Innledning

Maskinen er en gressklipper av skyvemodell med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Skann QR-koden på serienummermerket med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g271512

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Bruk av denne maskinen i områder høyere enn 1500 m over havet krever en dyse for høyder. Se Honda-motorens brukerhåndbok.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen er konstruert i henhold til standardene EN ISO 5395 og ANSI B71.4-2017.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter maskinen.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold tilskuere og barn borte fra arbeidsområdet. Maskinen er ikke tillatt for barn.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelige deler står stille. La maskinen kjøles ned før justering, service, rengjøring eller oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Justere og montere klippeenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Klippeenhet (bestilles separat, kontakt en autorisert Toro-forhandler)1
Kobling1
Fjær (kun modell 04830 og 04840)1
Sokkelhodeskrue4

Justere og montere klippeenheten

Modell 04820
 1. Fjern boltene som fester spoledrivenheten til sideplaten (Figur 3).

  g333187
 2. Fjern spoledrivenheten, de flate skivene, fjærskivene og avstandsstykkene fra sideplaten (Figur 3).

 3. Bruk fire skruer med innvendig sekskant for å montere klippeenheten til rammen (Figur 4).

  g333153
 4. Avgjør riktig klippehøyde og juster trekktrommelen til denne innstillingen. Se Justere trekktrommelstillingen.

 5. Juster klippeenheten til ønskede innstillinger. Se fremgangsmåte for justering i klippeenhetens brukerhåndbok.

 6. Monter koblingen til girkassens drivaksel (Figur 5).

  g333165
 7. Bruk monteringsdelene du fjernet tidligere, til å montere spoledrivenheten til klippeenheten (Figur 5).

 8. Påse at koblingen (Figur 5) enkelt kan flyttes frem og tilbake på girkassens drivaksel.

Justere og montere klippeenheten

Modell 04830 og 04840
 1. Bruk fire skruer med innvendig sekskant for å montere klippeenheten til rammen (Figur 6).

  g333212
 2. Avgjør riktig klippehøyde og juster trekktrommelen til denne innstillingen. Se Justere trekktrommelstillingen.

 3. Juster klippeenheten til ønskede innstillinger. Se fremgangsmåte for justering i klippeenhetens brukerhåndbok.

 4. Monter koblingen og fjæren til klippeenhetens spoledrivenhet (Figur 7).

  g333213
 5. Påse at koblingen (Figur 7) enkelt kan flyttes frem og tilbake på girkassens drivaksel.

  Hvis koblingen ikke kan flyttes, må du justere spoledrivenhetens stilling eller motorens og girkassens justering. Se Justere posisjonen til spoledrivakselen.

Montere transporthjulakselen

Kun modell 04840

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Venstre hjulaksel1

Note: Høyre hjulaksel er montert på fabrikken.

 1. Bruk et middels sterkt gjengeforseglingsmiddel på hjulakselgjengene.

 2. Skru den venstre hjulakselen inn i trommeldrivenheten på venstre side av maskinen.

  Note: Den venstre hjulakselen er merket med en «L» på akselenden og er høyregjenget.

  g330266
 3. Stram til akselen med et moment på 54 til 68 Nm.

Montere transporthjulene

Valgfri

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Transporthjulsett (bestilles separat, kontakt en autorisert Toro-forhandler)1

For å montere transporthjulene må du først anskaffe transporthjulsettet (modell 04123). Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for dette settet.

 1. Monter transporthjulene. Se Montere transporthjulene.

 2. Sørg for at dekkene er fylt til 0,83 til 1,03 bar.

Montere gresskurven

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Gresskurv1

Grip kurven i topplokket og skyv den inn på monteringsstengene (Figur 9).

g278331

Justere motorhastigheten

Kun for CE-kompatible land

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

CE-merke1

Hvis du bruker maskinen din i et land som følger CE-standardene, kan du oppfylle støyforskrifter ved å justere motorens høye tomgangsturtall og montere CE-merket:

 • Juster motorens høye tomgangsturtall til følgende spesifikasjoner:

  • 1018-maskiner: 3000 o/min

  • 1021- og 1026-maskiner: 3150 o/min

  Se Justere hastighet ved høyt tomgangsturtall.

 • Monter CE-merket under serienummerplaten (Figur 10).

  g372646

Oversikt over produktet

g274957
g271082

Clutchbøyle

Bruk clutchbøylen (Figur 12) til å aktivere eller deaktivere trekkdrivverket.

 • Aktivere trekkdrivverket: Trekk opp og hold stangen mot håndtaket.

 • Deaktivere trekkdrivverket: Slipp stangen.

Gasskontroll

Bruk gasskontrollen (Figur 12) for å justere motorhastigheten.

 • Øke motorhastigheten: Roter spaken ned.

 • Redusere motorhastigheten: Roter spaken opp.

Av-/på-bryter

Bryteren (Figur 12) gjør det mulig å starte eller stanse motoren.

 • Start motoren: Trykk ned den øvre delen av bryteren.

 • Slå av motoren: Trykk ned den nedre delen av bryteren.

Servicebremsespak

Bruk servicebremsen (Figur 12) til å saktne eller stoppe maskinen. Trekk spaken mot håndtaket for å aktivere servicebremsen.

Parkeringsbremselås

Bruk parkeringsbremselåsen (Figur 12) for å aktivere parkeringsbremsen mens du er borte fra maskinen.

