Giriş

Bu makine, özel bir çim püskürtme aracıdır ve özel olarak görevlendirilmiş profesyoneller tarafından ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Öncelikle parklar, golf sahaları, spor sahaları ve ticari alanlardaki iyi bakımlı çimlere püskürtme yapmak için tasarlanmıştır.

Bu makine ağırlıklı olarak arazi kullanımı için tasarlanmıştır, trafikte uzun süreli kullanım için tasarlanmamıştır. Bu ürünün kullanım amacı dışında kullanılması size ve çevrenizdekilere zarar verebilir.

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Emniyet ipuçları gibi detaylı bilgilere, eğitim materyallerine ve aksesuar bilgilerine erişmek, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine gidin.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde bir Yetkili Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini belirtir. Bu numaraları, ilgili alana yazın.

Garanti, yedek parça ve diğer ürün bilgilerine erişmek için, seri numarası etiketindeki (varsa) QR kodunu mobil aygıtınızla taratabilirsiniz.

g237021

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (Şekil 2) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.

g000502

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. Önemli sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, Not sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylı bilgi için, ayrı olarak verilen Ürün Uygunluk Beyanı (DOC) sayfasını inceleyin.

California Kamu Kaynakları Yasası Bölüm 4442 veya 4443 uyarınca, motorun, Bölüm 4442'de belirtildiği gibi iyi çalışır durumdaki bir kıvılcım tutucuyla donatılmadığı veya yangının önlenmesine uygun bir şekilde üretilip tasarlanmadığı takdirde orman, çalı veya çimle kaplı bir yerde kullanılması veya çalıştırılması yasaktır.

Ekteki Motor Kullanım Kılavuzu, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve emisyon sistemleri, bakım ve garanti ile ilgili California Emisyon Kontrol Yönetmeliği hakkında bilgi vermek üzere sunulmuştur. Yedek parçalar motor üreticisi aracılığıyla sipariş edilebilir.

Uyarı

CALIFORNIA

Öneri 65 Uyarısı

Bu ürünün motor egzozu ve içerdiği bazı maddelerin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğuştan rahatsızlıklara ve başka zararlara neden olduğu kayda geçirilmiştir.

Akü kutup başları, uçları ve ilgili aksesuarlar Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve başka zararlara neden olan kimyasal maddeler olarak kayda geçirilmiş kurşun ve kurşun bulunduran bileşenler içermektedir. Dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Güvenlik

Operatörün veya ekipman sahibinin ekipmanı hatalı kullanması veya hatalı bakım yapması yaralanmayla sonuçlanabilir. Yaralanma risklerini azaltmak amacıyla bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne (Şekil 2) çok dikkat edin. Bu talimata uyulmaması yaralanma veya ölüme yol açabilir.

Bu makine, SAE J2258'e uygun tasarlanmıştır.

Genel Emniyet

Bu ürün, yaralanmaya yol açabilir. Ağır yaralanmaları önlemek için, tüm emniyet talimatlarına her zaman uyun.

 • Motoru çalıştırmadan önce bu Kullanma Kılavuzunu iyice okuyup anlayın.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Kimyasal maddelerle kişisel temasa karşı gerekli kişisel koruyucu donanımı (KKD) kullanın. Püskürtme makinesinde kullanılan kimyasal maddeler tehlikeli ve zehirli olabilir.

 • Ellerinizi veya ayaklarınızı, makinenin hareketli parçalarının yakınına koymayın.

 • Tüm koruyucular ve emniyet tertibatları makinede ve çalışır durumda değilken makineyi çalıştırmayın.

 • Püskürtme nozullarının püskürtme yaptığı ve püskürtülen maddelerin uçuştuğu alanda hiç kimsenin olmamasını sağlayın. Çocukları ve çevredekileri çalışma alanından uzak tutun.

 • Çocukların makineyi kullanmasına asla izin vermeyin.

 • Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın, anahtarı (varsa) çıkarın ve operatör koltuğundan ayrılmadan önce tüm hareketin durmasını bekleyin. Makineyi ayarlamadan, bakım yapmadan, temizlemeden veya depoya kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

Bu makinenin uygunsuz bir şekilde kullanılması veya uygun bakım işlemlerinin yapılmaması yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma risklerini azaltmak amacıyla bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne Graphic çok dikkat edin. Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Bu makineye uyan her ek parça bu kılavuzda ele alınmamıştır. Ek güvenlik talimatları için her bir ek parçayla birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakın.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Graphic

Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, operatör tarafından kolayca görülebilecek emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya kaybolan etiketleri yenisiyle değiştirin.

decal106-9206
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4125
decal125-4128
decal125-4129
decal125-6694
decal133-8062
decal137-4289
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal144-6007
decal133-0382
decal127-3941

Kurulum

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Note: Püskürtme kontrol sistemi hakkında sorularınız olursa veya ek bilgi almak isterseniz, sistemle birlikte verilen Kullanma Kılavuzuna bakın.

Important: Bu püskürtme makinesi, püskürtme nozulları olmadan satılır.Makineyi kullanabilmek için nozul satın almanız ve takmanız gerekir. Mevcut bölüm setleri ve aksesuarları hakkında bilgi almak için yetkili Toro distribütörünüze danışın. Nozulları taktıktan sonra ve püskürtme makinesini ilk kez kullanmadan önce, püskürtme akışını kalibre edin ve bölüm baypas valflerini 1 veya birkaç bölümü kapattığınız zaman basınç ve uygulama miktarı tüm bölümler için aynı kalacak biçimde kalibre edin. Bkz. Püskürtme Ünitesi Akışının Kalibre Edilmesi ve Bölüm Baypas Valflerinin Kalibre Edilmesi.

Emişsiz Dolum Kabının Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

90° bağlantı parçası1
Hızlı bağlantı elemanı1
Hortum adaptörü1
Doldurma kabı braketi1
Flanş başlı cıvata (5/16 x 3/4 inç)1
Emişsiz hortum1
 1. Dolum kabı braketini depodaki dişli deliğin üzerine yerleştirin ve Şekil 3 ile gösterildiği gibi flanş başlı bir cıvatayla (5/16 x 3/4 inç) sabitleyin.

  g001488
 2. 90° dirsek bağlantı parçasının dişli ucunu braketin üzerinden yerleştirin, ardından hızlı bağlantı elemanını bu dirsek bağlantı parçasının üzerine tutturarak brakete sabitleyin (Şekil 3).

  Note: Bağlantı parçasını açık ucu braketin büyük açıklığına ve su dolumu sırasında suyun doğrudan depoya yönlenebilmesi için depo açıklığına bakacak biçimde takın.

 3. Hortum adaptörünü hızlı bağlantı elemanının içine takın (Şekil 3).

 4. Kolları adaptöre doğru sallandırarak adaptörü yerine kilitleyin ve kolları sivri kamalarla sabitleyin (Şekil 3).

 5. Emişsiz hortumu braketteki büyük açıklıktan geçirerek 90° dirsek bağlantı parçasının çengelli ucuna takın (Şekil 3).

  Important: Hortumu, depo sıvılarıyla temas edebilecek kadar uzatmayın.

Ürüne genel bakış

g033285
g033286
g204239

Gaz Pedalı

Gaz pedalı (Şekil 7), püskürtme makinesinin yürüyüş hızını değiştirebilmenize imkan tanır. Pedala basılınca yürüyüş hızı artar. Pedal bırakılınca makine yavaşlar ve motor rölanti devrine düşer.

g023035

Debriyaj Pedalı

Motoru çalıştırırken veya vites değiştirirken debriyajı serbest bırakmak için debriyaj pedalına (Şekil 7) sonuna kadar basmalısınız. Şanzımanın ve ilgili diğer parçaların gereksiz yere aşınmasını önlemek için, şanzıman viteste olduğunda pedalı yavaşça bırakın.

Important: Çalışma sırasında debriyaj pedalına basmayın. Debriyaj pedalını tamamen bırakmanız gerekir, aksi takdirde debriyaj sıyırır, bu da ısınma ve aşınmaya neden olur. Makineyi bir tepede sabit tutmak için asla debriyajı kullanmayın; debriyaj hasar görebilir.

Fren Pedalı

Püskürtme makinesini durdurmak veya yavaşlatmak için fren pedalını kullanın (Şekil 7).

Dikkat

Frenlerin aşınması veya hatalı ayarlanması yaralanmalara yol açabilir.

Fren pedalını zemine 2,5 cm'ye kadar basabiliyorsanız frenleri ayarlayın veya onarın.

Park Freni

Park freni, koltuğun solundaki büyük bir koldur (Şekil 8). Operatör koltuğundan ayrılacağınız zaman, makinenin kazayla hareket etmesini önlemek için park frenini etkinleştirin. Park frenini etkinleştirmek için kolu yukarı doğru geri çekin. Devre dışı bırakmak için ileri doğru aşağı itin. Püskürtme makinesini dik bir eğime park ederseniz park frenini etkinleştirin ve tekerleklerin yokuş aşağı bakan kısımlarına takozlar yerleştirin.

g023036

Yokuşta Kalkış Asistanı

Yokuşta Kalkış Asistanı, makine yokuşta duruyorken ayağınızı gaz pedalına basmak üzere fren pedalından kaldırdığınızda makineyi kısa bir süre sabit tutarak geriye doğru kaymasını önler. Yokuşta Kalkış Asistanını etkinleştirmek için debriyajı etkinleştirin ve fren pedalına sertçe basın. Yokuşta Kalkış Asistanı etkinleştiğinde Bilgi Merkezinde yokuşta kalkış asistanı simgesi görünür; bkz. Multi Pro 1750 Püskürtme Makinesi Yazılım Kılavuzu. Yokuşta Kalkış Asistanı, fren pedalı bırakıldıktan sonra 2 saniye boyunca makineyi tutar.

Note: Yokuşta Kalkış Asistanı makineyi sadece geçici olarak sabit tutar ve park freninin yerine kullanılamaz.

Diferansiyel Kilidi

Diferansiyel kilidi, daha fazla çekiş için arka aksı kilitlemenize imkan tanır. Diferansiyel kilidini (Şekil 6), püskürtme makinesi hareket halindeyken etkinleştirebilirsiniz. Kilidi etkinleştirmek için kolu ileri ve sağa oynatın.

Note: Diferansiyel kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için makineyi hafifçe döndürürken ileri hareket ettirmeniz gerekebilir.

Dikkat

Diferansiyel kilidi etkinken dönüş yapmak makine hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabilir.

Yüksek hızlarda ilerlerken veya sert dönüşler yaparken makineyi diferansiyel kilidi etkin olarak kullanmayın; bkz. Diferansiyel Kilidinin Kullanılması.

Jigle Kontrolü

Jigle kontrolü, vites seçme kolunun arkasındaki küçük bir düğmedir (Şekil 6). Soğuk bir motoru çalıştırmak için jigle kontrolünü yukarı çekin. Motor çalıştıktan sonra, motorun sorunsuz çalışmaya devam etmesi için jigleyi ayarlayın. En kısa zamanda, kontrolü KAPALı konumuna itin. Sıcak bir motor için jigle uygulanması gerekmez veya çok az gerekir.

Vites Seçme Kolu

Vites seçme kolunun (Şekil 6) 5 vites konumu vardır: 3 ileri vites, BOş vites ve GERI vites. Motor sadece, vites seçme kolu BOş vites konumundayken çalıştırılabilir.

Kontak Anahtarı

Kontak anahtarının (Şekil 6) 3 konumu vardır: KAPAT, ÇALışTıR ve MARş. Anahtarı saat yönünde döndürüp MARş konumuna getirerek motoru başlatın, ardından da ÇALışTıR konumuna getirin. Motoru kapatmak için anahtarı DURDUR konumuna getirin.

Far Anahtarı

Farları çalıştırmak için anahtarın konumunu gerektiği gibi değiştirin (Şekil 6). Farları yakmak için anahtarı ileriye, söndürmek içinse geriye doğru bastırın.

Gaz/Hız Kilidi Anahtarı

Vites seçme kolu BOş konumundayken gaz pedalına basarak motor devrini yükseltin, ardından da motoru o devire ayarlamak için Bilgi Merkezinin altındaki anahtara basın. Makine sabitken veya manuel püskürtme ünitesi gibi ek parçalar çalışıyorken kimyasal karıştırmasını başlatmak için bunu yapmanız gerekir (Şekil 6).

Important: Anahtarın çalışabilmesi için vites seçme kolu BOş konumunda, park freni ise ayarlanmış olmalıdır.

Yakıt Göstergesi

Yakıt göstergesi makinenin sol tarafında yakıt deposunun en üst kısmında bulunur ve depodaki yakıt miktarını gösterir.

Ana Seçim Anahtarı

Ana seçim anahtarı (Şekil 6) konsolun yanında, operatör koltuğunun sağında bulunur. Püskürtme işlemini başlatmanıza veya durdurmanıza imkan tanır. Püskürtme sistemini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için anahtara basın.

Sol, Orta ve Sağ Bölüm Düğmeleri

Sol, orta ve sağ bölüm düğmeleri kumanda panelinde bulunur (Şekil 6). İlgili bölümü çalıştırmak için ilgili anahtarı ileriye, kapatmak içinse geriye doğru bastırın. Anahtar çalışınca üzerinde bir ışık yanar. Bu anahtarlar püskürtme sistemini yalnızca ana bölüm anahtarı açıkken etkilerler.

Pompa Anahtarı

Pompa anahtarı, koltuğun sağ tarafında kumanda panelinde bulunur (Şekil 6). Pompayı çalıştırmak için anahtarı ileriye, durdurmak içinse geriye doğru bastırın.

Important: Pompa düzeneğinin hasar görmesini önlemek amacıyla, pompa anahtarı yalnızca motor düşük rölanti devrindeyken etkinleşir.

Uygulama Miktarı Anahtarı

Uygulama miktarı anahtarı, koltuğun sağ tarafında kumanda panelinde bulunur (Şekil 6). Püskürtme sistemi basıncını yükseltmek için anahtarı ileriye doğru bastırıp basılı tutun, basıncı düşürmek içinse geriye doğru bastırıp basılı tutun.

Süpervizör (Miktar Kilidi) Anahtarı

Süpervizör anahtarı, koltuğun sağ tarafında kumanda panelinde bulunur (Şekil 6). Uygulama miktarı anahtarını devre dışı bırakmak ve bu sayede başkalarının uygulama miktarını kazayla değiştirmelerini önlemek için anahtarı saatin aksi yönünde döndürerek KILITLE konumuna getirin. Uygulama miktarı anahtarını etkinleştirmek içinse anahtarı saat yönünde döndürerek KILIT AçıK konumuna getirin.

Boom Bölümü Kaldırma Anahtarları

Boom bölümü kaldırma anahtarları kumanda panelinde bulunur ve dış boom bölümlerini yukarı kaldırmak için kullanılır.

Saat Ölçer

Saat ölçer, motorun çalıştığı toplam süreyi saat cinsinden kaydeder. Bu değer, Bilgi Merkezinin birinci ekranında gösterilir. Saat ölçer, kontak anahtarı her ÇALışTıR konumuna döndürüldüğünde çalışmaya başlar.

Köpüklü İşaretleyici Anahtar Konumları (isteğe bağlı)

Köpüklü İşaretleyici setini takarsanız, bunların işletimi için kumanda paneline bazı ilave anahtarlar eklenecektir. Püskürtme makinesi, bu anahtar konumlarına plastik tapalar takılmış olarak sunulur.

Regülatör (Miktar Kontrol) Valfi

Deponun arkasında bulunan bu valf (Şekil 9), bölümlere yönlendirilen sıvı miktarını veya depoya geri dönen sıvı miktarını kontrol eder.

g204247

Ana Bölüm Valfi

Ana bölüm valfi (Şekil 9), akış ölçere ve bölüm valflerine giden akışı kontrol eder.

Akış ölçer

Akış ölçer, Bilgi Merkezi tarafından kullanılmak üzere sıvının akış miktarını ölçer (Şekil 9).

Bölüm Baypas Valfleri

Bu valfler sağ, orta ve sol bölümleri açar veya kapatırlar (Şekil 9).

Bölüm Baypas Kısma Valfi

Bölüm baypas kısma valfi, bölümü kapattığınız zaman ilgili bölümün sıvı akışını yeniden depoya yönlendirir. Bölüm baypasını, bölüm sayısı fark etmeksizin bölüm basıncının sabit tutulacağı biçimde ayarlayabilirsiniz. Bkz. Bölüm Baypas Valflerinin Ayarlanması.

Karıştırma Valfi

Bu valf, deponun arka kısmındadır (Şekil 9). Karıştırma açık olduğunda akış depodaki karıştırma nozullarına yönlendirilir. Karıştırma kapalı olduğunda ise akış pompa emişine yönlendirilir.

Basınç Göstergesi

Basınç göstergesi, kontrol panelindedir (Şekil 6). Bu gösterge, sistemdeki sıvı basıncını psi ve kPa cinsinden gösterir.

Bilgi Merkezi LCD Ekranı

Bilgi Merkezi LCD ekranı, makineniz ve akü paketi hakkında, güncel akü şarj durumu, makine hızı, arıza tespit bilgileri vb. pek çok bilgiyi gösterir (Şekil 6).

Detaylı bilgi için Multi Pro 1750 Yazılım Kılavuzuna bakın.

Karıştırma Kısma Valfi

Karıştırma kısma valfi, karıştırma devresine beslenen akışı azaltmak için kullanılır. Bölümler için ilave akış sağlar.

Note: Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Standart püskürtme sistemiyle, boş olarak ve operatör olmadan ağırlık953 kg
Standart püskürtme sistemiyle, dolu olarak ve operatör olmadan ağırlık1678 kg
Maksimum brüt araç ağırlığı (yer seviyesinde)1814 kg
Standart püskürtme sistemiyle toplam uzunluk343 cm
Standart püskürtme sistemiyle toplam yükseklik191 cm
Bölümlerin tepesindeki standart püskürtme sistemi X konumuna getirilmiş olarak toplam yükseklik246 cm
Standart püskürtme sistemi bölümleri X konumuna getirilmiş olarak toplam genişlik178 cm
Yerden yükseklik14 cm
Dingil mesafesi155 cm
Depo kapasitesi (%5 CE taşması dahil)662 litre

Ek Parçalar/Aksesuarlar

Makine işlevlerini artırmak amacıyla makineyle birlikte kullanılabilecek çok sayıda Toro onaylı ek parça ve aksesuar vardır. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.

Makinenin en yüksek performansı sergilemesi ve emniyet sertifikası geçerliliğinin korunması için sadece orijinal Toro yedek parça ve aksesuarlarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parça ve aksesuarlar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Çocukların ve eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına veya bakım yapmalarına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatör yaşını sınırlandırabilir. Makine sahibi, tüm operatör ve bakım teknisyenlerinin eğitilmesini sağlamakla sorumludur.

 • Ekipmanın ve operatör kontrollerinin emniyetli bir şekilde kullanılmasını ve emniyet etiketlerinin anlamlarını öğrenin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

  • Makineyi düz bir zemine park edin.

  • Vitesi BOş konumuna (manuel) veya PARK konumuna (otomatik) getirin.

  • Park frenini etkinleştirin.

  • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın (varsa).

  • Tüm hareketin durmasını bekleyin.

 • Makineyi ve motorunu hızla durdurmayı öğrenin.

 • Operatör mevcudiyet kontrollerinin, emniyet anahtarlarının ve koruyucuların takılı ve sorunsuz çalışır duruma olduğunu kontrol edin. Bunlarda sorunlar varsa makineyi çalıştırmayın.

 • Makine düzgün çalışmıyorsa veya herhangi bir şekilde hasarlıysa makineyi kullanmayın. Makine veya ek parçayı çalıştırmadan önce sorunu giderin.

 • Sisteme basınç uygulamadan önce tüm sıvı bağlantı parçalarının sıkı ve tüm hortumların iyi durumda olduğundan emin olun.

Yakıt Emniyeti

 • Yakıt elleçlerken son derece dikkatli olun. Yakıt yanıcıdır ve buharı patlayıcıdır.

 • Sigaraları, puroları, pipoları ve diğer tutuşma kaynaklarını söndürün.

 • Sadece onaylanmış bir yakıt kabı kullanın.

 • Motor çalışıyorken veya sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın ya da yakıt deposunu doldurmayın.

 • Kapalı bir yerde yakıt eklemeyin veya boşaltmayın.

 • Makineyi veya yakıt kabını asla bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

 • Yakıt dökerseniz motoru çalıştırmayın; yakıt buharları tamamen ortadan kaybolana kadar her tür tutuşma kaynağını önleyin.

Kimyasal Güvenlik

Püskürtme sisteminde kullanılan kimyasal maddeler siz, çevredekiler, hayvanlar, bitkiler, toprak ve diğer maddeler için tehlikeli veya zehirli olabilir.

 • Her bir kimyasal hakkında bilgileri okuyun. Bu bilgiler mevcut değilse püskürtme makinesini çalıştırmayı veya makine üzerinde çalışmayı kabul etmeyin.

 • Bir püskürtme sisteminde çalışmadan önce, sistemin, kimyasal madde üreticilerinin tavsiyeleri doğrultusunda üç kez duru suyla yıkanıp nötrleştirildiğinden ve tüm valflerin 3 kez çevrime tabi tutulduğundan emin olun.

