Bevezetés

A gép bérmunkában dolgozók, kereskedelmi üzemeltetők és lakóingatlanok tulajdonosai számára készült a lejtőkön, a talaj keskeny egyenetlenségein, a víz közelében lévő területeken vagy az aknaszegélyeken való munkavégzéshez. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.https://www.toro.com/en-GB weboldalon további információk is találhatók, például munkavédelmi tippek, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint termékregisztráció is végezhető itt.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g364631

Írja a termék típus- és sorozatszámát az alábbi helyre:

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben Ön nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék az összes vonatkozó európai ajánlásnak megfelel. A részletekért lásd a termékre vonatkozó külön megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Bruttó vagy nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó forgatónyomatékát laboratóriumban állapította meg a gyártó az SAE J1940 vagy J2723 szabvány szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében a motor tényleges nyomatéka ebben a fűnyíróosztályban jelentősen kisebb. Olvassa el a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

Biztonság

A biztonsági előírásokkal foglalkozó következő rész az ANSI B71.1-2017, az ANSI B71.4-2017 és az EN 14910 szabványokból származik.

Általános óvintézkedések

Important: A gép használatának megkezdése előtt olvassa el körültekintően az útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.

A fűnyíró kéz- és lábsérülést okozhat, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a motort.

 • Ne tegye kezét vagy lábát a gép mozgó részei közelébe.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön, és nem működnek.

 • Tartsa távol a bámészkodókat és a gyerekeket a működtetési területtől. Ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat, és fizikailag is képesek működtetni a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a gépkezelő számára jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. Cserélje ki vagy pótolja a megrongálódott vagy hiányzó címkét.

decalh295159
decal111-9826
decal134-7020
decal134-7022

Felszerelés

A fogantyú lábütközőjének felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Fogantyú alsó része1
Lábütköző1
Csavar (6 × 35 mm)1
Alátét (6 mm)3
Önbiztosító anya (6 mm)1

Note: A lábütköző csak arra használható, hogy a fogantyút függőleges helyzetben megtámassza, amikor a fogantyút alsó, 103,4 cm-es helyzetbe szereli.

g367240
 1. Határozza meg akkor a fogantyú magasságát, amikor a lábütköző a felütköző konzolhoz rögzült (Ábra 3).

 2. Igazítsa egymáshoz a lábütköző és a fogantyú alsó részének furatát (Ábra 4).

  g364679
 3. Szerelje fel a lábütközőt a fogantyúra egy csavar (6 × 35 mm), 3 alátét (6 mm) és egy önbiztosító anya (6 mm) segítségével.

 4. Húzza meg az önbiztosító anyát a csavaron.

  Note: Ügyeljen arra, hogy a lábütköző elfordulhasson.

A fogantyú felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Peremes perselyek4
Csavar (6 × 55 mm)2
Alátét (6 mm)6
Önbiztosító anya (6 mm)2
Gomb2
U-csavar2
Fogantyúszerelvény
Fogantyú felső része1
Csavar (¼ × 1¾")1
Önbiztosító anya (¼")1

A kar alsó részének felszerelése a gépre

 1. Szereljen be 2 peremes perselyt a nyíróasztal fogantyúrögzítő füleibe (Ábra 5).

  g364682
 2. Igazítsa a fogantyún a lábütközőt a nyíróasztalon található felütköző konzolhoz (Ábra 6).

  g364680
 3. Igazítsa össze a fogantyú és a perselyek furatait (Ábra 7), és rögzítse a fogantyút a géphez egy csavar (6 × 55 mm), 2 alátét (6 mm) és egy önbiztosító anya (6 mm) segítségével.

  g364681
 4. Ismételje meg a 3. lépést a gép másik oldalán.

A fogantyú alsó és felső részének összeszerelése

 1. Igazítsa egymáshoz a fogantyú felső és alsó részének furatait (Ábra 8).

  g364684
 2. Szerelje össze a fogantyú felső és alsó részét a 2 U-csavar, 2 alátét (6 mm) és 2 gomb segítségével.

