ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์นี้คือเครื่องตัดหญ้าใบมีดพวงแบบนั่งขับ ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าบนสนามที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเป็นหลัก การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับความปลอดภัย เอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 ระบุตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้มือถือสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียลได้ (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ

g233264

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลและองค์ประกอบบางส่วนของไอเสียมีสิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด และอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

แท่นแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมีตะกั่วและสารประกอบตะกั่วเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ล้างมือหลังจากหยิบจับ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาตามมาตรฐาน EN ISO 5395 และ ANSI B71.4-2017 และสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว เมื่อคุณทำตามขั้นตอนการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่อง

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์โดยเด็ดขาด

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้เครื่องตัดหญ้าหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากตำแหน่งผู้ใช้งาน รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decal106-6755
decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal131-2046
decal119-9346
decalbatterysymbols
decal136-8506
decal136-8505
decal133-8062
decal139-2728
decal115-8156
decal139-6493

การตั้งค่า

การติดตั้งโรลบาร์

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

โรลบาร์1
สลักเกลียว (½ x 3¾ นิ้ว)4
น็อตมีบ่า (½ นิ้ว)4
 1. ถอดส่วนรองรับลังด้านบนจากลัง

 2. ถอดโรลบาร์จากลัง

 3. ถอดสลักเกลียว 3 ตัวที่ยึดฝาปิดข้างขวาเข้ากับอุปกรณ์ และถอดฝาปิดข้างออก

 4. ถอดสลักเกลียว 2 ตัวที่ยึดโครงยึดแผงฟิวส์เข้ากับโครงยึด ROPS ตามที่แสดงใน รูป 3

  g233711
 5. เรียงโครงยึดแผงฟิวส์บนโครงยึด ROPS ด้านขวา และใช้สลักเกลียว 4 ตัว (½ x 3-¾ นิ้ว) และน็อตมีบ่า 4 ตัว (½ นิ้ว) ติดตั้งโรลบาร์เข้าในโครงยึด ROPS ที่แต่ละด้านของอุปกรณ์

 6. ขันสลักเกลียวจนได้แรงบิด 136 ถึง 149 นิวตันเมตร (100 ถึง 110 ฟุตปอนด์)

 7. ใช้สลักเกลียว 3 ตัวที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้ยึดฝาปิดข้างขวาเข้ากับอุปกรณ์

การติดตั้งเบาะที่นั่ง

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ชุดที่นั่ง (ต้องสั่งแยกต่างหาก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro)1

ซื้อเบาะที่นั่งที่คุณต้องการจากตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ โปรดดูคำแนะนำการติดตั้งของชุดที่นั่ง

การติดตั้งสติกเกอร์ซ่อมบำรุงและสติกเกอร์แบบหนีบ

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

สติกเกอร์ซ่อมบำรุง (หมายเลขอะไหล่ 139-2728)1
สติกเกอร์แบบหนีบ (115-8156)1

ติดตั้งสติกเกอร์ซ่อมบำรุง (หมายเลขอะไหล่ 139-2728) และสติกเกอร์แบบหนีบ (หมายเลขอะไหล่ 115-8156) เข้ากับเบาะที่นั่ง โปรดดู รูป 4 สำหรับที่นั่งแบบพรีเมียม (หมายเลขรุ่น 04719) หรือ รูป 5 สำหรับที่นั่งแบบมาตรฐาน (หมายเลขรุ่น 04508)

g291701
g291702

การติดตั้งพวงมาลัย

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

พวงมาลัย1
น็อตล็อก (1½ นิ้ว)1
แหวน1
ฝาครอบพวงมาลัย1
 1. เลื่อนพวงมาลัยลงในเพลาพวงมาลัย (รูป 6)

  g010834
 2. เลื่อนแหวนลงในเพลาพวงมาลัย (รูป 6)

 3. ยึดพวงมาลัยเข้ากับเพลาให้แน่นด้วยน็อตล็อกและขันน็อตจนได้แรงบิด 27 ถึง 34 นิวตันเมตร (20 ถึง 26 ฟุตปอนด์) (รูป 6)

 4. ติดตั้งฝาครอบเข้ากับพวงมาลัยและยึดด้วยสลักเกลียว 6 ตัว (รูป 6)

การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ โปรดดู การชาร์จแบตเตอรี่

การติดตั้งตะขอตะกร้าหญ้า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ตะขอตะกร้าหญ้า6
สลักเกลียวมีบ่า12

ติดตั้งตะขอตะกร้าหญ้า 6 ตัวที่ปลายของบาร์แขนระบบกันสะเทือนโดยใช้สลักเกลียวมีบ่า 12 ตัว (รูป 7)

g015492

การติดตั้งชุดตัดหญ้า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

เกจบาร์1
ชุดตัดหญ้า (ซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro)3
ตะกร้าหญ้า3
ชุดถ่วงน้ำหนักมอเตอร์ใบมีดพวงไฟฟ้า3
สกรูหัวจม6
โอริง3
 1. เตรียมชุดตัดหญ้าสำหรับติดตั้ง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

 2. ทาจาระบีที่เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของประกับเพลา

 3. ติดตั้งโอริงเข้ากับมอเตอร์ใบมีดพวงแต่ละชุดตามที่แสดงใน รูป 8

  g256064
 4. ติดตั้งชุดถ่วงน้ำหนักมอเตอร์ใบมีดพวงไฟฟ้า โปรดดู การติดตั้งน้ำหนักถ่วงไฟฟ้า

 5. ติดตั้งชุดตัดหญ้า โปรดดู การติดตั้งชุดตัดหญ้า

การตั้งค่าคุณสมบัติ Clip-Control

อุปกรณ์มีคุณสมบัติ Clip-Control ที่จะปรับความเร็วของใบมีดพวงให้เข้ากับความเร็วของอุปกรณ์เพื่อให้เล็มหญ้าได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัดหญ้าได้เรียบสม่ำเสมอ มีคุณภาพ และสนามหลังตัดดูสวยงามเป็นผืนเดียวกัน คุณสมบัติ Clip-Control จะปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการกำหนดค่าและเปิดใช้งานคุณสมบัติ โปรดดู การตั้งค่าคุณสมบัติ Clip-Control

การเพิ่มน้ำหนักท้าย

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ชุดน้ำหนักถ่วง หมายเลขชิ้นส่วน 121-6665 (จำหน่ายแยก) หมายเหตุ: ชุดอุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งด้วยชุดระบบขับเคลื่อน 3 ล้อ1

อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐาน EN ISO 5395:2013 และ ANSI B71.4-2017 เมื่อติดตั้งกับชุดน้ำหนักถ่วง หมายเลขชิ้นส่วน 121-6665

Note: หากอุปกรณ์ติดตั้งกับชุดระบบขับเคลื่อน 3 ล้อ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 5395:2013 และ ANSI B71.4-2017

การติดตั้งชุดแผงกั้น CE

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ชุดแผงกั้น CE ―หมายเลขชิ้นส่วน 04443 (จำหน่ายแยก)1

ติดตั้งชุดแผงกั้น CE โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้งของชุดแผงกั้น CE สำหรับรถตัดหญ้า Greensmaster 3420 TriFlex

การติดเครื่องหมาย CE

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

สติกเกอร์คำเตือน (หมายเลขอะไหล่ 136-8505)1
สติกเกอร์เครื่องหมาย CE1
สติกเกอร์ปีที่ผลิต1

หากคุณใช้อุปกรณ์นี้ในประเทศที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน CE ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้หลังจากติดตั้งชุดแผงกั้นเข้ากับอุปกรณ์:

 • ติดสติกเกอร์คำเตือน CE (หมายเลขอะไหล่ 136-8505) ทับสติกเกอร์คำเตือนเดิม (หมายเลขชิ้นส่วน 136-8506) รูป 9 แสดงตำแหน่งสติกเกอร์คำเตือน

  g235881
 • ติดสติกเกอร์เครื่องหมาย CE ที่โครงใต้ด้านหน้าของเบาะที่นั่ง (รูป 10)

  g233420
 • ติดสติกเกอร์ปีที่ผลิตใกล้กับป้ายหมายเลซีเรียล (รูป 11)

  g271539

การลดแรงดันลมยาง

ลมยางจะแข็งกว่าปกติมาจากโรงงานเพื่อให้สะดวกในการขนส่ง ดังนั้นก่อนสตาร์ทอุปกรณ์ ควรปล่อยแรงดันลมจนได้ระดับที่เหมาะสม โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

การขัดเบรก

ขัดเบรก โปรดดู การขัดเบรก

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g014674

แป้นขับเคลื่อน

แป้นขับเคลื่อน (รูป 13) มี 3 ฟังก์ชัน: เดินหน้า ถอยหลัง และหยุดอุปกรณ์ เหยียบด้านบนของแป้นเพื่อเดินหน้า และเหยียบด้านล่างของแป้นเพื่อถอยหลังหรือเพื่อช่วยเบรกขณะที่เดินหน้า และปล่อยให้แป้นหลับมายังตำแหน่งเกียร์ว่างเพื่อหยุดอุปกรณ์ เพื่อความสบายในการขับขี่ อย่าวางส้นเท้าบนส่วนถอยหลังของแป้นขับเคลื่อนเมื่อคุณขับอุปกรณ์เดินหน้า (รูป 14)

g014603
g005105

ความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น:

 • ความเร็วในการตัดหญ้าขณะเดินหน้า 3.2 ถึง 8 กม./ชม. (2 ถึง 5 ไมล์ต่อชั่วโมง)

 • ความเร็วในการเดินทางสูงสุด 16 กม./ชม. (10 ไมล์ต่อชั่วโมง)

 • ความเร็วในการถอยหลัง 4.0 กม./ชม. (2.5 ไมล์ต่อชั่วโมง)

แป้นล็อกแขนบังคับเลี้ยว

กดแป้น (รูป 13) เพื่อยกหรือลดแขนบังคับเลี้ยวขึ้นหรือลงเพื่อความสบายของผู้ควบคุม จากนั้นปล่อยแป้นเพื่อล็อกแขนให้อยู่กับที่

คันโยกลิ้นเร่ง

คันโยกลิ้นเร่ง (รูป 15) ช่วยให้คุณควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ได้ ดันคันโยกลิ้นเร่งเข้าหาตำแหน่งเร็ว เพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์ ดันเข้าหาตำแหน่งช้า เพื่อลดความเร็วเครื่องยนต์

Note: คุณไม่สามารถดับเครื่องยนต์ด้วยคันโยกลิ้นเร่งได้

g315320

คันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้า

การดันคันควบคุม (รูป 15) ไปข้างหน้าระหว่างการตัดหญ้าจะเป็นการลดชุดตัดหญ้าลงและสตาร์ทใบมีดพวง การดึงคันควบคุมกลับมาจะเป็นการหยุดใบมีดพวงและยกชุดตัดหญ้าขึ้น หากต้องการหยุดใบมีดพวงโดยไม่ยกชุดตัดหญ้า ให้ดึงคันควบคุมเพียงชั่วครู่แล้วปล่อย สตาร์ทใบมีดพวงโดยการดันคันควบคุมไปข้างหน้า

คันโยกควบคุมการทำงาน

คันโยกควบคุมการทำงาน (รูป 15) เลือกการทำงานได้ 2 โหมด และอีกโหมดหนึ่งคือเกียร์ว่าง คุณสามารถเปลี่ยนจากการตัดหญ้ามาเป็นการขนส่ง หรือเปลี่ยนจากการขนส่งเป็นการตัดหญ้า (ไม่ใช่ตำแหน่งเกียร์ว่าง) ขณะที่อุปกรณ์วิ่งอยู่ได้ โดยไม่ทำให้เครื่องตัดหญ้าเสียหาย

 • ตำแหน่งหลัง—ตำแหน่งเกียร์ว่าง ใช้ขณะลับคมใบมีดพวง

 • ตำแหน่งกลาง—ใช้ขณะตัดหญ้า

 • ตำแหน่งหน้า—ใช้ขณะขับขี่อุปกรณ์ไปตามหน้างานต่างๆ

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

เสียบกุญแจลงในสวิตช์ (รูป 15) และบิดตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งสตาร์ทเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยกุญแจทันทีที่เครื่องยนต์สตาร์ท กุญแจจะหมุนกลับไปยังตำแหน่งเปิด บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งหยุด เพื่อดับเครื่องยนต์

คันเบรกมือ

ดึงเบรกมือ (รูป 16) เพื่อทำให้เบรกมือทำงาน ปลดเบรกโดยบีบคันปล่อยที่ด้านล่างของคันเบรก และลดระดับลงมาที่ตำแหล่งปลด ดึงเบรกมือทุกครั้งที่คุณต้องลงจากอุปกรณ์

g027863

การควบคุมของ InfoCenter

การใช้จอแสดงผล LCD InfoCenter

จอแสดงผล LCD InfoCenter แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น สถานะเจเนอเรเตอร์ ความเร็ว และการวินิจฉัยต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และแพ็กแบตเตอรี่ รูป 17 และ รูป 18 แสดงหน้าจอเริ่มต้นและหน้าจอหลักของ InfoCenter คุณสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างหน้าจอเริ่มต้นกับหน้าจอข้อมูลหลักเมื่อใดก็ได้ โดยการกดปุ่ม InfoCenter ปุ่มใดก็ได้ จากนั้นเลือกลูกศรทิศทางที่เหมาะสม

g017946
g017947
 • ความเร็วรอบ/สถานะเครื่องยนต์—แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์

