Wprowadzenie

Ta maszyna jest przeznaczona do użytku przez profesjonalnych, najmowanych wykonawców oraz użytkowników domowych do koszenia trawy na stromych zboczach, obszarach wąskich i o pofałdowanej powierzchni oraz w pobliżu wody lub przy krawędziach bunkrów golfowych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.https://www.toro.com/en-GB, aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa, materiałów szkoleniowych, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz numery w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g364631

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich odnośnych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dotyczącej danego produktu.

Moment obrotowy na wale lub moment użyteczny: Moment obrotowy na wale silnika lub moment użyteczny silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940 lub J2723. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Można je znaleźć w dołączonej do maszyny dokumentacji producenta silnika.

Bezpieczeństwo

Następujący rozdział dotyczący bezpieczeństwa jest adaptacją norm ANSI B71.1-2017, ANSI B71.4-2017 oraz EN 14910.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Important: Przed użyciem maszyny przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do użytku w przyszłości.

Produkt ten może spowodować zranienie dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, znające instrukcję i fizycznie do tego zdolne. Wiek operatora może być ograniczony przez lokalne przepisy.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decalh295159
decal111-9826
decal134-7020
decal134-7022

Montaż

Montaż hamulca nożnego

Części potrzebne do tej procedury:

Dolna część uchwytu1
Hamulec nożny1
Śruba (6 x 35 mm)1
Podkładka (6 mm)3
Nakrętka zabezpieczająca (6 mm)1

Note: Hamulca nożnego można użyć do podparcia uchwytu sterującego w położeniu pionowym tylko przy uchwycie zamontowanym w dolnym położeniu 103,4 cm.

g367240
 1. Ustal górne położenie uchwytu, kiedy hamulec nożny jest zabezpieczony w strzemieniu (Rysunek 3).

 2. Wyrównaj otwór w hamulcu nożnym z otworem w dolnej części uchwytu (Rysunek 4).

  g364679
 3. Zamontuj hamulec do uchwytu za pomocą śruby (6 x 35 mm), 3 podkładek (6 mm) i nakrętki zabezpieczającej (6 mm).

 4. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą i śrubę.

  Note: Upewnij się, że hamulec obraca się na sworzniu.

Montaż uchwytu sterującego

Części potrzebne do tej procedury:

Przepusty typu T4
Śruba (6 x 55 mm)2
Podkładka (6 mm)6
Nakrętka zabezpieczająca (6 mm)2
Pokrętło2
Śruba w kształcie U2
Mocowanie uchwytu
Górna część uchwytu1
Śruba (¼ x 1¾ cala)1
Przeciwnakrętka (¼ cala)1

Montaż dolnej części uchwytu na maszynie

 1. Zamontuj 2 przepusty typu T w kołnierzach uchwytu podwozia tnącego (Rysunek 5).

  g364682
 2. Wyrównaj hamulec uchwytu ze strzemieniem w podwoziu (Rysunek 6).

  g364680
 3. Wyrównaj otwór w uchwycie z otworami w przepustach (Rysunek 7) i zamocuj uchwyt do maszyny za pomocą śruby (6 x 55 mm), 2 podkładek (6 mm) i nakrętki zabezpieczającej (6 mm).

  g364681
 4. Powtórz krok 3 po drugiej stronie maszyny.

Montaż górnej i dolnej części uchwytu

 1. Wyrównaj otwory w górnej części uchwytu z otworami w dolnej części uchwytu (Rysunek 8).

  g364684
 2. Zamontuj górną część uchwytu do dolnej części uchwytu za pomocą 2 śrub w kształcie U, 2 podkładek (6 mm) i 2 pokręteł.

Montaż linki do dźwigni obecności operatora

 1. Włóż element mocujący na końcu osłony linki do górnego gniazda w uchwycie (Rysunek 9).

  g367356
 2. Ściśnij dźwignię obecności operatora aż można ją będzie wyjąć z górnej części uchwytu i wyjmij ją z maszyny (Rysunek 10).

  g367353
 3. Przełóż element mocujący linkę przez otwór we wsporniku dźwigni obecności operatora zgodnie z Rysunek 11.

  g367355
 4. Wsuń końcówkę dźwigni obecności operatora do uchwytu, ściśnij nieco drugi koniec dźwigni i wsuń ją do uchwytu z drugiej strony (Rysunek 13).

  g367358
 5. Przykręć element mocujący do górnej części uchwytu (Rysunek 14) za pomocą śruby (¼ x 1¾ cala) i nakrętki zabezpieczającej (¼ cala).

  g367354

Wlewanie oleju do silnika

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika dolej oleju do silnika.

