Inleiding

Deze accu en lader zijn bedoeld voor particulier gebruik. Acculaders model 81802 en model 81805 zijn bedoeld voor het laden van Toro Flex-Force lithiumionaccupack model 81820, 81825, 81850, 81860 of 81875. De laders zijn niet bedoeld voor andere accu's. Deze producten gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Accupack model 81820, 81825, 81850, 81860 en 81875 zijn bedoeld om te worden gebruikt in de meeste Flex-Force Power System producten.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.toro.com voor meer informatie, inclusief veiligheidstips, instructiemateriaal, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Veiligheid

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES – Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor accupack model 81820, 81825, 81850, 81860 en 81875 en acculaders model 81802 en model 81805.

 2. Lees voor gebruik van de acculader alle instructies en waarschuwingstekens op de acculader, het accupack en het product waarvoor u het accupack gebruikt.

 3. OPGELET – Om het risico op verwonding te verkleinen, mag u het accupack model 81820, 81825, 81850, 81860 en 81875 uitsluitend opladen met acculaders model 81802 en 81805. Andere merken accupacks kunnen exploderen en zo persoonlijk letsel en schade veroorzaken.

 4. WAARSCHUWING – Het aansluiten van de acculader op een stopcontact met een spanning anders dan 100 tot 240 V kan leiden tot brand of een elektrische schok. Sluit de acculader niet aan op een stopcontact met een spanning anders dan 100 tot 240 V. Voor een ander soort aansluiting dient u mogelijk een adapterstekker van het juiste type te gebruiken.

 5. OPGELET – Een verkeerd behandeld accupack kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Demonteer het accupack niet. Verhit het accupack niet boven 68 °C en verbrand deze niet. Vervang het accupack alleen door een origineel Toro accupack, het gebruik van een ander accupack kan leiden tot brand of een explosie. Hou accupacks buiten het bereik van kinderen en in de originele verpakking totdat u ze gaat gebruiken.

 6. Deze toestellen voldoen aan Part 15 van de FCC Rules. Het gebruik valt onder de volgende twee voorwaarden: (1) Deze toestellen mogen niet leiden tot schadelijke storingen, en (2) deze toestellen moeten alle ontvangen storingen accepteren, waaronder storingen die leiden tot ongewenste werking.

I. Instructie

 1. Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen dit apparaat niet gebruiken of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten. Laat enkel mensen die verantwoordelijk en getraind zijn en die bovendien vertrouwd zijn met de instructies en fysiek ertoe in staat zijn het apparaat bedienen of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten.

 2. Laat kinderen niet spelen met het accupack of de acculader of laat hen deze niet gebruiken; plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met het toestel werkt.

II. Vóór ingebruikname

 1. Gebruik toestellen alleen met specifiek daarvoor bestemde accupacks. Gebruik van andere accupacks kan lichamelijk letsel en/of brand veroorzaken.

 2. Gebruik geen beschadigd of aangepast accupack of beschadigde of aangepaste acculader. Deze kunnen onverwacht gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of lichamelijk letsel.

 3. Als het stroomsnoer van de acculader beschadigd is, neem dan contact op met een erkende servicedealer om het te vervangen.

III. Bediening

 1. Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen.

 2. Laad het accupack enkel op met de acculader die door Toro is gespecificeerd. Een lader die geschikt is voor het ene type accupack kan in combinatie met een ander accupack voor brandgevaar zorgen.

 3. Laad het accupack op in een goed verluchte ruimte.

 4. Stel het accupack of de acculader niet bloot aan een brand of aan temperaturen hoger dan 100 °C.

 5. Volg alle instructies aangaande het laden en laad het accupack niet op buiten het temperatuurbereik dat wordt gespecificeerd in de instructies. Anders kunt u het accupack beschadigen en het risico op brand verhogen.

