Inleiding

Deze machine is een zitmaaier met messenkooien bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders in commerciële toepassingen. De machine is voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras op goed onderhouden gazons. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.toro.com voor meer informatie, inclusief veiligheidstips, instructiemateriaal, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Toro dealer. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g279286

Deze handleiding wijst u op mogelijke gevaren en bevat veiligheidswaarschuwingen die u kunt herkennen aan het waarschuwingspictogram (Figuur 2), dat wijst op een gevaar dat ernstig letsel of de dood kan veroorzaken indien u nalaat de voorgeschreven maatregelen te treffen.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Het netsnoer van dit product bevat lood, een stof waarvan bekend is dat deze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kan veroorzaken. Was altijd uw handen nadat u met deze onderdelen in aanraking bent geweest.

Accuklemmen, accupolen en dergelijke onderdelen bevatten lood en loodverbindingen. Van deze stoffen is bekend dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Was altijd uw handen nadat u met deze onderdelen in aanraking bent geweest.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met de EN-norm ISO 5395 (als u de instellingsprocedures voltooit) en B71.4-2017 van het ANSI (American National Standards Institute).

Algemene veiligheid

Dit product kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de machine start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunnen er letsels ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Houd handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen van de machine.

 • Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet naar behoren werken.

 • Hou omstanders en kinderen uit de buurt van het werkgebied. Laat kinderen nooit de machine bedienen.

 • Zet de machine af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

decal115-8226
decal119-9346
decal133-8061
decal137-8037
decal137-8058
decal137-8127
decal137-9712
decal139-5613
decal139-8320
decal139-8321
decal139-8471
decal139-8554
decal137-8052
decal137-9713

Montage

De rolbeugel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Rolbeugelconstructie1
Zeskantbout (⅜" x 1½")8
Moer (⅜")8
 1. Verwijder de bovenste steun uit de transportverpakking.

 2. Verwijder de rolbeugel uit de transportverpakking.

 3. Gebruik 8 zeskantbouten (⅜" x 1½") en 8 moeren (⅜") om de rolbeugel te bevestigen aan de beugels van de rolbeugel aan elke kant van de machine (Figuur 3).

  Note: Laat iemand u helpen om de rolbeugel te plaatsen en te bevestigen aan de machine.

  g277676
 4. Draai het bevestigingsmateriaal vast met een torsie van 51 tot 65 N·m.

De stoel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Set met stoel (afzonderlijk bestellen; neem contact op met uw erkende Toro verdeler)1

Koop de set met stoel aan (neem contact op met uw erkende Toro verdeler) en raadpleeg de Montage-instructies van de set om de stoel te monteren.

De onderhoudssticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Onderhoudssticker (onderdeelnr. 137-8052)1

Breng de onderhoudssticker (onderdeelnr. 137-8052) aan op de stoel; raadpleeg Figuur 4 voor de premium stoel (model 04729) of Figuur 5 voor de standaard stoel (model 04508).

g277096
g277097

Het stuur monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Stuur1
Dop1
Ring1
Borgmoer1
 1. Breng anti-seize smeermiddel aan op de stuuras (getoond in Figuur 6).

  g010834
 2. Zet het stuur met een ring en een borgmoer vast aan de stuuras (Figuur 6).

 3. Draai de borgmoer vast met een torsie van 27 tot 35 N·m.

 4. Monteer de dop op het stuur (Figuur 6).

De haken van de grasvanger monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Haken van grasvanger6
Flensbouten12

Gebruik 12 flensbouten om 6 haken van de grasvanger te monteren op de uiteinden van de stangen van de ophangarm (Figuur 7).

g015492

De maai-eenheden monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Maai-eenheid (afzonderlijk bestellen; neem contact op met uw erkende Toro verdeler)3
Grasvanger3
Elektrisch contragewicht3
Inbusbout6
O-ring3
 1. Bereid de maai-eenheden voor op installatie; zie de Gebruikershandleiding van de maai-eenheden.

 2. Breng smeer aan op de binnensleuf van de aandrijfkoppeling.

 3. Monteer een O-ring op elke messenkooimotor zoals getoond in Figuur 8.

  g256064
 4. Bevestig het elektrische contragewicht aan het bestaande contragewicht; gebruik hierbij 2 inbusbouten zoals getoond in Figuur 9.

  g036342
 5. Monteer de maai-eenheden; zie De maai-eenheden monteren.

 6. Monteer elke grasmand op de haken van de grasvanger.

De hoofdstroomaansluitingen aansluiten

Sluit de hoofdstroomaansluitingen aan die zich nabij de onderkant van de rolbeugel aan de linkerkant van de machine bevinden (Figuur 10).

g293202

De machine-instellingen aanpassen

Gebruik InfoCenter om de machine-instellingen aan te passen; zie Het InfoCenter gebruiken om de machine-instellingen aan te passen.

De CE-stickers aanbrengen

Indien vereist (landen die CE-normen naleven)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Sticker productiejaar1
CE-waarschuwingsssticker (onderdeelnummer 139-8321)1
Sticker met CE-markering (onderdeelnummer 93-7252)1

Als u deze machine gebruikt in een land dat de CE-normen naleeft, moet u de volgende stickers aanbrengen:

 • Sticker productiejaar en sticker CE-markering: breng de stickers aan op de framebuis onder de stoel en het plaatje met het serienummer; zie Figuur 11.

  g280284
 • CE-waarschuwingssticker: Breng de CE-waarschuwingssticker (onderdeelnummer 139-8321) aan over de aanwezige waarschuwingssticker (onderdeelnummer 139-8320) op de kap van het stuur; zie Figuur 12.

  g235881

De bandenspanning verlagen

De banden worden in de fabriek t.b.v. de verzending opzettelijk te hard opgepompt. Verklein de druk in de banden volgens de aanbevelingen alvorens de machine te starten; zie De bandenspanning controleren.

De acculader op een muur monteren

Optioneel

U kunt de lader aan een muur hangen met de gaten voor muurbevestiging achteraan de eenheid. Gebruik schroeven met een schachtdiameter van 6 mm en een kopdiameter van 11 mm.

Important: Zoek in uw werkgebied de beste locatie voor een veilig en doeltreffend gebruik van de lader.

De accu's opladen

Laad de accu's op; zie De lithium-ion-accu's opladen.

Algemeen overzicht van de machine

g289915
g267033

Contactschakelaar

De contactschakelaar heeft 2 standen: AAN en UIT (Figuur 15).

Schakel de machine in en uit met de contactschakelaar; zie De machine inschakelen en De machine afzetten.

g292048

Functiebedieningsschakelaar

De functiebedieningsschakelaar (Figuur 14) heeft 2 tractiestanden plus een NEUTRAALSTAND.

 • NEUTRAALSTAND – neutraal en wetten

 • MAAISTAND – maaien

 • TRANSPORTSTAND – transport

U kunt van MAAIEN naar TRANSPORT en van TRANSPORT naar MAAIEN schakelen (niet naar de NEUTRAALSTAND) als de machine in beweging is; hierdoor wordt de machine niet beschadigd.

U kunt schakelen van TRANSPORT of MAAIEN naar de NEUTRAALSTAND en de machine zal tot stilstand komen. Als u probeert te schakelen van de NEUTRAALSTAND naar MAAIEN of TRANSPORT terwijl het pedaal niet in de NEUTRAALSTAND staat, verschijnt er een melding.

Joystick voor omhoog-/omlaagbrengen

Met de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen(Figuur 14) kunt u de maai-eenheden omhoog- en omlaagbrengen. De joystick kan de messenkooien van de maai-eenheid in- of uitschakelen afhankelijk van de positie van de functiebedieningsschakelaar:

 • Functiebedieningsschakelaar in de NEUTRAALSTAND: de maai-eenheden zullen omhoog of omlaag worden gebracht zo lang u de joystick naar voren of naar achteren beweegt, maar de messenkooien zullen niet worden ingeschakeld tenzij de machine in wetmodus staat.

 • Functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN: beweeg de joystick naar voren tijdens het maaien om de maai-eenheden te laten zakken en de messenkooien te starten. Om de messenkooien tot stilstand te brengen en de maai-eenheden omhoog te brengen, moet u de joystick naar achteren trekken.

  Om de messenkooien tot stilstand te brengen zonder de maai-eenheden omhoog te brengen, moet u de joystick eventjes naar achteren trekken en dan loslaten. Als u de joystick opnieuw naar voren beweegt, starten de messenkooien. Als u hem opnieuw naar achteren trekt, worden de maai-eenheden omhooggebracht. U moet deze functie inschakelen in InfoCenter; zie De tap-offvertraging instellen.

 • Functiebedieningsschakelaar in de stand TRANSPORT: de maai-eenheden kunnen omhoog worden gebracht, maar de messenkooien zullen niet worden ingeschakeld. Er verschijnt een melding in InfoCenter als u de maai-eenheden probeert omlaag te brengen.

Tractiepedaal

Het tractiepedaal (Figuur 16) heeft 3 functies: de machine vooruit en achteruit laten rijden en tot stilstand brengen. U moet de bovenkant van het pedaal intrappen om vooruit te rijden en de onderkant van het pedaal om achteruit te rijden of bij het stoppen als u vooruitrijdt.

Stoppen van de machine: laat het pedaal naar de NEUTRAALSTAND bewegen. Laat uw hiel niet op het tractiepedaal in de ACHTERUITSTAND rusten als u vooruitrijdt (Figuur 17).

g014603
g005105

U kunt de maximale rijsnelheid als volgt instellen:

 • Maaisnelheid vooruit: 3,2 tot 8 km/u

 • Transportsnelheid: 8 tot 16 km/u

 • Snelheid achteruit: 3,2 tot 4,8 km/u

Vergrendelingspedaal van stuurarm

Druk het pedaal in (Figuur 16) en breng de stuurarm omhoog of omlaag tot een comfortabele positie en laat het pedaal los om de arm te vergrendelen.

Rempedaal

Trap het rempedaal in (Figuur 18) om de machine te stoppen.

g236365

Parkeerrem

Gebruik de parkeerrem (Figuur 18) om te voorkomen dat de machine beweegt. Om de parkeerrem in werking te stellen, moet u het rempedaal intrappen en de bovenkant naar voren drukken om dit vast te zetten. Om de parkeerrem uit te schakelen, trapt u het rempedaal in totdat de vergrendeling van de parkeerrem wordt ingetrokken.

InfoCenter

Het InfoCenter lcd-scherm gebruiken

Het InfoCenter lcd-scherm toont informatie zoals de bedrijfsmodus en diverse diagnostieken en andere informatie over de machine (Figuur 22). Er is een welkomscherm, een hoofdscherm, een informatiescherm over de motor van de maai-eenheid en een tractie-informatiescherm.

 • Welkomscherm: toont de huidige informatie over de machine gedurende een aantal seconden nadat u het sleuteltje op AAN hebt gezet.

 • Hoofdscherm (Figuur 19): toont huidige informatie over de machine terwijl het sleuteltje op AAN staat. Op dit scherm ziet u het laadniveau van het accusysteem en de ampere.

  g292768
 • Informatiescherm over de motor van de maai-eenheidGraphic (Figuur 20): toont de snelheid en stroom van elke motor van de maai-eenheid.

  g292767
 • Tractie-informatiescherm Graphic (Figuur 21): toont de huidige stuurhoek en de stroomsterkte toegewezen aan elke tractiemotor.

  g292769
 • Hoofdmenu: zie De menu-opties van het InfoCenter.

Note: Graphic Beveiligd menu – enkel toegankelijk met de pincode; zie Toegang tot de beveiligde menu's.

U kunt navigeren tussen het hoofdscherm, het informatiescherm over de motor van de maai-eenheid en het tractie-informatiescherm door op de rechterknop te drukken en dan de gepaste richtingspijl te kiezen.

g020650
 • Linkerknop, knop toegang tot menu/terug – druk op deze knop om naar de menu's van het InfoCenter te gaan. De knop dient om het huidige menu te verlaten.

 • Middelste knop – gebruik deze knop om naar beneden door menu's te bewegen.

 • Rechterknop – gebruik deze knop als een pijl naar rechts aangeeft dat er nog andere opties in het menu zijn of om een optie te selecteren.