Klasa API: SJ lub wyższa

Lepkość oleju: 10W-30

Ilość oleju: 0,4 litra

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju z szyjki wlewu oleju i wytrzyj go czystą szmatą (Rysunek 14).

  g364715
 3. Powoli wlej odpowiedni olej silnikowy do szyjki wlewu oleju (Rysunek 15) i odczekaj 3 minuty.

  g364716
 4. Wsuń wskaźnik poziomu do wlewu oleju i wyjmij go.

 5. Sprawdź poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 16).

  Note: Usuń ewentualny nadmiar oleju; patrz Spuszczanie oleju silnikowego.

  g364717
 6. Jeżeli poziom oleju znajduje się poniżej górnej wartości granicznej, wytrzyj wskaźnik poziomu za pomocą czystej szmatki i powtórz kroki od 3 do 5 aż poziom oleju w silniku osiągnie górną wartość graniczną.

 7. Włóż wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju i dokręć go ręcznie.

Przegląd produktu

g364714
g364713
g364793

Czujnik obecności operatora

Dźwignia obecności operatora (Rysunek 19) steruje hamulcem koła zamachowego i zapłonem silnika.

 • Przyciągnij dźwignię do uchwytu, aby uruchomić silnik.

 • Zwolnij dźwignię, aby wyłączyć silnik.

Zawór odcięcia paliwa

Użyj zaworu odcinającego paliwo (Rysunek 19), aby regulować przepływ paliwa do silnika.

 • Zamknij zawór odcinający paliwo podczas magazynowania, konserwacji lub transportowania urządzenia.

 • Otwórz zawór odcinający dopływ paliwa do silnika.

Model

Szerokość cięcia

Szerokość produktu

02616

457 mm

574 mm

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dystrybutorem, lub odwiedź stronę www.https://www.toro.com/en-GB, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające są odpowiednio zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że tarcza tnąca, śruba, podkładki dystansowe oraz element ustalający nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać wyrzucone przez maszynę.

 • Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z tarczą tnącą ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

 • Wymień wadliwy tłumik.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

  • Operację uzupełniania lub spuszczania paliwa należy wykonywać na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

  • Zbiornik paliwa i wszystkie pojemniki z paliwem należy szczelnie zamykać korkiem.

 • W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Specyfikacja paliwa

TypBenzyna bezołowiowa
Minimalna liczba oktanowa87 (USA) lub 91 (oktany badawcze poza USA)
EtanolNie więcej niż 10% objętościowo
MetanolBrak
MTBE (Eter tert-butylowo-metylowy)Mniej niż 15% objętościowo
OlejNie wolno dodawać do paliwa

Należy stosować wyłącznie czyste, świeże (nie starsze niż 30 dni) paliwo z wiarygodnego źródła.

Important: Aby ograniczyć problemy z uruchamianiem, dodaj do świeżego paliwa środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający w ilości wskazanej przez producenta.

Uzupełnianie paliwa

Note: Dodatkowe informacje zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

 1. Oczyść obszar wokół korka wlewu paliwa i odkręć korek.

 2. Napełnij zbiornik paliwa odpowiednim paliwem, zgodnie z Rysunek 20.

  g364718
 3. Zamknij zbiornik paliwa korkiem.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

W czasie pracy

Bezpieczeństwo w czasie pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani długiej biżuterii.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Przed uruchomieniem silnika odłącz sprzęgła tarczy tnącej i napędu.

 • Uruchamiaj silnik ostrożnie, zgodnie z instrukcją, ze stopą odsuniętą poza zasięg tarczy tnącej.

 • Nie przechylaj maszyny więcej niż jest to konieczne do uruchomienia silnika i unieś tylko tę część, która znajduje się daleko od Ciebie.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora silnik powinien się on wyłączyć, a tarcza tnąca powinien się zatrzymać w ciągu 3 sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym, w szczególności dzieciom i zwierzętom, na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nie zezwalaj dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Dopilnuj, aby znajdowały się pod opieką osoby dorosłej innej niż operator. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z tarczą tnącą. O ile to możliwe, unikaj koszenia w mokrych warunkach.

 • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

 • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować utratę równowagi lub oparcia dla stóp.

 • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

 • Nie wolno podnosić ani przenosić maszyny przy włączonym silniku.

 • Jeśli silnik pracował, będzie on gorący i może spowodować poważne oparzenia. Zachowuj bezpieczną odległość od rozgrzanego silnika.

 • Spaliny zawierają tlenek węgla, którego wdychanie prowadzi do śmierci. Nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz lub w zamkniętym obszarze.

 • Stosuj wyłącznie akcesoria i osprzęt zatwierdzony przez firmę Toro.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • Pochyłości terenu są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną na zboczu należy:

  • Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi pracy na pochyłym terenie zawartymi w instrukcji obsługi.

  • Ocenić warunki miejscowe w danym dniu, aby ocenić, czy praca maszyny na zboczu jest bezpieczna. Kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji podczas dokonywania oceny. Zmiany terenowe, takie jak zawilgocenie mogą szybko wpłynąć na pracę maszyny na zboczu.

 • Zawsze utrzymuj stabilną pozycję i mocno trzymaj uchwyty. Chodź; nie biegaj.

 • Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół.

 • Zachowaj szczególną ostrożność w czasie zmiany kierunku na zboczach.

 • Nie koś na stromych zboczach.

 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki ku sobie.

 • Unikaj koszenia mokrej trawy. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

 • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

 • Podczas korzystania z maszyny należy zawsze trzymać obie dłonie na uchwycie sterującym.

 • Jeżeli kosisz od góry zbocza i potrzebujesz dłuższego uchwytu, korzystaj z zatwierdzonego elementu przedłużającego.

Zawór odcinający paliwo

g364758
 • Ustaw dźwignię zaworu odcinającego paliwo poziomo, aby otworzyć zawór.

 • Ustaw dźwignię zaworu odcinającego paliwo pionowo, aby zamknąć zawór.

Uruchamianie silnika

 1. Otwórz zawór odcinający paliwa; patrz Zawór odcinający paliwo.

 2. Przyciągnij dźwignię obecności operatora do uchwytu sterującego.

  g017334
 3. Postaw stopę na jednostce tnącej i przechyl maszynę ku sobie (Rysunek 23).

  g364773
 4. Przytrzymując dźwignię obecności operatora, pociągnij za uchwyt rozrusznika linkowego.

  Note: Jeżeli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub autoryzowanym dystrybutorem Toro.

Zatrzymywanie silnika

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni obecności operatora.
 • Aby wyłączyć silnik, zwolnij dźwignię obecności operatora (Rysunek 24).

  Important: Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora tarcza tnąca i silnik powinny zatrzymać się w ciągu 3 sekund. Jeżeli elementy te nie zatrzymają się prawidłowo, natychmiast przerwij korzystanie z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  g017366

  Podpieranie uchwytu sterującego za pomocą hamulca nożnego

  Uchwyt sterujący zamontowany w dolnym położeniu

  Note: Jeżeli uchwyt zamontowano w dolnym położeniu 103,4 cm, użyj hamulca nożnego, aby podeprzeć uchwyt w pozycji pionowej.

  g367257
  • Aby zwolnić uchwyt, unieś go i obróć hamulec nożny do przodu (Rysunek 25).

  • Aby podeprzeć uchwyt, ustaw go odpowiednio i obróć hamulec nożny do tyłu.

  Wymiana linki tnącej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień linkę tnącą.
 • Kontroluj tarczę tarczą tnącej przy każdej wymianie linki tnącej. Jeżeli tarcza tnąca zostanie uszkodzona, należy ją natychmiast wymienić.

  1. Zdemontuj tarczę tnącą, patrz Demontaż tarczy tnącej.

  2. Wymień dotychczasowe linki tnące na 2 równe odcinki nowej linki tnącej zgodnie z Rysunek 26.

   g364808
  3. Zamontuj tarczę tnącą, patrz Montaż tarczy tnącej.

  Regulacja wysokości cięcia

  Ostrzeżenie

  Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z tarczą tnącą, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

  • Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Podczas pracy przy tarczy tnącej używaj rękawic.

  Ostrożnie

  Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i może spowodować poważne oparzenia.

  Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  Sprawdzaj zespół tarczy tnącej po każdej regulacji wysokości cięcia. Jeżeli tarcza tnąca zostanie uszkodzona, należy ją natychmiast wymienić.