 • บันทึกความขัดข้อง—แสดงว่ามีบันทึกความขัดข้องในปัจจุบันให้ตรวจสอบ

 • สถานะ/แรงดันไฟฟ้าเจเนอเรเตอร์—แสดงแรงดันไฟฟ้าเจเนอเรเตอร์

 • มิเตอร์นับชั่วโมง—แสดงเวลาทั้งหมดที่อุปกรณ์ทำงาน มิเตอร์จะเริ่มทำงานเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่เปิด

 • ความเร็ว PTO—แสดงความเร็ว PTO

 • หัวเทียน—แสดงว่าหัวเทียนทำงานอยู่

 • แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่—แสดงศักยภาพแบตเตอรี่เป็นโวลต์

 • อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น—แสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์เป็น °C หรือ °F

 • สถานะการควบคุมการทำงาน—โหมดขนส่งจะแสดงเป็นกระต่ายและโหมดตัดหญ้าจะแสดงเป็นเต่า

 • ไฟสถานะแรงดันน้ำมันเครื่อง—ไอคอนนี้ปรากฏขึ้นเมื่อแรงดันน้ำมันเครื่องตกลงต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัย

 • ปุ่มเข้าถึง/ย้อนกลับเมนู—กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่เมนู InfoCenter คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อถอยกลับจากเมนูที่ใช้งานอยู่ได้

 • ปุ่มลง—ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนเมนูลง

 • ปุ่มขวา—ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู ซึ่งลูกศรขวาจะระบุเนื้อหาเพิ่มเติม

Note: วัตถุประสงค์ของแต่ละปุ่มอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความต้องการในขณะนั้น แต่ละปุ่มจะติดฉลากไอคอนแสดงฟังก์ชันการทำงานในปัจจุบัน

การใช้เมนู

หากต้องการเข้าถึงระบบเมนู InfoCenter ให้กดปุ่มเข้าถึงเมนูขณะที่อยู่ในหน้าจอหลัก ส่วนนี้พาคุณไปยังเมนูหลัก โปรดดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีในเมนูจากตารางด้านล่าง

เมนูหลัก
รายการเมนูคำอธิบาย
FAULTS (ความขัดข้อง)เมนูความขัดข้องระบุรายการความขัดข้องของอุปกรณ์ล่าสุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูความขัดข้องและข้อมูลที่อยู่ในเมนูดังกล่าว โปรดดูคู่มือซ่อมบำรุงหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro
SERVICE (การซ่อมบำรุง)เมนูการซ่อมบำรุงมีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ชั่วโมงการใช้งาน และตัวเลขอื่นๆ ที่คล้ายกัน
DIAGNOSTICS (การวินิจฉัย)เมนูการวินิจฉัยแสดงรายการสถานะต่าง ๆ ที่อุปกรณ์มีอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถใช้เมนูนี้แก้ไขปัญหาบางอย่างได้ เนื่องจากระบบจะแจ้งว่าการควบคุมอุปกรณ์ส่วนใดที่เปิดและส่วนใดที่ปิดได้อย่างรวดเร็ว
SETTINGS (การตั้งค่า)เมนูการตั้งค่าช่วยให้คุณปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงตัวแปรการกำหนดค่าบนจอแสดงผล InfoCenter
ABOUT (เกี่ยวกับ)เมนูเกี่ยวกับระบุหมายเลขรุ่น หมายเลขซีเรียล และเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
การซ่อมบำรุง 
รายการเมนูคำอธิบาย
HOURSแสดงจำนวนชั่วโมงโดยรวมที่อุปกรณ์ เครื่องยนต์ ใบมีดพวง การลับคม และพัดลมเปิดทำงาน รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีการขนส่งอุปกรณ์ และร้อนเกินไป
COUNTSแสดงจำนวนการอุ่นเครื่องและการสตาร์ทเครื่อง
BACKLAPเปิด/ปิดการลับคมใบมีด (เมื่อเปิดอยู่คุณจะสามารถปิดการลับคมใบมีดได้ด้วยการตั้งค่านี้ หรือโดยการบิดสวิตช์กุญแจ)
การวินิจฉัย
รายการเมนูคำอธิบาย
ENGINE RUNแสดงว่ารายการต่อไปนี้ทำงานอยู่หรือไม่: สตาร์ทหลัก, การทำงานหลัก, คันโยกลดลง, คันโยกยกขึ้น, เกียร์ว่าง, ที่นั่ง หรือเบรกจอด, ทำงาน OK, และ RTR หรือ ETR
GLOWPLUGSแสดงว่ารายการต่อไปนี้ทำงานอยู่หรือไม่: สตาร์ทหลัก, ขีดจำกัดเวลาหมด และหัวเทียน
FANแสดงว่าพัดลมทำงานอยู่หรือไม่ด้วยค่าต่อไปนี้: อุณหภูมิเครื่องยนต์สูง, อุณหภูมิน้ำมันสูง, อุณหภูมิเครื่องยนต์หรือไฮดรอลิกสูง และพัดลมเปิดอยู่
S1–S4ควบคุมการยกขึ้นลงของโซลินอยด์
REELS ENABLEแสดงว่าใบมีดพวงไฟฟ้าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่
การตั้งค่า
รายการเมนูคำอธิบาย
UNITS (หน่วยวัด)ควบคุมหน่วยวัดที่ใช้ใน InfoCenter ตัวเลือกในเมนู ได้แก่ อังกฤษหรือเมตริก 
LANGUAGE (ภาษา)ควบคุมภาษาที่ใช้ใน InfoCenter
LCD BACKLIGHT (แสงพื้นหลังของจอ LCD)ควบคุมความสว่างของจอ LCD
LCD CONTRAST (คอนทราสต์ของจอ LCD)ควบคุมคอนทราสต์ของจอ LCD
PROTECTED MENUS (เมนูที่ได้รับการป้องกัน)ตัวแทนจำหน่าย/วิศวกรสามารถเข้าถึงเมนูที่ได้รับการป้องกันได้โดยการป้อนรหัสผ่าน
PROTECT SETTINGS (การตั้งค่าการป้องกัน)ควบคุมเมนูที่ได้รับการป้องกัน
RESET DEFAULTS (รีเซ็ตค่าเริ่มต้น)รีเซ็ต InfoCenter เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
RAISE DELAY (เวลาหน่วงการยกขึ้น)ควบคุมเวลาหน่วงการยกขึ้นสำหรับชุดตัดหญ้าตรงกลาง
LOWER DELAY (เวลาหน่วงการยกลง)ควบคุมเวลาหน่วงการยกลงสำหรับชุดตัดหญ้าตรงกลาง
TAPOFF DELAY (เวลาหน่วง TAPOFF)ควบคุมเวลาหน่วง Tap-off
REEL SPEED (ความเร็วใบมีดพวง)ควบคุมความเร็วใบมีดพวง
BACKLAP RPM (ความเร็วรอบการลับคมใบมีด)ควบคุมความเร็วรอบการลับคมใบมีด
CLIP CONTROLเปิดคุณสมบัติ Clip-Control อัตโนมัติเปิด/ปิด
BLADE COUNT (จำนวนใบมีด)ตั้งค่าจำนวนใบมีดของแต่ละใบมีดพวง การตั้งค่านี้จำเป็นเฉพาะเมื่อ CLIP CONTROL ตั้งค่าไว้เป็นเปิด
CLIP (FOC)ตั้งค่าการเล็มที่ต้องการ การตั้งค่านี้จำเป็นเฉพาะเมื่อ CLIP CONTROL ตั้งค่าไว้เป็นเปิด
เกี่ยวกับ
รายการเมนูคำอธิบาย
MODELแสดงหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์
SNแสดงหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ 
TEC 5001แสดงรุ่นซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมหลัก
INFOCENTERแสดงรุ่นซอฟต์แวร์ของ InfoCenter
CU1แสดงรุ่นซอฟต์แวร์ของชุดตัดหญ้าเครื่องที่หนึ่ง
CU2แสดงรุ่นซอฟต์แวร์ของชุดตัดหญ้าเครื่องที่สอง
CU3แสดงรุ่นซอฟต์แวร์ของชุดตัดหญ้าเครื่องที่สาม
GENERATORแสดงหมายเลขซีเรียลของเจเนอเรเตอร์
CAN BUSแสดงสถานะบัสการสื่อสารของอุปกรณ์

การปรับเวลาหน่วงการยกขึ้น/ลงของชุดตัดหญ้าตรงกลาง

ปรับเวลาหน่วงการยกขึ้นและลงสำหรับชุดตัดหญ้าตรงกลางด้วย InfoCenter ตามต้องการ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ตามตารางด้านล่าง ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 6 (375 มิลลิวินาที) และได้รับการปรับให้เหมาะกับความเร็วการตัดหญ้า 3.8 ไมล์ต่อชั่วโมง

เลขระดับเวลาหน่วง (วินาที)
10.100
20.150
30.200
40.250
50.300
60.375
70.475
80.600
90.750
100.925

การปรับเวลาหน่วง Tap-off

คุณสมบัติการหน่วงเวลา tap-off ช่วยให้ปิดชุดตัดหญ้าได้โดยไม่ต้องยกขึ้น และคุณสามารถปรับเวลาหน่วงนี้ได้ที่ InfoCenter การตั้งค่าเวลาหน่วงจะแสดงเวลาสูงสุดที่คันโยกยกขึ้น/ลงจะคงอยู่ในตำแหน่งยกขึ้นเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 1 ซึ่งปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อยู่

เลขระดับเวลาหน่วง (วินาที)
1ปิด
20.050
30.100
40.150
50.200
60.250
70.300
80.350
90.400
100.450

การตั้งค่าคุณสมบัติ Clip-Control

อุปกรณ์มีคุณสมบัติ Clip-Control ที่จะปรับความเร็วของใบมีดพวงให้เข้ากับความเร็วของอุปกรณ์เพื่อให้เล็มหญ้าได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัดหญ้าได้เรียบสม่ำเสมอ มีคุณภาพ และสนามหลังตัดดูสวยงามเป็นผืนเดียวกัน คุณสมบัตินี้ปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น กำหนดค่าและเปิดด้วยวิธีดังนี้:

 1. จากเมนูการตั้งค่า เลือก CLIP CONTROL

 2. ตั้งค่า CLIP CONTROL เป็น เปิด

 3. จากเมนูการตั้งค่า เลือกจำนวนใบมีด

 4. ตั้งค่าจำนวนใบมีดให้ตรงกับจำนวนใบมีดในใบมีดพวงแต่ละชุด

 5. จากเมนูการตั้งค่า เลือก CLIP (FOC)

 6. ตั้งค่า CLIP (FOC) เป็นการตั้งค่าการเล็มที่ต้องการ

การตั้งค่าความเร็วใบมีดพวง

คุณสมบัติ Clip Control จะตั้งค่าความเร็วใบมีดพวงให้ตรงกับความเร็วอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกไม่ใช้คุณสมบัติ Clip Control ให้ตั้งค่าความเร็วใบมีดพวงด้วยตัวเองดังนี้:

 1. เลือกความสูงในการตัดตามที่ตั้งค่าชุดตัดหญ้า

 2. เลือกความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นที่เหมาะกับสภาพสนามที่สุด

 3. ใช้กราฟ (รูป 18) สำหรับชุดตัดหญ้า 5, 8, 11, หรือ 14 ใบมีดในการกำหนดการตั้งค่าความเร็วใบมีดพวงที่เหมาะสม

  g014736
 4. หากต้องการตั้งค่าความเร็วใบมีดพวง ให้เปิดเมนูหลักบน InfoCenter แล้วเลื่อนลงไปที่การตั้งค่า

 5. ในเมนูการตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ความเร็วใบมีดพวง และใช้ปุ่ม ± ตั้งค่าความเร็วใบมีดพวงเป็นตัวเลขที่ต้องการ

การตั้งค่ารหัสผ่านการกำหนดค่าอุปกรณ์

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านได้ใน InfoCenter เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้โดยไม่มีรหัสผ่าน: เวลาหน่วงการยกขึ้น, เวลาหน่วงการยกลง, เวลาหน่วง TAP-OFF, ความเร็วใบมีดพวง, ความเร็วรอบการลับคม, CLIP CONTROL, จำนวนใบมีด, และ CLIP (FOC)

 1. จากเมนูการตั้งค่า เลือกการตั้งค่าการป้องกัน

 2. กำหนดการตั้งค่าการป้องกันเป็นเปิด

 3. เมื่อมีการแจ้งเตือน ให้ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก

 4. บิดกุญแจสตาร์ทไปที่ตำแหน่ง ปิด เพื่อบันทึกรหัส

Note: หากคุณลืมรหัสผ่านที่ผู้ใช้ตั้งค่า คุณสามารถขอรหัสผ่านชั่วคราวได้จากตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต

การวินิจฉัยไฟแสดงบันทึกความขัดข้อง

ไอคอนไฟแสดงบันทึกความขัดข้องจะปรากฏบนหน้าจอหลักในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความขัดข้อง เมื่อไอคอนนี้ปรากฏขึ้น จะมีรายการบันทึกรายการใหม่ในเมนูความขัดข้อง ซึ่งคุณหรือตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้ระบุปัญหาได้

หากต้องการทราบรายการความขัดข้อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาตหรือดูคู่มือซ่อมบำรุง