 • Aktiver parkeringsbremsen: Aktiver og hold servicebremsespaken, og roter parkeringsbremselåsen mot deg.

 • Deaktiver parkeringsbremsen: Trekk servicebremsespaken mot håndtaket.

Klippeenhetens drivspake

Bruk klippeenhetens drivspake (Figur 12) for å aktivere eller deaktivere klippeenheten mens clutchbøylen er aktivert.

 • Aktiver klippeenheten: Flytt spaken ned.

 • Deaktiver klippeenheten: Flytt spaken opp.

Timeteller

Timetelleren (Figur 12) registrerer antallet timer motoren har vært i gang. Se timetelleren for å planlegge vanlig vedlikehold.

Løftehjelpshåndtak

Bruk løftehjelpshåndtaket (Figur 12) for å hjelpe med å justere høyden på håndtaket eller heve og senke støtten.

Håndtakshøydejustering

Bruk håndtakshøydejusteringen (Figur 13) for å flytte håndtakshøyden til en komfortabel driftsstilling. Trekk opp justeringen og bruk løftehjelpshåndtaket for å heve eller senke håndtakshøyden.

g271081

Chokespak

Chokespaken (Figur 14) er plassert foran på venstre side av motoren. Bruk spaken for å hjelpe med kaldstart av motoren. Se Bruke chokespak.

g265059

Drivstoffavstengingsventil

Drivstoffavstengingsventilen er plassert på siden av motoren under chokekontrollen (Figur 14).

Note: Lukk drivstoffavstengingsventilen når maskinen ikke skal brukes på noen dager, under transport til og fra arbeidsstedet, eller når maskinen parkeres inne i en bygning. Se Åpne og lukke drivstoffavstengingsventilen.

Tilbakespolingsstarter

Dra i tilbakespolingsstarteren (Figur 14) for å starte motoren.

Støtte

Støtten (Figur 15) er montert bak på maskinen. Bruk støtten når du monterer eller fjerner transporthjulene eller klippeenheten.

 • STILLING FOR SERVICE AV TRANSPORTHJUL:

  Hvis du vil bruke støtten til å montere transporthjulene, kan du sette foten på støtten mens du trekker løftehjelpshåndtaket opp og bakover (Figur 15).

  Forsiktig

  Maskinen er tung og kan forårsake belastning på ryggen hvis den løftes på feil måte.

  Bruk foten til å trykke ned på støtten, og bruk kun det nedre, midtre løftehjelpshåndtaket til å heve maskinen. Hvis du prøver å heve maskinen opp på støtten på andre måter, kan dette resultere i skade på maskinen.

 • STILLING FOR SERVICE AV KLIPPEENHET:

  For å hindre at maskinen velter bakover når du fjerner klippeenheten, senker du støtten og setter en pinne eller bolt gjennom chassishullet på høyre side av maskinen (Figur 16).

 • Flytt støtten til OPPBEVARING-stillingen:

  1. Hold foten på støtten mens du senker trekktrommelen til bakken.

  2. Ta foten av støtten slik at den kan trekke seg tilbake til OPPBEVARING-stillingen.

g273507
g278594
Modell 04820Modell 04830Modell 04840
Bredde84 cm91 cm104 cm
Tørrvekt*95 kg100 kg107 kg
Klippebredde46 cm53 cm66 cm
KlippehøydeAvhengig av trekktrommelens stilling [se Justere trekktrommelstillingen] og bruk sett for høy klippehøyde.
KlipsAvhengig av spolehastighet og spoledrivremskivens stilling. Se Justere klippehastigheten.
MotorhastighetLavt tomgangsturtall: 1900 ± 100 o/min, høyt tomgangsturtall: 3450 ± 100 o/min
Klippehastighet3,2 km/t til 5,6 km/t
Transporthastighet8,5 km/t
*Kun trekkenhet. Se vekten for hver klippeenhet i brukerhåndboken for klippeenheten.

Tilbehør/tilleggsutstyr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler eller autoriserte Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Lokalt regelverk kan sette aldersgrense for bruk av maskinen. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Slå av maskinen, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerstillingen. La maskinen kjøles ned før justering, service, rengjøring eller oppbevaring.

 • Lær deg å stanse og slå av maskinen raskt.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og sikkerhetsanordningene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen dersom disse ikke fungerer som de skal.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk kun en godkjent drivstoffkanne.

 • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

 • Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en lastebil eller på en tilhenger med en plastledning. Sett alltid beholdere på bakken, borte fra kjøretøyet, når det fylles på.

 • Utstyr må tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles med drivstoff på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff på slikt utstyr med en kanne, istedenfor å fylle drivstoff direkte fra bensinpumpen.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle.

Utføre daglig vedlikehold

Utfør det daglige vedlikeholdet. Se Kontrolliste for daglig vedlikehold.

Kontrollere motoroljenivået

Kontroller motoroljenivået før hver bruk eller etter hver 8. driftstime. Se Kontrollere motoroljenivået.

Drivstoffspesifikasjoner

Drivstofftankens kapasitet: 2,0 liter

Anbefalt drivstoff: Blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)

Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk.

 • Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol).

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

 • For best resultat bør du kun bruke rent, ferskt (mindre enn 30 dager gammelt) drivstoff.

 • Bruk av bensin som ikke er godkjent, kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

Fylle drivstofftanken

 1. Rengjør rundt lokket til drivstofftanken, og ta av lokket (Figur 17). Fyll drivstofftanken til bunnen av tankåpningen. Se brukerhåndboken for motoren.