  1. Zdemontuj tarczę tnącą, patrz Demontaż tarczy tnącej.

  2. Zmień położenie elementów dystansowych, aby wyregulować wysokość cięcia; patrz Rysunek 27.

   Note: Każdy element dystansowy zmienia wysokość cięcia o 6,3 mm.

   g364979
  3. Zamontuj tarczę tnącą, patrz Montaż tarczy tnącej.

  Demontaż tarczy tnącej

  Sprawdź zespół tarczy tnącej po każdym zdjęciu tarczy tnącej. Jeżeli tarcza tnąca zostanie uszkodzona, należy ją natychmiast wymienić.

  1. Zamknij zawór odcięcia paliwa, patrz Zawór odcięcia paliwa.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Przechyl maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

   Important: Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół. Przechylenie maszyny w innym kierunku może spowodować dostanie się oleju do rozrządu i konieczne będzie odczekanie co najmniej 30 minut na jego spłynięcie.

   g364720
  4. Zanotuj położenie elementów dystansowych.

   g364979
  5. Za pomocą klucza dostarczonego wraz z maszyną zdejmij tarczę tnącą, obracając śrubę w lewo (Rysunek 29), zachowując cały osprzęt montażowy.

   Important: Do demontażu tarczy tnącej zakładaj okulary ochronne i rękawice odporne na przecięcie.

  Montaż tarczy tnącej

  Important: Do prawidłowego zamontowania zespołu tarczy tnącej wymagany jest klucz dynamometryczny. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie masz pewności, jak wykonać tę procedurę, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub autoryzowanym dystrybutorem Toro.

  1. Za pomocą śruby zamontuj element ustalający, tarczę tnącą, elementy dystansowe i podkładkę stożkową na wirniku (Rysunek 30).

   Important: Podkładkę stożkową należy montować zawsze bezpośrednio pod wirnikiem, a element ustalający – pod łbem śruby.

   g364732
  2. Dokręć śrubę momentem 25 N∙m.

   Note: Śruba dokręcona momentem 25 N∙m jest dokręcona bardzo mocno. Trzymając wirnik, dokręć śrubę kluczem dynamometrycznym.

  3. Przechyl maszynę do góry, podłącz przewód do świecy zapłonowej i otwórz dopływ paliwa.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Umieść wspornik hamulca ręcznego pod strzemieniem, aby ułatwić sobie pracę z maszyną.

   g367278
  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania litych obiektów linką tnącą. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, nowe linki tnące zamontuj przez rozpoczęciem sezonu koszenia.

  • W razie konieczności wymień linkę tnącą na linkę Toro.

  • Upewnij się, że nowa linka tnąca ma taką samą długość jak nieskracana linka tnąca.

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu poniżej najwyższego ustawienia (30 mm) z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub późną jesienią, kiedy wzrost trawy jest spowolniony; patrz Regulacja wysokości cięcia.

  • Nie koś trawy o wysokości powyżej 15 cm, ponieważ maszyna może się zablokować lub silnik może się zatrzymać.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku, mogących spowodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. W miarę możliwości koś wyłącznie suchą trawę.

   Ostrzeżenie

   Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z linką tnącą.

   W miarę możliwości koś wyłącznie suchą trawę.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Sprawdź element tnący i/lub wymień linkę tnącą.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy trawnik jest częściowo widoczny spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Koszenie trawy o długości ponad 15 cm nie jest zalecane. Jeżeli trawa jest zbyt gęsta, maszyna może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Zamocuj maszynę.

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  Czyszczenie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  1. Przechyl maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

   Important: Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół. Przechylenie maszyny w innym kierunku może spowodować dostanie się oleju do rozrządu i konieczne będzie odczekanie co najmniej 30 minut na jego spłynięcie.

  2. Za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza usuń trawę i zanieczyszczenia z osłony wydechu, górnej osłony silnika i otaczających obszarów jednostki tnącej.

  3. Wyczyść układ chłodzenia, usuń ścinki trawy, zanieczyszczenia lub brud z żeberek chłodzących silnika i z rozrusznika.

   Note: W warunkach dużych zanieczyszczeń lub obecności dużej ilości sieczki czyść układ chłodzenia częściej.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni obecności operatora.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść całą maszynę z pozostałości trawy i brudu.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
 • Co rok
 • Wymień linkę tnącą.
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz przewód świecy zapłonowej od świecy.