คันปรับเบาะที่นั่ง

คันปรับเบาะที่นั่งอยู่ที่มุมซ้ายหน้าของเบาะที่นั่ง (รูป 20) ช่วยให้คุณปรับเบาะที่นั่งไปข้างหน้าและข้างหลังได้

Note: หากคุณต้องการปรับเบาะที่นั่งเพิ่มเติม คุณสามารถถอดน็อต 4 ตัวที่ยึดรางเลื่อนที่นั่งเข้ากับฐานออกมา แล้วย้ายรางเลื่อนที่นั่งเข้าไปที่รูยึดชุดที่สอง

g193737

วาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน

ปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน (รูป 21) ด้านหลังเบาะที่นั่งและใต้ถังน้ำมัน เมื่อจัดเก็บหรือขนส่งอุปกรณ์บนรถบรรทุกหรือรถพ่วง

g014626

ขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า

ก่อนจะติดตั้ง ถอด หรือทำงานกับชุดตัดหญ้า ให้ตัดการเชื่อมต่อของชุดตัดหญ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ โดยการแยกขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า (รูป 22) ซึ่งอยู่ที่ฐานของโรลบาร์ที่ด้านซ้ายของรถตัดหญ้า เสียบขั้วต่อเข้าด้วยกันก่อนใช้งานอุปกรณ์

g016588

ข้อควรระวัง

หากคุณไม่ได้ตัดไฟจากชุดตัดหญ้า อาจมีคนสตาร์ทชุดตัดหญ้าโดยไม่ตั้งใจ และเป็นผลให้มือและเท้าได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้

ให้แยกขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้าเสมอก่อนทำงานกับชุดตัดหญ้า

Note: ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ความกว้างในการตัด151 ซม. (59.5 นิ้ว)
ความสูงจากพื้นขั้นต่ำ (ที่เส้นกลางของอุปกรณ์)11 ซม. (4.5 นิ้ว)
หน้ายาง (ถึงกึ่งกลางของล้อยาง)128 ซม. (50.5 นิ้ว)
หน้ายาง (ถึงด้านนอกของล้อยาง)154 ซม. (60.5 นิ้ว)
ฐานล้อ119 ซม. (46.9 นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (รวมตะกร้า)249 ซม. (98.0 นิ้ว)
ความกว้างโดยรวม179 ซม. (70.6 นิ้ว)
ความสูงโดยรวม205 ซม. (80.8 นิ้ว)
น้ำหนักสุทธิที่รวมใบมีดพวง 8 ใบมีด766 กก. (1689 ปอนด์)
น้ำหนักสุทธิที่รวมใบมีดพวง 11 ใบมีด770 กก. (1698 ปอนด์)

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถของเครื่องตัดหญ้า โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ห้ามเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนใช้หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์อุปกรณ์ ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก่อนที่จะออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

 • เรียนรู้วิธีหยุดและดับเครื่องอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบว่าตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม สวิตช์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์นิรภัยติดตั้งอยู่และทำงานได้ตามปกติ ใช้งานเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ทำงานได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

 • ก่อนตัดหญ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ใจเสมอว่าชุดตัดหญ้าอยู่ในสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

 • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

 • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

 • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมถังน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

 • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

 • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเชื้อเพลิง

 • ความจุถังน้ำมัน: 22.7 ลิตร (6 แกลลอน)

 • น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ:

  • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้เฉพาะน้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลที่สะอาดและใหม่ซึ่งมีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำ (น้อยกว่า 500 ส่วนในล้านส่วน) หรือต่ำพิเศษ (น้อยกว่า 15 ส่วนในล้านส่วน) อัตราซีเทนขั้นต่ำควรเท่ากับ 40 ซื้อน้ำมันในปริมาณที่คุณจะใช้ได้ภายใน 180 วันเพื่อรับรองว่าน้ำมันใหม่

  • ใช้น้ำมันดีเซลเกรดฤดูร้อน (หมายเลข 2-D) ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) และเกรดฤดูหนาว (หมายเลข 1-D หรือหมายเลข 1-D/2-D ผสม) ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านั้น การใช้น้ำมันเกรดฤดูหนาวในที่ที่อุณหภูมิต่ำทำให้น้ำมันมีจุดวาบไฟและจุดไหลเทในอากาศหนาวต่ำลง ช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายขึ้น และลดการอุดตันของตัวกรองเชื้อเพลิง

   Note: การใช้น้ำมันเกรดฤดูร้อนในที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) ทำให้ปั๊มเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และช่วยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับน้ำมันเกรดฤดูหนาว

  • อุปกรณ์นี้สามารถใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลได้สูงสุดถึง B20 (ไบโอดีเซล 20%, ปิโตรดีเซล 80%) ส่วนของปิโตรดีเซลควรมีซัลเฟอร์ระดับต่ำหรือต่ำพิเศษ ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

   • ส่วนของไบโอดีเซลในเชื้อเพลิงต้องตรงตามข้อกำหนด ASTM D6751 หรือ EN14214

   • ส่วนประกอบเชื้อเพลิงผสมควรเป็นไปตาม ASTM D975 หรือ EN590

   • สีของอุปกรณ์อาจเสียหายได้หากสัมผัสโดนน้ำมันผสมไบโอดีเซล

   • ใช้น้ำมัน B5 (ไบโอดีเซลสัดส่วน 5%) หรือสัดส่วนผสมที่น้อยกว่านี้ในสภาพอากาศหนาวเย็น

   • ตรวจสอบซีล ท่อ ปะเก็นที่สัมผัสกับน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป

   • ตัวกรองเชื้อเพลิงอาจจะอุดตันหลังจากเปลี่ยนไปใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซล

   • ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอดีเซล

การเติมน้ำมัน

 1. ทำความสะอาดรอบๆ ฝาถังน้ำมัน และเปิดออกมา (รูป 23)

  g272992
 2. เติมน้ำมันที่กำหนดลงในถังเชื้อเพลิงจนกระทั่งระดับน้ำมันอยู่ใต้ช่องเติมเชื้อเพลิง 25 มม. (1 นิ้ว) ช่องว่างในถังนี้เผื่อไว้ให้น้ำมันเชื้อเพลิงขยายตัว

  Important: อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป

 3. ปิดฝา

  Note: คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาปิดแน่นหนาแล้ว

 4. เช็ดน้ำมันที่หก

การบำรุงรักษาประจำวัน

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ก่อนสตาร์ทอุปกรณ์ในแต่ละวัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์ขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • ก่อนสตาร์ทเครื่อง ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดจะต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง เบรกมือดึงอยู่ และคุณอยู่ในตำแหน่งใช้งาน

  • อย่าขนส่งผู้โดยสารบนอุปกรณ์

  • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน หากจำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นอยู่ด้วย ต้องใช้ความระมัดระวังและติดตั้งตะกร้าหญ้าบนอุปกรณ์ด้วย

  • ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมบ่อหรืออันตรายที่มองไม่เห็น

  • หลีกเลี่ยงการตัดหญ้าที่ยังเปียก แรงยึดเกาะที่ลดลงอาจทำให้อุปกรณ์ลื่นไถลได้

  • เก็บมือและเท้าให้ห่างจากชุดตัดหญ้า

  • มองไปข้างหลังและมองลงก่อนถอยอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางโล่ง

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • หยุดการทำงานของชุดตัดหญ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  • ชะลอความเร็วลง และขับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังขณะเลี้ยว รวมถึงตอนข้ามถนนและทางเดิน ให้ทางแก่ทางเอกก่อนเสมอ

  • ใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้น ไอเสียมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากสูดหายใจเข้าไป

  • ห้ามปล่อยรถที่ติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ลดชุดตัดหญ้าลงบนพื้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลดชุดตัดหญ้าแล้ว

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีและสภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  ความปลอดภัยของระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS)

  • อย่าถอดส่วนประกอบของ ROPS ออกจากอุปกรณ์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยแน่นหนาและคุณปลดออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

  • คาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอ

  • คอยระมัดระวังสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะเพื่อไม่ให้ชน

  • ดูแลรักษา ROPS ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมการทำงาน โดยตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นครั้งคราวเพื่อหาความเสียหาย และตรวจเช็คตัวยึดให้ยึดแน่นหนา

  • เปลี่ยนส่วนประกอบ ROPS ที่ชำรุดทั้งหมด ห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลง

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  • ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้ คุณต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียง การใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

  • ประเมินสภาพสถานที่เพื่อพิจารณาว่าทางลาดปลอดภัยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์หรือไม่ รวมทั้งสำรวจสถานที่ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

  • ดูคำแนะนำเกี่ยวกับทางลาดด้านล่างสำหรับการใช้งานอุปกรณ์บนทางลาด ก่อนจะใช้งานอุปกรณ์ ควรตรวจสอบสภาพของหน้างานเพื่อประเมินว่าคุณจะใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะดังกล่าวและในบริเวณที่ต้องการได้หรือไม่ สภาพเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์บนพื้นลาดได้

  • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท จอด หรือเลี้ยวอุปกรณ์บนทางลาด หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางอย่างฉับพลัน ให้เลี้ยวช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่แรงยึดเกาะ การเลี้ยว หรือความเสถียรของอุปกรณ์ไม่แน่นอน

  • เคลื่อนย้ายหรือทำสัญลักษณ์อุปสรรคต่างๆ เช่น หลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรืออันตรายอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ หญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้

  • การใช้งานบนหญ้าเปียก บนพื้นลาด หรือบนเนิน อาจส่งผลให้อุปกรณ์สูญเสียการควบคุมได้ ล้อขับที่สูญเสียแรงยึดเกาะอาจส่งผลให้เกิดการไถล และไม่สามารถเบรกหรือเลี้ยวได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานอุปกรณ์ใกล้ทางชัน คลอง ทำนบ อันตรายจากน้ำ หรืออันตรายอื่นๆ อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำฉับพลันได้ หากล้อเกยข้ามขอบทางหรือขอบทางพังทลาย ดังนั้นควรกำหนดพื้นที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์กับอันตรายใดๆ เตรียมไว้

  • ตรวจสอบหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณด้านล่างของทางลาด หากมีอันตรายอยู่ ให้ตัดหญ้าบนทางลาดด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม

  • ถ้าทำได้ ควรวางชุดตัดหญ้าไว้ต่ำลงกับพื้นขณะใช้งานอุปกรณ์บนทางลาด การยกชุดตัดหญ้าขณะใช้งานบนทางลาดอาจทำให้อุปกรณ์ไม่มั่นคงได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานระบบเก็บกวาดหญ้าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพราะเครื่องมือเหล่านี้อาจทำให้สมดุลของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงและทำให้สูญเสียการควบคุมได้

  การเบรกอินอุปกรณ์

  โปรดดูขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและการบำรุงรักษาที่แนะนำระหว่างการเบรกอินในคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

  ใช้เวลาเพียง 8 ชั่วโมงเท่านั้นในการเบรกอินอุปกรณ์เพื่อปรับสภาพในระยะแรก

  เนื่องจากชั่วโมงแรกๆ ของการใช้งานนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ในอนาคต ดังนั้นคุณควรตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด ควรมีการบันทึกและแก้ไขอาการขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า ในระหว่างการเบรกอิน ควรตรวจสอบอุปกรณ์บ่อยๆ เพื่อดูว่ามีน้ำมันรั่วไหล น็อตหลวม หรืออาการผิดปกติอื่นหรือไม่

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  Important: ห้ามใช้น้ำมันสตาร์ทอีเธอร์หรือน้ำมันสตาร์ทประเภทอื่นๆ

  Note: คุณอาจต้องไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิงก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ หากเกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

  • การสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่เป็นครั้งแรก

  • เครื่องยนต์หยุดทำงานเนื่องจากขาดเชื้้อเพลิง

  • มีการบำรุงรักษาส่วนประกอบบของระบบเชื้อเพลิง เช่น เปลี่ยนตัวกรอง ฯลฯ

  โปรดดูคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์

  1. นั่งบนเบาะที่นั่ง ล็อกเบรกมือ ปลดคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้า และดันคันโยกควบคุมการทำงานไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

  2. ถอนเท้าออกจากแป้นขับเคลื่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

  3. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งช้า

  4. เสียบกุญแจเข้ากับสวิตช์ และบิดไปยังตำแหน่งเปิด จับไว้ที่ตำแหน่งเปิดจนกว่าไฟสถานะหัวเทียนดับ (ประมาณ 6 วินาที)

  5. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ท

   Important: เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ร้อนเกินไป อย่าให้สตาร์ทเตอร์ทำงานนานกว่า 10 วินาที หลังจากพยายามสตาร์ทต่อเนื่อง 10 วินาทีแล้ว ให้รอ 60 วินาทีก่อนสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทเตอร์อีกครั้ง

  6. ปล่อยกุญแจเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ท และปล่อยให้กุญแจกลับไปยังตำแหน่งทำงาน

  7. ปล่อยให้เครื่องยนต์อุ่นเครื่องสักครู่ก่อนใช้งาน

   Important: เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นครั้งแรกหรือหลังจากยกเครื่องยนต์ใหม่ ให้ขับอุปกรณ์เดินหน้าและถอยหลังสัก 1 ถึง 2 นาที หักพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาเพื่อเช็คการตอบสนองการบังคับเลี้ยว จากนั้น ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง โปรดดู การดับเครื่องยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันรั่วไหล ชิ้นส่วนที่หลวม หรือการทำงานผิดปกติที่สังเกตได้