Note: De knoppen kunnen verschillende functies vervullen afhankelijk van wat op dat moment nodig is. Voor elke knop is er een icoon dat de huidige functie weergeeft.

Verklaring van pictogrammen in het InfoCenter

SERVICE DUEGeeft aan wanneer gepland onderhoud moet worden uitgevoerd
GraphicUrenteller
GraphicInformatiepictogram
GraphicFunctiebedieningsschakelaar is in de stand TRANSPORT.
GraphicFunctiebedieningsschakelaar is in de stand MAAIEN.
GraphicDe maai-eenheden worden omhoog gebracht.
GraphicDe maai-eenheden worden omlaag gebracht.
GraphicDe bestuurder moet op de stoel zitten
GraphicIndicator parkeerrem – geeft aan of de parkeerrem is ingeschakeld
GraphicFunctiebedieningsschakelaar is in de NEUTRAALSTAND.
GraphicAftakas is ingeschakeld
GraphicGestopt of uitgeschakeld
GraphicContactschakelaar
GraphicPincode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicSchakelaar
GraphicDe bestuurder moet de schakelaar vrijgeven
GraphicDe bestuurder moet de status wijzigen in wat aangegeven wordt
GraphicTractiemotor
GraphicTerug naar het vorige scherm
GraphicItem niet geselecteerd/actief
GraphicItem geselecteerd/actief
GraphicMessenkooi
GraphicIndicator elektrische parkeerrem – geeft aan of de elektrische parkeerrem is ingeschakeld
Symbolen worden vaak gecombineerd in zinnen. Hier volgen enkele voorbeelden:
GraphicDe bestuurder moet de machine in neutraal zetten
GraphicGa zitten of schakel de parkeerrem in werking

De menu-opties van het InfoCenter

Om naar het hoofdmenu te gaan, drukt u op om het even welke knop terwijl u op het hoofdscherm, het informatiescherm over de motor van de maai-eenheid of het tractie-informatiescherm bent. Druk dan op de knop die overeenkomt met het Graphic-symbool. U gaat naar het HOOFDMENU.

Raadpleeg de volgende tabellen voor een omschrijving van de opties die u hebt in de menu's:

Hoofdmenu

Menu-optieBeschrijving
FOUTENHet menu STORINGEN bevat een lijst met de recente machinestoringen. Raadpleeg de Onderhoudshandleiding of een erkende Toro verdeler voor meer informatie over het menu STORINGEN.
ONDERHOUDHet menu ONDERHOUD bevat informatie over de machine, zoals bedrijfsuren, tellers en kalibratie. U kunt ook de wetprocedure van de maai-eenheid inschakelen. Raadpleeg de tabel Onderhoud.
DIAGNOSTIEKHet menu DIAGNOSTIEK geeft de verschillende huidige statussen en gegevens van de machine weer. U kunt deze informatie gebruiken om bepaalde problemen op te lossen, omdat het menu snel laat zien welke bedieningsorganen van de machine aan/uit zijn en controleniveaus weergeeft (bv. sensorwaarden).
INSTELLINGENIn het menu INSTELLINGEN kunt u het InfoCenter-scherm configureren en aan uw voorkeuren aanpassen. Raadpleeg de tabel Instellingen.
MACHINEIn het menu MACHINE ziet u het modelnummer, het serienummer en de versie van de software op uw machine. Raadpleeg de tabel Machine.

Fouten

Menu-optieBeschrijving
HUIDIGEGeeft het totaal aantal uren weer dat het sleuteltje op AAN heeft gestaan.
MEEST RECENTEGeeft het meest recente uur weer waarin de fout zich heeft voorgedaan en waarin het sleuteltje op aan stond.
EERSTEGeeft het eerste uur weer waarin de fout zich heeft voorgedaan en waarin het sleuteltje op aan stond.
VOORVALLENGeeft het aantal keren weer dat er een fout is gebeurd.

Onderhoud

Menu-optieBeschrijving
HOURSGeeft het totaal aantal uren weer dat het sleuteltje, de messenkooien en de wetfunctie ingeschakeld zijn geweest.
TELLINGENGeeft het aantal maaibeurten, tap-offs en wetbeurten weer.
WETTENSchakelt de wetprocedure van de maai-eenheid in of uit (als u deze procedure inschakelt, kunt u de modus uitschakelen met deze instelling of door het sleuteltje op UIT te draaien).
KALIBRATIE GraphicHiermee kunt u het besturingssysteem, het tractiesysteem en de hefactuatoren kalibreren. Raadpleeg de Onderhoudshandleiding voor meer informatie over kalibratie.

Instellingen

Menu-optieBeschrijving
EENHEDENBepaalt de eenheden die gebruikt worden in het InfoCenter. De opties zijn Engels of metrisch.
TAALBepaalt de taal die gebruikt wordt in het InfoCenter.
ACHTERGRONDVERLICHTINGDe helderheid van het lcd-scherm.
CONTRASTHet contrast van het lcd-scherm.
BEVEILIGDE MENU'SGeeft u via een code toegang tot beveiligde menu's.
BEVEILIGDE INSTELLINGEN GraphicConfigureert de beveiligde menu's.
STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN GraphicHerstelt de standaardwaarden van het InfoCenter.
TAP-OFFTIJD GraphicBepaalt de tap-offvertraging.
TOERENTAL MESSENKOOI GraphicRegelt het toerental van de messenkooi.
ZAKSNELHEIDGraphicStelt de snelheid in waarmee de maai-eenheden worden omlaaggebracht naar de grond om te maaien.
TOERENTAL VOOR WETTEN GraphicHet toerental voor het wetten.
CLIP-CONTROL GraphicSchakelt de automatische Clip-Control functie AAN/UIT.
AANTAL MESSEN GraphicInstellen van het aantal messen van elke kooi. Deze instelling is alleen nodig indien CLIP-CONTROL is ingesteld op AAN.
MAAIHOOGTEGraphicStelt de gewenste maaihoogte in. Deze instelling is alleen nodig indien CLIP-CONTROL is ingesteld op AAN.
MAX. MAAIEN GraphicStelt de maximumsnelheid van de machine in tijdens het maaien.
MAX. TRANSPORT GraphicStelt de maximumsnelheid van de machine in tijdens het transport.
MAX. ACHTERUIT GraphicStelt de maximumsnelheid in waarmee de machine achteruitrijdt.
VERTRAGEN & BOCHTEN NEMEN GraphicSchakelt de functie vertragen en bochten nemen in of uit.
DRIEWIELAANDRIJVING GraphicSchakelt de driewielaandrijving in of uit.
BATT. RESERVEStel hier de afstand in die nodig is om de machine terug naar de werkplaats te brengen wanneer de accu leegraakt.

Machine

Menu-optieBeschrijving
MODELHet modelnummer van de machine.
SerienummerHet serienummer van de machine.
Software revisieDe softwareversie van de hoofdbedieningseenheid.
INFOCENTER GraphicDe softwareversie van het InfoCenter.
CU1 GraphicDe softwareversie van de motor van de middelste maai-eenheid.
CU2 GraphicDe softwareversie van de motor van de voorste maai-eenheid links.
CU3 GraphicDe softwareversie van de motor van de voorste maai-eenheid rechts.
LL1 GraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de middelste maai-eenheid.
LL2 GraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de voorste maai-eenheid links.
LL3 GraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de voorste maai-eenheid rechts.
TRACTION1GraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de tractiemotor vooraan rechts.
TRACTION2GraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de tractiemotor vooraan links.
STUURSYSTEEMGraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de achterste stuurmotor.
VOORLADENGraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie van de bedieningseenheid voor het voorladen.
ACCUGraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie van de accu.
CAN-BUSGraphicDe status van de communicatiebus van de machine.
TRACTION3GraphicHet onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de driewielaandrijving (indien aanwezig).

Note: Graphic Beveiligd menu – enkel toegankelijk met de pincode; zie Toegang tot de beveiligde menu's.

Toegang tot de beveiligde menu's

Note: De standaard pincode van de machine is 0000 of 1234.Als u de pincode heeft gewijzigd en vergeten bent, neem dan contact op met uw erkende Toro distributeur voor hulp.

 1. Scroll in het HOOFDMENU met de middelste knop naar beneden tot het INSTELLINGENMENU en druk op de rechterknop.

 2. Scroll in het INSTELLINGENMENU met de middelste knop naar beneden tot het BEVEILIGDE MENU en druk op de rechterknop.

 3. Om de pincode in te voeren drukt u op de middelste knop tot het eerste gewenste cijfer verschijnt. Druk dan op de rechterknop om naar het volgende cijfer te gaan. Herhaal dit tot het laatste cijfer is ingevoerd en druk dan nogmaals op de rechterknop.

 4. Druk op de middelste knop om de PIN-code in te voeren.

  Wacht tot het rode controlelampje van het InfoCenter oplicht.

  Note: Als het InfoCenter de pincode accepteert en het beveiligde menu opent dan verschijnt "PIN" in de rechter bovenhoek van het scherm.

In het beveiligde menu kunt u instellingen bekijken en wijzigen. Scroll in het beveiligde menu omlaag tot de optie Instellingen beveiligen. Wijzig de instelling met de rechterknop.

 • Als u de optie Instellingen beveiligen UIT zet, kunt u de instellingen in het beveiligde menu bekijken en wijzigen en het informatiescherm over de motor van de maai-eenheid en het tractie-informatiescherm bekijken zonder de pincode te moeten invoeren.

 • Als u Instellingen beveiligen op AAN zet worden de beveiligde opties verborgen en moet u de pincode invoeren om de instellingen in het beveiligde menu te wijzigen.

Na het instellen van de pincode moet u de contactschakelaar op UIT zetten en dan terug op AAN om deze functie te activeren en op te slaan.

Note: Zet de contactschakelaar op UIT en dan op AAN om het beveiligde menu te vergrendelen.

De code voor machineconfiguratie instellen

U kunt een code instellen op het InfoCenter zodat een bestuurder geen toegang heeft tot bepaalde schermen van het InfoCenter zonder de code. Zie De menu-opties van het InfoCenter voor de InfoCenter schermen die beveiligd zijn met een code.

 1. In het menu INSTELLINGEN, kies BEVEILIG INSTELLINGEN.

 2. Zet BEVEILIG INSTELLINGEN op AAN.

 3. Voer een code van 4 cijfers in.

 4. Zet het contactsleuteltje op UIT om de code op te slaan.

Note: Als u de code die u heeft ingevoerd vergeet kunt u een tijdelijke code aanvragen bij uw erkende Toro distributeur.

Het storingslogboek

Als er zich een fout voordoet, verschijnt er een foutcode op het InfoCenter scherm en knippert er een rood licht boven het scherm.

De fout wordt opgeslagen in een logboek dat zich in het menu STORINGEN bevindt, dat u of uw verdeler kunt gebruiken om het probleem te identificeren dat de fout heeft veroorzaakt.

Raadpleeg de Onderhoudshandleiding of neem contact op met uw erkende Toro verdeler voor een lijst van fouten.

Hoofdstroomaansluitingen

Voordat u de accu van de machine oplaadt, werkt aan de machine of de maai-eenheden plaatst, verwijdert of eraan werkt, moet u altijd de machine loskoppelen van de voedingsbron door de hoofdstroomaansluitingen los te maken (Figuur 23). Deze vindt u onderaan de rolbeugel aan de linkerkant van de tractie-eenheid. Sluit de snelkoppelingen weer aan voordat u de machine gaat bedienen.

g293203

Voorzichtig

Als u de voeding naar de machine niet onderbreekt, bestaat de kans dat iemand de machine per ongeluk start. Hierdoor kan ernstig lichamelijk letsel worden veroorzaakt.

Koppel altijd de aansluitingen los voordat u werkzaamheden aan de machine gaat verrichten.

Zie Figuur 24 en Specificatietabel tractie-eenheid voor de afmetingen en het gewicht van de tractie-eenheid.

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

g289936

Specificatietabel tractie-eenheid

Maaibreedte151 cm
Spoorbreedte126 cm
Wielbasis127 cm
Totale lengte (met grasvangers)249 cm
Totale breedte180 cm
Totale hoogte205 cm
Gewicht*738 kg
*Tractie-eenheid uitgerust met maai-eenheden met 11 messen, zonder bestuurder en met de standaard stoel.