 • Yakınlarda yeterli miktarda temiz su ve sabun bulunduğundan emin olun ve vücudunuza temas eden kimyasalları derhal yıkayarak giderin.

 • Kullanılan tüm kimyasallarla ilgili kimyasal uyarı etiketlerini ve güvenlik bilgi sayfalarını (SDS) dikkatle okuyun, buralarda bildirilen talimatlara uyun ve kendinizi kimyasal madde üreticisinin tavsiyelerine göre koruyun.

 • Kimyasalları kullanırken vücudunuzu her zaman koruyun. Kimyasallarla kişisel temasa karşı gerekli kişisel koruyucu donanımı (KKD) kullanın; örneğin:

  • emniyet gözlükleri, gözlükler ve/veya yüz siperi

  • kimyasal elbisesi

  • solunum aparatı veya filtreli maske

  • kimyasala dayanıklı eldivenler

  • kauçuk botlar veya başka koruyucu ayakkabılar

  • temiz yedek giysiler, sabun ve kimyasalları temizlemek için tek kullanımlık havlular

 • Kimyasalları kullanmadan veya elleçlemeden önce gerekli eğitimi alın.

 • İş için doğru kimyasalı kullanın.

 • Kimyasalı emniyetli bir şekilde uygulamak için kimyasal madde üreticisinin talimatlarına uyun. Tavsiye edilen sistem uygulama basıncını aşmayın.

 • Çevrede insanlar (özellikle çocuklar) veya hayvanlar varken makineyi doldurmayın, kalibre etmeyin veya temizlemeyin.

 • Kimyasalları, iyi havalandırılmış bir yerde elleçleyin.

 • Kimyasalların yakınında çalışırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.

 • Püskürtme nozullarını, nozullardan hava üfleyerek veya nozulları ağzınıza sokarak temizlemeyin.

 • Kimyasallarla çalışmanız bittikten sonra ellerinizi ve kimyasala maruz kalan diğer yerlerinizi hemen yıkayın.

 • Kimyasalları orijinal ambalajlarının içinde güvenli bir yerde muhafaza edin.

 • Kullanılmış kimyasalları ve kimyasal kaplarını, kimyasal madde üreticisinin belirttiği gibi ve yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edin.

 • Kimyasallar ve dumanlar tehlikelidir; depoya asla girmeyin veya başınızı depo ağzına veya içine sokmayın.

 • Kimyasalları püskürtme veya dağıtma konusundaki tüm yerel ve ulusal yönetmeliklere uyun.

Makinenin Hazırlanması

Motor Yağının Kontrol Edilmesi

Motor, karter yağ ile doldurulmuş olarak gönderilir; bununla birlikte, motoru ilk kez çalıştırmadan önce ve çalıştırdıktan sonra yağ seviyesini kontrol etmeniz gerekir.

 1. Makineyi düz bir zemine konuşlandırın.

 2. Yağ çubuğunu çıkarın ve temiz bir bezle temizleyin (Şekil 10).

 3. Yağ çubuğunu borunun içine sokun ve yerine tam oturduğunu kontrol edin. Yağ çubuğunu çıkarın ve yağ seviyesini kontrol edin.

  g023037
 4. Yağ seviyesi düşükse valf kapağındaki dolum kapağını çıkarın (Şekil 10) ve seviye yağ çubuğundaki TAM işaretine gelene kadar delikten yağ dökün; doğru yağ tipi ve viskozitesi için bkz. Motor Yağı Servisi.

  Note: Bu işlem sırasında yağı yavaşça dökün ve seviyeyi sık sık kontrol edin. Aşırı doldurmayın.

 5. Yağ çubuğunu sağlam bir şekilde yerine takın.

Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastiklerdeki hava basıncını her gün veya 8 saatte bir kontrol edin.
 • Lastikleri 138 kPa (20 psi) havayla doldurun. Ayrıca, lastikleri aşınma veya hasara karşı da kontrol edin.

  Note: Aşınmış veya hasarlı lastikleri yenileriyle değiştirin.

  Yakıt Ekleme

  Yakıt Özellikleri

  Petrol bazlı yakıt87 veya daha yüksek oktanlı, kurşunsuz benzin ((R+M)/2 derecelendirme yöntemine göre) kullanın.
  Etanol karışımlı yakıtHacmen maks. %10 etanol (alkollü benzin) veya %15 MTBE (metil tertier bütil eter) içerikli kurşunsuz benzin karışımı kullanın. Etanol ve MTBE aynı şeyler değildir.
  Hacmen %15 etanol (E15) içeren benzin, kullanım için onaylanmamıştır. Hacmen %10'dan fazla etanol içeren E15 (%15 etanol içerir), E20 (%20 etanol içerir) veya E85 (maks. %85 etanol içerir) benzinleri asla kullanmayın. Onaylanmamış benzin kullanılması, garanti kapsamında olmayan sorunlara ve/veya motor arızalarına sebep olabilir.

  Important: En iyi sonuçlar için sadece temiz ve yeni (en fazla 30 günlük) yakıt kullanın.

  • Metanol içeren benzin kullanmayın.

  • Yakıt stabilizatörü kullanılmadığı sürece, kış boyunca yakıt tankında veya yakıt kaplarında yakıt bırakmayın.

  • Benzine yağ eklemeyin.

  Yakıt Deposunun Doldurulması

  Yakıt deposu kapasitesi yaklaşık 19 litredir.

  Note: Yakıt deposu kapağında, yakıt seviyesini gösteren bir gösterge vardır; bu göstergeyi sıkça kontrol edin.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Yakıt deposu kapağının çevresini temizleyin (Şekil 11).

   g023038
  3. Yakıt deposu kapağını çıkarın.

  4. Depoyu, deponun en üst kısmının (dolum boynunun altı) yaklaşık 2,5 cm altına kadar doldurun.

   Note: Depodaki bu hava alanı, yakıtın genleşmesine imkan tanımak içindir. Depoyu aşırı doldurmayın.

  5. Yakıt deposu kapağını depoya sıkıca takın.

  6. Dökülen yakıtı silerek giderin.

  Yeni Makine Rodajı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 100 saatten sonra
 • Doğru bakım ve uzun makine ömrü için ilk 100 saatlik çalışmaya ilişkin aşağıdaki kurallara uyun:
  • Motor yağı ve hidrolik seviyelerini düzenli olarak kontrol edin ve püskürtme makinesinin herhangi bir bileşeninde görülebilecek aşırı ısınma belirtilerini dikkatle takip edin.

  • Soğuk bir motoru çalıştırdıktan sonra, hızlanmadan önce yaklaşık 15 saniye bekleyin.

  • Fren sistemini optimum duruma getirmek için frenlere şu şekilde rodaj uygulayın (alıştırın):

   1. Depoya 454 litre su doldurun.

   2. Makineyi açık ve düz bir yüzeye alın.

   3. Makineyi son hızla sürün.

   4. Aniden fren yapın.

    Note: Makineyi, tekerlekler kilitlenmeden düz bir çizgiyle durdurun.

   5. Frenlerin soğuması için 1 dakika bekleyin.

   6. 3 ve 5 arası adımları 9 defa daha tekrarlayın.

  • Motora aşırı devir yaptırmayın.

  • Çalışma sırasında püskürtme makinesi hızını çeşitli aralıklarla değiştirin. Hızlı çalıştırma ve durdurma işlemlerinden kaçının.

  • Özel, düşük saatli kontroller için bkz. .

  Püskürtme Makinesinin Hazırlanması

  Nozul Seçme

  Note: Yetkili Toro distribütörünüzden edinebileceğiniz nozul seçme kılavuzuna bakın.

  Nozul döner püskürtme başlıklarına 3 farklı nozul takılabilir. İstediğiniz nozulu seçmek için şunları yapın:

  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine park edin, motoru kapatın ve park frenini etkinleştirin.

  2. Ana bölüm anahtarını KAPALı konumuna ve püskürtme pompası anahtarını da KAPALı konumuna ayarlayın.

  3. Nozulların döner püskürtme başlığını her iki yönde doğru nozula doğru döndürün.

  4. Püskürtme ünitesi akış kalibrasyonu gerçekleştirin; bkz. Püskürtme Ünitesi Akışının Kalibre Edilmesi.

  5. Bölüm baypas valfi kalibrasyonu gerçekleştirin; bkz. Bölüm Baypas Valflerinin Kalibre Edilmesi.

  Emme Filtresi Seçme

  Standart Donanım: 50 örgülü emme filtresi (mavi)

  Kullandığınız püskürtme nozulları için suya eşit viskoziteli kimyasallara veya solüsyonlara göre doğru filtre örgüsünü belirlemek için emme filtresi tablosunu kullanın.

  Emme Filtresi Tablosu

  Püskürtme Nozulu Renk Kodu (akış miktarı)Elek Örgü Ebadı*Filtre Renk Kodu
  Sarı (0,2 gpm)50Mavi
  Kırmızı (0,4 gpm)50Mavi
  Kahverengi (0,5 gpm)50 (veya 30)Mavi (veya yeşil)
  Gri (0,6 gpm)30Yeşil
  Beyaz (0,8 gpm)30Yeşil
  Mavi (1,0 gpm)30Yeşil
  Yeşil (1,5 gpm)30Yeşil
  *Bu tabloda verilen emme filtresi örgü ebatları, suya eşit viskoziteye sahip püskürtme kimyasallarına veya solüsyonlarına dayanmaktadır.

  Important: Daha yüksek viskoziteli (daha koyu) ve ıslatılabilir tozlu kimyasallar veya solüsyonlarla püskürtme yaptığınız zamanlarda isteğe bağlı emme filtresi için daha büyük bir filtre örgüsü seçmeniz gerekebilir; bkz. Şekil 12.

  g214212

  Daha yüksek bir uygulama hızıyla püskürtme yapacağınız zaman daha büyük bir isteğe bağlı emme filtresi örgüsü kullanmayı düşünün; bkz. Şekil 13.

  g214214

  Basınç Filtresi Seçme

  Mevcut elek ebatlarından bazıları şunlardır:

  Standart Donanım: 50 örgülü emme filtresi (mavi)

  Kullandığınız püskürtme nozulları için suya eşit viskoziteli kimyasallara veya solüsyonlara göre doğru elek örgüsünü belirlemek için basınç filtresi tablosunu kullanın.

  Basınç Filtresi Tablosu

  Püskürtme Nozulu Renk Kodu (akış miktarı)Elek Örgü Ebadı*Filtre Renk Kodu
  Düşük viskoziteli kimyasallar veya solüsyonlar ya da düşük uygulama miktarları için gerektiği gibi100Yeşil
  Sarı (0,2 gpm)80Sarı
  Kırmızı (0,4 gpm)50Mavi
  Kahverengi (0,5 gpm)50Mavi
  Gri (0,6 gpm)50Mavi
  Beyaz (0,8 gpm)50Mavi
  Mavi (1,0 gpm)50Mavi
  Yeşil (1,5 gpm)50Mavi
  Yüksek viskoziteli kimyasallar veya solüsyonlar ya da yüksek uygulama miktarları için gerektiği gibi30Kırmızı
  Yüksek viskoziteli kimyasallar veya solüsyonlar ya da yüksek uygulama miktarları için gerektiği gibi16Kahverengi
  *Bu tabloda verilen basınç filtresi örgü ebatları, suya eşit viskoziteye sahip püskürtme kimyasallarına veya solüsyonlarına dayanmaktadır.

  Important: Daha yüksek viskoziteli (daha koyu) ve ıslatılabilir tozlu kimyasallar veya solüsyonlarla püskürtme yaptığınız zamanlarda isteğe bağlı basınç filtresi için daha büyük bir elek örgüsü seçmeniz gerekebilir; bkz. Şekil 14.

  g214211

  Daha yüksek bir uygulama hızıyla püskürtme yapacağınız zaman daha büyük bir isteğe bağlı basınç filtresi örgüsü kullanmayı düşünün; bkz. Şekil 15.

  g214240

  Nozul Ucu Filtresi (İsteğe bağlı) Seçme

  Note: Püskürtme nozulu ucunu korumak ve hizmet ömrünü uzatmak için isteğe bağlı nozul ucu filtresini kullanabilirsiniz.

  Kullandığınız püskürtme nozulları için suya eşit viskoziteli kimyasallara veya solüsyonlara göre doğru elek örgüsünü belirlemek için nozul ucu filtresi tablosunu kullanın.

  Nozul Ucu Filtresi Tablosu

  Püskürtme Nozulu Renk Kodu (akış miktarı)Filtre Örgü Ebadı*Filtre Renk Kodu
  Sarı (0,2 gpm)100Yeşil
  Kırmızı (0,4 gpm)50Mavi
  Kahverengi (0,5 gpm)50Mavi
  Gri (0,6 gpm)50Mavi
  Beyaz (0,8 gpm)50Mavi
  Mavi (1,0 gpm)50Mavi
  Yeşil (1,5 gpm)50Mavi
  *Bu tabloda verilen nozul filtresi örgü ebatları, suya eşit viskoziteye sahip püskürtme kimyasallarına veya solüsyonlarına dayanmaktadır.

  Important: Daha yüksek viskoziteli (daha koyu) ve ıslatılabilir tozlu kimyasallar veya solüsyonlarla püskürtme yaptığınız zamanlarda isteğe bağlı nozul ucu filtresi için daha büyük bir elek örgüsü seçmeniz gerekebilir; bkz. Şekil 16.

  g214246

  Daha yüksek bir uygulama hızıyla püskürtme yapacağınız zaman daha büyük bir nozul ucu filtresi örgüsü kullanmayı düşünün; bkz. Şekil 17.

  g214245

  Depoların Doldurulması

  Tatlı Su Deposunun Doldurulması

  Important: Tatlı su deposunda geri kazanılmış su (gri su) kullanmayın.

  Note: Tatlı su deposu, yanlışlıkla vücudunuza, gözlerinize veya diğer yüzeylere bulaşmış kimyasalları yıkayıp gidermek amacıyla tatlı su beslemek için kullanılır.

  Kimyasalları elleçlemeden veya karıştırmadan önce tatlı su deposuna mutlaka temiz su doldurun.

  • Depoyu doldurmak için deponun en üst kısmındaki kapağı sökün, depoya tatlı su doldurun ve kapağı tekrar takın (Şekil 18).

  • Tatlı su deposu musluk tapasını açmak için tapadaki kolu döndürün (Şekil 18).

  g239015

  Püskürtme Deposunun Doldurulması

  Optimum karıştırma ve dış depo temizliği için isteğe bağlı Kimyasal Ön Karıştırma Setini takın.

  Important: Mümkün olan durumlarda, püskürtme deposunda geri kazanılmış su (gri su) kullanmayın.

  Important: Kullanacağınız kimyasalların VitonTM ile kullanıma uygun olduğunu teyit edin (üreticinin etiketine bakın; uygun değilse bu durum etikette belirtilmiş olacaktır). VitonTM ile kullanıma uygun olmayan bir kimyasal kullanılması püskürtme ünitesindeki O-halkaları zayıflatır, bu da sızıntılara yol açar.

  Important: Depoya kimyasal doldurmadan önce, doğru uygulama miktarının ayarlandığını teyit edin.

  1. Bölümleri çalıştırarak püskürtme sistemindeki koşullandırıcıyı boşaltın.

  2. Püskürtme makinesini düz bir zeminde durdurun, vites seçme kolunu BOş konumuna getirin, motoru kapatın ve park frenini etkinleştirin.

  3. Depo boşaltma valfinin kapalı olduğunu teyit edin.

  4. Kimyasal madde üreticisinin talimatlarına bakarak, ihtiyaç duyduğunuz miktarda kimyasalı karıştırmak için gereken su miktarını hesaplayın.

  5. Püskürtme deposunun üstündeki depo kapağını açın.

   Note: Depo kapağı en üstte, deponun ortasında bulunur. Kapağı açmak için ön yarım kısmını saatin aksi yönünde döndürün. İçerideki süzgeci temizlemek için çıkarabilirsiniz. Depoyu sızdırmaz şekilde kapatmak için kapağını kapatın ve ön yarım kısmını saat yönünde döndürün.

  6. Emişsiz dolum kabını kullanarak püskürtme deposuna gerekli sudan 3/4 oranında ekleyin.

   Important: Püskürtme deposunda her zaman temiz tatlı su kullanın. Boş bir depoya asla konsantre madde dökmeyin.

   g239016
  7. Motoru çalıştırın ve pompa anahtarını AçıK konumuna getirin.

  8. Gaz pedalına sonuna kadar basın ve gaz kilidini AçıK konumuna getirin.

  9. Ana bölüm anahtarını KAPALı konumuna getirin.

  10. Karıştırma valfini AçıK konumuna döndürün.

  11. Depoya, kimyasal madde üreticisinin talimatlarına göre uygun miktarda konsantre kimyasal madde ekleyin.

   Important: Tam karıştırma yapılmayan ıslatılabilir bir toz kullanıyorsanız, bu tozu depoya eklemeden önce az miktarda suyla karıştırarak bulamaç haline getirin.

  12. Kalan suyu depoya ekleyin.

   Note: Daha iyi bir karıştırma için, uygulama miktarı ayarını düşürün.

   Important: Depoyu ilk kez doldurduktan sonra, depo kayışlarında gevşeklik olmadığından emin olun. Gevşeklik varsa kayışları gerektiği gibi sıkın.

  Depo Kayışlarının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Depo kayışlarını kontrol edin.
 • Important: Depo kayışı sabitleme elemanlarının aşırı sıkılması deponun ve kayışların deforme olmasına ve hasar görmesine yol açabilir.

  Important: Mümkün olan durumlarda, püskürtme deposunda geri kazanılmış su (gri su) kullanmayın.

  1. Ana depoyu suyla doldurun.

  2. Depo kayışları ile depo arasında herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol edin (Şekil 20).

   g028263
  3. Depo kayışları depoya gevşek sabitleniyorsa, kayışların en üst kısmındaki flanşlı kilit somunlarını ve cıvataları kayışlar depo yüzeyiyle aynı hizaya gelene kadar sıkın (Şekil 20).

   Note: Depo kayış donanımını aşırı sıkmayın.

  Püskürtme Ünitesi Akışının Kalibre Edilmesi

  Püskürtme ünitesini ilk kez kullanmadan önce, nozulları değiştirdiğiniz zamanlarda veya ihtiyaç duyulduğunda, püskürtme ünitesi akışını kalibre edin.

  Operatör tarafından tedarik edilecek ekipman: ± 1/10 saniyeyle ölçüm yapabilen bir kronometre ve 50 ml artışlarla kademelendirilebilen bir kap.

  Makinenin Hazırlanması

  Important: Mümkün olan durumlarda, püskürtme deposunda geri kazanılmış su (gri su) kullanmayın.

  1. Püskürtme deposunu temiz suyla doldurun.

   Note: Depoda, kalibrasyonu tamamlamaya yetecek kadar su olduğunu teyit edin.

  2. Park frenini etkinleştirin ve motoru çalıştırın.

  3. Pompa anahtarını AçıK konumuna getirip karıştırma işlemini başlatın.

  4. Maksimum motor devrine ulaşana kadar gaz pedalına basın ve gaz kilidini AçıK konumuna getirin.

  Yakalama Testi Yapma

  1. 3 bölüm anahtarını ve ana bölüm anahtarını AçıK konumlarına getirin.

  2. Süpervizör (miktar kilitleme) anahtarını KILIDI Aç konumuna getirin.

  3. Kademeli kabı kullanarak yakalama testi gerçekleştirin.

  4. 2,75 bar (40 psi) basınçla başlayın ve uygulama miktarı anahtarını kullanarak püskürtme basıncını yakalama testi aşağıdaki tabloda verilen değerleri üretecek biçimde ayarlayın.

   Note: Testi 3 defa tekrarlayın ve sonuçların ortalamasını kullanın.

   Nozul Rengi15 saniyede toplanan mililitre miktarı15 saniyede toplanan ons miktarı
   Sarı1896,4
   Kırmızı37812,8
   Kahverengi47316,0
   Gri56719,2
   Beyaz75725,6
   Mavi94632,0
   Yeşil1.41948,0
  5. Yakalama testinden yukarıdaki tabloda verilen değerler elde edildiğinde, süpervizör (miktar kilitleme) anahtarını KILITLE konumuna getirin.

  6. Ana bölüm anahtarını kapatın.

  Püskürtme Makinesi Akış Kalibrasyonunun Gerçekleştirilmesi

  1. Bilgi Merkezinde Kalibrasyon menüsüne gidin ve aşağıdaki gibi AKış KALIBRASYONU öğesini seçin.

   Note: Herhangi bir anda Başlangıç Ekranı simgesini seçerek kalibrasyonu iptal edebilirsiniz.

   1. Menülere erişmek için Bilgi Merkezindeki orta seçim düğmesine iki kez basın.

   2. Bilgi Merkezindeki sağ seçim düğmesine basarak kalibrasyon menüsüne girin.

   3. AKış KALIBRASYONU öğesini vurgulayarak AKış KALIBRASYONU seçeneğini seçin ve Bilgi Merkezindeki sağ seçim düğmesine basın.