A bovden rögzítése a motorleállító karra

 1. Illessze be a bovdenköpeny végén levő szerelvényt a fogantyúszerelvény felső foglalatába (Ábra 9).

  g367356
 2. Nyomja össze a motorleállító kar lábait annyira, hogy kijöjjenek a fogantyú felső részéből, majd távolítsa el a kart a gépről (Ábra 10).

  g367353
 3. Illessze be a bovdenszerelvényt a motorleállító kar konzoljába a konzolon található furaton át a Ábra 11 szerint.

  g367355
 4. Illessze be a motorleállító kar végét a fogantyúba, a másik lábát nyomja kissé befelé, majd illessze be azt is a fogantyúba (Ábra 13).

  g367358
 5. Rögzítse a fogantyúszerelvényt a fogantyú felső részéhez (Ábra 14) a csavar (¼ × 1¾") és az önbiztosító anya (¼") segítségével.

  g367354

Olaj betöltése a motorba

Important: A gépét nem olajjal feltöltött állapotban szállítjuk. A motor beindítása előtt töltsön olajat a motorba.

API-besorolás: SJ vagy magasabb

Olajviszkozitás: 10W-30

Olajmennyiség: 0,40 l

 1. Helyezze a gépet sík felületre.

 2. Vegye ki a nívópálcát a betöltőnyakból, és törölje le egy tiszta ronggyal (Ábra 14).

  g364715
 3. Öntse be lassan az előírt olajat a betöltőnyakon át (Ábra 15), és várjon 3 percet.

  g364716
 4. Dugja be a nívópálcát a betöltőnyakba, majd húzza ki.

 5. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán (Ábra 16).

  Note: Ha a motort esetleg túltöltötte olajjal, ürítse le a felesleges olajat, lásd A motorolaj leürítése.

  g364717
 6. Ha az olajszint a felső szintjelzés alatt látható, törölje le a nívópálcát egy tiszta ronggyal, majd ismételje a 3–5. lépést, amíg az olajszint a felső szintjelzéshez nem kerül.

 7. Dugja be a nívópálcát a betöltőnyakba, majd húzza meg kézzel biztonságosan.

Termékáttekintés

g364714
g364713
g364793

Motorleállító kar

A motorleállító kar (Ábra 19) a lendkerékféket és a motor gyújtását vezérli.

 • A motor működtetéséhez húzza neki a kart a fogantyúnak.

 • A motor leállításához engedje el a kart a fogantyútól.

Üzemanyag-elzáró szelep

Az üzemanyag-elzáró szelep (Ábra 19) segítségével szabályozható az üzemanyag áramlása a motorhoz.

 • A gép szállítás, karbantartása vagy tárolása során az üzemanyag-elzáró szelep legyen zárva.

 • A motor működtetéséhez nyissa meg az üzemanyag-elzáró szelepet.

Modell

Vágásszélesség

A termék szélessége

02616

457 mm

574 mm

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.https://www.toro.com/en-GB webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát a normál üzemeltetési helyzet alapján határozza meg.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Győződjön meg arról, hogy a védőburkolatok és ez egyéb védőelemek a helyükön vannak, és működőképesek.

 • Mindig ellenőrizze a gépet, hogy a vágótárcsa, a csavar, a távtartók és a rögzítő nem kopott és nem sérült-e.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát, vagy amelyet a gép kidobhat.

 • A vágási magasság állításakor kapcsolatba kerülhet a mozgó vágótárcsával, amely súlyos sérülést okozhat.

 • Cserélje ki a hibás kipufogódobot.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Annak megakadályozása érdekében, hogy a statikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, tankolás előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne járműre vagy tárgyra.

  • A tankolást és az üzemanyagtartály leürítését kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • A tankolást kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne kezeljen üzemanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

  • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

  • Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérelje meg beindítani a motort. Kerülje gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag teljesen el nem párolgott.

  • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

  • Tegye vissza a sapkát az üzemanyagtartályra és az összes üzemanyagtartóra biztonságosan.

 • Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

  • Kerülje a gőzök hosszabb távú belégzését.

  • Tartsa távol arcát és kezeit a fúvókától és az üzemanyag-betöltő nyílástól.

  • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

Üzemanyaggal kapcsolatos előírások

TípusÓlommentes benzin
Minimális oktánszám87 (US) vagy 91 (kísérleti oktánszám; nem US)
EtanolLegfeljebb 10 térfogatszázalék
MetanolNincs
MTBE (metil-tercier-butil-éter)Kevesebb mint 15 térfogatszázalék
OlajNe keverjen olajat az üzemanyaghoz

Csak tiszta, friss (30 napnál nem régebbi), megbízható forrásból származó üzemanyagot használjon.

Important: Az indítási problémák csökkentése érdekében töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátort/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor/-kondicionáló gyártójának utasításai szerint.

Üzemanyag-utántöltés

Note: További tudnivalókért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

 1. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet, majd vegye le a tanksapkát.

 2. Töltse fel az üzemanyagtartályt a megadott üzemanyaggal a Ábra 20 szerint.

  g364718
 3. Szerelje fel a sapkát az üzemanyagtartályra.

A motorolaj szintjének ellenőrzése

Működtetés közben

Üzem közben betartandó óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 • A motor beindítása előtt oldja a vágótárcsa és a meghajtás tengelykapcsolóját.

 • Indítsa be a motort az utasítások szerint, a lábát távol tartva a vágótárcsától.

 • Ne billentse fel a gépet a szükségesnél jobban a motor beindításához, és csak az Öntől távolabb eső részét emelje meg.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • Amikor elengedi a motorleállító kart, mind a motornak, mind a vágótárcsának 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

 • Tartsa távol a közelben tartózkodókat, különösen a gyerekeket és kisállatokat a működtetési területtől. Tartsa a kisgyerekeket a működtetési területen kívül, olyan felelős felnőtt felügyelete alatt, aki nem a gépet kezeli. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet.

 • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 • A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak Önnek, ha megcsúszik rajtuk, és hozzáér a vágótárcsához. Amennyiben lehetséges, fűnyírást csak száraz körülmények között végezzen.

 • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz, vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek eltakarhatják a kilátást.

 • Ügyeljen a lyukakra, a keréknyomokra, a zökkenőkre, a kövekre és az egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen elveszítheti az egyensúlyát.

 • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik, vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, kösse le a gyújtógyertyáról a kábelét, majd vizsgálja át a gépet, hogy nem sérült-e meg. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

 • Soha ne vegye fel vagy hordozza a gépet, amíg jár a motorja.

 • Ha járt a motor, forró lehet, és súlyos égési sérülést okozhat. Maradjon távol a forró motortól.

 • A motor kipufogógázai szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz. Ne járassa a motort beltérben vagy zárt területen.

 • Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat vagy adaptereket alkalmazzon.

Biztonsági tudnivalók lejtőn való használatkor

 • A lejtők jelentős szerepet játszanak a megcsúszásos balesetekben, amelyek súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethetnek. A lejtőn történő biztonságos munkavégzésért Ön a felelős. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel. Mielőtt a géppel lejtős területre hajtana, végezze el az alábbiakat:

  • Tekintse át és értelmezze a kézikönyvben található, lejtőre vonatkozó utasításokat.

  • Értékelje ki a napi helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére. Használja a józan eszét és ítélőképességét ezen értékelés során. A területen bekövetkező változások, például a nedvesség gyorsan befolyásolhatja a gép lejtőn történő használatát.

 • Álljon mindig biztosan a lábán, és tartsa szilárdan a fogantyúkat. Mindig sétálva, soha ne futva dolgozzon.

 • A lejtőkön mindig keresztirányban dolgozzon; soha ne felfelé és lefelé.

 • Gyakoroljon rendkívüli figyelmet a lejtőkön történő irányváltás közben.

 • Ne végezzen fűnyírást meredek lejtőkön.

 • Legyen rendkívül óvatos tolatás közben és akkor, amikor maga felé húzza a gépet.

 • Kerülje a fűnyírást nedves füvön. A bizonytalan egyensúlyi helyzet megcsúszással és eleséssel járó balesetet okozhat.

 • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Fokozott körültekintéssel vágjon füvet átvágások, árkok vagy feltöltések közelében.

 • A gép használatakor mindig tartsa mindkét kezét a fogantyún.