Tabel elektrische kenmerken

Spanning48 V
StroomDC (Graphic)
Ampère-uren213,6 Ah
IP-waardeIP 65

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of Toro verdeler of ga naar www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig kan worden gebruikt, moet u ter vervanging uitsluitend originele Toro onderdelen en accessoires gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Dit kan ertoe leiden dat de garantie op het product komt te vervallen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik

Veiligheidsinstructies voorafgaand aan het werk

Algemene veiligheid

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen, de machine nooit gebruiken of onderhoudswerkzaamheden daaraan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van alle bestuurders en technici.

 • Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.

 • Schakel de parkeerrem in, schakel de machine uit, verwijder het contactsleuteltje, en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

 • Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine snel kunt stoppen.

 • Controleer de aanwezigheid en goede werking van de dodemansinrichtingen, veiligheidsschakelaars en beveiligingsmiddelen. Gebruik de machine uitsluitend als deze naar behoren werkt.

 • Controleer voordat u begint te maaien altijd de machine om zeker te zijn dat de maai-eenheden in goede staat zijn.

 • Inspecteer het terrein waarop u de machine gaat gebruiken en verwijder voorwerpen die de machine kan uitwerpen.

De maai-eenheden identificeren

Het InfoCenter gebruikt de getallen 1,2 en 3 om elke maai-eenheid te identificeren (bv. CU1, CU2, en CU3 in het menu MACHINE).

 • 1 verwijst naar de middelste maai-eenheid(Figuur 25)

 • 2 verwijst naar de voorste maai-eenheid links (Figuur 25)

 • 3 verwijst naar de voorste maai-eenheid rechts (Figuur 25)

g289940

Het InfoCenter gebruiken om de machine-instellingen aan te passen

U kunt het InfoCenter gebruiken om de volgende machine-instellingen aan te passen:

Note: Elke instelling is beveiligd met een code. U moet misschien een code invoeren om de instellingen te bewerken.

De tap-offvertraging instellen

Ga naar de optie TAP-OFFTIJD om de tap-offvertraging aan te passen. Met de functie tap-offvertraging kunt u de maai-eenheden uitschakelen zonder ze omhoog te brengen. De vertragingsinstelling is de maximale tijd gedurende dewelke de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen in de achterste stand mag blijven om deze functie te activeren.

Raadpleeg de volgende tabel voor de vertragingsopties en hun overeenkomstige stappen:

Opties tap-offvertraging

StapVertragingstijd (seconden)
1Uit
20,050
30,100
40,150
50,200
60,250
70,300
80,350
90,400
100,450

Note: De standaardwaarde is 1 (de functie is niet geactiveerd).

Het messenkooitoerental voor het maaien instellen

Ga naar de optie MESSENKOOITOERENTAL om het messenkooitoerental tijdens het maaien in te stellen. Deze instelling kan worden aangepast als de Clip-Control instelling UIT staat; zie De Clip-Control functie instellen.

Raadpleeg de volgende tabel voor de opties van het messenkooitoerental en hun overeenkomstige stappen:

Opties messenkooitoerental tijdens maaien

StapMessenkooitoerental (tpm)
1800
2950
31100
41250
51400
61550
71700
81850
92000

Note: De standaardwaarde is 2000 tpm (stap nummer 9).

De zaksnelheid van de maai-eenheid instellen

Ga naar de optie ZAKSNELHEID om de snelheid in te stellen waarmee de maai-eenheden worden omlaaggebracht naar de grond om te maaien. U kunt schakelen tussen 1 (laagste snelheid)en 9 (hoogste snelheid).

Test de zaknelheid voordat u gaat maaien. Stel de snelheid af naar wens.

Note: De standaardinstelling is 5.

Het messenkooitoerental voor het wetten instellen

Ga naar de optie TOERENTAL VOOR WETTEN om het messenkooitoerental tijdens het wetten af te stellen.

Raadpleeg de volgende tabel voor de opties van het messenkooitoerental en hun overeenkomstige stappen:

Opties messenkooitoerental tijdens wetten

StapMessenkooitoerental (tpm)
1200
2240
3280
4320
5360
6400
7440
8480
9520

Note: De standaardwaarde is 200 tpm (stap nummer 1).

De Clip-Control functie instellen

Het Radius-Dependent-Speed (RDS) systeem

Om een consistente, hoge maaikwaliteit en een uniform maairesultaat te verkrijgen, is de machine uitgerust met het Radius Dependent Speed™ (RDS) systeem, waarvoor een patent in aanvraag is. Het RDS-systeem is een Clip-Control functie die onafhankelijk is van de wielsnelheid en die de snelheid van elke messenkooimotor en tractiemotor aanpast om een constante maaibewerking te verkrijgen en om afschaven van het gazon tijdens het maaien in bochten tegen te gaan.

Wanneer de machine een bocht maakt tijdens het maaien (bv. tijdens de schoonmaakwerkgang), zal de messenkooi aan de binnenkant van de bocht met een trager toerental draaien dan de messenkooi aan de buitenkant van de bocht. De middelste messenkooi draait met het gemiddelde toerental van de buitenste en binnenste messenkooi zodat de drie maai-eenheden dezelfde maaifrequentie hebben. Hoe scherper de bocht, hoe groter het verschil tussen het toerental van de messenkooien. Bovendien zal het RDS-systeem het messenkooitoerental afstellen voor een constante maaifrequentie als de snelheid van de machine verandert terwijl u aan het maaien bent. Deze functie beperkt verdunning van de grasmat aan de binnenste messenkooi (in vergelijking met andere zitmaaiers), wat de vorming van 'triplex ring' kan verminderen.

Het RDS-systeem past ook het toerental van de wielmotoren aan tijdens een bocht, gelijkaardig met het toerental van de messenkooimotoren die veranderen tijdens een bocht. De binnenste wielmotor zal met een lager toerental draaien dan de buitenste wielmotor. Dit beperkt het afschaven van het wiel in de bocht tot een minimum en kan 'triplex ring' tegengaan.

De Clip-Control functie instellen

Ga naar de optie CLIP-CONTROL om de functie RDS-systeem in te stellen.

 • Clip-Control ingesteld op AAN: De machine gebruikt uw instellingen van de opties MAAIHOOGTE en AANTAL MESSEN en de snelheden van het linker- en rechterwiel om de snelheid van elke messenkooi te bepalen.

 • Clip-Control ingesteld op UIT: De machine gebruikt uw instelling van de optie MESSENKOOITOERENTAL. De messenkooien draaien met constante snelheid.

Note: De standaardinstelling is AAN.

De maaihoogte instellen

Ga naar de optie MAAIHOOGTE om de maaihoogte in te stellen. De functie Clip-Control moet ingesteld zijn op AAN om deze functie te gebruiken; zie De Clip-Control functie instellen.

Note: De standaardinstelling is 3,2 mm.

Het aantal messen van de maai-eenheid instellen

Ga naar de optie AANTAL MESSEN om het aantal messen van de maai-eenheid in te stellen. Bepaal het aantal messen in uw uitgeruste maai-eenheden en selecteer de gepaste waarde (5, 8, 11, of 14).

Note: De standaardinstelling is 11.

De maximale maaisnelheid instellen

Ga naar de optie MAX. MAAIEN om de maximale maaisnelheid in te stellen. U kunt de snelheid instellen van 4,5 km/u tot 8 km/u in stappen van 0,3 km/u.

Note: De standaardinstelling is 6,1 km/u.

De maximale transportsnelheid instellen

Ga naar de optie MAX. TRANSPORT om de maximale transportsnelheid in te stellen. U kunt de snelheid instellen van 8 km/u tot 16 km/u in stappen van 0,8 km/u.

Note: De standaardinstelling is 16 km/u.

De maximale snelheid achteruit instellen

Ga naar de optie MAX. ACHTERUIT om de maximale snelheid achteruit in te stellen. U kunt de snelheid instellen van 3,2 km/u tot 8,0 km/u in stappen van 0,8 km/u.

Note: De standaardinstelling is 4 km/u.

Note: Voor machinesoftwareversies A tot en met D is de maximale snelheid 4,8 km/u. Werk de machinesoftware bij voor de mogelijkheid om de maximale snelheid in te stellen tot 8,0 km/u.

De functie Vertragen en bochten nemen instellen

Ga naar de optie VERTRAGEN & BOCHTEN NEMEN om de functie Vertragen en bochten nemen in te stellen. De functie Vertragen voor bochten remt de machine af terwijl u een bocht neemt voor een nieuwe werkgang op de green.

Note: De standaardinstelling is UIT.

Een uitgeruste set met driewielaandrijving uitschakelen

Ga naar de optie DRIEWIELAANDRIJVING om een uitgeruste set met driewielaandrijving uit te schakelen.

Kiest u om deze optie uit te schakelen, dan wordt de set opnieuw ingeschakeld zodra u het contactsleuteltje één keer op aan en uit gezet hebt (d.w.z. de machine uit- en vervolgens inschakelen). Hiervoor moet de Set voor driewielaandrijving gemonteerd zijn.

Note: Wanneer u de set met driewielaandrijving monteert, is de set automatisch geactiveerd.

De accureservecapaciteit instellen

Navigeer naar de optie BATT. RESERVE en stel de afstand in die nodig is om de machine naar de werkplaats te brengen. Zo is de accu nog voldoende geladen om de machine naar de werkplaats te rijden en deze op te laden; zie Het laadniveau van het accusysteem nakijken.

Note: U kunt de afstand instellen van 0,8 tot 8 km in stappen van 0,8 km.

De dialoogberichten van InfoCenter

Wanneer de machine wordt gekalibreerd, verschijnen dialoogberichten in het InfoCenter. Deze berichten zijn bedoeld om u instructies te geven tijdens het kalibratieproces.

Raadpleeg de volgende tabel voor een lijst met alle dialoogberichten:

Dialoogberichten

BerichtnummerTekst van het bericht in InfoCenter
1Beweeg pedaal terug naar neutraal
4Houd pedaal maximaal voorwaarts
5Kalibratie maximaal voorwaarts voltooid
9Kalibratie maximaal voorwaarts mislukt. Spanning buiten aanbevolen bereik
13Houd pedaal maximaal achteruit
14Kalibratie maximaal achteruit voltooid
16Kalibratie maximaal achteruit mislukt. Spanning buiten aanbevolen bereik
17Kalibratie mislukt. Pedaalstand onbekend
18Beweeg pedaal terug naar neutraal. Verdergaan?
100Kalibratie geactiveerd
101Kalibratie voltooid
102Draai het contactsleuteltje één keer op aan en uit
110Kalibratie voorkomen. Component reageert niet
111Kalibratie voorkomen. Component niet klaar
112Kalibratie voorkomen. Fout actief
113Kalibratie voorkomen. Niet op stoel
114Kalibratie voorkomen. Niet in neutraal
115Kalibratie voorkomen. In neutraal
116Kalibratie voorkomen. Parkeerrem ingeschakeld
300Beweeg pedaal terug naar neutraal
301Stuurwiel centreren. Verdergaan?
302Stuurwiel handmatig centreren. Verdergaan?
303Stuur achterwiel uiterst links. Verdergaan?
304Stuur achterwiel uiterst rechts. Verdergaan?
305Midden achterwiel buiten bereik
306Hoek achterwiel buiten bereik
400Opgelet: machine moet op kriksteunen staan. Verdergaan?
401Kalibratie voorkomen. Schakelaar open
402Kalibratie voorkomen. Pedaal in neutraal
403Beweeg pedaal terug naar neutraal
404Wacht tot wielen tot stilstand zijn gekomen
405Houd pedaal maximaal voorwaarts
406Kalibratie actief. Pedaal inhouden
500Omhoog/omlaag uitgaande slag actief
501Omhoog/omlaag ingaande slag actief
502Beweeg joystick naar stand omlaag
503Beweeg joystick naar stand omhoog
504Is de maai-eenheid gemonteerd? Verdergaan?
1100Diagnostische berichten over de tractie actief
1101Diagnostische berichten over de besturing actief

Het stuurwiel kantelen

U kunt het stuur kantelen naar een comfortabele positie.

 1. Maak de bouten (Figuur 26) los waarmee het stuur is bevestigd aan de stuurarm.

  g280422
 2. Kantel het stuur naar een comfortabele positie.