   4. Sonraki ekranda, kalibrasyon prosedürü için bölümlerden püskürtülecek bilinen su miktarını girin; aşağıdaki grafiğe bakın.

   5. Bilgi Merkezindeki sağ seçim düğmesine basın.

  2. Artı (+) ve eksi (-) sembollerini kullanarak, aşağıdaki tabloya göre akış hacmini girin.

   Nozul RengiLitreABD galon
   Sarı4211
   Kırmızı8322
   Kahverengi10628
   Gri12533
   Beyaz16744
   Mavi20855
   Yeşil31483
  3. Ana bölüm anahtarını 5 dakika boyunca açık tutun.

   Note: Makine püskürtme yaparken, sayılan sıvı miktarı Bilgi Merkezinde görüntülenir.

  4. 5 dakika püskürtme yaptıktan sonra, Bilgi Merkezindeki orta seçim düğmesine basarak onay işaretini seçin.

   Note: Kalibrasyon sırasında görüntülenen galon değerinin Bilgi Merkezinde girilen su miktarıyla eşleşmemesi sorun değildir.

  5. Ana bölüm anahtarını kapatın.

   Note: Kalibrasyon tamamlanmıştır.

  Püskürtme Ünitesi Hızının Kalibre Edilmesi

  Püskürtme ünitesini ilk kez kullanmadan önce, nozulları değiştirdiğiniz zamanlarda veya ihtiyaç duyulduğunda, püskürtme ünitesi hızını kalibre edin.

  Important: Mümkün olan durumlarda, püskürtme deposunda geri kazanılmış su (gri su) kullanmayın.

  1. Depoyu temiz suyla doldurun.

  2. Açık ve düz bir alanda, 45 ila 152 metre arası bir mesafeyi işaretleyin.

   Note: Toro, daha doğru sonuçlar alınabilmesi için 152 metrelik bir mesafe işaretlenmesini önerir.

  3. Motoru çalıştırın ve makineyi işaretlenen mesafenin başlangıcına sürün.

   Note: En doğru ölçüm için, ön lastiklerin ortasını başlangıç çizgisiyle aynı hizaya getirin.

  4. Bilgi Merkezinde Kalibrasyon menüsüne gidin ve HıZ KALIBRASYONU öğesini seçin.

   Note: Herhangi bir anda Başlangıç Ekranı simgesini seçerek kalibrasyonu iptal edebilirsiniz.

  5. Bilgi Merkezinde, İleri okunu (→) seçin.

  6. Artı (+) ve eksi (-) sembollerini kullanarak, işaretlenen mesafeyi Bilgi Merkezine girin.

  7. Makineyi birinci vitese alın ve tam gazla düz bir çizgiyi takip ederek işaretlenen mesafeye sürün.

  8. Makineyi işaretlenen mesafede durdurun ve Bilgi Merkezindeki onay işaretini seçin.

   Note: En doğru ölçüm için, makineyi yavaşlatın ve ön lastiklerin ortası bitiş çizgisiyle hizalanınca durdurun.

   Note: Kalibrasyon tamamlanmıştır.

  Bölüm Baypas Valflerinin Kalibre Edilmesi

  Püskürtme ünitesini ilk kez kullanmadan önce, nozulları değiştirdiğiniz zamanlarda veya ihtiyaç duyulduğunda, püskürtme ünitesi bölüm baypas valfini kalibre edin.

  Important: Bu işlemi gerçekleştirmek için düz ve açık bir alan seçin.

  Makinenin Hazırlanması

  Important: Mümkün olan durumlarda, püskürtme deposunda geri kazanılmış su (gri su) kullanmayın.

  1. Püskürtme deposunu temiz suyla yarısına kadar doldurun.

  2. Püskürtme ünitesi bölümlerini yere indirin.

  3. Vites seçme kolunu BOş konumuna getirin ve park frenini etkinleştirin.

  4. 3 bölüm anahtarını da AçıK konumuna getirin, fakat ana bölüm anahtarını Kapalı konumunda bırakın.

  5. Pompa anahtarını AçıK konumuna getirip karıştırma işlemini başlatın.

  6. Maksimum motor devrine ulaşana kadar gaz pedalına basın ve gaz kilidini AçıK konumuna getirin.

  7. Bilgi Merkezinde Kalibrasyon menüsüne gidin ve TEST HıZı öğesini seçin.

   Note: Herhangi bir anda Başlangıç Ekranı simgesini seçerek kalibrasyonu iptal edebilirsiniz.

  8. Artı (+) ve eksi (-) sembollerini kullanarak 5,6 km/s'lik bir test hızı girin, ardından da Başlangıç simgesini seçin.

  9. Süpervizör (miktar kilidi) anahtarını KILIDI Aç konumuna getirin ve ana bölüm anahtarını AçıK konumuna döndürün.

  Bölüm Baypas Valflerinin Ayarlanması

  1. Uygulama miktarı anahtarını kullanarak, uygulama miktarını aşağıdaki tabloya göre ayarlayın.

   Nozul RengiSI (Metrik)İngiliz birimiÇim
   Sarı159 litre/hektar17 gpa0,39 gpk
   Kırmızı319 litre/hektar34 gpa0,78 gpk
   Kahverengi394 litre/hektar42 gpa0,96 gpk
   Gri478 litre/hektar51 gpa1,17 gpk
   Beyaz637 litre/hektar68 gpa1,56 gpk
   Mavi796 litre/hektar85 gpa1,95 gpk
   Yeşil1.190 litre/hektar127 gpa2,91 gpk
  2. Sol bölümü kapatın ve bölüm baypas düğmesini (Şekil 21) basınç değeri daha önce ayarlanmış seviyeye (tipik olarak 2,75 bar veya 40 psi) gelene kadar ayarlayın.

   Note: Baypas düğmesi ve ibresindeki numaralı göstergeler yalnızca referans amaçlıdır.

   g028047
  3. Sol bölümü açın, sağ bölümü kapatın.

  4. Sağ bölüm baypas düğmesini (Şekil 21) basınç değeri daha önce ayarlanmış seviyeye (tipik olarak 2,75 bar veya 40 psi) gelene kadar ayarlayın.

  5. Sağ bölümü açın, sol bölümü kapatın.

  6. Orta bölüm baypas düğmesini (Şekil 21) basınç değeri daha önce ayarlanmış seviyeye (tipik olarak 2,75 bar veya 40 psi) gelene kadar ayarlayın.

  7. Her bir bölümü kapatın.

  8. Pompayı kapatın.

   Note: Kalibrasyon tamamlanmıştır.

  Karıştırma ve Ana Baypas Valflerinin Ayarlanması

  Karıştırma Baypas Valfi Düğme Konumu

  • Karıştırma baypas valfi, Şekil 22A ile gösterildiği gibi tam açık konumdadır.

  • Karıştırma baypas valfi, Şekil 22B ile gösterildiği gibi kapalı (0) konumdadır.

  • Karıştırma baypas valfi, Şekil 22C ile gösterildiği gibi orta (püskürtme sistemi basınç göstergesine orantılı ayarlanmış) konumdadır.

  g214029

  Karıştırma Baypas Valfinin Kalibre Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Karıştırma baypas valfini kalibre edin.
 • Important: Mümkün olan durumlarda, püskürtme deposunda geri kazanılmış su (gri su) kullanmayın.

  Bu işlemi gerçekleştirmek için düz ve açık bir alan seçin.

  1. Püskürtme deposunu temiz suyla doldurun.

  2. Karıştırma kontrol valfinin açık olduğunu teyit edin. Ayarlanmışsa, sonuna kadar açın.

  3. Park frenini etkinleştirin ve motoru çalıştırın.

  4. Vites seçme kolunu BOş konuma getirin.

  5. Pompa anahtarını AçıK konumuna getirin.

  6. Maksimum motor devrine ulaşana kadar gaz pedalına basın ve gaz kilidini ayarlayın.

  7. 3 bölüm valfini de KAPALı konumuna getirin.

  8. Ana bölüm anahtarını AçıK konumuna getirin.

  9. Sistem basıncını MAKSIMUM değere ayarlayın.

  10. Karıştırma anahtarını KAPALı konumuna getirin ve basınç göstergesindeki değeri okuyun.

   • Okunan değer 6,9 bar (100 psi) olarak kalıyorsa, karıştırma baypas valfi düzgün kalibre edilmiştir.

   • Basınç göstergesi farklı bir değer gösteriyorsa sonraki adıma geçin.

  11. Karıştırma valfinin arka kısmındaki karıştırma baypas valfini (Şekil 23), göstergedeki basınç değeri 6,9 bar (100 psi) olana kadar ayarlayın.

   g028049
  12. Pompa anahtarını KAPALı konumuna, gaz kolunu RöLANTI konumuna ve kontak anahtarını KAPALı konumuna getirin.

  Ana Bölüm Baypas Valfinin Ayarlanması

  Important: Mümkün olan durumlarda, püskürtme deposunda geri kazanılmış su (gri su) kullanmayın.

  Note: Ana bölüm baypas valfinin ayarlanması, ana bölüm anahtarı KAPALı konuma ayarlandığında depodaki karıştırma nozullarına gönderilen akış miktarını azaltır veya artırır.

  1. Püskürtme makinesi deposunu temiz suyla yarısına kadar doldurun.

  2. Makineyi açık ve düz bir zemine getirin.

  3. Park frenini etkinleştirin.

  4. Vites seçme kolunu BOş vites konumuna getirin.

  5. Pompa anahtarını AçıK konumuna getirin.

  6. Karıştırma anahtarını AçıK konumuna getirin.

  7. Ana bölüm anahtarını KAPALı konumuna getirin.

  8. Gaz pedalına sonuna kadar basarak motoru maksimum devire getirin, ardından da gaz kilidini AçıK konumuna getirin.

  9. Depoda gerçekleştirilen karıştırma miktarını kontrol etmek için ana bölüm baypas kolunu ayarlayın (Şekil 23).

  10. Motoru rölanti devrine düşürün.

  11. Karıştırma anahtarını ve pompa anahtarını KAPALı konumuna ayarlayın.

  12. Makineyi kapatın.

  Püskürtme Pompasını Bulma

  Püskürtme pompası koltuğun altındadır (Şekil 24).

  g216323

  Çalışma Sırasında

  Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Makine sahibi/operatörü, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek kazaları önleyebilir ve önlemekle sorumludur.

  • Göz koruyucu, uzun pantolon, kaymaz ayakkabı ve kulak koruyucu gibi uygun kişisel koruyucu donanımlar giyin. Saçınız uzunsa toplayıp bağlayın, bol kıyafet giymeyin, bol takı takmayın.

  • Kimyasal Güvenliği bölümünde belirtilen kişisel koruyucu donanımı giyin/takın.

  • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

  • Yorgun, hasta veya alkol/ilaç etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

  • Makinenin üstünde yolcu taşımayın.

  • Makineyi sadece görüş imkanının iyi olduğu ortamlarda kullanın. Deliklerden veya gizli tehlikelerden kaçının.

  • Motoru çalıştırmadan önce, çalışma konumunda olduğunuzu, vitesin BOş (manuel şanzıman) veya PARK (otomatik şanzıman) konumunda olduğunu ve park freninin etkinleştirildiğini kontrol edin.

  • Makine hareket halindeyken mutlaka oturun. Her iki elinizi de sürekli direksiyonda tutmaya çalışın ve kollarınız ile bacaklarınızı her zaman operatör bölmesinin içinde tutun.

  • Keskin virajlara, çalılara, ağaçlara veya görüş imkanını kısıtlayabilecek diğer nesnelere yaklaşırken çok dikkatli olun.

  • Geriye doğru hareket etmeden önce arkanıza bakarak kimsenin olmadığını kontrol edin. Geriye doğru yavaş ilerleyin.

  • Yakınlarda insanlar (özellikle de çocuklar) veya hayvanlar varken püskürtme işlemi yapmayın.

  • Makineyi yamaçların, hendeklerin veya toprak setlerinin yakınında kullanmayın. Bir tekerlek eşiğin üzerinden geçer veya eşik çökerse makine aniden devrilebilir.

  • Bozuk ve engebeli bir zemindeyken ve kaldırımların, deliklerin ve ani arazi durumu değişimlerinin yakınındayken hızınızı düşürün. Yükler yer değiştirerek makinenin dengesini kaybetmesine yol açabilir.

  • Zemindeki ani değişimler ani direksiyon hareketine, bu da el ve kol yaralanmalarına yol açabilir. Direksiyonu çevresinden yumuşak bir şekilde tutun ve ellerinizi direksiyon çatallarından uzak tutun.

  • Bir nesneye çarptıktan sonra veya makinede anormal bir titreşim olursa makineyi durdurun, motoru kapatın, park frenini etkinleştirin ve makinenin hasar görüp görmediğini inceleyin. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli tüm onarımları yapın.

  • Makineyle viraj dönerken veya yollardan ve kaldırımlardan geçerken yavaşlayın ve dikkatli olun. Daima geçiş hakkını diğer araçlara verin.

  • Makineyi ıslak zeminde, olumsuz hava koşullarında, yüksek hızlarda veya tam yükle sürerken çok daha dikkatli olun. Bu tür koşullar durma süresini ve mesafesini artırır.

  • Motor çalışıyorken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz susturucuya dokunmayın. Bu bölgeler, yanığa yol açabilecek kadar sıcak olabilir.

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Vitesi BOş konumuna (manuel) veya PARK konumuna (otomatik) getirin.

   • Püskürtme pompasını kapatın.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın (varsa).

   • Tüm hareketin durmasını bekleyin.

  • Motoru, egzoz gazlarının dışarı çıkamadığı yerlerde çalıştırmayın.

  • Yıldırım riski bulunan durumlarda makineyi çalıştırmayın.

  • Yalnızca Toro tarafından onaylanmış aksesuar ve ek parçaları kullanın.

  Devrilmeye Karşı Koruma Sistemi (ROPS) Emniyeti

  Note: Bu Kullanma Kılavuzunun kapsamına giren her makine için, Toro tarafından bir ROPS kabin monte edilmiştir.

  • ROPS'yi makineden sökmeyin.

  • Emniyet kemerini bağlayın ve acil bir durumda hızla çözebileceğinizi teyit edin. Emniyet kemerinizi her zaman bağlayın.

  • Yukarıdan sarkan nesnelere karşı dikkatli olun ve bunlara temas etmeyin.

  • Olası hasarlara karşı düzenli olarak kontrol ederek ve tüm montaj sabitleme elemanlarını sıkı tutarak ROPS'yi güvenli çalışır durumda tutun.

  • Gerekiyorsa emniyet kemer(ler)ine bakım yapın ve temizleyin.

  • Hasar gören bir ROPS bileşenini yenisiyle değiştirin. Onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.

  Eğimlerde Çalışırken Emniyet Tedbirleri

  Yokuşlar araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Yokuşlarda güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi yokuşlarda kullanırken daha da dikkatli olun.

  • Makineyi yokuşlarda kullanmak için aşağıda listelenen yokuş talimatlarını inceleyin ve makineyi o gün o alandaki koşullarda çalıştırıp çalıştıramayacağınızı değerlendirin. Arazideki değişimler, makinenin yokuşta çalışmasıyla ilgili bazı değişiklikler doğurabilir.

  • Eğimin makineyi kullanmak için güvenli olup olmadığını belirlemek için, saha keşfi dahil gerekli kontrolleri yapın. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.

  • Makineyi yokuşlarda çalıştırmayın, durdurmayın veya döndürmeyin. Yokuşlarda düz yukarı ve düz aşağı hareket edin. Ani hız veya yön değişiklikleri yapmaktan kaçının. Makineyi döndürmeniz gerekirse, mümkünse yokuş aşağı kademeli ve yavaş bir şekilde dönün. Makineyi geriye doğru hareket ettirirken dikkatli olun.

  • Çekiş, direksiyon veya stabilite konusunda emin olmadığınızda makineyi kullanmayın.

  • Hendekler, delikler, tekerlek izleri, tümsekler, kayalar veya diğer gizli tehlikeler gibi engelleri ortadan kaldırın veya işaretleyin. Uzun çimler bazı engelleri gizliyor olabilir. Bozuk zemin, makinenin devrilmesine yol açabilir.

  • Makineyi ıslak zeminde, eğimlerde veya yokuş aşağı kullanmak makinenin çekiş kaybetmesine yol açabilir. Tekerleklerde çekiş kaybı yaşanması kaymaya ve manevra ile frenleme kabiliyetinin kaybedilmesine yol açabilir.

  • Makineyi, yamaçların, hendeklerin, toprak setlerinin, suyun veya diğer tehlikelerin yakınında çok dikkatli kullanın. Tekerleklerden biri güçsüz bir zeminden geçerse veya zemin çökerse makine aniden devrilebilir. Makine ile olası bir tehlike kaynağı arasında emniyetli bir mesafe bırakın.

  • Makineyi ek parçalarla kullanırken daha da dikkatli olun, ek parçalar makinenin stabilitesini olumsuz etkileyebilir.

  • Makine bir yokuşu çıkarken motor durur veya makine momentum kaybetmeye başlarsa kademeli olarak fren yapın ve yokuş aşağı yavaş bir şekilde geriye doğru inin.

  • Makineyi bir yokuşta kullanırken şanzımanı her zaman viteste tutun (uygulanabiliyorsa).

  • Makineyi eğimli bir yerde park etmeyin.

  • Depodaki malzemenin ağırlığı makinenin yol tutuşunu değiştirebilir. Makine hakimiyetinin kaybedilmesini ve yaralanmaları önlemek için şu kurallara uyun:

   • Ağır bir yükle çalışıyorken hızınızı düşürün ve yeterli bir fren mesafesi bırakın. Aniden fren yapmayın. Yokuşlarda çok daha dikkatli çalışın.

   • Özellikle dönüşler sırasında, yokuş yukarı çıkarken veya aşağı inerken, ani hız değişikliklerinde veya engebeli yüzeylerde ilerlerken sıvı yükler yer değiştirir. Yüklerin yer değiştirmesi makinenin devrilmesine yol açabilir.

  Telsiz Klipsi

  Makineyi sürerken el telsizinizi yerleştirmek için bir telsiz klipsi kullanın (Şekil 25).

  g317230

  Makinenin Kullanılması

  Motorun Çalıştırılması

  1. Operatör koltuğuna oturun, anahtarı kontak yuvasına takın ve saat yönünde döndürerek ÇALışTıR konumuna getirin.

  2. Debriyaja basın ve vites seçme kolunu BOş konumuna getirin.

  3. Pompa anahtarının KAPALı konumunda olduğunu kontrol edin.

  4. Motor soğuksa jigle düğmesini yukarı çekin.

   Important: Motor sıcaksa jigleyi kullanmayın.

  5. Anahtarı, motor çalışana kadar MARş konumuna döndürün.

   Important: Anahtarı 10 saniyeden uzun bir süre boyunca MARş konumunda tutmayın. Motor 10 saniye sonra çalışmazsa, tekrar denemeden önce 1 dakika bekleyin. Motoru çalıştırmak için makineyi itmeye veya çekmeye çalışmayın.

  6. Motor çalışınca, jigle düğmesine yavaşça basın.

  Makinenin Sürülmesi

  1. Park frenini bırakın.

  2. Debriyaj pedalına sonuna kadar basın.

  3. Vites kolunu birinci vites konumuna getirin.

  4. Gaz pedalını basılı tutarak debriyaj pedalını yavaşça bırakın.

  5. Makine yeterli hıza ulaşınca ayağınızı gaz pedalından çekin, debriyaj pedalına sonuna kadar basın, vites kolunu bir sonraki vites konumuna getirin ve gaz pedalına basarak debriyaj pedalını bırakın. Bu işlemi, istediğiniz hıza ulaşana kadar tekrarlayın.

   Important: İleri bir vitesten geri vitese veya geri vitesten ileri bir vitese geçmeden önce makineyi mutlaka durdurun.

   Note: Motoru uzun süre rölantide bırakmayın.

   Boş bir makinenin 3.400 dev/dak'taki yürüyüş hızını hesaplamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

   VitesOranHız (km/sa)Hız (mil/sa)
   166.4:15,63,5
   238.1:19,86,1
   319.6:119,211,9
   G80.7:14,72,9

   Note: Kontak anahtarının motor çalışmıyorken uzun süre AçıK konumunda bırakılması akünün boşalmasına neden olur.

   Important: Makineyi çalıştırmak için itmeye veya çekmeye çalışmayın. Tahrik düzeni hasar görebilir.

  Gaz Kilidinin Ayarlanması

  Note: Gaz kilidini ayarlamak için park freni etkin ve püskürtme pompası açık, vites seçme kolu ise BOş konumunda olmalıdır.

  1. İstediğiniz motor devrine (dev/dak) ulaşmak için gaz pedalına basın.

  2. Kumanda panelindeki gaz kilidi anahtarını AçıK konumuna getirin.

  3. Gaz kilidini bırakmak için anahtarı KAPALı konumuna getirin ya da fren veya debriyaj pedalına basın.

  Hız Kilidinin Ayarlanması

  Note: Hız kilidini ayarlamadan önce, park freni devre dışı, pompa açık ve vites Geri konumunda olarak operatör koltuğuna oturmanız gerekir.