 • Lejtős gyepet felülről nyírva, ha hosszabb kinyúlásra van szükség, használjon jóváhagyott meghosszabbított fogantyút.

Üzemanyag-elzáró szelep

g364758
 • A szelep kinyitásához fordítsa vízszintes helyzetbe az üzemanyag-elzáró szelep karját.

 • A szelep elzárásához fordítsa függőleges helyzetbe az üzemanyag-elzáró szelep karját.

A motor beindítása

 1. Nyissa ki az üzemanyag-elzárószelepet; lásd: Üzemanyag-elzáró szelep.

 2. Húzza a fogantyúhoz a motorleállító kart.

  g017334
 3. Helyezze lábát a fűnyíróasztalra, és billentse a gépet önmaga felé (Ábra 23).

  g364773
 4. A motorleállító kart tartva húzza meg a berántózsinór-fogantyút.

  Note: Ha a gép néhány próbálkozás után nem indul be, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel vagy hivatalos Toro-forgalmazóval.

A motor leállítása

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Győződjön meg arról, hogy a motor a motorleállító kar elengedését követően 3 másodpercen belül leáll.
 • A motor leállításához engedje el a motorleállító kart (Ábra 24).

  Important: Amikor elengedi a motorleállító kart, mind a motornak, mind a vágótárcsának 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem állnak le megfelelően, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel vagy hivatalos Toro-forgalmazóval.

  g017366

  A fogantyú megtámasztása a lábütközővel

  Fogantyú alsó helyzetben

  Note: A fogantyú alsó, 103,4 cm magas helyzetében a lábütköző segítségével tartható meg a fogantyú függőleges helyzetben.

  g367257
  • A fogantyú kioldásához hajtsa fel a fogantyút, és fordítsa előre a lábütközőt (Ábra 25).

  • A fogantyú megtámasztásához állítsa a megfelelő helyzetbe a fogantyút, és fordítsa hátra a lábütközőt.

  A vágószál cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cseréljen vágószálat.
 • A vágószál cseréje során minden esetben vizsgálja meg a vágótárcsaegységet. Ha a vágótárcsaegység megsérült vagy elrepedt, azonnal cserélje ki.

  1. Távolítsa el a vágótárcsát, lásd: A vágótárcsa eltávolítása.

  2. Cserélje ki a meglévő vágószálakat 2 azonos hosszúságú új vágószálra a Ábra 26 szerint.

   g364808
  3. Szerelje fel a vágótárcsát, lásd: A vágótárcsa felszerelése.

  A vágási magasság állítása

  Figyelmeztetés

  A vágásmagasság állításakor kapcsolatba kerülhet a mozgó vágótárcsával, amely súlyos sérülést okozhat.

  • Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  • Viseljen védőkesztyűt a vágótárcsa kezelésekor.

  Vigyázat

  Ha járt a motor, a kipufogódob forró, ami súlyos égési sérülést okozhat.

  Maradjon távol a forró kipufogódobtól.

  A vágásmagasság beállítása során minden esetben vizsgálja meg a vágótárcsaegységet. Ha a vágótárcsaegység megsérült vagy elrepedt, azonnal cserélje ki.

  1. Távolítsa el a vágótárcsát, lásd: A vágótárcsa eltávolítása.

  2. A vágásmagasság beállítása a távtartók áthelyezésével történik a Ábra 27 szerint.

   Note: Minden távtartó áthelyezése 6,3 mm-rel változtat a vágásmagasságon.

   g364979
  3. Szerelje fel a vágótárcsát, lásd: A vágótárcsa felszerelése.

  A vágótárcsa eltávolítása

  A vágótárcsa eltávolítása során minden esetben vizsgálja meg a vágótárcsaegységet. Ha a vágótárcsaegység megsérült vagy elrepedt, azonnal cserélje ki.

  1. Zárja el az üzemanyag-elzárószelepet; lásd Üzemanyag-elzáró szelep.

  2. Vegye le a gyújtógyertyáról a gyertyapipát.

  3. Döntse oldalra a gépet úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

   Important: A gép oldalra billentésekor a nívópálca nézzen lefelé. Ha a gépet más irányba dönti, az olaj feltöltődhet a vezérműrendszerbe, és a visszafolyás legalább 30 percig tart.

   g364720
  4. Jegyezze fel a távtartók helyzetét.

   g364979
  5. A géphez mellékelt kulcs segítségével a csavart az óramutató járásával ellentétesen elforgatva távolítsa el a vágótárcsát (Ábra 29), megőrizve minden kötőelemet.