 3. Draai de bouten (Figuur 26) vast om het stuur te bevestigen in uw aangepaste positie.

Dagelijks onderhoud uitvoeren

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de veiligheidsgordel(s) op slijtage, insnijdingen en andere beschadigingen. Vervang de veiligheidsgordel(s) als een onderdeel ervan niet naar behoren functioneert.
 • Ga elke dag als volgt te werk voordat u de machine inschakelt:

  Tijdens gebruik

  Veiligheid tijdens het werk

  Algemene veiligheid

  • De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken, en hij dient zulke ongelukken te voorkomen.

  • Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals oogbescherming, een lange broek, stevige schoenen met een gripvaste zool en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen losse kleding of juwelen.

  • Gebruik de machine niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol of drugs bent.

  • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunnen er letsels ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

  • Voordat u de machine start: zorg dat alle aandrijvingen in de neutraalstand staan, de parkeerrem in werking is gesteld en u zich in de bestuurderspositie bevindt.

  • Vervoer geen passagiers op de machine.

  • Hou omstanders en kinderen uit de buurt van het werkgebied. Als er collega's aanwezig moeten zijn, moet u voorzichtig zijn en controleren of de grasmanden op de machine gemonteerd zijn.

  • Gebruik de machine uitsluitend bij een goede zichtbaarheid zodat u kuilen en verborgen gevaren kunt vermijden.

  • Gebruik de machine niet op nat gras. Als de wielen hun grip verliezen, kan de machine gaan glijden.

  • Houd uw handen en voeten uit de buurt van de maai-eenheden.

  • Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.

  • Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, en andere objecten die uw zicht kunnen belemmeren.

  • Schakel de maai-eenheden uit wanneer u niet maait.

  • Verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt of wegen en voetpaden oversteekt met de machine. Verleen altijd voorrang.

  • Laat een ingeschakelde machine niet onbeheerd achter.

  • Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:

   • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

   • Laat de maai-eenheden neer op de grond en zorg ervoor dat ze uitgeschakeld zijn.

   • Stel de parkeerrem in werking.

   • Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.

   • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  • Gebruik de machine uitsluitend als het zicht goed is en bij geschikte weersomstandigheden. Gebruik de machine niet als er kans op bliksem is.

  Bescherming van de rolbeugel

  • Verwijder geen onderdelen van de rolbeugel van de machine.

  • Zorg dat u de veiligheidsgordel draagt en deze in een noodgeval snel kunt losmaken.

  • Doe altijd de veiligheidsgordel om.

  • Controleer aandachtig of er obstakels zijn waar u onderdoor moet rijden, en zorg dat u ze niet raakt.

  • Houd de rolbeugel in deugdelijke staat door deze regelmatig grondig te controleren op beschadiging, en zorg dat alle bevestigingsmateriaal stevig is vastgedraaid.

  • Vervang alle beschadigde onderdelen van de rolbeugel. U mag deze niet repareren of aanpassen.

  De machine veilig gebruiken op hellingen

  • Het maaien op hellingen is een belangrijke factor bij ongelukken waarbij de controle over de machine wordt verloren of deze omkantelt. Dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de machine op hellingen. Gebruik van de machine op hellingen vereist altijd extra voorzichtigheid.

  • Onderzoek de toestand van het werkgebied om te bepalen of de machine veilig kan worden gebruikt op de helling. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

  • Neem de onderstaande instructies door voor gebruik van de machine op hellingen. Beoordeel de omstandigheden van het terrein alvorens de machine te gebruiken om na te gaan of u de machine op een bepaalde dag op dit terrein kunt gebruiken. Veranderingen in het terrein kunnen tot gevolg hebben dat de machine anders reageert op hellingen.

  • Vermijd starten, stoppen of bochten maken op hellingen. Vermijd plotse veranderingen van snelheid of richting. Draai langzaam en geleidelijk.

  • Gebruik een machine nooit in omstandigheden waarbij u twijfelt over tractie, sturen of stabiliteit.

  • Verwijder of markeer obstakels zoals greppels, putten, geulen, hobbels, stenen en andere verborgen gevaren. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar. De machine kan omslaan op oneffenheden in het terrein.

  • Denk eraan dat de machine tractie kan verliezen doordat u bergafwaarts, op nat gras of dwars op een helling maait. Als de aandrijfwielen tractie verliezen, kunnen ze gaan slippen en kunt u niet meer remmen of sturen.

  • Rij zeer voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van steile hellingen, greppels, dijken, waterhindernissen en andere gevaarlijke punten. De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand komt, of als de rand instort. Zorg voor een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone.

  • Spoor gevaren onderaan de helling op. Indien er gevaren zijn, maait u de helling met een loopmaaimachine.

  • Laat de maai-eenheden indien mogelijk neer op de grond wanneer u werkt op hellingen. Als u de maai-eenheden omhoog brengt op hellingen, kan de machine onstabiel worden.

  • Wees uiterst voorzichtig met grasopvangsystemen of andere werktuigen. Deze kunnen de machine minder stabiel maken, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.

  De machine inrijden

  De inrijperiode bedraagt 8 uur.

  Aangezien de eerste bedrijfsuren van cruciaal belang zijn voor de betrouwbaarheid van de machine in de toekomst, moet u de werking en de prestaties van de machine scherp in het oog houden zodat kleine gebreken die later grote problemen kunnen veroorzaken, worden opgemerkt en verholpen. Controleer de machine tijdens de inrijperiode veelvuldig op losse bevestigingen of andere gebreken.

  De machine inschakelen

  Note: Kijk onder de maai-eenheden om te controleren of deze schoon zijn.

  1. Ga op de bestuurdersstoel zitten en bevestig uw veiligheidsgordel.

  2. Plaats het sleuteltje in het contact en zet het in de AAN-stand.

  De machine controleren nadat u de machine hebt gestart

  1. Zet de functiebedieningsschakelaar naar de stand MAAIEN.

  2. Zet de parkeerrem vrij.

  3. Beweeg de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen kort naar voren.

   De maai-eenheden moeten zakken en alle messenkooien moeten draaien.

  4. Beweeg de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren.

   De messenkooien moeten stoppen met draaien en de maai-eenheden moeten omhoogkomen in de volledige transportstand.

  Werking van het veiligheidssysteem

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Het veiligheidssysteem controleren.
 • Voorzichtig

  Niet-aangesloten of beschadigde interlockschakelaars kunnen onverwachte gevolgen hebben op de werking van de machine. Dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Laat de interlockschakelaars ongemoeid.

  • Controleer elke dag de werking van de interlockschakelaars en vervang beschadigde schakelaars voordat u de machine weer in gebruik neemt.

  De interlockschakelaars dienen voor de beveiliging en zorgen dat de machine niet in werking kan treden als dit u zou kunnen verwonden of de machine beschadigen.

  Het veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de motor uitsluitend in beweging komt wanneer:

  • de parkeerrem is uitgeschakeld;

  • u op de bestuurdersstoel zit;

  • De functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN ofTRANSPORT staat.

  Bovendien verhindert het veiligheidssysteem dat de messenkooien worden gebruikt tenzij de functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN staat (behalve wanneer de machine zich in Wetmodus bevindt).

  Veiligheidssysteem controleren

  Voer volgende stappen uit om het veiligheidssysteem te controleren:

  • Ga van de stoel af, schakel de machine in, schakel de parkeerrem uit, zet de functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN of TRANSPORT, en stel het tractiepedaal in werking.

   De machine mag niet bewegen aangezien u niet in de stoel zit. Dit geeft aan dat het veiligheidssysteem naar behoren functioneert. Verhelp het probleem als het systeem niet naar behoren werkt.

  • Ga zitten in de stoel, schakel de machine in, schakel de parkeerrem in, zet de functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN of TRANSPORT, en stel het tractiepedaal in werking.

   De machine mag niet bewegen, aangezien de parkeerrem ingeschakeld is. Dit geeft aan dat het veiligheidssysteem naar behoren functioneert. Verhelp het probleem als het systeem niet naar behoren werkt.

  • Ga zitten in de stoel, schakel de machine in, schakel de parkeerrem uit, zet de functiebedieningsschakelaar in de NEUTRAALSTAND, en stel het tractiepedaal in werking.

   De machine mag niet bewegen, aangezien de functiebedieningsschakelaar in de NEUTRAALSTAND staat. Dit geeft aan dat het veiligheidssysteem naar behoren functioneert. Verhelp het probleem als het systeem niet naar behoren werkt.

  • Ga zitten op de stoel, zet het tractiepedaal in de NEUTRAALSTAND, beweeg de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND, stel de parkeerrem in werking, schakel de machine in en beweeg de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar voren om de maai-eenheden omlaag te brengen.

   De maai-eenheden moeten omlaag bewegen, maar mogen niet gaan draaien. Als ze beginnen te draaien werkt het veiligheidssysteem niet naar behoren; verhelp het probleem voordat u de machine gebruikt.

  Met de machine rijden zonder te maaien

  • Verzeker dat de maai-eenheden volledig omhooggebracht zijn.

  • Ga zitten in de stoel, doe de veiligheidsgordel om, schakel de parkeerrem uit en zet de functiebedieningsschakelaar in de stand TRANSPORT om met de machine te rijden zonder te maaien.

  • Verminder altijd uw snelheid als u oneffen terrein nadert en rij voorzichtig in sterk glooiend gebied.

  • Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de breedte van het voertuig. Probeer niet tussen objecten te rijden die dicht bij elkaar staan, teneinde dure schade en uitvaltijd te voorkomen.

  De green maaien

  Voordat u greens gaat maaien, moet u een open ruimte zoeken om de basisbediening van de machine onder de knie te krijgen (bv. de machine inschakelen en stoppen, de maai-eenheden omhoog en omlaag brengen en bochten nemen).

  Controleer of er vuil op de green ligt, verwijder alles dat de maai-eenheden tijdens het maaien kan beschadigen, verwijder de vlag van de cup en bepaal in welke richting u het beste kunt maaien. Ga hierbij uit van de voorgaande maairichting. Maai altijd in een ander maaipatroon dan de vorige maaibeurt zodat de grassprieten minder snel plat gaan liggen en dus meer kans maken om te worden gemaaid.

  De green maaien

  1. Begin aan 1 rand van de green zodat u kunt maaien in banen.

   Note: Dit beperkt de verdichting tot een minimum en zorgt voor een verzorgd en aantrekkelijk maaipatroon op de greens.

  2. Zet de functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN.

  3. Druk de bedieningshendel van de hefinrichting naar voren op het moment dat de voorste randen van de grasmanden over de buitenrand van de green komen.

   Note: Hiermee laat u de maai-eenheden neer op de grasmat en start u de messenkooien.

   Important: De middelste maai-eenheid komt iets later omhoog en omlaag dan de voorste maai-eenheden; daarom moet u zich de timing eigen maken die nodig is om het maaien van overgebleven gras tot een minimum te beperken en om het scalperen van de boord tegen te gaan.Het omhoog- en omlaagbrengen van de middelste maai-eenheid is gebaseerd op de rijsnelheid. Een lagere rijsnelheid vergroot de vertraging van het omhoog- of omlaagbrengen, terwijl een hogere rijsnelheid de vertraging vermindert. De machine controleert de rijsnelheid en werkt deze vertraging bij zodat de 3 maai-eenheden in één lijn worden omlaaggebracht.

  4. Zorg ervoor dat een nieuwe maaibaan de vorige maaibaan zo weinig mogelijk overlapt.

   Note: Om ervoor te zorgen dat u de green in een rechte lijn maait en de machine op een gelijke afstand van de rand van de vorige maaibaan blijft, moet u uitgaan van een denkbeeldige zichtlijn, ongeveer 1,8 tot 3 m vóór de machine tot de rand van het ongemaaide deel van de green (Figuur 28). Laat de buitenrand van het stuurwiel deel uitmaken van de zichtlijn; d.w.z. houd de rand van het stuurwiel in een rechte lijn ten opzichte van een punt dat altijd op dezelfde afstand van de voorkant van de machine blijft.

  5. Als de voorste randen van de grasmanden over de rand van de green komen, moet u de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren houden tot alle maai-eenheden opgetild zijn. Hiermee brengt u de messenkooien tot stilstand en brengt u de maai-eenheden omhoog.