  1. İstediğiniz motor devrine ulaşmak için gaz pedalına basın.

  2. Kumanda panelindeki hız kilidi anahtarını AçıK konumuna getirin.

  3. Hız kilidini bırakmak için anahtarı KAPALı konumuna getirin ya da fren veya debriyaj pedalına basın.

  Motorun Durdurulması

  1. Püskürtme ünitesini durdurmak için debriyaja basın ve fren yapın.

  2. Park freni kolunu yukarı ve arkaya çekerek ayarlayın.

  3. Vites seçme kolunu vites konumundan BOş konumuna getirin.

  4. Kontak anahtarını DURDUR konumuna çevirin.

  5. Motorun yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemek için anahtarı çıkarın.

  Diferansiyel Kilidinin Kullanılması

  Diferansiyel kilidi, arka tekerlekleri kilitleyip bir tekerleğin boşa dönmesini önleyerek püskürtme makinesinin çekiş gücünü artırır. Bu, ıslak çimde veya kaygan zeminlerde ağır yük taşımanız, tepeciklere çıkmanız veya kumlu yüzeylerde ilerlemeniz gerektiğinde yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu ekstra çekişin sadece geçici ve sınırlı kullanıma yönelik olduğu unutulmamalıdır. Diferansiyel kilidinin kullanılması, dik yokuşlarda ve ağır yüklerle çalışma konusunda daha önce anlatılan tedbirleri geçersiz kılmaz.

  Diferansiyel kilidi, arka tekerleklerin aynı hızla dönmesini sağlar. Diferansiyel kilidini kullanırken keskin viraj dönme kabiliyetiniz bir şekilde azalır ve lastikler çimleri kazıyabilir. Diferansiyel kilidini sadece gerekli olduğunda, düşük hızlarda ve birinci veya ikinci viteste kullanın.

  Uyarı

  Püskürtme ünitesinin bir tepecikte yan yatması veya devrilmesi ağır yaralanmaya yol açabilir.

  • Diferansiyel kilidiyle elde edilen ekstra çekiş, dönüş yapmak için çok dik olan yokuşları tırmanmak gibi tehlikeli durumları atlatmanız için yeterli olmayabilir. Özellikle dik yokuşlarda, diferansiyel kilidi açık halde çalışırken çok daha dikkatli olun.

  • Yüksek bir hızda keskin bir dönüş yaparken diferansiyel kilidi açıksa ve arka iç tekerleğin yerle teması kesilirse makine hakimiyeti kaybedilebilir ve püskürtme makinesi hızla savrulabilir. Diferansiyel kilidini yalnızca düşük hızlarda kullanın.

  Püskürtme Makinesinin Çalıştırılması

  Multi Pro Püskürtme Makinesini kullanmak için öncelikle püskürtme deposunu doldurun, ardından solüsyonu çalışma alanına uygulayın ve son olarak da depoyu temizleyin. Püskürtme makinesinin hasar görmemesi için bu 3 adımı sırayla tamamlayın. Örneğin, gece püskürtme deposuna kimyasal ekleyip karıştırdıktan sonra sabah püskürtme işlemi yapmayın. Aksi takdirde kimyasallar ayrışabilir ve makine bileşenleri hasar görebilir.

  Dikkat

  Kimyasallar tehlikelidir ve yaralanmaya yol açabilirler.

  • Kimyasalları elleçlemeden önce kimyasal etiketlerindeki bilgileri okuyun ve üreticinin tüm tavsiye ve talimatlarını uygulayın.

  • Kimyasalları cildinizden uzak tutun. Kimyasallara temas ederseniz, etkilenen bölgeyi sabun ve temiz suyla iyice yıkayın.

  • Emniyet gözlüğü ve kimyasal madde üreticisinin tavsiye ettiği diğer kişisel koruyucu donanımları takın.

  Multi Pro Püskürtme Makinesi, uzun bir püskürtme ömrü sunabilecek dayanıklılığa sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu hedefe ulaşılması amacıyla, makinenin farklı noktalarında çeşitli nedenlerden ötürü farklı malzemeler seçilmiştir. Ne yazık ki, öngörülebilir uygulamaların hepsi için de mükemmel olan tek bir malzeme yoktur.

  Bazı kimyasallar diğerlerinden daha agresiftir ve her bir kimyasal çeşitli malzemelerle farklı bir şekilde etkileşim kurar. Bazı kararlı maddeler (örn. ıslatılabilir tozlar veya kömür) daha aşındırıcıdır ve normalden yüksek miktarda aşınmaya yol açarlar. Bir formül püskürtme makinesinin hizmet ömrünü uzatacak bir kimyasal içeriyorsa o alternatif formülü kullanın.

  Her zaman olduğu gibi, tüm uygulamalardan sonra püskürtme makinenizi iyice temizleyin. Bu, püskürtme makinenizin uzun süre boyunca sorunsuz hizmet sunmasına yardımcı olacaktır.

  Püskürtme

  Important: Elinizdeki solüsyonun iyi karıştırılmış halde kalmasını sağlamak için, depoda bir solüsyon olduğu zamanlarda karıştırma özelliğini kullanın. Karıştırmanın yapılabilmesi için pompanın açık ve motorun rölantiden yüksek bir devirde çalışıyor olması gerekir. Makineyi durdurduysanız ve karıştırma yapmanız gerekiyorsa, park frenini etkinleştirin, pompayı açın, gaz pedalına sonuna kadar basın ve gaz kilidini AçıK konumuna getirin.

  1. Bölümleri yerlerine indirin.

  2. Püskürtme pompası anahtarını AçıK konumuna getirin.

  3. Ana bölüm anahtarını KAPALı konumuna, 3 bölüm anahtarını ise AçıK konumuna ayarlayın.

  4. Makineyi, püskürtme yapacağınız alana sürün.

  5. Püskürtme işlemine başlamadan önce ana bölüm anahtarını AçıK konumuna getirin.

   Note: Bilgi Merkezinde, püskürtme yapılacak bölümler gösterilir.

   Note: Depo boşalmaya yakınken karıştırma yapılması depoda köpükleşmeye yol açabilir. Bunu önlemek için karıştırma valfini kapatın. Dilerseniz, depoda köpüklenme önleyici madde kullanabilirsiniz.

  6. Ayar yapmak ve hedef değer ayarlamak için miktar anahtarını kullanın.

  7. Püskürtme işlemi sona erince ana bölüm anahtarını KAPALı konumuna getirerek tüm bölümleri kapatın, ardından da pompa anahtarını KAPALı konumuna getirin.

  Püskürtme Bölümlerinin Konumlandırılması

  Püskürtme makinesinin kumanda panelindeki boom bölümü kaldırma anahtarları, dış püskürtme bölümlerini operatör koltuğundan kalkmadan taşıma konumu ile püskürtme konumu arasında değiştirebilmenize imkan tanırlar. Mümkün olan her durumda, püskürtme bölümü konumlarını değiştirmeden önce makineyi durdurun.

  Dış Püskürtme Bölümlerinin Püskürtme Konumuna İndirilmesi

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Dış bölümleri indirmek için boom bölümü kaldırma anahtarlarını kullanın.

   Note: Dış püskürtme bölümlerinin tam uzatılmış püskürtme konumuna gelmelerini bekleyin.

  Dış Püskürtme Bölümlerinin Taşıma Konumuna Yükseltilmesi

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Boom bölümü kaldırma anahtarlarını kullanarak dış püskürtme bölümlerini boom bölümü taşıma kızaklarının içine tamamen ulaşıp "X" taşıma konumunu oluşturana ve kaldırma silindirleri tamamen toplanana kadar yükseltin.

   Important: Dış püskürtme bölümleri istenen konuma ulaşınca boom bölümü kaldırma anahtar(lar)ını bırakın. Aktüatörlerin mekanik stoperlere karşı çalıştırılmaları kaldırma silindirlerine ve/veya diğer hidrolik bileşenlere hasar verebilir.

   g239336

  Important: Kaldırma silindirinin hasar görmesini önlemek için, makineyi taşımaya başlamadan önce aktüatörlerin tamamen toplanmış olduğunu teyit edin.

  Boom Bölümü Taşıma Kızağının Kullanılması

  Püskürtme makinesi, benzersiz bir emniyet özelliğine sahip boom bölümü taşıma kızaklarıyla donatılmıştır. Taşıma konumundayken püskürtme bölümü kazayla alçak bir cisme çarparsa, püskürtme bölümlerine bastırarak taşıma kızaklarından çıkarabilirsiniz. Böyle bir durumda, püskürtme bölümleri makinenin arkasına doğru yataya yakın bir konuma gelirler. Bu hareket püskürtme bölümlerine zarar vermez, fakat bölümlerin hemen taşıma kızağına tekrar yerleştirilmeleri gerekir.

  Important: Püskürtme bölümleri, boom taşıma kızağı kullanılarak "X" konumundan farklı bir konumda taşınırsa hasar görebilirler.

  Dış püskürtme bölümlerini yeniden taşıma kızağının içine yerleştirmek için püskürtme bölümlerini püskürtme konumuna indirin, ardından da püskürtme bölümlerini tekrar taşıma konumuna yükseltin. Aktüatör çubuğunun hasar görmemesi için, kaldırma silindirlerinin tamamen toplandığından emin olun.

  Püskürtme İpuçları

  • Daha önce püskürtme yaptığınız alanlara tekrar püskürtme yapmayın.

  • Tıkanmış nozullar olup olmadığını kontrol edin. Aşınmış veya hasar görmüş tüm nozulları yenileriyle değiştirin.

  • Püskürtme makinesini durdurmadan önce püskürtme akışını durdurmak için ana bölüm anahtarını kullanın. Akış durunca, motor gaz kontrolünü kullanarak motor devrini karıştırma işleminin sürdürülebileceği bir seviyede tutun.

  • Püskürtme bölümlerini açtığınız zaman püskürtme makinesi hareket ediyorsa daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

  Tıkanan bir Nozulun Açılması

  Bir nozul püskürtme yapılırken tıkanırsa nozulu şu şekilde temizleyin:

  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine park edin, motoru kapatın ve park frenini etkinleştirin.

  2. Ana bölüm anahtarını KAPALı konumuna ve püskürtme pompası anahtarını da KAPALı konumuna ayarlayın.

  3. Tıkanmış nozulu çıkarın ve su püskürtüp diş fırçasıyla ovalayarak temizleyin.

  4. Nozulu takın.

  Çalışmadan Sonra

  Çalışma Sonrası Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Vitesi BOş konumuna (manuel) veya PARK konumuna (otomatik) getirin.

   • Püskürtme pompasını kapatın.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın (varsa).

   • Tüm hareketin durmasını bekleyin.

   • Makineyi ayarlamadan, bakım yapmadan, temizlemeden veya depoya kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

  • Makineyle o günkü çalışmanız sona erdikten sonra makinenin dışında kalmış tüm kimyasal artıklarını yıkayarak giderin ve sistemin kimyasal madde üreticisinin tavsiyelerine göre nötrleştirilip üç kez durulandığı ile tüm valflere 3 kez çevrim yaptırıldığından emin olun; bkz. Kimyasal Güvenliği.

  • Makineyi herhangi bir kapalı mekanda depolamadan önce makinenin soğumasını bekleyin.

  • Makineyi veya yakıt kabını bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde asla depolamayın.

  • Makinenin tüm parçalarını sorunsuz çalışır ve tüm donanımları sıkılmış durumda tutun.

  • Aşınmış, hasar görmüş veya eksik tüm etiketleri yenileriyle değiştirin.

  Püskürtme Makinesinin Temizlenmesi

  Important: Makineyi temizlemek için tuzlu veya geri kazanılmış su kullanmayın.

  Püskürtme Sisteminin Temizlenmesi

  Deponun Boşaltılması

  1. Püskürtme makinesini durdurun, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Makinenin sol tarafında, yakıt deposunun önünde bulunan depo boşaltma valfini bulun (Şekil 27).

   g237187
  3. Valfi yukarı kaldırın ve valfin montaj saplamaları boşaltma valfi braketindeki yuvalardan çıkana kadar valfi içe doğru oynatın, ardından da valfi arkaya doğru hareket ettirin (Şekil 27).

  4. Valfin ucunu boşaltma kabıyla hizalayın ve valf kolunu saat yönünün aksine döndürerek açık konumuna getirin (Şekil 27).

  5. Depo tamamen boşaltıldıktan sonra boşaltma valfi kolunu kapalı konumuna döndürün ve valfi boşaltma valfi braketinin üzerine monte edin (Şekil 27).

   Important: Püskürtme makinesi deposunda kalan kimyasalları yerel yönetmeliklere ve malzeme üreticisinin talimatlarına göre bertaraf edin.

  Püskürtme Makinesi İç Bileşenlerinin Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan sonra
 • Püskürtme makinesini temizleyin. Durulama işlemi sırasında tahliye valfini açmak için pompa hızını artırın, valflerde ve hortumlarda kalan artık sıvıları boşaltın.
 • Important: Püskürtme makinesini temizlerken yalnızca temiz su kullanın.

  Important: Her kullanımdan sonra, varsa takılmış püskürtme sistemi aksesuarları da dahil olmak üzere tüm püskürtme makinesini boşaltıp yıkamanız gerekir. Püskürtme makinesinin boşaltılıp yıkanmaması kimyasalların kurumasına ve hatları, filtreleri, valfleri, nozul gövdelerini, pompayı ve diğer bileşenleri tıkamasına yol açabilir.

  Bu makine için onaylanmış Temizleme ve Durulama Setini kullanın. Daha fazla bilgi için yetkili Toro distribütörüne danışın.

  Note: Sıradaki tavsiye ve talimatlar, Toro Durulama Setinin takılmadığı varsayımına göredir.

  Püskürtme sistemini ve varsa takılı püskürtme aksesuarlarını her püskürtme işleminden sonra temizleyin. Püskürtme sistemini eksiksiz temizlemek için 3 kez duru suyla yıkamalısınız.

  1. Depoya en az 190 litre temiz su doldurun ve kapağını kapatın.

  2. Sistemi ilk ve ikinci kez durulamak için, ihtiyaca göre temizleme/nötrleştirme maddesi kullanabilirsiniz.

   Note: Nihai durulamada sadece temiz tatlı su kullanın.

  3. Dış püskürtme bölümlerini püskürtme konumuna indirin.

  4. Motoru çalıştırın, püskürtme pompası anahtarını AçıK konumuna getirin ve gaz pedalını daha yüksek bir motor devrine getirin.

  5. Karıştırma anahtarını AçıK konumuna getirin.

  6. Basıncı yükseltmek için uygulama miktarı anahtarını kullanın.

  7. İlgili bölüm anahtarlarını ve ana bölüm anahtarını AçıK konumlarına getirin.

  8. Nozulların hepsinin doğru püskürtme yaptıklarını kontrol edin.

  9. Depodaki tüm suyun nozullardan püskürtülmesine izin verin.

  10. Ana bölüm anahtarını KAPALı konumuna getirin, karıştırma anahtarı ile püskürtme pompası anahtarını da KAPALı konumuna getirin ve motoru kapatın.

  11. Püskürtme sisteminin tamamen temizlendiğinden emin olmak için 1 - 10 arası adımları en az 2 kere daha tekrarlayın.

   Important: Püskürtme sisteminin ve püskürtme aksesuarlarının tamamen temizlenmesi ve sistemin hasar görmemesi için mutlaka 3 durulama çevrimi yapmalısınız.

  Püskürtme Makinesi Dış Bileşenlerinin Temizlenmesi

  1. Emme ve basınç filtrelerini temizleyin; bkz. Emme Filtresinin Temizlenmesi ve Basınç Filtresinin Temizlenmesi.

   Important: Islatılabilir toz kimyasallar kullandıysanız, her depodan sonraki süzgeci temizleyin.

  2. Püskürtme makinesinin dış kısmını bir bahçe hortumu kullanarak temiz suyla durulayın.

  3. Nozulları çıkarıp elinizle temizleyin.

   Note: Aşınmış veya hasarlı nozulları yenileriyle değiştirin.

   Note: Makinenizde opsiyonel nozul filtreleri varsa, nozulları takmadan önce bunları temizleyin; bkz. İsteğe Bağlı Nozul Filtrelerinin Temizlenmesi.

  Emme Filtresinin Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan sonra
 • Emme filtresini temizleyin.Emme filtresini temizleyin (ıslatılabilir tozlar kullanıyorsanız daha sık temizleyin).
  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, pompayı kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Püskürtme makinesi deposunun en üst kısmında bulunan ve hortum bağlantı parçasını filtre muhafazasından gelen büyük hortuma sabitleyen tespit elemanını sökün (Şekil 28).

   g033577
  3. Hortumu ve hortum bağlantı parçasını filtre muhafazasından çıkarın (Şekil 28).

  4. Emme süzgecini çekerek depodaki filtre muhafazasından çıkarın (Şekil 29).

   g033578
  5. Emme filtresini temiz suyla temizleyin.

   Important: Hasarlıysa veya temizlenemiyorsa filtreyi yenisiyle değiştirin.

  6. Emme filtresini, filtre tam olarak yerine oturana kadar filtre muhafazasının içine sokun.

  7. Hortumu ve hortum bağlantı parçasını deponun en üst kısmındaki filtre muhafazasıyla hizalayın ve 2 adımında söktüğünüz tespit elemanını kullanarak bağlantı parçasını ve muhafazayı sabitleyin.

  Basınç Filtresinin Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan sonra
 • Basınç filtresini temizleyin.Basınç filtresini temizleyin (ıslatılabilir tozlar kullanıyorsanız daha sık temizleyin).
  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, püskürtme pompasını kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Basınç filtresinin altına bir boşaltma kabı yerleştirin (Şekil 30).

   g033293
  3. Boşaltma kapağını saatin aksi yönünde döndürün ve basınç filtresi çanağından çıkarın (Şekil 30).

   Note: Çanağın tamamen boşalmasını bekleyin.

  4. Çanağı saatin aksi yönünde döndürüp filtre kafasını çıkarın (Şekil 30).

  5. Basınç filtresi elemanını yerinden çıkarın (Şekil 30).

  6. Basınç filtresi elemanını temiz suyla temizleyin.

   Important: Hasarlıysa veya temizlenemiyorsa filtreyi yenisiyle değiştirin.

  7. Boşaltma tapasının contasını (çanağın içindedir) ve çanağın contasını (filtre kafasının içindedir) aşınma ve hasara karşı kontrol edin (Şekil 30).

   Important: Tapanın, çanağın veya her ikisinin hasarlı veya aşınmış contalarını değiştirin.

  8. Basınç filtresi elemanını filtre kafasının içine takın (Şekil 30).

   Note: Filtre elemanının filtre kafasına sıkıca oturduğundan emin olun.

  9. Çanağı filtre kafasının üstüne takıp elinizle sıkın (Şekil 30).

  10. Tahliye kapağını çanağın dibindeki bağlantı parçasının üzerine monte edin ve kapağı elinizle sıkın (Şekil 30).

  İsteğe Bağlı Nozul Filtrelerinin Temizlenmesi

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, püskürtme pompasını kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Nozulu döner püskürtme başlığından çıkarın (Şekil 31).

   g209504
  3. Nozul filtresini çıkarın (Şekil 31).

  4. Nozul filtresini temiz suyla temizleyin.

   Important: Hasarlıysa veya temizlenemiyorsa filtreyi yenisiyle değiştirin.

  5. Nozul filtresini takın (Şekil 31).

   Note: Filtrenin yerine sıkıca oturduğunu kontrol edin.

  6. Nozulu döner püskürtme başlığının üzerine takın (Şekil 31).

  7. Diğer püskürtme nozulları için de 2 - 6 arası adımları tekrarlayın.

  Nozul Gövdesinin ve Kontrol Valfi Diyaframının Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Nozul gövdesini ve kontrol valfi diyaframını temizleyin.Bölüm anahtar(lar)ı kapatıldıktan sonra bir veya birkaç nozulun damlattığını fark ederseniz nozul gövdesini ve kontrol valfi diyaframını temizleyin.
  1. Diyafram kapağını saatin aksi yönünde döndürün ve kapağı nozul gövdesinden çıkarın (Şekil 32).

   g239582
  2. Kontrol valfi diyaframını kapaktan veya nozul gövdesinden çıkarın (Şekil 32).

  3. Kapağı, diyaframı ve nozul gövdesini temiz suyla temizleyin (Şekil 32).

  4. Diyaframı, diyaframın çıkıntısı kapağa doğru bakacak biçimde kapağın içine monte edin (Şekil 32).

   g239583
  5. Kapağı ve diyaframı nozul gövdesine monte edip elinizle sıkın (Şekil 32).

  6. Diğer püskürtme nozulları için de 1 - 5 arası adımları tekrarlayın.

  Püskürtme Sisteminin Koşullandırılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan sonra
 • Püskürtme sistemini her günlük kullanımın sonunda koşullandırın.
 • Koşullandırıcı Teknik Özellikleri

  Koşullandırıcı teknik özellikleri: korozyon önleyicili propilen glikol bazlı "zehirli olmayan RV antifriz".