   Important: A vágótárcsa leszerelésekor viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

  A vágótárcsa felszerelése

  Important: A vágótárcsaegység megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcs szükséges. Ha nem rendelkezik nyomatékkulccsal, vagy nem szívesen végezné el ezt a műveletet, forduljon hivatalos Toro-forgalmazóhoz vagy márkakereskedéshez.

  1. Szerelje fel a rögzítőt, a vágótárcsát, a távtartókat és a kúpos távtartót a csavarral (Ábra 30).

   Important: A kúpos távtartót mindig közvetlenül a járókerék alá, a rögzítőelemet pedig a csavarfej alá helyezze el.

   g364732
  2. Húzza meg a csavart 25 N·m nyomatékkal.

   Note: A 25 N m nyomatékkal meghúzott csavar nagyon szoros. A járókereket megtartva nehezedjen rá a nyomatékkulcsra, és húzza meg így a csavart.

  3. Billentse vissza a gépet, tegye vissza a gyertyapipát a gyújtógyertyára, és nyissa meg az üzemanyag-elzáró szelepet.

  Üzemeltetési tanácsok

  Általános fűnyírási tanácsok

  • A gép kezelhetőségének javítása érdekében akassza be a lábütköző alját a felütköző konzol alá.

   g367278
  • Vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép feldobhat.

  • Kerülje el, hogy a vágószál szilárd tárgyakba ütközzön. Szándékosan soha ne nyírjon tárgyak felett.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik, vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, kösse le a gyújtógyertyáról a kábelét, és vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg.

  • A legjobb teljesítmény eléréséhez szereljen be új vágószálakat az idény kezdete előtt.

  • Ha cserélni kell a vágószálat, használjon Toro-vágószálat a cseréhez.

  • Győződjön meg arról, hogy a tartalék vágószál hossza megegyezik a sértetlen vágószáléval.

  Fűkaszálás

  • Egyszerre a fűszálaknak csak mintegy harmadrészét vágja le. Ne vágjon a legfelső (30 mm-es) beállítás alatt, hacsak nem gyér a fű, vagy késő ősszel, amikor lelassul a fű növekedése; lásd: A vágási magasság állítása.

  • Ne kezdjen bele 15 cm-nél hosszabb fű nyírásába, mert a gép eltömődhet, vagy a motor lefulladhat.

  • A nedves fű és levelek hajlamosak összetapadni az udvaron, és a gép eltömődését vagy a motor leállását okozhatják. Amennyiben lehetséges, fűnyírást csak száraz körülmények között végezzen.

   Figyelmeztetés

   A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak Önnek, ha megcsúszik, és hozzáér a vágószálhoz.

   Amennyiben lehetséges, fűnyírást csak száraz körülmények között végezzen.

  • Vegye figyelembe a rendkívül száraz időjárás esetén fennálló potenciális tűzveszélyt, kövesse a helyi tűzvédelmi figyelmeztetéseket, és tartsa tisztán a gépet a száraz fűtől és törmelékektől.

  • Ha nem kielégítő a kész pázsit megjelenése, próbáljon ki egyet vagy akár többet a következő javaslatok közül:

   • Vizsgálja meg a vágóegységet, és/vagy cserélje ki a vágószálat.

   • Fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.

   • Növelje gépén a vágási magasságot.

   • Nyírja gyakrabban a füvet.

   • Alkalmazzon átfedést a rendek között, ahelyett, hogy külön minden soron teljes szélességű rendet nyírna.

  Levelek vágása

  • A pázsit nyírását követően győződjön meg arról, hogy a fű fele kilátszik a levágott levéllepel alól. Lehetséges, hogy egynél többször kell áthaladnia egy soron a levelek felett.

  • 15 cm-nél hosszabb fű nyírását nem javasoljuk. Ha a levéltakaró túl vastag, a gép eltömődhet, és a motor lefulladhat.

  • Ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket, csökkentse a nyírás sebességét.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • A tűzesetek megelőzése érdekében tisztítsa meg a gépet a fűtől és a törmeléktől. Törölje fel a kiömlött olajat és az üzemanyagot.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más berendezéseken.

  Biztonsági tudnivalók szállításkor

  • Rögzítse a gépet.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel a gép be- és kirakodásakor.

  A gép tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Figyelmeztetés

  A gép burkolata alól szilárd anyag repülhet ki.

  • Viseljen szemvédő eszközt.

  • Maradjon az üzemeltetési helyzetben (a fogantyú mögött).

  • Ne engedjen nézelődőket a területre.

  1. Döntse oldalra a gépet úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

   Important: A gép oldalra billentésekor a nívópálca nézzen lefelé. Ha a gépet más irányba dönti, az olaj feltöltődhet a vezérműrendszerbe, és a visszafolyás legalább 30 percig tart.

  2. Kefével vagy sűrített levegővel távolítsa el a füvet és a törmeléket a kipufogó védőeleméről, a felső burkolatról és a nyíróasztal körüli területekről.

  3. Tisztítsa meg a hűtési rendszert; távolítsa el a fűkaszálékot, törmeléket, vagy szennyeződést a motor hűtőbordáiról és az indítószerkezetről.

   Note: Tisztítsa a hűtőrendszert gyakrabban, ha erősen szennyezett vagy sok szecskával járó körülmények között dolgozik.

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát a normál üzemeltetési helyzet alapján határozza meg.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Győződjön meg arról, hogy a motor a motorleállító kar elengedését követően 3 másodpercen belül leáll.
 • Ellenőrizze a motor olajszintjét.
 • Minden használat után
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint cserélje.
 • Évente
 • Cseréljen vágószálat.
 • Cserélje a légszűrőt gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról, mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene.

  • A gép karbantartása során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

  • Rendszeresen vizsgálja meg a gépet, és cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket. Csak olyan vágóelemeket használjon, amelyek alkalmasak a gép üzemi fordulatszámával történő használatra.

  • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket.

  • A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat. Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy távolítsa el az üzemanyagot kézi szivattyúval (soha ne használjon leszívócsövet).

  • Tartsa az összes kötőelemet szorosra húzva, hogy biztos legyen a gép biztonságos üzemállapotában.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállítását, és ne pörgesse túl a motort.

  • Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

  Felkészülés karbantartásra

  Figyelmeztetés

  A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat.

  Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy távolítsa el az üzemanyagot kézi szivattyúval, soha ne leszívócsővel.

  Important: A gép oldalra billentésekor a nívópálca nézzen lefelé. Ha a gépet úgy dönti meg, hogy a nívópálcája felfelé néz, az olaj feltöltődhet a vezérműrendszerbe, és a visszafolyás legalább 30 percig tart.

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Helyezze a gépet sík felületre.

  3. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról (Ábra 32).

   g017342
  4. Zárja el az üzemanyag-elzárószelepet; lásd Üzemanyag-elzáró szelep.

   Important: Ha javítja a gépet, ürítse le előtte az üzemanyagtartályát.

  5. A karbantartás elvégzését követően nyissa ki az üzemanyagszelepet, és tegye vissza a gyertyapipát.

  A légszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje a légszűrőt gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
  1. Nyomja le a légszűrő tetején található biztosítófüleket (Ábra 33).

   g364771
  2. Távolítsa el a fedelet.

  3. Távolítsa el a légszűrőbetétet (Ábra 33).

  4. Vizsgálja meg a papír légszűrőt.

   1. Ha a szűrőbetét károsodott, olajtól vagy benzintől nedves vagy nagyon koszos, cserélje ki.

   2. Ha a szűrőbetét szennyezett, ütögesse több alkalommal kemény felülethez, vagy fúvassa át sűrített levegővel a gép felőli oldala felől kevesebb mint 2,07 bar nyomáson.

    Note: A szűrőbetétből a szennyeződést ne keféléssel távolítsa el; a kefélés a szennyeződést a rostok közé erőlteti.