   Important: Doe deze stap op het juiste moment zodat u de boord niet maait maar wel zo veel mogelijk gazon maait. Zo moet u later minder gras rond de buitenste rand maaien.

  6. U kunt de werktijd bekorten en de machine eenvoudiger voor de volgende maaibaan opstellen door de machine een ogenblik in de tegenovergestelde richting te draaien en daarna in de richting van het ongemaaide deel. Met zo'n druppelvormige bocht (Figuur 27) kunt u de machine snel in positie brengen voor uw volgende maaibaan.

   Note: Als de functie Vertragen en bochten nemen ingeschakeld is, vertraagt de machine tijdens de bocht zonder dat u minder druk moet uitoefenen op het tractiepedaal.

   g229671

   Note: Probeer zo kort mogelijk te draaien, behalve bij warmer weer. Dan minimaliseert een bredere bocht de beschadiging van het gazon.

   g005116

   Important: U mag de machine nooit tot stilstand brengen op een green, vooral niet terwijl de maai-eenheden ingeschakeld zijn omdat hierdoor het gras kan worden beschadigd. Laat de machine ook niet stoppen op een green omdat de wielen van de machine dan sporen of afdrukken kunnen achterlaten.

  De buitenste rand maaien en het werk voltooien

  1. Maak het werk af door de buitenste rand van de green te maaien. Maai in een andere richting dan de voorgaande keer.

   Zie Het Radius-Dependent-Speed (RDS) systeem om het maairesultaat te verbeteren en ‘triplex ring’ tegen te gaan.

   Note: Let altijd op het weer en de gazonomstandigheden en zorg ervoor dat u in een andere richting maait dan de voorgaande keer.

  2. Als u klaar bent met het maaien van de buitenste rand, moet u de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren zetten om de messenkooien te stoppen (als de functie tap-offvertraging is ingeschakeld) en dan van de green rijden. Wanneer alle maai-eenheden van de green zijn, zet u de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren om de maai-eenheden omhoog te brengen.

   Note: Zo worden graskluiten op de green tot een minimum beperkt.

  3. Plaats de vlag terug.

  4. Verwijder al het maaisel uit de grasmanden voordat u de machine naar een volgende green rijdt.

   Note: Zwaar, nat maaisel belast de manden, ophangingen en actuatoren. Dit voegt onnodig gewicht toe aan de machine, wat de energie-efficiëntie vermindert.

  Het laadniveau van het accusysteem nakijken

  Raadpleeg het hoofdscherm van het InfoCenter om het laadniveau van het accusysteem na te kijken; zie Het InfoCenter lcd-scherm gebruiken.

  De betekenis van de meldingen bij lage accuspanning

  • Wanneer het niveau van de accu onder een bepaald percentage zakt, toont het InfoCenter een melding lage accuspanning. Bent u aan het werk wanneer de accu dit percentage bereikt, werk de huidige green dan verder af, breng de machine naar een daartoe voorzien oplaadpunt en laad de accu's op; zie De lithium-ion-accu's opladen.

  • Als de accu leegraakt (d.w.z. onder de 10%) tijdens het werken met de machine, toont het InfoCenter een melding. Bent u aan het werk wanneer de accu dit percentage bereikt, dan kunt u de machine enkel nog aan lage snelheid gebruiken; u kunt de maai-eenheden niet meer inschakelen. Breng de machine naar een daartoe voorzien oplaadpunt en laad de accu's op; zie De lithium-ion-accu's opladen.

  De machine afzetten

  1. Rijd de machine naar een horizontaal oppervlak.

  2. Zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND.

  3. Stel de parkeerrem in werking.

  4. Draai het sleuteltje op UIT om de machine af te zetten.

  5. Verwijder het sleuteltje.

  Na gebruik

  Veiligheid na het werk

  Algemene veiligheid

  • Schakel de parkeerrem in, schakel de machine uit, verwijder het contactsleuteltje, en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

  • Verwijder gras en vuil van de machine, in het bijzonder van de maai-eenheden en de aandrijvingen, om brand te voorkomen.

  • Koppel de hoofdstroomaansluitingen los wanneer u de machine opslaat of transporteert.

  • Schakel de aandrijving van het werktuig uit als u de machine sleept of niet gebruikt.

  • Laat de machine afkoelen voordat u de machine binnen stalt.

  • Onderhoud en reinig de veiligheidsgordel(s) indien nodig.

  • Sla de machine niet op op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of andere toestellen) aanwezig kunnen zijn.

  Veiligheid tijdens het slepen

  • Sleep uitsluitend met een machine die is voorzien van een trekhaak. Bevestig materiaal dat wordt gesleept, uitsluitend aan het sleeppunt.

  • Volg de aanwijzing van de fabrikant op met betrekking tot de gewichtslimiet voor sleepwerktuigen en slepen op hellingen. Op een helling kan het gewicht van een gesleept werktuig ertoe leiden dat de wielen hun grip verliezen en de bestuurder de controle over de machine verliest.

  • Laat kinderen of andere personen nooit plaatsnemen in of op gesleepte werktuigen.

  • Rij langzaam en zorg voor voldoende afstand om te stoppen wanneer u de machine sleept.

  Veiligheid van accu en lader

  Algemeen

  • Onjuist gebruik of onderhoud van de acculader kan letsel tot gevolg hebben. Om dit risico te verminderen, dient u zich aan al de veiligheidsinstructies te houden.

  • Gebruik uitsluitend de bijgeleverde lader om de accu op te laden.

  • Controleer de gangbare netspanning in uw land alvorens de lader te gebruiken.

  • Als u de lader buiten de VS aansluit op het stroomnet dient u mogelijk een adapterstekker van het juiste type te gebruiken.

  • Laad de machine niet op in regen of in natte omgevingen.

  • Laat de lader niet nat worden; bescherm hem tegen regen en sneeuw.

  • Het gebruik van een accessoire dat niet aanbevolen of verkocht wordt door Toro kan leiden tot brandgevaar, elektrische schok of letsel.

  • Om het gevaar op ontploffing van de accu te verminderen, moet u deze instructies in acht nemen, alsook de instructies van apparatuur die u in de buurt van de lader gaat gebruiken.

  • Accu's kunnen explosieve gassen uitstoten als ze danig overladen worden.

  • U mag een accu nooit openmaken.

  • Als een accu gaat lekken, voorkom dan dat u in aanraking komt met de vloeistof. Als u per ongeluk in contact komt met de vloeistof, moet u spoelen met water een arts raadplegen. Vloeistof die uit de accu wordt geworpen, kan irritatie van de huid of brandwonden veroorzaken.

  • Neem contact op met een erkende Toro distributeur wanneer een accu onderhoud behoeft of aan vervanging toe is.

  Instructie

  • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen de acculader nooit gebruiken of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van alle bestuurders en technici.

  • U moet alle instructies op de lader en in de handleiding lezen en begrijpen vóór u de lader in gebruik neemt, en deze instructies uitvoeren. Zorg ervoor dat u weet hoe u de lader dient te gebruiken.

  Voorbereiding

  • Hou omstanders en kinderen uit de buurt tijdens het laden.

  • Draag tijdens het laden geschikte kleding, waaronder oogbescherming, een lange broek en stevige schoenen met een gripvaste zool.

  • Schakel de machine uit en wacht 5 seconden tot de machine volledig zonder stroom is gevallen alvorens te laden. Als u dit niet doet, kan een vlamboog ontstaan.

  • Zorg voor een goede ventilatie tijdens het opladen.

  • Lees alle voorzorgsmaatregelen voor het laden en volg deze op.

  • De lader is alleen bedoeld voor gebruik met circuits met een nominale wisselstroomspanning van 120 of 240 V, en beschikt over een aardingsstekker voor 120 V wisselstroom. Als u de lader wilt gebruiken met 240 V-circuits dient u uw erkende Toro distributeur te vragen om het juiste stroomsnoer.

  Bediening

  • Wees voorzichtig met het snoer. Draag de lader nooit bij het snoer en ruk nooit aan het stroomsnoer om de lader uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.

  • Koppel de lader rechtstreeks aan op een geaard stopcontact (met drie contacten). Gebruik de lader niet met een ongeaard stopcontact, zelfs niet als u een adapter gebruikt.

  • Maak geen aanpassingen aan het meegeleverde stroomsnoer of de stekker.

  • Vermijd dat er metalen gereedschap in de buurt van of op de accu valt; dit kan vonken of kortsluiting van een elektrisch onderdeel veroorzaken en tot een explosie leiden.

  • Neem metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden, kettingen en horloges af voordat u met een lithium-ion-accu gaat werken. Een lithium-ion-accu kan voldoende stroom produceren om ernstige brandwonden te veroorzaken.

  • Gebruik de lader nooit in een slecht verlichte omgeving of als u de hem door een andere omstandigheid niet goed kunt zien.

  • Gebruik een geschikt verlengsnoer.

  • Als het stroomsnoer beschadigd raakt bij het aansluiten, haal het snoer dan uit het stopcontact en neem contact op met een erkende Toro distributeur voor een vervangsnoer.

  • Haal de lader uit het stopcontact als u hem niet gebruikt, voordat u hem verplaatst, of voordat u onderhoud uitvoert.

  Onderhoud en opslag

  • Bewaar de lader binnen op een droge, veilige plaats buiten het bereik van onbevoegde personen.

  • De lader niet demonteren. Laat een erkende Toro distributeur de lader nakijken als onderhoud of herstelling vereist is.

  • Koppel het stroomsnoer af van het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert of de lader gaat schoonmaken; zo verkleint u het risico op elektrische schokken.

  • Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn en vervang ze indien nodig.

  • Gebruik de lader niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Vervang een beschadigde kabel of stekker onmiddellijk.

  • Als de lader een stevige klap gekregen heeft, gevallen is of op een andere manier beschadigd, gebruik hem dan niet; breng hem naar een erkende Toro distributeur.

  Inspecteren en reinigen na het maaien

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Inspectie en reiniging na het maaien
 • Reinig de machine na het maaien grondig met een tuinslang zonder spuitmond zodat bij een te hoge waterdruk de afdichtingen, lagers en elektronica niet worden beschadigd of verontreinigd raken. Was de elektrische aansluitingen niet met water.

  Important: Gebruik geen brak of teruggewonnen water om de machine schoon te maken.

  Important: Gebruik nooit een hogedrukreiniger om de machine schoon te maken. Hogedrukreinigers kunnen het elektrische systeem beschadigen, belangrijke stickers losweken en noodzakelijk vet op wrijvingspunten wegspoelen. Er kan water terechtkomen onder afdichtingen, waardoor behuizingen die olie of smeer bevatten verontreinigd kunnen raken. Gebruik niet te veel water in de buurt van het bedieningspaneel en de accu's.

  Controleer of de maai-eenheden scherp genoeg zijn nadat u de machine hebt gereinigd.

  De machine transporteren

  • Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.

  • Gebruik een oprijplaat van volledige breedte bij het laden van de machine op een aanhanger of vrachtwagen.

  • Zet de machine goed vast met spanbanden, kettingen, kabels of touwen. Zowel de voorste als de achterste spanband moet naar beneden en naar de buitenkant van de machine lopen (Figuur 29).

   g292693

  De machine slepen

  Note: Raadpleeg Figuur 30 voor deze procedure.

  g267401

  Om de machine te slepen, moet u de volgende procedure uitvoeren om de remactuator vrij te zetten:

  1. Stel de parkeerrem in werking.

  2. Verwijder het sleuteltje en koppel de hoofdstroomaansluitingen los.

   Important: Als de hoofdstroomaansluitingen aangesloten zijn terwijl de machine wordt gesleept, kan dit elektrische schade veroorzaken.

  3. Als de set met driewielaandrijving is gemonteerd, moet u de aansluitingen van de kabelboom van de set loskoppelen van de hoofdkabelboom.

   Important: Als de kabelboom van de set en de machinekabelboom aangesloten zijn terwijl de machine wordt gesleept, kan dit elektrische schade tot gevolg hebben.

  4. Blokkeer beide zijden van de voorwielen.

  5. Verwijder spanning op de veer door de moer los te draaien waarmee de oogbout is bevestigd aan de veerbeugel (Figuur 30).