  Important: Ikke fyll på for mye.

  g265976
 2. Sett lokket godt på, og tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

Justere klippehastigheten

Klippehastigheten bestemmes av følgende maskininnstillingene:

 • Spolehastighet: Du kan justere spolehastigheten til en høy eller lav innstilling. Se Justere spolehastigheten.

 • Spoledrivremskivens stilling: Du kan stille inn spoledrivremskivene i to stillinger. Se brukerhåndboken for klippeenheten.

Se denne tabellen for å avgjøre spolehastighet og spoledrivremskivens stilling for korrekt klipping:

Klippehastighet

SpolehastighetRemplasseringKlippeenhet
8 kniver11 kniver14 kniver
LavLav7,3 mm5,3 mm4,2 mm
LavHøy6,1 mm4,4 mm3,5 mm
HøyLav5,9 mm4,3 mm3,4 mm
HøyHøy5,0 mm3,6 mm2,8 mm

Justere spolehastigheten

Bruk hastighetskontrollknotten for spolen (Figur 18) for å justere spolehastigheten.

 • Høy spolehastighet: Drei knotten slik at «H» på knotten peker mot fronten av maskinen.

 • Lav spolehastighet: Drei knotten slik at «L» på knotten peker mot fronten av maskinen.

g275053

Justere trekktrommelstillingen

Trekktrommelen kan justeres til to stillinger:

 • LAV stilling: Bruk denne stillingen for klipping ved lave klippehøyder (f.eks. klipping av greenen på en golfbane).

 • HøY stilling: Bruk denne stillingen for klipping med en høyere klippehøyde (f.eks. klipping av tee-en på en golfbane).

 1. Flytt støtten til KLIPPEENHETSSERVICE-stilling. Se Støtte.

 2. Fjern skulderboltene (Figur 19) på hver side av maskinen som fester trommeldrivhuset til chassiset.

  g277026
 3. Innrett hullene i chassiset etter hullene i drivhuset.

 4. Bruk de tidligere fjernede skulderboltene for å feste drivhuset til chassiset (Figur 19).

 5. Flytt støtten til LAGRING-stilling. Se Støtte.

Justere håndtakshøyden

Bruk håndtakshøydejusteringen for å justere høyden på håndtaket til en komfortabel driftsstilling. Se Håndtakshøydejustering.

Transportere maskinen til et arbeidssted

Transportere maskinen med transporthjul

Bruk transporthjulene for å transportere maskinen over korte distanser.

 1. Monter transporthjulene. Se Montere transporthjulene.

 2. Sjekk at trekkdriv- og spolemotorkontrollene er i NøYTRAL stilling.

 3. Start motoren. Se Starte motoren.

 4. Sett gasskontrollen på SAKTE, vipp den fremre delen av maskinen oppover, koble trekkdrivet gradvis til, og øk deretter motorhastigheten sakte.

 5. Juster gassen slik at gressklipperen kjører i ønsket kjørehastighet, og transporter den til ønsket bestemmelsessted.

Transportere maskinen med en tilhenger

Bruk en tilhenger for å transportere maskinen over store avstander. Vær forsiktig under lasting og lossing av maskinen på tilhengeren.

 1. Kjør maskinen forsiktig opp på tilhengeren.

 2. Slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen og vri drivstoffventilen til AV-posisjon.

 3. Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

 4. Fest maskinen godt til tilhengeren.

Note: Du kan bruke en Toros Trans Pro-tilhenger for å transportere maskinen. Se lastebilens brukerhåndbok for instruksjoner om å laste tilhengeren.

Important: Kjør ikke motoren mens den transporteres på en tilhenger, da skade kan oppstå på maskinen.

Fjerne transporthjulene

 1. Frigjør clutchbøylen, bruk gasskontrollen til å senke motorhastigheten, og slå av motoren.

 2. Flytt støtten til posisjonen for SERVICE AV TRANSPORTHJUL. Se Støtte.

 3. Fjern transporthjulene ved å trykke hjullåsklemmene ut av akslene (Figur 20).

  g274946
 4. Senk maskinen forsiktig ned fra støtten ved å skyve forsiktig forover eller ved å løfte nedre maskinhåndtak, slik at støtten kan gå tilbake til OPPBEVARING-stilling. Se Støtte.

Bruke chokespak

Choken brukes til å hjelpe en kald motor å starte. Flytt spaken til CHOKE-stillingen når du starter en kald motor. Når motoren har startet, flytter du spaken til KJøR-stillingen.

g273508

Åpne og lukke drivstoffavstengingsventilen

Kontroller drivstoffstrømmen til motoren med drivstoffavstengingsventilen på følgende måte:

 • For å åpne drivstoffventilen vrir du drivstoffavstengingsspaken mot håndtaket på tilbakespolingsstarteren (Figur 22).

 • For å lukke drivstoffventilen vrir du drivstoffavstengingsspaken bort fra håndtaket på tilbakespolingsstarteren (Figur 22).

  g273576

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Eieren/brukeren kan forhindre og står ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerstilling før du starter maskinen.

 • Hold tilskuere og barn borte fra arbeidsområdet. Hvis kolleger må være tilstede, utvis forsiktighet og sikre at gresskurven er montert på maskinen.

 • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

 • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

 • Vær forsiktig når du klipper vått gress. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.

 • Hold hendene og føttene borte fra klippeenheten.

 • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

 • Stopp klippeenheten når du ikke klipper.

 • Deaktiver drivverket til klippeenheten og slå av maskinen før du justerer klippehøyden.

 • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

 • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

 • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Deaktiver klippeenheten(e).

  • Sett på parkeringsbremsen.

  • Slå av maskinen og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

  • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

 • Slå av maskinen før du tømmer kurven.

 • Ikke ta på motoren, lyddemperen eller eksosrøret mens motoren er i gang eller like etter at den er slått av. Disse områdene er svært varme, og du kan brenne deg på dem.

 • Slå av maskinen, og deaktiver drivverket til klippeenhetene i følgende situasjoner:

  • før du fyller drivstoff

  • før du fjerner eventuelle tilstoppinger

  • før du tar av gresskurven

  • før du sjekker, rengjør og vedlikeholder klippeenheten

  • etter at du har truffet en gjenstand eller hvis det oppstår unormal vibrasjon. Undersøk om klippeenheten ble skadet, og reparer den før du starter opp og bruker maskinen

  • Gjør følgende før du forlater førersetet

 • Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

Sikkerhet i bakker

 • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet. Før du bruker maskinen i en skråning, må du gjøre følgende:

  • Lese og forstå instruksjonene for bruk i skråninger i denne brukerhåndboken og på maskinen.

  • Vurdere forholdene på stedet på dagen for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen. Endringer i terrenget, som for eksempel fuktighet, kan påvirke bruken av maskinen i skråninger.

 • Kjør på tvers av skråninger, aldri oppover og nedover. Unngå bruk i svært bratte eller våte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.

 • Identifiser farer ved bunnen av skråningen. Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter. Hold trygg avstand mellom maskinen og enhver fare. Bruk et håndholdt verktøy i disse områdene.

 • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving forsiktig og gradvis.

 • En maskin hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil, skal ikke brukes under noen omstendigheter. Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister grepet. Hvis drivet mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres. Maskinen kan skli selv om du stopper kjøringen.

 • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte farer. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

 • Hvis du mister kontroll over maskinen, stig vekk fra maskinens kjøreretning.

 • Hold alltid maskinen i gir når du kjører ned skråninger. Ikke rull ned skråninger (gjelder kun for drivenheter med gir).

Starte motoren

Note: For illustrasjoner og beskrivelser av kontrollene det vises til i dette avsnittet, se Kontroller.

Note: Kontroller at kabelen er festet på tennpluggen.

 1. Sørg for at trekkdrivspaken er i NøYTRAL stilling.

 2. Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen. Se Åpne og lukke drivstoffavstengingsventilen.

 3. Sett av-/på-bryteren til På-stillingen.

 4. Bruk gasskontrollen for å justere motorhastigheten.

 5. Flytt chokespaken til halvveis mellom stillingene CHOKE og KJøR når du starter en kald motor. Se Bruke chokespak.

  Note: Det kan hende at du ikke behøver choke når du starter en varm motor.

 6. Dra håndtaket på tilbakespolingsstarteren ut til starteren tilkobles, og dra deretter kraftig for å starte motoren.

  Important: Du må ikke dra tilbakespolingsstarttauet helt ut eller slippe starterhåndtaket når tauet er dratt ut, ettersom tauet kan ryke eller tilbakespolingsstarteren kan bli ødelagt.

 7. Flytt chokespaken til KJøR-stilling når motoren varmes opp.

Brukstips

Important: Gress blir som et smøremiddel når du klipper. Hvis du bruker klippeenheten ofte uten at det finnes gress, kan den bli ødelagt.

 • Når du klipper greener, skal det gjøres i rette linjer frem og tilbake, på tvers av greenen.

 • Unngå å klippe i sirkler eller å snu maskinen på greeneområder for å forhindre slitasje.

 • Kjør maskinen av greenen ved å heve klippespolen (skyv håndtaket ned) og snu ved å utføre en dråpeformet sving på drivtrommelen (Figur 23).

  g271799
 • Klipp gresset i vanlig gåtempo. Hvis du går raskt, vil du ikke spare mye tid, og klipperesultatet vil bli dårligere.

 • Innrettingsstripene på kurven hjelper deg å holde en rett linje på tvers av plenen og å holde maskinen på lik avstand fra kanten på forrige klipping (Figur 24).

  g272991

Bruk av maskinen ved dårlige lysforhold

Bruk LED-lyssett når du bruker maskinen under dårlige lysforhold. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for dette settet.

Important: Ikke bruk andre lyssystemer på denne maskinen, da de ikke vil fungere ordentlig med motorens vekselstrømutmating.

Bruke kontrollene når du klipper

 1. Start motoren, sett gassen på redusert hastighet og skyv ned håndtaket for å heve klippeenheten. Aktiver trekkdrivverket for å kjøre maskinen bort til enden av greenen.

 2. Stopp maskinen på kragen.

 3. Bruk klippeenhetens drivspake for å aktivere klippeenheten, øk gasshastigheten til maskinen kjører i ønsket bakkehastighet, kjør maskinen inn på greenen, senk klippeenheten til bakken og begynn å klippe.

