmašite ali očistite ohišje zbiralnika/izpihovalnega ventilatorja ali izmetno cev in kadar izvajate kakršna koli popravila, prilagoditve ali preglede.

 • Na spolzkih površinah s strojem nikoli ne delajte pri veliki hitrosti.

Zagon motorja

Uporaba električnega zagona

Note: Če želite uporabiti električni zagon (samo pri modelih z električnim zagonom), najprej priključite napajalni kabel v ustrezni priključek in nato v električno vtičnico. Uporabljajte samo 1,3 mm² podaljšek, ki je namenjen za uporabo na prostem in ni daljši od 15 m.

Opozorilo

Električni kabel se lahko poškoduje ter povzroči električni udar ali požar.

Temeljito preglejte električni kabel, preden uporabite stroj. Če je kabel poškodovan, ga ne uporabljajte. Poškodovan kabel nemudoma zamenjajte ali popravite. Pomoč poiščite na pooblaščenem servisu.

Pozor

Če pustite stroj priključen v električno vtičnico, ga lahko kdo nehote zažene in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Odklopite napajalni kabel vsakič, ko stroja ne nameravate zagnati.

g326777

Uporaba zagona z zagonsko vrvjo

g260415

Zaustavitev motorja

g252411

Uporaba grelnikov za roke

Grelnika za roke uporabljajte na ta način:

 • Če želite vklopiti grelnika za roke, vklopite stikalo (položaj ON).

 • Če želite izklopiti grelnika za roke, izklopite stikalo (položaj OFF).

g026460

Upravljanje ročice višine spiralnega vijaka

Ročico višine spiralnega vijaka uporabite za nastavitev višine ohišja spiralnega vijaka.

Ročica višine spiralnega vijaka pritisnite navzdol, medtem ko ročaje po potrebi premikate gor in dol, da dosežete želeni položaj višine spiralnega vijaka.

Spustite ročico, da se spiralni vijak blokira v želeni položaj višine.

g313864

Upravljanje vlečnega pogona

Pozor

Če vlečni pogon ni pravilno nastavljen, se lahko stroj premika v nasprotni smeri od predvidene ter povzroči telesno poškodbo in/ali materialno škodo.

Skrbno preverite vlečni pogon in ga po potrebi pravilno nastavite; za podrobne informacije glejte Preverjanje delovanja vlečnega pogona.

Important: Če se stroj premika, ko je pogonska ročica v sproščenem položaju, preverite vlečno potezno žico (glejte Preverjanje in prilagajanje vlečne potezne žice) ali pa stroj odpeljite na pooblaščeni servis.

 1. Vklopite vlečni pogon tako, da stisnete levo (pogonsko) ročico na ročaju (Diagram 16).

  g322974
 2. Vlečni pogon zaustavite tako, da spustite pogonsko ročico.

Uporaba vzvodov sklopk koles

S sklopko koles lahko začasno izklopite pogon na enem ali obeh kolesih, ne da bi zaustavili vlečni pogon. To vam omogoča preprosto obračanje stroja in manevriranje.

Note: Ko pogonsko ročico pritisnete k ročaju, vklopite pogon obeh koles.

Če želite s strojem zaviti v desno, dvignite vzvod sklopke desnega kolesa in ga stisnite k kolesu (Diagram 17).

g001307

Note: Tako izklopite pogon desnega kolesa, pogon levega pa ostane vklopljen, da lahko s strojem zavijete v desno.

Note: Enako lahko s stiskanjem vzvoda sklopke levega kolesa zavijete v levo.

Ko končate zavijanje, spustite vzvod sklopke kolesa, da bo pogon znova poganjal obe kolesi (Diagram 18).

g001308

S kratkim stiskanjem vzvoda sklopke levega in desnega kolesa lahko usmerjate vožnjo stroja v ravni črti, zlasti v globokem snegu.

Če hkrati stisnete oba vzvoda sklopk, izklopite pogon obeh koles. To omogoča ročno premikanje stroja nazaj, ne da bi morali zaustaviti stroj, da bi prestavili v vzvratno prestavo. Hkrati to omogoča tudi preprostejše manevriranje in premikanje stroja pri ugasnjenem motorju.