  Important: Sadece korozyon önleyicili propilen glikol kullanın. Geri dönüştürülmüş propilen glikol kullanmayın. Etilen glikol bazlı antifriz kullanmayın.Çözünebilir alkollü (metanol, etanol veya izopropanol) veya tuzlu su eklenmiş propilen glikol kullanmayın.

  Koşullandırıcının Hazırlanması

  1. Makineyi düz bir zemine getirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Depoya şu şekilde koşullandırıcı ekleyin:

   • Kullanıma hazır (önceden karıştırılmış) propilen glikol RV antifriz için—depoya 10 galon propilen glikol RV antifriz ekleyin.

   • Konsantre propilen glikol RV antifriz içinse şu adımları gerçekleştirin:

    1. Püskürtme makinesi deposuna 10 galon propilen glikol RV antifriz ve su karışımı ekleyin. Antifriz karışımını, minimum -45°C (-50°F) sıcaklığa uygun bir konsantrasyon için üreticinin bildirdiği gibi hazırlayın.

     Important: Püskürtme makinesini temizlerken yalnızca temiz su kullanın.

    2. Motoru çalıştırın ve püskürtme pompası anahtarını AçıK konumuna getirin.

    3. Motor devrini artırmak için gaz pedalına basın.

    4. Karıştırma anahtarını AçıK konumuna getirin.

     Koşullandırıcı ve su solüsyonunun 3 dakika veya daha uzun süre dolaşmasını bekleyin.

  Koşullandırıcının Püskürtülmesi

  Tavsiye edilen araç: şeffaf bir toplama kabı.

  1. Makineyi boşaltma kabının olduğu alana getirin ve park frenini etkinleştirin.

  2. Dış boom kısımlarını indirin.

  3. Sol, orta ve sağ bölüm anahtarları ile ana bölüm anahtarını AçıK konumlarına getirin.

  4. Püskürtme sisteminin, nozullar koşullandırıcıyı boşaltana kadar püskürtme yapmasına izin verin.

   Note: Propilen glikol RV antifrizlerin çoğu pembedir. Çeşitli nozullardan püskürtme makinesi boşaltma örnekleri almak için yakalama kabını kullanın.

  5. Ana bölüm anahtarını, 3 bölüm anahtarını, karıştırma anahtarını, püskürtme pompası anahtarını ve motoru kapatın.

  Püskürtme Makinesinin Taşınması

  Makineyi uzun mesafelere taşıyacağınız zaman kamyon veya römork kullanın.

  • Makineyi bir römork veya kamyona yüklemek için tam genişlikte bir rampa kullanın.

  • Dış püskürtme bölümlerini boom bölümü taşıma kızaklarına bağlayın.

  • Makineyi taşıma aracına güvenli bir şekilde bağlayın; Şekil 34, makinenin bağlama halkalarını göstermektedir.

  g216272

  Püskürtme Makinesinin Çekilerek Taşınması

  Acil bir durumda püskürtme makinesini kısa bir mesafeye kadar çekebilirsiniz. Ancak bunu standart bir prosedür haline getirmeyin.

  Uyarı

  Makineyi aşırı hızlarda çekmek direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine ve yaralanmaya neden olabilir.

  Püskürtme makinesini asla saatte 8 km'den yüksek hızlarla çekmeyin.

  Püskürtme makinesinin çekilmesi 2 kişiyle gerçekleştirilmelidir. Makineyi uzun bir mesafeye kadar çekmeniz gerekiyorsa bir kamyon veya römork üzerinde taşıyın; bkz. Püskürtme Makinesinin Taşınması.

  1. Şasiye bir çekme halatı bağlayın.

  2. Vites seçme kolunu BOş konumuna getirin ve park frenini bırakın.

  3. Püskürtme makinesini 8 km'den düşük bir hızla çekin.

  Bakım

  Note: www.Toro.com adresine gidip ana sayfadaki Kılavuzlar bağlantısına tıklayarak ilgili şemaların ücretsiz birer kopyasını indirebilirsiniz.Püskürtme sistemi hakkında detaylı bilgi için bölümündeki püskürtme sistemi şemasına bakın.

  Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

  Bakım Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Vitesi BOş konumuna (manuel) veya PARK konumuna (otomatik) getirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın (varsa).

   • Tüm hareketin durmasını bekleyin.

  • Bakım yapmadan önce makine bileşenlerinin soğumasını bekleyin.

  • Sadece yetkili personel makinede bakım, onarım, ayar veya kontrol yapmalıdır.

  • herhangi bir bakım işi yapmadan önce püskürtme makinesini iyice temizleyip durulayın; bkz. Kimyasal Güvenliği.

  • Püskürtme sisteminde kullanılan kimyasal maddeler siz, çevredekiler, hayvanlar, bitkiler, toprak ve diğer maddeler için tehlikeli ve zehirli olabilir.

   • Kullanılan tüm kimyasallarla ilgili kimyasal uyarı etiketlerini ve güvenlik bilgi sayfalarını (SDS) dikkatle okuyun, buralarda bildirilen talimatlara uyun ve kendinizi kimyasal madde üreticisinin tavsiyelerine göre koruyun.

   • Kimyasalların yakınındayken cildinizi her zaman koruyun. Kimyasallarla kişisel temasa karşı gerekli kişisel koruyucu donanımı (KKD) kullanın; örneğin:

    • emniyet gözlükleri, gözlükler ve/veya yüz siperi

    • kimyasal elbisesi

    • solunum aparatı veya filtreli maske

    • kimyasala dayanıklı eldivenler

    • kauçuk botlar veya başka koruyucu ayakkabılar

    • temiz yedek giysiler, sabun ve kimyasalları temizlemek için tek kullanımlık havlular

   • Kimyasal güvenlik bilgileri mevcut değilse püskürtme makinesini çalıştırmayı veya makine üzerinde çalışmayı kabul etmeyin.

   • Çevrede insanlar (özellikle çocuklar) veya hayvanlar varken makineyi doldurmayın, kalibre etmeyin veya temizlemeyin.

   • Kimyasalları, iyi havalandırılmış bir yerde elleçleyin.

   • Özellikle püskürtme deposunu doldururken temiz su bulundurun.

   • Kimyasalların yakınında çalışırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.

   • Püskürtme nozullarını, nozullardan hava üfleyerek veya nozulları ağzınıza sokarak temizlemeyin.

   • Kimyasallarla çalışmanız bittikten sonra ellerinizi ve kimyasala maruz kalan diğer yerlerinizi hemen yıkayın.

   • Kimyasallar ve dumanlar tehlikelidir; depoya asla girmeyin veya başınızı depo ağzına veya içine sokmayın.

  • Tüm makinenin iyi durumda olmasını sağlamak için tüm donanımları iyi sıkılmış durumda tutun.

  • Yangın tehlikesini azaltmak için, motorun çevresindeki gres, kimyasal, çim ve yaprak kalıntıları ile kir birikmelerini giderin.

  • Bir bakım ayarı yapmak için motoru çalıştırmanız gerekirse, ellerinizi, ayaklarınızı, giysilerinizi ve vücudunuzun tüm kısımlarını motordan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Herkesi bölgeden uzakta tutun.

  • Makinenin yürüyüş hızını ayarlamayın. Emniyet ve doğruluk için, yürüyüş hızını yetkili bir Toro distribütörüne kontrol ettirin.

  • Makinede büyük bir onarım yapılması gerekiyorsa veya teknik yardıma ihtiyacınız varsa yetkili bir Toro distribütörüne danışın.

  • Bu makinede herhangi bir şekilde değişiklik yapılması makinenin çalışmasını, performansını veya dayanıklılığını etkileyebilir ya da yaralanma veya ölüme yol açabilir. Bu tür bir işlem ürün garantisinin geçersiz kalmasına da yol açar.

  • Makinenin altında çalışacağınız zaman makineyi mutlaka krikolarla destekleyin.

  • Enerji depolanmış bileşenlerdeki basıncı dikkatle boşaltın.

  Önerilen Bakım Çizelgesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 8 saatten sonra
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • Hidrolik filtresini değiştirin.
 • İlk 50 saatten sonra
 • Motor yağını değiştirin.
 • Karbon kanisteri hava filtresini kontrol edin.
 • Karbon kanisteri filtresini değiştirin.
 • İlk 100 saatten sonra
 • Doğru bakım ve uzun makine ömrü için ilk 100 saatlik çalışmaya ilişkin aşağıdaki kurallara uyun:
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastiklerdeki hava basıncını her gün veya 8 saatte bir kontrol edin.
 • Depo kayışlarını kontrol edin.
 • Motor devri ızgarasını kontrol edin.
 • Motor yağını kontrol edin.
 • Lastik basıncını kontrol edin.
 • Her kullanımdan sonra
 • Püskürtme makinesini temizleyin. Durulama işlemi sırasında tahliye valfini açmak için pompa hızını artırın, valflerde ve hortumlarda kalan artık sıvıları boşaltın.
 • Emme filtresini temizleyin.Emme filtresini temizleyin (ıslatılabilir tozlar kullanıyorsanız daha sık temizleyin).
 • Basınç filtresini temizleyin.Basınç filtresini temizleyin (ıslatılabilir tozlar kullanıyorsanız daha sık temizleyin).
 • Püskürtme sistemini her günlük kullanımın sonunda koşullandırın.
 • Her 50 saatte
 • Pompayı yağlayın.
 • Hava filtresi sünger elemanını temizleyin ve yağlayın(tozlu veya kirli koşullarda daha sık yapın).
 • Akünün kablo bağlantılarını kontrol edin.
 • Akü elektrolit seviyesini kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Tüm gresörlükleri yağlayın.
 • Bölüm menteşelerini yağlayın.
 • Motor devri ızgarasını temizleyin.(tozlu veya kirli koşullarda daha sık yapın).
 • Motor yağını değiştirin(ağır yüklerle veya yüksek sıcaklıklarda çalışılıyorsa daha sık yapın).
 • Motor yağı filtresini değiştirin.
 • Yakıt filtresini değiştirin.
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • Lastiklerin durumunu ve aşınmasını kontrol edin.
 • Ön tekerlek toe açısını kontrol edin.
 • Frenleri kontrol edin.
 • Her 200 saatte
 • Hava filtresi kağıt elemanını yenisiyle değiştirin(tozlu veya kirli koşullarda daha sık yapın).
 • Bujileri değiştirin.
 • Karbon kanisteri hava filtresini kontrol edin.
 • Karbon kanisteri filtresini değiştirin.
 • Diferansiyel kilidi kablosunun ayarını kontrol edin.
 • Park frenini kontrol edin.
 • Transaks/hidrolik sıvısını kontrol edin.
 • Tüm hortumları ve bağlantıları, hasar ve doğru takılıp takılmadıkları bakımından kontrol edin.
 • Akış ölçeri temizleyin.(ıslatılabilir tozlar kullanıyorsanız daha sık temizlik yapın).
 • Her 400 saatte
 • Motor kullanım kılavuzunda belirtilen yıllık bakım işlemlerinin hepsini tamamlayın.
 • Yakıt hatlarını kontrol edin.
 • Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin.
 • Emme filtresini değiştirin.
 • Basınç filtresini değiştirin.
 • Pompa diyaframlarını kontrol edin, gerekiyorsa yenileriyle değiştirin(yetkili bir Toro distribütörüne danışın).
 • Pompa kontrol valflerini kontrol edin, gerekiyorsa yenileriyle değiştirin(yetkili bir Toro distribütörüne danışın).
 • Plastik kılavuz burçları kontrol edin.
 • Her 800 saatte
 • Transaks/hidrolik sıvısını değiştirin ve süzgeci temizleyin.
 • Hidrolik filtresini değiştirin.
 • Yıllık
 • Karıştırma baypas valfini kalibre edin.
 • Nozul gövdesini ve kontrol valfi diyaframını temizleyin.Bölüm anahtar(lar)ı kapatıldıktan sonra bir veya birkaç nozulun damlattığını fark ederseniz nozul gövdesini ve kontrol valfi diyaframını temizleyin.
 • Important: Ek bakım prosedürlerini öğrenmek için motorun kullanma kılavuzuna bakın.

  Günlük Bakım Kontrol Listesi

  Rutin kullanım için bu sayfayı çoğaltın.

  Bakım Kontrol ÖğesiBakım haftası:
  Pzt.Sal.Çar.Per.Cum.Cmt.Paz.
  Frenin ve park freninin çalışmasını kontrol edin.       
  Vites kolu/boş vites çalışmasını kontrol edin.       
  Yakıt seviyesini kontrol edin.       
  Motor yağı seviyesini kontrol edin.       
  Transaks yağı seviyesini kontrol edin.       
  Hava filtresini kontrol edin.       
  Motor soğutma kanatlarını kontrol edin.       
  Olağan dışı motor sesleri olup olmadığını kontrol edin.       
  Olağan dışı çalışma sesleri olup olmadığını kontrol edin.       
  Lastik basıncını kontrol edin.       
  Sıvı sızıntıları olup olmadığını kontrol edin.       
  Göstergenin çalışmasını kontrol edin.       
  Gaz pedalının çalışmasını kontrol edin.       
  Emme süzgecini temizleyin.       
  Toe açısını kontrol edin.       
  Tüm gresörlükleri yağlayın.1       
  Boya hasarlarını düzeltin.       

  1Her yıkamadan hemen sonra, belirtilen aralığa bakılmaksızın

  Endişe Alanlarının Gösterilmesi

  Kontrolü yapan:
  ÖğeTarihBilgi
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  Dikkat

  Kontak anahtarını anahtar yuvasında bırakırsanız yetkisiz bir kişi motoru çalıştırabilir ve sizi ya da çevredekileri ağır yaralayabilir.

  Herhangi bir bakım işi yapmadan önce anahtarı kontaktan çıkarın ve buji tellerini ayırın. Telleri, kazayla bujilere temas etmeyecekleri bir yere kaldırın.

  Bakım Öncesi Prosedürler

  Püskürtme Makinesinin Yükseltilmesi

  Motoru rutin bakım ve/veya motor arıza tespiti için her çalıştırdığınızda, arka aks kriko kollarının üzerinde destekleniyorken makinenin arka tekerleklerinin yerden 2,5 cm yüksekte olduğunu teyit edin.

  Tehlike

  Krikoya yerleştirilmiş bir püskürtme makinesi dengesini kaybedebilir ve altındaki kişiyi yaralayabilir.

  • Püskürtme makinesi krikonun üzerindeyken makineyi çalıştırmayın.

  • Püskürtme makinesinden inmeden önce anahtarı mutlaka kontaktan çıkarın.

  • Püskürtme makinesi bir krikonun üzerindeyken lastiklerin altına takoz yerleştirin.

  Püskürtme makinesinin önündeki krikoyla kaldırma noktası, ön üst direğin altında bulunur (Şekil 35). Püskürtme makinesinin arkasındaki krikoyla kaldırma noktası, arka şasi desteğinin üzerinde, arka bağlama halkalarının arkasında bulunur (Şekil 35).

  g028108

  Yağlama

  Makinenin Greslenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Tüm gresörlükleri yağlayın.
 • Gres Tipi:2 numara lityum gres

  Gresleme noktalarının yerleri için bkz. Şekil 36.

  g216476
  1. Yatak veya burçlara kir veya birikinti girmesini önlemek için gresörlüğü silerek temizleyin.

  2. Yatak veya muhafazanın içine gres pompalayın.

  3. Fazla gelen gresi silerek giderin.

  Püskürtme Pompasının Greslenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Pompayı yağlayın.
 • Gres Tipi: Mobil XHP 461

  1. Püskürtme makinesini yükseltin; bkz. Püskürtme Makinesinin Yükseltilmesi.

  2. Püskürtme pompasını bulun.

   Note: Pompa, koltuğun altındadır; bkz. Püskürtme Pompasını Bulma.

  3. Uzaktaki 2 gresörlüğü (Şekil 37A ve Şekil 37B) silerek temizleyin.

   g216324g216325
  4. Uzaktaki her gresörlüğün (Şekil 37A ve Şekil 37B) içine gres pompalayın.

  5. Fazla gelen gresi silerek giderin.

  Bölüm Menteşelerinin Greslenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Bölüm menteşelerini yağlayın.
 • Important: Bölüm menteşesi suyla yıkanmışsa, menteşe grubundaki tüm su ve artıkları giderin ve taze gres sürün.

  Gres Tipi:2 numara lityum gres

  1. Yatak veya burçlara yabancı madde girmesini önlemek için gresörlüğü silerek temizleyin.

  2. Yatak veya muhafazanın içine, her bir gresörlükten gres pompalayın (Şekil 38).

   g002014
  3. Fazla gelen gresi silerek giderin.

  4. İşlemi her bir bölüm kılavuzu için tekrarlayın.

  Motor Bakımı

  Motor Emniyeti

  Yağı kontrol etmeden veya kartere yağ eklemeden önce motoru kapatın.

  Hava Emiş Izgarasının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor devri ızgarasını kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Motor devri ızgarasını temizleyin.(tozlu veya kirli koşullarda daha sık yapın).
 • Her kullanımdan önce veya her gün, motorun ön kısmındaki hava emiş ızgarasını kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin.

  Hava Filtresi Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Hava filtresi sünger elemanını temizleyin ve yağlayın(tozlu veya kirli koşullarda daha sık yapın).
 • Her 200 saatte
 • Hava filtresi kağıt elemanını yenisiyle değiştirin(tozlu veya kirli koşullarda daha sık yapın).
 • Sünger ve Kağıt Elemanların Çıkarılması

  1. Park frenini etkinleştirin, pompayı durdurun, motorunu kapatın ve kontak anahtarını çıkarın.

  2. Koltuğun arkasındaki kilidi serbest bırakıp koltuğu öne doğru kaldırın.

  3. Motora kir girip hasara yol açmasını önlemek için hava filtresinin etrafını temizleyin (Şekil 39).

   g001980
  4. Hava filtresi kapağındaki düğmeyi gevşetin ve kapağı yerinden çıkarın (Şekil 39).

  5. Sünger elemanı dikkatle kaydırarak kağıt elemandan çıkarın (Şekil 39).

  6. Kapak somununu sökün ve kapak ile kağıt elemanı yerinden çıkarın (Şekil 39).

  Sünger Elemanın Temizlenmesi

  1. Sünger elemanı sıvı sabun ve ılık suyla yıkayın.

  2. Eleman temizlendikten sonra iyice durulayın.

  3. Temiz bir bezin içinde sıkarak kurutun.

  4. Elemanın üzerine 30 ila 59 ml yağ sürün (Şekil 40).

   Important: Aşınmış veya yırtılmışsa sünger elemanı yenisiyle değiştirin.

   g001981
  5. Yağı dağıtmak için elemanı sıkın.

  Kağıt Elemanın Kontrol Edilmesi

  Kağıt elemanı yırtılmaya, yağlanmaya, kauçuk keçe hasarına, aşırı kirlenmeye ve diğer hasarlara karşı kontrol edin (Şekil 41). Bu tür sorunlar varsa filtreyi yenisiyle değiştirin.

  Important: Kağıt elemanı basınçlı havayla veya solvent, benzin ya da kerosen gibi sıvılarla temizlemeyin.

  g001982

  Important: Motorun hasar görmesini önlemek için, motoru her zaman sünger ve kağıt hava filtresi grubu takılmış olarak çalıştırın.

  Sünger ve Kağıt Elemanların Takılması

  1. Sünger elemanı dikkatle kaydırarak filtre kağıt elemanından çıkarın (Şekil 39).

  2. Filtre grubunu ve kapağını uzun çubuğun üzerine kaydırın.

  3. Kapak somunu kapağa takıp elinizle sıkın (Şekil 39).

   Note: Kauçuk keçenin, hava filtresi tabanı ve kapağına karşı düz olduğunu kontrol edin.

  4. Hava filtresi kapağı ile düğmesini takın (Şekil 39).

  5. Koltuğu kapatıp yerine kilitleyin.

  Motor Yağı Servisi

  Karter kapasitesi filtreyle birlikte 2,0 litredir.

  Aşağıdaki özellikleri karşılayan yüksek kaliteli motor yağı kullanın:

  • Gerekli API sınıflandırma seviyesi: SJ veya üzeri.

  • Tercih edilen yağ: SAE 10W30 (> 0°F)

  • Alternatif yağ: SAE 5W30 (< 32°F)

  Distribütörünüzde, 10W30 veya 5W30 viskoziteli Toro Premium Motor yağ bulabilirsiniz. Parça numaraları için Parça Kataloğuna bakın.

  Motor Yağının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağını kontrol edin.
 • Her 400 saatte
 • Motor kullanım kılavuzunda belirtilen yıllık bakım işlemlerinin hepsini tamamlayın.
 • Motor, karter yağ ile doldurulmuş olarak gönderilir; bununla birlikte, motoru ilk kez çalıştırmadan önce ve çalıştırdıktan sonra yağ seviyesini kontrol etmelisiniz.