Slå av motoren

 1. Frigjør clutchbøylen.

 2. Flytt gasskontrollen til SAKTE-stillingen.

 3. Sett på/av-bryteren til AV-stillingen.

 4. Lukk drivstoffavstengingsventilen før du skal lagre eller transportere maskinen

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • Slå av maskinen, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerstillingen. La maskinen kjøles ned før justering, service, rengjøring eller oppbevaring.

 • Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • La maskinen bli kald før den settes på et lukket sted.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Reduser gassinnstillingen før du slår av motoren og lukker drivstoffavstengingsventilen (hvis utstyrt) når du er ferdig med å bruke maskinen.

Bruke kontrollene etter klipping

 1. Kjør maskinen av greenen, skyv ned håndtaket for å heve klippeenheten, frigjør clutchbøylen, deaktiver klippeenheten og slå av motoren.

 2. Fjern gresskurven og tøm den.

 3. Monter gresskurven på maskinen og kjør maskinen til lagring.

Transportere maskinen

Etter klipping, transporter maskinen bort fra arbeidsstedet. Se Transportere maskinen med transporthjul eller Transportere maskinen med en tilhenger.

Montere transporthjulene

 1. Flytt støtten til posisjonen for SERVICE AV TRANSPORTHJUL. Se Støtte

 2. Sett et hjul på akselen (Figur 25).

  g273510
 3. Vri hjulets låseklemme (Figur 25) bort fra midten på hjulet, slik at det kan komme lenger inn på akselen.

 4. Vri hjulet frem og tilbake til det sitter helt inne på akselen og låseklemmen er festet i gjengen på bakakselen.

 5. Gjenta prosedyren på motsatt side av kjøretøyet.

 6. Senk maskinen forsiktig av støtten.

Aktivere eller deaktivere girkassen

Du kan deaktivere trommelen fra giret for å styre maskinen. Deaktiver giret når du må flytte maskinen uten å starte motoren (f.eks. for vedlikehold på et innestengt område).

Før du bruker maskinen, påse at du aktiverer giret.

 1. Finn trekktilkoblingsspaken på girkassen (Figur 23).

  g272196
 2. Utfør disse trinnene for å aktivere eller deaktivere giret:

  • Deaktivere giret: Roter spaken til DEAKTIVERT stilling.

  • Aktivere giret: Roter spaken til AKTIVERT stilling.

Vedlikehold

Advarsel

Hvis du ikke vedlikeholder maskinen, kan det føre til tidlig funksjonssvikt i maskinsystemer, noe som kan medføre skader på deg eller forbipasserende.

Hold maskinen godt vedlikeholdt og i god stand, som angitt i disse instruksjonene.

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Important: Ikke vipp maskinen i en vinkel på mer enn 25°. Når du vipper maskinen i en vinkel på mer enn 25°, fører det til oljelekkasje i forbrenningskammeret og/eller drivstofflekkasje ut av tanklokket.

Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i eierhåndboken for motoren.

Sikkerhet ved vedlikehold

 • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Flytt gassen til stillingen for lavt tomgangsturtall.

  • Deaktiver klippeenheten(e).

  • Sjekk at trekkenheten er i fri.

  • Sett på parkeringsbremsen.

  • Slå av maskinen og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

  • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

 • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

 • Ikke utfør vedlikehold når maskinen er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

 • Hvis motoren må være i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke er i nærheten av klippeenheten, tilbehør eller andre bevegelige deler. Hold andre på avstand.

 • Fjern gress og rusk fra klippeenheten, drivverket, lyddemperen, kjøleskjermen og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • Hold alle delene i god stand, og sørg for at alle fester er trukket til. Skift ut slitte, skadde eller manglende deler og merker. Sørg for at all maskinvare er godt tilstrammet, for å være sikker på at maskinen er trygg å bruke.

 • Kontroller gressoppsamlingskomponentene regelmessig, og skift dem ut når det er nødvendig.

 • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 20 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Stram til monteringsdelene for håndtaksisolasjon.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere motoroljenivået.
 • Kontroller luftfilterelementene.
 • Hver 50. driftstime
 • Rengjør luftfilterelementene.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
 • Sjekk og juster tennpluggen. Skift den ut om nødvendig.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift ut papirfilterelementet (oftere under støvete driftsforhold).
 • Skift tennpluggen.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Important: Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at bremselåsespaken virker som den skal.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontrollere motoroljenivået.       
  Kontroller luftfilteret.       
  Rengjør motorens kjøleribber.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Lakker over ødelagt maling.       
  Rengjør maskinen.       

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     
     
     
     

  Forberedelse for vedlikehold

  Klargjøre maskinen for vedlikehold

  Advarsel

  Når du utfører vedlikehold eller justeringer på maskinen, kan noen starte motoren. Utilsiktet start av motoren kan påføre deg eller andre i nærheten alvorlige skader.

  Frigjør clutchbøylen, aktiver parkeringsbremsen og trekk kabelen av tennpluggen før du utfører vedlikehold. Skyv i tillegg kabelen til side slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

  Gjør følgende før du utfører service, rengjøring, eller justeringer på maskinen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Slå av motoren.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Før du utfører service, setter maskinen til oppbevaring eller foretar reparasjoner, må du vente til alle bevegelige deler har stanset og la motoren kjøle seg ned.

  5. Koble fra tennpluggledningen (Figur 27).

   g265998

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  • Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert. Hvis du må tømme drivstofftanken, gjør du det utendørs.