Upravljanje izbirnika hitrosti

Izbirnik hitrosti ima prestave za premikanje naprej in za vzvratno premikanje. Hitrost spremenite tako, da spustite pogonsko ročico in prestavite ročico izbirnika hitrosti v želeni položaj (Diagram 19). Pri vsaki izbrani hitrosti se ročica zaskoči v zarezo.

g326462

Upravljanje pogona spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja

 1. Pogon spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja vklopite tako, da stisnete desno (spiralni vijak/izpihovalni ventilator) ročico na ročaju (Diagram 20).

  g322975
 2. Če želite zaustaviti spiralni vijak in ventilator, spustite desno ročico.

  Important: Ko vklopite ročico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in pogonsko ročico, pogonska ročica zaklene ročico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja v spodnjem položaju, zato je zdaj vaša desna roka prosta. Če želite spustiti obe ročici, preprosto spustite levo (pogonsko) ročico.

 3. Če se spiralni vijak in ventilator še naprej vrtita, ko spustite ročico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja, stroja ne uporabljajte. Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite; glejte Preverjanje in prilagajanje kabla spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja. V nasprotnem primeru odpeljite stroj na pooblaščeni servis.

  Opozorilo

  Če se spiralni vijak in ventilator še naprej vrtita, ko spustite ročico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja, se lahko vi ali drugi resno poškodujete.

  V tem primeru ne uporabljajte stroja. Odpeljite ga na pooblaščeni servis.

Upravljanje vzvoda Quick Stick®

Note: Do konca pritisnite modri gumb, da sprostite zapah in začnete uporabljati vzvod Quick Stick®.

g030118

Čiščenje zamašene izmetne cevi

Opozorilo

Če sta spiralni vijak in izpihovalni ventilator zagnana, vendar izmetna cev ne izmetava snega, je cev morda zamašena.

Zamašene izmetne cevi nikoli ne čistite z golimi rokami. Lahko se poškodujete.

 • Izmetno cev odmašite tako, da ostanete na delovnem položaju in spustite levo (pogonsko) ročico. Medtem ko spiralni vijak in izpihovalni ventilator delujeta, potisnite ročaja navzdol, da se sprednji del stroja dvigne za nekaj centimetrov (palcev) od tal. Nato hitro dvignite ročaja, da sprednji del stroja trči ob tla. Po potrebi ponovite, dokler se iz izmetne cevi ne usuje sneg.

 • Če z udarjanjem sprednjega dela stroja ob tla ne morete odmašiti izmetne cevi, zaustavite motor, počakajte, da se ustavijo vsi gibljivi deli, in uporabite orodje za čiščenje (Diagram 9).

  Important: Ob udarjanju sprednjega dela stroja ob tla za odmašitev izmetne cevi se lahko sani premaknejo. Prilagodite sani in močno privijte vijake; glejte Preverjanje in prilagajanje sani spiralnega vijaka in strgala.

Delovni namigi

Nevarnost

Kadar stroj deluje, se lahko spiralni vijak in izpihovalni ventilator vrtita, kar lahko povzroči poškodbe oziroma odtrganje rok ali nog.

 • Pred prilagajanjem, čiščenjem, pregledovanjem, odpravljanjem težav ali popravljanjem stroja zaustavite motor in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo. Odklopite kabel z vžigalne svečke in ga odmaknite proč od nje, da preprečite, da bi kdo nehote zagnal motor.

 • Odstranite oviro iz izmetne cevi; glejte Čiščenje zamašene izmetne cevi. Pri odstranjevanju ovir iz izmetne cevi uporabite orodje za čiščenje snega (Diagram 10), tega ne delajte z golimi rokami.

 • Med upravljanjem stroja bodite postavljeni za ročaji in se ne približujte izmetni odprtini.

 • Obraz, roke, noge in druge dele telesa oziroma oblačil držite stran od skritih gibljivih in vrtečih se delov.

Opozorilo

Izpihovalni ventilator lahko izvrže kamenje, igrače in druge predmete ter povzroči hude telesne poškodbe upravljavca ali drugih oseb.

 • Z območja, ki ga nameravate očistiti, odstranite vse predmete, ki bi jih lahko spiralni vijak pobral in izvrgel.

 • Otroci in domače živali se ne smejo zadrževati na območju delovanja.

 • Pri odmetavanju snega vedno nastavite ročico za plin na položaj za hitro delovanje (FAST).

 • Če se motor upočasni pod obremenitvijo ali gosenice zdrsnejo, prestavite stroj v nižjo prestavo.