  6. Verwijder de veer.

  7. Steek een momentsleutel (⅜") door de opening van de armbeugel en duw de actuatoras naar binnen.

   Gevaar

   Wanneer de actuator van de rem wordt gehaald, kan de machine in vrijloop staan. Een machine in vrijloop kan ernstig letsel veroorzaken aan omstanders.

   Als de machine niet wordt gesleept, moet u de parkeerrem in werking stellen.

  8. Laat iemand anders in de stoel zitten, de veiligheidsgordel bevestigen en de rem gebruiken terwijl u de machine sleept.

   Note: Dit zorgt ervoor dat de machine onder controle is wanneer u de machine sleept.

  9. Verwijder de blokken onder de wielen.

  10. Wanneer de machine klaar is om te worden gesleept, schakelt u de parkeerrem uit.

  11. Gebruik de achterste zwenkwielvork om de machine te slepen (Figuur 31).

   Important: Ga niet sneller dan 5 km/u terwijl u de machine sleept. Elektrische onderdelen kunnen worden beschadigd.

   g270135

  Voer de volgende stappen uit nadat u de machine hebt gesleept naar uw bestemming:

  1. Stel de parkeerrem in werking.

  2. Verwijder de sleepband van de zwenkwielvork.

  3. Bevestig de veer zoals wordt getoond in Figuur 30.

  4. Draai de moer van de oogbout vast zodat de veerlengte 11,4 cm is wanneer deze gemonteerd is (Figuur 30).

  Onderhoud van de lithium-ion-accu's

  Waarschuwing

  De accu's staan onder een hoge spanning, wat gevaar op brandwonden of elektrocutie inhoudt.

  • U mag niet proberen de accu's te openen.

  • Wees uiterst voorzichtig bij het omgaan met een accu met een gebarsten behuizing.

  • Gebruik alleen de lader die ontworpen is voor de accu's (model 04012).

  De lithium-ion-accu's hebben voldoende spanning om de arbeid waarvoor zij bedoeld zijn gedurende hun levensduur uit te voeren. In de eerste 4 jaar van gebruik kunt u met een volle accu 13.006 m2 maaien. Deze prestaties gaan uit van de volgende omstandigheden:

  • De messen van uw messenkooi en de ondermessen zijn scherp.

  • Het contact tussen ondermes en messenkooi is afgesteld volgens de Gebruikershandleiding.

  • De groomer is ingesteld op minimaal de helft van de maaihoogte.

  • De achterrolborstels zijn ingesteld op het lichtste contact.

  • De transportafstand bedraagt 12,9 km.

  • Het golfterrein waar u werkt is licht glooiend.

  Na verloop van tijd wordt de totale hoeveelheid arbeid die de accu's kunnen verrichten in één laadbeurt geleidelijk kleiner.

  Note: Deze oppervlakte kan variëren naargelang de afstand die u moet afleggen om te beginnen werken, de glooiingen die u tegenkomt, de contactinstelling en scherpte van het ondermes en de messenkooi, en andere factoren die in dit hoofdstuk aan bod komen.

  Om uw accu's een maximale levensduur te geven en deze zo lang mogelijk te gebruiken, dient u deze richtlijnen op te volgen:

  • Open de accu niet. Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het accupack. Als u de accu opent, vervalt de garantie. De accu's zijn beveiligd door inrichtingen die moeten voorkomen dat de gebruiker er ingrepen aan uitvoert.

  • Stal/parkeer de machine in een schone, droge garage of stalruimte, vermijd direct zonlicht, hittebronnen, regen en vochtige omgevingen. Niet stallen op een plaats waar het kouder wordt dan -30 °C of warmer dan 60 °C. Temperaturen buiten deze limieten brengen schade toe aan uw accu's. Hoge temperaturen tijdens de stallingsperiode verkorten de levensduur van de accu, vooral als deze onder grote spanning staat.

  • Als u de machine gedurende langer dan 10 dagen wilt stallen, moet u de machine op een koele en droge plaats zetten en moet de accu ten minste 50% opgeladen zijn. Vermijd direct zonlicht, regen en vochtige omgevingen.

  • Als u in warme omstandigheden of in direct zonlicht maait, kan de accu oververhit raken. In dat geval verschijnt een temperatuurwaarschuwing op het InfoCenter. In dit geval worden de maai-eenheden uitgeschakeld en zal de machine vertragen.

   Rijd de machine onmiddellijk naar een koele plaats buiten rechtstreeks zonlicht, schakel de machine uit en laat de accu's volledig afkoelen voordat u terug aan het werk gaat.

  • Stel het ondermes zodanig af dat er slechts zeer licht contact is met de messenkooi. Zo hebben de maai-eenheden minder vermogen nodig en kan de machine langer werken voordat u de accu moet herladen. Zie Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren.

  • Zorg ervoor dat de ondermessen en messenkooien steeds scherp zijn. Botte messen vergen meer vermogen en ze verkorten de tijd tussen twee oplaadbeurten.

  • Gebruikt u groomers, dan mag u deze niet hoger isntellen dan de helft van de maaihoogte. Als de maaihoogte groter is dan 1,27 cm, mag u de groomer niet hoger instellen dan 0,64 cm.

  • Stel de achterrolborstel zodanig af dat deze slechts zeer licht contact maakt. Zo hebben de maai-eenheden minder vermogen nodig en kan de machine langer werken voordat u de accu moet herladen.

  • Gebruik enkel verlichting wanneer dit nodig is (indien uw machine uitgerust is met de verlichtingsset).

  Transport van de lithium-ion-accu's

  Volgens het Amerikaanse Department of Transportation en internationale transportorganisaties moeten lithium-ion-accu's worden getransporteerd in een speciale verpakking en alleen door transporteurs die daarvoor een certificaat hebben. In de VS is het u toegestaan om een accu te transporteren die gemonteerd is op een met een accu aangedreven machine, en dat onder bepaalde wettelijke vereisten. Neem contact op met het Department of Transportation in de VS of de bevoegde overheidsinstelling in uw land voor gedetailleerde voorschriften in verband met het transport van uw accu's of van de machine die met accu's is uitgerust.

  Neem voor gedetailleerde informatie over het verzenden van een accu contact op met uw erkende Toro distributeur.

  Belangrijke informatie over de lader van de lithium-ion-accu

  Raadpleeg Figuur 32 voor een overzicht van de displays en snoeren van de acculader.

  g251620g251632

  Aansluiten op een vermogensbron

  Om het gevaar op een elektrische schok te verkleinen, is deze lader uitgerust met een geaarde stekker met 3 contacten (type B). Als de stekker niet past in het stopcontact, zijn er andere geaarde stekkers beschikbaar; neem contact op met een erkende Toro distributeur.

  Pas de lader of het stroomsnoer op geen enkele manier aan.

  Gevaar

  Contact met water tijdens het opladen van de machine kan elektrische schokken veroorzaken en letsel of de dood tot gevolg hebben.

  • Raak de stekker of de acculader niet aan als u natte handen hebt of in water staat.

  • Laad de accu's niet op in regen of in natte omgevingen.

  Important: Controleer het stroomsnoer regelmatig op gaten of scheuren in de isolatie. Een beschadigd snoer mag niet worden gebruikt. Laat het snoer niet door staand water of vochtig gras lopen.

  1. Sluit de stekker van het stroomsnoer aan op het overeenkomende voedingsstopcontact van de lader.

   Waarschuwing

   Als het snoer van de lader beschadigd is, kan dat elektrische schokken of vuur veroorzaken.

   Controleer het stroomsnoer grondig voordat u de lader gaat gebruiken. Als het snoer beschadigd is, mag u de lader niet gebruiken tot het snoer vervangen is.

  2. Sluit het uiteinde van het stroomsnoer met de muurstekker aan op een geaard stopcontact.

  De lithium-ion-accu's opladen

  Voorzichtig

  De accu's herladen met een lader van die niet door Toro werd geleverd, kan leiden tot oververhitting of soortgelijke storingen, en uiteindelijk tot materiële schade en/of persoonlijk letsel.

  Gebruik de lader (model 04012) om de accu's op te laden.

  Important: Laad de accu's alleen op bij temperaturen die binnen het gepaste temperatuurbereik liggen; zie de volgende tabel voor het aanbevolen temperatuurbereik.

  Note: De lader werkt niet bij temperaturen die buiten het aanbevolen temperatuurbereik liggen.

  Aanbevolen temperatuurbereik voor opladen

  Oplaadbereik0 tot 45 °C
  Oplaadbereik bij lage temperatuur (lagere stroom)-5 tot 0 °C
  Oplaadbereik bij hoge temperatuur (lagere stroom)45 tot 60 °C
  1. Parkeer de machine op het daartoe bestemde laadpunt.

  2. Schakel de parkeerrem in en zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND.

  3. Zorg dat de maai-eenheden uitgeschakeld zijn en laat ze op de grond zakken.

  4. Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.

  5. Onderbreek de stroomtoevoer naar de machine door de hoofdstroomaansluitingen los te koppelen; raadpleeg Hoofdstroomaansluitingen.

  6. Controleer of de aansluitingen vrij zijn van vuil en stof.

  7. Schuif de ouputaansluiting van de lader in de laderaansluiting van de machine (Figuur 33).

   Note: De aansluiting van de machine bevindt zich onder de hoofdstroomaansluiting die aan de machine bevestigd is.

   g292546
  8. Sluit het netsnoer van de oplader aan op een vermogensbron; zie Aansluiten op een vermogensbron.

  9. Observeer de lader om er zeker van te zijn dat de accu's aan het opladen zijn.

   Note: Het indicatielampje accu opladen moet knipperen en het indicatielampje laadoutput moet gaan branden.

  10. Koppel de lader af wanneer de machine voldoende opgeladen is; raadpleeg Het opladen voltooien.

  Het opladen controleren en problemen oplossen

  Note: Het lcd-display geeft boodschappen weer tijdens het opladen. De meeste zijn routineuze boodschappen.

  Als er een fout is, zal het foutindicatielampje oranje knipperen of ononderbroken rood branden. Een foutboodschap zal verschijnen op het InfoCenter 1, 1 cijfer tegelijk, met in het begin de letter E of F (bv. E-0-1-1).

  Raadpleeg om een fout te corrigeren. Als geen van de oplossingen het probleem verhelpen, moet u contact opnemen met een erkende Toro distributeur.

  Het opladen voltooien

  Is het opladen voltooid, dan brandt het indicatielampje accu opladen (Figuur 32) ononderbroken groen en gaat het indicatielampje laadoutput uit.

  1. Maak de aansluiting van de oplader los van de aansluiting van de machine.

  2. Bewaar de aansluiting van de lader en het snoer zodanig dat ze niet beschadigd kunnen worden.

  3. Zorg ervoor dat de hoofdstroomaansluitingen schoon zijn.

  4. Sluit de hoofdstroomaansluitingen aan; zie Hoofdstroomaansluitingen.

  5. Schakel de machine in; raadpleeg De machine inschakelen.

  6. Controleer het laadniveau; zie Het InfoCenter lcd-scherm gebruiken.

  Onderhoud

  Veiligheid bij onderhoud

  • Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:

   • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

   • Zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND.

   • Zorg dat de maai-eenheden uitgeschakeld zijn en laat ze op de grond zakken.

   • Stel de parkeerrem in werking.

   • Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.

   • Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  • Laat de onderdelen van de machine afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

  • Laat alleen bekwame technici onderhoud uitvoeren aan de machine.

  • Koppel de hoofdstroomaansluitingen los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

  • Voer indien mogelijk geen onderhoudswerkzaamheden uit als de machine draait. Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

  • Ondersteun de machine met assteunen als u onder de machine werkt.

  • Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie.

  • Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine in goede staat verkeren en al het bevestigingsmateriaal stevig vastzit.

  • Vervang versleten of beschadigde stickers.

  • Om veilige en optimale prestaties van de machine te verkrijgen, moet u ter vervanging alleen originele Toro onderdelen gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie hierdoor kan vervallen.