  Kontrollere motoroljenivået

  Fyll veivhuset med omtrent 0,56 liter olje med riktig viskositet før start. Motoren bruker en olje av høy kvalitet som har klassifikasjonen SJ eller høyere fra American Petroleum Institute (API). Velg riktig oljeviskositet (vekt) i forhold til omgivelsestemperatur. Figur 28 illustrerer anbefalinger for temperatur og viskositet.

  g013375

  Note: Hvis du bruker multigradsoljer (5W-20, 10W-30 og 10W-40), øker oljeforbruket. Sjekk motoroljenivået oftere når du bruker slike oljer.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere motoroljenivået.
 • Den ideelle tiden for å sjekke motoroljenivået, er når motoren er kald eller før du har startet motoren for dagen. Hvis du allerede har kjørt motoren, lar du oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst 10 minutter før du sjekker motoroljenivået.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset. Se Slå av motoren.

  2. Plasser maskinen slik at motoren står jevnt, og rengjør området rundt oljepåfyllingsrøret (Figur 29).

   g266053
  3. Fjern peilestaven ved å dreie den mot klokken.

  4. Ta ut peilestaven, og tørk av enden.

  5. Sett peilestaven inn i oljepåfyllingsrøret, men ikke skru den inn.

  6. Ta ut peilestaven og kontroller motoroljenivået (Figur 30).

   g019686
  7. Hvis motoroljenivået er feil, fyll på eller tapp av olje til man har et riktig nivå. Se Kontrollere motoroljenivået.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 20 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
 • Advarsel

  Oljen kan bli svært varm når motoren har vært i gang, og kontakt med varm olje kan forårsake alvorlige personskader.

  Unngå kontakt med varm motorolje når du tapper den ut.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset. Se Slå av motoren.

  2. Plasser et tappefat under tappepluggen for å fange opp oljen.

  3. Fjern tappepluggen, skiven og peilestaven (Figur 29).

  4. Plasser motoren slik at oljen tømmes fra motoren.

  5. Når oljen er tappet, flytt motoren til en jevn stilling og sett på tappepluggen og en ny skive.

   Note: Den brukte oljen skal kasseres på et godkjent gjenvinningssenter.

  6. Fyll sakte på olje i påfyllingshullet til mengden er ved det riktige nivået.

  7. Påse at oljen er ved det riktige nivået på peilestaven. Se Kontrollere motoroljenivået.

  8. Skru peilestaven inn i oljepåfyllingshullet.

  9. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  10. Koble ledningen til tennpluggen.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller luftfilterelementene.
 • Hver 50. driftstime
 • Rengjør luftfilterelementene.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift ut papirfilterelementet (oftere under støvete driftsforhold).
 • Important: Hvis du starter motoren uten luftfilterenheten, kan den bli ødelagt.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset. Se Slå av motoren.

  2. Fjern vingemutteren som holder luftrenserdekslet (Figur 31).

  3. Fjern luftrenserdekslet.

   Note: Påse at det ikke kommer smuss eller rusk fra luftrenserdekslet inn i basen.

  4. Fjern skum- og papirelementene fra basen.

  5. Fjern skumelementet fra papirelementet.

  6. Undersøk skum- og papirelementene, og skift dem hvis de er skadet eller svært skitne.

   g265999
  7. Rengjør papirelementet ved å forsiktig slå i det slik at støvet faller av.

   Note: Ikke børst smusset av papirelementet, da det tvinger smusset inn i fibrene. Skift ut elementet hvis det ikke hjelper å slå i det for å fjerne smusset.

  8. Vask skumelementet med varmt såpevann eller et ikke lettantennelig løsemiddel.

   Note: Ikke bruk bensin til å rengjøre skumelementet siden dette kan forårsake for brann eller eksplosjon.

  9. Skyll og tørk skumelementet grundig.

  10. Tørk smuss av basen og dekselet med en fuktig klut.

   Note: Påse at smuss og rester ikke kommer inn i luftkanalen som er koblet til forgasseren.

  11. Monter luftrenserelementene og påse at de er riktig plassert. Monter den nedre vingemutteren.

  12. Monter dekselet og monter den øvre vingemutteren for å feste den.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Sjekk og juster tennpluggen. Skift den ut om nødvendig.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift tennpluggen.
 • Bruk en NGK BPR6ES-tennplugg eller lignende.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset. Se Slå av motoren.

  2. Rengjør rundt tennpluggen.

  3. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, må skiftes ut. Du må ikke sandblåse, skrape eller rengjøre elektroder, da det kan oppstå motorfeil som et resultat av partikler i sylinderen.

  4. Juster åpningen på pluggen til 0,7–0,8 mm

   g000533
  5. Monter tennpluggen forsiktig for hånd (for å unngå tverrgjenging) til den sitter godt.

  6. Stram til tennpluggen med ytterligere ½ omdreining hvis den er ny, om ikke stram til med en ekstra ⅛ til ¼ omdreining.

   Important: En løs tennplugg kan bli svært varm og kan skade motoren. Hvis en tennplugg overstrammes, kan den skade gjengene i sylinderhodet.

  7. Koble ledningen til tennpluggen.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere trekkabelen

  Juster trekkabelen for å oppnå et mellomrom på 1,1 mm mellom friksjonsskiven og trykkplaten.