 • Če se sprednji del stroja dviguje, prestavite v nižjo prestavo. Če se stroj še naprej dviguje, ga privzdignite z ročaji.

Po uporabi

Varnostni postopki po uporabi

Splošne informacije o varnosti

 • Stroja, ki ima v rezervoarju gorivo, ne hranite v stavbi, v kateri so prisotni viri vžiga, kot so grelniki vode, grelniki prostorov ali sušilni stroji. Počakajte, da se motor ohladi, preden stroj shranite v zaprt prostor.

 • Če stroj shranite za več kot 30 dni, preberite navodila v poglavju Pred skladiščenjem, ki vsebuje pomembne informacije.

 • Stroj pustite teči še nekaj minut po odstranjevanju snega, da preprečite zamrznitev zbiralnika in izpihovalnega ventilatorja.

Preprečevanje zamrznitve po uporabi

 • V snegu in mrazu lahko nekateri krmilni mehanizmi in gibljivi deli zamrznejo. Ko skušate upravljati zamrznjene krmilne mehanizme, ne uporabljajte čezmerne sile. Če imate težave z upravljanjem katerega koli krmilnega mehanizma ali dela, zaženite motor in ga pustite teči nekaj minut.

 • Po uporabi stroja pustite motor teči nekaj minut, da preprečite zamrznitev gibljivih delov. Vklopite spiralni vijak/izpihovalni ventilator, da počistite ves preostali sneg iz notranjosti ohišja. Zasukajte vzvod za hitro nastavitev, da preprečite njeno zamrznitev. Zaustavite motor, počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, ter odstranite ves led in sneg iz stroja.

 • Pri ugasnjenem motorju večkrat povlecite ročico zagonske vrvi in enkrat pritisnite gumb za električni zagon, da preprečite zamrznitev zagonske vrvi in električnega zaganjalnika.

Vzdrževanje

Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Po prvih 2 urah
 • Preverite vlečno potezno žico in jo po potrebi prilagodite.
 • Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite.
 • Po prvih 5 urah
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
 • Vsakih 50 ur
 • Zamenjajte motorno olje.Če stroj uporabljate pod visoko obremenitvijo, motorno olje zamenjajte vsakih 25 obratovalnih ur.
 • Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte vžigalno svečko.
 • Mesečno
 • Preverite napetost gosenic in po potrebi prilagodite.
 • Letno
 • Preverite sani in strgalo ter jih po potrebi prilagodite.
 • Preverjanje in prilagajanje sani gosenic.
 • Preverite vlečno potezno žico in jo po potrebi prilagodite ali zamenjajte.
 • Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite ali zamenjajte.
 • Preverite nivo olja v menjalniku spiralnega vijaka in ga po potrebi dolijte.
 • Letno ali pred shranitvijo
 • Ob koncu sezone iztočite gorivo in zaženite motor, da se rezervoar za gorivo in uplinjač posušita.
 • Na pooblaščenem servisu naj pregledajo pogonski jermen spiralnega vijaka/ventilatorja ali vlečni pogonski jermen in ju po potrebi zamenjajo.
 • Varnost pri vzdrževanju

  Pred izvajanjem kakršnih koli vzdrževalnih del na stroju preberite spodnje varnostne napotke:

  • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Med prilagajanjem ali popravljanjem stroja vedno nosite zaščitna očala, da oči zaščitite pred poškodbami zaradi predmetov, ki jih lahko izvrže stroj.

  • Pogosto preverjajte, ali so vsa pritrdila ustrezno privita, da se prepričate, da je stroj v varnem delovnem stanju.

  • Ne spreminjajte nastavitve regulatorja na motorju.

   Kupujte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro.

  Priprava za vzdrževanje

  1. Premaknite stroj na ravno površino.

  2. Ugasnite motor, izvlecite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

  3. Odklopite kabel vžigalne svečke. Glejte Zamenjava vžigalne svečke.

  Preverjanje nivoja motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
 • g257528

  Preverjanje in prilagajanje sani spiralnega vijaka in strgala

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Preverite sani in strgalo ter jih po potrebi prilagodite.
 • Preverite sani in strgalo, da zagotovite, da spiralni vijak ne bo v stiku s tlakovano ali makadamsko površino. Po potrebi prilagodite sani in strgalo glede na njihovo obrabo.