  การตรวจสอบอุปกรณ์หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์

  1. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว

  2. ดันคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหน้าครู่หนึ่ง

   ชุดตัดหญ้าควรลดระดับลงมา และใบมีดพวงทั้งหมดควรหมุน

   Note: คันโยกควบคุมการทำงานควรอยู่ในตำแหน่งกลาง (ตัดหญ้า) เพื่อให้ใบมีดพวงทำงานขณะลดชุดตัดหญ้าลง

  3. ดันคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหลัง

   ใบมีดพวงควรหยุดหมุน และชุดตัดหญ้าควรยกขึ้นไปยังตำแหน่งขนส่งจนสุด

  4. ดึงเบรกมือไม่ให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ และเหยียบแป้นขับเคลื่อนที่ตำแหน่งเดินหน้าและถอยหลัง

  5. ทำขั้นตอนข้างต้นต่อไปอีก 1 หรือ 2 นาที ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง ดึงเบรกมือ และดับเครื่องยนต์

  6. ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล และขันข้อต่อไฮดรอลิกให้แน่น หากพบจุดรั่ว

   Note: เมื่ออุปกรณ์ยังใหม่ และแบริ่งและใบมีดพวงแน่นอยู่ อาจจำเป็นต้องใช้คันโยกลิ้นเร่งในตำแหน่งเร็วสำหรับการตรวจสอบนี้ และอาจไม่จำเป็นค้องตั้งค่าลิ้นเร่งเร็วหลังจากทำการเบรกอินแล้ว

   Note: หากยังพบน้ำยารั่วไหล ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro เพื่อขอความช่วยเหลือ และเปลี่ยนชิ้นส่วน ถ้าจำเป็น

   Important: บนซีลมอเตอร์หรือซีลล้ออาจมีรอยน้ำยาอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ซีลต้องมีสารหล่อลื่นเล็กน้อยเพื่อให้ทำงานได้ปกติ

  การดับเครื่องยนต์

  1. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งช้า ดึงคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้ากลับมา และดันคันโยกควบคุมการทำงานไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

  2. บิดกุญแจสตาร์ทไปยังตำแหน่งปิด เพื่อดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออกจากสวิตช์เพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

  3. ปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมันก่อนเก็บอุปกรณ์

  การตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ข้อควรระวัง

  หากสวิตช์อินเทอร์ล็อกนิรภัยขาดหรือชำรุด อุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • อย่าแก้ไขดัดแปลงสวิตช์อินเทอร์ล็อก

  • ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อกเป็นประจำทุกวัน และเปลี่ยนสวิตช์ที่เสียหายก่อนการใช้งานอุปกรณ์

  วัตถุประสงค์ของระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยคือเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้

  ระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์สตาร์ท ยกเว้น:

  • แป้นขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

  • คันโยกควบคุมการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

  ระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ยกเว้น:

  • ปลดเบรกจอดอยู่

  • คุณอยู่ในเบาะที่นั่งของผู้ควบคุม

  • คันโยกควบคุมการทำงานอยู่ในตำแหน่งตัดหญ้าหรือตำแหน่งขนส่ง

  ระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัยจะป้องกันไม่ให้ใบมีดพวงทำงาน ยกเว้นคันโยกควบคุมการทำงานจะอยู่ในตำแหน่งตัดหญ้า

  การตรวจสอบแป้นขับเคลื่อน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ทำการตรวจสอบระบบดังต่อไปนี้เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบอินเทอร์ล็อกทำงานถูกต้อง

  1. นั่งอยู่บนเบาะ ปรับแป้นลากพวงไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง และเข้าเบรกจอด

  2. พยายามเหยียบแป้นขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลัง

   แป้นไม่ควรขยับ ซึ่งแสดงว่าระบบอินเทอร์ล็อกทำงานถูกต้อง แก้ไขปัญหาหากระบบทำงานไม่ถูกต้อง

  การตรวจสอบคันโยกควบคุมการทำงาน

  1. นั่งอยู่บนเบาะ ปรับแป้นลากพวงไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง และเข้าเบรกจอด

  2. ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปที่ทำตำแหน่งตัดหญ้าหรือตำแหน่งขนส่ง แล้วลองสตาร์ทเครื่องยนต์

   เครื่องยนต์ไม่ควรกระตุกหรือสตาร์ท ซึ่งแสดงว่าระบบอินเทอร์ล็อกทำงานถูกต้อง แก้ไขปัญหาหากระบบทำงานไม่ถูกต้อง

  3. นั่งอยู่บนเบาะ ปรับแป้นลากพวงไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง และเข้าเบรกจอด

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์ และดันคันโยกควบคุมการทำงานไปที่ทำตำแหน่งตัดหญ้าหรือตำแหน่งขนส่ง

   เครื่องยนต์ควรดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบอินเทอร์ล็อกทำงานถูกต้อง

   แก้ไขปัญหาหากระบบทำงานไม่ถูกต้อง

  การตรวจสอบสวิตช์ทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม

  1. นั่งอยู่บนเบาะ ปรับแป้นขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง และเข้าเบรกจอด

  2. สตาร์ทเครื่องยนต์

  3. ปลดเบรกมือ ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปที่ตำแหน่งตัดหญ้า แล้วลุกออกจากเบาะที่นั่ง

   เครื่องยนต์ควรดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบอินเทอร์ล็อกทำงานถูกต้อง แก้ไขปัญหาหากระบบทำงานไม่ถูกต้อง

  การตรวจสอบคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้า

  1. นั่งอยู่บนเบาะ ปรับแป้นขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง และเข้าเบรกจอด

  2. สตาร์ทเครื่องยนต์

  3. ดันคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหน้าเพื่อลดชุดตัดหญ้าลงมา ชุดตัดหญ้าควรลดระดับลงมาแต่ไม่เริ่มหมุน

   หากชุดตัดหญ้าเริ่มหมุน แสดงว่าระบบอินเทอร์ล็อกทำงานไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขปัญหาก่อนใช้งานอุปกรณ์

  การขับขี่อุปกรณ์โดยไม่ตัดหญ้า

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดตัดหญ้ายกขึ้นจนสุด

  • โยกคันโยกควบคุมการทำงานไปยังตำแหน่งขนส่ง

  • ใช้เบรกเพื่อชะลอความเร็วอุปกรณ์ขณะลงเนินเพื่อไม่ให้สูญเสียการควบคุม

  • วิ่งบนพื้นขรุขระด้วยความเร็วต่ำเสมอ และขับผ่านบริเวณที่เป็นลูกคลื่นมากด้วยความระมัดระวัง

  • ทำความคุ้นเคยกับความกว้างของอุปกรณ์ อย่าพยายามขับอุปกรณ์ลอดระหว่างวัตถุที่อยู่ชิดกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายและเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์

  การตัดหญ้าสนามกรีน

  Important: หากสัญญาณเตือนการรั่วไหล (หากมีติดตั้งในอุปกรณ์รุ่นของคุณ) ดังขึ้นมา หรือคุณสังเกตพบน้ำมันรั่วขณะตัดหญ้าในสนามกรีนอยู่ ให้ยกชุดตัดหญ้าขึ้นทันที ขับขี่ออกจากสนามกรีน และจอดอุปกรณ์ให้ห่างจากกรีน ตรวจสอบสาเหตุการรั่วไหลและแก้ไขปัญหา

  ก่อนจะตัดหญ้าในสนามกรีน หาพื้นที่โล่งและฝึกใช้ฟังก์ชันการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์ (เช่น การสตาร์ทและหยุดอุปกรณ์ การยกและลดชุดตัดหญ้าขึ้นลง และการเลี้ยว)

  ตรวจสอบหาเศษวัสดุในสนามกรีน ย้ายธงออกจากหลุม และกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการตัดหญ้า ทิศทางการตัดหญ้าควรอิงตามทิศทางการตัดหญ้าก่อนหน้า โดยควรตัดหญ้าสลับทิศทางกับการตัดหญ้าครั้งก่อนหน้า เพื่อให้ใบหญ้าราบกับพื้นน้อยลง ซึ่งจะทำให้ใบหญ้าเข้าไปติดระหว่างใบมีดพวงและใบมีดล่างได้ยากขึ้น

  การตัดหญ้าสนามกรีน

  1. ขับอุปกรณ์เข้าสู่สนามกรีนโดยให้คันโยกควบคุมการทำงานอยู่ในตำแหน่งตัดหญ้า และให้ลิ้นเร่งทำงานที่ความเร็วสูงสุด

  2. เริ่มต้นที่ขอบด้านหนึ่งของสนามกรีน เพื่อให้คุณใช้ขั้นตอนการตัดแบบริบบิ้นได้

   Note: วิธีนี้ทำให้ดินอัดแน่นน้อยที่สุด และทำให้ลวดลายของสนามกรีนเป็นระเบียบสวยงามน่ามอง

  3. ดันคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหน้าในขณะที่ขอบหน้าของตะกร้าหญ้าข้ามขอบด้านนอกของสนามกรีน

   Note: ขั้นตอนนี้จะเป็นการลดระดับชุดตัดหญ้าลงบนสนามและเริ่มสตาร์ทใบมีดพวง

   Important: ชุดตัดหญ้าตรงกลางจะลดระดับลงและยกขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ชุดตัดหญ้าด้านหน้าทำแบบเดียวกัน ดังนั้น คุณควรฝึกกะจังหวะเวลาให้คล่องเพื่อจะได้ลดภาระในการตัดหญ้าเก็บรายละเอียด

   Note: เวลาหน่วงในการยกและลดชุดตัดหญ้าตรงกลางขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก หากน้ำมันไฮดรอลิกเย็นจะส่งผลให้เวลาหน่วงนานขึ้น แต่ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันเพิ่มขึ้น เวลาหน่วงจะสั้นลง

  4. เมื่อเลี้ยวกลับ จะเกิดการซ้อนทับกับการตัดก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

   Note: เพื่อให้อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงบนสนามกรีนและมีระยะห่างจากขอบของแนวตัดก่อนหน้าเท่ากัน ให้กำหนดแนวสายตาประมาณ 1.8 ถึง 3 ม. (6 ถึง 10 ฟุต) ขึ้นมาตรงบริเวณหน้าอุปกรณ์ไปจนถึงขอบของส่วนที่ยังไม่ได้ตัดบนสนามกรีน (รูป 25) รวมขอบด้านนอกของพวงมาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวสายตาด้วย กล่าวคือ ถือพวงมาลัยให้ขอบตรงกับจุดหนึ่ง ที่จะมีระยะห่างเท่าเดิมเสมอจากด้านหน้าของอุปกรณ์

  5. ในขณะที่ขอบหน้าของตะกร้าข้ามขอบของสนามกรีน ให้ดึงคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหลัง และจับให้อยู่กับที่จนกว่าชุดตัดหญ้าทั้งหมดยกขึ้น การทำแบบนี้จะเป็นการหยุดใบมีดพวงและยกชุดตัดหญ้าขึ้น

   Important: ควรกะจังหวะเวลาในขั้นตอนนี้ให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ตัดเข้าบริเวณตะเข็บ แต่ตัดหญ้าบนสนามกรีนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดจำนวนหญ้าที่ต้องตัดตามขอบนอกให้เหลือน้อยที่สุด

  6. เพื่อลดเวลาทำงานและช่วยการกำหนดแนวในการตัดหญ้าแถวถัดไป ให้หักเลี้ยวอุปกรณ์ในทิศทางตรงกันข้ามครู่หนึ่ง จากนั้นหักเลี้ยวไปยังทิศทางของส่วนที่ยังไม่ได้ตัด การเคลื่อนที่แบบนี้คือการเลี้ยวกลับรูปหยดน้ำ (รูป 24) ซึ่งทำให้คุณจัดแนวอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วสำหรับแนวตัดถัดไป

   g229671

   Note: พยายามเลี้ยวให้สั้นที่สุด ยกเว้นกรณีที่ตัดหญ้าในสภาพอากาศอบอุ่น ซึ่งกรณีนี้ควรเลี้ยวให้แนวโค้งกว้างขึ้นเพื่อลดความช้ำของสนาม

   g005116

   Note: พวงมาลัยไม่กลับมายังตำแหน่งเริ่มต้นหลังจากเลี้ยวเสร็จแล้ว

   Important: ห้ามหยุดอุปกรณ์บนสนามกรีนขณะที่ชุดตัดหญ้ากำลังทำงาน เพราะอาจทำให้สนามเสียหายได้ การจอดอุปกรณ์บนสนามกรีนเปียกอาจทิ้งรอยหรือรอยบุ๋มจากล้อได้

  การตัดรอบๆ และเก็บรายละเอียดงานตัด

  1. ปิดท้ายการตัดหญ้าในสนามกรีนโดยการวนตัดขอบนอก เปลี่ยนทิศทางการตัดจากการตัดหญ้าก่อนหน้านี้

   Note: ใช้คันโยกลิ้นเร่งปรับความเร็วอุปกรณ์เมื่อคุณตัดหญ้าขอบนอก ซึ่งจะปรับการตัดเล็มให้เหมาะกับสนามกรีนและอาจลดวงแหวนซ้อนกันได้