 6. Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit het accupack lekken; vermijd contact hiermee. Als u per ongeluk in contact komt met de vloeistof, moet u spoelen met water. Als de vloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u naar een arts gaan. Vloeistof die uit de accu ontsnapt, kan irritatie van de huid of brandwonden veroorzaken.

IV. Onderhoud en opslag

 1. Laat kinderen de acculader niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.

 2. Als het accupack niet wordt gebruikt, hou het dan uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, muntjes, sleutels, nagels en schroeven die een brug kunnen vormen tussen de polen. Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden en brand veroorzaken.

 3. Probeer het accupack of de acculader niet te herstellen. Laat een erkende servicedealer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het accupack of de acculader, waarbij identieke vervangingsonderdelen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het product veilig wordt onderhouden.

 4. De accu niet verbranden. De cel kan ontploffen. Controleer of er plaatselijke voorschriften gelden voor het afvoeren van accu's.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de gebruiker en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende veiligheidsstickers.

decal137-9496
decal137-9495
decal140-8472
decal144-6019
decal140-8486
decal140-8488
decal140-8490
decal140-8492
decal137-9461

Montage

De acculader ophangen (optioneel)

Indien gewenst: hang de acculader op de wand met gebruik van de ophangogen aan de achterkant van de acculader.

Hang deze binnenshuis op (b.v. in een garage of andere droge plek), bij een stopcontact, en buiten het bereik van kinderen.

Zie Figuur 1 voor informatie over het ophangen.

Schuif de lader over de bevestigingsmiddelen om de lader op te hangen (bevestigingsmiddelen niet meegeleverd).

g290534

Algemeen overzicht van de machine

Acculader

Model8180281805
Type60 V MAX lithium-ion acculader60 V MAX lithium-ion snelle acculader
Netspanning100 tot 240 V AC 50/60 Hz max. 2,0 A100 tot 240 V AC 50/60 Hz max. 5,0 A
Uitgang60 V DC 2,0 A60 V DC 5,5 A

Accu

Model8182081825818508186081875
Accucapaciteit2,0 Ah2,5 Ah4,0 Ah6,0 Ah7,5 Ah
108 Wh135 Wh216 Wh324 Wh405 Wh

Opgave van de accufabrikant: 60 V maximaal en 54 V nominaal. De werkelijke spanning hangt af van de belasting.

Temperatuurbereik

Laad het accupack bij5 °C tot 40 °C*
Gebruik het accupack bij-30 °C tot 49 °C
Bewaar het accupack/de acculader bij5 °C tot 40 °C*

*Het opladen zal langer duren als de omgevingstemperatuur buiten dit bereik valt. Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

Gebruiksaanwijzing

De accu opladen

Important: Bij levering is de accu niet volledig geladen. Voordat u het gereedschap voor het eerst gebruikt, plaatst u de accu in de lader en laat u deze opladen tot het LED-display aangeeft dat de accu opgeladen is. Lees alle voorzorgsmaatregelen.

Important: Laad de accu alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties

Note: Om de ladingstoestand te controleren kunt u altijd op de ladingstoestand-knop op de accu drukken (LED-indicators).

 1. Zorg ervoor dat er geen stof of vuil ligt op de openingen in de accu en de lader.

  g290533
 2. Lijn de uitsparing in de accu (Figuur 2) uit met het uitsteeksel van de lader.

 3. Schuif de accu in de lader tot deze geheel op zijn plaats zit (Figuur 2).

 4. Verwijder de accu door deze uit de lader te schuiven.

 5. De volgende tabel geeft aan wat de toestand van het ledindicatielampje op de acculader betekent.

  IndicatielampjeBetekenis
  UitGeen accupack ingebracht
  Groen, knipperendAccu wordt geladen
  GroenAccu is geladen
  RoodHet accupack en/of de acculader zijn/is boven of onder het geschikte temperatuurbereik
  Rood, knipperendLaadstoring van accupack*

*Raadpleeg voor meer informatie.