  5. Távolítsa el a szennyeződést a légszűrőházból és a fedélről nedves törlőruhával. Ne törölje bele a port a szívócsatornába.

  6. Helyezze vissza a szűrőbetétet a szűrőházba.

  7. Szerelje helyére a fedelet.

  Motorolajra vonatkozó előírások

  API-besorolás: SJ vagy magasabb

  Olajviszkozitás: 10W-30

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motor olajszintjét.
  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Vegye ki a nívópálcát a betöltőnyakból, és törölje le egy tiszta ronggyal.

  3. Dugja be a nívópálcát a betöltőnyakba, majd húzza ki.

   Important: Ne hajtsa be a nívópálcát a betöltőnyakba.

  4. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán.

   g017332
  5. Ha az olajszint a nívópálca alsó jelénél vagy annak közelében látható (Ábra 34), öntsön be lassan az előírt olajból a betöltőnyakon át (Ábra 35), és várjon 3 percet.

   g364716
  6. Törölje le tiszta ronggyal a nívópálcát, majd ismételje a 3–5. lépést, amíg a motorolaj szintje el nem éri a felső szintjelzést.

  7. Dugja be a nívópálcát a betöltőnyakba, majd húzza meg kézzel biztonságosan.

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje le a motorolajat.
 • Évente
 • Cserélje le a motorolajat.
 • A motorolaj leürítése

  1. Ha a motor hideg, az olaj felmelegítéséhez járassa 1–2 percig.

  2. Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagtartály kevés üzemanyagot tartalmaz vagy üres, így nem szivárog az üzemanyag, ha a gépet az oldalára billenti.

  3. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  4. Vegye ki a nívópálcát a betöltőnyakból, és törölje le egy tiszta ronggyal.

  5. Igazítsa a felfogóedényt a nyíróasztal mellé a talajra, az olajbetöltő nyak felőli oldalra (Ábra 35).

   g364772
  6. Billentse a gépet az oldalára úgy, hogy az olajbetöltő nyak lefelé nézzen, és eressze le a fáradt olajat az olajbetöltő nyakon át.

   Important: A gép oldalra billentésekor a nívópálca nézzen lefelé. Ha a gépet más irányba dönti, az olaj feltöltődhet a vezérműrendszerbe, és a visszafolyás legalább 30 percig tart.

  7. Állítsa vissza a gépet az üzemi helyzetébe.

  8. Tisztítsa le a kifolyt olajat a gépről.

  Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását megfelelő módon végezze egy helyi újrahasznosító központban.

  Olaj betöltése a motorba

  Olajmennyiség: 0,40 l

  1. Öntse be lassan az előírt olajat a betöltőnyakon át (Ábra 35), és várjon 3 percet.

   g364716
  2. Dugja be a nívópálcát a betöltőnyakba, majd húzza ki.

   Important: Ne hajtsa be a nívópálcát a betöltőnyakba.

  3. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán (Ábra 38).

   Note: Ha a motort esetleg túltöltötte olajjal, ürítse le a felesleges olajat, lásd A motorolaj leürítése.

   g017332
  4. Ha az olajszint a felső szintjelzés alatt látható, törölje le a nívópálcát egy tiszta ronggyal, majd ismételje a 1–3. lépést, amíg az olajszint a felső szintjelzéshez nem kerül.

  5. Dugja be a nívópálcát a betöltőnyakba, majd húzza meg kézzel biztonságosan.

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint cserélje.
 • A gyújtógyertya adatai: Champion RN9YC vagy ezzel egyenértékű.

  1. Készítse elő a gépet a karbantartáshoz; lásd: Felkészülés karbantartásra.

  2. Tisztítsa körbe a gyújtógyertyát.

  3. Szerelje ki a gyújtógyertyát a hengerfejből.

   Important: Cserélje ki a kopott, sérült vagy elszennyeződött gyújtógyertyát. Az elektródákat ne tisztítsa, mert a hengerbe bejutó szemcsék a motort károsíthatják.

  4. Állítsa be a középső elektróda és az oldalsó elektróda közti légrést (Ábra 39) 0,76 mm-re.

   g326888
  5. Szerelje be a gyújtógyertyát a tömítőgyűrűvel együtt.