  1. Odvijte matice, ki pritrjujejo sani na obeh straneh spiralnega vijaka, dokler se sani zlahka ne premikajo navzgor in navzdol.

   g019046

   Important: Sani morajo podpirati spiralni vijak, tako da se ta ne dotika tal.

  2. Poskrbite, da bo strgalo za 3 mm nad ravno površino in vzporedno z njo.

   Note: Če so tla razpokana, neenakomerna ali neravna, prilagodite sani, da dvignete strgalo. Za makadamske površine namestite sani tako, da stroj ne bo pobiral kamenja.

  3. Premaknite sani navzdol, da bodo poravnane s tlemi.

  4. Čvrsto privijte matice, ki pritrjujejo sani ob straneh spiralnega vijaka.

   Note: Če želite hitro prilagoditi razrahljane sani, podprite strgalo, tako da bo 3 mm nad tlemi, nato pa premaknite sani navzdol do tal.

   Note: Če se sani čezmerno obrabijo, jih lahko obrnete z neuporabljeno stranjo proti tlom.

  Preverjanje in prilagajanje sani gosenic

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Preverjanje in prilagajanje sani gosenic.
  1. Glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odvijte vijake sani (A od Diagram 24).

  3. Sani spustite tako, da se dotikajo sprednjih in zadnjih kolesc gosenic (B od Diagram 24).

  4. Zategnite vijake sani (C od Diagram 24).

   g325810

  Preverjanje in prilagajanje napetost gosenic

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Mesečno
 • Preverite napetost gosenic in po potrebi prilagodite.
  1. Glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Med srednjim in zadnjim kolescem nanesite 44 N (10 lbf) Diagram 25

   g325787
  3. Prepričajte se, da je odmik gosenic približno 9,5 mm.

  4. Če odmik gosenic ni približno 9,5 mm ali če gosenice preskakujejo, prilagodite napetost, kot sledi:

   1. Rahlo popustite matice na vilicah zadnjega kolesca (Diagram 26).

    g325788
   2. Po potrebi nastavite vijak s šestkotno glavo (Diagram 27).

    Note: Če je odmik gosenic večji od 9,5 mm, vijak zasukajte v desno. Če je odmik gosenic manjši od 9,5 mm, vijak zasukajte v levo.

    g325789
   3. Prepričajte se, da je odmik gosenic približno 9,5 mm.

   4. Zategnite matice na vilicah zadnjega kolesca.

   5. Ponovite za drugo gosenico.

  Preverjanje in prilagajanje vlečne potezne žice

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 2 urah
 • Preverite vlečno potezno žico in jo po potrebi prilagodite.
 • Letno
 • Preverite vlečno potezno žico in jo po potrebi prilagodite ali zamenjajte.
 • Če se stroj ne premika v prestavah za premikanje naprej ali nazaj ali če se premika, ko spustite pogonsko ročico, nastavite vlečno potezno žico.

  Z izklopljenim pogonom se prepričajte, da vlečna potezna žica ni ohlapna (Diagram 28).

  g325790

  Če je vlečna potezna žica ohlapna, leva (vlečna) potezna žica ni ustrezno nastavljena.

  Za nastavitev vlečne potezne žice izvedite ta postopek:

  1. Odvijte matico (Diagram 29).

  2. Privijte oziroma odvijte natezni vijak, tako da bo potezna žica ustrezno napeta.

  3. Privijte varovalno matico.

   g325791

  Preverjanje in prilagajanje kabla spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 2 urah
 • Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite.
 • Letno
 • Preverite kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in ga po potrebi prilagodite ali zamenjajte.
  1. Odstranite vijaka, ki pritrjujeta pokrov jermena (Diagram 30).

  2. Odstranite pokrov jermena (Diagram 30).

   g323250
  3. Odpnite ročico spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja in vrzel med vzvodom sklopke spiralnega vijaka in ogrodjem stroja nastavite na 1,5 mm, kot je prikazano na Diagram 31.

   g260108
  4. Če kabel spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja ni pravilno nastavljen, naredite naslednje:

  5. Odvijte matico (Diagram 32).

   g322960
  6. Odvijte oziroma privijte natezni vijak, da prilagodite napetost kabla (Diagram 32).