   Note: คำนึงถึงสภาพอากาศและสนาม และสลับทิศทางการตัดจากกับการตัดหญ้ารอบที่แล้ว

  2. เมื่อตัดหญ้าขอบนอกเสร็จแล้ว ดันคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหลังเพื่อหยุดใบมีดพวง จากนั้นขับออกจากกรีน เมื่อชุดตัดหญ้าทั้งหมดพ้นจากสนามกรีนแล้ว ให้ยกชุดตัดหญ้าขึ้น

   Note: ขั้นตอนนี้จะช่วยปริมาณลดก้อนหญ้าที่ทิ้งไว้บนสนาม

  3. ปักธงกลับเข้าที่

  4. เทเศษหญ้าออกจากตะกร้าหญ้าก่อนจะขับอุปกรณ์ไปยังสนามกรีนถัดไป

   Note: เศษหญ้าเปียกและหนักทำให้มีตะกร้าหญ้าตึงและเพิ่มน้ำหนักให้กับอุปกรณ์โดยไม่จำเป็น ซึ่งเพิ่มภาระงานให้กับระบบอุปกรณ์ (เช่น เครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิก และเบรก)

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก่อนที่จะออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากชุดตัดหญ้าและระบบขับเคลื่อนเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • ปิดวาล์วเชื้อเพลิงขณะจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

  • ปลดระบบขับเคลื่อนออกจากอุปกรณ์ต่อพ่วงเมื่อคุณเคลื่อนย้ายหรือไม่ใช้อุปกรณ์

  • ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  • บำรุงรักษาและเช็ดทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ตามความจำเป็น

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  ความปลอดภัยในการลากพ่วง

  • ลากพ่วงด้วยอุปกรณ์ที่มีข้อต่อพ่วงออกแบบมาสำหรับการลากพ่วงเท่านั้น อย่าพ่วงอุปกรณ์ที่ถูกลากพ่วงกับบริเวณอื่น ยกเว้นข้อต่อพ่วง

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับขีดจำกัดน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ถูกลากพ่วง และการลากบนทางลาด บนทางลาด น้ำหนักของอุปกรณ์ที่ถูกลากอาจส่งผลทำให้สูญเสียแรงยึดเกาะและการควบคุมได้

  • ห้ามให้เด็กๆ หรือผู้อื่นอยู่ด้านในหรือบนอุปกรณ์ที่ถูกลากพ่วงโดยเด็ดขาด

  • วิ่งช้าๆ และเผื่อระยะห่างสำหรับการหยุดด้วยขณะลากพ่วง

  การตรวจสอบและทำความสะอาดหลังการตัดหญ้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดหลังการตัดหญ้า
 • หลังจากตัดหญ้า ล้างอุปกรณ์ด้วยสายยางให้สะอาดโดยไม่ต้องใช้หัวฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันน้ำสูงเกินไปจนทำให้เกิดการปนเปื้อนและทำความเสียหายต่อซีลและแบริ่ง อย่าล้างอุปกรณ์ในขณะที่เครื่องยนต์ยังอุ่นอยู่หรือล้างจุดต่อไฟฟ้าด้วยน้ำ

  Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างอุปกรณ์

  Important: อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันในการล้างอุปกรณ์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันอาจสร้างความเสียหายให้ระบบไฟฟ้า ทำให้สติกเกอร์ที่สำคัญหลุดหาย หรือล้างจาระบีที่จำเป็นบริเวณจุดเสียดสีออกไป หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไปใกล้กับแผงควบคุม เครื่องยนต์ และแบตเตอรี่

  Important: ห้ามล้างอุปกรณ์ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน การสร้างรถในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ภายในเสียหาย

  หลังจากการทำความสะอาดอุปกรณ์ ให้ดำเนินการดังนี้:

  • ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อตรวจหาน้ำมันไฮดรอลิกรั่วไหล ความเสียหายหรือการสึกหรอที่ส่วนประกอบไฮดรอลิกและกลไก

  • ตรวจสอบความคมของชุดตัดหญ้า

  • หล่อลื่นชุดเพลาเบรกด้วยน้ำมัน SAE 30 หรือพ่นน้ำมันหล่อลื่นเพื่อชะลอการสึกหรอ และช่วยให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจในการตัดหญ้าครั้งต่อไป

  การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อบรรทุกรถขึ้นหรือลงจากรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ใช้ทางลาดแบบเต็มความกว้างเพื่อย้ายอุปกรณ์ขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ผูกยึดอุปกรณ์ให้แน่นหนาด้วยเชือก โซ่ สายเคเบิล หรือสายรัด สายรัดทั้งด้านหน้าและด้านท้ายควรสอดลงและหันออกจากอุปกรณ์ (รูป 26)

   g270390

  การลากอุปกรณ์

  ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถลากอุปกรณ์ได้ไกลสูงสุด 0.4 กม. (1/4 ไมล์)

  Important: อย่าลากอุปกรณ์เร็วกว่า 3 ถึง 5 กม./ชม. (2 ถึง 3 ไมล์ต่อชั่วโมง) เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบขับเคลื่อนเสียหาย หากคุณต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไกลกว่า 0.4 กม. (¼ ไมล์) ให้ขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถพ่วง

  1. หาวาล์วบายพาสบนปั๊มและหมุนวาล์วให้ช่องเป็นแนวตั้ง (รูป 27)

   g014627
  2. ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้ปิดวาล์วบายพาสโดยหมุนเพื่อให้ช่องอยู่ในแนวนอน (รูป 27)

   Important: อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่วาล์วบายพาสเปิดอยู่

  การบำรุงรักษา

  ข้อควรระวัง

  การไม่บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้ระบบทำงานล้มเหลวหรือเสียหายก่อนกำหนด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณหรือคนที่อยู่รอบข้าง

  คอยบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพดีและทำงานอย่างถูกต้องตามที่ระบุในคำแนะนำเหล่านี้

  Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

  Note: ดาวน์โหลดสำเนาผังไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิกได้ฟรี โดยเข้าไปที่ www.Toro.com แล้วค้นหารุ่นรถของคุณจากลิงก์คู่มือในหน้าหลัก

  Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์

  คำเตือน

  หากคุณเสียบกุญแจทิ้งไว้ อาจมีคนสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ตั้งใจและทำให้คุณหรือคนที่อยู่รอบข้างบาดเจ็บได้

  ดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ทและถอดสายไฟจากหัวเทียนก่อนการบำรุงรักษา วางสายไฟไว้ห่างๆ เพื่อไม่ให้สัมผัสกับหัวเทียนโดยไม่ตั้งใจ

  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ปลดชุดตัดหญ้า

   • เข้าเบรกจอด

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • รอให้ชิ้นส่วนเย็นลงก่อนการบำรุงรักษา

  • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับน้ำหนักอุปกรณ์เมื่อต้องทำงานใต้ท้องอุปกรณ์

  • ค่อยๆ ปล่อยแรงดันจากส่วนประกอบที่มีพลังงานสะสมเก็บไว้

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของอุปกรณ์มีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา

  • เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro เท่านั้น อะไหล่ทดแทนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล้อ
 • หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์
 • หลังจาก 10 ชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล้อ
 • หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบความเร็วเครื่องยนต์ (เมื่อเดินรอบเบาและลิ้นเร่งทำงานเต็มที่)
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดหลังการตัดหญ้า
 • ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
 • ระบายน้ำออกจากตัวกรองเชื้อเพลิง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ทำความสะอาดตะแกรงหม้อน้ำทำความสะอาดทุกชั่วโมงหากทำงานในสภาวะที่มีฝุ่นมากหรือสกปรกมาก
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบการสัมผัสกั้นของใบมีดพวงและใบมีดล่าง
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟแบตเตอรี่
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงตัวกรองของระบบกรองอากาศ (ทำบ่อยขึ้นหากใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก)
 • ขันน็อตล้อ
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • อัดจาระบี
 • ทุก 500 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมถังน้ำมันด้วยน้ำมันทางเลือกมาก่อน ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก ตัวกรอง และช่องหายใจถังน้ำมัน
 • ตรวจสอบความเร็วเครื่องยนต์ (เมื่อเดินรอบเบาและลิ้นเร่งทำงานเต็มที่)
 • ตรวจสอบระยะห่างวาล์ว
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 2,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุกปี
 • ขัดเบรก
 • ทุก 2 ปี
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ
 • เปลี่ยนท่ออ่อนเคลื่อนไหว
 • ระบายและล้างระบบหล่อเย็น
 • รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับสัปดาห์:
  จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
  ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อก       
  ตรวจสอบการทำงานของแผงหน้าปัด       
  ตรวจสอบการทำงานของเบรก       
  ตรวจสอบ/เทตัวกรองเชื้อเพลิง/เครื่องแยกน้ำ       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง       
  ทำความสะอาดตะแกรงและหม้อน้ำ       
  ตรวจสอบตัวกรองอากาศ       
  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบระยะห่างระหว่างพวงใบมีดกับใบมีดล่าง       
  ตรวจสอบท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อดูความเสียหาย       
  ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล       
  ตรวจสอบแรงดันลมยาง       
  ตรวจสอบความสูงในการตัด       
  ทำสีที่ชำรุด       
  ล้างอุปกรณ์       

  บันทึกจุดที่เป็นปัญหา

  ตรวจสอบโดย:
  รายการวันที่ข้อมูล
     
     
     
     
     

  การหล่อลื่น

  การอัดจาระบี

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • อัดจาระบี
 • อัดจาระบีด้วยจาระบีลิเธียม No.2

  1. เช็ดจุดอัดจาระบีให้สะอาดเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในแบริ่งหรือบุชชิ่ง (รูป 28)

   g015529
  2. อัดจาระบีเข้าในแบริ่งหรือบุชชิ่งจนกว่าจะมองเห็นจาระบี เช็ดจาระบีส่วนที่เกินมาออก

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  • ดับเครื่องยนต์ก่อนตรวจสอบระดับน้ำมันหรือเติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง

  • อย่าเปลี่ยนความเร็วของตัวควบคุมความเร็วหรือเร่งรอบเครื่องมากเกินไป

  การซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงตัวกรองของระบบกรองอากาศ (ทำบ่อยขึ้นหากใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก)
  • ตรวจสอบตัวเรือนระบบกรองอากาศเพื่อหาความเสียหายที่อาจทำให้อากาศรั่วไหลได้ เปลี่ยนถ้าพบความเสียหาย ตรวจสอบระบบอากาศเข้าทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล ความเสียหาย หรือข้อรัดท่ออ่อนที่หลวม

  • การเปลี่ยนกรองอากาศก่อนถึงเวลาจำเป็นจะเพิ่มโอกาสให้ฝุ่นเข้าสู่เครื่องยนต์มากขึ้นขณะที่ถอดตัวกรองออก

  • ตรวจสอบให้แนใจว่าฝาครอบผนึกเข้ากับตัวเรือนระบบกรองอากาศอย่างถูกต้อง

  1. ปลดสลักที่ยึดฝาครอบระบบกรองอากาศเข้ากับตัวเรือนระบบกรองอากาศ (รูป 29)

   g014614
  2. ถอดฝาครอบจากตัวเรือนระบบกรองอากาศ

  3. ก่อนถอดตัวกรอง ใช้ลมเป่าแรงดันต่ำ 2.75 บาร์ (40 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว ที่สะอาดและแห้ง) เพื่อช่วยกำจัดสิ่งสกปรกสะสมที่อัดอยู่ระหว่างด้านนอกของตัวกรองขั้นต้นกับกล่องตัวกรอง การทำความสะอาดขั้นตอนนี้ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ท่อไอดีเมื่อคุณถอดตัวกรองขั้นต้นออก

   Important: หลีกเลี่ยงการใช้ลมแรงดันสูง เพราะอาจดันฝุ่นผ่านตัวกรองเข้าในช่องอากาศเข้าได้

  4. ถอดและเปลี่ยนตัวกรองขั้นต้น ดังนี้:

   Important: อย่าทำความสะอาดตัวกรองที่ใช้แล้ว

   1. ตรวจสอบหาความเสียหายจากการขนส่งบนตัวกรองชิ้นใหม่ อย่าใช้ตัวกรองที่ชำรุด

   2. ค่อยๆ ดึงตัวกรองอันเก่าออกมาจากตัวเรือนตัวกรองอย่างระมัดระวังแล้วนำไปทิ้ง

   3. สอดตัวกรองชิ้นใหม่โดยออกแรงกดที่ขอบด้านนอกของตัวกรองเข้ากับบ่าในกล่องตัวกรอง จากนั้นตรวจสอบปลายผนึกของตัวกรองและตัวเรือน

    Important: ห้ามกดบริเวณที่ยืดหยุ่นตรงกลางของตัวกรอง

  5. ทำความสะอาดช่องไล่ฝุ่นที่ในฝาครอบที่ถอดออกได้ ถอดวาล์วช่องระบายออกจากฝาครอบ เช็ดทำความสะอาดร่อง และติดตั้งวาล์วช่องระบายกลับเข้าไป

  6. ปิดฝาครอบโดยให้วาล์วช่องระบายหันลงด้านล่าง โดยวางไว้ประมาณ 5 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาเมื่อมองจากส่วนปลาย

  7. ยึดสลักให้แน่นหนา (รูป 29)

  การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

  การตรวจสอบน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง
 • เครื่องยนต์ส่งมาพร้อมกับน้ำมัน 3.7 ลิตร (3.9 ควอร์ต) (พร้อมตัวกรอง) ในห้องข้อเหวี่ยง แต่คุณต้องตรวจสอบระดับน้ำมันก่อนและหลังการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก

  ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานตามข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • ระดับ API Classification ที่กำหนด: CH-4, CI-4 ขึ้นไป

  • น้ำมันที่ควรใช้: SAE 10W–30

  • น้ำมันทางเลือก: SAE 15W–40

  น้ำมันเครื่องพรีเมียมของ Toro หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย โดยมีความหนืด 10W-30 ดูแคตตาล็อกอะไหล่เพื่อดูหมายเลขชิ้นส่วน

  Note: เวลาที่เหมาะที่สุดในการตรวจสอบน้ำมันเครื่องคือเมื่อเครื่องยนต์เย็น ก่อนที่จะสตาร์ทอุปกรณ์เป็นครั้งแรกของวัน หากเครื่องยนต์ทำงานไปแล้ว ควรรอให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไปยังอ่างน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะตรวจสอบ หากระดับน้ำมันพอดีกับหรืออยู่ต่ำกว่าจุดเติมบนก้านวัด เติมน้ำมันเพื่อให้ระดับน้ำมันถึงขีดเต็มอย่าเติมจนล้น

  Important: รักษาระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างบนเกจน้ำมัน เครื่องยนต์อาจเสียหายหากทำงานโดยมีน้ำมันมากหรือน้อยเกินไป

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  2. ดึงก้านวัดออกและเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าขี้ริ้ว (รูป 31)

   Important: ดึงก้านวัดออกขณะเติมน้ำมันลงในเครื่องยนต์ ขณะเติมน้ำมันเครื่องหรือเติมน้ำมัน ต้องมีช่องว่างระหว่างอุปกรณ์เติมน้ำมันกับช่องเติมน้ำมันในฝาครอบวาล์วตามที่แสดงใน รูป 30 ช่องว่างนี้มีความจำเป็นเพื่อให้อากาศระบายออกมาได้ขณะเติม ซึ่งป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าสู่ช่องระบาย

   g002373
   g014618
  3. ดันก้านวัดลงในท่อจนสุด

  4. ดึงก้านวัดออกจากท่อแล้วตรวจสอบระดับน้ำมัน

   Note: หากน้ำมันเหลือน้อย เปิดฝาเติมจากฝาปิดวาล์ว แล้วค่อยๆ เติมน้ำมันพอให้ระดับน้ำมันเพิ่มถึงขีดเต็มบนก้านวัด เติมน้ำมันช้าๆ และตรวจเช็คระดับน้ำมันบ่อยๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ อย่าเติมจนล้น

  5. ใส่ก้านวัดกลับเข้าที่

  6. สตาร์ทเครื่องยนต์และให้เดินรอบเบา 30 วินาที จากนั้นดับเครื่องยนต์ รอ 30 วินาที จากนั้นทำซ้ำขั้นตอน 2 ถึง 5

  7. ปิดฝาเติมและก้านวัดกลับเข้าที่ให้แน่นหนา

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
  1. ถอดจุกระบาย และปล่อยให้น้ำมันไหลงลงในถาดระบาย เมื่อน้ำมันหยุด ปิดจุกกลับระบายเข้าที่ (รูป 32)

   g014754
  2. ถอดตัวกรองน้ำมันเครื่องออก (รูป 33) ทาน้ำมันสะอาดบางๆ ลงบนปะเก็นตัวกรองใหม่

   g014615
  3. หมุนตัวกรองด้วยมือจนกว่าปะเก็นจะสัมผัสกับอะแดปเตอร์ตัวกรอง จากนั้นขันเพิ่มอีก 1/2 ถึง ¾ รอบ อย่าขันแน่นเกินไป

  4. เติมน้ำมันเครื่องลงในห้องข้อเหวี่ยง โปรดดู การตรวจสอบน้ำมันเครื่อง

  5. ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วให้ถูกต้อง

  การบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิง

  การระบายน้ำออกจากตัวกรองเชื้อเพลิง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ระบายน้ำออกจากตัวกรองเชื้อเพลิง
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบและดับเครื่องยนต์

  2. วางอ่างระบายใต้ตัวกรองเชื้อเพลิง

  3. เปิดจุกระบายบนตัวกรองเชื้อเพลิงประมาณหนึ่งรอบ และระบายน้ำที่สะสมอยู่ (รูป 34)

   g014720
  4. ขันจุกระบายให้แน่นหลังจากระบายน้ำออกแล้ว

   Note: ระบายตัวกรองเชื้อเพลิงลงในภาชนะที่เหมาะสมและทิ้งให้ถูกต้อง เพราะน้ำที่สะสมจะผสมกับน้ำมันดีเซล

  การเปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง/เครื่องแยกน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 500 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
  1. ปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน (รูป 35) ใต้ถังน้ำมัน

   g014626
  2. ทำความสะอาดบริเวณที่ยึดกล่องตัวกรอง (รูป 36)

  3. วางอ่างระบายใต้ตัวกรองเชื้อเพลิง

  4. เปิดจุกระบายของตัวกรอง (รูป 36)

   g014720
  5. คลายสกรูกล่องตัวกรองและทิ้งให้ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น

  6. หมุนตัวกรองด้วยมือจนกว่าปะเก็นจะสัมผัสกับอะแดปเตอร์ตัวกรอง จากนั้นขันเพิ่มอีก ½ ถึง ¾ รอบ

  7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดจุกระบายของตัวกรองแล้ว เปิดวาล์วตัดการจ่ายน้ำมัน

  การตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อต่อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 2 ปี
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันเพื่อเช็คการเสื่อมสภาพ ความเสียหาย หรือข้อต่อหลวม

  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

  • ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก ต่อขั้วบวกก่อน ตามด้วยขั้วลบ

  • ชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่เปิดโล่งที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนต่อหรือตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ สวมใส่ชุดป้องกันและใช้เครื่องมือมีฉนวน

  การถอดแบตเตอรี่

  คำเตือน

  ขั้วแบตเตอรี่หรือเครื่องมือโลหะอาจลัดวงจรกับส่วนประกอบโลหะ และทำให้เกิดประกายไฟได้ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • เมื่อถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่ อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  • อย่าให้เครื่องมือโลหะลัดวงจรระหว่างขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  คำเตือน

  การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้อุปกรณ์และสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ก่อนถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

  1. ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบจากเสาแบตเตอรี่ (รูป 37)

   g253380
  2. ยกฉนวนขึ้น และถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวกออกจากเสาแบตเตอรี่ (รูป 37)

  การเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  คำเตือน

  การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้อุปกรณ์และสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนต่อสายไฟขั้วลบ (สีดำ) เสมอ

  1. เชื่อมต่อสายไฟขั้วบวกเข้ากับแบตเตอรี่ และขันน็อตรัดแบตเตอรี่ให้แน่น (รูป 38)

   g253379
  2. เชื่อมต่อสายไฟขั้วลบเข้ากับแบตเตอรี่ และขันน็อตรัดแบตเตอรี่ให้แน่น (รูป 38)

  การชาร์จแบตเตอรี่

  คำเตือน

  ขั้วแบตเตอรี่หรือเครื่องมือโลหะอาจลัดวงจรกับส่วนประกอบรถที่เป็นโลหะ และทำให้เกิดประกายไฟได้ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • เมื่อถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่ อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  • อย่าให้เครื่องมือโลหะลัดวงจรระหว่างขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์

  1. ถอดแบตเตอรี่ โปรดดู การถอดแบตเตอรี่

  2. ถอดสลักยึดที่ยึดแบตเตอรี่เข้ากับถาด (รูป 39) และยกแบตเตอรี่ออก

   g339469
  3. ต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2 ถึง 4 แอมป์เข้ากับเสาแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงด้วยไฟ 4 แอมป์ หรืออย่างน้อย 4 ชั่วโมงด้วยไฟ 2 แอมป์ จนได้ความถ่วงจำเพาะ 1.250 ขึ้นไปและอุณหภูมิอย่างน้อย 16°C (60°F) โดยให้ทุกเซลล์เกิดก๊าซได้อย่างอิสระ

   คำเตือน

   ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่จะทำให้เกิดก๊าซที่อาจระเบิดได้

   ห้ามสูบบุหรี่ใกล้แบตเตอรี่และ อย่านำประกายไฟและเปลวไฟเข้าใกล้แบตเตอรี่โดยเด็ดขาด

   Important: หากคุณไม่ชาร์จแบตเตอรี่ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลง

  4. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและเสาแบตเตอรี่

  5. วางแบตเตอรี่ลงบนถาดแบตเตอรี่ และยึดให้แน่นด้วยก้านและสลักยึดที่ถอดออกก่อนหน้านี้ (รูป 39)

  6. เชื่อมต่อแบตเตอรี่ โปรดดู การเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  ตำแหน่งฟิวส์

  ฟิวส์ในระบบไฟฟ้าอยู่ใต้เบาะที่นั่ง (รูป 40)

  g195277

  ฟิวส์สำหรับชุดสายไฟใบมีดพวงอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ใต้ฝาปิดข้างขวา ใต้แผงหน้าปัด (รูป 41)

  g028670

  การพ่วงสตาร์ทอุปกรณ์

  หากคุณต้องการพ่วงสตาร์ทอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ขั้วบวกสำรอง (ที่อยู่บนโซลินอยด์สตาร์ทเตอร์) แทนขั้วบวกของแบตเตอรี่ได้ (รูป 42)

  g002735

  การบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

  การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ปรับแรงดันลมยางของทั้ง 3 ล้อ ให้เหมาะกับสภาพสนาม ตั้งแต่ต่ำสุดคือ 83 จนถึงสูงสุด 110 กิโลปาสกาล (12 ถึง 16 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  ตรวจสอบแรงบิดของน็อตล้อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล้อ
 • หลังจาก 10 ชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล้อ
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ขันน็อตล้อ
 • คำเตือน

  หากไม่ขันน็อตล้อด้วยแรงบิดที่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

  ขันขันน็อตล้อจนได้แรงบิดที่ระบุไว้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

  ข้อมูลจำเพาะค่าแรงบิดสำหรับขันน็อตล้อ: 95 ถึง 122 นิวตันเมตร (70 ถึง 90 ฟุตปอนด์)

  Note: เพื่อให้กระจายน้ำหนักได้เท่ากัน ควรขันน็อตล้อเป็นรูปแบบกากบาท

  การปรับระบบส่งกำลังสำหรับตำแหน่งเกียร์ว่าง

  หากอุปกรณ์ขยับเมื่อแป้นควบคุมการขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ให้ทำการปรับกลไกการกลับมายังตำแหน่งเกียร์ว่าง

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วบายพาสปิดอยู่

  2. ยกอุปกรณ์ขึ้นและหนุนโครงอุปกรณ์เอาไว้ให้ล้อด้านหน้าข้างหนึ่งยกขึ้นจากพื้น

   Note: หากอุปกรณ์ติดตั้งชุดขับเคลื่อน 3 ล้อ ให้ยกและขัดล้อหลังด้วย

  3. สตาร์ทเครื่องยนต์ ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งช้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อหน้าที่ยกจากพื้นไม่หมุน

  4. หากล้อหมุน ให้ดับเครื่องยนต์และดำเนินการดังนี้:

   1. คลายน็อตที่ยึดลูกเบี้ยวจานเข้ากับด้านบนของไฮโดรสตัท (รูป 43).

    g014616
   2. ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่างและคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่งช้า สตาร์ทเครื่องยนต์

   3. หมุนลูกเบี้ยวจานจนกระทั่งอุปกรณ์ไม่ขยับอีกไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลัง เมื่อล้อหยุดหมุน ขันน็อตล็อกลูกเบี้ยวจานและการปรับให้แน่น (รูป 43) ยืนยันความถูกต้องในการปรับโดยดันคันโยกลิ้นเร่งมาอยู่ในตำแหน่งช้าและเร็ว

    Note: หากล้อยังหมุนเมื่อปรับลูกเบี้ยวจานจนสุดแล้ว ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro หรือโปรดดูข้อมูลการปรับเพิ่มเติมจากคู่มือซ่อมบำรุง

  การปรับความเร็วในการเดินทาง

  การวิ่งด้วยความเร็วในการเดินทางสูงสุด

  แป้นขับเคลื่อนผ่านการปรับให้มีความเร็วในการเดินทางสูงสุดมาแล้วจากโรงงาน แต่คุณอาจจะต้องปรับเพิ่มเติมหากแป้นเคลื่อนจนสุดก่อนจะสัมผัสกับตัวหยุดแป้น หรือหากคุณต้องการลดความเร็วในการเดินทางลง

  เพื่อให้อุปกรณ์วิ่งด้วยความเร็วในการเดินทางสูงสุด ให้ดันคันโยกควบคุมการทำงานมายังตำแหน่งขนส่ง และเหยียบแป้นขับเคลื่อน หากแป้นแตะกับตัวหยุด (รูป 44) ก่อนที่คุณจะรู้สึกความตึงบนสายเคเบิล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปรับต่อไปนี้:

  g340662
  1. ดันคันโยกควบคุมการทำงานไปที่ตำแหน่งขนส่ง แล้วคลายน็อตล็อกที่ยึดตัวหยุดแป้นเข้ากับแผ่นรองพื้น (รูป 44)

  2. ขันตัวหยุดแป้นจนกระทั่งไม่สัมผัสกับแป้นขับเคลื่อน

  3. ค่อยๆ กดเบาๆ ที่แป้นขับเคลื่อนและปรับตัวหยุดแป้นให้สัมผัสกับก้านแป้น แล้วขันน็อต