  Aanbevolen onderhoudsschema

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 8 bedrijfsuren
 • De wielmoeren aandraaien.
 • De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen.
 • Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de veiligheidsgordel(s) op slijtage, insnijdingen en andere beschadigingen. Vervang de veiligheidsgordel(s) als een onderdeel ervan niet naar behoren functioneert.
 • Het veiligheidssysteem controleren.
 • Inspectie en reiniging na het maaien
 • De bandenspanning controleren.
 • Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren.
 • Maak de machine schoon (gebruik geen hogedrukreiniger).
 • Om de 50 bedrijfsuren
 • De aansluitingen van de accukabels controleren.
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • De wielmoeren aandraaien.
 • Om de 800 bedrijfsuren
 • De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen.
 • Controlelijst voor dagelijks onderhoud

  Gelieve deze pagina te kopiëren ten behoeve van gebruik bij routinecontroles.

  Gecontroleerd itemVoor week van:
  Ma.Di.Wo.Do.Vr.Za.Zo.
  Werking van interlockschakelaars controleren.       
  Werking van instrumenten controleren.       
  Werking van de remmen controleren.       
  De bandenspanning controleren.       
  Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren.       
  Maaihoogte-instelling controleren.       
  Beschadigde lak bijwerken.       
  Was de machine.       
  Aantekening voor speciale aandachtsgebieden:
  Controle uitgevoerd door:
  ItemDatumInformatie
     
     
     
     
     

  Procedures voorafgaande aan onderhoud

  De machine opkrikken

  Gevaar

  Een mechanische of hydraulische krik kan een machine niet altijd dragen. Als de machine dan valt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

  • Ondersteun de opgekrikte machine met assteunen.

  • Gebruik enkel mechanische of hydraulische assteunen om de machine op te krikken.

  1. Plaats een assteun onder het gewenste opkrikpunt (Figuur 34):

   • Voettrede aan de linkerkant van de machine

   • Assteunbeugel aan de rechterkant van de machine

   • Zwenkwielvork aan de achterkant van de machine

   g286954
  2. Wanneer u de machine opgekrikt hebt, plaatst u een geschikte assteun onder de volgende zones om de machine te ondersteunen (Figuur 35):

   • Accubakken aan de achterkant van de machine

   • Draaibeugels van de maai-eenheid aan de voorkant van de machine

  g296353

  De motorkap omhoogtillen

  1. Maak de banden los aan weerszijden van de motorkap (Figuur 36).

   g292114
  2. Til de motorkap op (Figuur 36).

  Onderhoud elektrisch systeem

  Veiligheid van het elektrisch systeem

  • Koppel de hoofdstroomaansluitingen los voordat u de machine repareert.

  • Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u de accu aan- of loskoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.

  De machine van stroom voorzien of de stroomtoevoer naar de machine onderbreken

  De hoofdstroomaansluitingen leveren stroom van de accu's naar de machine. Onderbreek de stroomtoevoer door de aansluitingen los te koppelen; voorzie de machine van stroom door de aansluitingen aaneen te koppelen. Zie Hoofdstroomaansluitingen.

  De zekeringen vinden

  De zekeringen vinden voor het 48 V systeem

  De zekeringen van het 48 V elektrische systeem bevinden zich onder de bestuurdersstoel (Figuur 37).

  g288685

  De zekeringen vinden voor het 12 V systeem

  De zekeringen van het 12 V elektrische systeem bevinden zich onder de kap (Figuur 38) aan de rechterzijde van de machine.

  g279712

  Zie Figuur 39 voor een beschrijving van de zekeringen in de zekeringhouders:

  g279711

  De zekeringen van het circuit voor de messenkooiaandrijving vinden

  De zekeringen van het circuit voor de messenkooiaandrijving bevinden zich onder de kap aan de linkerzijde van de machine. Verkrijg toegang tot de zekeringhouder door de linkerkap en het deksel van de zekeringhouder te verwijderen (Figuur 40).

  g278267

  Zie Figuur 41 voor een beschrijving van de zekeringen op de sticker van de zekeringhouder:

  g278268

  Locatie van de zekering van de bedieningseenheid voor het voorladen

  De zekering die de bedieningseenheid voor het voorladen beschermt, bevindt zich in een afzonderlijke houder aan de machinekabelboom links van de middelste accuset (achteraan) (Figuur 42).

  g292133

  Locatie van de zekeringen voor de wielmotor en het elektrische systeem

  • De zekeringen voor de rechter wielmotor (60 A) bevinden zich onder de stoel (Figuur 43).

   g288688
  • De zekering voor de linker wielmotor (60 A) bevindt zich onder de kap aan de linkerkant van de machine, dicht bij de zekeringen van het circuit voor de messenkooiaandrijving (Figuur 44).

   g282896
  • De zekering voor het elektrische systeem bevindt zich onder de hoofdstroomaansluitingen (Figuur 45).

   g296483

  Onderhoud van de accu's

  Note: De machine is uitgerust met 8 lithium-ion-accu's.

  Een lithium-ion-accu moet worden afgevoerd of gerecycled in overeenstemming met de plaatselijke en nationale regelgeving. Vraag een erkende Toro distributeur om hulp als een accu onderhoud nodig heeft.

  De etiketten zijn de enige onderdelen van de accu die onderhoud van de gebruiker vereisen. Als u het hoofdcompartiment van een accu tracht te openen, vervalt uw garantie. Neem contact op met een erkende Toro distributeur als u problemen ondervindt met een accu.

  Onderhoud van de acculader

  Important: Elektrische herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende Toro distributeur.

  U moet enkel de lader beschermen tegen beschadiging en de weerselementen.

  De snoeren van de acculader onderhouden

  • Maak de snoeren telkens na gebruik schoon met een vochtige doek.

  • Rol de snoeren op als u ze niet gebruikt.

  • Controleer de snoeren regelmatig op schade en vervang indien nodig met erkende Toro onderdelen.

  De behuizing van de acculader reinigen

  Maak de behuizing telkens na gebruik schoon met een vochtige doek.

  Onderhoud aandrijfsysteem

  De bandenspanning controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • De bandenspanning controleren.
 • Afhankelijk van de gazonomstandigheden moeten alle drie de wielen een spanning van minimaal 0,83 tot maximaal 1,10 bar hebben.

  Important: Zorg ervoor dat de bandenspanning van alle banden gelijk is. Als de bandenspanning niet overal identiek is, heeft dat een nadelige invloed op de prestaties van de machine.

  Torsie van wielmoeren controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 8 bedrijfsuren
 • De wielmoeren aandraaien.
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • De wielmoeren aandraaien.
 • Waarschuwing

  Als de wielmoeren niet steeds de juiste torsie hebben, kan dit leiden tot lichamelijk letsel.

  Haal de wielmoeren volgens de aanbevolen onderhoudsintervallen aan met de aanbevolen torsie.

  Aantrekkoppel van de wielmoeren: 108 tot 122 N·m

  Om een gelijke verdeling te verkrijgen, dient u de wielmoeren aan te halen in het patroon getoond in Figuur 46.

  g274650

  De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 8 bedrijfsuren
 • De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen.
 • Om de 800 bedrijfsuren
 • De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen.
 • Vloeistofspecificatie: SAE 80W90

  Hoeveelheid olie tandwielkast: ongeveer 384 ml

  1. Krik de machine op; zie De machine opkrikken.

   Important: De machine moet horizontaal staan zodat de juiste hoeveelheid vloeistof kan worden toegevoegd aan de tandwielkast.Zorg ervoor dat de machine horizontaal staat op de assteunen.

  2. Voer de volgende stappen uit om de linker- en rechterbanden te verwijderen:

   1. Maak de wielmoeren los en verwijder ze (Figuur 47).

    g280226
   2. Verwijder de linker- en rechterbanden.

  3. Plaats een opvangbak onder de wielmotor (Figuur 48).

   g322517
  4. Haal de plug uit de aftapopening (Figuur 48).

   Note: De aftapopening bevindt zich aan de onderkant van de tandwielkast.

   Note: Laat al de olie uit de tandwielkast lopen.

  5. Maak de plug schoon.

  6. Monteer de aftapplug in de aftapopening (Figuur 48).

  7. Verwijder de ontluchtingsslang en fitting van de bovenkant van de tandwielkast (Figuur 49).

   g322518
  8. Vul de tandwielkast langs de vulopening met 384 ml van de aanbevolen vloeistof.

  9. Monteer de ontluchtingsslang en fitting in de vulopening (Figuur 49).

  10. Voer de volgende stappen uit om de banden te plaatsen:

   1. Schuif de linker- en rechterbanden op de wielnaven.

   2. Monteer de wielmoeren (Figuur 47).

   3. Draai de wielmoeren vast met de in Torsie van wielmoeren controlerengespecificeerde torsie.

  Onderhouden remmen

  Remmen afstellen

  Als de rem de machine niet kan houden als deze geparkeerd staat, kunt u de remmen afstellen; neem contact op met een erkende Toro verdeler of raadpleeg de Onderhoudshandleiding voor meer informatie.

  Onderhoud van de maai-eenheid

  Veiligheid van de messen

  Versleten of beschadigde messen of ondermessen kunnen breken en een stuk ervan kan naar u of naar omstanders worden uitgeworpen en zo ernstig lichamelijk of dodelijk letsel toebrengen.

  • Controleer op gezette tijden de maaimessen en ondermessen op overmatige slijtage en beschadigingen.

  • Wees voorzichtig als u de messen controleert. Draag handschoenen en wees voorzichtig als u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de messenkooien. De maaimessen en ondermessen mogen alleen worden vervangen of gewet; probeer ze nooit te rechten of eraan te lassen.

  • Let op bij machines met meerdere maai-eenheden: als u één maai-eenheid draait, kunnen de messenkooien in de andere maai-eenheden ook in beweging komen.

  De maai-eenheden monteren en verwijderen

  Note: Wanneer de maai-eenheden niet aan de machine zijn bevestigd, moet u de motoren van de messenkooien van de maai-eenheid in de opbergruimte op de voorkant van de ophangarmen plaatsen om beschadiging te voorkomen.

  Important: Breng de ophanging niet omhoog in de transportstand als de messenkooimotoren zich in de houders in het frame van de machine bevinden. Dit kan schade aan de motoren of slangen tot gevolg hebben.

  Important: Als u de maai-eenheid moet kantelen, ondersteun de achterkant van de maai-eenheid dan om te verzekeren dat de moeren van de instelschroeven van de snijbalk niet op het werkvlak rusten (Figuur 50).

  g014596

  De maai-eenheden monteren

  De ophanging moet omlaag worden gebracht om de maai-eenheden te kunnen monteren. Voer de volgende stappen uit om de ophanging omlaag te brengen:

  1. Parkeer de machine op een schoon, horizontaal oppervlak.

  2. Zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND.

  3. Plaats het sleuteltje in het contact en zet het in de AAN-stand.

  4. Breng de ophanging omlaag met de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen.

  5. Stel de parkeerrem in werking, zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.

  Voer de volgende stappen uit om de maai-eenheden te monteren:

  1. Koppel de hoofdstroomaansluitingen los; zie Hoofdstroomaansluitingen.

   Voorzichtig

   Als u de voeding naar de machine niet onderbreekt, bestaat de kans dat iemand de maai-eenheden per ongeluk start. Hierdoor kan ernstig letsel aan handen en voeten ontstaan.

   Koppel altijd de hoofdstroomaansluitingen los voordat u werkzaamheden aan de maai-eenheden gaat uitvoeren.

  2. Klap de voetsteun omhoog zodat u bij het middelste maai-eenheid kunt (Figuur 51).

   Voorzichtig

   Uw vingers kunnen bekneld raken als de voetsteun dichtklapt.

   Houd uw vingers uit de buurt van het gebied waar de voetsteun terug kan klappen terwijl deze open staat.

   g014602
  3. Plaats de maai-eenheid onder de middelste ophangarm.

  4. Open de vergrendelingen op de stang van de ophangarm (Figuur 52) en duw de ophangarm naar beneden zodat de stang over beide bevestigingsarmen op de maai-eenheid past en zorg ervoor dat de vergrendelingen onder de dwarsstang van de maai-eenheid gaan (Figuur 53).

   g014609
   g014611
  5. Sluit de vergrendelingen rond de stang van de maai-eenheid en vergrendel ze (Figuur 52).

   Note: U zult een klik horen en voelen wanneer de vergrendelingen goed gesloten zijn.