  7. Prilagodite natezni vijak, tako da dosežete ustrezno vrzel.

  8. Privijte varovalno matico.

  9. Privijte vijaka, ki ste ju prej odstranili iz pokrova.

  10. Če je kabel spiralnega vijaka/ventilatorja ustrezno nastavljen, vendar imate še vedno težave, se obrnite na pooblaščeni servis.

  Preverjanje nivoja olja v menjalniku spiralnega vijaka

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Preverite nivo olja v menjalniku spiralnega vijaka in ga po potrebi dolijte.
 • D9HgUkApXL5L7kWfCwL3vX_auger_gearbox_oil
  1. Premaknite stroj na ravno površino.

  2. Očistite območje okoli zapornega čepa in odstranite zaporni čep iz ohišja menjalnika (Diagram 33).

   Note: Za odstranjevanje zapornega čepa po potrebi uporabite klešče.

   g323263
  3. Preverite nivo olja s pomočjo ustrezne merilne naprave, na primer s čisto kabelsko vezico. Olje mora biti približno 3,8 cm pod odprtino za dolivanje (Diagram 34).

   g257737
  4. Če je nivo olja prenizek, dolijte olje za menjalnike GL-5 ali GL-6, SAE 85-95 EP, nato pa znova preverite nivo olja.

   Note: Ne uporabljajte sintetičnega olja.

  5. Namestite zaporni čep v ohišje menjalnika.

  Menjava motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 5 urah
 • Zamenjajte motorno olje.
 • Vsakih 50 ur
 • Zamenjajte motorno olje.Če stroj uporabljate pod visoko obremenitvijo, motorno olje zamenjajte vsakih 25 obratovalnih ur.
 • Če je mogoče, zaženite motor nekaj minut pred menjavo olja, ker toplo olje lažje teče in prenaša več smeti.

  Prostornina motornega olja0,95 l*
  Viskoznost oljaGlejte Diagram 36.
  Servisna klasifikacija APISJ ali boljše

  *Po izpustu olja ostane preostanek olja v ohišju ročične gredi. Ne vlijte celotne količine olja v ohišje ročične gredi. Napolnite ohišje ročične gredi z oljem v skladu z navodili v naslednjih korakih.

  1. Premaknite stroj na ravno površino.

  2. Očistite območje okoli matice za izpust olja (Diagram 35).

   g016496
  3. Pod podaljšek izpusta postavite prestrezno posodo in odstranite matico za izpust olja.

  4. Pustite, da olje izteče.

   Note: Odpadno olje izročite najbližjemu centru za recikliranje.

  5. Namestite matico odtočne odprtine za olje in jo dobro privijte.

  6. Očistite okrog luknje/merilne palice za olje.

  7. Odvijte merilno palico in jo odstranite.

  8. Previdno nalijemo olje, približno ¾ prostornine motorja v cev za polnjenje olja.

   Pri izbiri najboljše viskoznosti olja za pričakovani razpon zunanje temperature si pomagajte s sliko Diagram 36:

   g011606
  9. Počakajte 3 minute, da se olje usede v motor.

  10. S čisto krpo obrišite merilno palico.

  11. Vstavite merilno palico v cev za polnjenje olja in jo privijte, nato odstranite merilno palico.

  12. Preberite nivo olja na merilni palici.

   • Če je nivo olja na merilni palici prenizek, previdno vlijte majhno količino olja v cev za polnjenje olja, počakajte 3 minute in pojdite ponovno 10 skozi 12 korake, dokler ni raven olja na merilni palici pravilna.

   • Če je nivo olja na merilni palici previsok, izpraznite odvečno olje, dokler ni raven olja na merilni palici pravilna.

   Important: Če zaženete motor ko je raven olja v motorju prenizka ali previsoka, lahko poškodujete motor.

  13. Varno namestite merilno palico v cev za polnjenje olja.

  Zamenjava vžigalne svečke

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte vžigalno svečko.
 • Opozorilo

  Svečke ne poskušajte zamenjati, dokler je motor vroč, da se ne opečete.

  Počakajte, da se motor ohladi, preden poskusite zamenjati svečko.

  Uporabljajte vžigalne svečke Toro ali enakovredne (Champion® RN9YC ali NGK BPR6ES).

  1. Odstranite manšeto kabla svečke (Diagram 37).

   g016645
  2. Očistite okolico vžigalne svečke.

   g016646
  3. Odstranite staro vžigalno svečko in jo zavrzite.

   Note: Za odstranjevanje svečke potrebujete nasadni ključ.