   Important: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความตึงบนสายเคเบิลไม่มากเกินไป มิฉะนั้นอายุการใช้งานของสายเคเบิลจะลดลง

  การลดความเร็วในการเดินทาง

  1. กดแป้นขับเคลื่อนและคลายน็อตล็อกที่ยึดตัวหยุดแป้นเข้ากับแผ่นรองพื้น

  2. คลายตัวหยุดแป้นจนกระทั่งคุณได้ความเร็วในการเดินทางที่ต้องการ

  3. ขันน็อตล็อกที่ยึดตัวหยุดแป้นให้แน่น

  การปรับความเร็วในการตัดหญ้า

  ความเร็วในการตัดหญ้ากำหนดไว้ที่ 3.8 ไมล์ต่อชั่วโมงจากโรงงาน

  คุณสามารถปรับความเร็วการเดินหน้าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 8 km/h (0 ถึง 5 ไมล์ต่อชั่วโมง)

  1. คลายน็อตสวมทับบนสลักทรันเนียน (รูป 45)

  2. คลายน็อตที่ทำหน้าที่ยึดล็อกและโครงยึดบนหมุดแป้น

   g014625
  3. หมุนสลักทรันเนียนตามทิศทางของเข็มนาฬิกาเพื่อลดความเร็วในการตัดหญ้าและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วในการตัดหญ้า

  4. ขันน็อตสวมทับบนสลักทรันเนียนและน็อตบนหมุดแป้นเพื่อล็อกการปรับ (รูป 45) ตรวจสอบการปรับและปรับตามที่จำเป็น

  การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

  ความปลอดภัยของระบบหล่อเย็น

  • น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษ ห้ามรับประทาน และเก็บให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  • การระบายน้ำหล่อเย็นที่ร้อนและมีแรงดัน หรือการสัมผัสหม้อน้ำร้อนและชิ้นส่วนรอบๆ อาจทำให้ผิวหนังถูกลวกรุนแรง

   • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถอดฝาหม้อน้ำเสมอ

   • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  การทำความสะอาดตะแกรงหม้อน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดตะแกรงหม้อน้ำทำความสะอาดทุกชั่วโมงหากทำงานในสภาวะที่มีฝุ่นมากหรือสกปรกมาก
 • รักษาความสะอาดของหม้อน้ำและตะแกรงหม้อน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบร้อนเกินไป ตรวจสอบและทำความสะอาดตะแกรงและหม้อน้ำทุกวัน หรือทุกชั่วโมง ถ้าจำเป็น ทำความสะอาดส่วนประกอบเหล่านี้ให้บ่อยขึ้นในสภาวะที่มีฝุ่นมากหรือสกปรกมาก

  1. ถอดตะแกรงหม้อน้ำออก (รูป 46)

   g014613
  2. ดำเนินการจากด้านพัดลมของหม้อน้ำและใช้ลมเป่าหม้อน้ำ

  3. ทำความสะอาดตะแกรงและติดตั้งกลับเข้าที่

  การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • ความจุของระบบหล่อเย็นคือประมาณ 4.6 ลิตร (4.9 ควอร์ตสหรัฐ)

  เติมส่วนผสมน้ำกับสารป้องกันน้ำแข็งตัวเอทิลีนไกลคอลถาวรในสัดส่วน 50/50 ลงในระบบหล่อเย็น ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในช่วงต้นของวันเป็นประจำทุกวันก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์

  ข้อควรระวัง

  หากเครื่องยนต์กำลังทำงานและมีแรงดัน น้ำหล่อเย็นที่ร้อนอาจดันออกมาและลวกผิวหนังได้

  • อย่าเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

  • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  2. ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น (รูป 46 และ รูป 47)

   ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่ระหว่างขีดบนถังเก็บน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่

   g008427
  3. ถ้าน้ำหล่อเย็นเหลือน้อย เปิดฝาถังเก็บน้ำ และเติมส่วนผสมน้ำกับน้ำยาป้องกันการแข็งตัวเอธิลีนไกลคอลถาวรในสัดส่วน 50/50 อย่าเติมจนล้น

  4. ปิดฝาถังเก็บน้ำ

  การบำรุงรักษาเบรก

  การขัดเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • ขัดเบรก
 • เหยียบเบรกให้แน่นและขับอุปกรณ์ด้วยความเร็วในการตัดหญ้าจนกระทั่งเบรกร้อน โดยสังเกตได้จากกลิ่น คุณอาจต้องปรับเบรกหลังจากช่วงเบรกอิน โปรดดู การปรับเบรก

  การปรับเบรก

  หากเบรกหยุดอุปกรณ์ไม่อยู่ขณะที่จอด คุณสามารถปรับเบรกได้โดยใช้ข้อต่อฝากั้นที่อยู่ใกล้กับดรัมเบรก ติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือซ่อมบำรุง

  Note: ขัดเบรกเป็นประจำทุกปี โปรดดู การขัดเบรก

  การบำรุงรักษาสายพาน

  การปรับสายพานอัลเทอร์เนเตอร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานมีความตึงในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ และป้องกันการสึกหรอที่ไม่จำเป็น

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  2. ใช้นิ้วโป้งกดลงบนสายพานที่อยู่ระหว่างรอกด้วยแรงปานกลาง (10 กก.หรือ 22 ปอนด์) สายพานควรเบน 7 ถึง 9 มม. (0.28 ถึง 0.35 นิ้ว) หากไม่เป็นแบบนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับความตึงของสายพาน:

   g014755
   1. คลายสลักที่ยึดอัลเทอร์เนเตอร์เข้ากับเครื่องยนต์และสายปรับ

   2. ตรวจสอบสายพานเพื่อหาการสึกหรอหรือการชำรุด แล้วเปลี่ยนหากสายพานสึกหรอ

   3. ใช้คันโยกที่วางอยู่ระหว่างอัลเทอร์เนเตอร์กับเสื้อสูบ ดึงอัลเทอร์เนเตอร์ออกมาเพื่อให้สายพานมีความตึงที่ถูกต้องแล้วขันสลักให้แน่น

  การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  ความปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก

  • ไปพบแพทย์ทันทีหากโดนน้ำมันฉีดใส่ผิวหนัง น้ำมันที่ฉีดโดนร่างกายจะต้องให้แพทย์ผ่าตัดออกภายในสองถึงสามชั่วโมง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออ่อนน้ำมันไฮดรอลิกและท่อระบบมีสภาพดี และข้อต่อและการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกทั้งหมดแน่นหนาก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบไฮดรอลิก

  • เก็บมือและร่างกายออกห่างจากจุดรั่วรูเข็มหรือหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง

  • ใช้กระดาษลังหรือกระดาษหาจุดรั่วของระบบไฮดรอลิก

  • ระบายแรงดันในระบบไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยก่อนทำงานใดๆ กับระบบไฮดรอลิก

  การซ่อมบำรุงน้ำมันไฮดรอลิก

  Important: ไม่ว่าจะใช้น้ำมันไฮดรอลิกประเภทใด อุปกรณ์ที่ใช้ตัดหญ้าในสนามแฟร์เวย์ ซอยหญ้า หรือใช้ในขณะที่อุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 29°C (85°F) ควรติดตั้งชุดหม้อพักน้ำมันเครื่อง (หมายเลขชิ้นส่วน 117-9314)

  ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  ถังน้ำมันเติมน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงมาแล้วจากโรงงาน ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ: น้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX มีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอนสหรัฐ) หรือถัง 208 ลิตร (55 แกลลอนสหรัฐ)

  Note: อุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันและตัวกรองบ่อยๆ เหมือนกับการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนแบบอื่น

  น้ำมันไฮดรอลิกทางเลือก: หากไม่มีน้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX จัดจำหน่าย คุณสามารถใช้น้ำมันไฮดรอลิกชนิดปิโตรเลียมทั่วไปที่มีข้อมูลจำเพาะตรงกับช่วงที่ระบุไว้สำหรับคุณสมบัติวัสดุต่อไปนี้ทั้งหมดและได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่าใช้น้ำมันสังเคราะห์ ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  Note: Toro ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเท่านั้น

  น้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอชนิดดัชนีความหนืดสูง/จุดไหลเทต่ำ ISO VG 46

  คุณสมบัติวัสดุ: 
   ความหนืด, ASTM D445cSt ที่ 40°C (104°F) 44 ถึง 48
   ดัชนีความหนืด ASTM D2270140 ขึ้นไป
   จุดไหลเท, ASTM D97-37°C ถึง -45°C (-34°F ถึง -49°F)
   ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 หรือ M-2952-S)

  Note: น้ำมันไฮดรอลิกส่วนใหญ่เกือบจะไม่มีสี ทำให้การมองหาจุดรั่วได้ยาก สีย้อมน้ำมันไฮดรอลิกสีแดงมีจัดจำหน่ายเป็นขวดขนาด 20 มล. (0.67 ออนซ์ของเหลว) ซึ่งขวดหนึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับน้ำมันไฮดรอลิก 15 ถึง 22 ลิตร (4 ถึง 6 แกลลอนสหรัฐ) สามารถแจ้งหมายเลขสั่งซื้ออะไหล่ 44-2500 กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  Important: น้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์ชนิดย่อยสลายทางชีวภาพเกรดพรีเมียมของ Toro เป็นน้ำมันสังเคราะห์ชนิดย่อยสลายทางชีวภาพเพียงรุ่นเดียวที่ได้รับการรับรองโดย Toro น้ำมันชนิดนี้เข้ากันได้กับอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ในระบบไฮดรอลิก Toro และเหมาะสำหรับอุณหภูมิการทำงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเข้ากันได้น้ำมันแร่ทั่วไปด้วย แต่เพื่อประสิทธิภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพและสมรรถนะสูงสุด ควรล้างน้ำมันทั่วไปออกจากระบบไฮดรอลิกให้หมดจด น้ำมันมีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอน) หรือถัง 208 ลิตร (55 แกลลอน) จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 • ถังน้ำมันไฮดรอลิกเติมน้ำมันคุณภาพสูงมาแล้วจากโรงงาน ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละวัน อุปกรณ์มีก้านวัดหรือช่องมองพลาสติกสีขาวที่ด้านหน้าของถังน้ำมันไฮดรอลิก (หลังเบาะที่นั่งทางด้านซ้ายของอุปกรณ์) ซึ่งใช้ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันควรอยู่ระหว่างขีดบนช่องหรือขีดของก้านวัด หากไม่เป็นดังนี้ ให้เติมน้ำมันที่เหมาะสม

  โปรดดูขั้นตอนจาก รูป 49

  g014719
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เย็นลงแล้วเพื่อให้น้ำมันเย็น

  2. ตรวจสอบระดับน้ำมันตามลักษณะถังน้ำมัน

   • หากถังน้ำมันมีช่องมอง ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันจากช่องมอง และดำเนินการต่อตามขั้นตอน 5

   • หากถังน้ำมันไม่มีช่องมอง ให้หาก้านวัดที่ด้านบนของถังน้ำมันไฮดรอลิก แล้วดำเนินการต่อตามขั้นตอน 3

  3. ดึงก้านวัดออกและเช็ดให้สะอาดด้วยผ้าขี้ริ้ว จากนั้นขันก้านวัดกลับลงไปในถัง

  4. ดึงก้านวัดออกมาและตรวจสอบระดับน้ำมัน หากน้ำมันอยู่ระหว่างขีดบนก้านวัด แสดงว่ามีน้ำมันเพียงพอแล้ว หากระดับไม่ได้อยู่ระหว่างขีด จะต้องเติมน้ำมันเพิ่ม

  5. เปิดฝาหรือดึงก้านวัดออก (แล้วแต่อุปกรณ์) มาจากถังน้ำมันไฮดรอลิก และค่อยๆ เติมน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงที่เหมาะสมลงในถังจนกว่าระดับน้ำมันขึ้นมาอยู่ระหว่างขีดทั้งสองบนช่องมองหรือบนก้านวัด

  6. ปิดฝาหรือใส่ก้านวัดกลับเข้าที่ และเช็ดน้ำมันที่อาจจะหกออกมาด้านนอก

   Important: ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น

  การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและตัวกรอง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมถังน้ำมันด้วยน้ำมันทางเลือกมาก่อน ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก ตัวกรอง และช่องหายใจถังน้ำมัน
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 2,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก: 25.7 ลิตร (6.8 แกลลอนสหรัฐ)

  หากน้ำมันปนเปื้อน ให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro เป็นผู้ล้างระบบ น้ำมันที่ปนเปื้อนจะดูขุ่นหรือเป็นสีดำเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันสะอาด

  1. ทำความสะอาดบริเวณที่ยึดตัวกรอง (รูป 50) วางอ่างระบายใต้ตัวกรองและถอดตัวกรองออก

   g014619

   Note: หากคุณจะไม่ระบายน้ำมัน ให้ถอดและอุดท่อไฮดรอลิกที่ไปยังตัวกรอง

  2. เติมน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสมลงในตัวกรองที่นำมาเปลี่ยน แล้วหล่อลื่นประเก็นซีล และใช้มือหมุนจนกว่าปะเก็นจะแตะกับหัวตัวกรอง จากนั้นขันเพิ่มอีก ¾ รอบ

  3. เติมถังน้ำมันไฮดรอลิกด้วยน้ำมันไฮดรอลิก โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก และ การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์ และปล่อยให้เดินรอบเบาประมาณ 3-5 นาทีเพื่อให้น้ำมันไหลเวียน และไล่อากาศที่ติดอยู่ในระบบ ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบระดับน้ำมัน