  1. Makineyi düz bir zemine konuşlandırın.

  2. Yağ çubuğunu çıkarın ve temiz bir bezle temizleyin (Şekil 42). Yağ çubuğunu borunun içine sokun ve yerine tam oturduğunu kontrol edin. Yağ çubuğunu çıkarın ve yağ seviyesini kontrol edin.

   g023037
  3. Yağ seviyesi düşükse valf kapağındaki dolum kapağını çıkarın (Şekil 42) ve seviye yağ çubuğundaki TAM işaretine gelene kadar delikten yağ dökün. Bu işlem sırasında yağı yavaşça dökün ve seviyeyi sık sık kontrol edin. Aşırı doldurmayın.

  4. Yağ çubuğunu sağlam bir şekilde yerine takın.

  Motor Yağının Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 50 saatten sonra
 • Motor yağını değiştirin.
 • Her 100 saatte
 • Motor yağını değiştirin(ağır yüklerle veya yüksek sıcaklıklarda çalışılıyorsa daha sık yapın).
  1. Motoru çalıştırın ve 5 dakika çalışır halde bekletin. Motor çalıştırılınca yağ ısınır ve daha iyi boşaltılır.

  2. Makineyi düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, püskürtme pompasını kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  3. Koltuğun arkasındaki kilidi serbest bırakıp koltuğu öne doğru kaldırın.

   Dikkat

   Püskürtme makinesi çalıştırılmışsa koltuğun altındaki bileşenler sıcak olacaktır. Sıcak bileşenlere temas ederseniz yanabilirsiniz.

   Bakım yapmadan ve kaputun altındaki bileşenlere dokunmadan önce püskürtme makinesinin soğumasını bekleyin.

  4. Yağ boşaltma noktasının altına bir kap yerleştirin.

  5. Tahliye tapasını çıkarın (Şekil 43).

   g023045
  6. Yağ tamamen boşaltılınca tahliye tapasını tekrar takın ve 13.6 N∙m torkla sıkın.

  7. Eski yağı, sertifikalı bir geri dönüşüm merkezinde bertaraf edin.

  8. Yağ dolum borusunun içine, belirtilen tipte yağın yaklaşık %80'ini yavaşça dökün (Şekil 42).

  9. Yağ seviyesini kontrol edin.

  10. Yavaşça ilave yağ ekleyerek yağ seviyesini yağ çubuğundaki TAM seviye işaretine getirin.

   Important: Kartere aşırı miktarda yağ doldurulması motora zarar verebilir.

  Motor Yağı Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Motor yağı filtresini değiştirin.
  1. Motordaki yağı boşaltın; bkz. Motor Yağının Değiştirilmesi bölümü, 1 - 7 arası adımlar.

  2. Yağ filtresini çıkarın (Şekil 43).

  3. Filtre adaptörü conta yüzeyini silin.

  4. Yeni filtrenin üzerindeki kauçuk contaya ince bir kat yeni yağ sürün.

  5. Yeni yağ filtresini filtre adaptörüne takın. Filtreyi kauçuk conta ile filtre adaptörü temas edene kadar saat yönünde döndürerek sıkın, ardından bir yarım tur daha sıkın (Şekil 43).

  6. Kartere, doğru tipte yeni yağ doldurun; bkz. Motor Yağının Değiştirilmesi bölümü, 8 - 10 arası adımlar.

  7. Eski yağ filtresini, sertifikalı bir geri dönüşüm merkezinde bertaraf edin.

  Bujilerin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Bujileri değiştirin.
 • Tip: Champion RC-12YC (veya muadili)

  Hava boşluğu: 0,76 mm

  Bujileri takmadan önce, orta ve yan elektrotlar arasındaki hava boşluğunun doğru olduğunu kontrol edin. Bujileri söküp takmak için bir buji anahtarı, hava boşluğunu kontrol edip ayarlamak içinse bir boşluk ölçme aleti/sentil kullanın.

  Bujilerin Sökülmesi

  1. Makineyi düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, püskürtme pompasını kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Koltuğun arkasındaki kilidi serbest bırakıp koltuğu öne doğru kaldırın.

  3. Telleri çekerek bujilerden çıkarın (Şekil 44).

  4. Motora kir girip hasara yol açmasını önlemek için bujilerin etrafını temizleyin.

  5. Bujileri ve metal rondelaları sökün.

   g001985

  Bujilerin Kontrol Edilmesi

  1. Bujilerin ortasına bakın (Şekil 45).

   Note: İzolatörde açık kahverengi veya gri bir kaplama görüyorsanız motor sorunsuz çalışıyor demektir. İzolatörün siyahla kaplanmış olması genellikle hava filtresinin kirli olduğunu gösterir.

   Important: Bujileri temizlemeyin. Üzerinde siyah bir kaplama, aşınmış elektrotlar, ince yağ tabakası veya çatlaklar olan bir bujiyi mutlaka yenisiyle değiştirin.

  2. Orta ve yan elektrotlar arasındaki boşluğu kontrol edin (Şekil 45), boşluk doğru değilse yan elektrodu yana doğru biraz bükün.

   g000533

  Bujilerin Takılması

  1. Bujileri ve metal rondelaları takın.

  2. Bujileri 24,4 ila 29,8 N∙m torkla sıkın.

  3. Telleri bujilerin üzerine bastırın (Şekil 44).

  4. Koltuğu kapatıp yerine kilitleyin.

  Yakıt Sistemi Bakımı

  Yakıt Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Yakıt filtresini değiştirin.
 • Her 400 saatte
 • Yakıt hatlarını kontrol edin.
  1. Park frenini etkinleştirin, pompayı durdurun, motoru kapatın ve kontak anahtarını çıkarın.

  2. Koltuğun arkasındaki kilidi serbest bırakıp koltuğu öne doğru kaldırın.

  3. Filtreyi çıkardığınızda hortumlardan gaz boşalmasını önlemek için hortumu yakıt filtresinin her iki tarafından çıkarın.

  4. Filtrenin altına bir boşaltma tavası yerleştirin.

  5. Hortum kelepçelerinin uçlarını birlikte sıkın ve filtreden uzağa doğru kaydırın (Şekil 46).

  6. Filtreyi yakıt hatlarından çıkarın.

   g001986
  7. Yeni bir filtre takın ve hortum kelepçelerini filtreye yaklaştırın.

   Akış yönü oklarının motora doğru baktığını kontrol edin.

  Karbon Kanisteri Bakımı

  Karbon Kanisteri Hava Filtresinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 50 saatten sonra
 • Karbon kanisteri hava filtresini kontrol edin.
 • Her 200 saatte
 • Karbon kanisteri hava filtresini kontrol edin.
 • Karbon kanisteri hava filtresinin tabanındaki açıklığı kontrol ederek temiz olduğunu ve herhangi bir birikinti veya tıkanma olmadığını teyit edin (Şekil 47).

  g033149

  Karbon Kanisteri Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 50 saatten sonra
 • Karbon kanisteri filtresini değiştirin.
 • Her 200 saatte
 • Karbon kanisteri filtresini değiştirin.
  1. Karbon kanisteri filtresinin çengelli bağlantı parçasını karbon kanisterinin dibindeki hortumdan çıkarın, ardından da filtreyi çıkarın (Şekil 47).

   Note: Eski filtreyi atın.

  2. Yeni karbon kanisteri filtresinin çengelli bağlantı parçasını karbon kanisterinin dibindeki hortumun içine sonuna kadar sokun.

  Yakıt Deposunun Boşaltılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin.
 • Yakıt sistemi kirlenirse veya makineyi uzun bir süre boyunca depoya kaldıracaksanız yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin. Depoyu boşaltırken yıkamak için temiz yeni yakıt kullanın.

  1. Depodaki yakıtı bir sifon pompası kullanarak onaylı bir yakıt kabına aktarın veya depoyu makineden çıkarın ve yakıtı depo dolum musluğundan yakıt kabının içine dökün.

   Note: Yakıt deposunu yerinden çıkaracaksanız, depoyu yerinden çıkarmadan önce yakıt ve geri dönüş hortumlarını da çıkarın.

  2. Yakıt filtresini yenisiyle değiştirin; bkz. Yakıt Filtresinin Değiştirilmesi.

  3. Gerekiyorsa, depoyu yeni ve temiz yakıtla yıkayın.

  4. Yerinden çıkardıysanız depoyu tekrar takın.

  5. Depoya yeni ve temiz yakıt doldurun.

  Elektrik Sistemi Bakımı

  Elektrik Sistemi Emniyeti

  • Makineyi onarmadan önce akü bağlantısını ayırın. İlk önce eksi, ardından da artı ucunu ayırın. İlk önce artı, ardından da eksi ucunu bağlayın.

  • Aküyü, kıvılcım ve alevlerden uzak, iyi havalandırılan, açık bir ortamda şarj edin. Aküyü bağlamadan veya bağlantısını ayırmadan önce şarj cihazının fişini çekin.

  • Koruyucu kıyafet giyin ve yalıtımlı aletler kullanın.

  Sigortaların Yerini Bulma

  Elektrik sisteminde 2 sigorta bloku ile 1 boş yuva vardır. Bunlar, koltuğun altında bulunurlar (Şekil 48).

  g023046

  Aküye Servis Uygulanması

  Important: Makinenin aküsünü takviyeyle çalıştırmayın.

  Aküyü her zaman temiz ve tam dolu tutun. Aküyü ve akü kutusunu temizlemek için kağıt havlu kullanın. Akü uçları aşınmışsa, bunları 4 birim su ve 1 birim sodyum bikarbonat içeren bir çözeltiyle temizleyin. Korozyonu önlemek için, akü uçlarına ince bir kat gres sürün.

  Voltaj: 12 V, 0°F'de 280 A soğuk marş gücü

  Akünün Yerinden Çıkarılması

  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, püskürtme pompasını kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Akü, makinenin sağ tarafında, pompanın arkasında bulunur (Şekil 48).

  3. Eksi (siyah) toprak kablosunu akü kutup başından ayırın.

   Uyarı

   Akü kablolarının yanlış bağlanması, püskürtme makinesinin ve kabloların kıvılcım çıkarmasına sebep olabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına, bu da yaralanmaya yol açabilir.

   • Her zaman, artı (kırmızı) akü kablosunun bağlantısını ayırmadan önce eksi (siyah) akü kablosunun bağlantısını ayırın.

   • Her zaman, eksi (siyah) akü kablosunu bağlamadan önce artı (kırmızı) akü kablosunu bağlayın.

   Uyarı

   Akü bağlantı uçları veya metal aletler püskürtme makinesinin metal bileşenleriyle temas edip kısa devre oluşmasına, bu da kıvılcımlar çıkmasına yol açabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına, bu da yaralanmaya yol açabilir.

   • Aküyü takarken veya yerinden çıkarırken akü bağlantı uçlarının makinenin hiçbir metal parçasına temas etmesine izin vermeyin.

   • Metal aletlerin, akü bağlantı uçları ile makinenin metal parçaları arasında kısa devreye yol açmasına izin vermeyin.

   • Aküyü korumak ve sabitlemek için akü kayışını hiçbir zaman yerinden çıkarmayın.

  4. Artı (kırmızı) kabloyu akü kutup başından ayırın.

  5. Akü tespit ve sabitleme elemanlarını sökün (Şekil 48).

  6. Aküyü yerinden çıkarın.

  Akünün Takılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Akünün kablo bağlantılarını kontrol edin.
  1. Aküyü, akü kutup başları püskürtme makinesinin önüne doğru bakacak biçimde akü kutusunun üzerine takın.

  2. Akü tespit elemanını takın ve daha önce söktüğünüz sabitleme elemanlarıyla sabitleyin (Şekil 48).

   Important: Aküyü korumak ve sabitlemek için akü tespit elemanını hiçbir zaman sökmeyin.

  3. Cıvataları ve kelebek somunları kullanarak artı (kırmızı) kabloyu artı (+) akü kutup başına, eksi (siyah) kabloyu ise eksi (-) akü kutup başına bağlayın. Kauçuk körüğü artı akü kutup başının üzerine kaydırın.

  4. Akü kapağını takın ve 2 düğmeyle sabitleyin (Şekil 48).

  Elektrolit Seviyesi Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Akü elektrolit seviyesini kontrol edin.
 • Note: Makine depodayken, akü elektrolit seviyesini 30 günde bir kontrol edin.

  1. Akü kutusunun yanlarındaki düğmeleri gevşetin ve akü kapağını yerinden çıkarın (Şekil 48).

  2. Dolum kapaklarını çıkarın. Elektrolit dolum çizgisine kadar ulaşmamışsa gerekli miktarda saf su ekleyin; bkz. Aküye Su Ekleme.

   Tehlike

   Akü elektroliti, tüketilmesi halinde ölümcül olan ve ağır yanıklara yol açabilen sülfürik asit içerir.

   • Elektroliti asla içmeyin veya cildinize, gözlerinize ya da giysilerinize temas etmesine izin vermeyin. Gözlerinizi korumak için emniyet gözlüğü, ellerinizi korumak içinse kauçuk eldiven takın.

   • Aküyü, cildi yıkamak için temiz su bulunan bir yerde doldurun.

  Aküye Su Ekleme

  Aküye saf su eklemek için en uygun zaman, makineyi çalıştırmadan hemen öncedir. Bu sayede su ile elektrolit solüsyonu tam olarak karışır.

  1. Akünün en üst kısmını kağıt havluyla temizleyin.

  2. Dolum kapaklarını aküden çıkarın ve her bir akü hücresine tam dolu çizgisine ulaşılana kadar yavaşça saf su doldurun. Dolum kapaklarını değiştirin.

   Important: Aküyü aşırı doldurmayın. Aksi takdirde makinenin diğer parçalarına elektrolit taşar, bu da ağır korozyon ve bozulmaya yol açabilir.

  Akünün Şarj Edilmesi

  Uyarı

  Akünün şarj edilmesi, patlayabilecek gazlar üretir.

  Akünün yanında asla sigara içmeyin ve kıvılcımlar ile alevleri aküden uzak tutun.

  Important: Aküyü her zaman tam şarjlı durumda tutun (1.260 özgül ağırlık). Bu, özellikle 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda akü hasarını önlemek için önemlidir.

  1. Aküyü şasiden çıkarın; bkz. Akünün Yerinden Çıkarılması.

  2. Elektrolit seviyesini kontrol edin; bkz. Elektrolit Seviyesi Kontrolü.

  3. Akü kutup başlarına 3 ila 4 A bir akü şarj cihazı bağlayın. Aküyü, 4 ila 8 saat boyunca 3 ila 4 A (12 V) miktarla şarj edin.

   Important: Aküyü aşırı şarj etmeyin.

  4. Aküyü şasiye takın; bkz. Akünün Takılması.

  Akünün Depoya Kaldırılması

  Makineyi 30 günden uzun bir süre boyunca depoya kaldıracaksanız aküyü çıkarın ve tam şarj edin. Aküyü, rafta veya makinenin üzerinde depolayın. Makinenin üzerinde depolayacaksanız kablolarını takmayın. Akü şarjının hızla bitmesini önlemek için aküyü serin bir yerde muhafaza edin. Akünün donmasını önlemek için tam şarjlı olduğundan emin olun.

  Sürüş Sistemi Bakımı

  Tekerlek ve Lastiklerin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 8 saatten sonra
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastik basıncını kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Tekerlek bijonlarını iyice sıkın.
 • Lastiklerin durumunu ve aşınmasını kontrol edin.
 • Lastiklerin hava basıncının doğru olduğunu 8 saatte bir veya her gün kontrol edin. Lastikleri 138 kPa (20 psi) havayla doldurun. Ayrıca, lastikleri aşınma veya hasara karşı da kontrol edin.

  İlk 8 saatlik çalışmadan sonra ve ardından her 100 saatlik çalışmada bir tekerlekleri kontrol ederek sağlam monte edildiklerini kontrol edin. Ön ve arka bijon somunlarını 102 ila 108 N∙m torkla sıkın.

  Lastiklerin durumunu en az 100 çalışma saatinde bir kontrol edin. Kaldırıma çarpmak gibi iş kazaları lastiğe veya janta hasar verebilir ve direksiyon hizalamasının bozulmasına yol açabilir. Bir kazadan sonra lastiklerin durumunu kontrol edin.

  Diferansiyel Kilidi Kablosunun Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Diferansiyel kilidi kablosunun ayarını kontrol edin.
  1. Diferansiyel kilidi kolunu KAPALı konumuna getirin.

  2. Diferansiyel kilidi kablosunu transakstaki brakete sabitleyen sıkma somunlarını gevşetin (Şekil 49).

   g002425
  3. Sıkma somunlarını, yay kancası ile transaks vites kolundaki deliğin dış çapı arasında 0,25 ila 1,5 mm boşluk elde edilecek biçimde ayarlayın.

  4. Bitince, sıkma somunlarını sıkın.

  Ön Tekerlek Toe Açısının Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Ön tekerlek toe açısını kontrol edin.
 • Toe açısı 0 ila 6 mm olmalıdır.

  1. Depoya yaklaşık 331 litre su doldurun.

  2. Tüm lastikleri kontrol edip doldurun; bkz. Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi.

  3. Püskürtme makinesini ileri-geri birkaç kez hareket ettirerek A-kolları gevşetin, ardından da makineyi ileri yönde en az 3 metre sürün.

  4. Ön lastiklerin hem önünde hem de arkasında aks yüksekliğinde ön lastiklerin her ikisi arasındaki mesafeyi ölçün (Şekil 50).

   Note: Ön lastiklerin arkasını aks yüksekliğinde ölçmek için bir özel bir donanıma veya hizalama göstergesine ihtiyacınız olacaktır. Ön lastiklerin önünü aks yüksekliğinde ölçmek için de aynı özel donanım veya hizalama göstergesini kullanın (Şekil 50).

   Lastiklerin önü, ön lastiklerin arka kısmından 0 ila 6 mm daha yakın olmalıdır.

   g002006
  5. Ölçüm belirtilen aralıkta değilse, bağlantı çubuklarının her iki ucundaki sıkma somunlarını gevşetin (Şekil 51).

   g002007
  6. Lastiğin ön kısmını içeri veya dışarı hareket ettirmek için her iki bağlantı çubuğunu döndürün.

   Note: Bağlantı çubukları aynı uzunluğu ölçer.

  7. Ayar doğru olunca, bağlantı çubuğu sıkma somunlarını sıkın.

  8. Direksiyonun her iki yönde de sonuna kadar dönebildiğini teyit edin.

  Fren Bakımı

  Fren Hidroliğinin Kontrol Edilmesi

  Fren hidroliği haznesi fabrikadan DOT 3 fren hidroliğiyle doldurulmuş olarak gönderilir. Her gün, motoru çalıştırmadan önce seviyeyi kontrol edin.

  g023047
  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, pompayı durdurun, motoru kapatın ve kontak anahtarını çıkarın.

  2. Hidrolik seviyesi, haznedeki TAM çizgisine kadar olmalıdır.

  3. Hidrolik seviyesi düşükse, hazne kapağının etrafını temizleyin, kapağı çıkarın ve hazneyi uygun seviyeye kadar doldurun. Aşırı doldurmayın.

  Frenlerin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Frenleri kontrol edin.
 • Frenler, püskürtme makinesinin kritik birer emniyet parçasıdır. Bunları şöyle kontrol edin:

  • Fren balatalarını aşınma veya hasara karşı kontrol edin. Fren balatası kalınlığı 1,6 mm'den azsa fren balatalarını yenileriyle değiştirin.

  • Fren balatasını ve diğer fren bileşenlerini aşırı aşınma veya deformasyona karşı kontrol edin. Bir deformasyon tespit ederseniz gerekli bileşenleri yenileriyle değiştirin.

  Park Freninin Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Park frenini kontrol edin.
  1. Plastik elciği çıkarın.

  2. Düğmeyi park freni koluna sabitleyen ayar vidasını gevşetin (Şekil 53).

   g023036
  3. Düğmeyi, kolu etkinleştirmek için 18 ila 23 kg güç gerekecek hale gelene kadar döndürün.

  4. Ayar vidasını sıkın.

  Hidrolik Sistemi Bakımı

  Hidrolik Sistemi Emniyeti

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın. Nüfuz eden hidrolik sıvısı bir doktor tarafından birkaç saat içinde çıkarılmalıdır.

  • Hidrolik sisteminde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğunu kontrol edin.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri

  Sıvı tipi: Dexron III ATF

  Depo kapasitesi: yaklaşık 7 L

  Transaks/Hidrolik Sıvısının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Transaks/hidrolik sıvısını kontrol edin.
  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, püskürtme pompasını kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Transaks yağ çubuğunu çıkarın ve temiz bir bezle silerek temizleyin (Şekil 54).

   g002002

   Important: Şanzıman (transaks) yağını kontrol ederken açıklıktan kir veya başka maddeler girmesine izin vermeyin.

  3. Yağ çubuğunu borunun içine sokun ve yerine tam oturduğunu kontrol edin. Yağ çubuğunu çıkarın ve yağ seviyesini kontrol edin.

  4. Transaks yağı seviyesi, yağ çubuğunun düz kısmının en üst noktasında olmalıdır. Değilse, hazneye belirtilen tipte hidrolik yağı doldurun; bkz. Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri.

  5. Yağ çubuğunu sağlam bir şekilde yerine takın.

  Transaks/Hidrolik Sıvısının Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Transaks/hidrolik sıvısını değiştirin ve süzgeci temizleyin.
  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, pompayı durdurun, motoru kapatın ve kontak anahtarını çıkarın.