  4. Razmik med elektrodama nove vžigalne svečke nastavite na 0,76 mm, kot je prikazano na Diagram 39.

   g001029
  5. Namestite novo vžigalno svečko, jo čvrsto privijte in nanjo pritrdite električni kabel.

   Note: Poskrbite, da bo manšeta električnega kabla pravilno nameščena na svečki.

  Zamenjava pogonskih jermenov

  Če se pogonski jermen spiralnega vijaka/ventilatorja ali vlečni pogonski jermen obrabi, prepoji z oljem ali kako drugače poškoduje, naj jermen zamenjajo na pooblaščenem servisu.

  Zamenjava žarometa

  Sklop žarometa (kataloška št. dela Toro 138-0670) zamenjajte po potrebi.

  1. Žico žarometa odklopite iz zadnjega dela žarometa (Diagram 40, A).

  2. Odstranite vijak in matico, ki sklop žarometa pritrjujeta na nosilec žarometa, nato pa odstranite stari sklop žarometa (Diagram 40, B).

  3. Sklop žarometa pritrdite na nosilec žarometa z vijakom in matico, ki ste ju prej odstranili (Diagram 40, C).

  4. Žico žarometa vstavite naravnost v zadnji del ohišja žarometa, tako da jo pritrdite (Diagram 40, D).

  g326789

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Pare goriva so lahko vnetljive, eksplozivne in nevarne pri vdihavanju. Če izdelek shranjujete v bližini odprtega ognja, se lahko vžgejo hlapi goriva in povzročijo eksplozije.

  • Naprave ne hranite v hiši (bivalnem prostoru), kleti ali na katerem koli drugem območju, kjer so lahko prisotni viri vžiga, kot so grelniki tople vode in prostora, sušilniki oblačil, peči in druge naprave.

  • Stroja ne nagibajte naprej ali nazaj, če je v rezervoarju gorivo, saj lahko pride do razlitja goriva iz stroja.

  • Stroja ne hranite z obrnjenim ročajem navzdol na tla; v nasprotnem primeru lahko olje uhaja v cilinder motorja in na tla, motor pa se morda ne bo zagnal.

  Skladiščenje stroja

  1. Pri zadnjem dolivanju goriva v sezoni dodajte svežemu gorivu stabilizator goriva po navodilih proizvajalca motorja.

   Important: Goriva ne hranite dlje, kot to priporoča proizvajalec stabilizatorja za gorivo.

  2. Zaženite motor za 10 minut, da se stabilizirano gorivo porazdeli po sistemu za gorivo.

  3. Stroj naj deluje, dokler ne zmanjka goriva.

  4. Pritisnite črpalko za gorivo in ponovno zaženite motor.

  5. Pustite motor teči, dokler se ne ustavi. Motor je dovolj suh, ko ga ne morete več zagnati.

  6. Počakajte, da se motor ohladi.

  7. Odstranite ključ.

  8. Stroj temeljito očistite.

  9. Razpokane površine popravite z barvo, ki jo lahko kupite pri pooblaščenem servisu. Pred barvanjem pobrusite poškodovane predele in uporabite sredstvo za preprečevanje rje, da preprečite rjavenje kovinskih delov.

  10. Privijte vse zrahljane vijake in varovalne matice. Popravite ali zamenjajte morebitne poškodovane dele.

  11. Stroj pokrijte ter ga shranite v čistem in suhem prostoru, zunaj dosega otrok.

  Odstranitev stroja iz skladišča

  Izvedite letne postopke vzdrževanja, kot je opisano v poglavju Priporočeni razpored vzdrževanja; glejte .