  1. Få tilgang til friksjonsskiven og trykkplaten ved å fjerne clutchdekslet (Figur 33).

   g274480
  2. Løsne låsemutterne og juster trekkabelen, slik at det er et 1,1 mm mellomrom mellom friksjonsskiven og trykkplaten (Figur 34 og Figur 35).

   g274532
   g274479

  Justere brems/parkeringsbrems

  Juster service-/parkeringsbremsen hvis den glir under drift.

  1. Koble fra parkeringsbremsen.

  2. Mål frigangen ved enden av håndtaket på parkeringsbremsen (Figur 36).

   Håndtakets frigang skal være mellom 12,7 og 25,4 mm. Hvis frigangen ikke står innenfor dette området, fortsetter du til trinn 3 for å justere bremsekabelen.

   g373542
  3. Fullfør følgende trinn for å justere bremsekabelspenningen:

   • Du øker kabelspenningen ved å løsne den fremre kabellåsemutteren og stramme den bakre låsemutteren (Figur 37). Gjenta trinn 2, og juster spenningen om nødvendig.

   • Du reduserer kabelspenningen ved å løsne den bakre låsemutteren og stramme den fremre kabellåsemutteren (Figur 37). Gjenta trinn 2, og juster spenningen om nødvendig.

  g304662

  Justere trekkabelen

  Hvis du vil fjerne slakk fra spolestyrekabelen, utfører du følgende trinn:

  1. Flytt kontrollknotten for spolehastighet til høy spolehastighetsstilling. Se Justere spolehastigheten.

  2. Løsne den bakre låsemutteren og stram den fremre låsemutteren (Figur 38).

  g311125

  Justere gasskabelen

  For å justere hastigheten ved lavt og høyt tomgangsturtall justerer du kabelrøret og gasskontrollstopperen. Se Justere hastighet ved lavt tomgangsturtall og Justere hastighet ved høyt tomgangsturtall.

  Justere hastighet ved lavt tomgangsturtall

  Note: Bruk en turteller for å følge med på motorhastigheten.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate og aktiver parkeringsbremsen.

   Note: Sørg for at motoren er ved normal driftstemperatur før du justerer gasskabelen.

  2. Start motoren, og bruk gasskontrollen for å redusere motorhastigheten til lav tomgangsturtall.

  3. Følg med på det lave tomgangsturtallet på turtelleren.

   Det ideelle området for lavt tomgangsturtall er 1800 til 2000 o/min.

  4. Løsne skruen på kabelrørklemmen (Figur 39).

   g315295
  5. Flytt kabelrøret til du ser 1900 o/min på turtelleren.

  6. Stram skruen på kabelrørklemmen.

  Justere hastighet ved høyt tomgangsturtall

  Note: Bruk en turteller for å følge med på motorhastigheten.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate og aktiver parkeringsbremsen.

   Note: Sørg for at motoren er ved normal driftstemperatur før du justerer gasskabelen.

  2. Start motoren og bruk gasskontrollen for å justere motorhastigheten til høyt tomgangsturtall.

  3. Følg med på det høye tomgangsturtallet på turtelleren.

   Det ideelle området for høyt tomgangsturtall (for bruk i ikke-CE-kompatible land) er 3350 til 3550 o/min. Hvis turtelleren viser en hastighet under 3350 eller over 3550 o/min, utfører du trinn 4 til og med7 inntil det oppnås en hastigheten på mellom 3350 og 3550 o/min.

   Hvis du bruker maskinen i et land som følger CE-standardene, kan du justere motorens hastighet ved høyt tomgangsturtall til følgende spesifikasjoner:

   • 1018-maskiner: 3000 o/min

   • 1021- og 1026-maskiner: 3150 o/min

  4. Slå av motoren.

  5. Utfør følgende trinn for å fjerne kontrolldekselet for de følgende maskinene:

   • 1018-maskiner: serienummer 405619513 og lavere

   • 1021-maskiner: serienummer 405674843 og lavere

   • 1026-maskiner: serienummer 405583584 og lavere

   1. Koble ledningssatskontakten fra timetelleren (Figur 40).

    g280735
   2. Fjern kontrolldekslet ved å fjerne skruene som fester kontrolldekselet til det bakre panelet (Figur 41).

    g280734
  6. Juster gasskontrollstopperen iht. målingen for høyt tomgangsturtall på turtelleren.

   • Hvis du vil heve terskelen for høyt tomgangsturtall, flytter du gasskontrollstopperen opp.

   • Hvis du vil senke terskelen for høyt tomgangsturtall, flytter du gasskontrollstopperen ned.

   Note: Du kan bruke en skralle til å justere gasskontrollstopperen.Hvis du har en eldre maskin (serienumre spesifisert i trinn 5), bruker du en skiftenøkkel til å holde flensmutteren under konsollen. Det er ikke nødvendig å bruke skiftenøkkel på nyere maskiner, da de har en støpt mutter.

   g315331
  7. Start motoren, og følg med på den nye målingen for høyt tomgangsturtall.

   Hvis turtelleren viser riktig hastighet som beskrevet i trinn 3, er justeringen fullført.

  8. Hvis du fjernet kontrolldekselet, utfører du følgende trinn:

   1. Bruk boltene du fjernet tidligere, til å montere kontrolldekselet til bakpanelet.

   2. Koble ledningssatskontakten til timetelleren.

  Stramme til monteringsdelene for håndtaksisolasjon

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 20 første timene
 • Stram til monteringsdelene for håndtaksisolasjon.
  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Løsne bolten og mutteren som vist i Figur 43.

   g289358
  3. Skyv håndtaket så langt frem som mulig.