  2. Haznenin boşaltma tapasının altına bir boşaltma kabı yerleştirin.

  3. Boşaltma tapasını haznenin yan tarafından çıkarın ve boşaltma kabına hidrolik sıvısı akmasını sağlayın (Şekil 55).

   g002003
  4. Hidrolik hortumunun ve süzgece bağlanmış 90° bağlantı parçasının yönlerini not edin.

  5. Hidrolik hortumunu ve 90° bağlantı parçasını çıkarın (Şekil 56).

   g002004
  6. Süzgeci çıkarın ve temiz bir gres sökücüyle tersten yıkayarak temizleyin.

  7. Süzgeci havayla kurumaya bırakın.

  8. Yağ boşalırken süzgeci takın.

  9. Hidrolik hortumunu ve 90° bağlantı parçasını süzgece takın.

  10. Boşaltma tapasını takın ve sıkın.

  11. Hazneyi yaklaşık 7 litre Dexron III ATF ile doldurun.

   Important: Yalnızca belirtilen hidrolik sıvılarını kullanın. Diğer sıvılar sisteme hasar verebilir.

  12. Motoru çalıştırın ve makineyi sürerek hidrolik sistemini doldurun.

  13. Yağ seviyesini kontrol edin, gerekiyorsa yağ ekleyin.

  Hidrolik Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 8 saatten sonra
 • Hidrolik filtresini değiştirin.
 • Her 800 saatte
 • Hidrolik filtresini değiştirin.
 • Toro yedek filtre (Parça No. 54-0110) kullanın.

  Important: Başka filtrelerin kullanılması, bazı bileşenlerin garantisini geçersiz kılabilir.

  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, pompayı durdurun, motoru kapatın ve kontak anahtarını çıkarın.

  2. Filtre montaj alanının çevresindeki alanı temizleyin.

  3. Filtrenin altına bir boşaltma tavası yerleştirin.

  4. Filtreyi çıkarın (Şekil 57).

   g204330
  5. Yeni filtre contasını yağlayın.

  6. Filtre montaj alanının temiz olduğundan emin olun.

  7. Filtreyi, conta ile montaj plakası birbirine temas edene kadar vidalayın ve 1/2 tur sıkın.

  8. Motoru çalıştırın ve sistemdeki havanın boşaltılması için yaklaşık 2 dakika çalışmasını bekleyin.

  9. Motoru kapatın ve hem hidrolik sıvısı seviyesini hem de olası sızıntıları kontrol edin; bkz. Transaks/Hidrolik Sıvısının Değiştirilmesi.

  Hidrolik Hatları ve Hortumlarının Kontrolü

  Hidrolik hatları ve hortumlarında sızıntı, bükülme, gevşek montaj destekleri, aşınma, gevşek bağlantı parçaları, hava şartlarından kaynaklanan bozulma ve kimyasal bozulma olup olmadığını her gün kontrol edin. Çalışmaya başlamadan önce gerekli tüm onarımları yapın.

  Püskürtme Sistemi Bakımı

  Hortumların Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Tüm hortumları ve bağlantıları, hasar ve doğru takılıp takılmadıkları bakımından kontrol edin.
 • Püskürtme sistemindeki her hortumu çatlak, sızıntı ve diğer hasarlar bakımından kontrol edin. Ayrıca, bağlantıları ve bağlantı parçalarını da benzer hasarlar bakımından kontrol edin. Aşınmış veya hasarlı hortumları ve bağlantı parçalarını yenileriyle değiştirin.

  Emme Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Emme filtresini değiştirin.
 • Note: İş için ihtiyaç duyduğunuz uygun emme filtresi örgü ebadını belirleyin; bkz. Emme Filtresi Seçme.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, pompayı kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Püskürtme makinesi deposunun en üst kısmında bulunan ve hortum bağlantı parçasını filtre muhafazasından gelen büyük hortuma sabitleyen tespit elemanını sökün (Şekil 58).

   g033577
  3. Hortumu ve hortum bağlantı parçasını filtre muhafazasından çıkarın (Şekil 58).

  4. Eski emme filtresini depodaki filtre muhafazasından çıkarın (Şekil 59).

   Note: Eski filtreyi atın.

   g033578
  5. Yeni emme filtresini filtre muhafazasının içine takın.

   Note: Filtrenin yerine sıkıca oturduğunu kontrol edin.

  6. Hortumu ve hortum bağlantı parçasını deponun en üst kısmındaki filtre muhafazasıyla hizalayın ve 2 adımında söktüğünüz tespit elemanını kullanarak bağlantı parçasını ve muhafazayı sabitleyin.

  Basınç Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Basınç filtresini değiştirin.
  1. Makineyi düz bir zemine getirin, püskürtme pompasını kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Basınç filtresinin altına bir boşaltma kabı yerleştirin (Şekil 60).

   g033293
  3. Boşaltma tapasını saatin aksi yönünde döndürün ve basınç filtresi çanağından çıkarın (Şekil 60).

   Note: Çanağın tamamen boşalmasını bekleyin.

  4. Çanağı saatin aksi yönünde döndürüp filtre kafasından çıkarın (Şekil 60).

  5. Eski basınç filtresi elemanını yerinden çıkarın (Şekil 60).

   Note: Eski filtreyi atın.

  6. Boşaltma tapasının O-halkasını (çanağın içindedir) ve çanağın O-halkasını (filtre kafasının içindedir) aşınma ve hasara karşı kontrol edin (Şekil 60).

   Note: Tapanın, çanağın veya her ikisinin hasarlı veya aşınmış O-halkalarını değiştirin.

  7. Yeni basınç filtresi elemanını filtre kafasının içine takın (Şekil 60).

   Note: Filtre elemanının filtre kafasına sıkıca oturduğundan emin olun.

  8. Çanağı filtre kafasının üstüne takıp elinizle sıkın (Şekil 60).

  9. Tapayı çanağın içine takıp elinizle sıkın (Şekil 60).

  Nozul Filtresinin Değiştirilmesi

  Note: İş için ihtiyaç duyduğunuz uygun nozul filtresi örgü ebadını belirleyin; bkz. Nozul Ucu Filtresi (İsteğe bağlı) Seçme.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, püskürtme pompasını kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkartın.

  2. Nozulu döner püskürtme başlığından çıkarın (Şekil 61).

   g209504
  3. Eski nozul filtresini çıkarın (Şekil 61).

   Note: Eski filtreyi atın.

  4. Yeni nozul filtresini takın (Şekil 61).

   Note: Filtrenin yerine sıkıca oturduğunu kontrol edin.

  5. Nozulu döner püskürtme başlığının üzerine takın (Şekil 61).

  Pompanın Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Pompa diyaframlarını kontrol edin, gerekiyorsa yenileriyle değiştirin(yetkili bir Toro distribütörüne danışın).
 • Pompa kontrol valflerini kontrol edin, gerekiyorsa yenileriyle değiştirin(yetkili bir Toro distribütörüne danışın).
 • Note: Aşağıdaki makine bileşenleri, kendiliğinden kusurlu olmadıkları sürece kullanıldıkça tükenen bileşenler olarak kabul edilirler ve bu makine için verilen garantinin kapsamına girmezler.

  Yetkili bir Toro distribütöründen, aşağıdaki pompa iç bileşenlerini hasara karşı kontrol etmesini isteyin:

  • Pompa diyaframları

  • Pompa kontrol valfi grupları

  Gerekiyorsa, bileşenleri yenileriyle değiştirin.

  Plastik Kılavuz Burçların Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Plastik kılavuz burçları kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin, park frenini etkinleştirin, pompayı kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Dış boom bölümlerini püskürtme konumuna açın ve ayaklıkları veya kayışları ve kaldırma donanımını kullanarak boom'ları destekleyin.

  3. Boom ağırlığı desteklenmiş durumdayken, kılavuz pimi boom grubuna sabitleyen cıvata ve somunu sökün (Şekil 62).

   g022367
  4. Kılavuz pimi sabitleyen cıvata ve somunu, ardından da pimi sökün (Şekil 62).

  5. Plastik burçlara erişmek için, boom ve kılavuz braket grubunu orta şasiden sökün.

  6. Kılavuz braketin ön ve arka kısımlarındaki plastik burçları söküp inceleyin (Şekil 62).

   Note: Aşınmış veya hasarlı burçları yenileriyle değiştirin.

  7. Plastik burçlara az miktarda yağ sürün ve bunları kılavuz braketin içine takın (Şekil 62).

  8. Delikleri hizalayarak boom ve kılavuz braket grubunu orta şasinin içine takın (Şekil 62).

  9. Kılavuz pimi takın ve 4 adımında söktüğünüz cıvata ve somunla sabitleyin.

  10. Diğer dış boom bölümü için de 2 - 9 arası adımları tekrarlayın.

  Boom'larda Seviye Ayarı Yapma

  Püskürtme konumunda olduklarında sağ ve sol boom bölümlerinin seviyesini ayarlamak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

  1. Boom'ları püskürtme konumuna açın.

  2. Kama ucunu kılavuz pimden sökün (Şekil 63).

   g013780
  3. Boom'u yukarı kaldırın, pimi sökün (Şekil 63) ve boom'u yavaşça yere indirin.

  4. Pimi hasara karşı kontrol edin, gerekiyorsa yenisiyle değiştirin.

  5. Aktüatör çubuğunun düz taraflarına bir anahtar yerleştirerek çubuğu sabitleyin, ardından da delikli çubuğun ayarlanabilmesi için sıkma somununu gevşetin (Şekil 64).

   g014220
  6. Açılmış aktüatörü istediğiniz konuma kısaltmak veya uzatmak için aktüatör çubuğundaki delikli çubuğu döndürün (Şekil 64).

   Note: Çubuğu boom'a monte edebilmek için delikli çubuğu yarım veya tam tur döndürmeniz gerekir.

  7. İstenen konum elde edilince, aktüatörü ve delikli çubuğu sabitlemek için sıkma somununu sıkın.

  8. Kılavuzu aktüatör çubuğuyla hizalamak için boom'u yükseltin.

  9. Boom'u tutarken pimi hem kılavuzdan hem de aktüatör çubuğundan geçirin (Şekil 63).

  10. Pim yerindeyken boom'u serbest bırakın ve pimi daha önce söktüğünüz kamayla sabitleyin.

  11. Gerekiyorsa bu işlemi her bir aktüatör çubuğu yatağı için tekrarlayın.

  Temizlik

  Important: Makineyi temizlemek için tuzlu veya geri kazanılmış su kullanmayın.

  Akış Ölçerin Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Akış ölçeri temizleyin.(ıslatılabilir tozlar kullanıyorsanız daha sık temizlik yapın).
  1. Tüm püskürtme sistemini duru suyla iyice yıkayıp boşaltın.

  2. Akış ölçeri püskürtme makinesinden çıkarın ve temiz suyla yıkayın.

  3. Yukarı akış tarafındaki tespit halkasını sökün (Şekil 65).

   g012934
  4. Metal talaşlarını ve varsa ıslatılabilir toz kalıntılarını gidermek için türbini ve türbin göbeğini temizleyin.

  5. Türbin kanatlarını aşınmaya karşı kontrol edin.

   Note: Türbini elinizde tutup çevirin. Çok küçük bir sürtünmeyle serbestçe dönebilmelidir. Aksi takdirde yenisiyle değiştirin.

  6. Akış ölçeri monte edin.

  7. Türbinin serbestçe döndüğünü kontrol etmek için düşük basınçlı (50 kPA veya 5 psi) bir hava jeti kullanın.

   Note: Türbin serbestçe dönmüyorsa türbin göbeğinin dibindeki altıgen saplamayı türbin serbestçe dönebilene kadar 1/16 tur gevşetin.

  Püskürtme Makinesi Valflerinin Temizlenmesi

  Valf Aktüatörünün Çıkarılması

  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, pompayı kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Valf aktüatörünün 3 uçlu konnektörünü püskürtme makinesi kablo demetinin 3 prizli konnektöründen ayırın.

  3. Miktar kontrolü, karıştırma, ana bölüm veya bölüm valfi aktüatörünü manifold valfine sabitleyen tespit elemanını sökün (Şekil 66).

   Note: Tespit elemanını aşağı doğru bastırarak elemanın 2 ayağını sıkın.

   Note: Aktüatörü ve tespit elemanını Valf Aktüatörünün Takılması adımında tekrar takmak üzere saklayın.

   g028237
  4. Aktüatörü manifold valfinden çıkarın.

  Akış Kontrol Manifold Valfinin Çıkarılması

  1. Akış kontrol valfi manifoldunu sabitleyen kelepçe ve contaları sökün (Şekil 67).

   Note: Kelepçe ve contaları Manifoldlu Miktar Kontrol Valfinin Takılması adımında tekrar takmak üzere saklayın.

   g033304
  2. Çıkış bağlantı parçasını akış kontrol valfi manifolduna sabitleyen tespit elemanını sökün (Şekil 68).

   g033313
  3. Akış kontrol valfini valf montaj yuvasına sabitleyen 2 adet flanş başlı cıvata ile 2 adet flanşlı kilit somununu sökün ve valf manifoldunu makineden çıkarın (Şekil 68).

   Note: Gerekiyorsa, akış kontrol valfinin çıkarılmasını kolaylaştırmak için, basınç filtresi kafasının montaj donanımını gevşetin.

  Manifoldlu Karıştırma Valfinin Çıkarılması

  1. Karıştırma valfi manifoldunu (Şekil 69) karıştırma baypas valfine, akış kontrol valfine, ana bölüm valfine ve adaptör bağlantı parçasına (karıştırma-gaz valfi) sabitleyen kelepçe ve contaları sökün.

   Note: Kelepçe ve contaları Manifoldlu Karıştırma Valfinin Takılması adımında tekrar takmak üzere saklayın.

  2. Çıkış bağlantı parçasını karıştırma valfi manifolduna sabitleyen tespit elemanını sökün (Şekil 69).

   g033327
  3. Karıştırma valfini valf montaj yuvasına sabitleyen flanş başlı cıvata ile flanşlı kilit somununu sökün ve valf manifoldunu makineden çıkarın (Şekil 70).

   g033307

  Manifoldlu Ana Bölüm Valfinin Çıkarılması

  1. Ana bölüm valfi manifoldunu (Şekil 71) ana bölüm baypas valfine, karıştırma valfine ve manifoldlu ana bölüm valfine (akış ölçer hortumunun ucundaki) sabitleyen kelepçe ve contaları sökün.

   Note: Kelepçe ve contaları Manifoldlu Ana Bölüm Valfinin Takılması adımında tekrar takmak üzere saklayın.

  2. Çıkış bağlantı parçasını ana bölüm valfi manifolduna sabitleyen tespit elemanını sökün (Şekil 71).

   g033328
  3. Ana bölüm valfini valf montaj yuvasına sabitleyen flanş başlı cıvata ile flanşlı kilit somununu sökün ve valf manifoldunu makineden çıkarın (Şekil 72).

   g033309

  Manifoldlu Bölüm Valfinin Çıkarılması

  1. Bölüm valfi manifoldunu (Şekil 73) bitişikteki bölüm valfine (sol bölüm valfiyse ayrıca redüktör bağlantısına da) sabitleyen kelepçe ve contaları sökün.

   g028236
  2. Çıkış bağlantı parçasını bölüm valfi manifolduna ve valf manifoldunu baypas bağlantı parçasına sabitleyen tespit elemanlarını sökün (Şekil 74).

   g028238
  3. Sağ veya sol bölüm valfleri için, bölüm valf(ler)ini valf montaj yuvasına sabitleyen flanş başlı cıvataları ve flanşlı kilit somunlarını sökün ve valf manifoldlarını makineden çıkarın; orta bölüm valfi için, bölüm valfi manifoldunu makineden çıkarın (Şekil 75).

   g028239

  Manifoldlu Valfin Temizlenmesi

  1. Valf çubuğunu, kapalı konumda olacak biçimde konumlandırın (Şekil 76B).

   g027562
  2. Manifold gövdesinin her iki ucundaki 2 uç kapaklı bağlantı parçası grubunu çıkarın (Şekil 77 ve Şekil 78).

   g028243
   g028240
  3. Valf çubuğunu, bilya açık konumda olacak biçimde konumlandırın (Şekil 76A).

   Note: Valf çubuğu valf akışıyla paralel olunca bilya kayarak dışarı çıkar.

  4. Manifolddaki valf çubuğu yuvasında bulunan yarıklardaki (Şekil 77 ve Şekil 78) valf çubuğu tespit elemanını sökün.

  5. Valf çubuğu tespit elemanını ve valf çubuğu yatağını manifolddan sökün (Şekil 77 ve Şekil 78).

  6. Manifold gövdesine ulaşın ve valf çubuğu grubunu çıkarın (Şekil 77 ve Şekil 78).

  7. Manifoldun içi ile bilyalı valfin, valf çubuğu grubunun, valf çubuğu tespit elemanının ve uç bağlantı parçalarının dışını temizleyin.

  Manifoldlu Valfin Monte Edilmesi

  Operatör tarafından temin edilecek malzeme: Şeffaf silikon gres.

  Important: Valfi monte ederken yalnızca silikon gres kullanın.

  1. Çıkış bağlantı parçası O-halkalarını (sadece bölüm valfi manifoldu), uç kapak O-halkalarını, arka yatak O-halkalarını ve bilyalı yatağı aşınma veya hasara karşı kontrol edin (Şekil 77 ve Şekil 78).

   Note: Hasarlı veya aşınmış O-halkaları veya yatakları değiştirin.

  2. Valf çubuğuna silikon gres sürün ve valf çubuğu yatağının içine yerleştirin (Şekil 77 ve Şekil 78).

  3. Valf çubuğunu ve yatağı manifoldun içine takın ve valf çubuğu ile yatağı valf çubuğu tespit elemanıyla sabitleyin (Şekil 77 ve Şekil 78).

  4. Arka yatak O-halkası ile bilyalı yatağın hizalandığını ve uç kapaklı bağlantı parçasının içine tam oturduğunu kontrol edin (Şekil 77 ve Şekil 78).

  5. Uç kapaklı bağlantı parçası grubunu uç kapaklı bağlantı parçasının flanşı manifold gövdesine temas edene kadar manifold gövdesinin üzerine monte edin (Şekil 77 ve Şekil 78), ardından da uç kapaklı bağlantı parçasını bir 1/8 ila 1/4 tur daha döndürün.

   Note: Bağlantı parçasının ucuna hasar vermemeye özen gösterin.

  6. Bilyayı valf gövdesinin içine takın (Şekil 79).

   Note: Valf çubuğu, bilyalı tahrik yuvasının içine tam oturmalıdır. Valf çubuğu tam oturmuyorsa, bilyanın konumunu ayarlayın (Şekil 79).

   g027565
  7. Valf çubuğu grubunu, valf kapatılacak biçimde döndürün (Şekil 76B).

  8. Diğer uç kapaklı bağlantı parçası grubu için de 4 - 5 arası adımları tekrarlayın.

  Manifoldlu Miktar Kontrol Valfinin Takılması

  1. Miktar kontrol valfi manifoldu ile basınç filtresi kafasının arasına bir conta yerleştirip hizalayın (Şekil 80A).

   Note: Gerekiyorsa, basınç filtresi kafasının montaj donanımını ihtiyaç duyulan boşluk elde edilecek biçimde gevşetin.

   g033311
  2. Miktar kontrol valfi manifoldunu, contayı ve basınç filtresi kafasını flanşlı bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 80A).

  3. Miktar kontrol valfinin flanşları ile karıştırma valfi manifoldunun arasına bir conta yerleştirip hizalayın (Şekil 80A).

  4. Miktar kontrol valfi manifoldunu, contayı ve karıştırma valfi manifoldunu flanşlı bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 80A).

  5. Akış Kontrol Manifold Valfinin Çıkarılması bölümündeki 3. adımda söktüğünüz 2 flanş başlı cıvata ile 2 flanşlı kilit somununu kullanarak miktar kontrol valfini valf montaj yatağına monte edip (Şekil 80A) somunu ve cıvatayı 10 ila 12 N∙m torkla sıkın.

  6. Çıkış bağlantı parçasını akış kontrol valfi manifoldunun dibindeki kaplin bağlantı parçasının üzerine monte edin (Şekil 80B).

  7. Çıkış bağlantı parçasının soketine bir tespit elemanı yerleştirerek çıkış bağlantı parçası kaplin bağlantı parçasını sabitleyin (Şekil 80B).

  8. Basınç filtresi kafasının montaj donanımını gevşettiyseniz, somunu ve cıvatayı 10 ila 12 N∙m torkla sıkın.

  Manifoldlu Karıştırma Valfinin Takılması

  1. Karıştırma valfi manifoldunun flanşını, 1 contayı ve karıştırma baypas valfi flanşını hizalayın (Şekil 81A).

   Note: Gerekiyorsa, ana bölüm valfinin montaj donanımını ihtiyaç duyulan boşluk elde edilecek biçimde gevşetin.

   g033329
  2. Karıştırma baypas valfini, contayı ve karıştırma valfi manifoldunu bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 81A).

  3. Miktar kontrol valfinin flanşları ile karıştırma valfi manifoldunun arasına bir conta yerleştirip hizalayın (Şekil 81B).