  5. ทิ้งน้ำมันและตัวกรองให้ถูกต้อง

  การตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิกทุกวัน เพื่อเช็คการรั่วไหล ท่อหักงอ ส่วนรองรับการยึดที่หลวม การสึกหรอ ข้อต่อหลวม การเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ และการเสื่อมสภาพจากสารเคมี ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  การบำรุงรักษาชุดตัดหญ้า

  ความปลอดภัยเกี่ยวกับใบมีด

  ใบมีดหรือใบมีดล่างที่สึกหรือเสียหายอาจจะแตกออกได้ และชิ้นส่วนอาจกระเด็นไปโดนตัวคุณหรือผู้อื่น จนอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  • ตรวจสอบเป็นระยะว่าใบมีดหรือใบมีดล่างสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่

  • ใช้ความระมัดระวังขณะที่ตรวจสอบใบมีด สวมใส่ถุงมือและใช้ความระมัดระวังขณะบำรุงรักษาใบมีด ให้เปลี่ยนหรือลับใบมีดเท่านั้น ห้ามยืดหรือเชื่อมใบมีดเด็ดขาด

  • ในอุปกรณ์ที่มีชุดตัดหญ้าหลายชุด ให้ใช้ความระมัดระวังขณะหมุนชุดตัดหญ้า เนื่องจากอาจทำให้ใบมีดพวงในชุดตัดหญ้าอื่นๆ หมุนได้

  การติดตั้งและถอดชุดตัดหญ้า

  Note: เมื่อลับคม ตั้งค่าความสูงในการตัด หรือทำขั้นตอนการบำรุงรักษาอื่นๆ กับชุดตัดหญ้า ให้จัดเก็บมอเตอร์ใบมีดพวงของชุดตัดหญ้าในที่เก็บที่ด้านหน้าของแขนระบบกันสะเทือนเพื่อป้องกันความเสียหาย

  Important: อย่ายกระบบกันสะเทือนไปยังตำแหน่งขนส่งขณะที่มอเตอร์ใบมีดพวงยังอยู่ภายในที่วางในโครงของอุปกรณ์ เพราะอาจทำให้มอเตอร์หรือท่ออ่อนเสียหายได้

  Important: หากคุณต้องการเอียงชุดตัดหญ้า หนุนด้านหลังของชุดตัดหญ้าเพื่อให้น็อตบนสกรูปรับเบดบาร์ไม่วางบนพื้นผิวทำงาน (รูป 51)

  g014596

  การติดตั้งน้ำหนักถ่วงไฟฟ้า

  ยึดน้ำหนักถ่วงไฟฟ้าเข้ากับน้ำหนักถ่วงเดิมด้วยสกรูหัวจม 2 ตัวดังที่แสดงใน รูป 52

  g036342

  การติดตั้งชุดตัดหญ้า

  1. ถอดขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า โปรดดู ขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า

   ข้อควรระวัง

   หากคุณไม่ได้ตัดไฟจากชุดตัดหญ้า อาจมีคนสตาร์ทชุดตัดหญ้าโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสกับมือและเท้าได้

   ให้แยกขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้าเสมอก่อนทำงานกับชุดตัดหญ้า

  2. ยกที่วางเท้าขึ้นและเปิดออกเพื่อให้เข้าถึงตำแหน่งชุดตัดหญ้าตรงกลางได้ (รูป 53)

   ข้อควรระวัง

   ที่วางเท้าอาจหนีบนิ้วได้หากตกลงมายังตำแหน่งปิด

   เก็บนิ้วให้อยู่ห่างจากบริเวณที่วางเท้าขณะที่เปิดอยู่

   g014602
  3. วางชุดตัดหญ้าใต้แขนกันสะเทือนกลาง

  4. หันสลักบนบาร์แขนระบบกันสะเทือนขึ้น (คือเปิดอยู่) (รูป 54) ดันแขนระบบกันสะเทือนลงเพื่อให้บาร์อยู่เหนือบาร์ด้านบนของชุดตัดหญ้า (รูป 55)

   g014609
   g036343
  5. ปิดสลักลงอ้อมบาร์ชุดตัดหญ้า และล็อกเข้าที่ (รูป 54)

   Note: คุณจะได้ยินเสียงคลิกและรู้สึกได้เมื่อล็อกสลักเข้าที่

  6. ทาเพลาสปลายน์ของมอเตอร์ชุดตัดหญ้าด้วยจาระบีที่สะอาด (รูป 56)

  7. ใส่มอเตอร์ที่ด้านซ้ายของชุดตัดหญ้า (จากมุมมองของตำแหน่งคนขับ) และดึงบาร์ยึดมอเตอร์ที่อยู่บนชุดตัดหญ้าไปทางมอเตอร์จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกจากทั้งสองด้านของมอเตอร์ (รูป 56)

   g036122
  8. ยึดตะกร้าหญ้าเข้ากับตะขอตะกร้าบนแขนระบบกันสะเทือน

  9. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับชุดตัดหญ้าตัวอื่น ๆ

  10. ต่อขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า โปรดดู ขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า

  การถอดชุดตัดหญ้า

  1. ถอดขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า โปรดดู ขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า

   ข้อควรระวัง

   หากคุณไม่ได้ตัดไฟจากชุดตัดหญ้า อาจมีคนสตาร์ทชุดตัดหญ้าโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสกับมือและเท้าได้

   ให้แยกขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้าเสมอก่อนทำงานกับชุดตัดหญ้า

  2. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบที่สะอาด ลดชุดตัดหญ้าลงมาที่พื้นจนกระทั่งระบบไฮดรอลิกกันสะเทือนยืดจนสุด ดับเครื่องยนต์ และดึงเบรกมือ

  3. ดันบาร์ยึดมอเตอร์ออกจากช่องบนมอเตอร์ไปทางชุดตัดหญ้า และถอดมอเตอร์ออกจากชุดตัดหญ้า

   g036123
  4. ย้ายมอเตอร์ไปที่ช่องเก็บที่ด้านหน้าของแขนระบบกันสะเทือน (รูป 58)

   g036124

   Note: เมื่อลับคม ตั้งค่าความสูงในการตัด หรือทำขั้นตอนการบำรุงรักษาอื่นๆ กับชุดตัดหญ้า ให้จัดเก็บมอเตอร์ใบมีดพวงของชุดตัดหญ้าในที่เก็บที่ด้านหน้าของแขนระบบกันสะเทือนเพื่อป้องกันความเสียหาย

   Important: อย่ายกระบบกันสะเทือนไปยังตำแหน่งขนส่งขณะที่มอเตอร์ใบมีดพวงยังอยู่ภายในที่วางในโครงของอุปกรณ์ เพราะอาจทำให้มอเตอร์หรือท่ออ่อนเสียหายได้ หากคุณต้องเคลื่อนย้ายรถตัดหญ้าที่ไม่ได้ติดตั้งชุดตัดหญ้า ให้ยึดรถตัดหญ้าเข้ากับแขนระบบกันสะเทือนโดยใช้สายเคเบิล

  5. เปิดสลักบนบาร์แขนระบบกันสะเทือนของชุดตัดหญ้าที่คุณถอดออกมา (รูป 54)

  6. ปลดสลักออกจากบาร์ชุดตัดหญ้า

  7. กลิ้งชุดตัดหญ้าออกมาจากใต้แขนระบบกันสะเทือน

  8. ทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 7 สำหรับชุดตัดหญ้าตัวอื่นๆ ตามที่จำเป็น

  9. ต่อขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า โปรดดู ขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า

  การตรวจสอบการสัมผัสกันของใบมีดพวงกับใบมีดล่าง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบการสัมผัสกั้นของใบมีดพวงและใบมีดล่าง
 • ก่อนใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละวัน ให้ตรวจสอบการสัมผัสกันของใบมีดพวงกับใบมีดล่าง ถึงแม้ว่าคุณภาพของการตัดก่อนหน้านี้จะเป็นที่ยอมรับได้ก็ตาม ใบมีดพวงกับใบมีดล่างจะต้องมีการสัมผัสกับตลอดแนวความยาว โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

  ก่อนตรวจสอบใบมีดพวง ให้ถอดขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้าออก โปรดดู ขั้วต่อตัดไฟชุดตัดหญ้า แล้วต่อกลับเข้าไปเมื่อตรวจสอบเสร็จ

  การลับคมใบมีดพวง

  คำเตือน

  การสัมผัสกับใบมีดพวงหรือชิ้นส่วนเคลื่อนไหวอื่นๆ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

  • เก็บนิ้ว มือ และเสื้อผ้าออกห่างจากใบมีดพวงหรือชิ้นส่วนเคลื่อนไหวอื่น ๆ

  • อย่าพยายามหมุนใบมีดพวงด้วยมือหรือเท้าขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่โดยเด็ดขาด

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ ถอดกุญแจออก และดึงเบรกมือ

  2. เปิดฝาครอบพลาสติกที่ด้านซ้ายของเบาะที่นั่ง

  3. ปรับใบมีดพวงกับใบมีดล่างในตอนเริ่มแรกให้เหมาะสมสำหรับการลับคมบนชุดตัดหญ้าทั้งหมดที่ต้องการจะลับคม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้เดินรอบเบา หากเครื่องยนต์ดับ ให้เพิ่มความเร็วเครื่องยนต์

  5. บนแผงควบคุม InfoCenter ให้เลือกลับคมใบมีด จากเมนูการซ่อมบำรุง

  6. ตั้งค่า ลับคมใบมีด เป็น เปิด

  7. ดึงเมนูหลักขึ้นมา และเลื่อนลงไปที่การตั้งค่า

  8. ในเมนูการตั้งค่า เลื่อนลงมาที่ความเร็วรอบการลับคมใบมีด และใช้ปุ่ม ± เพื่อเลือกความเร็วการลับคมที่ต้องการ

  9. ขณะที่คันโยกควบคุมการทำงานอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง ดันคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหน้าเพื่อเริ่มการลับคมบนใบมีดพวงที่ต้องการ

  10. ทากากเพชรลับคมด้วยแปรงด้ามยาว ห้ามใช้แปรงด้ามสั้น

  11. หากใบมีดพวงหยุดหรือส่ายขณะลับคม ให้เลือกการตั้งค่าความเร็วใบมีดพวงให้สูงขึ้นจนกว่าความเร็วจะคงที่

  12. หากต้องการปรับชุดตัดหญ้าขณะลับคม ปิดการทำงานของใบมีดพวงโดยดันคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหลัง แล้วดับเครื่องยนต์ หลังจากปรับเสร็จแล้ว ให้ทำซ้ำขั้นตอน 4 ถึง 10

  13. ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันนี้กับชุดตัดหญ้าทั้งหมดที่ต้องการลับคม

  14. เสร็จแล้วกลับไปที่ InfoCenter ตั้งค่า ลับคมใบมีดเป็นปิด หรือบิดกุญแจสตาร์ทไปที่ตำแหน่งปิด เพื่อทำให้อุปกรณ์กลับไปที่การตัดเดินหน้า

  15. ล้างกากเพชรลับคมทั้งหมดออกจากชุดตัดหญ้า ปรับระยะใบมีดพวงกับใบมีดล่างของชุดตัดหญ้าตามที่จำเป็น ดันคันควบคุมความเร็วใบมีดพวงของชุดตัดหญ้าไปยังตำแหน่งการตัดหญ้าที่ต้องการ

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  • ดับเครื่องยนต์ ถอดกุญแจ และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บ

  หากคุณต้องการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้เป็นระยะเวลานาน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อนจัดเก็บอุปกรณ์:

  1. โปรดดู ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  2. กำจัดฝุ่นและเศษหญ้าที่สะสมบนอุปกรณ์ออกให้หมด ลับคมใบมีดและใบมีดล่าง ถ้าจำเป็น โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า ทาน้ำยากันสนิมที่ใบมีดล่างและใบมีด อัดจาระบีและน้ำมันหล่อลื่นที่จุดหล่อลื่นทั้งหมด

  3. บล็อกล้อเพื่อไม่ให้ล้อยางต้องรับน้ำหนักใด ๆ

  4. ระบายและเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและตัวกรอง และตรวจสภาพท่อและข้อต่อระบบไฮดรอลิก เปลี่ยนถ้าจำเป็น โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกและตัวกรอง และ การตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิก

  5. ควรระบายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดออกจากถังเชื้อเพลิง เดินเครื่องยนต์จนดับไปเนื่องจากขาดเชื้อเพลิง เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง โปรดดู การเปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง/เครื่องแยกน้ำ

  6. ขณะที่เครื่องยนต์ยังอุ่นอยู่ ระบายน้ำมันออกจากห้องข้อเหวี่ยง เติมน้ำมันใหม่ลงไปใหม่ โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง

  7. กำจัดดินและเศษวัสดุต่างๆ ออกจากกระบอกสูบ ครีบบนหัวกระบอกสูบ และปลอกตัวพ่น

  8. ถอดแบตเตอรี่และชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม เก็บแบตเตอรี่บนชั้นหรือในเครื่อง แต่หากเก็บไว้ในเครื่อง ให้ถอดสายไฟออก จัดเก็บแบตเตอรี่ในสถานที่เย็น เพื่อไม่ให้ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คลายเร็ว

  9. จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและอุ่น ถ้าเป็นไปได้