Important: Gaat u een machine met korte tussenperiodes verschillende keren gebruiken, dan kunt u de accu in de lader laten zitten.Als u de accu lange tijd niet gaat gebruiken, haal de accu dan uit de lader; zie Opbergen.

Onderhoud

Onder normale omstandigheden is er geen onderhoud of service noodzakelijk.

Het oppervlak kan met een schone doek worden gereinigd.

Demonteer het toestel niet. Neem bij defecten of schade contact op met een erkende servicedealer.

Opbergen

Important: Berg het gereedschap, de accu en de lader alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties.

Important: Als u het gereedschap een jaar of langer opbergt, verwijder het accupack dan uit het gereedschap en laad het accupack op tot er 2 of 3 ledindicators op de accu groen oplichten. Berg de accu niet geheel geladen of geheel ontladen op. Wanneer u het gereedschap weer nodig hebt, laadt u het accupack op totdat het indicatielampje links op de lader groen oplicht of alle 4 de ledindicators op de accu groen oplichten.

 • Koppel het product los van de voedingsbron (d.w.z. verwijder het accupack) en controleer op beschadiging na gebruik.

 • Verwijder al het vuil van het product.

 • Sla geen enkele machine op terwijl het accupack geïnstalleerd is.

 • Als het gereedschap, de accu en acculader niet in gebruik zijn moeten deze buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.

 • Hou het gereedschap, de accu en acculader uit de buurt van corrosieve materialen zoals chemische middelen voor in de tuin en straatzout.

 • Om het risico op ernstig lichamelijk letsel te verkleinen mag u de accu niet buiten of in een voertuig opbergen.

 • Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

Het accupack klaarmaken voor recycling

Important: Neem het accupack van het gereedschap en bedek de contacten met stevig plakband. Probeer niet om het accupack te vernietigen of te demonteren, of onderdelen ervan te verwijderen.

Neem contact op met uw plaatselijke gemeente of uw erkende Toro verdeler voor meer informatie over hoe u de accu op een verantwoorde manier kunt recyclen.

Problemen, oorzaak en remedie

Voer alleen de hieronder genoemde handelingen uit. Indien u het probleem zelf niet kunt oplossen moeten de verdere inspectie, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd service-centrum of een vergelijkbare specialist.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Het accupack verliest snel de lading.
 1. Het accupack is boven of onder het geschikte temperatuurbereik.
 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.
De acculader werkt niet.
 1. De acculader is boven of onder het geschikte temperatuurbereik.
 2. Er staat geen stroom op het stopcontact waar de acculader op is aangesloten.
 1. Koppel de acculader af en verplaats deze naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.
 2. Laat een deskundige elektricien het stopcontact repareren.
Het ledindicatielampje op de acculader is rood.
 1. Het accupack en/of de acculader zijn/is boven of onder het geschikte temperatuurbereik.
 1. Koppel de acculader af en verplaats de acculader en het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.
Het ledindicatielampje op de acculader knippert rood.
 1. Er is een fout in de communicatie tussen het accupack en de lader.
 2. Het accupack is zwak.
 1. Verwijder het accupack van de acculader, haal de acculader uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Sluit de acculader opnieuw aan op het stopcontact en plaats het accupack op de acculader. Als het ledindicatielampje op de acculader nog steeds rood knippert, moet u deze procedure herhalen. Als het ledindicatielampje op de acculader na 2 pogingen nog steeds rood knippert, moet u het accupack volgens de gepaste procedure afvoeren in een recyclingcentrum.
 2. Voer het accupack af volgens de gepaste procedure in een recyclingcentrum.
Het gereedschap loopt niet of niet continu.
 1. De draden van de accu zijn vochtig.
 2. De accu is niet volledig in het gereedschap geplaatst.
 1. Laat de accu drogen of maak deze droog met een doek.
 2. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw, verzeker dat de accu goed op zijn plaats zit en vergrendeld is.