  6. Húzza meg a gyertyát 20 N m nyomatékkal.

  7. Csatlakoztassa a gyertyapipát a gyújtógyertyára.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Zárt térben való tárolás előtt mindig hagyja a gépet lehűlni.

  • Zárt térben való tárolás előtt mindig hagyja a gépet lehűlni.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más berendezéseken.

  • Távolítsa le a füvet, a leveleket és a törmeléket a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról és a motortérből.

  A gép felkészítése tárolásra

  Figyelmeztetés

  Az üzemanyag gőzei robbanást okozhatnak.

  • Ne tároljon üzemanyagot 30 napnál tovább.

  • Ne tárolja a gépet nyílt láng közelében.

  • Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni.

  1. Az év utolsó tankolásakor adjon az üzemanyaghoz stabilizálót a motorgyártó utasításainak megfelelően.

  2. Járassa addig a gépet, amíg az üzemanyag elfogyasztása miatt a motor le nem áll.

  3. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll. Ha már nem képes újraindítani a motort, akkor az üzemanyagrendszer kiürült.

  4. Vegye le a gyújtógyertyáról a gyertyapipát.

  5. Szerelje ki a gyújtógyertyát, töltsön be 30 ml olajat a gyújtógyertya furatán keresztül, és húzza meg a berántózsinórt lassan, több alkalommal, hogy eloszlassa az olajat a henger körül.

  6. Szerelje be a gyújtógyertyát, és húzza meg 20 N m nyomatékkal.

  7. Ellenőrizze a vágótárcsát kopás és sérülés szempontjából. Ha a vágótárcsa megsérült vagy a vágószál elkopott, cserélje ki.

  8. Húzzon meg minden csavart és csavaranyát.

  9. A gépet hűvös, tiszta, száraz helyen tárolja.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A motor nem indul.
  1. A gyertyapipa nincs feltéve a gyújtógyertyára.
  2. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  3. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  4. Az üzemanyagtartály üres, vagy az üzemanyagrendszer állott üzemanyagot tartalmaz.
  1. Csatlakoztassa a gyertyapipát a gyújtógyertyára.
  2. Tisztítsa ki a tanksapka szellőzőfuratát, vagy cserélje ki a tanksapkát.
  3. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött vagy repedt.
  4. Ürítse le a tartályt, és/vagy töltse fel friss benzinnel. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel vagy hivatalos Toro-forgalmazóval.
  A motor nehezen indul, vagy veszít az erejéből.
  1. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  2. A légszűrő elszennyeződött, és korlátozza a légáramlást.
  3. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  4. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  5. A motorolaj szintje túl alacsony, túl magas, vagy az olaj túlzottan szennyezett.
  6. Az üzemanyagtartály állott üzemanyagot tartalmaz.
  1. Tisztítsa ki a tanksapka szellőzőfuratát, vagy cserélje ki a tanksapkát.
  2. Tisztítsa meg a légszűrő előszűrőjét, és/vagy cserélje ki a papír légszűrőbetétet.
  3. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  4. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött vagy repedt.
  5. Ellenőrizze a motorolajat. Cserélje le az olajat, ha szennyezett; töltsön hozzá olajat, vagy eresszen le belőle, hogy az olajszintet a nívópálca Full (Tele) jelzéséhez állítsa be.
  6. Ürítse le a tartályt, és töltse fel friss benzinnel.
  A motor egyenetlenül jár.
  1. A gyertyapipa nincs feltéve a gyújtógyertyára.
  2. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  3. A légszűrő elszennyeződött, és korlátozza a légáramlást.
  1. Csatlakoztassa a gyertyapipát a gyújtógyertyára.
  2. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött vagy repedt.
  3. Tisztítsa meg a légszűrő előszűrőjét, és/vagy cserélje ki a papír légszűrőbetétet.
  A gép vagy a motor túlzottan remeg.
  1. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  2. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  3. A vágótárcsa csavarja meglazult.
  1. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  2. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  3. Húzza meg a vágótárcsa csavarját.
  Egyenetlen a vágásminta.
  1. Ismételten ugyanabban a vágásmintában dolgozik.
  2. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  1. Változtasson a vágásmintán.
  2. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.