  6. Smeer schoon vet op de sleufas van de motor van de maai-eenheid (Figuur 54).

  7. Steek de motor in de linkerkant van de maai-eenheid (gezien vanuit de bestuurdersstoel) en trek de motorbevestigingsstang op de maai-eenheid in de richting van de motor totdat u aan beide kanten een klik hoort (Figuur 54).

   g036122
  8. Monteer een grasvanger op de haken aan de ophangarm.

  9. Herhaal deze procedure bij de andere maai-eenheden.

  10. Sluit de hoofdstroomaansluitingen aan; zie Hoofdstroomaansluitingen.

  De maai-eenheden verwijderen

  1. Parkeer de machine op een schoon, horizontaal oppervlak, zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND en gebruik de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen om de maai-eenheden omlaag te brengen.

  2. Stel de parkeerrem in werking, zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.

  3. Koppel de hoofdstroomaansluitingen los; zie Hoofdstroomaansluitingen.

   Voorzichtig

   Als u de voeding naar de machine niet onderbreekt, bestaat de kans dat iemand de maai-eenheden per ongeluk start. Hierdoor kan ernstig letsel aan handen en voeten ontstaan.

   Koppel altijd de hoofdstroomaansluitingen los voordat u werkzaamheden aan de maai-eenheden gaat uitvoeren.

  4. Duw de motorbevestigingsstang uit de sleuven op de motor in de richting van de maai-eenheid en verwijder de motor uit de maai-eenheid.

   g036123
  5. Zet de motor in de opbergruimte op de voorkant van de ophangarm (Figuur 56).

   g036124

   Note: Als u de maaimessen slijpt, de maaihoogte instelt of onderhoudswerkzaamheden aan een maai-eenheid verricht, moet u de motoren van de messenkooien van de maai-eenheid in de opbergruimte op de voorkant van de ophangarmen plaatsen om beschadiging te voorkomen.

   Important: Breng de ophanging niet omhoog in de transportstand als de messenkooimotoren zich in de houders in het frame van de machine bevinden. Dit kan schade aan de motoren of kabels tot gevolg hebben. Als u de tractie-eenheid moet verplaatsen terwijl de maai-eenheden niet gemonteerd zijn, bevestig deze dan met kabelklembanden aan de ophangarmen.

  6. Open de vergrendelingen op de stang van de ophangarm van de maai-eenheid dat u wilt verwijderen (Figuur 52).

  7. Maak de vergrendelingen van de stang van de maai-eenheid los.

  8. Rol de maai-eenheid onder de ophangarm vandaan.

  9. Herhaal indien nodig stap 4 tot en met 8 voor de andere maai-eenheden.

  10. Sluit de hoofdstroomaansluitingen aan; zie Hoofdstroomaansluitingen.

  Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Afstelling van contact tussen snijplaat en messenkooi controleren.
 • Elke dag voordat u gaat maaien moet u het contact tussen het ondermes en de messenkooi controleren, ongeacht of de maaikwaliteit bij een eerdere maaibeurt aanvaardbaar was. Er moet een licht contact zijn over de volledige lengte van de messenkooi en het ondermes; zie de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid.

  Koppel de hoofdstroomaansluitingen los voordat u de messenkooien controleert; zie Hoofdstroomaansluitingen. Sluit deze weer aan nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  Maai-eenheden wetten

  Waarschuwing

  Contact met de ondermessen, de messen van de messenkooi of andere bewegende onderdelen kan lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Houd vingers, handen en kleding uit de buurt van de ondermessen, messen van de messenkooi of andere bewegende onderdelen.

  • Probeer de messenkooien nooit met uw handen of voeten te draaien terwijl de machine draait.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden neer, zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND, stel de parkeerrem in werking, zet de machine af en verwijder het sleuteltje.

  2. Doe de aanvankelijke instelling van het ondermes en messenkooi voor het wetten op alle maai-eenheden die moeten worden gewet. Zie de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid.

  3. Plaats het sleuteltje in het contact en zet de machine aan.

  4. Met het InfoCenter, in het menu ONDERHOUD, kiest u WETTEN.

  5. Zet WETTEN op AAN.

  6. Ga naar het Hoofdmenu en dan naar beneden tot Instellingen.

  7. IN HET MENU INSTELLINGEN gaat u naar beneden tot WETTEN-TOERENTAL en kiest u het toerental voor het wetten met de ± knop.

  8. Zet de functiebedieningsschakelaar in de NEUTRAALSTAND en zet dan de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar voren om het wetten van de gekozen messenkooien te beginnen.

  9. Breng de wetpasta aan met een borstel met een lange steel. Gebruik nooit een borstel met een korte steel.

  10. Als de messenkooien vast komen te zitten of onregelmatig worden tijdens het wetten, verhoogt u het toerental tot dit gestabiliseerd wordt.

  11. Als u de maai-eenheden tijdens het wetten wilt afstellen, schakelt u de messenkooien uit door de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren te bewegen en vervolgens de machine af te zetten. Na de afstelling herhaalt u stappen3 tot en met 9.

  12. Herhaal de procedure bij alle maai-eenheden die u wilt wetten.

  13. Na voltooiing van het wetten: ga naar het InfoCenter, WETTEN, stel dit in op UIT, of draai het contactsleuteltje op UIT om de machine terug te schakelen naar maaien in de vooruitstand.

  14. Spoel alle wetpasta van de maai-eenheden. Stel indien nodig het contact tussen de messenkooi en het ondermes af. Zet de instelling van de messenkooisnelheid op de gewenste maaistand.

   Important: Gebruik geen hogedrukreiniger om de maai-eenheden schoon te maken. De lagers en afdichtingen kunnen beschadigd worden.

  Stalling

  Als u de machine voor een lange tijd wilt stallen, moet u de stappen in Voorbereidingen voor stalling uitvoeren.

  Veiligheid tijdens opslag

  • Laat de maai-eenheden neer, schakel de parkeerrem in, schakel de machine uit, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

  • Sla de machine niet op op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of andere toestellen) aanwezig kunnen zijn.

  • Stal de machine op een droge binnenlocatie waar er geen direct zonlicht op kan vallen, buiten het bereik van kinderen.

  Voorbereidingen voor stalling

  1. Zet altijd de machine af, verwijder het sleuteltje, wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u ze afstelt, schoonmaakt, stalt of repareert.

  2. Aangekoekt vuil en achtergebleven maaisel verwijderen. Indien nodig: slijp de kooien en snijplaten, zie de Gebruikershandleiding van de maai-eenheid. Breng een roestwerend middel aan op de ondermessen en messenkooien.

  3. Til de machine op en ondersteun ze zodat de wielen onbelast zijn.

  4. Gaat u de machine voor langere tijd stallen, volg dan de instructies voor opslag van de accu op; zie Voorschriften voor het bewaren van de accu.

  Voorschriften voor het bewaren van de accu

  Note: U hoeft de accu's niet van de machine te nemen als u deze gaat stallen.

  Controleer in de volgende tabel de voorgeschreven temperatuur voor opslag:

  Temperatuurvoorschriften voor opslag

  Omstandigheden van opslagTemperatuurvoorschriften
  Normale omstandigheden-20 tot 45 °C
  Extreme hitte – maximaal 1 maand45 tot 60 °C
  Extreme koude – maximaal 3 maanden-30 tot -20 °C

  Important: Temperaturen buiten deze limieten brengen schade toe aan uw accu's.De temperatuur waarin de accu's worden bewaard heeft invloed op de levensduur ervan. Langdurige opslag bij extreme temperaturen verkort de levensduur van de accu. Stal de machine bij normale omstandigheden zoals aangegeven in de tabel met temperatuurvoorschriften.

  • Voordat u de machine stalt, moet u de accu's laden of ontladen tot 40% à 60% van de maximale spanning (50,7 tot 52,1 V).

   Note: Een 50% geladen accu verzekert een maximale levensduur. Laadt u de accu's voor 100% op voordat u deze gaat stallen, dan verkort de levensduur.Verwacht u de machine voor langere tijd te stallen, laad de accu's dan voor ongeveer 60%.

  • Na elke stallingsperiode van 6 maanden moet u het laadniveau van de accu controleren en zorgen dat dit 40 tot 60% bedraagt. Is het laadniveau onder de 40% gezakt, laad de accu dan op tot 40 à 60%.

  • U kunt een multimeter gebruiken om het laadniveau van een uitgeschakelde machine te controleren. In de volgende tabel ziet u welke spanning overeenkomt met welk laadniveau.

   SpanningLaadniveau
   52,1 V60%
   51,4 V50%
   50,7 V40%
  • Bent u klaar met het opladen van de accu's, haal de oplader dan uit het stopcontact. Tijdens de opslagperiode moet u de voeding afkoppelen. Anders gaan de accu's sneller leeglopen.

  • Laat u de oplader op de machine zitten, dan wordt deze uitgeschakeld zodra de accu's volledig opgeladen zijn. Om de oplader opnieuw in te schakelen, moet u deze afkoppelen en opnieuw aansluiten.

  De lader opslaan

  1. Koppel de voeding van de machine af; zie De machine van stroom voorzien of de stroomtoevoer naar de machine onderbreken.

  2. Koppel het stroomsnoer af van de lader en rol het nauwkeurig op.

  3. Controleer het stroomsnoer nauwkeurig op tekenen van slijtage of beschadiging. Vervang het snoer als het versleten of beschadigd is.

  4. Controleer de lader nauwkeurig op versleten, losse of beschadigde onderdelen. Neem contact op met een erkende Toro distribiteur voor hulp bij het herstellen of vervangen van onderdelen.

  5. Bewaar de lader en het stroomsnoer op een schone, droge plaats waar ze geen klappen of schade kunnen oplopen en niet worden blootgesteld aan bijtende dampen.

  Problemen, oorzaak en remedie

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Code E-0-0-1, of E-0-4-7
  1. Hoge spanning accu
  1. Zorg ervoor dat de spanning van de accu juist is en dat de aansluitingen van de kabels stevig vastzitten; zorg ervoor dat de accu in goede staat is.
  Code E-0-0-4
  1. Accustoring vastgesteld
  1. Neem contact op met een erkende Toro-distributeur.
  Code E-0-0-7
  1. Ah-limiet van accu overschreden
  1. Mogelijke oorzaken zijn een slechte toestand van de accu, een sterk ontladen accu, een accu die slecht aangesloten is en/of hoge parasitaire belastingen op de accu terwijl deze opgeladen wordt. Mogelijke oplossingen: vervang de accu's. Controleer DC-aansluitingen. Koppel parasitaire belastingen los. Deze fout zal opgelost worden zodra de lader wordt gereset door gelijkstroom cyclisch te laten verlopen.
  Code E-0-1-2
  1. Fout omgekeerde polariteit
  1. De accu is niet juist aangesloten op de lader. Zorg ervoor dat de aansluitingen van de accu goed vastzitten.
  Code E-0-2-3
  1. Fout hoge AC-spanning (>270VAC)
  1. Sluit de lader aan op een AC-bron die een stabiele wisselstroom levert tussen 85-270 VAC / 45-65 Hz.
  Code E-0-2-4
  1. De lader kon niet starten
  1. De lader kon niet goed worden ingeschakeld. Koppel de wisselstroominput en de aansluiting van de accu gedurende 30 seconden los voordat u opnieuw probeert.
  Code E-0-2-5
  1. Fout lage AC-spanning oscillatie
  1. De AC-bron is onstabiel. Kan worden veroorzaakt door een te kleine generator of veel te kleine inputkabels. Sluit de lader aan op een AC-bron die een stabiele wisselstroom levert tussen 85-270 VAC / 45-65 Hz.
  Code E-0-3-7
  1. Herprogrammering is mislukt
  1. Mislukte softwareupgrade of mislukt scriptgebruik. Zorg ervoor dat de nieuwe software correct is.
  Code E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6, of E-0-6-0
  1. Communicatiefout met accu
  1. Zorg ervoor dat de aansluiting van de signaaldraden aan de accu stevig vastzit.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6, of F-0-0-7
  1. Interne fout lader
  1. Verwijder de AC-aansluiting en de accuaansluiting voor minstens 30 seconden en probeer opnieuw. Als het opnieuw mislukt, moet u contact opnemen met een erkende Toro distributeur.