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Sprawdzaj maszynę regularnie i wymieniaj zużyte lub uszkodzone części. Używaj wyłącznie elementów tnących, które są odpowiednie do prędkości roboczej maszyny.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa przez wyssanie przez rurkę.

  • Dokładnie dokręcaj wszystkie elementy mocujące, aby zachować pewność, że urządzenie będzie pracować bezpiecznie.

  • Nie zmieniaj ustawienia regulatora silnika ani nie zwiększaj prędkości obrotowej silnika do zbyt wysokiej wartości.

  • Dla zagwarantowania optymalnej wydajności maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Przygotowanie do konserwacji

  Ostrzeżenie

  Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

  Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń paliwo pompą ręczną; nie używaj lewara.

  Important: Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół. Przechylenie maszyny z wyciągniętym wskaźnikiem oleju może spowodować dostanie się oleju do rozrządu i konieczne będzie odczekanie co najmniej 30 minut na jego spłynięcie.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  3. Odłącz przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 32).

   g017342
  4. Zamknij zawór odcięcia paliwa, patrz Zawór odcinający paliwo.

   Important: Przed przystąpieniem do naprawy maszyny opróżnij zbiornik paliwa.

  5. Po wykonaniu czynności konserwacyjnych otwórz dopływ paliwa i podłącz przewód świecy zapłonowej do świecy.

  Wymiana filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
  1. Wciśnij wypustki zatrzasku na górze pokrywy filtra powietrza (Rysunek 33).

   g364771
  2. Zdejmij pokrywę.

  3. Wyjmij wkład filtra (Rysunek 33).

  4. Sprawdź papierowy filtr powietrza.

   1. Jeżeli filtr jest uszkodzony, mokry od oleju lub paliwa, lub nadmiernie zabrudzony, należy go wymienić.

   2. Jeśli filtr jest zanieczyszczony, uderz nim kilkakrotnie o twardą powierzchnię lub przedmuchaj sprężonym powietrzem o ciśnieniu poniżej 2,07 bar przez bok filtra skierowany do silnika.

    Note: Nie usuwaj zanieczyszczeń z filtra szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń w włókna.

  5. Wyczyść korpus i pokrywę filtra powietrza, używając wilgotnej szmatki. Nie zmiataj zanieczyszczeń do kanału powietrznego.

  6. Włóż filtr do podstawy filtra powietrza.

  7. Zamontuj pokrywę.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Klasa API: SJ lub wyższa

  Lepkość oleju: 10W-30

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju z szyjki wlewu oleju i wytrzyj go czystą szmatą.

  3. Wsuń wskaźnik poziomu do wlewu oleju i wyjmij go.

   Important: Nie wkręcaj wskaźnika poziomu do szyjki wlewu.

  4. Sprawdź poziom oleju na wskaźniku.

   g017332
  5. Jeżeli poziom oleju znajduje się w pobliżu dolnego znaku na wskaźniku poziomu oleju (Rysunek 34), powoli wlej odpowiedni olej silnikowy do szyjki wlewu oleju (Rysunek 35) i odczekaj 3 minuty.

   g364716
  6. Wytrzyj wskaźnik poziomu za pomocą czystej szmatki i powtórz kroki od 3 do 5 aż poziom oleju w silniku osiągnie górną wartość graniczną.

  7. Włóż wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju i dokręć go ręcznie.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
 • Spuszczanie oleju silnikowego

  1. Jeżeli silnik jest zimny, należy uruchomić go na 1 do 2 minut, aby rozgrzać olej.

  2. Upewnij się, że w zbiorniku paliwa jest mało paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekało po przewróceniu maszyny na bok.

  3. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju z szyjki wlewu oleju i wytrzyj go czystą szmatą.

  5. Ustaw miskę na ziemi obok podwozia tnącego po stronie szyjki wlewu oleju maszyny (Rysunek 35).

   g364772
  6. Przechyl maszynę na bok, kierując szyjkę wlewu oleju w dół, aby zlać zużyty olej.

   Important: Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół. Przechylenie maszyny w innym kierunku może spowodować dostanie się oleju do rozrządu i konieczne będzie odczekanie co najmniej 30 minut na jego spłynięcie.