  4. Karıştırma valfi manifoldunu ve contayı bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 81B).

  5. Karıştırma valfi manifoldunun flanşları ile ana bölüm valfinin arasına bir conta yerleştirip hizalayın (Şekil 81B).

  6. Karıştırma valfi manifoldunu, contayı ve ana bölüm valfini bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 81B).

  7. Karıştırma valfi manifoldunu ve soketi bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 81C).

  8. Çıkış bağlantı parçasının soketine bir tespit elemanı yerleştirerek uç kapaklı bağlantı parçasını çıkış bağlantı parçasına sabitleyin (Şekil 81C).

  9. Manifoldlu Karıştırma Valfinin Çıkarılması bölümündeki 3. adımda söktüğünüz flanş başlı cıvata ile flanşlı kilit somununu kullanarak karıştırma valfini valf montaj yatağına monte edip somunu ve cıvatayı 1017 ila 1243 N∙m torkla sıkın.

  10. Ana bölüm valfinin montaj donanımını gevşettiyseniz, somunu ve cıvatayı 1978 ila 2542 N∙m torkla sıkın.

  Manifoldlu Ana Bölüm Valfinin Takılması

  1. Ana bölüm valfi manifoldunun flanşını, 1 contayı ve ana bölüm valfi flanşını hizalayın (Şekil 82A).

   g033330
  2. Ana bölüm valfi manifoldunu, contayı ve ana bölüm baypas valfini bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 82A).

  3. Ana bölüm valfi manifoldunun flanşını, contayı ve karıştırma valfi manifoldunu hizalayın (Şekil 82B).

  4. Ana bölüm valfi manifoldunu, contayı ve karıştırma valfi manifoldunu bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 82B).

  5. Ana bölüm valfi manifoldunun flanşını, contayı ve ana bölüm muhafazasını hizalayın (Şekil 82B).

  6. Ana bölüm valfi manifoldunu ve soketi bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 82B).

  7. Çıkış bağlantı parçasının içine bir tespit elemanı yerleştirerek uç kapaklı bağlantı parçasını çıkış bağlantı parçasına sabitleyin (Şekil 82B).

  8. Manifoldlu Ana Bölüm Valfinin Çıkarılması bölümündeki 3. adımda söktüğünüz flanş başlı cıvata ile flanşlı kilit somununu kullanarak karıştırma valfini valf montaj yatağına monte edip somunu ve cıvatayı 1017 ila 1243 N∙m torkla sıkın.

  Manifoldlu Bölüm Valfinin Takılması

  1. Manifoldlu valfin üst uç kapaklı bağlantı parçasını baypas bağlantı parçasının içine sokun (Şekil 83A).

   Note: Gerekiyorsa, baypas bağlantı parçasının montaj donanımını ihtiyaç duyulan boşluk elde edilecek biçimde gevşetin.

   g238558
  2. Baypas bağlantı parçasının soketine bir tespit elemanı yerleştirerek uç kapaklı bağlantı parçasını baypas bağlantı parçasına sabitleyin (Şekil 83A).

  3. Çıkış bağlantı parçasını, manifoldlu valfin alt uç kapaklı bağlantı parçasının üzerine monte edin (Şekil 83A).

  4. Çıkış bağlantı parçasının soketine bir tespit elemanı yerleştirerek uç kapaklı bağlantı parçasını çıkış bağlantı parçasına sabitleyin (Şekil 83A).

  5. Redüktör kaplinin flanşları ile bölüm valfi manifoldunun arasına bir conta yerleştirip hizalayın (Şekil 83B).

  6. Redüktör kaplini, contayı ve bölüm valfi manifoldunu bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 83B).

  7. En soldaki 2 bölüm valfini takarken, 2 bitişik bölüm valfi manifoldunun flanşlarının arasına bir conta yerleştirip hizalayın (Şekil 83B).

  8. 2 bitişik bölüm valfi manifoldunu ve contayı bir kelepçeyle monte edin ve elinizle sıkın (Şekil 83B).

  9. Sağ veya sol boom bölüm valfleri için, Manifoldlu Bölüm Valfinin Çıkarılması bölümündeki 3. adımda söktüğünüz flanş başlı cıvata ile flanşlı kilit somununu kullanarak valfleri valf montaj yatağına monte edip somun ve cıvataları 10 ila 12 N∙m torkla sıkın.

  10. Baypas bağlantı parçasının montaj donanımını gevşettiyseniz, somunu ve cıvatayı 10 ila 12 N∙m torkla sıkın.

  Valf Aktüatörünün Takılması

  1. Aktüatörü manifold valfi ve (Şekil 66) ile hizalayın.

  2. Aktüatörü ve valfi, Valf Aktüatörünün Çıkarılması bölümündeki 3. adımda söktüğünüz tespit elemanıyla sabitleyin.

  3. Valf aktüatörü kablo demetinin 3 uçlu konnektörünü püskürtme makinesi kablo demetinin 3 prizli konnektörüne bağlayın.

  Depolama

  Depolama Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Püskürtme pompasını kapatın.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın (varsa).

   • Tüm hareketin durmasını bekleyin.

   • Makineyi ayarlamadan, bakım yapmadan, temizlemeden veya depoya kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

  • Makineyi veya yakıt kabını asla bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  Püskürtme Sisteminin Hazırlanması

  1. Püskürtme makinesini düz bir zemine konuşlandırın, park frenini etkinleştirin, pompayı kapatın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Motor silindir kapağı kanatlarının ve fan muhafazasının dış kısmındakiler dahil tüm makinedeki kir ve yabancı maddeleri giderin.

   Important: Makineyi, yumuşak bir deterjan ve suyla yıkayabilirsiniz. Makineyi yıkamak için yüksek basınçlı sukullanmayın. Makinenin basınçla yıkanması elektrik sistemine hasar verebilir veya sürtünme noktalarındaki gerekli gresi koparabilir. Kontrol panelinin, özellikle de ışıkların, motorun ve akünün yakınında aşırı su kullanmayın.

  3. Püskürtme sistemini temizleyin; bkz. .

  4. Valf grubundaki bilyalı valfi temizleyin; bkz. Manifoldlu Valfin Temizlenmesi.

  5. Püskürtme sistemini şöyle koşullandırın:

   1. Tatlı su deposunu boşaltın.

   2. Püskürtme sistemini olabildiğince tamamen boşaltmaya çalışın.

   3. Üreticinin talimatlarına uyarak, paslanma önleyici, alkol bazlı olmayan, RV antifriz solüsyonu hazırlayın.

   4. RV antifriz solüsyonunu tatlı su deposuna, püskürtme makinesi deposuna ve makineye takılmışsa isteğe bağlı durulama deposuna ekleyin.

   5. Takılmışsa, isteğe bağlı durulama deposundaki RV antifriz solüsyonunu püskürtme deposunun içine pompalayın.

   6. Püskürtme pompasını birkaç dakika çalıştırarak RV antifrizi tüm püskürtme sisteminde ve varsa takılı püskürtme aksesuarlarında dolaştırın.

    Püskürtme nozullarından RV antifriz solüsyonu püskürtün.

   7. Tatlı su deposunu ve püskürtme sistemini olabildiğince tamamen boşaltmaya çalışın.

  6. Dış boom bölümlerini yükseltmek için boom bölümü kaldırma anahtarlarını kullanın. Bu bölümleri, boom taşıma kızağının içine tamamen ulaşıp "X" taşıma konumunu oluşturana ve bölüm silindirleri tamamen toplanana kadar yükseltin.

   Note: Aktüatör çubuğunun hasar görmemesi için, bölüm silindirlerinin tamamen toplandığından emin olun.

  Servis İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

  1. Frenleri kontrol edin; bkz. Frenlerin Kontrol Edilmesi.

  2. Hava temizleyicisine bakım yapın; bkz. Hava Filtresi Bakımı.

  3. Püskürtme makinesini gresleyin; bkz. Yağlama.

  4. Motor yağını değiştirin; bkz. Motor Yağının Değiştirilmesi.

  5. Lastiklerin hava basıncını kontrol edin; bkz. Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi.

  Motor ve Akünün Hazırlanması

  1. 30 günden uzun depolama için yakıt sistemini şu şekilde hazırlayın:

   1. Depodaki yakıta petrol bazlı yakıt stabilizatörü/koşullandırıcı ekleyin.

    Stabilizatör üreticisinin belirttiği karıştırma talimatlarını uygulayın. Alkol bazlı stabilizatör (etanol veya metanol) kullanmayın.

    Note: Yakıt stabilizatörü/koşullandırıcı, en çok yıl boyunca temiz yakıtla karıştırıldığında etkilidir.

   2. Koşullandırılan yakıtı tüm yakıt sistemine dağıtmak için motoru 5 dakika çalıştırın.

   3. Motoru kapatın, soğumasını bekleyin ve yakıt deposunu boşaltın.

   4. Motoru çalıştırın ve durana kadar çalışmaya bırakın.

   5. Motoru boğun.

   6. Motoru çalıştırın ve tekrar çalışmayana kadar çalışmaya bırakın.

   7. Yakıtı düzgün bir şekilde bertaraf edin. Yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün.

    Important: Stabilizatörü/koşullandırılmış yakıtı 90 günden fazla muhafaza etmeyin.

  2. Bujileri çıkarın ve durumlarını kontrol edin; bkz. Bujilerin Sökülmesi.

  3. Bujiler motordan çıkarılmış haldeyken, buji deliğine 2 yemek kaşığı motor yağı dökün.

  4. Motora marş vermek için elektrikli marş motorunu kullanın ve yağı silindirin içinde dağıtın.

  5. Bujileri takın ve tavsiye edilen torkla sıkın; bkz. Bujilerin Takılması.

   Note: Teli bujilere takmayın.

  6. Aküyü şasiden çıkarın, elektrolit seviyesini kontrol edin ve aküyü sonuna kadar şarj edin; bkz. Aküye Servis Uygulanması.

   Note: Depolama süresince akü kabloları akü uçlarına bağlanmamalıdır.

   Important: 0°C'den düşük sıcaklıklarda donmasını ve hasar görmesini önlemek için akü tam şarjlı durumda olmalıdır. Tam şarjlı bir akü, 4°C'den düşük sıcaklıklarda şarj seviyesini yaklaşık 50 gün boyunca korur. Sıcaklıklar 4°C'yi aşacaksa, aküdeki su seviyesini kontrol edin ve aküyü 30 günde bir şarj edin.

  Makinenin Hazırlanması

  1. Tüm cıvata, somun ve vidaları kontrol edip sıkın. Hasarlı parçaları onarın veya yenisiyle değiştirin.

  2. Tüm püskürtme hortumlarının durumunu kontrol edin, aşınmış veya hasarlı olanları yenileriyle değiştirin.

  3. Tüm hortum bağlantı parçalarını sıkın.

  4. Çizilmiş veya çıplak metal tüm yüzeyleri boyayın. Boyayı, yetkili Toro distribütörünüzden alabilirsiniz.

  5. Makineyi temiz ve kuru bir garajda veya depoda saklayın.

  6. Kontak anahtarını çıkarın ve çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde muhafaza edin.

  7. Makineyi korumak ve temiz tutmak için üzerini örtün.

  Sorun giderme

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Marş motoru marş vermiyor.
  1. Vites seçme kolu Boş vitesten farklı bir viteste.
  2. Elektrik bağlantıları aşınmış veya gevşemiş.
  3. Bir sigorta yanmış veya gevşemiş.
  4. Akü boşalmış.
  5. Emniyet ara kilit sistemi arızalı.
  6. Marş motoru veya marş motoru solenoidi arızalanmış.
  7. Dahili motor bileşenleri tutukluk yapmış.
  1. Fren pedalına basın ve vites seçme kolunu Boş konumuna getirin.
  2. Elektrik bağlantılarının iyi kontağa sahip olduklarını kontrol edin.
  3. Sigortayı onarın veya yenisiyle değiştirin.
  4. Aküyü doldurun veya yenisiyle değiştirin.
  5. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  6. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  7. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  Motor marş veriyor fakat çalışamıyor.
  1. Yakıt deposu boş.
  2. Yakıt sisteminde kir, su veya eskimiş/bozuk yakıt var.
  3. Yakıt hattı tıkanmış.
  4. Buji ucunun bağlantısı ayrılmış.
  5. Bir buji hasar görmüş veya kirlenmiş.
  6. Acil kapatma rölesine güç verilmiyor.
  7. Kontak arızalı.
  1. Yakıt deposuna temiz yakıt doldurun.
  2. Yakıt sistemini boşaltıp yıkayın; temiz yakıt ekleyin.
  3. Yakıt sistemini temizleyin veya yenisiyle değiştirin.
  4. Bujiyi bağlayın.
  5. Bujiyi yenisiyle değiştirin.
  6. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  7. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  Motor çalışıyor fakat çalışmaya devam edemiyor.
  1. Yakıt deposu havalandırma deliği tıkanmış.
  2. Yakıt sisteminde kir veya su var.
  3. Yakıt filtresi tıkanmış.
  4. Bir sigorta yanmış veya gevşemiş.
  5. Yakıt pompası arızalanmış.
  6. Karbüratör arızalanmış.
  7. Gevşemiş kablolar veya zayıf bağlantılar var.
  8. Silindir kapağı contası kırılmış.
  1. Yakıt kapağını değiştirin.
  2. Yakıt sistemini boşaltıp yıkayın; temiz yakıt ekleyin.
  3. Yakıt filtresini değiştirin.
  4. Sigortayı onarın veya yenisiyle değiştirin.
  5. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  6. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  7. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sıkın.
  8. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  Motor çalışıyor fakat vuruntu yapıyor veya tekliyor.
  1. Yakıt sisteminde kir, su veya eskimiş/bozuk yakıt var.
  2. Buji bağlantı ucu gevşemiş.
  3. Bir buji kırılmış/arızalanmış.
  4. Gevşemiş kablolar veya zayıf bağlantılar var.
  5. Motor hararet yapıyor.
  1. Yakıt sistemini boşaltıp yıkayın; temiz yakıt ekleyin.
  2. Buji ucunu bağlayın.
  3. Bujiyi yenisiyle değiştirin.
  4. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sıkın.
  5. Motor Hararet Yapıyor bölümündeki neden ve çözümleri inceleyin.
  Motor rölantide çalışamıyor.
  1. Yakıt deposu havalandırma deliği tıkanmış.
  2. Yakıt sisteminde kir, su veya eskimiş/bozuk yakıt var.
  3. Bir buji hasar görmüş veya kırılmış/bozulmuş.
  4. Karbüratör rölanti kanalları tıkalı.
  5. Rölanti devri ayar vidası hatalı ayarlanmış.
  6. Yakıt pompası arızalanmış.
  7. Düşük sıkıştırma var.
  8. Hava filtresi elemanı kirli.
  1. Yakıt kapağını değiştirin.
  2. Yakıt sistemini boşaltıp yıkayın; temiz yakıt ekleyin.
  3. Bujiyi yenisiyle değiştirin.
  4. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  5. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  6. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  7. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  8. Elemanı temizleyin veya yenisiyle değiştirin.
  Motor hararet yapıyor.
  1. Karterdeki yağ seviyesi yanlış.
  2. Aşırı yüklenme var.
  3. Hava emiş ızgaraları kirli.
  4. Motor fan muhafazasının altındaki soğutma kanatları ve hava kanalları ve/veya döner hava emiş ızgarası tıkanmış.
  5. Yakıt karışımı zayıf.
  1. Tam işaretine kadar doldurun veya boşaltın.
  2. Yükü azaltın, yürüme hızını düşürün.
  3. Her kullanımda temizleyin.
  4. Her kullanımda temizleyin.
  5. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  Motor güç kaybediyor.
  1. Karterdeki yağ seviyesi yanlış.
  2. Hava filtresi elemanı kirli.
  3. Yakıt sisteminde kir, su veya eskimiş/bozuk yakıt var.
  4. Motor hararet yapmış.
  5. Bir buji hasar görmüş veya kirlenmiş.
  6. Yakıt deposu havalandırma bağlantı parçasındaki havalandırma deliği tıkalı.
  7. Düşük sıkıştırma var.
  1. Tam işaretine kadar doldurun veya boşaltın.
  2. Temizleyin veya yenisiyle değiştirin.
  3. Yakıt sistemini boşaltıp yıkayın; temiz yakıt ekleyin.
  4. Motor Hararet Yapıyor bölümündeki neden ve çözümleri inceleyin.
  5. Bujiyi yenisiyle değiştirin.
  6. Yakıt kapağını değiştirin.
  7. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  Anormal titreşim veya ses var.
  1. Motor montaj cıvataları gevşek.
  2. Motorda bir sorun var.
  1. Motor montaj cıvatalarını sıkın.
  2. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  Motorun durması veya boğulması nedeniyle makine çalışamıyor veya her iki yöne doğru da çok ağır hareket edebiliyor.
  1. Park freni etkin.
  1. Park frenini bırakın.
  Makine her iki yönde de çalışmıyor.
  1. Vites seçme kolu Boş vites konumunda.
  2. Park freni etkin veya park freni serbest bırakılamıyor.
  3. Şanzıman arızalı.
  4. Kontrol bağlantısının ayarlanması veya yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor.
  5. Tahrik mili veya tekerlek göbeği kaması hasarlı.
  1. Frene basın ve vites seçme kolunu herhangi bir vitese alın.
  2. Park frenini serbest bırakın veya bağlantısını kontrol edin.
  3. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  4. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  5. Yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Bir bölüm, püskürtme yapmıyor.
  1. Bölüm valfindeki elektrik bağlantısı kirlenmiş veya kesilmiş.
  2. Yanmış bir sigorta var.
  3. Sıkışmış bir hortum var.
  4. Bir bölüm baypası düzgün ayarlanmamış.
  5. Bölüm valfi hasar görmüş.
  6. Elektrik sistemi hasarlı.
  1. Valfi manuel olarak kapatın. Valfin üzerindeki elektrik konnektörünün bağlantısını ayırın, tüm uçlarını temizleyin, ardından da konnektörü tekrar bağlayın.
  2. Sigortaları kontrol edin ve gerekiyorsa yenileriyle değiştirin.
  3. Hortumu onarın veya yenisiyle değiştirin.
  4. Bölüm baypasını ayarlayın.
  5. Yetkili Servis Merkezine başvurun.
  6. Yetkili Servis Merkezine başvurun.
  Bir bölüm, çalışmıyor.
  1. Bölüm valfi hasar görmüş.
  1. Bölüm valfini dağıtın; Püskürtme Valflerinin Temizlenmesi bölümüne bakın. Tüm parçaları kontrol edin ve hasarlı olanları yenileriyle değiştirin.
  Bir bölüm valfi sızdırıyor.
  1. Bir keçe veya valf yatağı aşınmış veya hasar görmüş.
  1. Valfi dağıtın ve Valf Onarım Setini kullanarak keçeleri değiştirin; yetkili Toro distribütörünüze danışın.
  Bölüm anahtar(lar)ı kapatılınca püskürtme nozulu (nozulları) damlatıyor.
  1. Nozul gövdesi ile kontrol valfi diyaframının arasında kir birikmiş.
  1. Nozul gövdesini ve diyaframı temizleyin; Nozul Gövdesini ve Kontrol Valfi Diyaframını Temizleme bölümüne bakın.
  Bir bölüm etkinleştirilince basınç düşüyor.
  1. Bölüm baypası düzgün ayarlanmamış.
  2. Bölüm valfi gövdesinde bir engel var.
  3. Bir nozul filtresi hasarlı veya tıkanmış.
  1. Bölüm baypasını ayarlayın.
  2. Bölüm valfinin giriş ve çıkış bağlantılarını çıkarın ve varsa engelleyici maddeleri giderin.
  3. Tüm nozulları çıkarıp kontrol edin.
  Bölümler devre dışı bırakıldığında, karıştırma anahtarı Açık konumuna getirilince basınç değişimi oluyor.
  1. Karıştırma baypas valfi kalibre edilmemiş.
  1. Karıştırma baypas valfini kalibre edin.
  Birden fazla bölümle püskürtme yaparken, bir bölümü kapattığınız zaman basınç değişir.
  1. Bölüm baypas valfi, seçilen püskürtme nozulları için kalibre edilmemiş.
  1. Bölüm baypas valfini kalibre edin.
  Püskürtme işinin sonunda, depoda beklenenden fazla sıvı kalıyor.
  1. Sıvı ihtiyacı düzgün hesaplanmamış.
  2. Püskürtme sistemi kalibre edilmemiş.
  1. Uygulama miktarı için doğru nozulu seçmek üzere nozul tablosuna bakın.
  2. Bir akış kalibrasyonu ve hız kalibrasyonu gerçekleştirin.
  Püskürtme işi devam ederken püskürtme deposundaki sıvı beklenmedik şekilde bitiyor.
  1. Sıvı ihtiyacı düzgün hesaplanmamış.
  2. Püskürtme sistemi kalibre edilmemiş.
  1. Uygulama miktarı için doğru nozulu seçmek üzere nozul tablosuna bakın.
  2. Bir akış kalibrasyonu ve hız kalibrasyonu gerçekleştirin.

  Şematik

  Püskürtme Sistemi Şeması

  g028078