  Tehnične motnje

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Električni zaganjalnik se ne zavrti (samo pri modelih z električnim zagonom).
  1. Napajalni kabel je odklopljen iz vtičnice ali stroja.
  2. Napajalni kabel je obrabljen, razjeden ali poškodovan.
  3. Vtičnica nima napajanja.
  1. Priklopite napajalni kabel v vtičnico in/ali stroj.
  2. Zamenjajte napajalni kabel.
  3. Za napajanje vtičnice naj poskrbi usposobljen električar.
  Motor se ne zažene ali se težko zažene.
  1. Ključ ni v vžigu.
  2. Dušilna loputa je v izklopljenem položaju (Off) in črpalka za dovod goriva ni bila pritisnjena.
  3. Zaporni ventil za gorivo ni odprt.
  4. Ročica za plin ni v položaju za hitro delovanje (Fast).
  5. Posoda za gorivo je prazna ali sistem za gorivo vsebuje staro gorivo.
  6. Kabel vžigalne svečke je razrahljan ali odklopljen.
  7. Vžigalna svečka je porozna, umazana ali pa je razdalja med elektrodama napačna.
  8. Čep odprtine za gorivo je zamašen.
  9. Nivo motornega olja v okrovu ročične gredi motorja je prenizek ali previsok.
  1. Vstavite ključ v vžig.
  2. Premaknite zaporno loputo v položaj za vklop (On) in trikrat pritisnite črpalko.
  3. Odprite zaporni ventil za gorivo.
  4. Premaknite ročico za plin v položaj za hitro delovanje (Fast).
  5. Izpraznite rezervoar za gorivo in/ali ga napolnite s svežim gorivom (starim največ 30 dni). Če težave s tem ne odpravite, se obrnite na pooblaščeni servis.
  6. Povežite kabel z vžigalno svečko.
  7. Preverite svečko in po potrebi prilagodite razdaljo med elektrodama. Zamenjajte svečko, če je porozna, umazana ali razpokana.
  8. Odstranite zamašitev ali zamenjajte čep odprtine za gorivo.
  9. Dolijte ali izpustite olje, da bo nivo olja v okrovu ročične gredi motorja segal do oznake »Full« (Polno) na merilni palici.
  Tek motorja je neenakomeren.
  1. Dušilna loputa je v vklopljenem položaju (On).
  2. Zaporni ventil za gorivo ni popolnoma odprt.
  3. Rezervoar za gorivo je skoraj prazen ali vsebuje staro gorivo.
  4. Kabel vžigalne svečke je razrahljan.
  5. Vžigalna svečka je porozna, umazana ali pa je razdalja med elektrodama napačna.
  6. Nivo motornega olja v okrovu ročične gredi motorja je prenizek ali previsok.
  1. Premaknite dušilno loputo v izklopljeni položaj (Off).
  2. Odprite zaporni ventil za gorivo.
  3. Izpraznite rezervoar za gorivo in ga napolnite s svežim gorivom (starim največ 30 dni). Če težave s tem ne odpravite, se obrnite na pooblaščeni servis.
  4. Povežite kabel z vžigalno svečko.
  5. Preverite svečko in po potrebi prilagodite razdaljo med elektrodama. Zamenjajte svečko, če je porozna, umazana ali razpokana.
  6. Dolijte ali izpustite olje, da bo nivo olja v okrovu ročične gredi motorja segal do oznake »Full« (Polno) na merilni palici.
  Motor deluje, vendar stroj slabo izmetava sneg ali pa ga sploh ne izmetava.
  1. Med izmetavanjem snega ročica za plin ni v položaju za hitro delovanje (Fast).
  2. Stroj se premika prehitro, da bi lahko počistil sneg.
  3. Odstraniti skušate preširok pas snega.
  4. Odstraniti skušate izjemno težak ali moker sneg.
  5. Izmetna cev je zamašena.
  6. Pogonski jermen spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja je ohlapen ali se je snel.
  7. Pogonski jermen spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja je obrabljen ali poškodovan.
  1. Premaknite ročico za plin v položaj za hitro delovanje (Fast).
  2. Prestavite v nižjo prestavo.
  3. Sneg odstranjujte postopno, v ožjih pasovih.
  4. Stroja ne preobremenjujte z izjemno težkim ali mokrim snegom.
  5. Odmašite izmetno cev.
  6. Namestite in/ali prilagodite pogonski jermen spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja; glejte www.Toro.com za informacije o servisiranju ali stroj odpeljite na pooblaščeni servis.
  7. Zamenjajte pogonski jermen spiralnega vijaka/izpihovalnega ventilatorja; glejte www.Toro.com za informacije o servisiranju ali stroj odpeljite na pooblaščeni servis.
  Izmetna cev se ne zaskoči v ležišče ali se ne premakne.
  1. Zapah izmetne cevi ni pravilno nastavljen.
  1. Nastavite zapah izmetne cevi.
  Stroj snega ne očisti pravilno s površine.
  1. Sani in/ali strgalo niso ustrezno nastavljeni.
  1. Prilagodite sani in/ali strgalo.