  7. Przywróć maszynę do położenia roboczego.

  8. Oczyść maszynę z rozlanego oleju.

  Note: Oddaj zużyty olej do lokalnego centrum recyklingu.

  Wlewanie oleju do silnika

  Ilość oleju: 0,4 litra

  1. Powoli wlej odpowiedni olej silnikowy do szyjki wlewu oleju (Rysunek 35) i odczekaj 3 minuty.

   g364716
  2. Wsuń wskaźnik poziomu do wlewu oleju i wyjmij go.

   Important: Nie wkręcaj wskaźnika poziomu do szyjki wlewu.

  3. Sprawdź poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 38).

   Note: Usuń ewentualny nadmiar oleju; patrz Spuszczanie oleju silnikowego.

   g017332
  4. Jeżeli poziom oleju znajduje się poniżej górnej wartości granicznej, wytrzyj wskaźnik poziomu za pomocą czystej szmatki i powtórz kroki od 1 do 3 aż poziom oleju w silniku osiągnie górną wartość graniczną.

  5. Włóż wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju i dokręć go ręcznie.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
 • Świece zapłonowe: Champion RN9YC lub odpowiednik.

  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  3. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

   Important: Jeżeli świeca jest zużyta, uszkodzona lub brudna, wymień ją. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik.

  4. Wyreguluj szczelinę między elektrodami (Rysunek 39) na 0,76 mm.

   g326888
  5. Zamontuj świecę zapłonową i uszczelkę.

  6. Dokręć świecę momentem 20 N∙m.

  7. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny odczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  • Usuń trawę, liście i zanieczyszczenia z tłumika i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary paliwa mogą eksplodować.

  • Nie przechowuj paliwa dłużej niż przez 30 dni.

  • Nie przechowuj maszyny w zamkniętym pomieszczeniu w pobliżu otwartego płomienia.

  • Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

  2. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  3. Ponownie uruchom silnik i poczekaj, aż sam się zatrzyma. Jeżeli nie można już uruchomić silnika, układ paliwowy jest pusty.

  4. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  5. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju silnikowego przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze.

  6. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją momentem 20 N·m.

  7. Sprawdź tarczę tnącą pod kątem zużycia i uszkodzeń. Jeżeli tarcza tnąca jest uszkodzona lub linka tnąca jest zużyty, należy je wymienić.

  8. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  9. Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia się.
  1. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Zatkany otwór odpowietrznika w korku zbiornika paliwa.
  3. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  4. Zbiornik paliwa jest pusty lub układ paliwowy zawiera zwietrzałe paliwo.
  1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  2. Oczyść otwór odpowietrznika korka paliwa lub wymień korek paliwa.
  3. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  4. Opróżnij i/lub napełnij zbiornik paliwa świeżą benzyną. Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dystrybutorem Toro.
  Silnik uruchamia się z trudem lub traci moc.
  1. Zatkany otwór odpowietrznika w korku zbiornika paliwa.
  2. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  3. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  4. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  5. Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski, zbyt wysoki lub jest on nadmiernie zanieczyszczony.
  6. Zbiornik paliwa zawiera zwietrzałe paliwo.
  1. Oczyść otwór odpowietrznika korka paliwa lub wymień korek paliwa.
  2. Wyczyść wstępny filtr filtra powietrza i/lub wymień papierowy filtr.
  3. Wyczyść spód obudowy maszyny.
  4. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  5. Sprawdź olej silnikowy. Wymień olej, jeśli jest zanieczyszczony; dodaj lub spuść olej, aby dostosować poziom oleju do oznaczenia Full na wskaźniku poziomu.
  6. Opróżnij i napełnij zbiornik paliwa świeżą benzyną.
  Silnik pracuje nierównomiernie.
  1. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  3. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  2. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  3. Wyczyść wstępny filtr filtra powietrza i/lub wymień papierowy filtr.
  Maszyna lub silnik nadmiernie drga.
  1. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  2. Śruby mocujące silnika są poluzowane
  3. Śruba elementu tnącego jest poluzowana.
  1. Wyczyść spód obudowy maszyny.
  2. Dokręć śruby mocujące silnika
  3. Dokręć śrubę elementu tnącego.
  Wzór koszenia jest nierówny.
  1. Kosisz, poruszając się zawsze w ten sam sposób.
  2. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  1. Zmień sposób koszenia.
  2. Wyczyść spód obudowy maszyny.