  4. Mens du støtter håndtaket, stram til bolten og mutteren som du løsnet i trinn 2, til 50 til 55 Nm.

   Note: Få noen til å hjelpe deg med å støtte håndtaket eller stramme til monteringsdelene.

  5. Slipp håndtaket.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Knivsikkerhet

  Vær forsiktig når du kontrollerer spoleklippeenheten. Bruk hansker og vær forsiktig når du utfører service på spolen.

  En slitt eller skadet kniv eller motstål kan brekke, og deler kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Inspiser knivene og motstålet regelmessig med tanke på stor slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Bruk hansker, og vær forsiktig når du utfører service på dem. Kniver og motstål skal kun skiftes ut eller slipes. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

  Montere klippeenheten

  Montere klippeenheten (modell 04820)

  1. Flytt støtten til stillingen for SERVICE AV KLIPPEENHET. Se Støtte.

  2. Fjern boltene som fester spoledrivenheten til sideplaten (Figur 44).

   g333187
  3. Fjern spoledrivenheten, de flate skivene, fjærskivene og avstandsstykkene fra sideplaten (Figur 44).

  4. Innrett klippeenheten etter rammen.

  5. Bruk fire skruer med innvendig sekskant for å feste klippeenheten til rammen (Figur 45).

   g333153
  6. Bruk de tidligere fjernede sekskanthodeskruene, skivene og avstandsstykkene for å feste spoledrivenheten til sideplaten til klippeenheten (Figur 46).

   Påse at drivakselen for spolemotorenhetens er montert på koblingen for girkassens drivaksel (Figur 46).

   g333165

  Montere klippeenheten (modell 04830 og 04840)

  1. Flytt støtten til KLIPPEENHETSSERVICE-stilling. Se Støtte.

  2. Innrett klippeenheten etter rammen.

  3. Bruk fire skruer med innvendig sekskant for å feste klippeenheten til rammen (Figur 47).

   g333188
  4. Skyv klippeenhetens drivkobling på girkassens drivaksel (Figur 47).

   Koblingen skal gli på girkassens drivaksel uten motstand. Hvis det er motstand, påse at spoledrivakselen og girkassens drivaksel er innrettet. Se Justere posisjonen til spoledrivakselen

  5. Montere gresskurven.

  Justere posisjonen til spoledrivakselen

  Du kan justere spoledrivakselens stilling ved å justere spolemotorenhetens stilling:

  1. Løsne bolten som vist i Figur 48.

   g304660
  2. Roter spoledrivenheten, slik at spoledrivakselen er riktig innrettet med girkassens drivaksel.

  3. Stram bolten som du løsnet tidligere.

  Hvis motstanden fortsetter, juster motorens og girkassens justering. Se servicehåndboken.

  Fjerne klippeenhetene

  Fjerne klippeenheten (modell 04820)

  1. Flytt støtten til KLIPPEENHETSSERVICE-stilling. Se Støtte.

  2. Fjern gresskurven (hvis utstyrt).

  3. Fjern spoledrivenheten fra klippeenheten (Figur 49) og ta vare på delene.

   g333165
  4. Fjern de to skruene med innvendig sekskant som fester klippeenheten til rammen (Figur 50).

   g333153
  5. Fjern klippeenheten fra rammen.

  Fjerne klippeenheten (modell 04830 og 04840)

  1. Flytt støtten til KLIPPEENHETSSERVICE-stilling. Se Støtte.

  2. Fjern gresskurven (hvis utstyrt).

  3. Frigjør klippeenhetens drivkobling fra girkassens drivaksel (Figur 51).

   g333189
  4. Fjern de to skruene med innvendig sekskant som fester klippeenheten til rammen (Figur 51).

  5. Fjern klippeenheten fra rammen.

  Sliping av klippeenheten

  Se følgende tabell for passende slipesett for trekkenheten:

  Navn/modell på settKompatible trekkenheter
  Tilgangsslipesett (modell 139-4342)Modell 04820, 04830 og 04840
  Slipesett (modell 04800)Modell 04830 og 04840

  Se driftsinstruksjonene i installasjonsveiledningen for det spesifikke settet. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for å anskaffe et av disse settene.

  Lagring

  Sikkerhet ved oppbevaring

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelige deler står stille. La maskinen kjøles ned før justering, service, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Oppbevare maskinen

  1. Rengjør hele maskinen utvendig, spesielt motoren, og fjern alle gressrester, smuss osv. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær girstangplaten og motoren.

  2. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken hvis maskinen skal lagres over en lengre periode (mer enn 30 dager).

   1. Kjør motoren i fem minutter for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet.

   2. Du må enten slå av motoren, la den bli kald og tømme drivstofftanken eller kjøre motoren til den stopper.

   3. Start motoren og kjør den til den stopper. Start motoren på nytt med choken stengt, til motoren ikke vil starte.

   4. Koble tennpluggledningen fra tennpluggen.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i samsvar med lokale forskrifter.

    Note: Ikke oppbevar drivstoff som inneholder stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, lenger enn anbefalt av produsenten av middelet.

  3. Kontroller og stram alle bolter, muttere og skruer. Alle slitte eller skadde deler må repareres eller skiftes ut.

  4. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe lakk hos en autorisert Toro-distributør.

  5. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje, eller på et lager. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.